Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin"

Transkript

1 Yusuf Ömürlü 1936 da Ġstanbul da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile baģladı yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti ne devam etti ve burada Emin Ongan ın yardımcılığını yaptı de Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Cahit Gözkân ile Kubbealtı Cemiyeti nde müzik çalıģmalarını baģlattı yılında felç geçirmesi üzerine mimarlığı bırakarak yalnız mûsıkî ile uğraģmaya baģladı. Toplam 1007 adet ilâhi, 465 adet klâsik eser, 120 adet saz eseri, 100 adet Yahya Kemal in bestelenmiģ Ģiirleri ve 78 adet Ken an Rifâî Hazretleri nin bestelenmiģ eserlerinin notalarını bizzat kendisi yazmıģtır. Bu eserler Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanmıģtır yılında, içinde 428 adet ilâhi bulunan Rahmet Peygamberine Ġlâhiler isimli kitabı hazırlamıģtır. Bu kitap TÜRKKAD Ġstanbul ġubesi tarafından yayınlanmıģtır. Yusuf Ömürlü halen Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda Ģef olarak müzik çalıģmalarını sürdürmektedir. Üsküdar Mûsıkî Cemiyetinde tanıģtığı Erten Ömürlü ile evli olup üç evladı vardır. Çocukları da Klasik Türk Mûsıkîsi ile uğraģmaktadır. BestelenmiĢ farklı makamlarda 10 adet eseri bulunmaktadır. Ahmed Şahin 1964 de Ġstanbul da doğdu de Konya Ġmam-Hatip Lisesi nden mezun oldu. Mûsikî çalıģmalarına Ġmam-Hatip Lisesi nde meslek dersleri ve mûsikî hocası merhûm Zekâî Kaplan ile baģlayıp Konya BüyükĢehir Belediyesi Klâsik Türk Mûsikîsi Topluluğu nda sürdürdü. Topluluğun sanat yönetmeni Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile ney çalıģmalarına baģladı.1983 de Ġ.T.Ü. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı nın Temel Bilimler Bölümü ne girdi. Burada Neyzen Niyâzî Sayın ın talebesi oldu de TRT Ġzmir Radyosu na ney san atkârı olarak girdi de TRT Ġstanbul Radyosu na geçti. ġâh-ı Devrân adıyla ney icrâları, TebĢîr-i Furkân ismiyle aģr-ı Ģerîflerden oluģan bir Kur ān-kerîm tilâveti ve beģ vaktin değiģik makamlarda icrā edildiği Ezân albümleri bulunmaktadır. Bunlarla birlikte dînî mûsikî alanında da muhtelif albümler yaptı. Yurt içinde çeģitli topluluklarla birçok konserlere katılan ġahin, yurt dıģında Makedonya dan Almanya ya Avrupa nın birçok

2 ülkesinde, Tataristan, Ermenistan, Kudüs, Fas, Malezya, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Ameri-ka da çeģitli topluluklarla Mevlevî Mûsikîsi ve Dînî Türk Mûsikîsi konserleri verdi. Ney icrâsında, Tanbûrî Cemil Bey den intikâl eden ve hocası Niyâzî Sayın dan meģk ettiği tavrı, ses icrâsında da yine Tanbûrî Cemil Bey ve diğer birçok üstadın gelenekli Türk Mûsikîsi icrâ tavrını esas alarak çalıģmalarını sürdürmektedir. Hâfız San atkâr Mehmet Kemiksiz ile beraber yaptıkları Azîz Mahmud Hüdâyî (Hüdâyî Yolu), EĢrefoğlu Serîsi (EĢrefoğlu Gülistânı), hâlen devam etmekte olan Ahmed Kuddûsî serîsi (Kuddûsî Gülistânı), Ulus Müzik ten yayımlanan Türk - Ġslâm Mûsikîsi Külliyatı ndan beģ adet TevĢîhler serîsi, enstrüman ve ses icrâları bakımından, gelenekli icrâ tavırlarına örnek olabilecek bir kaynak niteliğindedir. Yine Mehmet Kemiksiz ile 2010 Ġstanbul Avrupa Kültür BaĢkenti programları çerçevesinde eski bir Osmanlı geleneği olan Cumhur Müezzinliği ve Enderûn Usûlü Terâvîh Tertîbi uygulaması ile ilgili projeyi gerçekleģtirerek, bir kitap ve iki uygulama CD si hazırlamıģ, tüm Ġstanbul din görevlilerine dağıtımı sağlanan tarihi bir çalıģmayı gerçekleģtirmiģlerdir. Görevine halen TRT Ġstanbul Radyosu nda devam eden ġahin, evli ve Mustafa Said, Muhammed Alparslan ve ġûle adlarında üç evlat babasıdır. Ayşe Erdal (Kemençe) 1982 Ġzmir doğumludur. Müzik eğitimine 6 yaģında baģladı yılında ĠTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdi. Ġhsan Özgen ile klasik kemençe, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Prof. Dr. Selahattin Ġçli ve Prof. Dr. Alaattin YavaĢça ile Türk Müziği Repertuarı çalıģtı. Erol Sayan ile bitirme tezini çalıģtı yılı ocak ayında mezun oldu yılları arasında Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı'nın Türk Müziği korosunun çalıģmalarına korist, solist ve kemençe icracısı olarak katıldı yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na Klasik Kemençe sanatçısı olarak atandı. Hâlen görevine devam etmektedir.

3 Bahri Güngördü (Solist) Bulgaristan da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Bursa da tamamladı. Ġlk müzik eğitimini Bursa Halk Eğitimi Merkezinde Altun Altun ve Bursa Belediye Konservatuvarında Erdinç Çelikkol dan aldı yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu ve yine ĠTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik (Doktora) eğitimi aldı. Eğitim yıllarında repertuvar alanında Alaeddin YavaĢça, Bekir Sıdkı Sezgin, Tülin Korman, Selahaddin Ġçli, Mefharet Yıldırım dan ders aldı. Ayrıca yılları arasında Yusuf Ömürlü idaresindeki Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu na devam etti. Ġ.Ü. de Süheyla AltmıĢdört, ATMOK da Ruhi Ayangil, TRT Ġstanbul Radyosu nda Doğan Ergin, HoĢ Sada da Yıldırım Gürses yönetimindeki topluluklarda ses sanatçısı olarak görev aldı. 10 yıl kadar Cinuçen Tanrıkorur ile çalıģtı den bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu nda ses sanatçısı olarak görevine devam etmektedir. Elif Ömürlü Uyar (Solist) Ġstanbul da 1964 yılında dünyaya gelen Elif Ömürlü Uyar bestekâr ve yüksek mimar Yusuf Ömürlü ile Erten Ömürlü nün kızıdır. Evli ve 3 çocuk annesidir. Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliğinden mezun olan Elif Ömürlü Uyar mûsıkî eğitimini yılları arasında devam ettiği Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda babası bestekâr Yusuf Ömürlü den aldı. Bu zaman zarfında muhtelif konserlerde solist ve Ģef olarak görev aldı. Üniversite yıllarında kemençe üstâdı Ġhsan Özgen den 1 yıl kadar kemençe dersi aldı. Süheyla AltmıĢdört yönetimindeki Ġstanbul Üniversitesi Türk Mûsıkîsi korosuna dört yıl devam etti. Müzik çalıģmalarına iģ yoğunluğu sebebiyle 2005 yılına kadar ara verdi yılından beri Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda babası Yusuf Ömürlü ile birlikte mûsıkî çalıģmalarını yürütmektedir.

4 Fikret Karakaya (Kemençe) 9 Haziran 1955'te Kayseri'de doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Dekoratif Sanatlar Bölümü'ne devam ettiği yıllarda ( ) Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin ve Üniversite Korosu'nun çalıģmalarına katıldı; Kubbealtı Mûsıkî Cemiyetinde Kemal Batanay'dan usul ve repertuar, Kâmuran Erdoğru'dan kemençe dersleri aldı. TRT'nin 1981'de açtığı sınavı kazanarak Ġstanbul Radyosu'nda kemençe sanatçısı olarak çalıģmaya baģladı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Türk Mûsıkîsi ile ilgili çok sayıda ilmî çalıģma yaptı. Bunlar kitap ve CD Ģeklinde yayınlanmıģtır. Birçok ansiklopedi için müzik maddeleri yazdı. Ġlk kemençesini yaptırdığı Hâdi Usta'dan kemençe yapımını öğrenen Fikret Karakaya 1974'ten bu yana 100'e yakın kemençe yaptı; Baron Ġzmitli, Zeron, Vasil gibi ustaların kemençelerini onardı. Halen TRT de kemençe sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir. Galib Çolakoğlu (Solist) de Ġstanbul da doğdu. Ġlk, orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesinde tamamladı. Yüksek tahsilini Ġ.Ü.ĠĢletme Fakültesi nde bitirdi yılları arasında Galatasaray Lisesinde ve Türk Folklor Kurumunda halk oyunları ile meģgul oldu, akordiyon çaldı. Belçika ve FildiĢi Sahili nde 1973 te milli halk oyunları ekibi ile Türkiye yi temsil etti yılında Milli Türk Talebe Birliği nde amatör rehber sertifikası alarak bir müddet rehberlik faaliyetinde bulundu yılında Nazan Demir ile evlendi da kızı Elif Feyza,1981 de oğlu Ömer Mansur, 1992de oğlu Emin Abdülkâdir dünyaya geldi itibarı ile dört torun sahibi olan Galip ÇOLAKOĞLU nun küçük oğlu Abdülkâdir Ġ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı çalgı bölümünde ney öğrencisi olarak musiki eğitimini sürdürmektedir. Askerlik görevine de baģlayarak tarihinde J.kom.Teğm.olarak tamamladı. Musiki eğitimine 1971 Nisan ayında Galatasaray Lisesi son sınıf öğrencisi iken Ġstanbul Fetih Cemiyetine bağlı Kubbealtı Musiki Cemiyetinde, Münir Nurettin Selçuk, Kemal BATANAY ve Yusuf Ömürlü hocaların öğrencisi olarak baģladı. Münir Nurettin hocadan Ģan ve meģk, Kemal hocadan meģk, usul ve tavır, Yusuf hocadan da solfej, usul ve repertuar eğitimi gördü. Bir müddet sonra Yusuf Ömürlüye yardımcı olarak meģk öğretmenliği yaptı.1972 yılında bir

5 süre Belediye Konservatuarına devam etti.1976 yılı baģında açılan Devlet Korosu stajyer ses sanatçılığı imtihanına katılarak, üstün baģarı gösterdi ve 100 puan alarak imtihanı kazandı. Koroya girmiģ olduğu 8 Eylül 1976 tarihinden bu yana Ġstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun bütün sanat faaliyetlerine katılarak binden fazla konserde, yurtiçi ve yurtdıģı turne konserlerinde, TV programlarında, ses kayıtlarında görev aldı yılından bu yana ilk dönemleri yoğun olmak üzere beste çalıģmalarında bulundu. ġarkılar, ilâhiler, saz eserleri ve yürük s er besteledi. Bunlardan Hüzzam yürük semai Biz Ģevkine hayrân oluruz fasl-ı bahârın (güfte: BeĢir AYVAZOĞLU)ve bestenigâr tevģih Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlâlllah (güfte: Hafız ġeyda) TRT denetim kurulundan geçerek TRT repertuarına girdi. Bestenigâr tevģih, Ankara radyosu Türk Tasavvuf Müziği Korosunda Ģef Ahmet Hatipoğlu tarafından icra edildi. Galib Çolakoğlu nun Türk basınında devlet korosu hakkında 1975 yılından bu yana yayınlanmıģ bulunan bütün haber, röportaj ve köģe yazıları kupürlerinden meydana gelen klasörler dolusu emsalsiz bir belge arģivi mevcuttur. Fransızca ve Ġngilizce bilen Galib Çolakoğlu otuz beģ yıldır Devlet Korosunda ses sanatçılığı görevine devam etmektedir. Gül Güldaş (Kanun) 1974 Yılında Çanakkale de doğdu. Ġlköğrenimimi Ġstanbul da Nilüfer Hatun Ġlkokulu nda Ortaokul, Lise ve Üniversiteyi Ġ.T.Ü Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı (Kanun) Çalgı Eğitim Bölümü nü tamamlayarak mezun oldu. Kanun hocası Sn.Nevzat Sümer dir. 10 Senelik öğrenimi boyunca, Kubbealtı Musiki Cemiyeti, Marmara Üniversitesi ve Ġstanbul Üniversitesi Koroları, Çapa ve CerrahpaĢa Koroları ile Türk Hava Yolları Musiki Cemiyetinin Ģehir içi, Ģehir dıģı konserlerine kanunla iģtirak etti. DarüĢĢifa ve Gülnihal gruplarıyla yurtiçinde pek çok konserlere katıldım yılında Kültür Bakanlığı nın açmıģ olduğu sınavı kazanarak Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu nda Kanun sanatçısı olarak göreve baģladı. Selim adında 11 yaģında bir erkek evlâdı vardır.

6 Hakan Hataylı (Solist) Hakan Hataylı, 16 Aralık 1964 tarihinde Ġstanbul'da dünyaya geldi. Hafız, mevlidhan ve kasîdehan Hacı Mahmut Hataylı ile ġükran Hataylı'nın oğludur. Hakan Hataylı, ilk müzik sevgisini küçük yaģlarda, din mûsikî alanında önde gelen bir ses sanatkârı olan babasından aldı. Ġlköğrenimini Yavuz Selim Ġlkokulu'nda, orta öğrenimini Çapa Ortaokulu'nda tamamlayan Hataylı. ġehremini Lisesi'nde sürdürdüğü lise öğrenimi sırasında, udî ve bestekâr RüĢdü Eriç'ten genel müzik bahisleri konusunda faydalandı. Ses Sanatçısı Engin'den uzun müddet ud dersleri alarak bu sazda önemli ilerlemeler kaydetti. Aynı tarihlerde Rumeli Türkleri Mûsikî Cemıyeti'ne de devam eden Hataylı, bu topluluktaki düzenli çalıģmalarıyla repertuarını ilerletme imkânı buldu. Sonraki yıllarda Kubbealtı Akademi Vakfı Mûsikî Bölümü'nde, bestekâr ve mûsikî hocası Yusuf Ömürlü'nün derslerine ve meģklerine devam ederek dinî ve dinî mûsikî sahalarında nazarî bilgilerini ve repertuarını geliģtirdi. Kültür Bakanlığı Ġstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'nun 1986 yılında açtığı sınavı kazanarak, göreve baģlayan Hataylı, solist olarak da görev yaptığı koronun gerçekleģtirdiği bütün yurt içi ve yurt dıģı turne konserlerine katıldı. Türk Hava Yolları Mûsikî Derneği, YeĢilyurt Deniz Kulübü Mûsikî Topluluğu, Rumeli Türkleri Mûsikî Cemiyeti, YeĢilköy Halk Eğitim Merkezi Mûsikî Korosu gibi kuruluģlarda Ģeflik görevinde bulundu. Ġçinden yetiģti ve önemine gönülden inandığı amatör müzik topluluklarında öncülük, kuruculuk, hocalık ve yöneticilik yaparak da hizmetler veren Hataylı, bu çalıģmalarıyla günümüze kadar yüzlerce öğrenci yetiģtirdi. Bu amatör nitelikli çalıģmaları sürdürmesinin yanı sıra, 1994 yılından itibaren Ġstanbul Fasıl Topluluğu ve Ġstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu'nun da dâimi üyeleri arasında yer aldı. Bu toplulukların Fransa, Fas, Hırvatistan gibi ülkelerde verdiği uluslararası festival konserlerinde solist olarak görev aldı. Ġstanbul Fasıl Topluluğu'nun gerçekleģtirdiği "Ġstanbul ġarkıları - 1". "Ġstanbul ġarkıları - 2", "Ġstanbul Türküleri - 1", "Ġstanbul Türküleri - 2I". "BestelenmiĢ ġiirleriyle Mehmet Akif Ersoy", "BestelenmiĢ ġiirleriyle Necip Fazıl Kısakürek", "ġarkı ve Köçekçeleriyle Dede Efendi" adlarını taģıyan yedi kaset ve yedi CD'de solist ve korist olarak görev almıģ olan Mustafa Hakan Hataylı, bu topluluğun 1994 yılından beri periyodik olarak sürdürdüğü fasıl konserleri içinde hanende olarak yer aldı. Ġstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu üyesi olarak da, çok sayıda sahne konseri verdi. Türk Tasavvuf Mûsıkîs,'n,n önde gelen örneklerinin seslendirildiği bir dizi TV programına ve

7 ayrıca Kanal 7, Kanal D, Samanyolu TV, HBB, Show TV ve BRT gibi medya kuruluģlarında çok sayıda müzik programına solist olarak iģtirak etti. Hakan Hataylı, tasarımcı, stilist IĢıl (Tezay) Hataylı ile evli olup, Özge (1992 doğumlu) ve Bilgesu (2000 doğumlu) adlarını taģıyan iki kız çocuk babasıdır. Hulusi Babalık (Tanbûrî) 10 Haziran 1976 yılında Ġstanbul un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ġlk, Orta ve Lise tahsilinin ardından Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Enstruman yapım bölümüne girdi. Bu bölümde baģta Tanbur, Ud, Kemençe ve Kanun yapımını öğrendi.2001 senesinde bölüm birincisi olarak mezun oldu. Hulusi Babalık Üniversite yıllarından önce Tanburi Murat Aydemir den Tanbur derslerine baģladı. Koservatuarla birlikte sırasıyla; Abdi CoĢkun, Özata Ayan dan Tanbur derslerine baģarıyla devam etti. Kubbealtı Akademisinde uzun yıllar Tanbur dersleri verdi ve yine aynı kurumun birçok konserlerine tanbur sanatçısı olarak katıldı. Katıldığı Mevlana Eğitim ve Kültür Derneğinin yurt içinde ve yurt dıģında(almanya, Ġsviçre ve Ġspanya) verdiği konserlerde tanburi olarak yer aldı ve bu derneğin bir CD çalıģmasında bulundu. Sanat yönetmenliğini Mehmet Kemiksiz in yaptığı AĢk Meydanı 1 ve 2, yine aynı ekiple Hüdayi yolu isimli CDlerde çaldı.2005 yılı içerisinde akustik yapımdan çıkan Relaxation Music adlı projede Huzur isimli albüme solo olarak çaldı. En son Ġstanbul Klasik Türk Müziği Orkestrasının yorumladığı 6CD den oluģan projede Tanbur çaldı ve orkestrayla birlikte birçok konsere Tanbur sanatçısı olarak katıldı. Bunların dıģında ġevval müzikten çıkan Osmanlıdan bu güne Türk Müziği isimli cd de solo olarak Tanbur çalmıģtır.2005 yılında kurulan Cengizhan Sönmez yönetimindeki Ses ve Nefes isimli toplulukta tanbur icracısı olarak birçok konsere katıldı.2007 sezon baģında Ġzmit Büyük ġehir Belediye Konservatuarında Tanbur dersi vermeye baģladı. Bilal Kavçakarın yorumladığı Ehli Beyt isimli cd de Tanbur çaldı mayıs ayında Kosova kültür etkinliklerine Andelip mûsıkî topluluğuyla Prizren ve PriĢtine de konserlere katıldı. Andelip mûsıkî topluluğuyla ayrıca2010 yılı içerisinde Ġspanya(BarcelonaMadrid), Endonezya ve Tokyo da konserler verdi. Yine 2008 Temmuzayında Ensemble Burhan Öcal ile ġef Howard Griffiths yönetiminde SUFI&BACH

8 isimli kosere Tanbur icracısı olarak katıldı.2008 Ekim ayında Antakya Akademi organizasyonu ile Mekder bünyesinde Bulgaristan Plovdiv ve Kırcaali de Kültür koserlerine, 2010 yılı içerisinde Qatar organizasyonuna Tanbur sanatçısı olarak katıldı. Eylül 2010 da Ġstanbul un iki Kadim Sesi:NEY ve TANBUR isimli projede sekiz Tanbur ile konser verdi Eğitim ve Öğretim yılı baģında Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Tanbur dersleri vermeye baģladı. Tanbur icrası hakkında Tanburi Necdet YaĢar dan bizzat bilgi alan Hulusi Babalık evli ve bir çocuk babasıdır. Hüseyin Özkılıç (Neyzen) Hüseyin Özkılıç 1976 yılında Ġstanbul'da doğdu. Ġlk, orta ve lise eğitimini Ġstanbul'da tamamladı. Müzik hayatına aynı zamanda ilk enstrümanı olan bateriyle baģlayan Hüseyin Özkılıç farklı topluluklarla festival ve konserlere katıldı yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarının sınavlarını kazanarak Müzikoloji eğitimine baģladı. Konservatuar döneminde Salih Bilgin'den Ney, Prof. Yalçın Tura'dan Müzikoloji Ve Müzik Paleografyası, Prof. ġehvar BeĢiroğlu'ndan Müzik Tarihi ve Enstrüman bilgisi dersleri aldı yılında Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfının ġef Yusuf Ömürlü tarafından idare edilen Türk Müziği topluluğuna katılarak Türk Müziği repertuarını geliģtirme imkânını yakaladı senesinde konservatuardan mezun olunca aynı yıl içerisinde Müzikoloji yüksek lisans eğitimine baģladı. Bu dönemde Prof. Dr. Alâeddin YavaĢça ile Dini Musıki, Haydar Sanal ile Mehter Musıkisi ve Cüneyd Orhon la Türk Müziği repertuar analizi çalıģtı. Ney icracısı olarak yurtiçi ve yurtdıģında konserler verdi. Muhtelif müzik projelerinde müzik yönetmenliği görevinde bulunan Hüseyin Özkılıç, Radikal gazetesi ve Yeni Aktüel dergisi için müzik yazıları kaleme aldı. Hüseyin Özkılıç halen Pendik Belediyesi müzik kurslarında ve Kubbealtı Akademisi Kültür Ve San at Vakfı nda ney eğitmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

9 Hüseyin Sert (Solist) 1966 yılında Ġstanbul da doğdu yılında ĠTÜ Devlet Konservatuarına girdi yılında mezun oldu yılları arasında Kubbealtı Musiki Cemiyetine devam etti yılında Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu imtihanı kazandı. Halen bu koroda solist olarak görevini sürdürmektedir. Lale Akay Umul (Kemençe) 1966 senesinde Ġstanbul da doğdu. Konservatuar öğrencisi olduğu yıllarda; 3 telli kemençeyi Ġhsan ÖZGEN, 4 telli kemençeyi Cüneyd ORHON gibi Türk Mûsıkîsinin iki büyük duayeni ile çalıģtı de kazandığı ĠTÜ-TMDK- Temel Bilimler Bölümü- Klasik Kemençe programından ve Ġhsan ÖZGEN in sınıfından baģarı ile mezun oldu. Bu dönemde K.Kemençe ve Dini Mûsıkî repertuarını pekiģtirebilmek, geniģletebilmek ve topluluk içinde eģlik ve solo performansına pratiklik kazandırabilmek amacıyla KUBBEALTI Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının mûsıkî topluluğuna katıldı. Yüksek Lisans Eğitimini sürdürdüğü yılları arasında, üstün baģarısından ötürü KUBBEALTI Vakfı tarafından karģılıksız burs almaya hak kazandı. Aynı dönemde, bu toplulukta birlikte mûsıkî çalıģmalarını sürdürdüğü bir grup arkadaģıyla, Yeni Asya Sesli Yayınları nın Bizim Mûsıkîmiz ana baģlığında; Sazlarla Ġlahiler, Saba Rüzgârı, Gönül Çağlayanı, Neyleyeyim Dünyayı isimli kaset kayıtlarında K.Kemençe sanatçısı olarak yer aldı yılında; hem ĠTÜ- TMDK ında TSM-K.Kemençe alanında AraĢtırma Görevlisi oldu, hem de Sanatta Yeterlik programına kabul edildi. Bu dönemde Ġhsan ÖZGEN ile 3 telli kemençe eğitimi devam ederken, Cüneyd ORHON ile de 4 telli kemençe çalıģmalarına baģladı senesinde TSM- Sanatta Yeterlik programından mezun olunca, Sanatçı Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. KUBBEALTI Musıki Topluluğunun Ģefi Yusuf ÖMÜRLÜ nün dini mûsıkî alanındaki bilgilerinin etkisi ile; Lisans Bitirme ÇalıĢmasını, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Tezlerini, Dini Musıki, Ġlahiler ve Nefesler konularında hazırladı. Bu süre zarfında Yusuf ÖMÜRLÜ nün büyük bir titzlikle neģrettiği ĠLAHĠLER isimli yayınlarından ve hocanın dini mûsıkî hususundaki engin bilgilerinden fazlasıyla yardım aldı den günümüze gelene kadar Kubbealtı Mûsıkî Topluluğu ile Ģehir dıģı ve içinde pek çok konser programında

10 kemençesi ile yer aldı. Burada kazandığı topluluk disiplinini daha sonra görev aldığı; BOĞAZĠÇĠ Orkestrası, ĠSTANBUL KLASĠK TÜRK MÜZĠĞĠ ORKESTRASI, LA- EDRĠ Topluluğu ve kendi kurduğu LALEZAR K.T.M.O. gibi topluluklarda da uyguladı da Ġhsan ÖZGEN in kurduğu BOĞAZĠÇĠ Orkestrası ile Yurt dıģı (Yunanistan) turnesine katıldı. Atina da kayıt edilen; Osmanlı Ġmparatorluğunda Müzik - Rum ve Türk Bestekârlar I-II, Mevlevi Ayinleri ve BektaĢi Nefesleri III, Eğlence Müzikleri ve Zeybekler IV isimli CD kayıtlarında yer aldı de Nevzat SUMER in kurduğu ĠSTANBUL K.T.M.O. ile, 6 CD de toplanan Klasik Türk Müziği Saz Eserlerinin seslendirildiği arģiv niteliği taģıyan bir baģka çalıģmada yer aldı. Bu topluluk ile Ġstanbul içinde ve dıģında, önemli kültür merkezlerinde konser faaliyetlerine katıldı. Konservatuarda eğitim kadrosunda yer aldığı dönemler içinde; Bölm. BĢk. Yrd. ve Ana Sanat Dalı BaĢkanlığı görevlerine de getirilen sanatçının ulusal ve uluslar-arası hakemli dergilerde, mûsıkî konusunda makaleleri bulunmaktadır. Klasik Kemençeyi tanıtım amaçlı; sempozyum, seminer, konferans, konser gibi bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı-sıra 2005 de konservatuarda öğrencilerinden kurduğu LALEZAR Klasik Türk Müziği Orkestrasına da ġeflik yapmaktadır. Ġstanbul içinde ve dıģında, oluģturduğu bu topluluk ile pek çok konser veren sanatçı, Türk musikisi konusunda ustalarından ve hocalarından aldığı bilgi birikimini öğrencilerine aktarabilmeyi hedef edinmiģtir. Evli ve kendisi gibi müzisyen (Keman sanatçısı) bir kız çocuğu annesidir. Mithat Arısoy 1 Mart 1963 da Burdur da doğdu. ĠTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ndan 1986 da mezun oldu. Öğrenciliği sırasında TRT Ġstanbul Radyosu nda Dr. Alâeddin YavaĢça yönetimindeki Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu nda yer aldı. Ġstanbul Üniversitesi Korosu çalıģmalarından istifade etti. Kubbealtı Akademisi Yusuf Ömürlü yönetimindeki koro çalıģmalarına katıldı, aynı kurumda Keman öğretmenliği yaptı. Ġstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Ġcra Heyeti nde üç yıl kadar keman çaldı. Mezun olduğu okulda on iki yıl keman ve viyola öğretti. Devlet Korosu na 1989 da girdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

11 Noktanur Kefkep (Solist) Ġstanbul da doğdu. Ġlk musiki eğitimini Sadettin Kaynak ın öğrencisi olan babasından aldı. Kubbealtı Musiki Cemiyetinde Kemal Batanay ve Yusuf Ömürlü nün öğrencisi oldu. Ġ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses eğitiminden mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren Kubbealtı nda repertuar ve solfej dersleri vermektedir yılında Cenan Vakfı bünyesinde Cenan Musiki Korosunu kurdu. Halen bu koronun Ģefliğini yapmaktadır. Oğuzkaan Birhekimoğlu (Neyzen) TRT Ġstanbul Ankara Radyosu SözleĢmeli Ney sanatçısı. Ġstanbul da Üniversitenin son dönemlerinde Ney sazına ilgi duydu. Neyin usta sazlarından Ömer Erdoğdular Hocanın evdeki meģklerine bir süre devam etti. Musiki eğitimine baģladığı ilk mektep Kubbealtı Musiki Cemiyetidir. Yusuf Ömürlü Hoca ile solfej ve repertuar derslerinin yanı sıra ney sazını ilerleterek çeģitli Musiki cemiyetlerine devamla pratik bilgisini artırdı. TRT Ankara Radyosunda profesyonel olarak baģladığı müzik kariyeri TRT Ġstanbul Radyosunda devam ediyor. Türk Müziği duayenleriyle gerek özel gerek toplu programlar vesilesiyle birebir çalıģma imkânı buldu. Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği alanında ġef Ahmet Hatipoğlu, Fasıl müziği ve çeģitli formlarda Metin Everes, Orhan Özgediz, Vedat Kaptan Yurdakul, Cemile Uncu, Hasan Eylen gibi Ģeflerle toplu programlar ve TV programları yaptı. Kanuni Tahir Aydoğdu ile Gülizar Türk Müziği topluluğu bünyesinde Klasik Musikinin nadide eserlerinin seslendirildiği yurtiçi ve yurtdıģı konserlere iģtirak etti. Yüzlerce TV programı ve konserlerde danıģman ve icracı olarak yer aldı. Radyoculuğunun yanı sıra ġifa terapisi ve makamsal Musikinin insan üzerindeki etkilerini inceliyor ve deneysel çalıģmaları yürütüyor.yurt dıģındaki terapi Merkezleriyle belirli zamanlarda ortak çalıģmalar yapıyor ve makamsal müziği anlatıyor. Özellikle Vücud enerji bölgelerini makamsal seslerle uyararak Ģifa yaratma konusunu incelemekte ve bu konuda dersler vermektedir.

12 Serdar Bişiren 1968 Yılında Bursa da doğdu. Ġlk Ve Orta öğreniminden sonra müzik yaģantısına Ġstanbul da Ġ.T.Ü Devlet Konservatuarını kazanarak baģladı. Okul döneminde Klasik Türk Müziği eğitimi alırken aynı zamanda Ahmet Özhan ın solistliğini yaptığı Ġstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Korosunda da görev yaptı. Konservatuardan mezun olduktan sonra T.C Kültür Bakanlığı Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu nda Ritm Sanatçısı olarak çalıģmaya baģladı. Burada Ahmet Özhan la Türkiye ve dünya da klasik ve tasavvuf müziği alanında birçok konserde Ritm Sanatçısı olarak görev yaptı. Ayrıca Türkiye de birçok sanatçıya Konser ve Cd çalıģmalarında eģlik etti. Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin YavaĢça, Ġnci Çayırlı, Yıldırım Gürses, gibi pek çok sanatçıya sazı ile eģlik etti yılları arasında Ruhi Ayangil ġefliğinde Ayangil Orkestra ve Korosunda Saz Sanatçısı olarak, daha sonra yine Ruhi Ayangil ile Libya ve Almanya da Goethe Üniversitesi nde Klasik Osmanlı Müziği Konserleri ve CD çalıģmalarında bulundu. Hamlet 2001 Ustalarımıza (2001) adlı tiyatro eserinde Ritm Percussion ile müziklerine eģlik etti. Solistliğini Ahmet Özhan ın yaptığı AteĢ-i AĢk isimli 5 CD lik albümün, Ġlahiyat-ı Kenan ve PadiĢah Bestekârlar isimli CD lerin ritmlerini çaldı. Katibim ġarkısı Üzerine ÇeĢitlemeler adlı CD çalıģmasında Ruhi Ayangil ile çalıģtı. Ruhi Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu nun ġeyh Galib e Saygı ve Tura ġarkıları adlı CD lerine sazı ile eģlik etti. Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir gibi saz virtüözlerinin birçok CD ve konser çalıģmalarında saz sanatçısı olarak bulundu yılında ġenol Filiz ve Birol Yayla nın Mızrabın Nefesi isimli projesinde Ritm Percussion olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk sahibi olan sanatçı halen sanat yaģamını Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu nda devam ettirmektedir. Kubbealtı cemiyetine de yılları arasında devam etmiģtir

13 Şeyda Serin Şeker ġile de doğdu de HaydarpaĢa Lisesi nden mezun oldu da Kubbealtı Akademisi nde derslere baģladı. BaĢta Yusuf Ömürlü olmak üzere değerli hocalarla Türk Müziği solfej, nazariyat ve repertuar çalıģtı te ĠTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümüne girdi da konservatuar ikincisi olarak mezun oldu.. Haliç Üniversitesi nde yüksek lisansını tamamladı. ĠMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesinde Müzik Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. Ünzile Çuhadar Demir (Ûdî) 1974 yılında Ġstanbul' da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimine 1985 yılında Ġ.T.Ü. Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümünde baģladı. Üniversite öğrenimini aynı üniversitesinin Temel Bilimler Bölümü'nde 1994 yılında bitirdi yılları arasında Kubbealtı Mûsıkî Cemiyetine devam etti yılında girdiği Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Ġslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Dini Mûsıkî alanında Yüksek lisansını 1999 yılında tamamladı. Ud icracısı olarak birçok kuruluģ ve dernekte hocalık yapmaktadır. Ayrıca müzik alanında mesleğini öğretmen olarak sürdürmektedir. Vasfi Emre Ömürlü (Solist) Ġstanbul da 1969 senesinde dünyaya geldi. Ġlk müzik eğitimini küçük yaģlardan itibaren babası bestekâr Yusuf Ömürlü den, Kubbealtı Mûsıkî Cemiyeti nde aldı ve cemiyet korosunda görev yaptı. Lisenin ilk yıllarından itibaren Neyzen Ömer Erdoğdular dan ney eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Ken an Rifâî nin oğlu ve Büyük Hafız Sâmi nin talebesi Mevlidhan Hafız Kâzım Büyükaksoy dan cami mûsıkîsini, özellikle de klâsik mevlid ve kaside icrasını öğrendi. Son zâkirbaģı Selahaddin DemirtaĢ tan Tekke mûsıkîsini meģketti. Üniversite son yıllarından itibaren (1990), Bestekâr Cinuçen Tanrıkorur un çeģitli CD ve TV kayıtlarında solist olarak yer aldı ve üstadın Tanrıkorur Solistleri gibi birçok konserinde,

14 kendisinin takdiriyle, baģarıyla görev yaptı dan itibaren, Amerika daki doktora eğitimi sırasında, gerek Duke Univercity of Art ve Univercity of Arkansas daki konserleriyle, gerekse Empire of Sultans seri sergilerinin açılıģ konserlerindeki gibi müģterek olarak, Amerika da Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin tanıtımına hizmet etti ve takdir topladı yılındaki mezuniyetinin ardından döndüğü Türkiye de, gerek Lâlezar Topluluğu, ile yurtiçi ve yurtdıģında verdiği, gerekse Lâ Edrî topluluğunda Ģeflik yaparak icra ettiği konserlerle beğeni toplamaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Ömürlü. Vasfi Emre Ömürlü

Yusuf Ömürlü. Vasfi Emre Ömürlü Yusuf Ömürlü 1936 da Ġstanbul da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile baģladı. 1956-60 yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti ne

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Tarık Volkan Cengen 93 1976 yılında İstanbul da doğdu. 1986-1993 yılları arasında İstanbul Lisesi nde okudu. 1998 yılında İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü nden makina mühendisi

Detaylı

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN Çengelköy Mah. Bakırcıbaşı Sok. Ayanoğlu Apt. Daire No.1 Çengelköy, Üsküdar, İstanbul Cep telefonu : 0 537 554 86 32 E-posta : idilkucukdogan@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu: T.C

Detaylı

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com Eylül 2013-Hazİran 2014 Dönemİ Tanıtım Kİtapçığı ACD Sanat Merkezi olarak, çocuklarımızın eğitimlerine ara vermeden her biri alanında usta müzisyenler olan öğretim kadromuzla müzik eğitimi almalarını sağlıyoruz.

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ---- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan1952 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Kutup Ata Tuncer Doğum Tarihi: 22/02/1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sanatta Yeterlik/Doktora Türk Müziği Haliç Üniversitesi Tez Aşaması Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doğum: 25.05.1957 Kilis Eposta: birsen.ozakay@kocaeli.edu.tr Eğitim 1963 1968 Hürriyet İlkokulu, Kilis (Derece: Pekiyi) 1968 1975 İstanbul Çapa Lisesi İlköğretmen Okulu Matematik Bölümü ve Müzik Semineri

Detaylı

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel YEġĠM MADANOĞLU Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark YerleĢkesi Atatürk Bulvarı 41300 Ġzmit/KOCAELĠ yesim.madanoglu@kocaeli.edu.tr yesimmadanoglu@hotmail.com EĞĠTĠM Yüksel Lisans: Kocaeli

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi nde 2547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi ne göre istihdam edilen Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi ne geçirilmesi

Detaylı

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z.Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü nden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 01,02,09,16,23,30 MOZART AKADEMİ MAYIS.2015 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri YER : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30 MAVİ SANAT MAYIS.2015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı 1974 Amasya Taşova da doğdu. İlköğrenimini Şeyhli köyünde, ortaöğrenimimi Samsun Ladik İlçesi Şıhlı nahiyesinde,

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

Konservatuvar. TÜRK MUSİKİSİ TİYATRO OPERA ve KONSER ŞARKICILIĞI

Konservatuvar. TÜRK MUSİKİSİ TİYATRO OPERA ve KONSER ŞARKICILIĞI TÜRK MUSİKİSİ TİYATRO OPERA ve KONSER ŞARKICILIĞI HALİÇ SENİ BEKLİYOR TİYATRO Tiyatro Bölümü, teorik ve uygulamalı ders, seminer ve atölye çalışmalarını kapsayan dört yıllık bir oyunculuk eğitimi vermektedir.

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

İstanbul Programı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve/veya Prof. Dr. Cihat Aşkın-Ev sahibi İTÜ ve

İstanbul Programı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve/veya Prof. Dr. Cihat Aşkın-Ev sahibi İTÜ ve 1. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ İstanbul Programı 1-2 Ekim Pazartesi, Salı 2012 Bu tarihlerdeki tüm panel, dinleti ve atölye çalışmaları İstanbul İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı/İTÜ

Detaylı

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL Özgür Sadık KARATAŞ * Özet : Tarihimizde ve kültürümüzde kendine mahsus bir yeri olan İstanbul, mûsikîmizde de müstesnâ bir yere sahiptir. Hazırladığımız

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYONKARAHİSAR -1- Yayın Kurulu Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Öğr. Gör. Ömer BİLDİK Okt. Fakı Can YÜRÜK Hazırlayan Öğr. Gör. Kayhan DONAT Ferhat

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA

TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 13. bilim şenliğine yerel basının yanında ulusal basınımızda ilgi gösterdi.bilim şenliğine gelen TRT ekibi sergide projeleri

Detaylı

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve akademikleştirme yolu ile kalıcı temeller üzerine kurulmaktadır.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

TOPLANTI GENEL KURUL TOPLANTISI Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı Düzenleyen: Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu Müdürlüğü

TOPLANTI GENEL KURUL TOPLANTISI Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı Düzenleyen: Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu Müdürlüğü TÜRÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI EKİM AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI ETKİNLİĞİN Başlama Bitiş SAAT YAPILACAK ETKİNLİĞİN TANIMI YER Tarihi Tarihi SEMİNER 11 Ekim 2014

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Gaziantep'in Yetiştirdiği Ses, Sinema ve Tiyatro Sanatçıları. Hazırlayan Ahmet Ayaz- Şahinbey Belediyesi Yayınları ndan.

Gaziantep'in Yetiştirdiği Ses, Sinema ve Tiyatro Sanatçıları. Hazırlayan Ahmet Ayaz- Şahinbey Belediyesi Yayınları ndan. Gaziantep'in Yetiştirdiği Ses, Sinema ve Tiyatro Sanatçıları Hazırlayan Ahmet Ayaz- Şahinbey Belediyesi Yayınları ndan Yayın Tarihi-2003 Gaziantep in Yetiştirdiği Müzisyenler: Yağmur Dai-Müzisyen Akif

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tuğçe RENDA. Doğum Tarihi ve Yeri : 3.06.198 - Ankara 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Keman Ana Sanat

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 TEOG TERCİHE ESAS LİSTE (GAZİANTEP)

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 TEOG TERCİHE ESAS LİSTE (GAZİANTEP) KODU ADI TÜRÜ SÜRESİ KARMA PANSİYON Y.DİL KONTENJAN TÜRKİYE %LİK DİLİMİ 40949 ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Pansiyon() 120 1,33 52452 ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi (Bağlarbaşı Anadolu Lisesinde

Detaylı

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ Hüseyin BOZKURT GRUP MÜDÜRÜ 1974 yılında Manisa/Salihli de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir de tamamladı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında

Detaylı

Fatih Belediyesi. #FatihteRamazan

Fatih Belediyesi. #FatihteRamazan Fatih Belediyesi #FatihteRamazan #FatihteRamazan 01. 18 Haziran Perşembe 21:40 / FATİH MUSIKİ GRUBU İLE SEMA 23:40 / HASAN KILIÇATAN Tasavvufi bir hayat felsefesiyle eserler ortaya koyan Hasan Kılıçatan

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ.

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ. ANILARIMIZDAN. Değerli Avusturya Liseliler, Ocak ayından itibaren bu köģeyi anılarımıza ayırıyoruz. Sizlerin de katkılarıyla yayınlayacağımız eski fotoğraflarla anılarımızı tazeleyeceğiz. 1959 yılında

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

KAYSERİ ETKİNLİK PROGRAMI BİLGİLENDİRMESİ: ARALIK 2015

KAYSERİ ETKİNLİK PROGRAMI BİLGİLENDİRMESİ: ARALIK 2015 KAYSERİ ETKİNLİK PROGRAMI BİLGİLENDİRMESİ: ARALIK 2015 A. KONGRE-SEMPOZYUM-SEMİNER Konferans: Kariyer Uçuşu Tarih: 03 Aralık 2015-16.00 Yer: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu Konuşmacılar:

Detaylı

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER

CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER CEMİL BEY İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER Öz Vasfi HATİPOĞLU Bu çalışmada, büyük kemençe virtüozu Cemil Bey in Traditional Crossrouads tarafından 1995 yılında yayınlanmış olan Vol. II&III

Detaylı

2014-2015 Dönemi. Çalışmalarımız Başlamıştır

2014-2015 Dönemi. Çalışmalarımız Başlamıştır Giriş Eserler Konser Videoları Hakkımızda Kadro İletişim 2014-2015 Dönemi Çalışmalarımız Başlamıştır. 2014-2015 Dönemi FASL-I CEDİD. Muhayyer Makamda Fasl-ı Cedid Fasıl hangi makamda ise; o makama ait

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı T.C. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri 2014 Programı 1 DİNLETİ Rûh-i Âhêng 27 Şubat 2014 Perşembe Saat: 12.15 Salih YURTTAŞ Melih YENİLMEZ Kadir KISAOĞLU Topluluk

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI YARI ZAMANLI ÇALGI PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAYFA NO PROGRAMIN AMACI.. 1 GİRİŞ SINAVI... 1 ÇALGILAR VE KONTENJAN... 2 DERSLER

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR:

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR: YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: Lisans bitirme tezi: "Kızılcahamam Düğün Gelenekleri ve Düğün Müzikleri" Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilimdalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

Şeb-i Arus. Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 740. vuslat yıldönümü Konferans ve Konser Programı

Şeb-i Arus. Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 740. vuslat yıldönümü Konferans ve Konser Programı ERSİN TÜKEK 24 Kasım 1974'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümününü bitirdi. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Musiki

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:09.10.2014 Toplantı Sayısı: 25

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:09.10.2014 Toplantı Sayısı: 25 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi:09.10.2014 Toplantı Sayısı: 25 Konservatuvar Yönetim Kurulu 09.10.2014 tarihinde saat 15:30 da Okul Müdür Vekili

Detaylı

Müzik bir ilimdir. Bize hissettirdiği hazzın altında pek çok detay barındıran bir

Müzik bir ilimdir. Bize hissettirdiği hazzın altında pek çok detay barındıran bir İstanbul Solistleri ne Dâir... Kaplumbağa terbiyecisi tablosuna baktığımızda gördüğümüz gerçeklik ve antiklik düzeyinde müziğin de antika değerinde olacak kadar eski ve doğal hâlini sizlere sunmak istiyoruz.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı Kod Bilim Alanı/Sanat Dalı Koşul No 411 Geleneksel Türk Sanatları 41 1 Müzik 42 4 Plastik Sanatlar 41 2 Sahne Sanatları 43 412 Sinema 41 6 Tasarım 41 413 Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER KONSERLER 9 İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU 3 Mart/Salı AYDAN ERBAŞ 4 Mart/Çarşamba İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi 4 Mart/Çarşamba SÜLEYMAN ERGUNER Enstrümantal Müzik Konseri Ali Emiri

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: Tel:+90(392) 2236464

Detaylı

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları

(YL: Yüksek Lisans, DOK: Doktora, (SY: Sanatta Yeterlik) 1)SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI. -Türk İslam Sanatları T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda

Detaylı

2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Osman Aydın 1975 Ordu doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendiliği bölümünden, 2012 yılında da Anadolu Üniversitesi AÖF Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 EKİM 2015 SAYI: 2697 Karar Sayısı : 75 Karar Tarihi : 02/09/2015

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı 14. Dönem Siyaset Akademisi Lider Ülke: Türkiye Yerel Yönetimler-II programında dereceye girenler ödüllerini Sayın Başbakanımızın elinden aldı. Mart

Detaylı

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere, dil okulları, yüksek eğitim programlarının kalitesi, eğitim sistemi, sunduğu birçok programlar ve sürekli denetlenen üst kalitedeki okulları ile yoğun talep gören

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

Beyoğlu için huzur vakti

Beyoğlu için huzur vakti Bilge kentin yeni sesi SAYI: 18 HAZİRAN 2013 2013 RAMAZAN BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Belediyemizin Ramazan ayında gerçekleştireceği programlar belli oldu.

Detaylı

kişisel bilgiler doğum yeri : istanbul doğum tarihi : 14.04.1943 medeni hali : evli / bir kız babası askerlik hizmeti : 1968-1970 yedek subay

kişisel bilgiler doğum yeri : istanbul doğum tarihi : 14.04.1943 medeni hali : evli / bir kız babası askerlik hizmeti : 1968-1970 yedek subay 0 536 408 78 43 e-mail stanyol@cu.edu.tr Beyazevler mah. 80032 sk.esen apt. Kat: 3 Daire :6 01150 ADANA selçuk tanyol kişisel bilgiler doğum yeri : istanbul doğum tarihi : 14.04.1943 medeni hali : evli

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:25.02.2015 Toplantı Sayısı: 04

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. Yönetim Kurulu Kararı. Toplantı Tarihi:25.02.2015 Toplantı Sayısı: 04 T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Tarihi:25.02.205 Toplantı Sayısı: 04 Konservatuvar Yönetim Kurulu 25.02.205 tarihinde saat 5:30 da Okul Müdür Vekili Prof.

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı