Kullanılabilirlik Sözlüğü 0-9 A B C- D E- F G- H İ- J K- L M- O P- S T- U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanılabilirlik Sözlüğü 0-9 A B C- D E- F G- H İ- J K- L M- O P- S T- U"

Transkript

1 Kullanılabilirlik Sözlüğü 0-9 A B C- D E- F G- H İ- J K- L M- O P- S T- U

2 Dakika Kuralı 2.7 Milyar Dolarlık Soru 2 Saniye Kuralı 300 Milyon $ lık Buton 3 Tık Kuralı 5 Saniye TesQ 7 ± 2 Kuralı 80/20 Kuralı

3 10 Dakika Kuralı Eğitmen tara,ndan bir acemiye 10 dakika içerisinde öğre7lemeyen herhangi bir sistem çok karmaşık>r. Ted Nelson Computer Lib/Dream Machines, 1974

4 2.7 Milyar Dolarlık Soru Was this review helpful to you? (Bu değerlendirme size yardımcı oldu mu?) Amazon'un kullanıcılarına sorduktan sonra her yıl 2,7 milyar dolar kazanmasına yardımcı olan soru. Amazon.com da kitaplara yapılan binlerce yorum önceleri sadece yazılma tarihlerine göre sıralanmaktaydı. Amazon.com yararlı yorumların kitabın sa>şını etkileyeceğini düşünerek her yorumun al>na böyle bir soru ekledi. Sosyal Validasyon ile sa>şlarınızı ar>rabilirsiniz.

5 2 Saniye Kuralı Bir kullanıcının sisteme vereceği tepkiler için (uygulama başlama zamanı, uygulama değiş7rme gibi) 2 saniyeden fazla beklemediğini belirten bir kayıplık prensibidir. Kullanıcılar sisteme girdiklerinde kalma veya gitme isteklerini ilk 2 saniyede gerçekleş7rirler. 2 saniye seçeneği kısmen plansızdır; fakat akla uygun büyüklüktedir.

6 300 Milyon $ lık Buton Kullanılabilirlik tes7 sonrasında sorunlu olduğu ortaya çıkarılıp üzerinde bulunan 'Kayıt Ol' yazısı 'Devam Et' ile değiş7rilerek bulunduğu sitenin ilk ay 15 Milyon $, ilk yıl da 300 Milyon $ kazanmasını sağlayan butondur. Vaka Analizi : h_p://www.userspots.com/300- milyon- dolarlik- buton/

7 3 Tık Kuralı Bir uygulamanın veya süreçteki her man>klı aşamanın herhangi bir özelliğine ulaşmak 3 >ktan fazla sürmemelidir. Bu kurala göre kullanıcı 3 >kta istediği bilgiye erişemiyorsa aramaktan vazgeçmektedir. Yine de 3 sayısı çoğu durum için anlamsız kalsa da, bu kural görevleri gerçekleş7rirken aşamaların en aza indirilmesini sağlayacağı için yararlıdır. Böylece sitenin hiyerarşisinin ve navigasyonun anlaşılır olması için bir adım daha ileri gidilmiş olacak>r. 3 >k kuralı bir kullanılabilirlik mi7 olabilir, genel geçerli bir kural değildir.

8 5 Saniye TesQ Kullanıcının arayüzle karşılaş>ktan sonra beş saniye içinde bu arayüzün ne ile ilgili olduğunu anlaması gerekir düşüncesinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Karşılaş>rmalı testler yaparak iki arayüzün hangisinin içeriği daha iyi yansıtabileceğine dair bilgi elde edilebileceği gibi 'Tıklama Tes7' de yapılabiliyor. 5 Saniye Test Aracı :

9 7 ± 2 Kuralı Bilgi işlem süreci sırasında insan beyninin bilgileri parçalara bölerek almaya çalış>ğı düşünülmektedir. İnsandaki kısa süreli bellek aynı anda 5-9 arası olgunun ha>rlanmasını sağlar. Bu kuralın savunucularına göre navigasyon menülerindeki seçenekler 7 ± 2 kuralına göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Bu kuralı oluşturan G. Miller, e- postasında kuralın genellikle yanlış yorumlandığını belirtmektedir.

10 80/20 Kuralı Elde edilen sonuçların %80 inin, varolan nedenlerin %20 sinden kaynaklandığını vurgulayan kuraldır. Arayüz tasarımında ise şu şekilde ifade edilebilir: Ürün özelliklerinizin %20 sini kullanıcıların %80 i kullanacak>r. O yüzden sisteminize yeni fonksiyonlar eklemek yerine ana fonksiyonların çok iyi çalış>ğından emin olmak gereklidir. Pareto Kuralı : h_p://en.wikipedia.org/wiki/pareto_principle

11 A A/B TesQ Ağaç TesQ Alan Çalışması Anasayfa Anket Apple

12 A/B TesQ A/B testleri ile bir sayfanın farklı versiyonlarının performansını ölçülebilir. Versiyonlar aynı sayfanın farklı tasarımları olabileceği gibi, aynı tasarım içinde sayfa öğelerinin yerlerinin değişmesinden de oluşabilir. A/B Tes7 Örnekleri

13 Ağaç TesQ Ağaç tes7, kullanıcılara bir menü, bilgi mimarisi veya taksonomi verilip Televizyon almak isterseniz hangi menü başlığına >klarsınız? gibi sorularla menü yapınızın doğruluğunu test epğiniz bir yöntemdir. Ağaç Tes7 Aracı : h_p://www.op7malworkshop.com/treejack.htm

14 Alan Çalışması Bir ürünün kullanılacağı ortamda test edilmesini ya da üre7ldiği çevrede test edilmesini içeren ve laboratuvar testlerinden farklı olan tespr. Alan çalışması, çok çeşitli etkileşim problemlerini bulmakta yararlı olabilir. Alan çalışması nasıl yapılır?

15 Anasayfa Kullanıcıların bir sitenin ismini tarayıcıya yazdıktan sonra karşılaş>kları sayfadır. Kullanıcıların izledikleri yolların ortalaması ve arayüzün önem derecesi

16 Anket Kullanılabilirlik tes7 sonrasında ka>lımcıya verilen, arayüzün farklı parametreler açısından ölçümlenmeye çalışıldığı ankepr. Kullanılabilirlik Anketleri

17 Apple Grafik kullanıcı arayüzüne sahip ilk kitle- piyasa (mass- market) bilgisayarı Macintosh tara,ndan 1984 yılında tanı>lmış>r. İşle7m sistemi Mac OS olarak bilinmektedir. Xerox un Alto laboratuvarlarında üre7len özgün arayüz kavramlarından etkilenerek Mac bilgisayarlar üre7lmiş7r. Macintosh : h_p://en.wikipedia.org/wiki/macintosh

18 B Bağın[ Şeması Bağlamsal Görüşmeler Banner Körlüğü Basitlik Kanunu Bebek Ördek Sendromu Bilgi Mimarisi Bireysel Görüşmeler Buraya Tıklayın

19 Bağın[ Şeması Kavramların düzenlenmesi için basit bir teknik7r. Tasarımcılar fikirlerini bir grup kart üzerine yazar ve yakın kavramları birbirine yakın yerleş7rir. Anlaşılmayan bir alanda yapıların ilişkilerini göstererek anlaşılmasını kolaylaş>rmaktadır. Gamestorming kitabında Bağın> Şemaları ana oyunlardan biri olarak belir7lmiş7r.

20 Bağlamsal Görüşmeler Kullanıcılar kendi ortamlarında çalışırken onları izlemeye ve dinlemeye gidersiniz. Bu görüşmeler o kişinin kendi ortamında gerçekleş7ği için doğal ve çoğu zaman daha gerçekçi olur. Aşağıdaki gibi temel sorulara cevap vermeniz kolaylaşır: Kullanıcının sosyal çevresi neye benziyordu ve kullanıcıya etra,nda yardımcı olabilecek insanlar var mı? Fiziksel çevre nasıldı ve ne tür ile7şim araçlarına sahip7ler? Gerry Gaffney, bağlamsal görüşmelerin nasıl yapılacağını anla>yor.

21 Banner Körlüğü Banner körlüğü, kullanıcıların reklam gibi algıladığı her imgeyi yoksaydıkları duruma verilen addır. Reklamlar sitenin bir parçası gibi göründüklerinde kullanıcılar tara,ndan daha fazla dikkat edilir. Göz İzleme sonuçları bu tarz bir körlüğün varlığını doğrular niteliktedir. Banner Körlüğü : h_p://www.useit.com/alertbox/banner- blindness.html

22 Basitlik Kanunu Grafik tasarımcı Janh Maeda nın yazdığı 10 basitlik kanununu ve basitliğe ulaşmak için 3 anahtar yolu içeren kitap. Bu 10 kanun şu şekildedir: 1. Azalt 5. Farklılıklar 9. Başarısızlık 2. Düzenle 6. Bağlam 10. Bir 3. Zaman 7. Duygu 4. Öğren 8. Güven The Laws of Simplicity

23 Bebek Ördek Sendromu Bir sisteme alışan kullanıcıların benzer işe yarayan diğer sistemleri sürekli onunla karşılaş>rması durumudur. Web siteleri için düşündüğümüzde yenilenen sitelerde alış>kları eski arayüzü beğenip yeni arayüzü beğenmeme durumu olarak görülebilir. Ayrıca kullanıcıların Youtube ile alış>kları özellikleri diğer video sitelerinden bekleme düşüncesi de bu sendroma bir örnek7r. Bebek Ördek Sendromu: h_p://bit.ly/xrvbxb

24 Bilgi Mimarisi Bilgi mimarisi, web sitesinin içereceği bilgilerin ve fonksiyonların yerleşimi için oluşturulan bir plan ve yapıdır. Bilgi Mimarisi Ens7tüsü

25 Bireysel Görüşmeler Bir kullanıcıyla yüzyüze, telefonla ya da anlık mesajlaşma yoluyla görüşmeyi kapsar. Süresi 30 dakika ila 1 saat arasındadır. Bu görüşmeler bir kullanıcının çalışmalarını izlemeyi içermez. Bu yüzden, kullanılabilirlik tes7 ya da ortam görüşmeleri sırasında kullanıcılarla röportaj yapmaktan farklıdır. Sitenizi ziyaret eden kullanıcı profilini ayrın>lı olarak anlamanızı sağlar. Onların tutumlarının, inançlarının, isteklerinin ve deneyimlerinin derinine inebilirsiniz. Bireysel Görüşmeler : h_p://www.usability.gov/methods/

26 Buraya Tıklayın Link vermek için kullanılan ama kullanılabilirlik ve arama motoru op7mizasyonu adına oldukça zararlı olmasına rağmen sıkça kullanılan bir ifadedir. Linklerin kullanıcının gideceği sayfayı net bir şekilde ifade etmesi beklendiğinden Buraya >klayın linkler için kullanılması kullanıcı da bilinmeye doğru gipği izlenimi uyandırır. Google da Buraya Tıklayın araması , Click Here araması ise sonuç çıkarıyor.

27 C- D CAPTCHA Dönüşüm Oranı

28 CAPTCHA Captcha (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart), bilgisayar ve insanların davranışlarını ayırt etmek amacıyla özellikle web formlarında formların robotlar yerine insanlar tara,ndan doldurulduğunu doğrulanması için kullanılan tespr. CAPTCHA'lar robotları engellerken okunması zor bazı örnekleri ile form tamamlama oranlarına nega7f etkisi bulunmaktadır. Seomoz araş>rması na göre CAPTCHA kullanımı formun başarı oranını %3.33 düşürüyor.

29 Dönüşüm Oranı Dönüşüm oranı yap>ğınız sa>ş sayısının siteye gelen toplam ziyaretçilerin sayısına olan oranıdır. Benzer şekilde üyelik formları içinde formu doldurarak üye olan kullanıcıların sayısının form sayfasını ziyaret eden toplam kullanıcı sayısına oranıdır. Conversion Rate Experts, dönüşüm oranı op7mizasyonu methodunu paylaşıyor.

30 E- F Ekmek Kırın[ları Ergonomi Erişilebilirlik Etkililik Etkinlik F Şeklinde Okuma Fi`s Kanunu

31 Ekmek Kırın[ları Kullanıcının şu an nerede olduğunu ona gösteren yer göstergeçlerine ekmek kırın>ları (breadcrumbs) denmektedir. Örnek olarak: Ana Sayfa >> Blog Ana Sayfa >> Kullanılabilirlik >> Denek Sayısı Steve Krug, Don t Make Me Think kitabında ekmek kırın>larının kullanımını anla>yor.

32 Ergonomi İnsan- bilgisayar etkileşiminden önde gelen ve ilişkili olan tasarım geleneğidir. Ergonomi insan faktörleri ile eş anlamlı olarak kullanılır. İTÜ Ergonomi Grubu

33 Erişilebilirlik Web sayfalarının engelli kişiler tara,ndan da kullanılabilmesi anlamına gelir. Erişilebilirlik sağlandığı takdirde, engelli kişiler web sayfalarını algılayabilir, anlayabilir, sayfalar arasında dolaşabilir, sayfalar ile etkileşimde bulunabilir ve sayfalara katkı sağlayabilirler. Aynı zamanda engelli olmayan kişilere de, (örneğin yaşlılık sebebiyle alışkanlıkları değişen kişiler gibi) çeşitli avantajlar sağlar. 10 adımda erişilebilir web sayfaları oluşturabilirsiniz.

34 Etkililik Kullanıcının amaçladığı görevi tamamlamasını kolaylaş>rma derecesidir. Genellikle hatalardan kaçınma ve görevlerin başarıyla tamamlanması derecesidir. Görev başarı oranları hakkında bilmeniz gereken 10 şey

35 Etkinlik Bir kullanıcı görevi doğru ve başarılı bir şekilde tamamlarken arayüzün hızı etkililiği belirler. Daha hızlı tepki süresi genellikle daha iyi olsa da, tutarlı bir tepki süresi de önemlidir. Sitelerin Etkinliğini Ölçmek

36 F Şeklinde Okuma Göz izleme çalışmaları sonucunda kullanıcıların web'de içerik okurken F şeklini çizdiği ortaya çıkmış>r. Jacob Nielsen in F 7pi okuma araş>rması

37 Fi`s Kanunu Hedef nesnenin boyutuna ve uzaklığına bağlı olan birşeye işaret etmek için geçen süreyi hesaplayan bir modeldir. Fi_s Kanunu ve varyasyonları fare kullanma ve diğer giriş araçlarıyla ekranda herhangi bir yere >klama süresini gösterir. Fi_s Kanunu, tasarımcılar tara,ndan hede eki butonlar (örn. form doldurulduktan sonra gelen gönder butonu) daha büyük ve yakın düzenlenerek uygulanabilir. Fi_s Kanunu Formülü

38 G- H Gerilla Kullanılabilirlik TesQ Görev Analizi Göz İzleme Cihazı Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Halo Etkisi Hata Mesajları Hawthorne Etkisi

39 Gerilla Kullanılabilirlik TesQ Kullanıcıyı laboratuvar ortamına sokmadan, mümkünse onun bulunduğu yere gidilerek yapılan hızlı testlere denir. Bu testler ekran kayıt programı ve bir kamera ile kolayca gerçekleş7rilebilir. Sadece Mac OS X'de çalışan Silverback yazılımı bu testlerin yapılmasını oldukça kolaylaş>rmaktadır. Userspots Gerilla Test Sayfası

40 Görev Analizi Görev analizi kullanıcılarınızın amaçlarını, sitenizde ne yapmak istediklerini ve nasıl çalış>klarını görmeniz için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile kullanıcıya bir görevi bi7rmek için gerekli bütün adımlar çıkarılır ve analiz edilir. Görev analizini, kullanıcı analizinin tamamlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. Görev analiziyle alakalı bir sunum: h_p://www.slideshare.net/fcatak/grev- anaki

41 Göz İzleme Cihazı Göz izleme cihazı kullanıcının ekranda nereye, ne kadar süre ve kaç kere bak>ğına, anlık ve geçmiş dikka7nin nerede yoğunlaş>ğına, niye7ne, zihinsel durumuna ilişkin bilgi sağlamaktadır. Sayısal ve görsel şekillerde sunulan bu bilgi sayesinde kullanıcının arayüz ile etkileşiminin nasıl olduğuna dair fikir yürütülebilmektedir. İlk Göz İzleme Cihazı

42 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Grafiksel Kullanıcı Arayüzü, bilgisayarlarda işle7len komutlar ve bunların çık>ları yerine simgeler, pencereler, butonlar ve panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel addır. Steve Jobs XEROX PARC laboratuvarı ziyare7ni anla>yor.

43 Halo Etkisi Halo etkisi kısaca iyi bir arkadaşımızın kötü özelliklerini görmemek durumu ile örneklendirebileceğimiz 'bir insanın sahip olduğu bir olumlu ya da olumsuz özelliğinin, onunla ilgili genel bir yargının oluşmasına ve diğer özelliklerinin bu çerçevede değerlendirilmesine yol açması' durumu olarak açıklanabilir. Websitelerinde de kullanıcılar siteyi este7k buluyorlarsa sitenin kullanılabilir olduğunu düşünüp bazı sorunları görmezden gelebiliyor. Halo etkisi: h_p://en.wikipedia.org/wiki/halo_effect

44 Hata Mesajları Kullanıcılar sık sık hata mesajları ile karşı karşıya kalırlar. Hatalar ve bu mesajlar can sıkıcıdır. Genellikle teknik bir dil ile yazıldığından kullanıcılar tara,ndan anlaşılmazlar. Hata sayfalarını örnek verirsek çoğu zaman kullanılan 404 rakamı kullanıcılar için hiçbir şey ifade etmemektedir. Güçlü hata mesajları yazmak için 10 ipucu

45 Hawthorne Etkisi 1927 ile 1932 yılları arasında Harvard Üniversitesinden bir grup psikolog tara,ndan Chicago'da bulunan Hawthorne'da Western Electric'te yapılan araş>rma ile bulundu. Çalışma sonucunda gözlenen kişilerin performanlarının normalden daha fazla olduğu ortaya çıkmış>r. Kullanılabilirlikte bu etkiyi kullanılabilirlik testlerinde görüyoruz. Test esnasında kullanıcıların normalden daha iyi bir performans gösterdikleri Hawthorne Etkisi ile açıklanabiliyor. Bu etki nedeniyle web üzerinden yapılan testlerde alınan sonuçların daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında Hawthorne etkisi nin bulunduğu çalışmada Hawthorne etkisi yoktur.

46 İ- J İçerik Envanteri İnsan Bilgisayar Etkileşimi Jacob Nielsen Jeff Raskin

47 İçerik Envanteri Sitenizin tüm içeriklerinin listelendiği yer, içerik envanteri olarak adlandırılmış>r. Yeni bir web sitesi geliş7rirken, çalışmalarınızı içerik envanteri oluşturarak takip etmeniz önerilen bir yoldur. İçerik envanterini oluşturabilmeniz için sitenizin her sayfasında bulunan bilgileri sınıflandırarak tanımlamalısınız. Adap7ve Path, içerik envanteri yöntemini anla>yor.

48 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Çeşitli bilimsel ve uygulama alanlarının insanların bilgisayarı nasıl kullandığı ve bilgisayarların insanlar tara,ndan daha etkin kullanılabilmesi için nasıl tasarlanabileceğini araş>rır. İnsan- bilgisayar etkileşimi alanına farklı alanlardan insanlar katkı sağlamaktadır: bilgisayar bilimleri, psikoloji, ergonomi, bilişim bilimleri, grafik tasarım, sosyoloji, eği7m vb. ODTÜ İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı

49 Jacob Nielsen Jacob Nielsen, Usability Engineriing ve Priori7zing Web Usability gibi önemli kitapların yazarı ve kullanılabilirlik alanında 79 patent sahibi bir kullanılabilirlik uzmanıdır. Jacob Nielsen, adresinde yap>ğı çalışmaları paylaşmaktadır.

50 Jeff Raskin İnsan- bilgisayar arayüzü uzmanı ve ilk Macintosh un tasarımcısı. Jeff Raskin : h_p://en.wikipedia.org/wiki/jef_raskin

51 K- L Kağıt ProtoQpleme Kart Gruplama K.I.S.S Kullanıcı Deneyimi Kullanıcı Odaklı Tasarım Kullanılabilirlik Kullanılabilirlik TesQ Luminosity Kontrast Oranı

52 Kağıt ProtoQpleme Herhangi bir arayüzün kağıt üstündeki taslaklar, ekran görüntüleri, flash modeller gibi farklı seviyelerdeki versiyonlarının arayüz tasarımı sonlandırılmadan test edilmesidir. Hanmail.net, etkileşimli kağıt proto7pler ile yeni oluşturacağı sayfayı test ediyor.

53 Kart Gruplama Kart gruplama sitenin bilgi mimarisini oluşturmak ve sitede bulunan içeriklerin ve işlevlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirileceğini tespit etme amacıyla yapılan çalışmadır. Birbirine yakın işlevler belirlenerek sitenin navigasyon ve menü yapısı belirlenir. Kart Gruplama Araçları: Xsort (Mac), Cardzort (Windows), Op7malsort (Online)

54 K.I.S.S Kelly Jahnson tara,ndan bulunan bu kısaltma aslında en başta 'Keep it simple and stupid' olarak kullanılmaktaydı. Sonrasında ise 'Keep it simple, stupid!' ve 'Keep it simple and short' olarak kullanılmaya başlandı. Bu cümle tasarımları basit tutmak gerek7ğini anla>p tasarım aşamasında minimalist bir yaklaşım sergilenmesi gerek7ğini ifade ediyor. K.I.S.S Hakkında Techcrunch Yazısı

55 Kullanıcı Deneyimi Kullanıcı Deneyimi (User Experience), kullanıcıların bir sistem, ürün veya servis ile etkileşimlerinin tamamını kapsamakta ve bu süreçlerin kullanıcıda yara ğı etki olarak ifade edilmektedir. Kullanıcı Deneyimi Tekerleği

56 Kullanıcı Odaklı Tasarım Geliş7rilen ürünün hitap epği kitlenin gereksinimleri doğrultusunda biçimlendirildiği, kullanıcının tasarımın her aşamasında dâhil olduğu tasarım yöntemine 'Kullanıcı Odaklı Tasarım' denmekte yılında K.D. Easton Kullanıcı Odaklı Tasarım yöntemini şema ile belirtmiş7r.

57 Kullanılabilirlik Öğrenebilirlik, ha>rlanabilirlik, etkin kullanım, güvenli kullanım ve kullanıcı memnuniye7nin kullanım kolaylığı ge7rdiğini vurgulayan terim. ISO Standartlarında Kullanılabilirliğin Tanımı

58 Kullanılabilirlik TesQ Kullanılabilirlik tes7 gerçek kullanıcıların sitenizi ve uygulamanızı nasıl deneyimlediğini anlamanın en iyi yoludur. Röportaj ve odak gruplarının aksine kullanıcıların kendi davranışları ve terchilerini raporlar. iyi tasarlanmış bir kullanılabilirlik tes7 kri7k görevler üzerindeki gerçek performansı ölçer. Kullanılabilirlik Tes7 Yürütme Görsel Rehberi (pdf)

59 Luminosity Kontrast Oranı W3 konsorsiyumu tara,ndan hazırlanan Web İçerik Erişilebilirliği Yönergeleri nin 2.0 versiyonunda arka plan rengi/yazı rengi kombinasyonlarının kontrast değerlerini ölçmek için önerilen algoritmadır. Luminosity Kontrast Kontrol Aracı : h_p://www.snook.ca/technical/

60 M- O Memnuniyet Odak Grubu Okunabilirlik

61 Memnuniyet Memnuniyet, kullanıcının web sitesini kullanırken oluşan olumlu veya olmsuz düşüncelerinin ölçüsünü ifade eder. Kullanılabilirlik testlerinde memnuniyet kullanıcının yüz ifadelerinden, web sitesini kullanırken yap>ğı yorumlardan ve test sonrası verilen anket sonuçları değerlendirilerek ölçümlenebilir. Kullanıcı Memnuniye7ni Ölçmek

62 Odak Grubu Herhangi bir konuda farklı görüşleri olabilecek veya belirli bir hedef kitlesine uyan küçük bir grubun tar>şmasıyla derinlemesine çözümleme yapmayı amaçlayan bir bilgi toplama yöntemidir. Bu yöntemin sonuçlarının doğruluğu hala tarpşılmaktadır. Odak Grupları Neden İşe Yaramaz?

63 Okunabilirlik Sayfaların okunabilir olması içeriğin kullanıcılar tara,ndan çok daha kolay bir şekilde anlaşılması için (sayfa dilinin anlaşılır olması ile birlikte) gereken ilk şartlardandır. Sayfalardaki me7nlerin okunabilirliğini ar>racak bir araç : h_p://www.readability.info/

64 P- S Paralel Tasarım Persona ProtoQp Sezgisel Analiz Sıcaklık Haritası Steve Krug SUS

65 Paralel Tasarım Paralel tasarım tekniğiyle, birçok insan aynı gereksinimlerden başlangıç tasarımı yara>r. Her insan bağımsız çalışır ve bi7rdiklerinde kendi kavramlarını grupla paylaşırlar. Tasarım takımı her çözümü düşünür ve her tasarımcı onların çözümünü daha da geliş7rmek için en iyi düşünceyi kullanır. Bu süreç birçok farklı, yaygın düşünceleri kurmayı ve her tasarımdan en iyi düşünceyi kesinleş7rmeyi sağlar. Nielsen ve Fauber in Paralel Tasarım Makalesi

66 Persona Kişilik kar> ürünün/sitenin/yazılımın kullanıcı profilini tanımlamak için hazırlanmış tek bir insandan oluşan tasarımdır. Kişilik kar>nda kullanılan insan gerçek kişilerden seçilmemiş olup; adı, yüzü, tutumları ve hedefleriyle ürününüzün kullanıcılarının hedef kitlesini yansıtmaktadır. Kişilik kartları, kişi profilini öğrenerek ürününüzün özellikleri ve tasarımı hakkında kararlar vermenizi sağlar. Tasarım ve Kullanılabilirlik Çalışmalarında Kişilik Kartları

67 ProtoQp Herhangi bir somut nesnenin örnek teşkil edebilecek ana fonksiyonlarını ortaya koyabilecek ilkel bir örneğine denir. Web siteleri için bu web üzerinde gösterilebilecek taslaklar olduğu gibi sitenin şablonunu kâğıt üstünde gösteren bir çizim de olabilir. Todd Zaki Warfel, proto7p araçları için yap>ğı anke7n sonuçlarını paylaşıyor.

68 Sezgisel Analiz Sezgisel analiz (heuris7c analysis), bilgisayar yazılımları için kullanıcı arayüz (UI) tasarımındaki kullanılabilirlik problemlerini tanımlamada yardımcı olan bir kullanılabilirlik kontrol yöntemidir. Bu yöntem özellikle arayüzü değerlendirmeyi içerir ve değerlendirilen arayüzün tanımlanan kullanılabilirlik prensibiyle uyumunu yargılar. Sezgisel Analiz Yöntemleri : h_p://en.wikipedia.org/wiki/heuris7c_evalua7on

69 Sıcaklık Haritası Göz izleme cihazı'nın göz bebeklerinin hareketlerini ve odaklanmalarını izleyerek çıkardığı haritaya verilen addır. Bu haritalarda kırmızı bölümler kullanıcıların en fazla odaklandıkları bölümleri gösterir. Odaklanma oranını gösteren renkler kırmızı- turuncu- sarı- yeşil şeklinde çok aza doğru gitmektedir. Yarbus un çalışmasına göre (1967) sıcaklık haritaları kullanıcı amaçlarına göre değişir.

70 Steve Krug Steve Krug Kullanışlı Web Siteleri Yaratma! kitabının yazarıdır. Yurt dışında Don t Make Me Think ismiyle çıkan kitap kullanılabilirlik ve web tasarımı üzerine tecrübelerini aktardığı çok önemli bir kaynak>r. Steve Krug ayrıca kullanılabilirlik konusunda çalıştaylar düzenleyip kullanılabilirlik testlerinin nasıl yapılacağını ka>lımcılara aktarmaktadır. Steve Krug un The Least You Can Do About Usability adındaki sunumunu

71 SUS SUS anket en yaygın olarak kullanılan ankettir yılında ofis elektroniklerinin kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla John Brooke tarafından oluşturulmuştur. 10 sorudan oluşmaktadır ve 1 den 5 e kadar puanlama ile yapılmaktadır. Elde edilen puanlar farklı bir sistemle toplanmakta ve elde edilen değere göre sistemle ilgili çıkarımlar yapılmaktadır. Ticari bir kaynak olmamakla birlikte değerlendirme tekniğinin doğru yapılması gerekmektedir. Jeff Sauro, SUS skorunun global karşılığını açıklıyor.

72 T- U Tasarımcı Körlüğü Taslak Ters Piramit Userspots UPA

73 Tasarımcı Körlüğü Tasarımcı körlüğü tasarımı yapan kişinin arayüzün mükemmel ve hatasız olduğunu düşünmesi olayıdır. Ayrıca tasarımcı ve programcı kişiler genellikle üst düzey internet kullanıcılarıdır. Çoğu kullanıcı sistemi onların kullandığı şekilde kullanmayacak>r. Bu yüzden bir tasarımcı kendi tasarladığı arayüzün kendisi rahat kullandığı için kullanılabilir olduğunu düşünmemelidir. Jacob Nielsen in 10 kullanılabilirlik sloganından 5 incisi: Tasarımcılar Kullanıcı Değildir

74 Taslak Taslak genel olarak daha bitmemiş bir işin planlamasının yapıldığı halinin gösterimidir. Will Evans taslak çizmenin doğru yöntemini anla>yor.

75 Ters Piramit Haber yazma şeklini anlatmak için kullanılan bir metafordur. Pirami7n üstünde haberle alakalı 5N (Ne?, Nerede?, Ne zaman?, Nasıl?, Neden?) ve 1K (Kim) bilgilerinin verildiği yer ters piramidin üst bölümüdür. Kullanıcılar web üzerinde içerikler tam okumayıp tararlar. Bu yüzden ters piramidin en üstünde haberle ilgili tüm bilgilerin verilmesi kullanılabilirlik açısından önemlidir. Kullanıcılar paragrafların %20 sini, linklerin de ilk iki kelimesini okuyor.

76 Userspots 2009 yılında kurulan ve kullanılabilirlik, kullanıcı araş>rmaları ve kullanıcı deneyimi alanında çalışmalarına devam eden firma. Bknz: Userspots Web Sayfası, Userspots Blog, Userspots Kullanılabilirlik Bülteni :)

77 UPA Usability Professionals Associa7on (UPA) kullanılabilirlik profosyonellerini biraraya ge7rmeyi amaçlayan bir oluşumdur. UPA Web Sitesi

78 Kullanılabilirlik Sözlüğü

Userspots Online Test Servisi. Remotespots Tanı4m Dosyası

Userspots Online Test Servisi. Remotespots Tanı4m Dosyası Userspots Online Test Servisi Remotespots Tanı4m Dosyası Remotespots Userspots un online kullanılabilirlik testi ürünü Remotespots ile kullanıcılarınızın arayüzünüz hakkındaki yorumlarını ve neyi nerede

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

Kuveyt Türk Özel Eğitim Programı Bölüm 2. Sami Güzel 2013

Kuveyt Türk Özel Eğitim Programı Bölüm 2. Sami Güzel 2013 Kuveyt Türk Özel Eğitim Programı Bölüm 2 Sami Güzel 2013 Eğitim İçeriği Teorik Bilgiler ( Terimler, Deneyimler, Prototipler ) İnteraktif Tasarım Bölümü ( Anasayfa, Kategori, Ürün, Satın Alma ) Analiz Yöntemleri

Detaylı

E-Ticaret, Kullanıcı Deneyimi Eğitimi. Sami Güzel 2012

E-Ticaret, Kullanıcı Deneyimi Eğitimi. Sami Güzel 2012 E-Ticaret, Kullanıcı Deneyimi Eğitimi Sami Güzel 2012 Sami GÜZEL Eğitmen Tanıtımı Eğitim İçeriği Teorik Bilgiler ( Terimler, Deneyimler, Prototipler ) İnteraktif Tasarım Bölümü ( Anasayfa, Kategori, Ürün,

Detaylı

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ WEB KULLANILABİLİRLİĞİ FATMA BODUR 2008638500 *(8) Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için,

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint.

WEB USABILITY. Ruşen Yürek. Web Kullanılabilirliği ; İçerik Hakkında. Kullanıcı Merkezli Tasarım(UCD) 01.11.2011. FreeDownloadPowerPoint. Ruşen Yürek 2008639034 FreeDownloadPowerPoint.Com WEB USABILITY 2 İçerik Hakkında Web Kullanılabilirliği nedir? Kullanıcı Merkezli Tasarım Ve Önemi Jacob Nielsen Kullanılabilirlik Sloganları Web Sayfası

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi

Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Kurumsal Kullanılabilirlik Eğitimi Nedir? Kurumsal Kullanıcı Deneyimi Eğitimleri ile markanızın tasarım süreçlerinize

Detaylı

Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi

Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Mobil Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi Nedir? Mobil kullanılabilirlik ve kullanıcı

Detaylı

Hacı Bekir Oğuz

Hacı Bekir Oğuz Hacı Bekir Oğuz 2008639017 1 Accessibility (Erişilebilirlik) 2 Öğrenim Hedefleri Erişebilirliğin ne demek olduğunu öğrenmek Tasarım prensiplerini anlamak Web erişebilirliğinin önemini kavramak Web erişebilirliğin

Detaylı

17.10.2011. Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı

17.10.2011. Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı USABİLİTY ANALYSİS Kullanılabilirlik Nedir? Koray Metin 2008639026 Türk Standartlari Enstitüsü'nün tanımladığı ISO 9241 no'lu standardın bir bölümü olan "Kullanılabilirlik Kılavuzu"na göre; kullanılabilirlik,

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI 6 İnternet sitelerinin kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığının ve sitenin kullanılabilirliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmaktadır. Kullanılabilirlik

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi. Userspots Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi. Userspots Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Userspots Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi 1 Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Nedir? Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi

Detaylı

UI Camp 17 Summer Nedir?

UI Camp 17 Summer Nedir? UI Camp 17 Summer Nedir? UI Camp 17 Summer, kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi pratiklerinin ekran tasarımlarına aktarıldığı bir çalışma etkinliğidir. Cihazlar ve insanlar arasındaki etkileşim grafiksel,

Detaylı

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Kullanılabilirlik Eğitimi Nedir? Kullanıcı Deneyimi Eğitimleriyle tasarım süreçlerinize

Detaylı

Zeki Gülen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Bilişim

Zeki Gülen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Bilişim Zeki Gülen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Bilişim Görme Engelli Görme engelli kime denir? Demografik yapıdaki yerleri ve veriler Dünyadaki durum Türkiye deki

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Fortune 100 Türkiye Firmalarının Web Sitesi Temel Kullanılabilirlik Araştırması

Fortune 100 Türkiye Firmalarının Web Sitesi Temel Kullanılabilirlik Araştırması Fortune 100 Türkiye Firmalarının Web Sitesi Temel Kullanılabilirlik Araştırması a d s o l u t i o n s Araștırma Hakkında Bu araştırma, MoreClick Google Certified Company tarafından, Türkiye'nin önde gelen

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Groupama Sigorta dan 7/24 Doktorum

Groupama Sigorta dan 7/24 Doktorum Groupama Sigorta dan 7/24 Doktorum 2 7/24 Doktorum Hizmeti nedir? Bireysel Sağlık Müşterilerimize YENİ ve ÜCRETSİZ bir hizmet daha sunuyoruz: 7/24 Doktorum! Ne zamandan itibaren? 10 Ağustos 2017 Hangi

Detaylı

USER EXPERIENCE. ! Ön gereksinimler! 0. Öncesi. Volkan Uçmak. İçerik ve Hedefler. Kimler Katılmalı

USER EXPERIENCE. ! Ön gereksinimler! 0. Öncesi. Volkan Uçmak. İçerik ve Hedefler. Kimler Katılmalı USER EXPERIENCE 0. Öncesi Ön gereksinimler - Hiçbir ön gereksinim yoktur - 5 gün boyunca yarım gün veya 3 tam gün ayırmanız gerekmektedir İçerik ve Hedefler - 9 ana bölümden oluşuyor ve toplam süresi 3

Detaylı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı

WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress ile Web Sayfası Tasarımı WordPress nedir? WordPress, dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biridir, açık kaynaklı ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.wordpress açık kaynaklı bir yazılım

Detaylı

Responsive Tasarım Önerileri!

Responsive Tasarım Önerileri! Responsive Tasarım Önerileri! !Mobil kullanıcı, masaüstü kullanıcısından farklı olarak hedef odaklı hareket eder. Gezinti ve keşif deneyimini geliştirmek için gereksiz objeleri ve hataları minimalize etmelisiniz.!

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi Bilgiye Dayalı İş Yeri Düzenleme emin ulaş erdem GİRİŞ Bilişsel ergonomi, geçtiğimiz asırda yaşanan bilgisayar devrimiyle hayat bulan Ergonomi disiplini içerisinde gelişen yeni bir teknolojidir.

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

Açılıs Sayfası. Deneyimi

Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası Nedir?. Bir kullanıcının sitenize giriş sağladığı sayfaya verilen isimdir. İniş Sayfası (Landing Page) olarak da adlandırılır. Neden Önemlidir? Tıklama oranı yüksek

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Web Tasarımı ve Programlama İçerik Hedef Kitle Beklentileri Tasarım Renk Dengesi İşlevsellik Okunabilirlik Kullanılabilirlik Hizalama Uyumluluk Ses ve Görüntü Dosyaları 2 İçerik

Detaylı

Kullanılabilirlik Staj Programı

Kullanılabilirlik Staj Programı Kullanılabilirlik Staj Programı Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Kullanılabilirlik Staj Programı Nedir? Türkiye nin ileri gelen üniversitelerinden, seçkin öğrencilerin, Kullanılabilirlik

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Akademik Bilişim 2012 Neden Kullancı Merkezli Web Sitesi Akademik kütüphaneler Web siteleri üzerinden birçok

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için Artegra yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

ODTÜ BİDB Kullanıcı Egitimleri Web Sayfası Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ BİDB Kullanıcı Egitimleri Web Sayfası Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 28 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 3 Ocak - 1 Şubat 28 ODTÜ BİDB Kullanıcı Egitimleri Web Sayfası Özge ALAÇAM, Ahmed Fatih ERSOY Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem

Detaylı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi. Userspots Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi. Userspots Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi 1 Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Nedir? Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde

Detaylı

TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI

TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI TSOFT FACEBOOK STORE UYGULAMASI GEREKSİNİMLER VE KURULUM YARDIMI GİRİŞ Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım web sitesidir,

Detaylı

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YUNUS AYDIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ HAZİRAN 2017 EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Millî Eğitim Bakanlığının, eğitimde teknoloji

Detaylı

Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr

Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr Gerek birey gerekse kuruluşların, standartları belirli iletişim ağları üzerinden ses, video, yazılı metin vb verilerin iletişimi ile fiziksel değiş-tokuş işlemi yapmadan

Detaylı

MediaKit. www.defaultmagazine.com

MediaKit. www.defaultmagazine.com MediaKit www.defaultmagazine.com .Sayılar #01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #09 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 .istatistikler Dünyada 62 ülkeden takip edilen.default magazine her ay ortalama 125.000 kişi

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 1 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Günümüzde kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından

Detaylı

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır.

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır. BİLGİ MİMARİSİ ÖDEV RAPORU Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesi, Kütüphaneciliği Dergisini kullanıcıya açmak, lobicilik ve gerçek bilgiyi sağlamak amacıyla web sitesini oluşturulmuştur. Sitenin Ana Sayfası;

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir.

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Google Scripts Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Yeni eklenen paremetrelere Neticaret Sistemi Yönetimi Paneli > Tanımlar bölümü altında

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

İYİ BİR ARAYÜZÜN KURALLARI

İYİ BİR ARAYÜZÜN KURALLARI Arayüz (Interface) genel bir ifade ile; bilgisayar ekranından kullanıcıya yansıyan ve kullanıcının eğitim programı ile etkileşimini sağlayan her türlü elemet olarak tanımlayabiliriz. Bu elementler; navigasyon

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir. GENEL BĐLGĐLERĐMĐZ 2008 den 2011 e kadar sosyal paylaşım siteleri üzerinden takipçilerine hizmet veren Etkin Ankara, 2011 Ekim ayında etkinankara.com sitesi üzerinden faaliyete geçmiş ve Ekim 2011 Ağustos

Detaylı

HR- Şemalar Modülü. Kullanıcı Kitabı

HR- Şemalar Modülü. Kullanıcı Kitabı HR- Şemalar Modülü Kullanıcı Kitabı 1 İnsan Kaynakları - Şemalar Modülü Genel Bakış Şemalar modülünde organizasyon modülünde tanımlamış olduğunuz birimler arası ilişkilere göre organizasyon şemasını görüntüleyebilirsiniz.

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Türk İşaret Dili (TİD) Web Sayfası Projesi. Ayça Kundak Cem Altel Didem Gözüpek M.Sadullah Ceran Metin Döşlü Seher Göğebakan

Kullanıcı Kılavuzu Türk İşaret Dili (TİD) Web Sayfası Projesi. Ayça Kundak Cem Altel Didem Gözüpek M.Sadullah Ceran Metin Döşlü Seher Göğebakan Kullanıcı Kılavuzu Türk İşaret Dili (TİD) Web Sayfası Projesi Ayça Kundak Cem Altel Didem Gözüpek M.Sadullah Ceran Metin Döşlü Seher Göğebakan Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 1.1 Amaç... 3 1.2 Kapsam...

Detaylı

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr İLETİŞİM: Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200 Merkez / Afyonkarahisar Telefon: (0272) 228 11 74 Faks : (0272) 444 03

Detaylı

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir.

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir. GİRDİ TASARIMI GİRDİ TASARIMI Geliştirilenyazılımın güvenilir ve geçerli bir yazılım olabilmesi iyi bir girdi tasarımı ile olanaklıdır. Diğer taraftan geliştirilen yazılımlar için kullanışlılık sahip olunması

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Esra G. Kaygısız

Detaylı

T.C. OKAN ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. OKAN ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. OKAN ÜNĐVERSĐTESĐ OKAN LĐNKBOARD PROJESĐ http://olb.okan.edu.tr Kullanım Kılavuzu Bu projenin bütün hakları Okan Üniversitesi ne aittir. Okan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayfa 1 Đçindekiler

Detaylı

Yeni bir Gmail hesabı açmak(almak) için İnternet Explorer gezgininde www.google.com.tr adresine ya da doğrudan www.gmail.com adresine girilir.

Yeni bir Gmail hesabı açmak(almak) için İnternet Explorer gezgininde www.google.com.tr adresine ya da doğrudan www.gmail.com adresine girilir. Gmail(Google Mail) Yeni bir Gmail hesabı açmak(almak) için İnternet Explorer gezgininde www.google.com.tr adresine ya da doğrudan www.gmail.com adresine girilir. Burada Gmail bağlantısını(linki) tıklayıp

Detaylı

Etkileşimli Tasarım Temelleri. Etkileşimler ve Müdahaleler. Tasarım Nedir? Tasarımın Altın Kuralları. Tasarımın Altın Kuralları.

Etkileşimli Tasarım Temelleri. Etkileşimler ve Müdahaleler. Tasarım Nedir? Tasarımın Altın Kuralları. Tasarımın Altın Kuralları. ETKİLEŞİMLİ TASARIM TEMELLERİ 2009638019 Ezgi Başar 2008638029 Numan Kızılırmak Etkileşimli Tasarım Temelleri Tasarım Tasarım süreci Kullanıcılar Senaryolar Navigasyon Tekrarlama ve Ön ürünler Etkileşimler

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi K12NET Nedir? K12NET eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm yönetici, çalışan, öğretmen, öğrenci ve velilerin dahil olduğu tüm paydaşları tek bir çatı altında birleştiren kurumsal bir Öğrenci Bilgi Sistemidir.

Detaylı

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER 1.WEB PANELE GİRİŞ www.okuladı.meb.k12.tr/mebpanel Resim1: Okul Web Siteleri Yönetim Paneli [MebWeb] Giriş Ekranı AÇIKLAMA: Okulunuzun web

Detaylı

TrueView ile Video için Google AdWords.

TrueView ile Video için Google AdWords. TrueView ile Video için Google AdWords. Reklam videonuzu izleyen kişilerş için ödeme yapın. YouTube'un Boyutu ve Kapsamı. #1 Çevrimiçi video sitesi #2 En büyük arama motoru (Google'dan sonra) #3 En büyük

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Alanına Genel Bakış

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Alanına Genel Bakış İnsan Bilgisayar Etkileşimi Alanına Genel Bakış İçerik İBE Nedir? İBE Tarihi Neden Önemli Ana Bileşenler Bölüm Sonu Etkinliği İBE Nedir? Etkileşimli teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi, değerlendirilmesi

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

MUDES KULLANIM KILAVUZU. (Eğitmen)

MUDES KULLANIM KILAVUZU. (Eğitmen) MUDES KULLANIM KILAVUZU (Eğitmen) İçindekiler Giriş... 3 Sistem Gereksinimleri... 3 Tarayıcı Gereksinimleri... 3 Minimum Donanım Konfigürasyonu... 3 Giriş Sayfası... 4 Ana Sayfa... 5 Duyurular... 5 Mesajlar...

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU (Bina incelemesi) Bu rapor Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği tarafından; Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme seçenekleri. Hedefleme seçeneğiniz. Google Görüntülü Reklam Ağı Nedir? (GDN), reklamlarınızı yerleştirebileceğiniz reklam alanlarına sahip web sitesi ağıdır, ilgi

Detaylı

Yaşar Tonta, İrem Soydal

Yaşar Tonta, İrem Soydal Yaşar Tonta, İrem Soydal Giriş: Web bilgi sistemi kavramı Algılanan hizmet kalitesi Geleneksel ve web hizmet kalitesi boyutları Araştırmanın amacı ve yöntem Quadrant ve boşluk analizi bulguları Sonuç Web

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç

Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç Katılımcı Portalı Kullanım Kılavuzu yatırımınızdan daha fazlasını almak için en etkili araç Rakiplerinizden bir adım önde olun Profiliniz ile dikkat çekin Performansınızı ölçün İçerik Oturumunuzu açın

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ YAZTEK ŞİRKET TANITIM SİSTEMİ V2 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Çoklu Dil Desteği Panelden Dil Özelliği Açma/Kapama Dil Dosyaları Editleyerek Farklı Dillere Çevirebilirsiniz.Kendiniz Dil Dosyası Yapabilirsiniz. Tek

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ CANLI DERSLER İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 2014 1 Değerli öğretim elemanları, Aşağıda, canlı ders olarak adlandırılan sanal sınıflarınızda dikkat

Detaylı

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ Bu doküman Mersin Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi nin tanımını, amaçlarını ve kullanım talimatlarını içerir. Bu dokümanda geçen APBS Akademik Personel

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER Proje Referans No: 2015-1-TR01-KA201-021424 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Elektronik Tablo Görevi Öğrenme Sayfaları İstihdam ve

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Uygun bir mikrofon ve hoparlörlere sahipseniz, Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını sesli aramalar için kullanabilirsiniz. Kurumunuzda kullanımı önerilen,

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

ONLINE DERSLER. Ortak Dersler nedir?

ONLINE DERSLER. Ortak Dersler nedir? ONLINE DERSLER Ortak Dersler nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim kapsamında, örgün eğitim olarak verilen temel derslerle birlikte, bazı ortak dersler Online Eğitim olarak verilmektedir. Ortak dersleri

Detaylı

Design Machin e Erişim Rehberi

Design Machin e Erişim Rehberi Design Machin e Erişim Rehberi Coca-Cola Çalışanları İçin Talimatlar Coca-Cola Network une bağlıyken: www.coca-coladesignmachine.com adresine gidin. Hesabınız otomatik olarak oluşturulacak ve kişisel Design

Detaylı

Uzaktan Eğitim Kılavuzu

Uzaktan Eğitim Kılavuzu Uzaktan Eğitim Kılavuzu Değerli Öğrenciler, Uzaktan eğitim sistemine katılanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Uzaktan eğitim sistemimiz size bazı konularda bilgilendirme e-postaları

Detaylı

o IBE alanındaki pratik ve teorik çalışmalar, bilgi ve

o IBE alanındaki pratik ve teorik çalışmalar, bilgi ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi (ALINTI)-Önerilen Bölüm ile Alakası YOK yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses İBE Nedir? H a z ı r l a y a n : H a ş i m N ı z a r S A L T I K E r d a l K I Z I L TA Ş İnsan

Detaylı

YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ

YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ YAZTEK RENTACAR SİSTEMİ V1 SİSTEM ÖZELLİKLERİ Blok Yapısı Sitede Sağ Altta Bulunan Kampanyalı Araçlar-En Çok Kiralananlar-Bizim Seçtiklerimi Alanlarını Silebilir Yerine Yenisini Oluşturabilirsiniz Açtığınız

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Veri Giriş Sistemi Klavuzu Amaç Veri Giriş Sistemi, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibinde ve uygulamasında ilgili kurumları daha

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı