NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER"

Transkript

1 NOTERLER İÇİN TEMEL BİLGİLER İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR Mart 2009

2 HAZIRLAYANLAR: Başkan : M. Erkan GÜLTEKİN Beşiktaş 6.Noteri Üyeler : Semra TOPRAK Kadıköy 23.Noteri Hülya FİLİZ Kadıköy 3.Noteri Ayla KESİMAL Üsküdar 12.Noteri A.Hamdi PAKSOY İstanbul 14.Noteri Bilge KARALAR İstanbul 3.Noteri Ferah TÜREL Beyoğlu 48.Noteri Metin ÖZDAMGACI Muratlı Noteri İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 6 I. NOTERLİĞE ATANMALARDA YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER 7 1-Noterlik Kanunu ve Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler 7 2-Gelir Vergisi,Vergi Usul,Sendikalar,Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları Gereğince Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler 9 II. NOTERLİK MESLEĞİNE BAŞLAMA VE NOTERLİK DAİRESİNİN KURULUŞU 10 1-Muhdes Noterliğe Atanma 10 2-Münhal Noterliğe Atanma 12 III. NOTERLİK PERSONELİ 13 1-Noter Personeli Olabilme Şartları Personel Sözleşmeleri İmza Yetkisi 14 4-Personel Özlük Hakları ve Uyulması Gereken Kurallar 14 IV. NOTERLİK MESLEĞİNİN İFASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSULAR VE NOTERLİK İŞLEMLERİ 15 1-Kimlik ve Yeteneğin Tespiti 15 2-Noterlik İşlemleri Noterlerin Genel Olarak Yapacağı İşler Noterlerin Özel Olarak Yapacağı İşler 16 3-Noterlik İşlemlerinin Şekli Düzenleme İşlemler 17 İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 3

4 3.2.Onaylama İşlemler Örnek Verme İşlemleri Diğer İşlemler 17 4-Fotoğraf Yapıştırılması Zorunlu İşlemler 18 5-Noterlik İşlemlerinde Düzeltme 19 V.HARÇ-DAMGA VERGİSİ-DEĞERLİ KAĞIT KANUNLARI VE NOTERLİK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 19 1-Harç Harç Sorumluluğu Harcın Tahakkukunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 20 2-Damga Vergisi Damga Vergisi Vergileme Ölçüleri Ve Nispet Vergi Ve Cezada Sorumluluk 22 3-Değerli Kağıt 23 4-Harç,Damga Vergisi,Değerli Kağıt Bedellerinin Vergi Dairesine Yatırılması 23 5-Noterlik Ücret Tarifesi Noter Ücreti Düzenleme Ücreti Yazı Ücreti Çevirme Ücreti Karşılaştırma Ücreti Tescil Ücreti Emanetlerin Saklanması Ücreti Harç, Damga Vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğlerinde Noter Ücreti Defter Onay Ücreti Bildirim Yazı Ücreti 27 İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 4

5 5.11.Yol Ödeneği Aracılık Ücreti Memur Eliyle Tebliğ Ücreti 27 VI.NOTERLERİN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU VE NOTERLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK DİSPLİN CEZALARI 28 1-Noterlerin Cezai Sorumluluğu 28 2-Soruşturma ve Kovuşturma 28 3-Noterlere Özgü Suçlar 29 4-Noterlerin Hukuki Sorumluluğu 30 5-Disiplin Suçları ve Cezaları 30 VII.NOTERLİK MEVZUATI,NOTERLİKLE İLGİLİ YAYINLAR VE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI 31 1-Noterlik Mevzuatı 31 2-Noterlikle İlgili Yayınlar 32 3-Noterliklerde Kullanılan Bilgisayar Programları Yazım Programları Vezne Programı TNB Web Sitesi 33 İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 5

6 ÖNSÖZ Toplumsal yaşamın vazgeçilmez gereklerinden olan Hukuki Güvenliği sağlamak amacıyla, Toplumsal yaşamın tarihsel süreci içinde, devamlı ve sürekli olarak hukuk sistemlerinde yer alan ve varlığını tüm hukuk sistemleri içinde koruyan ve geliştiren Noterlik Mesleği, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 1. maddesinde belirtildiği gibi Hukuki Güvenliği sağlamak ve ihtilafları önlemek amacıyla, Hukuki işlemleri belgelendiren ve bu amaca yönelik olarak, yasalarla kendisine verilen görevleri yerine getiren bir kamu hizmetidir. Roma Hukukunda, İslam Hukukunda ve günümüz Çağdaş Hukuk sistemlerinde olduğu gibi, Türk Hukuk sisteminde de üstlenmiş olduğu Hukuki güvenliği sağlamak görevini gereği gibi yerine getirebilmesi için, Noterlik mesleğini ifa eden Noterin, göreve başladığı günden itibaren tüm işlem ve eylemlerinde, güvenilir bir hukukçu olmanın tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi ve hatasız davranması gerekir. Bu nedenle Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunca görevlendirilen, İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu tarafından, gerek noterlik mesleğine ilk atanan meslektaşlarımızın ve gerekse naklen atanan meslektaşlarımızın, bu önemli görevin gereklerine uygun davranmalarını sağlamak ve kendilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu çalışma, tüm meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur. M. Erkan GÜLTEKİN Beşiktaş 6.Noteri İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Başkanı İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 6

7 I-NOTERLİĞE ATANMALARDA YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER 1-NOTERLİK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER Sayılı Noterlik Kanununun 30. maddesinin 2. fıkrası gereğince, atama kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde göreve başlamak zorunludur. Göreve başlayacak noter bu süre içinde, görev yapacağı noterliğin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, göreve başlama isteğini beyanla gereğinin yapılmasını talep etmelidir. Noterlik, ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan Tespit ve Teftiş Tutanağı ile devir ve teslim alınmalı, noterlik, mühürleri mühür beratları ile birlikte teslim alınmalı, beratlar yoksa durum tutanakta belirtilmeli, yasal düzenlemeye uygun beratlı mühür için başvuruda bulunulmalı. 1-2.Noterlik Kanunu nun 37. maddesi gereğince, ilk defa Noterliğe atananlar, işe başlamadan önce, bağlı bulundukları Asliye Hukuk veya münferit Sulh Hukuk mahkemesinde, kendilerine verilen bu görevi doğru ve tarafsız olarak yapacaklarına dair vicdan ve namusları üzerine ant içerler. Tutulacak üç nüsha tutanağın bir nüshası Adalet Bakanlığına gönderilir. Diğer nüshalardan biri Cumhuriyet Savcılığında, öbürü de noterlikteki dosyasında saklanır. 1-3.Bağlı olunan Noter Odasına, üye kayıt bildirgesi gönderilerek kayıt için başvurulur. Noterlik Kanunu nun 189. maddesinin 1. fıkrası gereğince Türkiye Noterler Birliği ne giriş parası ödenir. 1-4.Noterlik Kanunu nun 198. ve Noterlik Kanunun Yönetmeliğinin maddeleri gereğince Noterlikte tutulması gereken defterlerin ve bulunması gereken karton ve dosyaların temin edilerek, defterlerin kullanılmaya başlamadan önce bağlı bulunulan Asliye Hukuk Hakimliği ne onaylatılması gerekir. 1-5.Noterlik Kanunu nun 38. maddesi gereğince göreve başlanılan tarihten itibaren iki ay içinde, noterliğin ilan edilen gayri safi gelirinin %5 nispetinde teminat yatırılması gerekir. Teminat yalnız para olabilir.teminat parasının Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 76. maddesinde belirtilen bankalardan birine yatırılması gerekir.ilgili bankaya resmi yazı ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 76. maddesinin 4.fıkrası gereğince, Adalet Bakanlığı veya Cumhuriyet Savcılığından talimat verilmedikçe bu hesaptan para çekilemez şeklindeki şerhin verilmesi gereği bildirilir. Açılan Teminat Hesabına ait banka adı, hesap numarası, hesabın açıldığı tarihten itibaren on gün içinde, Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine bildirilir. Teminat parası noterin şahsi parası olduğu için hesap vadeli olarak açılabilir, tahakkuk eden faiz vade sonunda çekilebilir. Noterler, ilk yılı takip eden yıllarda da bir evvelki yıla ait fiili gayrisafi gelirlerinin % 1 ini o yılın Şubat ayı sonuna kadar teminat olarak verirler. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 7

8 1-6.Noterlik Kanunu nun 39.maddesi ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği nin 64. maddesi gereğince, noterler göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde, noterlik mührü ile imzalarının üçer örneğini bulundukları yer Valiliğine, Adalet Bakanlığına Türkiye Noterler Birliği ile Noter Odasına göndermeleri gerekir. İmza yetkisi verilen personel varsa bunlar bakımından da aynı hükümler uygulanır ve imza örnekleri de yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde gönderilir. 1-7.Noterlik Kanunu nun 71. maddesinin 1. fıkrası gereğince noterler her ayın en geç onuna kadar, bir evvelki ay içinde dairelerine gelen ve çıkan işlerin niteliğini ve sayısını ve bunlardan aldıkları ücret, harç, vergi ve diğer resimlerin miktarını ve giderlerini gösterir bir cetvel düzenleyerek Türkiye Noterler Birliği ne gönderirler. Bu cetvele Noterlik Kanunu 119. maddesi gereğince düzenlenen beyannamelerin ve ödeme makbuzlarının birer örneği eklenerek gönderilir. Aynı maddenin 3. fıkrası gereğince de noterler, her yılın Mart ayı sonuna kadar, geçen yıla ait gelir, gider ve teminat tutarını gösteren bir cetvel düzenleyerek, Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine gönderirler. 1-8.Noterlik Kanunu nun 189. maddesinin 2. fıkrası gereğince de, her yıl Türkiye Noterler Birliği Kongresince tespit edilen oranda (2008 yılı için %6), aylık gayri safi gelir üzerinden hesaplanan aidatın, bir sonraki ayın onuna kadar ödenmesi gerekir. 1-9.Atanılan noterlikte çalışan personel varsa, onlardan çalışmasını sürdüreceklerle sözleşmeler yenilenir, noterlikte çalışan personel yoksa, Noterlik Kanununda belirtilen şartları taşıyanlarla, noterlik katibi adayı veya hizmetli olarak sözleşme yapılabilir. (NK md, NKY 8-19 md.) Personel sözleşmeleri 4 nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüshası Noter Odasına, ikinci nüshası Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshalardan biri noterde diğeri katip ve adayda kalır. Ayrıca bu sözleşmelerin bir örneği de bilgi için Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Bu sözleşmelerin ve bunlara ait tadil sözleşmelerinin notere onaylattırılması zorunludur. (NK.45.md.,NKY 12.md), Noter olmayan yerlerde bu sözleşmelerin Noterlik Kanunu nun 77. maddesi gereğince Asliye Hukuk Hakimine yoksa Sulh Hukuk Hakimine onaylatılması gerekir Noterlik Kanunu nun 118 maddesi gereğince, noterliklerde yapılan işlemler nedeniyle ödenmesi gereken Harç, Damga vergisi ve Değerli Kağıt bedelleri ile noterlik ücretinin Noterlik Makbuzu ile tahsil edilmesi gerektiğinden, bağlı olunan Noter Odasından veya Türkiye Noterler Birliğinden bu makbuzların temin edilmesi gerekir Noterlik Kanunu nun 119. maddesi gereğince, işlemlerden makbuz ile tahsil edilen vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerinin her ay iki dönem halinde birinci dönem ayın 1 ile 15 nci, ikinci dönem ayın 16 sı ile sonuncu gününü kapsayacak şekilde, her ayın 15. nci ve son gününü takip eden 7 iş günü içinde ilgili vergi dairesine beyanname ile bildirilmesi ve aynı süre içinde ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekir. Belirtilen sürede beyanname verilmemesinin ve yine belirtilen sürede ilgili vergi İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 8

9 dairesine ödeme yapılmamasının ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURDUĞU Kararları ile sabit olduğundan bu konuda gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Yargıtay 2-GELİR VERGİSİ, VERGİ USUL, İŞ, SENDİKALAR, SOSYAL GÜVENLİK VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNLARI GEREĞİNCE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ İŞLEMLER 2-1.Vergi Usul Kanununun 168.maddesi gereğince işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili Vergi Dairesine başvurularak, Serbest Meslek Kazancı Vergisi mükellefi olarak mükellefiyetin tesis ve tescili ve vergi levhasının onaylatılması gerekir sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesi ikici fıkrası gereğince yeni atanan noter, örneği Kurumca hazırlanan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte kuruma vermekle yükümlüdür. Aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işverenin on gün içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermesi gerekir. Yine aynı yasanın 8.maddesi gereğince Noterlikte çalıştırılacak personelin çalışmaya başlamadan önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekir.bu maddenin 1.fıkrasının (b) bendinde, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, sigortalı işe giriş bildirgesinin kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır sayılı Kanun gereğince Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurarak,noterin Kişisel Sosyal Güvenlik Sigortasını yaptırması gerekir. Bağlı olunan Noter Odası ve Türkiye Noterler Birliği nden bu konuda gerekli bilgi alınabilir. 2-4.Noterlerin, Noterlik personeli için çalışılan ayı takip eden ayın 23 üne kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Sigortalı Hizmet Listesi vermesi ve tahakkuk eden Sigorta primlerini de ayın son gününe kadar ödemesi gerekir sayılı İş Kanununun 3. maddesi gereğince bir ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne İşyerini Bildirme yükümlülüğü vardır. Bu madde hükmü gereğince Türkiye Noterler Birliği nin 22 Aralık 2008 tarih ve 1505 sayılı Genel Yazıları gereğince Noterlerin ayrıca bu süre zarfında İŞKUR KURUMUNA DA üye olmaları gerekir. 2-6.Sendikalar Kanununun 62. maddesi gereğince İşveren işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren işçileri, olayı izleyen ayın on beşine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır. 2-7.Noterlerin, her ay tahsil ettikleri Katma Değer Vergisi için, takip eden ayın yirmi dördüne kadar ilgili vergi dairesine beyanname vermeleri ve beyan edilen Katma Değer Vergisinin de ayın 26 sına kadar ödenmesi gerekir. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 9

10 2-8. Noterlerin, her ay stopaj suretiyle kesinti yaptıkları, kira, tercüman ve bilirkişi ücretleri ile personel ücretlerinden kestikleri gelir vergisi kesintilerini, takip eden ayın yirmi üçüne kadar Muhtasar Beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan ederek, ayın yirmi altısına kadar da ödemeleri gerekir. Çalışan sayısı 10 veya daha az ise bu beyanname ilgili vergi dairesine başvurularak, üçer aylık dönemler halinde de verilebilir. 2-9.Noterlerin, Ocak ayından başlamak üzere üç er aylık dönemler için her dönemi takip eden ikinci ayın on dördüne kadar ilgili vergi dairesine Geçici Vergi Beyannamesi vermesi ve tahakkuk edecek geçici vergisini de ayın on altısına kadar ödemesi gerekir Noterlerin, yıllık gelirleri için ertesi yılın Mart ayının yirmi beşine kadar ilgili vergi dairesine Gelir Vergisi Beyannamesi vermeleri ve tahakkuk eden gelir vergisini de iki taksit halinde Mart ve Temmuz aylarının son gününe kadar ödemeleri gerekir Naklen atanan noterin daha önce kayıtlı bulunduğu vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ne bir ay içinde yeni bir noterliğe atandığını yazılı olarak bildirmesi gerekir. II-NOTERLİK MESLEĞİNE BAŞLAMA VE NOTERLİK DAİRESİNİN KURULUŞU Bir noterliğe atanan noterin, noterlik mesleğine başlaması, bu mesleğin ifası için gerekli işyerinin kiralanması, bu işyerinin görevin amacına ve yasal düzenlemelere uygun tefrişi ile noterlik işlem ve faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından gerekli olan her türlü araç ve gereçlerin ne olduğu, bunların temin edilme yolları ve yöntemleri konusunda açıklayıcı bilgiler ; İlk defa noterliğe başlayan noter, 1-Muhdes (yeni kurulan) bir noterliğe atanabilir. 2-Münhal ( boşalmış ) bir noterliğe atanabilir 1-MUHDES NOTERLİĞE ATANMA 1.1.Noter sıfatı, noterliğe atanma kararının tebellüğü ile kazanılır ve tebellüğ den itibaren bir ay içerisinde noter görevine başlamak zorundadır. Haklı bir sebebi olmaksızın göreve başlamaz veya atanma isteminden vazgeçerse bu kişi noterlik mesleğinden istifa etmiş sayılır. (NK 30.md.) 1.2.Muhdes noterliğe atanan noter, mümkünse atanma emrini tebellüğ etmeden önce ön hazırlık olarak noterlik hizmetinin ifa edileceği dairenin yerini temin etmelidir. Resmi daire niteliğindeki noterlik dairesi, o noterliğin bağlı olduğu Noter Odası ile o yer Cumhuriyet Başsavcılığının düşüncesi alınarak Adalet Bakanlığınca sınırları tespit edilen ihdas alanı içinde olmalıdır. (NK 40.md ve NKY 2.md) İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 10

11 1.3.Noterlik dairesine ait kira sözleşmesi noterlik adına noter tarafından yapılır. Sözleşme yapılırken, sözleşmenin tahliye taahhüdü gibi noterlik aleyhine kısıtlayıcı şart ve ifadeleri içermemesine özen gösterilmesi gerekir. Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin de ilgili vergi dairesine süresinde ödenmesi gerekir. 1.4.Kiralanan yerin,noter çalışma, servisler, bekleme ve arşiv bölümlerinin oluşturulabileceği ve noterlik işlerinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, iş sahiplerinin işlerini kolaylıkla yaptırabilecekleri, hizmete elverişli büyüklük ve nitelikte olması gerekir. (NKY md.) (TNB nin tarih 120 sayılı yazısı) Böyle bir daire bağımsız bir daire olabileceği gibi bir iş hanı, pasaj veya bir iş merkezi nin uygun bir bölümü de olabilir. Noterlik evrak ve defterleri ile kanun ve yönetmeliklerin tespit ettiği süreler sonuna kadar saklanması öngörülen işlem, kağıt, defter, karton, dosya, vs. malzemenin saklandığı yer olan arşiv, noterlik dairesi içinde bir yer olabileceği gibi daire dışında kiralanmış bir yer de olabilir. Noterlik dairesinin bölümleri NKY 6.maddesinde belirtilmiş olup bunlar Noter çalışma, servisler, bekleme ve arşiv bölümleridir. Bütün bu hazırlıklar sonunda noterlik dairesinin yerinin ihdas alanı içerisinde bulunup bulunmadığı ve kiralanan yerin noterlik dairesi olmaya uygun olup olmadığı hususunda Cumhuriyet Başsavcılığı nın görüşünün alınmasında yarar vardır. 1.5.Reklam niteliğinde olmamak şartı ile noterlik dairesinin dış kısmına herkesin kolaylıkla görebileceği bir yere,resmi dairelerin tabelaları niteliğinde ve noterliğin ünvanı nı taşıyan bir tabelanın asılması zorunludur. (NKY 4.md). 1.6.Milli bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde Türk Bayrak Kanunu nun 3.maddesi ve Türk Bayrak Kanunu Tüzüğü nün 9 ve 11.maddeleri ile NKY 4.maddesi gereğince Noterlik Dairesinde Türk Bayrağı bulundurulması ve çekilmesi gerekir. 1.7.Noterlik faaliyetlerinin seri ve sağlıklı bir şekilde ifası ve sürdürülebilmesi için mutlaka gerekli olan vezne ve yazım sistemini çalıştıracak yeter sayıda bilgisayar, yazıcı, internet bağlantısını sağlayacak teknik donanım ve bilgisayar program lisansları ile satın alınacak veya yaptırılacak eşya tesis, her türlü malzeme, kasa, fotokopi cihazı, matbu evrak ve Noterlik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen defter, karton, dosya, mühür, kaşe, soğuk damga ve sair malzemelerin, atanan noter tarafından temin edilmesi gerekir. Bu sayılan malzemeyi noter istediği yerden alabilir. Bu konuda her türlü gider notere aittir. (NK 40, 41.md NKY 57.md ) 1.8.Noterlik dairesinde tutulması zorunlu kanuni defter, karton ve dosyaların neler olduğu NK 41.md ve NKY 46.md. ile devamı 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54,55 ve 56.maddelerinde belirtilmiştir. Noter lüzum gördüğü konularla ilgili olarak bu sayılanlar ile birlikte sair, defter, karton ve dosya kullanmakta serbesttir. Tutulması zorunlu defterlerin kullanılmadan önce o noterlik dairesinin bağlı bulunduğu Asliye Hukuk Hakimliği ne tasdik ettirilmesi gerekir. Bu defterlerden muvazene defteri ile yevmiye defterinin müteakip yılda da kullanılması söz konusu ise İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 11

12 bu defterlerinde o yılın ocak ayı içerisinde ara tasdikinin yaptırılması gerekir. (TNB. 1981/ /20 s.genelgeleri ) Her türlü noter işlemlerinin matbaalarda özel yaptırılan cilbent adı verilen dosyalarda yapıştırılarak saklanması gerekir. (NKY 56.md) Her cilbentte en çok 250 dil bulunur, Cilbent in sonuna kaç dil ihtiva ettiği kullanılmadan önce yazılıp onanır, daha sonra işlem kağıdı ile dilin yapıştırıldığı kısım mühürlenir. 1.9.Atanan noterin göreve başlamadan önce, noter işlemlerinde kullanılacak resmi mühürleri ve TNB. nin 2000/12 sayılı genelgesi gereğince bazı işlemlerde kullanılması gereken soğuk resmi mührü Devlet Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden temin etmesi gerekir..devlet Darphane ve Damga Matbaasınca yapılmış beratlı resmi mühür ve soğuk mühür dışında mühür kullanılamaz. (TNB 1989/22 s. genelge) İhdas noterlikler için Türkiye Noterler Birliği gerekli mühürleri yaptırıp o noterliğin bağlı olduğu Noter Odası kanalı ile bedeli mukabilinde noterliğe gönderir. Bilahare iş yoğunluğu, yıpranma, kaybolma gibi nedenlerle ihtiyaç hasıl olursa noter Darphane ve Damga Matbaasından ilave mühür edinebilir. NK 39.md., - NKY 61.md. noterlik mührünün şekli ve temini, NKY 62.md. noterlik mührünün kaybı ve imhası, NKY 63. maddeleri Noterlik mührünün kullanılması usulüne ilişkin konularda takip edilmesi gereken kuralları belirlemiştir. NKY 64.maddesine göre noterler göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde mühür ve imzalarının 3 er örneğini bulundukları yer Valiliğine, Adalet Bakanlığına, Türkiye Noterler Birliğine ve bağlı olunan Noter Odasına gönderirler İmza yetkisi verilen katipler hakkında da aynı işlemlerin yapılması gerekir Muhdes noterliğe atanan noterin, Noterliğe Atanmalarda Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler başlığını taşıyan I. Bölümde belirtilen işlemleri yerine getirmesi gerekir. 2.MÜNHAL NOTERLİĞE ATANMA Bir noterliğin Münhal (boş) hale gelmesi, noterin başka bir noterliğe atanması, emekli olması, vefat etmesi ya da istifası ile gerçekleşir. Noterlik mesleğine ilk defa başlayacak bir noterin böyle boşalmış bir noterlik dairesine atanması halinde; 2.1.Atanan notere, dairede mevcut ve noterlik faaliyetlerinin ifası için gerekli her türlü malzeme, tesis, mühür, kaşe ve sair eşyanın devri 1512 sayılı Noterlik Kanununun 49, 163, 166. maddelerine göre hazırlanmış TNB.Boşalan Noterliklere Ait Daire ve Eşyalarının Devri Kurallarını Tespit Eden Yönetmelik hükümleri gereğince yapılır. İşbu Yönetmeliğin 2.maddesinde devre konu eşyaların neler olduğu belirtilmiştir.aynı yönetmeliğin 6.maddesinde eşya devirlerinde uygulanacak usul ve kurallar belirtilmiştir. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 12

13 2.2..Münhal noterliğe atanan noterin, Noterliğe Atanmalarda Yapılması Gereken Önemli ve Öncelikli İşlemler başlığını taşıyan I. Bölümde belirtilen işlemleri yerine getirmesi gerekir. III-NOTERLİK PERSONELİ Noterler iş durumlarına göre kendilerine yardım etmek üzere personel çalıştırırlar. Noterlik personeli (katip ve hizmetli) noterin emri altında çalışır. En az iki katip bulunan noterliklerde bunlardan bir tanesi başkatiplik görevini yapar (NK 42.md.ve Yönetmeliğin 8. maddesi). Başkatip, noterlik personelinin şefidir, noterlik dairesinde bulunan defter, evrak, belge ve demirbaşlardan noterle birlikte sorumludur (NK 43.md. ). 1-NOTER PERSONELİ OLABİLME ŞARTLARI Noter personeli (katibi) olabilmenin koşullarını NK 44.md. ve Yönetmeliğin 9. maddeleri düzenlemiştir. Buna göre, genel şartlar a- Türk vatandaşı olmak, b- 65 yaşını doldurmamış olmak (Yönetmelik 16. md) c- Ortaokulu bitirmiş olmak, d- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, e- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, f- Askerlikle ilgisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış,erteletmiş veya yedek subay sınıfına geçirilmiş olmak), g- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sakatlığı olmamaktır. Bu koşullara haiz personel bulunamaması durumunu Yönetmeliğin 10.maddesi düzenlemiştir. 2-PERSONEL SÖZLEŞMELERİ Noter, yukarıda belirtilen koşullara haiz katip adayı ile 1 yıllık bir sözleşme yapar(nk 45.md.). Bu sözleşmede açıkça yazmasa bile noterin, adaylık süresinin bitmesinden itibaren 15 gün içinde feshi ihbar hakkı saklıdır. Feshi ihbar süresinde sözleşme feshedilmemiş veya adaylık uzatılmamışsa sözleşme katiplik sözleşmesi halinde devam eder.personel sözleşmelerinin noter onaylı olması gerekir. Tek noterin olduğu yerlerde sözleşmeler Asliye Hukuk Hakimliği ne onaylattırılır. Sözleşmelerin fesihlerinde de aynı yol izlenir.(tnb 2004/33 s. genelgesi) İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 13

14 Noter katibi veya adayı ile yapılacak sözleşme 4 nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde 1 nüshası Noter Odasına 1 nüshası Bölge Çalışma Müdürlüğüne (yeni düzenleme ile İşkur a ), bir nüshası personele verilir ve bir nüshası da noterlikteki dosyasında saklanır. Odaya gönderilen nüshaya katibin veya adayın görev yapmaya haiz olduğuna ilişkin belgeler de eklenir. Sözleşmelerle ilgili olarak yapılacak olan değişikliklerde değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yine 15 gün içerisinde noter odasına bildirilir. İlk işe başlamada asgari ücretten az ücret verilemez. 3-İMZA YETKİSİ Noter,NK 36. maddesine ve Yönetmeliğin 73 maddesine göre; kendisine yardım etmek üzere, stajının üç ayını tamamlamış bulunan stajyerine,başkatibine veya katibine imza yetkisi verebilir. Birden fazla kimseye imza yetkisi verildiğinde bunlardan hangisinin öncelikle imzaya yetkili oldukları belgelerinde belirtilir. Tek katiple çalışan noterliklerde üç aylık süre aranmaz. Katip adaylarına imza yetkisi verilemez. Noter, stajyer, başkatip veya katiplerden birisine imza yetkisi vereceği zaman bunu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak, ilgililere yemin ettirilmesini talep eder. Cumhuriyet Başsavcılığı bu yazı üzerine noterin bağlı bulunduğu Asliye Hukuk veya münferit Sulh Hukuk Mahkemesinden yemin ettirilmesini talep eder. Yemini yaptıran mahkeme zaptı en az üç nüsha olarak tanzim eder. Bu zabıtlardan bir tanesi noterlikteki dosyasında saklanır,bir diğeri de yetki verilen stajyerin veya katibin dosyasına konulmak üzere noter odasına gönderilir. Noter,imza yetkisi verdiği stajyer veya katibine imza yetkisi belgesi düzenler.bu belgede ilgilinin adı, soyadı, sıfatı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkiyi nasıl kullanacağına dair bilgiler yer alır (NKY 74 md.). Noter gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir. İmza yetkisini geri aldığı takdirde durumu Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile Adalet Bakanlığı na, Noterler Birliği ne, Valiliğe ve Noter odasına bildirir. İsterse masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, imza yetkisinin geri alındığının bir gazetede ilan edilmesini noter odasından isteyebilir. 4.PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR Noterler katiplerine hizmet sürelerine göre yıllık izin verirler.(nk.47md.) Yine noterler personel sicil ve personel izin defterleri tutmak zorundadırlar. Yönetmeliğin 17. maddesine göre noterler çalıştırdıkları personeli sigorta ettirmek zorundadırlar. Noterlik personelinin çalışacakları servisler Yönetmeliğin 20.maddesinde; başkatiplik servisi, işlemler (muamelat) servisi,hesap işleri servisi, ve vezne,tebligat servisi olarak sayılmıştır.noter katipleri ilgili servislerde görevlerine göre çalışırlar. Noter personellerinin mesleğin ciddiyetine yakışacak şekilde kılık ve kıyafetlerine dikkat etmeleri gerekir Bu konuda Türkiye Noterler Birliği,Noter Odaları ve Noterlik Dairelerinde Görevli Kişilerin Kılık ve Kıyafetlerine dair Yönetmelik hükümlerine, Noterlik Mesleğinin Gelenek ve Görenekleri ile Uyulması Zorunlu Meslek Kurallarındaki İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 14

15 düzenlemeleri ile Noterlik Mesleğinin Uyulması Zorunlu Etik Kurallarına uymaları gerekmektedir. IV-NOTERLİK MESLEĞİNİN İFASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR VE NOTERLİK İŞLEMLERİ Noterlik görevinin gereği gibi ifası sırasında Noterlik Kanunu, Noterlik Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yayınlanan genelgeler ışığı altında ve işlem ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyularak işlemlerin yapılması gerekir. Gelen ilgili güler yüzle ve mesleğin onur ve vakarına yakışır şekilde karşılanmalıdır. İlgilinin gerçek arzusu sorularak, Noterliğe hangi işlem için geldiği belirlenmelidir. İşlem anında ilgili iradesini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan etmelidir. 1-KİMLİK VE YETENEĞİN TESPİTİ 1.1.İşlem ilgilisinin kimliği dikkatlice incelenmelidir. Kimlikteki fotoğraf ile gelen şahıs karşılaştırılmalıdır. Fotoğrafın soğuk mühürlü olup olmadığı kontrol edilmelidir.kimlik tespiti, nüfus cüzdanı ve buna dayalı sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, avukatlık kimliği gibi resmi mercilerden verilen belgelerle saptanır. (NKY 90.md.) Eğer ibraz edilen kimlikten şüpheye düşülmüşse ikinci bir kimlik istenir. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra ilgilinin okur yazar olup olmadığı tespit edilir. İlgili okur yazar değilse NK 87.maddede belirtildiği gibi işlem iki tanık huzurunda yapılır. Ölüme bağlı tasarruf işlemi yapılıyorsa ( vasiyetname gibi ) ilgili okur yazar olsun veya olmasın tanık bulundurma mecburiyeti olup işleme katılma yasağı bulunan kişiler T.M.K.536 maddede belirtilmiştir. 1.2.İlgili özürlü ise NK 73.md. ve 75.md. göre işlem yapılmalıdır. Tanık olarak alınacak kişiler bazı özel durumlardan ari olması gerekir. Bu da NK 76.maddesinde belirtilmiştir. Maddede belirtilen kişiler tanık olarak işleme katılamazlar. Ayrıca NK 78 maddesinde belirtildiği gibi reşit olmayanlar, mahcurlar ve H.U.M.K. na göre yeminli tanık olarak dinlenmeleri mümkün olmayanlar ile noterin katip ve hizmetlileri de tanık olamazlar. Ayrıca ilgilinin yeteneği hakkında bir kanı sahibi olmak da gerekir. Temyiz kudretine sahip bulunan ve işlemin niteliğine göre gerekli yaşa girdiği anlaşılan herkes hukuki işlemleri yapmaya ehildir. Bu yaş resmi belge ile saptanır. 1.3.İlgilinin yeteneğinden şüphe edilirse yada bu konuda ihbar ve şikayet bulunması hallerinde temyiz kudretinin varlığı doktor raporu ile saptanır. (NKY.91.md.) 1.4.Başkaları adına yani vekil, veli, vasi, kayyım, mümessil ve mirasçı sıfatıyla veya şirket ve dernek gibi tüzel kişiler adına işlem yaptıracaklar, sıfat ve yetkilerini ve işlem yapmaya izinli olduklarını bildirir belgeyi göstermek zorundadırlar. Bu belgenin gösterildiği işleme yazılmakla beraber, işlemle ilgili kısımlarını ve nereden hangi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu gösteren birer örneği işlem asıl ve örneklerine bağlanır.(nk.79 NKY 92.md.) 1.5.Noter, N.K.76.maddesindeki yasaklılık nedeni ile işlemi yapamıyor ise ve bulunduğu yerde başka bir Noter yok ise, işlemi Noterlik Kanunu 77. maddesi ve İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 15

16 Noterlik Kanunu Yönetmeliği 110. maddesine göre Asliye Hukuk Hakimi veya mevcut değilse Sulh Hukuk Hakimi tarafından yapılmasını sağlar. 2-NOTERLİK İŞLEMLERİ Noterlerin görevleri Noterlik Kanunu maddelerinde ve NKY. nin 7. maddesinde düzenlenmiştir. Noterlerin görevleri genel olarak ve özel olarak iki bölüme ayrılır. 2.1.Noterlerin Genel Olarak Yapacağı İşler Noterlik Kanununun. 60.maddesinde sayılmıştır. 1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek, 2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 3. Gayrimenkul satış vadi sözleşmesi yapmak, 4. Bu kanuna uygun olarak dışarı da yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek, 6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, 7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, 8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, 9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak. 2.2.Noterlerin Özel Olarak Yapacağı İşler Noterler; tespit ve emanet, defter onaylama ve vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işleri yaparlar. Tebligatı istenen her nevi kağıdın Tebligat kanununa göre muhatabına tebliğ edilmesini sağlarlar. (NK md.) 3-NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ Noterlik işlemleri : 1.Düzenleme 2.Onaylama, 3.Örnek verme, İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 16

17 4.Diğer işlemler (Tutanak, çevirme, protesto, ticari protesto, ihtar ve ihbarname, defter onaylaması, tescil) olmak üzere 4 ana başlık altında toplanır. Bu şekillerde yapılacak olan noterlik işlemlerinin NK 200.maddesi gereğince dört yılda bir yenilenen işlem formüllerine uygun olarak yapılması gerekir Düzenleme İşlemler Noterlik işlemleri düzenleme olarak yapılıyorsa ki, NK. 89.maddede hangi işlemlerin düzenleme şeklinde yapılacağı belirtilmiştir. Bu maddeye göre düzenleme yapılan bir iş kağıdının aslı noterlikte kalır, örneği ilgilisine verilir. Hukuki işlemin niteliği açısından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi,evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler düzenleme şeklinde yapılırlar. Düzenleme işlemlerde uyulması gereken şekil şartları NK maddelerinde belirtilmiş olup, işlemin bu maddelerde belirtilen şekle uygun bir tutanak şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme işlemin içeriğinden, şekil şartından ve alınması gereken damga vergisinden noter doğrudan doğruya sorumludur 3.2.Onaylama İşlemler Hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanması, imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerh ile belgelendirilmesi şeklinde yapılır.imzası onaylanan iş kağıdının aslı ilgilisine verilir ve imzalı bir örneği dairede saklanır.bu örnek harca tabi değildir.onaylama işlemlerde uyulması gereken kurallar NK maddelerinde düzenlenmiştir 3.3.Örnek Verme İşlemleri Örnek verme işlemleri NK ve NKY. nin 94 ve 95.maddelerinde düzenlenmiştir.bu yasal düzenlemelerin yanında dikkat edilmesi gereken bir konu da, TNB nin tarih sayılı Hukuk yazısında yer alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md. nün günlü ve 1163 sayılı yazısı gereğince işlemde imzası bulunmayanlara veya bu konuda özel yetkisi olmayanlara daire dosyasından örnek verilemeyeceği hususudur. 3.4.Diğer İşlemler NK maddelerinde düzenlenen ; tutanak şeklinde yapılacak tespit ve emanet işlemleri, çevirme işlemi, ticari protesto, ihtarname ve ihbarname,defter onaylaması ve tescil işlemleri Kanunun 5.bölümündeki bu hükümlere göre yapılır. Özellikle NK 61.md.si gereğince düzenlenecek tespit işlemlerinin yapılması esnasında, bu konudaki Adalet Bakanlığı görüşleri ve yargı kararları göz önünde tutularak, ceza davaları ile idari davalarda kullanılmak üzere tespit tutanağı düzenlenmemesi ve yine HUMK gereğince mahkemelerce yapılması gereken delil İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 17

18 tespiti niteliğinde delil tespit tutanağı düzenlenmemesi gerektiği hususu göz önünde tutulmalıdır. Defter tasdik işlemlerinin konuyu düzenleyen yasa hükümlerine ve NK.hükümlerine uygun olarak yapılması gerekmekte olup, özelikle TNB 2004/14 sayılı genelgesi gereğince geçmiş dönemlere ait defter tasdikinin yapılmaması gerekir.defter tasdik işlemlerinde yetki konusuna özen gösterilmelidir. Noterler yukarıda sayılmakta olan işlemleri kanun ve yönetmelikte gösterilen usul ve esaslar dahilinde yapmakla yükümlüdürler. 4-FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN İŞLEMLER Noterlik Kanunun 80.maddesi gereğince, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 93. maddesinde belirtilen; a)niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren sözleşmelere, b)niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere, c)vasiyetname, d)mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, e)gayrimenkul satış vaadi, f)vakıf senedi, g)evlenme mukavelesi, h)evlat edinme, ı)tanıma, j)mirasın taksimi sözleşmesi, k)boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnamelere, ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanunların öngördüğü, Noterin işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli bulduğu veya bizzat ilgilinin istemde bulunduğu işlem kağıtlarına da ilgilinin fotoğrafı yapıştırılır. Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur. Ayrıca TNB nin 1985/90 ve 1999/1 genelgeleri gereğince, Merkez Bankasında işlem yapılmasına ilişkin vekaletnameler ile TNB nin 1993/81 sayılı genelgesinde belirtilen taşıt satış vekaletnamelerine de fotoğraf yapıştırılması gerekir. İşleme yapıştırılacak fotoğraf ilgilinin son halini gösterir nitelikte olmalıdır.fotoğraf işleme tel zımba ile değil, yapıştırılarak eklenmeli ve noterlik mührü ile mühürlenmelidir. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 18

19 5-NOTERLİK İŞLEMLERİNDE DÜZELTME NK 81.maddesi gereğince, ilgilinin imzasını ve noterin onayını taşımayan çıkıntılar geçerli değildir.çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz. Tamamlanmasından sonra bir noterlik işleminin değiştirilmesi veya fesih ve iptali veyahut evvelki işin nitelik ve değeri değişmemek şartı ile düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde yeni bir işlemle yapılır. Yeni işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme ait kağıda yazılır. Şu kadar ki, yeni işlem başka bir noterlikte yapılırsa, bu noterlik, yeni işleme ait kağıdın bir nüshasını, gerekli açıklama yapılarak ilk işleme ait kağıda bağlanması için işlemi yapan noterliğe gönderir. V-HARÇ-DAMGA VERGİSİ-DEĞERLİ KAĞIT KANUNLARI VE NOTERLİK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1-HARÇ Ansiklopedik anlamda harç; Devletin yaptığı bazı hizmetlerden, fertlerin bu hizmetlerinden faydalanma durum ve derecesine göre aldığı paradır. Harç, bazı yönlerden vergiye benzemekle birlikte birçok noktada vergiden ayrı özellikler taşımaktadır.harçlar, fiyatlar ve vergiler arasında yer alan bir kamu geliridir. Harca konu teşkil eden hizmetler sadece devlet tarafından üretilmektedir. Böylece harç, bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamusal hizmetlerden yararlananların belli bedeli olarak ödedikleri karşılıklardır. Harç ödeme için belli bir hizmetten yararlanmak yeterlidir. 492 sayılı Harçlar Kanunun "Noter Harçları" başlıklı ikinci kısmının 38. maddesinde "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir. Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz. denilmektedir. 1.1.Harç Sorumluluğu Harç sorumluluğu noterlik işlemini yaptıran ilgiliye aittir. İlgililerin birden fazla olması durumunda Noterlik Kanununu 116. maddesindeki hükme göre yani, aksine bir kanun hükmü veya aralarında yapılmış bir sözleşme bulunmadığı takdirde, yapılan işlemin gideri ilgililer arasında eşit olarak paylaştırılır Harçlar Kanunu 123.maddesi gereğince, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmaz. Yasa gereği, işlemlere harç istisnası getirilmişse, bundan ilgilinin sıfatına bakılmaksızın herkes yararlanır.bu konudaki hüküm herhangi bir kuruluşla ilgili yasaya İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 19

20 da konmuş olabilir. O takdirde o kurum veya kişi ile o tip hukuki işlem yapan şahıslar da bundan yararlanır. Yasa yalnız işlemin taraflarından birine harç muafiyeti getirmişse, bu gibi durumlarda, harç muafiyeti olan taraf ile böyle bir sıfatı olmayan taraf aynı iş kağıdını imzalarsa, sadece muafiyeti olmayan taraf harç sorumlusu olur ve işlem sebebiyle muafiyeti olan tarafın imzası yokmuş gibi harç hesaplanır. Sözleşme ile harç sorumlusu tarafın bu yükümlülüğü, muafiyetli tarafa aktarılarak işlemin harçsız yaptırılması mümkün değildir. Harçlar Kanunu 2 sayılı tarifesi, Harçlar Kanunu ve diğer maddeleri incelendiğinde ; harç sorumluluğunun "imzaya" dayandığı görülür. 1.2.Harcın Tahakkukunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Harçlar ; nispi harç ve maktu harç olmak üzere ikiye ayrılır. Nispi harçlar işlem değeri üzerinden imza sayısına göre alınır. 492 sayılı Harçlar Kanunun ekinde bulunan 2 sayılı tarifeye göre ; Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlarda muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan her imza için binde 0.90 oranında harç alınır.bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 2009 yılı için 32,30 TL'den az, ,80 TL'den çok olamaz. Maktu harçlar ise, Harçlar Kanunu nun ekindeki (2) sayılı tarifenin II.bendi gereğince işlem türüne ve imza sayısına göre alınan harçlardır.bu maktu harçlar Harçlar Kanunun 2.sayılı tarifesinin II bendinde belirtilmiş olup, her yıl yeniden belirlenerek ilan edilir: Harçlar Kanunu 39.maddesi gereğince Kamu Hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların isteyecekleri suretlerden harç alınmaz. Harçlar Kanunu 42.maddesi gereğince menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt,ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir.rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Harçlar Kanunu 43.maddesinde çeşitli işlemlerde harca esas alınacak değerin tespit şekli gösterilmiştir.yine Harçlar Kanunun 44.maddesinde de kişilerin ve imzaların birden çok olması halinde uygulanacak kural belirtilmiştir. Harçlar Kanunun 46.maddesi gereğince birbiri ile ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır.yine Harçlar Kanunu 47.maddesine göre, sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır. Harçlar Kanunu 50.maddesi gereğince, düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa noter aldığı harç ve İSTANBUL NOTER ODASI HUKUK KOMİSYONU 20

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT Avukatlığın Mahiyeti Madde 1. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik: 2/5/2001-4667/1 m.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından

Detaylı

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 1041 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı: 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1694 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 16.01.2004 25348 Sosyal Sigortalar Kanunu :

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ A-DAMGA VERGİSİNİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ 1-Mahiyeti 2-Önemi B-DAMGA VERGİSİ

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı