14 Aral k ARALIKTA ANKARA KOLEJ MEYDANINDAYIZ! Bizler sağlık emekçisiyiz. Bizler, buna göz yummayacağız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14 Aral k 2008 21 ARALIKTA ANKARA KOLEJ MEYDANINDAYIZ! Bizler sağlık emekçisiyiz. Bizler, buna göz yummayacağız."

Transkript

1 14 Aral k 2008 H zl çal şma temposu sonucunda ana ayaklar belirlenmiş olan eylem süreci içinde, 14 Aral k 2008 tarihinde Merkez Heyeti Başkan Ecz. Erdoğan Çolak n üyelere çağr s yay nland. Çağr ayn zamanda tüm eczac lar 21 Aral k ta gerçekleştirilecek mitinge davet niteliğinde idi. 21 ARALIKTA ANKARA KOLEJ MEYDANINDAYIZ! Bizler Türkiye de, Türkiye nin en ücra köşesine dahi ulaşan bir yaygınlıkta sağlık danışmanlığı hizmeti veren bir mesleğin temsilcileriyiz. İlaç uzmanıyız. Sağlık danışmanıyız. Sağlık zincirinin ilk ve son basamağıyız. Bizler sağlık emekçisiyiz. Bugüne kadar kendi görevlerimiz ve sunduğumuz hizmetin niteliğini geliştirmek ve güçlendirmek adına en çok çaba harcayan meslek dallarından biri eczacılar oldu. Bu konuda herkes hakkımızı teslim etmek durumundadır. Yalnızca bununla sınırlı değil, bizler ilaç gibi hayati öneme sahip bir ürünün uzmanı ve sunucusu olarak defalarca çeşitli fedakârlıklarda bulunduk. Toplumun sağlığını her türlü değerin önüne koyduk ve türlü çeşit haksızlıklara farkında olarak göz yumduk dertlerimizi haklı taleplerimizi tüm muhataplara doğru anlatabilmek için insanüstü, kurumlar üstü çabalar sarf ettik. Yalnızca muhalif olmadık, nedenlerimizi bilimsel verilere dayanarak anlattık, alternatifler geliştirdik. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan sorunlarımızı dillendirdik, taşı delenin suyun gücü değil sürekliliği olduğunu bilerek Ancak geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayandı. Bizlerin, büyük, küçük eczanelerimizin dayanacak gücü kalmadı. Sağlıkta dönüşümün faturasının topluma ve sağlık çalışanlarına çıktığı, bu arada sağlık harcamalarının özel kurumlarının lehine arttığına tanık olduk. Eczacılar içinse, dönüşüm her gün daha fazla fedakârlık, isteyerek yapmazsak da örgütlü gücümüzü ortadan kaldırmaya yönelik hamleler oldu. Bizlerin dayanışma içinde güçlü olduğumuzu bildikleri için önce dayanışmamıza, dayanışma biçimlerimize saldırdılar. Birliğimizin sözleşme yapma yetkisini ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulundular, ilaç suiistimalini ve etik bozulmayı önlemek için kurduğumuz eşit dağıtım sistemini ortadan kaldıracak düzenlemeler yaptılar. Bizler, buna göz yummayacağız. Eczacılık mesleği için yıkım demek olan uygulamalara son vermek için direneceğiz. Muayene ücreti uygulamasına son verilmesi Kamu kurum ıskontolarının eczaneler üzerinden kalkması Provizyon sisteminde hasta ve eczacıyı mağdur eden uygulamalara son verilmesi 6197 sayılı yasamızın ihtiyaçlarımız (sınırlama)doğrultusunda değiştirilmesi Eczanenin sahibi ve mesul müdürü eczacıdır maddesine dokunulmaması, Eczanelere yönelik %100 avans ödeme uygulamasının devam etmesi Faktör ve diyaliz reçetelerinin eşit dağıtımı uygulamasının devam etmesi 29

2 Yeşil kart ve konsolide bütçede geri ödeme gecikmelerinin önlenmesi İlaç Fiyat Kararnamesi nin değişen koşullara göre yeniden ele alınması Eczacıya karşıladığı reçete başına meslek hakkı ödenmesi İlaç Takip Sistemi ne depoların da geçmesi ve eczacıya yönelik stok affı Günübirlik tedavi uygulamasına son verilmesi Aşıların eczane dışına çıkartılmaması için mücadele edeceğiz. Sevgili Meslektaşlarım, Hep beraber bir yola çıkıyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yol. Haklarımızı alıncaya kadar o yolda yürüyeceğiz. Kapı komşumuz, yan dükkândaki meslektaşımızla birlikte, hastalarımızı gözeterek, onlarla dayanışma içinde, Bizim eczane yi yaşatmak için 21 Aralık ta Ankara da olacağız. Türkiye nin dört bir yanından geleceğiz. Ortak kaderimizi yeniden yazacağız. Sermayeye, bürokrasiye teslim olmayacağız. Sağlık, meslek ve yaşam hakkımız için alanları dolduracağız. Hep beraber ARTIK YETER! diyeceğiz! Ecz. Erdoğan Çolak Türk Eczacıları Birliği Başkanı 30

3 16 Aral k Aral k Sal günü ise Ankara da Sağl k Bakanl ğ binas önünde, TEB Merkez Heyeti ve 51 Eczac Odas Başkan n n kat l m ile bir bas n aç klamas yap ld. Aç klama, yine bas nda geniş yer buldu. 31

4 Bizler, 81 ilde örgütlü eczacıyı temsil eden 51 eczacı odamız ve Merkez Heyeti mizle birlikte tüm eczacılar adına taleplerimizi haykırmak için buradayız. Bizler, Sağlık sisteminin eczacının sırtından yürütülmesi Sağlık politikasının ilaçta tasarruf olarak algılanması Hastalarımızın ve eczacılarımızın sağlıkta dönüşümün mağduru haline getirilmesine karşı Eczacılık temel yasasında yapılmak istenen değişikliklerin eczane zincirlerinin önünü açacağı ve eczacıyı çalışan durumuna getireceği endişesi taşıyoruz. Yasamızın şirketlerin değil, bu mesleği yapan eczacıların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde değiştirilmesini istiyoruz. Meslek örgütünün görüşü alınmadan yasa taslağına eklenen her türlü değişikliği tümden reddediyoruz. Ücretsiz gibi gösterilen sağlık hizmeti bedellerinin eczaneler aracılığıyla tahsil edilmesini istemiyoruz. Muayene ARTIK YETER! Diyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Artık eczacının dayanacak gücü kalmadı. Eczanelerde yangın var noktada sağlık hizmeti veren eczaneler yanıyor. Sizler, Ya bu yangını dindireceksiniz, Ya söndüreceksiniz. Bizler, Sürekli değişen mevzuatlar, bürokratik işlemler ve dayatmalarla elimizin kolumuzun bağlandığı günler yaşıyoruz. Kırtasiye işlemleriyle boğuşmak değil, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza en hızlı bir şekilde en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Ne yazık ki sorunlarımız karşısında önerdiğimiz çözüm önerilerimiz dikkate alınmadığı için, sağlık hizmeti sunumu noktasında pek çok sorunla boğuşmak zorunda bırakılıyoruz. 32

5 ücreti tahsildarlığı yapmak değil, topluma sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Çalışmayan reçete onay sisteminin hastalarımızın ve bizim sabır sınırlarımızı daha fazla zorlamasını istemiyoruz. Provizyon sisteminin bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz. İlaç şirketi ve kamu arasındaki bir alışveriş olan ıskontoların bedelini daha fazla ödemek istemiyoruz. Tamamen kamu yararı ve hasta sağlığı için başlattığımız faktör, kan ürünü ve diyaliz reçetelerinin eşit dağıtımının rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle ortadan kaldırılmasına seyirci kalmak istemiyoruz. Rekabeti değil, hastayı düşünen bir sağlık sistemi istiyoruz. Birliğimizin sözleşme yapma yetkisini tebliğlerden çıkartanları, bizim demokratik hakkımızı, örgütümüzü tanımayanları uyarıyoruz; eczacıların örgütlü gücü TEB dir, Zaten verdiğimiz ilacın bedelini gün sonra alırken bir de bunun yüzde ını avans olarak almak istemiyoruz. Biz, hakkımızı gecikmesiz ve tam olarak almak istiyoruz. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, tüccar değil, sağlık çalışanı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Eczacıya meslek hakkı istiyoruz. İlaç Fiyat Kararnamesi nin 2004 ten beri değişmeyen karlılık kademelerinin ve oranlarının günün gereklerine uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Masada sesimizi dinlemediniz, sokakta dinleyeceksiniz. Bundan sonra sokaktayız ve sağlık, meslek, yaşam hakkımızı alana kadar da sesimizi sokaklardan duymaya devam edeceksiniz. Bu sadece eczacının sesi değil, Muayene ücretini ödeyemeyen, Raporları günlük gazetelerden daha hızlı eskiyen, Reçete onay sistemi çalışmadığı için ilacını alamayan hastalarımızın da sesi sesimize karışacak. Biz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Biz, yaşamak ve yaşatmak için 21 Aralık ta Kolej Meydanı nda bir kez daha ARTIK YETER diye haykıracağız. Tüm halkımızı kendilerini de yakından ilgilendiren bu soruna karşı bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. Eczanenize ve eczacınıza sahip çıkın. Sağlık hakkınıza sahip çıkın. Yeşil kart ve konsolide bütçeye bağlı hak sahiplerinin reçete geri ödemelerinin zamanında yapılmasını istiyoruz. Günübirlik tedavi adı altında hastaların doğru ilaca ulaşmasını engelleyen ve özel hastanelere kar akıtan uygulamaya son verilmesini istiyoruz. Eczacıyı değil, ilacı takip eden bir ilaç takip sistemi istiyoruz. 33

6 34

7 18 Aral k 2008 TEB taraf ndan tüm yay n organlar na bas n bildirisi gönderildi ve dört ulusal gazeteye ilan verildi. Art k Yeter! ilan m z, sorunlar m z herkesin anlayacağ bir dille özetleyen ve eczac meslektaşlar m zla birlikte tüm halk m z da bize destek vermeye çağ ran bir metindi. 35

8 21 Aralık 2008 Pazar günü yapılan miting öncesinde kamuoyunda bir bilinç yaratmak ve sorunların aktarılması amacıyla çeşitli televizyon programlarına canlı yayın konuğu olarak katılındı. O yayınlardan bazıları aşağıdaki gibidir. AVRASYA TV HABER MARATONU TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve TEB Saymanı Ecz. Özgür Özel, ilk kez miting kararını basına açıkladılar. Canlı yayında eczacıların yaşadığı sorunlara değinen Çolak, başta muayene ücretleri olmak üzere, geri ödemeler, sürekli değişen ödeme koşulları, kamu kurum iskontosu, kademeli iskonto gibi sorunların görmezden gelindiğini, bu nedenle Türkiye deki tüm eczacıların 21 Aralık ta miting yapacağını açıkladı. Sorunların çözümlenmemesi durumunda eylemlilik sürecinin devam edeceğini vurguladı. KANAL B ANA HABER Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, hastaların ilaca erişiminin önündeki engellerin kalkması ve meslek hakları için 21 Aralık ta Ankara da eylem yapmaya hazırlanıyor. KANAL 24 MODERATOR TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak katıldığı canlı yayında, miting ile ilgili soruları yanıtladı. Çolak, SGK ile olan görüşmelerinin devam ettiğini, uzlaşma sağlanamazsa 1 Ocak tarihinden itibaren SGK lı hastaların ilaçlarını eczanelerden alamayacaklarını söyledi. NTV ANA HABER Programa canlı yayın konuğu olarak katılan TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, eczanelerin üçte birinin kapanma tehlikesi altında olduğunu, sorunlarına kulak verilmesi için 21 Aralık ta miting yapacaklarını belirtti. SKY TÜRK ANA HABER Provizyon sisteminin ayda en az 10 gün çalışmadığını, bu nedenle eczacıların hastalara ilaç veremediğini ve vatandaşlarla karşı karşıya geldiğini belirten TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, eczacıların sorunlarını kamuoyu ile paylaştı. Muayene ücretlerinin eczaneler üzerinden tahsiline son verilmesini isteyen Çolak, 6197 sayılı yasamıza eczacı eczacı ortaklığı diye bir ibare eklemeye çalışıyorlar, buna da kesinlikle karşıyız dedi. ULUSAL KANAL ANA HABER sayılı yasaya eklenecek eczacı ortaklığı modeline kesinlikle karşı olduklarını belirten TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, canlı yayında eczacıların yaşadığı sıkıntıları ve çözüm yollarını aktardı. Çolak, Eczacı olmayan kişilerin eczane açabilmesinin, şirketleşmenin ve tekelleşmenin önünü açacak bu model Meclis e geldiği andan itibaren eylemlerimiz artarak devam edecektir. Taleplerimizin karşılanması için 21 Aralık ta miting yapma kararı aldık dedi. TV 8 ERKAN TAN İLE BAŞKENT TEN Erkan Tan ın hazırlayıp sunduğu programa canlı yayın konuğu olarak katılan TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, miting yapma nedenlerini aktardı. Provizyon sisteminin çalışmaması, kamu kurum iskontoları, kademeli iskontolar, geri ödemeler, sürekli değişen mevzuatlar ve meslek hakları gibi sorunlar nedeniyle bıçağın kemiğe dayandığı günleri yaşadıklarını belirtti. Çolak, herkesten destek bekledikleri çağrısında bulundu. HABER TÜRK 13 AJANSI TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak katıldığı programda miting ile ilgili soruları yanıtladı. Son dönemdeki sağlık politikalarını eleştiren Çolak, 21 Aralık ta Ankara da miting yapacağız, çünkü artık son noktaya geldik, bıçak kemiğe dayandı. Sesimize kulak vermeyenlerin artık bizi duymasını istiyoruz. Bunun için yetkililere meydanlardan ses vereceğiz dedi. 36

9 NTV HABER MERKEZİ Türk Eczacıları Birliği ve 51 Bölge Eczacı Odası Başkanı Sağlık Bakanlığı önünde eylem kararını bir kez daha basınla paylaştı. TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak basın açıklamasında, sağlık sisteminin eczacının sırtından yürütülmesi, sağlık politikasının ilaçta tasarruf olarak algılanması, hastaların ve eczacıların sağlıkta dönüşümün mağduru haline getirilmesine karşı Artık Yeter dediklerini belirti. FOX TV ANA HABER SGK nın Provizyon sistemindeki aksaklıklar nedeniyle emeklilerin aynı muayene ücretlerini bir kaç kez ödemek zorunda bırakıldı. Maaşlarının çok üzerinde muayene ücreti ödemek zorunda kalan emekliler mağdur duruma geldi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı önünde bir açıklama yapan TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, sistemin ayda en az 10 gün çalışmadığını, SGK nın ivedilikle bu sorunu çözmesi gerektiğini belirtti. Çolak daha sonra şöyle devam etti. Muayene ücretini yıllarca biz tahsil ettik eczacılar olarak. Oysa biz devletin tahsildarı değiliz. Mesleğimizi yapamaz duruma geldik. Artık bıçak kemiğe dayandı. Artık eczacının dayanacak gücü kalmadı, eczanelerde yangın var dedi. KANAL B ANA HABER Eczacılar Bugün Hükümeti uyardı. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasında, 21 Aralık Pazar günü Ankara da bir miting yapacaklarını, sorunlarının çözülmesini isteyecekler. CNN TÜRK GÜNCEL Programa canlı yayın konuğu olarak katılan TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, telefon bağlantısıyla katıldığı programda eczacıların sorunlarını anlatmak için 21 Aralık ta miting yapacaklarını söyledi. SKYTÜRK ANA HABER Muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi, Sağlık Uygulama Tebliği ndeki değişiklikler eczacıları zor durumda bıraktı. Eczacılar 21 Aralık ta Ankara Kolej Meydanı nda miting yapmaya hazırlanıyor. ULUSAL KANAL NELER OLUYOR TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak canlı yayın konuğu olarak katıldığı programda 21 Aralık ta neden miting yapılacağını anlattı. Çolak, 21 Aralık ta Ankara da miting yapacağız, çünkü artık son noktaya geldik, bıçak kemiğe dayandı. Sesimize kulak vermeyenlerin artık bizi duymasını istiyoruz. Bunun için yetkililere meydanlardan sesleneceğiz dedi. NTV ANA HABER Türk Eczacıları Birliği ve binlerce eczane yarın sokaklara çıkacak. Sıkıntılarını yetkililere bir türlü anlatamadıklarını belirten eczacılar, bir kez de meydanlardan seslerini duyuracaklarını belirtiyorlar. STAR TV ANA HABER Hükümet in sağlık konusundaki politikalarına karşı çıkan eczacılar yarın Ankara da eczacı mitinginde buluşmaya hazırlanıyor. Türk Eczacıları Birliği nin organize ettiği mitinge çok sayıda eczacının katılımı bekleniyor. 21 Aralık 2008 akşamı hemen hemen tüm ulusal görsel basının ana haber bültenlerinde miting ile ilgili haberler yayınlandı. Haberlerde, 30 bini aşkın eczacının katıldığı mitingde, sağlık politikasındaki aksaklıkların düzeltilmesinin, eczacıların taleplerinin kabul edilmesinin istendiği belirtildi. 37

10 21 Aral k 2008 Uykusuz günler ve gecelerin ard ndan, özellikle son iki gece tüm Türkiye den gelen eczac lar n say s n n binlerle değil, onbinlerle ifade ediliyor olmas nedeniyle; bir başka coşku ve bir başka telaş yaşand. Üretilen her türlü malzeme iki, sonra üç kat na ç kar ld. Mitingin genel düzeni için, gelen meslektaşlar m z n Ankara d ş ndaki belirli noktalarda karş lanmas na karar verildi. Her bir noktadan geçecek otobüs ve kat l mc say s hesaplanarak, tüm malzemeler gece sabaha kadar süren hummal bir çal şma sonucu orant l olarak paylaşt r ld. 38

11 39

12 40

13 41

14 42

15 43

16 44

17 45

18 46

19 47

20 48 40

21 49 41

22 Saat 9.00 dan itibaren Miting Tertip Komitesi Üyeleri miting alan nda yerlerini ald lar. Ankara Eczac Odas n n yüzden fazla miting görevlisi de alandayd. 50

23 51

24 Otobüsler eczac lar, eczac l k fakülteleri öğrenci ve öğretim üyelerini, eczane çal şanlar n ve halk m z S hhiye Köprüsü üzerinde b rakmaya başlad. Miting alan na ilk giren Mardin Eczac Odas pankart ile birlikte, yollar kapand. 52

25 53

26 Ses arac şirket, mirket anlamam şark s n çald kça, sabah n ayaz ve yağmurunun yorduğu yüzlerin yerini güçlü, umutvar ve coşkulu sesler ald. 54

27 55

28 56

29 57

30 Saat da onbinler Kolej Meydan na doğru yürümeye başlad. 58

31 59

32 60

33 61

34 Ecz. Özgür Özel, Ecz. Atilla Erbudak ve Ecz. Çağatay Çakar dan oluşan Kürsü, tüm eczac odalar m z, öğrenci ve çal şanlar m z tek tek selamlad. 62

35 63

36 64

37 65

38 66

39 67

40 68

41 69

42 70

43 71

44 72

45 73

46 74

47 75

37. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TUTANAĞI

37. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TUTANAĞI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TUTANAĞI 10-13 ARALIK 2009 ANKARA TEB Toplantı Tutanakları Dizisi: 80 Türk Eczacıları Birliği Willy Brandt Sokak No:9 Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 409 81 00

Detaylı

habe hab r e dişhekimi 2

habe hab r e dişhekimi 2 dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 4 dişhekimi dişhekimi haber 5 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI OLAĞAN SEÇİMSİZ GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 01 EYLÜL 2011-31 AĞUSTOS 2012 ECZACILIK ANDI Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren,

Detaylı

Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz?

Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz? Mesleki Mücadelemizin Satır Başları Kamu Eczacıları Çalıştayı Eczacı Odalarının Olağan Seçimli Genel Kurulları Eylül 2015 de Gerçekleştirilecek Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz? İçindekiler Sahibi Ankara

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İstanbul Tabip Odası 2011-2012 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı İstanbul Eczacı Odası nın yayınıdır. 71. sayı Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı 7. sayfa 2. İstanbul Eczacılık Kongresi düzenleniyor: İlaç ve Eczacılıkta 3N! Editörden 71. sayı Sahibi İstanbul

Detaylı

Itriyatın yeni üssü Ankara

Itriyatın yeni üssü Ankara Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 1 AYLIK BÜLTEN AĞUSTOS / EYLÜL 2010 SAYI 71-72 Merhaba 2010 yılı, 4 Aralık 2009 tarihinde alınan ilaç fiyatlarının düşürülmesini düzenleyen ve bir kısım ilaçların

Detaylı

Şiddete uğramayan hekim yok gibi!..

Şiddete uğramayan hekim yok gibi!.. Şaka ise hiç komik değil! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrolarına yapılan adrese teslim atamaların Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Rektörlük ten şaka gibi bir açıklama

Detaylı

17 Nisan da iş bırakıyoruz

17 Nisan da iş bırakıyoruz Ata Soyer i kaybettik Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği Eski Merkez Konseyi Üyesi Ata Soyer yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, 19

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı 25 21 Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEB. Haberler 06 ISSN 1301-5060. Türk Eczacıları Birliği nin İki Aylık Yayın Organı Kasım-Aralık 2012 TOPLANTI DOSYA

TEB. Haberler 06 ISSN 1301-5060. Türk Eczacıları Birliği nin İki Aylık Yayın Organı Kasım-Aralık 2012 TOPLANTI DOSYA TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ TURKISH PHARMACISTS ASSOCIATION TEB Haberler 06 ISSN 1301-5060 Türk Eczacıları Birliği nin İki Aylık Yayın Organı Kasım-Aralık 2012 TOPLANTI TEB 38. Dönem 2. Bölgelerarası Toplantı

Detaylı

Değerli meslektaşlarım

Değerli meslektaşlarım dişhekimi haber 1 başkan dişhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Değerli meslektaşlarım Kar kış demeden mesleğimize sahip çıkmak için odalarımız Ankara nın yolunu aşındırmaya

Detaylı

Bize yan bakan değil, yerli bakan lazım

Bize yan bakan değil, yerli bakan lazım Büyük ihale! Tıp fakülteleri satışta Tıp fakültelerine IMF anlaşması ile el kondu. 22 tıp fakültesi mali kaynak için hükümetle protokol imzalamak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi nin de

Detaylı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı İçindekiler Sahibi Ankara Eczacı Odası Adına Ecz.Süleyman GÜNEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof.Dr.Mustafa ASLAN Editör Prof.Dr.Mehtap UYSAL Editör Yardımcısı Ecz.Mustafa Tansu GÜLSOY Ecz.Mustafa Buğra

Detaylı

Oda seçimleri sürüyor

Oda seçimleri sürüyor td 174 son_layout 1 30.04.2010 20:29 Page 1 dışardan göz Sayı: 174... ABD yıllar sonra gerçekleştirdiği sağlık sigortası nı bir devrim olarak nitelediğine göre konu acilen düşünülmesi gereken bir durumda.

Detaylı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı İlker Belek üniversitenin onurudur, elinizi ondan çekin! Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği nin basın açıklamasını

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Meslek Örgütü olarak Konumu ve Etkinliği ÖRGÜTSEL KONUM İlişki

Detaylı

Sahibi 14 TEB Başkanı İle Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeni Döneme Editör Dair... Editör Yardımcısı Yayın Kurulu Editör Asistanı

Sahibi 14 TEB Başkanı İle Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeni Döneme Editör Dair... Editör Yardımcısı Yayın Kurulu Editör Asistanı İçindekiler Sahibi Ankara Eczacı Odası Adına Ecz.Süleyman GÜNEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof.Dr.Mustafa ASLAN Editör Prof.Dr.Mehtap UYSAL Editör Yardımcısı Ecz.Mustafa Tansu GÜLSOY Ecz.Mustafa Buğra

Detaylı

Yargı kararı mı? O da ne?

Yargı kararı mı? O da ne? Aralık 2010 TUS yerleştirmeleri bir buçuk yıl sonra yenilendi TUS kaosu Skandallar şampiyonu ÖSYM, son olarak 2010 TUS un yarattığı mağduriyetlerle gündemde. Hatalı soruların iptali Danıştay tarafından

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, TBMM Genel Kurulu nda

Detaylı

04 ISSN 1301-5060. Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010

04 ISSN 1301-5060. Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010 04 ISSN 1301-5060 Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010 DOSYA: Bitkisel Ürünler, Mevzuat ve Öneriler 3. Baflkanlar Dan flma Kurulu Toplant s Keyif Veren fiurup Kolan n Keflfedilifl

Detaylı

663 e kısmi iptal. tıp fakültesi

663 e kısmi iptal. tıp fakültesi Sağlık Bakanı değişti Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ koltuğunu Dr. Mehmet Müezzinoğlu na bıraktı. Kamuoyunda, bugüne dek çok başarılı olduğu söylenen Recep Akdağ ın neden görevden alındığına dair tartışmalar

Detaylı

MÜCADELEYE DEVAM! 8-9. Dr. Ersin Arslan Davası nda karar 2014 e kaldı. Özel hastanede avuç içi, parmak izi verirken bir kez daha düşünün!

MÜCADELEYE DEVAM! 8-9. Dr. Ersin Arslan Davası nda karar 2014 e kaldı. Özel hastanede avuç içi, parmak izi verirken bir kez daha düşünün! 2014 bütçesinde sağlık: Yurttaşın yükü artıyor! Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu na Sağlık Bakanlığı nın 2014 yılı bütçesini sundu. Bütçe birçok yönüyle incelenmesi ve

Detaylı

Değerli meslektaşlarım

Değerli meslektaşlarım dişhekimi haber 1 başkan dişhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Değerli meslektaşlarım Ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunulan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik

Detaylı

Neyi kutluyoruz? Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi açıldı

Neyi kutluyoruz? Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi açıldı İcap nöbeti tutuyorsanız mutlaka okuyunuz Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı nın Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulanma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ dayanak gösterilerek alanında

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, Hükümet, 2 Kasım 2011

Detaylı

EDAK ın gelecek stratejisini iki model üzerinden kuruyoruz

EDAK ın gelecek stratejisini iki model üzerinden kuruyoruz 20 Ocak Salı günü İzmir Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Korosu ve Sanatçı EDAK lılar ile Işık Ağabey imizi Anıyoruz! AKM de buluşmak üzere Yeni Yılınız Kutlu Olsun! 2015 Aidiyet Protokolümüz Açıklandı!

Detaylı

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor 1 Şubat 2010 ATSO İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor Değerli Üyelerimiz, İlkbahar aylarıyla Antalya nın sezonu başlıyor ve ilimizde özellikle turizm, tarım ihracatı

Detaylı

Sendika Akademisi Eğitim Programı

Sendika Akademisi Eğitim Programı Genel Merkez Yönetim Kurulu ndan Açıklama Teşkilat Yasasının Taban Desteği Yok Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Detaylı