1.1 Kimliği Adı Soyadı: Bekir Kemal ATAMAN Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir 1960

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1 Kimliği 1.1.1 Adı Soyadı: Bekir Kemal ATAMAN 1.1.2 Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir 1960"

Transkript

1 1.1 Kimliği Adı Soyadı: Bekir Kemal ATAMAN Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir Đletişim Bilgileri Ev Tel.: Đş Tel.: Cep Tel.: E-Posta: Web: Posta Adresi: Giresun Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Đşletme Bölümü, Güre Yerleşkesi, GĐRESUN 1.3 Eğitimi ve Akademik Ünvanları Profesörlük: Giresun Üniversitesi, Đşletme Bölümü, Doçentlik: Kütüphanecilik Temel Bilim Dalı, Doktora: Marmara Üniversitesi, Arşivcilik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans: University of London, School of Library Archive and Information Studies, Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Lise: Robert Kolej, Ortaokul: T. E. D. Ankara Koleji, Đlkokul: Namık Kemal Đkokulu, Çalıştığı Kurumlar Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi: halen MÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, dışarıdan ders, Y. Ö. Kanunu md. 13b4'e göre Okan Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi, dışarıdan ders Işık Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi, dışarıdan ders MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Network Yöneticisi, MÜ Arşivcilik Bölümü, Öğretim Görevlisi, MÜ Modern Office Technologies Certificate Program Öğretim Görevlisi: 1992, 1997 dışarıdan ders MÜ Đletişim Fakültesi, Öğretim Görevlisi, 1993 dışarıdan ders MÜ Arşivcilik Bölümü, Araştırma Görevlisi, Aldığı Ödüller TÜBĐTAK Yurt Dışı Yayınları Teşvik Ödülü, Marmara Üniversitesi Vakfı Yurt Dışı Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBĐTAK Yurt Dışı Yayınları Teşvik Ödülü, Aldığı Burslar Hazel Heughan Education Trust, Edinburgh Araştırma Projesi Bursu, Türk Eğitim Vakfı, Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu, Araştırma Konuları

2 1.7.1 Bilgi Güvenliği Enformasyon Sistemleri ve Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Analizi Elektronik Evrakların Arşivlenmesi Modern Arşivcilik Tarihi Arşivcilik 1.8 Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları DigiCult <http://www.digicult.info/>, Regional Correspondent for Turkey, International Council on Archives, Committee on Infomation Technologies, International Council on Archives, Committee on Professional Training, International Council on Archives, Terminology Committee ArchiMac BBS <http://www.archimac.org/>, SysOp and Webmaster, Society of Archivists, UK (Registered Member), Business Archives Council, Tüm Arşivciler Derneği, Verdiği Dersler G.Ü. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi'nde a Yönetim Bilişim Sistemleri (Đşletme Lisans prog.): M.Ü. Mühendislik Fakültesi'nde a Information Management (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.): b Database Management Systems (Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans prog.; Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): c Systems Engineering (Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): d Records and Information Management (Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans prog.; Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): e Management of Electronic Records (Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans prog.; Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): f Information Processing (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.): g Analysis and Design of Information Systems (Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans prog.): h Information Engineering (Bilgisayar Mühendisliği Lisans prog.): i Records Management (Modern Ofis Teknolojileri Sertifika Prog.): , j Unobtrusive Information Gathering (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.uzmanlık Alan Dersi): k Interactive Information Gathering (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.uzmanlık Alan Dersi): M.Ü. Đngilizce Đşletme Bölümünde

3 1.9.3.a Management Information Systems: Okan Üniversitesi'nde a Yönetim Bilişim Sistemleri: b Sistem Analizi: Işık Üniversitesi'nde a Management Information Systems: b Analysis and Design of Information Systems: M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi'nde a Bilgi ve Belge Yönetiminde Intranet Uygulamaları (Bilgi-Belge Yönetimi Doktora Uzmanlık Alan Dersi): b Bilgi yönetiminin unsurları (Bilgi-Belge Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi): c Evrak Yönetimi (Arşivcilik Yüksek Lisans): d Niteleme ve Düzenleme (Arşivcilik Yüksek Lisans): e Internet (Arşivcilik Lisans): f Private Archives (Arşivcilik Lisans): g Arrangement and Description (Arşivcilik Lisans): h Records Management (Arşivcilik Lisans): i Introduction to Archives Administration (Arşivcilik Lisans): j Özel Arşivler (Arşivcilik Lisans): k Bitirme Tezi Danışmanlıkları (Arşivcilik Lisans): (her yıl dört öğrenci) l Bilgisayara Giriş (Arşivcilik Lisans): , m Evrak Yönetimi (Arşivcilik Lisans): n Arşiv Yönetimi (Arşivcilik Lisans): o Arşiv Malzemesinin Kataloglanması ve Tasnifi (Arşivcilik Lisans): , p Arşivlerde Bilgisayar (Arşivcilik Lisans): q Arşivcilik Bilgileri(Arşivcilik Lisans): r Yaz stajı eğitmenliği (Arşivcilik Lisans) [20 gün süreyle]: (3 öğrenci) M.Ü. Đletişim Fakültesi'nde a Basında Arşivleme Teknikleri (Gazetecilik Lisans): Yayınları 2.1 Doçentlik Sonrası Kitaplar a Prof. Dr. Aysel Yontar Armağanı. Haz. Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç. Đstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Đstanbul Şubesi, VI ISBN Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

4 2.1.2.a "Requirements for Information Professionals: Some Thoughts". Program: Electronic Library & Information Systems. XLIII/2 (2009): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: CompuMath Citation Index, Current Abstracts, Current Awareness Abstracts, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, Emerald Management Reviews, Information Science and Technology Abstracts, The Informed Librarian, INSPEC, ISI Alerting Services, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science and Technology Abstracts, Library Literature & Information Science, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social Science Citation Index, Social Scisearch] 1. Ciaran Trace "INF 389S Introduction to Archival Enterprise II" dersi zorunlu okuma listesi. University of Texas/School of Information. (Bahar 2011 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: < schedule.php> b "Archives Mean Money : How to Make the Most of Archives for Public Relations Purposes-The Yapi Kredi Bank Example". The American Archivist. LXXII (Spring-Summer 2009): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: Literary Literature, Historical Abstracts, Book Reviews Index] 1. Amy Cooper Cary "SOIS 752 Introduction to Modern Archives Administration" dersi zorunlu okuma listesi. University of Wisconsin at Milwaukee School of Information Studies. (Yaz 2010 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: < ams_services_2010_summer_coopercary.doc > c "Technological Means of Communication and Collaboration in Archives and Records Management" Journal of Information Science. XXX/1 (2004): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: ISI Web of Science, Science Citation Index, Social Science Citation Index, Library Information Science Abstracts, Library Literature & Information Science Index, Current Contents / Social and Behavioral Sciences, Inspec, Current Index to Journals in Education, Compendex.] 1. Sally Irvine-SMITH. "A Series of Encounters: The Information Behaviour of Participants in a Subjet-Based Electronic Discussion List." Journal of Information and Knowledge Management. IX/3 (2010): Ümit Nihal DÜZENLĐ. Arşiv Yönetimi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık 2006: 150 s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/tezler/umitnihalduzenli. pdf>

5 2.1.2.d "[Correspondent's Report for] Turkey". DigiCult. 9 (XI.2004). [Çevrimiçi.] Elektronik adres: < digicult_info_9_xs.pdf >: e "Occupational Diseases of Information Professionals." InFocus. (September 2004): Ayrıca Records Management Society Bulletin. 123 (XII.2004): [Nejla Ataman ile birlikte.] Ulusal Dergilerde/Kitaplarda Yayınlanan Makaleler: a "Bürolarda ve Depolarda Verimlilik." Tülin Aren Armağanı. Haz. Đshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk. Đstanbul: Pamuk yay. 2009: b "Arşiv ve Kütüphanelerde Yangınla Mücadele." Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi. 1 (2008): c "Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım." S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: Ayrıca, Bilgi Dünyası. IX/1 (Nisan 2008): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: Library and Information Science Abstracts (LISA), EBSCOHOST - Library and Information Science Abstracts, TÜBĐTAK-ULAKBĐM Social Sciences Database, E-LIS DOAJ, Index Copernicus.] 1. Halil Rıfat ALPAY. "Siber Üniversite Fırsatlar Sunuyor". [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://home.uludag.edu.tr/users/alpayr/siberuniversite.html> d "Arşivler ve Halkla Đlişkiler." Bilgi Yönetimi: Akademik Yaklaşımlar. Haz. Berat Bir Bayraktar. Đstanbul: Beta yay., 2006: e "Elektronik Ortamdaki Bilginin Arşivlenmesi." Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan. Haz. Mehmet Emin Küçük. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2005: Ayrıca kısaltılmış olarak: "Elektronik Ortamdaki Bilginin Arşivlenmesi." Arşiv Dünyası. 5 (I.2005): Yasemin Dağdaş. "Elektronik Belge Tanımlaması ve Uluslararası Elektronik Belge Tanımlama Standartları." Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul, 2005.: 258s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: f "Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma." Prof. Dr. Aysel Yontar Armağanı. Haz. Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç. Đstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Đstanbul Şubesi, 2004: Canan ERGÜN. "Kütüphanelerde Sayısallaştırma Projesi Planlaması." AKADEMĐK BĐLĐŞĐM Ocak - 2 Şubat Dumlupinar Üniversitesi, Kütahya. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://ab.org.tr/ab07/bildiri/60.doc> 2. Yasemin Dağdaş. "Elektronik Belge Tanımlaması ve Uluslararası Elektronik Belge Tanımlama Standartları." Marmara Üniversitesi

6 Sosyal Bilimler Enstitütüsü Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul, 2005.: 258s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: Uluslararası Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a "Building Women's Memory." Workshop on Women in Industrial Engineering. Turkey-U.S. and The Middle East. July 7-11, Ankara. [Poster bildiri.] [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://wiea2008.auburn.edu/> b "Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım." Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.bilgiyonetimi.net/by2007/ozetler/19-tur.pdf>; <http://by2007.bilgiyonetimi.net/bildiriler/ataman-ppt.pdf> c. "Archives Mean Money How to Make the Most of Archives for Public Relations Purposes: The Yapi Kredi Bank Example." International Council on Archives, International Congress on Archives. Vienna, Austria August 2004; [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.wien2004.ica.org/imagesupload/ pres_20_ataman_z_atam01e.pdf> 1. Ayten Serin. "Đlk renkli Türk filmi Halıcı Kız da burada Mahruki'nin Everest'ten getirdiği taşlar da." Hürriyet. ( ). [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/11/05/ asp> Ulusal Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a "Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım". Aygaz Gebze Đşletmesi, Đstanbul, 5 Kasım b "Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma" Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Đstanbul, 14 Mayıs Yönettiği Tezler a. Gülce Çifçi Gül. "ERP Applications in Textile Sector: Problems an Solution Alternatives." Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), b Betül Sarıkaya. "Bilgi Yöneticisinin Portresi: Fonksiyonları, Vasıfları." Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Yürüttüğü Büyük Projeler a Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Süreyya Ağaoğlu Arşivi Projesi: Doçentlik Öncesi Tezler:

7 2.2.1.a. Doktora: Arşivcilikte Uluslararası Đletişim ve Đşbirliğinin Teknolojik Araçları: BBS'ler (Bilgisayarlı Bilgi Sistemleri) ve Internet. Marmara Üniversitesi, b. Yüksek Lisans: Ottoman Kadi Registers as a Source of Social History. University of London, University College London, School of Library, Archive and Information Studies "Qadi," Wikipedia. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://en.wikipedia.org/wiki/qadi> 2. Tufan Gündüz. "Şer'iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru: Develi Şer'iyye Sicilleri" OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi). 9. (1999): Kitaplar a Peter Walne (ed.). Arşivcilik Terimleri Sözlüğü = Dictionary of Archival Terminology. Türkçe Hazırlayan ve Genişleten Bekir Kemal Ataman. Đstanbul: Librairie de Pera, XX ISBN Tanıtım: 1. Neslihan Erözbek. Arşiv Araştırmaları Dergisi. 1 (1999): [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.archimac.org/jas/jas1999/jas01_12.spml> 1. Hüseyin Odabaş. "Elektronik Belgeler ve Arşivler", Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kasim 1999, Ankara. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği: [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/ogrelfiles/ho/hom3.htm> 2. Frank B. Evans. "Arşivciler ve Evrak Yöneticileri: Mukayeseli Bir Đnceleme." Çev. Niyazi Çiçek. Arşiv Araştırmaları Dergisi. 1 (1999): [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.archimac.org/jas/jas1999/jas01_09.spml> 3. Mesut Yalvaç. "Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı." Arşiv Araştırmaları Dergisi. 3 (2001): [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.archimac.org/jas/jas2001/jas03_11.spml> 4. Fahrettin Özdemirci & Hüseyin Odabaş. Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Đşlemleri. Ankara: Alter yay., Ümit Nihal Düzenli. Arşiv Yönetimi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Örneği. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Đletişim Genel Müdürlüğü, Aralık s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/tezler/umitnihalduzenli.pdf> 6. Niyazi Çiçek. "Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü." Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: Hüseyin Odabaş & Yonca Odabaş. " Belge Yönetiminde Afet Planlaması." Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26

8 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: b National Archives and Records Services. Dosyalama Đşlemleri. Çeviren Bekir Kemal Ataman. Đstanbul: Librairie de Pera, V ISBN Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler a "Automating Yapi Kredi Bank Archives A Case Study." OCLC Systems and Services. XVI/3 (2000): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: BUBL, Current Awareness Abstracts, Information Science Abstracts, The Informed Librarian, Library & Information Science Abstracts, Library Literature.] [1. Elizabeth Yakel "SI 629 / 729 Access Systems For Archıval Materials" dersi zorunlu okuma listesi. University of Michigan/School of Information. (Güz 2002 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.si.umich.edu/coa/syllabi/ 729%20AccessSystemsSyllabus-F0%201.doc>] 2. Şekibe Nihal Somer "BIBY4200 Arşivlerde Bilgisayar Kullanımı" dersi zorunlu okuma listesi. Đstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (Bahar 2011 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/izlence.php?id=32739>] b "Archival Issues in Turkey." Archives et Bibliothèques de Belgique = Archief, en Bibliotheekwezen in België. Special Edition on International Council on Archives - European Summit on Archives, Bern, Switzerland, May Ed. by Patrick CADELL and Frank DALEMANS. LXIX/1-4 (1998): c "Activity Boom in the Turkish Archival World: The Difference of Professionalism." JANUS (1993): d "Ottoman Demographic History (14th - 17th Centuries): Some Considerations." Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. XXXV. [May 1992]: [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: Index Islamicus, Turcologischer Enzeiger] 1. Linda T. Darling, Revenue-Rasing and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, E.J. Brill pub M. COSGEL, "Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri)." Working Paper Connecticut: University of Connecticut, Department of Economics, [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.econ.uconn.edu/working/ pdf> [iki yerde]; 3. Boğaç A. ERGENE. Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankırı and Kastamonu ( ). Boston, Mass.: Leiden, Brill, 2003, 236 p. 4. Haggay ETKES and Miri SHEFER, "Early Modern Globalisation and the De-urbanisation of the Ottoman Empire: The Case of Jerusalem."

9 Paper presented at the 5TH World Congress of Cliometrics, Venice, 8-11 July [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://atar.mscc.huji.ac.il/~melchior/venice%20-%20paper%20- %20final.pdf>; 5. Oktay ÖZEL. "Population Changes In Ottoman Anatolia Durıng The 16th And 17th Centuries: The 'Demographic Crisis' Reconsidered." International Journal of Middle East Studies (2004), 36: Cambridge University Press; 6. Metin M. COSGEL, "Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri)." Historical Methods. XXXVII/2 (Spring 2004): Machiel KIEL. "Anatolian-Balkanic Connections The Central Greek District of Vitrinitsa (Tolophon) and the North Anatolian Town of Amasya in the 15th-17th Centuries According to Unknown and Rarely- Used Ottoman Turkish Sources" Anatolica. XXX (2004): Oktay Özel. "Nüfus Baskısından Krize: Yüzyıllarda Anadolu'nun Demografi Tarihine Bir Bakış." Papers of Viiith International Congress on the Economic and Social History. Ed.: Nurcan Abaci. Morrisville: Lulu Pres, 2006: [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://books.google.com.tr/books?id=d0lwwltsgbac&pg=pt209&l pg=pt209&dq=bekir+kemal+ataman&source=bl&ots=_a_b822nyw &sig=51sqocfi-s4xi4yioiisrs- ZVZY&hl=tr&ei=l1JwTperC8mEOt_0vZsJ&sa=X&oi=book_result&c t=result&resnum=9&ved=0cesq6aewcdg8#v=onepage&q=bekir%2 0kemal%20ataman&f=false> 9. Stefenia Ecchia. "Fisco e terra nell' Impere Ottomane in età moderna." (Tax and land in the Ottoman Empire in the modern age.) Nuova Rivista Storica. XCI/1 (Jan-Apr 2007): Haggay ETKES, "Nomads and Droughts. Challenges to Middle Eastern Economic Development: The Case of Early Ottoman Gaza ( )". Unpublished Ph. D. Dissertation. Hebrew University, [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.stanford.edu/~haggay/climate_paper.pdf> 11. Bethany J. Walker. "The role of Agriculture in Mamluk-Jordanian Power Relations." Bulletins d'etudes Orientales. [Çevrim içi] Supplement LVII (March 2008.): Elektronik adres: <http://beo.revues.org/160> 12. Philippe Gelez. "Denombrements et recensments de population en Bosnie-Herzegovine durant le 19e s. et au debut du 20e s. I." Balkonologie. XII/2 (Decembre 2010). [Çevrim içi] Elektronik adres: < 13. Charles L. Wilkins. Forging Urban Solidarities: Ottoman Aleppo Leiden: Brill, Sam White. The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge. Cambridge University Press, Ulusal Dergilerde/Kitaplarda Yayınlanan Makaleler a "Arşivcilikte Elektronik Đletişim ve Yayıncılık Aracı Olarak BBS'ler ve Internet." Arşiv Araştırmaları Dergisi. 1 (1999): 9: b "Özel Arşivler." Đskenderiye Yazıları. 9 (IV 1997): 42-46

10 1. Hakan ANAMERĐÇ ve Fatih RUKANCI. "Bulgaristan'a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi." Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran Yay. Haz. Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi, [3 yerde] c "Arşivcilikte Internet Kullanımı." Archimedia. 23 (III-IV 1997): d "Gümrük Birliği ve Arşivcilik." Archimedia. 21 (XI-XII 1996): e "Arşivcilik Meslek Hastalıkları." Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı. Đstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1995: [Nejla Karabulut ile beraber.] f "Sistem, Altyapı, Đnsan Faktörü." Byte Türkiye. [6] (Temmuz 1994): Yasemin Dağdaş. "Elektronik Belge Tanımlaması ve Uluslararası Elektronik Belge Tanımlama Standartları." Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul, 2005.: 258s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: g "Bilgisayarlı Arşivleme Sistemleri: Nedir? Ne Değildir?" Byte Türkiye. [3] (Nisan 1994): h "Karar Verme Mekanizmasındakiler Đçin Evrak Đşletmeciliği." Management Thinking: Management Club Workshop Papers and Proceedings. Marmara University. February-April 1992: i "Bilgisayar Ortamında Kayıtlı Bilginin Arşivlenmesi." Kütüphane- Enformasyon Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve Türk-MARC Sempozyumu Bildiri Metinleri: Beyazit Devlet Kütüphanesi, 1-4 Ekim Yay. Haz. Hasan S. Keseroğlu Đstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1991: Hüseyin Odabaş. "Elektronik Belgeler ve Arşivler", Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kasim 1999, Ankara. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği: [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/ogrelfiles/ho/hom3.htm> 2. Ümit Nihal DÜZENLĐ. Arşiv Yönetimi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık 2006: 150 s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/tezler/umitnihalduzenli. pdf> j Arşivler Yoluyla Kültür Turizmi." Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. s. 63 (Aralık 1989): k "Arşivcilik Eğitimi Üzerine." Türk Kütüphaneciliği. c. III. s. 1. (Kış 1989): Özgür Külcü. "Kamu Üniversitelerinden Kalite Yönetimi ve Kalite Sistem Dokümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi." Hacettepe

11 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi s. [Çevrimiçi.] Elektronik adres: < 2. Hüseyin Odabaş. "Türkiye"de Arşivcilik Eğitimi." D. Atılgan (Yay. Haz.) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan. Ankara, 2004: [Çevrimiçi.] Elektronik adres: <http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/19/20.pdf?show> 3. Gülbün Baydur & Özgür Külcü. "Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından." Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: [Çevrimiçi.] Elektronik adres: <http://by2007.bilgiyonetimi.net/bildiriler/baydur_kulcu.pdf> Uluslararası Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a. "Archival Issues in Turkey." International Council on Archives, European Summit on Archives. Bern, Switzerland Mayıs 1998; basıldı Ulusal Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a "Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma" Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Kütüphanesi, 27 Şubat b "Türk Arşivlerinin Internete Açılması ve Beklentiler Paneli." Inet- TR9 Konferansı, Aralık Askeri Müze, Harbiye Kültür Merkezi; [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://inettr.org.tr/inetconf9/panel/arsivler-paneli1.doc> ve <http://inettr.org.tr/inetconf9/panel/arsivler-paneli2.doc> c "Disiplinlerarası Perspektifte Arşivler ve Bilgi Teknolojileri." Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Kütüphanesi, 30 Mayıs d "Disiplinlerarası Perspektifte Arşivler ve Bilgi Teknolojileri." Tüm Arşivciler Derneği, 8 Kasım e "Modern Arşiv Teknolojilerinin Türk Arşivlerinde Kullanımı ve Beklentiler Paneli." Oturum Başkanı; Bilişim '99 Kurultayı, 15 Kasım f "Arşivcilikte Elektronik Đletişim ve Yayıncılık Aracı Olarak BBS'ler ve Internet." Bilgi Çağı: Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 8-9 Mayıs 1997; basıldı g "Arşivlerde Internet." Inet-TR2 Konferansı, Aralık Yedi Tepe Üniversitesi; basıldı h "Özel Arşivler." Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı, Arşivcilik Sorunları Sempozyumu. ITÜ Maçka Sosyal Tesisleri Kasım 1995; basıldı i "Bilgisayar Ortamında Kayıtlı Bilginin Arşivlenmesi." Türk Kütüphaneciler Derneği, Kütüphane-Enformasyon Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve Türk-MARC Sempozyumu. Beyazit Devlet Kütüphanesi, 1-4 Ekim 1991; basıldı.

12 2.2.7 Yürüttüğü Büyük Projeler a Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Arşiv Müzesi'nin Kurulması: b Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kadınların Belleği (Kadın Örgütlenmeleri ve Öncü Kadınlar Arşivi) Projesi: c Üsküdar Belediyesi Evrak, Dosyalama, Arşiv Sisteminin Kurulması: d Koç Holding Evrak ve Dosyalama Sisteminin Kurulması: Düzenlediği Uluslararası Sempozyumlar, Kongreler, Konferanslar a Faruk Bilici: "Bilgi Edinme Hak ve Hürriyeti", "Đş Dünyası Arşivleri", "Fransız ve Türk Arşivlerinin Karşılaştırılması Denemesi: Tarih ve Teşkilat" Kasım Đstanbul b Patrick Cadell: "Arşivciliğin Felsefi Boyutları", "Đskoç Arşivleri". 17 Ekim Đstanbul c Paule René-Bazin: "Avrupa Topluluğu Arşivleri", "Fransa'da Arşivcilik Eğitimi", "Fransız Arşiv Sistemi", "Arşivcilikte Mesleki Derneklerin Rolü, Arşiv Sergileri ve Tanıtımı" Kasım Đstanbul. 3. Verdiği Seminerler, Konferanslar 3.1 "Dosyalama Sistemleri, Elektronik Evrak Yönetimi, Bilgi Güvenliği." Hizmetiçi Eğitim Semineri. Ümraniye Belediyesi, Mayıs "Records/Information Management and IT in an Interdisciplinary Perspective." Seminer. Işık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Seminer, 26 Aralık "Archival Science in the 21st Century." Seminer. University College Dublin, Archives School. 14 Temmuz "Digitization in Archives and Libraries." Seminer. University of British Columbia, SLAIS, 23 Mart "Records/Information Management and IT in an Interdisciplinary Perspective." Seminer. Sabancı Üniversitesi, Doğa Bilimleri Fakültesi. 7 Mayıs "Arşivler, Dosyalama Sistemleri, Yazışma Standartları." Hizmet-içi Eğitim Semineri. Tuzla Belediyesi, 17 ve 20 Ekim "Özel Arşivler." Seminer. Đstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Deontoloji ve Tıp Tarihi Enstitüsü. 6 Aralık "Arşivler, Dosyalama Sistemleri, Yazışma Standartları." Hizmet-içi Eğitim Semineri. Marmara Üniversitesi, 4-6 Haziran "Arşivler, Dosyalama Sistemleri, Yazışma Standartları." Hizmet-içi Eğitim Semineri. Bakırköy Belediyesi, 20 ve 27 Mart Hakemlikleri 4.1 Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Eylül 2010, Ankara. [2 Bildiri] 4.2 Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. [3 Bildiri] 4.3 Türk Kütüphaneciliği. Türk Kütüphaneciler Derneği Hakemli Dergisi ( halen) [3 makale]

13 5. Üyesi Olduğu Mesleki Olmayan Kuruluşlar 5.1 Đstanbul Avrupa Korosu ( ) 5.2 Gönüllü Đtfaiyeciler Birliği ( ) 5.3 Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ( ) 5.4 Arama-Kurtarma Derneği (AKUT) ( ) 5.5 Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) (1998'den itibaren) 5.6 MacIst (Macintosh Istanbul Kullanıcı Grubu) (1981'den kapanıncaya kadar)

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor)

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor) ÖZGEÇMİŞ: 1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA 2. Ünvanı: Müdür 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) Yaşar Üniversitesi 2010-(Devam ediyor) Yüksek Lisans

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration )

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA 2. Ünvanı: Bilgi Merkezi Müdürü 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Yüksek Lisans Lisans İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Deniz.Altan. 2. SOYADI: Erdağ 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07/06/1979 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 DR. ESRA ATİLLA BAL Eğitim: Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 İşletme Yüksek Lisansı, Northeastern Üniversitesi, Boston, USA, 2002 Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012-

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012- AHU SAMAV UĞURSOY ahusamav@plato.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri : 27 Temmuz 1978, İstanbul Halen Çalıştığı Kurum Adı : Plato Meslek Unvanı : Kurumsal İşbirlikleri Yöneticisi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN 1 YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİ 1.1 ULUSLARARASI 1.1.1 DERGİ MAKALELERİ 1.1.1.0.1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR Topçu, Ö. Ş. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara daki Halk Kütüphanesi Hizmet Niteliğinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / I.YARIYIL in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Profesörlük (1988): Ankara Üniversitesi Kitle İletişim (Radyo-Televizyon) Anabilim dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Profesörlük (1988): Ankara Üniversitesi Kitle İletişim (Radyo-Televizyon) Anabilim dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı : Aysel Aziz 2. Doğum Tarihi : 5.3.1941 3. Ünvanı : Öğretim üyesi 4. Öğrenim Durumu :Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977 FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Turizm ve Otel İşletmeciliği 5.2. TELEFON NUMARASI: +90 (392)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR. Açık Bilimsel Bilgi Dünyası

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR. Açık Bilimsel Bilgi Dünyası ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR Açık Bilimsel Bilgi Dünyası ANKOSLink 2013 AEKA Grup Koordinatörü Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Grup Danışmanı İlkay HOLT (Özyeğin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. York) ABD Pomona College Üniversitesi, Claremont, California, ABD

Derece Alan Üniversite Yıl. York) ABD Pomona College Üniversitesi, Claremont, California, ABD ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Tanses Yasemin GÜLSOY 2. Doğum Tarihi:. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Çağdaş Đşletme Işık Üniversitesi, Đstanbul 2006 Yönetimi

Detaylı