Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir."

Transkript

1 Faaliyet Raporu

2 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir.

3 Kurul Başkanı ve Üyeleri Ahmet Çağrı ÇİÇEK ( Üye ) Abdullah TANCAN (Üye) Alparslan BAYRAKTAR (Üye) Zekeriya GÖKŞENLİ (Üye) Hasan KÖKTAŞ (Başkan) Fatih DÖNMEZ (Üye) Fazıl ŞENEL (Üye) Sefer BAKIR (Üye) Mustafa YILMAZ (İkinci Başkan) E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

4 Başkanın Sunuşu Avrupa'nın altıncı, Dünyanın on altıncı büyük ekonomisi olan ülkemizin bu büyümesinde enerji sektörü en önemli dinamiklerden biridir. Ülkemiz için böylesine önemli ve dinamizmi yüksek olan bu sektörü, hem yatırımcıyı cezbedecek hem de tüketiciyi memnun edecek ölçüde düzenlemeye çalışmaktayız. düzenleme kabiliyetini arttırmaktadır. Bu bağlamda, enerji sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na merkezi bir rol düşmektedir. Biz de EPDK olarak, düzenlediğimiz piyasalarda katkı sağlayacak her türlü faaliyeti gerçekleştirebilmek için büyük hassasiyet göstermekte, sektörü mevcut durumundan bir adım daha öteye götürebilecek uygulamaları yapma hususunda azami özen göstermekteyiz. Üstlendiği görev ve sorumlulukların bilincinde olan Kurumumuzun öncelikli hedefi; tüketicilere enerjinin daha verimli, güvenli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu olarak sunulmasını sağlayacak ortamı oluşturmaktır. Bu kapsamda, Kurumumuz görev ve sorumluluklarını başarı ile yerine getirebilmek için tüketiciler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi enerji piyasalarında yer alan bütün paydaşların görüş ve önerilerini alarak enerji piyasalarının gelişimine yönelik ortak aklı uygulamaya geçirmeyi önemsemektedir. gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmaların genel bir ifadesidir. Enerji piyasalarının bilgi birikimine katkı sağlayacağına inandığım Kurumumuza ve dolayısıyla düzenlediğimiz Elektrik, Doğal Gaz, Petrol ve LPG piyasalarına yönelik hazırlanan yılı Faaliyet Raporunun kamuoyuna ve ilgililere yararlı olmasını dilerim. Kurumumuzun öncelikli hedefi; tüketicilere enerjinin daha verimli, güvenli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu olarak sunulmasını sağlayacak ortamı oluşturmaktır. Geçmiş yıllarda ülkemizin kalkınmasında tekstil, turizm, inşaat ve otomotiv gibi sektörler önde gelirken, artık sanayi üretimindeki büyüme oranı içerisinde en yüksek payı enerji sektörü almaya başlamıştır. Türkiye ekonomisinin gelişiminde enerji sektörünün başat bir faktör olmasıyla birlikte bu sektöre olan yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi hızla artmaktadır. Dünyanın önde gelen enerji şirketleri hızla büyüyen Türkiye enerji sektöründe pastadan pay almak için adeta yatırım yarışına girmektedirler. Özel sektörün enerji piyasasındaki etkinliğinin bu derece önem kazanması, bu sektörün ve bu sektörde yapılan her türlü düzenlemenin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemiz için son derece önemli olan enerji sektöründe rekabete dayalı bir ortamın sağlanması ve bu ortamda faaliyet gösterecek mali açıdan güçlü, şeffaf ve istikrarlı enerji piyasalarının oluşturulması ve bu piyasaların düzenlenmesi ile denetlenmesi faaliyetlerinin layıkıyla yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Güçlü siyasi iradenin ekonomi ve enerji konularındaki kararlılığı, piyasanın gelecek öngörüsünü güçlendirmekte ve Çevreekonomipiyasa odaklı, yatırımcılar açısından öngörülebilirliği yüksek, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa yapısının oluşturulması ve sektörün tüm katılımcılarının, faaliyetlerini daha sağlıklı ve ekonomik olarak gerçekleştirebilmeleri Kurumumuzun faaliyetlerini gerçekleştirirken öteden beri dikkate aldığı önemli hususlardandır. Elinizde tuttuğunuz bu çalışma, bu anlayışın bir tezahürüdür. Faaliyet Raporumuz bütün bir yıl Saygılarımla, Hasan KÖKTAŞ Başkan 4 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 5

5 Kısaltmalar AB ABGS AG BBS BOTAŞ CEER CIF CNG DGP DTM DTÖ ECRB ECS EİT ERRA ERGEG EPDK ETKB EÜAŞ FOB GATS GDUY GÖP GWh ICER IERN KEİ KEP Kurum Kurul Avrupa Birliği Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Alçak Gerilim Bağımsız Bölüm Sayısı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Avrupa Enerji Düzenleyicileri Birliği (Council of European Energy Regulators) Cost, Insurance And Freight Sıkıştırılmış Doğal Gaz (Compressed Natural Gas) Dengeleme Güç Piyasası Dış Ticaret Müsteşarlığı Dünya Ticaret Örgütü Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu Düzenleme Kurulu (Energy Community Regulatory Board) Enerji Topluluğu Sekretaryası (Energy Community Secretariat) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Enerji Piyasası Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (The Energy Regulators Regional Association) Avrupa Doğal Gaz ve Elektrik Düzenleyicileri Grubu (European Regulators Group for Electricity and Gas) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Free On Board Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on Trade in Services) Geçici Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Gün Öncesi Planlama Gigavatsaat Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (International Confederation of Energy Regulators) Uluslararası Enerji Düzenleme Ağı (International Energy Regulation Network) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılım Öncesi Ekonomik Program Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kwh LNG LPG MW MWh MEDREG NDUY OECD OG OSB PMUM SEQ SGÖF SLT SMF SOM ST ŞİD TEİAŞ TETAŞ TPAO TÜBİTAK TÜPRAŞ TWh UEA YAL YAT Kilovatsaat Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Liquefied Natural Gas) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Liquefied Petroleum Gas) Megavat Megavatsaat Akdeniz Doğal Gaz ve Elektrik Düzenleyicileri Grubu (Mediterranean Working Group on Electricity and Gas Regulation) Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and Development) Orta Gerilim Organize Sanayi Bölgesi Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Standing Group on Emergency Questions Sistem Gün Öncesi Fiyatı Standing Group on Long Term Cooperation Sistem Marjinal Fiyatı Standing Group on The Oil Market Serbest Tüketici BOTAŞ İleşim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Teravatsaat Uluslararası Enerji Ajansı Yük Alma Teklifi Yük Atma Teklifi 6 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 7

6 İçindekiler GENEL BİLGİLER. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU. Görev, Yetki ve Sorumluluklar. Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler 4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler 5. KURUMUN YAPISI..Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 6..Başkanlık 6..Hizmet Birimleri 7 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER.YASAL DÜZENLEMELER..Elektrik Piyasasına Yönelik Yasalar Düzenlemeler...İkincil Mevzuat Düzenlemeleri..Doğal Gaz Piyasasına Yönelik Yasalar Düzenlemeler 7...İkincil Mevzuat Düzenlemeleri 8..Petrol Piyasasına Yönelik Yasalar Düzenlemeler 9...İkincil Mevzuat Düzenlemeleri 9.4.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasına Yönelik Yasal Düzenlemeler.4..İkincil Mezuat Düzenlemeleri.LİSANSLAMA İŞLEMLERİ..Elektrik Piyasası Lisanslama Faaliyetleri...Lisans İşlemleri...İthalat ve İhracat İzinleri 6..Doğal Gaz Piyasası Lisanslama Faaliyetleri 6...Lisans İşlemleri 6...Sertifika İşlemleri 4..Petrol Piyasası Lisanslama Faaliyetleri 4...Lisans İşlemleri 4.4. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisanslama Faaliyetler 44. KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER..Fiziksel Yapı 8..İnsan Kaynakları 8...Hizmet İçi Eğitim.FİYAT OLUŞUMU ve TARİFELENDİRME..Elektrik Piyasası Tarifeleri 45.. Toptan Satış Tarifesi 46...Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı Dağıtım Tarifesi İletim Faaliyeti Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedeli OSB Dağıtım Bedeli Dengeleme ve Uzlaştırma Uygulamaları 48..Doğal Gaz Piyasası Tarifeleri 5...İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma İşlemleri Bedelleri... Bağlantı Tarifeleri...İletim Tarifeleri..4.Depolama Tarifeleri..5.Toptan Satış Tarifeleri..6.Perakende Satış Tarifeleri Petrol Piyasası Tarifeleri 54.4.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Fiyatlar 55 4.PİYASA İZLEME ve GÖZETİM 4..Elektrik Piyasası İzleme ve Gözetim Faaliyetleri Elektrik ÜretimTüketim Durumu 4...Piyasa Hacimleri ve Katılımcılar 4...Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Uygulaması 4..4.Özelleştirme 4..Doğal Gaz Piyasası İzleme ve Gözetim Faaliyetleri 4...Türkiye Doğal Gaz Piyasası Petrol Piyasası Denetim Faaliyetleri Denetim ve Soruşturmalar Ulusal Marker Akredite Laboratuvarlar Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Denetim Faaliyetleri KAMULAŞTIRMA, KİRALAMA 68 ve İRTİFAK HAKKI TESİSİ Petrol Piyasası İzleme ve 7. T Ü K E T İCİ HAKLARININ KORUNMASI 88 Gözetim Faaliyetleri 7 7..Tüketici Bilincinin Oluşturulması 4...Türkiye Petrol Piyasası 7 ve Geliştirilmesi Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 7 7..Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası 8.HUKUK İŞLERİ 89 İzleme ve Gözetim Faaliyetleri 7 8..Dava Takip İşlemleri Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 8..Görüş Verme 89 (LPG) Piyasası 7 9.ULUSLARARASI İLİŞKİLER Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 9..Konferans ve Tanıtım Faaliyetleri 89 Piyasası Bilgi Yönetim Sistemi Çok Taraflı Kuruluşlarla İlişkiler 89 5.DENETİM Avrupa Birliği ile İlişkiler 9 5..Elektrik Piyasası Denetim Faaliyetleri 75.BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER 9 5..Doğal Gaz Piyasası Denetim Faaliyetleri75..Basınla İlgili Faaliyetler Denetim ve Soruşturmalar 75..Sektör Toplantıları Doğal Gaz Piyasası İnceleme ve Denetim 75..Bilgi Edinme 9 MALİ BİLGİLER.Mali Denetim 95. Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları 95..Gelir Bütçesi 95..Gider Bütçesi 96 EK:Mevzuat Listesi.Gelir Kalemleri Açısından Yılında Uygulanacak Bedeller I

7 Tablolar ve şekiller Tablo : EPDK Personeli Kadro Dağılımı 7 Tablo : EPDK Yıllara Göre Personel Sayısı 8 Tablo : Hizmet Alımı Yoluyla Yürütülen İşler Kapsamında İstihdam Edilen Personel i 8 Tablo 4: Yılında Yapılan Düzenlemelerin Piyasalara Göre Dağılımı Tablo 5: EPDK Tarafından Verilen Lisansların Türlere ve Veriliş Yıllarına Göre Dağılımı Tablo 6: EPDK Tarafından Verilen Lisansların Yakıt/Kaynak Türlerine Göre Dağılımı Tablo 7: Yılında İptal Olan Lisansların Türlerine Göre Dağılımı Tablo 8: 4 Yılları Arasında Özel Sektör Tarafından İşletmeye Alınan Yeni Elektrik Üretim Kapasitesi 4 Tablo 9: Yılı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Lisans Dağılımı 5 Tablo : Yılı Şirketlere Göre Doğal Gaz İthalat Miktarları 5 Tablo : Yılı Sonu İtibariyle Gaz Arzı Sağlanan Şehirlerde Ulaşılan Toplam Abone Sayıları 7 Tablo : Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Dağıtım Şirketlerinin Yıllara Göre Toplam Yatırım Tutarları 8 Tablo : Doğal Gaz Depolama Lisansı Almış Şirketler ve Depolama Tesislerine İlişkin 9 Tablo 4: Petrol Piyasasında Verilen Lisansların Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı 4 Tablo 5: Yılı İçerisinde Sona Eren/İptal Edilen Lisansların Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı 4 Tablo 6: Yılı İçerisinde LPG Piyasasında Verilen Lisansların Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı 4 Tablo 7: Yılında LPG Piyasasında İptal Edilen Lisansların Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı 4 Tablo 8: LPG Piyasası Lisanslarının Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı 4 Tablo 9: Yılı İçerisinde LPG Piyasasında Yapılan Lisans Tadilleri Dağılımı 4 Tablo : TETAŞ Toptan Satış Tarifesi 44 Tablo : Abone Gruplarına Göre Tarifelerin Yıllara Göre Değişimi 45 Tablo : Yılı Primer Frekans Birim Hizmet Bedelleri 46 Tablo : DUY Uygulamalarında DGP ve GÖP Toplam Talimat Miktarları 49 Tablo 4: EPDK Tarafından Belirlenen İç Tesisat Proje Onay, Kontrol, Test ve İşletmeye Alma Üst Bedelleri 49 Tablo 5: EPDK Tarafından Dağıtım Şirketleri İçin Belirlenen Bağlantı Tarifeleri 5 Tablo 6: Yılı için EPDK Tarafından Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Güncellenmiş Bedeller 5 Tablo 7: Yılı için EPDK Tarafından Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Güncellenmiş Depolama Bedelleri 5 Tablo 8: Elektrik ÜretimTüketim Durumu 54 Tablo 9: Yılı Elektrik Enerjisi Genel Görünümü 54 Tablo : Yılı Üreticilerin Elektrik Üretim Miktarları (GWh) 57 Tablo : Yılında Lisans verilen Elektrik Üretim Tesisleri 64 Tablo : Yılında Lisanslama Süreci Devam Eden Elektrik üretim Tesisleri 65 Tablo : Hisse Devrine Onay Verilen Dağıtım Şirketlerine Ait 65 Tablo 4: Toptan Satış Lisansı Üretim Şirketlerine Ait Üretim Verileri (milyon m) 67 Tablo 5: 9 Yıllarında Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Ülkelere Göre Ham Petrol İthalatı (. ton) 68 Tablo 6: Yılı Petrol Piyasası Genel Görünümü 7 Tablo 7: LPG Tüketiminin Ürün Bazında Yıllara Göre Dağılımı 7 Tablo 8: Yılı Analiz Sonuçları 74 Tablo 9: Yılı Analiz Sonuçları 75 Tablo 4: Yılında 55 Sayılı Kanun Kapsamında Petrol Piyasasında DağıtıcılaraDepocularaRafinerilere Uygulanan İdari Para Cezaları 76 Tablo 4: Yılında 55 Sayılı Kanun Kapsamında Petrol Piyasasında Bayilere Uygulanan İdari Para Cezaları 77 Tablo 4: Yılında Petrol Piyasasında Bayilere Uygulanan İdari Para Cezalarının İller Bazında Dağılımı 78 Tablo 4: Yıllar itibariyle Kullanılan Ulusal Marker ve İşaretlenen Akaryakıt Miktarları 79 Tablo 44: Yıllar İtibariyle Ulusal Marker Saha Cihazı (Xp) Ölçüm Sonuçları 8 Tablo 45: Yılında Lpg Piyasasında Uygulanan İdari Para Cezalarının Dağılımı 8 Tablo 46: Yılında Denetim Kapsamında Protokolcü Kuruluşlara Aktarılan Ödenek Aktarımı 8 Tablo 47: Yıllar İtibariyle Maliye Bakanlığına Aktarılan Gelir Fazlası 9 Şekil : Yılı İthalat Şirketleri Piyasa Payları (%) 6 Şekil : Yılları Arası Verilen, Tadili Yapılan, Vize Edilen ve Sona Erdirilern Yapım ve Hizmet Sertifikaları 4 Şekil : Yılı İçerisinde TETAŞ Toptan Satış Tarifesi 44 Şekil 4: Yılında Primer Frekans Birim Hizmet Bedelleri 46 Şekil 5: Gün Öncesi Piyasası Ortalama Fiyatlar 47 Şekil 6: Dengeleme Güç Piyasası Ortalama Fiyatlar 48 Şekil 7: Elektrik Enerjisi Tüketimi (TWh) 55 Şekil 8: Yıllara Göre Talep Artış Oranları 56 Şekil 9: Yılı Üretici Grupların Elektrik üretim Yüzdeleri 57 Şekil : Üretimin Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarına Göre Gelişimi 58 Şekil : Yılı Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 59 Şekil : Su Gelirleri 6 Şekil : Toptan Satış Piyasası Hacminin Gelişimi 6 Şekil 4: PMUM'a Kayıtlı Katılımcı Miktarının Gelişimi 6 Şekil 5: Serbest Piyasada Tüketim 6 Şekil 6: Yılı İçerisinde Serbest Tüketici Sayaç Sayısındaki Artış 6 Şekil 7: Yılı İçerisinde Serbest Tüketici Sayısındaki Artış 6 Şekil 8: Yılında Doğal Gaz Tedarik Dağılımı (%) 66 Şekil 9: Yılı Sektörel Doğal Gaz Tüketim Payları (%) 67 Şekil : Yılı Kaynak Ülkeler Bazında Türkiye Doğal Gaz İthalatı (%) 68 Şekil : En Büyük Paya Sahip 7 Ülkeye Göre Ham Petrol İthalat Miltarları 69 Şekil : Yılında İllere Göre Akaryakıt Satışları (ton) 7 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

8 Bölüm I Genel Bölüm I Genel. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Bu amacın yerine getirilmesinde Kurum;. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum),.. tarihli ve 45 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 468 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu adı altında kurulmuş olup,.5. tarihli ve 49 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun ile birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) adını almıştır. Elektrik Piyasasında; Tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisansların verilmesi ve tadili; işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin 468 sayılı Kanun'a göre düzenlenmesi; piyasa performanslarının izlenip, performans standartlarının oluşturulması; ikincil mevzuatın oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulattırılması; lisans sahibi tüzel kişilerin denetlenmesi; düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, tadili ve uygulattırılması; piyasada Elektrik Piyasası Kanununa uygun şekilde davranılmasının sağlanması, Kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz olup, idari ve mali özerkliğe Doğal Gaz Piyasasında; Doğal gazın ithali, iletimi, sahiptir. İlişkili olduğu bakanlık ise Enerji ve Tabii Kaynaklar dağıtımı, depolanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere Bakanlığı(ETKB) 'dır. ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini Kurumun merkezi Ankara'dadır, taşra teşkilatı yoktur. Kurum, tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesi; piyasa ve sistem dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak amacıyla işleyişinin incelenmesi; ikincil mevzuatın oluşturulması, irtibat büroları kurabilmektedir. Bu çerçevede, sadece değiştirilmesi, uygulattırılması, denetlenmesi, maliyeti İstanbul'da irtibat bürosu mevcuttur. yansıtan fiyatların incelenmesi, düzenlemeye tabi tarifelerin Kurum; hazırlanması, tadili ve uygulatılması; piyasada Doğal Gaz Piyasası Kanununa uygun şekilde davranılmasının 468 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (), sağlanması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (), Petrol Piyasasında; Petrol ile ilgili rafinaj, işleme, madeni 55 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (), yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetlerinin yapılması amacıyla tesis kurulması, işletilmesi, 57 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetleri için lisans Kanunu (5) verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte ve yetkileri iptali; lisans gerektiren faaliyet ve işlemlerin kapsamları, lisans kullanmaktadır. ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler, lisans kapsa mındaki faaliyetlerin kısıtlanması, faaliyetin yürütülmesine Söz konusu Kanunlar ile elektrik, doğal gaz, petrol ve ilişkin olarak özel şartların belirlenmesi; ikincil mevzuatın LPG'nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulattırılması; tarifelerin uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, onaylanması; piyasada oluşan tavan fiyatların ve fiyat rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet listelerinin takibi, piyasada Petrol Piyasası Kanununa uygun gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji şekilde davranılmasının sağlanması, piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmaktadır. I E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

9 Bölüm I Genel Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında; LPG dağıtımı, taşınması, oto gaz bayilik faaliyetleri, depolanması, LPG tüpünün imalatı, dolumu, bakımı amaçlarıyla tesisler kurulması ve işletilmesi için lisans verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak durdurulması veya iptali; lisans gerektiren faaliyet ve işlemlerin kapsamları, lisans ile kazanılan hak ve yükümlülükler, lisans kapsamındaki faaliyetlerin kısıtlanması, faaliyetin yürütülmesine ilişkin olarak özel koşulların belirlenmesi; ikincil mevzuatın oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulattırılması; piyasada oluşan tavan fiyatların takibi, piyasada Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanununa uygun şekilde davranılmasının sağlanması, konularında yetkili ve sorumludur.. Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler Misyonumuz Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapmaktır. Değer İfadesi Öncü ve Yönlendirici Paydaş Odaklılık Stratejik Bakış Şeffaflık Tarafsızlık Bağımsızlık Tutarlılık ve Süreklilik Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme Açıklama Kurumsal Değerlerimiz EPDK piyasa ihtiyaçlarını öngörerek piyasaları yönlendirir. EPDK paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak düzenleme yapar ve hizmet sunar. EPDK stratejik yönetim anlayışıyla geleceğe yönelik gelişmeleri bugünden belirleyerek gerekli adımları atar. EPDK faaliyetlerini yasalara uygun, ilgili tarafların erişimine açık olarak ve hesap verilebilirlik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirir, gerekli bilgilendirmeyi yapar. EPDK tüm taraflara eşit uzaklıktadır. Önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan adil bir yaklaşım sergiler. EPDK kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları bağımsız olarak kullanır. EPDK faaliyet, hizmet ve uygulamalarında misyonu çerçevesinde her zaman dengeli ve doğru hareket eder. EPDK faaliyet ve süreçleri etkin yöntemlerle analiz ederek gerekli iyileştirmeleri yapar. EPDK sürekli olarak alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip eder, bunları içselleştirerek yeni bilgiler üretir.. Stratejik Amaçlar ve Hedefler I Vizyonumuz Güçlü, rekabetçi ve şeffaf enerji piyasalarını oluşturacak düzenleme anlayışıyla değer yaratmak. Stratejik Amaçlar Adil ve rekabetçi piyasa ortamını oluşturarak devamlılığını sağlamak Hedefler. Faaliyetlere izin verme sürecinde etkinliğin artırılması. Yatırımlar için gerekli taşınmazların temin süresinin kısaltılması. Denetimde etkinliğinin artırılması 4. Piyasa açıklığının ve rekabetin artırılması 5. Mevzuatın sadeleştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması I Piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasını sağlamak 6. Ürün ve hizmet kalitesini artırarak tüketici memnuniyetini sağlamak 7. Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin mali sürdürülebilirliklerini sağlamak 8. Hizmet ve mal üretiminde fiyat etkinliği artırmak Etkin ve güvenilir bilgi üretip sunarak öngörülebilir ve sürdürülebilir piyasaları oluşturmak 9. Lisans sahiplerinin faaliyetlerini daha etkin izlemek. Zamanında ve güvenilir raporlama yaparak paydaşları bilgilendirmek Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. Kuruma karşı yöneltilen her türlü ihtilafın, hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Kurumun erişilebilirliğini artırmak 4. Yönetsel becerileri geliştirmek ve yetkinlikleri artırmak 5. Bilgi yönetim sistemin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması 4 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 5

10 Bölüm I Genel I. KURUMUN YAPISI Kurumun teşkilatı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Başkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kurum, görevlerini yerine getirirken yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) vasıtasıyla kullanmaktadır. Kurumun temsil ve karar organı Kurul'dur. Kurul ilk kez üyelerin 9.. tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu önünde yemin etmesiyle göreve başlamıştır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurul üyeleri; hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, kamu yönetimi, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanmaktadır. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı görevlendirmektedir. Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, 468 sayılı Kanunun 6'ncı maddesindeki yasakları ihlal ettiği veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkanı ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır. Başkanlık veya üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan üyeliklere bir ay içinde atama yapılmaktadır. Görev süresi sona eren üyelerin tekrar seçilebilmesi söz konusudur. Kurul, en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli gördüğü sıklıkta toplanmaktadır. Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda İkinci Başkan yönetmektedir. Her bir toplantının gündemi toplantıdan önce Başkan ya da yokluğunda İkinci Başkan tarafından hazırlanarak Kurul üyelerine bildirilmektedir. Kurul, salt çoğunlukla toplanmakta ve kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile almaktadır. Kurul tarafından alınan tüm kararlara karşı açılan iptal davalarının, idari para cezaları dahil, ilk derece mahkemesi Danıştay'dır. İlgili kanunlarda Kurul'a çeşitli görev ve yetkiler verilmiş olmakla birlikte, bu görev ve yetkilere 468 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5, 5/A, 5/B ve 5/C'inci maddelerinde yer verilmektedir... Başkanlık Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Kurul üyeleri ile hizmet birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyon Başkan tarafından sağlanır. Başkan, Kurul kararlarının uygulanmasından, yürütülmesinden ve Kurulun temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsamaktadır. Başkanlık tarafından Kurum personeline verilen yetkiler hariç olmak üzere, Kurumun tüm kararları Kurul tarafından alınmaktadır. Kurul, uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirmekte veya yetkilendirmektedir. İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda Başkanın görevlerini ve yetkilerini üstlenmektedir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bazı görev ve yetkilerini İkinci Başkana ya da Kurulun diğer üyelerine devredebilmektedir tarihli ve 8/4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bununla birlikte, Başkanlığın görev ve yetkileri, 468 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi. fıkrasında hükme bağlanmıştır. Ana Hizmet Birimleri.. Hizmet Birimleri Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle, birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Dolayısıyla Başkan Yardımcıları, Başkan tara fından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesinden ve ilgili hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludurlar. Kurumun hizmet birimleri, Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır. Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Kurum teşkilat şeması aşağıdaki gibidir. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT ŞEMASI Başkan Yardımcılığı Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Denetim Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Tarifeler Dairesi Başkanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlık Danışma Hizmet Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri İrtibat Büroları Hukuk Dairesi Başkanlığı Başkan Danışmanlığı Basın Müşavirliği Başkan Yardımcılığı İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kurul Hizmetleri Müdürlüğü Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü I 6 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 7

11 Bölüm I Genel ÖĞRENİM DURUMU CİNSİYETİ I. KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER..Fiziksel Yapı..İnsan Kaynakları Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurul Başkanı ve Kurul üyeleri ile diğer Kurum personeli, 544 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na tabidir. Kurum personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir. Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca tespit edilmektedir. 468 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinde, Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. hükmü çerçevesinde Kurumumuz, faaliyetlerini Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:5/C 65 YüzüncüyılANKARA adresindeki merkez binası ve Askerocağı Caddesi Süzer Plaza No: 9 Elmadağ/ İSTANBUL adresindeki İstanbul İrtibat Bürosunda yürüt mektedir. çıkarılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,.. tarihli ve /5 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 9.. tarihli ve 4645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurum asli ve sürekli hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli kadrolara ait unvanlar ile sayılarını gösteren sayılı cetvel, tarihli ve 8/4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenerek 4..8 tarihli ve 74 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kariyer sisteminin oluşturulması çerçevesinde Kurumun meslek personeli ihtiyacını karşılamak üzere,.6.9 tarihli ve 756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Uzman Ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yılında Enerji Uzman Yardımcılığı için yapılan sınav sonucu 4 kişi Enerji Uzman Yardımcısı olarak alınmıştır. Kurumun kadro unvan ve sayıları ile yılı sonu itibariyle istihdam edilen 467 adet kadrolu personele ilişkin bilgiler Tablo 'de yer almaktadır. KADRO ÜNVANLARI Başkan Yardımcısı Daire Başkanı Başkan Danışmanı Grup Başkanı Enerji Uzmanı Enerji Uzman Yrd. Avukat Basın Müşaviri Özel Kalem Müdürü Kurul Hizmetleri Müdürü Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kurul Hizmetleri Müdür Yardımcısı İrtibat Büro Müdürü Yönetim Hizmetleri Uzmanı Çözümleyici Programcı Tabip Hemşire TOPLAM KADRO SAYISI DOLU KADRO SAYISI İLKÖĞRETİM LİSE 4 YILDAN AZ SÜRELİ Y.O. 4 YIL VE DAHA FAZLA SÜRELİ Y.O MASTER 5 4 DOKTORA DOÇENT KADIN ERKEK I Savunma Uzm. Teknisyen Tekniker Yönetim Görevlisi İletişim Görevlisi 5 Kütüphaneci Şoför 4 Dağıtıcı 4 TOPLAM Tablo : EPDK Personeli Kadro Dağılımı 8 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 9

12 Bölüm I Genel I YILI PERSONEL 4 Kurumun, koruma ve güvenlik hizmetleri, temizlik işleri ve danışma, ziyaretçi yönlendirme ve sekreterya işleri hizmet Koruma ve Güvenlik Temizlik Tablo : EPDK Yıllara Göre Personel Sayısı alımı ile temin edilmektedir. Bu hizmetleri yürütenlerin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir: KADRO GÖREV SAYISI KADIN ERKEK Danışma, Ziyaretçi Yönlendirme ve Sekreterya...Hizmet İçi Eğitim Tablo : Hizmet Alımı Yoluyla Yürütülen İşler Kapsamında İstihdam Edilen Personel i Kurum personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Kurum tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Her düzeydeki Kurum personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenmekte ve bu programların, Kurum personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Kurumda veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına olanak sağlanmaktadır. Ayrıca, Kurum personelin bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla Kurul kararı ile yurt dışında eğitim yapma imkanı da sağlanmaktadır Bu çerçevede Kurum personelinin eğitimi ile ilgili olarak yılı içerisinde şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir: yılı Eğitim Planı ve Programı hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 8 Mayıs 7 Ağustos tarihleri arasında Michigan State Üniversitesi (MSU) bünyesinde yer alan Uluslararası Meslek Programı (Visiting International Professional Program)'nın Kamu Kurumları Enstitüsü (KKE) ile birlikte hazırlanan Global Executive Program (GEP) for Public Utilities (Turkish Energy Industry) konulu haftalık eğitim programına 8. Dönem Enerji Uzman Yardımcılarının katılması sağlanmıştır. 7 Ekim ve 48 Ekim tarihlerinde 8. ve 9. Dönem Enerji Uzman Yardımcılarından oluşan personelimiz için enerji sektöründe doğrudan ve dolaylı Hakkında Kanun, 886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 474 olarak faaliyet gösteren kurumlar ile bazı düzenleyici ve Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliği, denetleyici kurumlarda staj programı düzenlenmiştir. Gayrimenkul Değerleme, Bireysel Performans Yönetimi, Uzman yardımcıları için sektör kuruluşlarını yerinde Resmi İstatistikler, Akaryakıt kaçakçılığı, konularındaki görmek ve incelemelerde bulunmak üzere iki teknik gezi eğitim programlarına gönderilmiştir. programı da gerçekleştirilmiştir. Kasım Aralık tarihleri arasında Türkçeyi Doğru Kurumumuz ile Uluslararası Gaz Eğitim Teknoloji ve ve Etkili Konuşma semineri Kurumumuzdan personelin Araştırma Merkezi (UGETAM) arasındaki.5.8 tarihli katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Protokol çerçevesinde 7 Eylül ve 9 Ekim Yüksek Lisans ve Eğitim Programı çerçevesinde, 8 Enerji tarihleri arasında İstanbul'da "Doğalgaz ve Enerji Uzmanı yurt dışına gönderilmiştir. Sistemleri Bilgilendirme Eğitim Programı" düzenlenmiştir. Programa, başta 8. ve 9. Dönem Enerji Uzman Yardımcıları olmak üzere toplam 4 personel katılmıştır. TODAİE tarafından 9 Ocak tarihleri arasında yapılan Araştırma yönetimleri ve Tez Hazırlama Teknikleri konulu eğitim programına personelin katılımı sağlanmıştır. Enerji uzman yardımcılığı sınavı açılmış ve 4 kişilik 9'uncu Dönem Enerji Uzman Yardımcıları göreve başlatılmıştır ve söz konusu personelin Mayıs8 Temmuz tarihleri arasında Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Programı gerçekleştirilmiştir. 5 Aralık6 Aralık tarihleri arasında Kurumumuzda görevli 5 enerji uzman yardımcısına Araştırma Teknikleri Etkili Sunum Teknikleri Rapor yazma Teknikleri eğitimi verildi. Üniversite öğrencilerinden 7 kişiye kurumumuzda staj imkanı sağlanmıştır. Enerji Uzmanları Derneğinin 7 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Tüm Yönleriyle Petrol Piyasaları eğitimine Kurum personeli katılmıştır. Kurum personeli yılı içinde; 58 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, 448 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması I E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

13 Bölüm II. YASAL DÜZENLEMELER Bu çerçevede yönetmelik; elektrik piyasasında, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi Kurul, piyasa faaliyetlerine ilişkin hususları yönetmeliklerle kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma düzenlemektedir. Yönetmelikler, piyasada faaliyet gösteren yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 5 kw'lık üretim hazırlanmaktadır. Ayrıca, Kurul özel nitelikli kararlar almak tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel suretiyle de düzenleme yapabilmektedir. kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf Bu çerçevede yılında yapılan düzenlemelerin dağılımı tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 5 kw'lık üretim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin Yönetmelik Yönetmelik Tebliğ Tebliğ ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme Değişikliği Değişikliği verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasları Elektrik Piyasası 4 6 kapsamaktadır. Doğal Gaz Piyasası Petrol Piyasası LPG Piyasası..Elektrik Piyasasına Yönelik Yasal Düzenlemeler...İkincil Mevzuat Düzenlemeleri Tablo 4: Yılında Yapılan Düzenlemelerin Piyasalara Göre Dağılımı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik,.. tarihli ve 7774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, 9.. tarihli ve 694 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile.5.5 tarihli ve 546 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanununda önemli değişikliklerin yapılması nedeniyle söz konusu yönetmelik mülga hale gelmiştir. Bu sebeple yönetmelik tekrar hazırlanmış ve.7. tarihli ve 8 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7 4 Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği.. tarihli ve 859 sayı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;.8. tarihli ve 484 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin geçici 'inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Belirtilen yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan maddesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, bir uygulama dönemi için gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak hesaplamalarda kullanılacak parametreler, Kurum tarafından yapılan gelir düzenlemesi ile belirlenir. şeklinde düzenlenmiştir. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Temmuz tarihli ve 799 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki tanım eklenmiştir. I E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

14 I 6. Mühürleme: Sayaç ve ölçü devresi elemanlarına serbest tüketicilere toplam satış miktarını ve bu satışa ilişkin dışarıdan yapılacak müdahaleyi önlemek amacıyla lisans ağırlıklı ortalama satış fiyatını her yıl Kasım ayı içerisinde sahibi tüzel kişiler tarafından ilk enerji verme, sayaç ve ölçü Kuruma bildirir. devresi elemanlarını kontrol ve durumunu tespit etme, Serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi enerji kesme ve açma gibi işlemler yapıldıktan sonra ve/veya kapasite sağlayan tedarikçiler, son bir yıl içerisinde kurşun veya seri numaralı plastik mühür ile ölçü düzeneğini serbest tüketicilere toplam satış miktarını ve bu satışa ilişkin muhafaza altına alma ya da aldırma yöntemini, ağırlıklı ortalama satış fiyatını her yıl Kasım ayı içerisinde 'üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde Kuruma bildirir. değiştirilmiştir. İletim sistemine bağlı serbest tüketicilerin ikili anlaşmalar Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit süreci kapsamında öngörülen ödemeleri zamanında yapmaması sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen halinde tedarikçinin yazılı başvurusu üzerine ve tüketicinin gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek mühür ödeme yaptığını belgeleyememesi durumunda iletim altına alır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat bulunur. çerçevesinde tüketicinin elektriği kesilir. İletim lisansı sahibi Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği tüzel kişi tarafından elektriği kesilmiş olan tüketicinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemesi 8 Şubat tarihli ve 784 Sayılı Resmi Gazete'de kaydıyla iki iş günü içerisinde elektrik enerjisi yeniden yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeli bağlanır. ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Dağıtım şirketleri, serbest tüketici limitini geçtikleri halde Tüm tüketiciler serbest tüketici olana kadar, serbest tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tüketicilerin güncel listesinin ilgili Dağıtım Şirketinin tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını, her yıl internet sitesinde yayınlanması zorunluluğu getirilmiştir. Ocak ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sayfasında yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak Talep birleştirme hallerinde serbest tüketici niteliğine sahip zorundadır. olduğunu gösterir belge bir önceki takvim yılında tükettikleri toplam elektrik enerjisi miktarını içerecek Geçiş dönemi süresince perakende satış lisansı sahibi şekilde, tüzel kişilerin vergi sicil kaydının bulunduğu ilin yer dağıtım şirketlerinden elektrik enerjisi tedarik etmekte olan aldığı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım tüketicilerin taleplerine ilişkin olarak yapılacak tedarikçi şirketleri tarafından verilir. değişiklikleri, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim tarihlerinde Talep birleştirme halleri haricinde, tüketicilerin Piyasa Mali uygulamaya girer. Uzlaştırma Merkezine kayıtları sırasında istenilmesi halinde, düzenlemeleri yapılmıştır. bir önceki takvim yılına ait faturalarının asılları veya onaylı suretleri de serbest tüketici niteliğine sahip olduklarını Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği gösterir belge niteliğinde sayılır. 8 Eylül tarihinde Avrupa elektrik sistemi ile aramızda enterkoneksiyon şartı sağlanmıştır. İzleyen dönemde Serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi Bulgaristan ve Yunanistan, aramızdaki enterkoneksiyon kapave/veya kapasite sağlayan tedarikçiler, son bir yıl içerisinde Dengeleme Güç Piyasasının fiyatlandırılma mekanizma sında değişiklikler yapılarak katılımcıların portföylerini Gün Öncesi Piyasasında dengelemeleri teşvik edilmiştir. sitesinin daha etkin bir şekilde kullanımını temin etmek amacıyla Haziran tarihinden itibaren TEİAŞ bünyesinde kapasite ihalelerine başlanılmıştır. Bu çerçevede, elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı faaliyetine ilişkin usul ve esaslar ile uluslararası enterkonneksiyon hatlarının kapasite tahsisine ve sınır ötesi elektrik enerjisi ticaretine yönelik kullanımına ilişkin esasların belirlemek üzere Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapılmış,.6. tarihli ve 795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği 8 Haziran tarihli ve 7968 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Dağıtım Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası; Kullanıcılar tarafından yapılan bağlantı başvurularında; başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, elektrikli taşıtların şarj edilebilmesi için kurulacak hızlı, orta hızlı ve yavaş şarj ünitelerinin sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi dağıtım şirketine sunulur. Dağıtım şirketi sunulan proje çerçevesinde kullanıcıdan gerekli olan ilave bilgileri de talep edebilir. şeklinde değiştirilmiştir. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Aralık tarihinde Gün Öncesi Planlama aşamasından Gün Öncesi Piyasası aşamasına geçilmiştir. Bu çerçevede yapılan.. tarihli ve 785 sayılı ile.. tarihli ve 84 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile; Katılımcıların teminat yatırması zorunluluğu getirilmiştir. Teminat mekanizması birlikte İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilmektedir. Bölgesel kısıtların sistematik olması durumunda kısıtlar esas alınarak bölgesel piyasa ve fiyat oluşturulması mümkün hale gelmiştir. Piyasa katılımcılarına portföy altında birleşerek dengesizlik fiyatlarına daha az maruz kalmaları sağlanacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 7.. tarihli ve 845 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile; Yan hizmet sertifikalarının TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından yan hizmetler performans testleri yapmak üzere ve TÜRKAK'tan uygunluk belgesi almış, TS EN ISO IEC 7 standardına göre A Tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilmiş firmalar tarafından verilir. Primer frekans kontrol rezerv miktarı sağlamak üzere Sistem İşletmecisine bildirimde bulunmuş olan bir üretim tesisinin, dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletme cisinden almış olduğu bir yük atma talimatı sebebiyle devre harici olması durumunda, ilgili üretim tesisinin bu süre boyunca gün öncesinden bildirimde bulunmuş olduğu primer frekans kontrol rezerv miktarını sağladığı kabul edilir. Devrede olan bir üretim tesisinin ünite/ünitelerinin, primer frekans kontrol hizmetine katılımını engelleyen bir arıza sebebiyle bildirimde bulunduğu primer frekans kontrol rezerv miktarını sağlayamaması veya beklenmedik işletme şartları sebebiyle devre harici olması veya minimum kararlı üretim düzeyinin altına düşmesi durumlarında, olayı müteakiben önce sözlü daha sonra da takip eden ilk iş I 4 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 5

15 I gününde ilgili BYTM'ye yazılı bildirimde bulunulması koşulu ile, ilgili gün için cezai yaptırımlar uygulanmaz. yetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Sekonder frekans kontrol tepkisi sağlanabilmesi için Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım kapasite oluşturmak amacıyla verilen yük alma ve yük atma Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin talimatları (iki) kodu ile etiketlenir ve ilgili saat için sistem İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik marjinal fiyatının belirlenmesinde dikkate alınmaz... tarihli ve 88 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 546 sayılı şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca üretim faaliyeti Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi gösteren tüzel kişilere sekonder frekans kontrol hizmet Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesine bedeline ek olarak, Dengesizlik Geri Ödemesi de yapılacağı dayanılarak hazırlanmıştır. getirilmiştir. Üreticiler tarafından sağlanan yan hizmetlere ilişkin ödemelerin hesaplanması, ödeme bildirimleri ve Bu Yönetmelik, Kurumdan elektrik üretim ve dağıtım lisansı faturalandırmaya ilişkin maddelerde çeşitli değişiklikler almış olan şirketlerin lisansları kapsamındaki faaliyetlerinin, yapılmıştır..5.5 tarihli ve 546 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve İlişkin Kanun ile.. tarihli ve 468 sayılı Elektrik Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Piyasası Kanunu ve elektrik piyasası ile ilgili mevzuat.7. tarihli ve 8 sayılı Resmi Gazetede kapsamında Kurum adına denetim şirketleri tarafından yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendiril incelenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları mesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe kapsamaktadır. girmiştir. Yönetmelik,.5.5 tarihli ve 546 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi KURUL KARARLARI Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5, 6, 6/A, 6/B ve 'inci Kanunun 5'inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve maddeleri ile.. tarihli ve 468 sayılı Elektrik Piyasası Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 'uncu Kanununun 5'inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazır maddesi hükümleri uyarınca, yılı için serbest tüketici lanmıştır. limitinin. kwh olarak uygulanmasına, 6.. Yönetmelik çerçevesinde üretim lisansı sahibi tüzel kişilere tarihli ve 54 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir. yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Elektrik Piyasası Kanununun 'nci maddesinin dördüncü Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ile 546 sayılı fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına dercedilen Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında işletilecek YEK yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada Destekleme Mekanizmasının kuruluşu ve işleyişini düzen satabileceği oranının yılı için %4 olarak lemek amacıyla kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkileri ile uygulanmasına 7.. tarihli ve 584 sayılı Kurul Kararı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin ile karar verilmiştir. usul ve esaslar düzenlemiştir. Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Değerlerinin belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faali çerçevesinde hazırlanan ekteki OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların, haberleşme donanımının ve ilave teçhizat ve altyapının asgari teknik özellikleri ve Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi.. tarih ve 465/ sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin yılı 4. çeyreği için,7 TL/MWh olarak 8.8. tarihli ve 87 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Esasları 7.7. tarihli ve /44 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat Ve İhracat Yönetmeliği Uyarınca Kapasite Tahsisine ve İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar.6. tarihli ve 58 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. Elektrik Piyasası Kanununun 'nci maddesinin dördüncü Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 'uncu maddesinin fıkrasının (a) bendinin 'üncü alt bendi uyarınca bir üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, banka otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisanslarına teminat mektubu tutarına ilişkin üst sınırın 57.. (yüz dercedilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının elli yedi milyon iki yüz bin) TL olarak.8. tarihli ve piyasada satabileceği oranının yılı için %4 olarak 54/46 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. uygulanmasına 7.. tarihli ve 584/5 sayılı Kurul 4.. tarihli ve 5 sayılı Kurul Kararı ile.4. Kararı ile karar verilmiştir. tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanan tarife tablolarının; 468 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9'uncu maddesi, Yüksek Planlama Kurulunun 4..8 tarihli ve 8/T5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları, ilgili mevzuat ile elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri çerçevesinde.6. tarihli ve sayılı Kurul Kararı ile güncellenmiştir tarihli ve 4 sayılı Kurul Kararının a) maddesinde belirlenmiş olan Dağıtım Bölgeleri Dağıtım Kayıp Katsayıları tablosundaki "Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK)"nın.. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (sıfır) olarak uygulanmasına 9.. tarih ve 5 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir. Elektrik Piyasası Kanununun 'nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 'üncü alt bendi uyarınca bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisanslarına dercedilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının yılı için % olarak uygulanmaya devam edilmesine 6.. tarihli ve /4 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir. İthalat ve İhracata İlişkin Dengeleme ve Uzlaştırma Usul ve..doğal Gaz Piyasasına Yönelik Yasal Düzenlemeler 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5 Şubat tarihli ve 7857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine; Yapılmış ve yapılacak depolama lisansı başvurularında; başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Duyuruda belirlenecek sürede, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere başka doğal gaz depolama lisansı başvurusunun olması durumunda, başvuruda bulunan tüzel kişilerin depolama lisansı almak için aranılan şartları taşımaları kaydı ile; lisans başvurularının değerlendirilmesi Kurul tarafından belirlenecek kriterler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kalması durumunda bu tüzel kişiler arasında lisans bedelinin artırılması esasına göre yarışma I 6 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 7

16 I yapılır. Ancak, başvurulardan birinde depolama faaliye.7.9 tarihli ve 75 sayılı Resmi Gazete'de tinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Hizmetlerinin Sunuyarısının mülkiyetinin lisans başvurusunda bulunan tüzel munda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümkişi ve/veya ortaklarına ait olması ve/veya depolama lerinin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yapılacak işlemler için de uygulanması sağlanmıştır. yarısının üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9'uncu Maddesi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma Uyarınca Yılında Uygulanacak Para Cezaları imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer Hakkında Tebliğ izinlerin tesis edilmiş olması halinde bu başvuru kabul edilir; diğer başvurular reddedilir. Başvurunun duyurusu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9'uncu Maddesi değerlendirme kriterleri ve yarışmaya ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde.. tarihinden itibaren uygulanacak yönetmelikle düzenlenir. para cezası miktarları.. tarihli 85 sayılı Resmi hükmü eklenmiştir. Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.... İkincil Mevzuat Düzenlemeleri KURUL KARARLARI Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun Geçici 'nci ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik maddesi çerçevesinde, BOTAŞ'ın alıcı olarak tarafı 4 Haziran tarihli ve 7954 sayılı Resmi Gazete'de bulunduğu Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmelerinin üçüncü depolama şirketlerince yer altı doğal gaz depolama tesisi için taraflara devrine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, gaz hazırlanacak temel kullanım usul ve esaslarında yer alması arzının devam etmekte olduğu İthalat Sözleşmelerinden gereken hususların belirlendiği Yer Altı Doğal Gaz Depolama BOTAŞ'ın tarafı olduğu Gazprom Export LLC ile Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair tarihinde imzalanan, 6 milyar kontrat metreküplük Doğal Yönetmelik yayımlanmıştır. Gaz Alım Satım Sözleşmesinin 6 milyar kontrat metreküplük kısmı için kontrat devri ihalesine çıkılmasına ilişkin ihale ilanı Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik.5. tarihli ve 79 sayılı Resmi Gazete'de yayım Yapılmasına Dair Yönetmelik lanmıştır. Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl 6 milyar kontrat metreküplük Doğal Gaz Alım Satım masına Dair Yönetmelik 9.4. tarihli ve 79 sayılı Sözleşmesinin 6 milyar kontrat metreküplük kısmı için kontrat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. devri ihalesine çıkılmasına ilişkin ihale ilanının yayımlan Yönetmelik ile zaman içerisinde uygulamada karşılaşılan bazı masını müteakiben, BOTAŞ tarafından mevcut doğal gaz sıkıntıların çözülmesi amaçlanmış ve etkin, verimli, hesap alım veya satış sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu hak ve yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi amacıyla yapıyönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, lacak ihaleler için, ithalat lisans yeterlik sahibi şirketlerin basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getiril belirlenmesi ve ihale neticesi Kuruma yapılacak ithalat lisans mesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve başvuruları.6. tarihli ve 85 sayılı Kurul Kararı ile esasları düzenlemek amacıyla, Başbakanlık tarafından kabul edilmiştir. BOTAŞ'a, Gazprom Export Limited Liability Company ile Kararı ile yılı yatırım programı değişiklikleri onay tarihinde imzalamış olduğu doğal gaz alım satım lanmıştır. anlaşması kapsamında, Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz Kanunun 8'inci maddesinin (a) bendinin birinci alt bendinde ithalatı yapmak üzere verilen 8.4. tarihli ve DİT/ belirtilen serbest tüketici olma sınırı 8.. tarihli ve 9/ sayılı ithalat lisansına konu doğal gaz alım satım 6 sayılı Kurul Kararı ile. m olarak belirlenmiştir. anlaşması.. tarihli itibarıyla sona ermiştir. Bu çerçevede, ilgili mevzuat gereğince BOTAŞ'ın sahip olduğu.. tarihli ve 85 sayılı Resmi Gazete'de 8.4. tarihli ve DİT/9/ sayılı ithalat lisansı, yayımlanan Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Kurulun 6.. tarihli ve 475/8 sayılı Kararı ile sona ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9'uncu Maddesi erdirilmiştir. Bu kapsamda, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Uyarınca Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Kanunu'nun Geçici 'nci maddesinde yer alan, BOTAŞ'ın Tebliğ ile.. tarihinden itibaren uygulanacak para mevcut sözleşmelerinin var olduğu ülkeler ile yapılacak cezası miktarları yeniden belirlenmiştir. ithalata ilişkin hükümler doğrultusunda, BOTAŞ'ın 8.4. tarihli ve DİT/9/ sayılı ithalat lisansına..petrol Piyasasına Yönelik Yasal Düzenlemeler konu sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren yapılacak yeni...ikincil Mevzuat Düzenlemeleri ithalat sözleşme/sözleşmelerine esas ithalat lisanslarının Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin verilebilmesi ve bu amaçla doğal gaz piyasasında rekabetçi Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetbir yapının oluşturulması temel hedefi çerçevesinde melik 6.. tarihli ve 476 sayılı Kurul Kararı ile karar verilmiştir tarihli ve 797 sayılı Resmi Gazete'de yayım lanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini doğal gazın Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile; 955 kcal/m üst ısıl değeri esas alınarak 9 milyar metreküp söz konusu Yönetmeliğin Geçici 'inci maddesi (45 milyar kwh) olarak 6 Ocak tarihli ve 55/6 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik hükümleri; nafta, gaz yağı ve fueloil türleri ile Kurumdan izin alınması ve sonrasında belgelendirilmesi Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği'nin kaydıyla ArGe ve test amaçlı olarak yurt dışından temin 5'inci Maddesinin Bu düzenlemelerde Kurum onayı edilen referans test yakıtları için.. tarihine kadar olmaksızın değişiklik yapılamaz. hükmü ve BOTAŞ İletim uygulanmaz. Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'ın (ŞİD). Bölümü çerçevesinde ŞİD'de birtakım değişiklikler şeklinde değiştirilmiştir..4. tarihli ve 6 sayılı ve 8.. tarihli ve 67 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler sayılı Kurul Kararları ile kabul edilmiştir. Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin.5. tarihli ve 79 sayılı Resmi Gazete'de Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe giren 8.4. tarihli ve 94 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında sayılı Kurul Kararı ile, BOTAŞ'ın yılı transit doğal gaz Yönetmelik yılı içerisinde kez değiştirilmiş olup; iletimi dahil ulusal iletim şebekesi yatırım programı onaylanmış olup, 8.. tarihli ve 59 sayılı Kurul 5.6. tarihli ve 7975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Petrol Piyasasında I 8 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 9

17 I Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına; 5.. tarihli ve 7875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile; çç) Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi: Piyasaya arz edilen lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde akaryakıtların kalitesine yönelik risklerin ve bunlara ilişkin etkileyen lisans tadili, süre uzatımı, sona erme ve iptal önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla, akaryakıtların teknik işlemleri ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve bu hususlardaki düzenlemelerde yer alan özellik değerlerine ilişkin, belirsizlikler giderilmiştir. dönemsel gelişmeler ile bunların coğrafi dağılımının;.4. tarihli ve 79 sayılı Resmi Gazete'de izlenmesi, derlenmesi, yorumlanması ve raporlanması, yayımlanan değişiklik ile; ilgililerin seçilen yükümlüklere uyumunun kontrol edilmesi, aykırılık tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli Lisanslı depolama tesisi bulunmayan sivil hava ulaşımına işlemlerin başlatılması faaliyetlerini, açık havaalanlarında ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan bendi eklenmiştir. lisans sahipleri; bu havaalanlarında, uçak ikmal aracı olarak kullandıkları akaryakıt tankerleri vasıtasıyla kendi Yönetmeliğin /A maddesinden sonra gelmek üzere; faaliyetlerinin yanı sıra, ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi MADDE /B diğer lisans sahiplerine, ilgili diğer mevzuatta kayıtlı hususların da yerine getirilmesi kaydıyla akaryakıt ikmal Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi uygulamaları kapsamında, hizmeti verilebileceği düzenlenmiştir. piyasada serbest dolaşımda bulunan akaryakıt türlerinden.5. tarihli ve 795 sayılı Resmi Gazete'de alınacak numune sayıları, numune alınacak akaryakıt yayımlanan değişiklik ile; türleri, numune alınacak mahallerin tespiti ve sonuçların raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararıyla Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı sahipleri belirlenir. tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların maddesi eklenmiştir. ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına 8.. tarihli ve 898 sayılı Resmi Gazete'de ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilât aracılık yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Petrol Piyasasında hizmetleri verilebileceği düzenlenmiştir. Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 'uncu 8.7. tarihli ve 88 sayılı Resmi Gazete'de maddesinin 'inci fıkrasının a bendi; yayımlanan değişiklik ile; a) Teknik düzenlemesi olan petroller için Ek A ve Ek Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi ticari unvanı altında B'de yer alan tablolardaki özelliklerin tamamı veya Kurul aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında tarafından belirlenenleri, yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde şeklinde değiştirilmiştir. onbeşinden fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği yılı içinde 6 kez değiştirilmiş olup;.8. tarihli ve 8 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile; Madeni Yağ Lisansı başvurularında, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %5 olan Kapasite Raporunun Kuruma ibraz edilmesi lisans başvurularında şart olarak kabul edilmiştir. Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen motorin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin: 4.. tarihli ve 85 sayılı Resmi Gazete'de..4 tarihi itibariyle en az % (V/V), yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile;..5 tarihi itibariyle en az % (V/V), özellikle lisans bedellerinin ödenmesi ve iadesi, lisans tadil ve süre uzatım süreçleri, bayilik sözleşmelerinden ve..6 tarihi itibariyle en az % (V/V), istasyon otomasyonu sisteminden doğan yükümlülüklerin olması zorunludur. tespiti ile lisans işlemleri çerçevesinde yapılmasına ihtiyaç duyulan çeşitli idari uygulamaların dayanaklarının güçlenfıkrası eklenmiştir. dirilmesi gibi hususlarda değişiklik ve düzeltmeler Tebliğin ikinci maddesinin, ikinci fıkrası yukarıdaki fıkranın yapılmıştır. eklenmesiyle teselsül ettirilmiştir. Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği Değişikliği Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde.. tarihli ve 84 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile bazı bildirimler yürürlükten kaldırılmıştır. Petrol Piyasası Kanununun 9'uncu Maddesi Uyarınca Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ.. tarihli ve 85 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren tebliğ ile, 55 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9'uncu maddesi çerçevesinde.. tarihinden itibaren uygulanacak para cezası miktarları yeniden belirlenmiştir. Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 7.9. tarihli ve 867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, tarihli ve 7 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:5) in ikinci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere; Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve 7 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği yılı içerisinde iki kez değiştirilmiş olup; 5.5. tarihli ve 7944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği'nin ikinci maddesinin birinci fıkrası; Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan benzin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Mart tarihli (T Mart dahil) "TS EN 8 Otomotiv Yakıtları Kurşunsuz Benzin Özelikler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur. şeklinde değiştirilmiştir tarihli ve 867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği'nin ikinci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere; Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içeriğinin; I E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

18 I.. tarihi itibariyle en az % (V/V), Hakkında Tebliğin 'inci Maddesinin 'üncü fıkrası..4 tarihi itibariyle en az % (V/V), Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul ve Esaslar'a dair Karar alınmıştır. olması zorunludur. l9.6. tarihli ve 7959 sayılı Resmi Gazete'de fıkrası eklenmiştir. yayımlanan.5. tarihli ve 4/4, 4/, 4/ sayılı Kurul Kararları ile Petrol Piyasasında Lisans Süre Tebliğin ikinci maddesinin, ikinci fıkrası yukarıdaki fıkranın Uzatımı ile Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler eklenmesiyle teselsül ettirilmiştir. ve lisans başvuru açıklamalarına ilişkin Kararlar alınmıştır. Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği l.6. tarihli ve 797 sayılı Resmi Gazete'de 5.. tarihli ve 864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4.6. tarihli ve 74 sayılı Kurul Kararı yayımlanarak yürürlüğe giren Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik ile Petrol Piyasasında İhrakiyenin İhracat veya Transit Rejimi Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:4) ile, Kapsamında Deniz ve Hava Taşıtlarına İkmalinde Tahsilat tarihli ve 7 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fuel Oil Aracılık Hizmeti Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'a dair Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri Karar alınmıştır. No:7) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe giren tebliğde; l.7. tarihli ve 798 sayılı Resmi Gazete'de Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda yayımlanan.6. tarihli ve 87 sayılı Kurul kararıyla bulunan fuel oil türlerinden; Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki a) Kalorifer Yakıtının, kükürt içeriğinin kütlece en çok % ve tarihli ve 4 sayılı Kurul Kararı'nda değişiklik diğer teknik özelliklerinin Ekim 6 tarihli TS 77 Fuel yapılmıştır. Oil standardındaki numaralı çizelgede yer alan Fuel Oil 4 özelliklerine uygun, l5.8. tarihli ve 86 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8.7. tarihli ve 9 sayılı Kurul b) Fuel Oilin teknik özelliklerinin Ekim 6 tarihli TS 77 Kararı ile Petrol Piyasasında Akaryakıt Kalitesi İzleme Fuel Oil standardındaki numaralı çizelgede yer alan Sistemine İlişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Fuel Oil özelliklerine uygun, l7.. tarihli ve 85 sayılı Resmi Gazete'de c) Yüksek Kükürtlü Fuel Oilin teknik özelliklerinin Ekim 6 yayımlanan.. tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı tarihli TS 77 Fuel Oil standardındaki numaralı ile muayene raporlarının tanziminde incelenecek çizelgede yer alan Fuel Oil 6 özelliklerine uygun özelliklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. olması zorunludur. l8.. tarihli ve 856 sayılı Resmi Gazete'de hükmü ihdas edilmiştir. yayımlanan.. tarihli ve 556 sayılı Kurul Kararı ile KURUL KARARLARI Kurumun ilgili mevzuatı ile.4.9 tarihli ve 7 sayılı Kurul Kararı ve Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği'nde l.5. tarihli ve 79 sayılı Resmi Gazete'de yer alan hususlar doğrultusunda,.. ve yayımlanan 8.4. tarihli ve 95 sayılı Kurul Kararı.. tarihleri arasında dağıtıcılar arası akaryakıt ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu ticareti izni verilmesine Karar verilmiştir. l.. tarihli ve 859 sayılı Resmi Gazete'de ve ihracat faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. Kanunun 'nci yayımlanan.. tarihli ve 57 sayılı Kurul maddesinde, piyasada Kanun hükümleri uyarınca lisans Kararı ile Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz alma koşulu ile yerine getirilebilecek faaliyetler ve faaliyet Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar kabul edilerek gösterebilecek tüzel kişiler de tanımlanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu petrol türlerine ilişkin genel düzenlemeler elektrik piyasasında faaliyette bulunmak isteyen tüzel kişilerin güncellenmiştir. Kurumdan lisans almaları gerekmektedir. Kurum tarafından verilecek lisanslara ilişkin usul ve esaslar ise Elektrik Piyasası.4.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasına Lisans Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Yönelik Yasal Düzenlemeler.4..İkincil Mevzuat Düzenlemeleri Elektrik piyasasında tüm piyasa faaliyetleri, Kurumdan alınan lisanslar ile yürütülmektedir. Her bir piyasa faaliyeti ve KURUL KARARLARI faaliyetin yürütüldüğü her bir tesis veya bölge için ayrı lisans alınması gerekmektedir. Lisans sahipleri, sahip oldukları her l.. tarihinden itibaren LPG otogaz satışlarında; bir lisansa konu faaliyet için ayrı bir hesap tutmakla hizmet ve finansal promosyonlar hariç, hediye, eşantiyon, mükelleftirler. kampanya ve sair adlarla promosyon yapılmamasına 6.. tarihli ve 7 sayılı Kurul Kararı ile karar Lisans, devredilememekte; ancak lisans sahibinin hisseleri verilmiştir. devredilebilmektedir. Lisans sahibi tüzel kişilerin hisselerinin devredilmesi Kurul onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı llpg Otogaz Bayilik faaliyeti..5 tarihinden sonra edinilmesi ile herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına işlenen, ancak 57 dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği..5 tarihinden kaldırılması için de geçerlidir. Ayrıca, bir veya birden fazla önce LPG Otogaz Bayilik faaliyetinde bulunduğunu lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat eden olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak kişilerden lisans başvurularında "Asgari Mesafe Tespit istenmesi halinde, birleşme izni hakkında Kurul onayı Tutanağı" istenmemesine karar verilmiştir. hükmünü amir alınması zorunludur tarihli ve 69/9 sayılı Kurul Kararının kaldırılmasına.6. tarihli ve 5/ sayılı Kurul Lisans; üretim, iletim ve dağıtım lisanslarında minimum süre Kararı ile karar verilmiştir. yıl olmak üzere 49 yıla kadar verilebilmektedir. Lisans. LİSANSLAMA İŞLEMLERİ Lisans, bir tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için sahibi, lisansı kapsamındaki faaliyetlerini lisansta belirlenen çerçevede yerine getirmekle mükelleftir. Lisans sahibi tüzel kişiler üretim, iletim ve dağıtım tesislerini; doğal afetler, Kurumdan almak zorunda olduğu izin/yetki belgesidir. yangın ve kaza gibi riskleri kapsayan bir varlık tüm risk sigortası ile teminat altına almak zorundadır...elektrik Piyasası Lisanslama Faaliyetleri Kurum tarafından elektrik piyasasına yönelik verilen lisanslar;...lisans İşlemleri Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, İletim Lisansı, Dağıtım 468 sayılı Kanunun 'nci maddesinin birinci fıkrasında, Lisansı Toptan Satış Lisansı ve Perakende Satış Lisansı olarak elektrik piyasası faaliyetleri üretim, iletim, dağıtım, toptan çeşitlenmektedir. satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ticaret, ithalat I E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

19 Kurumca verilen ve halen yürürlükte olan lisansların türlerine ve lisans veriliş yıllarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir, bu tabloda iptal edilen lisanslar yer almamaktadır. Üretim ve otoprodüktör faaliyetinde bulunmak üzere Kuruma başvuruda bulunan tüzel kişilere verilen lisansların yakıt/kaynak türlerine göre dağılımı ise şöyledir: Lisans Türü İletim Lisansı Dağıtım Lisansı Perakende Satış Lisansı Toptan Satış Lisansı OSB Dağıtım Lisansı Üretim Lisansı Otoprodüktör Lisansı Toplam Lisansın Verildiği Yıl (Lisans Sayısı Adet) Tablo 5: EPDK Tarafından Verilen Lisansların Türlere ve Veriliş Yıllarına Göre Dağılımı Yılı Sonu Lisans Sayısı (Adet) Kaynak / Yakıt Türü Hidrolik Doğal Gaz Linyit Rüzgar Kömür Fuel Oil Asfaltit Jeotermal Çöp Gazı Biyogaz Toplam Adet Kurulu Güç (MWm) Adet Kurulu Güç (MWm) 5 84, , 6 6, , 8, 479,68 47, ,5, 97,9 6, 5 46,8, 688,75 6 9,4 7 4,5 5,8 9, 5 8,89 4,4 Biyokütle,6 5 6,4 Toplam 5.59, ,7 I Yukarıdaki tabloya bakılarak kaynak/yakıt türü bazında bir değerlendirme yapıldığında, yılında en fazla hidroelektrik santrallere lisans verilmiş, bunu rüzgar santralleri izlemiştir. yılında iptal etme, sona erdirme ve diğer sebeplerle hükümsüz olan lisansların dağılımı Tablo 7'de gösterilmiştir. Tablo 6: EPDK Tarafından Verilen Lisansların Yakıt/Kaynak Türlerine Göre Dağılımı Lisans Türü İptal Edilen Sona Erdirilen Diğer Hidrolik BiyogazBiyokütle OSB Rüzgar 6 8 I Termik Toplam 7 54 Tablo 7: Yılında İptal Olan Lisansların Türlerine Göre Dağılımı 4 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 5

20 I 4 Yılları Arasında Özel Sektör Tarafından İşletmeye Alınan Yeni Elektrik Üretim Kapasitesi Yakıt Cinsi Genel Toplam (MW) Asfaltit 5 5 Biogaz,8 6,,4 8,5 Çöp Gazı 5,,4 7 5,6 5,6 8, 7 Doğal Gaz 79, 9, 977, 46,8 8,8 6,8.45,9.75,.99, 7,69 Hidroelektrik 66,7 45,6 5,4,5 7, 5,768 5,.9,7 67,97 İthal Kömür 4, ,5 Jeotermal 8 6,9 47,4 7 99, Rüzgar 87,9, 8,9 76,4 7, 48,6 58,6 48,5 87,6 Fuel Oil 58, 8,5 6,8 9,6 4,8, 7,5 Linyit 6 46 Diğer,,5 6,4 9, 7,4 Genel Toplam 88,4 569,4 8, 69, 8,7 96, 88, ,9 76,5 565, Tablo 8: Yılları Arasında Özel Sektör Tarafından İşletmeye Alınan Yeni Elektrik Üretim Kapasitesi yılları arasında özel sektör tarafından işletmeye lgent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'ye; İran'dan izole alınan yeni üretim kapasitesine ilişkin bilgiler aşağıda bölge besleme yöntemiyle.. tarihinden itibaren verilmiştir. yılında 76,4 MW'lık yeni üretim kapasitesi (bir) yıl süreyle KhoyBaşkale hattı üzerinden 5 MW, işletmeye alınmıştır. DoğubeyazıtBazargan hattından ise izole bölge...ithalat ve İhracat İzinleri yöntemiyle 4 MW elektrik enerjisi ithalatı faaliyetinde bulunabilme izni verilmiştir. Toptan satış lisansı sahipleri, ithalat veya ihracat faaliyetinde bulunabilmektedirler. Bu çerçevede;..doğal Gaz Piyasası Lisanslama Faaliyetleri laksa Elektrik Toptan Satış A.Ş tarihinden...lisans İşlemleri itibaren yıl süreyle Suriye'ye izole bölge besleme yöntemi 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nun 4'üncü ile BirecikHalep hattı üzerinden 5 MW güçte elektrik maddesinde piyasa faaliyetleri tanımlanmış ve piyasa enerjisi ihracatı faaliyetinde bulunabilme izni verilmiştir. faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerin gerekli lisansları almaları şart koşulmuştur. Doğal gazın üretimi, piyasa faaliyeti ltgr Enerji Elektrik Toptan Ticaret A.Ş.'ye Gürcistan'dan olarak öngörülmemiş olup 66 sayılı Petrol Kanunu izole bölge besleme yöntemiyle Batumi TM Hopa TM kapsamında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan hattından.. tarihine kadar elektrik enerjisi ithalatı arama ve işletme ruhsatları çerçevesinde gerçekleştirilfaaliyetinde bulunabilme izni verilmiştir. mektedir. Ancak, doğal gaz üretimi yapan şirketlerin ürettikleri doğal gazı satabilmeleri için ise 4646 sayılı Kanun çerçevesinde toptan satış ve/veya ihracat lisansı almaları gerekmektedir. Doğal gaz piyasası faaliyetlerine yönelik lisanlara ilişkin usul ve esaslar, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Lisanslar bir defada en az, en fazla yıllık süre ile verilir. Faaliyet konularına göre Kurum tarafından verilen lisanslar; İthalat Lisansı, İhracat Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Depolama Lisansı, İletim Lisansı, Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı, Dağıtım Lisansı olarak çeşitlendirilmiştir. Doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans almak için Kuruma başvuran şirketlerin başvurularının Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi ve uygun bulunanlara lisanslarının verilmesi faaliyetine yılında devam edilmiş ve bu kapsamda adet dağıtım, 8 adet ithalat (spot LNG), adet toptan satış, 6 adet iletim (LNG), 6 adet CNG iletimdağıtım ve 6 adet CNG satış olmak üzere toplam adet lisans verilmiştir. yılı içerisinde, adet toptan satış adet iletim (LNG) ve adet CNG lisansı olmak üzere toplam 6 adet lisans sona erdirilmiştir. Lisans Türü Bunların yanı sıra, yürürlükte olan lisanslar gereklilik görülmesi halinde mevzuat hükümleri doğrultusunda tadil edilmiştir. yılı sonu itibariyle toplam lisans sayısı 4 olup bu İthalat Lisansı lisansların dağılımı Tablo 9'da gösterilmektedir. yılında ithalatçı şirketlerin gerçekleştirdikleri ithalat miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir İthalat Uzun Dönemli Spot LNG İhracat Toptan Satış Depolama İletim İletim (LNG) Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) CNG Satış CNG İletim ve Dağıtım Dağıtım TOPLAM Adet Tablo 9: Yılı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Lisans Dağılımı ŞİRKET Shell Enerji A.Ş. Bosphorus Gaz Corp. A.Ş. YILI İTHALAT MİKTARLARI Enerco Enerji San.ve Tic.A.Ş. Avrasya Gaz A.Ş. EGEGAZ BOTAŞ TOPLAM ( milyon m/yıl) 45,5 77,.457,8 488,45 895, 9.5, , Tablo : Yılı Şirketlere Göre Doğal Gaz İthalat Miktarları I 6 E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U E N E R J İ P İ Y A S A S I D Ü Z E N L E M E K U R U L U Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U 7 Tablo 9: Yılı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Lisans Dağılımı

2010 YILIFAALİYETRAPORU

2010 YILIFAALİYETRAPORU 00 YILIFAALİYETRAPORU ENERJi PiYASASI DÜZENLEME KURUMU Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 5/C 06530 Yüzüncüyıl / ANKARA www.epdk.gov.tr www.epdk.org.tr ENERJi PiYASASI DÜZENLEME KURUMU Kesin zaruret olmadıkça,

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mayıs 2010 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bunula beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. BAŞKANIN SUNUŞU Enerji sektörü toplumsal yaşam ve ekonomik gelişme

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, kapsam

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı