MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2"

Transkript

1 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri Belgesi 2.Maaş Raporları 3.Kesinti Listeleri 4.Banka Listesi 5.Personel Bildirimi 2 Geçici Görev, Sürekli Görev Ve 1-Ödeme Emri Belgesi Tedavi Yolluğu 2-Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı 3-Atama Onayı 4-Yolluk Bildirimi 5-Emeklilik Onayı 3 Tedavi Giderleri 1-Ödeme Emri 2-Fatura 3-Sevk Kağıdı/Sağlık Karnesi 4 Hakediş Ödemeleri 1- Ödeme Emri Belgesi 2- Taahhüt Dosyası a-onay Belgesi/İhale Onay Belgesi / Harcama Talimatı b-ilana ait tutanak(alım 21/f ye göre ise, en az 3 istekliye teklif vermesi için davet edildiğine dair tutanak) c-komisyon Kararı, KİK 22/d ye göre alımlardı Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı d-teminata Ait Alındı e-sözleşmeye ve Komisyon Kararına Ait Damga Vergisi f-sözleşme g-fatura h-hakediş Raporu( Yapım işlerinde ve hizmet alımlarında) i-muayene Kabul Komisyon Kararı (Hizmet HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 4 Gün

2 alımlarınnda; Hizmet alımları Muayene Raporu j-mal Alımlarında Taşınır İşlem Fişi k-akaryakıt Alımlarında Ulusal Marker Tespit Tutanağı l-borcu olmadığına ilişkin Belge ( Vergi Dairesi vs SGK yazısı) 5 Bütce geliri tahsilatı 1-Yazı Veya Muhasebe İşlem Fişi 5 dk 6 Personel Nakil İşlemi 1-Personel Nakil Bildirimi 10 dk Sayılı Kanuna Göre Yapılan 1-Nüfus Cüzdan Aslı 5 dk Müracatlar(Yaşlılık Maaşı) 2-Dilekçe 8 Teminat Mektubu Kabul İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını 10 dk bildirir resmi yazı mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu Teminat mektubu teyit yazısı 9 Teminat İade A)KESİN TEMİNATLAR 2-İdarece Düzenlenmiş Teminat İadesini Ve Gerekçesini Bildirir Resmi Yazı 3-SGK nca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı 4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı B)GEÇİÇİ TEMİNATLAR 2-İdarece Düzenlenen Teminat İadesini Ve Gerekçesini Bildirir Resmi Yazı (Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Mal Alım İşleri Hariç) C) ADLİ TEMİNAT İADESİ 2-Resmi Yazı 10 dk HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ VERGİ SERVİSİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSUSU

3 1 Mükellefiyeti olmayanların talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı verilmesi 2 İşe Başlama İşlemleri Dilekçe İşe Başlama Bildirimi, Noter Onaylı İmza Sirküsü, Onaylı Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgah, Nakil Vasıtaları Sahiplerinden İlgili Araca Ait Fatura veya Noter Satış Senedi, tüzel kişilerden Ticaret Sicil Memurluğuna müracatına ait belgenin bir örneği, şirket ortaklarının Onaylı Nüfus Cüzdan Suretleri ve İkametgah Belgeleri 15 dakika 3 İşi terk işlemleri İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 3 gün 4 Nakil İşlemleri İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 1 ay 5 Vergi ilavesi veya terki Dilekçe Aynı gün 6 Borcu yoktur talepleri Dilekçe 2 saat sayılı kanunun 48. madde tecil taleplerine ilişkin tecil işlemleri Tecil ve taksitlenme talep formu, dilekçe ve teminat evrakı 8 Vergi levhası tasdik işlemleri Dilekçe, yoklama, vergi levhası 10 dakika 9 ÖKC izen yazı talebi Yoklama, dilekçe 10 dakika 10 ÖKC levhası tasdik işlemleri İşlem yönergesi 135.madde, ilk fiş, Ahş Faturası, ruhsat fokokopisi 20 dakika Mükellef talebi üzerine adına kesilen STP kesinti işlemleri E-Beyanname olarak vermesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü Gelir vergisi kanunun 252 seri nolu genel tebliği VUK 257. madde 7 gün 1 saat 1 gün 10 dakika 13 İade işlemleri Hesap numarasını gösteren iade dilekçesi 7 iş günü 14 Mahsup işlemleri Mahsup dilekçesi 3 ay Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazı ile 15 var ise ilan ettirilmesi sağlanır. Faliyetine son verme talebine dosyasında bulunan basımı yapılan belgelere ait bilgi formu ilişkin belge iptal işlemi gereğince giriş yapılan belgelerin kontrolü yapılır ve belge kaybı 30 dakika 16 Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK dilekçe 10 dakika

4 nun 376 talep işlemleri Kurum gelir vergisi vb iade talelplerinin yapılması işlemleri Mükelleflerin taleplerei üzerine sözleşmeden doğan damga vergisi beyanlarını tahakkuka bağlayarak ödemelerin sağlanması 3065 sayılı KDV kanununun ilgili maddelerine istinaden KDV istisna belgesinin verilmesi Mükelleflere Türkiye ile AB arasında imzalanan ÖKZ ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkartmaları için verilen yazı ÖKC levhasını kaybedenlerin yeni levha çıkartma işlemleri Mükellefe talepleri üzerine vergi levhasını kaybedenlere yeni vergi levhası verilmesi Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma işlemleri Yurt dışında vefat eden ve Türkiyede ikametleri billi olmayan murislere ilişkin mirasçıları tarafından GİB verilen VİV beyannamesi ile ölü mirasçı bildirimlerinin vergiye tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmek üzere yetkili kılınan vergi dairesi ve 252 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ekindeki mahsup dilekçesi ve kesinti listesi Damga vergisi beyannamesi ve sözleşme İstisna belgesi talep dilekçesi, GİB tarafından adına Dilekçe, ruhsatın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı Dilekçe, levhanın kaybolduğuna dair gazete ilanı Dilekçe, levhanın kaybolduğuna dair gazete ilanı Uzlaşma talep dilekçesi, VIV beyannamesi, Emlak Vergisi Billdirimi, Tapu Fotokopisi, Veraset İlamı, İlgili Kurum yazısı, VDİ İşlem yönergesi 174/4 ve 5.maddeleri 1 ay mahsuplarda 3 ay 5 dakika İstisna belgeleri talep edilmesi halinde aynı gün veya ertesi günü verilir. 3 gün 20 dakika 15 dakika 10 dakika 1 ay 1 saat

5 26 Malmüdürlüklerine gönderilmesierilmesi Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemleri Dilekçe 60 gün HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 1 Bedelsiz Yatırım İrtifak Hakkı Kamu taşınmazlarının tahsisi ve devri hakkındaki yönetmelik ve hazineye ait taşınmazların yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen belgeler 2 Genel ve özel satış işlemleri 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen belgeler 3 İrtifak hakkı tesisi ve tasfiye 2005/13 nolu genelgedeki ve sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen belgeler 4 Menkul mal satış ve tasfiye 311 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen belgeler 1-2 ay 5 Rayiç bedel üzerinden doğrudann 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin II bölümünde belirtilen satış işlemleri belgeler 2 ay 6 Tarım arazileri satış işlemleri 313.sayılı Milli Emlak Genel Tebliği C bölümünde belirtilen belgeler 7 Ecrimisil ihbarnamesi Ecrimisil ihbarnamesi 5-10 dk. 8 Kira tahsilatı Kira taksit belgesi 5-10 dk Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracat yeri: Hasköy Malmüdürlüğü İkinci Müracat Yeri: Hasköy Kaymakamlığı İsim : M.Eşref DANIŞMAN İsim : Mehmet ÖZER Unvan : Malmüdürü V. Unvan : Kaymakam Adres : Hükümet Konağı Kat: 3 Hasköy / Muş Adres : Hükümet Konağı Kat: 3 Hasköy / Muş Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta :

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 ADI KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama 2 Yeniden atama için izin talebi 3 4 5 6 Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi 2 İnceleme Raplarının Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta hesabı açma

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

YÜREĞİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YÜREĞİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Aylık Ödeme Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu (Örnek: 8 ) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9 ) ile Kanuni Temsilcilerde Temsil Belgesi ile duruma göre ödemenin yapıldığı ilk

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı