TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATLARININ 17 VASIFLI PERSONEL İLE İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN SAHİBİ: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. İŞİN KONUSU: TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi, Etimesgut Ar-Ge, Sefaretler Stüdyoları, Arı Orkut ve Tarko stüdyoları, Etimesgut, Oran ve Çayhane sokak Lojmanları.ve Mühye su kuyularında bulunan; trafo, kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların OG-AG sistemlerinin işletmesi, bakımı ve arızalarının giderilmesi, jeneratör ve kompanzasyon sistemlerinin kontrol ve işletmesi, telefon sistemlerinin işletmesi, bakımı ve arızalarının giderilmesi ile, Kurumumuz Oran Sitesinde; Isı Merkezinde ve Ankara Radyosu Binasında bulunan doğalgazlı kalorifer kazanlarının ve müştemilatının, soğutma sisteminin ve müştemilatının, mekanik tesisat ve müştemilatının, alçak-yüksek basınç hidrofor sistemi, Oran Sitesi ndeki su kuyularının işletilmesi, yangın hidroforları ve müştemilatının işletilmesi, Oran Sitesi Binalarındaki tüm sıhhi tesisatın ve wc alanlarındaki armatür, manyetik alıcıların bakım ve tamirleri, alüminyum doğrama kapı ve pencereler ile müştemilatının bakım - onarım -tamirtadilatlarının, yapılması ile ilgili 17 kişi ile 1 yıl (365 takvim günü) süreyle parça ve malzeme hariç hizmet alımı işi. 3. TANIMLAR: Bu Teknik Şartnamede geçen; 3.1. İdare: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak firma Personel: Yüklenicinin sağlayacağı teknik elemanlar veya bu elemanlardan her biri. 4. İŞİN YAPIM ŞEKLİ: Hizmet Alımı. 5. İŞİN KAPSAMI: TRT Oran Sitesi, Ankara Radyosu, Etimesgut Ar-Ge, Sefaretler Stüdyoları ve Mühye su kuyuları, Arı Orkut ve Tarko stüdyoları, Etimesgut, Oran ve Çayhane sokak Lojmanları ve gerektiğinde Ankara merkezde bulunan (ve gelecekte faaliyete geçebilecek) kurumun diğer iş yerlerinde 2. Maddede belirtilen işlerin yapılmasını kapsar. 6. TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİNDE UYULACAK GENEL HUSUSLAR: 6.1. Yüklenici; bildirdiği adresini her türlü tebligat için ikametgâh ittihaz ettiğini, buraya yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını, adres değişmesi halinde yeni adresini 24 saat içinde yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresine yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder Yüklenici firma ikametgâh olarak bildirdiği adreste iş günleri saat arasında yapılacak temas ve istekleri karşılamak üzere telefonlara, e-postalara ve fakslara cevap verecek bir görevliyi iş başında bulundurmayı taahhüt eder Yüklenici, İdare nin bilgisi ve onayı dışında üstlendiği sorumluluğu başkasına devredemez.

2 6.4. İdare; gerek mesleki yönden yeterli bulmadığı, gerekse diğer (disiplin, iş ahlakı vb.) yönlerden uygun bulmadığı elemanların uzaklaştırılması ve yerlerine yeni teknik eleman istihdam edilmesi hususunda yükleniciye bildirimde bulunması halinde, yüklenici bu hususu en geç YEDİ (7) gün içinde tüm yasal işlemleri tamamlayarak yerine getirmekle yükümlüdür Sosyal Güvenlik Kurumunun işçi ve işveren hakkındaki mevzuatından dolayı işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması vs. konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu olmayacaktır Kendi isteği ile işten ayrılmak isteyen personel için yüklenici 15 gün önceden idareye bildirerek, bu süre içerisinde aynı vasıflarda yeni eleman temin edecektir Ayrıca bu teknik şartnamede yazılı olan tesislere ilave olarak sözleşme süresi içerisinde kurulabilecek benzer yeni sistemlerin üretici firmalarının önerilerine uygun olarak İşletme yetkililerinin yönlendirmeleri ile işletmeleri, bakımları ve arızaları yapılacaktır. 7. PERSONELİN SAYISI, NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI: 7.1. Hizmet alımın sonucu yüklenicinin sağlayacağı teknik personelinin çalışacağı bölgeler ve personel sayısı aşağıda listelenmiştir: S.NO BİRİM ADI VE ADRESİ PERSONEL SAYISI 1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ 14 2 TRT ANKARA RADYOSU 3 TOPLAM Yüklenicinin sağlayacağı teknik personel Alanlarında en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olduklarını belgeleyecek olup aşağıda listelenen niteliklere sahip olmalıdır: SIRA NO MEZUN OLDUĞU OKUL VE ARANAN ŞARTLAR okulların elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun EKAT Belgeli. okulların elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun. okulların elektrik-elektronik, telekomünikasyon bölümlerinden mezun telefon arızaları ve onarımlarında çalıştırılmak üzere. okulların Metal Teknolojisi Bölümü mezunu. okulların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümlerinden mezun. En az lise mezunu, sıhhi tesisat ve ıslak hacimlerde bulunan armatür-manyetik alıcıların bakım ve tamirlerini yapacak ev cihazları kombi, armatür gibi alanlarda sertifikası ve Ustalık Belgesi bulunan piyasa deneyimi olan. PERSONEL SAYISI TOPLAM

3 7.3. Yüklenici, personelin işe başladığı gün söz konusu personele ait aşağıda belirtilen evrakları İdareye vermek zorundadır Nüfus kâğıdı fotokopisi Savcılıktan alınmış iyi hal kağıdı Kanuni ikâmetgah belgesi Bulaşıcı hastalığı olmadığına ve görevli olduğu işi yapmasına manisi olmadığına dair sağlık raporu Diploma veya fotokopisi Vesikalık fotoğraf (2 adet) 7.4. İş süresince idare tarafından lüzumlu görülen hallerde çalışanların Ankara il sınırları içinde olmak kaydıyla çalışma yerleri ve çalışma bölgelerinde değişiklik yapılabilecektir Yüklenici, İdare izin vermediği müddetçe personel değişimi yapmayacak ve personelin görev yerlerini değiştirmeyecektir Yüklenicinin sağladığı personel görev sırasında çalışma bölgesini terk etmeyecek, görevinin gerektirdiği işlerden başka işlerle uğraşmayacak ve iş takibi yapmayacaktır Yüklenicinin sağladığı personel İş Kanununda belirtilen yasal çalışma süresini (haftada 45 saat) aşmamak şartıyla normal hafta içi mesai sistemi ve/veya vardiya sistemine göre çalıştırılacaktır İzin, tatil ve resmi tatil günleri vardiya çalışması içerisinde olacaktır. Çalışma gün ve saatleri İdare tarafından belirlenecektir. 365 gün 7/24 saat esasına göre çalışılacaktır Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak personele idarece onaylanmış kimlik kartı kullandırılacak, bu kartlar, yüklenici çalışanları tarafından binaya girdikten sonra sol yakaya takılacak, kimlik kartsız personel binalarda dolaşmayacaktır. 8. TEKNİK PERSONELİN KULLANILACAĞI TEKNİK ARAÇ GEREÇLER VE YEDEK PARÇALAR: 8.1. Bakımların yapılması ve arızaların giderilmesi sırasında, değiştirilmesi gereken yedek parça ve malzemeler İdare tarafından temin edilecektir Bakım Onarım hizmeti verilecek her birim için çalışacak personelin kullanacağı ve İdare nin gerekli gördüğü bütün alet-edevat İdarece temin edilecektir İdarece temin edilen alet-edevat çalışanlara zimmetlenecek, eksiksiz ve sağlam olarak sözleşme süresi sonunda İdare tarafından teslim alınacaktır İdarece sağlanan alet-edevat, yedek parça vb İdarenin belirlediği çalışma bölgeleri dışında kullanılamayacaktır. 9. PERSONELİN YAPMASI GEREKEN İŞLER VE UYMASI GEREKEN GENEL İŞ YÖNERGELERİ: 9.1. OG ve AG tesisatındaki her türlü çalışmaya başlamadan önce elektrik kesintisine maruz kalacak tüm birimler ikaz edilecek, çalışmanın başlama ve bitiş zamanı bildirilecek ve enerji kesintisi sonrası tüm iletkenler üzerinde gerilim olup olmadığı kontrol edilecektir OG ve AG tesisatındaki çalışma bittikten sonra, alınan emniyet tedbirleri kontrol edilerek, sisteme enerji kontrollü bir şekilde verilecektir Yüklenici, yapılacak işler sırasında kontrol heyetinin vereceği talimatlara uymak zorundadır Telefon tesisatında; telefon santralinden abonelere kadar olan hatlarla ilgili her türlü arıza bakım ve onarımları yapacaklardır. İhtiyaçtan doğabilecek yeni hat ve aboneliklerin tesis ve imalatları da gerektiğinde yapılacaktır AG enerji hatlarında; AG panoları ve beslediği mahaller ve bu mahallerdeki priz,anahtar,lamba gibi nihai teçhizata kadar işletme, arıza ve bakım işlerini yapacaklardır. Bu kapsamda gerekli görülen tadilat,konum değişikliği gibi durumlarda oluşabilecek her türlü tesisat çekimi, armatür ilave ve montajlarını yapacaklardır.

4 9.6. OG sistemine dahil tüm güç trafoları,kesici (disjonktörler),ayırıcı,parafudr, akım trafoları,gerilim trafoları ve bağlı ekipmanları ve mahallerinin genel temizlikleri,arızalı malzemelerin değişimi, ilgili Kumanda panoları, Sisteme ait tüm kumanda ve tesisatına ait her türlü kontrol ve işletmeyi yapacaklardır Madde 12.4 de listesi bulunan Jeneratörlerin gerekli kontrolleri ve işletmesi yapılacaktır Madde 12.6 da belirtilen kompanzasyon sistemlerinin gerekli kontrolleri ve işletmesi yapılacaktır Bütün alarm sistemleri ve emniyet elemanlarının kontrolü yapılacak, faal olmaları sağlanacaktır Isı sistemini oluşturan elemanların kontrolü yapılarak görülen problemler İdareye bildirilecektir Sayaçtan itibaren gaz kaçağı kontrolleri yapılacak ve rapor edilecektir Kazanlarda duman-su sızıntıları kontrol edilecek ve kaçaklar varsa tamiri yapılacaktır Tehlike doğabilecek arızalarda ve tesisatta emniyetli bir çalışmayı sağlayan teknik cihazların bozulması durumunda tesis hemen durdurulacak ve İdareye haber verilecektir Kazanlar çalışırken sürekli gözetim altında olacak ve ısı merkezi tamamen terk edilmeyecektir Tesis içerisindeki tüm vanalar ayda bir defa açılıp, kapanarak pas ve kireç yapması önlenecek bu esnada yağlanacaktır. Salmastrası kaçıranların salmastrası değişecektir Sistemde bulunan soğutma sistemi pislik tutucuları nisan ayında, diğer pislik tutucular eylül ayında temizlenerek yerine takılacaktır Mart ayında boylerlerin elektrik sistemleri kontrol edilerek eksiklikleri tamamlanacak ve çalışır hale getirilecektir Sistemde bulunan eşanjörler ağustos ayında temizlenecektir Site içerisinde bulunan su depoları nisan ayında temizlenecektir Servis ve bakım hizmetleri sonunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacaktır. Fonksiyon kaybı olan cihazlarda bakım ve onarım işlemi tamamlanmamış sayılacaktır Bakım ve arıza giderilmesiyle ilgili yedek parçalar kurum tarafından verilecektir. Her türlü yedek parçanın yerine takılması personel tarafından yapılacak ve ek bir ücret talep edilmeyecektir İşletme hizmeti verilecek, gizlilik ve özel durum arz eden idarece bildirilecek bürolarda, idarenin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça işlem yapılmayacaktır Kompanzasyon tesisleri jeneratörler - telefon santralinin bakım ve arızalarının giderilmesi, kampus içerisinde yapılması istenen elektrik tadilatları, trafoların yıllık ağır bakımları ve bu kapsamda yapılacak testleri, yeni yapılacak elektrik işleri, elektrik pano imalatları, kablo çekim işleri, kalorifer kazanlarının ağır bakımları, kalorifer kazanlarının imalat gerektiren arızaları, mekanik tesisat tadilatları, mekanik tesisat üzerinde bulunan motorlu vana bakımları-arızaları, Brülörlerin testleri, yanma ve hava ayarları kontrolü, Baca aspiratörlerinin ve klapelerinin otomatik çalışmalarının kontrolü, brülör girişinden önceki doğalgaz hattındaki tüm armatürlerin (sayaç ve replaj dahil) ayarları, Tüm kazanların baca gaz analizleri, Brülörlerin oransal yanma ayarları, Autoflame hava ve gaz klapesi ayarı, Kazan basınç oransalı (autoflame), kazanın ihtiyacına göre hava yakıt karışımını sağlayıp sağlamadığı ayarı, Baca çekiş (vakum sistemi) ayarı, Kazanlar işletmeye alındığında baca gazı emisyonu değerlerinin ölçümü, kazanların sezona hazırlanması gibi işler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22. maddesi kapsamında yaptırılabilir. Yüklenici bu konuda her hangi bir itiraz hakkına sahip değildir. 10. YÜKLENİCİNİN VE SAĞLADIĞI PERSONELİN UYMASI GEREKEN MEVZUAT

5 10.1. Yüklenici ve sağladığı personel aşağıdaki listelenmiş (ve şartnamenin konusu ile ilgili gelecekte güncellenecek ve eklenecek yeni mevzuata) mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdürler: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete), Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ( tarih ve sayılı resmi gazete), Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak tüm tüzük,yönetmelik ve genelgeler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön. ( Tarih ve ve sayılı Resmî Gazete) Binalarda Enerji Performansı Yön. (5 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmî G.) sayılıiş Kanunu ( Tarih ve sayılı Resmî Gazete) 11. İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ: Yüklenici firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici firma sorumludur İşin yapılması esnasında, gerek ihmal ve gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan yüklenici sorumludur İşin yapılması sırasında, yüklenicinin sağladığı personel ve personelin yapmış olduğu işten dolayı zarar gören üçüncü şahısların yaralanmaları ve hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır İşçilerin iş esnasında yaralanması, sakatlanması, ölmesi gibi sonuçlarda tamamen ve münhasıran yüklenici sorumludur. İdare bu konuda sorumluluk kabul etmez. Buna rağmen İdare herhangi bir tazminat ödemeye mecbur kalırsa ödediği miktar için yükleniciye rücu eder Yüklenici 6331 sayılı İş kanunu ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde; İş sağlığı ve İş Güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği hükümlerine göre risk değerlendirmesi yaptıracak, bir nüshasını idareye verecektir Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve Esasları hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İdare de çalıştıracağı personele mesai saatleri içinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi aldıracak, aldığı eğitimin sertifikasının bir suretini idareye verecektir Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitime dair yönetmelik hükümleri dahilinde eğitim almış personel görevlendirilecektir Yüklenici çalıştırdığı personelin tamamına bir iş tulumu, yaptıkları işin mevzuattaki gereğine göre ayakkabı ve eldiven verecektir. 12. KAZA RAPORLARI : Yüklenici meydana gelen iş kazaları ile ilgili SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerine yasal süresince verilmesi gereken raporların bir kopyasını mutlaka 48 saat içinde idareye de verecek, kaza ile ilgili sonuçları bildirecektir. Yüklenici; hizmetlerle ilgili olarak vuku bulan ve kişiye, mala ya da cana zarar verebilecek ya da ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek her

6 türlü kazaya ilişkin olarak, idare tarafından talep edilecek detayları içeren raporları İdareye sunacaktır. Ayrıca, söz konusu kazalar telefonla, ya da başka şekilde derhal İdareye ya da İdare tarafından tayin edilecek yetkiliye rapor edilecektir. 13. İDAREDEKİ PERİYODİK BAKIMI, ONARIMI VE İŞLETMESİ YAPILACAK CİHAZLAR VE SİSTEMLERİ MEKANİK SİSTEMLER: S.N CİHAZIN ADI ADET KAPASİTESİ 1 Kalorifer Kazanı kcal 2 Soğutma Grubu Soğutma Grubu (İkiz ünite) Klima Santrali (Merkezi) 52 Muhtelif 5 Klima(Salon,kaset, WRF, split vb.) 250 Muhtelif 6 Soğuk Oda 20 Muhtelif 7 Eşanjör 31 Muhtelif 8 Hidrofor(2 yangın,2 yüksek b,4 bahçe,2 alçak b) 12 Muhtelif 9 Yukarıda belirtilen sistemlere yeni eklenecekler dahildir. Mevcut sistemlerin diğer müştemilatları (sirkülasyon pompası, vanalar, çekvalfler, pislik tutucular, boyler, kapalı genleşme tankları vb.) TRAFO, O.G, D-C SİSTEMLERİ: MEVCUT TRAFOLARIN LİSTESİ SIRA TRAFO GÜCÜ SARGI SIRA İ TRAFO ADI NO ADI (KVA) ORANI NO 1 TR ,5/3,3 2 TR ,5/3,3 3 TR ,5/0,4 4 TR ,5/0,4 5 TR ,5/0,4 6 TR ,5/0,4 7 TR ,5/0,4 8 TR ,5/0,4 GÜCÜ (KVA) SARGI ORANI İ 10 TR ,5/0,4 KURU 11 TR ,5/0,4 KURU 12 TR ,5/0,4 KURU 13 TR ,5/0,4 14 KUYU /0,4 15 KUYU ,5/0,4 16 SEFARETLER ,5/0,4 17 ARGE ,5/0,4 9 TR ,5/0,4 Her trafoya ait ana AG panosu, bağlı tali pano ve tablolar, kompanzasyon panoları ve jeneratör panoları mevcuttur. Yukarıda belirtilen sistemlere yeni eklenecekler dahildir OG Sistemine ait; Bucholtz, Termik, Aşırı akım, Toprak koruma röleleri, Trafo yağları, Akım gerilim ve ölçü trafolarının kontrol ve işletmesi Akım, Gerilim ve ölçü trafoları, Disjönktör, Disjönktör yağları, Seksiyoner 34,5 KV kablo başlıklarının kontrol ve işletmesi.

7 OG D-C koruma ve uzaktan kumanda da kullanılan; Aküler, Redresörler, Bu sistemlere ait uzaktan kumanda panolarının kontrol ve işletmesi A.G.İÇ TESİSAT (MEVCUT ELEKTRİK TESİSATLARI) SİSTEMLERİ: Prizler, Armatürlerin starter ve balast arızaları, Floresant ve normal ampul değiştirilmesi, Mevcut kolon-işık ve prize ait linye hat arızaları, Mevcut kuvvet ve kumanda panoları ile bu panolara ait kontaktörler, Termik ve zaman roleleri,manyetik, Pako-Emversör şarterler,volt metre,ampermetre, Akım ve gerilim trafoları ile benzerleri,sigortalar,baralar,göz lambaları,eşanjör panoları, Klimalara ait kumanda panoları, Çevre, Park ve Çim aydınlatma direklerinin ve bunlara ait kofra, armatür, zaman saati, fotoseller ve yer altı kabloları ile kuvvet ve kumanda panoları, Işıklı uçak ikaz sistemlerinin ve bunlara ait armatür, fotosel, kolon, linye, kuvvet ve kumanda panoları ile sorti tesisatı, Çatı ve oluk ısıtıcıları ile bunlara ait termostat, kablo ve panolar, Merkezi müzik yayın sistemi tesisatı ve sistemlere ait hoparlör, Amplifkatör,Merkezi saat sistemi, tesisatı dijital saatler JENERATÖRLER (İşletmesi Ve Kontrolleri): Jeneratörlerin hafta bir akü,yağ,su,yakı,çalışma saati vb. kontrolleri yapılarak ve test çalıştırması yapılacaktır. NO YERİ KAPASİTE ADETİ 1 Naklen Yayınlar binası 500 KVA 1 2 Genel Müdürlük (Mavi Bina) 400 KVA 1 3 Isı Merkezi (Yangın Hidroforu) 350 KVA 1 4 Etimesgut (Ar-Ge) 350 KVA 1 5 Sosyal Tesisler 630 KVA 1 6 TRT Türk Dış Yayınlar Bilgi İşlem 630 KVA 1 7 Isı Merkezi 500 KVA 1 8 Yukarıda belirtilen sistemlere yeni eklenecekler dahildir KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki Sistemin ve akü gruplarının kontrolü ve işletmesi KOMPANZASYON SİSTEMLERİ; OR-AN sitesi içerisinde 13 adet trafonun A.G. panolarına bağlı 15 adet, Tarko binasında 2adet, Sefaretler binasında 1,Arı-Orkut std. Binalarında 2 ve Ar-GE binasında 1 adet olmak üzere 19 adet mevcut kompanzasyon sistemi ve ilave tesis edilebilecek sair kompanzasyon sistemlerine ait pano ve techizatının kontrol ve işletmesinin yapılması TELEFON SANTRALLARI ve TESİSATLARI: Site Binamızda mevcut CS 1000 M multigrup AVAYA Marka Telefon Santralının ve buna ait terminal operatör konsolları ve besleme aküleri, ayrıca merkez santralımıza bağlı bulunan Tarko, Sefaretler, Arı-Orkut, Şentepe Vericiler, Etimesgut Ar-Ge hizmet binalarında bulunan telefon santralarının işletme ve kontrolü, Merkez teşkilatı binalarımızdaki telefon apereylerinin ve tesisatının tamir bakım onarım ve işletmeleri BİNA BAKIM, SIHHİ TESİSAT, ALÜMİNYUM VE KAYNAK İŞLERİ: Kurumumuz Hizmet Binaları ve Lojmanlarındaki Tamir Tadilat İşleri: İdarenin Oran Sitesi kampüsü içerisi ile şehir merkezindeki hizmet binalarındaki Alüminyum kapı,pencere, Demir Doğrama vb. işlerindeki arızaların tamir ve tadilat ile bakımlarının yapılması.

8 Kaynak İşleri : Hizmet binalarında buluna demir kapılar, Pissu gider ızgaraları, Hidrofor su tankları, Isı galeri rafları, Temiz su depo kapakları, Isı merkezinde bulunan cihazların kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan her tür kaynakların yapılması, Kalorifer, su borularının kaynakları, Kalorifer kazanlarında ve dahili hatlarda meydana gelen çatlak ve akıntıların kesilmesi için yapılan bakım onarım işleri İdarenin Oran Sitesi kampüsü içerisi ile şehir merkezindeki hizmet binalarındaki, wc grupları, armatür, pisuar elektronik sistemleri, klozet, rezervuar vb. vitrifiye malzemelerinde oluşabilecek arızaların tamir ve tadilat ile bakımlarının yapılması. 14. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ: İşin kabulü; Muayene ve kabul işlemleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ait Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları çerçevesinde alımı talep eden birim bünyesinde kurulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır. 15. DENETİM: İdarenin görevlendireceği yetkililer, aylık rutin denetim ve kontroller ile günün her saatinde bölgelerde denetim yapabilecektir Yüklenici, denetim sırasında İdarenin görevlendirdiği yetkiliye gerekli bilgi, belge ve dokümanları ibraz etmek zorundadır. 16. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: İşin süresi; Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 1 (bir) yıldır. O.Tamer SAYIM Şefik CÜREBAL Haluk ÇAĞLAR Başmühendis V. Başmühendis Müdür

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN,

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK;

MADDE-2 YAPILACAK İŞLERİN NİTELİĞİ VE PLANI a- Genel Temizlik İşleri b- Çay ocağı çay servisi işi, GENEL TEMİZLİK İŞLERİ; 1- GÜNLÜK TEMİZLİK; - TEMİZLİK ŞARTNAMESİ - Trakya Birlik Entegre Tesisleri hizmet binalarının 1 yıllık temizliği ve çay ocağı servis hizmeti şartnamesidir. MADDE 1-İHALENİN YAPILMASI: İhale 09.01.2013 tarih, saat 14.00 te

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR 1 T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ., ihale sonucunda

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 11562 DESANDRESİ (+198/+21) BETONLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN KONUSU Armutçuk TİM deki 11562 (+198/+21) B14 kesitli desandrenin içine B12 kesitinde demirbağı yapılarak

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı