MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30"

Transkript

1 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: SAE \30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak kullanım amacı dışında başka hiç bir amaçla kullanılmamalıdır. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Destegül Sok. Çınar Plaza No:1 4. Levent / Kağıthane / İstanbul TEHLİKELERİN TANITIMI Madde veya karışımın sınıflandırılması: Fiziksel ve kimyasal etkileri: İnsan sağlığına etkileri: Çevreye etkisi: Etiket Bilgisi: Güvenlik Bilgisi: Diğer Tehlikeler: AB kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Yanıcı sıvı. Uzun süreli veya sık sık deri ile teması halinde deri iltihaplanmasına neden olabilir. Çevreye olumsuz bir etkisi yoktur. Kanalizasyona dökmeyiniz ve güvenli bir şekilde malzemeyi bertaraf ediniz. Motorlarda kullanılması sırasında,kansere neden olan yanma ürünleri düşük seviyelerde oluşur.kullanılmış motor yağlarının farelerde tekrarlanan veya sürekli maruz kalma durumunda cilt kanserine neden olduğu görülmüştür.insanlarda kullanılmış motor yağları ile kısa veya aralıklı cilt teması olduğunda yağın temas ettiği yer su ve sabunla yıkanmalıdır.yağın temas ettiği yerin su ve sabunla yıkanması ciddi riskleri ortadan kaldıracağı tahmin edilmektedir.kullanılmış motor yağı ile uzun süreli temastan kaçınınız.yağ buharı solunum rahatsızlıklarına neden olabilir.zeminde biriken yağ buharı kayma tehlikesi yaratabilir. 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Kimyasal Yapısı: Tehlikeli Bileşenler: Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14- alkyl esters, zinc salts Yüksek rafine edilmiş mineral bazyağların ( PCA içeriği < 3% - IP 346 ) ve katkı maddelerinin karışımından oluşmuştur. CAS No EC No Sınıflandırma Kons Bilgi: Bütün R kodlarının açıklamaları için Bölüm 16' ya bakınız. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Xi, R38-41 N; R % Soluma Halinde: Cilt Teması: Açık havaya çıkılıp temiz hava alınmalıdır. Eğer kendizi iyi hissetmiyorsanız doktora başvurunuz. Kirlenmiş elbiseleri çıkartın, bol su ve yumuşak sabun ile cildinizi yıkayınız. Cilt temizliği için gazyağı ve benzin kullanmayınız. " 91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 1/6

2 Sayfa no: 2 Göz ile Teması Halinde: Yutma Halinde: Akut ve gecikmiş belirti ve etkileri: Hemen bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ediyorsa, tıbbi yardım alın. Hastayı asla kusturmaya çalışmayın, hemen tıbbi yardım alın. Uyku hali, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi,mide bulantısı,göz kararması ve kusma. Acil Tıbbi Müdahale ve Yağlama yağlarının yenmesi beklenmedik bir durumdur. Az miktarda toksik olan baz Gerekli Özel Tedaviler: yağlar ve diğer bileşenler için özel bir tedavi türü yoktur.hastanın durumuna uygun olarak destekleyici önlemler ile tedavi edilir. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Uygun Yangın Söndürücüler Güvenlik Nedeniyle Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler Yanma Ürünlerinin veya Buharlaşan Gazların Yarattığı Özel Tehlikeler Köpük, kuru kimyasallar, karbondioksit, su sisi. Basınçlı su kullanmayınız Toksik ve oldukça yanıcı gazlar yayılabilir. İtfayeci Bilgileri: Uygun ekipman olmadan yangın alanına girmeyiniz. Solunum için özel ekipman,lastik çizme, kalın lastik eldiven giyiniz.kapları soğutmak için su spreyi ya da sis kullanın. 6. KAZALARA KARŞI ÖNLEMLER Sivil Personel: Sivil personel tahliye edilmelidir. Acil müdahale ekibi: Çevresel Önlemler: Temizleme / Toplama Yöntemleri: Diğer Bölümlere Referanslar: Temizleme ekibini uygun koruma ekipmanları ile donatınız. Çalışırken uygun koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucusu kullanın. Ateşleme kaynaklarını uzaklaştırın. Su ve kanalizasyon sisteminin kirlenme ihtimali konusunda yetkili makamlar bilgilendirilmelidir. Kanalizasyona verilmemelidir. Yere dökülen malzeme uygun bir çözücü ile yıkanmalı ve bol su ile durulanmalıdır. Atık bertarafı yerel makamların düzenlemelerine uyularak yapılmalıdır. 8 ve 13. Bölümlere bakınız. 7. KULLANMA VE DEPOLAMA Güvenli Kullanma Bilgisi: Depolama: Özel Kullanımlar: Ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz.çıplak ateşle temas ettirmeyiniz.sigara içilmez.buhar,sis,duman,gaz solumayınız. Kuru yerde saklanmalıdır. Ağzı sıkıca kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.isı,kıvılcım,açık alev,kuvvetli oksitleyici,radyasyon ve diğer başlatıcılardan uzak tutunuz.statik elektirklenmeyi önlemek için doğru topraklama prosedürleri takip edilmelidir.yerel egzoz ve genel havalandırmaya maruz kalmaya yeterli olmalıdır.50 ºC geçmeyen sıcaklıkta saklayınız. Sadece motor yağı olarak kullanılır. " 91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 2/6

3 Sayfa no: 3 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA Kontrol Parametreleri: Maruz Kalınan Limit Değerleri: Avustralya: İş ortamında atmosferi kirletici ulusal maruz kalma standartları; zaman ağırlıklı ortalama (normal sekiz saatlik çalışma günü,çalışma haftası beş gün için):5 mg/m³ rafine edilmiş minarel yağ buharı için.(ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu) (NOHSC ) Kanada: Devlet Endüstri Hijyenistleri Amerikan Konferansı (ACGIH) mineral yağ buharının eşik sınır değerini (TLV) 5 mg/m(3) olarak atamıştır. Zaman ağırlıklı ortalamalar (TWA) normal sekiz saatlik iş günü ve kırk saatlik çalışma haftasında 15 dakikayı aşmayacak şekilde kısa süreli maruz kalma sınırı (STEL) 10 mg/m(3) olarak belirlenmiştir.kısa süreli maruz kalma sınırı konsantrasyonları günde dört defadan fazla tekrarlanmamalı ve en az 60 dakikalık aralıklarla ayrılmalıdır. [ACGIH 1994, p. 28] AB: Sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama referans döneminde yağ buharı için Mesleki Maruz Kalma Standartı (OES) 5 mg/m³ olarak belirlenmiştir. USA: Devlet Endüstri Hijyenistleri Amerikan Konferansı (ACGIH) mineral yağ buharının eşik sınır değerini (TLV) 5 mg/m(3) olarak atamıştır. Zaman ağırlıklı ortalamalar (TWA) normal sekiz saatlik iş günü ve kırk saatlik çalışma haftasında 15 dakikayı aşmayacak şekilde kısa süreli maruz kalma sınırı (STEL) 10 mg/m(3) olarak belirlenmiştir.kısa süreli maruz kalma sınırı konsantrasyonları günde dört defadan fazla tekrarlanmamalı ve en az 60 dakikalık aralıklarla ayrılmalıdır. [ACGIH 1994, p. 28] Biyolojik Sınır Değerleri: Veri yok. Maruz Kalma Kontrolleri: Uygun Mühendislik Kontrolleri: Toz ve\veya buhar konsantrasyonunu en aza indirgeyebilmek için yeterli havalandırmayı sağlayınız. Bireysel Korunma Önlemleri: Göz/yüz Koruması: Kimyasal gözlük veya koruyucu gözlük.(en 166) Cilt Koruma: Uygun koruyucu giysi giyin. El Koruma: Kimyasal nüfuza dayanıklı uygun eldivenler giyin.(en 374) Solunum Koruma: Mesleki Maruz Kalma Limiti aşılıyorsa A tipi filtre (EN 141) kullanılması tavsiye edilir. Diğerleri: Deri tabanlı ayakkabılar giymeyin. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri: Çevreye bırakılmasını önleyin. "91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 3/6

4 Sayfa no: 4 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Görünüm: Yağlı sıvı Renk: Sarı-kahverengi Koku: Karekteristik Alevlenme noktası: 242 ºC 15ºC: 0,889 g/cm 3 Suda çözünürlük: Suda çözünmez. 100ºC: 11.3 cst Akma noktası: 15 ºC Diğer Bilgi: Ayrıntılı bilgi için Ürün Bilgi Formuna bakınız. 10. KARARLILIK VE TEPKİME Reaktivite: Kimyasal Kararlılık: Veri yok. Normal koşullar altında kararlıdır. Tehlikeli Reaksiyonlar: Normal şartlar altında yoktur. Kaçınılması Gereken Durumlar: Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklar. Uyumsuz Malzemeler: Tehlikeli Bozunma Ürünleri: Güçlü oksitleyici ajanlar. Normal şartlar altında yoktur. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ Akut Toksisite: Tahriş Etme: Hassasiyet verme: Tekrarlanan Doz Toksisitesi: Karsinojenisite: Bu ürün için mevcut bir toksisite verisi yoktur. Deri yada gözde tahriş edici etkisi olması beklenmez. Gaz yada buharının solunması halinde tahrişe neden olabilir. Hiçbir hassasiyet etkisi bilinmemektedir. Veri yok. Bu ürünün içerdiği mineral yağlar kanserojen olarak kabul edilmez. Bu ürünün içerdiği tüm yağların IP 346 testi ile % 3 ' den az ekstrakte olduğu ortaya konmuştur. Mutajenisite: Üreme Toksisitesi: Yutulması Halinde: Solunması Halinde: Fiziksel,kimyasal ve toksikolojik belirtileri: Mutajen olması beklenmez. Toksik olması beklenmez. Öngörülen kullanılması halinde normal şartlarda önemli bir yutulma tehlikesi beklenmez. Buharının solunması halinde tahrişe neden olabilir. Ciltle Teması Halinde: Uzun süreli yada sürekli ciltle teması tahrişe neden olabilir. Gözle Teması Halinde: Doğrudan gözle teması halinde hafif tahrişe neden olabilir. Sağlık üzerine hiçbir olumsuz etkisi kaydedilmemiştir. "91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 4/6

5 Sayfa no: 5 Uzun süreli maruz kalmada hemen yada gecikmiş olarak ortaya çıkan kronik etkileri: Sağlık üzerine hiçbir olumsuz etkisi kaydedilmemiştir. Diğer toksikolojik bilgi: Veri yok. 12. EKOLOJİK BİLGİ Toksisite: Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Potansiyel Biyoakümülatif: Toprakta Degişkenlik: PVB ve vpvb sonuçlarının değerlendirilmesi: Diğer yan etkiler: Mevcut bir bilgi bulunmamaktadır. Önemli bileşenleri bakterilerle doğal olarak ayrışabilir. Belirlenmemiştir. Toprakta az miktarda değişkenlikler olabilir.bazı bileşenler toprağa karışabilir ve yeraltı suyunu kirletebilir.ürün su yüzeyine yayılabilir. Uygulanabilir değil. Su kaynaklarını kirletebilir. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atık bertaraf edilmesi: Yerel/ulusal mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde imha edin. Atık arıtma yöntemleri: 2001/118/EC direktifine bakınız. Avrupa Atık Listesi Atık klorsüz mineral bazlı motor, şanzıman ve yağlama yağları kalıntı içeren Kodu: yada tehlikeli maddelerle kirlenmiş ambalaj. 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Sınıflandırılmamıştır. 15. MEVZUAT BİLGİSİ Avustralya Kimyasal Maddeler Envateri (AICS): Kanada Çevre Koruma Yasası(CEPA): Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri(EINECS): USA Toksik Maddeler Kontrol Kanunu(TSCA): Tüm bileşenleri Avustralya Kimyasal Maddeler Envantesine uygundur. Tüm bileşenleri Kanada Çevre Koruma Yasası (CEPA) ile uyumludur ve Yerli Maddeler Listesi'nde (DSL) bulunur. Tüm bileşenleri listededir. Tüm bileşenleri muaftır. "91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 5/6

6 Sayfa no: 6 Almanya: Su tehlike sınıfı: 1 Sulara düşük tehlike. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi: Belirlenmemiştir. 16. DİĞER BİLGİLER Revisyon Göstergesi: Kısaltmalar: Referans ve Kaynaklar: İlgili R kodları: Eğitim Danışmanlığı: Yoktur. ACGIH:Amerikan Konferansı Endüstriyel Hijyenistleri CLP:Maddeler ve Müstahzarlar Sınıflandırma ve Etiketlemesi EC:Avrupa Komisyonu EN:Avrupa Normu IARC:Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı IP:Petrol Enstitüsü PCA:Polisiklik Aromatikler ISO:Uluslararası Standardizasyon Örgütü NLGI:Ulusal Yağlama Gres Enstitüsü TLV:Eşik Sınır Değeri TWA:Zaman Ağırlıklı Ortalama VG:Viskozite Derecesi Concawe Raporu 01\53,Concawe Raporu 01\54,Concawe Raporu 05\87. Düzenlemeler (EC) no:1907\2006, 1272\2008 & 453\2010 Avrupa Parlementosu ve Avrupa Konseyi. R38:Cildi tahriş eder. R41:Gözde ciddi hasar riski. R51\53:Sucul organizmalar için toksik ve sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. İmalatçı tarafından sağlanan bilgilere bakınız. Tanımı yapılan ürünü sadece amacı için kullanınız. Bu güvenlik veri çizelgesinde sunulan bilgiler yayınlandığı tarih itibariyle sahip olunan en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama, imha için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat ürünün herhangi bir özelliği için bir garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz. " 91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( /24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır." 6/6

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI Ürün ismi Dizayn Kodu : : A9642C Kullanım alanı : Fungisit, Tohum ilacı ZARARLI irket : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel sviçre Telefon : +41 61 323 11 11 Faks

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı