MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012"

Transkript

1 MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

2 ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 01 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi: Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đktisadi Đşletmesi Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı konsolide 1 Eylül 31 Ağustos 2011 ve 2012 dönemleri konsolide bilanço ve kar-zarar tabloları, dipnotları ve finansal analizler 01 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ DENETLEME KURULU RAPORU 1 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ BÜTÇESĐ

3 GÜNDEM

4 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı 11 Kasım 2012 GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama 2. Saygı duruşu 3. Toplantı Başkanlık Divanı Teşkili 4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu nun okunması ve görüşülmesi 5. Denetleme Kurulu Raporu nun okunması ve görüşülmesi 6. Çekmeköy ilçesinde Vakfımızca yaptırılarak Çekmeköy Belediyesi ne bağışlanan Sağlık Ocağı na ilişkin Mütevelli Heyeti nde görüşülmesi 7. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 8. Denetleme Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 9. Vakıf Senedi değişiklik önerisinin görüşülmesi 10. Boş olan mütevellilikler için Yönetim Kurulu tarafından önerilen isimlerin Mütevelli Heyeti nin onayına sunulması 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi (11 asil 7 yedek) 12. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi (3 asil 3 yedek) Eylül Ağustos 2013 bütçesinin sunumu ve onaylanması; Yönetim Kurulu na fasıllar arası nakil yetkisi verilmesi 14. Uygulamaya girerek zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran eğitim sistemi hakkında bilgi verilmesi 15. Dilekler ve kapanış

5 1 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

6 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 MALĐ DURUM... 2 Kredi Refinansmanları... 3 Tasarruf Tedbirleri... 4 VAKIF BÜNYESĐNDE YENĐ KADROLAR: EĞĐTĐM KOORDĐNATÖRÜ VE KURUMSAL ĐLETĐŞĐM... 6 EĞĐTĐM ALANINDAKĐ ÇALIŞMALAR... 7 Akademik Kurul... 7 Eğitim Master Planı... 7 Eğitimde Kurumsallaşma... 7 Eğitim Koordinatörlüğü... 7 Almanca Eğitim Danışmanlığı... 7 Almanca Eğitimi Eylem Planı... 8 Burs Yönetmeliği Yıllık Zorunlu Eğitim... 8 ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI... 9 Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Yıl Đlköğretim Okulu Çamlıca Anaokulu ĐELEV Eğitim Kurumları Ortak Etkinlikleri Kayıtlar ve Kadroda Genel Durum VAKIF BURSLARI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĐNCELEMESĐ HUKUK RAPORU ĐSTANBUL LĐSESĐ Yönetici Değişikliği Farklı Statü Çalışmaları Yurtdışından Öğrenci Nakli Destek Çalışmaları Đstanbul Lisesi ne Giriş... 25

7 Üniversite Giriş Başarısı Abitur Başarısı Almanca Dil Diploması Seviye Belirleme ve Almanca Dil Diploması Bitirme Sınavları (Deutsche Sprachdiplom) Başarısı Erken ve Uzaktan Öğrenim (Früh Fernstudium) Başarısı Diğer Başarılar Maddi Destekler ĐSTANBULSPOR KULÜBÜ DERNEĞĐ ĐSTANBUL ERKEK LĐSELĐLER DERNEĞĐ ĐSTANBUL ERKEK LĐSELĐLER DAYANIŞMA VAKFI SARI SĐYAH EĞĐTĐM ÖĞRETĐM VE DANIŞMANLIK HĐZMETLERĐ A.Ş

8 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı SUNUŞ Sayın Mütevellilerimiz, Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı nın ve Đktisadi Đşletmesi nin 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi gelir/gider hesaplarını, 31 Ağustos 2012 tarihli bilançosunu ve 1 Eylül Ağustos 2013 dönemi bütçesini inceleme ve onayınıza sunarız. Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde Dr. Levent Bıçakçı başkanlığında 16 kez toplanmış; bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Vakfımızı hedeflerine ulaştıracak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Vakfımızın eğitim çalışmalarını profesyonel anlamda geliştirmek ve desteklemek amacıyla sayın Bahar Ulusoğlu Emek 1 Ağustos 2012 tarihinde Eğitim Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. Bu yıl Vakfımız Mütevelli Heyet Üyelerinden Müfit Sarıoğlu, Fadıl Altop, Asaf Günhan, Mehmet Oluç ve Nuri Otay ın vefatları bizleri üzmüştür. Yönetim kurullarımızda yer alarak veya çeşitli çalışmalarıyla Vakfımıza destek veren mütevellilerimizi rahmet ile anar, kederli ailelerine ve Sarı Siyahlı camiamıza başsağlığı dileriz. Saygılarımızla, 2012 / 1

9 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MALĐ DURUM Geride bıraktığımız çalışma döneminde nakit akışı açısından başarılı bir yıl yaşamıştır. Bir önceki dönem yaşanan kur artışı kaynaklı zarar, bu dönem Türk Lirası nın değer kazanması ile birlikte karlılığımıza önemli katkı sağlamıştır. Vakıf ve Đktisadi Đşletme 01 Eylül Ağustos 2012 döneminde konsolide bazda, net gelirlerimiz %6.8 artarak 21.5 milyon TL olurken, satılan hizmet maliyetlerimiz sadece %1.7 artarak 16.5 milyon TL olmuş, bunun sonucunda brüt karımız %27.8 artışla 5.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel faaliyet giderlerimiz sadece %1.4 artarak 2.8 milyon TL olarak gerçekleşmiş, bunun sonucunda faaliyet karımız %89.2 artışla 2.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu olumlu gelişmelerin yanısıra, gelirlerimizin neredeyse tümünün TL, uzun vadeli banka kredilerimizin ise USD ve Euro cinsinden olmalarına rağmen döviz açık pozisyonumuz geçen dönem 3.6 milyon TL kambiyo zararı oluştururken bu dönem net 0.6 milyon TL kambiyo karımız olmuştur. Kur artışlarının faiz ödemelerimize olumsuz katkısı azalmış, faiz giderimiz %17.6 artarak 1.5 milyon TL olmuştur. Kambiyo zararlarının etkisi ortadan kalkması ve faaliyet karlılığının artması nedeniyle Vakfımız bir önceki dönem 4.2 milyon TL zarar etmişken, son dönemde 674 bin TL dönem kar etmiştir. Son dönemde konsolide bilançomuzdaki büyüme %0.7 olarak gerçekleşmiş ve bilanço büyüklüğümüz 55.2 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Vergi, faiz ve mali borç anaparası ödemesinde kullanılan ve finans dünyasında FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) olarak adlandırılan faaliyet nakit akımımız %38 artışla 2.9 milyon TL pozitif nakit akımı olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada faiz ve borç geri ödemelerinin dönem karı değil, faaliyet nakit akımıyla yapıldığını dikkatinize sunmak isteriz. Yükümlülüklerimiz tarafında ise, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda aşağıda detaylandıracağımız uzun vadeli kredilerimizin vadeleri, çalıştığımız Türkiye Đş Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Denizbank ile görüşülerek, faaliyet nakit akımlarımıza uygun ödeme koşullarını sağlayacak şekilde uzun vadeye yayılmıştır. Ayrıca ülkemizin önde gelen diğer bir bankası Akbank da çalıştığımız bankalar arasına katılmış ve Vakfımıza teminatsız kredi limiti tahsis etmiştir. Okul taksidi tahsilatlarımızın dönemsel olarak Şubat ayında bitmesi sonucunda Vakfımız mevsimsel olarak kısa vadeli kredi kullanmaya başlamakta, Mayıs ayındaki kayıt yenileme döneminde yapılan tahsilatlar ile bu kısa vadeli kredileri geri ödenmektedir. Bu dönemde de, başka bir yabancı kaynağa ihtiyaç duymadan, dönem içerisinde Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası, Denizbank ve Akbank tan kullanmış olduğumuz kısa vadeli krediler kapatılmış, bu bankalardan daha önce kullanmış olduğumuz uzun vadeli kredilerimizin vadesi gelen ve aşağıda detayını verdiğimiz taksitleri ödenmiştir / 2

10 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2011 Eylül-2012 Ağustos döneminde eski ödeme programı kapsamında ödenen banka kredisi taksitleri aşağıdaki gibidir: BANKA ANAPARA FAĐZ TOPLAM Türkiye Garanti Bankası ( ) Türkiye Đş Bankası 1.dilim ( ) Türkiye Đş Bankası 2.dilim ($) Türkiye Đş Bankası 3.dilim ($) Denizbank ($) Türkiye Garanti Bankası ( ) (*) Türkiye Đş Bankası ( ) (*) Türkiye Đş Bankası ($) (*) (*) Aşağıda açıklanan kredi refinansmanları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu çalışma döneminde toplam Euro anapara ve USD uzun vadeli kredi anapara geri ödemesi yapılmıştır. Ayrıca dönem içinde toplam karşılığı TL olan kısa vadeli krediler kullanılıp yine dönem içerisinde hepsi geri ödenmiştir. Kredi Refinansmanları Bir önceki Çalışma Raporumuzda, dünya ekonomisinin son 3 yıldır içinde bulunduğu olumsuz koşulların etkilerine değinerek, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek geçiçi finansman sıkıntıları düşünülerek Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası ve Denizbank la yeni limitlerimizin gözden geçirilmesine yönelik görüşmelere başladığımızı belirtmiştik. Görüşmeler dönem içinde başarıyla sonuçlanmış ve yeni vade yapıları sonrasında, Vakfımızın 31 Ağustos 2012 itibariyle uzun vadeli kredi anapara borçları ve koşulları aşağıda özetlendiği gibi değişmiştir: BANKA DÖVĐZ ANAPARA FAĐZ VADE NOT Türkiye Garanti Bankası EUR %7,50 7 yıl (1) Türkiye Đş Bankası EUR Libor (aylık) + %6 79 ay (2) Türkiye Đş Bankası USD Libor (aylık) + %6 79 ay (2) Denizbank USD %7,25 6 yıl (3) (1) Önceki ödeme planında yer alan kredi geri ödemelerimiz, vade geldiğinde başka kaynaklar kullanılarak kapatılmak kaydıyla 7 yıl vadeyle tekrar kullandırılacaktır. Bu yapı altında Haziran 2012 de Euro geri ödenmiş olup halen kullanılmamıştır. (2) Mevcut kredilerin anapara bakiyeleri Ağustos 2012 den başlamak üzere anapara+faiz olarak 79 ayda ödenmek üzere refinanse edilmiştir. (3) Mevcut USD uzun ve USD kısa vadeli kredileri kapatılmak üzere 1 yılı anapara ödemesiz 6 ayda bir faiz ödemeli; 5 yılı 6 ayda bir anapara+faiz ödemeli olmak üzere 6 yıl vadeli olarak Temmuz 2012 de kullanılmıştır / 3

11 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yukarıdaki tabloda özetlendiği gibi, görüşmeler sonrasında tüm uzun vadeli kredilerimiz yeni ve daha uzun vade yapılarına sahip olmuştur. Bunun sonucunda yukarıda değinilen kısa vadeli kredi kullanım ihtiyacımız da azalacaktır Fark % Fark EUR ( ) -%29 USD %14 Özet olarak, Vakfımız yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi borçlarını net olarak azaltmıştır. Döviz kurlarının etkisiyle, kredi borçlarımızın TL karşılığı TL olmuştur. Öte yandan mali durumumuzu güçlendirmek adına bazı tasarruf tedbirleri de alınmıştır. Đlk aşamada Satışların Maliyeti altında raporlanan okul işletmeleri giderleri ile Faaliyet Giderleri altında raporlanan Vakfımız merkezi giderleri enflasyonun oldukça altında oranlarda, sırasıyla %1.7 ve %1.3 artmıştır. Gelir tarafındaki artışın da etkisiyle faaliyet karımız %89 artışla 2.2 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Tasarruf Tedbirleri Böyle olmakla birlikte, en büyük gelir kalemimiz olan okullarımız eğitim ve yemek gelirleri brüt %8.4 artarken aynı alanlarda verilen indirimlerin %14.4 artması nedeniyle net gelirlerimiz sadece %6.8 artmıştır. Çalışma dönemimizi Vakfımızın geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı hedefleyerek burs ve indirim uygulamalarımızı tekrar gözden geçirmek, haksızlıkları ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak yönünde değerlendirdik. Bu kapsamda ĐELEV Eğitim Kurumları Burs ve Đndirimler Yönetmeliği revize edilerek 3 Nisan 2012 tarihinde yönetim kurulunca onaylanıp yürürlüğe girmiştir. Milyon TL Fark TL Fark % Eğitim ve yemek brüt gelirleri %14.4 Eğitim ve yemek burs ve indirimleri (4.1) (3.7) (0.3) %8.3 Peşin ödeme indirimleri (0.6) (0.3) (0.3) %51.8 Eğitim ve yemek net gelirleri %21.4 Đndirimler / Brüt Gelirler %19.8 % puan gelir projeksiyonumuza göre, bir önceki yıla göre 40 net öğrenci artışı ile yıllık eğitim ve yemek ücreti artışlarından ve burs ve indirimlerden planlanan tasarruflar sonrasında 4 milyon TL gelir artışı öngörmekteyiz / 4

12 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Böyle olmakla birlikte, Bazı öğretmenlerimizin hamile olması nedeniyle her bir pozisyon ikinci bir öğretmen istihdam etmek zorunda kalmamız, Cağaloğlu ve 125. Yıl ilkokullarımızda şube sayısının artması nedeniyle ek öğretmen ihtiyacı, akademik başarıyı desteklemek üzere kazanım takviye etüdü ve gelecek yıl son kez uygulanacak SBS destek etüdü için ek öğretmen ihtiyacı, ve bazı gerekli yeni kadroların eklenmesi nedenleriyle tasarruf tedbirlerimizden kazanımlarımız önemli ölçüde personel giderlerine kanalize olacaktır. Vakfımızın ve Đktisadi Đşletmemizin bilanço ve gelir-gider tablolarını ayrı ayrı ve konsolide edilmiş olarak raporumuzun ilerleyen sayfalarında inceleme ve onayınıza sunarız / 5

13 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı VAKIF BÜNYESĐNDE YENĐ KADROLAR: EĞĐTĐM KOORDĐNATÖRÜ VE KURUMSAL ĐLETĐŞĐM ĐELEV Eğitim Kurumları eğitim faaliyetlerini profesyonel kapasite ve yetkinlikle kurumsal olarak desteklemek amacıyla Bahar Ulusoğlu Emek Ağustos ayında aramıza katılmıştır. ĐELEV Eğitim Master Planı çerçevesinde yapılan bu düzenlemeden başka Eğitim Komisyonu, Akademik Kurul olarak yeniden yapılanmış, Yönetim Kurulu adına eğitim faaliyetlerini ve koordinasyonunu takip etmek ve ilk değerlendirmeleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Đzzet Tor Akademik Kurul Başkanı olarak atanmıştır. Akademik Kurulda Eğitim Koordinatörü ve Vakıf Genel Müdürü ile Yönetim Kurulunca atanmak üzere ve eğitsel ihtiyaca göre tespit edilecek eğitimciler ve diğer üyeler görev alacaktır. Eğitim çalışmalarının Almanca ve Almanya bacağında çalışmak üzere, Đstanbul Lisesi önceki Almanca Bölüm Başkanı George Michael Schopp fahri danışman olarak destek verecektir. Schopp Almanya daki okul müdürlüğünün yanısıra Auslandschule müfettişi olarak çalışmaktadır ve Almanya dışındaki Deutsch als Fremdsprache uygulamalarından gördüğü deneyimleri Vakfımıza aktaracaktır. ĐELEV kurumsal iletişim çalışmalarını geçmişteki uygulamalarımızdan daha güçlü olarak düzenlemek amacıyla, hedef kitle grupları, sosyal paydaşları ve genel ifadeyle tüm kamuoyu ile güçlü, sağlam ve güvenilir bağlar kurup geliştirmesini sağlamak vizyonu ile Mayıs 2012 tarihi itibariyle Özlem Beşe bölüm yöneticisi olarak görevine başlamıştır. Bölüm bünyesinde ĐELEV ve ĐELEV Eğitim Kurumları nın kurum kimliğine, iş ve iletişim hedeflerine uygun iletişim faaliyetleri ile hedeflerine ulaşmasına katkı sağlama misyonu ile, stratejik iletişim, etkinlik, reklam, tanıtım, pazarlama, marka, araştırma geliştirme, imaj izleme, medya iletişimi, CRM vb. tüm alt disiplinlerde iletişim etkinlikleri düzenleyerek uygulama aşamalarını gerçekleştirmek, medyada etkin mesajlarla yer alınmasını sağlayarak, kurumun yapısına uygun konumlandırılmasını sağlamak, kurum içerisinde ortak bir iletişim dili oluşturmak amacıyla projeler üretmek üzere çalışmalar sürdürülecektir / 6

14 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı EĞĐTĐM ALANINDAKĐ ÇALIŞMALAR Akademik Kurul Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyeler ile Vakıf Genel Müdürü, Eğitim Koordinatörü ve Okul Müdürlerinden oluşan, Eğitim Komisyonu, Eğitim yılı başında, Akademik Kurul adı ile yeniden oluşturulmuştur. Akademik Kurul, okullardaki eğitim faaliyetlerinin içeriğini, stratejilerini ve politikalarını Yönetim Kurulu nun öngördüğü doğrultuda oluşturmakla görevlidir. Bu sorumluluk kapsamında çalışma dönemi içinde gerçekleştirdiği çalışmalar aşağıda özet şekilde belirtilmiştir: Eğitim Master Planı ĐELEV Eğitim Kurumları nın idealleri doğrultusunda çalışmalarının amaç, hedef ve ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanan Eğitim Master Planı hem eğitsel içerikleri, hem de kurumların yönetsel yapılanmasıyla ilgili detayları içermektedir. Master Plan da ĐELEV eğitim çalışmalarının gönüllü çalışan görevlilerin denetiminde ve profesyonel yöneticiler eliyle yürütülmesi öngörülmüştür. Eğitim Master Planı nın hedefleri i) akademik açıdan başarılı, ii) dünya insanı olmak üzere yaşam eğitimi alan, iii) Alman dili ve kültürü eğitimi ile yetişen ve Đngilizce ye de hakim, iv) Đstanbul Erkek Lisesi camiası ruhunu taşıyan gençler yetiştirmektir. Eğitimde Kurumsallaşma ĐELEV Eğitim Kurumları nın Eğitim Master Plan nın amaç ve hedeflerine uygun olarak yeniden yapılandırılması çalışmaları sürmektedir. Hayalgücü Tanıtım iletişim ajansı ile başlatılan kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde, eğitim kurumlarında kullanılan tüm araç, sunum, dil ve politikalara da aktarılmaya başlanmıştır. Eğitim Koordinatörlüğü Okullarda yürütülen akademik çalışmaların eğitim alanında uzman bir profesyonel yönetici tarafından koordine edilmesi amacıyla, vakıf misyon ve hedeflerinin gerçekleşebilmesi için okul müdürleriyle beraber çalışmak üzere eğitim koordinatörlüğü görevine getirilen Sayın Bahar Ulusoğlu Emek 1 Ağustos 2012 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Almanca Eğitim Danışmanlığı Okullardaki Almanca bölümlerince sürdürülen dil eğitimine katkıda bulunmak, Abitur, Sprachdiplom, akreditasyon gibi konularda destek sağlamak üzere, Đstanbul Lisesi eski 2012 / 7

15 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Almanca Bölüm Başkanı sayın Michael Schopp tan fahri danışmanlık hizmeti alınmaya başlanmıştır. Almanca Eğitimi Eylem Planı Almanca eğitiminin daha etkin hale getirilmesine yönelik bir eylem planının hazırlanması amacıyla Eğitim Koordinatörü nün sorumluluğunda, okul müdürleri ve Almanca bölüm yöneticilerinin katılımıyla çalışmalar yapılmaktadır. Eylem planı, eğitim yılında uygulamaya konulacaktır. Bu plan çerçevesinde öncelikle kendi öğrencilerimizle uygulanmak üzere, doğal öğrenme ile kültürel değişime, yeteneklerin keşfine ve yabancı dilin kullanılabilmesine olanak sağlamak üzere 3-12 yaş aralığındaki çocuklarla iletişim dilinin sadece Almanca olacağı hafta sonları uygulanacak 6 farklı atölye çalışması uygulamaya konmuştur. Yabancı dilin ancak küçük yaşta edinilebildiği gerçeğinden yola çıkarak anaokullarının yanısıra 1. ve 5. sınıflarda da ders saatlerinin artırılmasına karar verilmiştir. 1. sınıflarda Almanca programı yeniden yapılandırılmıştır. Bunun dışında öğrencilerimizin yabancı dili ve kültürü ülkesinde öğrenebilmesi için geziler ve kayak haftaları düzenlenmiştir. Yakın dönemde de yabancı dilde yapılacak şekilde haftasonu spor okulları planlanmaktadır. Burs Yönetmeliği ĐELEV Yönetim Kurulu nun 03 Nisan 2012 tarihli toplantısında karar altına alınan, ĐELEV Eğitim Kurumları na devam eden veya başlayacak olan öğrenciler ile Sarı Siyahlı çalışanların çocuklarına verilecek burs ve indirimlerin tanımlarını ve bunların uygulama esaslarını kapsayan, yeniden yapılandırılan burs yönetmeliğimiz Eğitim ve Öğretim yılı için uygulanmaya başlanmıştır. Yönetmelikte yer alan burs/indirimlerin tanımları ve uygulama esasları, öğrencilerimiz için burs olanağı sunarken adil olmayan uygulamaları önlemek, kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda onların bireysel yeteneklerini, başarı ve gayretlerini desteklemeyi ilke edinerek, yarınların eğitim dünyasında kalıcı olabilmek için eğitim hizmetlerimizi iyileştirme anlayışıyla oluşturulmuştur. 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Akademik Kurul, 12 yıllık zorunlu eğitimin yasalaşması nedeniyle, ĐELEV Eğitim Kurumları nın yeni düzen içinde varlıklarını koruyup geliştirebilmelerine olanak sağlayacak önlemlere ilişkin çalışmalarını, konunun uzmanlarının da katılımıyla sürdürmektedir. Bu çalışmaların ışığında zorunlu bir çok projenin yakın dönemde vakfın gündemine geleceği söylenebilir. Bu yeni durumla ilgili bilgilendirme genel kurulumuzun ayrı bir maddesi olarak gerçekleştirilecektir / 8

16 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Okulumuz eğitim yılına okul müdürü M. Banu Keskin, müdür başyardımcısı Emrah Özdemir, müdür yardımcısı Özgür Karahasanoğlu yönetiminde başlamıştır yılında 14. mezunlarını veren okulumuzdan 36 öğrencimiz mezun olmuştur. Okulumuz yeni ders yılına 468 öğrenci mevcudu ile başlamıştır. Fatih ilçesinde 17. eğitim öğretim yılına başlayan okulumuzda 74 öğretim kadrosu ve 10 ek ders ücretli öğretmenler ile kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir ders yılında Nisan 2012 itibariyle 8. sınıf öğrencileri için Yoğunlaştırılmış SBS Hazırlık Programı na başlanmış, program doğrultusunda ders + telafi şekline dönüştürülen ders programı ile öğrencilere ek olarak 17 GDS (Genel Değerlendirme Sınavı) uygulanmıştır. Her dersten bireysel çalışmaların gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında öğrenci ve velilere yönelik; sınav kaygısı çalışmaları, sınav taktikleri programları, moral gezi ve etkinlikleri ve sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sınav sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde öğrencilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir. Alman Kültür Merkezi nin, Avrupa ortak dil kriterlerine göre hazırlayıp uyguladığı, uluslararası geçerliliği olan Fit in Deutsch 1 ve Fit in Deutsch 2 sınavlarına Vakfımızın kararı ile tüm 5. ve 7. sınıflarımızdaki öğrenciler katılmıştır. 5. sınıf öğrencilerimizden 72 öğrenci Fit in Deutsch 1 sınavına katılmış ve 70 öğrencimiz başarılı olmuştur. 7. sınıf öğrencilerimizden 42 öğrenci Fit in Deutsch 2 sınavına katılmış olup, 39 u başarılı olmuş ve uluslararası sertifika almaya hak kazanmıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan Đngilizce dil sınavlarına katılan 56 öğrencimiz sınavı başarıyla tamamlamıştır. Almanca eğitimine destek amaçlı düzenlediğimiz yurt dışı eğitim ve kültür programları kapsamında öğretmenleri ile birlikte, ve 6. sınıflardan 25 öğrencimiz velileri ile birlikte Ocak 2012 tarihleri arasında Augsburg da bulunan DID Enstitüsü Dil Okulu na, ve 7. Sınıflardan 27 öğrenci ise 17 Haziran 01 Temmuz 2012 tarihleri arasında Bad Schüssenried Yaz Okulu na katılmıştır eğitim öğretim yılı resmi müsabakaları kapsamında düzenlenen turnuvalarda Basketbol Küçük Erkek Takımı Đlçe ikinciliği, Voleybol Küçük Kız Takımı Đlçe üçüncülüğü, Tenis Yıldız Kız Takımı Đstanbul ikinciliği ve Türkiye beşinciliği kazanmıştır. Tamamlanan eğitim yılında farklı başlıklarda okulumuzda 119 etkinlik düzenlenmiş, 43 şehir içi, 9 şehir dışı, 2 yurt dışı gezi yapılmıştır / 9

17 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu Başarı Durumu 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarına ilişkin bazı istatistikler şu şekildedir. Sınava Giren Öğrenci Sayımız Sınıf Yıl Sonu Başarı Ortalamamız Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf SBS Ortalamamız OYP Puan Ortalamamız Puan Dağılımları SBS Puan Dağılımı (Özel Okullar) OYP Puan Dağılımı (Anadolu Liseleri) altı 2 1 Ders Bazında Tam Yapan Öğrenci Sayısı Türkçe 14 Matematik 5 Fen Bilimleri 7 Sosyal Bilimler 6 Yabancı Dil 5 Ders Başarıları Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Yabancı Dil Test Ağırlık Katsayısı Soru Sayısı Türkiye Geneli Net Ortalama 11,3 4,4 6,2 9,7 4,5 ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu Net Ortalama Türkiye Geneli Başarı Yüzdesi ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu Başarı Yüzdesi 21,7 16,0 16,7 17,7 11,6 % 49 % 21 % 31 % 48 % 23 % 91 % 80 % 83 % 88 % / 10

18 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2012 Orta Öğretim Kurumlarına Yerleşme Listesi ANADOLU VE FEN LĐSELERĐ Öğrenci Sayısı Đstanbul Erkek Lisesi 2 Kadıköy Anadolu Lisesi 2 Cağaloğlu Anadolu Lisesi 1 Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi 1 Yaşar Acar Fen Lisesi 1 Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Nişantaşı Anadolu Lisesi 1 Yeşilköy Anadolu Lisesi 1 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 2 Dede Korkut Anadolu Lisesi 1 Adile Mermerci Anadolu Lisesi 1 Kağıthane Anadolu Lisesi 1 Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 1 Kartal Anadolu Lisesi 1 Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi 1 Toplam 19 YABANCI ÖZEL OKULLAR Üsküdar Amerikan Lisesi 1 Alman Lisesi 1 Sankt Georg Avusturya Lisesi Ve Ticaret Okulu 1 Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 1 Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 1 Saint Benoit Fransız Lisesi 1 Toplam 6 ÖZEL TÜRK OKULLARI Özel Şişli Terakki Anadolu Lisesi 2 FMV Nişantaşı Işık Lisesi 2 Özel MEF Lisesi 2 Özel Kültür Fen Lisesi 2 Đstek Vakfı Bilge Kağan Lisesi 1 Özel Uğur Anadolu Lisesi 1 Toplam 10 DĐĞER ÖZEL OKULLAR Victoria High School - Kanada 1 Toplam / 11

19 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okulumuz Eğitim yılına okul müdürü Şebnem Kanmaz, müdür başyardımcısı Türkan Dingaz, müdür yardımcıları Nejat Yavuz ve Akın Kökdemir yönetiminde başlamıştır yılında ilk mezunlarını veren okulumuzdan 25 öğrencimiz mezun olmuştur. Okulumuz yeni ders yılına 528 öğrenci mevcudu ile başlamıştır. Çekmeköy ilçesinde 4. eğitim öğretim yılına başlayan okulumuzda 76 kişilik öğretmen kadrosu ve 8 ek ders ücretli öğretmenler ile kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir ders yılında Nisan 2012 itibariyle 8. sınıf öğrencileri için Yoğunlaştırılmış SBS Hazırlık Programı na başlanmış, program doğrultusunda ders + telafi şekline dönüştürülen ders programı ile öğrencilere ek olarak 14 GDS (Genel Değerlendirme Sınavı) uygulanmıştır. Her dersten bireysel çalışmaların gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında öğrenci ve velilere yönelik; sınav kaygısı çalışmaları, sınav taktikleri programları, moral gezi ve etkinlikleri ve sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sınav sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde öğrencilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir. Alman Kültür Merkezi nin, Avrupa ortak dil kriterlerine göre hazırlayıp uyguladığı, uluslararası geçerliliği olan Fit in Deutsch 1 ve Fit in Deutsch 2 sınavlarına 5. ve 7. sınıflarımızdan isteyen öğrencilerimiz katılmıştır. 5. sınıf öğrencilerimizden 41 öğrenci Fit in Deutsch 1 sınavına katılmış ve 38 öğrencimiz başarılı olmuştur. 7. sınıf öğrencilerimizden 11 öğrenci Fit in Deutsch 2 sınavına katılmış olup, tamamı başarılı olmuş ve uluslararası sertifika almaya hak kazanmıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılanđngilizce dil sınavlarına katılan 145 öğrencimiz sınavı başarıyla tamamlamıştır. Almanca eğitimine destek amaçlı yurtdışı eğitim ve kültür programları kapsamında öğretmenleri ile birlikte, ve 6. sınıflardan 12 öğrencimiz,18 27 Ocak tarihleri arasında Augsburg da bulunan DID Enstitüsü Dil Okulu na, 8. sınıflardan 9 öğrencimiz, Haziran tarihleri arasında Berlin Yaz Okulu na, ve 7. sınıflardan 9 öğrencimiz ise 17 Haziran 01 Temmuz tarihleri arasında Lindenberg Yaz Okulu na katılmıştır resmi müsabakaları kapsamında düzenlenen ilçe turnuvalarında minik kız voleybol takımımız 1 incilik, küçük erkek basketbol takımımız 3 üncülük kazanmıştır. Öğrencilerimiz sene başından itibaren sanat, spor, bilim başlıklarında okulumuz öğretmenleri ve ders ücretli öğretmenler ile 16 farklı branşta kulüp çalışmalarına katılarak sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler sürdürmüşlerdir. Tamamlanan eğitim yılında farklı başlıklarda okulumuzda sınıf seviyelerine uygun gezi, sergi, sunum, panel ve söyleşilere katılmışlardır. Yıl boyunca farklı seviyelere dağılan etkinlikler düzenlenmiş, 45 şehir içi, 9 şehir dışı gezi yapılmıştır / 12

20 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu Başarı Durumu 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarına ilişkin bazı istatistikler şu şekildedir. Sınava Giren Öğrenci Sayısı Sınıf Yıl Sonu Başarı Ortalamamız Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf (Sınıf Puan Ortalamamız) Sınıf SBS Ortalamamız OYP Puan Ortalamamız Puan Dağılımları SBS Puan Dağılımı (Özel Okullar) OYP Puan Dağılımı (Anadolu Liseleri) altı 1 1 Ders Bazında Tam Yapan Öğrenci Sayısı Türkçe 9 Matematik 7 Fen Bilimleri 6 Sosyal Bilimler 10 Yabancı Dil 1 Ders Başarı Yüzdeleri Fen Türkçe Matematik Bilimleri Sosyal Bilimler Yabancı Dil Test Ağırlık Katsayısı Soru Sayısı Türkiye Geneli Net Ortalama ĐELEV 125. Yıl Đlköğretim Okulu Net Ortalama Türkiye Geneli Başarı Yüzdesi ĐELEV 125. Yıl Đlköğretim Okulu Başarı Yüzdesi 11,3 4,4 6,2 9,7 4,5 21,0 16,6 17,7 18,2 13,0 % 49 % 21 % 31 % 48 % 22.5 % 91 % 83 % 89 % 91 % / 13

21 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2012 Orta Öğretim Kurumlarına Yerleşme Listesi ANADOLU VE FEN LĐSELERĐ Öğrenci Sayısı Kabataş Erkek Lisesi 1 Burak Bora Anadolu Lisesi 1 Kadir Has Anadolu Lisesi 2 Üsküdar Anadolu Lisesi 1 Kadıköy Lisesi 1 TEB Ataşehir Anadolu Lisesi 1 Sancaktepe Anadolu Lisesi 1 Toplam 8 YABANCI ÖZEL OKULLAR Amerikan Robert Lisesi 2 Alman Lisesi (%50 Burslu) 1 Saint Joseph Fransız Lisesi 2 SanktGeorg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 1 Đtalyan Lisesi 1 Toplam 7 ÖZEL TÜRK OKULLARI TEV Đnanç Türkeş Özel Lisesi (%50 Burslu) 1 Özel Şişli Terakki Lisesi 1 Özel FMV Işık Fen Lisesi 1 Özel FMV Işık Lisesi 1 Özel MEF Lisesi 1 Özel Irmak Lisesi (%100 Burslu) 1 Özel Eyüboğlu Lisesi (%100 Burslu) 1 Özel ALEV Lisesi 1 Özel Moda Fen Lisesi 1 Özel Đstek Belde Lisesi 1 Toplam / 14

22 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Çamlıca Anaokulu Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında Okul Aile Birliğinin de desteği ile tüm yaş gruplarımızla birlikte 33 kültürel etkinlik gerçekleştirilmiştir. 5-6 Yaş Grubumuzdan mezun olan 33 öğrencimizden 27 si 1. sınıfa, 4-5 Yaş Grubumuzdaki öğrencilerimizden 1 i Anasınıfına, eğitim ve öğretim yılı için ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu na kayıt yaptırmıştır. Yeni eğitim sistemine göre 4-5 Yaş Grubumuzdaki 3 öğrencimiz de ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu na, 1 öğrencimiz de ĐELEV Özel Đlköğretim Okulu na 1. sınıfa kaydını yaptırmıştır Eğitim ve öğretim yılı için öğrenci ve sınıf dağılımları aşağıaki gibidir. A Şubesi Mevcudu B Şubesi Mevcudu TOPLAM Mevcut 3 Yaş Grubu Yaş Grubu Ana sınıfı TOPLAM eğitim ve öğretim yılında bir önceki yıl da olduğu gibi, sınıfların günde 3 ders saati (2 tam saat) yoğunlaştırılmış Almanca dersi yaptığı, her bir sınıf öğretmeninin sorumluluğu kendisine verilmiş tek bir sınıfın gelişimini takip ettiği ve zenginleştirilmiş Ana Dili etkinlikleri ile desteklenmiş bir okul öncesi eğitim programı olarak uygulanacaktır. ĐELEV Eğitim Kurumları Ortak Etkinlikleri Đstanbulspor işbirliği ile yıl boyunca cumartesi günleri yapılan çalışmalarda öğrencilerimize spor branşlarında hizmet vermiştir. Bu yıl bu etkinliklere sanat branşları da eklenerek çalışmalar genişletilmiş olarak uygulanmıştır. Her yıl Vakıf okulları ile ortak olarak gerçekleştirilen Vakıf Okulları Resim Sergisi Koç Sanayi Müzesinde her sınıf seviyesinden seçilen eserlerle veli ve ziyaretçilere sunuldu. ĐELEV Eğitim Kurumları nın birlikte hazırlandıkları konser, performans ve resim sergisi ĐELEV Sanat Gecesi adıyla 5 Mayıs 2012 tarihinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde yapıldı. ĐELEV Eğitim Kurumları öğrencileri ve Đstanbul (Erkek) Lisesi öğrencileri, ĐEL Mezunlar Derneği mensupları ile eski Đstanbulspor bisikletçilerinden oluşan grup ile birlikte Çanakkale Savaşı nda şehit düşen ağabeylerini anmak, vefa borçlarını yerine getirmek, dayanışma ve 2012 / 15

TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sistemi

TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sistemi TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sistemi 2017 2018 14 Eylül 2017 Hazırlayan: Eğitim Uzmanı Oktay Aydın Terakki Vakfı Okulları Yurtiçi Üniversite Danışmanı www.egitimvegelecek.com Terakki de Temel

Detaylı

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi 2016 Hazırlayan: Eğitim Uzmanı Oktay Aydın Terakki Vakfı Okulları Yurtiçi Üniversite Danışmanı TERAKKİ DE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

VEFA LİSESİ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ www.vefalisesirehberlikservisi.blogspot.com vefarehberlik@gmail.com

VEFA LİSESİ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ www.vefalisesirehberlikservisi.blogspot.com vefarehberlik@gmail.com Vefa Lisesi, 2014 TEOG sınavlarında hazırlık sınıflarına nakil haftaları (ekim ayı itibarıyla) içinde okuldan nakil giden 65 öğrenci ve nakil gelen 66 öğrenci bulunmaktadır. (X) işaretli öğrenci Gazi çocuklarına

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) İşbu yönerge Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde gerek üniversiteye girişte gerek eğitim süresince göstermiş

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi 2016-2017 Hazırlayan: Eğitim Uzmanı Oktay Aydın Terakki Vakfı Okulları Yurtiçi Üniversite Danışmanı TERAKKİ DE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 1 EYLÜL 2012 31 AĞUSTOS 2013 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR 1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU 009-00 Yılı Mezunlarımızın SBS Sonuçlarına Göre Yerleştiği Okullar Okul Öğrenci Sayısı Açı Lisesi Alman Lisesi Amerikan Robert Lisesi Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( )

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( ) ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2016-2017) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları Madde 7- Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (12.12.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı Senato Kararı) (17.12.2012 Tarih ve 2012 /25 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Amaç MADDE 1 1.

Detaylı

ĐSTANBUL ĐLĐ YILI ÇALIŞMA TAKVĐMĐ

ĐSTANBUL ĐLĐ YILI ÇALIŞMA TAKVĐMĐ 1 2 3 4 a) Ortaöğretim Kurumları 2007-2008 Eğitim Öğretim Sorumluluk Sınavı öncesi öğretmenler kurulu toplantısı b) Ortaöğretim Kurumları 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı senebaşı öğretmenler kurulu toplantısı

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

Vefat eden bir üyenin kanuni varislerine Ölüm ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde 5.000,00 T.L ölüm yardımı yapıldığı,

Vefat eden bir üyenin kanuni varislerine Ölüm ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde 5.000,00 T.L ölüm yardımı yapıldığı, TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFININ 21.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI İÇİN SUNULAN 01.01.2014-31.12.2014 İLE 01.01.2015-28.02.2015 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORU Tekel Çalışanları Dayanışma

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Sorumluluk 26 Ağustos 2010 Perşembe Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu 1 b) Ortaöğretim

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıf Haftalık Ders Programı İngilizce: 12+5 +1= 18 saat (3 öğretmen) Türkçe: 6 saat Matematik: 5 saat Fen: 4 saat Sosyal Bilgiler: 3 saat Din Kültürü: 2 saat

Detaylı

Ortaokuldan Liseye Geçiş TEOG TERCİHLER 2015. Lise Tercihleri. 22 Haziran 2015 / İstanbul

Ortaokuldan Liseye Geçiş TEOG TERCİHLER 2015. Lise Tercihleri. 22 Haziran 2015 / İstanbul Ortaokuldan Liseye Geçiş TEOG TERCİHLER 2015 Lise Tercihleri Oktay Aydın 22 Haziran 2015 / İstanbul Seçilebilecek Lise Türleri Anadolu Liseleri Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Meslek-Teknik

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR- GE çalışmalarında

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

Farklı diploma programına geçişlerde bursluluk durumu devam etmektedir.

Farklı diploma programına geçişlerde bursluluk durumu devam etmektedir. BURSLAR ve ÜCRETLER BURSLAR İlk Girişte Kazanılan Burslar Üniversitemizde burslu öğrenim görmeye hak kazanmak için, tercih formunda burslu programlara ait ilgili kodların belirtilmesi ve ÖSYM tarafından

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 İlçe 'Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu' Toplantısı İl 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu' Toplantısı Açık Ortaokul 1. Dönem Yeni Kayıt/Kayıt

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Divan seçimi 3. Faaliyet raporunun okunması 4. Denetçi raporunun okunması 5. Hesaplarının tetkiki,

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Özel üniversitelerin burs olanakları-2012

Özel üniversitelerin burs olanakları-2012 On5yirmi5.com Özel üniversitelerin burs olanakları-2012 Özel üniversiteler, kendilerini tercih edecek adaylara hangi olanakları sunuyor? Yayın Tarihi : 24 Temmuz 2012 Salı (oluşturma : 11/22/2015) Gizem

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 2014-20152015 TEOG BİLGİLENDİRME SUNUMU İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişte Ortak Sınav Sürecinin tamamlanması ile birlikte 2014-2015 öğretim yılı için ikinci

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

BTEC BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

BTEC BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ BTEC BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 30 Kasım Pazartesi günü saat 17:00 da BTEC Programının öğrenciye kazandırdıkları, programın temel gereklilikleri, başvuru koşulları, BTEC programında ölçme ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 *2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Seminer Çalışmalarının Başlangıcı 22 23 24 25 27 28 12.Sınıflar YGS/LYS KURS PROGRAMININ BAŞLAMASI Yabancı

Detaylı

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi Müdürlüğü SIRA NO AY TARİHİ YAPILACAK İŞ 1 AĞUSTOS 14 Ağustos 2015 Cuma akşamı sona erer Mesleki Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Sınav Öncesi Kalfalık ve Ustalık Sınavları Başvurularının Sona Ermesi 2 AĞUSTOS Ağustos

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik olarak,

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLECEK 2017-2018 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU Marmara Üniversitesi ile Mimar Sinan

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 20162017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR, TASARIM

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası TARĐH Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Akademik Takvim Akademik Takvim Mayıs Ayının Üçüncü Haftası Haziran Ayının Đlk Haftası Haziran Ayının Đkinci Haftası Haziran

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, Bir haftayı daha geride bıraktık. Öğrencilerimiz hafta boyunca sınıf çalışmalarının

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011 MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 23 OCAK 31 AĞUSTOS 2011 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU MALĐ TABLOLAR 1 Eylül 2010 31 Ağustos 2011 dönemi:

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı