Mehmet ÇAKIR Belediye Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet ÇAKIR Belediye Başkanı"

Transkript

1

2

3 Mehmet ÇAKIR Belediye Başkanı Toplumların gelişmesinde bilginin tartışılmaz bir yeri vardır. Üsküdar sempozyumları bize, Üsküdar'la ilgili hayatî öneme sahip bilgiler sunmaktadır. Yaşadığımız tecrübeler bize göstermiştir ki sempozyumlar Üsküdar'ın geçmiş değerlerini öğrenmemizin yanı sıra geleceğini kuşatacak projeler hazırlamamıza, programlar yapmamıza, şehrimizi yakından tanımamıza ve Üsküdarlılık şuurunun oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Çünkü insan tanıdıkça seviyor, sevdikçe bağlanıyor, bağlandıkca da koruyor. Üsküdar sempozyumlarının ilki, Mayıs 2003, ikincisi Mart 2004, üçüncüsü, Mayıs 2005, dördüncüsü de 3-5 Kasım 2006 tarihlerinde yapıldı. Beşincisi ise 1-5 Kasım 2007'de gerçekleşecektir. Beşinci sempozyum, önceki sempozyumlarımıza göre daha geniş bir zaman diliminde daha renkli ve zengin bir muhteva ile hazırlanmaktadır. Bu sempozyumun en önemli özelliklerinden birisi uluslararası katılımlı olarak planlanmasıdır. İkincisi lisans ve yükseklisans eğitimi alan üniversite öğrencilerin katılacağı Gençler Üsküdar ın Tarihini Yazıyor konulu yarışmadır. Gençlerin Üsküdar a ilgilsini bir hayli artıracak olan yarışma; V. Üsküdar Sempozyumu yla eş zamanlı olarak yürütülüp sonuçları sempozyum programı dahilinde açıklanacaktır. Ayrıca dereceye giren gençlerimizin katılacağı özel oturumlar da düzenlenecektir. 1

4 Üçüncü farklılık bazı tebliğlerin ilgili mekanlar veya semtlerde sunulacak şekilde hazırlanmasıdır. Dördüncü farklılık ise, eski Üsküdarlıların katılacağı sözlü tarih oturumları ve uzmanların katılımıyla gerçekleşecek panellerdir. Ayrıca sergi, konser vb. çok yönlü sosyal ve kültürel faaliyetler de sempozyumu renklendirecek etkinlikler arasındadır. Bizim, Üsküdar ın bugününü yaşanılır kılma gibi temel bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Buna paralel olarak tarihi mirasa saygı ve Üsküdar'ın geleceğini planlamak da aslî sorumluluklarımız arasındadır. Bugün Üsküdar 2010 projesi ve hedefi kapsamında, bir kısmı dünya ölçeğinde çok sayıda, tarihi, kültürel, iktisadi, sosyal, ulaşım, sağlık, spor eğitimi ve diğer alanlarda büyük yatırımlar yapılmakta, önemli projeler hayata geçirilmektedir. V. Üsküdar Sempozyumu da Üsküdar 2010 etkinliklerimizden birisidir. Temennimiz ve beklentimiz, her alanda önümüzü açacak, bize yol gösterecek, Üsküdar'ın önemini ve zenginliklerini günyüzüne çıkaracak çalışmaların hayata geçirilmesinde ilginizi ve desteğinizi esirgememenizdir. Üsküdar'ın geçmişini, bugününü ve yarınını, hatta çalışmalarımızı bağımsız ve bilimsel bir anlayışla değerlendirmenizdir. Üsküdar'da nefes alanlara, Üsküdar'a nefes verme ye çalışanlara, yüreği Üsküdar da ve Üsküdarlılarla atanlara, kısaca bizimle hemşehir olanlara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. V. Üsküdar Sempozyumu'nda buluşmak ümidiyle Mehmet Çakır Belediye Başkanı 2

5 AMAÇ Kültürel mirasın korunması ve kent bilincinin oluşturulmasının yerel yönetim hizmetleri arasında önemli bir yer tuttuğu inancında olan Üsküdar Belediyesi, Üsküdar üzerine yapılan araştırmaları desteklemeye ve yeni araştırmaları teşvik etmeye büyük özen göstermektedir. Bu nedenle Üsküdar'ın dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili bilimsel çerçevede ele alınacak her konu sempozyum kapsamında değerlendirilecektir. KONULAR Önceki sempozyumlarda da yapılan öneriler doğrultusunda genel konu başlıkları şu şekilde belirlenmiştir: 1. Üsküdar'ın Tarihi, 2. Edebiyat ve Üsküdar 3. Üsküdar'da Sanat ve Mimari 4. Üsküdar'da Kültürel Hayat 5. Üsküdar Estetiği 6. Üsküdarlı Meşhurlar 7. Üsküdar'da Kentleşme ve Çevre 8. Üsküdar Coğrafyası 9. Üsküdar'da Sağlık Hayatı 10. Üsküdar da Sosyal Hayat 11. Üsküdar'da İktisadi Hayat 12. Üsküdar ın Bugünü ve Geleceği IV. Üsküdar Sempozyumu nun Adile Sultan Sarayı ndaki açılışından kesitler 3

6 SEMPOZYUM YÖNETİMİ Koordinatör Dr. Coşkun Yılmaz Bilim Kurulu Prof. Dr. Mehmet İpşirli Prof. Dr. İlber Ortaylı Prof. Dr. Saadettin Ökten Prof. Dr. İsmail Erünsal Prof. Dr. Çiçek Derman Prof. Dr. Nazan Erkmen Prof. Dr. Korkut Tuna Prof. Dr. İdris Bostan Prof. Dr. Sedat Murat Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr. İskender Pala Prof. Dr. Abdulkadir Özcan Prof. Dr. Feridun Emecen Prof. Dr. Selçuk Mülayim Prof. Dr. Cevdet Küçük Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Prof. Dr. Fahri Ovalı Prof. Dr. Tufan Buzpınar Prof. Dr. Ali Akyıldız Yürütme Kurulu Hilmi Türkmen Arzu Gür Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Prof. Dr. Ş. Tufan Buzpınar Dr. Coşkun Yılmaz Yard. Doç. Dr. Mustafa Küçükaşçı Belgin Dişçi 4

7 KATILIM ŞARTLARI 1. Sempozyum tarihi: 1-5 Kasım Tebliğ özetini son gönderme tarihi: 2 Temmuz Kabul edilen tebliğler için ikinci çağrı tarihi: Temmuz Bildiri özetleri kelime olmalı, Word programında 12 punto ile yazılmalıdır. 5. Sempozyuma İstanbul dışından iştirak edecek bilim adamı ve araştırmacılarımızın yol ve ikamet giderleri ile bilim kurulu tarafından yayınlanmaya değer bulunan tebliğler için telif ücreti ödenecektir. 6. Bildirilerin özetlerinin elektronik posta ile gönderilmesi, başvuruların web sitesinden form doldurularak yapılması tercih edilmektedir. Bu imkanı olmayanlar mektup veya faks gibi iletişim araçlarını da kullanabilirler de açılışı yapılacak olan Bağlarbaşı Kültür Merkezi 5

8 KİŞİSEL KATILIM BİLGİLERİ * Adı - soyadı... Kurumu... Ünvanı... Telefon:... İş... Ev... GSM... Faks Yazışma adresi Tebliğ Başlığı SEMPOZYUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Özgül Ortahisar Telefon /2282 Faks Web Yazışma adresi Üsküdar Belediye Başkanlığı Sempozyum Koordinatörlüğü Üsküdar / İSTANBUL * Lütfen müracaatlarda bu formatı kullanınız. 6

9 ÜSKÜDAR SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN TEBLİĞLER* Üsküdar Sempozyumu I (23-25 Mayıs 2003) Açılış Konferansı Prof. Dr. Halil İnalcık Tarihte Üsküdar Fetihten Önceki Üsküdar Prof. Dr. Semavi Eyice Üsküdar Savaşı ve Bizans'ın Temelleri Yrd. Doç. Dr. Turhan Kaçar Selçukluların İstanbul'u Gördükleri İlk Mekan: Üsküdar Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Tufantoz 16. ve 17. Yüzyıllarda Üsküdar'ın Mahalleleri ve Nüfusu Doç. Dr. Ahmet Güneş Kanuni Dönemi Üsküdar Para Vakıfları Dr. Tahsin Özcan Üsküdar Tarihinden Bir Kesit: Bulgurlu Köyünün Aziz Mahmud Hüdâyi'ye temliki Zekai Mete Xvııı. Yüzyıl Ortalarında Üsküdar ve Çevresindeki Hamamlar Yrd. Doç. Dr. Nahide Şimşir Osmanlı Saray Törenlerinin Üsküdar'a Yansıması Yrd. Doç. Dr. Dündar Ali Kılıç Üsküdar Namazgâhları Mustafa Özdamar Kırım Savaşında Üsküdar ve İngiliz Askerleri Prof. Dr. Azmi Özcan Osmanlı Üsküdar'ında Aydınlatma Mehmet Mazak Osmanlı Su Medeniyeti: Üsküdar'daki Su Tesisleri Bağlamında Bir Değerlendirme İsmail Orman Üsküdar'da Birlikte Yaşama Tecrübesi Dr. Kemal Kahraman Üsküdar Ermeni Cemaati Tarihinde Bir Gezinti Dr. Elmon Hançer Şam ve İstanbul / Üsküdar'da Sa'deddin Cibavi İzleri Prof. Dr. Abdüsselâm Uluçam *Lütfen tebliğleri hazırlarken tekrara düşmemek için önceki sempozyumlarda sunulan tebliğleri dikkate alınız. 7

10 8 Geçmişden Günümüze Üsküdar Mevlevîhânesi Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük Üsküdar Celvetî Tekkeleri Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Milli Mücadele ve Özbekler Tekkesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu Sosyal Hayat ve Çevre Üsküdar'ın Türkiye Kimliği: Üsküdar Anadolu Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman Üsküdar'ı Kâbe Toprağı Kılmak Prof. Dr. Nazif Gürdoğan İstanbul Gecekondu Kimliği Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Uygulamalı Halk Bilimi Bağlamında Üsküdar Araştırmaları ve Türk Halk Kültürü Müzesi Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu Yerel Yönetimlerde Yönetim Geliştirme Çalışmaları Celil Güngör, Hasan Öncü Üsküdar Mahalli İdareler Seçimleri ( ) Doç. Dr. Davut Dursun Yeniden Dağıtım Kültürü Olarak Üsküdar Ramazan Çadırı Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Göçmenlerin Şehir Algısı ve Şehirlileşmelerinin Gecikme Sebepleri Doç. Dr. Ali Rıza Abay Üsküdar'da Bir Amerikan Okulu Prof. Dr. Betül Aydın Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin Kısa Tarihi Teyfur Erdoğdu Üsküdar'ın Kaybolan Kokuları Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Üsküdar'ın Duygusal İklimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şirin Türkistan'dan Gelen Bir İsim ve Efsane: Kız Kulesi Prof. Dr. Tuncer Baykara Yeni Restorasyonuyla Kız Kulesi Zehra Öngül Üsküdar'da Çevre Verilerinin Osmanlı Dönemi Camilerinin Yerleşimine Etkisi Selda Karaosman - İmre Özbek Eren Batılılaşma Dönemi Mimarisi ve Beylerbeyi Sarayı Şeyda Üstünipek Beylerbeyi Sarayının Mekan Tasarımı Açısından Üsküdar ve İstanbul'a Kazandırdığı Önem Yrd. Doç. Dr. Deniz Demirarslan

11 Beylerbeyi Sarayı'nın Tarihi Çevresinin Bozulma Nedenleri Dr. Erdal Eren Dünden Bugüne Bağlarbaşı, Altunizade ve Kısıklı'daki Kültür Mirasımız İsmail Hakkı Kurtuluş Modernleşen Osmanlı Parklarının Üsküdar'daki Erken İki Örneği: Millet Bahçesi ve Doğancılar Parkı Tayfun Gürkaş Üsküdar İlçesindeki Bazı Koruların Fonksiyonel Değerleri ve İstanbul Halkına Hizmetleri Prof. Dr. Ünal Asan, Doç. Dr. Ahmet Yeşil, Dr. Sinan Destan, Dr. İbrahim Özdemir, Ulaş Yunus Özkan Üsküdar'ın Canlı Kültür Mirası: Anıt Ağaçlar Prof. Dr. Ünal Asan Boğaziçi'nin Doğal Çiçekli Bitkileri Prof. Dr. Neriman Özhatay Üsküdar ve Şam Arasındaki Köprü: Şemsi Ahmed Paşa ve Mimarî Eserleri Yrd. Doç. Dr Abdülhamit Tüfekçioğlu Üsküdar Şemsi Ahmed Paşa Camii Hazîresi Mezartaşları Yrd. Doç. Dr. Sadi S. Kucur Üsküdar, Atik Valide Camii Özgün Kalem İşleri ve Türk-İslam Bezeme Sanatındaki Yeri Dr. Candan Nemlioğlu Gülnuş Emetullah Valide Sultan / Yeni Valide Külliyesinin Lale Devri Mimarisi İçindeki Yeri Dr. Gülçin Erol Canca Asrın Rüyası: Marmaray 9

12 10 Üsküdar'daki Çini Süslemeli Camiler Yrd. Doç. Dr. Latife Aktan Âdile Sultan'ın Üsküdar'da Yaşadığı Mekânlar, Vakıfları ve Bugünkü Durumları Ferda Masak Üsküdar'daki Hatun Türbeleri Tülay Sezgin Gravür ve Resimlerle Üsküdar Çeşme ve Sebillerine Bakış Gül Sarıdikmen Ahraz Hazârfen Hattat Üsküdarlı Necmeddin Okyay Prof. M. Uğur Derman Üsküdarlı Ressam Şeker Ahmet Paşa ve Türk Resmindeki Yeri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Üstünipek Hoca Ali Rıza'nın Üsküdar'ı Naciye Turgut Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza'nın Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'nde Bulunan Defterlerindeki Yazılar Yrd. Doç. Dr. Süleymen Kızıltoprak Ressam Hoca Ali Rıza'nın Bilinmeyen Desenleri Pınar Bolel Koç Şuara Tezkirelerine Göre Üsküdar Şairleri Prof. Dr. Mahmut Kaplan Üsküdar'lı Divan Şairleri Doç. Dr. Ali Yıldırım Şerh Edebiyatımızda Üsküdar ve Çevresi Yrd. Doç. Dr. Ömür Ceylan Üsküdar'ın Dost Işıkları'nın Divân Şiirine Yansıması Neslihan İlknur Koç Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Edebi Kişiliği Yrd. Doç. Dr. Orhan Kemal Tavukçu Aziz Mahmud Hüdâyî ve Niyâzî-İ Mîsri Arasındaki İlişkiler Yrd. Doç. Dr. Kenan Erdoğan Üsküdarlı Bir Mutasavvıf Şair: Mustafa Ma'Nevî Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı Xıv. Yüzyılda Bir Türk Dervişinin Serüveni: Karaca Ahmed Haşim Şahin Üsküdar'la Anılan Büyük Bir Şair: Sırrî Şevkiye Kazan Üsküdar'a Sığınış Ayşe Âsûde Soysal Sünbülzâde Vehbî'de İstanbul Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu Üsküdar'lı Şair Hasan Basrî Baba Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temizkan

13 İstanbul Yazılı Kültür Ortamı Destancılığının Zirvesinde Bir Üsküdar'lı: Vâsıf Hiç Dr. Aktan Müge Ercan Üsküdar'lı Nasûhi Efendi ve Er-Risâletu'r-Ruşdiyye'si Doç. Dr. Musa Yıldız Salâhî-Nin Üsküdarlı Nâsuhî Efendinin Bir Gazelini Şerhi Doç. Dr. Yaşar Aydemir Hazret-i Pîr Seyyid Ahmed Raûfî El-Üsküdârî hayatı ve eserleri Mehmet Cemal Öztürk XVIII. yy. şairlerinden Raûfî'nin Mutasavvıf ve Şair Kimliği Ayşe Yıldız Eski Bir Üsküdar Sakini: Maarif Nazırı Münif Paşa'nın İki Manzum Eseri Doç. Dr. Adem Ceyhan Ercümend Ekrem Talu'nun Yazılarında Boğaziçi, Üsküdar ve Adalar Yrd. Doç. Dr. Alâattin Karaca Üsküdar'lı Ahmed Talat Örneğinde Milli ve Tarihi Değerlerimize Sahip Çıkılması Dr. Nurettin Gemici Üsküdar'lı Kalem Ali Canip'in Yeni Lisan Hareketi İçindeki Yeri Yrd. Doç. Dr. Ali Erol Yahya Kemal ve Bir Ulu Rü'yayı Görenler Şehri Üsküdar Yrd. Doç. Dr. Murat Koç Halide Edib'in Hatıralarında Üsküdar Doç. Dr. Yaşar Şenler Üsküdar: Bir Şehrin Güzel ve Işıklı Ruhu Ali Haydar Haksal Yeni Türk Şiirinde Üsküdar Seyfettin Ünlü Mor Bir Salkımdır Üsküdar Prof. Dr. Ümit Meriç Restore edilen Üsküdar Tedbirhanesi Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi 11

14 Üsküdar Sempozyumu II (12-14 Mart 2004) Açılış Konferansı Prof. Dr. İlber Ortaylı Tarihli Üsküdar Kadı Siciline Göre Kaçkın Köleler Arş. Gör. Ekrem Tak 15. ve 16. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Üsküdar Doç. Dr. Hasan Boynukara Yabancı Seyyahların Gözüyle İstanbul ve Üsküdar Uzman Muvaffak Duranlı Yüzyıllarda Üsküdar Havalisindeki Köylerin Sosyal ve Ekonomik Ahvaline Dair Bir Örnek Doç. Dr. Ahmet Güneş Üsküdar Matbaası ve Burada Basılan Eserler Listesi ( ) Prof. Dr. Kemal Beydilli Üsküdar İskeleleri ve Üsküdar Kayıkçılarının Demografik Yapısı Araştırmacı Mehmet Mazak Nizam-ı Cedid'in Kentsel Ölçekteki Simgesi: Üsküdar Selimiye Yerleşimi Dr. Gözde Ramazanoğlu Üsküdar'da Halıcılık: Selimiye Sandalcı (İpekli Dokuma) Hanları Dr. Gözde Ramazanoğlu Öküz Limanı Zahire Ambarları Öğr. Gör. Talip Mert Restore edilen Miskinler Çeşmesi 12 Restore edilen Fatih in Mahkeme Binası: Adalet Tarihi Müzesi Müsaipzade Celal Tiyatrosu Projesi

15 1890'lardan Sonra Âlemdağı ve Civarındaki Ermenilerin Bazı Faaliyetleri Doç. Dr. Fethi Gedikli Üsküdarın Ulaşımı Dr. Bülent Arı İstanbul'un Anadolu Yakasında İlk Tramvay Hattı Üsküdar-Kısıklı Prof. Dr. Vahdettin Ergin Florence Nightingale Üsküdar'da Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan İki Belediye Başkanı Çıkaran Bir Şifa Yuvası: Zeynep Kâmil Hastahânesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu 19. Yüzyılda Üsküdar Prof. Dr. Selçuk Mülayim Milli Mücadele'de Üsküdar Arş. Gör. Ercan Karakoç Üsküdar'da Tarihi Yer Adları Arş. Gör. Davut Hut Üsküdar'da Vakıflar ve Eğitim Kurumları Vakfiyelerin Dilinden Hüdâyi Mahmud Efendi Vakfı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Şemsi Paşa Vakfiyesi Doç. Dr. Mehmet İnbaşı Üsküdar'da Zülfikâr Efendi İbn Abdurrahman Vakfiyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler III. Ahmet'in Kızı Zeynep Sultan'ın Hayatı ve Üsküdar'daki Vakfiyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaramış Üsküdar'da Sâdilik ve Sâdi Tekkeleri Dr. Mahmut Yücer Hüdâyi Tekkesi Vakfı ve İmarethanesi Kayıtları İle Bazı Yemek Tarifleri Araştırmacı Ferdâ Olbak Mazak Üsküdar Kız Sanayi Mektebi ( ) Prof. Dr. Cemil Öztürk Üsküdar'da Bir Askeri Okul Kuleli Askeri Lisesi Hasan Fehmi Öz Atatürk Döneminde Üsküdar Halkevinin Faaliyetleri Av. Dr. Orhan Özacun Kuruluşundan Günümüze Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dr. Hülya Alper Üsküdar'daki Özel Okullar ve Sosyo-Pedagojik Açıdan Tahlili Yrd. Doç. Dr. Osman Sezgin 13

16 14 Osmanlı Son Döneminde Yahudilerin Üsküdar'daki Eğitim Faaliyetleri Doç. Dr. Ali Arslan Üsküdar'da Sosyal Hayat ve Çevre Üsküdar'ın Kuruluş ve Gelişmesinde Doğal Etkenler Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik Üsküdar'da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Naci Şahin, Uzman Meral Şahin Xvııı. Yüzyılın İkinci Yarısında Üsküdar Esnafı ve Meseleleri Yrd. Doç. Dr. Nahide Şimşir Üsküdar'da Şekerci ve Şekerlemeciler Tarihçi-Yazar Ahmet Uçar Dünden Bugüne Bağlarbaşı, Altunizade ve Kısıklı'daki Kültür Mirasımız Arş. Gör. İsmail Hakkı Kurtuluş Üsküdar'da Genel Seçimlerde Seçmen Davranışı Üzerine Genel Gözlemler Doç. Dr. Davut Dursun Mezarlarda Aidiyet ve Kentlileşme Sorunları Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Üsküdar'ın Gelişme Süreci İçinde Mahalle Olgusunun İrdelenmesi Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Arş. Gör. Ebru Seçkin Şehre Göç Edenlerin Şehirle Bütünleşmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Doç. Dr. Ali Rıza Abay Üsküdar'da Yaşayan Bir Kültür: Değişim ve Gelenek Ekseninde Kanaat Lokantası Dr. Kemal Kahraman, Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Üsküdar Şehir Müzesi Yük. Mim. Onur Halil Üsküdar'da Yerleşik Halkın Folklorik Değerleri Araştırmacı Uğur Ural Fenni ve İzzet Efendi'nin Sahilnamelerinde Üsküdar Doç. Dr. Nihat Öztoprak Yazarı Meçhul Bir Hüdâyî Şerhi Yard. Doç. Dr. Ömer Ceylan Üsküdarlı Kâşif Hayatı, Şiir Dünyası ve Dîvânçesi Arş. Gör. Mustafa Erdoğan Selimiye Tekkesi Şeyhi Ali Behçet Efendi Arş. Gör. Mahmut Yücer Üsküdarlı Haşim Baba'nın Fikri Kimliği Üzerine Bir İnceleme Yard. Doç. Dr. Mehmet Temizkan Üsküdarlı Haşim Baba'nın Anka-i Maşrık ı Yard. Doç. Dr. A. Yılmaz Soyyer

17 Üsküdarlı Haşim Baba'nın Melâmîlik Görüşü Doç. Dr. Yaşar Aydemir Üsküdarlı Osman Şems Efendi ve Kerbela Mersiyesi Arş. Gör. Şevkiye Kazan Üsküdarlı Mûsikîşinâs Dîvân Şairleri ve Bestelenmiş Şiirleri Arş. Gör. Neslihan İlknur Keskin Üsküdar Akşamlarının Modern Türk Şiirine 'Aks'i Yard. Doç. Dr. Ramazan Gülendam Denemelerde Üsküdar Yahut Mekânın Şiiriyyeti Yard. Doç. Dr. Murat Koç Tülin Erbaş'ın Üsküdar'ında İnsan Manzaraları Yard. Doç. Dr. Zeki Taştan Araba Sevdası Romanındaki Üsküdar Manzaraları Doç. Dr. Recep Duymaz Ali Asker Barut'un Aşağı Üsküdar'ındaki Üsküdar Yard. Doç. Dr. Selma Baş Üsküdarlı Talat'ın Hayatı ve Şiiri Arş. Gör. Ömer Şakir Ali Üsküdârî ve Üslup Anlayışı Yard. Doç. Dr. Gülnur Duran Üsküdarlı İbrahim Hakkı ve Şiir Dünyası Prof. Dr. Ahmet Mermer Tanpınar'ın Bir Gün İcadiye'de Şiirinde Bergson'un Zaman Anlayışının Etkisi Doç. Dr. Ali İhsan Kolcu Necip Fazıl'ın Karacaahmet Şiiri Arş. Gör. Abdurrahman Kolcu Yavuztürk Kültür Merkezi Esatpaşa Kültür ve Spor Merkezi 15

18 Yahya Kemal'de Bir Şiir Objesi Olarak Üsküdar Arş. Gör. Alpay Doğan Yıldız Şiirlerde Maddeden Manaya Yaşanan Hayat ve Şehr-İ Üsküdar Doç. Dr. Yaşar Şenler Üsküdar'da Ebrû Sanatı Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Üsküdarlı Lalezâriler ve Resimli Laleleri Arş. Gör. Candan Nemlioğlu Mersin'de Özel Bir Koleksiyonda Yer Alan Kız Kulesi Resimli Halı Doç. Dr. Candan Ülkü Mimar Sinan Eserlerinin Üsküdar'ın Gelişimindeki Etkisi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirarslan Veliahd Yusuf İzzettin Efendi ve Köşkü Arş. Gör. Esma İgüs Parmaksız Boğaziçi Köylerinde Tarihsel Dokunun Değişimi: Kandilli Örneği Doç. Dr. Esra Balcı, Yük. Mim. K. Kutgün Eyüpgiller Üsküdar Türbe ve Hazirelerinde Osmanlı Kadın Mezar Taşları Öğr. Gör. Gülçin Erol Canca Üsküdar'da Dokumacılık - Üsküdar Çatmaları Prof. Dr. Günay Atalayer Üsküdar Meydanı'nın Geçirdiği Mekansal Dönüşüm Arş. Gör. İmre Özbek Osmanlı Çeşme Mimârisinde Üsküdar'daki Namazgâhlı Çeşmeler Sanat Tarihçisi İsmail Orman 20. Yüzyıl Üsküdar Mimarisinde Çinili Mekanlar Yard. Doç. Dr. Latife Aktan Yenilenen İtfaiye binası 16 Evlendirme Dairesi ve Kültür Merkezi Acıbadem Kültür Merkezi

19 Türk Resminde Kız Kulesi ve Salacak Görünümleri Yard. Doç. Dr. Mehmet Üstünipek Validebağ'ın Değişim Sürecinde: Adile Sultan Kasrı Araştırmacı Naciye Turgut Üsküdar'da Yazmacılık Prof. Dr. Ozanay Onur Üsküdar Çinili Camii'ndeki Çini Süslemeler Arş. Gör. Savaş Yıldırım Üsküdar'daki Örnekleri İle Türbe-Mezar-Sebil-Çeşme İlişkisi Sanat Tarihçisi Tülay Sezgin Üsküdar Çatma Kadifeleri Yard. Doç. Dr. Ülkü Tokatlı Akça Tarih ve Tabakat Kitaplarında Üsküdarlı Bilginler Doç. Dr. Cemal Ağırman 19. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisinde Üsküdar Doğumlu Osmanlı Bürokratlar Uzm. Ayten Ardel Bir Osmanlı Düşünür ve Kelâmcısı: Mehmed Emin Üsküdari Doç. Dr. M. Sait Özervarlı İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın Son Asır Türk Şairleri Adlı Eserinde Üsküdar'da Yaşayan Şairler Yard. Doç. Dr. Alâattin Karaca Şemsi Paşa'nın Hz. Halid ve Hz. Ebubekir İle Akrabalığı Prof. Dr. Enver Konukçu Danişmendnâme'ye Göre Üsküdar Fatihi Alemdar Baba Doç. Dr. Rabia Kocaaslan Uçkun Üsküdar'da Bir Selçuklu Bakiyyesi: Gözcü Baba Karaca Ahmed Sultan Öğr. Gör. Abdurrahim Tufantoz Üsküdar'da Medfun Ramazanoğulları'ndan İsmet Paşa ve Oğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdulhamit Kırmızı Aziz Mahmud Hüdayi'nin Müridi: Sadrazam Maraşlı Halil Paşa Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Üsküdar'ın Manevi Mimarlarından Bir Mutasavvıf: Abdülfettâh-ı Akrî Yard. Doç. Dr. Dündar Alikılıç Velî Kültü Bağlamında Mehmed Nasûhî Üsküdarî Öğr. Gör. Aynur Koçak Bir Üsküdar Beyefendisi: Şeyhülislam Arif Hikmet Doç. Dr. Bilal Kemikli Bestekar Enduruni Şeyhi İbrahim Ağa Araştırmacı-Yazar Yümnü Dalkılıç Karaca Ahmet'te Bir Azerbaycanlı: Mirza Bala Mehmetzâde Yard. Doç. Dr. Sebahattin Şimşir 17

20 18 Üsküdar'da Mütevazi Bir Cevher: Saadeddin Nüzhet Ergun Arş. Gör. Ayşe Âsûde Soysal Bir Üsküdarlı: Emel Esin Prof. Dr. Tuncer Baykara Zeynep-Kamil Hastanesi'nin Kurucusu Prenses Zeynep Hanım Yard. Doç. Dr. Süleyman Kızıltoprak Müzehhip Muhsin Demironat'ın Hayatı ve Sanatı Arş. Gör. Celaleddin Karadaş Üsküdarlı Ressam Süleyman Seyyid Hüseyin Avni Baloğlu Üsküdarlı Ressam Müfide Kadri Üsküdar Belediyesi Seyfettin Ünlü Ünal Cimit, Hayatı ve Eserleri Yard. Doç. Dr. M. Fatih Karagül Ressam Üsküdarlı Cevat (Göktengiz) Arş. Gör. Gül Sarıdikmen

21 Üsküdar Sempozyumu III (20-22 Mayıs 2005) Açılış Konferansı Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Kur'ân'a Vukufiyeti ve Âyetleri Kullanmadaki Metodu (Divân Örneği) Prof. Dr. Ali Akpınar Hüdâyî'nin Nefâisü'l-Mecâlis Adlı Tefsîri (Tefsîrin Aslı, Nüshaları ve Örnek Bir Yorum) Dr. Erdoğan Baş Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Nefâisü'l-Mecâlis'te İşlediği Tasavvufî Konular Dr. Ömer Pakiş Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Hatiplik-Vâizlik Hizmetleri ve En-Nâsâyıh Ve'l-Mevâiz Adlı Eseri Dr. Safi Arpaguş Azîz Mahmud Hüdâyî'ye Göre İlim ve Mârifet Doç. Dr. M. Sait Özervarlı Azîz Mahmut Hüdâyî'nin Metafizik Dünyası Doç. Dr. İsa Yüceer III./IX. Yüzyıl Sûfileri'nin Azîz Mahmud Hüdâyî'ye Tesirleri Dr. Salih Çift Hüdâyî'nin Seyr u Sülûk Anlayışı Abdurrezzak Tek Azîz Mahmud Hüdâyî and the Subtle Centers Prof. Dr. Paul Ballanfat Karacaahmet Cüzzamhanesi Karacaahmet Külliyesi 19

22 Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Bir Şiirinin Varlık ve İnsan Felsefesi Açısından Tahlili Prof. Dr. Osman Türer Hüdâyî'nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği Dr. Necdet Tosun Azîz Mahmud Hüdâyî'de Nûr-i Muhammedî Telakkisi Doç. Dr. Kadir Özköse Azîz Mahmud Hüdâyî'de Mi'râc Neş'esi Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Tasavvufî Düşüncesinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat Mehmet Necmedddin Bardakçı Azîz Mahmud Hüdâyî Kuddise Sırruhû'nun Tarikatname-i Türkî Adlı Eserine Göre Tarikat Edebleri Dr. Rifat Okudan, Azîz Mahmud Hüdâyî'de Sûret ve Manâ Mukayesesi Yrd.Doç.Dr. Necip Fazıl Duru Hüdâyî'nin Tarîkatnâme ve Hazînî'nin Cevâhiru'l-Ebrâr İsimli Eserlerinde Tarîkat Âdâbı Dr. Nadirhan Hasan Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Habbetü'l-Mahabbe Adlı Risalesi Prof. Dr. Emrullah İşler Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Et-Tarîkatü'l-Muhammediyye Vesîletun İlâ's-Sa'Âdeti's-Sermediyye İsimli Arapça Risalesi Dr. İbrahim Özay Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Hayâtü'l-Ervâh ve Necâtü'l-Eşbâh Adlı Eserinin Değerlendirilmesi Cemal Acer 20 Üsküdar Meydan ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

23 Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Necâtü'l-Garîk Adlı Eseri Ahmet Ağralı Azîz Mahmud Hüdâyî ve Zühdî Halk Edebiyatı Prof. Dr. Fikret Türkmen Türk Şiirinde Kuş İmajının Zamana Bağlı Unsurlar Bağlamında Kullanılışı ve Azîz Mahmud Hüdâyî Prof. Dr. Cemâl Kurnaz Şerh-i Na't-i Hüdâyî (Kudûmün Rahmet ü Zevk u Safâdır Yâ Resulallah) Prof. Dr. Mehmet Demirci Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Bir Na'tinin Şerhi Dr. Hikmet Atik Hüdâyî'nin Aşk Redifli Şiirinin Tahlili Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temizkan Müfret'ten Hikmet'e -Bir Başka Hüdâyî Portresi- Doç. Dr. Ömür Ceylan Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Arapça ve Farsça Manzûmeleri Doç. Dr. Musa Yıldız Azîz Mahmud Hüdâyî Dîvânında Dostluk Kavramı Üzerine Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güneş Azîz Mahmud Hüdâyî Dîvânı'nda Hz. Muhammed İmajı Yrd. Doç.Dr. Zülfikar Güngör Seyyid Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Edebî Şahsiyeti Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Ertan Hüdâyî Dîvânı'nda Tasavvufî Terimler Arş. Gör. Yusuf Akçay Bursa'dan İstanbul'a Revân Olan Dervişler Prof. Dr. Mustafa Kara Pîr-i Lâlezârî Mahmud Üsküdârî Ferda Olbak Mazak Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde: Üsküdar'da Bahçe Estetiği Naciye Turgut Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Üsküdar'ı Seçme Nedenleri Doç. Dr. Osman Özsoy Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmud Hüdâyî ve Çağdaşı Abdülmecîd-i Sivâsî Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu İstanbul'da Corps Diplomatique ve Azîz Mahmud Hüdâyî Dr. Bülent Arı Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri ve Döneminin Siyasal Ortamına Etkisi Necmettin Kemal 21

24 22 Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Muhîti ve Himâyeciliği Üzerine Bazı Değerlendirmeler Doç. Dr. Bilal Kemikli Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı Dr. M. Askeri Küçükkaya Bir Arşiv Vesikası Işığında Hüdâyî Âsitânesi'ne Şeyh Tayini Dr. Necdet Yılmaz Edirne ve Çevresinde Celvetîlik ve Celvetîler Dr. Selami Şimşek Celvetî Şeyhi Üsküdarlı Selâmî Ali Efendi ve Tarîkat-nâmesi Dr. Mustafa Tatcı Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar'da Aile Hayatı ve Sosyal Yapılanmada Celvetiye Tarîkatının Rolü Yrd. Doç. Dr. Naci Şahin Tarih İçinde Mevlevîlik ve Celvetîlik Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük İstiklâl Marşı'nın Yazıldığı Mekan Olarak Ankara'da Bir Celvetî Dergâhı ve Tâceddin Sultan Doç. Dr. Mustafa Aşkar Balkanlarda Celvetîlik ve Münîri-i Belgrâdî Taxhidin Bytyqi Tibyânü Vesâil'e Göre Celvetîlik Prof. Dr. Yakup Çiçek Hüdâyî Şeyhi Mehmed Rûşen Efendi Talip Mert Azîz Mahmud Hüdâyî Âsitânesinde Hizmet Etmiş Mûsikîşinas Şeyhler Yrd. Doç Dr. Nuri Özcan, Şeyh Yakub Afvî Efendi ve Şeyh Mehmed Şehâbeddin Efendi'ye Göre Celvetî Erkânı Dr. H. Mahmut Yücer Şeyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Bazı İlâhîleri Dr. H. Mahmut Yüce İsmâil Hakkı Bursevî'nin Hüdâyî'ye Bakışı ve Hüdâyî'nin Bursevî'ye Tesirleri Dr. Ali Namlı İsmail Hakkı Bursevî'ye Göre Libâs Kavramı Dr. Ramazan Muslu Üsküdar Gündoğumu Caddesi'ndeki Celvetî Tekkeleri'nden İskender Baba Tekkesi Erkan Övüç Bandırmalızade Tekkesi ve Tasavvuf Tarihimizdeki Yeri Ahmet Temiz Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Server Dayıoğlu

25 Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Yapılarındaki Kalem İşleri Dr. Candan Nemlioğlu Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Şeyh Dairesi Belgeleme Çalışmaları Esra Balcı Hazret-i Hüdâyî Âsitânesi`nin Hazîresini Ziyâret M. Cemal Öztürk Aziz Mahmud Hüdayi Türbesinde Bulunan Envantere Kayıtlı Etnografik Eserler Erman Güven İdari Açıdan Arasında Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi Seyfettin Ünlü (Osmanlı Döneminde) Azîz Mahmud Hüdâyî Vakfı ve Faaliyetleri Meral Şahin Hüdâyî Vakfı'nın 17. Yüzyıldaki Hizmetlerine Çağdaş Sivil Toplum Anlayışı İle Bir Yaklaşım Dr. Cangüzel Güner Zülfikar (19. Yüzyıl İkinci Yarısı) Üsküdar Sosyo Ekonomik Yapısında Azîz Mahmud Hüdâyî Vakfının Yeri Doç.Dr. Gülfettin Çelik Azîz Mahmut Hüdâyî Camiindeki Ağaç İşleri Üzerine Prof. Dr. H. Örcün Barışta Bağlarbaşı Ulaşım ve Tarihi Eserler Müzesi Hükümet Konağı 23

26 Hüdâyî Külliyesine Vakıf Yapan Hanımlar ve Hanım Mütevellîler Ferda Olbak Mazak İzmir'de Azîz Mahmud Hüdâyî Vakfından Fâik Paşa Vakfı Yrd.Doç.Dr. Nahide Şimşir Günümüzde Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Azîz Mahmud Hüdâyî Vakfı Dr. Adem Ergül Azîz Mahmud Hüdâyî'ye Düşürülen Tarihlerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. İsmail Yakıt Taksi durakları modeli 24 Acıbadem Hasta Yakınları Konuk Evi Beylerbeyi Meydan Tasarımı

27 Üsküdar Sempozyumu IV (03-05 Kasım 2006) Mustafa Zekâyî Efendi'nin Hayatı Ve Edebî Kişiliği, Na'Tları Ve Oruç Baba'yla İlgisi Prof. Dr. A. Azmi Bilgin Anadolu İsyanlarının Batı Ucu: Üsküdar Prof. Dr. Abdülkadir Özcan Üsküdar'da Bir Akıl Hastanesi (Toptaşı Bimârhânesi ) Prof. Dr. Ayten Altıntaş Üsküdarlı Bir Osmanlı Tarihçisi Ve Üsküdar İle İlgili Bilgileri Prof. Dr. Feridun M. Emecen Üsküdar'da Mutenalaştırma Süreci Prof. Dr. H. Musa Taşdelen Üsküdarlı Mutasavvıf, Şair Ve Bestekâr Mehmed Muhyiddin Efendi Prof. Dr. Hasan Aksoy Sağlık Hizmetlerinin Desantralizasyonu Çalışmaları Ve Üsküdar'a İlişkin Öneriler Prof. Dr. Haydar Sur Nizâm-I Cedid Şehri Üsküdar'da Matbaacı Bir İmam: Doğancılar İmamı Hafız Mehmed Emin Efendi Prof. Dr. Kemal Beydilli Üsküdar'da Bir Kültür Adası: İslâm Araştırmaları Merkezi (İsam) Prof. Dr. M. Âkif Aydın Üsküdar'da Medfun Şeyhülislamlar Prof. Dr. Mehmet İpşirli Üsküdar'ın Simgesi Haline Gelmiş Bir Tepe : Çamlıca Prof. Dr. Metin Tuncel / Dr. Nurten Ünal Üsküdar'ın Sosyo-Ekonomik Tarihine Katkılar (466 Nolu Şer'İye Siciline Göre) Prof. Dr. Necdet Öztürk Türk Şiirinde Üsküdar Motifi Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Üsküdar Miskinler Tekkesi Prof. Dr. Nil Sarı, Ü. E. Kurt, 1894'ten Günümüze Üsküdar Tebhirhanesi Prof. Dr. Nuran Yıldırım Üsküdar'da Bir Kadın Cerrah Küpeli Kızı Sâliha Hatun Prof. Dr. Osman Çetin Üsküdar'da Zaman Perspektifi İçinde İnsan Ve Kültür Dinamizmi Prof. Dr. Sami Şener 25

28 26 Cumhuriyet Döneminde Üsküdar'ın Nüfus Yapısı Ve Göç Hareketleri Prof. Dr. Sedat Murat I.Dünya Savaşı'nda Ve Milli Mücadele'de Üsküdar ( ) Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu Altunizâde Ailesi Prof. Dr. Ş. Tufan Buzpınar Üsküdar Omnibüs Şirketi'nin Kuruluşu Ve Faaliyetleri Prof. Dr. Vahdettin Engin Üsküdar'da İranlılar Ve İran Mezarlığı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Üsküdar'ın Turizm Potansiyeli Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Üsküdarlı Sâfî'nin Cidâl-İ Sa'Dî Bâ-Müddeî Mesnevisi Doç. Dr. Alim Yıldız Narh Listeleri Ve Üsküdar Mal Piyasası ( ) Doç. Dr. Arif Bilgin İstanbul'u Gören Şehir: Üsküdar'da İrfânî Muhitler Doç. Dr. Bilal Kemikli Üsküdar'ın Osmanlı Mimarisindeki Özgün Kalem İşlerinin Bezeme Sanatlarındaki Yeri İle Koruma Ve Onarımlarında Uygulanması Gereken Yöntemler Doç. Dr. Candan Nemlioğlu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Üsküdar Doç. Dr. Murat Koç Üsküdar'ın Kravatlı Evliyâ Sı Cabbarzâde (Çapanzâde) Mehmet Ârif Bey Ve Nutk-I Sünbül Sinan Şerhi Doç. Dr. Ömür Ceylan Muhammed Sâdık Efendi (1724_1794) Ve Nefis Mertebeleri Çerçevesinde İnsana Bakışı Doç. Dr. Ramazan Muslu Üsküdar'da Bir Saraylı: Gülfem Hatun Ve Vakıfları Doç. Dr. Tahsin Özcan İstanbul Kentiçi Ulaşımında Bir Ana Aktarma Noktası Olarak Üsküdar Meydanı, Marmaray In Etkileri Ve Meydanın Geleceği Üzerine Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sirel / Öğr. Gör. O. Ümit Sirel Nazîm Divanı'nda Üsküdar Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çağlayan Üsküdar Hasbahçeleri Yrd. Doç. Dr. Dündar Alikılıç Üsküdârî Seyyid Hasîb Ve Vefeyât'ı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu Üsküdar'da Muallem Bostaniyan (Selimiye) Kışlası ( ) Yrd. Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu

29 Abdülmecid Efendi, Köşkü, Çinileri Yrd. Doç. Dr. Latife Aktan Dârüssaâde Ağası Hacı Beşir Ağa'nın Üsküdar'daki Hayratı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler* / Arş. Gör. Gülay Karadağ** Üsküdar'ı Ziyaret Eden Şerifler Yrd. Doç. Dr. Mustafa S. Küçükaşcı Üsküdarlı Ahmed Kerâmeddin Efendi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı Üsküdar'da Bulunan Vapur İskeleleri Ve Çevresi -Mimari Ve Kent Mobilyaları- Yrd. Doç. Dr. S. Selhan Yalçın Usal Üsküdar Yeni Valide Camii Haziresi Mezar Taşları Yrd. Doç. Dr. Sadi S. Kucur Örnek Bir Mevlevî: Üsküdar Mevlevîhanesi Son Postnişini Ahmed Remzi Dede (Akyürek) Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük Üsküdar'ın Sağlık Sorunları Ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Yaşar Keskin Üsküdarlı Balabanî Hasan Hüsnü Efendi Ve Tasavvuf Anlayışı Dr. Abdürrezzak Tek Osmanlı Üsküdar'ında Tütüncü Esnafı Dr. Fehmi Yılmaz 16. Yüzyılda Üsküdar Mukataaları Dr. Rıfat Günalan Üsküdar Paşakapısı Tevkifhanesi: İnşası, İşgali ( ) Dr. Yüksel Çelik Üsküdar'dan Çalınan Vakıf Eserler Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner IV. Üsküdar Sempozyumu nun açılışı 27

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1 ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 1 Üsküdar Belediye Başkanlığı Üsküdar Araştırmaları Merkezi Yayın No: 10 ISBN Takım No: 975-97606-6-5 ISBN Cilt-1: 975-97606-7-3 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Detaylı

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihannüma 15 Imperial Surre 15 Doğu nun Kadın Mirası 16 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 17 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün yüksek himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. 7 th

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1479 BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Şengül KAZAN KIRÇIK* Bu çalışmada sırası ile Burdur un konu oluşturduğu kitaplar, Burdur la ilgili hazırlanmış

Detaylı

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 3 723 Kadının Dünyası Gül ÖZAYDIN Gül ÖZAYDIN Bestami YAKICI Şerafettin GÖKER Aziz DANYILDIZ Sarper HOKNA Cihangir AYDOĞAN Ö. Yener PAKER Tahir

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 4

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 4 1081 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 4 1082 Sesimi Duy Yardımcısı Nuran Seyhan BAYER Nuran Seyhan BAYER Tuvana BERKAY Ümit HARATA Hilal YUMUK Tuvana BERKAY Ümit HARATA Mehmet GÜLMEZ

Detaylı

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369 Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coşkun Çakır, İhsan

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* GİRİŞ YILI 2009 YL 2010 YL 2010 YL 2011(AF) TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI YL 2011 YL 2010 YL YL YL 2007 DR 2009 DR 2010 DR 2010 DR M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA

Detaylı

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu nun Aziz Hatırasına SUNUŞ Günümüzde üniversiteler, çok değişkenli bir yapının etkisinde yeni çağa

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI TOKAT-2014 1 ONUR KURULU Cevdet CAN (Vali) Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı) Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Detaylı

EKİM KÜLTÜR SANAT FATİH BELEDİYESİ ETKİNLİK REHBERİ. www.fatih.bel.tr 2014

EKİM KÜLTÜR SANAT FATİH BELEDİYESİ ETKİNLİK REHBERİ. www.fatih.bel.tr 2014 FATİH BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT ve ETKİNLİK REHBERİ EKİM www.fatih.bel.tr 2014 Sevgili Fatihliler, Türkiye nin en büyük şehri olan İstanbul, 13 milyonu aşkın nüfusuyla sayısız dinamiği içinde barındırır.

Detaylı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ. Validebağ Semt Konağı na Kavuştu

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ. Validebağ Semt Konağı na Kavuştu Başlıyor... Ramazan Ayı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun 27. Sayı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR Validebağ Semt Konağı na Kavuştu A ltunizade ve Acıbadem mahallelerinin kolayca

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ ZEYTİNBURNU REHBERİ ZEYTİNBURNU REHBERİ Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları - 19 Yayın Koordinatörü Ömer Arısoy Mustafa Aydın Yayın Ekibi Yasin Tütüncü Asım Fahri Onur Kalınbacak Editör Mustafa Kula

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

Bu sayımızda çok kıymetli dostumuz Müjgan

Bu sayımızda çok kıymetli dostumuz Müjgan Amerika da Türk Varlığı Sevgili Okuyucular, Bu sayımızda çok kıymetli dostumuz Müjgan Ergil in Alaska Kızılderilileri ve Efsaneleri konu bir yazı dizisini yayınlamaya başlıyoruz. Bilindiği gibi Amerika

Detaylı

mart 2014 KültürSanat Bülteni

mart 2014 KültürSanat Bülteni mart 2014 KültürSanat Bülteni Özel Etkinlikler 4 Konserler 12 Seminer ve Söyleşiler 39 Çocuk Oyunları 65 Tiyatrolar 84 Sinemalar 91 Sergiler 94 Kültürel Mekanlar 100 2 ÖNSÖZ Sevgili İstanbullular İstanbul

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

Dünya Çocukları Küçükçekmece de Buluşuyor. 23 Nisan. 100 Yılın Ardından. Orhan Veli. Söz Hakkı. İbrahim Tenekeci

Dünya Çocukları Küçükçekmece de Buluşuyor. 23 Nisan. 100 Yılın Ardından. Orhan Veli. Söz Hakkı. İbrahim Tenekeci Dünya Çocukları Küçükçekmece de Buluşuyor 23 Nisan 100 Yılın Ardından Orhan Veli Söz Hakkı İbrahim Tenekeci 1 Kültür ve sanat; daha güzel, daha mutlu zamanları paylaşmak için... 2 Sevgili Hemşehrilerim,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı