Kullanılabilirlik Sözlüğü 0-9 A B C- D E- F G- H İ- J K- L M- O P- S T- U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanılabilirlik Sözlüğü 0-9 A B C- D E- F G- H İ- J K- L M- O P- S T- U"

Transkript

1 Kullanılabilirlik Sözlüğü 0-9 A B C- D E- F G- H İ- J K- L M- O P- S T- U

2 Dakika Kuralı 2.7 Milyar Dolarlık Soru 2 Saniye Kuralı 300 Milyon $ lık Buton 3 Tık Kuralı 5 Saniye TesQ 7 ± 2 Kuralı 80/20 Kuralı

3 10 Dakika Kuralı Eğitmen tara,ndan bir acemiye 10 dakika içerisinde öğre7lemeyen herhangi bir sistem çok karmaşık>r. Ted Nelson Computer Lib/Dream Machines, 1974

4 2.7 Milyar Dolarlık Soru Was this review helpful to you? (Bu değerlendirme size yardımcı oldu mu?) Amazon'un kullanıcılarına sorduktan sonra her yıl 2,7 milyar dolar kazanmasına yardımcı olan soru. Amazon.com da kitaplara yapılan binlerce yorum önceleri sadece yazılma tarihlerine göre sıralanmaktaydı. Amazon.com yararlı yorumların kitabın sa>şını etkileyeceğini düşünerek her yorumun al>na böyle bir soru ekledi. Sosyal Validasyon ile sa>şlarınızı ar>rabilirsiniz.

5 2 Saniye Kuralı Bir kullanıcının sisteme vereceği tepkiler için (uygulama başlama zamanı, uygulama değiş7rme gibi) 2 saniyeden fazla beklemediğini belirten bir kayıplık prensibidir. Kullanıcılar sisteme girdiklerinde kalma veya gitme isteklerini ilk 2 saniyede gerçekleş7rirler. 2 saniye seçeneği kısmen plansızdır; fakat akla uygun büyüklüktedir.

6 300 Milyon $ lık Buton Kullanılabilirlik tes7 sonrasında sorunlu olduğu ortaya çıkarılıp üzerinde bulunan 'Kayıt Ol' yazısı 'Devam Et' ile değiş7rilerek bulunduğu sitenin ilk ay 15 Milyon $, ilk yıl da 300 Milyon $ kazanmasını sağlayan butondur. Vaka Analizi : h_p://www.userspots.com/300- milyon- dolarlik- buton/

7 3 Tık Kuralı Bir uygulamanın veya süreçteki her man>klı aşamanın herhangi bir özelliğine ulaşmak 3 >ktan fazla sürmemelidir. Bu kurala göre kullanıcı 3 >kta istediği bilgiye erişemiyorsa aramaktan vazgeçmektedir. Yine de 3 sayısı çoğu durum için anlamsız kalsa da, bu kural görevleri gerçekleş7rirken aşamaların en aza indirilmesini sağlayacağı için yararlıdır. Böylece sitenin hiyerarşisinin ve navigasyonun anlaşılır olması için bir adım daha ileri gidilmiş olacak>r. 3 >k kuralı bir kullanılabilirlik mi7 olabilir, genel geçerli bir kural değildir.

8 5 Saniye TesQ Kullanıcının arayüzle karşılaş>ktan sonra beş saniye içinde bu arayüzün ne ile ilgili olduğunu anlaması gerekir düşüncesinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Karşılaş>rmalı testler yaparak iki arayüzün hangisinin içeriği daha iyi yansıtabileceğine dair bilgi elde edilebileceği gibi 'Tıklama Tes7' de yapılabiliyor. 5 Saniye Test Aracı :

9 7 ± 2 Kuralı Bilgi işlem süreci sırasında insan beyninin bilgileri parçalara bölerek almaya çalış>ğı düşünülmektedir. İnsandaki kısa süreli bellek aynı anda 5-9 arası olgunun ha>rlanmasını sağlar. Bu kuralın savunucularına göre navigasyon menülerindeki seçenekler 7 ± 2 kuralına göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Bu kuralı oluşturan G. Miller, e- postasında kuralın genellikle yanlış yorumlandığını belirtmektedir.

10 80/20 Kuralı Elde edilen sonuçların %80 inin, varolan nedenlerin %20 sinden kaynaklandığını vurgulayan kuraldır. Arayüz tasarımında ise şu şekilde ifade edilebilir: Ürün özelliklerinizin %20 sini kullanıcıların %80 i kullanacak>r. O yüzden sisteminize yeni fonksiyonlar eklemek yerine ana fonksiyonların çok iyi çalış>ğından emin olmak gereklidir. Pareto Kuralı : h_p://en.wikipedia.org/wiki/pareto_principle

11 A A/B TesQ Ağaç TesQ Alan Çalışması Anasayfa Anket Apple

12 A/B TesQ A/B testleri ile bir sayfanın farklı versiyonlarının performansını ölçülebilir. Versiyonlar aynı sayfanın farklı tasarımları olabileceği gibi, aynı tasarım içinde sayfa öğelerinin yerlerinin değişmesinden de oluşabilir. A/B Tes7 Örnekleri

13 Ağaç TesQ Ağaç tes7, kullanıcılara bir menü, bilgi mimarisi veya taksonomi verilip Televizyon almak isterseniz hangi menü başlığına >klarsınız? gibi sorularla menü yapınızın doğruluğunu test epğiniz bir yöntemdir. Ağaç Tes7 Aracı : h_p://www.op7malworkshop.com/treejack.htm

14 Alan Çalışması Bir ürünün kullanılacağı ortamda test edilmesini ya da üre7ldiği çevrede test edilmesini içeren ve laboratuvar testlerinden farklı olan tespr. Alan çalışması, çok çeşitli etkileşim problemlerini bulmakta yararlı olabilir. Alan çalışması nasıl yapılır?

15 Anasayfa Kullanıcıların bir sitenin ismini tarayıcıya yazdıktan sonra karşılaş>kları sayfadır. Kullanıcıların izledikleri yolların ortalaması ve arayüzün önem derecesi

16 Anket Kullanılabilirlik tes7 sonrasında ka>lımcıya verilen, arayüzün farklı parametreler açısından ölçümlenmeye çalışıldığı ankepr. Kullanılabilirlik Anketleri

17 Apple Grafik kullanıcı arayüzüne sahip ilk kitle- piyasa (mass- market) bilgisayarı Macintosh tara,ndan 1984 yılında tanı>lmış>r. İşle7m sistemi Mac OS olarak bilinmektedir. Xerox un Alto laboratuvarlarında üre7len özgün arayüz kavramlarından etkilenerek Mac bilgisayarlar üre7lmiş7r. Macintosh : h_p://en.wikipedia.org/wiki/macintosh

18 B Bağın[ Şeması Bağlamsal Görüşmeler Banner Körlüğü Basitlik Kanunu Bebek Ördek Sendromu Bilgi Mimarisi Bireysel Görüşmeler Buraya Tıklayın

19 Bağın[ Şeması Kavramların düzenlenmesi için basit bir teknik7r. Tasarımcılar fikirlerini bir grup kart üzerine yazar ve yakın kavramları birbirine yakın yerleş7rir. Anlaşılmayan bir alanda yapıların ilişkilerini göstererek anlaşılmasını kolaylaş>rmaktadır. Gamestorming kitabında Bağın> Şemaları ana oyunlardan biri olarak belir7lmiş7r.

20 Bağlamsal Görüşmeler Kullanıcılar kendi ortamlarında çalışırken onları izlemeye ve dinlemeye gidersiniz. Bu görüşmeler o kişinin kendi ortamında gerçekleş7ği için doğal ve çoğu zaman daha gerçekçi olur. Aşağıdaki gibi temel sorulara cevap vermeniz kolaylaşır: Kullanıcının sosyal çevresi neye benziyordu ve kullanıcıya etra,nda yardımcı olabilecek insanlar var mı? Fiziksel çevre nasıldı ve ne tür ile7şim araçlarına sahip7ler? Gerry Gaffney, bağlamsal görüşmelerin nasıl yapılacağını anla>yor.

21 Banner Körlüğü Banner körlüğü, kullanıcıların reklam gibi algıladığı her imgeyi yoksaydıkları duruma verilen addır. Reklamlar sitenin bir parçası gibi göründüklerinde kullanıcılar tara,ndan daha fazla dikkat edilir. Göz İzleme sonuçları bu tarz bir körlüğün varlığını doğrular niteliktedir. Banner Körlüğü : h_p://www.useit.com/alertbox/banner- blindness.html

22 Basitlik Kanunu Grafik tasarımcı Janh Maeda nın yazdığı 10 basitlik kanununu ve basitliğe ulaşmak için 3 anahtar yolu içeren kitap. Bu 10 kanun şu şekildedir: 1. Azalt 5. Farklılıklar 9. Başarısızlık 2. Düzenle 6. Bağlam 10. Bir 3. Zaman 7. Duygu 4. Öğren 8. Güven The Laws of Simplicity

23 Bebek Ördek Sendromu Bir sisteme alışan kullanıcıların benzer işe yarayan diğer sistemleri sürekli onunla karşılaş>rması durumudur. Web siteleri için düşündüğümüzde yenilenen sitelerde alış>kları eski arayüzü beğenip yeni arayüzü beğenmeme durumu olarak görülebilir. Ayrıca kullanıcıların Youtube ile alış>kları özellikleri diğer video sitelerinden bekleme düşüncesi de bu sendroma bir örnek7r. Bebek Ördek Sendromu: h_p://bit.ly/xrvbxb

24 Bilgi Mimarisi Bilgi mimarisi, web sitesinin içereceği bilgilerin ve fonksiyonların yerleşimi için oluşturulan bir plan ve yapıdır. Bilgi Mimarisi Ens7tüsü

25 Bireysel Görüşmeler Bir kullanıcıyla yüzyüze, telefonla ya da anlık mesajlaşma yoluyla görüşmeyi kapsar. Süresi 30 dakika ila 1 saat arasındadır. Bu görüşmeler bir kullanıcının çalışmalarını izlemeyi içermez. Bu yüzden, kullanılabilirlik tes7 ya da ortam görüşmeleri sırasında kullanıcılarla röportaj yapmaktan farklıdır. Sitenizi ziyaret eden kullanıcı profilini ayrın>lı olarak anlamanızı sağlar. Onların tutumlarının, inançlarının, isteklerinin ve deneyimlerinin derinine inebilirsiniz. Bireysel Görüşmeler : h_p://www.usability.gov/methods/

26 Buraya Tıklayın Link vermek için kullanılan ama kullanılabilirlik ve arama motoru op7mizasyonu adına oldukça zararlı olmasına rağmen sıkça kullanılan bir ifadedir. Linklerin kullanıcının gideceği sayfayı net bir şekilde ifade etmesi beklendiğinden Buraya >klayın linkler için kullanılması kullanıcı da bilinmeye doğru gipği izlenimi uyandırır. Google da Buraya Tıklayın araması , Click Here araması ise sonuç çıkarıyor.

27 C- D CAPTCHA Dönüşüm Oranı

28 CAPTCHA Captcha (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart), bilgisayar ve insanların davranışlarını ayırt etmek amacıyla özellikle web formlarında formların robotlar yerine insanlar tara,ndan doldurulduğunu doğrulanması için kullanılan tespr. CAPTCHA'lar robotları engellerken okunması zor bazı örnekleri ile form tamamlama oranlarına nega7f etkisi bulunmaktadır. Seomoz araş>rması na göre CAPTCHA kullanımı formun başarı oranını %3.33 düşürüyor.

29 Dönüşüm Oranı Dönüşüm oranı yap>ğınız sa>ş sayısının siteye gelen toplam ziyaretçilerin sayısına olan oranıdır. Benzer şekilde üyelik formları içinde formu doldurarak üye olan kullanıcıların sayısının form sayfasını ziyaret eden toplam kullanıcı sayısına oranıdır. Conversion Rate Experts, dönüşüm oranı op7mizasyonu methodunu paylaşıyor.

30 E- F Ekmek Kırın[ları Ergonomi Erişilebilirlik Etkililik Etkinlik F Şeklinde Okuma Fi`s Kanunu

31 Ekmek Kırın[ları Kullanıcının şu an nerede olduğunu ona gösteren yer göstergeçlerine ekmek kırın>ları (breadcrumbs) denmektedir. Örnek olarak: Ana Sayfa >> Blog Ana Sayfa >> Kullanılabilirlik >> Denek Sayısı Steve Krug, Don t Make Me Think kitabında ekmek kırın>larının kullanımını anla>yor.

32 Ergonomi İnsan- bilgisayar etkileşiminden önde gelen ve ilişkili olan tasarım geleneğidir. Ergonomi insan faktörleri ile eş anlamlı olarak kullanılır. İTÜ Ergonomi Grubu

33 Erişilebilirlik Web sayfalarının engelli kişiler tara,ndan da kullanılabilmesi anlamına gelir. Erişilebilirlik sağlandığı takdirde, engelli kişiler web sayfalarını algılayabilir, anlayabilir, sayfalar arasında dolaşabilir, sayfalar ile etkileşimde bulunabilir ve sayfalara katkı sağlayabilirler. Aynı zamanda engelli olmayan kişilere de, (örneğin yaşlılık sebebiyle alışkanlıkları değişen kişiler gibi) çeşitli avantajlar sağlar. 10 adımda erişilebilir web sayfaları oluşturabilirsiniz.

34 Etkililik Kullanıcının amaçladığı görevi tamamlamasını kolaylaş>rma derecesidir. Genellikle hatalardan kaçınma ve görevlerin başarıyla tamamlanması derecesidir. Görev başarı oranları hakkında bilmeniz gereken 10 şey

35 Etkinlik Bir kullanıcı görevi doğru ve başarılı bir şekilde tamamlarken arayüzün hızı etkililiği belirler. Daha hızlı tepki süresi genellikle daha iyi olsa da, tutarlı bir tepki süresi de önemlidir. Sitelerin Etkinliğini Ölçmek

36 F Şeklinde Okuma Göz izleme çalışmaları sonucunda kullanıcıların web'de içerik okurken F şeklini çizdiği ortaya çıkmış>r. Jacob Nielsen in F 7pi okuma araş>rması

37 Fi`s Kanunu Hedef nesnenin boyutuna ve uzaklığına bağlı olan birşeye işaret etmek için geçen süreyi hesaplayan bir modeldir. Fi_s Kanunu ve varyasyonları fare kullanma ve diğer giriş araçlarıyla ekranda herhangi bir yere >klama süresini gösterir. Fi_s Kanunu, tasarımcılar tara,ndan hede eki butonlar (örn. form doldurulduktan sonra gelen gönder butonu) daha büyük ve yakın düzenlenerek uygulanabilir. Fi_s Kanunu Formülü

38 G- H Gerilla Kullanılabilirlik TesQ Görev Analizi Göz İzleme Cihazı Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Halo Etkisi Hata Mesajları Hawthorne Etkisi

39 Gerilla Kullanılabilirlik TesQ Kullanıcıyı laboratuvar ortamına sokmadan, mümkünse onun bulunduğu yere gidilerek yapılan hızlı testlere denir. Bu testler ekran kayıt programı ve bir kamera ile kolayca gerçekleş7rilebilir. Sadece Mac OS X'de çalışan Silverback yazılımı bu testlerin yapılmasını oldukça kolaylaş>rmaktadır. Userspots Gerilla Test Sayfası

40 Görev Analizi Görev analizi kullanıcılarınızın amaçlarını, sitenizde ne yapmak istediklerini ve nasıl çalış>klarını görmeniz için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile kullanıcıya bir görevi bi7rmek için gerekli bütün adımlar çıkarılır ve analiz edilir. Görev analizini, kullanıcı analizinin tamamlayıcısı olarak düşünebilirsiniz. Görev analiziyle alakalı bir sunum: h_p://www.slideshare.net/fcatak/grev- anaki

41 Göz İzleme Cihazı Göz izleme cihazı kullanıcının ekranda nereye, ne kadar süre ve kaç kere bak>ğına, anlık ve geçmiş dikka7nin nerede yoğunlaş>ğına, niye7ne, zihinsel durumuna ilişkin bilgi sağlamaktadır. Sayısal ve görsel şekillerde sunulan bu bilgi sayesinde kullanıcının arayüz ile etkileşiminin nasıl olduğuna dair fikir yürütülebilmektedir. İlk Göz İzleme Cihazı

42 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Grafiksel Kullanıcı Arayüzü, bilgisayarlarda işle7len komutlar ve bunların çık>ları yerine simgeler, pencereler, butonlar ve panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel addır. Steve Jobs XEROX PARC laboratuvarı ziyare7ni anla>yor.

43 Halo Etkisi Halo etkisi kısaca iyi bir arkadaşımızın kötü özelliklerini görmemek durumu ile örneklendirebileceğimiz 'bir insanın sahip olduğu bir olumlu ya da olumsuz özelliğinin, onunla ilgili genel bir yargının oluşmasına ve diğer özelliklerinin bu çerçevede değerlendirilmesine yol açması' durumu olarak açıklanabilir. Websitelerinde de kullanıcılar siteyi este7k buluyorlarsa sitenin kullanılabilir olduğunu düşünüp bazı sorunları görmezden gelebiliyor. Halo etkisi: h_p://en.wikipedia.org/wiki/halo_effect

44 Hata Mesajları Kullanıcılar sık sık hata mesajları ile karşı karşıya kalırlar. Hatalar ve bu mesajlar can sıkıcıdır. Genellikle teknik bir dil ile yazıldığından kullanıcılar tara,ndan anlaşılmazlar. Hata sayfalarını örnek verirsek çoğu zaman kullanılan 404 rakamı kullanıcılar için hiçbir şey ifade etmemektedir. Güçlü hata mesajları yazmak için 10 ipucu

45 Hawthorne Etkisi 1927 ile 1932 yılları arasında Harvard Üniversitesinden bir grup psikolog tara,ndan Chicago'da bulunan Hawthorne'da Western Electric'te yapılan araş>rma ile bulundu. Çalışma sonucunda gözlenen kişilerin performanlarının normalden daha fazla olduğu ortaya çıkmış>r. Kullanılabilirlikte bu etkiyi kullanılabilirlik testlerinde görüyoruz. Test esnasında kullanıcıların normalden daha iyi bir performans gösterdikleri Hawthorne Etkisi ile açıklanabiliyor. Bu etki nedeniyle web üzerinden yapılan testlerde alınan sonuçların daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında Hawthorne etkisi nin bulunduğu çalışmada Hawthorne etkisi yoktur.

46 İ- J İçerik Envanteri İnsan Bilgisayar Etkileşimi Jacob Nielsen Jeff Raskin

47 İçerik Envanteri Sitenizin tüm içeriklerinin listelendiği yer, içerik envanteri olarak adlandırılmış>r. Yeni bir web sitesi geliş7rirken, çalışmalarınızı içerik envanteri oluşturarak takip etmeniz önerilen bir yoldur. İçerik envanterini oluşturabilmeniz için sitenizin her sayfasında bulunan bilgileri sınıflandırarak tanımlamalısınız. Adap7ve Path, içerik envanteri yöntemini anla>yor.

48 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Çeşitli bilimsel ve uygulama alanlarının insanların bilgisayarı nasıl kullandığı ve bilgisayarların insanlar tara,ndan daha etkin kullanılabilmesi için nasıl tasarlanabileceğini araş>rır. İnsan- bilgisayar etkileşimi alanına farklı alanlardan insanlar katkı sağlamaktadır: bilgisayar bilimleri, psikoloji, ergonomi, bilişim bilimleri, grafik tasarım, sosyoloji, eği7m vb. ODTÜ İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı

49 Jacob Nielsen Jacob Nielsen, Usability Engineriing ve Priori7zing Web Usability gibi önemli kitapların yazarı ve kullanılabilirlik alanında 79 patent sahibi bir kullanılabilirlik uzmanıdır. Jacob Nielsen, adresinde yap>ğı çalışmaları paylaşmaktadır.

50 Jeff Raskin İnsan- bilgisayar arayüzü uzmanı ve ilk Macintosh un tasarımcısı. Jeff Raskin : h_p://en.wikipedia.org/wiki/jef_raskin

51 K- L Kağıt ProtoQpleme Kart Gruplama K.I.S.S Kullanıcı Deneyimi Kullanıcı Odaklı Tasarım Kullanılabilirlik Kullanılabilirlik TesQ Luminosity Kontrast Oranı

52 Kağıt ProtoQpleme Herhangi bir arayüzün kağıt üstündeki taslaklar, ekran görüntüleri, flash modeller gibi farklı seviyelerdeki versiyonlarının arayüz tasarımı sonlandırılmadan test edilmesidir. Hanmail.net, etkileşimli kağıt proto7pler ile yeni oluşturacağı sayfayı test ediyor.

53 Kart Gruplama Kart gruplama sitenin bilgi mimarisini oluşturmak ve sitede bulunan içeriklerin ve işlevlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirileceğini tespit etme amacıyla yapılan çalışmadır. Birbirine yakın işlevler belirlenerek sitenin navigasyon ve menü yapısı belirlenir. Kart Gruplama Araçları: Xsort (Mac), Cardzort (Windows), Op7malsort (Online)

54 K.I.S.S Kelly Jahnson tara,ndan bulunan bu kısaltma aslında en başta 'Keep it simple and stupid' olarak kullanılmaktaydı. Sonrasında ise 'Keep it simple, stupid!' ve 'Keep it simple and short' olarak kullanılmaya başlandı. Bu cümle tasarımları basit tutmak gerek7ğini anla>p tasarım aşamasında minimalist bir yaklaşım sergilenmesi gerek7ğini ifade ediyor. K.I.S.S Hakkında Techcrunch Yazısı

55 Kullanıcı Deneyimi Kullanıcı Deneyimi (User Experience), kullanıcıların bir sistem, ürün veya servis ile etkileşimlerinin tamamını kapsamakta ve bu süreçlerin kullanıcıda yara ğı etki olarak ifade edilmektedir. Kullanıcı Deneyimi Tekerleği

56 Kullanıcı Odaklı Tasarım Geliş7rilen ürünün hitap epği kitlenin gereksinimleri doğrultusunda biçimlendirildiği, kullanıcının tasarımın her aşamasında dâhil olduğu tasarım yöntemine 'Kullanıcı Odaklı Tasarım' denmekte yılında K.D. Easton Kullanıcı Odaklı Tasarım yöntemini şema ile belirtmiş7r.

57 Kullanılabilirlik Öğrenebilirlik, ha>rlanabilirlik, etkin kullanım, güvenli kullanım ve kullanıcı memnuniye7nin kullanım kolaylığı ge7rdiğini vurgulayan terim. ISO Standartlarında Kullanılabilirliğin Tanımı

58 Kullanılabilirlik TesQ Kullanılabilirlik tes7 gerçek kullanıcıların sitenizi ve uygulamanızı nasıl deneyimlediğini anlamanın en iyi yoludur. Röportaj ve odak gruplarının aksine kullanıcıların kendi davranışları ve terchilerini raporlar. iyi tasarlanmış bir kullanılabilirlik tes7 kri7k görevler üzerindeki gerçek performansı ölçer. Kullanılabilirlik Tes7 Yürütme Görsel Rehberi (pdf)

59 Luminosity Kontrast Oranı W3 konsorsiyumu tara,ndan hazırlanan Web İçerik Erişilebilirliği Yönergeleri nin 2.0 versiyonunda arka plan rengi/yazı rengi kombinasyonlarının kontrast değerlerini ölçmek için önerilen algoritmadır. Luminosity Kontrast Kontrol Aracı : h_p://www.snook.ca/technical/

60 M- O Memnuniyet Odak Grubu Okunabilirlik

61 Memnuniyet Memnuniyet, kullanıcının web sitesini kullanırken oluşan olumlu veya olmsuz düşüncelerinin ölçüsünü ifade eder. Kullanılabilirlik testlerinde memnuniyet kullanıcının yüz ifadelerinden, web sitesini kullanırken yap>ğı yorumlardan ve test sonrası verilen anket sonuçları değerlendirilerek ölçümlenebilir. Kullanıcı Memnuniye7ni Ölçmek

62 Odak Grubu Herhangi bir konuda farklı görüşleri olabilecek veya belirli bir hedef kitlesine uyan küçük bir grubun tar>şmasıyla derinlemesine çözümleme yapmayı amaçlayan bir bilgi toplama yöntemidir. Bu yöntemin sonuçlarının doğruluğu hala tarpşılmaktadır. Odak Grupları Neden İşe Yaramaz?

63 Okunabilirlik Sayfaların okunabilir olması içeriğin kullanıcılar tara,ndan çok daha kolay bir şekilde anlaşılması için (sayfa dilinin anlaşılır olması ile birlikte) gereken ilk şartlardandır. Sayfalardaki me7nlerin okunabilirliğini ar>racak bir araç : h_p://www.readability.info/

64 P- S Paralel Tasarım Persona ProtoQp Sezgisel Analiz Sıcaklık Haritası Steve Krug SUS

65 Paralel Tasarım Paralel tasarım tekniğiyle, birçok insan aynı gereksinimlerden başlangıç tasarımı yara>r. Her insan bağımsız çalışır ve bi7rdiklerinde kendi kavramlarını grupla paylaşırlar. Tasarım takımı her çözümü düşünür ve her tasarımcı onların çözümünü daha da geliş7rmek için en iyi düşünceyi kullanır. Bu süreç birçok farklı, yaygın düşünceleri kurmayı ve her tasarımdan en iyi düşünceyi kesinleş7rmeyi sağlar. Nielsen ve Fauber in Paralel Tasarım Makalesi

66 Persona Kişilik kar> ürünün/sitenin/yazılımın kullanıcı profilini tanımlamak için hazırlanmış tek bir insandan oluşan tasarımdır. Kişilik kar>nda kullanılan insan gerçek kişilerden seçilmemiş olup; adı, yüzü, tutumları ve hedefleriyle ürününüzün kullanıcılarının hedef kitlesini yansıtmaktadır. Kişilik kartları, kişi profilini öğrenerek ürününüzün özellikleri ve tasarımı hakkında kararlar vermenizi sağlar. Tasarım ve Kullanılabilirlik Çalışmalarında Kişilik Kartları

67 ProtoQp Herhangi bir somut nesnenin örnek teşkil edebilecek ana fonksiyonlarını ortaya koyabilecek ilkel bir örneğine denir. Web siteleri için bu web üzerinde gösterilebilecek taslaklar olduğu gibi sitenin şablonunu kâğıt üstünde gösteren bir çizim de olabilir. Todd Zaki Warfel, proto7p araçları için yap>ğı anke7n sonuçlarını paylaşıyor.

68 Sezgisel Analiz Sezgisel analiz (heuris7c analysis), bilgisayar yazılımları için kullanıcı arayüz (UI) tasarımındaki kullanılabilirlik problemlerini tanımlamada yardımcı olan bir kullanılabilirlik kontrol yöntemidir. Bu yöntem özellikle arayüzü değerlendirmeyi içerir ve değerlendirilen arayüzün tanımlanan kullanılabilirlik prensibiyle uyumunu yargılar. Sezgisel Analiz Yöntemleri : h_p://en.wikipedia.org/wiki/heuris7c_evalua7on

69 Sıcaklık Haritası Göz izleme cihazı'nın göz bebeklerinin hareketlerini ve odaklanmalarını izleyerek çıkardığı haritaya verilen addır. Bu haritalarda kırmızı bölümler kullanıcıların en fazla odaklandıkları bölümleri gösterir. Odaklanma oranını gösteren renkler kırmızı- turuncu- sarı- yeşil şeklinde çok aza doğru gitmektedir. Yarbus un çalışmasına göre (1967) sıcaklık haritaları kullanıcı amaçlarına göre değişir.

70 Steve Krug Steve Krug Kullanışlı Web Siteleri Yaratma! kitabının yazarıdır. Yurt dışında Don t Make Me Think ismiyle çıkan kitap kullanılabilirlik ve web tasarımı üzerine tecrübelerini aktardığı çok önemli bir kaynak>r. Steve Krug ayrıca kullanılabilirlik konusunda çalıştaylar düzenleyip kullanılabilirlik testlerinin nasıl yapılacağını ka>lımcılara aktarmaktadır. Steve Krug un The Least You Can Do About Usability adındaki sunumunu

71 SUS SUS anket en yaygın olarak kullanılan ankettir yılında ofis elektroniklerinin kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla John Brooke tarafından oluşturulmuştur. 10 sorudan oluşmaktadır ve 1 den 5 e kadar puanlama ile yapılmaktadır. Elde edilen puanlar farklı bir sistemle toplanmakta ve elde edilen değere göre sistemle ilgili çıkarımlar yapılmaktadır. Ticari bir kaynak olmamakla birlikte değerlendirme tekniğinin doğru yapılması gerekmektedir. Jeff Sauro, SUS skorunun global karşılığını açıklıyor.

72 T- U Tasarımcı Körlüğü Taslak Ters Piramit Userspots UPA

73 Tasarımcı Körlüğü Tasarımcı körlüğü tasarımı yapan kişinin arayüzün mükemmel ve hatasız olduğunu düşünmesi olayıdır. Ayrıca tasarımcı ve programcı kişiler genellikle üst düzey internet kullanıcılarıdır. Çoğu kullanıcı sistemi onların kullandığı şekilde kullanmayacak>r. Bu yüzden bir tasarımcı kendi tasarladığı arayüzün kendisi rahat kullandığı için kullanılabilir olduğunu düşünmemelidir. Jacob Nielsen in 10 kullanılabilirlik sloganından 5 incisi: Tasarımcılar Kullanıcı Değildir

74 Taslak Taslak genel olarak daha bitmemiş bir işin planlamasının yapıldığı halinin gösterimidir. Will Evans taslak çizmenin doğru yöntemini anla>yor.

75 Ters Piramit Haber yazma şeklini anlatmak için kullanılan bir metafordur. Pirami7n üstünde haberle alakalı 5N (Ne?, Nerede?, Ne zaman?, Nasıl?, Neden?) ve 1K (Kim) bilgilerinin verildiği yer ters piramidin üst bölümüdür. Kullanıcılar web üzerinde içerikler tam okumayıp tararlar. Bu yüzden ters piramidin en üstünde haberle ilgili tüm bilgilerin verilmesi kullanılabilirlik açısından önemlidir. Kullanıcılar paragrafların %20 sini, linklerin de ilk iki kelimesini okuyor.

76 Userspots 2009 yılında kurulan ve kullanılabilirlik, kullanıcı araş>rmaları ve kullanıcı deneyimi alanında çalışmalarına devam eden firma. Bknz: Userspots Web Sayfası, Userspots Blog, Userspots Kullanılabilirlik Bülteni :)

77 UPA Usability Professionals Associa7on (UPA) kullanılabilirlik profosyonellerini biraraya ge7rmeyi amaçlayan bir oluşumdur. UPA Web Sitesi

78 Kullanılabilirlik Sözlüğü

Göz İzleme Tekniği. Göz İzleme İle Kullanılabilirlik Tes7. www.userspots.com. Göz İzleme Nedir Göz İzlemenin Diğer Tekniklerden Farkı

Göz İzleme Tekniği. Göz İzleme İle Kullanılabilirlik Tes7. www.userspots.com. Göz İzleme Nedir Göz İzlemenin Diğer Tekniklerden Farkı 4 2 1 3 6 Göz İzleme Tekniği 7 www.userspots.com 5 Göz İzleme Nedir Göz İzlemenin Diğer Tekniklerden Farkı Göz İzlemenin Al9 Sırrı 16 Göz İzleme Çalışması Göz İzleme İle Kullanılabilirlik Tes7 ! İçindekiler

Detaylı

Etkileşimli Sistem Tasarımı. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

Etkileşimli Sistem Tasarımı. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ Etkileşimli Sistem Tasarımı Dr. Gültekin ALTUNTAŞ İnsan Bilgisayar Etkileşimi Etkileşimli Otobüs Durağı http://cargocollective.com/angelaepark/interactive-bus-stop Etkileşimli Otobüs Durağı Etkileşimli

Detaylı

WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB 2.0 ve WEB TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ Yüksek Lisans Tezi C. Ufuk BAYTAR Danışman:

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (152-166) Orhan Dikener (Arş. Gör. Dr.) Selçuk Üniversitesi İletişim

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

Web Sayfası Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sayfası Örneği

Web Sayfası Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sayfası Örneği Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2009), 278-298 Web Sayfası Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sayfası Örneği Measurment of Web Usability: Web Page of

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 57-80 Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Detaylı

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz?

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz? CALL Ders Kitabı Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

GÖRSEL TASARIM VE KULLANICI ARAYÜZÜ ÖZELLİKLERİ

GÖRSEL TASARIM VE KULLANICI ARAYÜZÜ ÖZELLİKLERİ GÖRSEL TASARIM VE KULLANICI ARAYÜZÜ ÖZELLİKLERİ 3 İnternet sitelerinin hedef kitle tarafından etkin ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için sitenin görsel arayüz ve tasarımlarının kullanılabilirlik

Detaylı

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Uygar AYDIN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

2.1 2.1. Sitenin İsimlendirilmesi

2.1 2.1. Sitenin İsimlendirilmesi GENEL ÖZELLİKLER 2 İnternet sitesi içeriklerinin, hedef kitle tarafından etkin ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi, internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanıcılar tarafından kolay ve hızlı

Detaylı

Öğretmenler ve Eğitim Programı notları.

Öğretmenler ve Eğitim Programı notları. Öğretmenler ve Eğitim Programı notları. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE GÖRSEL ÖGELERİN KULLANIMI 1 Şeyma Esin ERBEN Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İstanbul Jale BALABAN-SALI Anadolu Üniversitesi, İletişim

Detaylı

KAAN GÜLTEN kimdir? ÖNSÖZ BÖLÜM 1 SEO TERİMLERİ

KAAN GÜLTEN kimdir? ÖNSÖZ BÖLÜM 1 SEO TERİMLERİ KAAN GÜLTEN kimdir? Seo sektörü ile ilgili çalışmalara 2007 yılında başlayan yazar, sektöre 2009 yılında Seohocasi.com sitesiyle aktif olarak giriş yapmıştır. Sitesinde, yürüttüğü çalışmalar kapsamında

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Web Analiz. Rehberi. www

Web Analiz. Rehberi. www Web Analiz Rehberi www 1 İçindekiler Önsöz 2 Yazarlar Hakkında 3 Anahtar Performans Göstergeleri 4 Anahtar Performans Göstergelerin (APG) İzlenmesi 5 Değişimlerin (Anomalilerin) Belirlenmesi 6 Ziyaretçiler

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA MODÜL IX İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA FAALİYETLERİ AGORA Avrupa II - Avrupa boyutunda küçük ölçekli kentsel ticarette profesyonel rekabet becerilerinin geliştirilmesi için Ortak Entegre Yönetim e-öğrenim

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

Bu çalışma iki temel amaç çerçevesinde hazırlanmıştır:

Bu çalışma iki temel amaç çerçevesinde hazırlanmıştır: I. GĐRĐŞ: Teftiş Kurulu Başkanlığının 15/10/2007 tarih ve 3122 sayılı görev emirleri ekinde yer alan 15/10/2007 tarih ve 3117 sayılı Bakan Onayı gereğince Müfettişliğimizce yürütülen inceleme ve araştırma

Detaylı

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NING WWW.NİNG.COM TANıM Ning (Çince de barış anlamına gelir) eğitmenler arasında oldukça popülerdir ve istikrarlı, özellikler bakımından zengin bir iletişim platformudur. Dünya genelinden yüz binlerce

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 2.0

Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 2.0 Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 2.0 Aralık 2010 Abdulkadir ANAÇ Cihan CANDEMİR Meliha YENİLMEZ tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. İçerik GİRİŞ 3 WCAG 2.0 Yardım Katmanları... 3 WCAG 2.0 Yardımcı Dokümanlar...

Detaylı