MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012"

Transkript

1 MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

2 ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 01 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi: Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đktisadi Đşletmesi Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı konsolide 1 Eylül 31 Ağustos 2011 ve 2012 dönemleri konsolide bilanço ve kar-zarar tabloları, dipnotları ve finansal analizler 01 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ DENETLEME KURULU RAPORU 1 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ BÜTÇESĐ

3 GÜNDEM

4 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı 11 Kasım 2012 GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama 2. Saygı duruşu 3. Toplantı Başkanlık Divanı Teşkili 4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu nun okunması ve görüşülmesi 5. Denetleme Kurulu Raporu nun okunması ve görüşülmesi 6. Çekmeköy ilçesinde Vakfımızca yaptırılarak Çekmeköy Belediyesi ne bağışlanan Sağlık Ocağı na ilişkin Mütevelli Heyeti nde görüşülmesi 7. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 8. Denetleme Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 9. Vakıf Senedi değişiklik önerisinin görüşülmesi 10. Boş olan mütevellilikler için Yönetim Kurulu tarafından önerilen isimlerin Mütevelli Heyeti nin onayına sunulması 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi (11 asil 7 yedek) 12. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi (3 asil 3 yedek) Eylül Ağustos 2013 bütçesinin sunumu ve onaylanması; Yönetim Kurulu na fasıllar arası nakil yetkisi verilmesi 14. Uygulamaya girerek zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran eğitim sistemi hakkında bilgi verilmesi 15. Dilekler ve kapanış

5 1 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

6 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 MALĐ DURUM... 2 Kredi Refinansmanları... 3 Tasarruf Tedbirleri... 4 VAKIF BÜNYESĐNDE YENĐ KADROLAR: EĞĐTĐM KOORDĐNATÖRÜ VE KURUMSAL ĐLETĐŞĐM... 6 EĞĐTĐM ALANINDAKĐ ÇALIŞMALAR... 7 Akademik Kurul... 7 Eğitim Master Planı... 7 Eğitimde Kurumsallaşma... 7 Eğitim Koordinatörlüğü... 7 Almanca Eğitim Danışmanlığı... 7 Almanca Eğitimi Eylem Planı... 8 Burs Yönetmeliği Yıllık Zorunlu Eğitim... 8 ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI... 9 Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Yıl Đlköğretim Okulu Çamlıca Anaokulu ĐELEV Eğitim Kurumları Ortak Etkinlikleri Kayıtlar ve Kadroda Genel Durum VAKIF BURSLARI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĐNCELEMESĐ HUKUK RAPORU ĐSTANBUL LĐSESĐ Yönetici Değişikliği Farklı Statü Çalışmaları Yurtdışından Öğrenci Nakli Destek Çalışmaları Đstanbul Lisesi ne Giriş... 25

7 Üniversite Giriş Başarısı Abitur Başarısı Almanca Dil Diploması Seviye Belirleme ve Almanca Dil Diploması Bitirme Sınavları (Deutsche Sprachdiplom) Başarısı Erken ve Uzaktan Öğrenim (Früh Fernstudium) Başarısı Diğer Başarılar Maddi Destekler ĐSTANBULSPOR KULÜBÜ DERNEĞĐ ĐSTANBUL ERKEK LĐSELĐLER DERNEĞĐ ĐSTANBUL ERKEK LĐSELĐLER DAYANIŞMA VAKFI SARI SĐYAH EĞĐTĐM ÖĞRETĐM VE DANIŞMANLIK HĐZMETLERĐ A.Ş

8 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı SUNUŞ Sayın Mütevellilerimiz, Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı nın ve Đktisadi Đşletmesi nin 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi gelir/gider hesaplarını, 31 Ağustos 2012 tarihli bilançosunu ve 1 Eylül Ağustos 2013 dönemi bütçesini inceleme ve onayınıza sunarız. Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde Dr. Levent Bıçakçı başkanlığında 16 kez toplanmış; bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Vakfımızı hedeflerine ulaştıracak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Vakfımızın eğitim çalışmalarını profesyonel anlamda geliştirmek ve desteklemek amacıyla sayın Bahar Ulusoğlu Emek 1 Ağustos 2012 tarihinde Eğitim Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. Bu yıl Vakfımız Mütevelli Heyet Üyelerinden Müfit Sarıoğlu, Fadıl Altop, Asaf Günhan, Mehmet Oluç ve Nuri Otay ın vefatları bizleri üzmüştür. Yönetim kurullarımızda yer alarak veya çeşitli çalışmalarıyla Vakfımıza destek veren mütevellilerimizi rahmet ile anar, kederli ailelerine ve Sarı Siyahlı camiamıza başsağlığı dileriz. Saygılarımızla, 2012 / 1

9 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MALĐ DURUM Geride bıraktığımız çalışma döneminde nakit akışı açısından başarılı bir yıl yaşamıştır. Bir önceki dönem yaşanan kur artışı kaynaklı zarar, bu dönem Türk Lirası nın değer kazanması ile birlikte karlılığımıza önemli katkı sağlamıştır. Vakıf ve Đktisadi Đşletme 01 Eylül Ağustos 2012 döneminde konsolide bazda, net gelirlerimiz %6.8 artarak 21.5 milyon TL olurken, satılan hizmet maliyetlerimiz sadece %1.7 artarak 16.5 milyon TL olmuş, bunun sonucunda brüt karımız %27.8 artışla 5.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel faaliyet giderlerimiz sadece %1.4 artarak 2.8 milyon TL olarak gerçekleşmiş, bunun sonucunda faaliyet karımız %89.2 artışla 2.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu olumlu gelişmelerin yanısıra, gelirlerimizin neredeyse tümünün TL, uzun vadeli banka kredilerimizin ise USD ve Euro cinsinden olmalarına rağmen döviz açık pozisyonumuz geçen dönem 3.6 milyon TL kambiyo zararı oluştururken bu dönem net 0.6 milyon TL kambiyo karımız olmuştur. Kur artışlarının faiz ödemelerimize olumsuz katkısı azalmış, faiz giderimiz %17.6 artarak 1.5 milyon TL olmuştur. Kambiyo zararlarının etkisi ortadan kalkması ve faaliyet karlılığının artması nedeniyle Vakfımız bir önceki dönem 4.2 milyon TL zarar etmişken, son dönemde 674 bin TL dönem kar etmiştir. Son dönemde konsolide bilançomuzdaki büyüme %0.7 olarak gerçekleşmiş ve bilanço büyüklüğümüz 55.2 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Vergi, faiz ve mali borç anaparası ödemesinde kullanılan ve finans dünyasında FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) olarak adlandırılan faaliyet nakit akımımız %38 artışla 2.9 milyon TL pozitif nakit akımı olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada faiz ve borç geri ödemelerinin dönem karı değil, faaliyet nakit akımıyla yapıldığını dikkatinize sunmak isteriz. Yükümlülüklerimiz tarafında ise, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda aşağıda detaylandıracağımız uzun vadeli kredilerimizin vadeleri, çalıştığımız Türkiye Đş Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Denizbank ile görüşülerek, faaliyet nakit akımlarımıza uygun ödeme koşullarını sağlayacak şekilde uzun vadeye yayılmıştır. Ayrıca ülkemizin önde gelen diğer bir bankası Akbank da çalıştığımız bankalar arasına katılmış ve Vakfımıza teminatsız kredi limiti tahsis etmiştir. Okul taksidi tahsilatlarımızın dönemsel olarak Şubat ayında bitmesi sonucunda Vakfımız mevsimsel olarak kısa vadeli kredi kullanmaya başlamakta, Mayıs ayındaki kayıt yenileme döneminde yapılan tahsilatlar ile bu kısa vadeli kredileri geri ödenmektedir. Bu dönemde de, başka bir yabancı kaynağa ihtiyaç duymadan, dönem içerisinde Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası, Denizbank ve Akbank tan kullanmış olduğumuz kısa vadeli krediler kapatılmış, bu bankalardan daha önce kullanmış olduğumuz uzun vadeli kredilerimizin vadesi gelen ve aşağıda detayını verdiğimiz taksitleri ödenmiştir / 2

10 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2011 Eylül-2012 Ağustos döneminde eski ödeme programı kapsamında ödenen banka kredisi taksitleri aşağıdaki gibidir: BANKA ANAPARA FAĐZ TOPLAM Türkiye Garanti Bankası ( ) Türkiye Đş Bankası 1.dilim ( ) Türkiye Đş Bankası 2.dilim ($) Türkiye Đş Bankası 3.dilim ($) Denizbank ($) Türkiye Garanti Bankası ( ) (*) Türkiye Đş Bankası ( ) (*) Türkiye Đş Bankası ($) (*) (*) Aşağıda açıklanan kredi refinansmanları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu çalışma döneminde toplam Euro anapara ve USD uzun vadeli kredi anapara geri ödemesi yapılmıştır. Ayrıca dönem içinde toplam karşılığı TL olan kısa vadeli krediler kullanılıp yine dönem içerisinde hepsi geri ödenmiştir. Kredi Refinansmanları Bir önceki Çalışma Raporumuzda, dünya ekonomisinin son 3 yıldır içinde bulunduğu olumsuz koşulların etkilerine değinerek, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek geçiçi finansman sıkıntıları düşünülerek Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası ve Denizbank la yeni limitlerimizin gözden geçirilmesine yönelik görüşmelere başladığımızı belirtmiştik. Görüşmeler dönem içinde başarıyla sonuçlanmış ve yeni vade yapıları sonrasında, Vakfımızın 31 Ağustos 2012 itibariyle uzun vadeli kredi anapara borçları ve koşulları aşağıda özetlendiği gibi değişmiştir: BANKA DÖVĐZ ANAPARA FAĐZ VADE NOT Türkiye Garanti Bankası EUR %7,50 7 yıl (1) Türkiye Đş Bankası EUR Libor (aylık) + %6 79 ay (2) Türkiye Đş Bankası USD Libor (aylık) + %6 79 ay (2) Denizbank USD %7,25 6 yıl (3) (1) Önceki ödeme planında yer alan kredi geri ödemelerimiz, vade geldiğinde başka kaynaklar kullanılarak kapatılmak kaydıyla 7 yıl vadeyle tekrar kullandırılacaktır. Bu yapı altında Haziran 2012 de Euro geri ödenmiş olup halen kullanılmamıştır. (2) Mevcut kredilerin anapara bakiyeleri Ağustos 2012 den başlamak üzere anapara+faiz olarak 79 ayda ödenmek üzere refinanse edilmiştir. (3) Mevcut USD uzun ve USD kısa vadeli kredileri kapatılmak üzere 1 yılı anapara ödemesiz 6 ayda bir faiz ödemeli; 5 yılı 6 ayda bir anapara+faiz ödemeli olmak üzere 6 yıl vadeli olarak Temmuz 2012 de kullanılmıştır / 3

11 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yukarıdaki tabloda özetlendiği gibi, görüşmeler sonrasında tüm uzun vadeli kredilerimiz yeni ve daha uzun vade yapılarına sahip olmuştur. Bunun sonucunda yukarıda değinilen kısa vadeli kredi kullanım ihtiyacımız da azalacaktır Fark % Fark EUR ( ) -%29 USD %14 Özet olarak, Vakfımız yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi borçlarını net olarak azaltmıştır. Döviz kurlarının etkisiyle, kredi borçlarımızın TL karşılığı TL olmuştur. Öte yandan mali durumumuzu güçlendirmek adına bazı tasarruf tedbirleri de alınmıştır. Đlk aşamada Satışların Maliyeti altında raporlanan okul işletmeleri giderleri ile Faaliyet Giderleri altında raporlanan Vakfımız merkezi giderleri enflasyonun oldukça altında oranlarda, sırasıyla %1.7 ve %1.3 artmıştır. Gelir tarafındaki artışın da etkisiyle faaliyet karımız %89 artışla 2.2 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Tasarruf Tedbirleri Böyle olmakla birlikte, en büyük gelir kalemimiz olan okullarımız eğitim ve yemek gelirleri brüt %8.4 artarken aynı alanlarda verilen indirimlerin %14.4 artması nedeniyle net gelirlerimiz sadece %6.8 artmıştır. Çalışma dönemimizi Vakfımızın geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı hedefleyerek burs ve indirim uygulamalarımızı tekrar gözden geçirmek, haksızlıkları ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak yönünde değerlendirdik. Bu kapsamda ĐELEV Eğitim Kurumları Burs ve Đndirimler Yönetmeliği revize edilerek 3 Nisan 2012 tarihinde yönetim kurulunca onaylanıp yürürlüğe girmiştir. Milyon TL Fark TL Fark % Eğitim ve yemek brüt gelirleri %14.4 Eğitim ve yemek burs ve indirimleri (4.1) (3.7) (0.3) %8.3 Peşin ödeme indirimleri (0.6) (0.3) (0.3) %51.8 Eğitim ve yemek net gelirleri %21.4 Đndirimler / Brüt Gelirler %19.8 % puan gelir projeksiyonumuza göre, bir önceki yıla göre 40 net öğrenci artışı ile yıllık eğitim ve yemek ücreti artışlarından ve burs ve indirimlerden planlanan tasarruflar sonrasında 4 milyon TL gelir artışı öngörmekteyiz / 4

12 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Böyle olmakla birlikte, Bazı öğretmenlerimizin hamile olması nedeniyle her bir pozisyon ikinci bir öğretmen istihdam etmek zorunda kalmamız, Cağaloğlu ve 125. Yıl ilkokullarımızda şube sayısının artması nedeniyle ek öğretmen ihtiyacı, akademik başarıyı desteklemek üzere kazanım takviye etüdü ve gelecek yıl son kez uygulanacak SBS destek etüdü için ek öğretmen ihtiyacı, ve bazı gerekli yeni kadroların eklenmesi nedenleriyle tasarruf tedbirlerimizden kazanımlarımız önemli ölçüde personel giderlerine kanalize olacaktır. Vakfımızın ve Đktisadi Đşletmemizin bilanço ve gelir-gider tablolarını ayrı ayrı ve konsolide edilmiş olarak raporumuzun ilerleyen sayfalarında inceleme ve onayınıza sunarız / 5

13 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı VAKIF BÜNYESĐNDE YENĐ KADROLAR: EĞĐTĐM KOORDĐNATÖRÜ VE KURUMSAL ĐLETĐŞĐM ĐELEV Eğitim Kurumları eğitim faaliyetlerini profesyonel kapasite ve yetkinlikle kurumsal olarak desteklemek amacıyla Bahar Ulusoğlu Emek Ağustos ayında aramıza katılmıştır. ĐELEV Eğitim Master Planı çerçevesinde yapılan bu düzenlemeden başka Eğitim Komisyonu, Akademik Kurul olarak yeniden yapılanmış, Yönetim Kurulu adına eğitim faaliyetlerini ve koordinasyonunu takip etmek ve ilk değerlendirmeleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Đzzet Tor Akademik Kurul Başkanı olarak atanmıştır. Akademik Kurulda Eğitim Koordinatörü ve Vakıf Genel Müdürü ile Yönetim Kurulunca atanmak üzere ve eğitsel ihtiyaca göre tespit edilecek eğitimciler ve diğer üyeler görev alacaktır. Eğitim çalışmalarının Almanca ve Almanya bacağında çalışmak üzere, Đstanbul Lisesi önceki Almanca Bölüm Başkanı George Michael Schopp fahri danışman olarak destek verecektir. Schopp Almanya daki okul müdürlüğünün yanısıra Auslandschule müfettişi olarak çalışmaktadır ve Almanya dışındaki Deutsch als Fremdsprache uygulamalarından gördüğü deneyimleri Vakfımıza aktaracaktır. ĐELEV kurumsal iletişim çalışmalarını geçmişteki uygulamalarımızdan daha güçlü olarak düzenlemek amacıyla, hedef kitle grupları, sosyal paydaşları ve genel ifadeyle tüm kamuoyu ile güçlü, sağlam ve güvenilir bağlar kurup geliştirmesini sağlamak vizyonu ile Mayıs 2012 tarihi itibariyle Özlem Beşe bölüm yöneticisi olarak görevine başlamıştır. Bölüm bünyesinde ĐELEV ve ĐELEV Eğitim Kurumları nın kurum kimliğine, iş ve iletişim hedeflerine uygun iletişim faaliyetleri ile hedeflerine ulaşmasına katkı sağlama misyonu ile, stratejik iletişim, etkinlik, reklam, tanıtım, pazarlama, marka, araştırma geliştirme, imaj izleme, medya iletişimi, CRM vb. tüm alt disiplinlerde iletişim etkinlikleri düzenleyerek uygulama aşamalarını gerçekleştirmek, medyada etkin mesajlarla yer alınmasını sağlayarak, kurumun yapısına uygun konumlandırılmasını sağlamak, kurum içerisinde ortak bir iletişim dili oluşturmak amacıyla projeler üretmek üzere çalışmalar sürdürülecektir / 6

14 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı EĞĐTĐM ALANINDAKĐ ÇALIŞMALAR Akademik Kurul Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyeler ile Vakıf Genel Müdürü, Eğitim Koordinatörü ve Okul Müdürlerinden oluşan, Eğitim Komisyonu, Eğitim yılı başında, Akademik Kurul adı ile yeniden oluşturulmuştur. Akademik Kurul, okullardaki eğitim faaliyetlerinin içeriğini, stratejilerini ve politikalarını Yönetim Kurulu nun öngördüğü doğrultuda oluşturmakla görevlidir. Bu sorumluluk kapsamında çalışma dönemi içinde gerçekleştirdiği çalışmalar aşağıda özet şekilde belirtilmiştir: Eğitim Master Planı ĐELEV Eğitim Kurumları nın idealleri doğrultusunda çalışmalarının amaç, hedef ve ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanan Eğitim Master Planı hem eğitsel içerikleri, hem de kurumların yönetsel yapılanmasıyla ilgili detayları içermektedir. Master Plan da ĐELEV eğitim çalışmalarının gönüllü çalışan görevlilerin denetiminde ve profesyonel yöneticiler eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. Eğitim Master Planı nın hedefleri i) akademik açıdan başarılı, ii) dünya insanı olmak üzere yaşam eğitimi alan, iii) Alman dili ve kültürü eğitimi ile yetişen ve Đngilizce ye de hakim, iv) Đstanbul Erkek Lisesi camiası ruhunu taşıyan gençler yetiştirmektir. Eğitimde Kurumsallaşma ĐELEV Eğitim Kurumları nın Eğitim Master Plan nın amaç ve hedeflerine uygun olarak yeniden yapılandırılması çalışmaları sürmektedir. Hayalgücü Tanıtım iletişim ajansı ile başlatılan kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde, eğitim kurumlarında kullanılan tüm araç, sunum, dil ve politikalara da aktarılmaya başlanmıştır. Eğitim Koordinatörlüğü Okullarda yürütülen akademik çalışmaların eğitim alanında uzman bir profesyonel yönetici tarafından koordine edilmesi amacıyla, vakıf misyon ve hedeflerinin gerçekleşebilmesi için okul müdürleriyle beraber çalışmak üzere eğitim koordinatörlüğü görevine getirilen Sayın Bahar Ulusoğlu Emek 1 Ağustos 2012 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Almanca Eğitim Danışmanlığı Okullardaki Almanca bölümlerince sürdürülen dil eğitimine katkıda bulunmak, Abitur, Sprachdiplom, akreditasyon gibi konularda destek sağlamak üzere, Đstanbul Lisesi eski 2012 / 7

15 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Almanca Bölüm Başkanı sayın Michael Schopp tan fahri danışmanlık hizmeti alınmaya başlanmıştır. Almanca Eğitimi Eylem Planı Almanca eğitiminin daha etkin hale getirilmesine yönelik bir eylem planının hazırlanması amacıyla Eğitim Koordinatörü nün sorumluluğunda, okul müdürleri ve Almanca bölüm yöneticilerinin katılımıyla çalışmalar yapılmaktadır. Eylem planı, eğitim yılında uygulamaya konulacaktır. Bu plan çerçevesinde öncelikle kendi öğrencilerimizle uygulanmak üzere, doğal öğrenme ile kültürel değişime, yeteneklerin keşfine ve yabancı dilin kullanılabilmesine olanak sağlamak üzere 3-12 yaş aralığındaki çocuklarla iletişim dilinin sadece Almanca olacağı hafta sonları uygulanacak 6 farklı atölye çalışması uygulamaya konmuştur. Yabancı dilin ancak küçük yaşta edinilebildiği gerçeğinden yola çıkarak anaokullarının yanısıra 1. ve 5. sınıflarda da ders saatlerinin artırılmasına karar verilmiştir. 1. sınıflarda Almanca programı yeniden yapılandırılmıştır. Bunun dışında öğrencilerimizin yabancı dili ve kültürü ülkesinde öğrenebilmesi için geziler ve kayak haftaları düzenlenmiştir. Yakın dönemde de yabancı dilde yapılacak şekilde haftasonu spor okulları planlanmaktadır. Burs Yönetmeliği ĐELEV Yönetim Kurulu nun 03 Nisan 2012 tarihli toplantısında karar altına alınan, ĐELEV Eğitim Kurumları na devam eden veya başlayacak olan öğrenciler ile Sarı Siyahlı çalışanların çocuklarına verilecek burs ve indirimlerin tanımlarını ve bunların uygulama esaslarını kapsayan, yeniden yapılandırılan burs yönetmeliğimiz Eğitim ve Öğretim yılı için uygulanmaya başlanmıştır. Yönetmelikte yer alan burs/indirimlerin tanımları ve uygulama esasları, öğrencilerimiz için burs olanağı sunarken adil olmayan uygulamaları önlemek, kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda onların bireysel yeteneklerini, başarı ve gayretlerini desteklemeyi ilke edinerek, yarınların eğitim dünyasında kalıcı olabilmek için eğitim hizmetlerimizi iyileştirme anlayışıyla oluşturulmuştur. 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Akademik Kurul, 12 yıllık zorunlu eğitimin yasalaşması nedeniyle, ĐELEV Eğitim Kurumları nın yeni düzen içinde varlıklarını koruyup geliştirebilmelerine olanak sağlayacak önlemlere ilişkin çalışmalarını, konunun uzmanlarının da katılımıyla sürdürmektedir. Bu çalışmaların ışığında zorunlu bir çok projenin yakın dönemde vakfın gündemine geleceği söylenebilir. Bu yeni durumla ilgili bilgilendirme genel kurulumuzun ayrı bir maddesi olarak gerçekleştirilecektir / 8

16 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Okulumuz eğitim yılına okul müdürü M. Banu Keskin, müdür başyardımcısı Emrah Özdemir, müdür yardımcısı Özgür Karahasanoğlu yönetiminde başlamıştır yılında 14. mezunlarını veren okulumuzdan 36 öğrencimiz mezun olmuştur. Okulumuz yeni ders yılına 468 öğrenci mevcudu ile başlamıştır. Fatih ilçesinde 17. eğitim öğretim yılına başlayan okulumuzda 74 öğretim kadrosu ve 10 ek ders ücretli öğretmenler ile kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir ders yılında Nisan 2012 itibariyle 8. sınıf öğrencileri için Yoğunlaştırılmış SBS Hazırlık Programı na başlanmış, program doğrultusunda ders + telafi şekline dönüştürülen ders programı ile öğrencilere ek olarak 17 GDS (Genel Değerlendirme Sınavı) uygulanmıştır. Her dersten bireysel çalışmaların gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında öğrenci ve velilere yönelik; sınav kaygısı çalışmaları, sınav taktikleri programları, moral gezi ve etkinlikleri ve sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sınav sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde öğrencilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir. Alman Kültür Merkezi nin, Avrupa ortak dil kriterlerine göre hazırlayıp uyguladığı, uluslararası geçerliliği olan Fit in Deutsch 1 ve Fit in Deutsch 2 sınavlarına Vakfımızın kararı ile tüm 5. ve 7. sınıflarımızdaki öğrenciler katılmıştır. 5. sınıf öğrencilerimizden 72 öğrenci Fit in Deutsch 1 sınavına katılmış ve 70 öğrencimiz başarılı olmuştur. 7. sınıf öğrencilerimizden 42 öğrenci Fit in Deutsch 2 sınavına katılmış olup, 39 u başarılı olmuş ve uluslararası sertifika almaya hak kazanmıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan Đngilizce dil sınavlarına katılan 56 öğrencimiz sınavı başarıyla tamamlamıştır. Almanca eğitimine destek amaçlı düzenlediğimiz yurt dışı eğitim ve kültür programları kapsamında öğretmenleri ile birlikte, ve 6. sınıflardan 25 öğrencimiz velileri ile birlikte Ocak 2012 tarihleri arasında Augsburg da bulunan DID Enstitüsü Dil Okulu na, ve 7. Sınıflardan 27 öğrenci ise 17 Haziran 01 Temmuz 2012 tarihleri arasında Bad Schüssenried Yaz Okulu na katılmıştır eğitim öğretim yılı resmi müsabakaları kapsamında düzenlenen turnuvalarda Basketbol Küçük Erkek Takımı Đlçe ikinciliği, Voleybol Küçük Kız Takımı Đlçe üçüncülüğü, Tenis Yıldız Kız Takımı Đstanbul ikinciliği ve Türkiye beşinciliği kazanmıştır. Tamamlanan eğitim yılında farklı başlıklarda okulumuzda 119 etkinlik düzenlenmiş, 43 şehir içi, 9 şehir dışı, 2 yurt dışı gezi yapılmıştır / 9

17 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu Başarı Durumu 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarına ilişkin bazı istatistikler şu şekildedir. Sınava Giren Öğrenci Sayımız Sınıf Yıl Sonu Başarı Ortalamamız Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf SBS Ortalamamız OYP Puan Ortalamamız Puan Dağılımları SBS Puan Dağılımı (Özel Okullar) OYP Puan Dağılımı (Anadolu Liseleri) altı 2 1 Ders Bazında Tam Yapan Öğrenci Sayısı Türkçe 14 Matematik 5 Fen Bilimleri 7 Sosyal Bilimler 6 Yabancı Dil 5 Ders Başarıları Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Yabancı Dil Test Ağırlık Katsayısı Soru Sayısı Türkiye Geneli Net Ortalama 11,3 4,4 6,2 9,7 4,5 ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu Net Ortalama Türkiye Geneli Başarı Yüzdesi ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu Başarı Yüzdesi 21,7 16,0 16,7 17,7 11,6 % 49 % 21 % 31 % 48 % 23 % 91 % 80 % 83 % 88 % / 10

18 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2012 Orta Öğretim Kurumlarına Yerleşme Listesi ANADOLU VE FEN LĐSELERĐ Öğrenci Sayısı Đstanbul Erkek Lisesi 2 Kadıköy Anadolu Lisesi 2 Cağaloğlu Anadolu Lisesi 1 Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi 1 Yaşar Acar Fen Lisesi 1 Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Nişantaşı Anadolu Lisesi 1 Yeşilköy Anadolu Lisesi 1 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 2 Dede Korkut Anadolu Lisesi 1 Adile Mermerci Anadolu Lisesi 1 Kağıthane Anadolu Lisesi 1 Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 1 Kartal Anadolu Lisesi 1 Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi 1 Toplam 19 YABANCI ÖZEL OKULLAR Üsküdar Amerikan Lisesi 1 Alman Lisesi 1 Sankt Georg Avusturya Lisesi Ve Ticaret Okulu 1 Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 1 Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 1 Saint Benoit Fransız Lisesi 1 Toplam 6 ÖZEL TÜRK OKULLARI Özel Şişli Terakki Anadolu Lisesi 2 FMV Nişantaşı Işık Lisesi 2 Özel MEF Lisesi 2 Özel Kültür Fen Lisesi 2 Đstek Vakfı Bilge Kağan Lisesi 1 Özel Uğur Anadolu Lisesi 1 Toplam 10 DĐĞER ÖZEL OKULLAR Victoria High School - Kanada 1 Toplam / 11

19 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okulumuz Eğitim yılına okul müdürü Şebnem Kanmaz, müdür başyardımcısı Türkan Dingaz, müdür yardımcıları Nejat Yavuz ve Akın Kökdemir yönetiminde başlamıştır yılında ilk mezunlarını veren okulumuzdan 25 öğrencimiz mezun olmuştur. Okulumuz yeni ders yılına 528 öğrenci mevcudu ile başlamıştır. Çekmeköy ilçesinde 4. eğitim öğretim yılına başlayan okulumuzda 76 kişilik öğretmen kadrosu ve 8 ek ders ücretli öğretmenler ile kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir ders yılında Nisan 2012 itibariyle 8. sınıf öğrencileri için Yoğunlaştırılmış SBS Hazırlık Programı na başlanmış, program doğrultusunda ders + telafi şekline dönüştürülen ders programı ile öğrencilere ek olarak 14 GDS (Genel Değerlendirme Sınavı) uygulanmıştır. Her dersten bireysel çalışmaların gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında öğrenci ve velilere yönelik; sınav kaygısı çalışmaları, sınav taktikleri programları, moral gezi ve etkinlikleri ve sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sınav sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde öğrencilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir. Alman Kültür Merkezi nin, Avrupa ortak dil kriterlerine göre hazırlayıp uyguladığı, uluslararası geçerliliği olan Fit in Deutsch 1 ve Fit in Deutsch 2 sınavlarına 5. ve 7. sınıflarımızdan isteyen öğrencilerimiz katılmıştır. 5. sınıf öğrencilerimizden 41 öğrenci Fit in Deutsch 1 sınavına katılmış ve 38 öğrencimiz başarılı olmuştur. 7. sınıf öğrencilerimizden 11 öğrenci Fit in Deutsch 2 sınavına katılmış olup, tamamı başarılı olmuş ve uluslararası sertifika almaya hak kazanmıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılanđngilizce dil sınavlarına katılan 145 öğrencimiz sınavı başarıyla tamamlamıştır. Almanca eğitimine destek amaçlı yurtdışı eğitim ve kültür programları kapsamında öğretmenleri ile birlikte, ve 6. sınıflardan 12 öğrencimiz,18 27 Ocak tarihleri arasında Augsburg da bulunan DID Enstitüsü Dil Okulu na, 8. sınıflardan 9 öğrencimiz, Haziran tarihleri arasında Berlin Yaz Okulu na, ve 7. sınıflardan 9 öğrencimiz ise 17 Haziran 01 Temmuz tarihleri arasında Lindenberg Yaz Okulu na katılmıştır resmi müsabakaları kapsamında düzenlenen ilçe turnuvalarında minik kız voleybol takımımız 1 incilik, küçük erkek basketbol takımımız 3 üncülük kazanmıştır. Öğrencilerimiz sene başından itibaren sanat, spor, bilim başlıklarında okulumuz öğretmenleri ve ders ücretli öğretmenler ile 16 farklı branşta kulüp çalışmalarına katılarak sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler sürdürmüşlerdir. Tamamlanan eğitim yılında farklı başlıklarda okulumuzda sınıf seviyelerine uygun gezi, sergi, sunum, panel ve söyleşilere katılmışlardır. Yıl boyunca farklı seviyelere dağılan etkinlikler düzenlenmiş, 45 şehir içi, 9 şehir dışı gezi yapılmıştır / 12

20 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu Başarı Durumu 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarına ilişkin bazı istatistikler şu şekildedir. Sınava Giren Öğrenci Sayısı Sınıf Yıl Sonu Başarı Ortalamamız Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf SBS Ortalamamız OYP Puan Ortalamamız Puan Dağılımları SBS Puan Dağılımı (Özel Okullar) OYP Puan Dağılımı (Anadolu Liseleri) altı 1 1 Ders Bazında Tam Yapan Öğrenci Sayısı Türkçe 9 Matematik 7 Fen Bilimleri 6 Sosyal Bilimler 10 Yabancı Dil 1 Ders Başarı Yüzdeleri Fen Türkçe Matematik Bilimleri Sosyal Bilimler Yabancı Dil Test Ağırlık Katsayısı Soru Sayısı Türkiye Geneli Net Ortalama ĐELEV 125. Yıl Đlköğretim Okulu Net Ortalama Türkiye Geneli Başarı Yüzdesi ĐELEV 125. Yıl Đlköğretim Okulu Başarı Yüzdesi 11,3 4,4 6,2 9,7 4,5 21,0 16,6 17,7 18,2 13,0 % 49 % 21 % 31 % 48 % 22.5 % 91 % 83 % 89 % 91 % / 13

21 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2012 Orta Öğretim Kurumlarına Yerleşme Listesi ANADOLU VE FEN LĐSELERĐ Öğrenci Sayısı Kabataş Erkek Lisesi 1 Burak Bora Anadolu Lisesi 1 Kadir Has Anadolu Lisesi 2 Üsküdar Anadolu Lisesi 1 Kadıköy Lisesi 1 TEB Ataşehir Anadolu Lisesi 1 Sancaktepe Anadolu Lisesi 1 Toplam 8 YABANCI ÖZEL OKULLAR Amerikan Robert Lisesi 2 Alman Lisesi (%50 Burslu) 1 Saint Joseph Fransız Lisesi 2 SanktGeorg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 1 Đtalyan Lisesi 1 Toplam 7 ÖZEL TÜRK OKULLARI TEV Đnanç Türkeş Özel Lisesi (%50 Burslu) 1 Özel Şişli Terakki Lisesi 1 Özel FMV Işık Fen Lisesi 1 Özel FMV Işık Lisesi 1 Özel MEF Lisesi 1 Özel Irmak Lisesi (%100 Burslu) 1 Özel Eyüboğlu Lisesi (%100 Burslu) 1 Özel ALEV Lisesi 1 Özel Moda Fen Lisesi 1 Özel Đstek Belde Lisesi 1 Toplam / 14

22 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Çamlıca Anaokulu Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında Okul Aile Birliğinin de desteği ile tüm yaş gruplarımızla birlikte 33 kültürel etkinlik gerçekleştirilmiştir. 5-6 Yaş Grubumuzdan mezun olan 33 öğrencimizden 27 si 1. sınıfa, 4-5 Yaş Grubumuzdaki öğrencilerimizden 1 i Anasınıfına, eğitim ve öğretim yılı için ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu na kayıt yaptırmıştır. Yeni eğitim sistemine göre 4-5 Yaş Grubumuzdaki 3 öğrencimiz de ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu na, 1 öğrencimiz de ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu na 1. sınıfa kaydını yaptırmıştır Eğitim ve öğretim yılı için öğrenci ve sınıf dağılımları aşağıaki gibidir. A Şubesi Mevcudu B Şubesi Mevcudu TOPLAM Mevcut 3 Yaş Grubu Yaş Grubu Ana sınıfı TOPLAM eğitim ve öğretim yılında bir önceki yıl da olduğu gibi, sınıfların günde 3 ders saati (2 tam saat) yoğunlaştırılmış Almanca dersi yaptığı, her bir sınıf öğretmeninin sorumluluğu kendisine verilmiş tek bir sınıfın gelişimini takip ettiği ve zenginleştirilmiş Ana Dili etkinlikleri ile desteklenmiş bir okul öncesi eğitim programı olarak uygulanacaktır. ĐELEV Eğitim Kurumları Ortak Etkinlikleri Đstanbulspor işbirliği ile yıl boyunca cumartesi günleri yapılan çalışmalarda öğrencilerimize spor branşlarında hizmet vermiştir. Bu yıl bu etkinliklere sanat branşları da eklenerek çalışmalar genişletilmiş olarak uygulanmıştır. Her yıl Vakıf okulları ile ortak olarak gerçekleştirilen Vakıf Okulları Resim Sergisi Koç Sanayi Müzesinde her sınıf seviyesinden seçilen eserlerle veli ve ziyaretçilere sunuldu. ĐELEV Eğitim Kurumları nın birlikte hazırlandıkları konser, performans ve resim sergisi ĐELEV Sanat Gecesi adıyla 5 Mayıs 2012 tarihinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde yapıldı. ĐELEV Eğitim Kurumları öğrencileri ve Đstanbul (Erkek) Lisesi öğrencileri, ĐEL Mezunlar Derneği mensupları ile eski Đstanbulspor bisikletçilerinden oluşan grup ile birlikte Çanakkale Savaşı nda şehit düşen ağabeylerini anmak, vefa borçlarını yerine getirmek, dayanışma ve 2012 / 15

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 1 EYLÜL 2012 31 AĞUSTOS 2013 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR 1

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Nispetiye Cad. Ak Merkez E3 Blok Kat:1 34340 Etiler, Beşiktaş/İstanbul Tel:

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz. 22 Mart 2009

2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz. 22 Mart 2009 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu na Hoşgeldiniz 22 Mart 2009 2007 2008 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 Başkan Av. Argun EĞMĐR 86 Başkan Yardımcısı Sevil ÖZCĐĞER Genel Sekreter Kemal MĐLANĐ 86 Sayman Av. Fehmi

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu Geleceğiniz için daha fazlası 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Genel Bilgiler 2 Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı 3 Kurumsal Değerlerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Genel Müdür ün Mesajı 8 Yönetim

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları FAALİYET RAPORU 2009 Bölüm I - Sunuş -Uygunluk Raporu -Yönetim Kurulu ve Genel Müdür den Mesaj -Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu -Tarihçe -Vizyon & Misyon -2008 Türkiye Sigorta Sektörü Gelişmeleri

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 17 inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat. Bu

Detaylı

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Geleceğiniz İçin Daha Fazlası Kuruluşumuzdan bu yana lider olduğumuz Hayat Sigortaları Branşı nda 589 milyon TL lik prim üretimi ve %21,7 lik pazar payı ile 2012 yılında da sektör

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu. Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır.

Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu. Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır. Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu 1 2014 Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır. 2 Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem 01.01.2014 31.12.2014 Banka nın Ticaret Unvanı Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. NİN YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. NİN YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. NİN YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Şirketimizin 2013 yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan 46. Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle tüm

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank) Türkiye de özel sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2006 YILI FAALİYET RAPORU Merkez: Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:1 34340 Etiler Beşiktaş/İstanbul Tel:+90 212 282 01 70 Fax:+90 212 282 01 65 www.akmerkez.com.tr

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 2003 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 2003 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 2003 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 16.03.2004 2003 Yılı Faaliyetleri Saygıdeğer Ortaklarımız, 2003 yılı Faaliyet Raporunu görüşlerinize sunuyoruz. I - GİRİŞ

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı