1.1 Kimliği Adı Soyadı: Bekir Kemal ATAMAN Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir 1960

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1 Kimliği 1.1.1 Adı Soyadı: Bekir Kemal ATAMAN 1.1.2 Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir 1960"

Transkript

1 1.1 Kimliği Adı Soyadı: Bekir Kemal ATAMAN Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir Đletişim Bilgileri Ev Tel.: Đş Tel.: Cep Tel.: E-Posta: Web: Posta Adresi: Giresun Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Đşletme Bölümü, Güre Yerleşkesi, GĐRESUN 1.3 Eğitimi ve Akademik Ünvanları Profesörlük: Giresun Üniversitesi, Đşletme Bölümü, Doçentlik: Kütüphanecilik Temel Bilim Dalı, Doktora: Marmara Üniversitesi, Arşivcilik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans: University of London, School of Library Archive and Information Studies, Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Lise: Robert Kolej, Ortaokul: T. E. D. Ankara Koleji, Đlkokul: Namık Kemal Đkokulu, Çalıştığı Kurumlar Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi: halen MÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, dışarıdan ders, Y. Ö. Kanunu md. 13b4'e göre Okan Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi, dışarıdan ders Işık Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi, dışarıdan ders MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Network Yöneticisi, MÜ Arşivcilik Bölümü, Öğretim Görevlisi, MÜ Modern Office Technologies Certificate Program Öğretim Görevlisi: 1992, 1997 dışarıdan ders MÜ Đletişim Fakültesi, Öğretim Görevlisi, 1993 dışarıdan ders MÜ Arşivcilik Bölümü, Araştırma Görevlisi, Aldığı Ödüller TÜBĐTAK Yurt Dışı Yayınları Teşvik Ödülü, Marmara Üniversitesi Vakfı Yurt Dışı Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBĐTAK Yurt Dışı Yayınları Teşvik Ödülü, Aldığı Burslar Hazel Heughan Education Trust, Edinburgh Araştırma Projesi Bursu, Türk Eğitim Vakfı, Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu, Araştırma Konuları

2 1.7.1 Bilgi Güvenliği Enformasyon Sistemleri ve Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri Sistem Analizi Elektronik Evrakların Arşivlenmesi Modern Arşivcilik Tarihi Arşivcilik 1.8 Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları DigiCult <http://www.digicult.info/>, Regional Correspondent for Turkey, International Council on Archives, Committee on Infomation Technologies, International Council on Archives, Committee on Professional Training, International Council on Archives, Terminology Committee ArchiMac BBS <http://www.archimac.org/>, SysOp and Webmaster, Society of Archivists, UK (Registered Member), Business Archives Council, Tüm Arşivciler Derneği, Verdiği Dersler G.Ü. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi'nde a Yönetim Bilişim Sistemleri (Đşletme Lisans prog.): M.Ü. Mühendislik Fakültesi'nde a Information Management (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.): b Database Management Systems (Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans prog.; Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): c Systems Engineering (Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): d Records and Information Management (Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans prog.; Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): e Management of Electronic Records (Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans prog.; Endüstri Mühendisliği Lisans prog.): f Information Processing (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.): g Analysis and Design of Information Systems (Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans prog.): h Information Engineering (Bilgisayar Mühendisliği Lisans prog.): i Records Management (Modern Ofis Teknolojileri Sertifika Prog.): , j Unobtrusive Information Gathering (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.uzmanlık Alan Dersi): k Interactive Information Gathering (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans prog.uzmanlık Alan Dersi): M.Ü. Đngilizce Đşletme Bölümünde

3 1.9.3.a Management Information Systems: Okan Üniversitesi'nde a Yönetim Bilişim Sistemleri: b Sistem Analizi: Işık Üniversitesi'nde a Management Information Systems: b Analysis and Design of Information Systems: M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi'nde a Bilgi ve Belge Yönetiminde Intranet Uygulamaları (Bilgi-Belge Yönetimi Doktora Uzmanlık Alan Dersi): b Bilgi yönetiminin unsurları (Bilgi-Belge Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi): c Evrak Yönetimi (Arşivcilik Yüksek Lisans): d Niteleme ve Düzenleme (Arşivcilik Yüksek Lisans): e Internet (Arşivcilik Lisans): f Private Archives (Arşivcilik Lisans): g Arrangement and Description (Arşivcilik Lisans): h Records Management (Arşivcilik Lisans): i Introduction to Archives Administration (Arşivcilik Lisans): j Özel Arşivler (Arşivcilik Lisans): k Bitirme Tezi Danışmanlıkları (Arşivcilik Lisans): (her yıl dört öğrenci) l Bilgisayara Giriş (Arşivcilik Lisans): , m Evrak Yönetimi (Arşivcilik Lisans): n Arşiv Yönetimi (Arşivcilik Lisans): o Arşiv Malzemesinin Kataloglanması ve Tasnifi (Arşivcilik Lisans): , p Arşivlerde Bilgisayar (Arşivcilik Lisans): q Arşivcilik Bilgileri(Arşivcilik Lisans): r Yaz stajı eğitmenliği (Arşivcilik Lisans) [20 gün süreyle]: (3 öğrenci) M.Ü. Đletişim Fakültesi'nde a Basında Arşivleme Teknikleri (Gazetecilik Lisans): Yayınları 2.1 Doçentlik Sonrası Kitaplar a Prof. Dr. Aysel Yontar Armağanı. Haz. Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç. Đstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Đstanbul Şubesi, VI ISBN Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

4 2.1.2.a "Requirements for Information Professionals: Some Thoughts". Program: Electronic Library & Information Systems. XLIII/2 (2009): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: CompuMath Citation Index, Current Abstracts, Current Awareness Abstracts, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, Emerald Management Reviews, Information Science and Technology Abstracts, The Informed Librarian, INSPEC, ISI Alerting Services, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science and Technology Abstracts, Library Literature & Information Science, Science Citation Index Expanded, Scopus, Social Science Citation Index, Social Scisearch] 1. Ciaran Trace "INF 389S Introduction to Archival Enterprise II" dersi zorunlu okuma listesi. University of Texas/School of Information. (Bahar 2011 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: < schedule.php> b "Archives Mean Money : How to Make the Most of Archives for Public Relations Purposes-The Yapi Kredi Bank Example". The American Archivist. LXXII (Spring-Summer 2009): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: Literary Literature, Historical Abstracts, Book Reviews Index] 1. Amy Cooper Cary "SOIS 752 Introduction to Modern Archives Administration" dersi zorunlu okuma listesi. University of Wisconsin at Milwaukee School of Information Studies. (Yaz 2010 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: < ams_services_2010_summer_coopercary.doc > c "Technological Means of Communication and Collaboration in Archives and Records Management" Journal of Information Science. XXX/1 (2004): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: ISI Web of Science, Science Citation Index, Social Science Citation Index, Library Information Science Abstracts, Library Literature & Information Science Index, Current Contents / Social and Behavioral Sciences, Inspec, Current Index to Journals in Education, Compendex.] 1. Sally Irvine-SMITH. "A Series of Encounters: The Information Behaviour of Participants in a Subjet-Based Electronic Discussion List." Journal of Information and Knowledge Management. IX/3 (2010): Ümit Nihal DÜZENLĐ. Arşiv Yönetimi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık 2006: 150 s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/tezler/umitnihalduzenli. pdf>

5 2.1.2.d "[Correspondent's Report for] Turkey". DigiCult. 9 (XI.2004). [Çevrimiçi.] Elektronik adres: < digicult_info_9_xs.pdf >: e "Occupational Diseases of Information Professionals." InFocus. (September 2004): Ayrıca Records Management Society Bulletin. 123 (XII.2004): [Nejla Ataman ile birlikte.] Ulusal Dergilerde/Kitaplarda Yayınlanan Makaleler: a "Bürolarda ve Depolarda Verimlilik." Tülin Aren Armağanı. Haz. Đshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk. Đstanbul: Pamuk yay. 2009: b "Arşiv ve Kütüphanelerde Yangınla Mücadele." Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi. 1 (2008): c "Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım." S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: Ayrıca, Bilgi Dünyası. IX/1 (Nisan 2008): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: Library and Information Science Abstracts (LISA), EBSCOHOST - Library and Information Science Abstracts, TÜBĐTAK-ULAKBĐM Social Sciences Database, E-LIS DOAJ, Index Copernicus.] 1. Halil Rıfat ALPAY. "Siber Üniversite Fırsatlar Sunuyor". [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://home.uludag.edu.tr/users/alpayr/siberuniversite.html> d "Arşivler ve Halkla Đlişkiler." Bilgi Yönetimi: Akademik Yaklaşımlar. Haz. Berat Bir Bayraktar. Đstanbul: Beta yay., 2006: e "Elektronik Ortamdaki Bilginin Arşivlenmesi." Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan. Haz. Mehmet Emin Küçük. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2005: Ayrıca kısaltılmış olarak: "Elektronik Ortamdaki Bilginin Arşivlenmesi." Arşiv Dünyası. 5 (I.2005): Yasemin Dağdaş. "Elektronik Belge Tanımlaması ve Uluslararası Elektronik Belge Tanımlama Standartları." Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul, 2005.: 258s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: f "Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma." Prof. Dr. Aysel Yontar Armağanı. Haz. Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç. Đstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Đstanbul Şubesi, 2004: Canan ERGÜN. "Kütüphanelerde Sayısallaştırma Projesi Planlaması." AKADEMĐK BĐLĐŞĐM Ocak - 2 Şubat Dumlupinar Üniversitesi, Kütahya. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://ab.org.tr/ab07/bildiri/60.doc> 2. Yasemin Dağdaş. "Elektronik Belge Tanımlaması ve Uluslararası Elektronik Belge Tanımlama Standartları." Marmara Üniversitesi

6 Sosyal Bilimler Enstitütüsü Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul, 2005.: 258s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: Uluslararası Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a "Building Women's Memory." Workshop on Women in Industrial Engineering. Turkey-U.S. and The Middle East. July 7-11, Ankara. [Poster bildiri.] [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://wiea2008.auburn.edu/> b "Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım." Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.bilgiyonetimi.net/by2007/ozetler/19-tur.pdf>; <http://by2007.bilgiyonetimi.net/bildiriler/ataman-ppt.pdf> c. "Archives Mean Money How to Make the Most of Archives for Public Relations Purposes: The Yapi Kredi Bank Example." International Council on Archives, International Congress on Archives. Vienna, Austria August 2004; [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.wien2004.ica.org/imagesupload/ pres_20_ataman_z_atam01e.pdf> 1. Ayten Serin. "Đlk renkli Türk filmi Halıcı Kız da burada Mahruki'nin Everest'ten getirdiği taşlar da." Hürriyet. ( ). [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/11/05/ asp> Ulusal Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a "Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaşım". Aygaz Gebze Đşletmesi, Đstanbul, 5 Kasım b "Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma" Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Đstanbul, 14 Mayıs Yönettiği Tezler a. Gülce Çifçi Gül. "ERP Applications in Textile Sector: Problems an Solution Alternatives." Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), b Betül Sarıkaya. "Bilgi Yöneticisinin Portresi: Fonksiyonları, Vasıfları." Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Yürüttüğü Büyük Projeler a Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Süreyya Ağaoğlu Arşivi Projesi: Doçentlik Öncesi Tezler:

7 2.2.1.a. Doktora: Arşivcilikte Uluslararası Đletişim ve Đşbirliğinin Teknolojik Araçları: BBS'ler (Bilgisayarlı Bilgi Sistemleri) ve Internet. Marmara Üniversitesi, b. Yüksek Lisans: Ottoman Kadi Registers as a Source of Social History. University of London, University College London, School of Library, Archive and Information Studies "Qadi," Wikipedia. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://en.wikipedia.org/wiki/qadi> 2. Tufan Gündüz. "Şer'iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru: Develi Şer'iyye Sicilleri" OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi). 9. (1999): Kitaplar a Peter Walne (ed.). Arşivcilik Terimleri Sözlüğü = Dictionary of Archival Terminology. Türkçe Hazırlayan ve Genişleten Bekir Kemal Ataman. Đstanbul: Librairie de Pera, XX ISBN Tanıtım: 1. Neslihan Erözbek. Arşiv Araştırmaları Dergisi. 1 (1999): [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.archimac.org/jas/jas1999/jas01_12.spml> 1. Hüseyin Odabaş. "Elektronik Belgeler ve Arşivler", Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kasim 1999, Ankara. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği: [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/ogrelfiles/ho/hom3.htm> 2. Frank B. Evans. "Arşivciler ve Evrak Yöneticileri: Mukayeseli Bir Đnceleme." Çev. Niyazi Çiçek. Arşiv Araştırmaları Dergisi. 1 (1999): [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.archimac.org/jas/jas1999/jas01_09.spml> 3. Mesut Yalvaç. "Arşiv Eğitim ve Öğretiminde Başarı." Arşiv Araştırmaları Dergisi. 3 (2001): [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.archimac.org/jas/jas2001/jas03_11.spml> 4. Fahrettin Özdemirci & Hüseyin Odabaş. Yazışma Yönetimi ve Dosyalama Đşlemleri. Ankara: Alter yay., Ümit Nihal Düzenli. Arşiv Yönetimi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Örneği. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Đletişim Genel Müdürlüğü, Aralık s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/tezler/umitnihalduzenli.pdf> 6. Niyazi Çiçek. "Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü." Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: Hüseyin Odabaş & Yonca Odabaş. " Belge Yönetiminde Afet Planlaması." Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26

8 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: b National Archives and Records Services. Dosyalama Đşlemleri. Çeviren Bekir Kemal Ataman. Đstanbul: Librairie de Pera, V ISBN Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler a "Automating Yapi Kredi Bank Archives A Case Study." OCLC Systems and Services. XVI/3 (2000): [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: BUBL, Current Awareness Abstracts, Information Science Abstracts, The Informed Librarian, Library & Information Science Abstracts, Library Literature.] [1. Elizabeth Yakel "SI 629 / 729 Access Systems For Archıval Materials" dersi zorunlu okuma listesi. University of Michigan/School of Information. (Güz 2002 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.si.umich.edu/coa/syllabi/ 729%20AccessSystemsSyllabus-F0%201.doc>] 2. Şekibe Nihal Somer "BIBY4200 Arşivlerde Bilgisayar Kullanımı" dersi zorunlu okuma listesi. Đstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (Bahar 2011 Dönemi). [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/izlence.php?id=32739>] b "Archival Issues in Turkey." Archives et Bibliothèques de Belgique = Archief, en Bibliotheekwezen in België. Special Edition on International Council on Archives - European Summit on Archives, Bern, Switzerland, May Ed. by Patrick CADELL and Frank DALEMANS. LXIX/1-4 (1998): c "Activity Boom in the Turkish Archival World: The Difference of Professionalism." JANUS (1993): d "Ottoman Demographic History (14th - 17th Centuries): Some Considerations." Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. XXXV. [May 1992]: [Yer aldığı indeksler ve abstractlar: Index Islamicus, Turcologischer Enzeiger] 1. Linda T. Darling, Revenue-Rasing and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, E.J. Brill pub M. COSGEL, "Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri)." Working Paper Connecticut: University of Connecticut, Department of Economics, [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.econ.uconn.edu/working/ pdf> [iki yerde]; 3. Boğaç A. ERGENE. Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankırı and Kastamonu ( ). Boston, Mass.: Leiden, Brill, 2003, 236 p. 4. Haggay ETKES and Miri SHEFER, "Early Modern Globalisation and the De-urbanisation of the Ottoman Empire: The Case of Jerusalem."

9 Paper presented at the 5TH World Congress of Cliometrics, Venice, 8-11 July [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://atar.mscc.huji.ac.il/~melchior/venice%20-%20paper%20- %20final.pdf>; 5. Oktay ÖZEL. "Population Changes In Ottoman Anatolia Durıng The 16th And 17th Centuries: The 'Demographic Crisis' Reconsidered." International Journal of Middle East Studies (2004), 36: Cambridge University Press; 6. Metin M. COSGEL, "Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri)." Historical Methods. XXXVII/2 (Spring 2004): Machiel KIEL. "Anatolian-Balkanic Connections The Central Greek District of Vitrinitsa (Tolophon) and the North Anatolian Town of Amasya in the 15th-17th Centuries According to Unknown and Rarely- Used Ottoman Turkish Sources" Anatolica. XXX (2004): Oktay Özel. "Nüfus Baskısından Krize: Yüzyıllarda Anadolu'nun Demografi Tarihine Bir Bakış." Papers of Viiith International Congress on the Economic and Social History. Ed.: Nurcan Abaci. Morrisville: Lulu Pres, 2006: [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://books.google.com.tr/books?id=d0lwwltsgbac&pg=pt209&l pg=pt209&dq=bekir+kemal+ataman&source=bl&ots=_a_b822nyw &sig=51sqocfi-s4xi4yioiisrs- ZVZY&hl=tr&ei=l1JwTperC8mEOt_0vZsJ&sa=X&oi=book_result&c t=result&resnum=9&ved=0cesq6aewcdg8#v=onepage&q=bekir%2 0kemal%20ataman&f=false> 9. Stefenia Ecchia. "Fisco e terra nell' Impere Ottomane in età moderna." (Tax and land in the Ottoman Empire in the modern age.) Nuova Rivista Storica. XCI/1 (Jan-Apr 2007): Haggay ETKES, "Nomads and Droughts. Challenges to Middle Eastern Economic Development: The Case of Early Ottoman Gaza ( )". Unpublished Ph. D. Dissertation. Hebrew University, [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.stanford.edu/~haggay/climate_paper.pdf> 11. Bethany J. Walker. "The role of Agriculture in Mamluk-Jordanian Power Relations." Bulletins d'etudes Orientales. [Çevrim içi] Supplement LVII (March 2008.): Elektronik adres: <http://beo.revues.org/160> 12. Philippe Gelez. "Denombrements et recensments de population en Bosnie-Herzegovine durant le 19e s. et au debut du 20e s. I." Balkonologie. XII/2 (Decembre 2010). [Çevrim içi] Elektronik adres: < 13. Charles L. Wilkins. Forging Urban Solidarities: Ottoman Aleppo Leiden: Brill, Sam White. The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge. Cambridge University Press, Ulusal Dergilerde/Kitaplarda Yayınlanan Makaleler a "Arşivcilikte Elektronik Đletişim ve Yayıncılık Aracı Olarak BBS'ler ve Internet." Arşiv Araştırmaları Dergisi. 1 (1999): 9: b "Özel Arşivler." Đskenderiye Yazıları. 9 (IV 1997): 42-46

10 1. Hakan ANAMERĐÇ ve Fatih RUKANCI. "Bulgaristan'a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi." Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran Yay. Haz. Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi, [3 yerde] c "Arşivcilikte Internet Kullanımı." Archimedia. 23 (III-IV 1997): d "Gümrük Birliği ve Arşivcilik." Archimedia. 21 (XI-XII 1996): e "Arşivcilik Meslek Hastalıkları." Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı. Đstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1995: [Nejla Karabulut ile beraber.] f "Sistem, Altyapı, Đnsan Faktörü." Byte Türkiye. [6] (Temmuz 1994): Yasemin Dağdaş. "Elektronik Belge Tanımlaması ve Uluslararası Elektronik Belge Tanımlama Standartları." Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul, 2005.: 258s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: g "Bilgisayarlı Arşivleme Sistemleri: Nedir? Ne Değildir?" Byte Türkiye. [3] (Nisan 1994): h "Karar Verme Mekanizmasındakiler Đçin Evrak Đşletmeciliği." Management Thinking: Management Club Workshop Papers and Proceedings. Marmara University. February-April 1992: i "Bilgisayar Ortamında Kayıtlı Bilginin Arşivlenmesi." Kütüphane- Enformasyon Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve Türk-MARC Sempozyumu Bildiri Metinleri: Beyazit Devlet Kütüphanesi, 1-4 Ekim Yay. Haz. Hasan S. Keseroğlu Đstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1991: Hüseyin Odabaş. "Elektronik Belgeler ve Arşivler", Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kasim 1999, Ankara. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği: [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/ogrelfiles/ho/hom3.htm> 2. Ümit Nihal DÜZENLĐ. Arşiv Yönetimi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık 2006: 150 s. [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/tezler/umitnihalduzenli. pdf> j Arşivler Yoluyla Kültür Turizmi." Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. s. 63 (Aralık 1989): k "Arşivcilik Eğitimi Üzerine." Türk Kütüphaneciliği. c. III. s. 1. (Kış 1989): Özgür Külcü. "Kamu Üniversitelerinden Kalite Yönetimi ve Kalite Sistem Dokümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi." Hacettepe

11 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi s. [Çevrimiçi.] Elektronik adres: < 2. Hüseyin Odabaş. "Türkiye"de Arşivcilik Eğitimi." D. Atılgan (Yay. Haz.) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan. Ankara, 2004: [Çevrimiçi.] Elektronik adres: <http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/19/20.pdf?show> 3. Gülbün Baydur & Özgür Külcü. "Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından." Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. Bildiriler. Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007: [Çevrimiçi.] Elektronik adres: <http://by2007.bilgiyonetimi.net/bildiriler/baydur_kulcu.pdf> Uluslararası Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a. "Archival Issues in Turkey." International Council on Archives, European Summit on Archives. Bern, Switzerland Mayıs 1998; basıldı Ulusal Sempozyum, Kongre, Konferans Bildirileri a "Arşivlerde ve Kütüphanelerde Sayısallaştırma" Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Kütüphanesi, 27 Şubat b "Türk Arşivlerinin Internete Açılması ve Beklentiler Paneli." Inet- TR9 Konferansı, Aralık Askeri Müze, Harbiye Kültür Merkezi; [Çevrimiçi] Elektronik adres: <http://inettr.org.tr/inetconf9/panel/arsivler-paneli1.doc> ve <http://inettr.org.tr/inetconf9/panel/arsivler-paneli2.doc> c "Disiplinlerarası Perspektifte Arşivler ve Bilgi Teknolojileri." Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Kütüphanesi, 30 Mayıs d "Disiplinlerarası Perspektifte Arşivler ve Bilgi Teknolojileri." Tüm Arşivciler Derneği, 8 Kasım e "Modern Arşiv Teknolojilerinin Türk Arşivlerinde Kullanımı ve Beklentiler Paneli." Oturum Başkanı; Bilişim '99 Kurultayı, 15 Kasım f "Arşivcilikte Elektronik Đletişim ve Yayıncılık Aracı Olarak BBS'ler ve Internet." Bilgi Çağı: Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 8-9 Mayıs 1997; basıldı g "Arşivlerde Internet." Inet-TR2 Konferansı, Aralık Yedi Tepe Üniversitesi; basıldı h "Özel Arşivler." Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı, Arşivcilik Sorunları Sempozyumu. ITÜ Maçka Sosyal Tesisleri Kasım 1995; basıldı i "Bilgisayar Ortamında Kayıtlı Bilginin Arşivlenmesi." Türk Kütüphaneciler Derneği, Kütüphane-Enformasyon Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve Türk-MARC Sempozyumu. Beyazit Devlet Kütüphanesi, 1-4 Ekim 1991; basıldı.

12 2.2.7 Yürüttüğü Büyük Projeler a Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Arşiv Müzesi'nin Kurulması: b Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kadınların Belleği (Kadın Örgütlenmeleri ve Öncü Kadınlar Arşivi) Projesi: c Üsküdar Belediyesi Evrak, Dosyalama, Arşiv Sisteminin Kurulması: d Koç Holding Evrak ve Dosyalama Sisteminin Kurulması: Düzenlediği Uluslararası Sempozyumlar, Kongreler, Konferanslar a Faruk Bilici: "Bilgi Edinme Hak ve Hürriyeti", "Đş Dünyası Arşivleri", "Fransız ve Türk Arşivlerinin Karşılaştırılması Denemesi: Tarih ve Teşkilat" Kasım Đstanbul b Patrick Cadell: "Arşivciliğin Felsefi Boyutları", "Đskoç Arşivleri". 17 Ekim Đstanbul c Paule René-Bazin: "Avrupa Topluluğu Arşivleri", "Fransa'da Arşivcilik Eğitimi", "Fransız Arşiv Sistemi", "Arşivcilikte Mesleki Derneklerin Rolü, Arşiv Sergileri ve Tanıtımı" Kasım Đstanbul. 3. Verdiği Seminerler, Konferanslar 3.1 "Dosyalama Sistemleri, Elektronik Evrak Yönetimi, Bilgi Güvenliği." Hizmetiçi Eğitim Semineri. Ümraniye Belediyesi, Mayıs "Records/Information Management and IT in an Interdisciplinary Perspective." Seminer. Işık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Seminer, 26 Aralık "Archival Science in the 21st Century." Seminer. University College Dublin, Archives School. 14 Temmuz "Digitization in Archives and Libraries." Seminer. University of British Columbia, SLAIS, 23 Mart "Records/Information Management and IT in an Interdisciplinary Perspective." Seminer. Sabancı Üniversitesi, Doğa Bilimleri Fakültesi. 7 Mayıs "Arşivler, Dosyalama Sistemleri, Yazışma Standartları." Hizmet-içi Eğitim Semineri. Tuzla Belediyesi, 17 ve 20 Ekim "Özel Arşivler." Seminer. Đstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Deontoloji ve Tıp Tarihi Enstitüsü. 6 Aralık "Arşivler, Dosyalama Sistemleri, Yazışma Standartları." Hizmet-içi Eğitim Semineri. Marmara Üniversitesi, 4-6 Haziran "Arşivler, Dosyalama Sistemleri, Yazışma Standartları." Hizmet-içi Eğitim Semineri. Bakırköy Belediyesi, 20 ve 27 Mart Hakemlikleri 4.1 Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Eylül 2010, Ankara. [2 Bildiri] 4.2 Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara. [3 Bildiri] 4.3 Türk Kütüphaneciliği. Türk Kütüphaneciler Derneği Hakemli Dergisi ( halen) [3 makale]

13 5. Üyesi Olduğu Mesleki Olmayan Kuruluşlar 5.1 Đstanbul Avrupa Korosu ( ) 5.2 Gönüllü Đtfaiyeciler Birliği ( ) 5.3 Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ( ) 5.4 Arama-Kurtarma Derneği (AKUT) ( ) 5.5 Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) (1998'den itibaren) 5.6 MacIst (Macintosh Istanbul Kullanıcı Grubu) (1981'den kapanıncaya kadar)

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

05 August 1972/ Çankırı Ankara / Turkey Married

05 August 1972/ Çankırı Ankara / Turkey Married Individual Birth Date Region Marital Status Nationality 05 August 1972/ Çankırı Ankara / Turkey Married Education 2014 2011 2006 1998 2005 1995-- 1998 1990 1994 Visiting Scholar University of California,

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

KAMUSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

KAMUSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Uluslararası InterPARES ve TÜBİTAK 109K518 Projesi Çerçevesinde Türk Kütüphaneciler Derneğinin Katkılarıyla KAMUSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ORGANİZASYONLAR VE ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK KOŞULLARIN

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************

ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMĐR ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ * ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ BÖLÜMÜ 4452, BEYAZIT ĐSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

25-31 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 49. Kütüphane Haftası nın açılış törenini onurlandırmanızı diler.

25-31 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 49. Kütüphane Haftası nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK 25-31 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 49. Kütüphane Haftası nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi Saat: 09.30 Yer: Milli

Detaylı