KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

2 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki (özet) finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili (özet) kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 e ( TMS 34 ) Ara Dönem Finansal Raporlama uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı 2. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ( SBDS ) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç 3. Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Beste Gücümen, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 19 Ağustos 2014 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3 ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 5 ÖZET KONSOLİDE DİPNOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 6 DİPNOT 2 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 4 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 5 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 6 KISA VE UZUN VADELİ KARŞILIKLAR DİPNOT 7 STOKLAR DİPNOT 8 MADDİ DURAN VARLIKLAR DİPNOT 9 KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 10 SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAKLAR KALEMLERİ DİPNOT 11 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ DİPNOT 12 PAZARLAMA GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ DİPNOT 13 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER DİPNOT 14 GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) DİPNOT 15 PAY BAŞINA KAYIP DİPNOT 16 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI DİPNOT 17 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ DİPNOT 18 FİNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR DİPNOT 19 RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR... 36

4 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) VARLIKLAR Dönen varlıklar (Sınırlı (Bağımsız denetimden denetimden Dipnot geçmiş) geçmiş) referansları 30 Haziran Aralık 2013 Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar -İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Ticari alacaklar - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar -Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Özet konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu nun 19 Ağustos 2014 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Takip eden dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 1

5 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler (Sınırlı (Bağımsız denetimden denetimden Dipnot geçmiş) geçmiş) referansları 30 Haziran Aralık 2013 Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Ertelenmiş gelirler Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar - Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Diğer uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş gelirler Toplam uzun vadeli yükümlülükler Özkaynaklar Ana ortaklığa ait özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı ( ) ( ) Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak Birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler - Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları Diğer kayıplar ( ) ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar zararları 10 ( ) ( ) Net dönem zararı ( ) Kontrol gücü olmayan paylar ( ) ( ) Toplam özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR Takip eden dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 2

6 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Sınırlı (Sınırlı (Sınırlı (Sınırlı denetimden denetimden denetimden denetimden geçmiş) geçmemiş) geçmiş) geçmemiş) Dipnot 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - referansları 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2013 Hasılat Satışların maliyeti (-) 11 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama giderleri (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyetten diğer gelirler Esas faaliyetten diğer giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler) ( ) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Finansman giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri - Dönem vergi (gideri)/geliri 14 ( ) ( ) ( ) Ertelenmiş vergi geliri DÖNEM (ZARARI)/KARI ( ) ( ) ( ) Dönem zararının dağılımı ( ) ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar ( ) ( ) ( ) ( ) Ana ortaklık payları ( ) ( ) ( ) Pay başına (kayıp)/kazanç 15 (0,00352) (0,00018) (0,00025) 0,00018 DİĞER KAPSAMLI GİDERLER Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları/(azalışlar) (27.345) - - Diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları ( ) ( ) ( ) Diğer kapsamlı (gider)/gelir ( ) ( ) ( ) Kapsamlı (giderin)/gelirin dağılımı ( ) ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar ( ) ( ) ( ) ( ) Ana ortaklık payları ( ) ( ) ( ) Takip eden dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 3

7 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Birleşmeye Paylara Yeniden Kardan Ana Kontrol Sermaye ilişkin ilave ilişkin değerleme ayrılmış Geçmiş Net ortaklığa gücü Ödenmiş Sermaye düzeltmesi özsermaye primler ölçüm Diğer kısıtlanmış yıllar dönem ait olmayan Toplam Sermaye avansları farkları katkısı iskontolar kazancı kayıplar yedekler zararları zararı özkaynak paylar özkaynaklar 1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler (Dönem başı) ( ) ( ) ( ) ( ) Transfer ( ) Toplam kapsamlı gider ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) 30 Haziran 2013 itibariyle bakiyeler (Dönem sonu) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Birleşmeye Paylara Yeniden Kardan Ana Kontrol Sermaye ilişkin ilave ilişkin değerleme ayrılmış Geçmiş Net ortaklığa gücü Ödenmiş Sermaye düzeltmesi özsermaye primler ölçüm Diğer kısıtlanmış yıllar dönem ait olmayan Toplam Sermaye avansları farkları katkısı iskontolar kazancı kayıplar yedekler zararları zararı özkaynak paylar özkaynaklar 1 Ocak 2014 itibariyle bakiyeler (Dönem başı) ( ) ( ) ( ) ( ) Transfer ( ) Toplam kapsamlı gider ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dağıtılan temettü ( ) ( ) 30 Haziran 2014 itibariyle bakiyeler (Dönem sonu) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Takip eden dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 4

8 1 OCAK-30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (Sınırlı (Sınırlı denetimden denetimden geçmiş) geçmiş) Dipnot 1 Ocak- 1 Ocakreferansları 30 Haziran Haziran 2013 Dönem zararı ( ) ( ) Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman İtfa Payları Kıdem tazminatı karşılık gideri İzin yükümlülüğü Faiz gelirleri ve giderleri ilgili düzeltmeler Şüpheli ticari alacaklar karşılığı - (63.706) Karşılıklarla ilgili düzeltmeler Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 ( ) (56.482) Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler 14 ( ) ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklar 5 ( ) ( ) ( ) Stoklar İlişkili taraflardan alacaklar 16 ( ) ( ) Diğer dönen varlıklar ( ) Diğer duran varlıklar - ( ) Ticari borçlar İlişkili taraflara borçlar 16 ( ) Diğer kısa vadeli yükümlülükler ( ) Faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları (79.448) ( ) Ödenen vergi ( ) Ödenen kıdem tazminatı ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDE KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞ Maddi duran varlık alımı 8 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımı ( ) ( ) Faiz Geliri Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Alınan krediler Ödenen krediler ( ) ( ) Faiz gideri ( ) ( ) Tahvil ihracı Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış ( ) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Takip eden dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 5

9 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İşletmenin ticaret ünvanı: Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ( Karsan veya Şirket ) Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), Sanayi Caddesi, 16225, Nilüfer-BURSA Bağlı bulunduğu grup: Kıraça Holding A.Ş. İşlem gördüğü borsa: Borsa İstanbul Ulusal Pazar Şirket, Türkiye de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöseri imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak amacıyla kurulmuştur. Şirket in faaliyet alanları; çeşitli otomotiv markalarına motorlu araçlar üretmek, ithal ve ihraç etmektir. Aynı kapsamda, otomotiv ana ve yan sanayilerine endüstriyel hizmet vermektir. Şirket in ve bağlı ortaklılarının 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle toplam çalışan sayısı kişidir (31 Aralık 2013: 1.305). Bağlı ortaklıklar 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda konsolide edilen bağlı ortaklıklar aşağıda yer almaktadır: Şirket'in ortaklık payı Şirket ismi Faaliyet alanı 30 Haziran Haziran 2013 Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. ( Karsan Pazarlama ) Distribütör %25 %25 Kırpart Otomotiv Parçaları Üretim, satış pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ( Kırpart ) ve dağıtım %83 %83 Karsan USA LLC (*) Satış pazarlama %100 %100 Yukarıda adı geçen kuruluşlar hep birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. İlişikteki özet konsolide finansal tablolar, Karsan ile bağlı ortaklıkları Karsan Pazarlama ve Kırpart ın finansal tablolarının tam konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle konsolide olarak hazırlanmıştır. (*) Karsan, taksi modeli projesi ile ilgili olarak ABD deki yerel otoritelerin düzenleyecekleri ihalelere katılmak amacıyla merkezi New York, ABD de tamamı Karsan a ait kuruluş aşamasında bir sermaye aktarımı gerektirmeyen Karsan USA LLC unvanı ile bir şirket kurmuştur. Karsan söz konusu şirkete herhangi bir sermaye aktarımı gerçekleştirmemiş olup ve Grup un finansal pozisyonu üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 6

10 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğ in 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) esas alınmıştır. TMS ler; Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) içermektedir. Grup un, konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup un konsolide finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. Grup (ve Türkiye de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları) muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir Konsolidasyon esasları Konsolide finansal tablolar ana ortaklık, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının aşağıdaki bölümlerde belirtilen esaslara göre hazırlanan hesaplarını kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek Dipnot 2 de belirtilen TMS ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı Ortaklıklar, iktisap edildikleri tarih itibariyle konsolidasyon kapsamına alınmış ve elden çıkarılma tarihi itibariyle de konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. a) Bağlı Ortaklıklar, Grup un ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla veya (b) oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Grup un menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Bağlı Ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özsermayeden mahsup edilmektedir. Şirket ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmektedir. Şirket ve Bağlı Ortaklıkları tarafından elde bulundurulan bağlı ortaklık hisselerinin maliyeti ve bu hisselerden doğan temettüler, sermaye ve dönem karından çıkarılmıştır. 7

11 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Konsolidasyon esasları (Devamı) b) Bağlı Ortaklıklar, kontrolün Grup a geçtiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına dahil edilmekte olup kontrolün sona erdiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamından çıkartılmaktadırlar. Bağlı Ortaklığın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları konsolide bilanço ve konsolide kapsamlı gelir tablosunda sırasıyla azınlık payı ve azınlık kar/zararı olarak gösterilmektedir. Ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların ödediği sermaye nitelikli fonlar azınlık paylarının içinde gösterilmektedir. Bağlı ortaklıklar Aşağıdaki tabloda 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar ve Karsan ın bağlı ortaklıklarda sahip olduğu paylar gösterilmiştir: Bağlı Ortaklık 30 Haziran Haziran 2013 Karsan Pazarlama %25 %25 Kırpart %83 % Netleştirme/Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirme amacı olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olması durumlarında net olarak gösterilirler Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanmış konsolide bilançosu ile; 1 Ocak 30 Haziran 2014 dönemine ait konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak 30 Haziran 2013 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir İşletmenin Sürekliliği Grup, konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. 8

12 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki Değişiklikler a) Yıllık raporlama dönemi sonu 30 Haziran 2014 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar: - TMS/UMS 32 deki değişiklik, Finansal Araçlar: Varlık ve Yükümlülüklerin Mahsup Edilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. - TFRS/UFRS 10, TFRS/UFRS 12 ve TMS/UMS 27 deki değişiklik, Konsolide finansal tablolar : iştiraklerin konsolidasyonunda istisnalar ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Yatırım İşletmesi tanımını karşılayan bazı farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini içermektedir. - TMS/UMS 36 daki değişiklik, Varlıklarda değer düşüklüğü geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. - TMS/UMS 39 daki değişiklik, Finansal Araçlar : Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü - türev araçların yenilenmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan, finansal riskten korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. - TFRYK/UFRYK 21 - TMS/UMS 37, Zorunlu vergiler ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. 9

13 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki değişiklikler (Devamı) - TMS/ UMS 19 daki değişiklik, Tanımlanmış Fayda Planları, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. - Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri - TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri - TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS/UFRS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS/ UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS/UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm - Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS/UFRS 1, TFRS/UFRS nin İlk Uygulaması - TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri - TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS/UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - TFRS/UFRS 11 deki değişiklik, Müşterek Anlaşmalar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir. - TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38 deki değişiklikler, Maddi duran varlıklar, Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır. 10

14 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki Değişiklikler (Devamı) b) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar ve değişiklikler - TFRS/UFRS 14, Düzenleyici Erteleme Hesapları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez Türkiye/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir. - TFRS/UFRS 15, Müşteri kontratlarından doğan hasılat, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır. - TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm ; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UMS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi işletme tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39 daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir. - TFRS/UFRS 9 daki değişiklik, Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi. 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır. Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir. 11

15 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardaki açıklamalarla tutarlıdır. Bu özet konsolide ara dönem finansal tablolar 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar ile birlikte okunmalıdır. 2.3 Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılıklar gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: (a) Maddi varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri Maddi ve maddi olmayan varlıklar (arsalar ile tesis, makine ve cihazlar hariç) elde etme maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme yapılır. (b) Yapılmakta olan yatırımlar 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımlar, halen yatırımı devam eden projelere ilişkin maddi ve maddi olmayan varlıklar yatırımlarından oluşmaktadır. Söz konusu projeler tamamlanmalarını takiben, aktifleştirilip amortisman ayırma yoluyla giderleştirilicektir. Grup yönetimi en iyi tahminleri doğrultusunda yatırımlardan elde edeceği ekonomik faydanın defter değerlerinden yüksek olduğunu öngörmektedir. (c) Karşılıklar Karşılıklar, Grup un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. (d) Kullanılabilir mali zararlar Grup yönetimi en iyi tahminlerini kullanarak yapmış olduğu projeksiyonlar sonucu finansal tablolarda kullanılabilir mali zararlar tutarı üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplamaktadır (Dipnot 14). 12

16 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grup un faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca, Grup un organizasyon yapısı, Grup un farklı faaliyetleri içeren ayrı bölümler halinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi seklinde oluşturulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Grup un operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Grup'un faaliyet sonuçları, bu faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir. Ayrı faaliyet bölümleri olarak değerlendirmemekle birlikte 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin net satışlarının müşterilerin coğrafi konumuna göre dağılımı bilgi amaçlı olarak verilmiştir. 1 Ocak- 1 Ocak- 30 Haziran Haziran 2013 Türkiye Fransa İngiltere Slovakya Almanya Romanya Avusturya İtalya Makedonya Birleşik Krallık Cezayir Tunus Mısır Ürdün Fildişi Sahiller Ukrayna Libya Diğer (*) (*) Avustralya, İspanya, Brezilya, Belçika, İsviçre den oluşmaktadır (2013: Arnavutluk, Avustralya, Bahreyn, Benin, Brezilya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika, Katar, Küba, İspanya, Lübnan, Macaristan ve Senegal). 13

17 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 4 - FİNANSAL BORÇLAR Haziran Aralık 2013 Kısa vadeli finansal krediler Faktoring borçları Kısa vadeli finansal kiralama borçları Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı Uzun vadeli finansal krediler Uzun vadeli finansal kiralama borçları İhraç edilen tahviller Toplam finansal borçlar a) Kısa vadeli finansal borçlar 30 Haziran Aralık 2013 Faiz Faiz TL oranı (%) TL oranı (%) Kısa vadeli krediler Avro krediler (*) , ,50 TL krediler , TL faktoring borçları , ,25 Finansal kiralama borçları b) Uzun vadeli finansal borçlar Haziran Aralık 2013 Faiz Faiz TL oranı (%) TL oranı (%) Uzun vadeli krediler Avro krediler (*) , ,14 TL krediler , ,94 ABD Doları krediler ,28 İhraç edilen tahvil (**) , Finansal kiralama borçları (*) 30 Haziran 2014 itibariyle tahakkuk eden faizleri dahil Halkbank EUR ( TL) (3 aylık Euribor +%8,46) ve TSKB EUR ( TL) tutarlarındaki banka kredileri ve 29 Mayıs 2014 tarihinde ihracını gerçekleştirdiğimiz TL tutarındaki tahvilin faiz oranı, gösterge niteliğindeki devlet iç borçlanma senedi baz alınarak belirlendiği için değişiklik göstererek Grup'u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. (**) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Mayıs 2014 tarih ve 14/424 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli olarak ihraç edilen tahvilleri temsil etmektedir.

18 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 4 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) Uzun vadeli finansal kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık ve sonrası Dipnot 9 da anlatıldığı üzere 30 Haziran 2014 itibariyle, İETT den alacakların Avro tutarındaki kısmı, uzun vadeli kredilerin TL ve Avro sunun itfasında kullanılmak üzere, Ziraat Bankası A.Ş. ve VakıfBank A.Ş. adına temlik edilmiştir. c) Finansal kiralama borçları Bir yıldan kısa vadeli kısım 30 Haziran Aralık 2013 Minimum Minimum finansal finansal kiralama Toplam kiralama Toplam ödemesi Faiz yükümlülük ödemesi Faiz yükümlülük ( ) ( ) ( ) Bir yıldan uzun vadeli kısım ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (34.701) ( ) ( ) ( ) (63.516) ( ) ( )

19 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR a) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Kısa vadeli Haziran Aralık 2013 Ticari alacaklar Şüpheli ticari alacaklar Alacak senetleri Eksi: şüpheli alacaklar karşılığı ( ) ( ) Eksi: tahakkuk etmemiş finansman gelirleri ( ) ( ) Grup un, ticari alacaklarına uyguladığı standart vade 30 ile 60 gün arasındadır (31 Aralık 2013: 30 ile 60 gün). Grup un TL, Avro ve ABD Doları cinsinden olan ticari alacakları için uygulanan etkin yıllık faiz oranları sırasıyla %8,16, %0,14 ve %0,14 tür (31 Aralık 2013: yıllık %5,71, %0,10 ve %0,25). b) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Uzun vadeli 30 Haziran Aralık 2013 Ticari alacaklar (*) (*) Grup, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu; 24 Mayıs 2012 tarihli "200 Adet Doğalgaz Yakıtlı Solo Tip Otobüs ile 75 Kalem Yedek Parça Alımı" ve 21 Haziran 2012 tarihli "250 Adet Dizel Yakıtlı Körüklü Tip Otobüs ile 73 Kalem Yedek Parça Alımı" ihalelerine ilişkin prosedürler tamamlamış olup, anlaşma kapsamında 2012 Aralık ayında 40 adet Doğalgaz yakıtlı solo tip otobüs üretim arttırımı ve 2013 Mayıs ayında 50 adet Dizel Yakıtlı Körüklü tip üretim arttırımı ile toplam üretilecek otobüs sayısı 540 a ulaşmıştır Ağustos ayında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde otobüslerin teslimatı 2013 yılı içinde tamamlanmıştır. 30 Haziran 2014 itibariyle, İETT den alacakların Avro tutarındaki kısmı, uzun vadeli kredilerin TL ve Avro sunun itfasında kullanılmak üzere, Ziraat Bankası A.Ş. ve VakıfBank A.Ş. adına temlik edilmiştir. c) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 30 Haziran Aralık 2013 Satıcılara borçlar Eksi: tahakkuk etmemiş finansman giderleri ( ) ( ) Grup un ticari borçlarına ilişkin ortalama ödeme vadesi 90 gündür (31 Aralık 2013: 90 gündür). Grup un TL, Avro ve ABD Doları cinsinden ticari borçları için uygulanan etkin yıllık faiz oranları sırasıyla %8,13, %0,14 ve %0,16 dır (31 Aralık 2013: %5,82, %0,11 ve %0,28).

20 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİPNOT 6 - KISA VE UZUN VADELİ KARŞILIKLAR a) Diğer kısa vadeli karşılıklar 30 Haziran Aralık 2013 Konya Belediyesi otobüs bakım onarım karşılığı Satış iskontoları karşılığı Garanti giderleri karşılığı Diğer Garanti giderleri karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Ocak tarihi itibariyle bakiye Muhasebeleştirilen ilave karşılıklar Ödemelerden kaynaklanan azalmalar ( ) ( ) 30 Haziran itibariyle bakiye Satış iskontoları karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Ocak tarihi itibariyle bakiye Muhasebeleştirilen ilave karşılıklar Ödemelerden kaynaklanan azalmalar ( ) ( ) 30 Haziran itibariyle bakiye b) Diğer uzun vadeli karşılıklar 30 Haziran Aralık 2013 İETT Otobüs bakım onarım karşılığı (*) (*) Grup, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne satmış olduğu otobüsler ile ilgili sağlayacağı satış hizmet maliyetleri için 5 yıllık bakım onarım karşılığı ayırmıştır. Grup, söz konusu karşılık için cari TL tutarında reeskont hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır (31 Aralık 2013: TL). DİPNOT 7 - STOKLAR Haziran Aralık 2013 İlk madde ve malzeme Yarı mamüller Mamüller Ticari mallar Yoldaki mallar Eksi: değer düşüklüğü karşılığı (77.265) ( ) Ocak 30 Haziran 2014 hesap döneminde Grup un satılan malın maliyeti hesabının TL lik (1 Ocak 30 Haziran 2013: TL) kısmı ilk madde malzeme sarfı ile ilgilidir (Dipnot 11).

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KPMG Akis

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 1 AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK- 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı