OKTAY ARAYICI NIN OYUNLARINDA İRONİ ÇEŞİTLEMESİ REFİKA ALTIKULAÇ. Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKTAY ARAYICI NIN OYUNLARINDA İRONİ ÇEŞİTLEMESİ REFİKA ALTIKULAÇ. Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır"

Transkript

1 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü OKTAY ARAYICI NIN OYUNLARINDA İRONİ ÇEŞİTLEMESİ REFİKA ALTIKULAÇ Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Haziran 2003

2 Bu tezi okuduğumu, kapsam ve nitelik bakımından Türk Edebiyatında Master derecesi için yeterli bulduğumu beyan ederim. Prof. Talat Halman Tez Danışmanı Bu tezi okuduğumu, kapsam ve nitelik bakımından Türk Edebiyatında Master derecesi için yeterli bulduğumu beyan ederim. Prof. Dr. Nurhan Karadağ Tez Jürisi Üyesi Bu tezi okuduğumu, kapsam ve nitelik bakımından Türk Edebiyatında Master derecesi için yeterli bulduğumu beyan ederim. Prof. Dr. Ayşegül Yüksel Tez Jürisi Üyesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü nün onayı Prof. Dr. Kürşat Aydoğan Enstitü Müdürü

3 Bütün hakları saklıdır. Kaynak göstermek koşuluyla alıntı ve gönderme yapılabilir. Refika Altıkulaç

4 ÖZET Türk Tiyatrosunun önemli oyun yazarlarından biri olan Oktay Arayıcı, oyunlarında, Epik tiyatro ve Geleneksel tiyatrodaki yadırgatma yönteminden yararlanmıştır. Arayıcı nın Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül ve Tanilli Dosyası(Geçit) adlı oyunlarında yadırgatma yönteminin nasıl kullanıldığı, Epik ve Geleneksel tiyatronun özelliklerinden nasıl yararlandığı incelendiğinde yazarın, mesaja dikkat çekmek için Epik tiyatrodan, anlatıma tat katmak içinse Geleneksel tiyatronun anlatım özelliklerinden yararlandığı görülebilir. Oktay Arayıcı nın kendine özgü bir ironik bakış açısının olduğunu söyleyebiliriz. Yazarın oyuna yaklaşımında, oyuncunun rolüne yaklaşımında ve seyircinin oyuna yaklaşımında, ironinin ortaya çıktığını görebiliriz. Oktay Arayıcı, oyunlarında ciddi ve kesin mesajlar vermekle birlikte, yaklaşımı hoşgörülü ve insanidir. Oyunlardaki eleştiri, yaşam koşullarına yöneliktir. Oyun kişilerinin bilmeden hatalar yapmaları ise hoşgörülebilir insani zaaflar olarak verilmektedir. Bu nedenle yazarın, hoşgörülü ve şakalı bir ironi anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular, Epik tiyatro anlayışına göre seyirciye kesin mesajlar iletmekle birlikte, Geleneksel tiyatronun alaycı, şakacı ve oyunsu tavrı ile rollerine yaklaştıklarından ironinin ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar. Oktay Arayıcı nın oyunlarında seyirci, bilme ile bilememe, farkında olma ile olamama arasında ironik bir konumda bırakılır. Seyirci, mesajı alır belki de alamaz ve ikircikli kalır ya da oyun olarak algılamakla yetinir. Bu durum her oyunda farklı bir ironik durumun ortaya çıkmasına neden olur. Oktay Arayıcı nın, yazarı, seyirciyi ve oyuncuyu içine alan ve her oyununda farklı biçimlerde ortaya çıkan bir ironi anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Epik tiyatrodan ve Geleneksel tiyatrodan yararlanma biçiminin çağdaşları ile benzer özellikler taşıdığını da söyleyebiliriz. Anahtar sözcükler: Epik Tiyatro, Geleneksel Tiyatro, İroni, Yadırgatma. iii

5 ABSTRACT Oktay Arayıcı, who is one of the important playwrights of the Turkish Theatre, makes use of the defamiliarism method of Epic theatre and Traditional theatre in his plays. If we study the use of this method of defamiliarism in his plays entitled Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül and Tanilli Dosyası (Geçit), we find out that he utilizes Epic Theatre s characteristics to attract attention to his message and he employs Traditional theatre s characteristics to enrich his narration. We can say that Oktay Arayıcı has his own ironic point of view. The playwright s approach to the play, the actors approach to their roles and the audience s approach to the play create a sort of irony. Oktay Arayıcı conveys serious and clear messages in his plays. In addition, his approach is tolerant and humane. In his plays, his criticism is relevant to social problems. The heroes of the plays can be tolerant and we may think that it is the humane weakness. Therefore, we can assert that the author has an understanding of irony that is humorous and tolerant. In Epic theatre the message is taken very seriously. The players convey a message that is serious and clear. On the other hand, Traditional theatre approaches life humorously and players create the irony. In Oktay Arayıcı s plays, the audiences are usually in an ironic position in which they are neither fully aware nor fully unaware of what is happening. They might receive the message or not. They may hesitate or content theirselves with perceiving the play. This situation causes a different ironic situation in each of his plays. Oktay Arayıcı has a different understanding of irony in his plays. In addition he has some characteristics similar to his contemporaries in terms of his a different use of Epic and Traditional theatre. Keywords: Epic theatre, Traditional theatre, İrony, Defamiliarism iv

6 TEŞEKKÜR Tez çalışmamın her aşamasında benden yardımını esirgemeyen, kitaplarını ve zamanını benimle paylaşan, tanımakla kendimi şanslı saydığım danışmanım Prof. Dr. Sevda Şener e, iyimserliği, çalışkanlığı ve hoşgörüsü ile bana her zaman örnek olan Prof. Talât Sait Halman a, tiyatro ile ilgili bir tez çalışmak konusunda ne zaman endişeye kapılsam beni cesaretlendiren hocam Dr. Süha Oğuzertem e, tez yazma sürecindeki tüm çekilmezliğime sabırla katlanan aileme ve özellikle de benim her sıkıntımı paylaşan anneme teşekkür ederim. v

7 İÇİNDEKİLER Özet iii Abstract iv Teşekkür v İçindekiler vi Giriş: Sözünü Bitiremeden Giden Oyun Yazarı: Oktay Arayıcı. 1 I. Epik ve Tiyatroda İroni ve Yadırgatma A. İroni Nedir? B. Yadırgatma Nedir? Yadırgatma Yönteminde Amaç Farkı Kurgu Kalıpları ve Yöntemleri Komedi Üretme Kalıpları ile Düşünce Üretme ve Bilinçlendirme II. Oktay Arayıcı nın Oyunlarında Epik ve Geleneksel Tiyatrodan Yararlanma Biçimi ve Yadırgatma Yöntemi A. Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi nde Yazarın Seçimi Yazarın Tezi ve Yöntemi Seyirciye Verilen Aktif Görev Oyunun İletisine Uygun Yapı Kurgulamak.. 54 B. Kurban, Kahraman, Seferi Ramazan Bey Oyunun Yapısı ve Mesajı Neden Komik? Neden Trajik? C. Şakalı, Hoşgörülü Bir Oyun:Rumuz Gocagül Çağdaş Bir Ortaoyunu Denemesi Komedi Üreten İroni vi

8 D.Politik Tiyatro ve Tanilli Dosyası (Geçit) III Yılları Arasında Türk Tiyatrosunda İroni ve Oktay Arayıcı A. Konu Seçiminde Ortak Yönelimler B. İroni ve Esnek Mesafe Oktay Arayıcı ve Esnek Mesafe Oktay Arayıcı nın Kendine Özgü İronisi Var mı?. 126 Sonuç Seçilmiş Bibliyografya Özgeçmiş vii

9 Giriş Sözünü Bitiremeden Giden Oyun Yazarı: Oktay Arayıcı Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından biri olan Oktay Arayıcı nın oyunları hakkında yeterince inceleme yapılmamıştır. Bu durum yazarın, Türk tiyatrosundaki yerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu tezde Arayıcı nın Türk Tiyatrosuna katkılarını saptamaya çalışacağım. Arayıcı nın oyunlarında, yerel ve evrensel öğeler iç içedir. Epik Tiyatro anlayışının, Türk oyun yazınını etkilemiş olmasına karşın geleneksel tiyatronun içerdiği ve bugünün tiyatrosu için de geçerli olacak öğelerin yeterince dikkate alınmadığını biliyoruz. Oktay Arayıcı, oyunlarında, Geleneksel ve Epik öğelerden yararlanarak, kendine özgü bir ironik bakış açısı yaratmayı başarmıştır. Arayıcı nın oyunlarının, çağdaş Türk tiyatrosuna katkısı bu özelliğinde aranabilir. Oktay Arayıcı nın yaşam öyküsü hakkında kapsamlı bilgiler bulunmamakla birlikte Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümünün hazırladığı Oktay Arayıcı İçin adlı kitapta yazarın yaşam öyküsüne ışık tutan bilgiler bulunmaktadır. Kendi daktilosundan yazarlık serüveni başlıklı bölümde Arayıcı, kendi yaşam öyküsünü anlatıyor. Ayrıca, Hülya Nutku nun Yaşam Öyküsünün Işığında Gelenekselden Bugüne 1

10 Arayışın Ustası:Oktay Arayıcı yazısından da Arayıcı nın yaşam öyküsü hakkında bilgi edinebiliriz. Oktay Arayıcı, 12 Şubat 1936 yılında Rize de doğmuş. Eski bir kaptan olan babası Nurullah Arayıcı, serüvenci yaşayışı yüzünden, uzun yıllar Karadeniz ve Akdeniz de taşımacılık yapmış ve bir gün motorunu, Patras ta satarak, baba ocağına dönmüş. Annesi Hikmet ise, Oktay Arayıcı nın tanımıyla, eski ve yeni yazıyı bilen, iyi yetişmiş bir kadındır. Oktay Arayıcı, ailenin üçüncü ve sonuncu çocuğudur. Onun, okul öncesi dönemden hatırladığı şeyler arasında, masal dinleme, kendi deyimiyle anlattırı dinleme vardır. Bu yüzden kış gecelerinde komşu evlerini dolanıp dururmuş. On yaşındayken, bademciklerinin alınması için İstanbul a gönderilince, Karagöz le karşılaşmış. Bu karşılaşma onun için ilginç ve etkili olmalı ki, iki yıl sonra evlerinin bahçesinde perde kurup, arkadaşlarına Karagöz oynatmış. Ortaokulda iken iyi bir öğrenci olduğunu söyleyen Arayıcı, okul kütüphanesindeki Milli Eğitim Bakanlığı nın klasiklerinin kendisi için derslerden daha ilgi çekici olduğunu söylüyor. Rize de lise olmadığı için Ağabeyi Trabzon lisesinde okumaktadır. Arayıcı ortaokulu bitirdiğinde, memuriyete başlamış olan babası, iki çocuğunu birden dışarıda okutabilecek güçte olmadığından onu, Malatya daki bir akrabasının yanına gönderir. Bu yolculuk ve Malatya da geçirdiği sekiz ay, onu, Karadeniz inkine pek benzemeyen Anadolu gerçeğiyle yüz yüze getirir. Ertesi yıl, Rize de lise açılınca, öğrenimine bir yıl ara vererek, ikinci sınıftan itibaren, Rize de eğitimine devam eder. O yıllarda şiir ve hikayeye yönelik denemler yapmakta, okul gazetesini çıkarmakta, oyunlar sahnelemektedir. Yine bu yıllarda, tatil 2

11 aylarında, Çay Fabrikasında, mevsimlik işçi olarak da çalışır de, iki arkadaşıyla birlikte, pek uzun ömürlü olmayan Bomba adlı haftalık mizah gazetesini çıkarmıştır. Hülya Nutku, bu derginin çıkarılmasından üç ay sonra mahkeme kararıyla kapatıldığını ve yazarın altı ay hapis cezasına çarptırıldığını ama bu cezanın tecil ettirildiğini söylüyor (126) da liseyi bitiren Arayıcı, aynı yıl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girer. Üniversitede, Talebe Birliğine bağlı, Gençlik Tiyatrosu na katılır. Daha sonraki yıllarda, bu amatör tiyatroda, yöneticilik ve yönetmenlik yapmış ve toplulukla birlikte, yurt içinde ve dışında turnelere çıkmış, şenliklere katılmıştır. Öğrencilik yıllarında Varlık dergisinde ilk şiirlerini yayınlatır da Gel Nişanlanalım adlı ilk film senaryosunu yazar, ancak bu senaryo sansüre takılır. Oktay Arayıcı, 1960 da, tek perdelik ilk oyununu, Dışarda Yağmur Var ı yazar ve Gençlik Tiyatrosu nda sahneye koyar de yüksek öğrenimini tamamlayan Arayıcı nın aynı yıl yazdığı bir film senaryosu Merkez Film Kontrol Komisyonunca sakıncalı bulunur ve onaylanmaz. Arayıcı, yılları arasında askerliğini yapar de, Cahit Atay ın Sultan Gelin adlı oyununa bağlı bir dramaturji çalışması niteliği taşıyan ve İzmit te, Good-Year lastik fabrikasındaki grevi içeren, Kondulu Hayriye adlı oyunu, İzmit Şehir Tiyatrosu nda, seyirci önüne çıkarılma aşamasındayken, valilikçe yasaklanır yıllarında, Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından düzenlenen, Uluslararası Kültür Şenliklerini yönetir yılında program yazarı olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna girer ve 1981 e kadar hizmet verdiği bu kurumda, çeşitli programlara yapımcı imzası atar. İzmir ve Ankara radyolarında 3

12 program, İstanbul Radyosu nda, kültür ve eğitim müdürlükleri yapar. Arayıcı bu çalışmalarında, yasal dayanağını 1961 Anayasası ndan alan özerk ve çağdaş bir yayın düzeni için çaba harcadığını belirtiyor da Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası adlı Seyirlik Komedya yı yazan Arayıcı, TRT nin açtığı yarışmada, jüri tarafından övgüye değer bulunur. Bu oyun 1971 de, Ankara Sanat Tiyatrosu nda, Ergin Orbey in yönetiminde sahnelenmiş ve Sıkıyönetimce yasaklanmıştır. Ankara Sanatseverler Derneği ise, oyunu, Mikadonun Çöpleri ile birlikte yılın en iyi oyunu seçerek onu Melih Cevdet Anday la ortaklaşa ödüllendirmiştir yılları arasında oyun, İstanbul Şehir Tiyatrosu nda, Başar Sabuncu yönetiminde sahnelenmiş, bir yıl süreyle afişte kalmış de Cumhuriyet gazetesinin açtığı, Ulusal Kurtuluş Savaşı konulu film senaryosu yarışmasında, İkinci Hedef adlı senaryosuyla Yunus Nadi birincilik ödülünü Güngör Dilmen in Anzavur adlı senaryosuyla paylaşarak alır. Aynı yıl Semiha Buhara ile evlenir. Oktay Arayıcı, yıllarında kabare türünde skeçler yazar yılları arasında seyirlik tragedya olarak nitelendirdiği Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi adlı oyununu yazar. Bu oyun, 1978 de, Devlet Tiyatrosu nda, Can Gürzap yönetiminde sahnelenir. Türk Dil Kurumu ve Avni Dilligil ödüllerini kazanır. Arayıcı, 1977 de, bir ortaoyunu denemesi olarak nitelendirdiği Rumuz Goncagül adlı oyunu yazar tiyatro sezonunda, Rutkay Aziz yönetiminde Ankara Sanat Tiyatrosu nda izleyici önüne çıkar. Aynı sezon Ankara Sanat Kurumu ndan Yılın Oyunu ödülünü alır. 4

13 Oktay Arayıcı, 1978 de televizyon için, At Gözlüğü adlı film senaryosunu yazar. Bu senaryo, Yusuf Kurçenli yönetiminde çekilerek ekrana getirilir ve kamuoyunda geniş bir tartışmaya yol açar. Kurçenli nin filmi, TRT Muhabirleri Derneği tarafından yılın en başarılı yerli yapımı seçilerek ödüllendirilir. Bu filmde yazar, tüketimi tahrik eden reklam piyasasını eleştirmiştir (128) yıllarında, Server Tanilli nin yaşamından yola çıkarak, yakın geçmişin yaşanılmış olaylarını irdeleyen, Geçit adını verdiği oyununu yazar. Bu oyun daha sonra Tanilli Dosyası (Geçit) adıyla yayınlanmıştır. Hülya Nutku, Arayıcı nın bu oyunu, daha sonra romanlaştırmak istediğini ama bunu yapamadan öldüğünü belirtmektedir (129) de TRT den uzaklaştırılan Arayıcı, devlet hizmetinden istifa eder de, Babalar adlı kabare oyununu yazar. 21 Ocak 1985 tarihinde İstanbul da ölür. Hülya Nutku, Oktay Arayıcı nın tamamlanmamış, Fehime Aramızda ve Tatlı Su Balıkları adlı iki oyunu daha olduğunu belirtiyor. Ayşegül Yüksel, Oktay Arayıcı: Tiyatroda Yeni Arayışların Yazarı başlıklı yazısında Oktay Arayıcı nın 1970 lerde Türk tiyatrosunun rengini, dokusunu belirleyen birkaç yazardan biri olduğunu belirtmektedir (8). Arayıcı, Vasıf Öngören, Sermet Çağan, Güner Sümer ve Asaf Çiyiltepe ile aynı kuşaktandır. Yüksel, bu değerli yazarları on-on beş yıllık bir süre içinde, birbiri ardına kaybetmemizi, Türk tiyatrosu adına büyük bir kayıp olarak değerlendirmektedir (8). Bu yazarların yıllarında edindikleri birikimleri 1980 yıllarına taşıyamamalarını bir talihsizlik olarak değerlendirmektedir (8). Yüksel, yazarın en mutlu anlarını şöyle anlatıyor: 5

14 Yaşamı en dolu dolu soluduğu anlar arasında, oyunlarının basın gecelerinde seyirciyi selamlamak için sahneye çıktığı anlar da vardı kuşkusuz. Sahneye çağrıldığı zaman yerinden hızla kalkışında, zarif adımlarla ilerleyişinde, sahnedeki ince uzun görüntüsünü mutlu, dingin bir gülümseyişle süsleyişinde, öncelikle, her oyunuyla olay yaratmış bir yazarın sahip olduğ[u] öz-güven yansırdı. Sanırım, uğradığı haksızlıkların sorumlularından, seyircisi ile bütünleşerek öç almanın keyfini de iyice çıkarırdı. (13) Bu çalışmada Oktay Arayıcı nın Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül ve Tanilli Dosyası (Geçit) adlı oyunları incelenecektir. Bu incelemede yazarın, Epik tiyatronun yadırgatma yönteminden ve Geleneksel tiyatronun göstermeci biçeminden nasıl yararlandığı gösterilmeye çalışılacaktır. Böylece, yazarın, Epik ve Geleneksel tiyatronun yadırgatma yönteminden yararlanarak ürettiği kendine özgü ironik bakış açısı ortaya konulacaktır. Çalışmamızın Epik ve Geleneksel Tiyatroda İroni ve Yadırgatma başlıklı birinci bölümünde önce ironi kavramının tanımı, kavramın doğuşundan günümüze kadar geçirdiği gelişimler ve değişimler kısaca gözden geçirilerek yapılacaktır. Daha sonra Epik ve Geleneksel tiyatroda yadırgatma yönteminin tanımı karşılaştırma yapılarak yapılacaktır. Çalışmamızın Oktay Arayıcı nın Oyunlarında Epik ve Geleneksel Tiyatrodan Yararlanma Biçimi ve Yadırgatma Yöntemi başlıklı ikinci bölümünde, Arayıcı nın Epik ve Geleneksel Tiyatro kaynaklarından nasıl yararlandığı, yadırgatma yönteminiini nasıl kullandığı ve oyunlarındaki ironi incelenecek. Arayıcı nın Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan 6

15 Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül ve Tanilli Dosyası adlı oyunlarında farklı ironik yaklaşımları olduğunu örneklerle göstermeye çalışacağım. Arayıcı nın Batı ve Türk tiyatrosundan yararlanırken kendine özgü bir ironi çeşitlemesi yarattığını, her oyununda farklı örnekler ve farklı biçimlerde bu ironinin görülebileceğini bu bölümde ortaya koymaya çalışacağım. Arayıcı, Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi adlı oyununu izleyici için kurulmuş bir halk mahkemesi olarak kurgulamış ve böylece, oyun içinde oyun kurgusu ile yadırgatma yönteminden yararlanmıştır. Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası adlı oyununda Arayıcı, Geleneksel tiyatronun göstermeci biçeminden yararlanmış ve bu sayede trajik ve komik etkileri bir araya getirerek ironi yaratmıştır. Arayıcı nın Rumuz Goncagül adlı oyununun şakalı, hoşgörülü, günümüze uyarlanmış bir ortaoyunu olduğunu söyleyebiliriz. Arayıcı nın bu üç oyununda da yadırgatma yöntemini kullandığını ve Geleneksel tiyatronun anlatım özelliklerinden yararlandığını söyleyebiliriz. Tanilli Dosyası (Geçit) adlı oyunu ise farklı özellikler gösteren bir oyundur. Tanilli Dosyası (Geçit) de yadırgatma yöntemi kullanılmamakta, illüzyon yaratılmaktadır. Belgesel oyun olarak niteleyebileceğimiz bu oyunda, Server Tanilli nin gerçek hayat hikayesi oyunlaştırılmıştır. Çalışmamızın, Yılları Arasında Türk Tiyatrosunda İroni ve Oktay Arayıcı başlıklı üçüncü bölümünde, Arayıcı nın çağdaşı yazarlarla karşılaştırma yapılacaktır. Epik ve Geleneksel tiyatronun göstermeci biçeminden yararlanarak oyunlar yazan, Haldun Taner in, Turgut Özakman ın ve Ferhan Şensoy un oyunları ile Aziz Nesin in öykülerinden uyarlanarak sahnelenen oyunlar, Arayıcı nın oyunları ile aynı gelenek içinde değerlendirilebilir yıllarında yazılan oyunlarda konu seçiminde de 7

16 ortak yönelimler bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu bölümünde, önce Arayıcı nın oyunlarını yazdığı dönemde yapıtlar veren diğer yazarların konu seçimlerindeki ortak yönelimleri Arayıcı nın oyunlarının konusu ile karşılaştıracağım. Daha sonra Arayıcı nın kendine özgü bir ironik bakışının olup olmadığını diğer yazarların oyunlarında ortaya çıkan ironi ile karşılaştıracağım. Böylece Arayıcı nın Türk tiyatrosundaki yeri ve önemi de irdelenmiş olacaktır. Oktay Arayıcı nın, Dışarda Yağmur Var, Kondulu Hayriye, Fehime Aramızda ve Tatlı Su Balıkları adlı oyunları yayınlanmamış olduğu için onlara ulaşılamadığından bu çalışmanın kapsamına alınmadılar. Ayrıca bu çalışmada, Arayıcı nın oyun yazarı olarak Türk tiyatrosuna katkısı irdeleneceğinden, senaryolar da çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Oktay Arayıcı hakkında yapılmış birkaç incelemeden biri Yusuf Sağlam ın Oktay Arayıcı nın Oyunlarında Geleneksel Tiyatro Öğeleri adlı kitabıdır. Bu kitapta Sağlam, Arayıcı nın oyunlarındaki geleneksel öğeleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Fakat bu kitapta, oyun içi çözümlemeler ağırlık kazandığından, Arayıcı nın Epik ile Gelenekseli hangi noktalarda birleştirdiği konunun kapsamına alınmamıştır. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü nün Oktay Arayıcı İçin adıyla yayınladığı kitapta, Oktay Arayıcı hakkında yazılmış makaleler toplanmıştır. Bu makaleler içinde Arayıcı nın oyunlarındaki Epik ve Geleneksel özellikler üzerinde duranlar olmakla birlikte bu çalışmalar da kapsamlı analizler içermemektedir. Oktay Arayıcı nın oyunlarında yadırgatma yöntemini irdelemek için Bertolt Brecht in, Hurda Alımı Sosyalist Açıdan Bir Sanat Kuramı, Sosyalist 8

17 Gerçekçilik ve Toplum ile Tiyatro İçin Küçük Organon adlı kitaplarındaki düşünceleri Epik tiyatro için temel alınacaktır. Geleneksel tiyatrodaki yadırgatma yönteminin ve göstermeci biçeminin Arayıcı nın oyunlarında kullanılma biçimini irdelemek içinse Metin And ın ve Cevdet Kudret in Geleneksel tiyatroyla ilgili çalışmaları temel kaynaklar olarak kullanılacaktır. Sevda Şener in, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı ile Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitapları ile Beliz Güçbilmez in Modern Sonrası Tiyatroda İroni ve Bir Örnek Olarak Tom Stoppard Tiyatrosu adlı doktora tezi, Robert Boies Sharpe nin İrony in the Drama (Tiyatroda İroni) adlı kitabı ve Ernst Behler in Irony and the Discourse of Modernity (İroni ve Çağdaşçıllık Tartışması) adlı kitabı Oktay Arayıcı nın oyunlarında kendine özgü bir ironi yaratıp yaratmadığını irdelemek için temel kaynaklar olarak kullanılacaktır. Oktay Arayıcı yı, sanatını gerçekleri göstermek ve böylece dünyayı değiştirmek adına kullanmış bir yazar olarak değerlendirebiliriz. Oyunları, toplum yaşamındaki çelişkileri ironik bir tutumla sergilemektedir. Oyunlarda, toplumun, ekonomik, sosyal ve psikolojik tahlili yapılır. Çünkü Arayıcı, kendisini, topluma karşı sorumlulukları olan bir yazar olarak görmüştür. Oktay Arayıcı nın Türk tiyatrosundaki yeri, tiyatromuza katkısı ve önemi, oyunların irdelenmesi ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. 9

18 BÖLÜM 1 EPİK VE GELENEKSEL TİYATRODA İRONİ VE YADIRGATMA Oktay Arayıcı nın oyunlarında Epik ve Geleneksel tiyatronun yadırgatma etkisi ile anlatım özelliklerini görmek mümkündür. Yadırgatma yönteminin, yazar, seyirci ve oyuncu açısından ironi üretecek biçimde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle, tezin bu bölümünde öncelikle ironinin ne anlama geldiği irdelenecek, daha sonra yadırgatma yönteminin Epik ve Geleneksel tiyatroda kullanım özellikleri tartışılacaktır. Yadırgatma etmeninin Epik ve Geleneksel tiyatrodaki kullanımlarının tam anlamı ile örtüşmediği, amaç farkı olduğu bu bölümde gösterilmeye çalışılacaktır. Kurgu kalıpları ve yöntemlerinin, komedi üretme kalıpları ile düşünce üretme ve bilinçlendirme biçimlerinin bu iki tiyatro anlayışında bazı farklılıklar gösterdiği de bu bölümde gösterilmeye çalışılacaktır. Böylece, Oktay Arayıcı nın hangi açılardan Epik tiyatro anlayışına, hangi açılardan Geleneksel tiyatro anlayışına yaklaştığı ve bunu yaparken oyunlarında kendine özgü bir ironik bakış geliştirip geliştirmediği incelenecektir. 10

19 A. İroni Nedir? İroni kavramını tanımlayabilmek için kavramın doğuşundan günümüze kadar geçirdiği gelişimleri ve değişimleri gözden geçirmek gerekir. Bu tezde Oktay Arayıcı nın oyunlarında Epik tiyatro ve Geleneksel tiyatro öğelerinin ironik bir yaklaşımla kullanıldığı tartışılacağından, ironi kavramının irdelenmesine sınırlı ölçüde yer verilecektir. Bu nedenle, bu bölümde ironi kavramı genel özellikleri ile ele alınacaktır. İroni kavramı, doğuşundan günümüze kadar, pek çok anlam değişimine uğramış, gelişmiş ve birçok incelemecinin yeniden tanımlamalarıyla anlamı genişletilmiştir. Tarih içinde her ne kadar değişik formlarla ortaya çıkmış olsa da genel anlamda bazı özelliklerinin değişmediğini söyleyebiliriz. İroni incelemeleri genellikle Sokrates e özgü ironinin incelemesi ile başlar. Sokrates e özgü ironi, bir konuşma hilesi olarak değerlendirilir. Quintilian, Sokrates in bütün yaşamının ironik bir renk taşıdığını çünkü hayatı boyunca başkalarının bilgeliklerine duyduğu merakın içinde kaybolmuş cahil insanı oynadığını belirtir (Behler 77-78). Quintilian, ironinin, konuşmacının niyeti ile asıl söyledikleri arasındaki farktan ortaya çıktığını belirtiyor (Behler 77). Bu tür ironi konuşma hüneri olarak tanımlanır ve Quantilian, bunun en iyi uygulayıcısı ve yaratıcısı olarak Sokrates e gönderme yapar. Konuşma hüneri olarak ironi, konuşmacının karşısındaki kişiyi överek, eleştirmesi ve suçlaması, dolayısıyla kandırması anlamına gelmektedir. Sokrates in konuşma hünerindeki ironik tutumunun yalnızca kandırmak değil, aynı zamanda karşısındakini doğru olana yöneltmek 11

20 olduğunu göz önüne aldığımızda, Sokrates e özgü ironinin aynı zamanda alçakgönüllülüğün ifadesi olduğunu da söyleyebiliriz. Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabında oyun kişisinin, seyircinin bildiği halde kendinin bilmediği bir gerçek hakkında yanılgıya düşmesi anlamında ironinin hem dramatik hem de komik olarak kullanıldığını ve tiyatroda ironinin seyirciyi üstün konuma getirdiğini belirtir (159). Şener, tiyatroda ironinin, umulanın ya da kastedilmiş olanın tersinin gerçekleşmesi ve bu yüzden oyun kahramanının zor duruma düşmesini anlattığını, trajik ironinin ise, kahramanın, kendi yıkımından sorumlu olması ve yazgının değişmezliği olarak tanımlandığını belirtir (159). Oyun kahramanı, bilmeden bir hata yapıp kendi yıkımını hazırladığında, bundan sorumlu olduğunu bilememesi ile ironi yaratılırken aynı zamanda yazgının değişmezliği mesajı da verilerek yaşam ironisine dikkat çekilir. Bu konuyla ilgili olarak Beliz Güçbilmez, Modern Sonrası Tiyatroda İroni ve Bir Örnek Olarak Tom Stoppard Tiyatrosu başlıklı doktora tezinde şöyle söylüyor: İroni, kullanıldığı her yerde bir tür karşıtlığı içerir ama etkisi ancak iki karşıt duygunun yan yana gelmesiyle açığa çıkar: acı çekme ve gülme. Bir durum ya da olay aynı anda hem acıklı, hem komik olduğunda ironinin kuralları işlemeye başlamış demektir. Acı çekme ve gülme etkilerinin aynı anda gündeme gelebilmesi için, ironi ile karşılaşan kişinin acı çekecek denli [...] özdeşleşmiş, gülebilecek kadar uzaklaşmış olması gerekmektedir. (I) Güçbilmez, ironinin etkisinin aynı anda hem duygusal hem de düşünsel olduğundan, kavramın, bir iç çelişkiyi ve bağlantılı olarak bazı belirsizlikleri içinde barındırdığını söyler (I). Yaşamın kendi iç ironisi bu çelişkinin 12

21 kaynağını oluşturur. İnsanın bilmeden kendi sonunu hazırlamasının nedenini bilemeyiz ya da az çok biliriz ki bu da bilme ile bilememe arasındaki çelişkiyi gösterir. Oyun kahramanının bildiğini sandığı halde bilememesi, yaşamın iç çelişkisine işaret ederken, seyircinin de gülme ile acıma arasında kalması, oyun kahramanı gibi yaşamın çelişkisi karşısında ironik bir konumda yer almasına neden olur. Antik Yunan dan modern sonrasına kadar dramatik ironinin evrimi geniş bir inceleme konusu oluşturmaktadır. Genel izlenimlerden yola çıkılacak olursa ironinin, Antik Yunan da, romantik dönemde, modern dönemde ve modern sonrası dönemde kavram olarak farklı anlamları içerdiği görülebilir. Beliz Güçbilmez, dramatik ironi teriminin Connop Thirlwall ın 1833 de yazdığı Sophokles İronisi Üzerine adlı makalesi ile doğduğunu belirtmektedir (12). Thirlwall, ironiyi, hem dramatik metne özgü hem de ironinin dramatik bir biçimi olarak kullanmış, söz ironisi, pratik ironi ve diyalektik ironi olmak üzere üç tür ironi tanımlaması yapmış (Güçbilmez 13). Söz ironisi, konuşmacının düşüncesi ile konuştukları arasında karşıtlık yaratması ya da kullandığı sözcüklerle ifade edilmek istenen düşünce arasında uçurum yaratılması olarak tanımlanıyor. Pratik ironi, Thirlwall ın tanımına göre beklenen ile gerçekleşen arasındaki çatışmadır. Diyalektik ironi ise ironik tavır olarak açıklanmaktadır. Güçbilmez, Thirlwall ın makalesinde ironinin, eserin çeşitli bölümlerinde kullanılan bir araç değil, esere asıl rengini veren başat ve kuşatıcı öğe olarak tanımlandığını fakat diyalektik ironinin tanımının yeterince aydınlatıcı yapılmadığını belirtir (13). Bu durumda dramatik metne özgü ironi, anlatılan öykünün dramatik özelliği, 13

22 ironinin dramatik biçimi ise anlatma biçimi olarak dramatik ironiyi kullanma hüneri şeklinde açıklanabilir. Sophokles in eserlerinde Thirlwall ın ironi tanımlarının örneklerini görebiliriz. Sophocles in Kral Oedipus u, ironi incelemelerinin önde gelen inceleme konularından biri olmuştur. Robert Boies Sharpe, Sophocles in Kral Oidepus u ile ilgili olarak, bilmeden babasını öldüren ve yine bilmeden annesi ile evlenen kahramanının bilinçsizliğinin kalbi incitici dramatik ironi olduğunu söylemektedir (100). Kahramanın bilmediği gerçekleri seyircinin bilmesi dramatik ironinin ortaya çıkmasını sağlar. Kahramansa gerçeklerin neler olduğunu yavaş yavaş öğrenecektir. Sophokles in, tragedyalarını yazarken, büyük ölçüde çifte anlamlı sözcüklere yer vermesi sözel ironi olarak değerlendirilmiştir. Sharpe, çifte anlamlı sözcüklerin aslında hangi gerçeğe işaret ettiğini kahramanın bilmemesi ve seyircinin daha fazla bilgiye sahip olmasını ironinin dildeki ikinci katmanını ortaya çıkardığına dikkat çekmektedir ( ). Yazarın, oyunlarının başında yarattığı durumlarla, bazı gerçeklerin görülmesini engellemesi ve oyunun sonuna doğru seyircinin gerçeklerin neler olduğunu yavaş yavaş anlaması Sophokles e özgü ironinin ikinci özelliği olarak değerlendiriliyor. Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabında, tragedyalarda kullanılan ironi ile ilgili olarak şunları söyler: Olayların ironik (tersinlemeli) bir anlam taşıması, Antik Yunan tragedyalarında çok sık rastlanan bir anlatım ustalığıdır. İronik olay veya durum, görünen gerçeğin ötesinde, gizli anlamları anıştırması ile öykünün anlamını zenginleştirir. Seyircinin bu gizli gerçeği, baş oyun kişisinden önce fark etmesi, buna karşın, oyun 14

23 kişisinin bilmezlik içinde hatasını sürdürmesi ve yıkımını hazırlaması seyirciye bir anlayış üstünlüğü verir. İronik anlatım, seyircinin düşüncesini kurcalayan bir anlatım hüneridir. (35) Tragedya yazarları içinde ironiyi en etkili biçimde kullanan yazarın Euripides olduğu söylenmektedir (Behler 69). Ernst Behler, Friedrich Schlegel in ironi incelemelerinde Euripides in, Yunun edebiyatının genetic view (genetik fikrinin) temelini attığını söylemektedir (69). Bunun nedeni Euripides in ironiyi kullanım şekli ile ilgilidir. Euripides, ironiyi sadece teknik bir araç olarak kullanmakla kalmayıp bir yazar tutumuna ve bir yazarlık konumlanışına dönüştürmüştür (69). Behler e göre, Euripides iki yol görmüştür; prologlarda yenilik yapmak ve kader düşüncesini terk etmek (69). Euripides de Sophocles gibi çifte anlamlı sözcükler kullanır. Bunun yanı sıra kullandığı mitoslar yazdıklarının yeniden yorumlanabilmesi için özgürlük sağlar. Euripides, tragedya yazarı olarak kurduğu yapıyı kendi bozan bir yazar olarak, ironinin onun yazarlık konumlanışında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum Euripides in, ironi tarihi içinde, diğer tragedya yazarlarından farklı bir öneme sahip olmasını sağlamaktadır. Komedyada ironi, gülünç olanın taklit edilirken kusur üzerinde durulması ve bu kusura gülen insanların gülerken aynı duruma düşmekten korkmaları olarak değerlendirilebilir. Aristoteles, Poetika adlı yapıtında komedyayı şöyle tanımlamaktadır: Komedya, [...] ortalamadan daha aşağı olan karakterlerin taklididir; bununla birlikte komedya, her kötü olan şeyi de taklit etmez; tersine, gülünç olan ı taklit eder; bu da soylu olmayanın bir kısmıdır. Çünkü, gülünç olan ın özü, soylu olmayışa ve kusur a 15

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ Sayı 19 Hakemli Dergi İSTANBUL - 2011 Hakem Kurulu / Referees Commitee Nazan Aksoy, İstanbul Cem Pekman, İstanbul

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı: Erhan TUNA Ünvanı: Prof.Dr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 1988 Fakültesi Yüksek Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

Seçemediğimiz Zorunlu Arkadaşlarımız: Kardeşlerimiz 2013 / 2014 SAYI: 21. Haftanın Bazı Başlıkları

Seçemediğimiz Zorunlu Arkadaşlarımız: Kardeşlerimiz 2013 / 2014 SAYI: 21. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 21 Haftanın Bazı Başlıkları Seçemediğimiz Zorunlu Arkadaşlarımız: Kardeşlerimiz 14. Eko Okullar Ulusal Koordinatör Öğretmenler Semineri Bursa Kervansaray Otel de Gerçekleştirildi Tiyatro

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN OYUN METNİ BULMA REHBERİ

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN OYUN METNİ BULMA REHBERİ YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN OYUN METNİ BULMA REHBERİ Kemal ORUÇ * Bir tiyatro ekibi kurdunuz veya var olan ekibinizle yeni sezonda bir oyun sahnelemek istiyorsunuz. Bu sebeple de şartlarınıza uygun bir oyun

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI SENARYO YAZIMI KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI SENARYO YAZIMI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI SENARYO YAZIMI KURS PROGRAMI ANKAR A, 2012 KURUMUN ADI : Özel Pana Sinema Oyunculuk ve Spikerlik Kursu KURUMUN ADRESİ : Teşvikiye Cad. Nu:

Detaylı

Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi

Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi seyretmeye dayalı metinlerdir. Dünya edebiyatında tiyatronun

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

II) Hikâye Dışı düzlemi

II) Hikâye Dışı düzlemi HİKÂYE ETME DÜZLEMLERİ Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Günümüz edebiyat araştırmalarında yeni bir bilim anlayışının derin izleri vardır. Özellikle yapısal metin analizinde artık temel kavramlar görecelilik ve fonksiyon

Detaylı

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi)

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi) Brighton Ekolü İngiliz fotoğrafçı topluluğudur. Superpoze, yakın çekim, kamera hareketleri görülür. Konulu filmler yapmadılar. Görsel efektlere ve hilelere yer verdiler. Film d'art (yapımevi) Ünlü klasik

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel ve duygusal zekanın farklı işlevlerinin olduğu ve birbirlerinden ayrı çalışmadıkları son yıllarda yapılan psiko-fizyoloji ve beyin MR çalışmalarıyla açıklık kazandı. Bilişsel ve duygusal zekası

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Dr. Funda ÖZŞENER. fundaozsener@hotmail.com. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Funda ÖZŞENER. fundaozsener@hotmail.com. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkan Yrd. Dr. Funda ÖZŞENER fundaozsener@hotmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: İzmir 16.08.1969 İdari Görevleri: YYU Sinema Televizyon Bölümü Yrd. Doç. Dr. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Tanım Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI!

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! 51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NİN ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU Bu yıl 51.si düzenlenecek olan Uluslararası Antalya

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Aynur Ersoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi ersoy_a@ibu.edu.tr 1 Bilgi Elde Etmenin Temel Yolu Okuma Okuma,

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Yrd. Doç. Server ACİM İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Bir Besteci'nin Gözünden Özgür Yazılım ve Özgür Yaşam

Yrd. Doç. Server ACİM İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Bir Besteci'nin Gözünden Özgür Yazılım ve Özgür Yaşam Yrd. Doç. Server ACİM İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bir Besteci'nin Gözünden Özgür Yazılım ve Özgür Yaşam NOTA YAZISI Müziğin Kodları Kendine özgü bir kod sistemi olan, her işaretin bir anlamı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

Her güzelin bir kusuru var

Her güzelin bir kusuru var Her güzelin bir kusuru var Posted date: Ekim 30, 2012 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali kapsamında hazırladığı Her güzelin bir kusuru var

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI Yalan, insanları aldatmak amacı ile uydurulmuş kasıtlı davranış veya sözdür. Çocuğun yalana başvurması tıpkı yetişkin insanın yalana başvurması kadar kendini,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

MAYIS 2014 BÜLTENİ. Merhaba! Mayıs ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

MAYIS 2014 BÜLTENİ. Merhaba! Mayıs ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. MAYIS 2014 BÜLTENİ Merhaba! Mayıs ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DOĞUM GÜNLERİMİZ Şirinlerden Arda, Elif Sena ve Kerem

Detaylı

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Hükümeti tarafından

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı