JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW"

Transkript

1 ISSN: BANKA VE FĠNANS HUKUKU DERGĠSĠ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 3 / Sayı: 10 Volume: 3 / Issue: 10 Yıl / Year: 2014

2 Banka ve Finans Hukuku Dergisi Journal of Bank and Finance Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Yayın Sahibi / Publisher: Cilt: 3 / Sayı: 10 Volume: 3 / Issue: 10 Yıl / Year: 2014 Legal Yayıncılık A.ġ. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık INC. Publisher and Executive Editor Av./Aal. Lütfürrahman BAġÖZ Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Responsible Manager: Yayın Yönetmeni/Editor: Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Yayımcının Adı / Name of Publishing Company: Legal Yayıncılık A.ġ (Sertifika No./Certificate No ) Tel.: Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. ġti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel.: (212) Basıldığı Yer / Place of Publication: Ġnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A GümüĢsuyu/Beyoğlu-Ġstanbul Basım Tarihi / Publication Date: Temmuz/July 2014 Yönetim Yeri / Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/Ġstanbul Tel.: (216) Faks/Fax: (216) E-posta / URL: Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli, hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year. ISSN:

3 Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD For citations please use the abbreviation: BFHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletiģim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüģler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.ġ nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. BANKA VE FĠNANS HUKUKU DERGĠSĠ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Tel: (216) Faks: (216) Ġnternet adresi: / E-posta:

4

5 Yayın ve DanıĢma Kurulu / Editorial and Advisory Board Av. Nilay Acar Ġhsan Akar-Ernst&Young Yavuz Akbulak-SPK BaĢkanlık DanıĢmanı Mustafa Akın-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Soner AltaĢ-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BaĢmüfettiĢi Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. EriĢah Arıcan-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Ġlkay Arıkan-TSPAKB Genel Sekreteri Av. Cemil Aygün-Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Hukuk MüĢavirliği Prof. Dr. Ahmet Battal-Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır-Ġstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Köksal Bayraktar-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Gizem Bilgiç-Finansbank A.ġ. Hukuk MüĢavirliği Av. Nihat Boz-Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ. BaĢ Hukuk MüĢaviri Doç. Dr. Ebru Ceylan-Ġstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Murat Duman-HSBC Bank A.ġ. Hukuk MüĢavir Yardımcısı Av. Bora Durmaz-Finansbank A.ġ. Hukuk MüĢavirliği Prof. Dr. Nuray EkĢi-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sedat Eratalar-Deloitte Yrd. Doç. Dr. Hayati EriĢ-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu-Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Av. Ġbrahim Murat Haznedar-Türkiye ĠĢ Bankası Bölge Hukuk MüĢaviri Av. Serkan Ġçtem-Hukuk DanıĢmanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Kalpsüz

6 Av. Mehmet Emin Karaağaç-Vakıfbank BaĢ Hukuk MüĢaviri Doç. Dr. Ali Ġhsan Karacan-Emekli-Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, SPK Eski BaĢkanı Prof. Dr. Sami Karahan-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Mahmut Koca-Ġstanbul ġehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Hasan Köroğlu-TMSF BaĢkanlık Hukuk MüĢaviri Prof. Dr. Bilsay Kuruç-Emekli T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Cihat Madanoğlu-TEB Holding Mali ĠĢler Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu-Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat-Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tekin MemiĢ-Ġstanbul ġehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Okay Av. Gürhan Okay-TAIB YatırımBank A.ġ. Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özalp-DıĢ Ticaret DanıĢmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan-Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Veysi Seviğ-ĠTO MüĢaviri Prof. Dr. Güzin ÜçıĢık-DoğuĢ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan Üzeltürk-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adnan Yayla-CFO, Finansbank Prof. Dr. A. Caner Yenidünya-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Serap Yılmaz-BilirkiĢi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi Prof. Dr. Aynur Yongalık-Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Bülent Yurdalan-Finansbank Yönetim Kurulu BaĢkan DanıĢmanı Dr. Sinan Yüksel-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Tülin Zırhlıoğlu-Garanti Bankası A.ġ. Hukuk Müdürlüğü-DanıĢman

7 BANKA VE FĠNANS HUKUKU DERGĠSĠ YAYIN ĠLKELERĠ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW 1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baģka bir yerde yayımlanmamıģ ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiģ olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmıģ olmalıdır. Ayrıca yazılar, aģağıdaki Ģekil Ģartlarına uygun olarak kaleme alınmıģ olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

8 8 Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıģtığı kuruma, açık adresine, kolay ulaģım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine iliģkin bilgiler de editöre ulaģtırılmalıdır. The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve Ġngilizce baģlık ile hem Ġngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve Ġngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiģ olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

9 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmıģ olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself. 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. TamamlanmıĢ veya düzeltilmiģ yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine iliģkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmıģ olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 9 BFHD - Volume: 3 / Issue: 10 / Year: 2014

10

11 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılında yayın hayatına baģlayan dergide hakem denetiminden geçmiģ makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına iliģkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleģeceğine inanıyoruz. Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It s publication life begins at Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on bank and finance law; with your contributions and support our journal will progress.

12

13 GÜNDEM/AGENDA Yorumsuz Duyuru, , Son günlerde, Kurumumuza ulaģan Ģikâyetler ve basın yayın organlarında yer alan haberlerden kendilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personeli olarak tanıtan kiģilerin, banka müģterilerine çeģitli iletiģim araçlarıyla ulaģarak bankacılık ürünlerine ait masraf ve komisyonlar ile kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacakları vaadinde bulundukları anlaģılmıģtır. Bu suretle banka müģterilerinin ki- Ģisel bilgilerini temin eden kiģilerin haksız kazanç sağlama yoluna gidebilecekleri değerlendirilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki Kurumumuz tarafından vatandaģlarımız telefonla aranmamakta ve vatandaģlarımızın bankacılık iģlemlerinde kullandıkları kiģisel nitelikli bilgiler hiçbir Ģekil ve surette talep edilmemektedir. Bu itibarla, herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak, kredi masraf, komisyon veya kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacaklarını vaat eden kiģilere kesinlikle itibar edilmemesi, kiģisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taģımaktadır. Böyle dolandırıcılık görülmedi, , Bankalardan kredi kullanan binlerce müģterinin kafası son günlerde oldukça karıģık. Zira bireysel kredi kullanırken ödedikleri dosya masrafı ve kredi kartı aidatlarını geri alabileceklerine dair telefonlar alıyorlar. Bunun en son örneği Cuma günü Ġstanbul Fatih te yaģandı. Bir ilköğretim okulunda öğretmen olarak çalıģan B.G kendisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalıģanı olarak tanıtan kiģiler tarafından arandı. Geçtiğimiz ay çektiği tüketici kredisi için ödediği 1000 liralık dosya masrafının geri ödeneceği söylendi. Ancak bunun için 300 lira ödeme yapması gerektiği belirtildi. Durumdan Ģüphelenen genç öğretmen konuyu polise bildirdi. Ġstanbul emniyeti Ģikâyet üzerine harekete geçti.

14 Bankacılık sırrı delik deģik! Milliyet.com.tr ye konuģan Tüketiciler Derneği BaĢkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde bu tür Ģikâyetlerin sayısının bir hayli arttığına dikkat çekerek, ĠĢin ilginç tarafı sözde danıģmanlık hizmeti veren bu Ģirketler kurdukları özel çağrı merkezleriyle banka müģterilerini cep telefonlarından aramakta ve bankacılık sırrı kapsamındaki sözleģme bilgilerini paylaģmaktadır. Bankalar ve tüketiciler açısından bu durum ciddi bir bilgi güvenliği sorunu oluģturmaktadır dedi. Tüketiciler Derneği BaĢkanı Ağaoğlu, son dönemde yüzlerce banka müģterisinin dosya masrafı ve kredi kartı aidatınızı geri alacağız denilerek arandığını doğruladı. Türkiye de toplam 57 milyon kredi kartı olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, Herkesin cebinde ortalama 3 kredi kartı var. Yılda 150 lira minimum kredi kartı aidatı ödüyoruz. Buna bir de bireysel krediler (taģıt, konut, ihtiyaç) eklendiğinde bir tüketicinin cebinden çıkan masraf ve komisyon ortalama liraya ulaģıyor dedi. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Mart 2014 itibarıyla Türkiye de tüketici kredisi kullananların sayısı 14 milyon 683 bine ulaģmıģ durumda. Yani Türkiye deki her 5 kiģiden birisi banka kredisi ödüyor. Tüketicilerin bankalara olan tüketici kredisi borcu ise 234 milyar liraya ulaģmıģ durumda. Dolayısıyla fırsatçı Ģirketler açısından bu durum büyük bir fırsat sunuyor. 300 lira kaptırmanıza gerek yok Tüketiciler Derneği BaĢkanı Aydın Ağaoğlu, bu Ģirketlerin kendilerini çoğu zaman kamu kurumu, hukuk bürosu ve danıģmanlık Ģirketi olarak gösterdiğine iģaret ederek, tüketicileri bu kiģilere karģı dikkatli olmaya çağırdı. Ağaoğlu Ģunları söyledi: Tüketiciler eğer gerçekten bankalara ödedikleri ücret, komisyon ve aidatları geri almak isterse tüketici derneklerinin internet sitelerindeki örnek dilekçeleri ücretsiz olarak indirsinler ve Ġlçelerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine baģvursunlar. Kimseye para kaptırmasınlar Öte yandan Tüketici Hukuku Enstitüsü BaĢkanı Mehmet Ġmrek, bu konuda önümüzdeki hafta suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu na da, yanıltıcı reklam yüzünden Ģikâyette bulunacaklarını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Yönetmeni

15 BANKA VE FĠNANS HUKUKU DERGĠSĠ Cilt: 3 / Sayı: 10 Yıl: 2014 ĠÇĠNDEKĠLER Makaleler Türkiye de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz Doç. Dr. Ayten ÇETİN Nebi Salih KARAHAN ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri Üzerine - GiriĢ ve Bir Tarama Doç. Dr. Ali İhsan KARACAN Sayılı TKHK na Göre Tüketici Kredisi SözleĢmeleri Dr. Sevgi BOZKURT YAŞAR Anonim ġirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündeminde Hangi Hususlara Yer Verilmelidir? Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) Payları Borsada ĠĢlem Görmeyen Anonim Ortaklıklara ĠliĢkin Özel Durumlar Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) Haberler Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı Yargıtay Ceza Daire Kararı DanıĢtay Kararları DanıĢtay Daire Kararları Ġdari GörüĢler Sirküler Listesi Sirkülerler Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGĠLERĠ SĠPARĠġ FORMU LEGALBANK ABONELĠK FORMU

16 JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Volume: 3 / Issue: 10 Year: 2014 CONTENTS Articles Financial Analysis of Food in Retail Sector in Turkey Assoc. Prof. Dr. Ayten ÇETİN Nebi Salih KARAHAN Related Party Transactions - Introduction and a Literature Review Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN Consumer Credit Agreements under the 6502 Numbered Law Regarding Consumer Protection Dr. Sevgi BOZKURT YAŞAR Which Subjects Should be on the Agenda of a Corporation s General Board of Directors Meeting? Soner ALTAŞ (Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector) Special Matters Regarding Closely Held Corporations Yavuz AKBULAK (Securities and Exchange Commission Chief Expert) The News Court of Cassation Decisions Court of Cassation Civil Chambers Decisions Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision Court of Appeal Criminal Chamber Decision Council of State Decisions Council of State Chamber Decisions Administrative Opinions Circular List Circulars Important Information ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE

17 MAKALELER ARTICLES * Türkiye de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz Financial Analysis of Food in Retail Sector in Turkey Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ayten ÇETĠN Nebi Salih KARAHAN * ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri Üzerine - GiriĢ ve Bir Tarama Related Party Transactions - Introduction and a Literature Review Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali Ġhsan KARACAN * 6502 Sayılı TKHK na Göre Tüketici Kredisi SözleĢmeleri Consumer Credit Agreements under the 6502 Numbered Law Regarding Consumer Protection Dr. Sevgi BOZKURT YAġAR * Anonim ġirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündeminde Hangi Hususlara Yer Verilmelidir? Which Subjects Should be on the Agenda of a Corporation s General Board of Directors Meeting? Soner ALTAġ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BaĢmüfettiĢi/ Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector) * Payları Borsada ĠĢlem Görmeyen Anonim Ortaklıklara ĠliĢkin Özel Durumlar Special Matters Regarding Closely Held Corporations Yavuz AKBULAK (SPK BaĢuzmanı/Securities and Exchange Commission Chief Expert)

18

19 H TÜRKĠYE DE GIDA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FĠNANSAL ANALĠZ (FINANCIAL ANALYSIS OF FOOD IN RETAIL SECTOR IN TURKEY) Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ayten ÇETĠN * Nebi Salih KARAHAN ** ÖZET Finansal analiz, bir iģletmenin finansal durumunun ve finansal yönden, geliģmesinin yeterli olup olmadığını belirtmek için, finansal tablolarda yer alan değiģikliklerin, kalemler arasındaki iliģkilerin ve bu iliģkilerinin incelenmesini ve yorumlanmasını kapsar.finansal analizle bir iģletmenin hem geçmiģ hem de mevcut finansal durumu değerlendirilmekte ve iģletmenin finansal durumu ve gerçekleģtirdiği faaliyetler açısından güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik fırsat ve tehditler belirlenebilmektedir. Bu bağlamda gelecekle ilgili yapılacak planların daha etkin olması sağlanabilmektedir. ĠĢletmelerin amaçlarına ne derecede ulaģtığını görmek, yıl içinde yapmıģ olduğu faaliyetlerinin bir bütün olarak ele alınmasıyla iģletme performansının seviyesinin ortaya konmasıdır. Bu sebeple finansal analiz ile iģletmenin finansal politikaları belirlenmiģ olur. Anahtar Kelimeler: Gıda Perakende Sektörü, Finansal Tablolar Analizi, Finansal Analiz Teknikleri ABSTRACT Financial analysis, financial aspects of a company's financial situation, development is sufficient to indicate that, of the changes taking place in the financial statements, the relationship between the pen and H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Marmara Üniversitesi, ĠĢletme Bölümü Öğretim Görevlisi ** Marmara Üniversitesi, Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Öğrencisi

20 20 Türkiye de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz the examination and interpretation of this relationship covers. Financial analysis of a company being evaluated, both past and present financial situation and the financial situation of the company and the company's activities in terms of strengths and weaknesses, opportunities and threats for the future can be identified. In this context, to be made about the future plans could be rendered more effective. The purpose of business is to see to what extent reached, which was made during the year as a whole, with a discussion of the activities was to demonstrate the level of business performance. For this reason, the financial analysis of the company's financial policy is determined. Keywords: Food Retail Industry, Financial Statement Analysis, Financial Analysis Techniques ***...Sonuçta, günbegün faaliyet hacmini artıran gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren bu firmanın analizi yukarıda anlatmıģ olduğumuz verileri doğrular niteliktedir. Gıda perakende sektörünün her geçen yıl artan cirosu, yapılmıģ olan bu analizle birlikte firma bazında da onaylanmıģtır. Finansal analizi yapılan bu firma, piyasa değeri olarak olmasa da defter değeri bazında sektörde lider olarak tanımlayabileceğimiz konumdadır. Yapılan analiz sonucunda firmanın kısa vadeli borçlarını ödemede bir sıkıntı yaģamadığını fakat net iģletme sermayesinin yetersiz olduğu, finansman riskinin olmadığı bunun nedeninin ise kaynak planlamasında Özkaynak desteğinin artmıģ olması, var olan özsermayesini verimli kullandığı, firmanın alacaklarının çok az bir miktarda olduğu bunun nedenin ise firmanın alacak tahsil politikasında etkin ve agresif bir rol oynadığı, pazarlama stratejisini doğru uyguladığı ve borsada bu Ģirkete yatırılan paranın karlı bir geri dönüģünün olacağı tespit edilmiģtir... Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt 10. sayısından ulaģabilirsiniz BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014

21 H ĠLĠġKĠLĠ TARAF ĠġLEMLERĠ ÜZERĠNE - GĠRĠġ VE BĠR TARAMA (RELATED PARTY TRANSACTIONS - INTRODUCTION AND A LITERATURE REVIEW) Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali Ġhsan KARACAN * ÖZET Hem Ģirketler hukuku ile ilgili kısmında yeni Türk Ticaret Kanunu hem de yeni Sermaye Piyasası Kanunu iliģkili taraf iģlemlerini eski kurallara kıyasla daha ayrıntılı biçimde düzenlemiģlerdir. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kanunu iliģkili taraf iģlemlerini hem hukuksal hem de cezai yaptırımlara bağlamıģtır. Makale esas itibariyle konu üzerine yapılmıģ önemli bulguları ve analizleri olan çalıģmaları taramak ve bunları aktarmak amacını taģımaktadır. Bu çalıģmada konuyu genel olarak ele almak amacıyla önce kontrol etmenin özel yararları ve özel yararların ölçülmesi; kendi yararına iģlemler ve bu konuda geliģtirilen endeks, yönetici karģıtı haklar endeksi ele alınmıģtır. Son Bölümde de iliģkili taraf iģlemlerinin kurulması incelenmiģtir. Anahtar kelimeler: ĠliĢikli taraf iģlemleri, kontrol etmenin özel yararları, kendi yararına iģlemler. ABSTRACT New Commercial Code and new Capital Markets Law both regulated related party transactions in detailed. Capital Markets Law has been brought legal and penal sanctions for abuse of control power by contolling shareholders. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Eski Bankalar Yeminli BaĢ Murakıbı, Yapı ve Kredi Bankası ve T.Garanti Bankası yönetim kurulu eski üyesi, Sermaye Piyasası Kurulu Eski BaĢkanı, Ġ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi

22 22 İlişkili Taraf İşlemleri Üzerine - Giriş ve Bir Tarama In this paper, related literature on subject that I found important is reviewed. Literature on Private benefits of control and its masurements, selfdealing and anti-self dealing index, anti-director rights index surveyed and reviewed. Later, approaches to related party transactions is explained. Keywords: Related party transactions, private benefits of control, self-dealing...sermaye piyasası hukukunda da karıģık bir yöntem benimsenmiģ gibi görünmektedir. Sistemde kanımca esas itibariyle sorumluluk kuralı benimsenmiģtir. Bazı iģlemlerde değerleme yapılmasını ve kamuya açıklamayı arayan düzenleme de sorumluluk kuralının geçerliğini destekleyici düzenlemelerdir. SPKn m.17/3 iki konuda sanki azınlığın çoğunluğu kuralını benimsediğini gösteren hükümlere sahipmiģ gibi görünmektedir. Bunlardan ilki SPKr tarafından belirlenecek iliģkili taraf iģlemlerinde yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun (iki üye ise tamamı, üç üye var ise ikisinin, dört üyenin üçünün gibi) onayı aranacaktır. Burada yönetim kurulunda azınlık durumunda olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun kararı aranmaktadır. Ancak burada sorun, bağımsız yönetim kurulu üyeleri azınlıktaki pay sahiplerinin temsilcileri değildirler; onların önerilme ve seçilme sistemlerine bakıldığında çoğunluk pay sahibi tarafından seçildikleri görülecektir. Bu nedenle SPKn tarafından öngörülen bu sistemin pratikte bir mülkiyet kuralı yada azınlığın çoğunluğu kuralı olarak iģlev göreceğini söylemek zordur. Yine m. 17/3 deki ikinci konu bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmayan iliģkili taraf iģlemleri genel kurula sunulmakta ve burada iliģkili kiģilerin oy kullanamıyacakları bir oylama ile ve onlar dıģında kalanların oy çokluğuyla karar alınması gerekmektedir. Burada ilke olarak bir azınlığın çoğunluğu sistemi olmakla birlikte iliģkili taraf iģlemi için bu bir ön koģul değildir. Tam tersine bir kaç aģamada öngörülen koģulların yada durumların gerçekleģmesi halinde en son baģvurulacak bir yöntemdir. Bu nedenle de bir mülkiyet kuralı olarak ve azınlığın çoğunluğu kuralı olarak pratikte koruma iģlevinin zayıf olacağını hatta olmayacağını söylemeliyim. Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt 10. sayısından ulaģabilirsiniz BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014

23 H 6502 SAYILI TKHK NA GÖRE TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ (CONSUMER CREDIT AGREEMENTS UNDER THE 6502 NUMBERED LAW REGARDING CONSUMER PROTECTION) Dr. Sevgi BOZKURT YAġAR ÖZET 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2008/48 sayılı AB direktifini dikkate alarak 22 ila 31. maddelerinde tüketici kredilerini ayrıntılı Ģekilde düzenlemiģtir. TKHK kapsamında tüketici kredisi ve bağlı krediler kavramları direktife uygun Ģekilde yeniden tanımlanmıģ, tüketicinin sözleģme öncesi bilgilendirilmesi ve cayma hakkı gibi yeni haklar düzenlenmiģtir. Ayrıca haksız Ģartları daha ayrıntılı Ģekilde ele alan Kanun un 6. maddesi ve kredinin ödenmesinin teminat altına alınmasına yönelik sigorta yaptırılması hususunu düzenleyen Kanun un 29. maddesi, uygulamada karģılaģılan pek çok sorunun çözümüne katkı sağlayacak niteliktedir. Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Kredisi SözleĢmeleri, Cayma Hakkı, SözleĢme Öncesi Bilgilendirme, Bağlı Krediler, Haksız ġartlar. ABSTRACT Taking into account Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council, Consumer Protection Act no arranged consumer credits in articles 22 to 31 precisely. In Consumer Protection Act consumer credits and linked credit agreements were redefined accordingly directive, pre-contractual information and right of withdrawal were arranged. Additionally unfair terms which was handled in article 6 of Act and insurance for putting under cover the consumer H Hakem denetiminden geçmiģtir.

24 sayılı TKHK na Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri credit was handled in article 29 can support to resolve the problems which were encountered in practice. Keywords: Consumer, Consumer Credit Agreements, Right of Withdrawal, Pre-Contractual Information, Linked Credit Agreements, Unfair Terms. *** tarihinde TBMM de kabul edilen ve tarihli sayılı RG de yayımlanan 6502 sayılı TKHK uygulamada karģılaģılan pek çok sorunun çözümü amacı ile m. 22 vd. maddeleri ile tüketici kredisi sözleģmelerini daha ayrıntılı Ģekilde düzenlenmiģtir. Bu düzenlemelerde Avrupa Birliği Konseyinin 2008/48 sayılı direktif hükümlerinin dikkate alındığı ve önemli değiģikliklerin yapıldığı görülmektedir. Tüketici Kredi SözleĢmeleri iki tarafa borç yükleyen sözleģmeler olmakla birlikte kredi veren konumundaki banka ve finans kuruluģlarının sözleģmenin karģı tarafını oluģturan tüketicilere oranla çok güçlü oldukları açıktır. Tüketicinin kredi verene karģı korunması sorunu oldukça önem arz etmektedir. TKHK ile bu sorun giderilmeye çalıģılmıģtır sayılı Kanun ile tüketici kredilerine iliģkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıģ, özellikle tüketici kredisi sözleģmelerinde tüketicinin 14 gün içinde cayma hakkına sahip kılınması, isteğe bağlı sigortaların tüketicinin açık talebi olmaksızın yaptırılamayacağı ve tüketicinin istediği sigorta Ģirketi ile imzaladığı poliçenin kredi veren tarafından kabul edilmesi gerekliliğinin öngörülmüģ olması önemli geliģmelerdir. Tüketicinin sözleģme öncesi bilgilendirilmesi yükümlülüğünün kanun kapsamında düzenlenmiģ olması da olumlu bir yenilik olarak görülmektedir... Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt 10. sayısından ulaģabilirsiniz BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 3 / Sayı: 11 Volume: 3 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 3 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 1 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 6 Volume: 2 /

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law

REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law Dört Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın This journal is a peer reviewed academical and occupational journal published three times

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 34 Volume: 9 / Issue: 34 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 1 Year 2014 Volume 3 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 2 Year 2014 Volume 3 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 33 Volume: 9 / Issue: 33 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 6102 SAYILI TÜRK TĠCARET KANUNU UYARINCA BORSAYA KOTE ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir.

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir. DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk olarak 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı