PURCHASING AND PROCUREMENT QUALITY REQUIREMENTS SATINALMA VE TEDARİK KALİTE GEREKSNİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PURCHASING AND PROCUREMENT QUALITY REQUIREMENTS SATINALMA VE TEDARİK KALİTE GEREKSNİMLERİ"

Transkript

1 Q-1. PURCHASING AND PROCUREMENT QUALITY REQUIREMENTS SATINALMA VE TEDARİK KALİTE GEREKSNİMLERİ Certification of Conformance Seller s Certificate of Conformance shall, at minimum, include the following: Seller s Name and address Seller s and / or AYESAS s Part number and dash number Batch identification for the item(s) such as date codes, lot codes, serializations, or other batch identifications (if applicable) Signature or stamp with title of Seller s authorized personnel signing the certificate. Q-1. Uygunluk Belgesi Q-2. Tedarikçi firmaya ait Uygunluk Belgesi en az aşağıda belirtilmiş bilgileri içermelidir: Tedarikçi firmanın isim ve adresi Tedarikçi firma ve/veya AYESAŞ parça numarası ve revizyonu Varsa üretim tarihleri, kafile kodları, seri numaraları ve kafileye ait diğer tanımlayıcı bilgiler Tedarikçi firmadaki yetkili kişiye ait imza veya mühür Calibration Certificate per ISO , Z or ISO17025 Supplier shall establish and maintain documented procedures to control, calibrate, and maintain, inspection measuring and test equipment used by the Supplier to demonstrate the conformance of product to the specified requirements. This system shall meet the requirements of ISO , ANSI/NCSL Z , ISO17025 or equivalent at a minimum. Supplier shall provide Calibration Certificate to AYESAŞ with equipment. Q-2 ISO , Z veya ISO e uygun kalibrasyon setifikası Q-3. Tedarikçi firma, ürünün belirlenen gereksinimlere uygunluğunu göstermek için kullandığı muayene ölçümlerini, test ekipmanlarını kontrol etmek, kalibre etmek ve korumak için gerekli prosedürleri belirlemeli ve sağlamalıdır. Bu sistem ISO , ANSI/NCSL Z , ISO17025 in gereklerini karşılamalı ya da minimum oranda sağlamalıdır. Tedarikçi firma donanım ile birlikte Kalibrasyon Sertifikasını da AYESAŞ a ulaştırmalıdır. Inspection and Test Reports Measured Values must accompany all items delivered, showing conformance to all inspection/tests specified in the AYESAS purchase Order or applicable specifications (SCD/SoCD) or AYESAS approved ATP. Supplier shall retain records of inspections/analysis/tests relevant to this procurement for a period of 5 years minimum. Use of correction fluid or correction tape on quality records is prohibited. Legibility of quality records must be protected for the entire duration of retention time. Q-3. Muayene ve Test Raporları Q-4. Gönderilecek ürünlerle beraber, AYESAŞ'a ait satın alma siparişi, ilgili şartnamesinde (SCD/SOCD) veya AYESAŞ tarafından onaylı kabul test prosedüründe ürünler için tanımlanmış olan tüm muayene, analiz ve test şartlarını sağladığını gösteren ölçüm ve test raporları da AYESAŞ'a gönderilmelidir. Tedarikçi firma ilgili tedarik ile ilişkili tüm muayene/analiz/test raporlarını en az beş (5) yıl süre ile muhafaza etmelidir. Kalite kayıtları üzerinde kesinlikle sıvı veya şerit daksil kullanılmamalıdır. Kalite kayıtlarının okunabilirliğibu süre boyunca korunmalıdır. Raw Material Certificate With each lot of raw material delivered or used to fabricate products on this Purchase Order, the supplier shall furnish Raw Material Test Report. The Test Report shall include, name of the company that furnished the material, as well as material description, name or designation, alloy, type and class. Q-4) Hammadde Sertifikası Bu satın alma emrinde tanımlanmış olan ürünler için gönderilmiş veya üretiminde kullanılmış olan hammaddenin her kafilesi için "Hammadde Sertifikası" tedarikçi tarafından AYESAŞ'a gönderilmelidir. FRM-596 Rev AJ 1/13

2 Q-5. Hammadde Sertifikası, hammaddeyi üreten firmanın ismi, hammaddenin tanımı, ismi, sembolü, alaşım bileşenleri ve üretim tarihi bilgilerini içermelidir Special Process Certifications Special Process Certifications must accompany all material delivered under this Purchase Order. Supplier shall furnish a certification for all special processes used to fabricate/ manufacture the item including those performed by any sub-tier supplier. When special processes are subcontracted, the seller must use a AYESAS supplier. If the seller wishes to use an alternate supplier who is not on the AYESAS Supplier List, the seller must notify AYESAS for authorization and approval. NADCAP approved suppliers may be used in lieu of AYESAS supplier. Examples of Special Processes are anodizing, plating, painting, welding, brazing, chemical milling, heat-treating, non-destructive testing (NDT), etc. Q-5) Özel Proses Belgeleri Tedarikçi firma, ilgili satın alma emrine göre sevk edeceği ürünlerle beraber ürünlere ait tüm özel proses belgelerini de AYESAŞ'a göndermelidir. Tedarikçi firma, alt yüklenicisi tarafından gerçekleştirilmiş olan özel proseslere ait uygunluk belgelerini de AYESAŞ'a göndermelidir. Tedarikçi firma, özel prosesler için AYESAŞ tedarikçi firma listesindeki bir alt yüklenici firma ile çalışabilir. Eğer tedarikçi firma, AYESAŞ tedarikçi firma listesinde bulunmayan bir firma ile çalışacak ise konu ile ilgili AYESAŞ bilgilendirilmeli ve firma için AYESAŞ'tan onay almalıdır. NADCAP onaylı tedarikçiler, AYESAŞ tarafından onaylı tedarikçiler yerine tercih edilebilir. Özel proses örnekleri: Anodizasyon, kaplama, boyama, kaynak, lehimleme, ısıl işlem, tahribatsız muayene (NDT), vb. Q-5.1. Casting Requirements Castings shall meet all applicable drawing requirements. An inspection report listing actual measurements of all dimensions must be supplied with the first article of the initial order. Radiographic film of foundry control casting and test report shall accompany such casting when delivered to AYESAS. Supplier will deliver to AYESAS a minimum of one foundry control casting, heat treated and straightened to the casting drawing requirements, for examination and approval by AYESAS. Such, casting shall be representative of the foundary practices and processes to be used for production castings. Supplier will submit a certified satatement of the test bar mechanical properties with each foundry control casting. The test bar(s) must be from the sama melt and heat treat as the foundry control casting. Supplier will submit a certified statement of chemical analysis of the material in the foundry control casting showing the percentage of each element contained in the specimen. Q.5.1 Döküm Gereksinimleri Döküm işlemleri tüm uygulanabilir çizim gereksinimlerini karşılamalıdır. Tüm boyutların güncel ölçülerini içeren bir muayene raporu ilk sipariş dokümanı ile ulaştırılmalıdır. Dökümhane kontrol dökümünün radyolojik filmi ve test raporu, döküm ile birlikte AYESAŞ a ulaştırılmalıdır. Tedarikçi firma AYESAŞ tarafından incelenmek ve onaylanmak üzere döküm çizim gereksinimlerine göre ısıl işleme tabi tutulmuş ve düzeltilmiş minimum bir(1) tane dökümhane kontrol dökümünü AYESAŞ a ulaştırmalıdır. Tedarikçi firma, her dökümhane kontrol dökümü ile test çubuğu mekanik özelliklerinin onaylı beyanını ibraz edecektir. Test çubuğu, dökümhane kontrol dökümü gibi aynı eriyikten ve ısı uygulamasından olmalıdır. Tedarikçi firma, numune içeriğindeki her öğenin yüzdesini gösteren onaylı kimyasal analiz beyanını ibraz edecektir.q-5.2. Kaplama için Örnek Plaka Q-5.2. Welding Qualification Fusion welding shall be performed by welders certified to AMS-STD-1595 Resistance welding and machines shall be certified to AMS-W-6858 unless otherwise specified in PO. FRM-596 Rev AJ 2/13

3 Q.5.2 Kaynak Uygunluğu: Satın alma formunda aksi belirtilmedikçe, füzyon kaynağı AMS-STD-1595 sertifikalı olan kaynakçılar tarafından ve AMS-W-6858 sertifikalı makinelerde yapılmalıdır. Q-5.3. Penetration Test Report Q-5.3. Penetrant Test Raporu Q-5.4. Radiographic Inspection Radiographic inspection shall be performed in accordance with AMS-STD-2175 and/or ASTM E The seller shall furnish X-rayed film and TWO copies of the laboratory report, identifiable to the items X-rayed, with each shipment. Q.5.4 Radyolojik Muayene: Radyolojik muayene AMS-STD-2175 ve/veya ASTM E 1742 ye göre yapılmalıdır. Satıcı, her sevkiyatta X-ray filmi ve X-raya tabi tutulan parçaları tanımlayan, laboratuar raporunun iki(2) kopyasını sağlamalıdır. Q-5.5. Magnetic Particle / Penetration Inspection As applicable, shall be performed in accordance with ASTM E 1444 or ASTM E 1417; certified test reports shall be submitted with each shipment. Personnel performing inspections shall be certified in accordance with NAS 410. Q.5.5 Manyetik Parçacık / Penetrasyon Muayenesi: Uygulanabilir olduğunda. ASTM E1444 veya ASTM E 1417 onaylı test raporlarına göre uygulanmalı ve her sevkiyatta ibraz edilmelidir. Personelin yaptığı muayeneler NAS 410 a göre onaylanmalıdır. Q-5.6. Chemical/Physical Certification Chemical/Physical Certification shall be furnished with each shipment. The heat, batch, melt numbers, etc., shall be included in the certificate. Q.5.6 Kimyasal / Fiziksel Sertifikasyon Kimyasal / Fiziksel Sertifikasyon her sevkiyatta sağlanmalıdır. Sıcaklık, grup, erime numaraları, vb... sertifka içinde yer almalıdır Q-5.7. Coating Sample Coupon Q-5.7 Kaplama için Örnek Plaka Q-5.8. Coating Material Certificate Q-5.8 Kaplama Malzesi Uygunluk Belgesi Q-5.9. Painting Sample Coupon Q-5.9 Boya için Örnek Plaka Q Painting Adhesion Test Report Q-5.10 Boya Yapışma Test Raporu Q Painting RAL and Gloss Level Test Report Q Boya Rengi (RAL) ve Parlaklık (Gloss) Raporu Q Painting Material Certificate Q-5.12 Boya Malzemesi Uygunluk Belgesi Q Documented Process Parameters Q-5.13 Dokümante Edilmiş Proses Parametreleri Q Last Solution Analysis Report Q-5.14 Kaplama Banyosuna Ait En Son Analiz Raporu Q Last Corrosion Test Report Corrosion Test Report shall be from an accredited laboratory. Q-5.15 En Güncel Tarihli Korozyon Test Raporu FRM-596 Rev AJ 3/13

4 -Korozyon Test Raporu, akredite bir laboratuvar tarafından hazırlanmış olmalıdır Q Coating Thickness Measurement The measurement shall be made by a calibrated coating thickness tester. Q-5.16 Kaplama Kalınlığı Ölçüm Raporu - Kaplama kalınlığı ölçümünde kullanılacak olan kaplama kalınlığı ölçüm cihazı kalibrasyonlu olmalıdır. Visual Examination of Coating Q-5.17 Kaplama Yapılmış Parçaların Görsel Olarak Kontrolü Q Visual Examination of Painting Q-6. Q-5.18 Boya İşlemi Yapılmış Parçaların Görsel Kontrolü Limited Shelf Life Materials Suplier shall identify each item, package, or container with the manufacturing date and shelf life expiration date. No material shall be delivered with less than 80% of the usable shelf life. Q.6 Sınırlı Raf Ömürlü Malzemeler Tedarikçi her kalemde, pakette veya her konteynerde üretim tarihi ve raf ömrü son kullanım tarihini belirtmelidir. Malzeme ömrünün en az 80% ini tüketmemiş olmalıdır. Q-7. Sampling Sampling Plans used by the Supplier shall conform at a minimum, to ANSI/ASQ Z1.4. Q.7 Örnekleme Q-8. Tedarikçi firma tarafından kullanılan örnekleme planları en az ANSI/ ASQZ Z1.4 e uymalıdır. Requirements that were Flowed Down shall be reported Supplier shall flow down to sub-tier suppliers the applicable requirements in the purchasing documents, including key characteristics. Sub-tier suppliers shall meet the same requirements of purchase order. Q-8. Gereksinimlerin Alt Yüklenicilere Aktarılması Q-9. Tedarikçi firma, bu satın alma dokümanında tanımlanmış olan ilgili gereksinimleri ve ürüne ait kritik karakteristikleri alt yüklenicilerine iletmelidir. Tedarikçi firmanın alt yüklenicisinin, satın alma siparişinde belirtilmiş olan bu gereksinimleri karşılaması zorunludur. Nonconforming Material Dispositions Supplier must submit to AYESAŞ in writing of any nonconforming material/product produced during the performance of this Purchase Order. Supplier must obtain AYESAŞ s approval in writing prior to the disposition of such material/product. Supplier may not use use-as-is or repair disposition unless otherwise approved by AYESAŞ. Q-9. Uygun Olmayan Ürün Herhangi bir uygunsuz malzeme veya ürün durumunda, tedarikçi firma bu durumu yazılı olarak AYESAŞ'a bildirmeli ve mevcut uygunsuzluk konusunda AYESAŞ tarafından yazılı onay almalıdır. Tedarikçi firma, AYESAŞ tarafından kendisine onay verilmediği sürece "Olduğu gibi Kullan" veya "Tamir" kararları almamalıdır. Q-10. First Article Inspection per AS9102 The Supplier is required to perform a FAI report on a minimum of 1 units prior to running the production. FAI report must be sent to AYESAŞ for approval, AYESAŞ may attend/perform FAI prior to running the production run. Supplier must submit the FAI Reports using SAE AS9102 as a guideline. Q.10 AS9102 ye uygun İlk Ürün Muayenesi Tedarikçi firmadan, üretimden önce en az bir(1) parça üzerinde Giriş Muayene Raporu hazırlaması istenir. Giriş Muayene Raporları onay için AYESAŞ a gönderilmelidir. AYESAŞ, üretimden önce Giriş Muayene uygulamasına katılabilir veya uygulayabilir. Tedarikçi firma, SAE AS9102 yi kılavuz olarak kullanarak Giriş Muayene Raporlarını ibraz etmelidir. FRM-596 Rev AJ 4/13

5 Q-11. Key Characteristic Data The Supplier is required to perform a Key Characteristics Management program for AYESAŞ defined key characteristics variation management shall be performed in accordance with AS9103. Supplier must submit the KC Management Program records. Measurement Data is required for each Key Characteristic specified by the PO, Drawing or SCD/SoCD for each item delivered and shall be traceable to a serial number, lot number, order number or date code as required. Q.11 Kilit Özellik Verisi: Tedarikçi firmadan, AS9103 e göre hazırlanmış, tanımlanmış kilit özellik değişim yönetimini içeren Kilit Özellik Yönetim programını sağlaması istenir. Tedarikçi, KÖY Program kayıtlarını ibraz etmelidir. Teslim edilen her üründe satınalma formu, Çizim veya SCD/SoD ile belirlenen her Kilit Özellik için Ölçüm Verisi gereklidir. Seri numarası, lot numarası, sipariş numarası veya tarih bilgisi izlenebilir olmalıdır. Q % Inspection The products purchased in this Purchase Order must be inspected 100% for all features by supplier. Q-12. % 100 Muayene Gereksinimi İlgili satın alma emrinde tanımlanmış olan ürünlere ait tüm gereksinimler, tedarikçi firma tarafından % 100 muayene edilmelidir. Q-13. SPC Program Supplier shall utilize an SPC program to establish, control, and verify process capability, product characteristics, and process improvement. In the event a process capability Cpk = 1.33 cannot be achieved, Supplier shall notify the buyer immediately along with appropriate corrective actions to achieve this. Q.13 İstatistiksel Proses Kontrolü Tedarikçi firma, proses iyileştirmelerini, ürün karakteristiklerini ve proses yeterliliğini kurmak, kontrol etmek ve doğrulamak için İPK programından faydalanmalıdır. Proses yeterliliği Cpk=1.33 e ulaşmadığı durumda, tedarikçi firma alıcı firmayı bu hedefe ulaşmak için gerekli düzeltici işlemlerin uygulanması konusunda derhal uyarmalıdır. Q-14. Source Inspection AYESAŞ, inspection is required prior to shipment from your plant. Notify AYESAŞ five (5) days in advance of final inspection so that arrangements for source inspection can be coordinated. AYESAŞ source inspection shall not constitute product acceptance, nor shall it relieve the supplier of any liability for full compliance with the requirements of the Purchase Order. Q.14 Yerinde Muayene AYESAŞ Kaynak Muayenesi fabrikanızdan yükleme öncesinde yapılması gereklidir. Kaynak muayenesinin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılması açısından final muayeneden beş(5) gün öncesinde AYESAŞ a haber verilmelidir. AYESAŞ ın kaynak muayenesi ürün kabulü teşkil etmeyebileceği gibi, satınalma emrinin gereklilikleri ile tam uygunluk için tedarikçinin sorumluluklarını hafifletici olmayabilir. Q-15. Calibration, Setup and/or Training Services All calibration services provided to AYESAŞ shall be done to one of the following standards, ANSI/NCSL Z or ISO Supplier shall provide a certificate that shall reference the standard used to perform the calibration. Q.15 Kalibrasyon, Kurulum ve/veya Eğitim Servisleri AYESAŞ a sağlanan tüm kalibrasyon servisleri ANSI/NCSL Z veya ISO10012 standartlarından birine göre yapılmalıdır. Tedarikçi firma, kalibrasyon yapabilmek için ilgili standardı referans aldığına dair sertifikayı ibraz etmelidir. Q-16. Special Process Approval Supplier must use AYESAŞ s and/or customer s approved special process sources for any special processes on this Purchase Order. Q.16 Özel Proses Onayı FRM-596 Rev AJ 5/13

6 Tedarikçi firma, satınalma emrindeki herhangi bir özel proses için AYESAŞ ın ve/veya müşterinin onaylı özel proses kaynaklarını kullanmalıdır. Q-17. Government and/or AYESAŞ s Customer Inspection Government/AYESAŞ s Customer Source Inspection is required prior to shipment from supplier s facility. Upon receipt of this Purchase Order, supplier is required to immediately notify and provide a copy of the Purchase Order to the Government/AYESAŞ s Customer representative who normally services the supplier s facility so that the appropriate planning for government inspection can be accomplished. Q.17 Devlet ve/veya AYESAŞ Müşteri Muayenesi Devlet/AYESAŞ Müşteri Kaynak Muayenesi, tedarikçi tesisinden yapılacak sevkiyattan önce yapılmalıdır. Bu satınalma emrinin alınmasından sonra, devlet denetlemesi için uygun planlamanın yapılması için, tedarikçi tesisin dentlenmesinden sorumlu olan Devlet/AYESAŞ Müşteri Temsilcisini derhal bilgilendirmeli ve bu satın alma emrinin bir kopyasını ulaştırmalıdır. Q-18. Quality Management System Certificates Supplier shall maintain a Quality Management System that shall, at a minimum, meet the requirements of ISO9001:2008, or SAE AS9100B, if specified in the Purchase Order,. Supplier must be audited and certified by an independent agency while performing on this Purchase Order. Q.18 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Satınalma emrinde belirtildiği takdirde, tedarikçi minimum ISO9001:2000 veya SAE AS9100B gereklerini sağlayan kalite Yönetim Sistemini sağlamalıdır. Tedarikçi, bu satınalma emrini yerini getirirken bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmeli ve onaylanmalıdır. Q-19. Personnel Qualification Supplier must submit a list of qualifications of personnel that will work on this job for AYESAŞ s approval prior to commencing production. Q-19. Personelin Yetkinliği Tedarikçi firma, ilgili satın alma siparişinde belirtilmiş olan özel proseslerde çalışacak personelin bilgi ve uygulama açısından yeterli olmasını sağlamalıdır. Q-20. Traceability Data Supplier shall provide batch identification for the item(s) such as date codes, lot codes, serializations, or other batch identifications order. These information may be included by CoC. Q.20 İzlenebilirlik Verisi Tedarikçi ürün veya ürünler için tarih kodları, kafile kodları, seri numaraları ve diğer kafile tanımlamalarını yapmalıdır. Bu bilgiler CoC de yer alabilir. Q-21. Packaging/Preservation per IAW MIL-STD-2073 Supplier shall be responsible for the preservation, packaging, packing and marking of all items to be delivered per MIL-STD-2073.Unless otherwise specified in the Purchase Order, the supplier shall package material in a manner that will assure protection against corrosion, oxidation, deterioration, and physical damage during shipment to AYESAS. PCB Packaging Each lot of printed circuit boards by part number shall be vacuum packed with moisture indicator. Components Packaged in Trays All components shall all be placed in the same orientation in relation to a reference point or part marking on the body of the component Circuit Card Assembly Packaging- Unless otherwise specified in the Purchase Order or Statement of work the supplier shall package Circuit Card Assemblies to be shipped to AYESAS in a manner that will assure protection against corrosion, electrostatic discharge damage (ESD), oxidation, deterioration and/or damage during shipment. Each Circuit Card Assembly (CCA) shall be individually packaged in an ESD bag. Each bag must be packaged in an ESD container (container must have protection ESD symbol on the exterior) that contains sufficient ESD cushioning material to preclude damage to the CCA if dropped from six feet. Q.21 MIL-STD-2073 gereğince Parça Paketlemesi/Korunması FRM-596 Rev AJ 6/13

7 Tedarikçi firma, sevk edilecek tüm ürünlerin korunması, paketlenmesi ve işaretlenmesinden MIL-STD gereğince sorumludur. Satınalma emrinde aksi belirtilmedikçe, tedarikçi firma ürünlerin AYESAŞ a sevki esnasında aşınma, oksitlenme, çürüme ve fiziksel tahribata uğramayacağını güvence altına alacak yaklaşımla paketleme yapmalıdır. PCB Paketlemesi: Kartlar içine nem alıcı ve indikatörü atılmak suretiyle vakumlanarak paketlenmelidir. Tablalarda Paketlenen Parçalar: Tüm malzemeler, polarizasyonları aynı yöne bakacak şekilde paketlenmeldir. Devre Kartı Montaj Malzemelerinin Paketlenmesi: Satınalma emrinde aksi belirtilmedikçe, tedarikçi firma ürünleri korozyona, ESDye, oksitlenmeye, çürüme ve fiziksel tahribata uğramayacağını güvence altına alacak şekilde paketlemedir. Her kart, ESD poşetiyle ayrı ayrı paketlenmelidir ve vakumlanmalıdır. Her poşet, altı(6) fit yükseklikten düştüğünde hasarı önleyecek miktarda kauçuk malzeme içeren bir ESD konteynerine koyulmalıdır.(konteynerler dış yüzeyinde ESD uyarı sembolü bulundurmalıdır.) Q-22. Moisture Sensitivity Device Class Supplier shall provide the classification level of nonhermetic surface mount devices (SMDs) that are sensitive to moisture-induced stress. They must be properly packaged, stored, and handled to avoid damage during shipment and assembly solder reflow attachment and/or repair operations. Q.22 Neme Duyarlı Malzeme Class Tedarikçi firma, neme duyarlı yüzey montaj devre elemanının neme duyarlılık seviyesi bilgisini sağlamalıdır. Neme duyarlı malzemeler hasar görmeyecek şekilde J-STD-020 ye uygun olarak paketlenmeli ve sevk edilmelidir. Q-23. Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive per J-STD-033 for SMDs Supplier shall perform handling, packing and shipping SMD packages which have been classified to the levels defined in J-STD-020 per J-STD-033. This code applies to all nonhermetic SMD packages. Q.23 Neme Duyarlı Malzemelerin J-STD-033 e uygun olarak Kullanım, Paketleme ve Sevkiyatı Tedarikçi firma, Yüzey Montaj Elemanı paketleme ve sevkiyatını J-STD-020 de tanımlanan neme duyarlılık seviyesine göre J-STD-033 de belirtilen kurallara uygun olarak yapmalıdır. Q-24. Notification of Change Prior to delivery, Supplier shall notify the AYESAS of any significant changes in product design, fabrication methods, material or processing from those used by Supplier at time of Supplier s quotation or offer to AYESAS which resulted in the PO. Q-24 Ürün Değişikliği Bildirimi ve Onayı Malzeme, ürün tasarımı, üretim yöntemi ve proseste gerçekleştirilen herhangi bir değişiklik durumunda, tedarikçi firma ürünleri göndermeden önce AYESAŞ'ı bilgilendirmelidir. Q-25. Packaging per ASTM D 3951 Standard Practice for Commercial Packaging shall be performed per ASTM D 3951 Q-25. ASTM D3951'e Göre Paketleme Ticari paketleme yöntemi olan ASTM D3951'e göre paketleme yapılacaktır. Q-26. Package Marking IAW MIL-STD-129 Package marking shall be in accordance with Mil-Std-129 or requirements as stated on drawing, purchase order or SOW. Q.26 MIL-STD-129 gereğince Paket İşaretlemesi Paket markalaması MIL-STD-129, satın alma emri, işçilik beyannamesi veya çizimde belirtilen gereksinimlere göre yapılmalıdır. Q-27. ESD Protection FRM-596 Rev AJ 7/13

8 Unless otherwise specified in the Purchase Order or Statement of work the supplier shall package ESD sensitive devices to be shipped to AYESAS in a manner that will assure protection against electrostatic discharge damage (ESD) during shipment. Each Circuit Card Assembly (CCA) shall be individually packaged in an ESD bag. Each bag must be packaged in an ESD container (container must have protection ESD symbol on the exterior) that contains sufficient ESD cushioning material to preclude damage to the CCA if dropped from six feet (Ref: MIL-STD-1686 or ANSI/ESD S20.20). Q.27 ESD Önlemleri İlgili satınalma formunda veya işçilik beyannamesinde aksi belirtilmedikçe, tedarikçi firma ESD duyarlı cihazların paketlemesini sevkiyat esnasında ESD hasarına uğramayacağını güvence altına alarak yapmalıdır. Her kart, ESD poşetiyle ayrı ayrı paketlenmelidir. Her poşet, altı(6) fit yükseklikten düştüğünde hasarı önleyecek miktarda kauçuk malzeme içeren bir EDS konteynerine koyulmalıdır.(konteynerler dış yüzeyinde ESD koruma sembolü bulundurmalıdır.) (Ref: MIL-STD-1686 veya ANSI/ESD S20.20) Q-28. Statement of Workmanship (SOW) The supplier is responsible to comply with all SOW requirements. All questions or concerns regarding the SOW must be forwarded, in writing prior to performance of the subject order to AYESAS procurement or quality department. Proposed changes to the SOW require approval from AYESAS Quality Engineering. Q.28 İşçilik Beyannamesi (SOW) Tedarikçi firma, tüm işçilik beyannamesi gereksinimlerine uymaktan sorumludur. İşçilik beyannamesi ile ilgili tüm soru ve merak edilenler ilk önce AYESAŞ satınalma veya kalite departmanına iletilmelidir. Önerilen değişiklikler, AYESAŞ Kalite Mühendisliğinin onayını gerektirir. Q-29. Technical Specifications and/or Drawings Supplier is responsible for ensuring that provided materials shall be at last revision. Q.29 Teknik Şartnameler ve/veya Çizimler AYESAS tarafından sağlanmalıdır. Malzemelerin en son revizyonda olduğunu garantiye alma sorumluluğu tedarikçi firmaya aittir. Q-30. Dry Ice Packaging Q.30 Kurubuz Paketleme Q-31. Material Safety Data Sheet Submission (MSDS) Material Safety Data Sheet (MSDS) shall be submitted with each shipment. Q.31 MSDS (Kimyasal Malzeme Kullanıcı Speği) Malzeme Güvenlik Veri Levhası her sevkiyatta dahil edilmelidir. Q-32. Counterfeit and/or Substandard Parts delivery IAW AS6081 Precautions Guarantee of the Product Source(s): The Seller shall ensure that only new and authentic materials are used in products delivered to AYESAS. The Seller may only purchase parts directly from Original Component Manufacturers (OCMs), OCM franchised distributors, or authorized aftermarket manufacturers. Use of product that was not provided by these sources is not authorized unless first approved in writing by AYESAS. The seller must present compelling support for its request (e.g., OCN documentation that authenticates traceability of the parts to the OCM), and include in its request all actions to ensure the parts procured are authentic/conforming parts. Traceability: The seller shall maintain a method of item traceability that ensures tracking of the supply chain back to the manufactrer of all Electrical, electronic, and Electromechanical (EEE) parts included in assemblies and subassemblies being delivered per this PO. This traceability method shall clearly identify the name and location of all of the supply chain intermediaries from the manufacturer to the direct source of the product for the seller and shall include the manufacturer s batch identification for the item(s) such as date codes, lot codes, serializations, or other batch identifications. Certificate of Conformance and Traceability (CoC/T): Seller must provide a CoC/T with the information and documentation required by the applicable military specification. This documentation must reference the PO number and include a certification signed by the approved APL/QML manufacturer. In addition, if the material is not procured directly from the approved manufacturer, all additional documentation required by the specification must be provided to establish traceability from the QPL/QML manufacturer through delivery to the AYESAS. The CoC/T is required to determine FRM-596 Rev AJ 8/13

9 acceptability of the supplies. If the CoC/T is not provided, is incomplete or otherwise unacceptable, the supplies will be determined not to meet PO requirements and will be rejected. The Seller shall approve, retain, and provide copies of EEE part Manufacturer Certificate of Conformance (CoC). Manufacturer CoCs shall, at minimum, include trhe following: Manufacurer Name and adress Manufacturer and/or AYESAS s part number and dash number Batch identification for the item(s) such as date codes, lot codes, serialiizations, or other batch identifications. Signature or stamp with the title of seller s authorized personnel signing the certificate. Q.32 Sahteciliğe karşı önlemler alma ve/veya standartın altında parça sevkiyatı Ürün Menşeinin Garantisi: Satıcı firma, AYESAŞ a gönderdiği ürünlerde yeni ve güvenilir malzeme kullandığını garanti etmelidir. Satıcı firma parçaları yanlızca, Orjinal Parça Üreticilerinden, bunların distribütörlerinden ya da yetkili pazar sonrası üreticilerinden tedarik etmelidir. Bu kaynaklardan tedarik edilmeyen ürünler, AYESAŞ ın onayı olmadan kullanılmazlar. Satıcı istekleri için zorlayıcı destek ortaya koymalıdır (ör: Parçaların izlenebilirliğinin OPM doğruluğunu kanıtlayan OPM dokümantasyonu) ve tedarik ettiği parçaların güvenilir/uygun olduğu ile ilgili tüm aksiyonları sağladığını isteklerinde ortaya koymalıdır. İzlenebilirlik: Satıcı firma bu satınalma emrine göre tedarik edilen montaj ve altmontajlar içindeki elektriksel, elektronik ve elektromekanik(eee) parçalar için üretici firmaya kadar uzaman bir tedarik zincir izlenebilirliği metodunu sağlamalıdır. Bu izlenebilirlik metodu, satıcı firmadan üretici firmaya kadar olan tüm tedarik zincir aracılarının isim ve yerlerini, parçalar için tarih kodları, kafile kodları, seri numaraları ve diğer seri tanımları gibi üreticinin tanımladığı seri tanımlarını açıkça içermelidir. Uygunluk Sertifikası ve İzlenebilirlik(CoC/T): Satıcı firma, uygun askeri spesifikasyon gereken bilgi ve dokümantasyonu içeren bir CoC/T sağlamalıdır. Bu dokümantasyon, satın alma numarasını referans olarak almalı ve yetkili QPL/OML üreticisi tarafından imzalanmış sertifikayı içermelidir. Ek olarak, malzeme direkt olarak onaylı üreticiden alınmadıysa, QPL/QML üreticisinden AYESAŞ a kadar olan sevkiyatta izlenebilirliği sağlamak için spesifikasyonla istenen tüm ek dokümanlar gerekir. Malzemelerin kabul edilebilirliğine karar vermek için CoC/T gerekmektedir. CoC/T sağlanamıyorsa, eksik doldurulmuşsa veya kabul edilmemişse, malzemelerin satın alma gereklerini karşılamadığına karar verilir ve malzemeler reddedilir.satıcı firma, EEE parçaların CoC Üretici Sertifika kopyalarını onaylamalı, muhafaza etmeli ve sağlamalıdır. Üretici CoC leri minimum aşağıdaki bilgileri içermelidir: Üretici adı ve adresi Üretici ve/veya AYESAŞ parça numarası ve tanıtma numarası Tarih kodları, seri numaraları veya diğer seri tanımları gibi parça(lar) için seri tanımları Satıcının sertifikayı imzalayan yetkili personelinin ünvanı ile imza veya damgası. Q-33. Non-Standard Parts Approval The supplier must apply to AYESAS for approval for the use of non-standard parts and materials in accordance with MIl-STD-965. Q.33 Standart Dışı Parçaların Onayı Tedarikçi firma, MIL-STD-965 gereğince standart dışı parça ve malzemelerin kullanımının onayı için AYESAŞ a başvurmalıdır. Q-34. Qualified Manufacturers List (QML) / Qualified Products List (QPL) Requirement The Mil, AN and MS parts supplied against this Purchase Order shall be manufactured by only QML sources. The inclusion of products from the QML does not relieve the supplier of their responsibility to provide supplies, which meet all specification requirements, or to perform all inspections and tests specified for such material Q.34 Onaylı Üreticiler Listesi(QML) / Onaylı Ürünler Listesi(QPL) Bu satın alma emriyle, tedarik edilen MIL, AN ve MS parçalar sadece QML kaynakları ile üretilmelidir. QML den dahil edilen parçalar, üretici açısından bu tür malzemeler için tüm muayenelerin, testlerin ve spesifikasyon gereksinimlerinin karşılanması sorumluluğunu ortadan kaldıırmaz. Q-35. Parts Identification IAW MIL-STD-130 FRM-596 Rev AJ 9/13

10 Each container shall be marked with the following information in accordance with MIL-STD-130. a. Manufacturer s Part Number b. Manufacturer s name, CAGE, or Symbol c. Date of manufacture (if required) d. Useful life (if applicable) e. Batch number f. All applicable health and safety label Q.35 MIL-STD-130 gereğince Parça Tanımlamaları Tüm parçaları aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde MIL-STD-130 a göre tanımlayınız. a. Üretici PN b. Üretici Adı, Kodu ve Sembolü c. Tarih Kodu (gerekli ise) d. Kullanılabilir Ömrü (uygulanabilir ise) e. Tüm sağlık ve güvenlik işaretleri Q-36. PRINTED WIRING BOARDS (PWB s) a. SINGLE-SIDED BOARDS Single-sided boards consisting of a conductor pattern on the surface of one side of an insulating base material. b. DOUBLE-SIDED BOARDS Double-sided boards consisting of a conductor pattern on the surface of two sides of an insulating base material and associated interfacial connections. c. MULTILAYER BOARDS Multilayer boards consisting of three (3) or more conductor patterns on insulating bases separated one from the other by an insulating material and interconnected by a continuous metallic interlayer connection. d. APPLICABLE DOCUMENTS This document shall apply when referenced in the P.O. or drawings. In the event of conflict, the P.O., drawings, or associated specifications shall take precedence over this document. Unless otherwise specified, the following documents of the issue in effect on the date of quotation shall apply to materials, processes, manufacturing, and testing of PWB s, when referenced in the P.O., drawings, or associated specifications. COMMERCIAL SPECIFICATIONS IPC-2221 Generic Standard on Printed Board Design IPC-2222 Sectional Design Standard for Rigid Printed Boards IPC-2223 Sectional Design Standard for Flexible Printed Boards IPC-6011 Generic Performance Specification for Printed Boards IPC-6012 Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards IPC-6013 Qualification and Performance Specification for Flexible Printed Boards IPC-A-600 Acceptability of Printed Boards IPC-T-50 Terms and Definitions for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits J-STD-003 Solderability Tests for Printed Boards Unless otherwise specified, the requirements for Class 3 boards shall apply. e. If the drawing calls out specifications differing from those listed above, the following precedence rules shall apply: i. If the drawing specification is inactive for future design the drawing specification shall apply, ii. If the drawing specification has been superseded the superseding document shall apply. FRM-596 Rev AJ 10/13

11 iii. If the drawing specification (or its superseding document) has been cancelled without replacement the specifications in this document shall apply. iv. Any situation not covered by i-iii shall be resolved by joint agreement between AYESAS and the seller. v. This document shall not be construed as relieving the seller of responsibility for full conformance to drawing or Purchase Order requirements. f. GENERAL REQUIREMENTS i. FACILITIES AND PROCESSES AYESAS or AYESAS Customers approval of the seller's facilities and processes is required. If the seller uses facilities other than their own for any processing or manufacturing, those facilities also require AYESAS approval. All certifications supplied as objective evidence must indicate the name and location of all facilities performing processes. ii. PROCESS CHANGES The seller shall notify AYESAS Quality Assurance of the intent to change manufacturing processes or construction which may affect the quality or reliability of PWB s previously approved by AYESAS Quality Assurance. Changes may not be made without the prior written approval of AYESAS Quality Assurance. iii. PRODUCTION MASTERS When artwork is furnished to the seller by AYESAS, it is for information only and AYESAS makes no representations with respect thereto. It is the seller's responsibility, prior to the start of production, to verify that the artwork is compatible with the seller's manufacturing process and that the items produced therefrom will meet the drawing specifications and all other requirements of the Purchase Order. When Gerber files are furnished to the seller by AYESAS the Gerber is the definitive document for PWB production. Any discrepancy between the Gerber file and other procurement documentation must be resolved prior to production. CHANGES The seller shall not make changes to the AYESAS master artwork or Gerber files without prior written approval by AYESAS. REVISION LEVELS The seller is responsible for manufacture of PWB s to correct revision levels. The seller is responsible for verifying the current revision of master artwork, film or Gerber file prior to the start of production. WORKMANSHIP Workmanship shall meet the requirements of the drawings and applicable specifications as called out in the Purchase Order. The supplier should pay special attention to the following requirements: ETCHING There shall not be any evidence of over-etching or under-etching, as evidenced by excessive undercutting or overhang. CONDUCTORS Conductors shall not exhibit any evidence of lifting (delamination) from the base material. MARKING, SPECIAL All PWB s shall be marked permanently and legibly with the AYESAS assigned Vendor Code Number followed by the four (4) digit date code (year and week), where space permits in an area free of circuitry, on the component side of the board. IPC-6011 TEST REQUIREMENTS RIGID AND FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARDS Quality Conformance Inspection (QCI) shall be performed in accordance with IPC-6011 and IPC or 6013, as applicable. Unless otherwise specified, rework simulation testing is required. iv. MICROSECTIONS AYESAS reserves the right to review, at the seller s facility or at AYESAS, the microsections prepared for QCI on a lot. AYESAS also reserves the right to have microsections prepared by an FRM-596 Rev AJ 11/13

12 independent lab using coupons from the production lot. Coupons and microsections shall be retained by the seller and available for review for a minimum of three years after delivery of a lot to AYESAS. Coupon design may be either as specified on the artwork or Gerber file or in accordance with current specifications. MULTILAYER BOARDS The microsection samples shall be taken from the test coupons selected from the boards which were located as close as possible to the center of the plating tank. Each sample shall contain no less than three (3) of the smallest hole sizes. OTHER PRINTED WIRING BOARDS The microsection samples may be taken from "scrapped" or "test" boards. The boards selected shall have been located as close as possible to the center of the plating tank. Each sample shall contain no less than three (3) of the smallest size holes. v. CONTINUITY TESTS Unless otherwise specified, continuity testing shall be performed on all multilayer PWB s. Continuity testing shall be performed on single and double-sided boards when required by procurement documents. Objective evidence of such tests shall be maintained by the seller and be available for review by AYESAS representatives, in accordance with paragraph (g.ii) of this section. All final tests as required by IPC-6011 and IPC-6012 or 6013 (as applicable) shall be performed by the seller prior to shipment to AYESAS. vi. PREPARATION FOR SHIPMENT FINAL CLEANING PWB s shall be thoroughly cleaned to be free from dirt, oil, grease, corrosion, finger prints, flux residue, and other contaminants that may deteriorate their quality during storage. Multilayer PWB s shall be dried prior to packaging in a manner that will ensure that the moisture content of the air in the package will not compromise the integrity of the PWB s. PACKAGING Unless otherwise specified in the P.O., drawing or specifications, PWB s shall be packaged as follows: Individually packaged in sealed transparent bags to be adequately protected against damage during shipping and storage. It is permissible to package five (5) individually packaged PWB s within one sealed transparent bag. g. QUALITY ASSURANCE i. RESPONSIBILITY FOR INSPECTION Unless otherwise specified, the seller shall perform all inspection and test requirements specified in the document, the P.O. drawings, or reference specifications. Unless otherwise specified, the seller may use their own inspection facility or that of a commercial laboratory which is acceptable to AYESAS. ii. INSPECTION AND TEST RECORDS The seller shall maintain all records of inspection and tests for a period of three (3) years after final payment of the Purchase Order. Seller's inspection test records shall be available for AYESAS review. iii. PANELIZED PWBS When PWBs are required to be panelized by drawing or purchase order, any individual rejected/defective PWBs contained within a panel shall be clearly and permanently marked. h. AYESAS TESTS Upon receipt of a shipment of PWB s, AYESAS Quality Assurance may perform any and all tests of applicable specifications to ensure adequate quality of materials and manufacture. Nonconforming material will be returned to the seller Q-37. Lead Free Soldering Requirements (Parts/Components) The Supplier shall provide as part of the Certificate of Compliance a statement specifying that the material provided under the AYESAS PO is NOT lead free and complies with the following criteria: All components and parts shall be free of solder, plating, coatings, and claddings that exhibit either of FRM-596 Rev AJ 12/13

13 the following: Material composition greater than 97% Tin. Tin alloy with composition of less than 3% Lead. Supplier is required to notify AYESAS when any change in product or part number is made or planned which would incorporate Lead Free (Pb) finish or solders by means of Variation Request form. Q.37 Kurşunsuz Lehim Gereksinimleri (Parçalar/Bileşenler) Tedarikçi firma, bu satın alma emri ile tedarik edilen parçaların kurşunsuz olmadığını ve aşağıdaki kriter ile uyumlu olduğunu Uygunluk Serifikasının bir parçası olarak bir cümle ile belirtmelidir: Tüm bileşenler ve parçalar aşağıdaki kriterleri sağlayacak şekilde, lehim, kaplama, tabaka içermemektedir: Malzeme bileşimi %97 den fazla Kalay içerir. Kalay alaşımı, %3 ten az Kurşun katkı içerir. Tedarikçi firmanın, Kurşunsuz Lehim içeren bir sonuca sebep olabilecek şekilde üründe veya parça numarasında değişiklik yapması ya da planlaması durumunda AYESAŞ ı Değişiklik İstek Formu ile bilgilendirmesi gerekmektedir. Q-38. ESD Connector Caps ESD Connector Caps shall be installed to ESD and physical protection for all ESD sensitive electrical and electronic connectors. Q-38 ESD Konnektör Kapakları ESD ye duyarlı elektrik/elektronik konnektörler malzemeyi ESD hasarına korumak amacıyla ESD konnektör kapakları ile kapatılarak sevkiyatı yapılmalıdır. Q-39. IPC-J-STD-004 and IPC-J-STD-005 Qualifications The solder paste and solder paste flux properties shall be in accordance with IPC-J-STD-005 and IPC- J-STD-004 respectively. The phsical properties shall be as specified and tested in accordance with IPC-J-STD-006. Q-39 IPC-J-STD-004 and IPC-J-STD-005 Kalifikasyonu Krem lehim ve flux özellikleri sırasıyla IPC-J-STD-005 and IPC-J-STD-004 standartlarına uygun olmalıdır. Fiziksel özellikleri JPC-J-STD-006 ya uygun olarak belirlenmiş ve test edilmiş olmalıdır. Q-40. Preservation, Packing and Packaging General Unless otherwise specified in the contract or purchase order, the preservation, packing, packaging and exterior marking of products shall be equivalent to, or better than the supplier s standard commercial practices. Q-40 Genel Koruma, Ambalajlama ve Paketleme Kontrat veya satınalma emrinde tanımlanmamışsa koruma, ambalajlama, paketleme ve en dış kutu etiketlemesi yüklenicinin ticari ürünlerdeki tecrübesine uygun ya da daha iyi bir seviyede olmalıdır. FRM-596 Rev AJ 13/13

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

KKTC ELEKTRİK KURUMU

KKTC ELEKTRİK KURUMU İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu 33.000 adet (30.000 adet tek

Detaylı

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Bayrak Radyo & Televizyon Kurumu

Bayrak Radyo & Televizyon Kurumu Bayrak Radyo & Televizyon Kurumu Dr. Küçük blv, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tel: + 90 (392) 225 55 55, Fax: + 90 (392) 225 45 81 www.brtk.net, brt@brtk.net İhale No :BRTK 04/2006 6 Kasım, 2006

Detaylı

Uzatma Başvurusu Application for renewal

Uzatma Başvurusu Application for renewal OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Uzatma Başvurusu Application for

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14 SUBJECT : PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT KONU : IT EKİPMAN ALIMI REFERENCE: NAME & ADDRESS OF FIRM FİRMANIN ADI ve ADRESİ Dear Sir / Madam, Sayın İlgili, We kindly request you to submit your quotation for

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş bölümde ise bölüm başlığı

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS)

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS 01 Düzenleme - 01 31 Ocak 2012 SBMCS 01 Version - 01 31 January 2012 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS SBMCS - 01 Giriş ve İçindekiler

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT MMEL/MEL)

TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI (SHT MMEL/MEL) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TEMEL ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MMEL) İLE ASGARİ TEÇHİZAT LİSTESİ (MEL) HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TALİMATI Amaç (SHT MMEL/MEL) REV. 01 BİRİNCİ

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı