OKTAY ARAYICI NIN OYUNLARINDA İRONİ ÇEŞİTLEMESİ REFİKA ALTIKULAÇ. Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKTAY ARAYICI NIN OYUNLARINDA İRONİ ÇEŞİTLEMESİ REFİKA ALTIKULAÇ. Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır"

Transkript

1 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü OKTAY ARAYICI NIN OYUNLARINDA İRONİ ÇEŞİTLEMESİ REFİKA ALTIKULAÇ Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Haziran 2003

2 Bu tezi okuduğumu, kapsam ve nitelik bakımından Türk Edebiyatında Master derecesi için yeterli bulduğumu beyan ederim. Prof. Talat Halman Tez Danışmanı Bu tezi okuduğumu, kapsam ve nitelik bakımından Türk Edebiyatında Master derecesi için yeterli bulduğumu beyan ederim. Prof. Dr. Nurhan Karadağ Tez Jürisi Üyesi Bu tezi okuduğumu, kapsam ve nitelik bakımından Türk Edebiyatında Master derecesi için yeterli bulduğumu beyan ederim. Prof. Dr. Ayşegül Yüksel Tez Jürisi Üyesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü nün onayı Prof. Dr. Kürşat Aydoğan Enstitü Müdürü

3 Bütün hakları saklıdır. Kaynak göstermek koşuluyla alıntı ve gönderme yapılabilir. Refika Altıkulaç

4 ÖZET Türk Tiyatrosunun önemli oyun yazarlarından biri olan Oktay Arayıcı, oyunlarında, Epik tiyatro ve Geleneksel tiyatrodaki yadırgatma yönteminden yararlanmıştır. Arayıcı nın Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül ve Tanilli Dosyası(Geçit) adlı oyunlarında yadırgatma yönteminin nasıl kullanıldığı, Epik ve Geleneksel tiyatronun özelliklerinden nasıl yararlandığı incelendiğinde yazarın, mesaja dikkat çekmek için Epik tiyatrodan, anlatıma tat katmak içinse Geleneksel tiyatronun anlatım özelliklerinden yararlandığı görülebilir. Oktay Arayıcı nın kendine özgü bir ironik bakış açısının olduğunu söyleyebiliriz. Yazarın oyuna yaklaşımında, oyuncunun rolüne yaklaşımında ve seyircinin oyuna yaklaşımında, ironinin ortaya çıktığını görebiliriz. Oktay Arayıcı, oyunlarında ciddi ve kesin mesajlar vermekle birlikte, yaklaşımı hoşgörülü ve insanidir. Oyunlardaki eleştiri, yaşam koşullarına yöneliktir. Oyun kişilerinin bilmeden hatalar yapmaları ise hoşgörülebilir insani zaaflar olarak verilmektedir. Bu nedenle yazarın, hoşgörülü ve şakalı bir ironi anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular, Epik tiyatro anlayışına göre seyirciye kesin mesajlar iletmekle birlikte, Geleneksel tiyatronun alaycı, şakacı ve oyunsu tavrı ile rollerine yaklaştıklarından ironinin ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar. Oktay Arayıcı nın oyunlarında seyirci, bilme ile bilememe, farkında olma ile olamama arasında ironik bir konumda bırakılır. Seyirci, mesajı alır belki de alamaz ve ikircikli kalır ya da oyun olarak algılamakla yetinir. Bu durum her oyunda farklı bir ironik durumun ortaya çıkmasına neden olur. Oktay Arayıcı nın, yazarı, seyirciyi ve oyuncuyu içine alan ve her oyununda farklı biçimlerde ortaya çıkan bir ironi anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Epik tiyatrodan ve Geleneksel tiyatrodan yararlanma biçiminin çağdaşları ile benzer özellikler taşıdığını da söyleyebiliriz. Anahtar sözcükler: Epik Tiyatro, Geleneksel Tiyatro, İroni, Yadırgatma. iii

5 ABSTRACT Oktay Arayıcı, who is one of the important playwrights of the Turkish Theatre, makes use of the defamiliarism method of Epic theatre and Traditional theatre in his plays. If we study the use of this method of defamiliarism in his plays entitled Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül and Tanilli Dosyası (Geçit), we find out that he utilizes Epic Theatre s characteristics to attract attention to his message and he employs Traditional theatre s characteristics to enrich his narration. We can say that Oktay Arayıcı has his own ironic point of view. The playwright s approach to the play, the actors approach to their roles and the audience s approach to the play create a sort of irony. Oktay Arayıcı conveys serious and clear messages in his plays. In addition, his approach is tolerant and humane. In his plays, his criticism is relevant to social problems. The heroes of the plays can be tolerant and we may think that it is the humane weakness. Therefore, we can assert that the author has an understanding of irony that is humorous and tolerant. In Epic theatre the message is taken very seriously. The players convey a message that is serious and clear. On the other hand, Traditional theatre approaches life humorously and players create the irony. In Oktay Arayıcı s plays, the audiences are usually in an ironic position in which they are neither fully aware nor fully unaware of what is happening. They might receive the message or not. They may hesitate or content theirselves with perceiving the play. This situation causes a different ironic situation in each of his plays. Oktay Arayıcı has a different understanding of irony in his plays. In addition he has some characteristics similar to his contemporaries in terms of his a different use of Epic and Traditional theatre. Keywords: Epic theatre, Traditional theatre, İrony, Defamiliarism iv

6 TEŞEKKÜR Tez çalışmamın her aşamasında benden yardımını esirgemeyen, kitaplarını ve zamanını benimle paylaşan, tanımakla kendimi şanslı saydığım danışmanım Prof. Dr. Sevda Şener e, iyimserliği, çalışkanlığı ve hoşgörüsü ile bana her zaman örnek olan Prof. Talât Sait Halman a, tiyatro ile ilgili bir tez çalışmak konusunda ne zaman endişeye kapılsam beni cesaretlendiren hocam Dr. Süha Oğuzertem e, tez yazma sürecindeki tüm çekilmezliğime sabırla katlanan aileme ve özellikle de benim her sıkıntımı paylaşan anneme teşekkür ederim. v

7 İÇİNDEKİLER Özet iii Abstract iv Teşekkür v İçindekiler vi Giriş: Sözünü Bitiremeden Giden Oyun Yazarı: Oktay Arayıcı. 1 I. Epik ve Tiyatroda İroni ve Yadırgatma A. İroni Nedir? B. Yadırgatma Nedir? Yadırgatma Yönteminde Amaç Farkı Kurgu Kalıpları ve Yöntemleri Komedi Üretme Kalıpları ile Düşünce Üretme ve Bilinçlendirme II. Oktay Arayıcı nın Oyunlarında Epik ve Geleneksel Tiyatrodan Yararlanma Biçimi ve Yadırgatma Yöntemi A. Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi nde Yazarın Seçimi Yazarın Tezi ve Yöntemi Seyirciye Verilen Aktif Görev Oyunun İletisine Uygun Yapı Kurgulamak.. 54 B. Kurban, Kahraman, Seferi Ramazan Bey Oyunun Yapısı ve Mesajı Neden Komik? Neden Trajik? C. Şakalı, Hoşgörülü Bir Oyun:Rumuz Gocagül Çağdaş Bir Ortaoyunu Denemesi Komedi Üreten İroni vi

8 D.Politik Tiyatro ve Tanilli Dosyası (Geçit) III Yılları Arasında Türk Tiyatrosunda İroni ve Oktay Arayıcı A. Konu Seçiminde Ortak Yönelimler B. İroni ve Esnek Mesafe Oktay Arayıcı ve Esnek Mesafe Oktay Arayıcı nın Kendine Özgü İronisi Var mı?. 126 Sonuç Seçilmiş Bibliyografya Özgeçmiş vii

9 Giriş Sözünü Bitiremeden Giden Oyun Yazarı: Oktay Arayıcı Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından biri olan Oktay Arayıcı nın oyunları hakkında yeterince inceleme yapılmamıştır. Bu durum yazarın, Türk tiyatrosundaki yerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu tezde Arayıcı nın Türk Tiyatrosuna katkılarını saptamaya çalışacağım. Arayıcı nın oyunlarında, yerel ve evrensel öğeler iç içedir. Epik Tiyatro anlayışının, Türk oyun yazınını etkilemiş olmasına karşın geleneksel tiyatronun içerdiği ve bugünün tiyatrosu için de geçerli olacak öğelerin yeterince dikkate alınmadığını biliyoruz. Oktay Arayıcı, oyunlarında, Geleneksel ve Epik öğelerden yararlanarak, kendine özgü bir ironik bakış açısı yaratmayı başarmıştır. Arayıcı nın oyunlarının, çağdaş Türk tiyatrosuna katkısı bu özelliğinde aranabilir. Oktay Arayıcı nın yaşam öyküsü hakkında kapsamlı bilgiler bulunmamakla birlikte Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümünün hazırladığı Oktay Arayıcı İçin adlı kitapta yazarın yaşam öyküsüne ışık tutan bilgiler bulunmaktadır. Kendi daktilosundan yazarlık serüveni başlıklı bölümde Arayıcı, kendi yaşam öyküsünü anlatıyor. Ayrıca, Hülya Nutku nun Yaşam Öyküsünün Işığında Gelenekselden Bugüne 1

10 Arayışın Ustası:Oktay Arayıcı yazısından da Arayıcı nın yaşam öyküsü hakkında bilgi edinebiliriz. Oktay Arayıcı, 12 Şubat 1936 yılında Rize de doğmuş. Eski bir kaptan olan babası Nurullah Arayıcı, serüvenci yaşayışı yüzünden, uzun yıllar Karadeniz ve Akdeniz de taşımacılık yapmış ve bir gün motorunu, Patras ta satarak, baba ocağına dönmüş. Annesi Hikmet ise, Oktay Arayıcı nın tanımıyla, eski ve yeni yazıyı bilen, iyi yetişmiş bir kadındır. Oktay Arayıcı, ailenin üçüncü ve sonuncu çocuğudur. Onun, okul öncesi dönemden hatırladığı şeyler arasında, masal dinleme, kendi deyimiyle anlattırı dinleme vardır. Bu yüzden kış gecelerinde komşu evlerini dolanıp dururmuş. On yaşındayken, bademciklerinin alınması için İstanbul a gönderilince, Karagöz le karşılaşmış. Bu karşılaşma onun için ilginç ve etkili olmalı ki, iki yıl sonra evlerinin bahçesinde perde kurup, arkadaşlarına Karagöz oynatmış. Ortaokulda iken iyi bir öğrenci olduğunu söyleyen Arayıcı, okul kütüphanesindeki Milli Eğitim Bakanlığı nın klasiklerinin kendisi için derslerden daha ilgi çekici olduğunu söylüyor. Rize de lise olmadığı için Ağabeyi Trabzon lisesinde okumaktadır. Arayıcı ortaokulu bitirdiğinde, memuriyete başlamış olan babası, iki çocuğunu birden dışarıda okutabilecek güçte olmadığından onu, Malatya daki bir akrabasının yanına gönderir. Bu yolculuk ve Malatya da geçirdiği sekiz ay, onu, Karadeniz inkine pek benzemeyen Anadolu gerçeğiyle yüz yüze getirir. Ertesi yıl, Rize de lise açılınca, öğrenimine bir yıl ara vererek, ikinci sınıftan itibaren, Rize de eğitimine devam eder. O yıllarda şiir ve hikayeye yönelik denemler yapmakta, okul gazetesini çıkarmakta, oyunlar sahnelemektedir. Yine bu yıllarda, tatil 2

11 aylarında, Çay Fabrikasında, mevsimlik işçi olarak da çalışır de, iki arkadaşıyla birlikte, pek uzun ömürlü olmayan Bomba adlı haftalık mizah gazetesini çıkarmıştır. Hülya Nutku, bu derginin çıkarılmasından üç ay sonra mahkeme kararıyla kapatıldığını ve yazarın altı ay hapis cezasına çarptırıldığını ama bu cezanın tecil ettirildiğini söylüyor (126) da liseyi bitiren Arayıcı, aynı yıl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girer. Üniversitede, Talebe Birliğine bağlı, Gençlik Tiyatrosu na katılır. Daha sonraki yıllarda, bu amatör tiyatroda, yöneticilik ve yönetmenlik yapmış ve toplulukla birlikte, yurt içinde ve dışında turnelere çıkmış, şenliklere katılmıştır. Öğrencilik yıllarında Varlık dergisinde ilk şiirlerini yayınlatır da Gel Nişanlanalım adlı ilk film senaryosunu yazar, ancak bu senaryo sansüre takılır. Oktay Arayıcı, 1960 da, tek perdelik ilk oyununu, Dışarda Yağmur Var ı yazar ve Gençlik Tiyatrosu nda sahneye koyar de yüksek öğrenimini tamamlayan Arayıcı nın aynı yıl yazdığı bir film senaryosu Merkez Film Kontrol Komisyonunca sakıncalı bulunur ve onaylanmaz. Arayıcı, yılları arasında askerliğini yapar de, Cahit Atay ın Sultan Gelin adlı oyununa bağlı bir dramaturji çalışması niteliği taşıyan ve İzmit te, Good-Year lastik fabrikasındaki grevi içeren, Kondulu Hayriye adlı oyunu, İzmit Şehir Tiyatrosu nda, seyirci önüne çıkarılma aşamasındayken, valilikçe yasaklanır yıllarında, Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından düzenlenen, Uluslararası Kültür Şenliklerini yönetir yılında program yazarı olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna girer ve 1981 e kadar hizmet verdiği bu kurumda, çeşitli programlara yapımcı imzası atar. İzmir ve Ankara radyolarında 3

12 program, İstanbul Radyosu nda, kültür ve eğitim müdürlükleri yapar. Arayıcı bu çalışmalarında, yasal dayanağını 1961 Anayasası ndan alan özerk ve çağdaş bir yayın düzeni için çaba harcadığını belirtiyor da Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası adlı Seyirlik Komedya yı yazan Arayıcı, TRT nin açtığı yarışmada, jüri tarafından övgüye değer bulunur. Bu oyun 1971 de, Ankara Sanat Tiyatrosu nda, Ergin Orbey in yönetiminde sahnelenmiş ve Sıkıyönetimce yasaklanmıştır. Ankara Sanatseverler Derneği ise, oyunu, Mikadonun Çöpleri ile birlikte yılın en iyi oyunu seçerek onu Melih Cevdet Anday la ortaklaşa ödüllendirmiştir yılları arasında oyun, İstanbul Şehir Tiyatrosu nda, Başar Sabuncu yönetiminde sahnelenmiş, bir yıl süreyle afişte kalmış de Cumhuriyet gazetesinin açtığı, Ulusal Kurtuluş Savaşı konulu film senaryosu yarışmasında, İkinci Hedef adlı senaryosuyla Yunus Nadi birincilik ödülünü Güngör Dilmen in Anzavur adlı senaryosuyla paylaşarak alır. Aynı yıl Semiha Buhara ile evlenir. Oktay Arayıcı, yıllarında kabare türünde skeçler yazar yılları arasında seyirlik tragedya olarak nitelendirdiği Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi adlı oyununu yazar. Bu oyun, 1978 de, Devlet Tiyatrosu nda, Can Gürzap yönetiminde sahnelenir. Türk Dil Kurumu ve Avni Dilligil ödüllerini kazanır. Arayıcı, 1977 de, bir ortaoyunu denemesi olarak nitelendirdiği Rumuz Goncagül adlı oyunu yazar tiyatro sezonunda, Rutkay Aziz yönetiminde Ankara Sanat Tiyatrosu nda izleyici önüne çıkar. Aynı sezon Ankara Sanat Kurumu ndan Yılın Oyunu ödülünü alır. 4

13 Oktay Arayıcı, 1978 de televizyon için, At Gözlüğü adlı film senaryosunu yazar. Bu senaryo, Yusuf Kurçenli yönetiminde çekilerek ekrana getirilir ve kamuoyunda geniş bir tartışmaya yol açar. Kurçenli nin filmi, TRT Muhabirleri Derneği tarafından yılın en başarılı yerli yapımı seçilerek ödüllendirilir. Bu filmde yazar, tüketimi tahrik eden reklam piyasasını eleştirmiştir (128) yıllarında, Server Tanilli nin yaşamından yola çıkarak, yakın geçmişin yaşanılmış olaylarını irdeleyen, Geçit adını verdiği oyununu yazar. Bu oyun daha sonra Tanilli Dosyası (Geçit) adıyla yayınlanmıştır. Hülya Nutku, Arayıcı nın bu oyunu, daha sonra romanlaştırmak istediğini ama bunu yapamadan öldüğünü belirtmektedir (129) de TRT den uzaklaştırılan Arayıcı, devlet hizmetinden istifa eder de, Babalar adlı kabare oyununu yazar. 21 Ocak 1985 tarihinde İstanbul da ölür. Hülya Nutku, Oktay Arayıcı nın tamamlanmamış, Fehime Aramızda ve Tatlı Su Balıkları adlı iki oyunu daha olduğunu belirtiyor. Ayşegül Yüksel, Oktay Arayıcı: Tiyatroda Yeni Arayışların Yazarı başlıklı yazısında Oktay Arayıcı nın 1970 lerde Türk tiyatrosunun rengini, dokusunu belirleyen birkaç yazardan biri olduğunu belirtmektedir (8). Arayıcı, Vasıf Öngören, Sermet Çağan, Güner Sümer ve Asaf Çiyiltepe ile aynı kuşaktandır. Yüksel, bu değerli yazarları on-on beş yıllık bir süre içinde, birbiri ardına kaybetmemizi, Türk tiyatrosu adına büyük bir kayıp olarak değerlendirmektedir (8). Bu yazarların yıllarında edindikleri birikimleri 1980 yıllarına taşıyamamalarını bir talihsizlik olarak değerlendirmektedir (8). Yüksel, yazarın en mutlu anlarını şöyle anlatıyor: 5

14 Yaşamı en dolu dolu soluduğu anlar arasında, oyunlarının basın gecelerinde seyirciyi selamlamak için sahneye çıktığı anlar da vardı kuşkusuz. Sahneye çağrıldığı zaman yerinden hızla kalkışında, zarif adımlarla ilerleyişinde, sahnedeki ince uzun görüntüsünü mutlu, dingin bir gülümseyişle süsleyişinde, öncelikle, her oyunuyla olay yaratmış bir yazarın sahip olduğ[u] öz-güven yansırdı. Sanırım, uğradığı haksızlıkların sorumlularından, seyircisi ile bütünleşerek öç almanın keyfini de iyice çıkarırdı. (13) Bu çalışmada Oktay Arayıcı nın Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül ve Tanilli Dosyası (Geçit) adlı oyunları incelenecektir. Bu incelemede yazarın, Epik tiyatronun yadırgatma yönteminden ve Geleneksel tiyatronun göstermeci biçeminden nasıl yararlandığı gösterilmeye çalışılacaktır. Böylece, yazarın, Epik ve Geleneksel tiyatronun yadırgatma yönteminden yararlanarak ürettiği kendine özgü ironik bakış açısı ortaya konulacaktır. Çalışmamızın Epik ve Geleneksel Tiyatroda İroni ve Yadırgatma başlıklı birinci bölümünde önce ironi kavramının tanımı, kavramın doğuşundan günümüze kadar geçirdiği gelişimler ve değişimler kısaca gözden geçirilerek yapılacaktır. Daha sonra Epik ve Geleneksel tiyatroda yadırgatma yönteminin tanımı karşılaştırma yapılarak yapılacaktır. Çalışmamızın Oktay Arayıcı nın Oyunlarında Epik ve Geleneksel Tiyatrodan Yararlanma Biçimi ve Yadırgatma Yöntemi başlıklı ikinci bölümünde, Arayıcı nın Epik ve Geleneksel Tiyatro kaynaklarından nasıl yararlandığı, yadırgatma yönteminiini nasıl kullandığı ve oyunlarındaki ironi incelenecek. Arayıcı nın Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Seferi Ramazan 6

15 Bey in Nafile Dünyası, Rumuz Goncagül ve Tanilli Dosyası adlı oyunlarında farklı ironik yaklaşımları olduğunu örneklerle göstermeye çalışacağım. Arayıcı nın Batı ve Türk tiyatrosundan yararlanırken kendine özgü bir ironi çeşitlemesi yarattığını, her oyununda farklı örnekler ve farklı biçimlerde bu ironinin görülebileceğini bu bölümde ortaya koymaya çalışacağım. Arayıcı, Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi adlı oyununu izleyici için kurulmuş bir halk mahkemesi olarak kurgulamış ve böylece, oyun içinde oyun kurgusu ile yadırgatma yönteminden yararlanmıştır. Seferi Ramazan Bey in Nafile Dünyası adlı oyununda Arayıcı, Geleneksel tiyatronun göstermeci biçeminden yararlanmış ve bu sayede trajik ve komik etkileri bir araya getirerek ironi yaratmıştır. Arayıcı nın Rumuz Goncagül adlı oyununun şakalı, hoşgörülü, günümüze uyarlanmış bir ortaoyunu olduğunu söyleyebiliriz. Arayıcı nın bu üç oyununda da yadırgatma yöntemini kullandığını ve Geleneksel tiyatronun anlatım özelliklerinden yararlandığını söyleyebiliriz. Tanilli Dosyası (Geçit) adlı oyunu ise farklı özellikler gösteren bir oyundur. Tanilli Dosyası (Geçit) de yadırgatma yöntemi kullanılmamakta, illüzyon yaratılmaktadır. Belgesel oyun olarak niteleyebileceğimiz bu oyunda, Server Tanilli nin gerçek hayat hikayesi oyunlaştırılmıştır. Çalışmamızın, Yılları Arasında Türk Tiyatrosunda İroni ve Oktay Arayıcı başlıklı üçüncü bölümünde, Arayıcı nın çağdaşı yazarlarla karşılaştırma yapılacaktır. Epik ve Geleneksel tiyatronun göstermeci biçeminden yararlanarak oyunlar yazan, Haldun Taner in, Turgut Özakman ın ve Ferhan Şensoy un oyunları ile Aziz Nesin in öykülerinden uyarlanarak sahnelenen oyunlar, Arayıcı nın oyunları ile aynı gelenek içinde değerlendirilebilir yıllarında yazılan oyunlarda konu seçiminde de 7

16 ortak yönelimler bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu bölümünde, önce Arayıcı nın oyunlarını yazdığı dönemde yapıtlar veren diğer yazarların konu seçimlerindeki ortak yönelimleri Arayıcı nın oyunlarının konusu ile karşılaştıracağım. Daha sonra Arayıcı nın kendine özgü bir ironik bakışının olup olmadığını diğer yazarların oyunlarında ortaya çıkan ironi ile karşılaştıracağım. Böylece Arayıcı nın Türk tiyatrosundaki yeri ve önemi de irdelenmiş olacaktır. Oktay Arayıcı nın, Dışarda Yağmur Var, Kondulu Hayriye, Fehime Aramızda ve Tatlı Su Balıkları adlı oyunları yayınlanmamış olduğu için onlara ulaşılamadığından bu çalışmanın kapsamına alınmadılar. Ayrıca bu çalışmada, Arayıcı nın oyun yazarı olarak Türk tiyatrosuna katkısı irdeleneceğinden, senaryolar da çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Oktay Arayıcı hakkında yapılmış birkaç incelemeden biri Yusuf Sağlam ın Oktay Arayıcı nın Oyunlarında Geleneksel Tiyatro Öğeleri adlı kitabıdır. Bu kitapta Sağlam, Arayıcı nın oyunlarındaki geleneksel öğeleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Fakat bu kitapta, oyun içi çözümlemeler ağırlık kazandığından, Arayıcı nın Epik ile Gelenekseli hangi noktalarda birleştirdiği konunun kapsamına alınmamıştır. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü nün Oktay Arayıcı İçin adıyla yayınladığı kitapta, Oktay Arayıcı hakkında yazılmış makaleler toplanmıştır. Bu makaleler içinde Arayıcı nın oyunlarındaki Epik ve Geleneksel özellikler üzerinde duranlar olmakla birlikte bu çalışmalar da kapsamlı analizler içermemektedir. Oktay Arayıcı nın oyunlarında yadırgatma yöntemini irdelemek için Bertolt Brecht in, Hurda Alımı Sosyalist Açıdan Bir Sanat Kuramı, Sosyalist 8

17 Gerçekçilik ve Toplum ile Tiyatro İçin Küçük Organon adlı kitaplarındaki düşünceleri Epik tiyatro için temel alınacaktır. Geleneksel tiyatrodaki yadırgatma yönteminin ve göstermeci biçeminin Arayıcı nın oyunlarında kullanılma biçimini irdelemek içinse Metin And ın ve Cevdet Kudret in Geleneksel tiyatroyla ilgili çalışmaları temel kaynaklar olarak kullanılacaktır. Sevda Şener in, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı ile Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitapları ile Beliz Güçbilmez in Modern Sonrası Tiyatroda İroni ve Bir Örnek Olarak Tom Stoppard Tiyatrosu adlı doktora tezi, Robert Boies Sharpe nin İrony in the Drama (Tiyatroda İroni) adlı kitabı ve Ernst Behler in Irony and the Discourse of Modernity (İroni ve Çağdaşçıllık Tartışması) adlı kitabı Oktay Arayıcı nın oyunlarında kendine özgü bir ironi yaratıp yaratmadığını irdelemek için temel kaynaklar olarak kullanılacaktır. Oktay Arayıcı yı, sanatını gerçekleri göstermek ve böylece dünyayı değiştirmek adına kullanmış bir yazar olarak değerlendirebiliriz. Oyunları, toplum yaşamındaki çelişkileri ironik bir tutumla sergilemektedir. Oyunlarda, toplumun, ekonomik, sosyal ve psikolojik tahlili yapılır. Çünkü Arayıcı, kendisini, topluma karşı sorumlulukları olan bir yazar olarak görmüştür. Oktay Arayıcı nın Türk tiyatrosundaki yeri, tiyatromuza katkısı ve önemi, oyunların irdelenmesi ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. 9

18 BÖLÜM 1 EPİK VE GELENEKSEL TİYATRODA İRONİ VE YADIRGATMA Oktay Arayıcı nın oyunlarında Epik ve Geleneksel tiyatronun yadırgatma etkisi ile anlatım özelliklerini görmek mümkündür. Yadırgatma yönteminin, yazar, seyirci ve oyuncu açısından ironi üretecek biçimde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle, tezin bu bölümünde öncelikle ironinin ne anlama geldiği irdelenecek, daha sonra yadırgatma yönteminin Epik ve Geleneksel tiyatroda kullanım özellikleri tartışılacaktır. Yadırgatma etmeninin Epik ve Geleneksel tiyatrodaki kullanımlarının tam anlamı ile örtüşmediği, amaç farkı olduğu bu bölümde gösterilmeye çalışılacaktır. Kurgu kalıpları ve yöntemlerinin, komedi üretme kalıpları ile düşünce üretme ve bilinçlendirme biçimlerinin bu iki tiyatro anlayışında bazı farklılıklar gösterdiği de bu bölümde gösterilmeye çalışılacaktır. Böylece, Oktay Arayıcı nın hangi açılardan Epik tiyatro anlayışına, hangi açılardan Geleneksel tiyatro anlayışına yaklaştığı ve bunu yaparken oyunlarında kendine özgü bir ironik bakış geliştirip geliştirmediği incelenecektir. 10

19 A. İroni Nedir? İroni kavramını tanımlayabilmek için kavramın doğuşundan günümüze kadar geçirdiği gelişimleri ve değişimleri gözden geçirmek gerekir. Bu tezde Oktay Arayıcı nın oyunlarında Epik tiyatro ve Geleneksel tiyatro öğelerinin ironik bir yaklaşımla kullanıldığı tartışılacağından, ironi kavramının irdelenmesine sınırlı ölçüde yer verilecektir. Bu nedenle, bu bölümde ironi kavramı genel özellikleri ile ele alınacaktır. İroni kavramı, doğuşundan günümüze kadar, pek çok anlam değişimine uğramış, gelişmiş ve birçok incelemecinin yeniden tanımlamalarıyla anlamı genişletilmiştir. Tarih içinde her ne kadar değişik formlarla ortaya çıkmış olsa da genel anlamda bazı özelliklerinin değişmediğini söyleyebiliriz. İroni incelemeleri genellikle Sokrates e özgü ironinin incelemesi ile başlar. Sokrates e özgü ironi, bir konuşma hilesi olarak değerlendirilir. Quintilian, Sokrates in bütün yaşamının ironik bir renk taşıdığını çünkü hayatı boyunca başkalarının bilgeliklerine duyduğu merakın içinde kaybolmuş cahil insanı oynadığını belirtir (Behler 77-78). Quintilian, ironinin, konuşmacının niyeti ile asıl söyledikleri arasındaki farktan ortaya çıktığını belirtiyor (Behler 77). Bu tür ironi konuşma hüneri olarak tanımlanır ve Quantilian, bunun en iyi uygulayıcısı ve yaratıcısı olarak Sokrates e gönderme yapar. Konuşma hüneri olarak ironi, konuşmacının karşısındaki kişiyi överek, eleştirmesi ve suçlaması, dolayısıyla kandırması anlamına gelmektedir. Sokrates in konuşma hünerindeki ironik tutumunun yalnızca kandırmak değil, aynı zamanda karşısındakini doğru olana yöneltmek 11

20 olduğunu göz önüne aldığımızda, Sokrates e özgü ironinin aynı zamanda alçakgönüllülüğün ifadesi olduğunu da söyleyebiliriz. Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabında oyun kişisinin, seyircinin bildiği halde kendinin bilmediği bir gerçek hakkında yanılgıya düşmesi anlamında ironinin hem dramatik hem de komik olarak kullanıldığını ve tiyatroda ironinin seyirciyi üstün konuma getirdiğini belirtir (159). Şener, tiyatroda ironinin, umulanın ya da kastedilmiş olanın tersinin gerçekleşmesi ve bu yüzden oyun kahramanının zor duruma düşmesini anlattığını, trajik ironinin ise, kahramanın, kendi yıkımından sorumlu olması ve yazgının değişmezliği olarak tanımlandığını belirtir (159). Oyun kahramanı, bilmeden bir hata yapıp kendi yıkımını hazırladığında, bundan sorumlu olduğunu bilememesi ile ironi yaratılırken aynı zamanda yazgının değişmezliği mesajı da verilerek yaşam ironisine dikkat çekilir. Bu konuyla ilgili olarak Beliz Güçbilmez, Modern Sonrası Tiyatroda İroni ve Bir Örnek Olarak Tom Stoppard Tiyatrosu başlıklı doktora tezinde şöyle söylüyor: İroni, kullanıldığı her yerde bir tür karşıtlığı içerir ama etkisi ancak iki karşıt duygunun yan yana gelmesiyle açığa çıkar: acı çekme ve gülme. Bir durum ya da olay aynı anda hem acıklı, hem komik olduğunda ironinin kuralları işlemeye başlamış demektir. Acı çekme ve gülme etkilerinin aynı anda gündeme gelebilmesi için, ironi ile karşılaşan kişinin acı çekecek denli [...] özdeşleşmiş, gülebilecek kadar uzaklaşmış olması gerekmektedir. (I) Güçbilmez, ironinin etkisinin aynı anda hem duygusal hem de düşünsel olduğundan, kavramın, bir iç çelişkiyi ve bağlantılı olarak bazı belirsizlikleri içinde barındırdığını söyler (I). Yaşamın kendi iç ironisi bu çelişkinin 12

21 kaynağını oluşturur. İnsanın bilmeden kendi sonunu hazırlamasının nedenini bilemeyiz ya da az çok biliriz ki bu da bilme ile bilememe arasındaki çelişkiyi gösterir. Oyun kahramanının bildiğini sandığı halde bilememesi, yaşamın iç çelişkisine işaret ederken, seyircinin de gülme ile acıma arasında kalması, oyun kahramanı gibi yaşamın çelişkisi karşısında ironik bir konumda yer almasına neden olur. Antik Yunan dan modern sonrasına kadar dramatik ironinin evrimi geniş bir inceleme konusu oluşturmaktadır. Genel izlenimlerden yola çıkılacak olursa ironinin, Antik Yunan da, romantik dönemde, modern dönemde ve modern sonrası dönemde kavram olarak farklı anlamları içerdiği görülebilir. Beliz Güçbilmez, dramatik ironi teriminin Connop Thirlwall ın 1833 de yazdığı Sophokles İronisi Üzerine adlı makalesi ile doğduğunu belirtmektedir (12). Thirlwall, ironiyi, hem dramatik metne özgü hem de ironinin dramatik bir biçimi olarak kullanmış, söz ironisi, pratik ironi ve diyalektik ironi olmak üzere üç tür ironi tanımlaması yapmış (Güçbilmez 13). Söz ironisi, konuşmacının düşüncesi ile konuştukları arasında karşıtlık yaratması ya da kullandığı sözcüklerle ifade edilmek istenen düşünce arasında uçurum yaratılması olarak tanımlanıyor. Pratik ironi, Thirlwall ın tanımına göre beklenen ile gerçekleşen arasındaki çatışmadır. Diyalektik ironi ise ironik tavır olarak açıklanmaktadır. Güçbilmez, Thirlwall ın makalesinde ironinin, eserin çeşitli bölümlerinde kullanılan bir araç değil, esere asıl rengini veren başat ve kuşatıcı öğe olarak tanımlandığını fakat diyalektik ironinin tanımının yeterince aydınlatıcı yapılmadığını belirtir (13). Bu durumda dramatik metne özgü ironi, anlatılan öykünün dramatik özelliği, 13

22 ironinin dramatik biçimi ise anlatma biçimi olarak dramatik ironiyi kullanma hüneri şeklinde açıklanabilir. Sophokles in eserlerinde Thirlwall ın ironi tanımlarının örneklerini görebiliriz. Sophocles in Kral Oedipus u, ironi incelemelerinin önde gelen inceleme konularından biri olmuştur. Robert Boies Sharpe, Sophocles in Kral Oidepus u ile ilgili olarak, bilmeden babasını öldüren ve yine bilmeden annesi ile evlenen kahramanının bilinçsizliğinin kalbi incitici dramatik ironi olduğunu söylemektedir (100). Kahramanın bilmediği gerçekleri seyircinin bilmesi dramatik ironinin ortaya çıkmasını sağlar. Kahramansa gerçeklerin neler olduğunu yavaş yavaş öğrenecektir. Sophokles in, tragedyalarını yazarken, büyük ölçüde çifte anlamlı sözcüklere yer vermesi sözel ironi olarak değerlendirilmiştir. Sharpe, çifte anlamlı sözcüklerin aslında hangi gerçeğe işaret ettiğini kahramanın bilmemesi ve seyircinin daha fazla bilgiye sahip olmasını ironinin dildeki ikinci katmanını ortaya çıkardığına dikkat çekmektedir ( ). Yazarın, oyunlarının başında yarattığı durumlarla, bazı gerçeklerin görülmesini engellemesi ve oyunun sonuna doğru seyircinin gerçeklerin neler olduğunu yavaş yavaş anlaması Sophokles e özgü ironinin ikinci özelliği olarak değerlendiriliyor. Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabında, tragedyalarda kullanılan ironi ile ilgili olarak şunları söyler: Olayların ironik (tersinlemeli) bir anlam taşıması, Antik Yunan tragedyalarında çok sık rastlanan bir anlatım ustalığıdır. İronik olay veya durum, görünen gerçeğin ötesinde, gizli anlamları anıştırması ile öykünün anlamını zenginleştirir. Seyircinin bu gizli gerçeği, baş oyun kişisinden önce fark etmesi, buna karşın, oyun 14

23 kişisinin bilmezlik içinde hatasını sürdürmesi ve yıkımını hazırlaması seyirciye bir anlayış üstünlüğü verir. İronik anlatım, seyircinin düşüncesini kurcalayan bir anlatım hüneridir. (35) Tragedya yazarları içinde ironiyi en etkili biçimde kullanan yazarın Euripides olduğu söylenmektedir (Behler 69). Ernst Behler, Friedrich Schlegel in ironi incelemelerinde Euripides in, Yunun edebiyatının genetic view (genetik fikrinin) temelini attığını söylemektedir (69). Bunun nedeni Euripides in ironiyi kullanım şekli ile ilgilidir. Euripides, ironiyi sadece teknik bir araç olarak kullanmakla kalmayıp bir yazar tutumuna ve bir yazarlık konumlanışına dönüştürmüştür (69). Behler e göre, Euripides iki yol görmüştür; prologlarda yenilik yapmak ve kader düşüncesini terk etmek (69). Euripides de Sophocles gibi çifte anlamlı sözcükler kullanır. Bunun yanı sıra kullandığı mitoslar yazdıklarının yeniden yorumlanabilmesi için özgürlük sağlar. Euripides, tragedya yazarı olarak kurduğu yapıyı kendi bozan bir yazar olarak, ironinin onun yazarlık konumlanışında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum Euripides in, ironi tarihi içinde, diğer tragedya yazarlarından farklı bir öneme sahip olmasını sağlamaktadır. Komedyada ironi, gülünç olanın taklit edilirken kusur üzerinde durulması ve bu kusura gülen insanların gülerken aynı duruma düşmekten korkmaları olarak değerlendirilebilir. Aristoteles, Poetika adlı yapıtında komedyayı şöyle tanımlamaktadır: Komedya, [...] ortalamadan daha aşağı olan karakterlerin taklididir; bununla birlikte komedya, her kötü olan şeyi de taklit etmez; tersine, gülünç olan ı taklit eder; bu da soylu olmayanın bir kısmıdır. Çünkü, gülünç olan ın özü, soylu olmayışa ve kusur a 15

Master Tezi AŞK-I MEMNU DA CENNET İMGELERİ SÜREYYA ELİF AKSOY

Master Tezi AŞK-I MEMNU DA CENNET İMGELERİ SÜREYYA ELİF AKSOY Master Tezi AŞK-I MEMNU DA CENNET İMGELERİ SÜREYYA ELİF AKSOY TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2004 Bütün hakları saklıdır. Kaynak göstermek yoluyla alıntı ve gönderme yapılabilir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mario Fratti KAFES Yüksek Lisans Tezi ALPER ÖNEN İSTANBUL 2011 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLERİ OYUNCULUK SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mario Fratti KAFES Yüksek Lisans Tezi ALPER

Detaylı

ARTHUR MILLER IN BÜTÜN OĞULLARIM ADLI ESERİNİN EDEBİ TAHLİLİ

ARTHUR MILLER IN BÜTÜN OĞULLARIM ADLI ESERİNİN EDEBİ TAHLİLİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ARTHUR MILLER IN BÜTÜN OĞULLARIM ADLI ESERİNİN EDEBİ TAHLİLİ Yüksek Lisans Tezi SERKAN ÜSTÜNER İSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLERİ OYUNCULUK

Detaylı

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ORHAN KEMAL İN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK TİPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASLI KANTARCI

Detaylı

(710190001) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 1 4 T e m m u z 2 0 0 9 Tezin Savunulduğu Tarih:10 Ağustos 2009

(710190001) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 1 4 T e m m u z 2 0 0 9 Tezin Savunulduğu Tarih:10 Ağustos 2009 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA DA REJİSÖRLÜK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI- STANİSLAVSKİ ve BRECHT ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN YÖNETMENLİK METODOLOJİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YAŞAMI VE SANATI İLE BİR TİYATRO ADAMI: BOZKURT KURUÇ

YAŞAMI VE SANATI İLE BİR TİYATRO ADAMI: BOZKURT KURUÇ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİYATRO ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ YAŞAMI VE SANATI İLE BİR TİYATRO ADAMI: BOZKURT KURUÇ HAZIRLAYAN ÇETİN ÖZEN 20062595 DANIŞMAN

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü CEMİL KAVUKÇU ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KENT, TAŞRA VE MODERNLİK HİVREN DEMİR

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü CEMİL KAVUKÇU ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KENT, TAŞRA VE MODERNLİK HİVREN DEMİR Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü CEMİL KAVUKÇU ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KENT, TAŞRA VE MODERNLİK HİVREN DEMİR Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Bir Parçasıdır

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

ISSN : 1308-7444 sedd52@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK TİYATROSU DÜŞÜNCESİ VE ÖZ TİYATRO

ISSN : 1308-7444 sedd52@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK TİYATROSU DÜŞÜNCESİ VE ÖZ TİYATRO ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 3C0045 SOCIAL SCIENCES Received: June 2009 Accepted: July 2010 Sedat Maden Series : 3C Cumhuriyet University

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü MURATHAN MUNGAN IN ÇAĞDAŞ MASALLARINDA CİNSİYETÇİ GELENEĞİN ELEŞTİRİSİ LEYLA BURCU DÜNDAR

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü MURATHAN MUNGAN IN ÇAĞDAŞ MASALLARINDA CİNSİYETÇİ GELENEĞİN ELEŞTİRİSİ LEYLA BURCU DÜNDAR Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü MURATHAN MUNGAN IN ÇAĞDAŞ MASALLARINDA CİNSİYETÇİ GELENEĞİN ELEŞTİRİSİ LEYLA BURCU DÜNDAR Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Emine Özerinç Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma

Detaylı

SOYUTLAMA AÇISINDAN POSTMODERN EDEBĐYAT ĐLE MEDDAH, KARAGÖZ VE ORTAOYUNU NUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

SOYUTLAMA AÇISINDAN POSTMODERN EDEBĐYAT ĐLE MEDDAH, KARAGÖZ VE ORTAOYUNU NUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TĐYATRO ANASANAT DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ SOYUTLAMA AÇISINDAN POSTMODERN EDEBĐYAT ĐLE MEDDAH, KARAGÖZ VE ORTAOYUNU NUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü JALE ÖZATA

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü JALE ÖZATA Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü BİLGE KARASU NUN GECE SİNE METİN VE OKUR ODAKLI BİR YAKLAŞIM JALE ÖZATA Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

2. KONSTANTİN STANİSLAVSKİ

2. KONSTANTİN STANİSLAVSKİ 2. KONSTANTİN STANİSLAVSKİ Bu bölümde, Konstantin Stanislavski nin yaşam öyküsü ve oyuncular için rehber niteliği taşıyan Stanislavski Sistemi nin gelişim evrelerine değinilmiştir. 2.1 KONSTANTİN STANİSLAVSKİ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRK TĐYATROSUNDA BRECHT ETKĐSĐ

TÜRK TĐYATROSUNDA BRECHT ETKĐSĐ TÜRK TĐYATROSUNDA BRECHT ETKĐSĐ Âbide DOĞAN * ÖZET Epik tiyatro kavramı Alman tiyatro yazarı ve kuramcısı Bertold Brecht tarafından ortaya atılmıştır. I. Dünya Savaşı ndan sonra yaşanan politik, sosyal

Detaylı

BU FABRİKA BİZİM: KARANLIKTA(N) UYANANLAR FİLMİNDE İŞÇİ SINIFININ TEMSİLİ

BU FABRİKA BİZİM: KARANLIKTA(N) UYANANLAR FİLMİNDE İŞÇİ SINIFININ TEMSİLİ BU FABRİKA BİZİM: KARANLIKTA(N) UYANANLAR FİLMİNDE İŞÇİ SINIFININ TEMSİLİ A. Deniz Morva Kablamacı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öz Bu çalışma Ertem Göreç in yönettiği Karanlıkta Uyananlar filmi

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK. Canan Öktemgil Turgut

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK. Canan Öktemgil Turgut Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE TEKİN İN YAPITLARINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK Canan Öktemgil Turgut Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlüklerinin Bir Parçasıdır

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ESAT MAHMUT KARAKURT UN ROMAN(S)LARINDA ERKEK KAHRAMANLAR SENEM TİMUROĞLU BOZKURT

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ESAT MAHMUT KARAKURT UN ROMAN(S)LARINDA ERKEK KAHRAMANLAR SENEM TİMUROĞLU BOZKURT Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ESAT MAHMUT KARAKURT UN ROMAN(S)LARINDA ERKEK KAHRAMANLAR SENEM TİMUROĞLU BOZKURT Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİKTE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ. İşletme Yüksek Lisans Tezi. Çiğdem Kadakoğlu 200682009

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİKTE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ. İşletme Yüksek Lisans Tezi. Çiğdem Kadakoğlu 200682009 T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİKTE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ İşletme Yüksek Lisans Tezi Çiğdem Kadakoğlu 200682009 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Değirmenci İstanbul, Haziran 2008 i

Detaylı

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ ÖZET Kadir Can DİLBER * Nilay ÇAĞLAYAN ** Ahmet Mithat Efendi nin kaleme aldığı Karı Koca Masalı isimli eser, bir masaldan

Detaylı

MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * ÖZET

MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 817-833, ANKARA-TURKEY MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * Kemal EROL ** ÖZET Memet

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO-TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO-TELEVİZYON BİLİM DALI 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ Menekşe

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı