Lİsans Diploması. Dil Okuma Konuşma Yazma İngilizce 1 1 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lİsans Diploması. Dil Okuma Konuşma Yazma İngilizce 1 1 1"

Transkript

1 1. Soyadı: Erk 2. Adı : Nejat 3. Doğum Tarihi: 26 Ağustos Uyruk: 5. Medeni Hali: Evli 6. Eğitim: Yüksek Öğretim Doktora Kurum (Tarih): ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI ADANA, TÜRKIYE ( ) ADANA İKTISADI VE TICARI İLIMLER AKADEMISI ( ) ADANA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ ( ) Arizona Eyalet Üniversitesi, ABD, ( ) ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ, Ankara. ( ) 7. Dil Becerisi: 1 den 5 e (1 çok iyi; 5 Giriş Seviye) Dereceler ve Diplomalar: Profesör Unvanı Verildi. Doçentlik Unvanı (Beşeri Sermayeye Yatırımda Eğitimin Önemi: Örneği) İktisat Doktoru Unvanı verildi. İşsizlik, ücretler ve Enflasyonun Ekonomik Analizi, Phillips Eğrisi MS İktisat Derecesi Lİsans Diploması Dil Okuma Konuşma Yazma İngilizce Türkçe Ana Dil 8. Profesyonel Birimlere Üyelik: AISEC Danışmanlar Kurulu Üyeliği, Makale Değerlendirme Komite Üyeliği: International Journal of Euro-Mediterranean Studies, Slovenia; Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul Üniversitesi 9. Diğer Beceriler: Profesyonel derecede bilgisayar kullanımı, Uzaktan Eğitim Uzmanlığı, Hayat Boyu Öğrenme, Ekonometrik Yazılım Paketleri, MS Office Paketleri 10. Mevcut Pozisyon: İktisat Profesörü, Çukurova Üniversitesi 11. Meslekte Geçirilen Yıl: Önemli Özellikler: 39,8 yıldan fazla ulusal ve uluslararası deneyim; Politika yapımı, izleme ve değerlendirme alanlarında 18 yıllık deneyim; AB ve ABD eğitim politikaları hakkında derin deneyim ve hem ulusal hem uluslararası çeşitli eğitim politikalarının gelişimiyle ilgili AB destekli projelere katılım; Avrupa Üniversiteler Birliği Aktif Denetleme Kurulu Üyeliği; Bosna Hersek teki Eğitim Politikalarını Geliştirici, Slovenya daki ENPI projesi gibi AB destekli projelere katılım; Ulusal Sınıflandırma Altyapısını ve Hayat boyu öğrenme stratejilerini de içeren Avrupa Komitesi Bologna Sürecine katılım; Ulusal Eğitim Politikalarının gelişiminde geniş deneyim ve bunun Avrupa Eğitim reform bünyesinde hayata geçirilmesinde YÖK üyeliği; Eğitim politikaları aktivitelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde deneyim; Hayat boyu eğitim programlarının değerlendirilmesinde bilgi ve deneyim; Bologna süreci çerçevesinde de ulusal nitelik altyapısının kurulmasında deneyim; Uzaktan eğitim ve hayat boyu öğrenimi de içeren yeni eğitim unsurları hakkında çeşitli sertifikalar ve tamamlanmış çok sayıda çalışma; Aktif fakülte üyeliği ve yüksek öğrenim stratejik planı dahilinde dersler hakkında deneyim. 13. Ülkelere Göre Deneyimler: Ülke Bosna Hersek Slovenya Belçika Avusturya Başlangıç-Bitiş Tarihi 2010 (yarı zamanlı) (yarı zamanlı) 2006 (yarı zamanlı) (yarı zamanlı)

2 14. Profosyonel Deneyim Başlangıç -Bitiş Ülke Kurum Pozisyon Tanım 2008 Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Stratejik Planlama Araştırmadan ve Yüksek Öğrenimde kalitenin sağlanması Döner Çukurova Üniversitesi nin uluslararasılaştırılması. Sermayeden Sorumlu 07/ 2010 Bosna-Hersek Yüksek Öğrenimi Geliştirme ve Kalitesini Arttırma Ajansı 07/ / Slovenya Belçika Ankara, Mr.Benjamin Muhamedbegovic T: Euro-Mediterranean Üniversitesi ENPI Projesi (AB Destekli) Mrs. Tina Jazbec T: Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı (KDP) Mrs.Joanne Byrne Tel: Yüksek Öğrenim Kurumu (YOK) ve Avrupa Yüksek Öğrenim ve Avrupa Yüksek Öğrenim alanı yaratımı ve Avrupa Komitesi Ulusal Ajansı Prof.Dr Ömer Demir Tel: Uluslararası Kalite Sağlama ve Akreditasyon Uzmanı Proje Lideri- Koordinatörü Kalite Sağlama Uzmanı Kurul Üyesi Bosna-Hersek te Eğitimi geliştirme ve kalitesinin arttırılması: Politika yapıcıları Hayat boyu eğitim sistemini de içerecek şekilde eğitimin tüm basamaklarını kapsayacak geniş kapsamlı bir kalite sağlama sistemi kurmaya teşvik etmek; Mevcut üniversite sisteminin değerlendirilmesi, AB eğitim politikaları ile uyumlu yasal altyapı değişiklikleri önermek; Ulusal eğitim politkası ile ilgili sistemler, bölgeler ve metodolojiler önermek. Akdeniz ülkelerinde olası Gümrük Birliği üyeliğinde ticaret yaratıcı ve saptırıcı etkilerin ölçülmesi; Akdeniz ülkelerinde gelecekteki takip süreçleri hakkında eğitici seminer ve çalışma organizasyonları; 11 ülkeyi içeren geniş koordinasyona odaklanarak tavsiye edilen araştırma modelinin kurulması. Kurumsal Değerlendirme Programı; Kalite sağlama uzmanı, AB üniversitelerini ziyaretler, üniversite sitemini değerlendirme, raporlama ve tavsiye ; KDP amacı değerlendirilen kurumlara metodoloji ve araçları kullanarak yardım etmek; Aktivitelerin izlenmesi, stratejik planların değerlendirilmesi yüksek öğrenim kurumlarının yıllık değerlendirilmesi, politika yapıcılar için metodoloji geliştirmede tavsiyeler. YÖK Üyeliği ve Bolonya Süreci Çerçevesinde Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı Yaratım Süreci Ulusal eğitim politika ve yasaları gelişimine katılım; için ulusal sınıflandırma altyapısının kurulması esnasında YÖK adına profesyonel sınıflandırma alanı proje lideri; 37 Türk üniversitesinde Bologna sürecinin uygulanması sırasında çalışma toplantılarına katılım ve Türk yükseköğrenim sisteminde hayat boyu öğrenim için AB sınıflandırma sistemi ile uyumlu VET politikaları geliştirme; Avrupa sınıflandırma sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığı profesyonel sınıflandırma komisyonu konferanslarında konuşmacı. 04/2004 Ankara, Ulusal Ajansı Mr.İlyas Ülgür, Tel: Bologna Uzmanı\Düzenley ici Dış Uzman için Avrupa Komisyonu Ulusal Ajansı Bologna Uzmanı Ulusal Niteliklerde kalite sağlama uygulamalarını hayat boyu öğrenimi dahil ederek uygulama; Ulusal nitelik altyapısı yasalarını hazırlama; arasında Bologna uzmanı olarak 35 üniversitede AB eğitim politikaları ile uyumlu olarak politikaları takip etmek ve izlemek; Her aşamada hayat boyu öğrenme programı ile ilgili yasalar hakkında YÖK na Bologna Tavsiye Raporu sunmak; Ulusal Ajansı nda AB Sokrates projelerinin değerlendirilmesi Üniversitelerde Ulusal Ajans projelerinin tanıtılması; de ilk ERASMUS programının başlatılması. 04/2008 İskoçya Hayat Boyu Öğrenim Uluslararası Kalite Hayat boyu öğrenme yapısı içinde kalite sağlama 2

3 / / / / / / / / / Ankara, Adana, Viyana, Avusturya çeçevesinde AB-QAHECA Projeleri Mrs.Thérèse Zhang Tel: AB Büyükelçiliği Tel: Adana Ticaret Odası Türk İstihdam Ofisi Mr.Barış Taoal, Tel: Küçük İşletmelker için AB Konseyi (AB Destekli) Mr.Kaisu Paasio, Tel: Avrupa Birimi Maryland Üniversitesi(UMUC) Adana, Mr. Carrico Tel: Çukurova Üniversitesi Prof.Dr.Musftafa Kibar Tel: ) Sağlama Uzmanı Avrupa Takımı Üyesi AB Proje Koordinatörü Kurul Üyesi Ekonomi Profesörü Profesör Stratejik Planlama Kordinatörü Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı İktisat Bölüm Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Hayat boyu öğrenme sürecinin her aşamasında kalite sağlama; Sınıflandırma, hayat boyu öğrenme ve değerlendirme arasında bağ kurma; Eğitim, sınıflandırma yapısı ve akreditasyon programlarında çalışma. AB Büyükelçiliği tarafından Avrupa takımı üyeliği verildi AB değerlerinin korunması ve nin tam üyeliğinin rolü; Gazeteler, konferanslar, projeler ve farkındalık kampanyaları ile toplumu bilgilendirme. AB desteği ile ihracat ve ithalat uzmanları eğitim programı İhracat ve ithalat uzmanlarının eğitim ve gelişiminde proje lideri (6 ay eğitim ve 6 ay stajyerlik); Program istihdam açısından en üst seviyede almıştır. Küçük işletmeler için AB Konseyi Direktörler Kurulu Üyesi Hayat boyu öğrenmeyi de içeren resmi ve gayrı resmi girişimsel eğitim; Kobilerde rekabet için politika üretimi. UMUC uzaktan eğitimcisi olarak stratejik planlama ve girişimcilik alanında eğitim ve uluslararası araştırma (2006 en iyi eğitim ödülü); UMUC hayat boyu öğrenim ve uzaktan eğitim ofisinden çeşitli sertifikalar. Örneğin; Pedagoji ve Yeni Öğrenim Yapısı, Yetişkin Öğrenim Gerekleri, Geri Besleme Sanatı vb. Çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmıştır. Bazıları aşağıdaki gibidir; Verimlilik temelli rekabet değerlendirmesinde yükseköğretim kurumlarının rolü Proje Lideri, (İlk Ödül 1992); Londra Guildhall Üniversitesi ve Yarmouk Üniversitesi ile birlikte İstanbul da ortak üniversite kurulumu projesinde akreditasyon kurulu üyesi; Bologna sürecinde uygulanacak politika kurallarına yönelik pilot çalışma; 12. Üniversite Eğitimini geliştirme konferansında konuşmacı; OECD, ILE ve DPT nin düzenlediği İstihdam Performansını Geliştirmede Yeni Tekniklerin Araştırılması seminerine katılım; AISEC organizasyonunda Çukurova Üniversitesi nde düzenlenen 21. Yüzyıla Doğru Türk Yüksek Öğretim Sisteminin Problemleri konferansında panelist ve yönetici; Yüksek Öğretim Sisteminde Kalite Ölçümüne Alternatif Yaklaşım: Bologna Süreci Deneyimi 2. EMUNI Konferansı: Yüksek Öğretimde Stratejik Yönetim. Mesleki eğitim politikaları ve sınıflandırma sistemini de içeren stratejik planların hazırlanması; Çukurova Üniversitesi nde Bologna ve Koordinasyon Komitesinin; kabulünü içeren politika yapımı. Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans ve yüksek lisans programları yönetimi; Fakülteye yeni fakülte üyeleri alma yüksek öğretim sisteminde öğrenci kabulü için yardımcı. İktisat bölümü lisans ve lisansüstü programları yönetimi; 19 uluslararası projede araştırma gruplarına katılım ve uluslararası uyum; Stratejik planlama, Girişimcilik ve Uluslararası İktisat öğretimi. AB ile ortak programlar açarak lisansüstü programları, disiplinler arası eğitim ve öğretim; Türk yükseköğretim sisteminin geleceği konusunda ulusal ve uluslararası projeler; Yükseköğrenimin gelişen çevresi hakkında araştırma 03/1992 Senato Görev Komitesi Üyesi 2000 e Doğru Türk Yüksek Öğretim Sistemi Politikaları Çukurova Üniversitesi nin gelecek on yıllardaki uluslararasılaşması için alacağı yeni pozisyonun belirlenmesi. 3

4 10/1988 Kalite Sağlama ve Akreditasyon Komitesi Üyesi Asistan Araştırma ve öğretim yardımcısı. Kalite Sağlama, Piyasa Performansı ve Yüksek Öğretim Kalite Sağlama Değerlendirilmesi, 2. EMUNI Konferansı; Aktif Öğrenme, öğrenme çıktıları alanında değişik fakültelerde kalite sağlama aktiviteleri. ÖDÜLLER & BURSLAR Araştırma Birincilik Ödülü, Bankalar Birliği, Enflasyonun Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi. Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu ve Doç. Dr. Altan Çabuk ile birlikte, Ankara, Şubat Araştırma Ödülü,, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Kültürünün Oluşumunda Eğitim Kurumları Yarışması, "Küreselleşme ve Verimlilik Kültürü", Prof. Dr.H. Mahir Fisunoglu, ile birlikte Haziran 2, 1992, Ankara. Araştırma Bursu,, " de İşsizlik ve Düşük İstihdam Friedrich Ebert VAKFI, Ağustos.10, 1989, Istanbul. Araştırma Ödülü, Research into European Integration "Assessing Ex-Ante Long Term Trade Effects of Potential Customs Union between Turkey and European Community" Avrupa Komisyonu, Temmuz , Brüksel. Araştırma Ödülü, AB Kurum Araştırması Avrupa Enstitüsü Amsterdam, Temmuz-Ağustos 1987, Hollanda. Araştırma Bursu, Salzburg Seminerleri. Girişimcilik Semineri, 1987 Salzburg. Avusturya. Yüksek Lisans Bursu, Arizona Eyalet Üniversitesi, İktisat Bölümünde Yüksek lisans, Uluslararası Kalkınma Teşkilatı, Ağustos Temmuz DANIŞMANLIK DENEYİMİ Adana Ticaret Odası Baş Danışmanı Nisan Emlak Bankası Genel Müdürlük Baş Danışmanı, Şubat İstanbul. Danışman, CAMS / CODEMA Kanada, Ekonomi Ve Fizibilite Çalışması "GAP BÖLGESİNDE HASAT SONRASINDA MEYVA VE SEBZE YÖNETİMİ" GAP Yönetimi İçin, SIRTEC / Kanada DANIŞMAN, Ulusal ve Uluslararası Ekonomi İçin Ticaret Komisyonu, Adana Sanayiciler ve İşadamları Derneği (ADSIAD), NİSAN 19, , Adana, TÜRKİYE. Özelleştirme Danışmanlık Kurulu Danışmanı, Odalar Birliği, nin Ticaret, Sanayi, Deniz Ticareti ve Değişimi, Şubat Pazarlama Ve Ürün Tasarımı Danışmanı, Gap Tarımsal Ürünler Pazarlama Araştırması, Ürün Tasarımı Planlaması Ve Pazarlama Entegrasyonu Ve Ürün Tasarımı Çalışmaları, Ziraat ve Gıda Uluslararası Danışmanlık Gmbh, Bonn, Germany, TIPAS, Başbakanlığı İçin, GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi, Haziran Ağustos

5 . ARAŞTIRMA VE YAYINLAR PROJE Proje Araştırmacısı, TUBİTAK Projesi Anthroscape Arazi/Karbon Yönetim Planlamasında Anthroscape (İnsan Ekosistemi Ve Çok İşlevsel Bütünleşik Uydu Kent Sistemleri) Yaklaşımı Senior Expert, Project, The Economics Of Tobacco Taxation and Tobacco In Bangladesh, Egypt, India, Pakistan, Philippines and Turkey International Tobacco Evidence Network Research 2010 Uzman, Seyhan Deltası "Deniz Seviyesi Yükselmesinin Olumsuz Etkilerini Azaltma ve Uyum Projesi" MDGF UNDP Project Expert, Ongoing Project, GIS Supported Integrated Water Resources Management System (IWRMS) For the East Mediterranean Turkish Scientific Foundation and Jülich Research Institute (Germany), 2005 to EU Project Coordinator, An Upgrading Training Programme For Export- Import Experts Adana Chamber of Commerce, Turkish Employment Office , Adana, Turkey. Economic Performance and Economic Growth in Turkey, Integrated Rural Development Project Workshop, Israel Rehowolt Development Center, Çukurova Üniversitesi, ZİRAAT FAKÜLTESİ. OCAK 24, 1995, Adana. The Economic History and Actual State of the Social and Ethnic Structure of the Population in the Area of Harran, Swiss Education Workshop (Schweizer Bildungswerkstatt) Dr. Elex Sutter, Cukurova ÜNİVERSİTESİ, 9,04,1993, Adana. MAKALE FDI and Export Performance; Could They Be Rivals?, Annual Shanghai Business, Economics and Finance Conference, Preceedings Shanghai Uni. of Int. Bus.& Econ, 3-4 Kasım 2014, Şanghay, Çin Erk, Nejat. "Export Import Performance and Economic Growth." Çukurova University Institute of Social Sciences Institute Journal vol. 3, no. 3 (2013). Erk, Nejat. "Revealed Comparative Advantage and Protectionist Policies An Analysis Of Turkey." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi vol. 1, no. 1 (2013). Erk, N., and S. F. Erk Business Start-ups: Cultural-Economic Controversy. Managing Global Transitions 9 (1): "The Economics of Higher Education and Test of Equity Criteria in Turkey" Higher Education, Kluwer Academic Press, 1989, Vol.18.No.2. (Article in SSSI) "Creativity and Education", Arti Dergisi, ARALIK 1992, Adana. 5

6 KONFERANS FDI and Export Performance; Could They Be Rivals?, Annual Shanghai Business, Economics and Finance Conference Shanghai Uni. of Int. Bus.& Econ, 3-4 Kasım 2014, Şanghay, Çin Test of the Export Oriented Economic Growth: The Case of Turkish Manufacturing Sector with Sanlı Ateş, METU uluslararası ekonomi konferansı VII, d5 Manufacturing Industries: policies, ownership and productivity, Eylül 7. Ankara. Test of the Pauper Labor Argument: The Case of Turkish Manufacturing Sector, with Tuba Direkçi, METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI VI, EYLÜL , Ankara Is the Debtor Solvent? The Case for Turkey, with Tuba Direkçi METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI, EYLÜL , Ankara. Economic Integration and Intra Industry Trade: Assessment of Turkey EU intra-industry trade and Measurement, assesment of trade pattern. Yelda Tekgül METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI V, EYLÜL , Ankara. Convergence and Growth within GAP Region (South Eastern Anatolian Project) and Overall Turkey s Regions Sanlı Ateş ve Tuba Direkci ile METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI IV, EYLÜL , Ankara. Test of Endogenous Growth Theory via Technological Spillover Effects of International Capital Good Flows Sanlı Ateş ve İsmail Tuncer ile METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI, EYLÜL , Ankara Long-Run Growth Effect of the Physical Capital-Human Capital Complementarity: An Approach by Time Series Techniques, Sanlı Ateş, METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI,EYLÜL , Ankara. Turkish Foreign Trade, Under Immiserizing Economic Growth Hypothesis during the Post Customs Union Period,Tuba Direkçi VE Sanlı Ateş İLE BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ, METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI, EYLÜL , Ankara. Long-Run Growth and Physical Capital-Human Capital Concentration,H. Altan Çabuk, Sanlı Ateş, METU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI II, EYLÜL , Ankara. Small and Mid-Size Enterprises in Turkey: The Role of Employment Generation and Profitability, GLOBAL WELFARE th International Conference of ICSW TEMMUZ , Tampere, FİNLANDİYA "The Development of the Fruits and Vegetables Wholesale Markets in Turkey", ALTINCI DÜNYA PAZARLAMA KONFERANSI,Soner Ögüt İLE,FARKLI ÜLKELERDE DAĞITIM KANALLARI, 1a OTURUM, TEMMUZ 19,1993, Istanbul Swiss Hotel Istanbul. " Export Possibilities of GAP Region Agricultural Products Outside of EC Markets ", International Panel on "Export Possibilities of GAP Region Agricultural Products", MAYIS 12, 1993, Gaziantep Belediye Salonu, Gaziantep. "Time - Varying Coefficients, Productivity and Foreign Trade" Applied Economics Association, International Commodity Modeling, EKİM 24-26, 1988 DÜNYA BANKASI Washington D.C. 6

7 "Redefining Input-Output Labor Coefficients for Economic Modeling" Second International Conference on Economic Modeling, MART 1988, London, İNGİLTERE "Distributed Lags, Capacity Utilization and Investment Decision Making " Applied Econometric Association Conference, ARALIK Lille (FrANSA). "Demographic Changes and Their Impact on University Employment", Thirteenth International Conference, Improving University Teaching, HAZİRAN 29 TEMMUZ , Haifa, İSRAİL. In Search of New Techniques to Improve Employment Performance: OECD, ILE, DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SEMİNERİ. EKİM Gaziantep. "Quality in the Process of European Customs Union Panel", Corporate Culture and Total Quality, Adana MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, 22 KASIM, 1994, Adana. "Importance of Standardization and Quality in Customs Union, National Economies and in Foreign Trade Panel", Importance of Standardization in European Integration and Under Customs Union, türkiye STANDARTLAR ENSTİTÜTÜSÜ, 14 EKİM, 1994, Adana. "Problems of Turkish Higher Education Towards the 21 st Century", Chair and Panelist, AISEC Organization, Çukurova Üniversitesi,3 MAYIS 1994, Adana. "Gümrük Birliği ve ", Adana TİCARET ODASI KONFERANSI, OCAK 1994, Adana. 'Europe in 1992 and Cukurova Conference', Contribution of Adana to Turkish Economy its problems and Alternatives Panel, DÜNYA GAZETESİ VE ADANA TİCARET ODASI, 17 KASIM, 1990, Adana. "Demographic Changes and Their Impact on University Enrollment: The Case of EEC". The Thirteenth International Conference on Improving University Teaching. Conference Papers, HAZİRAN 29-TEMMUZ 2, 1987, Haifa, İSRAİL. KİTAP Adana Sağlık Turizmi Stratejik Planı, Erk, Nejat. "Economic and Social Impact of the Degraded Antroscapes." In Sustainable Land Management, pp Springer Berlin Heidelberg, 2011 Erk, Nejat. "Mikro İktisat 2011 Economics Of Tobacco Taxation and Tobacco In Bangladesh, Egypt, India, Pakistan, Philippines and Turkey International Tobacco Evidence Network Research 2010 MARYLAND ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM SERTİFİKALARI 7

8 Uzmanlık Sertifikası, Web Tycho Uzaktan Eğitim Yetkinlik Sertifikası, 27 Temmuz- 30 Ağustos Maryland Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme Ofisi. Katılım Sertifikası, Pedagoji ve Yeni Öğrenme Ortamları, Sloan Konsorsiyumu, Ocak Uzmanlık Sertifikası, Geri Besleme Sanatı, 25 Şubat 7 Mart 2008, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, Yetişkin Öğreniminin İhtiyaçlarını Anlama Mart 2008, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Ofisi, Çevrimiçi Sınıflarda Zaman Yönetimi 7 Nisan 14 Nisan 2008, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, Öğrenci Yazım Problemlerini Belirleme, İlgilenme ve Teşhis Etme 28 Nisan 5 Mayıs 2008, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, WebTycho Tazeleyici: Not Defterine Odaklanma 5 Mayıs 12 Mayıs 2008, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, Dersinizi Geliştirmek için Pratik Eğitici Dizayn Prensipleri, 5 Mayıs 12 Mayıs 2008, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, Etkileyici Sunumlar için Power Point Dizaynı, 23 Haziran 30 Haziran 2008, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, Karışık Kurslar: Etkili Dizayn ve Öğretim 19 Ekim 26 Ekim 2009, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, Kütüphane Temellerinin Ötesinde, 2 Kasım 13 Kasım 2009, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzmanlık Sertifikası, WebTycho Geliştirilmiş Konferanslar, 30 Kasım 6 Aralık 2009, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. Uzaktan Eğitim Gelişme Sertifikası Ödülü, Mart 2010, Maryland Üniversitesi Eğitim ve Öğrenme Ofisi. DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ International Journal of Euro-Mediterranean Sudies, ISSN Sončna pot 20, 6320 Portorož, Slovenia. Journal of Development and Agricultural Economics, JDAE. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi ISSN The Journal of Academic Social Science Studies, ISSN: , Ankara, Turkey Sosyal Bilimler Dergisi, Çukurova Üniversitesi, Balcalı Adana/. 8

9 Journal of Social Sciences, Eskisehir Osmangazi University, Institute of Social Sciences, Meselik Campus, 26480, June 2008, ISBN , Eskisehir. TURKEY Journal of Social Sciences, Mustafa Kemal University, Institute of Social Sciences, Tayfur Sökmen Campus, ISSN X, 2007, Antakya Hatay, TURKEY Journal of Social Sciences, İstanbul University, Vocational School Institute, Besim Ömer Pasa Cad. No 7, ISSN: X, Üniversite, Beyazıt, 34452, TURKEY 9

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM ĠLETĠġĠM BĠLGLERĠ Üniversite Fakülte Bölümü Anabilim Dalı :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası ĠĢ Telefonu Dekanlık Ofis :0 352

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: AKINCIOGLU 2. Adı: Mustafa 3. Doğum Tarihi: 19 Temmuz 1971 4. Uyruğu: T.C. 5. Medeni hali: Evli (iki çocuk) 6. Öğrenim: Kurum/Eğitim Kamu Kalite Yönetimi/Mobing Mayıs-2008 2008-CMX

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tel. : (312)292-4285 Söğütözü Cad., No. 43 Fax : (312)292-4213 06560 Söğütözü, Ankara E-posta : serdar.sayan@etu.edu.tr http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

CELSUS PAZARLAMA İLETİŞİMİ HİZMETLERİ

CELSUS PAZARLAMA İLETİŞİMİ HİZMETLERİ CELSUS PAZARLAMA İLETİŞİMİ HİZMETLERİ İşimiz sadece sizler için farkındalık yaratmak, günümüzde teknoloji ve iletişim araçlarının hızla gelişimi kontrol edilemez bir bilgi ve gürültü kirliliği yaratmakta,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU. 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952. 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU. 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952. 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Peşaver Üniversitesi, Pakistan 1968 Lisans

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr İBRAHİM BİRKAN ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr EĞİTİM Profesör T.C. Üniversitelerarası Kurul Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 1 Nisan 2013.

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı,

Detaylı