Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Iliskin Tebli (Tebli No:2004/28)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Iliskin Tebli (Tebli No:2004/28)"

Transkript

1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Iliskin Tebli (Tebli No:2004/28) tarihli ve say Resmi Gazete Amaç MADDE 1- Bu Tebligin amaci, Dis Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeligi ekinde (Ek 1) yer alan standardi ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin ihracatinda, söz konusu Yönetmeligin 9 uncu madde (a) bendi çerçevesinde gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmayacak bir uygulamayi teminen imalatçi-ihracatçilara verilen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi'nin uygulama usul ve esaslarini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- Bu Teblig bir örnegi ekte yer alan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi (Ek 1) verilecek standardi ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünleri, bu Belgeyi alacak imalatçi-ihracatçilarin tasimalari gereken asgari sartlari, bu Belge sahibi imalatçi-ihracatçilarin denetlenme sartlari ile hak ve sorumluluklarina iliskin düzenlemeleri kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu Teblig tarih ve sayili Resmi Gazete'de (3. Mükerrer) yayimlanan Dis Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeligi'nin 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinin (u) bendine dayanilarak hazirlanmistir. Tanimlar MADDE 4- Bu Tebligde geçen; a) Müstesarlik: D Ticaret Müstesarl 'n, b) Genel Müdürlük: Dis Ticaret Müstesarligi Dis Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlügü'nü, c) Bölge Müdürlügü: Dis Ticaret Müstesarligi Bölge Müdürlügü'nü, d) Belge: Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi'ni e) Komisyon: Imalatçi-ihracatçilarin Belge basvurulari ile Belge sahibi imalatçi-ihracatçilarin isyeri, laboratuvar, kontrol ve laboratuvar elemanlari ve faaliyetlerinin bu Teblig ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadiginin incelenmesi için Bölge Müdürlügü tarafindan en az üç kisiden olusturulan ekibi, f) Imalatçi-ihracatçi: Standardi ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin üretimini, islenmesini ve ihracatini yapan firmalari, ifade eder. Basvuru MADDE 5- Belge basvurulari, üretim tesisinin bulundugu ilin bagli oldugu Bölge Müdürlügüne yapilir. Ilgili Bölge Müdürlügünce yapilan ön incelemenin sonucunun olumlu olmasi halinde bir Komisyon olusturulur ve söz konusu basvuru Komisyona intikal ettirilir. Degerlendirme

2 MADDE 6- Imalatçi-ihracatçilara Belge verilebilmesi için firmanin; a) Ürünün ilgili standardina göre hazirlanabilecegi veya imalatini gerçeklestirebilecegi kapasite raporunda yer alan tesis ve teknik donanima sahip oldugunun, b) Ürünle ilgili standart kontrolü yapabilecek nitelikte eleman istihdam ettiginin, c) Isletmesinde yeterli laboratuvar ve teçhizati bulundurdugunun, d) Üyesi oldugu ilgili Ihracatçi Birligi'nin imalatçi-ihracatçi hakkinda yazili düsüncesinin, e) Imalatçi-ihracatçinin almak istedigi Belge kapsami ürüne iliskin önceden yapilan standart kontrollerinde kabul edilemez ölçüde reddedilen partisinin bulunup bulunmadiginin, Komisyonca yerinde ve kayitlar üzerinde yapilacak inceleme sonucu düzenlenecek degerlendirme raporu ile tesbiti gereklidir. TS sayili "Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarina (HACCP) Göre Gida Güvenligi Yönetimi- Gida Üreten Kuruluslar ve Tedarikçileri Için Yönetim Sistemine Iliskin Kurallar" standardina uygun oldugunu gösteren belgeye, TS-EN-ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN-ISO 9000 belgesine ve EUREPGAP sertifikasina sahip imalatçi-ihracatçilara (c), (d) ve (e) bentlerine bakilmaksizin Belge verilir. Personel MADDE 7- Imalatçi-ihracatçilar; dört yillik yüksekögretim lisans programini tamamlamis olan ve Bölge Müdürlügünce verilen egitim sonrasi yapilan sinav sonucu, ürünleri ilgili standartlarina göre denetleyebilmesine imkan saglayan "Sorumlu Denetçi Belgesi"ni almaya hak kazanmis "Sorumlu Denetçi" çalistirmak zorundadir. Çekirdekli ve çekirdeksiz kuru üzüm, kabuklu, iç ve islenmis iç findik, yemeklik yaglar, kuru incir, kuru kayisi gibi laboratuvar elemani gerektiren ürün gruplari için firmalarin laboratuvar elemani (ürünün özelligine göre gida mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, veteriner, biyolog veya kimyager) istihdam etmesi gerekir. Bu laboratuvar elemani sartlari uygun olmasi halinde Sorumlu Denetçi olarak da görev yapabilir. Sorumlu denetçilerin Teblig hükümlerine aykiri islemlerinden imalatçi-ihracatçilar sorumludur. Laboratuvar MADDE 8- Imalatçi-ihracatçilarin Belge alabilmeleri için ilgili standardin öngördügü analizleri yapabilecek yeterlikte laboratuvar ve teçhizata sahip olmalari gerekir. Belge Düzenleme MADDE 9- Komisyonun olumlu raporu, Bölge Müdürlügünün uygun görüsü üzerine Genel Müdürlük tarafindan Belge düzenlenir. Ayni imalatçi -ihracatçinin baska bir tesisinde imal ve ihraç edilen ürünler için Belge alinmasi, anilan tesis açisindan da bu Tebligde belirtilen sartlarin saglanmasina baglidir. Süre MADDE 10- Belge'nin geçerlilik süresi 12 aydir. Imalatçi-ihracatçinin, Belge'nin geçerlilik süresinin bitiminden önce basvurmasi halinde Bölge Müdürlügünce yapilan denetimlerin sonucuna göre, ilgili Bölge Müdürlügünce Belge'nin geçerliligi 12 ay süre ile üç defa uzatilabilir. Üç uzatmadan sonra bu Teblig hükümleri çerçevesinde yeni Belge düzenlenir.

3 Gümrük Islemleri MADDE 11- Belge sahibi imalatçi-ihracatçilarin veya bu imalatçi-ihracatçilardan ihraç kaydiyla mal temin eden ihracatçilarin yapacaklari ihracatta imalatçi-ihracatçilarin Sorumlu Denetçilerince tanzim edilen bir örnegi ekte yer alan Denetim Beyani ve Belgesi'nin (Ek 2) gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz. ç Denetim MADDE 12- Imalatçi-ihracatçilar, Bölge Müdürlügünce talep edilmesi halinde, Belge kapsaminda ihraç edecekleri ürünlerle ilgili Denetim Beyani ve Belgesi'ni en geç ürün ihraç edilmek üzere nakil vasitasina yüklenmeden önce ilgili DTS Denetmenleri Grup Baskanligina iletmek zorundadirlar. Sorumlu Denetçiler diger mevzuatlardaki hükümler sakli kalmak sartiyla, ilgili standart hükümlerine göre düzenlenen Denetim Beyani ve Belgesi'ni, analiz raporlarini ve gümrük beyannamelerinin birer örnegini 12 ay süreyle, ilgili standart hükümlerine uygun olarak alacaklari 2 takim numuneyi ise (kuru ve kurutulmus ürünler ve yemeklik yaglari) 45 gün süreyle uygun kosullarda muhafaza etmekle yükümlüdürler. Bölge Müdürlügünün istemesi halinde, Belge kapsaminda ürün ihraç eden imalatçi- ihracatçi veya ihracatçilarin adi, ihraç edecegi ürün ve miktarina iliskin bilgiler üyesi bulundugu Ihracatçi Birliklerince verilir. Denetim MADDE 13- Belge'nin tasimasi gerekli kosullarin sürekliligini temin amaciyla imalatçi-ihracatçinin isyeri, laboratuvari, kontrol ve laboratuvar elemanlari ilgili Bölge Müdürlügü tarafindan güven unsuruna göre belirlenecek dönemlerde, yilda en az iki defadan az olmamak üzere denetlenir. Bölge Müdürlügü, sorumlu denetçi tarafindan yapilan kontrollerin dogrulugunu tespit bakimindan, numuneleri imalatçi-ihracatçidan isteyerek inceleyebilir veya ihraç partisinden numune alarak denetim yapabilir. Belge ptali MADDE 14- Bölge Müdürlüklerince yapilan denetimler sonucunda, imalatçi-ihracatçinin gerekli kosullari yerine getirmediginin anlasilmasi halinde veya ihraç edilen malin yurtdisindan standardina uygun olmamasi nedeniyle geri gelmesi halinde imalatçi-ihracatçi yazili olarak uyarilir ve 13 üncü maddede yer alan denetimler siklastirilir. Yazili uyarinin tebligi tarihinden itibaren, Bölge Müdürlügünce taninacak süre içerisinde, imalatçi -ihracatçinin gerekli kosullari yerine getirmemesi halinde, Belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen imalatçi-ihracatçiya ve gerektiginde sermayesinin yaridan fazlasina sahip oldugu diger imalatçi-ihracatçilara iptal gerekçesine göre 3 aydan az olmamak üzere 3 yila kadar yeni Belge verilmez. Belge'nin geçerlilik süresi içinde Bölge Müdürlügünün yaptigi denetimlerde, ayni ürün için üç defa analiz sonuçlarinin ilgili standarda uygun çikmamasi halinde, söz konusu ürün Belge kapsamindan çikartilir. Belge, sadece analizi yapilan ürünü kapsiyor ise iptal edilir. Bilirki i Kurulu MADDE 15- Yapilan denetimler ile ilgili bir uyusmazlik olmasi durumunda, firmanin Bölge Müdürlügüne müracaat etmesi halinde DTS Denetmenleri Grup Baskanliginda bulunan ve Ihracatçi Birligi Genel Sekreteri veya Yardimcisinin da katilacagi Bilirkisi Kurulunca uyusmazlik incelenerek sonuçlandirilir veya Bilirkisi Kurulunun belirleyecegi laboratuvarda analizler tekrar yaptirilir. Bu durumda, söz konusu ürünün Belge kapsamindan çikarilmasinda veya Belge'nin iptal edilmesinde,

4 Bilirkisi Kurulunun karari veya Kurulun belirledigi laboratuvar tarafindan yapilan testlerin sonuçlari esas alinir. Sorumluluk MADDE 16- Belge'ye sahip imalatçi-ihracatçilar; a) Belge kapsaminda yer alan ihraç edilecek ürünleri ilgili Türk standardina göre hazirlamakla, b) Belge'nin verilmesine esas teskil eden kosullardaki herhangi bir degisiklikten ilgili Bölge Müdürlügünü haberdar etmekle, c) Ilgili Bölge Müdürlügünce istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle, d) Denetimle görevlendirilenlere mesai saatleri içinde olmak sartiyla isletmede yapacaklari incelemelerde her türlü yardim ve kolayligi saglamakla, e) Iptal edilen veya süresi dolan Belge'nin aslini ilgili Bölge Müdürlügüne iade etmekle, f) Müstesarligin düzenleyecegi egitim programlarina ilgili personelini göndermekle sorumludurlar. Egitim MADDE 17- Belge sahibi imalatçi-ihracatçilar ve ürünün özelligine göre özel egitim verilmesi gerekli personel veya diger personel için, Bölge Müdürlügünün veya imalatçi-ihracatçinin talebi üzerine, denetimlerde yeknesakligin saglanmasini teminen, Bölge Müdürlügünce veya Müstesarligin uygun görecegi kuruluslarda uygulamali egitim programlari düzenlenebilir. Masraflar MADDE 18- Imalatçi-ihracatçilarin denetimleri ile yapilacak egitim çalismalari ve belgelendirme masraflari firmalar tarafindan üyesi oldugu Ihracatçi Birligine yatirilir ve ödemeler Ihracatçi Birligi tarafindan yapilir. Buna iliskin usul ve esaslar Müstesarlikça belirlenir. Kontrol Belgesi MADDE 19- Ihracatçilar Belge kapsaminda Avrupa Birligi ve OECD ülkelerine yapacaklari ihracatta, bagli bulunduklari DTS Denetmenleri Grup Baskanligindan denetim yapilmasa da Denetim Beyani ve Belgesini ibraz etmeleri halinde Kontrol Belgesi alabileceklerdir. Yetki MADDE 20- Bu Tebligde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müstesarlik yetkilidir. Yürürlükten Kaldirilan Mevzuat MADDE 21-31/12/2003 tarihli ve sayili Resmî Gazete'de (3. Mükerrer) yayimlanan Ticari Kalite Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Iliskin Teblig (2004/7) yürürlükten kaldirilmistir. GEÇICI MADDE 1- Bu Tebligin yürürlüge girdigi tarihe kadar Dis Ticarette Standardizasyon : (98/12) sayili Teblig, Ticari Kalite Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Iliskin Teblig (Dis

5 Ticarette Standardizasyon : 2000/16) ve Ticari Kalite Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Iliskin Teblig (2004/7) kapsaminda verilmis bulunan Belgeler kullanim sürelerinin bitimine kadar geçerlidir. Birinci fikrada sayilan Tebligler kapsaminda verilen Belgelere sahip firmalar bu Teblig hükümlerine uymak zorundadir. Yürürlük MADDE 22- Bu Teblig yayimlandigi tarihten 15 gün sonra yürürlüge girer. Yürütme MADDE 23- Bu Teblig hükümlerini Dis Ticaret Müstesarliginin bagli oldugu Bakan yürütür.

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI II. BÖLÜM 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)... 3 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/22) MADDE 1 (1)

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar GIDALARIN ÜRETIMI TÜKETIMI VE DENETLENMESINE DAIR YÖNETMELIK Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayimlandigi R.Gazete 9 Haziran 1998/ 23367 Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 20 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayi : 26468 Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE 7 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27574 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YURT DIġINDA FUAR DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (ĠHRACAT: 2010/5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Insani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik

Insani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik Insani Tüketim Amaçli Sular Hakkinda Yönetmelik Saglik Bakanligindan: BIRINCI KISIM Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, insani tüketim amaçli

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönerge; Türk Standardları Enstitüsü Gözetim

Detaylı

YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI

YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI 11 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28201 YÖNETMELİK DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME

Detaylı

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.12.2010/27787 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 3 Mart 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27863 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ÖZEL GIDA KONTROL LABARATUVARLARININ KURULUŞ ve FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayımlandığı R.Gazete 28 Haziran 1995/ 22327 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı