HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI"

Transkript

1 HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç TL TL TL TL TL 500 TL HDI Sigorta Türkiye ilk defa, Ferdi Kaza Poliçesi ile Çocuğunuzun Eğitim masraflarını da karşılıyor. Bu ürün ile Kaza Sonucu Vefat tan, Kapkaç a, Çocuğunuzun Eğitim masraflarından, Hukuksal korumaya, Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık halinden, Tedavi Masraflarına kadar birçok teminatı bir arada ve en ekonomik şekilde sunuyor. Ürünümüzde teminatlar otomatik olup, tüketici poliçeye istediği menfaattarı atayabiliyor. SiGORTANIN KAPSAMI Bu sigorta ile, Sigortalının herhangi bir kaza sonucu vefatı veya kaza sonucu sürekli sakat kalması, Ferdi Kaza ve Hırsızlık Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı kişi başına verilen teminat limitine kadar temin edilmektedir. Sigortalının herhangi bir kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması halinde ileri sürülecek tazminat talepleri ile tedavi masraflarını temin eder. Buna ilaveten ürünümüzde birçok farklı teminat bulunmaktadır. TEMİNATLAR 1. Kaza Sonucu Vefat Teminatı

2 Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde derhal veya olay tarihinden itibaren bir sene içinde vefatı halinde poliçede yazılı teminat limiti Ferdi Kaza Sigortası Genel Koşulları çerçevesinde sigortalının kanuni varislerine ödenir. 2. Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu derhal veya olay tarihinden itibaren bir sene zarfında bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin tespiti ile, azami teminat limitine kadar Ferdi Kaza Genel Şartlarının 8.B maddesinde gösterilen oranları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir. 3. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Sigortalının poliçe kapsamında yer alan bir kaza sonucunda yaralanması veya sakatlanması durumunda tedavi için yapılan doktor ücreti ile cerrahi işlemler ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderleri fatura ile belgelenmek kaydıyla poliçede yazılı azami limite kadar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde tazmin edilir. 4. Çocuk Eğitim Güvencesi Teminatı

3 Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde kaza neticesi vefatı halinde geride kalan varisleri arasında yer alan çocuk ve/veya çocuklarının yükseköğretim hariç eğitim masrafları poliçede yazılı limitler dahilinde ödenir. Birden fazla çocuk olması halinde her bir çocuk için ayrı ayrı tazminat hesabı yapılacak olup, toplam tazminat miktarı çocukların tamamı için poliçede yazılı bedeli aşmayacaktır. 5. Hukuksal Koruma Teminatı Hukuksal koruma teminatı ile; sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder. Vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar, düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalar, poliçede belirtilen limit dahilinde temin edilir. 6. Gasp/ Kapkaç Teminatı Gasp/ Kapkaç teminatı ile; sigortalın gasp/kapkaç olayları sonucunda çantasında veya üzerinde bulunan ve bu sigorta ile teminat altına alınan değerlerin çalınması poliçede yazılı bedellere ile ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları dahilinde işbu poliçe müddetince poliçede yazılı limit dahilinde altına alınmıştır.

4 Kredi Kartları ile ilgili teminat : Sigortalıya ait kredi/atm kartlarının gasp/kapkaç olayları sonucunda çalınması ve üçüncü şahıslar tarafından kullanımı sonucunda sigortalının uğrayacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar karşılanmaktadır. Bu bölüme ait teminat, gasp/kapkaç olayı ile başlar ve sigortalının olayı kredi/atm kartının verildiği kuruma çalıntı ihbarında bulunması ve kurum tarafından kartın iptal edilmesi ile sona erer.ölüm, bilinç kaybı, koma, ağır yaralanma gibi durumlar dışında, sigortalının çalıntı ihbarını olay saatinden itibaren azami 12 saat içinde kredi / ATM kartının verildiği kuruma yapması gerekmektedir. Aksi halde, bu süreyi aşan kullanımlarda sigorta şirketinin sorumluluğu bulunmamaktadır.aynı riski karşılayan ve kredi/ ATM kartını veren kuruluş tarafından yapılmış sigortalar öncelikli olarak geçerli olacak, bu sigortaların istisnası olan ve/veya bedellerini aşan hallerde bu teminat devreye girecektir. Anahtarlar ile ilgili teminat : Sigortalının kendisi,bakmakla yükümlü olduğu kişilere, sahip/ortağı olduğu firma üzerine olan, ikamet ettiği ev,kullandığı araç ve işyerine ait anahtarların, gasp ve kapkaç olayları sonucu, çalınması halinde anahtar ve kilitlerin yenilenmesine ait giderler sigorta bedeline kadar karşılanmaktadır. Üzerinde taşınan Nakitler ile ilgili teminat :Sigortalının üzerindeki nakit paranın gasp / kapkaç sonucu çalınması halinde sigorta bedeline kadar paranın nominal değeri tazmin edilecektir. Kimlik vb.resmi Belgeler ile ilgili teminat : Sigortalının kendisine, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport yine kendisine ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait araçların trafik tescil belgelerinin gasp/kapkaç sonucu çalınması halinde, bu belgelere ait ikame masrafları sigorta bedeline kadar karşılanmaktadır. Cep Telefonu ile ilgili teminat : Sigortalıya ait cep telefonunun gasp / kapkaç sonucu çalınması halinde,telefona ait IMEI numarasının telefonun kullanımına engel olunması için ilgili resmi mercilere beyan edilmesi şartı ile,cep telefonu marka ve modeline göre sigorta bedelini aşmamak üzere ikinci el değeri olarak tazmin edilecektir. Giyim/Çanta ile ilgili teminat: Gasp/Kapkaç olayı sırasında, sigortalının, giyim eşyalarına, gözlük vb. aksesuarlarına ve çantasınaverilecek maddi zararlar poliçede yazılı sigorta bedeline kadar karşılanmaktadır. Özel Şartları ve İstisnaları a) İşbu poliçede azami yaş sınırı olacak şekilde teminat verilmektedir. b) Teminatımız Irak ve Afganistan ülkelerinde geçerli değildir. c) İşbu poliçemizde Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları Madde. 6 f-g için teminat verilmemiştir. d) Çocuk eğitim güvencesi teminatı sigortalının sadece vefatı halinde tazmin edilecektir. e) Gasp/Kapkaç teminatı ile ilgili olarak hasar ödemesi yapılabilmesi için olayın resmi kurum ifade tutanağı (karakol zabtı) ile belgelenmesi, cep telefonunun IMEI numarasının ilgili kuruluşa bildirilmesi, kredi kartlarının çalıntı bildirimlerinin kartı veren kuruluşa yapılması zorunludur.

5 f) Sigortalı hasar halinde, Ferdi Kaza Genel Şartlarının 13. ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının B.1 maddesinde yapılacaklara ek olarak; hasar tarihinden itibaren 5 gün içinde hasarı sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. g) Aşağıdaki meslekler ve alanlarda faaliyet gösterenler işbu poliçede teminat haricindedir. - Pilot ve ucuş personeli, - Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları, - Profesyonel sporcular, - Sürat yarışlarına katılanlar, - Gemi mürettebatı ile gemi yükleme, boşaltma ve kurtarma işlerinde çalışanlar, - Yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve parlayıcı özelliği olan kimyevi maddelerin üretim, depolama ve taşımacılığını yapanlar, - Yüksek ısıya karşı çalışanlar, - Radyoaktif kirlenmeye maruz kalacak işlerde ve ortamlarda çalışanlar, - Yer üstü ve yer altı maden ocaklarında çalışanlar, - Tehlikeli sayılabilecek sporlar ile uğraşanlar (kayak, dağcılık, at biniciliği, rafting, derin deniz dalışı, tüplü/serbest dalış, paraşüt/yamaç paraşütü, döğüş sporları vb.) - Yüksek yerlerde çalışanlar (köprü, baraj, iskele, yüzer vinç, havai hat vb.), - Yer altı inşaat ve tamirinde çalışanlar (kuyu, tünel, kanalizasyon vb.), - Tehlikeli sayılabilecek işlerde çalışanlar (İtfaiyeci erleri, jokeyler, cam silicileri, inşaat işleri ile uğraşanlar). NOT: Yukarıda sayılan meslekler ve alanlarda faaliyet gösterenler işbu poliçe ile sigorta koruma güvencesi altına alınmaz. Poliçe yapılırken sigortalı aynı zamanda bu meslek gruplarından herhangi birine mensup olmadığını beyan ve taahhüt etmektedir. Eğer bu meslek gruplarından birine dahil olunmasına rağmen bu poliçe düzenlendiyse ve/veya poliçe düzenlendiğinde bu meslekler mensubu olmayıp sigorta koruma güvencesi devam ederken bu mesleklere mensup hale gelinirse ortaya çıkacak her türlü zarar ve ziyan genel şart ve özel şartlar dahilinde sigorta koruma güvencesinde olsa bile teminat haricinde olarak değerlendirilir. Bu mesleklerden biri ile iştigal eden kişinin hasarı vukuunda bu durumun tespiti halinde tazminat ödenmez.

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ EK 1 Groupama Seyahat Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Seyahat Sağlık Sigortası poliçesidir. Sigortalı:

Detaylı

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI :

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : SMART SEYAHAT SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari 1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI Genel Özellikler Seyahat Sağlık Sigortası, sigortalının yurtdışı seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve sigortalı talebine bağlı olarak

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 6.Bölüm Hayat Dışı Sigortalar Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sigorta hakkında genel bilgiler Sigorta

Detaylı

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI Ferdi Kaza Ölüm Sürekli Sakatlık Kritik Hastalık : 50.000 TL : 50.000 TL : 50.000 TL Gündelik Tazminat : 100 TL * 5 gün yıllık maksimum 5.000 TL Yurt Dışı

Detaylı

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır. Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

Ticaret Unvanı : Ray Sigorta A.Ş. Adresi : Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) 444 4 729 & (212) 299 48 52

Ticaret Unvanı : Ray Sigorta A.Ş. Adresi : Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) 444 4 729 & (212) 299 48 52 YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU A. SİGORTACIYA AİT İLİŞKİN BİLGİLER 1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; Ticaret Unvanı : Adresi : Tel & Faks : 2.Teminatı veren sigortacının;

Detaylı

Sigorta Branşları - Çeşitleri

Sigorta Branşları - Çeşitleri Sigorta Branşları - Çeşitleri YANGIN SİGORTALARI Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı