İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ...4 II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR...5 A-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ...4 II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR...5 A-"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ...4 II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR...5 A- Mustafa Cumhur Ersümer Hakkında...5 B- Zeki Çakan Hakkında...7 III- SUÇLAMALARA İLİŞKİN MADDİ OLGULAR...8 A- SORUŞTURMA ÖNERGELERİ...8 B- MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORU...22 IV- YARGILAMANIN AŞAMALARI...47 A- SANIKLARIN SORGULARI Sanık Mustafa Cumhur Ersümer in Sorgusu Sanık Zeki Çakan ın Sorgusu...54 B- KANITLAR Yazılı Kanıtlar Tanıklar...69 C- DAVAYA KATILANLAR VE SAVLARI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Katılma İstemi ve Katılan Vekillerinin Esas Hakkındaki İddiaları Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Katılma İstemi ve Katılan Vekilinin Esas Hakkındaki İddiaları Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Katılma İstemi ve Katılan Vekilinin Esas Hakkındaki İddiaları BOTAŞ ın Katılma İstemi ve Katılan Vekilinin Esas Hakkındaki İddiaları...86 D- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ...86

2 II E- SAVUNMALAR Sanık Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Müdafii Av. Bülent Hayri ACAR ın Esas Hakkındaki Savunmaları Sanık Zeki ÇAKAN ve Müdafileri Av. Turgut KAZAN ve Av. Birgül Feyzioğlu nun Esas Hakkındaki Savunmaları V- USUL SORUNLARI A- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüce Divana Sevk Kararına Yönelik İtirazlar ve Kararlar Komisyonun Çalışmasını ve Raporunu Yasal Sürede Tamamlayamadığı İtirazı Kesin Hüküm İtirazı İddiaların Belirgin Olmadığı İtirazı Yüce Divana Sevk Kararının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesine Yapılan Başvurunun Bekletici Mesele Yapılması ve Durma Kararı Verilmesi İstemi Türkiye Büyük Millet Meclisinin Soruşturma Önergesini Kabul Kararında Belirtilen Eylemler Dışında İsnatta Bulunulamayacağı İtirazı B- İştirak Halinde İşlem Yapan Bürokratlar Hakkında Verilen Kesin Hüküm Kapsamındaki Eylemler Nedeniyle Sanığın Yargılanamayacağına İlişkin İtiraz C- Davaların Ayrılmasına Yönelik İtiraz D- Soruşturma Komisyonu Üyelerinin Dilekçelerinin Dosyadan Çıkarılmasına Yönelik İtiraz E- Tanık Dinlenmesine Yönelik İtirazlar F- Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına İlişkin İstem G- Zamanaşımı ve 4616 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eylemler Hakkında Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği İtirazı VI- ESASA İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER A- İDDİALARA İLİŞKİN GENEL TESPİTLER Bakanların Sorumluluğu...176

3 III 2- TEAŞ ve BOTAŞ ın Hukuki Statüleri Yap İşlet Devret Modeli Yap-İşlet Modeli İşletme Hakkının Devri Modeli Otoprodüktör Santraller B- 765 VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU sayılı Türk Ceza Kanununda görevi kötüye kullanma suçu sayılı Türk Ceza Kanunundaki görevi kötüye kullanma suçu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarındaki görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen kuralların karşılaştırılması C- 765 VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARINDA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU Sayılı Türk Ceza Kanunundaki İhaleye Fesat Karıştırma Suçu sayılı Türk Ceza Kanunundaki İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarındaki İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Düzenleyen Kuralların Karşılaştırılması D- İDDİALARIN İNCELENMESİ Kırklareli Doğalgaz Çevirim Santrali İle İlgili İddialar a- İddia b- Kırklareli Doğalgaz Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kesinleşmiş düşme kararı195 bb- TEAŞ Genel Müdürlüğünün Uyarı Niteliğinde Olduğu İleri Sürülen Yazıları d- Kabul ve Varılan Sonuç...197

4 IV 2- İhtiyaç yokken yüksek tarife ile bağıtlanan sözleşmeleri gerçekleştirerek elektrik satralleri için al ya da öde şartlı gaz alım bağlantıları yapılması ve planlama ile ilgili Anayasal kurumların bilimsel verilerle ortaya koydukları önerilerin dikkate alınmamasına ilişkin Mustafa Cumhur ERSÜMER, bu projeleri devam ettirmek suretiyle de atıl kapasite yaratıp kamu zararına yol açılmasına ilişkin Zeki ÇAKAN hakkındaki iddialar a- İddia b- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- İddiaya İlişkin Yazılı Deliller bb- Tanık Anlatımları cc- Enerji Planlamasında Arz-Talep Projeksiyonlarının Tespitinde DPT ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Görevleri c- Kabul ve Varılan Sonuç Üçüncü fiyat revizyonu sürecinde k faktörü ödemelerinin iptali koşulları doğmasına rağmen iptal etmemek suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme aa- K Katsayısının Ortaya Çıkışı ve Ek Mektup bb Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu cc- Tanık Anlatımları dd- Kabul ve Varılan Sonuç ,5 milyar metreküplük Turusgaz Anlaşmasının 9/e maddesine aykırı olarak, BOTAŞ ın fiyat revizyonu talep tarihinin Temmuz 2000 olmasına rağmen yeni fiyatın Eylül 2002 tarihinden geçerli kabul edilerek geriye dönük alacaktan vazgeçmek suretiyle Devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalar ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç...226

5 V 5- III. fiyat revizyonu sürecinde Mavi Akım Gaz Alım Anlaşmasının iptali koşulları oluştuğu halde iptal etmeyerek görev ve yetkisini kötüye kullanmak..228 a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç tarihli doğalgaz anlaşmasındaki fiyat formülünün tarihli ek mektupla değiştirilip kamu zararına sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Damga vergisinden kaçınmak amacıyla bir yıl için imzalanan gaz alım anlaşması süresinin ek mektupla 23 yıla çıkarıp Turusgaz şirketine menfaat sağlayarak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b Günlü Anlaşmanın 23 Yıla Çıkarılması Süreci c- Turusgaz Şirketinin Niteliği ve Damga Vergisi Mükellefiyeti d- Tanık Anlatımları e- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Bakanlar Kurulundan alınmış bir yetkiyle hareket etmesine rağmen, tarihinde imzalanmış olan anlaşmalar ile ek mektubu 244 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak Resmî Gazetede yayımlatmamak ve TBMM nin bilgisine sunmamak suretiyle görevini ihmal etmek a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç...234

6 VI 9- Samsun-Ankara doğalgaz boru hattı inşaatında görev şirketi OHS konsorsiyumuna yüksek ödeme yaparak ve koşulları oluşmadan avans vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak a- İddia b- Samsun-Ankara Doğalgaz Boru Hattı Yapım Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç YİD santrallerine aylık program miktarlarından fazla üretim yaptırılması sonucunda elektrik enerjisi fonundan yakıt farkı ödenmesine sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Yapılan Ödemelerin Dayanağı bb Günlü Ara Kararının 17. Maddesi Uyarınca Getirtilen Belgelerin İncelenmesi cc- Tanık Anlatımları c- Kabul ve Varılan Sonuç Yap-İşlet Santralleri ile İlgili İddialar a- İddia b- Dava Konusu Yap-İşlet İhalelerinin Aşamaları c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Değerlendirme Komisyonuna Müdahale ile İhalelerde Rekabetin Engellenmesi bb sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak santral yapımları işinin şirketlere birincilik sırasına göre değil özel tercihlere göre verilmesini onaylamak

7 VII cc- İskenderun İKS nin ihalesinde santralin kurulu gücünün 1100 MW den 1210 MW ye çıkarılmasının Kanun, ilgili Yönetmelik ve Şartname hükümlerine aykırı olduğunu bildiği halde TEAŞ Genel Müdürlüğüne bu konuda yetki vermek 256 dd- İskenderun İthal Kömür Santrali ile Ankara Doğalgaz Santralinin mevzuat hükümlerine aykırı olarak yap-işlet ihalelerinde ikinci gelen firmalara verilmesiyle birinci sıradaki firmalar aleyhine ikinci sıradaki firmalara haksız kazanç sağlanması ee- İskenderun İthal Kömür Santralinin Kurulu Gücünün 1100 MW den 1210 MW ye artırılarak, üretim artışı ve buna bağlı olarak alım garantisinin artması nedeniyle kamu zararına sebep olmak d- Kabul ve Varılan Sonuç Çayırhan Termik Santrali İşletme Hakkı Devri işlemlerinde mevzuata aykırı davranarak ve usulsüzlükler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek a- İddia b- Sanıklara yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Sanık Mustafa Cumhur Ersümer yönünden bb- Sanık Zeki Çakan yönünden c- Kabul ve Varılan Sonuç Bozcaada Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde usulsüz işlemler tesis etmek suretiyle devlet alım ve satımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek a- İddia b- Bozcaada Rüzgâr Enerji Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç...284

8 VIII 14- Alaçatı Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde takdir yetkisini amaç dışı kullanarak devlet alım ve satımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205 inci maddesini ihlal etmek a- İddia b- Alaçatı Rüzgâr Enerji Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Dinar II Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Dinar II Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Çal Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Çal Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali ihale sürecinde ihale usul ve esaslarına aykırı işlemlerle devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak 296 a- İddia b- Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç e Sayılı Yasa Bakımından Değerlendirme TEDAŞ İşletme Hakkı Devri İhalelerinde Usulsüz İşlemler Yaparak Devlet Alım ve Satımına Fesat Karıştırmak a- İddia...301

9 IX b- TEDAŞ İşletme Hakkı Devri İhaleleri Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Gereğinden fazla otoprodüktör santraline izin vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak a- İddia b- Otoprodüktör Sözleşmelerinin Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Bartın-Cide ve Fethiye-Finike Mobil Santrallerinin Samsun a Naklinde Görevini Kötüye Kullanmak; Esenboğa ve Batman Mobil Santral İhalelerinde İhaleye Fesat Karıştırmak a- İddia b- Mobil Santral İhaleleri ve Nakilleri Süreci aa- Genel Olarak bb- Mobil Santral Nakilleri Hakkındaki İddialarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç cc- Batman Mobil Santrali İhalesine Fesat Karıştırma Suçlaması ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç dd- Esenboğa Mobil Santrali İhalesine Fesat Karıştırma Suçlaması ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Üretilen elektriğin TEAŞ ya da TEDAŞ a satılmasında ve enerji projelerinde eskalasyon uygulamalarında görev ve yetkisini kötüye kullanmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile ilgili ve tarihlerinde mevzuata aykırı keşif artışı olurları vererek görev ve yetkilerini kötüye kullanmak...329

10 X a- İddia b- Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Bakırçay projesi Kınık sol sahil sulaması inşaatı ile ilgili ve tarihlerinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkilerini kötüye kullanmak a- İddia b- Bakırçay Projesi Kınık Sol Sahil Sulaması İnşaat Yapım Süreci 337 c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Batı Iğdır Ovası Yenileme İnşaatı ile İlgili Tarihli Keşif Artışı Oluru Nedeniyle Görev ve Yetkisini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Batı Iğdır Ovası Yenileme İnşaatı Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Yukarı Harran Ovası Sulaması İnşaatı ile İlgili ve Tarihlerinde Mevzuata Aykırı Keşif Artışı Olurları Vererek Görev ve Yetkisini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Yukarı Harran Ovası Sulaması İnşaatı Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç...356

11 XI 26- Erzurum İçme Suyu İsale Tüneli İnşaatı ile İlgili ve Tarihli Mevzuata Aykırı Keşif Artışı Olurları Vererek Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Erzurum İçme Suyu İsale Tüneli İnşaatı Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Hükümetlerarası İkili İşbirliği Protokolleri ve Uygulamalarında Görev ve Yetkisini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Hükümetlerarası İkili İşbirliği Protokolleri ve Uygulamaları c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç aa- Protokole konu proje veya projeler için öncelik ve enerji arz planlaması açısından DPT Müsteşarlığının görüşleri alınması gerektiği halde alınmaması bb- Protokol ülkesine ait firmalar arasında ihaleye çıkılmamış olması cc- Rekabet ortamından faydalanılmamış olması dd- Finansman taahhütlerinin yerine getirilmemiş olması ee- Uluslararası ilişkilerde rahatsızlık yaşanması ff- Enerji arz/talep projeksiyonlarını olumsuz etkilemesi VII- ZAMANAŞIMI SORUNU Milletvekillerinin İşledikleri Suçlarda Zamanaşımı Bakanların İşledikleri Suçlarda Dava Zamanaşımı VIII- HÜKÜM KARŞIOYLAR, DEĞİŞİK GEREKÇE, AZLIK OYU..377

12 YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA) Karar Günü : Başkanvekili Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye : Haşim KILIÇ : Sacit ADALI : Fulya KANTARCIOĞLU : Ahmet AKYALÇIN : Mehmet ERTEN : Mustafa YILDIRIM : A. Necmi ÖZLER : Serdar ÖZGÜLDÜR : Şevket APALAK : Serruh KALELİ : Osman Alifeyyaz PAKSÜT Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yargıtay Cumhuriyet Savcısı : Abdurrahman YALÇINKAYA : Kublay ÖZKAN : Zafer EDİŞ Anayasa Mahkemesi Raportörleri : Mehmet Mahir KARA Nurdan OKUR Mehmet Oğuz KAYA

13 2 Tutanak Yazmanları : Alaaddin AYTEN Numan GÜNAY Bedri TATLI Cengiz TANRIVERDİ Kadir KARAGÜLMEZ Davacı Katılanlar : Kamu Hakları : 1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2. BOTAŞ Genel Müdürlüğü 3. EÜAŞ Genel Müdürlüğü Katılan Vekilleri : Av. Zeynep TUNCER Av. Canan Sibel ÖZKAN Av. Adnan DÖNDERALP Av. Özlem DÜDÜKÇÜ Av. Veysel KAZAN Sanık : Mustafa Cumhur ERSÜMER: Adem ve Şerife Şükran oğlu, doğumlu, Çanakkale, Merkez Kemalpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Angoraevleri, Kediseven Caddesi, parsel/12, Ankara adresinde oturur, evli, sabıkasız, ehliyetli, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Müdafiileri : Av. Bülent Hayri ACAR Av. Savaş KARAHİSAR Suç : 1. İhaleye Fesat Karıştırma (765 s. TCK m.205, 366, 80) 2. Görevi Kötüye Kullanma (765 s. TCK m.240) 3. Görevi İhmal (765 s.. TCK m.230) Sanık : Zeki ÇAKAN: Ali ve Cemile oğlu, doğumlu, Zonguldak, Merkez, Terakki Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ankara, Reşat Nuri Sokak, No:90/10, Yukarı Ayrancı adresinde oturur, evli, ehliyetli, sabıkasız, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı.

14 3 Müdafiileri : Av. Turgut KAZAN Av. Birgül FEYZİOĞLU Av. Halil SEVİNÇ Suçlar : 1. İhaleye Fesat Karıştırma (765 s. TCK m.205) 2. Görevi Kötüye Kullanma (765 s. TCK m.240) Suç Tarihi : Mustafa Cumhur Ersümer için; ilâ ve ilâ Zeki Çakan için; ilâ

15 4 GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 148. maddesinde Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak görevi Anayasa Mahkemesine verilmiştir sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun un 35. maddesinde de Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla çalışırken yürürlükteki kanunlara göre duruşma yapar ve hüküm verir denilmektedir. Dava dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından günü Yüce Divan Başkanlığına gönderilmiştir sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) hükümlerine göre yargılamasına başlanılan dava, 1412 sayılı CMUK nın günlü, 5328 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, geçiş hükümleri ve Ceza Usul Hukukunda geçerli olan derhal uygulama ilkesi gereğince, tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre yürütülmüştür. I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ Türkiye Büyük Millet Meclisinin günlü 789 numaralı kararı üzerine 9/4,7 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuş, bu komisyonun gün ve Esas A.01.1.GEÇ.9/4,7 234, Karar:5 sayılı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda günlü, 114. Birleşiminde görüşülmüş ve 816 sayılı kararla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Zeki ÇAKAN Anayasanın 100. maddesi uyarınca Yüce Divana sevk edilmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin gün ve 6781 sayılı yazısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan ın, Anayasa nın 100. maddesi uyarınca Yüce Divana sevklerine karar verildiği bildirilmiş ve buna ilişkin Meclis soruşturma dosyası, dizi pusulasına bağlanan 21 klasör ve 1 klasör komisyon raporu ile Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Temmuz 2004 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı şöyledir: Karar No:816 Karar Tarihi: Bakanlığı döneminde görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp salahiyetlerini amaç dışı kullanarak Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranıp devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararlarına yol açtığı, ayrıca ihaleye hile karıştırma fiili ile görevi ihmal eylemini işlediği ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu nun 205, 240, 366 ve 230. maddelerine göre yargılanmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur ERSÜMER in 1 geçersiz, 12 boş, 3 çekimser ve 14 red oyuna karşı 369 kabul oyuyla, Bakanlığı döneminde görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp salahiyetlerini amaç dışı kullanarak Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranıp devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararlarına yol açtığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu nun 205 ve 240. maddelerine göre yargılanmak üzere Enerji ve Tabii

16 5 Kaynaklar eski Bakanı Zeki ÇAKAN ın, 3 geçersiz, 19 çekimser ve 57 red oyuna karşı 297 kabul oyuyla, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana sevklerine karar verilmiştir. II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR Türkiye Büyük Millet Meclisinin 816 sayılı Yüce Divana sevk kararına esas alınan Meclis Soruşturma Komisyonunun günlü ve 9/4,7 Esas sayılı raporunda yer alan sanıklar hakkındaki suçlamalar özetle şöyledir: A- Mustafa Cumhur Ersümer Hakkında 1- Kırklareli doğalgaz santralinin yapımında, görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 2- İhtiyaç yokken yüksek tarife ile bağıtlanan sözleşmeleri gerçekleştirerek, elektrik santralleri için al ya da öde şartlı gaz alım bağlantıları yapmak ve planlama ile ilgili anayasal kurumların bilimsel verilerle ortaya koydukları önerileri dikkate almayarak, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, tarihli doğalgaz anlaşmasındaki fiyat formülünün tarihli ek mektupla değiştirilip kamu zararına sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 4- Damga vergisinden kaçınmak amacıyla bir yıl için imzalanan gaz alım anlaşması süresinin ek mektupla 23 yıla çıkarıp Turusgaz şirketine menfaat sağlayarak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 5- Bakanlar Kurulundan alınmış bir yetkiyle hareket etmesine rağmen, tarihinde imzalanmış olan anlaşmalar ile ek mektubu 244 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak Resmî Gazete de yayımlatmamak ve TBMM nin bilgisine sunmamak suretiyle görevini ihmal ederek 765 sayılı TCK nın 230. maddesini ihlal etmek, 6- YİD santrallerine aylık program miktarlarından fazla üretim yaptırılması sonucunda elektrik enerjisi fonundan yakıt farkı ödenmesine sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 7- Samsun- Ankara doğalgaz boru hattı inşaatında görev şirketi OHS konsorsiyumuna yüksek ödeme yaparak ve koşulları oluşmadan avans vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 8- Beş adet Yap-İşlet santralinin ihale sürecinde ihale usul ve esaslarına aykırı işlemlerle Devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştır fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205., 366 ve 80. maddelerini ihlal etmek, 9- Çayırhan Termik Santrali İşletme Hakkı Devri işlemlerinde mevzuata aykırı davranarak ve usulsüzlükler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 10- Bozcaada Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde usulsüz işlemler tesis etmek suretiyle devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek,

17 6 11- Alaçatı Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde takdir yetkisini amaç dışı kullanarak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 12- Dinar II Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 13- Çal Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 14- Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali ihale sürecinde ihale usul ve esaslarına aykırı işlemlerle devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırarak firma lehine haksız kazanç sağlamak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 15- TEDAŞ İşletme Hakkı Devri ihalelerinde usulsüz işlemler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 16- Bartın-Cide ve Fethiye-Finike Mobil Santrallarının Samsun a naklinde görevini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240, Esenboğa ve Batman Mobil santral ihalelerinde ihaleye fesat karıştırmak suretiyle TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 17- Üretilen elektriğin satılacağı kuruma ilişkin Bakan oluru ile enerji projelerindeki eskalasyon uygulamalarında görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 18- Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 19- Bakırçay projesi Kınık Sol Sahil Sulaması inşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 20- Erzurum İçmesuyu Tüneli İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 21- Hükümetlerarası ikili işbirliği protokolleri ve uygulamalarında görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek. 22-Koruluk Barajı İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 23- Baklan Ovası 4. Kısım Anakanal İnşaatında tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 24- Ilgın Termik Santrali projesinde anlaşmalar yapılmadan tarihinde yer teslimi yapılarak görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek.

18 7 B- Zeki Çakan Hakkında 1- Mustafa Cumhur Ersümer dönemindeki projeleri devam ettirmek ve gereğinden fazla otoprodüktör santraline izin vererek atıl kapasite oluşmasına ve bu yolla kamu zararı doğmasına yol açmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 2- Üçüncü fiyat revizyonu sürecinde k faktörü ödemelerinin iptali koşulları doğmasına rağmen iptal etmemek suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 3-7,5 milyar metreküplük Turusgaz Anlaşmasının 9/e maddesinde düzenlenmiş bulunmasına, Botaş ın fiyat revizyonu talep tarihinin Temmuz 2000 olmasına rağmen yeni fiyatın Eylül 2002 tarihinden geçerli kabul edilerek geriye dönük alacaktan vazgeçmek suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 4- Üçüncü fiyat revizyonu sürecinde Mavi Akım Gaz Alım Anlaşmasının iptali koşulları oluştuğu halde iptal etmeyerek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 5- Çayırhan Termik Santrali İşletme Hakkı Devri işlemlerinde mevzuata aykırı davranarak ve usulsüzlükler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 6- Gereğinden fazla otoprodüktör santraline izin vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 7- Bartın-Cide ve Fethiye-Finike santrallerinin Samsun a naklinde görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 8- Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 9- Bakırçay Projesi Kınık Sol Sahil Sulaması İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 10- Batı Iğdır Ovası Yenileme İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 11- Yukarı Harran Ovası Sulaması İnşaatı ile ilgili ve tarihlerinde mevzuata aykırı keşif artışı olurları vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 12- Erzurum İçmesuyu Tüneli İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek.

19 8 III- SUÇLAMALARA İLİŞKİN MADDİ OLGULAR A- SORUŞTURMA ÖNERGELERİ Sanıklar hakkında benzer suçlamalar içeren iki farklı önerge verilmiştir. Sanıklar hakkında İstanbul milletvekili Hüseyin Besli ve 64 Milletvekili tarafından verilen önerge aynen şöyledir: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Yüce Meclisin kararıyla görev yapan "yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9)" raporunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Doğalgaz uygulamalarıyla ilgili olarak; 18 Şubat 1998 tarihli Trusgaz aracılığı ile alınacak doğalgaz anlaşmasına ek mektupta (Side Letter); doğalgaz alım sözleşmelerindeki fiyat formülünün değiştirilmesi nedeniyle, Mayıs 2003 sonu itibariyle, yaklaşık ABD Doları fazla ödenmesine sebebiyet verilmiş, anlaşmada 2 milyar metreküp olan alım taahhüdü 8 milyar metreküpe çıkarılmış, tarafların inisiyatifinde bulunan ve 1 yıl olan alım taahhüdü "gayri kabili rücu" olarak 23 yıla uzatılması ve yasal değişiklikler olduğunda müşteri devirlerinin TURUSGAZ'a yapılacağı öngörülmüştür. Bu ek mektupta, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in şahit olarak imzası bulunmaktadır. Ancak, bu ek mektup imzalanırken, ülke menfaatlerinin korunmadığı, 1996 yılında imzalanan fiyat formülüne uymayan yeni bir formül ihdasıyla eski anlaşmanın hilafına, eski anlaşma tarih-sayısını taşıyan ve önceki anlaşmadaki formülü değiştirerek (Side Letter'deki formülü havi) yeni bir metin imzalanmıştır. Öncelikle, sonraki bir tarihte yapılan bu anlaşmaya eski tarih olan önceki anlaşmanın tarihinin konulması ve bu aleyhte anlaşmanın, eski tarihten itibaren uygulanıyor olduğunu göstermeye çalışmak ve uygulamak açık kanunsuzluktur. Yapılan bu işlemler ve mevcut bilgiler kapsamında olaylar değerlendirildiğinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı M. Cumhur ERSÜMER hakkında TCK'nın 205 inci maddesi, Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması gerektiği. Ayrıca, doğalgaz alım anlaşmalarında; Alım garantisi anlamına gelen "al ya da öde" (take or pay) yönteminin uygulanması, Bu anlaşmalar kapsamında saptanan fiyat formülünün, daha sonra usulsüz olarak Türkiye aleyhine değiştirilmesi, Mavi Akım hattının ihalesiz olarak OHS Konsorsiyumuna verilmesi, Benzer işlere göre, yaklaşık ABD Dolarına daha pahalı yaptırılmasına sebebiyet verilmesi, Doğalgaz çevrim santrallerine gaz verilmemesi halinde, yüksek ceza ödenmesi öngörülmesine karşılık, Rusya'nın doğalgaz sağlayamaması halinde, bu cezaların Rus tarafına yansıtılmaması sonucu kamu zararına yol açılması, Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye gelmesi engellenerek Rusya'nın arz kaynaklarının, Mavi Akım hattı gerçekleştirilerek ulaşım kaynaklarını ve 12 Aralık 1997 yılında imzalanan anlaşmanın 4 üncü maddesinde; Rusya Federasyonunun izni olmadan üçüncü ülkelere gaz verilmeyeceğine imkân tanınarak ve yasalar müsait olduğunda, alınan doğalgazın dağıtımının TURUSGAZ'a devrinin Side Letter'da öngörülmesi ile RAO

20 9 GASPROM'un (Rusya'nın) arz kaynaklarını, ulaşım yollarını ve pazarı kontrol etme politikasına hizmet edilmesi, Batı hattında alınan yıllık 6 milyar metreküplük doğalgaz bedelinin yüzde 70'inin mal karşılığı ödenmesi olanağının 24 Mart 1994 yılında imzalanan protokolde kaldırılarak ülkemiz ticaretine büyük bir darbe vurulması, Hususlarının da, açılacak soruşturma komisyonunca dikkate alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Doğalgaz sözleşmeleri kapsamında, batı hattından alınan doğalgazla ilgili olarak yapılan ikinci fiyat revizyonu sonucu Türkiye aleyhine, önce yüzde 25, daha sonra da 3 USD/1 000 metreküp fiyat artışına neden olunmuştur. Ayrıca, Rusya tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğan yaklaşık USD alacağımızdan vazgeçilerek, ülkemiz menfaatleri korunmamıştır. Bu durumda Rusya tarafının bu revizyondan fevkalade avantajlı çıktığı, bu revizyonu imzalayan dönemin Genel Müdürünün ve Doğalgaz Daire Başkanının sözleşmede öngörülmüş olan BOTAŞ Yönetim Kurulundan yetki alma şartına uymadan bu işlemleri yapmış olduklarının anlaşıldığı ve bu konuların Bakanlığın bilgisi dâhilinde olduğu tespit edilmiştir. Enerji politikaları uygulamaları ile ilgili olarak; "Doğalgaz alım anlaşmalarının ihtiyacın üzerinde miktarlarda bağıtlanması nedeniyle, gaz fazlasının doğalgaz çevrim santrallerinde tüketilmesine yönelik yaklaşımı sonucu, bugün gelinen noktada ihtiyacımız olmadığı halde yüksek fiyatlarla elektrik alınmak durumunda kalınmıştır. Doğalgaz santrallerinin yaygınlığı; gaz yönünden ağırlıklı olarak tek bir ülkeye (Rusya) bağımlılığın yanında, dövize dayalı ve pahalı olmaları nedeniyle de önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Anılan hususların tümü, 1993 yılından itibaren DPT tarafından eleştirilip gerekli uyarılarda bulunulmasına rağmen, Bakanlık tarafından dikkate alınmamışlardır" denildikten sonra; Enerji politikalarıyla ilgili "Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında aşağıda belirtilen konularda yine belirtilen nedenlerle Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılarak ayrıntılı olarak irdelenmesi,... gerektiği" belirtilmişse de; Aradan geçen süre zarfında düzenlenerek yetkili makamlara ve kamuoyuna intikal ettirilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı raporları Meclis soruşturmasını gerektirecek yeni bilgi ve belgeler içermektedir. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğünün tarihli "Enerji Fiyatlarının Dünya Seviyesine İndirilmesi ve Kamu Yükümlülüklerinin Asgarî Düzeye Düşürülmesi İçin Temel Strateji" adlı raporunda; "Yap-işlet, yap-işlet-devret, işletme hakkı devri ve mobil santral uygulamaları nedeniyle özel şirketlere 2020 yılına kadarki dönemde kümülatif olarak milyar ABD Doları tutarında ödeme yapılacak olması, ülkemiz açısından önemli risklere yol açacaktır. BOTAŞ'ın doğalgaz ithalat sözleşmeleri nedeniyle Hazine açısından önemli riskler bulunmaktadır döneminde BOTAŞ'ın doğalgaz ithalat sözleşmeleri kapsamında 558 milyar metreküp gaz karşılığı yaklaşık 94 milyar ABD Doları ödeneceği tahmin edilmektedir. İyimser tahminlerle bile, 2014 yılı sonuna kadar arz fazlası olması

Nurdan OKUR Mehmet Oğuz KAYA

Nurdan OKUR Mehmet Oğuz KAYA YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA) Esas Sayısı : 2005/1 (Yüce Divan) Karar Sayısı: 2005/1 Karar Günü : 3.2.2005 Başkan Başkanvekili : Mustafa BUMİN : Haşim KILIÇ : Sacit ADALI : Fulya KANTARCIOĞLU

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

30 Aralık 2006 tarih ve (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

30 Aralık 2006 tarih ve (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 30 Aralık 2006 tarih ve 26392 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2006/111 Karar Sayısı : 2006/112 Karar Günü : 15.12.2006 İPTAL DAVASINI

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 RES PROJELERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1) TEŞVİKLER 2) İZİNLER 3) ÖLÇÜMLER 4) YENİ BAŞVURULARIN ALINMASI 5) KAPASİTE ARTIŞI 6) BAĞLANTI

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TASAM - TÜRKASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ. Nükleer Enerji Üretiminde Kamu - Sektör İşbirliği

TASAM - TÜRKASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ. Nükleer Enerji Üretiminde Kamu - Sektör İşbirliği Nükleer Enerji Üretiminde Kamu - Sektör İşbirliği Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, Balgat, Ankara sevaiogl@metu.edu.tr TASAM,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet Bu özet, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan Ekim 2010 tarihli projeksiyonu,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.10.0.S.G.B.0.74.00.05/842.99 Konu : Kamu harcamalarında ek mali yükler Maliye Bakanlığının (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) Kamu Harcamalarında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını, 10. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : İthalatta Haksız Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kanun No. : 3577 Kabul Tarihi : 14 Haziran 1989 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00 Genelge No: 2003/4 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/4) 1.

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar Yrd. Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI UYGULAMASI SONUÇLARI Muzaffer Başaran BAŞARAN EÜAŞ Emekli Gen. Genel Md. Müdür Yrd Yrd ODTÜ Mezunlar Derneği

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına Dair Varsayımlar 3. Elektrik

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayı: Tarih:.././ Konu: Ceza Soruşturması İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Genel Sekreterlik / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi STEAM 13.Uluslararası Enerji Arenası 8 Eylül 2011 İstanbul PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı TUROGE 2011 16 Mart 2011 Ankara PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

TPIS Değerlendirme Raporu

TPIS Değerlendirme Raporu TPIS Değerlendirme Raporu Fiyat neden «0» çıktı? 2 Temmuz 2012 Fiyat Neden «0» çıktı? 18 Haziran 2012 günü 05 ve 06 saatlerinde Gün Öncesi Piyasasında elektriğin fiyatı 0 olarak gerçekleşmiştir. 1 ve 2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi

Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi PF Tolerans Katsayısı Uygulamasının RES Projelerine Etkisi Tolerans Katsayısının RES Projelerinin Ekonomisine Etkisi 2 Yönetmelikte yapılan son değişiklik ile YEKDEM e katılan santrallerin dengesizlik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı