Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"

Transkript

1 Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: Clt/Volume: 10 Yıl/Year: 10 Sayı/Issue:1 Bahar/Sprng 2014

2 Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs Clt/Volume: 10 Yıl/Year: 10 Sayı/Issue:1 Bahar/Sprng 2014 ISSN: AİBÜ İİBF Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research İmtyaz Sahb / Publshed By Prof. Dr. Kamer KASIM Dekan / Dean Edtör / Edtor Doç. Dr. Tarık VURAL Edtör Yardımcısı / Vce Edtor Yrd. Doç. Dr. İbrahm Engn ERDEM Derg Yayın Kurulu / Edtoral Board Prof. Dr. Muhttn ATAMAN, Prof. Dr. Kamer KASIM, Prof. Dr. Seyt KÖSE, Doç. Dr. Mehmet ERYİĞİT, Doç. Dr. Şahabettn GÜNEŞ, Doç. Dr. Mehmet DALAR, Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar AYYILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Ahsen SAÇLI Yazışma Adres Doç. Dr. Tarık VURAL Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Gölköy / BOLU Submsson Address Assoc. Prof. Dr. Tarık VURAL Internatonal Journal of Economc and Socal Research Abant Izzet Baysal Unversty, Faculty of Economcs and Admnstratve Scences BOLU / TURKIYE Tel: +9 (0374) Faks: +9 (0374) E-posta/E-mal: Dergmz Ebscohost, Index Coperncus, Contemporary Scence Assocaton Databases, Cabell s Drectores ve Akadema Sosyal Blmler Indeks (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

3 Nesrn ALGAN Sud APAK Mehmet ASUTAY Metn BERBER Ihsan DAĞI İbrahm EROL Bradley T. EWING Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Ankara Ünverstes Beykent Ünverstes Durham Unversty Karadenz Teknk Ünverstes Orta Doğu Teknk Ünverstes Celal Bayar Ünverstes Texas Tech Unversty A. Ercan GEGEZ Marmara Ünverstes Shawkat HAMMOUDEH Hall KALABALIK Rıdvan KARLUK Bahtışen KAVAK Aykut KİBRİTÇİOĞLU Ronald L. MOOMAW Kaan H. ÖKTEN Osman PEHLİVAN Drexel Unversty Sakarya Ünverstes Anadolu Ünverstes Hacettepe Ünverstes Ankara Ünverstes Oklahoma State Unversty Bahçeşehr Ünverstes Karadenz Teknk Ünverstes C. Tayyar SADIKLAR Başkent Ünverstes Hall SEYİDOĞLU Mark A. THOMPSON Utku UTKULU Ahmet UZUN Hasan VERGİL Doğuş Ünverstes Augusta State Unversty Dokuz Eylül Ünverstes Cumhuryet Ünverstes Bülent Ecevt Ünverstes

4 Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs 2014 YILINDA KATKIDA BULUNAN HAKEMLER REVIEWER LIST IN 2014 Yaşar AYYILDIZ Mehmet CURAL Mehmet ERYİĞİT Rahm YÜCEL Melk ERDOĞAN Yunus Emre ÖZER Ahmet ULUSOY Tarık VURAL Gürhan UYSAL Esra ERENLER Ümt GÜMRAH Al HEPŞEN Ayşe GÜNAY Ceml RAKICI Aslı ÖZMEN Coşkun HAMZAÇEBİ Üzeyr AYDIN Cumhur ERDEM Cafer TOPALOĞLU Aydın KAYABAŞI Mehmet AYGÜN Oğuz KARA Ahmet OĞUZ Abant İzzet Baysal Ünverstes Bülent Ecevt Ünverstes Abant İzzet Baysal Ünverstes Abant İzzet Baysal Ünverstes Çanakkale Onsekz Mart Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Karadenz Teknk Ünverstes Abant İzzet Baysal Ünverstes Ondokuz Mayıs Ünverstes Çankırı Karatekn Ünverstes Abant İzzet Baysal Ünverstes İstanbul Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Karadenz Teknk Ünverstes Abant İzzet Baysal Ünverstes Karadenz Teknk Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Gazosmanpaşa Ünverstes Muğla Sıtkı Koçman Ünverstes Dumlupınar Ünverstes Yüzüncü Yıl Ünverstes Düzce Ünverstes Karabük Ünverstes

5 Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs Clt/Volume: 10 Yıl/Year: 10 Sayı/Issue:1 Bahar/Sprng 2014 İÇİNDEKİLER Clt/Volume: 10 Yıl/Year: 10 Sayı/Issue:1 Bahar/Sprng 2014 İŞ HAYATINDA KADINLARIN ÖNÜNDEKİ CAM TAVAN ENGELLERİ le ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİ Kublay ÖZYER, Öznur AZİZOĞLU DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA, Mesut AKTOGAN TÜRKİYE DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ Sbel Selm, Emne Türkan Ayvaz Güven PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Seyt Ahmet SOLMAZ, Oğuz TÜRKAY RİZE DE KENTLEŞME SÜRECİ Gülzar ÇAKIR SÜMER FİRMALARDA TEMETTÜ POLİTİKALARINI ETKİLEYEN UNSURLAR: BİST SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ UYGULAMASI Berk YILDIZ, Rasm İlker GÖKBULUT, Turhan KORKMAZ

6 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Öz Gelşmelere bağlı olarak, özellkle dzüstü ve tablet blgsayarlar gb taşınablr blgsayarlara olan lg, Türkye çn sayısal olarak nüfusuna yakın olduğu düşünüleblr. Bu çalışmada, dzüstü blgsayarlar çn seçm sıralaması yapma ve dzüstü blgsayar seçmnde dkkate alınan krter önem dereceler DEA ve çok krterl karar verme teknkleryle ncelenmştr. AHP ve AHP-DEA bleşm krter önem dereceler belrlenmesnde önerlrken; dzüstü blgsayar seçm sıralamaları çn DEA, TOPSIS ve VIKOR yöntemler temelnde 7 senaryo üzernden sıralamalar yapılmıştır. Analz sonuçlarına göre, ağırlıklandırma AHP le olup sıralama TOPSIS ve ağırlıklandırma AHP-DEA bleşm le olup sıralama VIKOR olan senaryoların dzüstü blgsayar seçm sıralamalarında kullanışlı olduğuna karar verlmştr. Anahtar kelmeler: Dzüstü blgsayar seçm, AHP, DEA, TOPSIS, VIKOR. Abstract Dependng on the developments, there s a tendency especally portable computer such as laptop, tablet computers that may be consdered numercally close to the populaton for Turkey. In ths study, makng the choce orderng and the prortes of the crtera for laptops have been nvestgated va DEA and mult crtera decson makng technques. AHP and composton of AHP-DEA has been suggested for determnng prortes of crtera; selecton orderng of laptop s conducted va 7 scenaros that based on DEA, TOPSIS and VIKOR methods. Accordng to the analyss, sortng va TOPSIS wth the AHP n weghtng and sortng va VIKOR wth AHP-DEA composton n weghtng, has decded for laptop selecton rankng. Keywords: Laptop selecton, AHP, DEA, TOPSIS, VIKOR. 1 Bülent Ecevt Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Say. Yön. ABD, Tel: Blgsayar Mühends, Bülent Ecevt Ünverstes nde Uzman ve SBE Öğrencs, Sayfa 157

7 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, Grş Günümüzde, kşsel veya kurumsal olarak hemen tüm çalışanlar çn blgsayar gerekl ve ayrılmaz br teknolojk araç olmuştur. Türkye de çoğu çalışanın ş ortamında ve/veya kşsel olarak kullandığı blgsayarlar, öğrencnn kşsel olarak kullandığı blgsayarlar düşünüldüğünde, nüfusa eşdeğer sayıda blgsayarın kullanıldığı düşünüleblr. Tcar hayat, blm ve teknolojdek gelşmelere de bağlı olarak karmaşık ve tekrarlı hesaplamaların kısa sürede ve hatasız yaptırılması, blgsayarlara taleb arttırmaktadır. Blgsayar alesne olan bu talep, kşsel blgsayar, dzüstü blgsayar (DB), netbook, ultrabook, tablet, akıllı blgsayar gb zamanla değşen br terch yelpazesnde olduğu görülmektedr. Masaüstü blgsayar yerne dzüstü ve tablet blgsayarlar gb taşınablr blgsayarların kullanımı her gün daha da terch edlr duruma gelmektedr Bu çalışma, çok sayıda alternatf marka/modele sahp DB lerde seçm /sıralama yapma şlem çn ncel karar yöntemler uygulanablrlğn göstermektedr. DB harcnde dğer blgsayar ales ürünler çn de benzer şeklde çalışmalar yapılablr. Güncel uygulamalar çn yeterl kapasteye sahp ve uygun fyatlı DB seçm, DB almak steyen kullanıcı çn öneml br sorundur. Bu çalışmanın k amacı vardır. Brncs, DB alımında dkkate alınan başlıca krterlern önem derecelernn belrlenmesdr. İknc amacı se DB seçm çn alternatfler terch sıralaması yapan bazı ncel yaklaşımları karşılaştırmalı olarak değerlendrmektr. Bu anlamda, çalışmamızda ver zarflama analz (Data Envelopment Analyss, DEA) ve çok krterl karar verme (ÇKKV) yöntemlernden bazıları analzlerde kullanılmıştır. Lteratürde, bu çeşt DB seçmde bu yöntemler genelde yalnız kullanmakta ve/veya bu çalışmaya göre daha az sayıda krterler dkkate alınarak analzler yapılmakta olduğu gözlenmştr. Çalışmamız, (1) DB seçmnde dkkate alınan krterlern önem derecelernn belrlenmes; (2) ÇKKV ve DEA dan elde edlen ağırlık/katsayılar üzernden yen br ağırlıklandırma önerlmes; (3) 58 adet gb çok sayıda alternatf (karar verme brm, KVB) arasından 18 alt krter gb çok sayıda krtern dkkate alarak seçm sıralaması yapılablrlğ; (4) karşılaştırmalı olarak 3 farklı yöntem çn 7 farklı senaryo üzernden sıralama yapılması ve karşılaştırılmalı değerlendrlmes açısından lteratüre katkı yapacağı düşünülmüştür. Bu yöntemlern terch edlme gerekçeler kısaca aşağıdak gb özetleneblr. DB lern teknk özellklerne göre çok farklı donanımlara sahp olması ve farklı markaların sunduğu çok sayıda seçenekler, söz konusu teknk özellklere/krterlere göre DB seçmn etknlk analzyle Sayfa 158

8 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, değerlendrlebleceğn gösterr. DB lere at teknk özellklern/ krterlern çıktılar ve DB ye ödenen parasal mktar grd olarak değerlendrlerek, DB seçm problem etknlk analzlernde yaygın olarak kullanılan DEA le uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca kullanıcı çn, DB lern marka/modellere göre dkkate alınan çok sayıda krtern varlığı, DB seçmn ÇKKV problem olarak dkkate alınableceğn göstermektedr. Başlıca ÇKKV yöntemler, analtk hyerarş sürec (Analytcal Herarchy Process, AHP), TOPSIS (Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton), ANP (Analytc Network Process), ELECTRE (Elmnaton et Chox Tradusant la REalte), VIKOR (VIseKrterjumska Optmzacja I Kompromsno Resenje), PROMETHEE (Preference Rankng Organzaton METHod for Enrchment Evaluaton), GRA (Grey Relatonal Analyss) olarak sıralanablr (Pekkaya ve Başaran, 2011). Çalışmamızda, DEA yanısıra ÇKKV teknklernden ÇKPM (Çok krterl puanlama model), AHP, TOPSIS ve VIKOR yöntemler kullanılmıştır. AHP, krterlern önem derecelernn belrlenmesnde, TOPSIS ve VIKOR DB lern seçm sıralamasında kullanılmıştır. KVB sayısının çok olması, ELECTRE ve PROMETHEE gb yöntemlernn seçm sıralaması hesaplamaları açısından kullanılablrlğn zorlaştırdığından, bu çalışmada TOPSIS ve VIKOR gb seçm sıralama sürecn daha pratk yapan yöntemlere yer verlmştr. Analzlerde kullanılan krter puanlarına at verler çn Gold ve Hızlıal nternet stelernden elde edlrken, krter önem dereceler ve marka puanlamasında uzman görüşü alınmıştır. DB konusunda çok alternatf marka, model, tp olması çalışmada bazı kısıtlamalara gdlmesne neden olmuştur. Her blgsayar alternatf çn standart ver elde etmek çn araştırmada sadece DB ler üzernde durulmuş, ayrıca bazı karşılaşılan problemlerden dolayı şletm sstem Wndows ve şlemcs ntel olan seçenekler araştırmaya dahl edlmştr. Blgsayar seçm üzernde lteratürde az sayıda blmsel çalışma olup rastlanan lk çalışmaların analzlernde AHP kullandıkları gözlenmştr (Zvran, 1993; Borthck ve Schener, 1988). Düzakın ve Demrtaş (2005), 18 ram, 23 şlemc, 9 sabt dsk, 17 ekran kartı arasından seçm çn 8-13 kadar grd/çıktı değşken kullanılarak ayrı ayrı DEA kullanarak blgsayar donanım parçası seçm sıralamaları gerçekleştrmşlerdr. Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2010), 8 krter ağırlığının belrlenmesnde Bulanık AHP kullanmış ve 5 DB alternatfnn sıralanmasında ELECTRE yöntem kullanılmıştır. Erpolat ve Cnemre (2011), 51 adet DB seçm Sayfa 159

9 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, sıralamasında 9 krter dkkate almış, ağırlık kısıtlamasız DEA ve ağırlık kısıtlamalı DEA le değerlendrmeler yapmışlardır. Çalışmanın knc bölümü kullanılan modellern teors üzernde dururken, üçüncü bölümde konu le uygulama bulgularına yer verlmştr. Sonuç bölümünde, bulgular değerlendrlmştr. 2. DEA ve Bazı ÇKKV Yöntemler 2.1. Etknlk ve DEA Vermllk ve performans brbrne yakın kavramlardır. Vermllk, üretlen mal ve hzmetlern etkenlk ve etkllk ölçümlerne; performans se belrl amaçları, hedefler, görev ve sorumlulukları yerne getreblme oranı olarak fade edleblr. Vermllk, çıktı toplamının grd toplamına oranı olarak modelleneblr. Grdlern azaltılarak veya çıktıların artırılması suretyle vermllğn artırılableceğ söyleneblr. Performans ölçümünde, değşkenlern ağırlıklandırılarak tek çıktı ve tek grd oranı üzernden hesaplanan oran analz nn yanısıra parametrk yöntemler ve parametrk olmayan yöntemler olmak üzere üç yaklaşım vardır. Parametrk yöntemlerden en yaygın olarak kullanılan, grdler ve çıktılar arasında fonksyon tahmn edlerek değerlendrlen regresyon analz ken 1957 de Farel tarafından ortaya atılan ve 1978 de Charnes vd. tarafından gelştrlen DEA parametrk olmayan yöntemlerden en çok blnendr (Düzakın ve Demrtaş, 2005; Erpolat ve Cnemre, 2011). Çok sayıda grdye karşılık tek çıktı olduğu durumlarda, DEA ya göre terch edlmes gereken parametrk yöntemlerden regresyon analzdr. Ancak uygulamada, çıktı değşken sayısı brden fazla olduğu durumlarda, verlern orjnal ölçü brmleryle çok sayıda çıktıyı modele alan DEA nın terch edldğ görülmektedr. DEA, alternatfler arasında görel faktör etknlğ belrlemek üzere kullanılır. Alternatfler arasında etkn olarak belrlenen br KVB nn, KVB lern tam sayım yapılması durumunda mutlak verml olarak belrlenmeyeblr. Grd ve çıktı sayıları KVB den fazla olursa, DEA etknlk ayrıştırma gücü zayıflamakta ve çoğu KVB etkn olmaktadır. Bu sorunu aşmak çn KVB sayısının grd-çıktı toplamının 2 veya 3 katı olması önerlr (Ramanathan, 2006). DEA da, her KVB çn kısıtlar dahlnde ayrı ayrı doğrusal programlama model çözülmekte, KVB lere at etknlk skoru 0 le 1 arasında değer almaktadır. Etknlğ 1,00 olan KVB, görel etkn olduğu kabul edlr. DEA, model çözümünde değşkenlere uygun ağırlıklar ataması çn k kısıt dkkate alınmaktadır: ağırlıklar Sayfa 160

10 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, belrlenrken hçbr KVB nn etknlğ %100 ü geçmemes ve ağırlıklar negatf değere sahp olmamasıdır. Tablo 1: Başlıca Etknlk Ölçüm Modeller Model Amaç Fonksyon Kısıtlar Çıktı (Y r ) /grd (X ) oranın maksmze eden klask doğrusal programlama model; 1978 de Chanes vd. tarafından gelştrlen (çıktı odaklı) CCR model; toplam etknlğ hesaplar de Banker vd. tarafından gelştrlen BCC model; teknk etknlğ hesaplar. Not: 0, 0, j rj h h mak, k s r 1 m 1 uy r vx rk k mak, k r rk r 1 h u Y s s u Y mak, k r rk 0 r 1 s r 1 m 1 s uy r vx rj j 1; m u Y v X r rj rk r 1 1 m 1 s u, v 0 r 0; vx 1; ur, v 0 k m u Y v X r rj j r 1 1 m 1 vx 1; ur, v X Y KVB j 1,2,.., n; çıktılar r 1,2,.., s ; grdler 1,2,.., m Kaynak: Adler vd. (2002) ve Ulucan (2002) den düzenlenmştr. k AHP AHP, kl karşılaştırmalarla krter ağırlıklarının belrlenmesnde ve krterlere göre alternatfler arasında seçm sıralaması yapmak çn KVB puanlamaların hesaplanmasında kullanılan, Saaty (1980) tarafından gelştrlen br yöntemdr. AHP, çok farklı alanda özelkle krter ağırlıklarının belrlenmes ve ÇKKV problemlernn seçm sıralama şlemnde ağırlık grds sağlaması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Pekkaya ve Çolak 2013; Pekkaya ve Başaran, 2011; Hamzaçeb ve Pekkaya, 2011). Tablo 2: AHP de Krterlern Değerlendrme Ölçeğ Puan Tanım Açıklama 1 Eşt derecede öneml Her k krter de amaca eşt etkde bulunur. 3 Orta derecede öneml Br krter dğerne göre braz daha fazla terch edlr. 5 Güçlü derecede öneml Br krter dğerne göre çok daha fazla terch edlr. 7 Çok güçlü derecede öneml Br krter dğerne göre çok güçlü şeklde terch edlr. 9 Son derece öneml Br krter dğerne göre mümkün olan en yüksek derecede terch edlr. 2,4,6,8 Ara değerlerdr Sayfa 161

11 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, AHP, krterlere göre önem derecelernn belrlenmesnde, duyarlılığı yüksek ve genel kabul görmüş br kl karşılaştırma ölçeğ kullanmaktadır (Tablo 2). Ayrıca, krterlern kl karşılaştırmalarını yapan cevaplayıcı çn çapraz tutarlılıkları br bütün olarak endekse çevrmekte (Tablo 3 de CR) ve tutarlı olmayan brm görüşler değerlendrmeye dahl etmemektedr. AHP de krterlern önem derecelernn hesaplaması Tablo 3 de özetlenmştr. İlk 3 adım, ağırlıkların hesaplanmasını gerçekleştrrken, son k adım se kl karşılaştırmalardak çapraz tutarlıkları kontrol eder. Tutarlılığın sağlanması çn tutarlılık oranının 0,10 nun altında olması beklenr. Bu açıdan AHP, yargıların oran ölçeğnde krter ağırlıklarına çevrlmesnde güçlü br ncel yöntem olarak kabul edlr (Pekkaya ve Çolak, 2013). Tablo 3: AHP le Krter Ağırlıkların Belrlenme Aşamaları Adım İşlem Açıklama 1 2 B c j 1 a 1/ a j 12 2 j 1/ a 1/ a 1 1j 2 j b j n 1 n b c j j 3 j 1 w 4 5 n d w n ( n) / ( n 1) CR RI RI: Rassallık ndeks a a b b b j b b b j b b b 1 2 j D=B*W Kaynak: Hamzaceb ve Pekkaya (2011) dan uyarlanmıştır. Görüş alınarak, Tablo 2 dek ölçeğe uygun olarak 1/9, 1/8,, 8, 9 şeklnde 17 farklı skora sahp B=[b j ] matrs oluşturulur. B matrs kend sütun toplam değerleryle normalze edlerek [c j ] matrs elde edlr. C matrsn satır değerler toplamı krter sayısına (n) bölünerek her br krter çn ağırlık değerler (W sütun matrs) hesaplanmış olur. D matrs değerlernn kend ağırlığına oranlarının ortalaması (λ) hesaplanır. İkl karşılaştırmalara at B matrs le W çarpılarak D matrs oluşturulmuştur. B matrsndek kl karşılaştırmaların tutarlılığı (CR) hesaplanır. Tutarlılık 0,10 dan küçük olmalıdır. n : RI:,58,90 1,12 1,24 1,32 Sayfa 162

12 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, ÇKPM ÇKPM, ağırlıklar ve en deale uzaklıklardan zyade krter bazlı KVB puanları kullanılarak hesaplanan, seçm sıralamasında en bast ve pratk kullanıma sahp ÇKKV yöntemlerndendr. Kısaca, krter temell normalze edlen karar matrs (A) verlernn, KVB temelnde toplam KVB skorlarının hesaplanmasına dayanır. Br krtern olduğundan daha büyük etk vermemes çn, ölçü brmler veya ölçüm aralığı farklı olan krter verler çn doğrusal veya vektörel normalzasyon kullanılır. ÇKPM yöntemyle her br KVB puanlarının P j = a j w le hesaplanablr (Ayaş ve Pekkaya, 2008) ÇKPM göre KVB lernn puan hesaplamaları normalzasyonlar da dkkate alınarak Tablo 4 de gösterlmştr. Tablo 4: KVB lernn ÇKPM Göre Puanlarının Hesaplanması Büyük sayı terch edlen se Küçük sayı terch edlen se P P j j Doğrusal Normalzasyon le n a j mn( a ) 1 mak( a ) mn( a ) n mak( a ) 1 mak( a ) mn( a ) a j w w Vektörel Normalzasyon le P j n 1 a J 2 a j j 1 j 1 j 1/ a 1 (1/ Not: KVB (seçenek) sayısı j, krter sayısı ve karar matrs elemanları a j dır. P j n J j w 2 a j ) w 2.4. TOPSIS ve VIKOR TOPSIS yöntem, Hwang ve Yoon nun 1981 dek çalışması referans alınarak 1992 de Chen ve Hwang tarafından gelştrlmştr (Jahanshahloo vd., 2006). TOPSIS ve ÇKPM, dğer ÇKKV yöntemlerne göre daha pratk sıralama yapmakta olduğundan terch edlmektedr. En pratk br süreçlerle hesaplama yapması açısından ÇKPM, deal çözüme en yakın ve negatf deal çözüme en uzak olma prensbne dkkate alarak alternatflern seçm sıralamasını yapması yönünden TOPSIS avantajlıdır. TOPSIS yöntemnn aşamaları Tablo 5 de sıralanmıştır. VIKOR, 1998 de Oprcovc tarafından ÇKKV yöntem olarak uygulanablrlğ sunulmuştur (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Aynı ölçeğe sahp olmayan ve brbryle çelşeblen krterlern olduğu karmaşık problemlern çözümlenmes çn gelştrlen br ÇKKV yöntem olarak fade edlr (Oprcovc ve Tzeng, 2004; Chang, 2010). Tablo 5 de Q Sayfa 163

13 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, hesaplamasından görüldüğü üzere VIKOR, grup fayda değer ve breysel en büyük pşmanlık değer arasında uygulamacının ağırlıklandırmasına bağlı olarak bleşk puan hesaplamaktadır. Her br krter temelnde KVB lernn en deal noktaya olan uzaklıkları veya pşmanlıkları dkkate alınmakta, uygulamacının steğne bağlı olarak en büyük pşmanlık değerne daha fazla önem verleblmektedr. Bu durum, deal noktaya uzak olan KVB n, en yüksek pşmanlıkla da besleyerek seçmden uzaklaştırmaktadır. TOPSIS ve VIKOR yöntemlernn her ks de, her br krter temelnde KVB seçm sıralaması çn deal referans noktaya olan uzaklıklar toplamını dkkate almaktadır. Bu k yöntemn öneml farkı normalzasyonda ve uygulamacıya göre VIKOR un pşmanlığa vereceğ önemde yatmaktadır. Normalzasyon açısından TOPSIS; vektörel normalzasyon üzernden hesaplama yaparken, VIKOR doğrusal normalzasyon üzernden seçm sıralamalarını hesaplar. Doğrusal olmayan yapılarda TOPSIS n daha gerçekç sıralama yapableceğ söyleneblr. VIKOR yöntem se yüksek pşmanlığın uygulamacı çn belrleyc olduğu durumlarda uygulamacıya esneklk sağlamaktadır. Sayfa 164

14 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, Tablo 5: TOPSIS ve VIKOR Yöntemlernn Süreçler TOPSIS Hücre elemanları a j olmak üzere karar matrs (A) hazırlanır. A matrs elemanları standardze edlr. aj r j n 1 a 2 j Ağırlıklı standardze karar matrs aşağıdak formülle oluşturulur. Buradak w, toplamları 1 veren, her br krtere at ağırlıklardır. v w r ; j j Krter temell, KVBlerde en çok stenen deal (A * ) ve en stenmeyen negatf deal (A - ) çözümler belrlenr. Buradak J faydayı, J se malyet temsl etmektedr. * A mak vj j J vj j J {( ),(mn )} A {(mn v j J),(m ak v j J )} j Her alternatfn, deal ve deal olmayan çözüm setnden sapmalar hesaplanır. n * * 2 j ( j ) 1 D v v ; D ( v v ) 2 j j j 1 Her KVBn deal çözüme bağıl uzaklıkları hesaplanır. * * C D / ( D D ) j j j j İdeal çözüme bağıl uzaklıklara göre terch sıralaması, büyük sayıdan küçük sayıya doğru yapılır. Not: KVB ler: j= 1,2,, J ve krterler: = 1,2, n. n VIKOR Hücre elemanları f j olmak üzere karar matrs hazırlanır. Her br krter çn en y (f *) ve en kötü (f - ) değerler belrlenr. * f mak( f ); f mn( f ) j j Her br KVB ne yönelk ortalama grup fayda değer çn S ve en büyük pşmanlık değer çn R hesaplanır. S j n * w ( f fj ) * 1 ( f f ) ; j R j Mak j w f f * ( j ) * f f ( ) Grup fayda değerne verlen ağırlığın (v) artığı breysel pşmanlığa ağırlık (1- v) olarak atanarak Q j hesaplanır. S j (R j ) nn mnmumu S * (R * ) ken S j (R j ) nn maksmumu S - (R - ) dr. Q j v S S v R R * * ( j ) (1 )( j ) * * ( S S ) ( R R ) S j, R j ve Q j değerler ayrı ayrı küçükten büyüğe doğru sıralanır. Q j göre sıralamalar temel alınır ve sıralamadak lk KVB ye A, sonrakler B, C, olarak smlendrlr. Karar verc çn aşağıdak k şartın tatmn edlmes beklenr. 1) Kabul edleblr avantaj (C1 çn); Q(B)-Q(A) DQ; DQ=(1/(J-1)) 2) Kabul edleblr stkrar (C2 çn); Sıralamanın tamamında S j, R j ve Q j aynı sırada yer alır. Kaynak: Pekkaya ve Başaran (2011) ve Yararlı (2010: 23-42). Sayfa 165

15 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, Dzüstü Blgsayar Seçm Sıralaması Üzerne Br Uygulama 3.1. Seçenekler ve Krterler Temelnde Verler DB seçm sıralaması üzerne yapılan uygulamada, çoğu krter çn Gold (2013) ve Hızlıal (2013) web stelernden elde edlmş olan pyasa verler kullanılmıştır. Sadece marka ana krterne at alt krterlern puanlandırılmasında (parça kaltes, görüntü/dzayn ve servs hzmet) ve krter ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılmak üzere krterlern kl karşılaştırmasında çoğunluğu blgsayar mühends olan 42 uzmanın görüşü alınmıştır. Bahs geçen 42 uzmanın çoğu blgsayar mühends ken gers blgsayar/blg şlem konusunda ünverstede uzman kadrosunda görev yapan veya kendn bu konuda gelştren akademsyenlerden oluşmaktadır Tablo 6: DB Seçmnde Dkkate Alınan Krterler ve Puanlar Ana Krterler Alt Krterler İsm İsm Örneğn 1 İşlemc türü İ7 çn 7; İ3 çn 3, Hız: Çalışma hızını belrleycler Marka: Marka majına at puan Kapaste: Hdd, Ram ve ekran kartı kapasteler Görüntü: Ekran özellkler ÇevDğ: Çevre donanımları ve dğer özellkler Fyat: Modeln fyatı 2 İşlemc hızı 2,6 Mhz çn 2,6; 1,7 MHz çn 1,7 3 Sabt dsk hızı 5400 Rpm çn 5,4; 7200 Rpm çn 7,2 4 Parça kaltes 1-10 arası marka puanı 5 Görüntü/dzayn 1-10 arası marka puanı 6 Servs hzmet 1-10 arası marka puanı 7 Sabt dsk 750 Gb çn 7,5; 500 Gb çn 5 8 Ram 8 Gb çn 8; 4 Gb çn 4 9 Ekran kartı 2 Gb çn 2; 1 Gb çn 1; tümleşk se 0 10 Çözünürlük 1366x768 çn 1,057 (=1366*768/ ) 11 Boyutlar 15,6 ve 14 çn 1, dğerler çn Kart okuyucu 3 n 1 çn 3 vb., en yüksek (Mult reader) 8 13 Pl Pl dayanma süres 5 saat se 5 14 CD/DVD Bast DVD yazıcı çn 1; en yüksek (Blueray) 8 15 Kamera Varsa 1, yoksa 0 16 Fzksel ağırlık Yön değştrlerek; 2,7 kg çn 2,3 (=5-2,7) 17 USB portu 2 adet 2.0 usb ve 1 adet 3.0 usb varsa 7 (=2*2+3) 18 Modeln fyatı Web stelernden alınmış en ucuz 2 fyatın ortalaması Not: Marka alt boyut puanları, uzman görüşlernden elde edlrken dğer verler, Gold ve Hızlıal stelernden ( alınmıştır. Teknk özellklerde ÇKKV çn büyük sayı terch edlrken DEA çn çıktı ve DB fyatı ÇKKV çn küçük sayı terch edlrken DEA çn grddr. Sayfa 166

16 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, DB terchnde özellkle dkkate alınan ana krterlere at yapı, uzman ön görüşü ve lteratürde kullanılan krterler dkkate alınarak belrlenmştr. Altı ana krter le 18 alt krter sm ve çerkler Tablo 6 da raporlanmıştır. Tablodak Örneğn sütunundan da görüldüğü üzere, alt krterlere at verlen puanlamalarda, mümkün olduğunca krtere at orjnal sayı skorunu koruyan değerler atanmıştır. Marka alt krterlerne at puanlamalar çn 11 farklı marka 3 alt krter temelnde ayrı ayrı 1-10 ölçeğnde uzmanların puanları kullanılmıştır. Fyat ve fzksel ağırlığa at krterlerde, uygulamacı açısından düşük skor arzulanırken dğer krterler çn yüksek skorlar DB nn terch edlmesne neden olduğu blnmektedr. DB seçm ağırlık krterne at değerler 5 gb yüksek br sayıdan çıkartılarak, krter çn yüksek skorlar arzu edleblr duruma getrlerek, DB fzksel ağırlığı krter dğer krterlerle aynı yönlü yapılmıştır. Bu anlamda DEA çn fyat krter grd ve dğer krterler se ödenen paraya bağlı olarak elde edlen fayda bağlamında çıktı krterler olarak dkkate alınmıştır. TOPSIS ve VIKOR a göre hesaplamalarda se fyat krter çn arzulanan düşük puan ken dğer krterlerde arzulanan yüksek puan temelnde analzler gerçekleştrlmştr. Örneğn ekran boyutu kşye göre farklı kşsel terchler üzernden hareket edleblr. Ancak bu krter çn, uzman görüşü alınarak da 15,6 ve 14 ekran boyutu çn 1 skoru, dğer ekran boyutlarının DB lere daha yüksek fyata neden olabldğnden dğer ekran boyutlarına uzman yargısına dayanarak 2 skoru verlmştr. Bu özel durum, kşsel yargının karıştığı örneğn CD/DVD krter puanlamalarında da dkkate alınmıştır. Analzde kullanılmak üzere Gold ve Hızlıal stelernden, her blgsayar alternatf çn standart ver elde etmek çn araştırmada sadece DB ler KVB olarak dkkate alınmış, şletm sstem Wndows ve şlemcs ntel olan KVB ler üzernde analzler yapılmıştır. Pyasadak alternatflerden, mevcut krter verlerne ulaşılmış olan 58 adet DB veya KVB belrlenmştr. Analzlere dahl edlen bu 58 KVB Ek 1 de lstelenmştr. Bu KVB lerden, DEA sonucunda etkn olarak belrlenenlere at teknk özellkler Ek 2 de sunulmuştur Krterlern Önem Dereceler DB terchnde özellkle dkkate alınan ana 6 krter çn br tane ve lk 5 ana krtere at alt krterler çn ayrı ayrı beş tane olmak üzere toplam 6 adet kl karşılaştırma tablosu uzmanlar tarafından doldurulmuştur. Uzmanların 6 adet kl karşılaştırma tablosundan, altışar ağırlık matrs elde edlmştr. Tutarlılık oranı Saaty (1980) yaklaşımının sıkı Sayfa 167

17 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, tutulmasından ve blg kaybetmemek çn Dodd vd. (1993) ne göre rastsal yapıda olmadığı düşünülen brm görüşlere at verler tutarlı kabul edlerek AHP ağırlıkları hesaplanmıştır (Pekkaya ve Çolak, 2013). Örneğn 6 ana krtere at ağırlıklar, Dodd vd. toleranslı tutarlıklar dkkate alındığında 36 uzman görüşü üzernden belrlenmştr. Örneğe dayalı AHP varsayımlarının olmaması yanısıra Saaty ve Vargas (2006:4) ın 30 brmn ortak görüşünden oldukça başarılı br sonuç çıkarılableceğn göstermes, 36 uzman görüşünden elde edlen blglern AHP çn yeterl olduğunu göstermektedr. Tablo 7 dek AHP le belrlenmş her 6 ağırlık matrs hesaplaması; anlamlı tutarlığa sahp olduğu kabul edlen brmlern kl karşılaştırma skorlarının geometrk ortalamalarından oluşturulan tek kl karşılaştırma matrs üzernden gerçekleştrlmştr. Böylece, tablodak ağırlık matrs çn kullanılan verlerdek tutarlılıklar 0,10 nun altında olmuştur Ana Krter ve Ağırlığı (AHP) Hız 0,27418 Marka 0,13247 Kapaste 0,14801 Görüntü 0,13662 ÇevDğ 0,10054 Tablo 7: DB Seçmnde Krterlern Önem Dereceler İsm Ana Krterdek Ağırlık (AHP) Genel Ağırlığı (AHP) DEA Katsayı Ortalamaları AHP-DEA Ortalaması Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 1 İşlemc türü 0, , , , İşlemc hızı 0, , , , Sabt Dsk hızı 0, , , , Parça Kaltes 0, , , , Görüntü/dzayn 0, , , , Servs hzmet 0, , , , Sabt dsk 0, , , , Ram 0, , , , Ekran kartı 0, , , , Çözünürlük 0, , , , Boyutlar 0, , , , Kart okuyucu 0, , , , Pl 0, , , , CD/DVD 0, , , , Kamera 0, , , , Ağırlık 0, , , , USB portu 0, , , , Fyat 6 18 Modeln fyatı 1, , , , ,20818 Not: DEA katsayı ortalamaları, Sen2 de (Tablo 9 da açıklanmıştır) DEA le çözümde elde edlen 58 KVB krterlerne atanan katsayıların krter temell ortalamalarının, orjnal kend değşken verlernn ortalamaları le çarpımından elde edlmştr. AHP-DEA ortalaması se AHP le standartlaştırılmış DEA katsayılarının artmetk ortalamalarıdır. Sayfa 168

18 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, AHP den elde edlen ana krterlern önem dereceler dkkate alındığında, DB alımında %27,42 DB nn şlem gerçekleştrme hızı ve %20,82 DB nn fyatı etkl olmaktadır. Sonrasında %14,80 le DB nn depolama kapastes gelrken DB nn görüntü özellkler ve markası se sırasıyla %13,66 ve %13,25 dkkate alınmalıdır. Çevresel donanıma se % 10,05 önem verlmektedr. Bu durum, kullanıcıların DB alırken %48,24 DB hızına at özellkler ve fyatına bakıldığını göstermektedr. Alt krterler dkkate alındığında en öneml konuma fyat (%20,82) yerleşrken bunu DB hızı (%15,42) zlemekte ve DB hızından özellkle şlemc hızının kastedldğ görülmektedr. 18 adet alt krterden ekran çözünürlüğü (%10,28), parça kaltes (%7,55), ekran kartı kapastes (%7,54), şlemc türü (%6,55), ram kapastes (%5,79) ve sabt dsk hızı (%5,45) le dkkate alınması gereken dğer özellkler olarak sıralanmaktadır. CD/DVD özellğ (%0,76), kart okuyucular (%0,81), kamera (%1,07), DB nn görüntüsü/dzaynı (%1,67), sabt dsk kapastes (1,88) ve DB fzksel ağırlığı (%2,09) satın almalarda pek dkkate alınmayan krterler olarak değerlendrlmştr. AHP le belrlenen önem dereceler, uzmanların görüşler doğrultusunda olması gereken ağırlıklar olarak düşünüleblr. Ancak frmalar, müşterlern stek/ taleplerne göre pyasaya ürün sürmekte ve fyatlarını belrlemekte olduğu kabul edleblr. Bu durumda, DB ye verlen bedel grds karşılığından DB özellklern alınan çıktılar olarak değerlendren DEA, pyasa verlernden hang krterlere daha çok önem verldğ blgsn vereblr. DEA etknlk skorları hesaplama aşamasında, her KVB çn ayrı yapılan doğrusal programlama çözüm sürecnde brm bazında krterlere yapılan atamalar gerçekleştrmektedr. DEA optmzasyon sürecnde, dğer seçeneklere göre KVB ye at krter puanlarından ayırt edc skora sahp olanlara katsayı ataması yaptığından hareketle, atanan katsayıların etknlkte öneml krter olduğu düşünülmüştür. Bu anlamda, krter temelnde KVB ler çn Sen2 de krterlere atanan katsayıların, krtern önem derecesnde belrleyc krter olduğu kabul edleblr. Sen2 de krterlere atanan katsayıların ortalamaları ölçü brmnden arındırma amaçlı olarak krterlern ortalama pyasa ham verleryle çarpılarak Tablo 7 dek DEA Katsayı Ortalamaları elde edlmştr. Bu değerlern, pyasa kullanıcıları tarafından dkkate alınan ağırlıklar hakkında blg verdğ düşünüleblr. Elde edlen bu katsayılar, AHP ağırlıklarıyla karşılaştırıldığında çalışmaya orjnallk kattığı düşünüleblr. DEA katsayı ortalamalarına göre, pyasa kullanıcıları ve bu bağlamda frmalar, en çok DB fyatını dkkate alırken, sonrasında sırasıyla şlemc türü, sabt dsk kapastes, parça kaltes ve ekran kartı Sayfa 169

19 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, kapastes gb özellklere önem verdğ söyleneblr. AHP le elde edlen önem dereceler le DEA katsayı ortalamalarının bazı açılardan çelştğ Tablo 8 dek 0,05 de statstksel olarak anlamlı olmayan ve zayıf düzeydek 0,316 Spearman korelasyon değeryle de desteklenmektedr. Bu durumda, uzmanların daha çok blgsayarın ş hayatı çn brm fyatteknk özellkler temelnde karşılaştırma yaparken, pyasa kullanıcılarının daha çok breysel olarak görüntü/dzayn, sabt dsk kapastes, kart okuyucu, CD/DVD gb özelkler daha çok önem verdğ söyleneblr. Pearson Korelasyonlar DEA Katsayı Ortalamaları AHP-DEA Ortalaması Tablo 8: Ağırlıklar Arasındak Korelasyonlar AHP Ağırlığı DEA Katsayı Ortalamaları Spearman Sıra Korelasyonlar,712 * DEA Katsayı Ortalamaları,840 *,979 * AHP-DEA Ortalaması AHP Ağırlığı,316 DEA Katsayı Ortalamaları,856 *,709 * Not: Korelasyonlar, krterlern ağırlık/katsayı serlernden hesaplanmış olup, statstksel olarak 0,01 de anlamlı olanlar yıldızlanmıştır. Kolmogorov-Smrnov testne göre sadece AHP sers %5 de normal dağıldığı kabul edlrken, dğer serler normal dağılmadığından Spearman sıra korelasyon katsayılarının dkkate alınması uygun olacaktır. Bu çalışmada öner olarak, DEA katsayı ortalamaları dkkate alınarak AHP den elde edlen önem dereceleryle yenlenerek AHP-DEA Ortalaması le yen br ağırlıklandırma değerler elde edlmştr. Bu değerler, normalze edlmş DEA katsayı ortalamaları [yen(w)= w/toplam(w)] le AHP ağırlıklarının artmetk ortalaması alınmak suretyle elde edlmştr. AHP-DEA ortalaması sersndek ağırlıklar, AHP ağırlıkları ve DEA katsayı ortalamaları le anlamlı ve yüksek korelasyona sahp olduğu Tablo 8 de gözlenmştr. Bu yüksek korelasyonlar, AHP-DEA ortalama sersnn, krter ağırlık sern temsl edebleceğn göstermektedr. Böylece, Tablo 9-10 da gözlenen DB seçm sıralamasında Sen4 de TOPSIS yöntemyle sıralamada ve Sen7 de VIKOR yöntemyle sıralamada AHP-DEA ortalama sers, krterlern ağırlıkları olarak kullanılmıştır. Sayfa 170

20 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, Senaryolara Göre Dzüstü Blgsayar Seçm Sıralamaları DB lern seçm sıralamasında DEA, TOPSIS, VIKOR olmak üzere 3 farklı yöntem ve 7 farklı senaryo kullanılmıştır (Tablo 9). Sen1 ve Sen2 CCR model üzernden DEA; Sen3 ve Sen4 de TOPSIS; Sen5, Sen6 ve Sen7 de se VIKOR üzernden sıralama yapılmıştır. Sen3, Sen5 ve Sen6 da AHP den elde edlen ağırlıklar kullanılmışken, Sen4 ve Sen7 de AHP-DEA ortalama ağırlıkları üzernden seçm sıralamaları yapılmıştır. Tablo 9 da belrtlen senaryolara göre elde edlen DB seçm sıralamaları Tablo 10 da raporlanmıştır. Ser skorları arasındak uyum /uyumsuzluk açısından, KVB sayısı 30 un üzernde olduğu çn serler arasındak lşk düzey çn Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve Tablo 11 de sunulmuştur. DEA le yapılan sıralamalarda, Sen1 de 6 ana krter kullanıldığında görel etkn KVB sayısı 11 ken Sen2 de 18 alt krtere göre görel etkn KVB sayısı 24 olarak hesaplanmıştır. Sen1, sıralamalarda ayrışmayı daha y sağladığı görülürken, krterler üzernde daha ayrıntılı blgy Sen2 vermektedr. Sen1 ve Sen2 sonuçlarına göre lk 11 KVB nn görel etkn olduğu belrlenmş, bu sonucu Sen3, Sen4 ve Sen7 de oldukça desteklemektedr. Görel etkn KVB lere at teknk özellkler Ek 2 dedr. Tablo 9: DB Seçm Sıralamaları çn Senaryolar Senaryo Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 Sen5 Yöntem ve Açıklamalar Altı ana krterlere at normalze edlmş puanlar dkkate alınarak 58 KVB seçm sıralaması puanları, CCR model üzernden DEA uygulanarak elde edlmştr. DEA, seçeneğe göre çok sayıda değşken olması durumunda, seçm sıralamasında çok sayıda etkn KVB verdğ blnmekte ve Tablo 10 dak Sen2 den de görülmektedr. Sen2 dek gb toplam 18 krter yerne 6 ana krtere ndren Sen1 de yapılarak bu problem aşılmaya çalışılmıştır. Ana krterlere at puanlar, AHP le belrlenmş alt krter ağırlıkları, vektörel normalze edlmş karar matrs kullanılarak ÇKPM le hesaplanmıştır. Ver yapısını oldukça koruyan ve en pratk ÇKKV yöntem olması açısından, ana krtere puan hesaplamaları çn Sen1 de ÇKPM kullanılmıştır. Toplam 58 KVB ve 18 krtere at ham verler kullanılarak CCR model üzernden DEA uygulanmıştır. Ham verler üzernden DEA uygulanması ve 18 krtere at katsayıların elde edlmes açısından Sen1 e göre Sen2 daha avantajlı olmakta; Sen2 nn 24 KVB etkn olarak belrlenmesne neden olmakta ve seçm sıralamasında ayrışmayı zayıflatmaktadır. KVB lern etknlk ayrışmasında Sen1 daha başarılı sonuçlar sunmuştur. Toplam 58 KVB, AHP le belrlenen 18 krtere at önem dereceler le TOPSIS yöntem kullanılarak seçenekler arasında seçm sıralamaları yapılmıştır. Sen3 den farklı olarak, AHP den elde edlen ağırlıklar yerne AHP-DEA ortalama sers kullanılarak TOPSIS le seçm sıralaması yapılmıştır. Toplam 58 KVB, AHP le belrlenen 18 krtere at önem dereceler le VIKOR yöntem (v=0,5) kullanılarak seçenekler arasında seçm sıralaması yapılmıştır. Sayfa 171

21 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, Sen6 Sen7 Buradak v=0,5 le grup faydası ve olumsuzluktan kaçınmayı temsl eden pşmanlığa eşt ağırlık verlmştr. Toplam 58 KVB, AHP le belrlenen 18 krtere at önem dereceler le VIKOR yöntem (v=0,2) kullanılarak seçenekler arasında seçm sıralaması yapılmıştır. Buradak v=0,2 le grup faydasına %20 ve pşmanlığa %80 önem verlmştr. Sen5 den farklı olarak, AHP den elde edlen ağırlıklar yerne AHP-DEA ortalama sers kullanılarak VIKOR le sıralama yapılmıştır. Korelasyonlar ncelendğnde, AHP ağırlıkları kullanılan VIKOR le gerçekleştrlen Sen5 ve Sen6 seçm sıralamaları dğer sıralamalara göre farklı yapıda olduğu görülmektedr. Bu açıdan, Sen5 ve Sen 6 yı dğerlernden ayırmak gerekr. Söz konusu ayrışan sonuçlar, VIKOR yöntemnn pşmanlığa daha çok önem vermesnden ve ağırlıklara yüksek duyarlılığa sahp olmasından kaynaklandığı söyleneblr. Ayrıca Sen5 n kabul edleblr stkrar şartını (C2) da sağlamaması, Sen5 n sonuçlarına temknl yaklaşılması gerektğn ortaya koymaktadır. Ayrıca, br DB nn br boyuttak skoru krter deal puanına ağırlıklandırılmış en büyük uzaklığa sahp pşmanlık skoru, hem grup faydasında hem de breysel pşmanlıkta k kere cezalandırılarak KVB nn seçm sıralamasında altlara düşmesne neden olduğu dkkate alınmalıdır. Sayfa 172 Tablo 10: DB lern Senaryolara Göre Seçm Sıralamaları Kod Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 Sen5 Sen6 Sen7 Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 1 Exp_2 1, , , , , , , Del_7 1, , , , , , , Del_1 1, , , , , , , Exp_3 1, , , , , , , Hp_1 1, , , , , , , Hp_6 1, , , , , , , Len_1 1, , , , , , , As_4 1, , , , , , , Exp_1 1, , , , , , , Del_3 1, , , , , , , Sny_6 1, , , , , , , Sms_2 0, , , , , , , Del_4 0, , , , , , , As_7 0, , , , , , , Sms_4 0, , , , , , , Acr_3 0, , , , , , , Hp_3 0, , , , , , , Tsh_1 0, , , , , , , Tsh_2 0, , , , , , , Sms_3 0, , , , , , , Tsh_5 0, , , , , , , Acr_2 0, , , , , , , Del_5 0, , , , , , , Csp_2 0, , , , , , , As_6 0, , , , , , ,305 49

22 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, Hp_5 0, , , , , , , Csp_3 0, , , , , , , Del_2 0, , , , , , , Hp_2 0, , , , , , , Hp_7 0, , , , , , , Csp_5 0, , , , , , , Sms_5 0, , , , , , , As_2 0, , , , , , , Csp_1 0, , , , , , , As_3 0, , , , , , , Csp_4 0, , , , , , , Del_6 0, , , , , , , As_5 0, , , , , , , Sny_2 0, , , , , , , Sny_3 0, , , , , , , Del_8 0, , , , , , , As_8 0, , , , , , , Acr_1 0, , , , , , , As_10 0, , , , , , , Tsh_3 0, , , , , , , Sny_5 0, , , , , , , Sny_7 0, , , , , , , Sms_6 0, , , , , , , Sny_4 0, , , , , , , As_9 0, , , , , , , Tsh_4 0, , , , , , , Sms_1 0, , , , , , , Sny_1 0, , , , , , , Hp_4 0, , , , , , , Sms_7 0, , , , , , , As_1 0, , , , , , , As_11 0, , , , , , , Fj_1 0, , , , , , , Not: VIKOR senaryolarında, kabul edleblr avantaj (C1) Sen5, Sen6 ve Sen7 çn sağlanmış, kabul edleblr stkrar (C2) Sen6 ve Sen7 çn sağlanmıştır. Tablo 11: Senaryolara Göre Pearson Korelasyonları Sen1 Sen2 Sen3 Sen4 Sen5 Sen6 Sen2,907 * Sen3,769 *,785 * Sen4,684 *,684 *,897 * Sen5 -,043 -,003,026 -,316 * Sen6,110,191,385 *,142,813 * Sen7,754 *,783 *,917 *,836 *,201,491 * Not: Senaryolardan elde edlmş puanlar (yönlern uyarlamak çn, VIKOR senaryolarındak puanlar 1 den çıkartılarak korelasyon analzlernde kullanılmıştır) statstksel olarak 0,05 de anlamlı olanlar yıldızlanmıştır. Sayfa 173

23 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, Sen3, AHP le belrlenen krter ağırlıkları kullanılarak TOPSIS üzernden hesaplanan seçm sıralamasını vermektedr. Pratk ve lteratürde benzer seçmler çn genel kabul görmüş br yöntem olması açısından terch edleblr br yöntemdr. Ancak, TOPSIS n ağırlık çeştlenmesne duyarlılığı yüksek olması (Olson, 2004:722) ve AHP yargı yoğun olması bu senaryonun zayıf yönlerdr. VIKOR un karmaşık yapıdak ve brbryle çelşen krterlerde çözüm sunması açısından TOPSIS den kaynaklanan bu sorunu aşacağı düşünüleblr (Oprcovc ve Tzeng, 2004). Ancak Sen5 ve Sen6 sonuçları, VIKOR tarafından dkkate alınan yoğun pşmanlığın sıralama sonuçlarını çok değştrdğ gözlenmştr. Bu durumda, AHP den elde edlen ağırlıkların DEA katsayılarıyla brleştrlerek oluşturulan AHP-DEA ortalama sersnn ağırlık olarak kullanıldığı Sen4 ve Sen7 nn önem seçm sıralamasında artmaktadır. Fakat Tablo 11 dek korelasyon tablosuna göre, Sen3 ün Sen4 e göre seçm sıralamasını daha y temsl ettğ dğer senaryolarla arasındak lşkden görüleblr. Korelasyon tablosu sonuçları, Sen3 ve Sen7 seçm sıralama sonuçlarının Sen5 ve Sen6 harcndek dğer serlerle oldukça yüksek lşk çnde olduğunu doğrulamaktadır. 4. Sonuç Günümüzde, kşsel veya kurumsal olarak tcar hayat, blm ve teknolojdek gelşmelere de bağlı olarak, blgsayar taleb her geçen gün arttırmaktadır. Breyn veya kurumun htyacı doğrultusunda fyat/donanım anlamında ve kaynakların verml kullanılması açısından en uygun blgsayar seçm önemldr. Çalışmanın amacı, DB seçmnde dkkate alınan krtelern önem derecelernn belrlenmes, AHP-DEA bleşm br yaklaşım da çeren farklı yöntem önerlmes ve senaryolarla karşılaştırmalı seçm sıralamalarının değerlendrlmes olarak özetleneblr. DB seçm sıralaması çn DEA ve ÇKKV yöntemlernden TOPSIS ve VIKOR kullanılmıştır. Lteratürde, bu çeşt blgsyar seçmde genelde daha az sayıda KVB ve krterler dkkate alınarak analzler yapılmıştır. Çalışmamız, (1) DB seçmnde dkkate alınan krterlern önem derecelernn belrlenmes; (2) ÇKKV ve DEA dan elde edlen ağırlık/katsayılar üzernden yen br ağırlıklandırma önerlmes; (3) lteratüre göre daha çok sayıda KVB n ve daha çok sayıda krter dkkate alarak seçm sıralaması yapması; (4) 7 farklı senaryoda 3 farklı yöntem üzernden seçm sıralama yapılması ve karşılaştırılmalı değerlendrlmes açısından lteratüre katkı yapacağı düşünülmektedr. Sayfa 174

24 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, Bu çalışmada, DB alımında dkkate alınan başlıca krterlern önem derecelernn belrlenmesnde AHP yöntem uygulanarak ve ayrıca AHP- DEA bleşm br süreç önerlerek DB seçm krterler çn ağırlıkların belrlenebleceğ gösterlmştr. AHP-DEA bleşm süreçle ağırlıkların belrlenmes, uzman görüşü ve pyasanın terch eğlmn çeren br ağırlıklandırma olarak değerlendrlmştr. Ağırlıklandırma sonuçları, DB seçmnde başta DB fyat ve DB şlem hızına at krterlern ön planda tutulması gerektğn göstermştr. Ekran çözünürlüğü, parça kaltes ve DB kapaste özellklernn de oldukça dkkate alınması gerektğ oran ölçeğnde yüzdesel olarak elde edlmştr. KVB ne göre değşken/krter sayısının yüksek olması, DEA de etkn KVB sayısını artırmakta ve sıralama açısından KVB arasındak ayrışmayı azaltmaktadır. DEA ya göre gerçekleştrlen seçm sıralamasında KVB de ayrışma, daha az krterle (Sen1) daha y yapılmıştır. Ancak daha çok krterle yapılan Sen2, KVB etknlğnn değerlendrlmesnde değşken/krter temell olarak uygulamacıya daha fazla blg vermektedr. VIKOR yöntemnn pşmanlığa daha fazla önem vermes ve ağırlıklara yüksek duyarlılığa sahp olması, AHP ağırlıkları kullanılarak VIKOR le gerçekleştrlen seçm sıralamaları dğer sıralamalara göre farklı yapıda olduğu göstermştr. Ayrıca bu çalışma, VIKOR gb tatmn edlmes gereken şartların olduğu br yönteme, çok sayıda KVB nn olduğu seçm sıralama çn problem oluşturduğundan daha temknl yaklaşılması gerektğn göstermştr. AHP-DEA brleşmden elde edlen ağırlık katsayılarıyla üstesnden gelnerek dğer VIKOR senaryolarına göre daha geçerl seçm sıralaması Sen7 de elde edlmştr. Ancak AHP den elde edlen ağırlıklarla uygulanan TOPSIS sürecnn, AHP-DEA brleşmden elde edlen katsayılar kullanılarak uygulanan TOPSIS sürecnden daha terch edleblr olduğu gözlenmemştr. Araştırma bulguları ışığında, Sen1, Sen3, Sen 4 ve Sen7 nn KVB seçm sıralamasının daha anlamlı sonuçlar verdğ, seçm yapmadan önce özellkle Sen3 (ağırlıklandırma AHP, seçm sıralama TOPSIS) ve/veya sen7 ye (ağırlıklandırma AHP-DEA bleşm, seçm sıralama VIKOR) göre sıralamaya bakılması gerektğne karar verleblr. Sayfa 175

25 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Sprng 2014, Vol:10,Year:10 Issue:1, Kaynakça Adler, N., L.Fredman ve Z.Snuany-Stern (2002). Revew of Rankng Methods n the Data Envelopment Analyss Context, European Journal of Operatonal Research, 140, Ayaş, N. ve M. Pekkaya (2008). Türk Sgorta Sektörünün Avrupa Brlğ Ülkelerne Göre Çok Krterl Puanlama Model le Karşılaştırılması, Türkye-Avrupa Brlğ Sektörel Rekabet Analzler, Ed.: S. Bekmez, Ankara:Nobel Yay., Bortck, A.F. ve J.H. Schener (1998). Selecton of Small Busness Computer Systems: Structurng a Mult-Crtera Approach, Journal of Informaton Systems, Fall 1988, Chang, C.-L. (2010). A Modfed VIKOR Method for Multple Crtera Analyss, Envron Mont Assess, 168, Dodd, F. J., H.A. Donegan, ve T.B.M. McMaster (1993). A Statstcal Approach to Consstency n AHP, Mathl. Comput. Modellng, 18(6), Düzakın, E. ve S. Demrtaş (2005). En Uygun Performansa Sahp Kşsel Blgsayarların Oluşturulmasında Ver Zarflama Analznn Kullanımı, Ç.Ü. Sos.Bl. Ensttüsü Dergs, 14(2), Erpolat, S. ve N. Cnemre (2011), Notebook Seçmnde Hbrt br Yaklaşım: Analtk Hyerarş Yöntemne Dayalı Ver Zarflama Analz, İ.Ü. İşletme Fakültes Dergs, 40(2), Ertuğrul, İ. ve N. Karakaşoğlu (2010). Electre ve Bulanık AHP Yöntemler le Br İşletme İçn Blgsayar Seçm, Dokuz Eylül Ünv. İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs,25(2), Hamzaçeb, C. ve M. Pekkaya (2011). Determnng of Stock Investments wth Grey Relatonal Analyss, Expert Systems wth Applcatons, 38(8), August 2011, Jahanshahloo, G.R., F.H. Lotf ve M. Izadkhah (2006). An Algorthmc Method to Extend TOPSIS for Decson-Makng Problems wth Interval Data, Appled Mathematcs and Computaton, 175(2), Olson, D.L. (2004); Comparson of Weghts n TOPSIS Models, Mathematcal and Computer Modellng, 40, Sayfa 176

26 Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, Oprcovc, S. ve G.-H. Tzeng (2004); Compromse Soluton by MCDM Methods: A Comparatve Analyss of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operatonal Research, 156, Pekkaya, M. ve N. Çolak (2013). Ünverste Öğrenclernn Meslek Seçmn Etkleyen Faktörlern Önem Derecelernn AHP le Belrlenmes, The Journal of Academc Socal Scence Studes, 6(2), February 2013, Pekkaya, M. ve S. Başaran (2011). Konaklama İşletmeler Hzmet Kaltes Boyutları Önem Derecelernn AHP le Belrlenmes ve İşletmelern Hzmet Kaltesne Göre TOPSIS le Sıralanması, Mal Ufuklar, 5(15), Ramanathan, R. (2006), Data Envelopment Analyss for Weght Dervaton and Aggregaton n the Analytc Herarchy Process, Computers & Operatons Research, 33, Saaty, T.L. (1980). The Analytc Herarchy Process, New York: McGraw-Hll. Saaty, T.L. ve L.G. Vargas (2006). Decson Makng wth Analytc Network Process. New York: Sprnger. Ulucan, A. (2002). İSO500 Şrketlernn Etknlklernn Ölçülmesnde Ver Zarflama Analz Yaklaşımı: Farklı Grd Çıktı Bleşenler ve Ölçeğe Göre Getr Yaklaşımları İle Değerlendrmeler, A.Ü. Syasal Blgler Fakültes Dergs, 57(2), Yararlı, K. (2010). Karar Verme Yöntemler, Ankara:Detay Yayıncılık. Zvran, M. (1993). A Comprehensve Methodology for Computer- Famly Selecton, Journal of Systems and Software, 22(1), Gold, tarh tbaryle Hızlıal, tarh tbaryle. Sayfa 177

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ The INTERNATIONAL JOURNAL of ECONOMIC and SOCIAL RESEARCH ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr , Cilt 10, Yıl 10, Sayı 2, 2014 Cilt/Volume: 10 Yıl/Year:

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ The INTERNATIONAL JOURNAL of ECONOMIC and SOCIAL RESEARCH ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 11 Yıl/Year: 11 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt/Volume: 7 Yıl/Year: 7 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2011 ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr AİBÜ İİBF The International Journal of Economic and Social Research İmtiyaz Sahibi / Published

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN: The International Journal of Economic and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn 2009 Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt/Volume: 7 Yıl/Year: 7 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn 2011 ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr AİBÜ İİBF The International Journal of Economic and Social Research İmtiyaz Sahibi / Published By

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi The International Journal of Economic and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 8 Yıl/Year: 8 20. Yıl Özel Sayı / 20 th Year Special Issue Cilt/Volume: 8 Yıl/Year:

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi The International Journal of Economic and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 9 Yıl/Year: 9 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn 2013 Cilt/Volume: 9 Yıl/Year: 9 Sayı/Issue:2

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ The INTERNATIONAL JOURNAL of ECONOMIC and SOCIAL RESEARCH ISSN: 1306-2174 http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr , Cilt 11, Yıl 11, Sayı 2, 2015 Cilt/Volume: 11 Yıl/Year:

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği Yayın Gelş Tarh: 22.11.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayın Kabul Tarh: 05.01.2015 İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Onlne Yayın Tarh: 30.06.2015 Clt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 79-113 Çok Krterl Karar Verme

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ *

HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ * Hava Gücünün Bölgesel Mukayeses HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2 CİLT 5 SAYI 2 (33-42) HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ * Hv.İsth.Ütğm. Okan ARSLAN ** Hv.İkm.Kur.Alb. Erol YÜCEL Hv.Müh.Yzb.

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı