HAZĠRAN 2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZĠRAN 2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAZĠRAN 2014 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ CĠHAZ TEFTĠġLERĠ ġubesġ 21 ÖZEL ISTĠHDAM ġubesġ GENEL 26

2 -1- I. AKTĠF ĠġSĠZLER İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1. ĠĢsizlik: Ay sonunda (Haziran 2014) Dairemizde iģ isteğiyle bekleyen Aktif Kayıtlı iģsiz sayısı aģağıdaki gibi olmuģtur; Erkek: 352 Kadın: 566 : 918 Ay sonunda Dairemizde Aktif Kayıtlı iģsiz bulunan 918 kiģi geçen ay (Mayıs 2014) sonunda Aktif Kayıtlı iģsiz bulunan 813 kiģiye oranla %13 artıģ ve bir önceki yıl aynı ayın (Haziran 2013) sonunda aktif kayıtlı iģsiz bulunan 937 kiģiye oranla %2 azalıģ göstermiģtir. 2. ĠĢsizlik Kayıtlarının Genel Görünümü: ERKEK KADIN Geçen Ay Sonu Ġtibarıyla ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler Ay Ġçinde ĠĢ Ġsteğiyle Müracaat Edenler Ay Ġçinde ĠĢe YerleĢtirilenler Ay Ġçinde Kayıttan DüĢenler Ay Sonu Ġtibarıyle ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: BÖLGESEL KURULUġLAR ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyut Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı: ÖĞRENĠM DURUMU ERKEK KADIN Okur - Yazar Değil 5 5 Diplomasız Okur Yazar Ġlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise/Kolej Mezunu Meslek Lisesi Mezunu Pratik Sanat Okulu Mezunu Meslek Yüksek Okulu Mezunu Fakülte Akademi Mezunu Yüksek Lisans GENEL Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı: YAġ GRUPLARI ERKEK KADIN 19 YaĢ ve AĢağı YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ ve Yukarı GENEL

3 -2-6. Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Kod. Ana Meslek Grupları ERKEK KADIN 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Orman.ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL Kayıtlı Aktif ĠĢsizlerin Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Kod. Ekonomik Faaliyet Ana Grupları ERKEK KADIN A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B Balıkçılık 1 1 C Madencilik ve TaĢocakcılığı 1 1 D Ġmalat E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı 2 2 F ĠnĢaat G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢtirma, Depolama ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri L Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıran Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL II. Ġġ ĠSTEĞĠYLE MÜRACAATLAR 1. ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: BÖLGESEL KURULUġLAR Haziran 2014 AYI 2014 YILI ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL

4 2. ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI ÖĞRENĠM DURUMU ERKEK KADIN ERKEK KADIN Okur - Yazar Değil Diplomasız Okur Yazar Ġlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise/Kolej Mezunu Meslek Lisesi Mezunu Pratik Sanat Okulu Mezunu Meslek Yüksek Okulu Mezunu Fakülte Akademi Mezunu Yüksek Lisans GENEL ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI Kod Ana Meslek Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN 1 Yasa Yapıc., Üst Düzey Yön. ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvan., Orman, Su Ürün. ÇalıĢan Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Oper. ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatların Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI Ekonomik Faaliyet Ana Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B Balıkçılık 1 1 C Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı 8 8 F ĠnĢaat G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢtirma, Depolama ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri L Kamu Yön./Savunma, Zorunlu Sos. Güvenlik M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL

5 Kod III. Ġġ MÜNHALLERĠ ĠĢ Münhallerinin Genel Görünümü: ERKEK KADIN Geçen Aydan Devreden ĠĢ Münhalleri Ay Ġçinde Alınan ĠĢ Münhalleri Ay Ġçinde Doldurulan ĠĢ Münhalleri Ay Ġçinde Ġptal Edilen ĠĢ Münhalleri Ertesi Aya Devreden ĠĢ Münhalleri ĠĢ Münhallerinin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Ġçinde Alınan 2014 YILI ALINAN BÖLGESEL KURULUġLAR ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL ĠĢ Münhallerinin Kamu - Özel Ayrımına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Haziran 2014 Ayı 2014 Yılında 2014 Yılında KESĠM Ġçinde Alınan Ġçinde Ġptal Edilen Alınan Toplam Ġptal Edilen Toplam Top. Erk. Kad Top. Erk. Kad Top. Erk. Kad Top. Erk. Kad KAMU ÖZEL GENEL ĠĢ Münhallerinin Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Haziran 2014 Ayı 2014 Yılında 2014 Yılında Ana Meslek Grupları Ġçinde Alınan Ġçinde Ġptal Edilen Alınan Toplam Ġptal Edilen Top. Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 9 Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar 0 Tanımlanamayan GENEL

6 Kod ĠĢ Münhallerinin Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Haziran 2014 Ayı 2014 Yılında 2014 Yılında Ekonomik Faaliyet Ġçinde Alınan Ġçinde Ġptal Edilen Alınan Toplam Ġptal Edilen Toplam Ana Grupları Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad Top Erk. Kad A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B C Balıkçılık Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat E Elek.,Gaz,Buhar, Su Üret.Dağ. F ĠnĢaat G Top. ve Per. Tic., Mot. TaĢ., Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢ., Depo. ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢ. Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kira., ĠĢ Faal L Kamu Yön./Savun. Sos. Güv. M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğ. Top., Sos. ve KiĢ. Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL IV. PLASMANLAR (ĠġE YERLEġTĠRMELER) 1. ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirmeler) Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI BÖLGESEL KURULUġLAR ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI ÖĞRENĠM DURUMU ERKEK KADIN ERKEK KADIN Okur - Yazar Değil Diplomasız Okur Yazar 3 3 Ġlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu Lise/Kolej Mezunu Meslek Lisesi Mezunu Pratik Sanat Okulu Mezunu Meslek Yüksek Okulu Mezunu Fakülte/Akademi Mezunu Yüksek Lisans 2 2 GENEL

7 3. ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI YAġ GRUPLARI ERKEK KADIN ERKEK KADIN 19 YaĢ ve AĢağı YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ Arası YaĢ ve Yukarı GENEL ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Plasmanı 2014 Yılı Toplam Plasman Kod Ana Meslek Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN 1 Yasa Yapıc., Üst Düzey Yön. ve Müdürler Profesyonel Meslek Mensupları Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvan., Orman, Su Ürün. ÇalıĢan Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tesis ve Makine Oper. ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 AYI 2014 YILI Ekonomik Faaliyet Ana Grupları ERKEK KADIN ERKEK KADIN A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B C Balıkçılık Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat 1 1 E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı F ĠnĢaat G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢtırma, Depolama ve HaberleĢme J K L Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler P Z Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL

8 -7-6. ĠĢ Münhallerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Kamu - Özel Ayrımına Göre Dağılımı: SEKTÖR Haziran 2014 AYI 2014 YILI ERKEK KADIN ERKEK KADIN KAMU ÖZEL GENEL VI. DĠĞER 1. Sosyal Sigorta ĠĢsizlik Ödeneği Menfaatı Müracaatları: Ay içinde Sosyal Sigortalar ĠĢsizlik Ödeneği nden yararlanmak amacıyla Bölgesel KuruluĢlarımıza yapılan müracaatların dağılımı; BÖLGESEL KURULUġLAR Haziran 2014 AYI 2014 YILI ERKEK KADIN ERKEK KADIN LefkoĢa Bölge Amirliği Girne Bölge Amirliği Gazimağusa Bölge Amirliği Ġskele Bölge Amirliği Güzelyurt Bölge Amirliği Lefke Bürosu GENEL

9 -8- AÇIK Ġġ MÜNHALLERĠNE YAPILAN ĠġÇĠ TAKDĠMLERĠ TABLOSU ÇalıĢma Dairesi Müdürlüğü Ay/Yıl: Haziran 2014 Meslek Kod No MÜNHAL MESLEK ADI Münhal Sayısı Kayıtlardan Davet Edilenler Davete Ġcabet Etmeyenler ĠĢi kabul Etmeyenler ĠĢyerine Gitmeyenler IĢverence Kabul Edilmeyenler ĠĢe Kabul Edilenler T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K Ġdari Müdür Yönetici Pazarlamacı Büro Memuru Büro Memuru (Genel) Kasiyer Seyahat Acenesi Memuru Resepsiyon Memuru AĢçı Barmen Komi Garson Çocuk Bakıcısı Güvenlik Görevlisi Tezgahtar

10 Bahçıvan Bina Elektrikçisi ġöför Temizlik ĠĢçisi Düz ĠĢçi GENEL

11 -10- KAYITLI AKTĠF ĠġSĠZLERĠN GENEL GÖRÜNÜM TABLOSU (Ana Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre) ÇalıĢma Dairesi Müdürlüğü Ait Olduğu Ay/Yıl : Haziran 2014 Mes. Kod No MESLEK GRUPLARI 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler 2 Profesyonel Meslek Mensupları 3 Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 4 Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar 5 Hizmet ve SatıĢ Elemanları 6 Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar 7 Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 8 Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 9 Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar 0 Tanımlanamayan GENEL Geçen Ay Sonu Ġtibarıyla ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler ĠĢ Ġsteğiyle Müracaatlar AY ĠÇĠNDE ĠĢe YerleĢtirilenler (Plasmanlar) Kayıttan DüĢenler Ay Sonu Ġtibarıyla ĠĢ Ġsteğiyle Bekleyenler T E K T E K T E K T E K T E K

12

13 Kod -11- İŞ BULMA MERKEZİ (İŞ-BUL) ĠĢ Bulma Merkezi Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanan Aktif ĠĢgücü Piyasası Önlemlerinin iģ arayanlara yönelik çalıģmalarının bir örneğidir. ĠĢ Bulma Merkezi nde iģ arayanlara mevcut iģ münhallerine eriģebilmeleri için her türlü bilgi ve teknik destek verilmektedir. ĠĢ Bulma Merkezi nde iģ arayanlarla ilgili herhangi bir kayıt tutulmaz. 1.Merkeze Gelen Ziyaretçi Sayısı: Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyle Ziyaretçi Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyle Ziyaretçi Sayısı Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyle Ziyaretçi Sayısı Alınan ĠĢ Münhalleri ve Ġptal edilen ĠĢ Münhalleri: Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyle Alınan Münhal Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyle Ġptal Edilen Münhal Sayısı 2014 Yılı Alınan Toplam Münhal Sayısı 2014 Yılı Ġptal Edilen Toplam Münhal Sayısı ĠĢ Münhallerinin Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Ana Meslek Grupları Ġçinde Alınan 1 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler 2 Profesyonel Meslek Mensupları 3 Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 4 Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar 5 Hizmet ve SatıĢ Elemanları 6 Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Su Ürünlerinde ÇalıĢanlar 7 Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 8 Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 9 Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar 0 Tanımlanamayan Haziran 2014 Ayı Ġçinde Ġptal Edilen 2014 Yılında Alınan Toplam 2014 Yılında Ġptal Edilen Toplam GENEL

14 Kod ĠĢ Münhallerinin Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı Ġçinde Alınan A B C Ekonomik Faaliyet Ana Grupları Tarım, Avcılık ve Ormancılık Balıkçılık Madencilik ve TaĢocakcılığı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Ġptal Edilen 2014 Yılında Alınan Toplam 2014 Yılında Ġptal Edilen Toplam D Ġmalat E Elek.,Gaz,Buhar, Su Üret.Dağ. 2 2 F ĠnĢaat G Top. ve Per. Tic., Mot. TaĢ., Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar I UlaĢ., Depo. ve HaberleĢme 1 1 J Mali Aracı KuruluĢ. Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kira., ĠĢ Faal. 6 8 L Kamu Yön./Savun. Sos. Güv M Eğitim N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler O Diğ. Top., Sos. ve KiĢ. Hizmetler P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar 9 Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ana Meslek Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı 2014 Yılı Toplam Kod Ana Meslek Grupları Plasmanı Plasman 1 Yasa Yapıc., Üst Düzey Yön. ve Müdürler 4 2 Profesyonel Meslek Mensupları 16 3 Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro ve MüĢteri Hizmetlerinde ÇalıĢanlar Hizmet ve SatıĢ Elemanları Tarım, Hayvan., Orman, Su Ürün. ÇalıĢan 7 Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 7 8 Tesis ve Makine Oper. ve Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde ÇalıĢanlar Tanımlanamayan GENEL

15 ĠĢ Münhalerine Yapılan Plasmanların (ĠĢe YerleĢtirme) Ekonomik Faaliyet Ana Gruplarına Göre Dağılımı: Haziran 2014 Ayı 2014 Yılı Toplam Ekonomik Faaliyet Ana Grupları Plasmanı Plasman A Tarım, Avcılık ve Ormancılık B Balıkçılık C Madencilik ve TaĢocakcılığı D Ġmalat 1 8 E Elektrik,Gaz,Buhar ve Su Üretimi ve Dağıtımı F ĠnĢaat 2 6 G Toptan ve Pera. Tic., Motorlu TaĢıt, Ev EĢyaları Tamiri H Oteller ve Lokantalar 3 I UlaĢtırma, Depolama ve HaberleĢme J Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri 2 L Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik M Eğitim 1 9 N Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler 1 6 O Diğer Toplumsal, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler 1 9 P Ev Ġçi Personel ÇalıĢtıranlar Z Ġlk Defa ĠĢ Arayanlar GENEL

16 Özel Nitelikli TeftiĢ Toplam IĢyeri TeftiĢleri Takip TeftiĢi Genel TeftiĢ -14- II.İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ: 1- Daire nin GerçekleĢtirdiği Toplam TeftiĢ Sayısı: ĠĢ TeftiĢi Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla TeftiĢ Sayısı Cihaz TeftiĢi Toplam TeftiĢ Haziran 2014 Ayı Ġçinde Yapılan TeftiĢ Sayısı ĠĢ TeftiĢi Cihaz TeftiĢi Toplam TeftiĢ Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Toplam TeftiĢ Sayısı ĠĢ TeftiĢi Cihaz TeftiĢi Toplam TeftiĢ ĠĢ TeftiĢlerinin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dökümü: BÖLGESEL KURULUġ Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Toplam TeftiĢ Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Yapılan TeftiĢlerin Sayısı Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Toplam TeftiĢ Sayısı LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Genel Toplam Ay içinde GerçekleĢtirilen ĠĢ TeftiĢlerinin Bölgesel KuruluĢ ve TeftiĢ Türüne Göre Dökümü: LefkoĢa Girne G.mağusa Güzelyurt Haziran 2014 Ayı Toplam 2014 YILI Fabrika 1 Diğer ĠĢyerleri ĠnĢaat Toplam Fabrika Diğer ĠĢyerleri ĠnĢaat Toplam Fabrika Diğer ĠĢyerleri ĠnĢaat Toplam ĠĢ Kazası ġikayet Kaçak ĠĢçi Meslek Hastalığı ġikayet Takibi Diğer Toplam Genel Toplam

17 Ay Ġçinde TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinin Tescil Durumu (Genel TeftiĢ + Kaçak ĠĢçi Denetimleri): TESCĠLLĠ TESCĠLSĠZ TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinde ÇalıĢanlara Ait Bilgiler (Genel TeftiĢ + Kaçak ĠĢçi Denetimleri) (ĠĢçi Kartı+Hizmet Akdi): Toplam ĠĢçi Sayısı ĠĢçi Kartı Olanların Sayısı Hizmet Akdi Olanların Sayısı E K T K.K.T.C T.C DĠĞER K.K.T.C T.C DĠĞER TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinde ÇalıĢanların Uyruk ve Cinsiyetlerine Göre Dökümü (Genel TeftiĢ + Kaçak ĠĢçi Denetimleri): (a) Ay Ġçinde Yapılan TeftiĢlerde Tespit Edilenler: T.C Diğer K.K.T.C Genel Toplam Ġzinli Ġzinsiz Toplam Ġzinli Ġzinsiz Toplam E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T (b) Haziran 2014 Tarihi Ġtibarıyla Toplam T.C Diğer K.K.T.C Ġzinli Ġzinsiz Toplam Ġzinli Ġzinsiz Toplam Genel Toplam E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T E K T Ay Ġçinde ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi ÇalıĢtırdığı Tespit Edilen ĠĢverenlerin Bölgesel KuruluĢlara Göre Dağılımı: ÇalıĢtırılan ÇalıĢma Bölgesel KuruluĢ ĠĢveren Sayısı Ġzinsiz ĠĢçi Sayısı LefkoĢa 6 8 Girne 1 1 Gazimağusa 2 2 Güzelyurt GENEL Tespit Edilen ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçilerin Cinsiyet, Uyruk ve Seyahat Belgesine Göre Dökümü: Seyahat Belgesi/ Mayıs 2014 Ayı Sonu Ġtibarıyla Tespit Edilen Haziran 2014 Ayı Ġçinde Tespit Edilenler Haziran 2014 Ayı Sonu Ġtibariyla Tespit Edilen Uyruk Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam KĠMLĠK PASAPORT T.C DĠĞER GENEL

18 9- Eksikliklerin Dökümü: (a) Ay Ġçinde Genel TeftiĢi Yapılan ĠĢyerlerinde Tesbit Edilen Eksik/Aykırı Hususlar -16- (b) Önceden Tesbit Edilip Ay Ġçindeki Takip TeftiĢte Giderilen Eksik/Aykırı Hususlar EKSĠKLĠĞĠN KONUSU SAYISI EKSĠKLĠĞĠN KONUSU SAYISI Tescil 21 Tescil ÇalıĢma izinsiz ĠĢçi 11 ĠĢçi Kartı Hizmet Akdi GENEL 32 GENEL 10- Daire Tarafından Uygulanan Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Bilgiler: (a) Haziran Ayına Ait Bilgiler Ay Ġçinde Kesilen Ġdari Para Cezalarının Dökümü Ay Ġçinde Tahsil edilen Para Cezalarının Dökümü CEZA KONUSU CEZA TUTARI CEZA KONUSU PARA TUTARI ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 85,800.- ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 40,560.- ĠĢkazası Geç Bildirimi ĠĢ Kazası Geç Bildirimi 1,906.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 147,420.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 8,580.- Hususlar Husular GENEL 233,740.- GENEL 51,046.- (b) 2014 Yılına Ait Bilgiler (Toplam) 01/01/ /06/2014 Tarihi Ġtibarıyla Kesilen Ġdari Para Cezalarının Dökümü 01/01/ /06/2014 Tarihi Ġtibarıyla Tahsil Edilen Para Cezalarının Dökümü CEZA KONUSU CEZA TUTARI CEZA KONUSU PARA TUTARI ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 1,680,825.- ÇalıĢma Ġzinsiz ĠĢçi 485,505.- ĠĢkazası Geç Bildirimi 8,124.- ĠĢkazası Geç Bildirim 12,167.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 431,631.- ĠĢ Yasası na Aykırı Diğer 33,194.- Hususlar Hususlar GENEL 2,120,580.- GENEL 530, Hukuk ĠĢlemleri: (a) Mahkemeye Sevkedilen Suç Dosyalarının Sayısı Hukuk Servisinde ĠĢlem Gören Dosya Sayısı BÖLGESEL KURULUġ BaĢsavcılığa Sevkedilen Suç Dosyalarının Sayısı BaĢsavcılıkça Sonuçlandırılıp Dairemize Ġade Edilen Dosyaların Sayısı Haziran 2014 Ayı itibarıyle Haziran 2014 Ayı içinde sevkedilenler Haziran 2014 sonu itibarıyle Toplam Haziran 2014 Ayı içinde iade edilenler LefkoĢa Girne Gazimağusa 174 Güzelyurt Haziran 2014 sonu itibarıyle Toplam (b) Sonuçlanan Dava Dosyalarının Dökümü: SIRA NO DAVA KONUSU SONUCU 1 Kaçak ĠĢçi (Gn52/2012) Sanıkların (1 ve 2'nin) mahkum oldukları davadan sanık (2)'nin 1,300.- Tl para cezasına çarptırılmasına emir verir. Para cezasının derhal ödenmesine, ödenmediği takdirde sanık (2)'nin bugünden baģlamak üzere 20 gün hapis yatmasına emir verir.

19 Vukubulduğu Tarih Yaralı Sayısı Ölü Sayısı ĠĢgücü Kaybı (Gün) 12- ĠĢ Kazası Tahkikatları: (a) Ay Ġçinde Tahkikatı Yapılan ĠĢ kazalarının, ĠĢ kazası Nevi ve Sebebiyet Veren Araca Göre Dökümü -17- Sıra No Ekonomik Faaliyet Sahası ĠĢ Kazası Nevi Sebebiyet Veren Araç ĠnĢaat Yüksek Yerden DüĢme Yapı Ġskelesi ĠnĢaat Hareketli Cismin Çarpması Ġp Kancası Perakente Ticaret Sabit Cisme Vurma Raf Tuğla Ġmali Kaygan Zemin Su Mobilya Ġmal ve SatıĢı DüĢen Cismin Çarpması Kapı ĠnĢaat Boya ĠĢleri Ayni seviyeden DüĢme Rulo Fırça Lokanta Trafik Kazası Lokanta Trafik Kazası Toptan Ticaret Ayni Seviyeden DüĢme ÇalıĢma Yüzeyi Su Tesisatı ĠĢleri Yüksek Yerden DüĢme Su Borusu inģaat Hareketli Cisim Çarpması Tepsi Hammaliye ĠĢleri Yüksek Yerden DüĢme Merdiven Yem Ġmalatı Hareketli Cisim Çarpması Elevatör Makinesi Metal ĠĢleri Yüksek Yerden DüĢme Merdiven Otel Yüksek Yerden DüĢme Römork Otel Trafik Kazası Tarım Elektrik Akımına Maruz Kalmak Demir Merdiven 1 3 (b) ĠĢ Kazalarına Maruz Kalanların Cinsiyet ve YaĢa Göre Dağılımı Cinsiyet YAġ GRUPLARI Toplam 15 ten Küçük YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 60 + Erkek Kadın Toplam (c) Haziran 2014 tarihi itibarıyle Yapılan ĠĢ Kazası Tahkikatları Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyla Yapılan ĠĢ Kazası Tahkikatıları Ġġ KAZASI TAHKĠKATLARI 2014 Yılı Toplam ĠĢ Kazası Tahkikatı YARALI VE ÖLÜ SAYISI Haziran 2014 Ayı Ġtibarıyla 2014 Yılı Toplamı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı

20 13- Meslek Hastalığı Taramaları (a) Meslek Hastalığı Taraması Yapılan ĠĢyerlerinin Sayısı Mayıs Ayı Sonu Risk Grubu Ġtibarıyla Tarama Yapılan ĠĢyeri Sayısı -18- Haziran Ayı Ġçinde Tarama Yapılan ĠĢyeri Sayısı Haziran Ayı Sonu Ġtibarıyla TaramaYapılan Toplam ĠĢyeri Sayısı Tozlar Kimyasal Maddeler (Solventler) 1 1 Metaller(KurĢun,Civa,Demir,Çinko) 1 1 (b) Meslek Hastalığı Taramasında Kontrol Ġçin Hastaneye Sevkedilen ĠĢçilerin Dökümü Risk Grubu Mayıs Ayı Sonu Ġtibarıyla Sevkedilen ĠĢçi Sayısı Haziran Ayı Ġçinde Sevkedilen ĠĢçi Sayısı Haziran Ayı Sonu Ġtibarıyla Sevkedilen Toplam ĠĢçi Sayısı T E K T E K T E K Tozlar Kimyasal Mad. (Solventler) Metaller(KurĢun,Civa,Demir,Çinko) (c) Meslek Hastalığı Taramalarında Hastalık Bulgusuyla Tedavi Altına Alınan ĠĢçilere ĠliĢkin Bilgiler Risk Grubu Haziran Ayı Ġçinde Tedavi Altına Alınan ĠĢçilerin Sayısı Haziran Ayı Sonu ĠtibarıylaTedavisi Sürmekte Olan ĠĢçilerin Sayısı Haziran Ayı Ġçinde Tedavisi Tamamlananların Sayısı Haziran Ayı Sonu ĠtibarıylaTedavisi Tamamlananların Sayısı T E K T E K T E K T E K Tozlar Kimyasal Mad. (Solventler) Metaller(KurĢun,Civa, Demir,Çinko) (d) Ay Ġçinde Yapılan Meslek Hastalığı Taramalarının Faaliyet Sahasına Göre Dökümü Ekon. Faal. ĠĢyeri Sevk Edilen ĠĢçi Sayısı Kod ĠĢyeri Faaliyet Sahası Sayısı T E K

21 ġikayetler/ A- Ay Ġçinde Daireye Ġntikal Eden ġikayetlerin ġikayet Konusu, ĠĢyeri Faaliyet Sınıfı ve ĠĢçi Sayısına Göre Dökümü ġġkayet KONUSU Ücret, ek Measi v.b. ġġkayet SAYISI ġġkayetçġ ĠġÇĠ SAYISI ĠĢyeri Faaliyet Sınıfı * ĠĢyeri Faaliyet Sınıfı * A B C D E F G H I J K L M N O P Q Top A B C D E F G H I J K L M N O P Q Top Ġhbar Taz., Kıdem Taz Ġzin Hakkı Haksız Fesih ĠĢçi Sağlığı ĠĢ Güvenliği Diğer *- ĠĢyeri (Ekonomik) Faaliyet Sınıfları; A. Tarım, Avcılık ve Ormancılık M. Eğitim B. Balıkçılık N. Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler C. Madencilik ve TaĢocakçılık 0. Diğer Toplumsal Sosyal ve KiĢisel Hizmetler D. Ġmalat P. Eviçi Personel ÇalıĢtıran Hanehalkları E. Elektrik, Gaz, Buhar ve Su, Sıcak Su Ürünleri ve Dağıtımı Q. Uluslararası Örgütler ve Temsilcilikleri F. ĠnĢaat G. Toptan ve Perakente Ticaret ( Motorlu TaĢıt, Motosiklet ve KiĢisel ev eģyaları tamiri) H. Oteller ve Lokantalar I. UlaĢtırma, Depolama ve HaberleĢme J. Mali (Finansal) Aracı KuruluĢların Faaliyetleri K. Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri L. Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik

22 -20- B- Ay Ġçinde Sonuçlanan ġikayetlerin Dökümü: Sonuçlar ġikayet Konusu Ücret Ek Mesai vb. Ġhbar Taz. Kıdem Taz. Ġzin Hakkı Haksız Fesih ĠĢçi Sağ. ĠĢ Güv. Diğer Sonuçlandırıldı Mahkemeye Sevkedildi Daha Ġleri Götürülmedi 1 1 Diğer

23 -21 III. CİHAZ TEFTİŞ ŞUBESİ 1.Ay Ġçinde Yapılan Cihaz TeftiĢlerinin Bölgesel KuruluĢ ve Cihaz Tipine Göre Dökümü: BÖLGESEL KURULUġ Gen. Tef. Asansör Tak Tef Top Gen Tef. Basınçlı Hava Deposu Buhar Kazanı Kaldırma Cihazı Toplam Tak Tef. Top Gen. Tef. LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Toplam Ay Ġçinde Hazırlanan Cihaz ĠĢletme Ġzinlerinin Dökümü: Basınçlı Hava Bölgesel Asansör Deposu Buhar Kazanı Kaldırma Cihazı KuruluĢ Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Yılı Ġçinde Hazırlanan Cihaz ĠĢletme Ġzinlerinin Dökümü: ( Tarihi Ġtibarıyla) Basınçlı Hava Bölgesel Asansör Deposu Buhar Kazanı Kaldırma Cihazı KuruluĢ Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top Ġlk Uzt Top LefkoĢa Girne Gazimağusa Güzelyurt Asansör Ön Ġzin Proje Değerlendirmelerinin ve Ön Ġzinlerin Dökümü : Haziran 2014 Ayı Ġçinde Değerlendirilen Ön Ġzin Proje Sayısı 2014 Yılı Değerlendirilen Ön Ġzin Proje Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Verilen Ön Ġzin Sayısı 2014 Yılı Verilen Ön Ġzin Sayısı Ġmal, Montaj ve Tadilat Proje Değerlendirmelerinin ve Ġzinlerinin Dökümü: Ġzin Türü Haziran 2014 Ayı Ġçinde Değerlendirilen Proje Sayısı 2014 Yılı Toplam Değerlendirilen Proje Sayısı Haziran 2014 Ayı Ġçinde Hazırlanan Ġzinler 2014 Yılı Toplam Verilen Ġzin Sayısı Cihaz Türü Ġmal Montaj Tadilat Ġmal Montaj Tadilat Ġmal Montaj Tadilat Ġmal Montaj Tadilat Asansör Buhar Kazanı Basınçlı Hava Deposu Kaldırma Cihazı Tak. Tef. Top Gen Tef. Tak Tef. Top. Gen. Tef. Tak. Tef. Top

NĠSAN 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

NĠSAN 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NĠSAN 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ 11-13 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ

Detaylı

MAYIS 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

MAYIS 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ 11-13 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ

Detaylı

HAZĠRAN 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

HAZĠRAN 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAZĠRAN 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ 11-13 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ

Detaylı

EKĠM 2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU

EKĠM 2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ EKĠM 2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ 11-13 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ

Detaylı

MAYIS 2008 AYLIK FAALĠYET RAPORU

MAYIS 2008 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2008 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ 11-16 CĠHAZ TEFTĠġLERĠ

Detaylı

HAZĠRAN 2009 AYLIK FAALĠYET RAPORU

HAZĠRAN 2009 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAZĠRAN 2009 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ 11-17 CĠHAZ TEFTĠġLERĠ

Detaylı

HAZİRAN 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU

HAZİRAN 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1-10 İŞ BULMA MERKEZİ 11-13 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

AĞUSTOS 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ 11-13 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ

Detaylı

TEMMUZ 2006 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TEMMUZ 2006 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2006 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ 11-16 CĠHAZ TEFTĠġLERĠ

Detaylı

TEMMUZ 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU

TEMMUZ 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1-10 İŞ BULMA MERKEZİ 12-13 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

EYLÜL 2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU

EYLÜL 2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 Ġġ BULMA MERKEZĠ 11-13 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ

Detaylı

OCAK 2009 AYLIK FAALĠYET RAPORU

OCAK 2009 AYLIK FAALĠYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2009 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ġubesġ 1-10 ĠġYERLERĠ TEFTĠġ ġubesġ 11-17 CĠHAZ TEFTĠġLERĠ

Detaylı

MAYIS 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU

MAYIS 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1-10 İŞ BULMA MERKEZİ 11-13 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

MART 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU

MART 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MART 2014 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1-10 İŞ BULMA MERKEZİ 11-13 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

ŞUBAT 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU

ŞUBAT 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1 11 İŞ BULMA MERKEZİ 11-13 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU

HAZİRAN 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1-11 İŞ BULMA MERKEZİ 12-14 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

AĞUSTOS 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU

AĞUSTOS 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1-11 İŞ BULMA MERKEZİ 12-14 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

OCAK 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU

OCAK 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU K.K.T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO İŞ VE İŞÇİ BULMA ŞUBESİ 1-11 İŞ BULMA MERKEZİ 12-14 İŞYERLERİ TEFTİŞ ŞUBESİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI TÜRKİYE İŞ KURUMU 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ SONUÇLARI 1 İşgücü piyasasında meydana gelen değişme ve gelişmeleri izlemek, bu değişim ve gelişmelerin işgücü piyasasına olabilecek etkilerini ortaya

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında mevcut durumu ve

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BOLU ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BOLU ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BOLU ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BOLU İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BOLU İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EKİM 2013 EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EKİM 2013 EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EKİM 2013 EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU GĠRĠġ: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çağdaģ bir çalıģma yaģamı oluģturmayı, iģsizliği azaltmayı,

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 2015 YILI ŞUBAT DÖNEMİ AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 ġubat DÖNEMĠ AÇIK Ġġ ĠSTATĠSTĠKLERĠ ARAġTIRMASI ġubat, 2015 SUNUŞ ĠĢsizlik ve istihdam sorunu

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2011-2012-2013-2014 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI VAN ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI VAN ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI VAN ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI VAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI.2 2. VAN İLİNİN İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ.....3 3.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 05 06 Aralık, 12 13 Aralık 2015 Mercure Otel Altunizade ĠSTANBUL ĠletiĢim: 0312 988

Detaylı

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi Sayfa 1 / 6 2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi 1. Giriş Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait istatistiklerin toplanıp yayınlanması Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) sorumluluğundadır.

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU (EYLÜL 2011- EKİM 2012) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU. (Ekim 2007- Eylül 2008)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU. (Ekim 2007- Eylül 2008) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU (Ekim 2007- Eylül 2008) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çağdaş bir çalışma yaşamı oluşturmayı, işsizliği azaltmayı,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Kurulan ve Kapanan Şirketler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Kurulan ve Kapanan Şirketler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Şirketler: 78/1 19 Kasım 2005 Kurulan ve Kapanan Şirketler DİE verilerine göre; 2005 Ekim ayında 2.966, Ocak-Ekim

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI AYDIN ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI AYDIN ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI AYDIN ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AYDIN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI.2 2. ADANA İLİNİN İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ.....3 3.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU ADI SIRA ADI ĠSTENEN BELGELER 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiģ 3 adet vesikalık fotoğraf 1. UMUMA MAHSUS PASAPORT 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BALIKESĠR ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BALIKESĠR ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BALIKESĠR ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BALIKESİR İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI.2 2. ADANA İLİNİN İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ.....3

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI DİYARBAKIR İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI DİYARBAKIR İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI DİYARBAKIR İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI DİYARBAKIR İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI.2 2. DİYARBAKIR İLİNİN İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ.......3

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI 1 Elektronik Posta T.C. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-E-Posta-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer (bimer@basbakanlık.gov.tr) 2-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer HĠZMETĠN TAMAMLANMA

Detaylı

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2012 FB030 Fert için ağırlık katsayısı 4 Format 4.7 FB100

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA 2. ÜÇ AYLIK ÇEYREK Türkiye İstatistik Kurumu 10/09/ tarihinde yılı ikinci üç aylık çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) haber bültenini yayınladı. yılının ikinci üç aylık çeyreğinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU (EKİM 2008 - EYLÜL 2009) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma hayatı ile ilgili tüm

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI DENĠZLĠ ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI DENĠZLĠ ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI DENĠZLĠ ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI DENİZLİ İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 DENİZLİ İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI 1 Umuma Mahsus Pasaport Tanzimi 1-T.C.Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha önce pasaport almıģ ise getirilmesi 4-Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığından

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

2008 YILI (Ocak-Haziran Dönemi) PERSONEL VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2008 YILI (Ocak-Haziran Dönemi) PERSONEL VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 28 YILI (OcakHaziran Dönemi) VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU Ġnsan Kaynakları 2 yılı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 2.166 memur, 83 kadrolu iģçi ve 5 sözleşmeli

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI ELAZIĞ ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI ELAZIĞ ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI ELAZIĞ ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI ELAZIĞ İLİ SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 ELAZIĞ İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri 1.1. Sosyal Yapı 1.1.1. Nüfus Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 2: Bölgesi Ġlçeleri Tablo 1: Bölge Ġlçelerinin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıraları, 2003 36. ELAZIĞ Merkez 71 Ağın 233 Keban 323 Kovancılar

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU (EYLÜL 2009- EKİM 2010) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerçekleştirmekte olduğu icraatlarında,

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 SİNOP İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama (büyüklük) ve demografik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA BİLGİ NOTU 2. ÜÇ AYLIK ÇEYREK Türkiye İstatistik Kurumu 10/09/ tarihinde yılı ikinci üç aylık çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) haber bültenini yayınladı. yılının ikinci

Detaylı

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ;

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baģarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eģitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiģmelerine

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI BURSA ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BURSA İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BURSA İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI MUĞLA ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI MUĞLA ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI MUĞLA ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI MUĞLA İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 MUĞLA İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EKİM 2012 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EKİM 2012 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EKİM 2012 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çağdaş bir çalışma yaşamı oluşturmayı, işsizliği azaltmayı,

Detaylı

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI TRABZON ĠLĠ SONUÇ RAPORU

ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI TRABZON ĠLĠ SONUÇ RAPORU ĠġGÜCÜ PĠYASASI ARAġTIRMASI TRABZON ĠLĠ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI TRABZON İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI.2 2. TRABZON İLİNİN İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ....3

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU SIRA NO DOKÜMAN ADI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ GÜNCELLEME ŞEKLİ 1 Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 2 3 4 5 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sosyal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2013 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK13_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2013 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK13_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 21813 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2013 FB030 Fert için ağırlık kat 4 Format 4.7 FB100 Ferdin medeni

Detaylı