NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER"

Transkript

1 NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR Mart 2009

2 HAZIRLAYANLAR: Başkan : M. Erkan GÜLTEKİN Beşiktaş 6.Noteri Üyeler : Semra TOPRAK Kadıköy 23.Noteri Hülya FİLİZ Kadıköy 3.Noteri Ayla KESİMAL Üsküdar 12.Noteri A.Hamdi PAKSOY İstanbul 14.Noteri Bilge KARALAR İstanbul 3.Noteri Ferah TÜREL Beyoğlu 48.Noteri Metin ÖZDAMGACI Muratlı Noteri İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 6 I. NOTERLİĞE ATANMALARDA YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER 7 1-Noterlik Kanunu ve Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler 7 2-Gelir Vergisi,Vergi Usul,Sendikalar,Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları Gereğince Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler 9 II. NOTERLİK MESLEĞİNE BAŞLAMA VE NOTERLİK DAİRESİNİN KURULUŞU 10 1-Muhdes Noterliğe Atanma 10 2-Münhal Noterliğe Atanma 12 III. NOTERLİK PERSONELİ 13 1-Noter Personeli Olabilme Şartları Personel Sözleşmeleri İmza Yetkisi 14 4-Personel Özlük Hakları ve Uyulması Gereken Kurallar 14 IV. NOTERLİK MESLEĞİNİN İFASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSULAR VE NOTERLİK İŞLEMLERİ 15 1-Kimlik ve Yeteneğin Tespiti 15 2-Noterlik İşlemleri Noterlerin Genel Olarak Yapacağı İşler Noterlerin Özel Olarak Yapacağı İşler 16 3-Noterlik İşlemlerinin Şekli Düzenleme İşlemler 17 İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 3

4 3.2.Onaylama İşlemler Örnek Verme İşlemleri Diğer İşlemler 17 4-Fotoğraf Yapıştırılması Zorunlu İşlemler 18 5-Noterlik İşlemlerinde Düzeltme 19 V.HARÇ-DAMGA VERGİSİ-DEĞERLİ KAĞIT KANUNLARI VE NOTERLİK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 19 1-Harç Harç Sorumluluğu Harcın Tahakkukunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 20 2-Damga Vergisi Damga Vergisi Vergileme Ölçüleri Ve Nispet Vergi Ve Cezada Sorumluluk 22 3-Değerli Kağıt 23 4-Harç,Damga Vergisi,Değerli Kağıt Bedellerinin Vergi Dairesine Yatırılması 23 5-Noterlik Ücret Tarifesi Noter Ücreti Düzenleme Ücreti Yazı Ücreti Çevirme Ücreti Karşılaştırma Ücreti Tescil Ücreti Emanetlerin Saklanması Ücreti Harç, Damga Vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğlerinde Noter Ücreti Defter Onay Ücreti Bildirim Yazı Ücreti 27 İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 4

5 5.11.Yol Ödeneği Aracılık Ücreti Memur Eliyle Tebliğ Ücreti 27 VI.NOTERLERİN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU VE NOTERLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK DİSPLİN CEZALARI 28 1-Noterlerin Cezai Sorumluluğu 28 2-Soruşturma ve Kovuşturma 28 3-Noterlere Özgü Suçlar 29 4-Noterlerin Hukuki Sorumluluğu 30 5-Disiplin Suçları ve Cezaları 30 VII.NOTERLİK MEVZUATI,NOTERLİKLE İLGİLİ YAYINLAR VE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI 31 1-Noterlik Mevzuatı 31 2-Noterlikle İlgili Yayınlar 32 3-Noterliklerde Kullanılan Bilgisayar Programları Yazım Programları Vezne Programı TNB Web Sitesi 33 İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 5

6 ÖNSÖZ Toplumsal yaşamın vazgeçilmez gereklerinden olan Hukuki Güvenliği sağlamak amacıyla, Toplumsal yaşamın tarihsel süreci içinde, devamlı ve sürekli olarak hukuk sistemlerinde yer alan ve varlığını tüm hukuk sistemleri içinde koruyan ve geliştiren Noterlik Mesleği, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 1. maddesinde belirtildiği gibi Hukuki Güvenliği sağlamak ve ihtilafları önlemek amacıyla, Hukuki işlemleri belgelendiren ve bu amaca yönelik olarak, yasalarla kendisine verilen görevleri yerine getiren bir kamu hizmetidir. Roma Hukukunda, İslam Hukukunda ve günümüz Çağdaş Hukuk sistemlerinde olduğu gibi, Türk Hukuk sisteminde de üstlenmiş olduğu Hukuki güvenliği sağlamak görevini gereği gibi yerine getirebilmesi için, Noterlik mesleğini ifa eden Noterin, göreve başladığı günden itibaren tüm işlem ve eylemlerinde, güvenilir bir hukukçu olmanın tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi ve hatasız davranması gerekir. Bu nedenle Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunca görevlendirilen, İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu tarafından, gerek noterlik mesleğine ilk atanan meslektaşlarımızın ve gerekse naklen atanan meslektaşlarımızın, bu önemli görevin gereklerine uygun davranmalarını sağlamak ve kendilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu çalışma, tüm meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur. M. Erkan GÜLTEKİN Beşiktaş 6.Noteri İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Başkanı İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 6

7 I-NOTERLİĞE ATANMALARDA YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER 1-NOTERLİK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER Sayılı Noterlik Kanununun 30. maddesinin 2. fıkrası gereğince, atama kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde göreve başlamak zorunludur. Göreve başlayacak noter bu süre içinde, görev yapacağı noterliğin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, göreve başlama isteğini beyanla gereğinin yapılmasını talep etmelidir. Noterlik, ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan Tespit ve Teftiş Tutanağı ile devir ve teslim alınmalı, noterlik, mühürleri mühür beratları ile birlikte teslim alınmalı, beratlar yoksa durum tutanakta belirtilmeli, yasal düzenlemeye uygun beratlı mühür için başvuruda bulunulmalı. 1-2.Noterlik Kanunu nun 37. maddesi gereğince, ilk defa Noterliğe atananlar, işe başlamadan önce, bağlı bulundukları Asliye Hukuk veya münferit Sulh Hukuk mahkemesinde, kendilerine verilen bu görevi doğru ve tarafsız olarak yapacaklarına dair vicdan ve namusları üzerine ant içerler. Tutulacak üç nüsha tutanağın bir nüshası Adalet Bakanlığına gönderilir. Diğer nüshalardan biri Cumhuriyet Savcılığında, öbürü de noterlikteki dosyasında saklanır. 1-3.Bağlı olunan Noter Odasına, üye kayıt bildirgesi gönderilerek kayıt için başvurulur. Noterlik Kanunu nun 189. maddesinin 1. fıkrası gereğince Türkiye Noterler Birliği ne giriş parası ödenir. 1-4.Noterlik Kanunu nun 198. ve Noterlik Kanunun Yönetmeliğinin maddeleri gereğince Noterlikte tutulması gereken defterlerin ve bulunması gereken karton ve dosyaların temin edilerek, defterlerin kullanılmaya başlamadan önce bağlı bulunulan Asliye Hukuk Hakimliği ne onaylatılması gerekir. 1-5.Noterlik Kanunu nun 38. maddesi gereğince göreve başlanılan tarihten itibaren iki ay içinde, noterliğin ilan edilen gayri safi gelirinin %5 nispetinde teminat yatırılması gerekir. Teminat yalnız para olabilir.teminat parasının Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 76. maddesinde belirtilen bankalardan birine yatırılması gerekir.ilgili bankaya resmi yazı ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 76. maddesinin 4.fıkrası gereğince, Adalet Bakanlığı veya Cumhuriyet Savcılığından talimat verilmedikçe bu hesaptan para çekilemez şeklindeki şerhin verilmesi gereği bildirilir. Açılan Teminat Hesabına ait banka adı, hesap numarası, hesabın açıldığı tarihten itibaren on gün içinde, Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine bildirilir. Teminat parası noterin şahsi parası olduğu için hesap vadeli olarak açılabilir, tahakkuk eden faiz vade sonunda çekilebilir. Noterler, ilk yılı takip eden yıllarda da bir evvelki yıla ait fiili gayrisafi gelirlerinin % 1 ini o yılın Şubat ayı sonuna kadar teminat olarak verirler. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 7

8 1-6.Noterlik Kanunu nun 39.maddesi ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği nin 64. maddesi gereğince, noterler göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde, noterlik mührü ile imzalarının üçer örneğini bulundukları yer Valiliğine, Adalet Bakanlığına Türkiye Noterler Birliği ile Noter Odasına göndermeleri gerekir. İmza yetkisi verilen personel varsa bunlar bakımından da aynı hükümler uygulanır ve imza örnekleri de yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde gönderilir. 1-7.Noterlik Kanunu nun 71. maddesinin 1. fıkrası gereğince noterler her ayın en geç onuna kadar, bir evvelki ay içinde dairelerine gelen ve çıkan işlerin niteliğini ve sayısını ve bunlardan aldıkları ücret, harç, vergi ve diğer resimlerin miktarını ve giderlerini gösterir bir cetvel düzenleyerek Türkiye Noterler Birliği ne gönderirler. Bu cetvele Noterlik Kanunu 119. maddesi gereğince düzenlenen beyannamelerin ve ödeme makbuzlarının birer örneği eklenerek gönderilir. Aynı maddenin 3. fıkrası gereğince de noterler, her yılın Mart ayı sonuna kadar, geçen yıla ait gelir, gider ve teminat tutarını gösteren bir cetvel düzenleyerek, Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine gönderirler. 1-8.Noterlik Kanunu nun 189. maddesinin 2. fıkrası gereğince de, her yıl Türkiye Noterler Birliği Kongresince tespit edilen oranda (2008 yılı için %6), aylık gayri safi gelir üzerinden hesaplanan aidatın, bir sonraki ayın onuna kadar ödenmesi gerekir. 1-9.Atanılan noterlikte çalışan personel varsa, onlardan çalışmasını sürdüreceklerle sözleşmeler yenilenir, noterlikte çalışan personel yoksa, Noterlik Kanununda belirtilen şartları taşıyanlarla, noterlik katibi adayı veya hizmetli olarak sözleşme yapılabilir. (NK md, NKY 8-19 md.) Personel sözleşmeleri 4 nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüshası Noter Odasına, ikinci nüshası Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshalardan biri noterde diğeri katip ve adayda kalır. Ayrıca bu sözleşmelerin bir örneği de bilgi için Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Bu sözleşmelerin ve bunlara ait tadil sözleşmelerinin notere onaylattırılması zorunludur. (NK.45.md.,NKY 12.md), Noter olmayan yerlerde bu sözleşmelerin Noterlik Kanunu nun 77. maddesi gereğince Asliye Hukuk Hakimine yoksa Sulh Hukuk Hakimine onaylatılması gerekir Noterlik Kanunu nun 118 maddesi gereğince, noterliklerde yapılan işlemler nedeniyle ödenmesi gereken Harç, Damga vergisi ve Değerli Kağıt bedelleri ile noterlik ücretinin Noterlik Makbuzu ile tahsil edilmesi gerektiğinden, bağlı olunan Noter Odasından veya Türkiye Noterler Birliğinden bu makbuzların temin edilmesi gerekir Noterlik Kanunu nun 119. maddesi gereğince, işlemlerden makbuz ile tahsil edilen vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerinin her ay iki dönem halinde birinci dönem ayın 1 ile 15 nci, ikinci dönem ayın 16 sı ile sonuncu gününü kapsayacak şekilde, her ayın 15. nci ve son gününü takip eden 7 iş günü içinde ilgili vergi dairesine beyanname ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekir. Belirtilen sürede beyanname verilmemesinin ve yine belirtilen sürede ilgili vergi İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 8

9 dairesine ödeme yapılmamasının ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURDUĞU Kararları ile sabit olduğundan bu konuda gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Yargıtay 2-GELİR VERGİSİ, VERGİ USUL, İŞ, SENDİKALAR, SOSYAL GÜVENLİK VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNLARI GEREĞİNCE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER 2-1.Vergi Usul Kanununun 168.maddesi gereğince işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili Vergi Dairesine başvurularak, Serbest Meslek Kazancı Vergisi mükellefi olarak mükellefiyetin tesis ve tescili ve vergi levhasının onaylatılması gerekir sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesi ikici fıkrası gereğince yeni atanan noter, örneği Kurumca hazırlanan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte kuruma vermekle yükümlüdür. Aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işverenin on gün içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermesi gerekir. Yine aynı yasanın 8.maddesi gereğince Noterlikte çalıştırılacak personelin çalışmaya başlamadan önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekir.bu maddenin 1.fıkrasının (b) bendinde, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, sigortalı işe giriş bildirgesinin kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır sayılı Kanun gereğince Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurarak,noterin Kişisel Sosyal Güvenlik Sigortasını yaptırması gerekir. Bağlı olunan Noter Odası ve Türkiye Noterler Birliği nden bu konuda gerekli bilgi alınabilir. 2-4.Noterlerin, Noterlik personeli için çalışılan ayı takip eden ayın 23 üne kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Sigortalı Hizmet Listesi vermesi ve tahakkuk eden Sigorta primlerini de ayın son gününe kadar ödemesi gerekir sayılı İş Kanununun 3. maddesi gereğince bir ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne İşyerini Bildirme yükümlülüğü vardır. Bu madde hükmü gereğince Türkiye Noterler Birliği nin 22 Aralık 2008 tarih ve 1505 sayılı Genel Yazıları gereğince Noterlerin ayrıca bu süre zarfında İŞKUR KURUMUNA DA üye olmaları gerekir. 2-6.Sendikalar Kanununun 62. maddesi gereğince İşveren işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren işçileri, olayı izleyen ayın on beşine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır. 2-7.Noterlerin, her ay tahsil ettikleri Katma Değer Vergisi için, takip eden ayın yirmi dördüne kadar ilgili vergi dairesine beyanname vermeleri ve beyan edilen Katma Değer Vergisinin de ayın 26 sına kadar ödenmesi gerekir. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 9

10 2-8. Noterlerin, her ay stopaj suretiyle kesinti yaptıkları, kira, tercüman ve bilirkişi ücretleri ile personel ücretlerinden kestikleri gelir vergisi kesintilerini, takip eden ayın yirmi üçüne kadar Muhtasar Beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan ederek, ayın yirmi altısına kadar da ödemeleri gerekir. Çalışan sayısı 10 veya daha az ise bu beyanname ilgili vergi dairesine başvurularak, üçer aylık dönemler halinde de verilebilir. 2-9.Noterlerin, Ocak ayından başlamak üzere üç er aylık dönemler için her dönemi takip eden ikinci ayın on dördüne kadar ilgili vergi dairesine Geçici Vergi Beyannamesi vermesi ve tahakkuk edecek geçici vergisini de ayın on altısına kadar ödemesi gerekir Noterlerin, yıllık gelirleri için ertesi yılın Mart ayının yirmi beşine kadar ilgili vergi dairesine Gelir Vergisi Beyannamesi vermeleri ve tahakkuk eden gelir vergisini de iki taksit halinde Mart ve Temmuz aylarının son gününe kadar ödemeleri gerekir Naklen atanan noterin daha önce kayıtlı bulunduğu vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ne bir ay içinde yeni bir noterliğe atandığını yazılı olarak bildirmesi gerekir. II-NOTERLİK MESLEĞİNE BAŞLAMA VE NOTERLİK DAİRESİNİN KURULUŞU Bir noterliğe atanan noterin, noterlik mesleğine başlaması, bu mesleğin ifası için gerekli işyerinin kiralanması, bu işyerinin görevin amacına ve yasal düzenlemelere uygun tefrişi ile noterlik işlem ve faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından gerekli olan her türlü araç ve gereçlerin ne olduğu, bunların temin edilme yolları ve yöntemleri konusunda açıklayıcı bilgiler ; İlk defa noterliğe başlayan noter, 1-Muhdes (yeni kurulan) bir noterliğe atanabilir. 2-Münhal ( boşalmış ) bir noterliğe atanabilir 1-MUHDES NOTERLİĞE ATANMA 1.1.Noter sıfatı, noterliğe atanma kararının tebellüğü ile kazanılır ve tebellüğ den itibaren bir ay içerisinde noter görevine başlamak zorundadır. Haklı bir sebebi olmaksızın göreve başlamaz veya atanma isteminden vazgeçerse bu kişi noterlik mesleğinden istifa etmiş sayılır. (NK 30.md.) 1.2.Muhdes noterliğe atanan noter, mümkünse atanma emrini tebellüğ etmeden önce ön hazırlık olarak noterlik hizmetinin ifa edileceği dairenin yerini temin etmelidir. Resmi daire niteliğindeki noterlik dairesi, o noterliğin bağlı olduğu Noter Odası ile o yer Cumhuriyet Başsavcılığının düşüncesi alınarak Adalet Bakanlığınca sınırları tespit edilen ihdas alanı içinde olmalıdır. (NK 40.md ve NKY 2.md) İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 10

11 1.3.Noterlik dairesine ait kira sözleşmesi noterlik adına noter tarafından yapılır. Sözleşme yapılırken, sözleşmenin tahliye taahhüdü gibi noterlik aleyhine kısıtlayıcı şart ve ifadeleri içermemesine özen gösterilmesi gerekir. Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin de ilgili vergi dairesine süresinde ödenmesi gerekir. 1.4.Kiralanan yerin,noter çalışma, servisler, bekleme ve arşiv bölümlerinin oluşturulabileceği ve noterlik işlerinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, iş sahiplerinin işlerini kolaylıkla yaptırabilecekleri, hizmete elverişli büyüklük ve nitelikte olması gerekir. (NKY md.) (TNB nin tarih 120 sayılı yazısı) Böyle bir daire bağımsız bir daire olabileceği gibi bir iş hanı, pasaj veya bir iş merkezi nin uygun bir bölümü de olabilir. Noterlik evrak ve defterleri ile kanun ve yönetmeliklerin tespit ettiği süreler sonuna kadar saklanması öngörülen işlem, kağıt, defter, karton, dosya, vs. malzemenin saklandığı yer olan arşiv, noterlik dairesi içinde bir yer olabileceği gibi daire dışında kiralanmış bir yer de olabilir. Noterlik dairesinin bölümleri NKY 6.maddesinde belirtilmiş olup bunlar Noter çalışma, servisler, bekleme ve arşiv bölümleridir. Bütün bu hazırlıklar sonunda noterlik dairesinin yerinin ihdas alanı içerisinde bulunup bulunmadığı ve kiralanan yerin noterlik dairesi olmaya uygun olup olmadığı hususunda Cumhuriyet Başsavcılığı nın görüşünün alınmasında yarar vardır. 1.5.Reklam niteliğinde olmamak şartı ile noterlik dairesinin dış kısmına herkesin kolaylıkla görebileceği bir yere,resmi dairelerin tabelaları niteliğinde ve noterliğin ünvanı nı taşıyan bir tabelanın asılması zorunludur. (NKY 4.md). 1.6.Milli bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde Türk Bayrak Kanunu nun 3.maddesi ve Türk Bayrak Kanunu Tüzüğü nün 9 ve 11.maddeleri ile NKY 4.maddesi gereğince Noterlik Dairesinde Türk Bayrağı bulundurulması ve çekilmesi gerekir. 1.7.Noterlik faaliyetlerinin seri ve sağlıklı bir şekilde ifası ve sürdürülebilmesi için mutlaka gerekli olan vezne ve yazım sistemini çalıştıracak yeter sayıda bilgisayar, yazıcı, internet bağlantısını sağlayacak teknik donanım ve bilgisayar program lisansları ile satın alınacak veya yaptırılacak eşya tesis, her türlü malzeme, kasa, fotokopi cihazı, matbu evrak ve Noterlik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen defter, karton, dosya, mühür, kaşe, soğuk damga ve sair malzemelerin, atanan noter tarafından temin edilmesi gerekir. Bu sayılan malzemeyi noter istediği yerden alabilir. Bu konuda her türlü gider notere aittir. (NK 40, 41.md NKY 57.md ) 1.8.Noterlik dairesinde tutulması zorunlu kanuni defter, karton ve dosyaların neler olduğu NK 41.md ve NKY 46.md. ile devamı 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54,55 ve 56.maddelerinde belirtilmiştir. Noter lüzum gördüğü konularla ilgili olarak bu sayılanlar ile birlikte sair, defter, karton ve dosya kullanmakta serbesttir. Tutulması zorunlu defterlerin kullanılmadan önce o noterlik dairesinin bağlı bulunduğu Asliye Hukuk Hakimliği ne tasdik ettirilmesi gerekir. Bu defterlerden muvazene defteri ile yevmiye defterinin müteakip yılda da kullanılması söz konusu ise İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 11

12 bu defterlerinde o yılın ocak ayı içerisinde ara tasdikinin yaptırılması gerekir. (TNB. 1981/ /20 s.genelgeleri ) Her türlü noter işlemlerinin matbaalarda özel yaptırılan cilbent adı verilen dosyalarda yapıştırılarak saklanması gerekir. (NKY 56.md) Her cilbentte en çok 250 dil bulunur, Cilbent in sonuna kaç dil ihtiva ettiği kullanılmadan önce yazılıp onanır, daha sonra işlem kağıdı ile dilin yapıştırıldığı kısım mühürlenir. 1.9.Atanan noterin göreve başlamadan önce, noter işlemlerinde kullanılacak resmi mühürleri ve TNB. nin 2000/12 sayılı genelgesi gereğince bazı işlemlerde kullanılması gereken soğuk resmi mührü Devlet Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden temin etmesi gerekir..devlet Darphane ve Damga Matbaasınca yapılmış beratlı resmi mühür ve soğuk mühür dışında mühür kullanılamaz. (TNB 1989/22 s. genelge) İhdas noterlikler için Türkiye Noterler Birliği gerekli mühürleri yaptırıp o noterliğin bağlı olduğu Noter Odası kanalı ile bedeli mukabilinde noterliğe gönderir. Bilahare iş yoğunluğu, yıpranma, kaybolma gibi nedenlerle ihtiyaç hasıl olursa noter Darphane ve Damga Matbaasından ilave mühür edinebilir. NK 39.md., - NKY 61.md. noterlik mührünün şekli ve temini, NKY 62.md. noterlik mührünün kaybı ve imhası, NKY 63. maddeleri Noterlik mührünün kullanılması usulüne ilişkin konularda takip edilmesi gereken kuralları belirlemiştir. NKY 64.maddesine göre noterler göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde mühür ve imzalarının 3 er örneğini bulundukları yer Valiliğine, Adalet Bakanlığına, Türkiye Noterler Birliğine ve bağlı olunan Noter Odasına gönderirler İmza yetkisi verilen katipler hakkında da aynı işlemlerin yapılması gerekir Muhdes noterliğe atanan noterin, Noterliğe Atanmalarda Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler başlığını taşıyan I. Bölümde belirtilen işlemleri yerine getirmesi gerekir. 2.MÜNHAL NOTERLİĞE ATANMA Bir noterliğin Münhal (boş) hale gelmesi, noterin başka bir noterliğe atanması, emekli olması, vefat etmesi ya da istifası ile gerçekleşir. Noterlik mesleğine ilk defa başlayacak bir noterin böyle boşalmış bir noterlik dairesine atanması halinde; 2.1.Atanan notere, dairede mevcut ve noterlik faaliyetlerinin ifası için gerekli her türlü malzeme, tesis, mühür, kaşe ve sair eşyanın devri 1512 sayılı Noterlik Kanununun 49, 163, 166. maddelerine göre hazırlanmış TNB.Boşalan Noterliklere Ait Daire ve Eşyalarının Devri Kurallarını Tespit Eden Yönetmelik hükümleri gereğince yapılır. İşbu Yönetmeliğin 2.maddesinde devre konu eşyaların neler olduğu belirtilmiştir.aynı yönetmeliğin 6.maddesinde eşya devirlerinde uygulanacak usul ve kurallar belirtilmiştir. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 12

13 2.2..Münhal noterliğe atanan noterin, Noterliğe Atanmalarda Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler başlığını taşıyan I. Bölümde belirtilen işlemleri yerine getirmesi gerekir. III-NOTERLİK PERSONELİ Noterler iş durumlarına göre kendilerine yardım etmek üzere personel çalıştırırlar. Noterlik personeli (katip ve hizmetli) noterin emri altında çalışır. En az iki katip bulunan noterliklerde bunlardan bir tanesi başkatiplik görevini yapar (NK 42.md.ve Yönetmeliğin 8. maddesi). Başkatip, noterlik personelinin şefidir, noterlik dairesinde bulunan defter, evrak, belge ve demirbaşlardan noterle birlikte sorumludur (NK 43.md. ). 1-NOTER PERSONELİ OLABİLME ŞARTLARI Noter personeli (katibi) olabilmenin koşullarını NK 44.md. ve Yönetmeliğin 9. maddeleri düzenlemiştir. Buna göre, genel şartlar a- Türk vatandaşı olmak, b- 65 yaşını doldurmamış olmak (Yönetmelik 16. md) c- Ortaokulu bitirmiş olmak, d- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, e- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, f- Askerlikle ilgisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış,erteletmiş veya yedek subay sınıfına geçirilmiş olmak), g- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sakatlığı olmamaktır. Bu koşullara haiz personel bulunamaması durumunu Yönetmeliğin 10.maddesi düzenlemiştir. 2-PERSONEL SÖZLEŞMELERİ Noter, yukarıda belirtilen koşullara haiz katip adayı ile 1 yıllık bir sözleşme yapar(nk 45.md.). Bu sözleşmede açıkça yazmasa bile noterin, adaylık süresinin bitmesinden itibaren 15 gün içinde feshi ihbar hakkı saklıdır. Feshi ihbar süresinde sözleşme feshedilmemiş veya adaylık uzatılmamışsa sözleşme katiplik sözleşmesi halinde devam eder.personel sözleşmelerinin noter onaylı olması gerekir. Tek noterin olduğu yerlerde sözleşmeler Asliye Hukuk Hakimliği ne onaylattırılır. Sözleşmelerin fesihlerinde de aynı yol izlenir.(tnb 2004/33 s. genelgesi) İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 13

14 Noter katibi veya adayı ile yapılacak sözleşme 4 nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde 1 nüshası Noter Odasına 1 nüshası Bölge Çalışma Müdürlüğüne (yeni düzenleme ile İşkur a ), bir nüshası personele verilir ve bir nüshası da noterlikteki dosyasında saklanır. Odaya gönderilen nüshaya katibin veya adayın görev yapmaya haiz olduğuna ilişkin belgeler de eklenir. Sözleşmelerle ilgili olarak yapılacak olan değişikliklerde değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yine 15 gün içerisinde noter odasına bildirilir. İlk işe başlamada asgari ücretten az ücret verilemez. 3-İMZA YETKİSİ Noter,NK 36. maddesine ve Yönetmeliğin 73 maddesine göre; kendisine yardım etmek üzere, stajının üç ayını tamamlamış bulunan stajyerine,başkatibine veya katibine imza yetkisi verebilir. Birden fazla kimseye imza yetkisi verildiğinde bunlardan hangisinin öncelikle imzaya yetkili oldukları belgelerinde belirtilir. Tek katiple çalışan noterliklerde üç aylık süre aranmaz. Katip adaylarına imza yetkisi verilemez. Noter, stajyer, başkatip veya katiplerden birisine imza yetkisi vereceği zaman bunu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak, ilgililere yemin ettirilmesini talep eder. Cumhuriyet Başsavcılığı bu yazı üzerine noterin bağlı bulunduğu Asliye Hukuk veya münferit Sulh Hukuk Mahkemesinden yemin ettirilmesini talep eder. Yemini yaptıran mahkeme zaptı en az üç nüsha olarak tanzim eder. Bu zabıtlardan bir tanesi noterlikteki dosyasında saklanır,bir diğeri de yetki verilen stajyerin veya katibin dosyasına konulmak üzere noter odasına gönderilir. Noter,imza yetkisi verdiği stajyer veya katibine imza yetkisi belgesi düzenler.bu belgede ilgilinin adı, soyadı, sıfatı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkiyi nasıl kullanacağına dair bilgiler yer alır (NKY 74 md.). Noter gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir. İmza yetkisini geri aldığı takdirde durumu Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile Adalet Bakanlığı na, Noterler Birliği ne, Valiliğe ve Noter odasına bildirir. İsterse masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, imza yetkisinin geri alındığının bir gazetede ilan edilmesini noter odasından isteyebilir. 4.PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR Noterler katiplerine hizmet sürelerine göre yıllık izin verirler.(nk.47md.) Yine noterler personel sicil ve personel izin defterleri tutmak zorundadırlar. Yönetmeliğin 17. maddesine göre noterler çalıştırdıkları personeli sigorta ettirmek zorundadırlar. Noterlik personelinin çalışacakları servisler Yönetmeliğin 20.maddesinde; başkatiplik servisi, işlemler (muamelat) servisi,hesap işleri servisi, ve vezne,tebligat servisi olarak sayılmıştır.noter katipleri ilgili servislerde görevlerine göre çalışırlar. Noter personellerinin mesleğin ciddiyetine yakışacak şekilde kılık ve kıyafetlerine dikkat etmeleri gerekir Bu konuda Türkiye Noterler Birliği,Noter Odaları ve Noterlik Dairelerinde Görevli Kişilerin Kılık ve Kıyafetlerine dair Yönetmelik hükümlerine, Noterlik Mesleğinin Gelenek ve Görenekleri ile Uyulması Zorunlu Meslek Kurallarındaki İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 14

15 düzenlemeleri ile Noterlik Mesleğinin Uyulması Zorunlu Etik Kurallarına uymaları gerekmektedir. IV-NOTERLİK MESLEĞİNİN İFASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR VE NOTERLİK İŞLEMLERİ Noterlik görevinin gereği gibi ifası sırasında Noterlik Kanunu, Noterlik Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yayınlanan genelgeler ışığı altında ve işlem ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyularak işlemlerin yapılması gerekir. Gelen ilgili güler yüzle ve mesleğin onur ve vakarına yakışır şekilde karşılanmalıdır. İlgilinin gerçek arzusu sorularak, Noterliğe hangi işlem için geldiği belirlenmelidir. İşlem anında ilgili iradesini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan etmelidir. 1-KİMLİK VE YETENEĞİN TESPİTİ 1.1.İşlem ilgilisinin kimliği dikkatlice incelenmelidir. Kimlikteki fotoğraf ile gelen şahıs karşılaştırılmalıdır. Fotoğrafın soğuk mühürlü olup olmadığı kontrol edilmelidir.kimlik tespiti, nüfus cüzdanı ve buna dayalı sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, avukatlık kimliği gibi resmi mercilerden verilen belgelerle saptanır. (NKY 90.md.) Eğer ibraz edilen kimlikten şüpheye düşülmüşse ikinci bir kimlik istenir. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra ilgilinin okur yazar olup olmadığı tespit edilir. İlgili okur yazar değilse NK 87.maddede belirtildiği gibi işlem iki tanık huzurunda yapılır. Ölüme bağlı tasarruf işlemi yapılıyorsa ( vasiyetname gibi ) ilgili okur yazar olsun veya olmasın tanık bulundurma mecburiyeti olup işleme katılma yasağı bulunan kişiler T.M.K.536 maddede belirtilmiştir. 1.2.İlgili özürlü ise NK 73.md. ve 75.md. göre işlem yapılmalıdır. Tanık olarak alınacak kişiler bazı özel durumlardan ari olması gerekir. Bu da NK 76.maddesinde belirtilmiştir. Maddede belirtilen kişiler tanık olarak işleme katılamazlar. Ayrıca NK 78 maddesinde belirtildiği gibi reşit olmayanlar, mahcurlar ve H.U.M.K. na göre yeminli tanık olarak dinlenmeleri mümkün olmayanlar ile noterin katip ve hizmetlileri de tanık olamazlar. Ayrıca ilgilinin yeteneği hakkında bir kanı sahibi olmak da gerekir. Temyiz kudretine sahip bulunan ve işlemin niteliğine göre gerekli yaşa girdiği anlaşılan herkes hukuki işlemleri yapmaya ehildir. Bu yaş resmi belge ile saptanır. 1.3.İlgilinin yeteneğinden şüphe edilirse yada bu konuda ihbar ve şikayet bulunması hallerinde temyiz kudretinin varlığı doktor raporu ile saptanır. (NKY.91.md.) 1.4.Başkaları adına yani vekil, veli, vasi, kayyım, mümessil ve mirasçı sıfatıyla veya şirket ve dernek gibi tüzel kişiler adına işlem yaptıracaklar, sıfat ve yetkilerini ve işlem yapmaya izinli olduklarını bildirir belgeyi göstermek zorundadırlar. Bu belgenin gösterildiği işleme yazılmakla beraber, işlemle ilgili kısımlarını ve nereden hangi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu gösteren birer örneği işlem asıl ve örneklerine bağlanır.(nk.79 NKY 92.md.) 1.5.Noter, N.K.76.maddesindeki yasaklılık nedeni ile işlemi yapamıyor ise ve bulunduğu yerde başka bir Noter yok ise, işlemi Noterlik Kanunu 77. maddesi ve İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 15

16 Noterlik Kanunu Yönetmeliği 110. maddesine göre Asliye Hukuk Hakimi veya mevcut değilse Sulh Hukuk Hakimi tarafından yapılmasını sağlar. 2-NOTERLİK İŞLEMLERİ Noterlerin görevleri Noterlik Kanunu maddelerinde ve NKY. nin 7. maddesinde düzenlenmiştir. Noterlerin görevleri genel olarak ve özel olarak iki bölüme ayrılır. 2.1.Noterlerin Genel Olarak Yapacağı İşler Noterlik Kanununun. 60.maddesinde sayılmıştır. 1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek, 2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 3. Gayrimenkul satış vadi sözleşmesi yapmak, 4. Bu kanuna uygun olarak dışarı da yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek, 6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, 7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, 8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, 9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak. 2.2.Noterlerin Özel Olarak Yapacağı İşler Noterler; tespit ve emanet, defter onaylama ve vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işleri yaparlar. Tebligatı istenen her nevi kağıdın Tebligat kanununa göre muhatabına tebliğ edilmesini sağlarlar. (NK md.) 3-NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ Noterlik işlemleri : 1.Düzenleme 2.Onaylama, 3.Örnek verme, İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 16

17 4.Diğer işlemler (Tutanak, çevirme, protesto, ticari protesto, ihtar ve ihbarname, defter onaylaması, tescil) olmak üzere 4 ana başlık altında toplanır. Bu şekillerde yapılacak olan noterlik işlemlerinin NK 200.maddesi gereğince dört yılda bir yenilenen işlem formüllerine uygun olarak yapılması gerekir Düzenleme İşlemler Noterlik işlemleri düzenleme olarak yapılıyorsa ki, NK. 89.maddede hangi işlemlerin düzenleme şeklinde yapılacağı belirtilmiştir. Bu maddeye göre düzenleme yapılan bir iş kağıdının aslı noterlikte kalır, örneği ilgilisine verilir. Hukuki işlemin niteliği açısından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi,evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler düzenleme şeklinde yapılırlar. Düzenleme işlemlerde uyulması gereken şekil şartları NK maddelerinde belirtilmiş olup, işlemin bu maddelerde belirtilen şekle uygun bir tutanak şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme işlemin içeriğinden, şekil şartından ve alınması gereken damga vergisinden noter doğrudan doğruya sorumludur 3.2.Onaylama İşlemler Hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanması, imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerh ile belgelendirilmesi şeklinde yapılır.imzası onaylanan iş kağıdının aslı ilgilisine verilir ve imzalı bir örneği dairede saklanır.bu örnek harca tabi değildir.onaylama işlemlerde uyulması gereken kurallar NK maddelerinde düzenlenmiştir 3.3.Örnek Verme İşlemleri Örnek verme işlemleri NK ve NKY. nin 94 ve 95.maddelerinde düzenlenmiştir.bu yasal düzenlemelerin yanında dikkat edilmesi gereken bir konu da, TNB nin tarih sayılı Hukuk yazısında yer alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md. nün günlü ve 1163 sayılı yazısı gereğince işlemde imzası bulunmayanlara veya bu konuda özel yetkisi olmayanlara daire dosyasından örnek verilemeyeceği hususudur. 3.4.Diğer İşlemler NK maddelerinde düzenlenen ; tutanak şeklinde yapılacak tespit ve emanet işlemleri, çevirme işlemi, ticari protesto, ihtarname ve ihbarname,defter onaylaması ve tescil işlemleri Kanunun 5.bölümündeki bu hükümlere göre yapılır. Özellikle NK 61.md.si gereğince düzenlenecek tespit işlemlerinin yapılması esnasında, bu konudaki Adalet Bakanlığı görüşleri ve yargı kararları göz önünde tutularak, ceza davaları ile idari davalarda kullanılmak üzere tespit tutanağı düzenlenmemesi ve yine HUMK gereğince mahkemelerce yapılması gereken delil İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 17

18 tespiti niteliğinde delil tespit tutanağı düzenlenmemesi gerektiği hususu göz önünde tutulmalıdır. Defter tasdik işlemlerinin konuyu düzenleyen yasa hükümlerine ve NK.hükümlerine uygun olarak yapılması gerekmekte olup, özelikle TNB 2004/14 sayılı genelgesi gereğince geçmiş dönemlere ait defter tasdikinin yapılmaması gerekir.defter tasdik işlemlerinde yetki konusuna özen gösterilmelidir. Noterler yukarıda sayılmakta olan işlemleri kanun ve yönetmelikte gösterilen usul ve esaslar dahilinde yapmakla yükümlüdürler. 4-FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN İŞLEMLER Noterlik Kanunun 80.maddesi gereğince, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 93. maddesinde belirtilen; a)niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren sözleşmelere, b)niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere, c)vasiyetname, d)mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, e)gayrimenkul satış vaadi, f)vakıf senedi, g)evlenme mukavelesi, h)evlat edinme, ı)tanıma, j)mirasın taksimi sözleşmesi, k)boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnamelere, ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanunların öngördüğü, Noterin işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli bulduğu veya bizzat ilgilinin istemde bulunduğu işlem kağıtlarına da ilgilinin fotoğrafı yapıştırılır. Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur. Ayrıca TNB nin 1985/90 ve 1999/1 genelgeleri gereğince, Merkez Bankasında işlem yapılmasına ilişkin vekaletnameler ile TNB nin 1993/81 sayılı genelgesinde belirtilen taşıt satış vekaletnamelerine de fotoğraf yapıştırılması gerekir. İşleme yapıştırılacak fotoğraf ilgilinin son halini gösterir nitelikte olmalıdır.fotoğraf işleme tel zımba ile değil, yapıştırılarak eklenmeli ve noterlik mührü ile mühürlenmelidir. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 18

19 5-NOTERLİK İŞLEMLERİNDE DÜZELTME NK 81.maddesi gereğince, ilgilinin imzasını ve noterin onayını taşımayan çıkıntılar geçerli değildir.çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz. Tamamlanmasından sonra bir noterlik işleminin değiştirilmesi veya fesih ve iptali veyahut evvelki işin nitelik ve değeri değişmemek şartı ile düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde yeni bir işlemle yapılır. Yeni işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme ait kağıda yazılır. Şu kadar ki, yeni işlem başka bir noterlikte yapılırsa, bu noterlik, yeni işleme ait kağıdın bir nüshasını, gerekli açıklama yapılarak ilk işleme ait kağıda bağlanması için işlemi yapan noterliğe gönderir. V-HARÇ-DAMGA VERGİSİ-DEĞERLİ KAĞIT KANUNLARI VE NOTERLİK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1-HARÇ Ansiklopedik anlamda harç; Devletin yaptığı bazı hizmetlerden, fertlerin bu hizmetlerinden faydalanma durum ve derecesine göre aldığı paradır. Harç, bazı yönlerden vergiye benzemekle birlikte birçok noktada vergiden ayrı özellikler taşımaktadır.harçlar, fiyatlar ve vergiler arasında yer alan bir kamu geliridir. Harca konu teşkil eden hizmetler sadece devlet tarafından üretilmektedir. Böylece harç, bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamusal hizmetlerden yararlananların belli bedeli olarak ödedikleri karşılıklardır. Harç ödeme için belli bir hizmetten yararlanmak yeterlidir. 492 sayılı Harçlar Kanunun "Noter Harçları" başlıklı ikinci kısmının 38. maddesinde "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir. Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz. denilmektedir. 1.1.Harç Sorumluluğu Harç sorumluluğu noterlik işlemini yaptıran ilgiliye aittir. İlgililerin birden fazla olması durumunda Noterlik Kanununu 116. maddesindeki hükme göre yani, aksine bir kanun hükmü veya aralarında yapılmış bir sözleşme bulunmadığı takdirde, yapılan işlemin gideri ilgililer arasında eşit olarak paylaştırılır Harçlar Kanunu 123.maddesi gereğince, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmaz. Yasa gereği, işlemlere harç istisnası getirilmişse, bundan ilgilinin sıfatına bakılmaksızın herkes yararlanır.bu konudaki hüküm herhangi bir kuruluşla ilgili yasaya İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 19

20 da konmuş olabilir. O takdirde o kurum veya kişi ile o tip hukuki işlem yapan şahıslar da bundan yararlanır. Yasa yalnız işlemin taraflarından birine harç muafiyeti getirmişse, bu gibi durumlarda, harç muafiyeti olan taraf ile böyle bir sıfatı olmayan taraf aynı iş kağıdını imzalarsa, sadece muafiyeti olmayan taraf harç sorumlusu olur ve işlem sebebiyle muafiyeti olan tarafın imzası yokmuş gibi harç hesaplanır. Sözleşme ile harç sorumlusu tarafın bu yükümlülüğü, muafiyetli tarafa aktarılarak işlemin harçsız yaptırılması mümkün değildir. Harçlar Kanunu 2 sayılı tarifesi, Harçlar Kanunu ve diğer maddeleri incelendiğinde ; harç sorumluluğunun "imzaya" dayandığı görülür. 1.2.Harcın Tahakkukunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Harçlar ; nispi harç ve maktu harç olmak üzere ikiye ayrılır. Nispi harçlar işlem değeri üzerinden imza sayısına göre alınır. 492 sayılı Harçlar Kanunun ekinde bulunan 2 sayılı tarifeye göre ; Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlarda muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan her imza için binde 0.90 oranında harç alınır.bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 2009 yılı için 32,30 TL'den az, ,80 TL'den çok olamaz. Maktu harçlar ise, Harçlar Kanunu nun ekindeki (2) sayılı tarifenin II.bendi gereğince işlem türüne ve imza sayısına göre alınan harçlardır.bu maktu harçlar Harçlar Kanunun 2.sayılı tarifesinin II bendinde belirtilmiş olup, her yıl yeniden belirlenerek ilan edilir: Harçlar Kanunu 39.maddesi gereğince Kamu Hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların isteyecekleri suretlerden harç alınmaz. Harçlar Kanunu 42.maddesi gereğince menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt,ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir.rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Harçlar Kanunu 43.maddesinde çeşitli işlemlerde harca esas alınacak değerin tespit şekli gösterilmiştir.yine Harçlar Kanunun 44.maddesinde de kişilerin ve imzaların birden çok olması halinde uygulanacak kural belirtilmiştir. Harçlar Kanunun 46.maddesi gereğince birbiri ile ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır.yine Harçlar Kanunu 47.maddesine göre, sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır. Harçlar Kanunu 50.maddesi gereğince, düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa noter aldığı harç ve İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 20

2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ 2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ EGM Adına Tahsil Edilen Tescil Belgesi Bedeli 2015 : 76,10 TL (2014 yılı için 69,11 TL) (Yurdışına çıkarma hariç tüm işlemlerde alınır) EGM Adına Tahsil Edilen Trafik Belgesi

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Turgay AZAK* 29 Mustafa BİZİMYER 30 ** ÖZ 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, DVK ya

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 8 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : a) 05/11/2013 tarih ve 80258768-663.04-46227502/667-6865 sayılı yazı. b) 07/10/2013 tarih ve 87 nolu yazı. c) Teftiş Kurulu Başkanlığının 07/05/2013 tarih ve 9 sayılı

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet ve İstisnalar

BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet ve İstisnalar Kanun Adı: DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun No: 488 Kabul Tarihi: 1/7/1964 Resmi Gazete Sayısı: 11751 Resmi Gazete Tarihi: 11/7/1964 Konu Madde 1- Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

NOTER A- GÖREVLER. - Resmi mühür, - Resmi kaşeler, - Daktilo, bilgisayar, - Büro malzemeleri. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

NOTER A- GÖREVLER. - Resmi mühür, - Resmi kaşeler, - Daktilo, bilgisayar, - Büro malzemeleri. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.

MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 08 İST, 06. 01. 2005 ÖZET: * Damga Vergisi Kanunu değişti, pul yapıştırma kalktı.. DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 1. Pul Yapıştırılması Suretiyle Ödeme Kaldırıldı:

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

ATA VE TIR KARNELERİ İLE SÖZLÜ BEYAN FORMLARININ DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

ATA VE TIR KARNELERİ İLE SÖZLÜ BEYAN FORMLARININ DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ATA VE TIR KARNELERİ İLE SÖZLÜ BEYAN FORMLARININ DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU Cevdet BOZKURT * I.Giriş 01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun (T.C. Yasalar, 1964) birçok

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı