MODEL VIEW - CONTROLLER (MVC) TASARIM KALIBI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL VIEW - CONTROLLER (MVC) TASARIM KALIBI"

Transkript

1 MODEL VIEW - CONTROLLER (MVC) TASARIM KALIBI İyi bir yazılım: Okunabilir, anlaşılabilir olmalı; dokümantasyonu iyi yapılmalı; esnek olmalı (yani modüler ve geliştirilebilir bir yapıda olmalı) ve tabii kullanılabilir olmalı. Tasarım Kalıpları iyi bir tasarımın yapılması, yazılım esnekliğinin ve okunabilirliliğinin arttırılması, sık karşılaşılan sorunlara çözüm sunması için deneyimlerin derlenmesiyle oluşturulmuşlardır. Tasarım kalıpları herhangi bir sorunun çözümü için uygulama yapısına göre geliştirilebilecek esnek yapılardır. Sık karşılaşılan problemlerin çözümü için bu genel metotları tasarlama fikri 1980 öncesine dayanır. O zamanlarda Smalltalk programlama dili nesne tabanlı bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım analiz aşamasında çok büyük kolaylıklar getirmiştir. Tasarım kalıplarına gelirsek: 1988'lerde kullanıcı arayüzü problemine çözüm getirmek amacıyla Smalltalk programlama dili için tasarlanan framework bir çözüm oluşturmuştur. Burada kullanıcı arayüzü tasarlanırken genel bir şablon çözüm sunulmuştur. Bu frameworkün adı da birazdan detayları anlatılacak olan MVC(Model-View-Controller) dır. Uygulamalar, verilere erişim için gerekli kodların, işlem mantığını oluşturan kod kısımlarının ve kullanıcı arayüzlerinin bir birleşimidir. Bu birleşimden dolayı da yapılmak istenen en ufak bir değişiklikte birçok sorun ortaya çıkacaktır. Çünkü bu birbiri ile ilişkili bileşenlerde herhangi birinde bir değişiklik yapılmak istendiğinde her kısmın tekrar elden geçirilmesi gerekecektir. Bu bileşenler arasındaki fazla bağlılık sınıfların yeniden düzenlenmesini zor hatta imkansız hale getirir çünkü her biri birden çok sınıf ile bağlantılı bulunmaktadır. MVC bir uygulamayı az önce bahsedilen nedenden dolayı Model, View ve Controller olmak üzere bileşene bölme işlemidir. Modüler olarak uygulamanın bu şekilde bileşenlere bölünmesi uygulama geliştirmede çok önemlidir. Programcı ile tasarımcının işlerini birbirinden ayırmakta kolaylık, geliştirilen uygulama için de iş birliğini ve hızı sağlar. Her bileşenin kendine has görevleri ve iş sahası vardır. Model işlem mantığını yürüten bileşendir. Temel veri ve fonksiyonları içerir. Kendisine gelen hareketlerden veya çıkan gösterimlerden bağımsızdır. Modelin view ve controller bileşenlerinden ayrılması aynı modelin birden çok arayüzü olmasına olanak verir. Örneğin; kimlik denetleme (authentication) işlemleri, veritabanıyla sorgu işlemleri özetle bilgi işlem mantığı Model in görev sahasındadır. View kullanıcıya sunulan arayüz bileşenidir. Bileşenleriyle modelden aldığı bilgileri kulanıcıya sunar. Modelin çeşitli arayüzleri olabilir, ancak her arayüzün ayrı bir controller bileşeni vardır. Sunum bölümünü Swing, Windows, Web v.b. arayüzleri oluşturur. Örneğin; kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan bir Form olabilir. Controller: Controller, Model ve View arasında çalışan bir arabirimdir. Kullanıcı girdilerini alır. Bunlar genellikle olaylardır. Örneğin, fare hareketleri, butonlara tıklanması yada klavye girişi gibi. Bu olaylar view ve model için servis isteklerine çevrilir. Kullanıcı sadece controller sayesinde sistem ile etkileşim halindedir. Controller

2 da view ile birlikte çalışarak kullanıcı arayüzünü oluşturur. View den yapılan her isteği yakalar ve Model den bilgi işlem mantığını çalıştırıp tekrar view de arayüz için gerekli olan parametreleri üretir ve view bileşenine geri iletir. View de bunu alır ve arayüzü üretip gösterir. Neden böyle bir bileşen ayrımına ihtiyaç duyulduğunu daha detaylı bir örnekle görelim: Mesela kurumsal uygulamalar farlı tipteki kullanıcılar için farklı tipteki arabirimlere ihtiyaç duyarlar. Örneğin bir internet mağazası uygulaması web müşterileri için bir HTML (HyperText Markup Language) ön yüzüne, wireless bağlanan müşteriler için WML (Wireless Markup Language) ye, yöneticiler için Java TM (JFC) / Swing e ve sağlayıcılar için de XML (EXtensible Markup Language) tabanlı web servisine gerek duyarlar. Tek tipteki istemcileri destekleyen uygulama geliştirirken sunumu ve kontrolü için data erişimini ve işlem mantığını arayüze özel mantıkla (interface-spesific logic) geliştirmek bazen yaralı olabilir. Fakat böyle bir yaklaşım birden çok istemci tipini desteklemesi gereken kurumsal bir uygulamaya tahsis edilmek istendiğinde yetersiz kalacaktır. Her biri her tipteki istemci arayüzünü destekleyecek farklı uygulamaların geliştirilmesi gerekir. Her uygulamada arayüze yönelik olmayan kodun (Non-interface-specific code) tekrar tekrar kopyalanması, uygulamanın test ve bakım aşamasında olduğu kadar gerçeklenmesi işlemini de zorlaştırır. Arayüze özel olan ve olmayan kodlar birbiriyle içiçe olduğu için hangi kısmın seçilip tekrarlanacağının belirlenmesi maliyetlidir. Bu kopyalama çabaları da kaçınılmaz bir şekilde hatalı olacaktır. Aynı temel fonksiyonu sağlaması beklenen bu tür uygulamalar farklı sistemler için geliştirilirler. Bu tasarımın temel kısımlarıysa: 1-Farklı görünümler (örneğin:html, WML, JFC/Swing, XML) içinde sunulsalarda aynı kurumsal datalara ulaşılması gerekliliği;

3 2-Farklı etkileşimler üzerinden aynı kurumsal dataların güncelleme yapılması ihtiyacı: Bir HTML sayfası yada WML kartı üzerindeki link seçimleri, JFC/Swing GUI üzerindeki butonlara tıklanması işlemi ve XML de yazılan SOAP (Simple Object Access Protocol) mesajları. 3-Bu farklı tipteki görünümler ve etkileşimler, kurumsal uygulamanın çekirdek fonksiyonlarını gerçekleyen bileşenleri etkilememeli. Çözüm ise: MVC mimarisini yazılım geliştirilecek platforma ki bu yukarıdaki örnek uygulama için J2EE (Java 2 Enterprise Edition) platformuna uygulayarak temel iş model fonksiyonunu bu fonksiyonu kullanan sunum ve kontrol mantığından ayırmak. Modelview-controller şeklindeki benzer ayırma işlemleri, farklı görünümlerin aynı kurumsal data modelini kullanmalarını sağlar, ayrıca bu kurumsal dataların farklı istemciler tarafından gerçekleme, test ve bakım işlemlerini kolaylaştırır. Bu şekil ise model-view-controller kalıbının diyagrama dökülmüş halidir: Durum Sorgusu MODEL -Uygulamanın durumunu belirler -Durum sorgularına cevap verir -Uygulamanın fonksiyonlarını ortaya koyar -View u değişiklerden haberdar eder Durum değişimi Uyarıyı değiştir VIEW -Modeli temsil eder -Modellerden güncellemeleri alır -Kullanıcı hareketlerini controller a gönderir -Controller ın görünüm seçmesine olanak tanır Görünüm seçimi Kullanıcı hareketleri CONTROLLER -Uygulama hareketlerini tanımlar -Kullanıcı hareketlerini model güncellemesine çevirir -Cevap olarak bir view seçer -Tüm bunları her fonksiyon için yapar Model View Controller Diyagramı

4 MVC tasarım kalıbı kullanılmayan uygulamalarda(ki buna Model1 de denir): 1- Görünüm için kullanılan kodlarla, iş mantığının yürütüldüğü kodlar bir aradadır. Bu da uygulama esnekliğini ve modülerliğini ortadan kaldırır. 2- Arayüz tasarımcısı gereksiz kodlarla uğraşmak zorunda kalır. 3- Kod tekrarı vardır. MVC tasarım kalbı kullanılan uygulamalarda ise(ki buna Model2 de denir): 1- İş mantığı arayüz kodlarından ayrılmıştır. Buda uygulamaya esneklik kazandırmıştır. 2- Model 2, Arayüz tasarımcısının iş mantığı kodlarıyla uğraşmasını ortadan kaldırır. Tasarımcı arayüz tasarımına yoğunlaşır. 3- Kod tekrarı en aza indirilmiştir. FRAMEWORK KULLANIMI Model2 web uygulamaları geliştirmek için iyi bir tasarım kalıbıdır. Uygulama geliştiriciler deneyim kazandıkça uygulamaları içerisinde tekrar tekrar kullanabilecekleri genel kısımları belirlemeye başlarlar. Bu genel kısımlarında birçok yerde kullanılacağını zamanla görürler. Örneğin Model2 uygulamalarında oluşturulan controller servlet ler birçok benzer özelliğe sahiptir. Bu genel bölümlerde tekrar kullanılabilirliği artırır. Tasarım kalıpları da bu tür tekrar kullanılabilir kalıpların kullanımını kolaylaştırır. Böyle tekrar kullanılabilir kalıplardan oluşmuş bir koleksiyonunuz varsa, framework için bir taban oluşturulmuştur demektir. Framework, birbiriyle ilişkili ve birbirini destekleyen sınıf ve elemanların bir kümesidir, önceden hazırlanmış bu kısımlarla da uygulama geliştirme daha kolay hale getirilir. Esasında framework ler uygulama geliştirmek için altyapı sağlar, uygulamalar için üzerinde detaylarını belirleyeceğiniz bir iskelet oluştururlar. Uygulamalarımızı geliştirirken birçok web uygulama framework ü kullanabiliriz. Bunlara bir kaç örnek verecek olursak: Struts : adresinden ulaşılabilir. Genellikle model2 (MVC) tasarım modeline göre geliştirilecek uygulamalar için kullanılır. Açık kaynaklı bir framework tür. Velocity : adresinden temin edilebilir.bir java tabanlı kalıp oluşturma aracıdır. Java kodu içerisinde tanımlanan nesnelere referans vermek için kendine has basit kalıplardan oluşmuş bir dil kullanır.

5 Tapestry : adresinden temn edilebilir. JavaServer Pages (JSP) ye alternatif olarak oluşturulmuştur. JSP (JavaServer Pages) deki kod üretimi ve script işlemlerinin yerini bileşen nesne modeline bırakmasını sağlamıştır. WebWork : adresinden temin edilebilir. Açık kaynaklı prosesler kullanılarak hazırlanmıştır, anlaşılması ve bakımı kolay olan ve kısa bir zaman içerinde hazırlanabilen kompleks web siteleri oluşturmayı sağlayan bir gurup araç ve framework sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Turbine : adresinden temin edilebilir. E-ticaret siteleri gibi gelişmiş web uygulamaları geliştirmek için hazırlanmış büyük, açık kaynaklı ve servis tabanlı bir framework tür. STRUTS FRAMEWORK Struts model2 uygulamaları geliştirilmek için açık kaynaklı bir framework tür. Apache nin Jakarta projesinin bir parçasıdır. Struts taki fonksiyonelliğin temel alanları: Controller servlet, uygulama geliştirici tarafından hazırlanan uygun action sınıfına istekte bulunur. JSP etiket (tag) kütüphaneleri ve bununla ilişkili controller servlet teki destek, uygulama geliştiricilere interaktif form-tabanlı uygulama geliştirirken yardımcı olur. XML parse işlemini destekleyen yardım sınıfları, Java reflection API tabanlı JavaBeans in artması gibi otomatik özellikler, mesajlar ve uyarıların (promts) herkes tarafından kullanılır hale gelmesi. Struts ta bilgi akışı Model2 uygulamasıyla benzerdir. Bütün istekler framework ün bir parçası olan controller servlet tarafından yönlendirilir. Bu controller uygulaması veritabanından bağlantı veya otomatik istek yönlendirme gibi birçok alanda çalışır. Uygulamanın çalışması için uygulama geliştirici tarafından yazılmış olan action sınıfları controller tarafından yaratılır. Bu action sınıfı Struts Action sınıfından türetilerek oluşturulur. Controller ın Action ın altsınıflarını yaratacak şekilde tasarlanması tekrar kullanılabilir framework bölümüne iyi bir örnektir.

6 Controller servlet, sınıflar (action ları sarmalamak için) ve altyapı (web uygulamaları içinde bilgi iletimi için) yı içeren bir framework Bu action örnekleri etki alanına özel(domain-spesific) aktiviteler çalıştıran model beans i oluşturur. Bu akivitelere örnek olarak: iş mantığını yürütme, veritabanına bağlanma ve diğer bean metodlarını çağırma. Model beans Model2 tasarım kalıbında olduğu gibi asıl iş mantığını içerisinde bulundurur. Bu action örnekleri model beans i kullanarak çalışır, o da controller sayesinde modeli göndererek view bileşeninin oluşmasını sağlar. View, model beans ten aldıklarının görsel olan kısımlarını kullanıcıya sunar. Göründüğü üzer bu da Model2 deki bilgi akışının aynısıdır. Bu bilgi akışının sağlanmasında da struts iyi bir altyapı oluşturmaktadır. Struts uygulama geliştirmenin diğer detaylarınıda gerçkleştirir. View un gerçeklenebilmek için framework birçok temel JSP etiketlerinide içerir. Ayrıca da database bağlantı seçimi esnek kayanak gösterimi gibi internasyonel getirilme işlemlerine yardım için class lar sağlar. Struts Model2 yi kullanarak geliştirilecek olan web uygulamlarını kolaylaştırmak için oluşturulmuş hafif bi framework tür. Model2 tasarım kalıbını destekleyecek şekilde Struts kullanılarak geliştirilen bir uygulama kullanılmadan geliştirilene göre %35-40 oranında harcanan enerjiyi kullanımını azaltacaktır. Struts ın güç yanlarından biri ise Model2 ye uygun uygulama geliştirirken dışarıya servis vermemesidir kendi iç bağları daha sıkıdır. Diğer framework ler ise bu konular açısından daha genişletilebilirlerdir, örneğin Turbine...

7 COCOON Cocoon sadece bir framework tipi değildir. Diğer web framework lerinin sağladığı kolaylıkların yanında publishing framework özelliğine sahiptir. Cocoon istenildiği takdirde otomatik olarak döküman dönüştürebilmektedir. Web sitelerini benzersiz bir esneklikle oluşturmak için XML teknolojisinin gücünü de kullanarak yeni bir uygulama servisi sunar. MVC tasarım kalıbının diğer bir boyutunu kullanarak view işlemlerini otomatik olarak framework üzerinde yapar.( Extensible Stylesheet Transformation Language ) XSLT gibi XML teknolojilerinden yararlanan kompleks bir framework tür. Çünkü çok fazla konfigürasyon ve gelişim sorunları vardır. Cocoon un bu yayınlama yani dökümantasyon ve web uygulama framework bölümleri çekirdek seviyesinde birbiriyle ilgilidir fakat uygulama kısımda görülmezler. Bu da şunu gösterirki web framework ü publishing framework ün bir görünümüdür. Mimarinin amacı da bu iki framework ü farklı elemanlar olarak göstermektir. The publishing framework Publishing framework genel olarak istemcilere özel dokümantasyonun otomatik olarak oluşturulmasını sağlayan bir araçtır. Aşağıdaki şekilde iki ayrı istemci cihaz web uygulaması çalıştıran publishing framework ten istekte bulunuyorlar. Browser dokümanı ister. Publishing framework de istekte bulunan kullanıcıyı ve istenen kaynakları fark eder (ki bu istekte HTTP başlık bölümünün bilgisidir). Kaynakların gönderilmesine başlamadan önce kaynaklara XSLT dönüşümü uygular ve browser a uygun HTML dökümanı hazırlar. Cep telefonu gibi bir kablosuz cihaz aynı publishing framework ten aynı kaynak için istekte bulunur. Ancak kullanıcının farklı olmasından dolayı farklı XSLT dönüşümü uygulanır ve cep telefonu WML ( Wireless Markup Language ) dokümanı alır. Publisheing Framework, isteği yapan cihaza bağlı olarak otomatik dönüşümler yapar

8 Publishing framewok ün faydaları iki gurupta incelenir. İlk olarak: yazılım geliştiricileri farklı donanımlar için farklı tipte içerik oluşturma derdinden kurtarır. Yazılım geliştiriciler XML dokümanları oluştururlar. Stylesheet geliştiriciler de uygulamanın desteklemesi gereken farklı tipteki cihazlar için XSLT stylesheet oluştururlar. Bu adım içeriğin oluşturulması adımından tamamıyla farklıdır. Publishing framework kullanmanın diğer faydası ise yazılıma getirdiği esnekliktir. Yeni bir cihaz ortaya çıktığında içeriği oluşturan kişiler uygulamada herhangi bir değişiklik yapma gereği duymazlar. Bu yeni cihazı desteklemek için gereken tek şey yeni bir stylesheet tir. Bu yaklaşımla ilgili iki sorun vardır: İlki, dönüştürme işleminin servlet motorunda aşırı derecede kaynak tüketilmesine neden olmasıdır. XML in ayrıştırılması ve dönüşüm işlemi çok fazla işlemci gücü gerektirir. Diğer sorun da XSLT stylesheet lerinin karmaşıklığıdır. Yazılım geliştiriciler için de öğrenilmesi zor bir dildir. Şuanda bu stylesheet oluşturma işlemini kolaylaştıran araçlar yeterli değildir. Bu yüzden de yazılım geliştiriciler styleshhet leri elleriyle yazarlar. Bunu yapan geliştiricilerin de az bulunmasından dolayı publishing framework ün pratikte yayılması sınırlanmıştır. Araçlarla desteklenmesi arttıkça işlemlerin gerçeklenmesi kolaylaşacaktır. The web framework Bir web framework olarak Cocoon aynı zamanda bir publishing framework tür. Cocoon u her duruma göre içeriğe farklı stylesheetler uygulayarak HTML dokümanları oluşturacak şekilde yapılandırabiliriz. Eğer Cocoon sadece bir web framework olsaydı zamanımızın çoğunu uygulamamızı her cihaza uygun hale getirmeye harcardık. Buna ek olarak her stylesheet i kendimiz yazmak zorunda kalacaktık. Bu nedenle her içeriğe uygun bir stylesheet gurubunun oluşturulması ve farklı cihazlar için birinin uygulanması daha kolay olacaktır. İşte Cocoon bu görevi yerine getirir. Öncelikle hazır olan sınıf ve stylesheetleri kullanarak MVC kalıbına uygun web uygulamaları geliştiririz ve ardından da bunları farklı durumlar için özelleştiririz. Aşağıda Cocoon un web framework olarak yapısı görülmektedir:

9 Bir cocoon web uygulamasında kullanıcı Cocoon servlet e bir istekte bulunur. Bunun ardından servlet sitemap aracılığıyla gelen isteğin web uygulamasının içeriğine ait olduğunu anlar ve uygun işlemi gerçekleştirir. Bu yapıda sitemap, Struts ayar (konfigürasyon) dokumanı gibi çalışır. Bu action model bean lere referans eder ve işlemleri gerçekleştirir.sonuç bilgisi standart bir web kolleksiyonu formunda paketlenerek Cocoon servlet ine tekrar gönderilir. Servlet de sitemap ten uygun arayüz ve dönüşüm tipini seçer. Seçilen dönüşüm uygulandıktaktan sonra cevap kullanıcıya geri yollanır. Cocoon Extensible Server Pages (XSP) konseptini oluşturmuştur. Bu sayfalar JSP ye benzer fakat daha katı bir XML sentaksı ve bazı farklı yapılandırıcılar kullanır. RUBY Ruby 'hızlı ve kolay', nesneye yönelik yazılım geliştirmeye yarayan ve yorumlanan bir betik (script) dilidir. Ruby nin sentaksı Ada ve Perl dillerinden etkilenmiştir. Bu nedenden ötürü Perl dilini bilen kişiler Ruby nin sentaksına kolaylıkla alışabilmektedirler. Bu dilin yaratıcısı Yukihiro "Matz" Matsumoto dur.1995 yılında ilk sürümü yayınlanan Ruby nin şu anki sürümü tür ve şu anda 1.9 sürümünün geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Ruby nin doğrudan işletim sistemi çağrıları yapabilmesi, güçlü dizi işlemleri ve ifadelerinin düzenli olması, geliştirme sırasında anında geri besleme yapabilmesi onu güçlü kılan özellikleridir. Ruby aynı zamanda kolay ve hızlı bir dildir. Değişken bildirimleri gerektirmemesi, değişken türlerinin olmayışı, sözdiziminin basit olması onu hızlı ve kolay kullanılabilir bir dil yapmıştır. Ruby tamamiyle nesneye dayalı bir dildir. Ruby de her şey nesnedir. Sınıflar, kalıtım, yöntemler, yineleyiciler ve sonlandırıcılar bulunmaktadır. Fakat Ruby çoklu kalıtıma (multiple inheritance) izin vermemektedir. Ruby nin özellikleri: Nesneye dayalıdır, Değişkenler dört seviyede tanımlanabilir: global, sınıf, instance ve yerel, İstisna yakalama, Perl gibi dil seviyesinde düzenli ifadeler bulundurur, Operatör aşırı yükleme vardır (operator overloading), Otomatik çöp toplama vardır ( garbage collecting ), Taşınabilir, Tüm platformlarda multi-threading e izin verir,

10 Çoğu platformda DLL (Dynamic Link Library) ve ortak kütüphanelerin dinamik olarak çağrılmasına izin verir, Standart olarak büyük bir kütüphaneye sahiptir. Örnek Ruby Uygulaması: # Sayının faktöriyelini bulan yazılım def fact(n) if n == 0 1 else n * fact(n-1) end end print fact(argv[0].to_i), "\n Ruby nin desteklediği işletim sistemleri: UNIX tiplerinin çoğu,dos, Microsoft WINDOWS 95/98/NT/2000/XP/2003, OS X, BeOS,AMIGA,Acorn Risc OS, OS/2,Syllable. Mac Ayrıca Ruby nin RoR (Ruby on Rails ) adlı web uygulama framework ü de vardır. Bu framework MVC kalıbına sağdık kalınarak hazırlanmıştır. Daha az kod ve ayarlamayla gerçek uygulamalar hazırlanmasına izin veren bu framework Ruby nin desteklediği metaprogramming özelliğinden faydalanmaktadır. Bu da rahat okunabilir bir sentaksının olmasını sağlamıştır. Rails RubyGems aracılığıyla yayınlanmaktadır. RubyGems, Ruby nin resmi paketleme ve kütüphaneleri için dağıtım kanalıdır. MVC Açısından RUBY ON RAILS Veritabanı içeren MVC kalıbındaki web uygulamalarında Model kısmında ilişkisel veritabanındaki tabloları temsil eden sınıflar yer alır. RoR da Model sınıfları ActiveRecord tarafından değerlendirilmektedir. Bundan ötürü programcının sadece ActiveRecord un alt sınıflarını oluşturması yeterlidir. Bundan sonra program otomatik olarak veritabanındaki hangi tabloları kullanacağını ve bunlarda hangi kolonların yer aldığını bulur. İşin View kısmı ise RoR tarafından farklı şekillerde halledilebilir. Bunun için gömülü Ruby içeren RHTML dosyaları kullanılabilir. Bu dosyalar HTML ve Ruby kodlarının birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş ve sentaksı JSP ye benzeyen dosyalardır. Web tabalı MVC uygulamalarda Controller methodları kullanıcı tarafından web browser aracılığıyla çalıştırılırlar. Ruby on Rails da controller işlemleri Action Pack tarafından değerlendirilmektedir. Bu işlemler için Applicationcontroller sınıfının alt sınıfları tanımlanır ve içinde web uygulaması tarafından çalıştırılacak methodlar oluşturulur.

11 KAYNAKLAR Art Of Web Development,Greenwich,Neal Ford,Manning Publications,2004 Essential ActionScript 2.0,Colin Moock,O REILLY Model View Controller (MVC) and Casabac,Casabac Technologies Jacarta Struts Cookbook, By Bill Siggelkow, O'Reilly, February 2005 Jakarat Struts For Dummies, Mike Robinson and Ellen Finkelstein,Wiley Publishing, Indianapolis,2004 Jacarta Struts Live, Richard Hightower, Colorado,2004 Struts Tutorial, Stephan Wiesner,2002 Struts in Action Building web applications with the leading Java framework, Ted Husted, Cedric Dumoulin, George Franciscus, David Winterfeldt,Manning,Greenwich,2003 Model-View-Controller (MVC) Architecture,John Deacon Agile Web Development, Dave Thomas David Heinemeier Hansson, The Pragmatic Bookshelf Raleigh, North Carolina Dallas, Texas Jakarat Pitfalls,Bill Dudny,Wwilley Publishing,2003 Web Tabanlı J2EE Uygulamalarında Struts Framework & Hibernate Desteği,Çanakkale Üniversitesi Dokümaları ModelViewController and Object Teams: A Perfect Match of Paradigms,Technical University Berlin oller/

12

13

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 GSM/GPRS AYGITLARI ÜZERİNDEN ÇOK DİLLİ SMS GÖNDERME M. Erkan YÜKSEL 1, A. Halim ZAİM 2 1,2 İstanbul Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular Saraiva, Antonio Mauro, André Riyuti Hirakawa, and Carlos Eduardo Cugnasca. 2006. Section 3.3 Topics on Software Evolution, pp. 139-153 of Chapter 3 Methods, Algorithms, and Software, in CIGR Handbook

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse : World Wide Web Nedir? WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper

Detaylı

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI UBMK 2001: 1. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMEDYA KONFERANSI 157 CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI Hatice ÖZCAN * Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA * Hasan H. BALIK ** * Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri

1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri www.jpabook.com 1 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri... 1 1.1. Giriş... 2 1.2. Nesne Kalıcılığı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Enterprise Java Beans ve Java Persistence API. Grup Üyeleri

EGE ÜNİVERSİTESİ. Enterprise Java Beans ve Java Persistence API. Grup Üyeleri EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ Enterprise Java Beans ve Java Persistence API Grup Üyeleri İlker Semih Boztepe Osman Korcan Andaç Deniz Sezer Resul

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BLM 492 BİTİRME PROJESİ ROPORU Java Teknolojileri Kullanılarak Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması Teslim Eden: Ferid Mövsümov, 07290411 Proje Danışmanı:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DAĞITIK NESNE YÖNETĠMĠ MĠMARĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Altan MESUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ ERMAN NECİP BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2008 JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ Tuncay Yavuz Özdemir İbrahim Türkoğlu * * Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, 23119,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

WINDOWS AZURE. İçindekiler

WINDOWS AZURE. İçindekiler WINDOWS AZURE Windows Azure, Microsoft un Genel Bulut uygulama ve altyapı platformudur. Bu platformu pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin Windows Azure ile verilerini Microsoft veri merkezleri üzerinden

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

2.4 Öğrenme Nesnesi Geliştirme Yaklaşımları. 2.4.1 Durağan ve Devingen Öğrenme Nesneleri

2.4 Öğrenme Nesnesi Geliştirme Yaklaşımları. 2.4.1 Durağan ve Devingen Öğrenme Nesneleri tutarsızlıkların oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden yeni sürümü otomatik olarak oluşturulur ve tutarsızlıkların oluşması engellenmiş olur. Fakat artık nesnemizin birbirine yakın iki kopyası mevcuttur.

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB SERVİSLERİ TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAZIRLAYAN Fırat TURAN Ankara - 2006 T.C.

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA TRABZON 2010 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK

Detaylı

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Cevher Cemal BOZKUR Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı