Doç. Dr. Caner FİDANER Dr. Zerrin BAŞER Dr. AzizÜSTÜNEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Caner FİDANER Dr. Zerrin BAŞER Dr. AzizÜSTÜNEL"

Transkript

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞ LIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0- M ÇALIŞMA GRUBU RAPORU OCAK 1993, ANKARA

3 V HAZIRLAYANLAR S.B. Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Grubu Doç. Dr. Caner FİDANER Dr. Zerrin BAŞER Dr. AzizÜSTÜNEL

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IV I. GİRİŞ...1 II. ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI...6 A. TARTIŞMA SORULARI...6 B. KATILIMCILAR VE GRUP RAPORLARI Birinci Grup İkinci Grup Üçüncü Grup Dördüncü Grup...26 C. KAPANIŞ OTURUMUNDA TARTIŞILAN GÖRÜŞLER...30 III. YAZILI GÖRÜŞLER Uğur AYTAÇ Prof. Dr. Hülya ÇELEBİ Prof. Dr. Feyza ERKAN Dr. Muammer KARAKAŞ Prof. Dr. Şinasi ÖZSOYLU Prof. Dr. Türkan SAYLAN Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU..., Dr. Şükran YAVUZDEMİR...39 IV. SONUÇ...41 iii

5 ÖNSÖZ Sağlık hizmetlerinin bütünü içinde ilk basamağın tuttuğu yerin ne kadar önemli olduğunu açıklamaya gerek görmüyoruz. Türkiye'de bu alanda önemli eksiklikler olduğunu da konuyla ilgili herkes kabul etmektedir. İşte bu nedenle, Türkiye Sağlık Reformu Projesinin en önemli bölümlerinden biri de "Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" adı altında çalışmaktadır. Türkiye'de sağlık hizmetlerinde bir reformu gerçekleştirmeye çalışan ekip olarak, benimsediğimiz belli ilkeler var. Herşeyden önce, sağhk hizmetlerini bir bütün olarak ele alıyoruz ve her bir parça için çözümler üretirken bütünü gözardı etmemeye çalışıyoruz. İkinci olarak, toplumun çeşitli kesimleriyle işbirliği yapmadan, merkeziyetçi bir yaklaşımla ve dar bir kadro ile hazırlanan planların gerçekçi olamayacağını biliyoruz. Bu nedenle planlamanın her adımında toplumun ilgüi kesimlerinin en geniş katılımını sağlamak amacındayız. Türkiye için kalıcı bir sağhk politikası üretme çalışmalarımız, bu yaklaşımın tipik bir örneğidir. Üçüncü ilkemiz ise, çözüm önerilerinin bir yandan sağlık hizmetlerini kullanan halkın, öte yandan sağlık hizmetlerini sunan hekimlerin ve sağhk çalışanlarının yararına olmasıdır. Dördüncü ilke, hiçbir konuda acele karar vermemek, ayırmalı plan ve programlar yapmak, mevcut verileri ve deneyimleri değerlendirmek, yani tutarlı bir zihinsel alt yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Acele kararların nelere mal olduğunu ülkemizde yaşayan herkes bilmektedir. Bu ilkelerin ışığında, birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi için çeşitli çözüm önerileri planlanmaktadır. Bu önerilerden biri, pratisyen hekimlerin, kendi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Gelişecek olan dallardan birisi, belki de en önemlisi, hekimlerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren "aile hekimliği" olmalıdır. Aile hekimliği eğitiminin geliştirilmesine yönelik çabalar, herşeyden önce bu çerçevede değerlendirilmelidir. "Aile hekimliği eğitiminin geliştirilmesi" gibi kapsamlı bir hedefe ancak uzun ve yoğun çalışmalarla erişilebilir. İşte bu çalışmaların bir adımı olarak, 1992 yılı Ağustos ayı içinde yüzü aşkın öğretim üyesi ve konunun uzmanı kişiden mektup ile görüşleri istenmiş, gelen otuzu aşkın yanıt değerlendirilmiştir. iv

6 Daha sonra, 1-2 Eylül 1992 tarihlerinde kırktan fazla uzmanın katılımı ile Ankara'da bir grup çahşması düzenlenmiştir. Bu toplantının sonucunda ortaya çıkan dört grup raporu katılımcılara gönderilerek konunun bütünü üzerine yeniden görüşleri alınmıştır. Elinizdeki kitap, sözü edilen çalışma grubu raporları, bu raporlarla ilgili olarak gönderilen kişisel görüşler ile giriş ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Bu kitapla ilgili görüşleriniz çalışmalarımıza güç katacaktır. Bütün bu süreçlere özverili katkılarda bulunanlara bir kez daha içten teşekkürlerimi yinelemek istiyorum. Dr. B. Serdar SAVAŞ Müsteşar Yardımcısı V. Sağlık Projesi Genel Koordinatörü

7 I. GİRİŞ A. TEMEL YAKLAŞIM Sağlık reformu çalışmalarının ilk geniş kapsamlı toplantısı olan "I. Ulusal Sağlık Kongresf'ne katılan uzmanlar, Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaşadığı güçlüklerden söz etmişler ve bu alanda köklü bir anlayış değişikliğinin gerektiği konusunda ortak bir görüşe varmışlardır. Bu arada sağlık reformu projesi içinde bu konuda bir çalışma ekibi kurulmuş ve "birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi" konusu çeşitli yönleriyle incelenmeye başlanmıştır. Yürütülen proje çalışmalarının her aşamasında konunun uzmanlarıyla ve ilgili kesimlerle sürekli ilişki halinde olmak gerekmektedir. Kuşkusuz, birinci basamağın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, gerek bu hizmetleri veren sağlık personelini ve sağlık insan gücünü yetiştiren öğretim üyelerini, gerek bu hizmetin sunulduğu toplumu yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu gruplarla sürekli bir işbirliğini sağlayacak kısa ve uzun süreli çalışmalar planlanmıştır. İlk basamak hizmetleri sağlıklı biçimde geliştirebilmek için, önce eksiklikleri araştırmak ve bulmak gerekir. Bugün Türkiye'de bulunan hekimlerin yaklaşık yansı, birinci basamak hizmetlerde çalışması öngörülen pratisyen hekimlerdir. 25 bini aşkın pratisyen hekimin 15 bin kadarının Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığı da bilinmektedir. Ancak ülkemizde, özellikle şehir merkezlerinde kamuya ait birinci basamak hizmetlere olan talebin, gerçekte ikinci basamak görevi yapması beklenen hastanelere kaydığı ve sağlık ocaklarının özellikle şehirlerde görevlerini tam anlamıyla yerine getiremediği gözlenmektedir. Kuşkusuz bu istenmeyen durumun, şehir tipi sağlık ocaklarının altyapı eksikliklerinden tutun, hekimlerin ücretlendirilme yöntemlerine varıncaya kadar bir çok nedeni sayılabilir. Bu nedenlerden birisi de, hekimlerin eğitimi sorunudur. Çünkü bugün sağlık ocaklarında, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde ya da öteki ilk basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin hemen hemen hiçbirisi, bu hizmete yönelik özel bir eğitim görmemiştir ve kendilerini geliştirecek sürekli eğitim faaliyetlerine katılma olanağı bulamamaktadır. Bu durum yalnızca hizmetin niteliğinin düşmesine yol açmakla kalmamakta, hekim kendi çalıştığı alanda mesleki doyum da sağlayamaz hale gelmektedir. Kazanamama ihtimali yüzde doksanı aştığı halde pratisyen hekimlerin büyük çoğunluğunun "Tıpta Uzmanlık Sınavı" için yıllarını harcamalarına bir de bu açıdan bakmak gerekir.

8 Bu sorunun çözümü için şu süreç önerilebilir: Pratisyen hekimin kendi çalıştığı alanda uzmanlaşmasını sağlamak ve sürekli eğitimi için bir sistem kurmak. Gerçekten de, ilk basamak sağlık hizmetleri artık otuz yıl önceki homojen niteliğini kaybetmiştir. Tıbbın öteki alanlarında olduğu gibi hem bilgilerin, hem de yapılması gerekenlerin artması ve çeşitlenmesiyle, ilk basamak sağlık hizmetlerinde de bir uzmanlaşma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Günümüzde tıp fakültesini bitirmiş her hekimin başarıyla çalışabileceği bir ilk basamak sağlık hizmetinden söz edilemiyor. Örneğin 196O'lı yıllarda bir ocak hekimi, kendi bölgesinde okul hekimliğinden çevre sağlığı hekimliğine, ailelerin sağlık danışmanlığından tedavi hekimliğine, tıbbi istatistikleri değerlendirmekten işyeri hekimliğine, esnaf denetiminden adli hekimliğe kadar her konudaki sorunları çözebiliyordu. Bugün bu işlevlerden pek çoğu ayrı birer uzmanlık dalı haline gelmiştir ya da bu sürece girmiştir. Pek çok ülkede tıp fakültesi eğitiminin ülke sorunlarına yönelik olmadığından ya da öğrencilerin ilk basamakta kullanacağı bilgileri öğrenmeden hekim olduğundan yakınılmaktadır. Türkiye'de de tıp eğitimin benzer sorunları olduğu yıllardır bilinmektedir. Kuşkusuz, mezuniyet öncesi eğitimin geliştirilmesi, ilk basamak hizmetlerin niteliğini yükseltecek önemli bir etken olacaktır. Ancak tıp fakültelerinin bu konuda eksiksiz bir eğitim vermeleri halinde bile, ilk basamağa yönelik bir uzmanlaşma ihtiyacı devam edecektir. Çünkü bir çok ülkede gözlenen uzmanlaşma süreci bu ihtiyacın tıp eğitimi sorunlarını aşan boyutta olduğunu göstermektedir. İkinci dünya savaşını izleyen yıllarda İngiltere'de "genel pratisyenlik" ve Amerika'da "aile hekimliği" adı altında birinci basamak klinik hizmetler uzmanlaşmaya başlamıştır. Sonraları, özellikle 1970'li yıllarda pek çok ülkede ilk basamak klinik hizmetlere yönelik uzmanlık dallarının ortaya çıktığını ve geliştiğini gözlüyoruz. Bugün bir çok ülkede genel pratisyenlik, aile hekimliği, genel hekimlik gibi farklı adlar taşıyan, ama aynı amaca yönelik çeşitli uzmanlık programları vardır. Bu programların süresi genellikle iki yıl ile dört yıl arasındadır. İlk basamak sağlık hizmetlerinin tek uzmanlaşma alanı aile hekimliği değildir. Bunun yanında işyeri hekimliği, acil hizmet hekimliği, adli tıp hekimliği, okul hekimliği, turizm hekimliği, yönetici hekimlik gibi çeşitli kanallar, pratisyen hekimin yönelebileceği kanallar olmaya başlamıştır. Bu dalların kimileri halen uzmanlık dalı halindedir, kimileri ise sertifika programlan ile uzmanlaşma yoluna girmiş durumdadır. Türk Tabipleri Birliği'nin işyeri hekimliği eğitim programlan da bu ihtiyacın karşılanması yolunda atılmış bir adımdır. L

9 Özet olarak şu söylenebilir; Dünyada ilk basamak sağlık hizmetlerinin uzmanlaşmasına yönelik bir gidiş vardır, ama uygulamalar ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Herhangi bir ülkenin uygulamasını kopya etmenin bir başka ülke için gerçek çözüm olamayacağı da rahatlıkla söylenebilir. Bu konuda gerçek başarıya, ancak sorunları kendi özgün koşullan içinde çözebilme kıvraklığını ve esnekliğim gösteren ülkeler ulaşabilir. Özgün çözümleri bulmanın, doğru önerileri yaratmanın yöntemi ne olabilir? Bunun için bir yandan dünyadaki gelişmeleri izlemek, yorumlamak, öte yandan ülkenin koşullarını, gereksinimlerini ve olanaklarını iyi değerlendirebilmek gerekir. B. TÜRKİYE'DE AİLE HEKİMLİĞİ Aile hekimliği kavramı ülkemizde ilk kez yetmişli yılların ortalarında tartışılmaya başlanmış ve o dönemde genel olarak sağlık ocağı hekiminin fonksiyonlarından biri olarak düşünülmüş, ayrı bir uzmanlık olması fikri genel bir kabul görmemiştir. Daha sonra, 1985 yılında aile hekimliği eğitimi üç yıl süren bir uzmanlık dalı olarak Tıp Uzmanlık Tüzüğüne girmiştir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de eğitim veren devlet hastanelerinde aile hekimliği uzmanları yetiştirilmeye başlanmıştır. Halen aile hekimi uzmanlık programına Tıp Uzmanlık Sınavı'nın yalnızca yabancı dil puanıyla girilmektedir. Tümüyle hastanede süren üç yıllık eğitim, aşağıdaki rotasyonları kapsamaktadır: İç hastalıkları Çocuk Hastalıkları Kadın hastalıkları ve doğum Acil servis (genel cerrahi) Psikiyatri : 9 ay : 9 ay : 6 ay : 6 ay : 6 ay Bugün bu dalda 103 uzman ve 136 asistan mevcuttur. Uzmanların büyük bir kısmı sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı merkezi gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilk basamak kuruluşlarında çalışmaktadır. Az sayıda aile hekimliği uzmanı ise muayenehane ya da polikliniklerde özel çalışma yolunu seçmiştir.

10 Bugün ülkemizde aile hekimliği uzmanlığı eğitim programının ayrıntıları saptanmış değildir. Bu dalda uzman olan hekimlerin kamu sağlık ağında etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak bir örgütlenme yapısı olmadığı gibi, aile hekimlerinin istihdamına yönelik kısa ya da uzun süreli bir plan da yoktur. Aile hekimliği uzmanı sayısını arttırmak için doğru bir planlama ile, yeni eğitim birimleri oluşturulması, örneğin tıp fakülteleri içinde, aile hekimliği ana bilim dallan kurulması ve aile hekimi eğitim merkezleri açılması önerisi akla gelmektedir. Öte yandan, bu öneri gerçekleşse bile geniş bir reform planının uygulamaya girmesiyle birlikte yeterli sayıda aile hekimliği uzmanının yetiştirilebilmesi için en az yirmi yıllık bir süre gerektiği hesaplanmıştır. Bu nedenle, "geçici bir süre için kısa süreli eğitim ile, örneğin bir sertifika programıyla yetiştirilmiş bir ara grubun aile hekimliği işlevlerini üstlenmesi, daha sonra modüller eğitim ve hizmetiçi eğitim yoluyla bu hekimlerin zaman içinde uzman unvanı alabilmesi" önerisini de tartışmak gerekmektedir. Buna ek olarak, sertifika aile hekimi unvanı almış hekimler ile yoğun programla uzman olmuş aile hekimlerini ayırdedebilmek için de, uzmanlığın adının "aile sağlığı ve hastalıkları" olarak değiştirilmesi, proje ekibince önerilmektedir. C. ÇALIŞMA YÖNTEMİ Sağlık reformu projesinin ilk basamak hizmetleri geliştirme çalışmalarını yürüten ekip, aile hekimliği uzmanlığının geliştirilmesi gerektiği görüşündedir. Bu yolla hem pratisyen hekimlerin eğitim gereksinimini karşılanmış olacak, hem de birinci basamak hizmetler topluma daha nitelikli bir biçimde verilebilecektir. Çalışmalarına Haziran ayında başlayan ekip, aile hekimliği uzmanlığının geliştirilmesi çalışmalarının ilk adımı olarak bu konudaki yerli ve yabancı yayınları derlemiş ve incelemiştir. Daha sonra Türkiye'deki durum ve Dünyadaki örnekler gözden geçirilmiş, Dünyadan konuyla ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişki kurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında bir çalışma planı hazırlanmıştır. Toplumun konuyla ilgili kesimleriyle ilk ilişkiyi kurmak için Temmuz ayında, konunun uzmanı yüzü aşkın kişiye aile hekimliği eğitimiyle ilgili görüşleri sorulmuştur. Yanıt olarak gelen otuzu aşkın mektup değerlendirilmiştir.

11 Bir sonraki adım olarak planlanmış olan "çalışma grubu" (work-shop) toplantısı ise, kırkı aşkın katılımcıyla 1-2 Eylül tarihlerinde, Ankara'da İçkale Otel'de yapılmıştır. Katılımcılar arasında Türkiye'nin hemen hemen bütün tıp fakültelerinden öğretim üyeleri, çeşitli eğitim hastanelerinden klinik şefleri, halk sağlığı çevrelerinden akademisyenler ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri yer almıştır. Katılımcılara toplantıdan önce bir hazırlık metni ve tartışma sorulan gönderilmiştir. İlk gün proje ekibi tarafından sağlık reformu, Dünyada aile hekimliği ve Türkiye'de aile hekimliği konularındaki genel sunuşlar yapılmış ve katılımcılar dört gruba ayrılmıştır. Grupların heterojen olmasına özen gösterilmiştir. Çalışma grubu toplantısının, önceden katılımcılara da gönderilen amaçlan şöyle sıralanmıştır: 1. İlk basamak sağlık hizmetlerinde çalışacak hekime özgü eğitim programlan hazırlanırken uyulması gereken ilkelerin saptanması, 2. Halen pratisyen olarak çalışmakta olan hekimlere "aile hekimi" görev unvanı vermek üzere yapılacak eğitim için bir eğitim prog ram taslağının oluşturulması, 3. "Aile sağlığı ve hastalıklan uzmanı" olacak hekimlere verilmekte olan eğitim için gerekli revizyonlann sıralanması ve önerilen yeni eğitim program taslağının oluşturulması. Dört çalışma grubunun tümü de aynı sorulan tartışmışlardır. Çalışma gruplannm toplantı sonucu hazırladıklan raporlan, kapanış oturumunda tüm katılımcılar tarafından tartışılmaktadır. Toplantıdan sonra raporlar tüm katılımcılarının adreslerine gönderilerek çalışmanın bütünü üzerine yeniden görüşleri istenmiştir. Bu kitabın ileri bölümlerinde, tüm çalışma grubu raporlanna, kapanış oturumunda konuşulan konular ve kişisel görüşler ile daha sonra gönderilen yazılı görüşlere yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde de, proje ekibinin toplantıdan çıkardığı sonuçlar ve bundan sonraki çalışma perspektifi anlatılmıştır.

12 II. ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI A. TARTIŞMA SORULARI Her bir grubun tartışması ve yazılı olarak yanıtlaması istenen sorular, üretilecek metinlere uygun olarak şöyle sıralanmıştır: A.l. Türkiye'de ilk basamak sağlık hizmetlerinden halkın beklentileri ve talepleri nelerdir? 2. Şu anda ülkemizde yürütülmekte olan ilk basamak sağlık hiz metleri hangi yönlerden eksiktir? a. Halkın beklentileri açısından, b. II. ve III. basamak sağlık hizmetleri açısından. 3. II. ve III. basamağın ilk basamak sağlık hizmetlerinden beklen tileri nelerdir? B.l. İlk basamak için gerekli eğitim ile şu anda Tıp Fakültelerinde verilen eğitim arasında hangi noktalarda farklar vardır? a. Genel olarak, b. Her uzmanlık dalı için. 2. Bu farklar mezuniyet sonrasında uygulanacak hangi eğitim yöntemleri ile kapatılabilir? 3. Bu eğitimin süresi ne kadar olabilir? 4. Böyle bir eğitimin sonuçlan hangi yöntemlerle değerlendirilebilir? 5. Bu eğitimin hangi bölümleri, hangi kurumlarca yürütülebilir? a. Sağlık Bakanlığı eğitim hastaneleri? b. Tıp Fakülteleri? c. Tabip odaları ve meslek kuruluşları? d. Ulusal Sağlık Akademisi? e. Başka kurumlar?

13 6. Halen pratisyen olarak çalışan hekimlerin "Aile Hekimi" görev unvanı ile çalışmalan için nasıl bir eğitim programı önerirsiniz? C.l. Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde halen yürütülmekte olan üç yıllık "Aile Hekimliği Uzmanlığı" (Aile Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı) eğitiminde, hedeflenen ilk basamak sağlık hizmetlerinin gereksinimleri açısından, ne gibi eksiklikler vardır? a. Eğitim yöntemleri yönünden, b. Uzmanlık dallan yönünden c. Eğitim süresi yönünden, d. Eğiticilerin yaklaşımı yönünden. 2. Varsa, bu eksiklikler nasıl tamamlanabilir? a. Eğitim yöntemleri yönünden, b. Uzmanlık dallan yönünden c. Eğitim süresi yönünden, d. Eğiticilerin yaklaşımı yönünden. 3. Önerilen reform paketi gerçekleştiğinde, ilk iki sorunun cevaplannda ne gibi değişiklikler olabilir? 4. İlk üç soruya verilen cevaplar ışığında bu uzmanlık dalı için nasıl bir eğitim programı önerirsiniz?

14 B. KATILIMCILAR VE GRUP RAPORLARI 1. BİRİNCİ GRUP: a) Katılımcılar: Prof. Dr. Yıldız TUMERDEM (Başkan) Dr. Mehmet UNGAN (Raportör) Doç. Dr. Yalçın ARAL Dr. Muammer BAYTEMÜR Prof. Dr. Mesut BİROL Prof. Dr. Feyza ERKAN Dr. Levent KUTLU Prof. "Dr. Rana OLGUNTÜRK Doç. Dr. Serap SAYGI Prof. Dr. Bülent SEÇKİN Dr. Aziz ÜSTÜNEL İst. Üniv. Tıp. Fak. Halk Sağ. A.B.D. Aile Hek. Uzm. Der. S.B. Ankara Numune Has. S.B. Ankara Hastanesi End. ve Met. Hast. Kİ. TTB Pratisyen Hek. Kolu Batıkent Sağ. Ocağı Ank. Üniv. Tıp Fak. Fizik Ted. Reh. A.B.D. İst. Üniv. Tıp Fak. Göğüs Has. A.B.D. Aile Hek. Uzm. Der. S.B. Ankara Numune Has. Gazi Üniv. Tıp Fak. Pediatri A.B.D. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Nöroloji A.B.D. Ank. Üniv. Tıp Fak. Fizik Ted. Reh. A.B.D. S.B. Proje Genel Koord.

15 b) Rapor: Cevap: A-l Kolay ulaşılabilirlik, süreklilik beklenti ve taleplerdir. Cevap: A-2, a ve b Birinci basamak sağlık hizmeti ikinci ve üçüncü basamak kuruluşlarında yürütüldüğünden aksamalara yol açmaktadır. Cevap: A-3 Seleksiyonu iyi ve doğru olarak yapılmış vakaların aktarımı ile birinci basamak koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin eksiksiz olması. Cevap: B-l, a ve b Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin tüm fakülte ve eğitim hastanelerinde kalite ve müfredat olarak üniformitesinin sağlanması, yeterli klinik becerinin verilmesi. Cevap: B-2 Kısa süreli sertifikasyon kursları ve meslek içi eğitimin her aşamada sürekliliğinin sağlanması ile. Cevap: B-3 Mezuniyet sonrası eğitim süresi, genel amaçlı ve ihtisas dallarına göre ilgili klinik şefliklerince tespit edilir. Cevap: B-4 Sertifikasyon veya meslek içi eğitim kurslarını yürüten birimlerin ortak değerlendirme tabloları ile. Cevap: B-5 Tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri, ulusal sağlık akademisinin kurulmasından sonra, akademi ve meslek odalarının işbirliği ile meslek içi eğitim kursları yürütülebilir. Uzmanlık eğitimi sadece tip fakültesi ve eğitim hastaneleri kliniklerinde yapılır.

16 Uzmanlık bitirme sınavlarının merkezi sınavla yapılması, bu sınava girebilmek için adaylann uzmanlık eğitim yaptıkları kliniklerden belirli periodlarla yeterlilik puanlan almış olmalan gereklidir. Cevap: B-6 Bu unvanı alabilmeleri için dokuz aylık Aile Hekimliği sertifîkasyon kurslanna katılmalan düşünülmektedir. Bunun için hali hazırda aile sağlığı ve hastalıklan uzmanlığı ihtisas yönetmeliğinde yer alan 5 ana rotasyon dikkate alınarak önerilen acil ve pratik ağırlıklı kurs çizelgesi aşağıda verilmiştir. ŞEMA I- AİLE HEKİMLİĞİ GÖREV UNVANI KURS PROGRAMI Toplam 9 ay * DAHİLİYE...2AY... 1 HAFTA GÖĞÜS HAST. TBC. 1 HAFTA FTR * CERRAHİ... İAY... 1 HAFTA GENEL CERRAHİ * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI...2 AY... * KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM...2 AY... * PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİ... İAY... * HALK SAĞLIĞI... İAY... 1 HAFTA ORTOPEDİ 1 HAFTA KBB 1 HAFTA GÖZ Bu kurs için kesin müfredat programı ve manipülasyon sayısı tespit edilmesi ve bu eğitimi verecek birimlerde standart uygulamaya gidilmesi gereklidir. Bu sürenin sonunda ilgili rotasyon dallanndan yeterli basan puanı alın adaylar merkezi genel sınavla değerlendirilir ve asgari 70 puan geçiş notu alanlara bu görev unvanı verilir. Sınava giriş için yeterliliği birimlerce onaylanmayan aday o birimi tekrarlar. 10

17 İki yıl AÇSAP merkezinde veya sağlık ocağında çalışan adayların aldığı puanın % 20'si ve bir yıl AÇSAP merkezinde veya sağlık ocağında çalışan adaylara aldığı puanın % 10'u eklenir. Serbest çalışanlar durumu belgelendirdikleri takdirde iki yıl için % 5, bir yıl için % 2.5 puan eklemesi yapılır. Sağlık Bakanlığı mahrumiyet bölgeleri değerlendirmesine göre adayın aldığı nihai puana, her bir mahrumiyet derecesine iki puan verilir. Elde edilen puan "yüzde oran" kabul edilir ve nihai puana eklenerek seçme puanı hesaplanır. Örneğin, hekimin sınav puanı 100, sağlık ocağı çalışması iki yıl ve mahrumiyet puanı 8 olsun. a) Sınav puanına ocak çalışmasının puanı eklenir ve "nihai puan" bu lunur: 2 yıl sağlık ocağı + % 20 olduğuna göre, sınav puanı olan 100 sayısına % 20'si eklenerek, nihai puan =120 bulunur. b) Sonra bu sayıya mahrumiyet puanı eklenir. Mahrumiyet bölge de recesi 8 olduğuna göre, % 2 x 8 = % 16 eklenmesi gerekir. Nihai puan 120 idi, buna % 16'sı eklenerek seçme puanı bulunur. Seçme puanı = (120 x % 16) = = Böylece, seçme puanı olarak bulunur. Cevap: C Çalışma grubumuz aile sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı için 4 yıllık bir eğitim programı önermektedir. Her rotasyon sonunda ilgili bölüme ait manipülasyonlar ile sertifikalar verilmelidir. (RİA, menstruel regülasyon, BCG, Kuduz aşısı gibi). Seçme sınavı merkezi sistemle (TUS) yabancı dil + bilim sınavı ile yapılmalıdır. Klinik puanla asistan alınmalıdır 11

18 ŞEMA II- AİLE SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ TOPLAM SÜRE : 4 YIL DAHİLİYE VE YAN DALLARI... 9 AY * GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TBC...2 AY * ENFEKSİYON HASTALIKLARI... 1 AY * FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON... 1 AY' * DERMATOLOJİ... 1 AY GENEL CERRAHİ (ACİL-KÜÇÜK CERRAHİ)... 2 AY * ORTOPEDİ... 2 AY * ÜROLOJİ... 1 AY * KULAK BURUN BOĞAZ... 1 AY * GÖZ... 1 AY * ANESTEZİ REANİMASYON... 1 AY KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM... 8 AY ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI... 9 AY PSİKİYATRİ... 2 AY NÖROLOJİ... 2 AY HALK SAĞLIĞI... 2 AY RADYOLOJİ GÜN) İZİN GÜN) TOPLAM 3 AY 48 AY 12

19 ROTASYON SONU SINAVLARLA BAŞARI BELGESİ VERİLMELİDİR. UZMANLIK SINAVI ZORUNLUDUR. ÖNERİLER: * Aile hekimliği ihtisasının müfredatı her beş senede bir ülkenin sağlık sorunlarına göre gözden geçirilip güncelleştirilmelidir. * Pilot uygulamanın halen eğitimin verildiği büyük illerde (metropol lerde) başlatılması ve böylece ikinci ve üçüncü basamak hizmetin sağlanması ile, eğitimin de bu uygulamaya yakın olması önerilir. * Sistem metropoller için iyi bir çözüm olarak görüldüğünden mut laka eğitim hastanelerinin de bulunduğu büyük illerden pilot uy gulamaya geçilmelidir. * Üniversitelerde mutlaka "Aile Hekimliği Ana Bilim Dalları" kurul malı ve koordinatörlüğü/direktörlüğü bu ana bilim dalı üstlenme li, bu arada yetişen aile sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının önleri açılarak akademik kariyere yöneltilmeli ve (öğretim üyesi yetiştir me yasasına göre) doçentlik sınavlarına girmeleri teşvik edilmeli dir. Oluşacak bu öğretim üyelerine Ana Bilim Dallan zaman içeri sinde devredilmelidir. Bu görevi üstlenmeye, Halk Sağlığı Ana Bilim Dallarından öğretim üyeleri hazırdır. Bu konuda Sağlık bakanlığının YÖK düzeyinde acilen girişimlerde bulunarak ana bilim dallan kurulmasını sağlaması şarttır. * Şimdilik eğitim veren devlet hastaneleri ve üniversitelerde bir prog ram direktörü ve koordinatörü, bunun yanında da bir aile sağlığı ve hastalıkları uzmanı direktör yardımcısı olarak yerleştirilmelidir. * Eğitim, devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde yürü tülmelidir. * Sevk zinciri görevi, üniversite ve eğitim hastanelerinde oluşturula cak koordinatörlüklere verilmeli, bunlar kendilerine bağli çalışan aile hekimi muayenehaneleri ile koordinasyonu sağlamalıdırlar. Bu koordinasyon, konsültasyon ve sevk zinciri ile beraber, çalışan hekimin sürekli denetim ve eğitimini de sağlayacaktır. Aile hekim liği modeli ile aile sağlığı ve hastalıklar uzmanının da halka TV ve basın kanalı ile tanıtımı kesinlikle sağlanmalıdır. Bu halkın güve nini sağlayacaktır. 13

20 Aile sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile aile hekiminin aralarındaki hiyerarşik farkın kesinlikle tanımlanması ve ortaya konması gereklidir. Aile sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğtiminde müfredat standardizasyonu için Bakanlık ilgili anabilim dallarından programlar isteyecektir. Asgari yapılacak işlemler ve manipülasyonlar belirlenecektir. Aile hekimliği kurslarının süresi 9 ay olarak önerilmiştir. Aile hekimliği yetiştirme kurslarım kurulacak sağlık akademisi veya Bakanlık düzenler. Büyük şehirlerde tanımlanan eğitim hastanelerinde (E tipi devlet hastaneleri) hazırlanmış müfredat programına üniversite eğitim üyelerinden katılım istenerek eğitim müfredatı tamamlanır. Eğitimin sürekliliğini sağlamalı ve aile hekimi sertifikasını verdiğimiz doktoru yalnız bırakmamalıyız. Hangi merkez, hangi hastane ile koordine çalışıyor ise o hastanedeki sürekli eğitim programlarına katılım temin edilmelidir. Aile hekimi hastasını hastane veya konu uzmanına gönderirken ayrıntılı bir bilgi içeren doküman ile göndermeli ve karşılığında da aynı hassasiyet ile hazırlanmış bilgi ve tavsiye veren bir doküman kendisine gönderilmelidir. Bu hastanın hekime bağımlılığını ve sürekliliğini sağlayacağı gibi her iki basarak için de denetleyici ve eğitici olacaktır. Aile hekimliği uzmanlığında halen 5 yıl TUS'a girememe koşulu vardır. Bunun en kısa zamanda kaldırılması oy birliği ile gerekli ve uygun görülmüştür. Sertifika programları için konu ile ilgili textbook'lardan çeviri ve derlemelerle ülkemiz koşullarına uygun modifikasyonu yapılmış metinlerin hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Aile hekimliği uygulamasının şu anda yetersiz sayıda aile sağlığı ve hastalıkları uzmanı olması nedeni ile komisyon tarafından geçici süre için kabul edilebilir olduğu kararlaştırılmıştır. Ancak aile sağlığı uzmanlarının yeterli sayıya ulaşması halinde kesinlikle aile hekimliği sertifikasyon sisteminin kaldırılması görüşündeyiz. Konunun uzmanının hizmeti vermesi gereklidir. İhtisas sonrası hizmet içi eğitim, ihtiyaca göre 2 yıl ile 5 yıllık periyodlarla kısa kurslar şeklinde düzenlenmelidir. 14

21 c) Kişisel Görüşler (i) Prof. Dr. FEYZA ERKAN: Gerek Aile Hekimliği sertifika kursu gerekse Aile Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı için; Ülkemizde sigaranın yol açtığı morbidite ve mortalitenin, bu nedenle yüksek tedavi masraflarının ve iş gücü kaybının önemi göz önünde tutularak tüm rotasyonlardan bağımsız bir haftalık "Sigara Epidemiyolojisi, Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bıraktırma Yöntemleri" konusunda kurs zorunlu olmalıdır. Kursu tüm dallardan gönüllü öğretim üyesi ekibi yürütecektir. (ii) Dr. MUHARREM BAYTEMUR: 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası bu güne kadar iktidara gelen hükümetlerin elinde bir güç olarak kalmasına karşın, uygulaması konusunda çaba gösterilmemiştir. Bu bağlamda yasal anlamda var olan, ancak pratikte uygulanmayan bir sistemi eleştirerek, Türkiye'nin nesnel koşullarından çıkmayan, Dünya Bankası'nm dayatmasıyla getirilmeye çalışılan, hekimi muayenehaneye hapseden, ekip hizmetini dışlayan, sağlığı meta olarak görüp serbest piyasaya sunan sisteme ve bu sistem içerisinde bir sacayağı olan aile hekimliği sistemine olumlu bakmıyoruz. Bizler 224 sayılı yasanın günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenerek, insanların üretim yerinde ve sağlık hizmetine doğrudan katılımıyla gerçekleştirilecek bir sistemin uygulamaya konulmasını istiyoruz. Bu anlamda kendi sistemimiz için de bir pilot uygulama istiyoruz ve doğru olanı hekimlerin ve ikinci basamakta da pratisyen hekimlerin sürekli eğitimidir. (TTB PRATİSYEN HEKİM KOLUNUN GRUP RAPORU HAKKINDA GÖ- RÜŞÜDÜR.) 15

22 1. IKINCÎ GRUP: a) Katılımcılar: Prof. Dr. Güler GÜRSU (Başkan) Dr. Dilek GÜLDAL (Raportör) Dr. Zerrin BAŞER Dr. Erhan BÜKEN Dr. Mehmet ÇAKMAK Prof. Dr. Hülya ÇELEBİ Dr. Erden GÖKAY Doç. Dr. Bülent GÖKMEN Dr. Cihangir ÖZCAN Prof. Dr. Tahsin TEZİÇ Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plasük ve Rek. Cer. A.B.D. Aile Hek. Uzm. Der. S.B. İzmir Dev. Has. S.B. Projesi Genel Koordinatörlüğü Ankara Tabip Odası Abidinpaşa Sağ. Ocağı TTB Pratisyen Hek. Kolu Akyurt Sağ. Ocağı Gazi Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji A.B.D. Aile Hek. Uzm. Derneği S.B. Ankara Hastanesi S.B. Ankara Hastanesi Kadın Has. Doğ. Kİ. TCDD Sağlık Daire Başkanı S.B. Sami Ulus Çoc. Has. Başhekimi 16

23 b) Rapor: Çalışma grubuna sunulan tartışma konusunun sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için herşeyden önce I. basamakta ülkemiz koşullan ve bölgesel özellikler göz önüne alınarak hangi hizmetlerin verilmesi gerektiği belirlenmelidir. Ancak böyle bir belirlemenin ışığında kimlerin hangi ortamlarda, nasıl hizmet verebileceği, bu hizmeti verecek olan kişilerin hangi eğitim sürecinden geçmesi gerektiği (Mezuniyet öncesi veya uzmanlık dalı vs.) saptanabilir. Ancak birinci basamak sağlık hizmetlerinin bu anlamda belirlenmesi için izlenecek yol çeşitli bilimsel verilerin değerlendirilmesi şeklinde olmalı, kişisel deneyim ve görüşlerin tamamlayıcı unsur olmasına çaba gösterilmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili bu belirleme yapılmaksızın yürüttüğümüz tartışmaların ne kadar gerçekçi olduğunun bizce de kuşku ile karşılandığını başından belirtmekte yarar görüyoruz. Cevap: A "İlk basamak sağlık hizmetlerinden halkın beklenti ve talepleri nelerdir?" sorusu kanımızca eksik sorulmuştur. Bu konuda hekimlerin (ve diğer sağlık personelinin) beklentilerinin birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Halk açısından birinci basamak sağlık hizmetlerinden beklenti ve talepler şöyle sıralanabilir: * Her gereksinim duyulduğunda ve kolaylıkla ulaşılabilir olması, * Ucuz olması, * Sorunların çoğunun bu basamakta sevk olmaksızın çözülebilmesi, * Araştırma, tanı ve tedavi yöntemlerinin standardizasyonu ve ikinci ve üçüncü basamakta tekrarının önlenmesi, * Hastanın hekimi seçebilmesi ve istediği sürede bu hekimin kontro lünde kalabilmesi, * Halkın birinci basamak sağlık hizmetinin her aşamasında demokra tik katılımının sağlanması, Hekim açısından ise; * Gelen hasta sayısı sınırlı olmalı, * Hekim belli koşullarla hastasını seçebilmeli, 17

24 * Yeterli ve gerekli donanıma sahip olmalı, * Birinci basamakta ekip hizmeti verilmeli ve diğer sağlık personeli iyi eğitilmeli, * Denetim sorumlulukları yanı sıra yetkili kılınmalı, * Ek çalışma süreleri ücretlendirilmeli, * Hekim ve sağlık personeli sürekli eğitim programları ile beslenmeli, * Manipülasyonlar ücretlendirilmeli. Şu anda ülkemizde yürütülen birinci basamak sağlık hizmetleri bir önceki beklenti ve taleplere cevap verecek düzeyde değildir., ; Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü basamak arasında koordinasyon ve uyum ile ilgili ciddi sorunlar vardır. Bölgesel periyodik toplantılar soruna bir ölçüde çözüm getirebilir. İkinci basamak yalnızca bir sevk basamağı olmamalı, aynı zamanda birinci basamağa danışmanlık eden bir yapıya kavuşturulmalıdır. Tüm basamaklarda olduğu gibi birinci basamak hekimlerinde de yüksek etik standartların olması ve bunlara uyulması gereklidir. Hastane polikliniklerinin kaldırılması ile birinci basamak hekimliğinin işlevselliği arttırılabilir. C e v a p : B -. : : ; Tıp fakültelerinde verilen eğitimin standardizasyonu olmadığı için bu sorunun yanıtı mezun olunan okul ve çalışma yapılacak bölgenin gereksinimlerine göre değişebilir. Ancak genel olarak okulu bitiren hekimin birinci basamak hekimliği için yeterli olmadığı söylenebilir. Günümüzde birinci basamak hizmetleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Birinci basamak denince akla geriatri, iş yeri hekimliği, aile hekimliği gibi çeşitli birimler gelmektedir. Baştaki saptamamızda olduğu gibi pratisyen hekimlerin mezuniyet öncesi eğitimindeki standardizasyon eksikliği ve sürekli eğitimin gerekliliği göz önüne alınırsa pratisyen hekimlere yönelik gönüllülük temelinde, yerinde ya da bölgesel eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca birinci basamakta daha özgün bir bilgi ve beceri gerektiren uzmanlık dallarının oluşturulması pratisyen hekimlere seçenek sunması yanı sıra sağlık hizmetlerinin organize, gereksinime yönelik ve daha kalifiye yürütülmesine olanak sağlıyacaktır. Bu konuda Aile hekimliği, uzmanlık dalı olarak kurulmuş olup buna Geriyatri, Acil hekimliği, Rehabilite edici hekimlik, Adli tıp, Yönetici hekimlik, Spor hekimliği ve işyeri hekimliğinin de ayrı birer uzmanlık dalı olarak eklenmesinden yanayız. 18

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı ORTAK PROGRAMLAR İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK KULLANIM Farklı kurumların insan

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

AFİLİYASYON: Evlat edinme

AFİLİYASYON: Evlat edinme AFİLİYASYON: Evlat edinme Üniversite hastanelerinin hizmet-eğitim-araştırma dengesi kurulmasında işbirliği seçenekleri, yasal durum Dr Serhat Bor Ege Üniversitesi TF Dekanı Afiliyasyon alanları: Eğitim

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU Kadro Adı : Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kadro Sayısı : 2 I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Teknik yönden ilgili Klinik Şefine,

Detaylı

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR Ülkemizde Sosyal Pediatri alanında mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi, yeni bakış açıları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

SAĞLIK MEMURU. Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir. A-GÖREVLER

SAĞLIK MEMURU. Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir. A-GÖREVLER TANIM Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri 1. Amaç Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Türkiye çapında görev

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU TDB 20.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU FDI 2020 VİZYONU REHBERLİĞİNDE İSTANBUL DEKLARASYONU (26-27-28 Mayıs 2014 Kuşadası, Aydın) DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Prof.Dr.Fulya Çakalağaoğlu İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Temel İmmünoloji Eğitim. Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel İmmünoloji BD mgultekin@akdeniz.edu.

Temel İmmünoloji Eğitim. Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel İmmünoloji BD mgultekin@akdeniz.edu. Temel İmmünoloji Eğitim Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel İmmünoloji BD mgultekin@akdeniz.edu.tr Temel İmmünoloji Uzmanlık Eğitim Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI GİRİŞ Acil Tıp uzmanlık eğitim programı (eğitim programı, rotasyonlar, pratik uygulamalar...) hekimleri acil tıp pratiğine hazırlamaya yönelik tasarlanmalıdır. Acil Tıp

Detaylı

KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI

KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI KADIN DOĞUM ASİSTANLARININ GÜNCEL SORUNLARI Dr. Dilşad Herkiloğlu Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi YÖNETMELİK 26 nisan 2014 te Resmi Gazete de yayınlanan Tıpta ve

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 1969 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi nin 05.11.2015 tarihli

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ Uzm. Vet. Hekim Tayfun İDE* Uzm. Vet. Hekim A.Sarper BOZKURT* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği 1. Eğitim öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar: Orta öğretim hayatı sırasındaki sıkıntılar, Sosyal Çevre, Maddi Olanaklar, 2. Eğitim süreçlerinde

Detaylı

Türkiye de sağlık politikalarında pulmoner rehabilitasyon ve kronik hasta bakımının yeri

Türkiye de sağlık politikalarında pulmoner rehabilitasyon ve kronik hasta bakımının yeri Türkiye de sağlık politikalarında pulmoner rehabilitasyon ve kronik hasta bakımının yeri Doç Dr Rengin Güzel Çukurova Üniv Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Sunum planı Sağlık politikalarında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YILI STRATEJİK PLANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YILI STRATEJİK PLANI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Öncelikli Alanlar BİLİMSEL FAALİYETLER Birinci Öncelikli İkinci Öncelikli Üçüncü Öncelikli Gerekçe 1. Araştırma projelerinin nicelik ve

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (EMEK)YÖNERGESİ İçindekiler A. GİRİŞ... 2 B. GENEL KONULAR... 2 1. TANIM... 2 2. Amaçlar... 2 3. Çalışma ilkeleri... 2 4. Komisyon

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

HEKİMLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

HEKİMLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ HEKİMLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ Çalışma hakkı evrensel bir haktır. Altı yıl üniversite eğitimi alan Tıp Fakültesi mezunları hâlihazırda özgürce hekimlik yapma hakkına sahip değildirler. Dünyada,

Detaylı

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara Selda ERENSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ne e KAKLIKKAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1. Ulusal Viroloji Günleri ve

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 7 ABANT İZZET BAYSAL (Senatonun 08/10/2015tarih ve 2015/155sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Ön lisans

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Tıbbi Onkoloji Yan dal Uzmanlık Eğitimi Yan dal uzmanlık kadrolarının belirlenmesi ve dağıtımında karşılaşılan sorunlar: Kadroların

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Ortak Sağlık Birimleri Amaç : Birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde İşyeri Sağlık Birimlerini ve fonksiyonlarını tanıtmak Hedefler : İşyeri Sağlık Birimlerinin

Detaylı

Afiliye hastanede Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmak. Uzm. Dr. Taha Can TUMAN Birecik Devlet Hastanesi

Afiliye hastanede Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmak. Uzm. Dr. Taha Can TUMAN Birecik Devlet Hastanesi Afiliye hastanede Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmak Uzm. Dr. Taha Can TUMAN Birecik Devlet Hastanesi Afiliasyon nedir? Afiliasyon, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelere

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YETERLĠK KURULU YENĠDEN BELGELENDĠRME YÖNERGESĠ Sayfa 1 / 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik etmek, bilgi ve beceri düzeyini artırıp koruyucu ve tedavi edici

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ

EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ Murat KAYA Elektrik-Elektronik Mühendisi e-posta: kaya.murat@emo.org.tr Anahtar Sözcükler: Belgelendirme Sistemleri, Mesleki Yeterlilik ve Yetkinlik

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Aile Hekimliği (ASM) Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Yrd.

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER 1- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? Saha epidemiyolojisi; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için güvenilir bilimsel incelemeler

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi. 2. KAPSAM : Hastalara verilecek ilaç tedavilerinin uygunluğunu, bunun kontrolü için kurulan Akılcı ilaç kullanımı sorumlu

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı