T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA"

Transkript

1 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATION FOR THE GOOD PROCUREMENTS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE PROJE NUMARASI (PROJECT NUMBER) İNTERNET ADRESİ (WEB SITE) : HK13-A7-002 : HK13-A

2 İÇİNDEKİLER/ CONTENTS I. İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR SUBJECT MATTER OF TENDER AND MATTERS CONCERNING SUBMITTING TENDERS 1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE CONTRACTING ENTITY 2. İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE SUBJECT WORK OF TENDER 3. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ INFORMATION CONCERNING THE TENDER AND DEADLINE DATE AND TIME FOR SUBMITTING TENDER 4. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ REVIEWING AND OBTAINING THE TENDER DOCUMENT 5. İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI SCOPE OF TENDER DOCUMENT II. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR MATTERS CONCERNING PARTICIPATION IN TENDER 6. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ DOCUMENTS AND QUALIFICATION CRITERIA REQUIRED FOR PARTICIPATION IN TENDER 7. İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI OPENNESS OF PROCUREMENT TO FOREIGN TENDERERS 8. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR INELIGIBILITY FOR TENDER 9. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ REASONS OF DISQUALIFICATION FROM THE PROCUREMENT PROCEEDINGS 10. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR PROHIBITED ACTS OR CONDUCTS 11. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ TENDER PREPARATION EXPENSES 12. İHALE DOKÜMANINDA AÇIKLAMA YAPILMASI CLARIFICATION IN THE TENDER DOCUMENT 13. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI AMENDMENTS TO TENDER DOCUMENT 14. İHALENIN TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ FREEDOM OF THE CONTRACTING ENTITY TO CANCEL THE TENDER BEFORE THE TIME OF TENDER 15. ORTAK GİRİŞİMLER JOINT VENTURES 16. ALT YÜKLENİCİLER SUBCONTRACTORS III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR MATTERS CONCERNING PREPARATION AND SUBMISSION OF TENDERS 17. TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ TYPE OF TENDER AND CONTRACT 18. TEKLİFİN DİLİ LANGUAGE OF TENDER 19. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ CURRENCY APPLICABLE FOR TENDERS AND PAYMENTS 20. KISMİ TEKLİF VERİLMESİ PARTIAL TENDERS 21. ALTERNATİF TEKLİFLER HK13-A

3 ALTERNATIVE TENDERS 22. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMA ŞEKLİ WAY OF PREPARING AND SUBMITTING TENDERS 23. TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ FORM AND CONTENT OF LETTER OF TENDER 24. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ PERIOD OF VALIDITY OF TENDERS 25. TEKLİF FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR COSTS INCLUDED IN THE TENDER PRICE 26. GEÇİCİ TEMİNAT BID BOND 27. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER VALUES ACCEPTED AS BID BOND 28. GEÇİCİ TEMİNATIN TESLİM YERİ THE PLACE WHERE THE BID BONDS SHALL BE SUBMITTED 29. GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ RETURNING BID BONDS IV. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR MATTERS CONCERNING EVALUATION OF TENDERS AND CONCLUDING THE CONTRACT 30. TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI RECEIVING AND OPENING THE TENDERS 31. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMES EVALUATION OF TENDERS 32. İSTEKLİLERDEN TEKLİFLERİNE AÇIKLIK GETİRİLMESİNİN İSTENİLMESİ REQUESTING THE TENDERERS TO CLARIFY THEIR TENDERS 33. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ABNORMALLY LOW TENDERS 34. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ FREEDOM OF THE CONTRACTING ENTITY TO REJECT ALL TENDERS AND CANCEL THE PROCUREMENT 35. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ECONOMICALLY THE MOST ADVANTAGEOUS TENDER 36. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI CONCLUSION OF TENDER PROCEEDINGS 37. İHALE KARARININ ONAYLANMASI APPROVAL OF TENDER DECISION 38. KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ NOTIFICATION OF FINAL TENDER DECISION 39. SÖZLEŞMEYE DAVET INVITATION FOR CONCLUDING THE CONTRACT 40. KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNAT PERFORMANCE BOND AND THE ADDITIONAL PERFORMANCE BOND 41. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU DUTY AND RESPONSIBILITY OF THE TENDERER IN CONCLUDING THE CONTRACT 42. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİM NOTIFICATION TO THE TENDERER HAVING THE SECOND ECONOMICALLY MOST ADVANTAGEOUS TENDER 43. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU DUTY AND RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTING ENTITY IN CONCLUDING THE CONTRACT 44. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI CONCLUDING THE PROCUREMENT WITH CONTRACT HK13-A

4 V. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR MATTERS CONCERNING IMPLEMENTATION OF CONTRACT 45. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI TERMS AND AMOUNT OF ADVANCE PAYMENT 46. FİYAT FARKI PRICE DIFFERENCE 47. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ TERMS AND METHOD OF PAYMENT 48. İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME (MALIN TESLİM) TARİHİ DATE OF WORK COMMENCEMENT AND COMPLETION (DELIVERY OF GOOD) 49. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI CASES AND CONDITIONS FOR EXTENSION OF DURATION 50. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞİN ARTIŞI VE EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ WORK INCREASE AND DECREASE AND WINDING-UP OF THE WORK SUBJECT TO CONTRACT 51. GECİKME CEZASI PENALTIES PAYABLE IN DELAYS 52. TESLİM ALMA, TESLİM ETME, MUAYENE, KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI TERMS AND CONDITIONS OF RECEIPT, DELIVERY, INSPECTION AND ACCEPTANCE 53. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR MATTERS CONCERNING WARRANTY, MAINTENANCE AND REPAIR 54. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ SETTLEMENT OF DISPUTES VI. DİĞER HUSUSLAR MISCELLANEOUS PROVISIONS 55. AMBALAJLAMA PACKAGING 56. EĞİTİM TRAINING 57. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY 58. SÖZLEŞME TASARISI DRAFT CONTRACT 59. KODLANDIRMA CODIFICATION 60. OFF-SET OFF-SET 61. İLAVE HUSUSLAR ADDITIONAL PROVISIONS 62. ŞARTNAME MADDE VE EK MİKTARI NUMBER OF ARTICLES AND ANNEXES IN THE SPECIFICATION HK13-A

5 İDARİ ŞARTNAME (HK13-A7-002) ADMINISTRATIVE SPECIFICATION (HK13-A7-002) I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR SUBJECT MATTER OF TENDER AND MATTERS CONCERNING SUBMITTING TENDERS 1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: INFORMATION ABOUT THE CONTRACTING ENTITY: 1.1. İdarenin; Contracting Entity s; Adı /Name : Hava Lojistik Komutanlığı Adresi/Address: Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı ETİMESGUT-ANKARA/ TÜRKİYE Telefon numarası / Phone Number : / / Belgegeçer numarası/ Fax Number : Elektronik posta adresi/ address: 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle veya idarenin elektronik posta adresinden (www.hvlojk.tsk.tr ) temin edeceklerdir. The tenderers may get the information concerning the tender by contacting the authorized persons at the above-mentioned address and phone numbers or address of the Contracting Entity (www.hvlojk.tsk.tr ). 2. İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER ; INFORMATION ABOUT THE SUBJECT WORK OF TENDER İhale konusu malın, Good, which constitutes the subject matter of the procurement; 2.1. Adı ve Miktarı: 2 kalem CN-235 Uçak Lastiği Alımı. Name and Quantity: Procurement of 2 items CN-235 Aircraft Tires Purchase 2.2. Teslim birliği / Teslim edileceği yer : Malzemeler bu şartnamenin 48.2 maddesinde belirtilen şekilde teslim edilecektir Place of delivery: Good shall be delivered as stated in Article 48.2 of this Administrative Specification Son sevk edileceği birlik :2 nci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı KAYSERİ/TÜRKİYE Final Delivery Address:2 nd Air Supply and Maintenance Center Command KAYSERİ/TURKEY 2.4. Teknik Şartname Numarası: Teknik Şartname yoktur. Technical Specification Number : Not Applicable 2.5. Diğer Bilgiler : Malzeme teslim tarihleri LAHİKA-12 e uygun olarak verilecektir. Other Information : Delivery dates of the items shall be in accordance with APPENDIX Montaj Durumu: Malzemeler montajsızdır. Installation: The good are not installed Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır. Malzemeler FN Durum Kodu ile teklif edilecektir. Ancak lastiklerin tamamı 2013 yılı üretimi olacaktır. The material shall be new and unused. Material status code for the items will offer FN (Factory New). All of the tires should be manufactured in HK13-A

6 3. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: INFORMATION CONCERNING THE TENDER AND DEADLINE DATE AND TIME FOR SUBMITTING TENDER 3.1. İhale Kayıt Numarası: İlanda belirtildiği gibidir Registered Tender Number: As specified in the tender notice İhale/alım usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 gün ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/A Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü. Tender/Procurement procedure: Open Tender Procedure in accordance with Article 10/a of Decision of Council of Ministers on April 20th, 2009 issued under Article 3/b of 4734 numbered Public Procurement Law Tekliflerin sunulacağı adres/place for Submitting Tenders: Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE 3.4 İhalenin yapılacağı adres/address of the Tender: Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE 3.5. İhale (son teklif verme) tarihi : İlanda belirtildiği gibidir. Tender (deadline for submitting tenders)date: As specified in the tender notice İhale (son teklif verme) saati : İlanda belirtildiği gibidir. Tender (deadline for submitting tenders) Time : As specified in the tender notice İhale komisyonu toplantı yeri : Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları. Place of meeting of the tender commission: Tender Rooms in the Resources Management and Contracts Department of the Turkish Air Force Air Logistics Command (TurAF ALC) Etimesgut/ANKARA/TURKEY Teklifler son teklif verme/ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme/ihale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. The tenders may either be submitted to the address given above until the deadline date and time of submitting tenders or they can be sent by registered and reply paid prepaid mail. Tenders not submitted until the deadline time for submitting tender shall not be taken into consideration Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. The submitted tenders shall not be withdrawn and changed for any reason whatsoever except in case of an addendum arrangement İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. In the case that the date determined for the tender coincides with a holiday, it shall be held at the place and time specified above on the first working day following the holiday and tenders which have been submitted until this time shall be accepted İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. In the event that working hours change after the notice date, the tender shall be held at the time specified above Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. National time setting of Turkish Radio Television Authority (TRT) shall be taken as basis for time settings. HK13-A

7 4. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ REWIEWING AND OBTAINING THE TENDER DOCUMENT 4.1. İhale dokümanı bu şartnamenin 1.1 maddesinde belirtilen adresten veya internet ortamında adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanını satın alma zorunluluğu yoktur. The tender document may be obtained free of charge at the address specified in Article 1.1 of this Administrative Specification or from website There is no obligation to purchase the tender document in order to participate in tender İhale Dokümanları talep edilmesi halinde istekliye CD ortamında verilebilecek olup, teslim edilen CD`nin numarası Dizi Pusulası üzerine yazılır. İhale dokümanı CD sinde eksiklik veya hata olması durumunda idarede basılı ihale dokümanı geçerlidir. The Tender Document shall be provided in CD format upon the request of the tenderer and the number of the given CD shall be writtten on the list of contents. In the event that there is an error or defect on CD of the Tender Document, the hard copies belonging to the Contracting Entity shall prevail İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Kontrolü müteakip; ihale dokümanını oluşturan belgelerin teslim alındığına dair, biri istekliye verilmek üzere 2 (iki) nüsha imzalı standart form düzenlenir. Standart form üzerine, istekli tarafından teslim alınan ihale dokümanı CD sinin numarası yazılacaktır. The tenderer shall check whether the documents comprising the tender document are true copies and the documents are complete. Following this control; 2 (two) copies signed standard form confirming that the Tenderer has received the documents forming tender document shall be prepared and one copy shall be submitted to the tenderer. The number of CD of the Tender Document received by the tenderer shall be written on the standard form İhale dokümanını internetten indiren isteklinin, kendi tebligat adresini idareye bildirmesi gerekmektedir. Adresini bildirmeyen ve olabilecek değişiklikleri (zeyilname, idarenin uygun görmesi halinde yapılacak açıklama, düzeltme ilanı v.b.) internette takip etmeyen istekliler yapılan değişiklikten dolayı bilgi sahibi olmaması durumunda idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. The tenderer who obtained tender document from website shall notify the Contracting Entity of his corresponding address. The tenderers who did not notify their address and did not follow any possible amendment (addendum, explanation approved by the Contracting Entity or correction etc.) on website shall not claim any right from the Contracting Entity due to being failed to be informed of that amendment. 5. İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI / SCOPE OF TENDER DOCUMENT 5.1. İhale dokümanı /Tender document; İdari Şartname/Administrative Specification, İhtiyaç Listesi/Requirement List Sözleşme Tasarısı/Draft Contract ile bunların EK lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır. and the documents included in the annexes of these documents Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. In addition, addenda to be published by the Contracting Entity as well as the written clarifications made by the Contracting Entity upon the written request of the tenderers shall constitute binding part of the tender document in accordance with the relevant provisions of this Specification İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk, teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. HK13-A

8 The tenderer shall be liable to carefully review the content of tender document. The tenderer shall be liable in the event that he could not fulfill the requirements for submitting the tender. The tenders that are not in compliance with the criteria and procedure stipulated and described in the tender document shall not be evaluated. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR MATTERS CONCERNING PARTICIPATION IN TENDER 6. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ DOCUMENTS AND QUALIFICATION CRITERIA REQUIRED FOR PARTICIPATION IN TENDER 6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: The tenderers are required to submit the following documents within their tenders in order to be able to participate in the tender: Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi sunulacaktır. Tebligat usulü, istekli tarafından LAHİKA-11 deki beyannameye uygun olarak teklif mektubu ile birlikte sunulacaktır. Declaration of address for notification as well as phone and, if any, fax number and address for contact shall be submitted. Notification method shall be submitted by the tenderers in accordance with the statement in APPENDIX-11. Ayrıca yerli istekli; gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf Sicil Numarasını ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını; tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf Sicil Numarasını, Vergi Kimlik/Mükellefiyet Numarasını belirtecektir. In the event that the domestic tenderer is a real person, Chamber of Commerce/Trade registered to and commerce/trade Register Number and Republic of Turkey Identity Number; in the event that the domestic tenderer is a legal person, Chamber of Commerce/Trade registered to and commerce/trade Register Number and Tax Identity Number shall be indicated Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; A registration certificate issued by the Chamber of Commerce and/or /Industry or Vocation to where the Tenderer is registered, İsteklinin, gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Meslek Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. In the event that the tenderer is a real person, the certificate received within the year when the first notice or the tender is made and indicating registration to the Chamber of Commerce and/or Industry or Profession or Chamber of Vocation or Chamber of Trade, İsteklinin, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya istekli ülkesindeki yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, yerli istekli için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge verilecektir. In the event that the tenderer is a legal person, the certificate received from the registered Chamber of Commerce and/or Industry or from the local court in tenderer s country or from a similar authority, for domestic tenderer; from Chamber of Commerce and/or Industry within the year when the first notice or the tender is made and indicating the registration of the legal person, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, Signature statement or signature circular indicating the authority of the tenderer to submit tender, İsteklinin gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli İmza Beyannamesi verilecektir. Signature statement certified by the notary public in the event that the tenderer is a real person, HK13-A

9 İsteklinin, tüzel kişi olması halinde; Tüzel Kişiliğin İmza Sirküleri ve ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (yabancı isteklinin ülkesi mevzuatı gereği karşılığı belge veya belgeler) verilecektir. In the event that the tenderer is a legal person, signature circular of the legal person and Trade Register Gazette indicating the shareholders, members or founders and the administrative personnel of the legal person according to its reference and in the event that such necessary information does not show up in a Trade Register Gazette, related Trade Register Gazettes or other necessary documents evidencing such issues (if the tenderer is foreigner, document/s equivalent to such Gazzette according to his country s legislation) shall be submitted Ekonomik ve Mali Durum Belgesi; İstekliler, ihale tarihi itibari ile bu şartnamenin 9 uncu maddesinin 9.1. ve 9.2. nci bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin yazılı taahhütnamelerini (LAHİKA-1) vereceklerdir. Economic and Financial Standing Certificate; the Tenderers shall submit written commitments (APPENDIX -1) confirming they are not in the cases specified in Articles 9.1 and 9.2 of this Specification Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif fiyatını gösteren Proforma Fatura (LAHİKA-2), Proforma Invoice indicating bid price and form and content of which are described in the Specification (APPENDIX-2), Şekli ve içeriği iş bu şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu (LAHİKA-7), Bid Bond, form and content of which are described in this Specification hereby (APPENDIX-7), İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekaletname ile imza beyannamesi (Her iki belgede, noter tasdikli olarak) verilecektir. If the tenderer is represented by proxy in the procurement, the power of attorney indicating that the representative is authorized to submit tender for and on behalf of the tenderer and signature statement (such two certificates shall be certified by the notary public) shall be submitted İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi (LAHİKA-3), In the event that the tenderer is a joint venture, Joint Venture Statement, form and content of which are described in the Specification hereby (APPENDIX-3), İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça , , ve de yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. In the event that the tenderer is a joint venture, the documents stated in Articles , , and shall be submitted individually İstekliler şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda o şirkete ait bilgileri, sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklığının bulunduğu başka bir sermaye şirketi/şirketleri varsa o şirketlere ait bilgileri LAHİKA-4`de örneği bulunan forma uygun olarak beyan edecektir. The Tenderer shall declare company partners if the company is a sole proprietorship and if a company with shared capital, name of shareholders possessing more than half of the company s capital and if the Tenderer serves a partner in another sole proprietorship, information about such company and if it has another company/ies with shared capital possessing more than half of the capital of this company, information about such company/ies according to the attached form in APPENDIX Gizlilik ve Güvenlik /Confidentiality and Security: YÜKLENİCİ, malzeme ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacaktır. İmzalanacak olan sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları dışında, İDARE nin önceden yazılı izni olmaksızın ihale ve/veya sözleşmenin herhangi bir aşamasında her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla imzalanacak olan sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama HK13-A

10 gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İDARE nin bu konudaki kararı nihai olacaktır. The Contractor shall keep all data and documents special and secret regarding the good and not disclose or publish any information at any stage of the tender/contract without the written approval of the Contracting Entity excluding the conditions required for the performance of the contract. In case any dispute arises due to the need for disclosing or publishing information within the framework of the contract to be signed, the final decision shall be made by the Contracting Entity provided that the decisions of Turkish judicial authorities are reserved İstekliler tarafından verilecek Tedarik Taahhütnamesi Certificate of Commitment for procurement to be submitted by Tenderers İstekli/isteklilerin yetkili/yetkilileri LAHİKA-5 de yer alan taahhütnameyi imzalayarak, teklifi ile idareye teslim edeceklerdir. Taahhütnamedeki yasaklara uymayanlar hakkında bu şartnamenin ve 10.3 üncü madde hükümleri uygulanır. Representative/s of the tenderer/s shall sign the Certificate of Commitment in APPENDIX-5 and submit it with the tender. For the persons who do not obey the prohibitions in the Certificate of Commitment, provisions of Articles and 10.3 of this Specification shall apply İstekliler proforma faturalarında teklif ettikleri malzemelerin üreticilerini (MFRC leri) kalem bazında listelenmiş ve yazılı olarak beyan edeceklerdir. Verilen tekliflerdeki üretici kodları (MFRC), herhangi bir standardı ya da sertifikasyon kuruluşunu değil bir üretici firmayı referans verecektir. Teklif edilen her kalem için LAHİKA-10 e uygun olarak malzeme durum kodu belirtilecektir. Teslimat tek parti halinde yapılabileceği gibi partiler halinde de yapılabilecektir. Bu durum proforma faturada belirtilecektir. Tenderers shall declare as listed per item and in writing the manufacturers (MFRC) of the good offered in the proforma invoice. MFRC codes provided in the tenders submitted shall reference a manufacturer company, not any standard or certification association. For each item offered, good condition code shall be provided according to APPENDIX-10. Delivery may be made in single lot or in lots. It shall be specified in the proforma invoice Alternatif Tekliflerin Sunulması/ Submitting Alternative Tenders İstekli firmalar tarafından ihtiyaç listesinde belirtilen malzemelerden üretimden kaldırılması, eskisinin yerine yeni parça numaralı malzeme üretilmesi, malzemenin modifikasyona uğraması gibi nedenlerle parça numarası değiştirilenler için üretici firmadan veya üretici firmanın yetki belgesine haiz herhangi bir yetkili distribütör firmadan alacakları teyit yazısı/servis bülteni/t.o.değişikliği vb. belgeleri teklifleri ile birlikte idareye sunacaklardır. Bu teyit yazısı aynı zamanda teklif edilen parça numarasının ihtiyaç duyulan parça numarası ile şekil/ölçü/yapısallık, uyumluluk ve fonksiyonellik bakımlarından aynı özellikleri taşıdığını teyit edecektir. Tenderers shall submit confirmation letter/service bulletin/t.o change to the Contracting Entity with their tenders which will be obtained from manufacturer company or from any authorized distributor company which have authorization certificate of manufacturer company for the good specified in the requirement list of which part numbers changed because of the fact that the good are out of production, any good with new part number is produced instead of old version and the good is modified. This confirmation letter shall confirm that the offered part number has the same features with the needed part number in terms of form, fit and function İstekli firmalar tarafından ihtiyaç listesinde belirtilenden farklı MFRC den teklif verilecek ise, ilgili firmanın konu malzemelerin üreticisi olduğunu gösteren belgeler veya kontrat kayıtları v.b dokümanlar ihale aşamasında teslim edilecektir. If the tenderers submit tenders from any MFRC other than specified in the requirement list, documents evidencing that the related company is the manufacturer of the subject good or contract records etc. documents shall be submitted at tender stage İdare alternatif teklifleri yapılacak teknik inceleme sonucunda kabul ya da reddetme hakkını saklı tutar. The Contracting Entity reserves the right to accept or reject the alternative tenders following the technical examination Türkiye deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren istekliler Dış Ticaret Müsteşarlığından alacakları, hangi serbest bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduklarını gösteren ve teklif HK13-A

11 tarihinde geçerli olan serbest bölge faaliyet belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdik edilmiş suretini teklife ekleyecektir. The tenderers operate in Free Zones in Turkey shall submit the original or the notarized certificate of authorization for working in free zones indicating that in which free zone and on which subject the tenderers work, obtained from Republic of Turkey-Undersecretariat of Foreign Trade, which is valid in tender date İstekliler tekliflerini doğrudan gönderebilecekleri gibi yurt dışındaki isteklilerin teklif vermesi halinde Türkiye deki temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile de gönderebilirler. Bu durumda temsilcinin/ mümessilin istekliyi temsile yetkili olduğunu gösteren belge noter tasdikli olarak teklife eklenecektir. The tenderers may directly send their tenders or in the event that foreign tenderers submit tenders, they may send their tenders via their representatives in Turkey. In this case, notarized certificate indicating that the representative is authorized to represent the tenderer shall be submitted with the tender Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: The documents required for the economic and financial qualification and the criteria that these documents have to meet: Bir yıl ve daha fazla süreden beri faaliyet gösteren istekliler, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun aşağıda istenen oranlarının hesaplanması amacıyla gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer bilgileri verecektir. İsteklinin 1 (bir) yıldan daha az süreden beri faaliyet gösterdiğini belgelemesi halinde, kendisinden kuruluş bilançosu talep edilecektir. Bu belgelere istinaden isteklinin; The tenderers who act for a period of one year or more shall submit the necessary parts of annual balance sheet for the year before the year when the tender is held or the equivalent information in order to evaluate ratio of balance sheet required below. If the tenderer certifies that it acts for a period of less than 1 (one) year, opening balance sheet shall be submitted by the tenderer. Based on such documents; Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) değerinin en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), The current ratio (current assets/short-term liabilities) indicating whether the tenderer has the necessary liquidity in order to provide cash flow in certain periods and affords to pay liabilities in short term must be minimum 0.75; (in calculation, while costs of long-term construction are deducted from current assets, progress payments for long-term construction shall be deducted from short term liabilities.) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranı (öz kaynaklar/ toplam aktif) değerinin en az 0,15 olması(hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), The equity ratio indicating the extent of shareholders equity within the assets (shareholders equity / total assets) must be minimum 0.15; (in calculation, costs of long-term construction (if any) shall be deducted from total assets.) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, Ratio of short-term bank liabilities to the shareholders equity must be less than Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. The foregoing is accepted as qualification criteria and all these three criteria are required at the same time. It is compulsory to provide costs of long-term construction and progress payment incomes in the balance sheet, if any. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. HK13-A

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : HK12-A8-001 İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İÇİNDEKİLER/ I. İHALENİN

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA UÇUŞ KORUYUCU MELBUSATI (DRY SUIT) ve AKSESUAR ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE KAYIT NO:2011/ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA 335 KALEM GEMI YEDEK MALZEMESI TEDARIKINE ILISKIN IDARI SARTNAME IHALE KAYIT NUMARASI: 2013/120719 ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER TARAFINDAN

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı