tmmob makina mühendisleri odası LPG VE CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 14 ARALIK 2002 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri odası LPG VE CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 14 ARALIK 2002 ANKARA"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası LPG VE CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 14 ARALIK 2002 ANKARA YaymNo: E/2003/315

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak No: 36/1 Kızılay/ANKARA Tel : (312) Fax : (312) e-posta : Yayın No : E/2003/315 ISBN No : X Bu kitabın yayın hakkı MMOya aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, alıntı yapılamaz. MMOnun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopya edilip kullanılamaz. NİSAN 2003 ANKARA Dizgi : MMO Ankara Şube Baskı : Ezgi Matbaacılık ANKARA - (0.312)

3 TÜRKİYEDE OTOGAZ SİSTEMİ İMALATI Lütfı ÇOLAKOĞLU* 1978 senesinde imal ettiği LPG buharlaştırıcısı ile "Türkiyenin ilk LPG sistem üreticisi" unvanını alan Aldesa Otogaz Sistemleri yaklaşık 25 senedir sürdürdüğü çalışmaları ile alanında öncü kuruluş olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Türkiye ve Aldesanın paralel giden oto LPG hikayesine kısaca göz atacak olursak Ülkemizde ilk LPGli oto çalışmaları 1978 senesinde Aldesa öncülüğünde başlamış ve ilk denemeler başanlı olmuş, randıman alınan sistem ne yazık ki o yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkındı sebebiyle, mutfakta kullanmak amaçlı dahi zor bulunan LPGnin azhğı yüzünden alınan devlet karan ile ticarileşememiştir. Aldesa rafa kaldırmak zorunda kaldığı proe üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam etmiş, 1993 senesinde hızlandırılan çalışmalar seneleri içinde yenilenmiş bir LPG sistemi olarak tekrar hayata geçirilmiştir. Aynı dönemde yırt dışında ithal edilen LPG sistemlerinin de kullanılmaya başlanması üzerine dönem hükümeti konu üzerinde bir çalışma yapmış ve 29 Haziran 1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bildirge ile "otomobillerde alternatif yakıtların (LPG/CNG) kullanımı yasallaşmıştır seneleri arasında ağırlıklı ticari taksilere yönelik uygulamalar yıllarında özel araç sahipleri arasında da büyük ilgi görmüş, özellikle Mayıs 1999-Temmuz 2000 döneminde oto LPG dönüşümü konusunda adeta bir talep patlaması yaşanmıştır. Bu süre içinde 1 milyondan fazla aracın LPG dönüşümü yapılmış ancak bu aşın talep ne yazık ki pek çok kanşıklığı ve problemi beraberinde getirmiştir. Başlıca problemler yurt dışından izinsiz getirilen LPG dönüşüm kitleri TSE ve ECE-R 67 standartlanna uygun olmayan LPG kitlerinin montaı, TSE belgesine sahip olmayan kaçak LPG monta atölyeleri ve yüksek adette yapılan montaların denetim zorluklan idi. Özellikle denetimde yaşanan problemlerin, kaçak malzeme ve yetkisiz monta atölyelerinin artmasına sebep olduğu bu dönemde Makina Mühendisleri Odasının denetim yetkisini eline aldığı süreçte denetimin azamiye, kaçak uygulamanın ise asgari seviyeye düştüğünü gözlemledik senesinin Temmuz ayında LPGli otolara konulan ve daha sonra mahkeme karanyla iptal edilen benzeri pek görülmemiş vergi yüzünden tüm sektör olumsuz etkilenmiştir. Bu noktada en fazla zararı sektörde imalatça konumunda olan firmalar yaşamıştır. Ne yazık ki direkt ve dolaylı olarak oto LPG sektöründen kazanç sağlamakta olan binlerce firma ve firmaların onbini aşkın çalışanının büyük bölümü işsizlik problemini yaşamıştır. Son dönemlerde artık oturmuş bir sektör hareketi gösteren oto LPG, yaşadığı önemli sıkıntılan atlatmış ve konusunda tecrübeli firmaların haricinde ne yazık ki halen TSE ve Avrupa standartlan olmaksızın çalışan işyerleri sebebiyle sıkıntılar yaşamakta, bu problemin çözümlenebilmesi gene TMMOBnin denetim sorumluluğunu olması beklemektedir. ALTERNATİF YAKITÇILAR DERNEĞİ (AYDER) Ülkemizde 29 Haziran 1995 tarihinde Sanayi Bakanlığının müsaadesiyle otomobillerde LPG ve CNG gibi alternatif yakıtların uygulanmasına izin verilmiştir. Otogaz sistemlerinin yerli üretimini, ithalatını ve montaını yapan fırmalann ortak sorunlannı çözmek ve tüketicilerin haklarını korumak amacı ile alternatif Yakıtçılar Derneği (AYDER) kurulmuş ve geçtiğimiz dönem zarfında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 113

4 Ne yazık ki geçmiş hükümetlerin almış olduğu, LPGye yapılan yüksek zamlar, yanlış ve küçümsenmeyecek bir istihdam yaratarak ülkemizde büyük ölçüde döviz kazandırmaya başlamışlar; yurt dışından ithal edilen sistemlerin girişini de önemli ölçüde azaltmışlardır. Yeri üreticiler bu sistemleri üretmek için milyon dolarlar ölçüsünde yatırım yapmışlar ve küçümsenmeyecek bir istihdam yaratarak ülkemize büyük ölçüde döviz kazandırmaya başlamışlar; yurt dışından ithal edilen sistemlerin girişini de önemli ölçüde azaltmışlardır. Ancak sektörümüz şu anda başka bir sıkıntı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Yurt dışından standartlara uygun olmayan çeşitli tiplerde sistemler getirilerek ehil olmayan kişiler tarafından otolora monta yapılmakta, bu vesile ile tüketici zarara sokulmakta ve sahte evraklarla bu dönüşüm işlemleri araç ruhsatlarına işletilmektedir. Denetimi Sanayi Bakanlığında olan bu sistemlerin bugüne kadar maalesef kontrolü tam olarak yapılamamıştır. Bu kontrolsüzlük hem vergi kaybına hem de tüketicinin ileride mağdur olmasına sebebiyet verecektir. Bu kontrollerin daha sıkı bir şekilde takip edilebilmesi açısından bundan önce olduğu gibi bu işlemin gene TMMOB tarafından yapılması ve takip edilmesi yerinde olacaktır. Lütfi ÇOLAKOĞLU 1965 senesinden bu yana kuruculuğunu yaptığı firmada imalat sanayinin ağırlıklı olarak otomotiv kolu ile ilgili imalat yapan Lütfi Çolakoğlu 1974 yılında Fransız Esv Marshall firmasının lisansı ile otomobil üreticilerine benzin otomatiği imalatı yapmıştır yılında otomobillerde LPG uygulamaları üzerine ilk çalışmasını başlatmış ve 2 sene sonra Türkiyede üretilmiş olan ilk LPG buharlaştıncısını imal etmiştir. 114

5 SORU-CEVAP BOLUMU NİYAZİ ÖZGÜR (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başkontrolörü)- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, mecburi uygulamada bulunan standartları denetlemekle görevlidir. LPGyle ilgili mecburi standartları listeleyecek olursak, tüplerle ilgili olanlar, otogazlarla ilgili olanlar, bir de dökme gazlarla ilgili olanlar var. Biz, yıllardır tüplerle ilgili olan standartları denetliyoruz; TSE 55, Otogazlar, 1995 yılında LPGnin AİTM Yönetmeliğine bir alt madde eklenmesiyle mevzuatımıza girdi. Buna bağlı olarak da otogaz istasyonları devreye girdi ve TSE Standardı hazırlandı. Bu Standardı 2 defe revize edildi. Türkiyede 3 binin üzerinde otogaz istasyonu var. Biz, bu otogaz istasyonlarının gerek Bakanlığımızın merkez kontrolörleri, gerekse illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yoğun bir şekilde denetlemeye çalışıyoruz. Geçen yıl İstanbulda 103 tane otogaz istasyonu standarda aykırı olduğu için TSE 1705 ve 4777 sayılı kanunlara göre işlem yapıldı. Ancak, onun yanında otogaz istasyonları konusunda 12 Şubat 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Otogaz Yönetmeliği hazırlandı. Otogaz Yönetmenliğini Hazırlama Komisyonunun Başkanı bendim, 20 kişilik bir komisyon marifetiyle hazırladık, çok değişik kuruluşlara görevler verildi. Bu kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, belediyeler gibi geniş bir ağı kapsıyor. Otogaz konusunda "TSE EN589 Standardı mecburi yürürlüğe girsin" şeklinde bir teklif var, Bakanlığımızca değerlendiriliyor, şu anda mecburi bir standardı yoktur. Beyefendinin bahsettiği dönüşüm istasyonları, bir ara LPGnin araçlara dönüşümüyle birlikte 3 bin ruhsatlı, 2 bin civarında da ruhsatsız 2 yıl öncesinden bahsediyorum faaliyete geçti ve biz yoğun olarak bunları denetlemeye başladık. Ancak, LPG fiyatlarının artışına paralel olarak, bu dönüşüm istasyonlarının bir çoğu kapandı ve şu anda bir kısmı da belli bir düşük kapasiteyle çalışıyor. AİTM Yönetmeliğimizde, araçlara dönüşüm yapılacak cihazların TSE markalı olması, yakıt sızdırmazlık kontrolü gibi birtakım kontroller var. Ayrıca, bu konuda ve standartları var, bunlar da TSE markası alınması zorunludur. Biz elimizden geldiğince denetlemeye çalışıyoruz. Ancak, tabii çok geniş bir alanı kapladığı için her yere ulaşmak mümkün değil, bunu da belirtmek fayda var. SALONDAN- Neden şimdi söz aldım?.. Çünkü, konu gerçekten benim esnafımı ilgilendirdiği için söz aldım. Ben, hiç zannetmiyorum, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün ve Sanayi Bakanlığının Sayın Müfettişi alınmasınlar, kesinlikle denetim yapılmıyor. Eğer kendileri "yapılıyor" derlerse, ben bunun yapılmadığını burada belgelerle ispatlayacağım. Denetim yapmayan kurum hakkında ne yapılacağına sizin huzurunda söz versin, ben burada açıklayacağım. Otogaz istasyonları kesinlikle LPG tüpü dolduramaz, Türk Standartları Enstitüsünün ve Resmi Gazetede yayımlanan göre, "herhangi bir boyuttaki bir tüpten otolara gaz basılamaz" denilmektedir. Doğru mu efendim? NİYAZİ ÖZGÜR- Doğrudur. SALONDAN- "Herhangi bir oto gaz istasyonundaki tanktan da, LPG tüpüne, yani evlerde kullanılan tüplere gaz basılamaz" der. Her ne hikmetse Sanayi Bakanlığımız ve personeli yoklar efendim. Bunu kim yapacak?.. Siz yapmayacaksınız da Tüpçüler Odası mı yapacak?.. Burada kalkıp diyorsunuz ki,. Sayın Müfettişim alınmayın, sizin görey verdiğiniz insanlar yapmıyorsa, bunları denetlemek sizin görevinizdir. Bizim, kimseye görevini öğretmek gibi bir niyetimiz yok. Ahkâm da kesmiyorum, Oda Başkanı olarak benim de görevim yapılmadığı zaman, bana üyem aynı şeyleri soruyor. Sanayi İl Müdürlüğü nü yazıyorum cevap veriyorum, Sanayi Bakanlığına gidiyorum denetim yapılıyor İl Müdürlüğünün yolu gösteriliyor. Sayın Müdürümüzle gittik, benim baskılarım ve gazetelerde çıkan 115

6 beyanatlarım üzerine beraber müştereken bir denetim yaptık. Biz, bu denetimi 1 hafta, 15 gün sürdürdüğümüzde 120 adet tüp dolum aparatı yakaladık beyefendi. Benim elimde şu anda Sanayi Bakanlığı personelinin imzasını taşıyan ve fotokopisi elimizde olan zimmetli tutanaklarımız var. Bunlarla ilgili ne yapıldı, sordunuz mu? Silah taşıyorsunuz, ruhsatı yok. Yakalanıyorsunuz, işlem yapılmıyor. Kim suçlu?.. Soruyorum, suç ortadan kalktı mı?.. Kalkmadı. O silahın ruhsatının olup olmadığı, o belgelerin doğru olup olmadığının araştırılmazı gerekmez mi?.. Yazık değil mi bu insanlara?.. Evine götürdüğü tüpten komşusu da rahatsız olacak. 20 dairelik bir binada, bir kişi otogazdan gaz almakla 19 komşusunu da riske atıyor. Burada Makina Mühendisleri Odası çırpınmayacak da, kim çırpınacak?.. Belki bunu dile getirmeyi düşünmüyordunuz, ama maalesef biz mağduruz, benim esnafım mağdur, hatta komşunuzun otogaz istasyonlarından tüp doldurmasından dolayı sizler de mağdursunuz. Lütfen, Sanayi Bakanlığı. Makina Mühendisleri Odası görevini yapsın, ben de görevimi yapayım. Birbirimizi töhmet altına sokacak şeylerden kaçınmak istiyorum, ama maalesef, bu otogaz Türkiyeye geldi geleli, ben esnafımın hakkını başka türlü arayamadım, cezaevine girmeyi dahi göze alarak bazı insanlara küfür derecesine varacak şekilde hitam etmek zorunda kaldım, ama ne hikmetse bana da dokunmadılar. Bu platformu hem kalite kontrolüyle, hem tüplerin kullanımı ve halka verdiği zararlar. açısından ele alarak, böyle değerlendirmeye talep ediyorum. t i,- OTURUM BAŞKANI- Pardon, ben de LPG kiti montaı yapan, aynı zamanda Makina Mühendisleri Odasında görevde bulunan bir arkadaşınızım. Burada Sanayi Bakanlığı Tüketici Hakları Genel Müdürlüğünde görevli arkadaşımız. îl Müdürlüğü nde, tüketici hakları, AİTM, diğer ruhsatların hepsi Sanayi İl Müdürlüğü ndedir ve orada 4 personel vardır; 1 makina mühendisi, 1 maden mühendisi, 1 kimya mühendisi, 1 de inşaat mühendisi vardır. Ankarada sırf 160 istasyon vardır ve bunların sadece 42si ruhsatlıdır, diğerleri için herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Buradaki işlemlerin yapılamaması, buradaki direktiflerde cezai müeyyideyi uygulayabilecek merciin olmamasından kaynaklanmaktadır. Aynı olay 1998 yılında LPG montalarında vardı. Biz o zamanki Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Bülent Esinoğluyla görüşmemizde! : Bakanlık bu yönetmelikleri çıkartır; ama ISO almış bir bakanlık bunların denetimlerini yapmaz. "Biz bunları gerekli kurumsal yapılara devrederiz" dediler. O zaman Makina Mühendisleri Odası yla bir protokolla yet- / kilerini devrettiler. Biz o zamanlar bunları bayağı ıslah ettik, yoluna koyduk; ama yetkimiz iptal edildikten sonra bu denetimi yapamadık. Burada Kimya Mühendisleri Odası nın, Makina Mühendisleri Odası nın yapabileceği çok şeyler var. Ama yasal yetkimiz olmamasından dolayı yapamıyoruz. Bakanlığımızdaki arkadaşların da kadrosuzluk nedeniyle elleri kolları bağlanmış durumdadırlar. NİYAZİ ÖZGÜR (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başkontrolörü)- Bizim Bakanlığımızın Merkez kadrosunda şu anda yeni takviyelerle 15 tane kontrolör var. İl Müdürlükleri mizde 2 bin civarında personel var; bu II Müdürlükleri mizde personel çok değişik konularda görevlendirilmiş durumda. Otogaz istasyonları 24 saat çalışıyor. Beyefendinin dediği konuda ben bizzat Bursada Mustafakemalpaşada gece 23e kadar bekledim civarında tüp dolum tesisine araba geldi, el koyduk. 24 saat çalışan kurumu bizim 15 tane kontrolör İl ı Müdürlüğü müzdeki bunlarla denetlemenin pratik imkânı yok. Artı biliyorsunuz otogaz ikmal istasyonlarını denetleme konusunda belediyeler, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi çok değişik kurumlar görevli. Biz zaman zaman İl Müdürlükleri ne verdiğimiz talimatlarla valiliklere bir komisyon kurulu olarak gece-gündüz denetlenmesini istedik. Ancak grafikte belli bir dönem gidiyorsunuz, ben Urfaya göreve gittim. Gittiğimiz ilk yerde bunları ele geçirdik; ondan sonra hepsi peşimize eleman takmışlar, "19 gün sizin peşinizde dolaştık" dedi. Biz orada polis görevi gibi 24 saat otogaz istasyonunu, Türkiyenin 3 bin tane yerinde bekleme durumumuz da söz konusu değil. Çünkü otogaz istasyonları çok değişik yerlere kurulmuş vaziyetteler; bunun orada devamlı başına eleman koyacaksınız. Bu biraz da bilinç meselesi, şey meselesi. Adam evinden tüpleri arabasının arkasında götürüyor, bir tane tüpünü dolduruyor. Her arabanın arkasına bir tane polis takarak bu I t f, 116

7 şeyi yapmanız da mümkün değil. Proelide biliyorsunuz, yangın dolayısıyla oranın kül oluşu malum. Biraz vatandaşımın bilinçlenmesi lazım. Kendi vicdanını değerlendirmesi lazım; bunu söylemek istiyorum. Yoksa beyefendinin dediğine katılıyorum. Beyefendi istiyor ki, 24 saat her otogaz istasyonunda nöbet bekleyelim; bu da pratikte mümkün değil. OTURUM BAŞKANI- Sayın müfettişim, bunun kontrolü çok kolay. Yeni çıkarttığınız yönetmelikte Makina Mühendisleri Odasında eğitim görmüş veyahut da diğer mühendislik birimlerinde sertifalandırılmış mühendislerin sorumlu müdürlükleri tam net olarak belirlenirse oradaki meslektaşlarım buna hassasiyet gösterirler. YUSUF ENGİN TOSUN (Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi)- Oncelikle böyle bir Sempozyumu düzenlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Benim sorum Lütfü Beye olacak. Kendisi "önce LPG sistemindeki problemleri gidererek işe başlayalım " dedi. Ben de diyorum ki, bir taşla üç kuş vurabiliriz aslında. Ülkemizde ben şu ana kadarki mühendislik eğitimimde önce problemin bir etüt yapılmasını öğrendim. LPG sisteminin Türkiyede etüt edilip, ondan sonra problemlerinin belirlendikten sonra CNG sisteminin Türkiyeye getirilmesiyle hem yeni bir iş alanı, istihdam sağlanmış olur, -bizler için, kendim için konuşuyorum, yeni mühendis adayları için konuşuyorum- hem de CNG sisteminin getirilmesiyle LPG sisteminin hatalarının direkt olarak düzeltilebileceği düşüncesindeyim; böyle bir düşünce doğru mu, değil mi? Bunu sormak istiyorum. LÜTFÜ ÇOLAKOĞLU- Şu anda LPGde sizin düşündüğünüz gibi herhangi bir hatalı monta yapılması söz konusu, o da kaçakların kontrol edilememesinden. LPG, CNGye göre daha emniyetli; neden? Çünkü onun basıncı en yüksek olduğu zaman aşağı yukarı 12 bar civarında. Halbuki CNGde 200 bar civarında basınç var. Türkiyedeki kazaları biliyorsunuz. LPGyle olan kazalar gazetelerde çeşitli şekilde ayyuka çıkarılarak yazıldı. Halbuki aslı astarı olmayan şekilde yazıldı Sizin bize söylediğiniz önce "CNGde de böyle bir kaza olursa ne olur?" sorusunu getiriyor. CNG tamam, benim de kabulüm, ben de onu tasvip ediyorum; çünkü o kiti de hazırlamış durumdayım. Ama Türkiyede bunun yaygınlaşması en az beş yıl sürüyor. Onun için önce LPGdeki sorunları çözüp halen elimizde olan araçları daha kaliteli kullanmayı, gazı daha kaliteli bulup kullanmayı, fiyatını daha aşağıya çekebilmeyi, bir de monta esnasında kaçak yerlerin monta yapmasını önleyerek şu andaki bu geçiş dönemini atlatmamızı dile getirdim daha önce. Yoksa sizin dediğiniz de doğru, CNGye de geçilebilir. Zaten ikisinin arasında hiçbir monta farkı yok. Emniyet açısından da bence ikisi de aynı emniyete sahip. Fakat şu anda zaten LPGyi kullanıyoruz, 1,5 milyon araç zaten LPG kullanıyor. Önce bunu iyileştirip ondan sonra zaten CNGye geçmemiz kolay olacak. ATIL PAYDAŞ- Esasen bana kalırsa ilk defa Sempozyumda çok keyifli bir noktaya geldik. Çünkü sektörü konuşuyoruz. O bakımdan da gerçekten de keyif alıyorum. Benim de bu Sempozyumdan beklediğim esasen insanların, bütün katılımcıların sektörün dinamikleri hakkında bilgi sahibi olması. Çünkü spesifıkasyonlardan, dönüşümlerden değil de insanlar niye bu gazı seçecekler, niye bu ürünü seçecekler? Onları da konuşmak lazım. Ona bakarak da hangi problemi neden yaşıyoruz? Ona bakalım. Arkadaşlar, otogaz ve CNG varsa, LPG varsa, bunun sebebi; insanımız fakir, insanımız bir seçim yapmak zorunda; bu insanlar mobil olmak istiyorlar, gezmek istiyorlar ve ufak, ikinci el bir arabayı satın almak istiyorlar, dolaşmak istiyorlar, dolaşım hürriyetine sahip olmak istiyorlar. LPG ve CNG insana bunu sunuyor, çok güzel bir olay. O bakımdan insanımızın sahip olması gereken bir ürün. Fakat burada problem ne? Problem ekonomik, ekonomik olduğu için de bizim insanlarımızdan "bu ürün çevreyi kirletmez" beklentisine girmemiz yanlış. Eğer bu ürün kömür olsaydı, havayı kirletseydi bizim insanımız gene bunu kullanacaktı. Belki devlet engelleyecekti; ama insanımız bunu kullanacaktı. Arabasına koyacaktı, bu üründen eneri üretip sürecekti. Dolayısıyla, bu işin temeli ekonomik, hiçbir zaman çevre değil. Bu LPG, CNGnin güzelliği ne? 117

8 Keyifli bir şey; bu havayı temiz tutuyor, kirletmiyor. Benzine göre, dizele göre havayı kirletmiyor, o bakımdan şanslıyız. Ülkemiz için güzel bir fırsat., Dolayısıyla, doğalgazın gelmesi, otogazın Türkiyede olması ülkemizin havasının kalitesi insanlarımız 1. f için çok güzel bir şey; bu işin güzel bir tarafı. Fakat iş ekonomik olunca bakarsınız ne oldu? Olay tamamen illegalite üzerine kuruldu. Otogaz istasyonları ne oldu? Hiçbir şekilde, belediyenin kontrol etmediği bir şe- < kilde her yerde kuruldu. Hiçbir şirket, hiçbir şahıs akaryakıt istasyonunu bu kadar kolay kuramazdı, hiçbir şekilde kuramazdı. Ama otogazda ne oldu? Paldır küldür her tarafta açıldı. Bu kadar kontrolsüz, dünyada hiçbir yerde gelişmedi. İkinci bir olay ne? Dönüşüm.olayları, hiçbir ülkede bu kadar kontrolsüz gelişmedi; ama ne oldu? Olay oldu, 1,5 milyon tane araç var. Yapacak pek bir şey de yok Önümüzde ne var? Bir fırsat var, CNG var. CNGde şanslıyız, niye şanslıyız? Büyük bir yatırım gerekiyor. 200 bin dolar, 300 bin dolar, 400 bin dolar istasyonlara yatırım gerektiriyor. Bu yatırım bir istasyonun maliyetiyle eşdeğer. Bu demektir ki, küçük girişim-, çiler bu işe kolay kolay soyunamazlar; burada fırsat ne? İlk defa Türkiyede işin maliyetinden dolayı düzen- f li bir gelişme olacak; bu keyifli bir olay. Eğer dönüşüm kitleri doğru yapılırsa CNG ilk defa Türkiyede sis- V tem olarak dört dörtlük oturabilir, CNG açısından bunu söyleyebilir herhalde., Otogaza gelirsek; arkadaşlar, benim bu toplantıdan beklediğim biraz daha bireysel olması. Bir kere ürünü tanıyalım. Ürün, basınç altında olan bir ürün. Basınç altında olan bir üründe güvenliği kontrol etmek çok zordur. Bu ürün dışarıya çıkmak için can atıyor, bir kaba sıkıştırmışız. Bu dizel değil ki, motorin değil ki, hiç hareket etmesin. Dolayısıyla, bu ürünün problemleri yar. Burada sunulan kalite problemi, kalite problemi değil esasında. Bir üründe bir şey artı-eksi 5 oynayabilir. Otogazda kalite problemi o kadar büyük problem değil, o Türkiyenin problemi ve hiç kimse size şunu garanti edemez. Yani % 70, 30 oranında bir ürünün Türkiyede tam olması mümkün değil. Yani bizim buradan görmemiz gereken; bu olmaz. Bu olmazsa bunun da farkına varalım. Dolayısıyla, benim Lütfü Beyden beklentim "otogazı % 50-% 50 yapalım" diyoruz, hata yaparız, böyle bir şeyi de kesinlikle ağzımıza almamamız lazım. Çünkü bu işin temeli ekonomi. Bir daha 1-1,5 milyon araç sahibine biz diyemeyiz ki, "yahu senin aracın esasen 30x70 kurulmuştu, şimdi 50x50 kurulsun " bu insanlara bir daha mı kit satacağız? Zaten insanımız gariban. Dolayısıyla, öneri şu: Otogaz çok güzel bir ürün. Kalite problemi tüpgazda aynı gazdır, olabilir; ama bir problem yok. CNG çok güzel bir fırsat; bunu kucaklamamız lazım; ama devletimiz aciz içinde. Ben şahsen üzüldüm. Serap Hanım geldi, bize "biz belediye olarak esasen kontrol edemiyoruz" dedi. Burada Müfettişimiz de üstü kapalı bize onu söylüyor. Ben şunu söylüyorum: Çok daha haklı. Sonuçta sektöre devletin sahip çıkması lazım, denetlemesi lazım. Denetlemezse hiçbir şekilde buproplem çözülmez; ama keyifli bir şey. Halkımız bundan ekonomik olarak faydalanır. Bence özet burada bu. LÜTFÜ ÇOLAKOĞLU- Pardon,"% 50 Bütan-% 50 Propan" dediğimiz zaman burada fiyat artmıyor. % 50-% 50 koyduğunuz zaman kit de değişmiyor. Her şeyimiz aynı. LPGdeki kalite araçlarının kullanım kalitesini artırıyor. İkisi arasında hiçbir fark yok. % 50 olmasında hiçbir ücret de fark ettirmiyor. I i ı OTURUM BAŞKANI- Konuda % 50 propan, % 50 bütan olması LPG maliyetlerini etkileyen bir şey [ değil. LPGnin randımanını etkileyen bir olaydır. LÜTFÜ ÇOLAKOĞLU- Propan olmakla kitlerin değişmesi gerekmiyor. / OTURUM BAŞKANI- Onu biliyoruz da Türkiyede bu sektörde hiçbir şey bilmeyen yetkili insanlar söz V sahibi. Herşeyi bilen Odalar hiçbir yetki sahibi değil, olay burada yatıyor. 118

9 LPGNİN AKARYAKIT SEKTÖRÜNE GETİRDİĞİ OLUMSUZLUKLAR Güner YENİGÜN* Saygıdeğer katılımcılar; "tüpgaz" adı altında mutfaklarda, dökme gaz olarak sanayide ve ısınmada uzun süreden beri kullanılmakta olan LPG, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mevcut yönetmeliğe bir madde ilavesine ilişkin bir tebliğe istinaden "otogaz" adı altında alternatif olarak araçlarda da kullanmaya başlanılmıştır. Bu tarihte dünyada LPG fiyatları benzin fiyatlarına oranla daha pahalı olmasına rağmen ülkemizde mutfaklarda kullanımı nedeniyle devletimizce yapılan sübvansiyon sonucunda benzin fiyatları yanında çok ucuz kalmıştır. Bu durum araçlarda LPG kullanımını körüklemiş ve ticari amaçla kullanan araçların yanında özel ve resmi araçlarda da çok hızlı ve artan bir ivmeyle LPGye dönüşüm başlamıştır. Başlangıçta gelişigüzel ve denetimden tamamen uzak bir şekilde başlayan LPGye dönüşüm, Mart 1998 tarihine kadar bu şekilde devam etmiştir. Mart 1998 tarihinde hazırlanan bir protokol sonucunda Makina Mühendisleri Odası aracılığıyla denetim altına alınmaya başlanan LPGye dönüşüm 2000 yılında protokolün iptali sonucunda tekrar denetim dışına çıkarılmıştır. Yetkisiz kişi ve kuruluşlarca yapılan bu dönüşümler sonucunda özellikle ticari araçlarda kullanımı nedeniyle san bomba olarak adlandırılan, yüz binlerle ifade edilen sayıdaki araç halen trafikte seyrü sefer yapmaktadır. Bu araçların tamamının mümkün olan en kısa zamanda denetim altına alınması mutlaka sağlanmalıdır. LPGnin araçlarda kullanımındaki bu olumsuz tablo LPGnin satışa sunumu safhasında da sergilenmiş ve benzin fiyatlarına göre ucuz olan bu yakıtların kullanımına olan büyük talep ülkemizde faaliyet gösteren 12 bine yakın akaryakıt istasyonu yanında, yürürlükteki yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgelerle öngörülen tedbir ve esaslardan yoksun, standart dışı izinsiz ve ruhsatsız binlerce müstakil LPG istasyonunun kurulmasına yol açmıştır. Vatandaşların can ve mal güvenliğini çok ciddi bir şekilde tehdit eden bu istasyonlar akaryakıt istasyonları gibi denetlenmeli, en kısa zamanda yasa, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen esaslara uyumları sağlanmalıdır. Kaldı ki, ekonomik bağlamda düşünüldüğünde ülkemizin en ücra köşelerinde dahi hizmeti tüketicisine güvenli götürebilme adına standartlara ve yasaların öngördüğü esaslara uygun olarak kurulmuş binlerce akaryakıt istasyonu varken, müstakil LPG istasyonlarının kurulmasının milli gelirimizin heba olmasına yol açan büyük bir savurganlıktan başka bir şey olmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır. LPGnin gerek dönüşüm aşamasında, gerekse kullanıma sunulması aşamasındaki yanlış uygulamaların insanlarımızın can ve mal güvenliğini çok ciddi bir şekilde tehdit etmesi ve ülkemiz ekonomisine zarar vermesi yanında akaryakıt sektörüne, dolayısıyla ülkemiz ekonomisine getirdiği bir başka olumsuzluk ise, rafınerilerdeki üretim, depolama ve satış dengelerini bozmasıdır, şöyle ki: Bilindiği üzere ham petrolün rafinerilerde işlenmesi sırasında kısaca benzin, motorin, fueloil diye adlandırdığımız ürünler belli bir oran dahilinde ortaya çıkmakta ve bu ürünlerden herhangi birini üretmemek mümkün olamamaktadır. Ülkemizde LPGnin çok kısa sürede ve çok büyük çapta plan ve programdan uzak bir şekilde benzin yerine kullanılması sonucunda benzin tüketimi hızla azalmış ve buna bağlı olarak rafinerilerde meydana gelen benzin stoklarının kapasiteyi aşması sonucunda zaman zaman rafınerilerdeki üretimi ciddi oranlarda azaltmak zorunluluğunda kalınmıştır. Bu durum ise, diğer ürünlerin üretimlerinin azalması nedeniyle bu ürünlerin temini sıkıntısını doğurmuştur; bu uygulamanın akaryakıt sektörünü ve ülkemiz ekonomisini olumsuz etkilediği kesindir. Ancak bu söylediklerimize akaryakıt sektöründeki en büyük sivil toplum kuruluşu olan PÜİS-Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası olarak LPG ve CNGnin alternatif yakıt olarak araçlarda kullanılmasına karşı 119

10 olduğumuz zannedilmesin. Bizim karşı olduğumuz husus, bu çok ciddi oluşumun hiçbir denetime, plana ve programa bağlı olmamasıdır. Ülkemiz lehine olan planlı, programlı, denetime açık ve yasalara bağlı her türlü / yeniliği, oluşumu yürekten destekliyor ve alkışlıyoruz. Sonuç ve öneriler: Yaklaşık 7 yıldır kullanıma sunulan LPGnin akaryakıt sektöründe yarattığı olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların çözümü için sunduğumuz öneriler aşağıda dizilmiştir: 1) Sıvılaştırılmış petrol gazı, LPG ve sıkıştırılmış doğalgaz CNGnin kullanım alanları ve ürün speklerinin tespiti, teknik özellikleri ve standartlarının güncelleştirilmesi ve gerekli revizyonların yapılarak mutlaka AB normlarına uygun, zorunlu standart kapsamına alınması. 2) LPG dağıtımı ve tüketiciye intikali aşamasında yürürlükte mevcut mevzuat kapsamında belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Eneri ve, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı f başta olmak üzere birçok kurumun görev ve sorumluluğunun olduğu görülmektedir. Yürürlükte mevzuatların ilgili kurum ve kuruluşlar bazında değerlendirilerek güncelleştirilmesi ve yapılması,. gereken prosedürün oluşturularak takip edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat öyle birbirine bağlıdır ki, bir kurumda yapılacak düzenleme diğer kurumu birebir etkilemekte olup her biri ayrı ayrı öneri paketi şeklinde irdelenmesi yerine, kurumlardan oluşacak bir komisyonun yasa, yönetmelik, kararname ve tebliğler bazında yapılacak değişiklikleri belirleyerek karar vericilere somut olarak sunulmasının sağlanması ve böylece mevzuat kargaşasının sona erdirilmesi. 3) Bu komisyonlarda ilgili bakanlık temsilcileri yanında mutlaka belediye, TSE, Makina Mühendisleri Odası ve teknik üniversitelerden temsilci alınması. 4) Yapılacak mevzuat değişikliklerinin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilmesi! ve behemehal uygulanması. 5) Standarda uygun olarak üretilen LPGnin dağıtım aşamasında büyük sorumluluk yüklenen LPG I dağıtım şirketlerinin sektörü iyileştirici altyapısını oluşturarak bayilik örgütü dahil verimli ve haksız kazanca yönelmeyecek şekilde faaliyetlerini sürdürmesi. Gerek LPG, gerekse CNG kullanan araçların sağlıklı ve güvenli ortamlarda ikmallerinin yapılabilmesi amacıyla kurulacak dolum istasyonlarının ruhsatlı, her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı, periyodik olarak denetimlerinin yapıldığı ve otogaz istasyonlannda uyulması gerekli kurallara uygun olan mevcut akaryakıt istasyonları içinde kurularak yetkili ve sertifikalı elemanların nezaretinde LPG ve CNGnin kullanıma sunulmasının akaryakıt sektöründe yaşanılan mevcut sorunların çözümünde etkili ve yararlı olacağını düşünü- yoruz. / *Güner YENIGÜN 1941 yılında Ankara doğumlu yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticaret ve Sanayi İşletmesi İhtisas Bölümü ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Pedagoi Bölümlerinden mezun oldu. Emlak Kredi Bankası Ankara İmar Ltd. Ştinde Müfettiş ve İmar İskan Bakanlığı Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerini yaptıktan sonra 1971 yılında ticaret hayatına atılmıştır. 120

11 SORU-CEVAP BÖLÜMÜ NIGAR DUVAN (Yenimahalle Belediyesi Çalışanı, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi)- Ben şunu söyleyeceğim: Galiba bu işte yetki ve sorumluluğun şu an tam olarak kimde olduğu belli değil. Belediye olarak söyleyeceğim; şimdi bizde belediye olarak bu ilgilendiren kısım tesisin inşaat aşamasına kadar. Yani inşaatı bittikten sonra dolum olayları, yani devamı bizde değil, biz ondan sonrasına karışmıyoruz. Yalnız benim dikkatimi çekiyor. Kendi kurumumdan örnek vereyim. Bir defa proelendirme aşamasında bir yanlışlık var. Biz henüz tam olarak bizim yetkimizde değil gibi düşünüyoruz; ama bence bunun her şeyden önce proelendirilmesi gerekiyor. Yani önlem olarak yeraltındaki tankların, yerüstündekilerin veya belli mesafeleri; ama şu ana kadar ben hiç bunun proelendirmesini görmedim. Gelmedi, yani özellikle imar kısmında olduğum için. Artı birçok kaçak, korsan istasyonlar olduğunu, yani hiç gelmediğini, bize intikal etmediğini biliyoruz. Bir de şu var; Buraya işyeri açma küşatı, izni veren özellikle bizler, belediyeler oluyoruz. Ben Sanayi Bakanlığının özellikle bizlere bu işyeri açma küşatı verirken neler gerekli olduğunu bildirmesini, aynı zamanda bunun bir uyan niteliğinde "şu şu belgelerin, şunların olması gerektiği" diye bir direktif vermesini istiyorum. Çünkü henüz kuşat müdürlüklerimizin elinde teknik elemanlar olmadığı için orada, bu yönetmelik gereği neler, hangi belgeler gerektiğini bilmiyorlar. Bir de şunu diyeceğim: Sorumlu müdür olayı. Her mühendisin buraya bir sorumlu müdür olmasından taraftar değilim; bu başlı başına uzmanlık gerektiren bir konu. Yani biz hepimiz mühendisiz; ama bu konuyu hepimizin bildiğini zannetmiyorum. Onun için de uzmanlık gerektiren konuda en azından belli bir kurs programıyla, eğitim programıyla uzmanlık belgesi alınması gerekiyor. Yani bunu da verecek kurumun oda olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamu kuruluşlarımız gerçekten yetkisinde olan kuruluşlar, biz de dahil biraz bu konuda duyarsızız. Söyleyecek başka bir sözüm yok. NİYAZİ ÖZGÜR - Değerli arkadaşlar, kusura bakmayın sürekli söz alıyor gibi bir duruma düşmek istemem. Otogaz Yönetmeliğini hazırlarken biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İzmir, Kayseri, büyükşehir belediyelerinden eleman aldık. Onun yanında koordinasyonu, Otogaz Yönetmeliğinin hazırlanmasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üstlendi. Özel sektörden Türkiye Likit Petrol Gazları Derneğinden, Anadolu LPG Sanayicileri Derneğinden, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Karayolları, Bayındırlık, yani ilgili kurumr ların hepsini topladık, 17 kişilik bir komisyon çalıştı. Çağırmaya kalksaydık, bütün Odaları çağırmamız gerekiyordu. Kaldı ki, Komisyonda makina mühendisi olan 8 tane arkadaş vardı. Onlar da Makina Mühendisleri Odasının temsilcisi, makina mühendisi diploması almış arkadaşlardı. Onun için biz Odaları şunun için devreye sokmadık: Zaten Komisyon 17 kişi, ben alt komisyon başkanlığını yaparken belli uyumları sağlamak durumdayım. Ayrıca 17 kişiyle zaten kamu kurumlarından toplanmış makina mühendisleri vardı, o arkadaşlarımızın 8 tanesi makina mühendisiydi. Biz bu yönetmeliği hazırladık. Yönetmelik hazırlığı aşağı yukarı 2 yıl sürdü. Onun yanında zaman zaman Makina Mühendisleri Odasından veya Kimya Mühendisleri Odasından, değişik yerlerden gelen görüşleri de yönetmeliğe aktarmaya çalıştık. Şunu söylemek istiyorum: 3030 sayılı Büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkında bir kanun var; bu kanun diyor ki: "Büyükşehir belediyesi yetkilidir. Görevini eğer İlçe Belediye Başkanlığı na devrederse bu işleri yapar." Sanıyorum sıkıntı biraz Ankarada. Büyükşehir Belediyesiyle diğer İlçe Belediyelerimizi bilemiyorum. Koordinasyonu iyi sağlarlarsa bu işler yürür diye düşünüyorum, sıkıntının biri buradan kaynaklanıyor. Çankaya Belediyesinin, Yenimahalle Büyükşehir Belediyesinin... Biz mevcut mevzuatı yazdık, hatta müteşebbisler zarar görmesin diye bazı konularda bir yıllık da süre tanıdık. Ama bu tanıdığımız süre hiçbir zaman can güvenliği, standartlara aykırılık yönünden değildi. Eğer bir tesis bir yere kurulduysa imar yönünden ufak tefek problemleri varsa, onları gerçekleştirmek için bir yıllık süre tanıdığımız hususlar oldu. Bu yönetmeliği hazırlarken tabii "mükemmel bir yönetmeliktir" demiyorum. Çok kurumun görevi var, orada tek tek her kuruma görev verilmiş; bunları belirtmek istiyorum. 121

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO:

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO: YAYıN NO: 2004-20 istanbu L TicARET ODASı İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ TÜKETİCİ YASASI IŞIĞINDA MOBİL İLETİŞİM PANELİ YAYIN NO: 2004-20 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO)

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI 2006/186 TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 5 Mayıs 2006 Cuma günü, İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER 7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Son 30 yılda gerek teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, gerekse daha önce bahsettiğimiz küreselleşme sürecinin yarattığı etkiler tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002-3 TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR PANEL (12 EKİM 2001) Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK PANEL YÖNETİCİSİ EMİN KORAMAZ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Haydar ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Metin AKDAŞ ESSİAD Gülçin TONGUÇ TÜKODER Necati

Detaylı

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-60 ULUSAL EĞITIMDE ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI (11 Haziran 1999) PANEL TUTANAĞI Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler

Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler PANEL Moderatör : Katılımcılar: Zeki Arslan Bahri Türkmen, Burhan Erdim,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi OYDER DEN HABERLER OTOMOTİV DÜNYASI SEKTÖRDEN HABERLER SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv Ticaretinde Vergi Yaklaşımları Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi. FullCharger, dünyadaki bir ilki gerçekleştirdi ve

Detaylı

ÖNCE CAN! İş Sağlığı ve Güvenliği. Isveren Sendikası KIDEM TAZMİNATI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR. Özel Güvenlik Çalıştayı Afyon da Yapıldı. Av.

ÖNCE CAN! İş Sağlığı ve Güvenliği. Isveren Sendikası KIDEM TAZMİNATI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR. Özel Güvenlik Çalıştayı Afyon da Yapıldı. Av. İ Ş H V E Z İ R M E E N T S S E E K N T D Ö R K İ Ü Hizmet I S A Sektörü Isveren Sendikası HİZMET SEKTÖRÜ İŞVEREN SENDİKASI DERGİSİ SAYI:2 ARALIK 2014 ÖNCE CAN! İş Sağlığı ve Güvenliği KIDEM TAZMİNATI

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Efendim; herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bu toplantıyı tertip eden Gıda Mühendisleri Odası Yönetimini, başta Petek Ataman olmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası;

Detaylı

i B5) n5n» mnaınjny B OQ NUVA naans xin»3i»hav »661INISVM-IAIDIB IDI1SIGN3HDU 1BSS31 ısepo Me S!pueL nuı qoojlul K

i B5) n5n» mnaınjny B OQ NUVA naans xin»3i»hav »661INISVM-IAIDIB IDI1SIGN3HDU 1BSS31 ısepo Me S!pueL nuı qoojlul K i B5) n5n» mnaınjny B OQ»661INISVM-IAIDIB NUVA naans xin»3i»hav IDI1SIGN3HDU 1BSS31 ısepo Me S!pueL nuı qoojlul K A Y G B A N Y O D A M U T F A K T A I S I N M A D A Şimdi yaşama kolaylık ve konfor getiren

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 11 Temmuz - Eylül 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme

Detaylı

72 20 44 32 56 2 standard ƒ mart 2015

72 20 44 32 56 2 standard ƒ mart 2015 standard mart 2015 1 72 20 44 32 56 2 standard mart 2015 Standard Ekonomik ve Teknik Dergi 10 12 24 28 38 42 50 62 76 standard mart 2015 3 haberler 4 standard mart 2015 standard mart 2015 5 haberler A

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı