- BANKACILIK DAHİL HUKUKUN HİÇBİR DALINI BİLMEYENLERİN,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- BANKACILIK DAHİL HUKUKUN HİÇBİR DALINI BİLMEYENLERİN,"

Transkript

1 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 1 - BANKACILIK DAHİL HUKUKUN HİÇBİR DALINI BİLMEYENLERİN, - BİLMEDİĞİNİ DE BİLMEYENLERİN, HAZIRLAYIP KANUNLAŞTIRDIĞI BANKACILIK KANUNLARINDA AĞIR VE İNANILMAZ HATALARDAN BİR BÖLÜMÜ: 1) Önce, Anayasaya ve kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olup ayrıntıları yüz ayrı maddede toplayan anlaşılabilir tarihli ve 3182 sayılı Kanun yerine sözde; - Bankaların kuruluşunu ve işleyişini denetlemek ve bankaların batmasını engellemekle yükümlü olan Hazine-BDDK.-FON un temsilcilerini sorumluluktan kurtaran, - Yetkilerini de kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olarak artıran tarihli ve 4389 sayılı kanun yapılmış, eski kanunun 100 maddesi 26 maddede toplanmış ve anlaşılmaz hale getirilmiştir. 14. maddesi 15 (onbeş) sahife, 16. maddesi 22 (yirmiiki) sahifeden oluşan bu kanun ile, Bu kanundaki hataları daha da artıran 5411 sayılı yeni Kanunda komik hatalardan örnekler aşağıdadır: 2) Bu kanunların tümünde batan bankalara zarar verdiği iddia edilen yönetici ve hakim ortakların kusursuz ve kusuru iddia da edilmeyen Eş ve çocukları ile evlatlıkları, bunların diğer kan ve kayın hısımları sorumlu tutulmuş, BABİL olmuştur.

2 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 2 +Bürokratlarımızın BABİLLİĞİNE( 1 ) ve bilgisizliğine bakınız ki tarihli 4389 sayılı Bankalar KanunuNUN, Resmi Gazetede ilanından hemen 6 ay sonra başlamak üzere unutulan veya hatalı olduğu üç beş gün sonra anlaşılan kurallarının değiştirilmesi için: tarihli ve 4491 sayılı, tarihli ve 4672 sayılı, tarihli ve 4743 sayılı kanunlar çıkarılmış, ve daha sonra İMAR Bankası nedenile UZAN Kanunları diye anılan: tarihli ve 4969 sayılı, tarihli ve 5020 sayılı kanunlar da çıkarılmıştır. BDDK-FON memurlarının ücretlerini artıran ve sorumluluklarını sınırlayan bu altı kanunu da beğenmeyen TMSF-BDDK, tarihli ve 5411 sayılı yeni Bankalar Kanununu yapmış ve UZAN kanunlarını da yürürlükte tutmuştur tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanununu hazırlayan BBDK. bazı konuları unuttuğundan veya sonradan ihtiyaç duyduğundan ya da yetersizliğinden tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 5472 sayılı kanunla, 5411 sayılı kanunun 3, 106, 107, 129, 134 ve 136. maddelerini yeniden değiştirmiş, ekler yapmış, Ek.2. madde ile geçici 24 ve 25. maddeleri de eklemiştir ( 1 ) İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA YETERSİZLİĞİ CEZASI OLARAK DA KABUL EDİLEBİLİR yayımı olup Fransız liselerinde ders kitabı olarak okutulan ve bir uzman profesörler kurulu tarafından hazırlanan HİSTOİRE SAİNTE MUKADDES TARİH adlı kitabın 12. sahifesinde anlatıldığına göre: HAZETİ NUH a biat edip Tanrı nın birliğine inanarak gemiye binen 80 iyi insan ve çocukları zamanla bozulmuş ve yüce Tanrı nın gücenmesine neden olmuştur. Şöyle ki; Hz. NUH un gemisine binip tufandan kurtulan bu iyi insanlar zamanla çoğalmış, iş güç sahibi olmuş ve tarihe geçmek için büyük bir şehir ve bina yapmaya da karar vermiştir. Yapmaya giriştikleri KULE o kadar göğe yükselmiş ki, göklerin hakimi yüce Tanrı bunların aşırı gururuna gücenmiş ve halkı birbirlerinin dilini anlayamayacak şekilde üç gruba bölmüştür. Bu dil anlaşmazlığını ifade eden kelime BABEL=BABİL dir. BABİL KULESİ adı bundan doğmuştur. Üç ayrı dilde birbirini anlamaz hale gelen, yani BABİLLEŞEN üç kavimden: - SEM ve yandaşları Asya da kalmış, - CHAM ve kavmi Afrika ya geçmiş, - JAPHET=YAFET yandaşları da Avrupa ya yayılmıştır. Öğretici TAHSİLDEN yoksun ve sadece diplomalı Türk aydınlarımız da; - Emredici kanunların Anayasa ve İnsan Haklarına aykırı olup olmadığını, - Yaptıkları kanunların tarihte ve halen dünyada benzerlerinin bulunmadığını, Anlamak kabiliyetinden yoksun ve BABİL olmuştur.

3 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 3 BDDK-FON memurlarının sadece kendi işlerini kolaylaştırmak ve bu uğurda kuvvetler ayrılığını düzenleyen Anayasanın 7-9. maddelerine de aykırı olarak,hem alacaklı, hem hakim, hem icra memuru ve hem de müşteri gibi hareket edebilmek için hazırladığı ve en azından 122 yasa ve Anayasa hükmüne aykırı 5411 sayılı kanunun 128. maddesinin Anayasanın 2, 36 ve 125. maddelerine aykırı olduğu da, 5411 sayılı kanunun görevli saydığı Danıştay 13. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesine duyurulmuştur. Anayasa Mahkemesi de tarihli kararile yürütmenin durdurulmasını kabul etmiştir Sayılı Kanunun tarihli Resmi Gazetede ilânından dört ay sonra birçok maddenin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi, ayrıca 128. maddesinin Anayasa ya aykırılık nedeniyle durdurulması da 5411 sayılı Kanunun acemice hazırlandığını ve yasama organının yoğunluğu nedenile hatalı olarak yasallaştığını kanıtlamaktadır. Çare, iyi inceleme, hazırlama ve yasama organına yeniden sunmaktır. 3) 26 (yirmialtı) yönden değişikliğe uğrayan ve 22 sahifelik hale gelen 15. madde ve ekleri, bankaya zarar verdiği haklı olarak iddia edilen yönetici ve hakim ortakların, kusuru iddia edilmeyen ve bazen küçük olması nedenile ehliyeti de bulunmayan eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıklarını da sorumlu tutmuş, ve İmar Bankası olayında 7,552 katrilyon lirayı geçen bir alacak için bu sorumlular hukuki sebebi içermeyen ödemeye çağrı mektuplarile kesin olarak borçlandırılmıştır. 4) / arasında 26 (yirmialtı) yönden değiştirilen 22 (yirmiiki) sahifelik 15. madde, karine olarak kusurlu sayılan banka sorumluları ile bunların kusuru da iddia edilmeyen eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıklarının - Kendi aralarında, - Veya ÜÇÜNCÜ şahıslarla, daha ÖNCE imzaladığı ve kısmen tapu ve ticaret sicillerine de tescil ettirdiği, fer i ayni hak, ipotek, rehin, sigorta, kredi sözleşmelerinden oluşan 36 tür anlaşmanın GEÇERSİZ olduğunu

4 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 4 açıklamış ve halen yürürlükte bulunan 5411 sayılı yeni Kanunun 134. maddesi de bu sözleşmelerin geçersiz sayılması yetkisini FON kuruluna vermiştir. 5) 4389 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle, bankaya zarar verdiği iddia edilen ve imzası bankayı ilzam eden lerin ortak olduğu tüm şirketlerin yönetimini değiştirme hakkı da FON a verilmiş ve bu kural 116 UZAN Şirketine uygulanmıştır tarihli ve 5020 sayılı Kanunla 4389 sayılı Kanunun 15. maddesine eklenen 15-7a maddesine dayanan FON, şirketleri idare etme yetkisini UZAN Şirketlerinde kötüye de kullanılmış ve FON un 116 UZAN Şirketinin her birine ayrı ayrı tayin ettiği Devlet memuru temsilcilere, İMAR Bankası olayı nedenile 7,552 katrilyon lira alacaklı olduğunu iddia eden FON, bu 116 şirkete ödemeye çağrı mektupları tebliğ etmiş, FON memuru şirket temsilcileri, aslında hiçbir kusuru ve borcu olmayan şirketi temsilen ödeme emrini kabul edip kesinleştirmiştir. FON memuru bu şirket temsilcileri daha önce genel kurullar tarafından tayin edilen şirket yöneticilerinin itiraz ettiği 7,552 katrilyonluk ödeme emirlerine itirazlarından da feragat etmiş ve TCK da yazılı görevi kötüye kullanma suçları da oluşmuştur. FON un UZAN Şirketlerinde görevlendirdiği memur temsilcilerin 7,552 katrilyon liralık ödemeye çağrı mektuplarını kesinleştirmeleri ve 216 şirketin her birinin ayrı ayrı 7,552 katrilyon lira ve faizlerle borçlandırılmasının hem beş yıla kadar hapis cezasına, hem para cezasına, hem kamu görevlerinden yoksunluk cezasile, asılsız borç ve faizleri tutarında tazminat sorumluluğuna neden olduğu, İMAR Bankası avukatlarından Neyir MUSAL tarafından, Beyoğlu 40. Noterliği elile ihtar da edilmiştir. Fakat, iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği olmayan ve Bankacılık kanunları konusunda BABİLLEŞEN yetkililer, asılsız borç ikrarının ceza ve tazminat sorumluluğu getirdiği konusunda ehliyetsiz ve temyiz kudretinden yoksun olduğundan asılsız borç ikrarları ve bu borçlar nedenile icra satışları devam etmektedir.

5 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 5 6) 4389 sayılı eski kanunun maddelerile 5411 sayılı yeni Kanunun maddeleri gereğince bankaların kuruluşu BDDK. iznine tabi ve tüm çalışmaları da BDDK. denetimindedir. Bankaları sürekli denetlemek ve zararlı işleri engellemek için tam yetkili ve görevli BDDK. gerekli gördüğü takdirde bankanın yönetimine üye tayin etmek ve daha da ileri giderek yönetim kurulunun tüm kararlarını kendi üyelerinin olumlu reyine tabi tutmak yetkisi de 14. madde gereğince saklı bu görevlerin ihmali neticesinde batan bir bankanın yöneticisi ile hakim ortaklarla bunların kusursuz eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıkları aleyhinde tedbir kararının 24 saat içinde verilmesi de hem 4969 ve 5020 sayılı kanunlarda hem 5411 sayılı yeni Kanunun 135. maddesinde kabul edilmiştir. 7) Altı yıl içinde sonuncusu tarihinde olmak üzere 6 defa değiştirilen 22 sahifelik a - 15/7a maddelerinde olduğu gibi 5411 sayılı yeni Bankacılık Kanununun 134. maddesi de bankaların batmasından sorumlu tutulan yönetici ve hakim ortaklarla bunların eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıkları nın: - Kendi aralarında, - Veya üçüncü kişilerle Yaptığı 35 tür sözleşme, FON un talebi üzerine geçersiz sayılırken, FON un hiçbir kanıtlama yükü yoktur. Sadece batan banka nedenile... şu kadar alacaklıyım ve banka idarecilerile hakim ortaklarına ilaveten eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarile bunların evlatlıklarını sorumlu tutuyorum demesi yeterlidir. Bu sorumlu tutulan ve şubeli bir banka bakımından yaklaşık iki bin kadar sorumlunun ; - Kendi aralarında, - Veya üçüncü kişilerle

6 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 6 yani yaklaşık 4-5 bin kişi ile yapılan sözleşmeleri geçersiz saymış ispat külfetini ters çevrilmiştir ve Anayasanın: - Mülkiyet Hakkını Koruyan 35. maddesi, - Dava Hakkını Koruyan 7 9 ve 36. maddeleri, - Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti başlığını taşıyan 48. maddesinin koruması altındaki SONRADAN alacaklı olan üçüncü şahıs binlerce sözleşme FON tarafından tek yönlü geçersiz sayılırken FON peşinen haklı ve hakkını ispat etmiş sayılıyor. Bu düzensiz düzenlemeyi getiren 134. maddenin birinci cümlesi de Fon,alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın şeklinde olup FON un batan bankaya borçlu olmayan üçüncü şahısları da sorumlu tuttuğu ve tutulacağı vurgulanmaktadır. Dünyada ve Hukuk tarihinde görülmedik şekilde ispat külfetini düzenleyen 5411 sayılı Kanunun 10 sahifeden oluşan 134. maddesinin ilgili bölümü: Bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya yönetim ve denetimin Fona devrinden önce satış, kira, devir ve temlik gibi işlemler ile ayni ve şahsi hak tesisine ilişkin işlemlere taraf olan üçüncü kişiler iyiniyetli olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. 8) Batan bankaların tasfiye temsilcisi olarak kanunla görevlendirilen TMSF. (FON) 4969 ve 5020 sayılı kanunlarla 5411 sayılı yeni kanuna göre: a. Hem batan kankaya zarar verdiği iddia edilen kimselere karşı ALACAKLI VE DAVACI, b. Hem asılsız ödeme emirlerini kabul eden sözde bankaya borçlu şirketlerin borç ikrarında bulunan TEMSİLCİSİ, c. Hem de FON alacağının bu üçüncü şahıslarda bulunup bulunmadığına karar veren YARGI ORGANI niteliğindedir. d. İCRA MEMURU da FON dur.

7 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 7 Bu görüşü belgeleyen 5411 sayılı Kanunun 134. maddesinin ilgili bölümü de şöyledir: Kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi taşınmazlarla ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, taşınır veya taşınmaz mal, finansal kiralama sözleşmeleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı, Marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, İdare ve hizmet vekaleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile, Münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözleşmeleri, FON Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır. MK. 6 gereğince FON a ait olması zorunlu kanıtlama yükünü, kusursuz Eş ve çocukları ile evlatlıkları, bunların diğer kan ve kayın hısımları dahil, üçüncü şahıslara yükleyen 134. maddenin devam eden cümlesi de şöyledir: Bu sözleşmelerin geçersizliğinden dolayı karşı tarafça açılacak tazminat davalarında sözleşmede muvazaa bulunmadığını ve sözleşmeyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükü davacıya aittir. Oysa Anayasanın 48. maddesine göre Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

8 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ tarihli İnsan Hakları Sözleşmesinin 23/42. maddelerine göre de Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. Sözleşmelerin geçersizliğine de, BDDK-FON gibi idareler değil, Anayasanın 9. maddesi gereğince bağımsız mahkemeler karar verir. BDDK-FON İdarelerinin imtiyazlı olmadığı da Anayasanın 10. maddesinde yer alan ve Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Diyen kuralı ile tespit edilmiştir. 9) 5411 sayılı Yeni Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 10. sahifesinde yer alan ve: Fon, bu maddede sayılan alacaklara ilişkin para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden, alacağına mahsuben devralmaya yetkilidir. Diyen hüküm de teminat malların alacaklıya ait olacağına dair anlaşmalar İÖ. 357 tarihinde Roma da bile yasaklanmış olup, tüm AB ülkeleri gibi Türk Medeni Kanununa da yansımıştır tarihli Eski Medeni Kanun 863 şöyledir: Borcun vadesinde ödenmemesi takdirinde mürtehinin merhuna malik olmasını tazammun eden her şart, batıldır. EMK. 875 de aynı doğrultudadır.

9 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ tarihli Yeni Medeni kanunun 949. maddesi de 863. maddenin tercümesi şeklinde olup: Borcun ödenmemesi halinde rehinli taşınırın mülkiyetinin alacaklıya geçmesini öngören sözleşme hükmü geçersizdir. şeklindedir (949). Madde uluslar arası nitelikte olup Fransız, Alman, İtalyan ve İsviçre Medeni Kanunlarında da vardır. Ancak 2005 yılında dahi Türk İdaresine hakim BABİLCİLERİN, Dünya ve tarih hukukundan haber ve bilgileri olmadığından, teminat malları alacaklıya mal edebilmesi BABİLLEŞMİŞTİR. 10) İspat külfetini iddia sahibine yükleyen uluslar arası nitelikte MK. 6 ya uygun şekilde, Kanuna aykırı karar ve işlemlerle bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak sorumlulukları düzenleyen 4385 sayılı Kanunun 17. maddesine tarihli ve 5020 sayılı UZAN Kanunu ile eklenen İspat Külfeti başlığını taşıyan 17a maddesi, kanıtlama yükünü FON dan kaldırmış ve: Fon tarafından 14, 15, 15/a ve 17 nci maddeler hükümleri uyarınca açılmış ve açılacak davalar ile, temettü hariç ortaklık hakları ve/veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılan bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar tarafından, eski yöneticiler ve denetçiler aleyhine aslen açılan ve/veya külli halef sıfatı ile takip edilen ve/veya Fon tarafından kanunî halef ve/veya devir alanı ve temellük eden sıfatı ile takip edilen şahsi sorumluluk davalarında ispat külfeti davalılara aittir. demiştir. Yani, TMSF, kapatılan bankaların eski yöneticileri ve denetçisi aleyhinde katrilyonluk sorumluluk davaları açabilecek, fakat sorumluluk sebeplerini kanıtlamayacak, Davalılar karine olarak sorumlu sayılacak ve her davalı sorumluluk sebeplerinin bulunmadığını ispat edecek veya mahkum olacak. Dünya ve Hukuk tarihinde benzeri olmayan bir BDDK. ürünüdür.

10 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 10 Her Davacının iddiasını ispat etmekle yükümlü bulunduğunu, Dünya mevzuatına uygun olarak emredici şekilde düzenleyen MK. 6. maddenin yollamada bulunduğu ve kanıtlama borcunu iddia sahibine yükleyen diğer kanunlarımızdaki kurallardan bir bölümü şöyledir; (MK. 7, 28, 29, 32, 42, 146, 150, 179/2, 180/2, 181/2, 185, 193, 210, 211/5, 223/2, 235, 243, 251, 301, 302, 310, 320, 411, 459/2 724, 732, 797, 854, 859, 898, 899; BK. 12, 16, 42, 55, 56, 62, 88/son, 96, 105, 158/3, 163, 213, 237, 271, 318, 350, 400, 484, 508, 512; TK. 4, 82-86, 1444; HUMK. 65, 153, 236, 288, 289, 290, 295, 303, 309, 344). İspat külfetini Davacıya yükleyen yüze yakın emredici kural TMSF ye özel olarak ters çevriliyor, Hukuk Devleti de zarar görüyor. Yasama organı dahi sorumludur. (Anayasa 40, 125, 129) Yine 5020 sayılı Kanunla 4389 sayılı Kanunun 15. maddesine eklenen 15a maddesine göre: Tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankaların yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarının; 1- Kendi lehine kullandıkları her türlü banka kaynakları, 2- Ve her ne ad altında olursa olsun kendilerine ait yurt içi, 3- Ve yurt dışı şirket, finans kuruluşu, off-shore bankalara aktardıkları banka kaynakları ile, 4- Eşleri, çocukları ve evlatlıkları ve bunların diğer kan ve kayın hısımları adına açılmış krediler ile bunlara aktarılan her türlü kaynak aktarımları, 5- Veya bankaların hâkim ortaklarının kendilerine veya şirketleri ile iştiraklerine rayiç bedelin altında ve muvazaalı yapılmış tüm devir ve temlikler,

11 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ Üçüncü kişilere yapılmış her türlü taşınır ve taşınmaz rehni ve ipotek gibi sınırlı aynî haklar ve bunlardan elde edilen nemalar, 7- İştiraklerine ve bağlı şirketlerine aynî bankanın el değiştiren ortaklarının birbirlerine verdiği krediler ile, 8- Aynı şekildeki bankaların karşılıklı birbirlerine verdikleri krediler, 9- Bankaya ve grup şirketlerine yüksek bedelle satılmış tüm mal, hisse ve hizmetlerden veya bunlardan ve benzerlerinden elde edilen nemalar, 10- Uzun süreli kiralama veya finansal kiralama yolu ile kendisine aktarılan kaynak ve hizmetler, 11- Bankanın yönetim ve denetim döneminde yeterli ticarî faaliyeti olmaksızın kaynak aktarımı amacıyla kurulmuş şirketlere verilen krediler ile bunlara aktarılan kira ve hizmet bedellerindeki nemalar, 12- Yurt dışı banka ve finans kuruluşları ile yapılan inançlı işlemler yolu ile aktarılan her türlü kaynaklar, 13- Bankalarının off-shore bankalarındaki yargı kararları nedeniyle ödedikleri mevduatları ve off-shore bankaların bankaya izinli veya izinsiz aktardığı off-shore mevduatlar, 14- Bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları, müdürlerinin kendileri, eşleri ve çocukları, evlatlıkları ile bunların diğer kan ve kayın hısımlarına aktarılan her türlü kaynakların tümü, 15- Başkaca bir işleme gerek olmaksızın Hazine alacağı haline gelmiş sayılır.

12 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ sayılı Kanuna 5020 sayılı Uzan Kanunu ile eklenen insafsız 17/a ve 15/a kuralları, 14. maddeden itibaren ek maddeler dahil, 5411 sayılı Kanunla da yürürlükte tutulmuştur. 11) 4969 ve 5020 sayılı UZAN Kanunlarında olduğu gibi tarihli 5411 sayılı Yeni Bankacılık Kanununun 135. maddesine göre de Sulh Ceza Hakimi veya davaya bakan mahkemeden En geç 24 saat içinde tedbir kararı alabilen FON un, bu tedbiri doğrulayacak davaları açmak süresi 6 ay, 9 ay ve 13 aydır. Yani trilyonlarca ihtiyati tedbir ve hacze maruz kalan banka yöneticilerile hakim ortakları, imzaları bankayı ilzam eden memurlar ve bunların eş ve çocukları en az altı ay niçin ve hangi hukuki sebeplerle sorumlu tutulacaklarını anlayamayacak ve Anayasanın 36. maddesine dayalı savunma haklarını kullanamayacaktır. Oysa, HUMK. 110 ve 111. maddelere göre, tedbir alan kimse en geç on gün içinde dava açmaz ise tedbir kalkar. Bu konuda da Hiç kimseye imtiyaz tanınamaz diyen Anayasanın 10. maddesi ihlal edilmiştir. 12) tarihli ve 5411 sayılı yeni kanunu hazırlayanların önemli bir kusuru da, 4969 ve 5020 sayılı kanunların birçok maddelerinin Anayasanın 36 ( otuzaltı) ayrı maddesine aykırı olduğu, 122 adet ihlalin bulunduğu, insan haklarına da aykırı bulunduğu Bakırköy 8. Ticaret Mahkemesi ile İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine duyurulduğu halde bu kararlarda açıklanan hiçbir Anayasaya aykırılığın değerlendirilmemiş ve UZAN Kanunlarının yürürlükte bırakılmış olmasıdır. 13) Normal kural HUMK. 109 gereğince önceden alınan tedbir kararından itibaren en geç on gün içinde esas hakkında, hukuki sebepleri belirtilen bir dilekçe ile dava açılmadığı takdirde tedbir kararları ortadan kalktığı halde, gereği ve yeteri kadar denetleme yapmayan bankaların batmasına neden olan BDDK. FON, hiçbir savunmaya imkan vermeksizin En geç 24 saat içinde aldığı tedbir kararının tarihinden itibaren 135/5. maddeye göre: - Bir yıl içinde suç duyurusunda bulunmak

13 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 13 - Alacağın tahsili yolunda Hukuk Mahkemesinde dava açmak - Veya 6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili yolunda takip başlatmak şartile tedbirleri bir yıl teminatsız, harçsız sürdürmekte ve; İmzası bankayı ilzam eden memurlarla, hakim ortaklar ve bunların eş ve çocuklarını ve bunlarla sözleşmeler yapmış üçüncü şahısları bir yıl veya ödemeye çağrı ile yetinilmesi halinde ebediyyen savunmasız bırakmakta, Hukuk Devleti ilkesini ihlal etmektedir. En çok kullanılan ve Resmi Gazetede ilan suretile de tebliğ edilebilen Ödemeye Çağrı Mektupları sadece bir alacak rakamını içermekte olup, dava dilekçesinde yazılması HUMK. 179 gereğince zorunlu HUKUKİ SEBEPLERDEN yoksun olduğundan, FON un bu adaletsiz ve hukuksuz hak arayışı, haksızlığa uğrayan banka ilgililerile zorla ilgilendirilen üçüncü kişilerin Anayasal savunma hakkını sürekli ihlal etmektedir. Oysa, Anayasanın 36. maddesine göre Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1. maddesi de Her şahıs... bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının... dinlenmesini istemek hakkına haizdir şeklinde olup 36. madde doğrultusundadır. 22 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan tarihli ve 71 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı da Anayasanın 36. maddesine dayalı dava hakkını korumuş ve adil şekilde olmasını açıklamış olup, gerekçesi şöyledir: Anayasa nın Hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinde de, herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı kimliğiyle sav ve savunma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Sav ve savunma hakkı birbirini tamamlayan

14 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 14 ve birbirinden ayrılması olanaksız niteliğiyle hak arama özgürlünün temelini oluşturur. Önemi nedeniyle hak arama özgürlüğü, yalnız toplumsal barışı güçlendiren dayanaklardan biri değil aynı zamanda bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme, haksızlığı önleme uğraşının da aracıdır. Bu hakkın kullanılması, yerine getirilmesi olabildiğince kolaylaştırılmalı, olumlu ya da olumsuz sonuç almayı geciktiren, güçleştiren engeller kaldırılmalıdır. Nitekim, yeni getirilen yasal düzenlemelerin Anayasa nın diğer maddelerine uygunluğu ile birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınmış olan adil yargılama hakkının metne dahil edilmesi gerekçesiyle 4709 sayılı Kanunun 14. maddesi ile Anayasa nın 36. maddesine eklenen adil yargılanma hakkına da uygun bir düzenleme olmalıdır. Adil yargılanma hakkı tarihinde Anayasamızda yer almışsa da, batı hukuk sistemlerinin yıllardan beri vazgeçemeyeceği temel haklar arasında yer almaktadır. Hukuk devleti ilkesi bireylerin temel haklarının korunması konusunda gösterilen başarı oranında gerçekleşmektedir. Günümüzde Anayasa larda haklar alanının ayrıntılı olarak düzenlenmesi şeklinde, ya da böyle bir düzenleme yoksa Anayasa Mahkemesinin hukuk devleti ve demokrasi kavramları konusunda yaptıkları yorumlar yoluyla bu koruma gerçekleştirilmektedir. Anayasamızın 36, 38, 125, 138 ve 142. maddelerinde adil yargılama hakkının içerdiği pek çok ilke veya hak yer almasına rağmen 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile adil yargılanma hakkı Türkiye de de Anayasa nın bir parçası haline gelmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin 1. fıkrasında bir temel kural vardır. Bu kurala göre, her şahıs... bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının... dinlenmesini istemek hakkına haizdir. Bu kurala göre, herkesin davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakkaniyete uygun bir biçimde görülmesi gerekmektedir. Davanın mahkeme tarafından

15 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 15 hakkaniyete uygun bir biçimde görülebilmesi için, öncelikle davada taraf olan kişinin tüm iddialarını açıkça ortaya koyma hakkının tanınması gerekir. Uyuşmazlığın esasını çözümleyecek idari yargı yerleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. maddesinin birinci bendinde yer alan Danıştay ve idare ve vergi mahkemelerinin bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar hükmü uyarınca uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirmesini yapmak, olaya uygulanması gereken hukuk kuralını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme varmak yönlerinden tam bir yetkiye sahiptir. Buna ek olarak, olayın maddi yönünü belirleme noktasında da idari yargı yerleri her türlü inceleme ve araştırmayı kendiliklerinden yapabilir ve maddi durumun gerçeğe uygun olup olmadığını serbestçe araştırabilirler. Türkiye de uzun zamandır Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri ile taraf olduğumuz Anayasanın 90/6. maddesinde yer alan ve Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. Şeklinde bulunmaktadır. 14) Düşmanca duygularla ACEMİCE hazırlanan 4969 ve 5020 sayılı kanunlar, hem alacaklı Davacı, yem yargıç, hem icra memuru FON un SÖZDE işini kolaylaştırmak amacile, İmar Bankası olayında küsurat hariç 5 katrilyon, 6 katrilyon ve 7 katrilyon lira gibi önemli değişiklikler getiren hayali alacak rakamları açıklamak dışında, tüm ispat külfetinden de kurtarmış, ispat yükünü çoğu hayali borçlularla Eş ve çocukları ile evlatlıkları, bunların diğer kan ve kayın hısımları na yüklemiştir tarihli ve 5411 sayılı Yeni Kanunun da aynen ve ziyadesile benimseyip sürdürdüğü İSPAT YÜKÜ TERSLİĞİ, peşinen sorumlu sayılıp 24 saat içinde mallarına haciz konan çoğu hayali borçluların dayanak delilleri kısıtlanmak ve yok

16 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 16 edilmek suretile de ağırlaştırılmış ve İMKANSIZ hale getirilmiştir sayılı Kanunun 135. maddesinin son cümlelerinden biri: Sorumluların boşanmış veya dul eşlerinin, Diğer kan hısımları ile kayın hısımları ve üçüncü kişilerin, Mülkiyeti ve tasarrufuna geçirilmiş bulunan tüm mal, sınırlı ayni veya şahsi hak ve alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açılmış veya açılacak davalarda bu kişiler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 3 üçüncü maddesindeki iyiniyet karinesinden ve tüm resmi sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz. Şeklinde olup, mülkiyet, devir ve sözleşmeler yapma haklarını düzenleyen çocuk ve aile haklarını koruyan Anayasanın 35, 36, 38, 41, 48 ve 167. maddeleri ile bu doğrultudaki Dünya mevzuatına ve insan hakları sözleşmelerine aykırıdır. Sınırlı ayni haklarla, kira ve satış vaadi sözleşmelerinin tescil edildiği tapu sicillerinden doğan zararın Devlete ait olduğunu açıklayan MK kuralı da; Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. şeklinde olup, bu sicilleri inkar eden Banka Kanununun komik ve BABİL olduğunu göstermektedir.

17 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ sayılı Kanunun 137. maddesi de: Fon tarafından bu Kanunun 108 ve 110 uncu maddeleri hükümleri uyarınca açılmış ve açılacak davalarda ispat külfeti davalılara aittir. Şeklinde olup, insan haklarına da aykırıdır. Borçlu olup olmadığına bakılmaksızın Fona karşı sorumlu tutulan üçüncü şahısları da kapsayan 5020 sayılı Kanun 15 ve 15a maddelerine göre de Üçüncü kişiler iyiniyet iddiasında bulunamaz. Oysa MK. 3 Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Alman, Fransız, İtalyan ve İsviçre dahil Dünya Kanunları MK. 3 doğrultusunda olup, Bankacılık Kanunumuzu hazırlayanların BABİL olduğunu, yani HEM BİLMEDİĞİNİ, hem de BİLMEDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİ göstermektedir Sayılı yeni Bankacılık Kanunu dahil Uzan Kanunlarının geriye de etkili olmak üzere hükümsüz saydığı resmi kayıtların karine olarak, BDDK/ FON dahil tüm özel ve tüzel kişileri bağladığı MK. 7. maddesinde de açıklanmıştır. MK. 7 ve yollama yaptığı 50 den fazla diğer kurallar şöyledir. (M.29, 35, 39, 45, 54, 72, 74, 81, 105, 108, 111, 138, 173, 194, 195, 237, 238, 256, 257, 324, 328, 382, , 483, 492, 634, 637, 688, 689, 735, 771/2, 910, 935; B.255, 277; T. 14, 26-40, 69, ; GSN., Tc.,SN., Tap.Niz., HU ; İİK. 8/3; Not ; C.316, 331, 332 m., 350 m.) 15) 5020 sayılı Kanunun 23. maddesile 4389 sayılı Bankalar Kanununa eklenen 17a maddesi gereğince de: Fon tarafından 14, 15, 15/a ve 17 nci maddeler hükümleri uyarınca açılmış ve açılacak davalar ile temettü hariç ortaklık hakları ve/veya yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık

18 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 18 işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılan bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar tarafından eski yöneticiler ve denetçiler aleyhine aslen açılan ve/veya külli halef sıfatı ile takip edilen ve/veya Fon tarafından kanuni halef ve/veya devir alanı ve temellük eden sıfatı ile takip edilen şahsi sorumluluk davalarında ispat külfeti davalılara aittir. 16) Mahkemelerce resen, yani talep edilmese de nazara alınması zorunlu hak düşüren sürelerle, çeşitli zamanaşımları ve müktesep hakları farkında olmadan, yani BABİLCE yok sayan bir komik kural da 5411 sayılı Kanunun 133/1. maddesinde yer almış olup: Şeklindedir. Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde, bankanın sorumlulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde Fon tarafından dava açılabilir. Yıllar sürecek Tasfiyenin tamamlanmasını müteakip beş yıl içinde açılacak bu iptal ve sorumluluk davalarının reddine neden olacak kanunlardan bir bölümü şöyledir: a- Bankalar dahil, anonim şirketlerde ibra kararlarının iptali TK. 381 gereğince ancak karar tarihinden itibaren üç aylık HAK düşüren sürede dava edilebilir. Fon bankasının tasfiyesinin tamamlanmasından itibaren beş yıl içinde açılacak iptal davası dinlenmez reddedilir.

19 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 19 b- Bankalar dahil, anonim şirketlerde yönetim ve denetim kurulu üyeleri aleyhinde açılacak davalar, TK madde gereğince iki ve en çok beş yıllık zamanaşımına tabidir. c- Yürürlük tarihi başlığını taşıyan 5411 sayılı Kanunun 170. maddesine göre, bu kanun resmi gazetede yayımı tarihinde, yani tarihinden sonraki işlemler için geçerlidir, daha önceki yıllarda yapılan ibra kararlarının iptaline uygulanamaz. Bir BABİL hatasıdır. 17) 4389 sayılı Kanunla bu kanunu değiştiren tüm kanunlar gereğince, bankaların kuruluşuna izin veren, her gün denetleme yetki ve görevi bulunan ve 4389 sayılı Kanunun 14/a, b, c, maddelerine göre: a- Yönetim kurulu, üyelerinin tamamını veya bir kısmını görevden alarak veya üye sayısını artırarak bu kurula üye atamak. b- Bankanın faaliyetlerini, faaliyet türleri itibarıyla tüm teşkilatını veya gerekli görülecek şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kısıtlamak, c- Bankanın mevduat sigortası primlerini yükseltmek veya kabul ettiği mevduatı yüzde yüz oranına kadar karşılığa tabi tutmak, da dahil olmak üzere bankanın emin bir şekilde çalışmasına ve mevduat sahiplerinin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya ve uygulamaya yetkilidir. Şeklinde bulunan hüküm gereğince bankaların yıllar süren hortumlamasını engellemeyen BDDK. ve FON un 4389 sayılı ve 5411 sayılı yeni Bankalar Kanununa yansıttığı ve sadece FON mensuplarının yararlarını düşünen suçlar dahil zararlardan sorumluluğunu gözardı eden hükümlerden bir bölümü şöyledir:

20 Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ 20 a) 4389 sayılı Kanunun maddesine göre, 14. madde gereğince Hazine, BDDK. ve FON tarafından bankaların yönetim kurulunun üyelerinin bu görevlerindeki hatalar nedenile sorumluluk davası açılamaz, bu tür davalar FON aleyhine açılır. Yani mali durumu tehlike arzeden bir bankanın yönetim kuruluna BDDK. nın tayin ettiği üyeler görevi ihmal etmiş, hatalı kredi anlaşmaları imzalamış ve hatta özel hortumcu ortaklarile işbirliği yapmış olabilir, fakat bunlar aleyhine tazminat davaları açılamaz, bu zararlar FON dan istenir maddeye göre, bankaya zarar veren Bu kişilerin görevlerini kötüye kullandıklarına hükmolunması halinde kendilerine rücu edilir. b) maddenin ikinci fıkrasına göre de: Bu fıkra hükmü Kurul, Kurum, Fon yönetim Kurulu ve Fonun bu Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri nedeniyle, kişilerin, uğradıkları zararlardan dolayı Kurul ve Fon Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum ve Fon personeli aleyhine açtıkları ve açacakları davalar hakkında da uygulanır. Yani, BDDK. ve FON kurulu üyeleri de, bankaların batmasında etkin olmuş, ihmalde bulunmuş ve hortumlanmaya katılmış olsa dahi, ancak FON- Devlet dava edilebilir, Kurul ve FON üyeleri dava edilemez. c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Kurul üyelerile kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğu başlığını taşıyan 104/4. maddesine göre: Kurul başkan ve üyeleri ile kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Kurum aleyhine açılmış sayılır. Bu davalarda

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8613 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4969 Kabul Tarihi : 31/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/8/2003 Sayı : 25197 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI 10.12.2007/177 YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ĐPTALĐNE ĐLĐŞKĐN ANAYASA MAHKEMESĐ KARARI YAYIMLANDI Ülkemizde Pasaport Kanunu ile Bankacılık Kanunu kapsamına giren bazı alacaklar nedeniyle borçlular hakkında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 SİRKÜLER İstanbul, 21.04.2015 Sayı: 2015/088 Ref: 4/088 Konu: KANUNİ TEMSİLCİLERİN AMME BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN 6183 SAYILI KANUN UN MÜKERRER 35. MADDESİNİN 5. VE 6. FIKRALARI ANAYASA

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI R.G. 122 23.11.2001 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YASASI 40/2001 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Yönetmeliği Güvence Hesabı Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) (Değişik: RG-05.03.2013-28578) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılısigortacılık Kanununun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDEDİLMESİ HALİNDE DOĞAN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ ANAYASA YA AYKIRILIK VE UYGUNLUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDEDİLMESİ HALİNDE DOĞAN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ ANAYASA YA AYKIRILIK VE UYGUNLUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDEDİLMESİ HALİNDE DOĞAN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ ANAYASA YA AYKIRILIK VE UYGUNLUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ A.Bora ELÇİN GİRİŞ Amme alacağı, çoğu durumda bir vergi

Detaylı

GÖRÜŞÜM. Basın Haberlerinden Öğrenilen Devlet Hataları. Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

GÖRÜŞÜM. Basın Haberlerinden Öğrenilen Devlet Hataları. Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ GÖRÜŞÜM Basın Haberlerinden Öğrenilen Devlet Hataları Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ HAYRİ DOMANİÇ tarafından derlenip 2007 Mayıs ında Arıkan Yayınları arasında okuyucuya sunulan BASIN HA-BERLERİNDEN ÖĞRENİLEN

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Kapsam MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı