KAHRAMANMARAŞ İLİ ÇAĞLIYANCERİT BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ İLİ ÇAĞLIYANCERİT BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ İLİ ÇAĞLIYANCERİT BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi.No: 17/1 ÇAĞLIYANCERİT/KAHRAMANMARAŞ Tel : Faks : e-posta : Sayın Meclis Üyeleri; Göreve geldiğimiz tarihinden itibaren bütçemizin imkanları dahilinde ve elverdiği ölçüde, Kanunlar çerçevesinde Belediye hizmetlerini yürütmekteyiz. Amacımız halkımızın kentsel yaşam standardını yükseltmek, çağdaş ve yaşanılır bir Çağlıyancerit ilçesi oluşturmaktır. Daima halkının yanında yer alan idari yapısı ve şeffaf belediyecilik anlayışını yerleştirmektir. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız tüm çalışmalarımızda Belediyemizin menfaatleri göz önünde bulundurmaktayız. Kalıcı isler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız; onların gururla yasayacakları, övünecekleri şirin Çağlıyancerit olacak. Çünkü Çağlayancerit in tüm kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ediyoruz. Fikirler üretiyoruz. Yeni projeler tasarlıyoruz. Birlik ve beraberlik, ortak hizmet aşkı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tetikleyen en önemli unsurdur. Müdürlüklerimizin ürettiği hizmetlere şahit olacağınız bu faaliyet raporunda yapılan her şeyin altında birlikte çalışmanın, dayanışmanın, gerçekleştirdiğimiz fikir alış-verişlerinin önemli payı vardır. Bizler basarının birtakım oyunu olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını biliyoruz. Bu inançla yolumuzu çiziyoruz. Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimize, birim müdürlerime, memurundan isçisine tüm belediye çalışanlarına, bize çalışma gücü veren Çağlıyancerit lileri ayrı ayrı ve içten teşekkür ediyorum.

2 Görevi devraldığımız zamandan bu yana yapmış olduğumuz çalışmalarımız, Belediyemiz personel ve harcama bilgilerinin yer aldığı 2013 yılı Faaliyet Raporunun görüşlerinize sunuyorum. K.Mehmet YILDIZLI Belediye Başkanı 1- GENEL BİLGİLER Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu idarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan faaliyet raporu ile Belediyemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılan faaliyet çalışmalarını ve mali durum bilgileri kapsayan 2012 yılı faaliyet raporu hazırlanmıştır. A- VİZYONUMUZ Sosyal ve Çağdaş Belediyecilik anlayışı ile hizmet kalitesini ve refah düzeyini arttırmak. MİSYONUMUZ Şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde, halkımızın kentsel yaşam standardını yükseltmek, çağdaş ve yaşanılır Çağlıyancerit yaratmak. İLKELERİMİZ Çağdaş, gelişmiş, yaşanabilir bir kent yaratmak. Adil, tarafsız ve güvenilir olmak Katılımcı ve paylaşımcı yönetim

3 Kaynakların verimli ve etkin kullanımı sağlamak Gelişim ve değişim için çalışmak Planlı ve programlı çalışmak. Halkın memnuniyeti ve refahını sağlamak Yeniliklere açık ve yaratıcı olmak Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak Eğitimli personelle güler yüzlü hizmet sunmak Sosyal ve Kültürel aktiviteler düzenlemek Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Teknolojik gelişmelere açık olmak ve yararlanmak İstihdam ve üretimi geliştirmek ve teşvik etmek Turizmi geliştirmek ve kentin tanıtımını yapmak Spora ve sporculara destek olmak Tarihi ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak ÇAĞLIYANCERİT MAHALLELERİ KROKİSİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 1- ALİ ŞAHAN (AKP) 2- İBRAHİM SAKALLI (AKP) 3- VELİ KARAGÖZ (AKP) 4- HASAN YAMAN (AKP) 5- YAHYA ÇAKIL (AKP) 6- İBRAHİM DOLGUN (MHP) 7- FAHRİ YILÖNÜ (MHP)

4 8- AHMET KURT (MHP) 9- BURHAN BABUÇÇU (SP) 10-HİLMİ ALTUN (SP) 11-HASAN AVCI(BBP) BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ 1-K.Mehmet YILDIZLI -Başkan 2-Ali ŞAHAN -Üye 3-Hasan YAMAN -Üye 4-Mevlit ABAKAY Mali Hizmetler Müdürü 5-Hayri KUŞ -Yazı İşleri Müdürü. BELEDİYE TEŞKİLAT YAPISI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE AMİRLİĞİ ZABITA AMİRLİĞİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜRÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yetki Görev ve Sorumlulukları Yetki Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki ve Kanunlar çerçevesinde hareket eder. Görev ve Sorumluluklar Belediye Meclisi ve Encümen işlerini yürütmek. Genel Evrak işlerini yapmak Birimin bütçesini yapmak ve uygulamak Belediye Personel işlerini yapmak Evlendirme işlemlerini yapmak İlan Servisi işlemlerini yapmak HİZMETLER Yazı İşleri Müdürlüğü - Belediye Meclis günlerini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem Maddelerini üyelere bildirmek. - Meclis Kalemi görevini yerine getirmek, Meclis defter ve kayıtlarını tutak. - Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen kalemi görevini yerine getirmek. Encümen defter ve kayıtlarını tutmak. - Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, ilgili birim, kurum ve kişilere göndermek. - Belediye ve Başkanlık yazışmalarını yürütmek. - Yazışma evraklarının güvenliğini sağlamak. - Belediye personel hizmetlerini yapmak; -Memur sicil dosyalarını tutmak.

6 -Personel hareketlerini yapmak. -Memur izin programını yapmak ve takip etmek. - Arşivleme çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek. - Evlenme için müracaat eden çiftlerin nikâh akdini yapmak. - İlan Servisine gelen ilanları yapmak ve ilan zabıt varakası düzenlemek. Birim Yönetimi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafsız, uyumlu ve verimli çalışmayı ilke edinmiştir. Gün içinde yapılacak işler tespit edilerek, iş bölümü yaparak günlük kimin hangi işleri yapacakları belirlenir. Verilen görevler ilgililer tarafından yapıldıktan sonra birim amirinin bilgi,görüş ve önerileri alınarak çalışma son haline getirilir.yazı İşleri Müdürlüğündeki yazışmalar birim Müdürü ile birlikte Yazı İşleri Büro elemanları hazırlar, Gelen ve giden yazıların kayıt ve teslimini evrak kayıt işlemlerini de yapar. İç Kontrol Sistemi Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılır. Encümen Kararlarının bir örneği ilgililere ve Müdürlüklere gönderilir. Meclis Kararları süresi içerisinde Kaymakamlık Makamının onayına gönderilir. Uygulama direktifleri hazırlanarak kararların takibi yapılır. Gelen yazılar ve dilekçeler ile ilgili sonuçları takip eder. Birim çalışanları ile her sabah günlük iş planı yapılır. Resmi kurumlara yazılan yazılar ve talepler onaya gitmeden önce kontrol edilir. AMAÇ ve HEDEFLER

7 Birim Amaç ve Hedefleri Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin amacına uygunluğu, yerine getirilen görevin eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkeleri ile Kamu Hizmetinin hızlı etkili işleyişini sağlamak temel amaçtır. Yazı İşleri Belediye Meclis Encümen toplantılarını Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülür. Halk ile irtibatı yoğun olan, Yazı İşleri Müdürlüğü, üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek birimin personelin daha etkin verimli süratli işleyişini sağlamaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü yapılan hizmetlerin görülmesinde sürekli kendini yenileyen yetiştirici yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet standardının gerçekleştirilmesi için halkla personelle her yönden bağlantı ve uyum sağlayarak çalışmalarını sürdürecektir. Personel Hizmetleri Kamu Hizmetlerinin yerine getirilmesinde en önemli unsur nitelikli ve yeterli elemandır. Kamu hizmetlerimizin yerine getirilmesi hususunda hizmetin aksamadan yürütülmesinde görev yapan 30 memurun uyum, yetki ve sorumlulukların paylaşılmasında zorlukla karşılaşmadan yapılması gereken çalışmaları en kısa zamanda yapabilmektedir. Temel Politikalar ve Öncelikler Belediye Hizmetlerimizin daha etkin daha verimli ihtiyaç ve tercihlere uygun görev yetki paylaşımı konusundaki çalışmalarını Belediyenin politikalarına uygun hareket ederek İlçemizin gelişmesinde ve kalkınmasında Değişim ve Gelişim çağına imkanlar nispetinde ayak uydurmak, Personele sorumluluk alanında yetki ve görevlendirme yaparak onu uygulayacak personeli iyi yetiştirmek etkinlik,verimlilik ve performans kriterlerine göre istihdam etmek Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm personelin halkımıza İlçemize ve Ülkemize en iyi hizmeti verebilecek bir konuma getirmek. -Performans Bilgileri

8 -Faaliyet ve Proje Bilgileri -Meclis Faaliyetleri -Encümen Faaliyetleri -Evrak Kayıt İşlemleri -Yazı İşleri Faaliyetleri -Personel Faaliyetleri -Evlenme İşleri Faaliyetleri Belediye Meclisi Çalışmaları Belediye Meclisimiz Kanunların öngördüğü şekilde her ayın ilk haftası Perşembe günü toplanmıştır yılı içersinde Belediye Meclisimiz 12 birleşim ve 12 oturum gerçekleştirmiş ve 47 adet karar alınmıştır. Bu toplantılarda değişik konularda birçok karar alınmış ve yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Belediye Meclisimizin toplantıları ile ilgili olarak gündemin düzenlenmesi, İlanı Toplantı Zabtı ve alınan kararların usulüne uygun olarak asılması ve yasa gereği tasdiki gereken kararların yetkili makamlara tasdik ettirilmesi ve gereği yapılmak üzere ilgili dairelere gönderilmiştir. Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesine dayanılarak hazırlanan Meclis Çalışma Yönetmeliği Hükümlerine uyulmuştur. Belediye Encümeni Çalışmaları Encümenimizin 2013 yılı içersinde 50 Encümen toplantısı yapılmış olup, 137 adet değişik kararlar alınmış ve karar konusu ve içeriği diğer birimleri ilgilendiriyor ise zaman kaybetmeden ilgili birimlere gönderilmiştir. Alım Satım İşleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ilgili birimlerce gerçekleştirilmiştir. Evrak Kayıt İşlemleri

9 Birimlerimiz tarafından gelen yazılar kayda alınarak ilgili Müdürlüklere havale edilmiş ve bu yazılar ait bulundukları daire ve kuruluşlara gerekli işlem yapılmak üzere gönderilmiştir yılı içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğüne 289 adet gelen yazılar kayıt edilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır dönemi içersinde 144 adet evrak Belediyemize intikal etmiş bu yazılar kayda alınarak ilgili servislere gönderilmiştir.433 adet giden evrak kaydı yapılmış olup, 50 adet dilekçe kayda alınmış ilgili servislere havaleleri yapılarak yasal süreler dahilinde gereği yerine getirilmiştir. Dış birimlere 429 adet giden yazılar zimmet karşılığı teslim edilmiştir. EVLENME İŞLERİ 2013 yılı içerisinde Belediyemize 130 adet müracaat yapılmış olup, bu müracaatlardan 130 adet çiftin nikâh akdi gerçekleştirilmiştir. 130 Adet Uluslar arası Aile Cüzdanı verilmiştir. 4 Adet Şehir dışında evlenmek isteyenler için Evlenme İzin Belgesi düzenlenmiştir Yılında Evlenenlerin Aylık Listesi Aşağıya Çıkarılmıştır YILI NİKAH SAYISI: 2013 YILI AYLIK NİKAH SAYISI VERİLEN AİLE CÜZDAN SAYISI EVLENME İZİN BELGESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Personel İşleri ve Eğitim Çalışmaları: Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; 1 adet Yazı İşleri Müdürü ve 1 adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Memur,1 adet İtfaiye eri ve 1 adet Kalem (işçi) eliyle yürütülmektedir.

10 Memur sicil ve özlük işlemleri bunların atama, yer değiştirme, terfi, emeklilik,izin kadroların düzenlenmesi, kadroların iptal ve ihdas işlemleri kanun tüzük yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT KADRO CETVELİ SIRA SINIFI ÜNVANI ADET DERECE DOLU- BOŞ NO DURUMU 1 G.İ.H BELEDİYE BAŞKAN 1 1 DOLU YARDIMCISI 2 G.İ.H YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 DOLU 3 G.İ.H MALİ HİZMET MÜDÜRÜ 1 1 BOŞ 4 G.İ.H FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 DOLU 5 G.İ.H İMAR VE ŞEHİRCİLİK 1 1 BOŞ MÜDÜRÜ 6 G.İ.H BASIN YAYIN VE 1 4 BOŞ HALK.İLŞ.MÜD. 7 G.İ.H SU VE KANL.MÜDÜRÜ 1 1 DOLU 8 G.İ.H PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ 1 4 BOŞ 9 G.İ.H AYNİYAT SAYMANI 1 2 BOŞ 10 G.İ.H TAHSİLDAR 1 5 BOŞ 11 A.H AVUKAT 1 5 BOŞ 12 G.İ.H VERİ HAZIRLAMA KONT.İŞL. 2 5 BOŞ 13 G.İ.H VERİ HAZIRLAMA KONT.İŞL. 1 5 DOLU 14 G.İ.H ŞOFÖR 3 5 DOLU 15 G.İ.H ŞOFÖR 2 5 BOŞ 16 G.İ.H ŞOFÖR 1 7 DOLU 17 G.İ.H EVLENDİRME MEMURU 1 5 BOŞ 18 G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 5 BOŞ 19 G.İ.H ŞEF 2 2 DOLU 20 G.İ.H ŞEF 5 7 BOŞ 21 G.İ.H İTFAİYE AMİRİ 1 3 DOLU 22 G.İ.H İTFAİYE ÇAVUŞU 1 5 DOLU 23 G.İ.H İTFAİYE ERİ 5 7 DOLU 24 G.İ.H İTFAİYE ERİ 3 11 BOŞ 25 G.İ.H ZABITA AMİRİ 1 5 BOŞ 26 G.İ.H ZABITA KOMİSERİ 2 5 BOŞ 27 G.İ.H ZABITA MEMURU 5 5 DOLU 28 G.İ.H ZABITA MEMURU 7 11 BOŞ 29 S.H VETERİNER 1 5 BOŞ 30 S.H TABİB 1 8 BOŞ 31 T.H MÜHENDİS 1 1 BOŞ 32 T.H MÜHENDİS 1 5 BOŞ 33 T.H TEKNİKER 1 3 BOŞ 34 T.H TEKNİKSEN 1 3 BOŞ 35 T.H TEKNİKSEN 1 3 DOLU

11 36 T.H MİMAR 1 8 BOŞ 37 T.H ŞEHİR PLANCISI 1 8 BOŞ 38 T.H ÖLÇÜ VE AYARLAR MEMURU 1 11 BOŞ 39 T.H PEYZAJ MİMAR 1 8 BOŞ 40 T.H DESİNATÖR 1 8 BOŞ 41 T.H İSTATİSTİKÇİ 1 8 BOŞ 42 Y.H TEKNİSYEN YARDIMCISI 1 7 DOLU 43 Y.H TEMİZLİK HİZMETLİSİ 2 9 BOŞ 2013 YILI MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL, İŞÇİ VE GEÇİCİ İŞÇİ BELEDİYE PERSONEL DURUMU KADROLU PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇİZELGESİ İŞÇİ DİĞER TOPLAM SÜREKLİ GEÇİCİ Ç.CERİT BEL Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Belediyemiz D6 grubu Belediyeler arasında yer almakta olup, memur kadromuz 71 adet olup, bu kadroların 30 adedi dolu 41 adedi boş bulunmaktadır. İşçi kadromuz 36 olup, 9 adedi dolu, 27 adedi boş bulunmaktadır. SOSYAL FAALİYETLER Belediyemiz 2013 yılı içinde maddi imkânsızlıklara rağmen birçok kültürel ve sosyal aktiviteye öncülük ve iştirak etmiştir. Belediyemiz tarafından Eylül 2013 günü 5.Ceviz Festivali düzenlenmiştir. İlçemizin tanıtımı ve önemli gelir kaynaklarımızdan olan Ceviz ürünümüzün ülkemiz genelinde tanıtımı sağlanmış, vatandaşlarımızın Eylül akşamında Belediyemizin katkıları ile düzenlenen Konsere Halk müziği sanatçıları Ceylan ile anlaşma yapılmış Suriye deki yaşanan olaylar nedeniyle eğlence etkinlikleri düzenlenmemiştir. a) 2013 Yılında ilçemizde ikamet eden fakir vatandaşlarımıza sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile nakdi ve ayni yardım verilmesi sağlanmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli çalışmalarımız halen devam etmektedir. b) Resmi ve Dini Bayramlarda gelenek, görenek ve törelerimiz ile kültürümüzün devamı için çalışmalarımız devam etmektedir. Resmi ve Dini bayramlarda kültürümüzün yaşatılması için yerel gazete ve Televizyonlarda halkımızın bayramlarının kutlanması sağlanmıştır.

12 c) İlçemizde bulunan çeşitli Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Sosyal ve Kültürel etkinliklerinde her türlü maddi ve manevi destek verilmektedir yılı içerisinde faaliyete başlayan Belediye Halk Kütüphanesi açılarak öğrencilerimizin hizmetlerine sunulmuştur. d) Belediyemizce yaz boyunca sinek, sivrisinek ve haşere mücadelesi için ilaçlama yapılmış olup, halen yeni sezon için çalışmalarımız sürdürülmektedir. e) Belediyemize ait umumi tuvaletler daima açık ve temiz bulundurulmuştur. Parkların ve dinlenme yerlerin bakım ve temizliği yapılmış eksiklikleri giderilmiştir. f) İlçemiz halkının sorunları dinlenerek çözüm yolları aranmıştır. g) İlimiz, komşu il ve ilçelerdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile diğer kurumlar arasında iyi ilişkiler kurulmuş yardımlaşma tesis edilmiştir. Kamu yararına dernekler ile dayanışma sağlanmıştır. ı) İlçemizde mevcut Muhtaç Asker Ailelerinden müracaat eden ailelerin talepleri değerlendirilerek Muhtaç Olanlara yardım yapılmıştır MALİ YILI ÇALIŞMA PROĞRAMI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BİR YILLIK FAALİYET RAPORUDUR ile tarihleri arası, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü nün bir yıllık çalışma programını kapsamaktadır. Bu yıl içinde müdürlüğümüze, havale edilen evrakların resmi işlemleri zamanında yapılarak, ilgili kurum kuruluş ve özel şahıslara gerekli bilgi ve belgeler zamanında verilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğüne kurum, kuruluş ve özel şahıslardan toplam 290 adet yazı gelmiştir. İlgili kurum kuruluş ve özel şahıslara cevaben 830 adet yazı gönderilmiştir. A-YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI: 1-Belediye imar ve mücavir alan sınırları içindeki tüm yolların, her yıl olduğu gibi bu yılda yeniden bakım ve onarımı; Belediyemiz ekip ve ekipmanları ile piyasadan kiralanan araçlara yaptırılmıştır. 2-İmar uygulama planı sonucu, belediyemiz adına terki yapılan yeni imarlı yolların da bakım ve onarımı aynı usulle yapılarak, yöre halkının hizmetine sunulmuştur. 3-İstiklal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, Nergiz Sokak, Kurtuluş Sokak, Kayranlı Sokak yol genişletme çalışmalarında toplam 68 m3 ocaktaşı ile yolun alt kısımlarına koruma ihata duvarları yapılmıştır.

13 4-Fatih Mahallesi Boğazkesen Caddesi, Abdülhamit Sokak ve Coşan Sokak yol genişletme çalışmalarında toplam 278 m3 ocaktaşı ile yolun alt ve üst kısımlarına koruma ihata duvarları yapılmıştır. 5-Fatih Mahallesi Oniki Şubat Sokak, Temiz Sokak, Kışla Sokak, Kazım Karabekir Caddesi ve Kardeş Sokak yol genişletme çalışmalarında toplam 571 m3 ocaktaşı ile yolun alt ve üst kısımlarına koruma ihata duvarları yapılmıştır. 6-Fatih Mahallesi Akdut Küme Evleri Kösnülü yol genişletme çalışmalarında toplam 75 m3 ocaktaşı ile yolun alt ve üst kısımlarına koruma ihata duvarları yapılmıştır. 7-Akdere Mahallesi Sütçüimam Caddesi yol genişletme çalışmalarında toplam 144 m3 ocaktaşı ile yolun alt ve üst kısımlarına koruma ihata duvarları yapılmıştır. 8-Engizek Mahallesi Engizek İlkokulu bahçe duvarı çalışmalarında toplam 207 m3 ocaktaşı ile koruma ihata duvarları yapılmıştır. 9-Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi, Karamanlı Caddesi, Saray Sokak ve Abdülhamit Sokakta toplamda m2 kilitli parke taş döşenerek hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 10-İstiklal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, Hastane Caddesi, Kurtuluş Sokak, Lale Sokak, Elmas Sokak ve Neşe Sokakta toplamda m2 kilitli parke taş döşenerek hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 11-İstiklal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, Hastane Caddesi, Kurtuluş Sokak, Lale Sokak, Elmas Sokak ve Neşe Sokakta toplamda 250 mt. Yağmur oluğu döşenerek hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 12-İstiklal Mahallesi Elmas Sokak ve Neşe Sokakta toplamda 108 mt. Beton bordür taşı döşenerek hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 13-Fatih Mahallesi Karadut Küme Evleri (Körpınar ve Kibarlar), Akdut Küme Evleri (Kösnülü Yolu) ile Kuzgeçe Küme Evleri (Topuzlar) yol genişletme çalışmaları yapılarak mevcut yola stabilize malzeme serilerek halkımızı çamur deryasından kurtararak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 14-Akdere Mahallesi Keleşler Caddesi ve Gücük Keklicek yol genişletme çalışmaları yapılarak mevcut yola stabilize malzeme serilerek halkımızı çamur deryasından kurtararak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 18-Aksu Mahallesi Erinci Küme Evleri ve Abacılar Dedeler Küme Evleri yol genişletme çalışmaları yapılarak mevcut yola stabilize malzeme serilerek halkımızı çamur deryasından kurtararak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 19-Engizek Mahallesi Alikocalar Küme Evleri ile Engizekdağı Küme Evleri arasında yol genişletme çalışmaları yapılarak mevcut yola stabilize malzeme serilerek halkımızı çamur deryasından kurtararak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

14 20- Engizek Mahallesi Alikocalar Küme Evleri sınırları içerisinde bulunan Zorkun Çayı üzerindeki köprüye ek köprü yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 21- İstiklal Mahallesi Teslimeler Küme Evlerine giden yol üzerinde bulunan Uludereye köprü yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. B- KANALİZASYON VE ATIK SU İŞLERİ: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Fatih, İstiklal, Akdere, Aksu ve Engizek Mahallelerinde muhtelif yerlere çeşitli çaplarda plastik ve beton büz döşemeleri yapılmıştır. Toplam 3127 metre kanalizasyon ve atık su boruları döşenmiştir. İlçe Merkezimizin Kanalizasyon ihalesi İller Bankası İhale Dairesi Başkanlığı 2013/91079 ihale kayıt numarası ile tarihinde ihale edilmiştir. İhalesi yapılan Kanalizasyon İnşaatı ,02.-TL ile BİLTEK ORGANİZASYON MÜHENDİSLİK BASIN EMLAK REKLAM TURİZM İNŞAAT VE TİC.LTD.ŞTİ. NDE kalmıştır. Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanmak ve maliyetin %50 si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) ödeneğinden karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.nden ,00.- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL. kredi kullanılarak kanalizasyon hattı inşaatı başlamıştır. C-İÇME SUYU İLE ARAZİ SULAMA SUYU İŞLERİ: 1-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Fatih, İstiklal, Akdere, Aksu ve Engizek Mahallelerinde muhtelif yerlere çeşitli çaplarda içme suyu şebekesi yapılmıştır. Toplam 3270 metre içme suyu şebekesi döşenmiştir. Aksu Kaynağından gelen ilave içme ve kullanma suyumuzun 12 km.lik kısmın 10 km.si tamamlanmış olup geçiş izinlerinden dolayı 2 km.lik kısma hat döşenememiştir. İçmesuyu İhalemiz tasfiye edilmiş olup kalan kısmı 2014 yılı içinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacaktır. D-YAPI İŞLERİ VE TESİSLER: Belediyemiz bütçesi imkânlarıyla, aşağıdaki inşaatlar yaptırılarak halkın istifadesine sunulmuştur.

15 1-İlçemizin tek tarihi pınarı olan Keziban Hatun Camii önündeki kaynak küresel ısınmaya bağlı olarak kuruma aşamasına gelmesinden dolayı, hem arazi sulama ve hem de içme suyunda çeşitli sıkıntılar çekilmektedir. Aynı zamanda, kaynağın kotu küresel ısınmaya bağlı olarak düştüğü için, Zorkun deresine akan kanalizasyon ve atık suları kaynağa doğru sızarak kaynağın suyunu kirlenmektedir. Bu amaçla, hem kirlenmenin önlenmesi ve hem de tarihi pınarın koruma altına alınması amacıyla, 2009 yılında yapılan işlere ilave olarak, 2010 yılında bir adet abdesthane ve kaynağın gözüne bir adet beton havuz inşaatları yaptırılmıştır yılında da eksik kalan çalışmalarımız tamamlanarak halkımızın istifadesine sunulmuştur. 2-Belediye Hizmet Binamızın arka tarafına ve yan tarafına halkımızın dinlenmesi için aile çay bahçesi ve çocuk parkı olarak düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. 3- Belediyemizce hazırlanan projelerle Doğaka dan alınan yardımla İstiklal Mahallesi, Akdere Mahallesi ve Aksu Mahallesine çocuk parkları yapılarak halkımızın istifadesine sunulmuştur. 4- Belediyemizce hazırlanan projelerle Doğaka dan alınan yardımla Fatih Mahallesinde bulunan Belediye Sosyal Tesis içerisinde Konferans, Tiyatro ve Sinema salonu yapılarak halkımızın istifadesine sunulmuştur. 5- Fatih Mahallesinde bulunan Belediye Sosyal Tesis içerisinde Kapalı Düğün Salonu inşaatı başlatılmış olup 2014 yılı içerisinde kapalı düğün salonu tamamlanarak halkımızın istifadesine sunulacaktır. 6-İlçemizin Merkez Mezarlığı temizlenerek mezarlık içerisine yeni fidanlar dikilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. E KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ CADDE ve PARK İÇİN KAMULAŞTIRMASI YAPILACAK MALİKLERİN BİLGİLERİ SIRA NO ADI SOYADI 1 BAYRAM BABUÇÇU 2 ALİ BABUÇÇU 3 GÜLHATUN AYDEMİR 4 MEVLÜT BABUÇÇU MAHALLE ADA NO PARSEL NO CİNSİ İSTİKLAL Katlı Kargir Ev ve Dükkan İSTİKLAL Katlı Kargir Ev ve Dükkan İSTİKLAL Katlı Kargir Ev ve Dükkan İSTİKLAL Katlı Kargir Ev ve Dükkan YÜZ ÖLÇÜM 104,43 104,43 104,43 104,43 BEDELİ 5.012, , ,64.-

16 5 MEHMET BABUÇÇU 6 HATİCE DURUR 7 DURAN BABUÇÇU İSTİKLAL Katlı Kargir Ev ve Dükkan İSTİKLAL Katlı Kargir Ev ve Dükkan İSTİKLAL Katlı Kargir Ev ve Dükkan 104,43 104,43 104, , , , ,64.- T O P L A M ,48- CADDE ve PARK İÇİN KAMULAŞTIRMASI YAPILACAK MALİKLERİN BİLGİLERİ SIRA NO ADI SOYADI 1 BÜNYAMİN TEKEL 2 NECMEDDİN KIZILKAYA 3 HALİLİBRAHİM ZORKUN MAHALLE ADA NO PARSEL NO CİNSİ YÜZ ÖLÇÜM BEDELİ İSTİKLAL Arsa 331, ,80.- İki Katlı İSTİKLAL Kerpiç Ev 102, ,44.- FATİH Arsa 100, ,00.- T O P L A M ,24.- ARITMA TESİSİ İÇİN KAMULAŞTIRMASI YAPILACAK MALİKLERİN BİLGİLERİ

17 SI RA ADI SOYADI NO 1 MEHMET DÖNMEZ 2 BAYRAM DÖNMEZ 3 MEHMET MAHALLE ADA NO PAR SEL NO CİNSİ YÜZ ÖLÇÜM BEDELİ AKSU BAHÇE 3296, ,68.- AKSU BAHÇE 1623, ,64.- ÖKSÜZ AKSU BAHÇE 2302, ,60.- TOPLAM , yılı içerisinde İller Bankasından kamulaştırma için kredi alınmış olup, çekilen kredi ile 7 adet kamulaştırma yapılarak toplam ,64.-TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. F - BELEDİYEMİZE ALINAN ARAÇ VE İŞMAKİNALARI : İş makinaları taşınması için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bir adet lowbed dorse satın alınmıştır. Caddelerimizin temizliği için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bir adet yol süpürme aracı satın alınmıştır. G - BELEDİYENİN RUTİN HİZMETLERİ: 1-Belediyemiz sınırları içindeki tüm yolların her yıl olduğu gibi bu yılda yeniden bakım ve onarımı belediyemiz ekip ve ekipmanlarınca yapılmıştır. 2-Kışın karla mücadele çalışmaları kapsamında; ilçemizin şehirle bağlantı yolu ile diğer bütün mahalle, köy ve kasabaların yolları da dahil, sürekli açık tutulması için her türlü azami gayret gösterilmiştir. 3-Belediyemiz sınırları içindeki dört mahallede temizlik çalışmaları günlük olarak aksatılmadan yapılmaktadır.

18 4-Mahallelerde içme suyunun düzenli olarak akması için arıza ekibi sürekli çalışmakta ve iki aylık dönemler halinde klorlama işleri yaptırılmaktadır. H - BELEDİYE ARAÇ PARKI DURUMU: 1-Belediyemiz bünyesinde 6 adet iş makinesi ile 11 adet değişik markalarda aracımız bulunmaktadır. 2-Belediyemiz araç parkındaki araçların tamir ve bakımları düzenli olarak yaptırılmaktadır. Araçların tahsis olundukları hizmet alanları aşağıya çıkarılmıştır. BELEDİYEMİZ MEVCUT ARAÇLARININ KULLANILDIKLARI HİZMET ALANLARINI GÖSTERİR LİSTE Sıra No Cinsi Markası Adedi Kullanım Alanı 1 Greyder Komatsu 1 Fen İşleri Müdürlüğü 2 Tekerlekli Kepçe 102 S Hidromek 1 Fen İşleri Müdürlüğü 3 Kamyon Fatih 2 Fen İşleri Müdürlüğü 4 İtfaiye Aracı Leyland BMC 1 İtfaiye Hizmetleri 5 İtfaiye Arasözü Iveco 1 İtfaiye Hizmetleri 6 Çöp Kamyonu Isuzu 2 Fen İşleri Müdürlüğü 7 Traktör Fiat 2 Fen İşleri Müdürlüğü 8 Taksi Passat 1 Başkanlık Hizmetleri 9 Vidanjör Fatih 1 İtfaiye Hizmetleri 10 Silindir Dynapac 1 Fen İşleri Müdürlüğü 11 Loader Komatsu 1 Fen İşleri Müdürlüğü 12 Minibüs Ford Transit 1 Fen İşleri Müdürlüğü 13 Lowbed Dorse 1 Fen İşleri Müdürlüğü 14 Yol Süpürme Aracı 1 Fen İşleri Müdürlüğü G - İMAR DURUMU: 1- Belediyemiz imar işlerine inşaat yapmak üzere, bir yıl içinde 32 adet müracaat olmuş ve aynı sayıda imar çapı verilmiştir.

19 2-Belediyemizce bir yıl içinde toplam 32 adet inşaat ruhsatı verilmiştir yılı içinde yapımı tamamlanan inşaatlara toplam 15 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 4-Belediyemiz imar uygulama alanı içindeki, muhtelif noktalarda toplam 24 adet plan tadilatı yaptırılmıştır. H - SONUÇ: Yukarıda arz eylediğim veçhile ile 2013 yılı içinde, İlçemiz yararına birçok faaliyetler içerisinde bulunulmuştur. Belediyemizin maddi imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle yapılması planlanan birçok projeye başlanılamamıştır. Hasan ONARAN Fen İşleri Müdürü ZABITA AMİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR: Belediyemiz Zabıtasınca şehrimizin temizliğine, düzenine, toplum sağlığının korunmasına önem verilmiştir. Esnaflarımıza, yiyecek ve içecek imalatçılarına bunların satıcılarına sık sık denetimler yapılmıştır. Halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir Yılı içinde 212 kişiye ihtar verilmiştir.2013 yılı içerisinde 2 adet zabıt barakası düzenlenmiştir. Zabıta Amirliğince 376 adet gelen yazı kayıt edilmiş ve gelen yazılara cevaben 217 adet cevap yazılmıştır. Zabıta Amirliğinin çevre sağlını tehdit edenler hakkında 2 adet zabıt barakası düzenlenerek para cezası yazılmıştır. Belediyemiz Zabıtasınca işlerin dağıtımı ve çalışmaları rutin olarak yapılmakta ve denetlenmektedir. İşçilerin özlük hakları ve izinleri Kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. - İlan Servisine gelen ilanların zamanında yapılması sağlanmakta ve ilan zabıt varakaları düzenlenmektedir YILI İŞYERİ RUHSAT MİKTARLARI

20 İŞYERİN NİTELİĞİ ADEDİ KUAFÖR 3 KAHVEHANE 1 BAKKAL 4 İNTERNET KAFE 2 GENEL TOPLAM 10 İTFAİYE AMİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR: Belediyemiz İtfaiye Amirliğince ilçemiz sınırları içinde meydana gelen tüm yangınlara zamanında müdahale edilmiştir. Her an yangın olacak gibi de İtfaiye Teşkilatımız hazır kıta şeklinde beklemektedir. Yangınla müdahale çalışmaları dışında, belediyemiz sınırları içindeki ana caddeler hem sulanmakta ve hem de aylık olarak yıkanmaktadır. Aynı zamanda, belediyemiz tarafından meydan, cadde ve sokaklara dikilen tüm ağaç fidanları yaz ayları boyunca sulanmaktadır yılı içerisinde sorumluk sahamızda toplam 54 adet yangın ihbarı yapılmış ve tüm ihbarların yapıldığı adreslere gidilmiştir. Yapılan değerlendirilme sonucu, 2013 yılı içinde 12 adet yangın raporu düzenlenmiş ve ilgili mercilere sunulmuştur. GENEL BİLGİLER A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar; MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yetki: Harcama yetkilisinin talimatı doğrultusunda Kamu Kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlamak, mali karar ve işlemleri kontrol görevini yürütmek. Görev ve Sorumlulukları: Belediyemizin Birimlerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri yapmak, tahakkuk ve tahsilât takibini sağlamak, Birimin bütçesini hazırlamak ve uygulamak, SSK ve Vergi Dairesi vb. Kurumlara ödenmesi gereken kesinti ve vergilerin zamanında yapılmasını sağlamak, Belediye Personelinin hak edişlerini hazırlayıp ödemesini yapmak, Belediye Encümen Toplantılarına katılmak, yıl sonu itibari ile mali yıla ait kapanış ve devir cetvellerini hazırlayarak kesin hesabın oluşmasını ve takip eden yılın Mayıs ayında Belediye Meclisi gündemine alınarak görüşülmesini sağlama, Bütçenin

21 hazırlanıp Komisyonca görüşülüp Belediye Meclisinin kabulüne sunmak, diğer birimlerle uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışmak. B) İdareye İlişkin Bilgiler: 1.Fiziksel Yapı Mali Hizmetler Müdürlüğü Odası Emlak İşleri ve su işleri 2.Örgüt Yapısı Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerle görevleri belirlenen Mali Hizmetler Müdürlüğü; Harcama Yetkilisi, Mali Hizmetler Müdürü, Emlak ve Su servisinden oluşan örgütlenme yapısı ile parasal hareketleri organize eder. 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği 6183 Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında Kanun 2464 Belediye Gelirleri Kanunu Bakanlık Genelge ve Yönetmelikleri Başkanlık Genelge ve Yönetmelikleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Mevzuatlarla ilgili dergi ve yayınlar Teknolojik Kaynaklar Bilgisayar : 3 Adet

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Değerli Meclis Üyeleri Zaman hızla akıp gidiyor Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ... 3 MİSYONUMUZ... 3 VİZYONUMUZ... 3 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 3 BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREVLERİ... 3 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ... 5 BELEDİYE

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39

BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4 43 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 56 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili Keçiborlulu hemşerilerim, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Şu anda verdiğimiz sözleri yerine getirmiş

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : 04.04.2012 Meclis Karar No : 04/01-24 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir.

diğer müdürlüklerin kontrolü Başkan Yardımcısı, Birim Müdürlükleri ve Komisyonlar tarafından kontrol sistemiyle yürütülmektedir. ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini,

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı