XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler"

Transkript

1 XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay Balta, Eser Lay Ergun, Serdar Özkasap, Murat Tuncer, Bahattin Tunç, Mualla Çetin, Aytemiz Gürgey. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİ HASTALARINDA WNT SİNYAL İLETİ YOLU GENLERİNİN HİPERMETİLASYON ANALİZLERİ: Özden Hatırnaz, Müge Sayitoğlu, Uğur Özbek. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Bildiri: Sözel No: S000 T-ALL OLGULARINDA NOTCH GEN MUTASYONLA- RININ ARAŞTIRILMASI: Yücel Erbilgin, Müge Aydın Sayitoğlu, Özden Hatırnaz, Lebriz Yüksel, İnci Yıldız, Leyla Ağaoğlu, Sema Anak, Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan, 5 Çetin Timur, Tiraje Celkan, Ayşegül Ünüvar, Ömer Devecioğlu, Zeynep Karakaş, Uğur Özbek. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Bakırköy SSK, 5 Göztepe SSK Bildiri: Sözel No: S000 BFM-ALL-90 ve 95 TEDAVİ PROTOKOLLERİ İLE YILLIK İZLEM SONUCU- BURSA: Adalet Meral Güneş, Birol Baytan, Ünsal Günay. Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bildiri: 5 Sözel No: S0005 AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ (AML) TANI VE SINIF- LAMASINDA CD6 (Fc gamma Receptor I): Mesude Yılmaz, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet, Funda Ceran, Osman Yokuş, Özlem Balçık. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği Bildiri: 6 Sözel No: S0006 BİR KÖK HÜCRE BELİRLEYİCİSİ OLAN CD ÜN (INTERLEUKIN- RECEPTOR ALPHA ZİNCİRİ) AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE BLASTLARDA EKSPRESYONU: Klara Dalva, Sema Meriç, Şenay İpek, Aydın Öztürk, Meral Beksaç. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Allojenik Transplantasyon / GVHH / Geç Yan Etkiler Bildiri: 7 Sözel No: S0007 ÇOCUKLARDA AKRABA DIŞI KÖK HÜCRE TRANSP- LANTASYONU: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Gülsün Tezcan, Vedat Uygun, Zeynep Öztürk, Pınar Kurt, Alphan Küpesiz, Berna Aktürk, Volkan Hazar, M. Akif Yeşilipek. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bildiri: 8 Sözel No: S0008 TALASEMİ MAJÖR HASTALARINDA KARIŞIK TİP KİMERİZMİN KLİNİK ÖNEMİ: Elif Ünal, Mehmet Ertem, Talia İleri, Klara Dalva, Pervin Topçuoğlu, Sevgi Gözdaşoğlu, Zümrüt Uysal. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 9 Sözel No: S0009 MALİGN OLMAYAN HASTALIKLARDA ALLOJE- NİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ TECRÜBELERİ: Barış Kuşkonmaz, Gülten Türkkanı, Mualla Çetin, Şule Ünal, Tuba Tuğrul, Betül Tavil, Yasemin Işık Balcı, Selin Yılmaz, Murat Tuncer, İlhan Tezcan, Duygu Uçkan. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Bildiri: 0 Sözel No: S000 ALICI-VERİCİ ARASINDA SHORT TANDEM REPE- AT-STR LERDE FARKLILIĞIN ALLOJENEİK HEMA- TOPOETİK HÜCRE TRANSPLANTASYON (ALLO-HHT) SONUCUNA ETKİSİ: Esin Serbest, Pervin Topçuoğlu, Klara Dalva, Aynur Uğur Bilgin, Ender Soydan, Önder Arslan, Muhit Özcan, Hamdi Akan, Osman İlhan, Meral Beksaç, Nahide Konuk, Akın Uysal, Günhan Gürman, Mutlu Arat. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Ankara Bildiri: Sözel No: S00 AĞIR APLASTİK ANEMİ TANISI İLE ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ UYGULANAN HASTA SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Şahika Zeynep Akı, Zübeyde Nur Özkurt, Zeynep Arzu Yeğin, Münci Yağcı, Gülsan Türköz Sucak, Rauf Haznedar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: Sözel No: S00 ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ OLAN HAS- TALARDA KARACİĞER BİYOPSİ SONUÇLARI: Gülsan Türköz Sucak, Zeynep Arzu Yeğin, Zübeyde Nur Özkurt, Şahika Zeynep Akı, Tarkan Karakan, Gülen Akyol. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 5

2 Anemi / Eritrosit Fizyolojisi ve Bozuklukları / Demir Metabolizması Bildiri: Sözel No: S00 β-talasemi MAJORLU HASTALARDA KARDİYOVAS- KÜLER VE RENAL ZEDELENMENİN VEGF, T*MRG, KAROTİS DOPLERİ VE NAG/KREATİNİN ÖLÇÜMLERİ İLE ERKEN TAYİNİ: Şule Ünal, Barış Kuşkonmaz, Ali Düzova, Tuncay Hazırolan, Bilge Ergen, Ayşin Bakkaloğlu, Fatma Gümrük. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji Ünitesi Bildiri: Sözel No: S00 PREEKLAMPTİK VE DİYABETİK ANNE BEBEKLERİN- DE ERKEN SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE DEMİR DEPOLARININ ARAŞTIRILMASI: Nazan Kavas, Hale Ören, Zekiye Altun, Şebnem Yılmaz, Şivekar Tınar, Gülersu İrken. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Ege Doğumevi Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Onarım Tıbbı Bildiri: 5 Sözel No: S005 ALLOJENEİK KEMİK İLİĞİ NAKLİ UYGULANAN RAT- LARDA GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞININ PRO- FİLAKSİ VE TEDAVİSİNDE MEZANKİMAL KÖK HÜC- RELERİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: Oral Nevruz, Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Aysel Pekel, Bahar Dirican, Ali Fuat Çiçek, Mükerrem Safalı, 5 Elvin Akdağ, Murat Beyzadeoğlu, 5 Tayfun İde, Ali Şengül. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji ve Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İmmünoloji, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi ve Patoloji, 5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma Merkezi Bildiri: 6 Sözel No: S006 LÖSEMİ HÜCRE HATLARINDA RESVERATROL İLE İNDÜKLENMİŞ P5 ARACILI APOPTOZDA RUNX, PIKCA ve p5 GEN EKSPRESYONLARININ ÖNEMİ: Çığır Biray Avcı, Fahri Şahin, Sinem Numanoğlu, Sunde Yılmaz, Z. Özlem Doğan, Ali Uğur Ural, Ferit Avcu, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Ege Universitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Biyoloji, Ege Universitesi Tıp Fakultesi Hematoloji, GATA Hematoloji Bildiri: 7 Sözel No: S007 MEZANKİMAL KÖK HÜCRELERİN TAVŞAN ATONİK MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILMASI: HİSTOPATO- LOJİK ÖN ÇALIŞMA: Murat Dayanç, Yusuf Kibar, Ali Uğur Ural, Önder Öngürü, Hasan Cem Irkılata, Ferit Avcu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Bildiri: 9 Sözel No: S009 XRCC İLE XPD DNA TAMİR GEN POLİMORFİZİMLE- Rİ İLE BURKİTT LENFOMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: Safa Barış, Tiraje Celkan, Bahadır Batar, Mehmet Güven, Alp Özkan, Hilmi Apak, İnci Yıldız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji- Onkoloji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Bildiri: 0 Sözel No: S000 MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN ELDESİ, ÜRETİMİ, FARKLILAŞTIRMASI, IMMUNFENOTİPİK ÖZELLİKLE- Rİ VE KROMOZOMAL YAPILARI: İlknur Kozanoğlu, Hakan Özdoğu, Can Boğa, Erkan Maytalman, Oktay Sözer, Feride İffet Şahin. Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji Araştırma Labaratuvarı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / Immuntiplendirme Bildiri: Sözel No: S00 İN VİTRO KOŞULLARDA MULTİPLE MYELOMA HÜCRE DİZİLERİNDE BORTEZOMİB E KARŞI GELİŞTİRİLEN ÇOKLU İLAÇ DİRENÇ MEKANİZMALARININ İNCELEN- MESİ: Tolga Uyuklu, Ali Uğur Ural, Meral Sarper, Ferit Avcu, Yusuf Baran, Pınar Elçi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma Merkezi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bildiri: Sözel No: S00 MULTİPLE MYELOMADA MİKROSATELLİT İNSTABİLİ- TE VE HETEROZİGOZİTE KAYBI: Ayşen Timurağaoğlu, Evren Kiriş, Sema Demircin, Seray Dizlek, Nilay Uysalgil, Güçhan Alanoğlu, Levent Ündar. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: Sözel No: S00 HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE TELOMERAZ MRNA EKSPRESYON DÜZEYİ VE 57 OLGUNUN YILLIK İZLE- Mİ: Özgür Çoğulu, Buket Kosova, Emin Karaca, Filiz Vural, Cumhur Gündüz, Ayşe Erbay, Deniz Karapınar, Serap Aksoylar, Canan Vergin, Murat Tombuloğlu, Nazan Çetingül, Ferda Özkınay. Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı, Ege Üniversitesi, Genetik Anabilim, Ege Üniversitesi, Dahiliye, Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 8 Sözel No: S008 ANORMAL HEMOGLOBİNLERİN MİKROARRAY İLE TANIMLANMASI İÇİN İŞARETLEYİCİ TASARIMI: Sedefgül Yüzbaşıoğlu Arıyürek, Kıymet Aksoy. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Adana 6

3 Bildiri: Sözel No: S00 t (, 8) TANISINDA FOLİKÜLER LENFOMALI OLGU- LARIN PARAFİN DOKU ÖRNEKLERİNE İLK UYGU- LANMASI GEREKEN MOLEKÜLER YÖNTEM VE ELDE EDİLEN SONUÇLARIN KLİNİK BULGULARLA KORRE- LASYONU: Nur Selvi, Buket Kosova, Cumhur Gündüz, Güray Saydam, Burçin Tezcanlı, Emin Karaca, Mine Hekimgil, Filiz Büyükkeçeci, Murat Tombuloğlu, Nejat Topçuoğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Hematopoez ve Kök Hücre Araştırmaları Bildiri: 5 Sözel No: S005 ERİŞKİN İNSAN KEMİK İLİĞİNİN HEMATOPOİETİK VE HEMATOPOİETİK OLMAYAN KÖK HÜCRE İÇE- RİĞİNİN 8-RENKLİ AKIM SİTOMETRİK YÖNTEM İLE TANIMLANMASI: Ferda Tekinturhan, Albert D. Donnenberg, Melanie E. Pfeifer, Darlene A. Monlish, Ludovic Zimmerlin, Vera S. Donnenberg, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi, University Of Pittsburgh, Université Paris 7 Bildiri: 6 Sözel No: S006 MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN, BURGER HASTALIĞINDA YENİ DAMAR OLUŞUMU VE YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ: Ali Ünal, Leylagül Kaynar, Naci Emiroğulları, Nevzat Özcan, Ertuğrul Mavili, Fevzi Altıntaş, Bülent Eser, Mustafa Çetin. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hodgkin Dışı Lenfoma/ Araştırmalar/ Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi Bildiri: 7 Sözel No: S007 DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA- DA İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK ALT GRUPLA- RIN BELİRLENMESİNİN PROGNOZDAKİ ÖNEMİ: İnci Alacacıoğlu, Mehmet Ali Özcan, Ülkü Küçük, Sermin Özkal, Özden Pişkin, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Aydanur Kargı, Bülent Ündar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bildiri: 8 Sözel No: S008 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ VE NON-HODGKİN LENFOMA GELİŞİMİNDE METİLEN- TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ VE TİMİDİLAT SEN- TAZ GEN POLİMORFİZMLERİ ETKİLİ MİDİR?: Rukiye Özel, Mehmet Kantar, Serap Aksoylar, Bengü Kadıoğlu Demirağ, Nazan Çetingül, Nejat Topçuoğlu, Buket Kosova. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkolojisi Bildiri: 9 Sözel No: S009 HODGKİN VE NON-HODGKİN LENFOMA OLGULA- RINDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR SIKLIĞI VE EŞLİK EDEN OTOİMMÜN HASTALIKLAR: Abdullah Altıntaş, Semir Paşa, Timuçin Çil, Orhan Ayyıldız, Murat Söker, Ekrem Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-onkoloji, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bildiri: 0 Sözel No: S000 DİFFÜZ LARGE B-CELL PRİMER GASTRİK LENFO- MALI OLGULARDA 8F-FDG PET GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİN TANI VE TEDAVİ SONRASI İZLEMDEKİ ÖNEMİ: Vahap Aslan, Hasan Yavuz, Emre Entok. Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Hematoloji Kliniği, Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bildiri: Sözel No: S00 WALDEYER HALKASI LENFOMALARI: Pınar Tarkun, Emel Gönüllü, Abdullah Hacıhanefioğlu, Özlem Vardar, Dinçer Aydın. Kocaeli Üniversitesi Hematoloji, Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Bildiri: Sözel No: S00 HODGKİN ve NON-HODGKİN LENFOMADA NON-MYE- LOABLATİF ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: 6 OLGUNUN SONUÇLARI: Seçkin Çağırgan, Ayhan Dönmez, Filiz Vural, Nur Akad Soyer, Serkan Ocakçı, Fahri Şahin, Güray Saydam, Murat Tombuloğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, Bornova, İzmir İnfeksiyöz Komplikasyonlar, Febril Nötropeni Bildiri: Sözel No: S00 HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA PNÖ- MOSİSTİS PNÖMONİSİ: KLİNİK ÖZELLİKLER, RİSK FAKTÖRLERİ VE SONUÇLAR: Rıdvan Ali, Gülşah Elbüke Özen, Fahir Özkalemkaş, Tülay Özçelik, Vildan Özkocaman, Beyza Ener, Oktay Alver, Esra Uzaslan, Ahmet Ursavaş, Halis Akalın, Belkıs Nihan Şeniz, Başak Burgazlıoğlu, Canan Ersoy, Ahmet Tunalı. Uludağ Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları Hematoloji, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları, Uludağ Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bildiri: Sözel No: S00 KİT HASTALARINDAKİ FUNGAL ENFEKSİYONLAR- DA UYGULANAN GRANULOSİT TRANSFÜZYONU: İdil Yenicesu, Gülsan Sucak, Günter Dilsiz, Zeynep Akı, Arzu Yeğin. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bildiri: 5 Sözel No: S005 İNVAZİV MANTAR ENFEKSİYONLU OLGULARIMIZ: Birol Baytan, Solmaz Çelebi, Adalet Meral Güneş. Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji, Uludağ Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bildiri: 6 Sözel No: S006 FEBRİL NÖTROPENİSİ OLAN KEMOTERAPİ ALMIŞ HEMATOLOJİK KANSERLİ HASTALARIN İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLARININ TANISINDA, -BETA- D GLUKAN TESTİNİN DÜŞÜK ORANLI YARARI: TEK MERKEZİN DAR BİR HASTA POPULASYONUNU KAP- SAYAN İLK SONUÇLARI: Bahriye Payzin, Gülbin Seyman Çetinkaya, Bülent Sözmen, Mehmet Sonbahar, Ömer Uyanık, Murat Medeni. Atatürk Eğitim Hastanesi Hematoloji Birimi, İzmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir 7

4 Kemik İliği Yetmezliği Bildiri: 7 Sözel No: S007 ATAKSİ TELANJEKTASİ VE FANKONİ ANEMİSİ HAS- TALIKLARINI BİRLİKTE BARINDIRAN PROTİP BİR AİLENİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU: Günay Balta, Türkan Patıroğlu, Fatma Gümrük, Özden Sanal, Aytemiz Gürgey, Çiğdem Altay. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi Bildiri: 8 Sözel No: S008 NADİR BİR HASTALIK, YENİ BİR MUTASYON: DNA LİGAZ IV EKSİKLİĞİ SENDROMU: Şule Ünal, Duygu Uçkan, Mualla Çetin, Mustafa Tekin, Fatma Gümrük. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji, Ankara Üniversitesi, Pediatrik Moleküler Pataloji ve Genetik Bilim Bildiri: 9 Sözel No: S009 MİYELODİSPLASTİK SENDROMDA (MDS) YAŞAM SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: YAŞ, IPSS, FER- RİTİN DÜZEYİ, TRANSFÜZYON GEREKSİNİMİ, TEDA- VİYE YANIT VE HLA-DR5: Şule Mine Bakanay, Klara Dalva, Tarkan Çevirgen, Aynur Uğur Bilgin, Ender Soydan, Önder Arslan, Günhan Gürman, Osman İlhan, Meral Beksaç. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 0 Sözel No: S000 AĞIR KRONİK NÖTROPENİLİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Deniz Yılmaz Karapınar, Can Balkan, Mehmet Akın, Yeşim Aydınok, Kaan Kavaklı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları Bildiri: Sözel No: S00 TROMBOFİLİ VARLIĞI İLE TRANSPLANTASYON SON- RASI GÖRÜLEN TROMBOEMBOLİK KOMPLİKAS- YONLAR ARASINDA İLİŞKİ: Pervin Topçuoğlu, Seda Günaltay, Klara Dalva, Aynur Uğur Bilgin, Mutlu Arat, Günhan Gürman, Muhit Özcan. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji, Ankara Bildiri: Sözel No: S00 PROTHROMBİN G00A GEN DEĞİŞİMİ İLE PROT- ROMBİN KOMPLEKS PROTEİNLERİ VE PLAZMA PRO- TEİNLERİ DEĞİŞİMLERİNİN PROTEOMİK ANALİZLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Duygu Özel Demiralp, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Bildiri: Sözel No: S00 REKOMBİNANT FAKTÖR VIII KULLANAN ÇOCUK HEMOFİLİ-A HASTALARINDA İNHİBİTÖR GELİŞME RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI: Can Balkan, Deniz Yılmaz Karapınar, Mehmet Akın, Kaan Kavaklı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bildiri: Sözel No: S00 SUBKLİNİK HİPOTİROİDİDE TROMBIN ACTIVABLE FIBRINOLYSIS INHIBITOR (TAFI) AKTİVİTESİ: Güçhan Alanoğlu, Banu Köroğlu, Nigar Yılmaz, Hüseyin Vural, Numan Tamer. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Isparta, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim, Biokimya Bildiri: 5 Sözel No: S005 MASİF HEMORAJİ NEDENİYLE REKOMBİNANT AKTİ- VE FAKTÖR VII TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALAR: Gülcihan Demir Özek, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 6 Sözel No: S YILLARINDA KTÜ TIP FAKÜLTESİ HEMA- TOLOJİ KLİNİĞİNDE TAKİP EDİLEN TTP/HÜS VAKA- LARININ TEDAVİ CEVAPLARININ DEĞERLENDİRİL- MESİ: Elif Akdoğan, Ahmet Durmuş, Mehmet Sönmez, Mustafa Yılmaz, Ercüment Ovalı, Serdar Bedii Omay. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar Bildiri: 7 Sözel No: S007 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANISI ALAN 0 OLGUNUN RETROSPEKTİ F DEĞERLENDİRİLMESİ: Hava Üsküdar Teke, Döndü Üsküdar Cansu, Olga Meltem Akay, Eren Gündüz, Cengiz Bal, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Kronik Miyelositer Lösemi Bildiri: 8 Sözel No: S008 İMATİNİB TEDAVİSİ ALTINDA KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA GEBELİK: Mehmet Yılmaz, Osman Demirhan, Ercan Küçükosmanoğlu, Vahap Okan, Özcan Balat, 5 Sacide Pehlivan, Mustafa Pehlivan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik,, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, 5 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Miyeloproliferatif Hastalıklar Bildiri: 9 Sözel No: S009 BCR-ABL NEGATİF MİYELOPROLİFERATİF HASTA- LIKLARDA JANUS KİNAZ GENİNİN V67F MUTAS- YONUNUN (JAKV67F) GÖRÜLME SIKLIĞI: Klara Dalva, Deniz Topdağı, Deniz Üren, Meral Beksaç, Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Atq Biyoteknoloji Ltd. Arge Bölümü 8

5 Bildiri: 50 Sözel No: S0050 KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA TROMBOFİLİK MUTASYONLARIN (FAKTÖR V LEİDEN, PROTROMBİN G00A, METİLENTETRAHİDROFO- LAT REDÜKTAZ C677T) TROMBOZ GELİŞİMİNE KAT- KISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: M. Tarık Akber, Veysel Hançer, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bildiri: 5 Sözel No: S005 SİSTEMİK MASTOSİTOZLU ÜÇ OLGUDA KLADRİBİN TEDAVİSİ İLE ALINAN SONUÇLAR: Nilüfer Alpay, Selim Yavuz, Bülent Saka, Nesimi Büyükbabani, Öner Doğan, Cemil Taşçıoğlu, Yüksel Pekçelen. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Bildiri: 5 Sözel No: S005 TROMBOEMBOLİ ÖYKÜSÜ OLAN POLİSİTEMİA VERA VE ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ HASTALARINDA SOLUBLE ENDOTELİAL PROTEİN C RESEPTÖRÜ VE DOĞAL ANTİKOAGÜLANLARIN ROLÜ: Sema Karakuş, Neslihan Andiç, Gül İlhan, Ayşegül Haberal, Coşkun Bakar. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Multiple Miyelom Bildiri: 5 Sözel No: S005 PREDNİSOL, VİNKRİSTİN VE MELFALAN UYGULAN- MIŞ MULTİPL MİYELOMA HÜCRE HATTINDA ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİLİĞİ MEKANİZMALARI: Pelin Kaya Mutlu, Ali Uğur Ural, Ufuk Gündüz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Ankara Bildiri: 5 Sözel No: S005 BORİK ASİT ARH-77 VE RPMI 86 (MYELOMA) HÜCRE SERİLERİ ÜZERİNDE SİTOTOKSİK VE APOP- TOTİK ETKİ GÖSTERMEKTEDİR: Zerrin Cantürk, Zafer Gülbaş. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji 670 Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Hematoloji 680 Eskişehir Bildiri: 55 Sözel No: S0055 MULTİPL MİYELOMA (MM) TANISI ALMIŞ OLGULAR- DA TANIDAN NAKLE KADAR GEÇEN SÜRE İLE KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU VE NAKİL AŞAMASINDA HASTALIK YÜKÜNÜN YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ: Ender Soydan, Berna Evranos, Merih Kızıl, Pervin Topçuoğlu, Aynur Uğur Bilgin, Mutlu Arat, Muhit Özcan, Önder Arslan, Günhan Gürman, Osman İlhan, Meral Beksaç. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Ankara Bildiri: 56 Sözel No: S0056 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ UYGULANAN MUL- TİPL MYELOM OLGULARINDA SERUM TROMBO- POETİK SİTOKİN DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ: Gülsan Türköz Sucak, Şahika Zeynep Akı, Hatice Paşaoğlu, Münci Yağcı, Zeynep Arzu Yeğin, Ebru Ofluoğlu, Rauf Haznedar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bildiri: 57 Sözel No: S0057 MYELOMA TEDAVİSİNDE ARDIŞIK OTOLOG/ALLO- JENİK TRANSPLANTASYON ve TALİDOMİD/BORTE- ZOMİB İDAME TEDAVİLERİNİN RASYONEL UYGU- LANMASI ile ELDE EDİLEN YÜKSEK TAM REMİSYON ve YAŞAM ORANLARI: Başak Oyan, Evren Özdemir, Yener Koç. Yeditepe Üniversitesi Stem Hücre Transplant Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi Stem Hücre Transplant Ünitesi Bildiri: 58 Sözel No: S0058 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ MULTİPLE MİYELOMA VERİ TABANI: ÖN DEĞERLENDİRME-007: Mustafa Çetiner, Levent Ündar. Türk Hematoloji Derneği, Multiple Miyeloma Bilimsel Alt Komite Sekreteri, Türk Hematoloji Derneği Multiple Miyeloma Bilimsel Alt Komite Başkanı Otolog Kök Hücre Desteğinde Yüksek Doz Tedavisi / Kök Hücre Mobilizasyonu-Toplanması Bildiri: 59 Sözel No: S0059 PRİMER AMİLOİDOZLU 6 HASTADA OTOLOG HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE DESTEĞİNDE YÜK- SEK DOZ MELFALAN TEDAVİSİ: Seçkin Çağırgan, Ayhan Dönmez, Mustafa Pehlivan, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji, Bornova, İzmir, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim, Hematoloji, Gaziantep Bildiri: 60 Sözel No: S0060 OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU ESNASINDA FEBRİL ATAĞIN KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON VE HASATI ÜZERİNE ETKİSİ: Pervin Topçuoğlu, Buket Yılmaz, Aynur Uğur Bilgin, Erol Ayyıldız, Klara Dalva, Mutlu Arat, Önder Arslan, Osman İlhan, Muhit Özcan. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz Bildiri: 6 Sözel No: S006 PROTEAZOM İNHİBİTÖRÜ BORTEZOMİB, RADYASYO- NA DİRENÇLİ TÜMÖR HÜCRELERİNDE RADYASYON DUYARLILIĞINI ARTIRMAKTADIR: Yusuf Baran, Ali Uğur Ural, Serdar Göktaş, Ferit Avcu, Emin Aydur, 5 Tolga Uyuklu, Aysel Pekel, Bahar Dirican, Murat Beyzadeoğlu, Meral Sarper, Pınar Elçi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji, İmmünoloji, Radyasyon Onkolojisi, GATA Araştırma Merkezi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 5 GATA Araştırma Merkezi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Bildiri: 6 Sözel No: S006 METİLPREDNİZOLON JAK-STAT SİNYAL YOLAĞI ÜZE- RİNDE ETKİLİDİR: Burçin Tezcanlı, Fahri Şahin, Nur Selvi, Güray Saydam, Buket Kosova. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 9

6 Transfüzyon Tıbbı/ Aferez Bildiri: 6 Sözel No: S006 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAN MERKEZİ GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇISI KAZANIM PROGRAMI SONUÇLARI: Bülent Eser, Mehmet Yay, Gülşen Kef, Fevzi Altuntaş, Leylagül Kaynar, Şükrü Hökelek, Ali Ünal, Mustafa Çetin. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Bildiri: 6 Sözel No: S006 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA TERAPOTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ: RETROSPEKTİF ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞ- MA: Leylagül Kaynar, Fevzi Altuntaş, İsmet Aydoğdu, Burhan Turgut, İsmail Koçyiğit, Sibel Kabukçu Hacıoğlu, Ali Özdemir Ersoy, M. Ali Erkurt, Nilda Turgut, İsmail Sarı, Mehmet Öztekin, Musa Solmaz, Bülent Eser, Ali Ünal, Mustafa Çetin. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: 65 Sözel No: S0065 KASKAD FİLTRASYONU: Ç.Ü.T.F. TERAPÖTİK AFE- REZ ÜNİTESİ DENEYİMİ: Ayşe Küstü, Hasan Çınar, Seda Türgüt, Kamile Çelebi, Gül Tulun, Güler İnce, Ferda Tekinturhan, Filiz Koç, Şebnem Bıçakçı, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim, Adana Bildiri: 66 Sözel No: S0066 TERAPÖTİK AFEREZ UYGULAMALARINDA DAMAR YOLU SEÇİMİ VE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR ÇUKUROVA DENEYİMİ: Seda Türgüt, Güler İnce, Ayşe Küstü, Hasan Çınar, Gül Tulun, Kamile Çelebi, Ferda Tekinturhan, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji, Adana Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi / Transfüzyon tıbbı ve Kan Bankacılığı / Hemaferez Bildiri: 67 Sözel No: S0067 WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI KANAMA OLGULA- RINDA KANAMAYA ZEMİN HAZIRLAYAN DÜZELTİLE- BİLİR FAKTÖRLER: Esin Beyan, Cengiz Beyan. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Dahiliye Kliniği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bildiri: 68 Sözel No: S0068 TEKRARLAYAN DÜŞÜKLÜ OLGULARDA TROMBOSİT MİKROPARTİKÜLLERİNİN ÖNEMİ: Kürşat Kaptan, Cengiz Beyan, Ahmet Ifran, Aysel Pekel, Ali Şengül. GATA Hematolojı, GATA İmmünoloji Yaşam Kalitesi / Etik / Sosyal İçerikler Bildiri: 69 Sözel No: S0069 HEMATOPOYETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HAS- TALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİL- MESİ: Mustafa Çetiner, Gülsan Sucak, Fergün Aydın, Elif Birtaş, Ceylan Yozgatlıgil, Sibel Kalaça, Zeynep Akı, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Burhan Ferhanoğlu, Zafer Gülbaş, Ant Uzay, Işık Kaygusuz, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Istanbul Üniversitesi İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri, 5 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: 70 Sözel No: S0070 KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTALARDA ALTER- NATİF TEDAVİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARI: Sercan Aksoy, Nursel Koçal, Sadiye Akdoğan, Evren Özdemir, Emin Kansu. Hacettepe Üniverstiesi Onkoloji Enstitüsü, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Ankara Bildiri: 7 Sözel No: S007 KEMOTERAPİ ALAN HASTALARIN KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (TEK MERKEZ SONUÇLARI): Arife Yavaşer. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Bildiri: 7 Sözel No: S007 KANSER HASTASI OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ANKSİYETE, DEPRESYON VE SOSYAL KARŞILAŞ- TIRMA DÜZEYLERİ: Arife Kaygusuz, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Başak Yılmaz, Canan Vergin. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akut Lösemiler Bildiri: 7 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat Tuncer, Fatma Gümrük, Gönül Hiçsönmez, Mualla Çetin. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi Bildiri: 7 Poster No: P000 KARBOPLATİN, ETOPOSİD VE METOTREKSATA BAĞLI HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONUNDA DESEN- SİTİZASYON: Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Funda Tayfun, Demet Can, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 75 Poster No: P000 ERİŞKİN RELAPS / REFRAKTER AKUT LÖSEMİ HAS- TALARINDA FLAG-I DA KEMOTERAPİ REJİMİ: Zübeyde Nur Özkurt, Gülsan Türköz Sucak, Rauf Haznedar, Zeynep Arzu Yeğin, Şahika Zeynep Akı, Münci Yağcı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 0

7 Bildiri: 76 Poster No: P000 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA KON- VANSİYONEL DOZ PREDNİSOLON TEDAVİSİNİN APOPTOZA ETKİSİ VE BAX GEN POLİMORFİZMİ: Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Ferah Genel, Hüseyin Onay, Ayça Aykut, Ferda Özkınay, Murat Sürücü, Muhittin Dağ, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İzmir, Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim, İzmir Bildiri: 77 Poster No: P0005 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGULARINDA L-ASPARAGİNAZA BAĞLI GELİŞEN ALLERJİK REAKSİYONLU OLGULARIMIZ: Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Elif Özsu, Sevim Gökgöz, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 78 Poster No: P0006 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNİN POSTERİOR REVERZİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU DENEYİMİ: Zekai Avcı, Barış Malbora, Semra Saygı, Bülent Alioğlu, Deniz Anuk İnce, Füsun Alehan, Namık Özbek. Başkent Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji, Ankara, Başkent Üniversitesi, Pediatrik Nöroloji, Ankara Bildiri: 79 Poster No: P0007 AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA CD6 EKSPRESYONU: Funda Ceran, Mesude Yılmaz, Simten Dağdaş, Özlem Şahin Balçık, Osman Yokuş, Servet Erbaşı, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği Bildiri: 80 Poster No: P0008 ERİŞKİN AKUT LÖSEMİ OLGULARININDA MALNUT- RİSYON: Ali Türedi, İmdat Dilek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bildiri: 8 Poster No: P0009 AKUT PROMİYELOSİTER LÖSEMİLİ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: İmdat Dilek, Murat Atmaca, Murat Alay, Eyüp Taşdemir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bildiri: 8 Poster No: P000 HİPERKALSEMİ GELİŞEN AKUT LÖSEMİLİ OLGULAR: Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Deniz Tırak, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 8 Poster No: P00 AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ: TEK MERKEZ DENE- YİMİ: Hakan Özdoğu, Can Boğa, Mahmut Yeral, Ebru Kızılkılıç, Mutlu Kasar. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Ankara Bildiri: 8 Poster No: P00 KLİVAL GRANÜLOSİTİK SARKOM İLE KENDİNİ GÖS- TEREN AKUT MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSU: Ömer F. Elçioğlu, Adem Uçar, Mustafa N. Yenerel, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik Bildiri: 85 Poster No: P00 HEMATOLOJİK MALİYNİTELİ ÇOCUKLARDA DERİN MANTAR İNFEKSİYONLARI: Deniz Yılmaz Karapınar, Can Balkan, Mehmet Akın, Yeşim Aydınok, Buket Erer Delcastello, Kaan Kavaklı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bildiri: 86 Poster No: P00 t (8; ) (q; q), der (6) del (6) (q5) t (; 6) dup () (. qtel) BULGUSU OLAN BURKİTT LÖSEMİLİ BİR OLGU: Gülçin Bağatır, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Kıvanç Çefle, Haluk Erkal, Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Bilge Satkın, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Genetik, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bildiri: 87 Poster No: P005 AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: Emel Akkaya, Bekir Koşan, Funda Erkasar Çıtak, Üstün Ezer, Serpil Taşdelen, A. Emin Kürekçi. Özel Lösante Lösemili Çocuklar Hastanesi, Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Pediatrik Hematoloji, Ankara Bildiri: 88 Poster No: P006 AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA TİF- LİTİS BULGULARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖLÜMCÜL AEROMONAS SORBİA SEPSİSİ: Emel Özyürek, Feride Duru, Olcay Güngör, Mehtap Akbalık, Tunç Fışgın, Davut Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bildiri: 89 Poster No: P007 AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ VAKASINDA SPLE- NİK RÜPTÜR: Abdullah Altıntaş, Semir Paşa, Timuçin Çil, Murat Söker, Orhan Ayyıldız, Ekrem Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-onkoloji Bilim, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bildiri: 90 Poster No: P008 EŞ ZAMANLI AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİ VE MİDE ADENOKANSERİ OLAN VAKA: Emel Gönüllü, Pınar Tarkun, Abdullah Hacıhanefioğlu, Nuri Gönüllü, Cengiz Erçin. Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Hematoloji, Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi, Kocaeli Üniversitesi Patoloji Anabilim Bildiri: 9 Poster No: P009 GRANÜLOSİTİK SARKOMDAN AKUT MİYELOİD LÖSE- MİYE DÖNÜŞEN BİR OLGUDA İLK DEFA BİLDİRİLEN KLONAL KARYOTİPİK ANOMALİ: 8, XX, +8, +0, t (8; ) (q; q): Haluk Erkal, Gülçin Bağatır, Şükrü Öztürk, Kıvanç Çefle, Esra Nazlıgül, Mustafa Nuri Yenerel, Mehmet Beşiroğlu, Tanju Atamer, Şükrü Palanduz. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Tıbbi Genetik İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, İstanbul Bildiri: 9 Poster No: P000 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU METOTREKSAT ELİMİ- NASYONUNU YAVAŞLATABİLİR: BİR OLGU SUNUMU: Şule Paksu, Mehtap Akbalık, Emel Özyürek, Tunç Fışgın, Feride Duru, Davut Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

8 Bildiri: 9 Poster No: P00 DOWN SENDROMUNDA KONJENİTAL LÖSEMİ: Meryem Albayrak, Zühre Kaya, Ülker Koçak, Türkiz Gürsel. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bildiri: 9 Poster No: P00 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA REMİSYON İNDÜKSİYON PROTOKOLÜNDE TEDAVİYE BAĞLI GEÇİCİ TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİ: Mehtap Akbalık, Emel Özyürek, Olcay Güngör, Gönül Dinler, Tunç Fışgın, Feride Duru, Ayhan Gazi Kalaycı, Davut Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji, Samsun Bildiri: 95 Poster No: P00 DERİN ORAL ÜLSERLE PREZENTE OLAN AML M OLGUSU: Özlem Güç, Münevver İnce, Funda Ceran, Özlem Şahin Balçık, Osman Yokuş, Mesude Yılmaz, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği Bildiri: 96 Poster No: P00 TÜMÖR LİZİS İLİŞKİLİ ÇOK YÜKSEK ÜRİK ASİT DÜZEYİ: OLGU SUNUMU: İmdat Dilek, Murat Alay, Göktürk Kılınç, Murat Atmaca, Eyüp Taşdemir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bildiri: 97 Poster No: P005 KEMİK İLİĞİ ÖRNEKLEME İŞLEMLERİ SIRASINDA GÖRÜLEBİLEN KOMPLİKASYONLAR: Emel Gönüllü, Pınar Tarkun, Abdullah Hacıhanefioğlu, Tuğba Turgut. Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Hematoloji, Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Bildiri: 98 Poster No: P006 KORTİKAL KÖRLÜK İLE SEYREDEN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ RELAPSI GELİŞEN BİR AKUT MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSU: Elif Ünal, Funda Erkasar Çıtak, Talia İleri, Erdal İnce, Serap Tıraş Teber, Suat Fitoz, Hakan Güvenir, Ayşe Sayılı, Leyla Zümrüt Uysal. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bildiri: 99 Poster No: P007 KOLİTİS ÜLSEROZA SEYRİNDE GELİŞEN AKUT MYE- LOİD LÖSEMİ OLGUSU: Vahap Okan, Mehmet Yılmaz, Mükerrem Kartal, Sami Çifçi, Murat Gülşen, İbrahim Sarı, Mustafa Pehlivan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, gastroenteroloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bildiri: 00 Poster No: P008 ENTERESAN BİR AML-M7 OLGU PREZENTASYONU: İbrahim Bayram, Özge Arıkan, Ümit Çelik, Fatih Erbey, Derya Alabaz, Atila Tanyeli, Necmi Aksaray. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji ve Enfeksiyon Bildiri: 0 Poster No: P009 AYNI OLGUDA EŞ ZAMANLI AKUT MİYELOİD LÖSEMİ VE YASSI HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMU: Özlem Şahin Balçık, Simten Dağdaş, Osman Yokuş, Münevver İnce, Emrah Günay, Funda Ceran, Mesude Yılmaz, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Allojenik Transplantasyon / GVHH/ Geç Yan Etkiler Bildiri: 0 Poster No: P000 LÖKODİSTROFİLİ ÇOCUKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ SONUÇLARI: Yasemin Işık Balcı, Dilek Bolat, Betül Tavil, Mualla Çetin, İlhan Tezcan, Meral Topçu, Murat Tuncer, Duygu Uçkan Çetinkaya. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Ünitesi Bildiri: 0 Poster No: P00 REFRAKTER/RELAPS AKUT MYELOİD LÖSEMİ: ALLO- GENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLAN- TASYON HERKES İÇİN UYGUN MU?: Aynur Uğur Bilgin, Pervin Topçuoğlu, Ender Soydan, Vildan Özkocaman, Önder Arslan, Muhit Özcan, Osman İlhan, Meral Beksaç, Günhan Gürman, Mutlu Arat. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bildiri: 0 Poster No: P00 İLERİ YAŞ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTA- LARDA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON SONUÇLARIMIZ: Aynur Uğur Bilgin, Pervin Topçuoğlu, Ender Soydan, Önder Arslan, Muhit Özcan, Meral Beksaç, Mutlu Arat, Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bildiri: 05 Poster No: P00 ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI RELAPS OLAN AKUT LÖSEMİ HASTALARINDA FLAG-ıDA REJİ- Mİ ARDINDAN DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU SONUÇ- LARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Zübeyde Nur Özkurt, Zeynep Arzu Yeğin, Şahika Zeynep Akı, Zehra Baltacı, Armağan Akyürek, Gülsan Türköz Sucak. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 06 Poster No: P00 ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU; GAZİ ÜNİ- VERSİTESİ DENEYİMİ: Zeynep Arzu Yeğin, Şahika Zeynep Akı, Zübeyde Nur Özkurt, Münci Yağcı, Gülsan Türköz Sucak. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 07 Poster No: P005 GRAFTTAKİ T HÜCRE MİKTARI İLE ALLOJENE- İK PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON SONUÇLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?: Pervin Topçuoğlu, Aynur Uğur Bilgin, Ender Soydan, Vildan Özkocaman, Ülkü Duraksoy, Erol Ayyıldız, Klara Dalva, Önder Arslan, Muhit Özcan, Osman İlhan, Meral Beksaç, Nahide Konuk, Akın Uysal, Günhan Gürman, Mutlu Arat. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim, Ankara

9 Bildiri: 08 Poster No: P006 ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSP- LANTASYONU SONRASI İZOLE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI GELİŞEN OLGULARIMIZ: Talia İleri, Mehmet Ertem, Elif Ünal, Arzu Ensari, Erdal İnce, Zarife Kuloğlu, Zümrüt Uysal, Aydan Kansu, Nurten Girgin, Sevgi Gözdaşoğlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Bildiri: 09 Poster No: P007 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI FAALIYET RAPORU: Sarper Diler, Nevin Yalman, Volkan Karaman, İrem Yeşildağ, Gülcay Çınar, Elif Kahraman, Mahmut Çarin. Istanbul Üniversitesi İstanbul Tip Fakültesi Kemik İliği Bankası Bildiri: 0 Poster No: P008 ALLOJENİK TRANSPLANTASYONDA HLA UYUM DERE- CESİNİN GVHD GELİŞİMİ, RELAPS VE YAŞAM ORANI- NA ETKİSİ: Didem Aydın, Gülçin Kalaycı, Yener Koç. Yeditepe Üniversitesi Stem Hücre Transplant Ünitesi Bildiri: Poster No: P009 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİLİ HASTADA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: Seçkin Çağırgan, Mustafa Pehlivan, Ayhan Dönmez, Filiz Vural, Nur Akad Soyer, Serkan Ocakçı, Murat Tombuloğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, Bornova, İzmir, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, Gaziantep Bildiri: Poster No: P000 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN PEDİATRİK VAKALARDA PYRİN GEN (MEFV) POLİPORFİSMİNİN TRANSPLANT SONUÇLARI ÜZERİ- NE ETKİSİ: Barış Kuşkonmaz, Hamza Okur, 5 Songül Yalçın, Seza Özen, İlhan Tezcan, Mualla Çetin, Duygu Uçkan. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Ünitesi, 5 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Ünitesi Bildiri: Poster No: P00 METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA NON- MYELOABLATİF ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: OLGU: Seçkin Çağırgan, Filiz Vural, Ayhan Dönmez, Nur Akad Soyer, Serkan Ocakçı, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, Bornova, İzmir Bildiri: Poster No: P00 FANCONİ ANEMİLİ HASTADA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI ınflamatu- AR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖR: Elif Ünal, Talia İleri, Meltem Bingöl Koloğlu, Sadık Ersöz, Ayşe Sayılı, Esra Erden, Mehmet Ertem, Zümrüt Uysal. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Bildiri: 5 Poster No: P00 EVANS SENDROMU TANILI HASTADA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: Feride Duru, Gülsün Tezcan, Mehtap Akbalık, Akif Yeşilipek, Tunç Fışgın, Emel Özyürek, Davut Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Anemi / Eritrosit Fizyolojisi ve Bozuklukları / Demir Metabolizması Bildiri: 6 Poster No: P00 YENİDOĞAN HEMOLİTİK HASTALIĞINDA MİNOR KAN GRUBU: Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Başak Yılmaz, Özgür Cartı, Yüce Ayhan, Füsun Atlıhan, Ferah Genel, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji - Onkoloji ve Yenidoğan Kliniği, İzmir Bildiri: 7 Poster No: P005 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE ETYOLOJİ: Ayşe Salihoğlu, Şeniz Öngören, M. Cem Ar, Zafer Başlar, Teoman Soysal, Yıldız Aydın, Birsen Ülkü, Burhan Ferhanoğlu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bildiri: 8 Poster No: P006 AKTİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA SERUM PROHEP- SİDİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ: Alev Akyol Erikçi, Mustafa Kaplan, Ahmet Öztürk. GATA Haydarpaşa Hematoloji Servisi, GATA Haydarpaşa İç Hastalıkları Servisi Bildiri: 9 Poster No: P007 PANSİTOPENİDE ETİYOLOJİK FAKTÖRLER: 56 PAN- SİTOPENİK HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Vahap Aslan. Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Hematoloji Kliniği Bildiri: 0 Poster No: P008 GAZİANTEP İLİNDE THALASSEMİ MUTASYONLARI- NIN SIKLIĞI: Sacide Pehlivan, Vahap Okan, Elif Güler, Mehmet Yılmaz, Tuğçe Sever, Ebru Dikensoy, Can Kılınçarslan, Özcan Balat, Mustafa Pehlivan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, hematoloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Bildiri: Poster No: P009 HB S Lİ OLGULARDA αtalasemi BİRLİKTELİĞİ: Murat Tahiroğlu, Ali Sönmez, Halil Gülsev, Kıymet Aksoy. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim 00 Adana

10 Bildiri: Poster No: P0050 TÜRK TALASEMİ MAJÖR HASTALARINDA DEFERİP- RONA BAĞLI AGRANÜLOSİTOZUN YÜKSEK SIKLIĞI: Mehmet Rami Helvacı, Figen Yakar Günay, Hasan Kaya, Müge Öztürk Tellioğlu, Atilla Yalçın. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İskenderun Devlet Hastanesi Kalıtsal Kan Hastalıkları Merkezi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: Poster No: P005 GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM DÜZEYİ SIFIR OLAN OLGULARIN GENOMİK ÖZELLİKLERİNİN MİKROARRAY YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI: Şule Menziletoğlu Yıldız, İsa Ünlükurt, Sedefgül Yüzbaşıoğlu Arıyürek, Ferda Özlü, Kıymet Aksoy. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji, Adana Bildiri: Poster No: P005 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ OLGULARIMIZDA SIK GÖZLENEN BİR BULGU: PİCA: Cengiz Beyan, Kürşat Kaptan, Ahmet Ifran. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji, Ankara Bildiri: 5 Poster No: P005 APLASTİK ANEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: HOYERA- AL-HREİDARSSON SENDROMU: Barış Malbora, Zekai Avcı, Meltem Gülşan, Bülent Alioğlu, Namık Özbek. Başkent Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji, Ankara, Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Bildiri: 6 Poster No: P005 TEK TARAFLI MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ SEKONDER POLİSİTEMİ: Muharrem Müftüoğlu, Reyhan Diz Küçükkaya, Naciye Demirel Yıldırım, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Resim. Tektaraflı multikistik displastik böbrek Bildiri: 7 Poster No: P0055 SAF ERİTROİD SERİ APLAZİSİ VE CASTLEMAN HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU: Ahmet Durmuş, Elif Akdoğan, Mehmet Sönmez, Mustafa Yılmaz, Ercüment Ovalı, Serdar Bedii Omay. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: 8 Poster No: P0056 SİCKLE CELL ANEMİLİ BİR HASTADA ACİNETOBAC- TER BAUMMANİİ İLE OLUŞAN PİYOMİYOZİT: OLGU SUNUMU: Mahmut Yeral, Can Boğa, Hakan Özdoğu, Mutlu Kasar. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Ankara Bildiri: 9 Poster No: P0057 İMATİNİB MESİLAT İLE TEDAVİ ESNASINDA GELİ- ŞEN CİDDİ İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: Meltem Aylı, Ethem Geçim, Sinan Aydın, Ali Kemal Oğuz. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: 0 Poster No: P0058 SPİNAL KORDA BASI GELİŞEN EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGUSUNUN BAŞARILI TEDAVİSİ: Talia İleri, Fatih Azık, Mehmet Ertem, Zümrüt Uysal, Sevgi Gözdaşoğlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bildiri: Poster No: P0059 SİKLOSPORİNLE KONTROL ALTINA ALINABİLEN AĞIR OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİYLE BAŞVURAN BİR BETA TALASEMİ MAJOR OLGUSU: Ceren Can, Zeynep Karakaş, İlmay Bilge, Ayşegül Ünüvar, Aydan Şirin. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bildiri: Poster No: P0060 SİGARA KULLANIMININ KAN SAYIMI PARAMETRE- LERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: Erdal Kurtoğlu, Ayşegül Uğur. Antalya Devlet Hastanesi, Antalya Hıfzısıhha Başkanlığı Bildiri: Poster No: P006 EVANS SENDROMU: DÖRT OLGU SUNUMU: Vildan Çulha, Revide Tülin Şaylı, Mehmet Fatih Azık, Atilla Çayır, Yasemin Çayır. Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: Poster No: P006 AKUT ENDOKARDİT İLE KOMPLİKE OLAN CARBAMAZEPİN E BAĞLI HEMOLİTİK ANEMİ: Mehmet Rami Helvacı, Hasan Kaya, Ergün Seyfeli, Murat Güllü, İsmail Zeki Tekiş, Can Yoldaş Karakaş. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bildiri: 5 Poster No: P006 OBEZİTE TANILI ÇOCUK OLGULARDA HEMATOLOJİK DEĞERLER: Saadet Akarsu, Mehtap Durukan Tosun, Yaşar Şen, Yaşar Doğan. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast., Elazığ Bildiri: 6 Poster No: P006 HEREDİTER SFEROSİTOZ VE PARVOVİRÜS B9 İNFEKSİYONU: Timur S. Akpınar, Ramazan Kurt, Mustafa N. Yenerel. Istanbul Universitesi Istanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim, Çapa, İstanbul Bildiri: 7 Poster No: P0065 DİAMOND-BLACKFAN ANEMİSİNDE İLK SEÇİM TEDA- Vİ OLGU SUNUMU: Bülent Zülfikar. İstanbul Universitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bildiri: 8 Poster No: P0066 B VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE İNFERTİLİTE: BİR OLGU SUNUMU: İmdat Dilek, Murat Alay, Eyüp Taşdemir, Göktürk Kılınç. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bildiri: 9 Poster No: P0067 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE PANSİTOPENİ: Davut Albayrak, Emel Özyürek, Mehtap Akbalık, Tunç Fışgın, Feride Duru. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bildiri: 0 Poster No: P0068 HİPOTİROİDİ OLGULARINDA FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜ: Göktürk Kılınç, İmdat Dilek, Murat Atmaca, Murat Alay, Eyüp Taşdemir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

11 Bildiri: Poster No: P0069 MEGALOBLASTİK ANEMİ OLGULARIMIZIN DEĞER- LENDİRİLMESİ: Ali Türedi, Eyüp Taşdemir, Murat Alay, Murat Atmaca, Göktürk Kılınç, İmdat Dilek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bildiri: Poster No: P0070 BRUSELLOZ OLGULARINDA ÇOK YÜKSEK FERRİTİN DÜZEYLERİ: Servet Efe, Mustafa K. Karahocagil, İmdat Dilek, Hayrettin Akdeniz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: Poster No: P007 KANAMA VE AKUT PANKREATİT KLİNİĞİ İLE PRE- ZENTE OLAN MEGALOBLASTİK ANEMİ: Murat Alay, Murat Atmaca, Eyüp Taşdemir, İmdat Dilek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bildiri: Poster No: P007 ERİTROPOİETİN TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA HEM- ŞİRELİK BAKIMI: Gül Çakırtaş, Songül Değirmenciler. Kozyatağı Acıbadem Hastanesi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Onarım Tıbbı Bildiri: 5 Poster No: P007 PROTEAZOM İNHİBİTÖRÜ BORTEZOMİB İN MEZAN- KİMAL KÖK HÜCRELER ÜZERİNE OSTEOBLASTİK FARKLILAŞMA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Meral Sarper, Tolga Uyuklu, Yusuf Baran, 5 Mükerrem Safalı, Pınar Elçi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma Merkezi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Bildiri: 6 Poster No: P007 MEZANKİMAL KÖK HÜCRELERİN İN VİVO TAKİBİN- DE YEŞİL FLORESAN PROTEİN AKTARILMASININ OPTİMİZASYONU: Yusuf Baran, Ali Uğur Ural, Ferit Avcu, Meral Sarper, Pınar Elçi, Aysel Pekel. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Araştırma Merkezi, GATA Araştırma Merkezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi İmmünoloji Bildiri: 7 Poster No: P0075 ELEKTROMANYETİK ALANLARIN İN VİTRO ORTAM- DA PERİFERİK KAN MONONÜKLEAR HÜCRELER ÜZERİNE ETKİLERİ: Ayten Atasoy, Yusuf Sevim, İsmail Kaya, Mustafa Yılmaz, Ahmet Durmuş, Mehmet Sönmez, Serdar Bedii Omay, Ercüment Ovalı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Ati Teknoloji A.Ş. Bildiri: 8 Poster No: P0076 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA EŞ ZAMANLI PCR ÇALIŞMALARI İÇİN REFERANS GEN BELİRLENMESİ: Özden Hatırnaz, Müge Sayitoğlu, Charlotte Beurskens, Uğur Özbek. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Bildiri: 9 Poster No: P0077 MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN YAĞ HÜCRELERİNE FARKLILAŞMASI ESNASINDA PROTEİN FOSFATAZLA- RIN DİNAMİĞİ: Murat Buran, Mustafa Yılmaz, Mehmet Sönmez, Elif Akdoğan, Ahmet Durmuş, Ercüment Ovalı, Serdar Bedii Omay. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 50 Poster No: P0078 SUDA-ERİR ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN ERİTROSİTLERİ HEMOLİZ ETME KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRIL- MASI: Yeşim Öztaş, Nuriman Özgüneş. Hacettepe Tıp Fakültesi, Biyokimya Bildiri: 5 Poster No: P0079 GOSSYPOL VE METİLPREDNİZOLON HL 60 LÖSEMİK HÜCRE DİZİSİ ÜZERİNE ANTAGONİSTİK ETKİ GÖS- TERMEKTEDİR: Fahri Şahin, Sevinç Gümüş, Nur Zafer, Çığır Biray, Güray Saydam. Ege Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Bildiri: 5 Poster No: P0080 TEDAVİYE REFRAKTER AGRESİF BİR ALL OLGUSUN- DA VİNERALBİN TABANLI KURTARMA KEMOTERA- PİSİNİN ETKİNLİĞİNİN APOPİTOSİS VE MTT TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Hakan Özdoğu, İlknur Kozanoğlu, Can Boğa, Erkan Maytalman, Oktay Sözer. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ankara, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hematoloji Araştırma Laboratuarı, Adana Bildiri: 5 Poster No: P008 XBP -6C/G POLİMORFİZMİ VE ENDOPLAZMIK RETIKULUM STRESİNİN VASKÜLER HASTALIKLARA ETKİSİ: Erkan Yılmaz, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Bildiri: 5 Poster No: P008 HOMOSİSTEİNİN ENDOTELYAL PROTEİN C RESEP- TÖRÜ (EPCR) ÜZERİNE ETKİSİ: Erkan Yılmaz, Nejat Akar. Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Diğer Konular Bildiri: 55 Poster No: P008 ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ UYGULANAN HAS- TALARDA TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYONUN BİYO- KİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: Ahmet Ifran, Cengiz Beyan, Ali Uğur Ural, Türker Çetin, Kürşat Kaptan, Ferit Avcu, Oral Nevruz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bildiri: 56 Poster No: P008 HICKMAN KATETER UCUNUN SPONTAN MİGRASYO- NU: Ahmet Ifran, Kürşat Kaptan, Cengiz Beyan. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bildiri: 57 Poster No: P0085 İSTANBUL DA YAŞAYAN ERİŞKİNLERDE KAN SAYIMI PARAMETRELERİNİN NORMAL DEĞERLERİNİN ARAŞ- TIRILMASI: Nilüfer Alpay, Reyhan Diz Küçükkaya, Naciye Demirel Yıldırım, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji 5

12 Bildiri: 58 Poster No: P0086 KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİOPSİLERİNDE HEMA- TOLOJİ VE PATOLOJİ BİLİM DALLARI ARASI YORUM UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: Güçhan Alanoğlu, Sefa Kıztanır, Sevda Sert, Sema Bircan. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Hematoloji, Patoloji, Isparta Bildiri: 59 Poster No: P0087 NON-HODGKİN VE HODGKİN LENFOMA OLGULA- RINDA ÇÖLYAK HASTALIĞI: Timuçin Çil, Abdullah Altıntaş, Semir Paşa, Yekta Tüzün, Kadim Bayan, Abdurrahman Işıkdoğan, Orhan Ayyıldız. Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları-tıbbi Onkoloji, Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları Hematoloji, Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları, Gastroenteroloji Bildiri: 60 Poster No: P0088 REKOMBİNANT ÜRAT OKSİDAZ DENEYİMLERİMİZ: Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Emine Dilek, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji-onkoloji Kliniği, İzmir Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / Immuntiplendirme Bildiri: 6 Poster No: P0089 YENİ TANI VE RELAPS AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- Mİ OLGULARINDA FLT MUTASYON SIKLIĞI: ÖN SONUÇLAR: Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Hava Üsküdar Teke, Gülcihan Demirel, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Bildiri: 6 Poster No: P0090 LENFADENOPATİ VE/VEYA SPLENOMEGALİSİ OLAN HASTALARDA PERİFERİK KANDA AKIM SİTOMETRİ İLE KAPPA/LAMBDA KLONALİTESİNİN ARAŞTIRIL- MASI KLONAL B LENFOSİT ÇOĞALMASINI SAPTA- MAKTADIR: Olga Meltem Akay, Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Gülcihan Demirel, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Bildiri: 6 Poster No: P009 KRONİK LÖSEMİLERDE DNA ONARIM GENİ XRCC Arg99Gln POLİMORFİZMİ SIKLIĞI: Enver Üçbilek, Naci Tiftik, Emin Erdal, Tuğba Gökdoğan, Kaan Savaşoğlu, Atilla Yalçın. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bildiri: 6 Poster No: P009 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUK HASTALAR- DA MİNİMAL KALINTI HASTALIĞININ AKIM SİTOMET- Rİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: Selin Aytaç, Murat Tuncer, Mualla Çetin, Barış Kuşkonmaz, Şule Ünal, Yasemin Işık Balcı, Betül Tavil, Sevgi Yetgin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bölümü Bildiri: 65 Poster No: P009 KOMPLEKS VARYANT PHİLADELPHİA KROMOZO- MU-PROGNOZ İLİŞKİSİ: Yelda Tarkan Argüden, Şeniz Öngören, Ayşe Çırakoğlu, Şükriye Yılmaz, Dilhan Kuru, Gülgün S. Güven, Ayhan Deviren, Teoman Soysal, Seniha Hacıhanefioğlu. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bildiri: 66 Poster No: P009 AKUT LÖSEMİLERDE HER-/NEU EKSPRESYO- NU: Hasan Atilla Özkan, Rıdvan Ali, Selçuk Sözer, Fahir Özkalemkaş, Ferah Budak, Tülay Özçelik, Vildan Özkocaman, Mutlu Karabucak, Erdem Çubukçu, Ahmet Tunalı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bildiri: 67 Poster No: P0095 JAK- V67F (+) MYELOPROLİFERATİF/ MYELODİSP- LASTİK HİBRİD HASTALIK: Emre Eskazan, Özden Özer, Kamil Peker, Hüseyin Beköz, Şirin Yüksel, Ender Altıok, Burhan Ferhanoğlu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Departmanı, Istanbul Patoloji Grubu, Onurlu Sağlık Hizmetleri, Acıbadem Genetik Tanı Merkezi Bildiri: 68 Poster No: P0096 PERİFERİK KAN ÖRNEKLERİNİN AKIM SİTOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİNİN MİYELODİSPLASTİK SENDROM TANISINDAKİ YERİ: Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Hava Üsküdar Teke, Gülcihan Demirel, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 69 Poster No: P0097 AKUT LÖSEMİLİ OLGULARDA NADİR GÖRÜLEN SİTO- GENETİK ANOMALİLER: Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Şükrü Palanduz, Gülçin Bağatır, Şükrü Öztürk, Kıvanç Çefle, Haluk Erkal, Mustafa Nuri Yenerel, Selim Yavuz, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim tıbbi Genetik İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları hematoloji, İstanbul Bildiri: 70 Poster No: P0098 AKUT MYELOİD LÖSEMİDE NADİR GÖRÜLEN KRO- MOZOMAL ANOMALİLER: Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Deniz Tırak, Erdinç Yüksel, Zeynep Sercan, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik, İzmir Bildiri: 7 Poster No: P0099 MULTİPLE MYELOM OLGULARINDA SİTOGENETİK BULGULAR: Tuğçe Bulakbaşı, Hakan Özdoğu, Zerrin Yılmaz, Ebru Kızılkılıç, Özge Özalp Yüreğir, Feride İ. Şahin. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Ankara, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, Ankara Bildiri: 7 Poster No: P000 AML DE KÖTÜ PROGNOZ İLE İLİŞKİLİ YENİ BİR TRANSLOKASYON: Özge Özalp Yüreğir, Zerrin Yılmaz, Ebru Kızılkılıç, Hakan Özdoğu, Feride İ. Şahin. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim, Ankara, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, Ankara 6

13 Bildiri: 7 Poster No: P00 Ph+ BULGUSU OLAN BLASTİK EVREDEKİ KML Lİ OLGULARIN KARYOTİPİNDE SAPTANAN EK SİTOGE- NETİK DEĞİŞİMLER: Gülçin Bağatır, Haluk Erkal, Şükrü Palanduz, Şükrü Öztürk, Kıvanç Çefle, Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Satkın Bilge, Nazlıgül Esra, Mustafa Nuri Yenerel, Selim Yavuz, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Genetik, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bildiri: 7 Poster No: P00 KML DEN AML YE TRANSFORME OLAN OLGUDA T (; ) (P6; Q): Zerrin Yılmaz, Tuğçe Bulakbaşı, Hakan Özdoğu, Özge Özalp Yüreğir, Can Boğa, Feride İ. Şahin. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim, Ankara, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, Ankara Bildiri: 75 Poster No: P00 PH POZİTİF KML OLGUSUNDA KLONAL EVRİM VE NADİR TRANSLOKASYON: Tuğçe Bulakbaşı, Meltem Kurt Yüksel, Zerrin Yılmaz, Feride İ. Şahin. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Ankara, Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Bildiri: 76 Poster No: P00 İNVERSİYON () (qq6) /t (; ) (q; q6) VE MONO- SOMİ 7 Lİ ÜÇ LÖSEMİ OLGUSU: Ayşegül Bayrak, Ali Uçur, Şükrü Palanduz, Gülçin Bağatır, Şükrü Öztürk, Kıvanç Çefle, Haluk Erkal, Mustafa Nuri Yenerel, Selim Yavuz, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları tıbbi Genetik İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları hematoloji, İstanbul Bildiri: 77 Poster No: P005 ERİŞKİN T-HÜCRELİ LÖSEMİDE T (; ) TRANSLO- KASYONU: Feride İ. Şahin, Hakan Özdoğu, Zerrin Yılmaz, Ebru Kızılkılıç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Ankara, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, Ankara Bildiri: 78 Poster No: P006 LÖSEMİK KEMİK İLİĞİ HÜCRELERİNDE KARDEŞ KROMATİD DEĞİŞİM SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI: Başak Sevinç, Şükrü Palanduz, Şükrü Öztürk, Haluk Erkal, Kıvanç Çefle, Gülçin Bağatır, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçacı. Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Tıbbi Genetik, Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Hematopoez ve Kök Hücre Araştırmaları Bildiri: 79 Poster No: P007 MİYELODİSPLASTİK SENDROMDA SİKLOSPORİN İN ETKİNLİĞİ: Mehmet Rami Helvacı, Hasan Kaya, Atilla Yalçın. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hodgkin Dışı Lenfoma / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler / Biyolojisi Bildiri: 80 Poster No: P008 HODGKİN VE NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARIN- DA ANTİNÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR SIKLIĞI: Abdullah Altıntaş, Semir Paşa, Timuçin Çil, Murat Söker, Orhan Ayyıldız, Sabri Batun, Ekrem Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-onkoloji Bilim, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bildiri: 8 Poster No: P009 SEZARY SENDROMU TEDAVİSİNDE: GEMCİTABİN: Özlem Şahin Balçık, Osman Yokuş, Funda Ceran, Murat Albayrak, Simten Dağdaş, Mesude Yılmaz, Servet Erbaşı, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 8 Poster No: P00 İKİNCİ PRİMER VEYA REKÜRRENS LENFOMA AYRI- MINDA VDJ REARRANGEMENT GEN ANALİZİ: Alper Sevinç, Yavuz Pehlivan, Gazi Çömez, M. Emin Kalender, Bünyamin Kaplan, İbrahim Sarı, Celalettin Camcı, 5 Christiane Pott. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim, 5 Kiel Üniversitesi, Almanya Bildiri: 8 Poster No: P0 HODGKIN-DIŞI LENFOMA ETİYOLOJİSİNDE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜSÜN ROLÜ (ÖN ÇALIŞMA): İrfan Yavaşoğlu, Berna Gültekin, Gürhan Kadıköylü, Mete Eyigör, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bildiri: 8 Poster No: P0 ALLOGENEİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYO- NU YAPILAN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMLU HEPATOSPLENİK αβ T HÜCRELİ LENFOMA: Ömer Celal Elçioğlu, Selim Yavuz, Abdullah Özkök, Hamit Bal, Munkhtsetseg Banzragch, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Reyhan Diz Küçükkaya, Mustafa Nuri Yenerel, Günnur Deniz, Öner Doğan, Meliha Nalçacı. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Bildiri: 85 Poster No: P0 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİRENÇLİ BURKİTT LENFOMALI ÜÇ OLGUDA RİTUXİMAB DENEYİMİMİZ: Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Özgür Ceylan, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji - Onkoloji Kliniği, İzmir Bildiri: 86 Poster No: P0 HİPERKALSEMİ İLE BAŞVURAN NON-HODGKİN LEN- FOMA OLGUSU: Füsun Topçugil, Nazif Altıner, Bahriye Payzin, Mehmet Sonbahar, Nazif Yıldırım, Leyla Aslan. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İzmir 7

14 Bildiri: 87 Poster No: P05 TİROİD TUTULUMU İLE ORTAYA ÇIKAN EKSTRANO- DAL HODGKİN DIŞI LENFOMA OLGUSU: Timur Selçuk Akpınar, Serpil Salman, Sema Yarman, Refik Tanakol, Öner Doğan, Meliha Nalçacı, Sevgi Kalayoğlu Beşışık. Istanbul Tıp Fakültesi İçhastalıkları, Istanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji, metabolizma, Istanbul Tıp Fakültesi Hematoloji, Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji Bildiri: 88 Poster No: P06 MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN HODG- KİN DIŞI LENFOMA OLGUSU: Füsun Topçugil, Nazif Altıner, Bahriye Payzin, Ömer Özümer, Leyla Aslan. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İzmir Bildiri: 89 Poster No: P07 MAKSİLLER SİNUS TUTULUMLU EKSTRAMEDUL- LAR PLAZMASİTOMA: GENÇ BİR OLGU SUNUMU: Gazi Çömez, Yavuz Pehlivan, Alper Sevinç, Selim Kervancıoğlu, M. Akif Sarıca, Ediz Tutar, Celalettin Camcı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Gaziantep Onkoloji Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Bildiri: 90 Poster No: P08 İBRİTUMOMAB TİUXETAN-YTTRİUM90 TEDAVİSİ SONRASI PERİFERİK TAM REMİSYON GELİŞEN NHL OLGUSUNDA KRANİAL NÜKS: Timuçin Çil, Abdullah Altıntaş, Semir Paşa, Abdurrahman Işıkdoğan, Orhan Ayyıldız. Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları-tıbbi Onkoloji, Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları Hematoloji Bildiri: 9 Poster No: P09 FOLLİKÜLER HODGKİN-DIŞI LENFOMA VE AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ: İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Mustafa Ünübol, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 9 Poster No: P00 LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİSLİ İLGİNÇ BİR OLGU: Özkan Sayan, Elçin E. Umur, Abdullah Haholu, Oğuz Bilgi, Ahmet Öztürk. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul Bildiri: 9 Poster No: P0 EVRE- FOLLİKÜLER LENFOMA: OLGU SUNUMU: Timuçin Çil, Semir Paşa, Abdurrahman Işıkdoğan, Orhan Ayyıldız. Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları Hematoloji Bildiri: 9 Poster No: P0 GENÇ BİR HASTADA GÖRÜLEN VE TONSİL TUTULU- MU İLE ORTAYA ÇIKAN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU: Murat Albayrak, Meltem Yüksel, Süleyman Lütfi Dinçer. Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği. Ankara Bildiri: 95 Poster No: P0 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMUYLA ORTAYA ÇIKAN NON HODGKİN LENFOMALI HASTADA HAYA- TI TEHDİT EDEN JEJUNUMDA ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONA BAĞLI ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI: Emel Gönüllü, Pınar Tarkun, Abdullah Hacıhanefioğlu, Eda Altun, Ahmet Alponat. Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Hematoloji, Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim, Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Hodgkin Lenfoma Bildiri: 96 Poster No: P0 9 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN KLİNİK SEYİR VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Murat Albayrak, Meltem Yüksel, Mehmet Arıöz, Süleyman Lütfi Dinçer. Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Ankara Bildiri: 97 Poster No: P05 NON HODGKİN LENFOMA TANISI İLE OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN VE YIL SONRA HODG- KİN LENFOMA GELİŞEN BİR OLGU SUNUMU: Murat Albayrak, Aynur Albayrak, Meltem Yüksel, Süleman Lütfi Dinçer. Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği Ankara, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara Bildiri: 98 Poster No: P06 PEDİATRİK HODGKİN HASTALIĞININ NADİR PRE- ZENTASYONU: KAVERNÖZ SİNÜS SENDROMU: Bülent Alioğlu, Nergiz Öner, Hacer Kaplan, F. İnci Arıkan, Yıldız Dallar. S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara Bildiri: 99 Poster No: P07 NÜKS SİSTEMİK HODGKİN HASTALIĞINDA MER- KEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU: OLGU BİLDİRİMİ: Muharrem Müftüoğlu, Mehmet Beşiroğlu, Hande Bektaş, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji, İstanbul Bildiri: 00 Poster No: P08 HODGKİN HASTALIĞINA BAĞLI SEKONDER AMİLOİ- DOZ: OLGU SUNUMU: Mustafa N. Yenerel, Emine Gül, Meliha Nalçacı, Reyhan Diz Küçükkaya, Mine Güngör Güllüoğlu. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Bildiri: 0 Poster No: P09 OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİNİN NADİR BİR NEDE- Nİ HODGKİN HASTALIĞI: BİR OLGU: İmdat Dilek, Murat Atmaca, Murat Alay, Burçak Atmaca. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları İnfeksiyöz Komplikasyonlar, Febril Nötropeni Bildiri: 0 Poster No: P00 KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU ALICILARINDA SİTOMEGALOVİRUSUN REAL TİME PCR VE PP65 ANTİJENEMİ İLE TESPİTİ: Selma Gökahmetoğlu, Leylagül Kaynar, Fevzi Altuntaş, İsmail Koçyiğit, Orhan Yıldız, Bülent Eser, Ali Ünal, Mustafa Çetin. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 8

15 Bildiri: 0 Poster No: P0 BİLATERAL PULMONER ASPERGİLLOMALI BİR AKUT MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSUNDA BİLATERAL TORA- KOSKOPİK REZEKSİYON: Önder Tonyalı, Ayşe Nur Tufan, Selim Yavuz, Alper Toker, Yüksel Pekçelen. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bildiri: 0 Poster No: P0 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜK- SEK DOZ STEROİD VE PÜRİN ANALOGLARINA BAĞLI OLARAK GELİŞEN PNEUMOCYSTIS JIROVECI PNÖMO- Sİ: OLGU BİLDİRİMİ: Muharrem Müftüoğlu, Mehmet Beşiroğlu, Ayşe Nur Tufan, Hande Bektaş, Farah Abbas, Reyhan Diz Küçükkaya, Mustafa Nuri Yenerel, A. Selim Yavuz, Meliha Nalçacı, Tanju Atamer, Yüksel Pekçelen. Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji, İstanbul, Istanbul Üniversitesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Bildiri: 05 Poster No: P0 FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA HASTANE ENFEK- SİYONLARI: Birsen Mutlu, Abdullah Hacıhanefioğlu, Kazım Uygun, Meliha Meriç Koç, Ayşe Willke. Kocaeli Üniversitesi, Kl. Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Kocaeli Üniversitesi, Hematoloji, Kocaeli Üniversitesi, Medikal Onkoloji Bildiri: 06 Poster No: P0 BLASTİK MANTLE HÜCRELİ LENFOMA-LÖSEMİ OLGUSUNDA LARİNGEAL TUTULUM İLE ORTAYA ÇIKAN DİSSEMİNE ASPERGİLLOZ: Ayşe Nur Tufan, Selim Yavuz, İsmet Aslan, Yüksel Pekçelen. Istanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Hematoloji, Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bildiri: 07 Poster No: P05 FEBRİL NÖTROPENİLİ OLGULARIMIZDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: Mustafa N. Yenerel, Mehmet Beşiroğlu, Muharrem Müftüoğlu, Naciye Demirel Yıldırım, Mesut Ayer, Reyhan Diz Küçükkaya, A. Selim Yavuz, Melih Aktan, Meliha Nalçacı, Tanju Atamer, Yüksel Pekçelen. İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, Çapa, İstanbul Bildiri: 08 Poster No: P06 PNEUMOCYSTİS CARİNİİ LENFADENİT OLGUSU: Funda Ceran, Murat Çınarsoy, Münevver İnce, Özlem Güç, Emrah Günay, Özlem Şahin Balçık, Osman Yokuş, Mesude Yılmaz, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet. Ankara Numune Hastanesi Hematoloji Kliniği Bildiri: 09 Poster No: P07 HEPATOSPLENİK KANDİDİAZİS OLGULARINDA ANTİ- FUNGAL AJANLARIN ETKİNLİKLERİ: Semir Paşa, Abdullah Altıntaş, Timuçin Çil, Kadim Bayan, Orhan Ayyıldız, Ekrem Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-onkoloji, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bildiri: 0 Poster No: P08 ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK VE SOLİD TÜMÖR- LERDE VARİSELLA ZOSTER ENFEKSİYONLARI: Elif Kazancı, Nihal Karadaş, Sevim Gökgöz, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: Poster No: P09 EPSTEİN-BARR VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİ SAPTANAN ENFEKSİYOZ MONONÜKLEOZ OLGULARINDA KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON DEĞERLENDİRMESİ: Saadet Akarsu, Mustafa Demirol, Metin Kaya Gürgöze, Oya Çakıcı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Elazığ Bildiri: Poster No: P00 AKUT LÖSEMİ HASTALARINDA NÖTROPENİK ATEŞ ATAKLARI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DENEYİMİ: Neslihan Andıç, Sema Karakuş, Gül İlhan, Funda Timurkaynak, Ebru Kızılkılıç, Hande Aslan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Bildiri: Poster No: P0 AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ OLGUDA GELİŞEN NÖTRO- PENİK ENTEROKOLİTİN BAŞARILI MEDİKAL TEDA- VİSİ: Talia İleri, Elif Ünal, Erdal İnce, Funda Erkasar Çıtak, Zarife Kuloğlu, Ayşe Sayılı, Zümrüt Uysal. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Bildiri: Poster No: P0 KEMOTERAPİ ALAN VE PNÖMONİLİ HASTALARDA TRAKEAL ASPİRASYON SONUÇLARI: İbrahim Bayram, Dinçer Yıldızdaş, Fatih Erbey, Atila Tanyeli. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji ve Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi Bildiri: 5 Poster No: P0 ALIŞILMADIK SEBEBİ BİLİNMEYEN ATEŞ OLGU- SU: KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞI: Yekta Tüzün, Abdullah Altıntaş, Kadim Bayan, Semir Paşa, Timuçin Çil, Mehmet Dursun. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-onkoloji Bildiri: 6 Poster No: P0 İNVAZİF PULMONER ASPERGİLLOZLU OLGULARIMIZ: Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Gülcihan Özek, Demet Can, İnci Karasoy, Hüdaver Alper, Canan Vergin. Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Ege Üniversitesi Radyoloji Anabilim, İzmir Kemik İliği Yetmezliği Bildiri: 7 Poster No: P05 PRİMER HEMAFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZLU TÜRK HASTALARDA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTU- LUMU: Aytemiz Gürgey, Selin Aytaç, Kader K. Oğuz, Günay Balta, Fatma Gümrük. Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Bölümü 9

16 Bildiri: 8 Poster No: P06 AKSELERE FAZDA TANI KONAN CHEİDAC HİGASHİ SENDROMU OLGUSU: Ertan Kayserili, Murat Hızarcıoğlu, Pamir Gülez, Özgür Ceylan, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Canan Vergin, Ferah Genel, Ragıp Ortaç. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Bildiri: 9 Poster No: P07 EŞ ZAMANLI KRONİK MİYELOMONOSİTER LÖSE- Mİ VE RİNG SİDEROBLASTLI MİYELOPROLİFERA- TİF HASTALIK ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN BİR OLGU SUNUMU: Bahriye Payzin, Mehmet Sonbahar. Atatürk Eğitim Hastanesi Hematoloji Birimi, İzmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir Bildiri: 0 Poster No: P08 FANCONİ APLASTİK ANEMİSİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM: PELİOSİS HEPATİS: İsmail Balaban, Ali Bay, Neşe Yaralı, Serdar Özkasap, Pamir Işık, Abdurahman Kara, Suat Fitoz, Bahattin Tunç. Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniği Bildiri: Poster No: P09 PHOSPHOROTHİATE E BAĞLI UZUN SÜRELİ SEGON- DER AGRANULOSİTOZ VE YÜKSEK DOZ G-CSF İLE TEDAVİSİ: Özge Arıkan, Göksel Leblebisatan, Ümit Çelik Sızmaz, Bülent Antmen, İlgen Şaşmaz, Mustafa Yılmaz, Yurdanur Kılınç. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji-immunoloji Bilim, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları Bildiri: Poster No: P050 LMAN MUTASYONU İLE İLİŞKİLİ KOMBİNE FAKTÖR V-VIII EKSİKLİĞİ: OLGU SUNUMU: Zekai Avcı, Barış Malbora, Bülent Alioğlu, Deniz Anuk İnce, Meltem Gülşan, Bo Zhang, Namık Özbek. Başkent Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji, Ankara, Life Sciences Institute, University Of Michigan 0 Washtenaw Ave. Bildiri: Poster No: P05 AFİBRİNOJENEMİLİ BİR OLGUDA KRONİK OSTEOMİ- YELİT TEDAVİSİ: Bülent Alioğlu, Beray Selver, Nergiz Öner, F. İnci Arıkan, Yıldız Dallar. S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara Bildiri: Poster No: P05 HEMOFİLİ HASTALARINDA SÜNNET: ON YILLIK ÇUKUROVA DENEYİMİ: İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen, Yurdanur Kılınç, Göksel Leblebisatan, Recep Tuncer. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bildiri: 5 Poster No: P05 KONJENİTAL FAKTÖR X EKSİKLİĞİ: OLGU SUNUMU: Bülent Antmen, İdlgen Şaşmaz, Göksel Leblebisatan, Yurdanur Kılınç, Barlas Aydoğan. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bildiri: 6 Poster No: P05 KOMBİNE FAKTÖR V VE FAKTÖR VIII EKSİKLİĞİ: İKİ OLGU: İmdat Dilek, Murat Atmaca, Mustafa Yılmaz, Burçak Atmaca. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bildiri: 7 Poster No: P055 KRİPTOJENİK KARACİĞER SİROZLU BİR HASTADA GELİŞEN İNTRAOPERATİF MASİF ABDOMİNAL KANA- MA SEBEBİYLE PROTROMBİN KOMPLEKS KONSAN- TRESİ KULLANIMININ YERİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: Nil Güler, Zafer Malazgirt, Düzgün Özatlı, Yasemin Turgut, Tülay Bakır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hematoloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, cerrahi Anabilim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Bildiri: 8 Poster No: P056 DURAL VEN TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN ESAN- SİYEL TROMBOSİTEMİ: OLGU SUNUMU: Mahmut Yeral, Mutlu Kasar, Hakan Özdoğu, Can Boğa. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Ankara Bildiri: 9 Poster No: P057 HEMOFİLİ B TANILI HASTADA TEKRARLAYAN İLİOP- SOAS KANAMASI: Vildan Çulha, Revide Tülin Şaylı, Mehmet Fatih Azık, Atilla Çayır, Murat Bozkurt, Emel Ekşioğlu. S. B. Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği Bildiri: 0 Poster No: P058 FAKTÖR 8 İNHİBİTÖR DÜZEYİ POZİTİF OLAN HEMO- FİLİ A LI BİR HASTADA ÜST GİS KANAMASI VE SONRASINDA GELİŞEN DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYONU VE TEDAVİSİ: Oktay Bilgir, Ferda Bilgir, Mehmet Çalan, Murat Akyol, Yaşar Yıldız, Elif Çelikkol. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, Buca Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar Bildiri: Poster No: P059 B HÜCRELİ KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE ZAP70 EKSPRESYONUNUN HASTALIK EVRELEMESİ İLE KARŞILAŞTILMASI: Nilgün Işıksaçan, Günnür Deniz, Melih Aktan, Suzan Çınar. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Istanbul Üniversitesi DETAE, İstanbul, Istanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji, İstanbul Bildiri: Poster No: P060 KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ (KLL) OLGULARIN- DA RAI EVRELEMESİNE GÖRE CD8 VE ZAP-70 EKSPRESYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Mesude Yılmaz, Gülsüm Özet, Simten Dağdaş, Funda Ceran, Özlem Balçık, Osman Yokuş, Servet Erbaşı. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 0

17 Bildiri: Poster No: P06 LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA HCV SIKLI- ĞI: Vahap Okan, Mehmet Yılmaz, Ayşen Bayram, Cem Kis, Sami Çifçi, Mustafa Pehlivan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bildiri: Poster No: P06 HODGKIN VE NON-HODGKIN LENFOMA SONRASI PET (+) LENFADENOPATİ İLE ORTAYA ÇIKAN İKİ SARKO- İDOZ OLGUSU: Özden Özer, Hüseyin Beköz, Kubilay Uğurlu, 5 Emre Eskazan, Fehmi Tabak, Gül Öngen, Nükhet Tüzüner, Hilal Akı, 5 Burhan Ferhanoğlu. Istanbul Patoloji Grubu, Onurlu Sağlık Hizmetleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Departmanı, 5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Departmanı Bildiri: 5 Poster No: P06 MASİF ASİT, PLEVRAL EFÜZYON VE SERUMDA CA 5 ARTIŞI İLE BAŞVURAN BİR TÜYLÜ HÜCRE- Lİ LÖSEMİ OLGUSU: Günçağ Dinçol, Öner Doğan, Reyhan Diz Küçükkaya, Emine Gül, Resul Kahraman, Mehmet Ağan. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Bildiri: 6 Poster No: P06 DÜŞÜK DERECELİ PRİMER OSSEUS B HÜCRELİ LENFOMA; İKİ OLGU SUNUMU: Özden Özer, Hüseyin Beköz, Burhan Ferhanoğlu. Istanbul Patoloji Grubu, Onurlu Sağlık Hizmetleri, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Bildiri: 7 Poster No: P065 TEKRARLAYAN TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİLERDE RİTUXİMAB İLE TAM REMİSYON SAĞLANMASI: İKİ OLGU SUNUMU: Emel Gönüllü, Pınar Tarkun, Özlem Vardar, Abdullah Hacıhanefioğlu, Cengiz Erçin. Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim, Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları, Kocaeli Üniversitesi Patoloji Bildiri: 8 Poster No: P066 CHOP TEDAVİSİNE İYİ YANIT VEREN BİR VARYANT- TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ (HCL-V) OLGUSU: Pınar Tarkun, Emel Gönüllü, Emine Demirbaş, Abdullah Hacıhanefioğlu. Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Hematoloji, Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Bildiri: 9 Poster No: P067 T-HÜCRELİ BÜYÜK GRANÜLLÜ LENFOSİTİK LÖSEMİ TEDAVİSİNDE -DEOKSİKOFORMİSİN: Günçağ Dinçol, Reyhan Diz Küçükkaya, Ercan Bıçakçı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bildiri: 0 Poster No: P068 KLL HASTALARIMIZIN KLİNİK VE SİTOGENETİK BULGULARI: Gül İlhan, Neslihan Andıç, Sema Karakuş. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bildiri: Poster No: P069 LÖKOSİTOZLA SEYREDEN TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ: OLGU SUNUMU: Murat Karabulut, Mehmet Beşiroğlu, Öner Doğan, Mustafa Nuri Yenerel, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patolojik Anatomi Bildiri: Poster No: P070 HHV-8 POZİTİFLİĞİ GÖSTEREN PLAZMA HÜCRELİ CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU: Mehmet Yılmaz, Vahap Okan, Sami Çifçi, Yılmaz Aslan, İbrahim Sarı, Mustafa Pehlivan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bildiri: Poster No: P07 KAPPA VE LAMBDA POZİTİF KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ OLGUSU: Mesude Yılmaz, Nuriye Yıldırım, Simten Dağdaş, Berna Öksüzoğlu, Nurullah Zengin, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Ankara Numune Eğitim ve Arastırma Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği Bildiri: Poster No: P07 İLERİ EVRE KRONİK LENFOSİTİK LENFOMALI BİR OLGUDA SAPTANAN SİGMOİD KOLON ADENOKARSİ- NOMASI: Özkan Sayan, İlhan Cebeci, Abdullah Haholu, Levhi Akın, Ahmet Öztürk. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul Kronik Miyelositer Lösemi Bildiri: 5 Poster No: P07 İMATİNİB MESİLAT İLE BEŞ YILLIK TEDAVİ SONRASI BELİRGİN PLEVRAL VE PERİKARDİYAL EFÜZYON: Neslihan Andıç, Gül İlhan, Sema Karakuş, Can Boğa. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 6 Poster No: P07 İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN PİTRİASİS ROSEA BENZERİ DÖKÜNTÜ: OLGU SUNU- MU: Güçhan Alanoğlu, Ayşen Timurağaoğlu, Nermin Karahan, Mehmet Yıldırım. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Isparta, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji, Antalya, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bildiri: 7 Poster No: P075 İMATİNİB MESİLAT A DİRENÇLİ BLASTİK FAZ KRO- NİK MYELOİD LÖSEMİ HASTASINDA NİLOTİNİB (AMN07) TECRÜBEMİZ: Işık Kaygusuz, Ant Uzay, Utku Kefeli, Mustafa Çetiner, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bildiri: 8 Poster No: P076 SEKONDER KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİ: BİR OLGU SUNUMU: Olcay Güngör, Emel Özyürek, Mehtap Akbalık, Tunç Fışgın, Feride Duru, Gönül Oğur, Davut Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

18 Bildiri: 9 Poster No: P077 İMATİNİB TEDAVİSİNE BAĞLI BATINDA YAYGIN ASCİT: Meltem Aylı, Ali Kemal Oğuz, Irmak Sayın. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: 50 Poster No: P078 İMATİNİB E DİRENÇLİ BLASTİK FAZ KML OLGUSUN- DA DASATİNİB TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ: Ali Ünal, Leylagül Kaynar, Yusuf Özkul, Fatih Kurnaz, Sibel Kabukçu, Fevzi Altuntaş, Bülent Eser, Mustafa Çetin. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Lökositler ve İnflamasyon Bildiri: 5 Poster No: P079 AĞIR KONJENİTAL NÖTROPENİ (KOSTMANN SEND- ROMU): OLGU SUNUMU: Naciye Demirel Yıldırım, Timur S. Akpınar, Ercan Yazıcı, Mustafa N. Yenerel, Meliha Nalçacı. İstanbul Universitesi, İstanbul Tip Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bildiri: 5 Poster No: P080 KOMPLEMAN- EKSİKLİĞİ İLE PREZENTE OLAN BİR ADOLESAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS OLGU- SUNDA AKUT KARIN: Bülent Alioğlu, Serhat Emeksiz, Nergiz Öner, F. İnci Arıkan, Yıldız Dallar. S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara Bildiri: 5 Poster No: P08 ENFEKSİYON KAYNAKLI HEMOFAGOSİTOZDA ıvıg NÖTROPENİYE Mİ SEBEP OLUYOR?: Nil Güler, Rahmi Aslan. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hematoloji Bölümü Miyeloproliferatif Hastalıklar Bildiri: 5 Poster No: P08 İDİYOPATİK HİPEREOSİNOFİLİK SENDROMLU BİR OLGUDA İMATİNİB MESİLAT DENEYİMİ: Serpil Ergülü Eşmen, Aynur Uğur Bilgin, Pervin Topçuoğlu, Uğur Özbek, Mutlu Arat. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bildiri: 55 Poster No: P08 JAK VAL 67PHE MUTASYONU GÖSTEREN ÇOCUK POLİSTEMİA VERA OLGUSU: Selin Aytaç, Mualla Çetin. Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bildiri: 56 Poster No: P08 TİPİK İNDOLAN SİSTEMİK MASTOSİTOZLU BİR OLGU: Ethem Turgay Cerit, Pervin Topçuoğlu, Işınsu Kuzu, Mutlu Arat. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, Ankara Bildiri: 57 Poster No: P085 NÖROFİBROMATOZİSE EŞLİK EDEN POLİSİTEMİA RUBRA VERA OLGUSU: Semir Paşa, Abdullah Altıntaş, Yekta Tüzün, Timuçin Çil, Orhan Ayyıldız, Ekrem Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematolojionkoloji, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bildiri: 58 Poster No: P086 TROMBOSİTOZ İLE BAŞVURAN OLGUDA İKİ FARK- LI MALİGNİTE GELİŞİMİ: Özlem Şahin Balçık, Funda Ceran, Murat Albayrak, Osman Yokuş, Simten Dağdaş, Emrah Günay, Servet Erbaşı, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 59 Poster No: P087 MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA YAŞAM BEKLENTİSİ, ÖZ VE SOYGEÇMİŞTE KANSER YOĞUN- LUĞU: Gürhan Kadıköylü, İrfan Yavaşoğlu, Bilal Acar, Mustafa Ünübol, Tamer Gün, Zahit Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 60 Poster No: P088 HİSTİOSİTİK NEKROTİZAN LENFADENİT TANILI BİR OLGU: Murat Hızarcıoğlu, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Özgür Ceylan, Erhan Bayram, Elif Kazancı, Ayşe Erbay, Canan Vergin, Safiye Aktaş. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir Bildiri: 6 Poster No: P089 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OLDUKÇA NADİR KONULAN BİR TANI: PRİMER MİYELOFİBROZİS: Deniz Yılmaz Karapınar, Can Balkan, Ebru Türkoğlu, Cem Karadeniz, Mehmet Akın, Kaan Kavaklı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bildiri: 6 Poster No: P090 HiDROXYUREA TEDAVİSİ SONRASI AKUT MİYELOİD LÖSEMİYE TRANSFORME OLAN ESANSİYEL TROM- BOSİTEMİ VAKASI: Songül Şerefhanoğlu, Deniz Çetiner, Ebru Koca, Salih Aksu, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker, İbrahim C. Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Osman İ. Özcebe. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, İç Hastalıkları Bölümü, Hematoloji Ünitesi Bildiri: 6 Poster No: P09 ÇOCUKLUK ÇAĞI POLİSİTEMİLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Tunç Fışgın, Mehtap Akbalık, Olcay Güngör, Feride Duru, Davut Albayrak, Öznuray Ceylan, Emel Özyürek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bildiri: 6 Poster No: P09 MYELOPROLİFERATİF HASTALIK (ANEMİ, TROMBO- SİTOZ, TROMBOZ) TABLOSU İLE PREZANTE OLAN METASTATİK MİDE KANSERİ: Esin Beyan, Cengiz Beyan, Ekrem Abaylı. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Dahiliye Kliniği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bildiri: 65 Poster No: P09 MTHFR GEN HOMOZİGOT MUTASYONLU HİRSCHP- RUNG HASTASINDA AKUT KOMPLET DALAK İNFARK- TI VE LATENT ESANSİYEL TROMBOSİTOZ: Nil Güler, Oktay Yapıcı, Dilek Erdem, Düzgün Özatlı, Tülay Bakır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hematoloji Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nükleer Tıp Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gastroenteroloji Bölümü

19 Multiple Miyelom Bildiri: 66 Poster No: P09 WT GEN EKSPRESYONU MULTİPL MİYELOMDA- Kİ MİNİMAL REZİDÜEL HASTALIK İÇİN KULLANIŞ- LI BİR BELİRTEÇ MİDİR?: Çetin Saatci, Ahmet Okay Çağlayan, İsmail Koçyiğit, Hilal Akalın, Muzaffer Demir, Fevzi Altuntaş, Mustafa Çetin, Bülent Eser, Leylagül Kaynar, Yusuf Özkul. Erciyes Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Bildiri: 67 Poster No: P095 MULTİPL MYELOMALI OLGULARDA TROMBOZA YAT- KINLIKTA ROLÜ OLAN GEN POLİFORMİZMLERİNİN SIKLIĞI: Mustafa Pehlivan, Vahap Okan, Mehmet Yılmaz, Can Kılınçarslan, Tuğçe Sever, Sacide Pehlivan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıbbi Biyoloji ve Genetik, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bildiri: 68 Poster No: P096 ATİPİK YERLEŞİMLİ PLAZMASİTOMA; VULVA VE TESTİS: İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Nurhilal Turgut, Fatih Demirkan, Güner Hayri Özsan, Mehmet Ali Özcan, Ayşe Demiral, Sermin Özkal, Bülent Ündar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bildiri: 69 Poster No: P097 MULTİPLE MİYELOMDA TALİDOMİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT: OLGU SUNUMU: Naciye Demirel Yıldırım, Mesut Ayer, Nilüfer Alpay, Reyhan Diz Küçükkaya, Özgür Mete, Mustafa N. Yenerel, A. Selim Yavuz, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim, Hematoloji, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tip Fakültesi, Patoloji Bildiri: 70 Poster No: P098 BORTEZOMİB VE DEKSAMETAZON TEDAVİSİ İLE TÜMÖR LİZİS SENDROMU GÖRÜLEN BİR PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ OLGUSU: Gül İlhan, Neslihan Andıç, Sema Karakuş. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bildiri: 7 Poster No: P099 MULTİPLE MYELOMA OLGUSUNDA HİPERVİSKOZİTE İLE İLİŞKİLİ BİLATERAL RETİNAL VEN TROMBOZU VE GÖRME KAYBI: Semir Paşa, Abdullah Altıntaş, Timuçin Çil, Roni Atalay, Orhan Ayyıldız, Ekrem Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematolojionkoloji, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bildiri: 7 Poster No: P000 SAĞ TARAF RETROORBİTAL PLAZMOSİTOM: Mehmet Rami Helvacı, Hasan Kaya, Mustafa Ertuğrul Bal. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Bildiri: 7 Poster No: P00 MULTİPL MYELOMA VE KRONİK MYELOSİTER LÖSE- Mİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU: Vahap Okan, Mehmet Yılmaz, Sami Çifçi, Cem Kis, Sevil Kılçıksız, İbrahim Sarı, Mustafa Pehlivan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Bildiri: 7 Poster No: P00 ATİPİK PREZENTASYONLU MULTİPL MİYELOMA OLGUSU: Songül Şerefhanoğlu, Deniz Çetiner, Ebru Koca, Ercan Türkmen, Yahya Büyükaşık, Hakan Göker, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Nilgün Sayınalp, Salih Aksu, Osman İlhami Özcebe. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, İç Hastalıkları Hematoloji Ünitesi Bildiri: 75 Poster No: P00 SOLİTER KEMİK PLAZMASİTOMLU HASTALARIN YILLIK POLİKLİNİK İZLEM SONUÇLARI: TEK MER- KEZ VERİLERİ: Bahriye Payzin, Bülent Sözmen, Çiğdem Özdemir, Songül Usalp. Atatürk Eğitim Hastanesi Hematoloji Birimi, İzmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Atatürk Eğitim Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir Bildiri: 76 Poster No: P00 MULTİPL MİYELOMUN İLK BELİRTİSİ OLARAK HEMOPTİZİ: Zahit Bolaman, İrfan Yavaşoğlu, Bilal Acar, Gürhan Kadıköylü. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 77 Poster No: P005 YİRMİYEDİ YAŞINDA NÖROLOJİK BULGULARLA BAŞ- LAYAN BİR MİYELOM OLGUSU: Muharrem Müftüoğlu, Naciye Demirel Yıldırım, Mehmet Beşiroğlu, Reyhan Diz Küçükkaya, Öner Doğan, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-hematoloji, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Bildiri: 78 Poster No: P006 MULTİPL SOLİTER PLAZMASİTOMLARLA ORTAYA ÇIKAN MULTİPL MİYELOM: Mehmet Beşiroğlu, Murat Karabulut, Ercan Arabacı, Mustafa Nuri Yenerel, Reyhan Diz Küçükkaya, Öner Doğan, Meliha Nalçacı. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Maltepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik, İstanbul Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi Bildiri: 79 Poster No: P007 SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ İLE BAŞVURAN MULTİPL MYE- LOM OLGUSU: Güçhan Alanoğlu, Murat Yarıktaş, Mert Köroğlu, Metin Çiriş, Aylin Korcum, 5 Ayşen Timurağaoğlu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim, 5 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji, Antalya

20 Bildiri: 80 Poster No: P008 MULTİPLE MYELOM VE ÜLSERATİF KOLİT: Oktay Bilgir, Ferda Bilgir, Mehmet Çalan, Pınar Öner, İbrahim Ertekin. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği, Buca Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Bildiri: 8 Poster No: P009 BEL AĞRISI VE AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ İLE PREZANTE OLAN BİKLONAL MULTİPL MYELOM OLGU- SU: Fatih Tufan, Ramazan Kurt, Ahmet Ekmekçi, Bora Uslu, Oktay Özkan, Alaattin Yıldız, Aydın Türkmen, Tevfik Ecder, Mehmet Şükrü Sever, Mustafa Yenerel. Istanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji, Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Otolog Kök Hücre Desteğinde Yüksek Doz Tedavisi / Kök Hücre Mobilizasyonu-Toplanması Bildiri: 8 Poster No: P00 ÇEVRESEL HEMATOPOYETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTALARDA ELDE EDİLEN AFEREZ ÜRÜ- NÜNÜN HASTALIK VE TEDAVİ SEYRİNE ETKİSİ: Işık Kaygusuz, Mustafa Çetiner, Adil Niğdelioğlu, Ant Uzay, Tülin Fıratlı Tuğlular, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz Bildiri: 8 Poster No: P0 ERİTROPOETİN, PROTEAZOM İNHİBİTÖRÜ BORTEZOMİB İN MULTİPLE MYELOMA HÜCRE DİZİ- LERİ ÜZERİNDEKİ ANTİPROLİFERATİF ETKİSİNİ ENGELLEMEKTEDİR: Ali Uğur Ural, Yusuf Baran, Ferit Avcu, Türker Çetin, 5 Tolga Uyuklu, Aysel Pekel, Pınar Elçi, Meral Sarper. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, Araştırma Merkezi, GATA Araştırma Merkezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji, İmmünoloji, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma Merkezi, 5 GATA Araştırma Merkezi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Bildiri: 8 Poster No: P0 WARFARİN DOZUNUN BELİRLENMESİNDE FARMAKO- GENOMİK YÖNTEM BELİRLEME ve STANDARDİZAS- YONU: Gülderen Yanıkkaya Demirel, Mine Güzel, Elif Akyayla, Yasemin Yıldız, Faruk Topbaş. Centro Laboratuvarları, İstanbul Bildiri: 85 Poster No: P0 RASBURİCASE DENEYİMLERİMİZ: Elif Kazancı, Emine Dilek, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bildiri: 86 Poster No: P0 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KRİYOPREZERVASYO- NUNDA SAKLAMA SÜRESİNİN APOPTOZİSE ETKİSİ: Durmuş Burgucu, Ayşen Timurağaoğlu, İhsan Karadoğan, Levent Ündar. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 87 Poster No: P05 SİKLOSPORİN A TEDAVİSİNE BAĞLI AKUT PANKRE- ATİT: Mehmet Beşiroğlu, Murat Karabulut, Reyhan Diz Küçükkaya, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçacı. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Maltepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Transfüzyon Tıbbı / Aferez Bildiri: 88 Poster No: P06 LİPİD AFEREZİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TERAPÖTİK AFEREZ ÜNİTESİ DENEYİ- Mİ: Ayşe Küstü, Hasan Çınar, Seda Türgüt, Kamile Çelebi, Gül Tulun, Güler İnce, Mehmet N. Özbek, Neslihan Ö. Mungan, Bilgin Yüksel, Mehtap Evran, Ferda Tekinturhan, Birol Güvenç. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Endokrinoloji, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim, Hematoloji, Adana Bildiri: 89 Poster No: P07 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AFEREZ ÜNİTESİ AKTİVİTESİ ve KOMPLİKASYONLARI: İlknur Kozanoğlu, Hakan Özdoğu, Can Boğa, Ebru Kızılkılıç, Mahmut Kural. Başkent Üniversitesi Fizyoloji, Başkent Üniversitesi Hematoloji, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aferez Ünitesi Bildiri: 90 Poster No: P08 GEBELERDE ANTİ-D DIŞI ANTİKORLARA BAĞLI ALLO- İMMÜNİZASYON SIKLIĞI: Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Burhan Sezer, Zafer Gülbaş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bildiri: 9 Poster No: P09 SEKİZ AYLIK VE 7500 gr AĞIRLIĞINDAKİ ALL Lİ BİR BEBEKTE LÖKOFEREZ DENEYİMİ: Alev Kızıltaş, Zeliha Uçar, Göksel Leblebisatan, Seda Türgüt, Ferda Tekinturhan, İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen, Birol Güvenç, Dinçer Yıldızdaş, Yurdanur Kılınç. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Krioprezervasyon Ünitesi Bildiri: 9 Poster No: P00 TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ KOMPLİKASYONLA- RI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ: Fevzi Altuntaş, İsmail Koçyiğit, Leylagül Kaynar, Mehmet Öztekin, Musa Solmaz, Bülent Eser, Ali Ünal, Mustafa Çetin. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji ve Aferez Ünitesi Bildiri: 9 Poster No: P0 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTE- Sİ TEDAVİ AMAÇLI PLAZMA DEĞİŞİMİ DENEYİMİ: Güçhan Alanoğlu, Mümin Polat, Serdal Öğüt, Selçuk Kaya, Duran Canatan, Tansu Sipahi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Isparta, Antalya Devlet Hastanesi Kan Merkezi Antalya

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATR İK ALL TEDAVİSİNDE İLK ÇOK MERKEZLİ TEDAVİ PROTOKOLÜ: BFM-TR ALL 000 Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEM L HASTALARDA YÜKSEK DOZ MET L PREDN ZOLON TEDAV S N N SERUM LEPT N DÜZEY- LER NE ETK S VE LEPT N GEN POL MORF ZM : Betül Tavil, Günay Balta, 2 Eser Lay

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Bildiri: Sözel: ALLOJENEİK HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİ SON- RASI KRONİK KARACİĞER GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA SAFRA YOLU EPİTEL HÜCRELERİN- DE INTESTİNAL TREFOİL FAKTÖR EKSPRESYONU: Ender

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM / 22 Ekim 2014 - Çarşamba

BİLİMSEL PROGRAM / 22 Ekim 2014 - Çarşamba BİLİMSEL PROGRAM / 22 Ekim 2014 - Çarşamba SAAT 1 2 3 4 HEMATOLOJİ EĞİTİM OTURUMU Fahir Özkalemkaş (Uludağ Bursa), M. Cem Ar (İstanbul 09:00-10:00 Mentor Kimdir? Hematoloji Eğitiminde Mentor un Görev ve

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedir.

TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedir. TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedi UZMANLIK DALI UNVAN AD SOYAD KURUM Acil Tıp Doç. D Ahmet Demircan Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM

UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Prof. Dr. Başar Cander Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Doç. Dr. Ahmet Demircan Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Doç. Dr. Mehmet Gül Konya, Necmettin

Detaylı

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Abstract:0320 [P-001] FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aysun

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

THD. Bu yıl 32 ncisi yapılan Ulusal Hematoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2006 tarihleri HABER. 32. Ulusal Kongre nin Ardından

THD. Bu yıl 32 ncisi yapılan Ulusal Hematoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2006 tarihleri HABER. 32. Ulusal Kongre nin Ardından THD HABER Türk Hematoloji Derneği Bülteni Ocak 2007 Sayı 4 BU SAYIDA Kongremizde, hematoloji alanındaki çalışmalarını yurt dışında sürdüren, sekizi ABD den, biri Kanada dan dokuz Türk uzman, Uzmanı İle

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014

Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014 Değerli Meslektaşlarım, Deneysel Hematoloji Derneği olarak; Ülkemizde desteklenmesi ve bir disiplin altında yürütülmesinde yarar gördüğümüz, Deneysel ve Klinik araştırmalar, Faz ve Gözlem çalışmalarının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu UYKU KAYNAKÇASI (1139 referans) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER PROJELER... 3 MAKALELER... 3 PİYASADA SATILAN KİTAPLAR... 38 MİLLİ KÜTÜPHANE DE MEVCUT KİTAPLAR... 40 TEZLER... 43 Taranan

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu

XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu Güncel Konular 16-20 Kasım 2011 Sheraton Otel, ANKAR A www. lutfutat2011.org Final Program Değerli Meslektaşlarım, Kasım ayında Ankara da Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Esk. Tıp Fak. 1979 Y. Lisans Pediatri,

Detaylı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim ve Faaliyet

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı