İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ...4 II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR...5 A-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ...4 II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR...5 A-"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ...4 II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR...5 A- Mustafa Cumhur Ersümer Hakkında...5 B- Zeki Çakan Hakkında...7 III- SUÇLAMALARA İLİŞKİN MADDİ OLGULAR...8 A- SORUŞTURMA ÖNERGELERİ...8 B- MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORU...22 IV- YARGILAMANIN AŞAMALARI...47 A- SANIKLARIN SORGULARI Sanık Mustafa Cumhur Ersümer in Sorgusu Sanık Zeki Çakan ın Sorgusu...54 B- KANITLAR Yazılı Kanıtlar Tanıklar...69 C- DAVAYA KATILANLAR VE SAVLARI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Katılma İstemi ve Katılan Vekillerinin Esas Hakkındaki İddiaları Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Katılma İstemi ve Katılan Vekilinin Esas Hakkındaki İddiaları Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Katılma İstemi ve Katılan Vekilinin Esas Hakkındaki İddiaları BOTAŞ ın Katılma İstemi ve Katılan Vekilinin Esas Hakkındaki İddiaları...86 D- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ...86

2 II E- SAVUNMALAR Sanık Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Müdafii Av. Bülent Hayri ACAR ın Esas Hakkındaki Savunmaları Sanık Zeki ÇAKAN ve Müdafileri Av. Turgut KAZAN ve Av. Birgül Feyzioğlu nun Esas Hakkındaki Savunmaları V- USUL SORUNLARI A- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüce Divana Sevk Kararına Yönelik İtirazlar ve Kararlar Komisyonun Çalışmasını ve Raporunu Yasal Sürede Tamamlayamadığı İtirazı Kesin Hüküm İtirazı İddiaların Belirgin Olmadığı İtirazı Yüce Divana Sevk Kararının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesine Yapılan Başvurunun Bekletici Mesele Yapılması ve Durma Kararı Verilmesi İstemi Türkiye Büyük Millet Meclisinin Soruşturma Önergesini Kabul Kararında Belirtilen Eylemler Dışında İsnatta Bulunulamayacağı İtirazı B- İştirak Halinde İşlem Yapan Bürokratlar Hakkında Verilen Kesin Hüküm Kapsamındaki Eylemler Nedeniyle Sanığın Yargılanamayacağına İlişkin İtiraz C- Davaların Ayrılmasına Yönelik İtiraz D- Soruşturma Komisyonu Üyelerinin Dilekçelerinin Dosyadan Çıkarılmasına Yönelik İtiraz E- Tanık Dinlenmesine Yönelik İtirazlar F- Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına İlişkin İstem G- Zamanaşımı ve 4616 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eylemler Hakkında Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği İtirazı VI- ESASA İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER A- İDDİALARA İLİŞKİN GENEL TESPİTLER Bakanların Sorumluluğu...176

3 III 2- TEAŞ ve BOTAŞ ın Hukuki Statüleri Yap İşlet Devret Modeli Yap-İşlet Modeli İşletme Hakkının Devri Modeli Otoprodüktör Santraller B- 765 VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU sayılı Türk Ceza Kanununda görevi kötüye kullanma suçu sayılı Türk Ceza Kanunundaki görevi kötüye kullanma suçu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarındaki görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen kuralların karşılaştırılması C- 765 VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARINDA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU Sayılı Türk Ceza Kanunundaki İhaleye Fesat Karıştırma Suçu sayılı Türk Ceza Kanunundaki İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarındaki İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Düzenleyen Kuralların Karşılaştırılması D- İDDİALARIN İNCELENMESİ Kırklareli Doğalgaz Çevirim Santrali İle İlgili İddialar a- İddia b- Kırklareli Doğalgaz Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kesinleşmiş düşme kararı195 bb- TEAŞ Genel Müdürlüğünün Uyarı Niteliğinde Olduğu İleri Sürülen Yazıları d- Kabul ve Varılan Sonuç...197

4 IV 2- İhtiyaç yokken yüksek tarife ile bağıtlanan sözleşmeleri gerçekleştirerek elektrik satralleri için al ya da öde şartlı gaz alım bağlantıları yapılması ve planlama ile ilgili Anayasal kurumların bilimsel verilerle ortaya koydukları önerilerin dikkate alınmamasına ilişkin Mustafa Cumhur ERSÜMER, bu projeleri devam ettirmek suretiyle de atıl kapasite yaratıp kamu zararına yol açılmasına ilişkin Zeki ÇAKAN hakkındaki iddialar a- İddia b- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- İddiaya İlişkin Yazılı Deliller bb- Tanık Anlatımları cc- Enerji Planlamasında Arz-Talep Projeksiyonlarının Tespitinde DPT ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Görevleri c- Kabul ve Varılan Sonuç Üçüncü fiyat revizyonu sürecinde k faktörü ödemelerinin iptali koşulları doğmasına rağmen iptal etmemek suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme aa- K Katsayısının Ortaya Çıkışı ve Ek Mektup bb Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu cc- Tanık Anlatımları dd- Kabul ve Varılan Sonuç ,5 milyar metreküplük Turusgaz Anlaşmasının 9/e maddesine aykırı olarak, BOTAŞ ın fiyat revizyonu talep tarihinin Temmuz 2000 olmasına rağmen yeni fiyatın Eylül 2002 tarihinden geçerli kabul edilerek geriye dönük alacaktan vazgeçmek suretiyle Devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalar ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç...226

5 V 5- III. fiyat revizyonu sürecinde Mavi Akım Gaz Alım Anlaşmasının iptali koşulları oluştuğu halde iptal etmeyerek görev ve yetkisini kötüye kullanmak..228 a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç tarihli doğalgaz anlaşmasındaki fiyat formülünün tarihli ek mektupla değiştirilip kamu zararına sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Damga vergisinden kaçınmak amacıyla bir yıl için imzalanan gaz alım anlaşması süresinin ek mektupla 23 yıla çıkarıp Turusgaz şirketine menfaat sağlayarak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b Günlü Anlaşmanın 23 Yıla Çıkarılması Süreci c- Turusgaz Şirketinin Niteliği ve Damga Vergisi Mükellefiyeti d- Tanık Anlatımları e- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Bakanlar Kurulundan alınmış bir yetkiyle hareket etmesine rağmen, tarihinde imzalanmış olan anlaşmalar ile ek mektubu 244 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak Resmî Gazetede yayımlatmamak ve TBMM nin bilgisine sunmamak suretiyle görevini ihmal etmek a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç...234

6 VI 9- Samsun-Ankara doğalgaz boru hattı inşaatında görev şirketi OHS konsorsiyumuna yüksek ödeme yaparak ve koşulları oluşmadan avans vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak a- İddia b- Samsun-Ankara Doğalgaz Boru Hattı Yapım Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanığa Yöneltilen Suçlama ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç YİD santrallerine aylık program miktarlarından fazla üretim yaptırılması sonucunda elektrik enerjisi fonundan yakıt farkı ödenmesine sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Yapılan Ödemelerin Dayanağı bb Günlü Ara Kararının 17. Maddesi Uyarınca Getirtilen Belgelerin İncelenmesi cc- Tanık Anlatımları c- Kabul ve Varılan Sonuç Yap-İşlet Santralleri ile İlgili İddialar a- İddia b- Dava Konusu Yap-İşlet İhalelerinin Aşamaları c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Değerlendirme Komisyonuna Müdahale ile İhalelerde Rekabetin Engellenmesi bb sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak santral yapımları işinin şirketlere birincilik sırasına göre değil özel tercihlere göre verilmesini onaylamak

7 VII cc- İskenderun İKS nin ihalesinde santralin kurulu gücünün 1100 MW den 1210 MW ye çıkarılmasının Kanun, ilgili Yönetmelik ve Şartname hükümlerine aykırı olduğunu bildiği halde TEAŞ Genel Müdürlüğüne bu konuda yetki vermek 256 dd- İskenderun İthal Kömür Santrali ile Ankara Doğalgaz Santralinin mevzuat hükümlerine aykırı olarak yap-işlet ihalelerinde ikinci gelen firmalara verilmesiyle birinci sıradaki firmalar aleyhine ikinci sıradaki firmalara haksız kazanç sağlanması ee- İskenderun İthal Kömür Santralinin Kurulu Gücünün 1100 MW den 1210 MW ye artırılarak, üretim artışı ve buna bağlı olarak alım garantisinin artması nedeniyle kamu zararına sebep olmak d- Kabul ve Varılan Sonuç Çayırhan Termik Santrali İşletme Hakkı Devri işlemlerinde mevzuata aykırı davranarak ve usulsüzlükler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek a- İddia b- Sanıklara yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme aa- Sanık Mustafa Cumhur Ersümer yönünden bb- Sanık Zeki Çakan yönünden c- Kabul ve Varılan Sonuç Bozcaada Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde usulsüz işlemler tesis etmek suretiyle devlet alım ve satımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek a- İddia b- Bozcaada Rüzgâr Enerji Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç...284

8 VIII 14- Alaçatı Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde takdir yetkisini amaç dışı kullanarak devlet alım ve satımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205 inci maddesini ihlal etmek a- İddia b- Alaçatı Rüzgâr Enerji Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Dinar II Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Dinar II Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Çal Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak a- İddia b- Çal Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali ihale sürecinde ihale usul ve esaslarına aykırı işlemlerle devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak 296 a- İddia b- Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç e Sayılı Yasa Bakımından Değerlendirme TEDAŞ İşletme Hakkı Devri İhalelerinde Usulsüz İşlemler Yaparak Devlet Alım ve Satımına Fesat Karıştırmak a- İddia...301

9 IX b- TEDAŞ İşletme Hakkı Devri İhaleleri Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla ilgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Gereğinden fazla otoprodüktör santraline izin vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak a- İddia b- Otoprodüktör Sözleşmelerinin Süreci c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme d- Kabul ve Varılan Sonuç Bartın-Cide ve Fethiye-Finike Mobil Santrallerinin Samsun a Naklinde Görevini Kötüye Kullanmak; Esenboğa ve Batman Mobil Santral İhalelerinde İhaleye Fesat Karıştırmak a- İddia b- Mobil Santral İhaleleri ve Nakilleri Süreci aa- Genel Olarak bb- Mobil Santral Nakilleri Hakkındaki İddialarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç cc- Batman Mobil Santrali İhalesine Fesat Karıştırma Suçlaması ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç dd- Esenboğa Mobil Santrali İhalesine Fesat Karıştırma Suçlaması ile İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Üretilen elektriğin TEAŞ ya da TEDAŞ a satılmasında ve enerji projelerinde eskalasyon uygulamalarında görev ve yetkisini kötüye kullanmak a- İddia b- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile ilgili ve tarihlerinde mevzuata aykırı keşif artışı olurları vererek görev ve yetkilerini kötüye kullanmak...329

10 X a- İddia b- Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapım Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Bakırçay projesi Kınık sol sahil sulaması inşaatı ile ilgili ve tarihlerinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkilerini kötüye kullanmak a- İddia b- Bakırçay Projesi Kınık Sol Sahil Sulaması İnşaat Yapım Süreci 337 c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Batı Iğdır Ovası Yenileme İnşaatı ile İlgili Tarihli Keşif Artışı Oluru Nedeniyle Görev ve Yetkisini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Batı Iğdır Ovası Yenileme İnşaatı Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Yukarı Harran Ovası Sulaması İnşaatı ile İlgili ve Tarihlerinde Mevzuata Aykırı Keşif Artışı Olurları Vererek Görev ve Yetkisini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Yukarı Harran Ovası Sulaması İnşaatı Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç...356

11 XI 26- Erzurum İçme Suyu İsale Tüneli İnşaatı ile İlgili ve Tarihli Mevzuata Aykırı Keşif Artışı Olurları Vererek Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Erzurum İçme Suyu İsale Tüneli İnşaatı Süreci c- Tanık Anlatımları d- Sanıklara Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç Hükümetlerarası İkili İşbirliği Protokolleri ve Uygulamalarında Görev ve Yetkisini Kötüye Kullanmak a- İddia b- Hükümetlerarası İkili İşbirliği Protokolleri ve Uygulamaları c- Sanığa Yöneltilen Suçlamalarla İlgili Değerlendirme, Kabul ve Varılan Sonuç aa- Protokole konu proje veya projeler için öncelik ve enerji arz planlaması açısından DPT Müsteşarlığının görüşleri alınması gerektiği halde alınmaması bb- Protokol ülkesine ait firmalar arasında ihaleye çıkılmamış olması cc- Rekabet ortamından faydalanılmamış olması dd- Finansman taahhütlerinin yerine getirilmemiş olması ee- Uluslararası ilişkilerde rahatsızlık yaşanması ff- Enerji arz/talep projeksiyonlarını olumsuz etkilemesi VII- ZAMANAŞIMI SORUNU Milletvekillerinin İşledikleri Suçlarda Zamanaşımı Bakanların İşledikleri Suçlarda Dava Zamanaşımı VIII- HÜKÜM KARŞIOYLAR, DEĞİŞİK GEREKÇE, AZLIK OYU..377

12 YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA) Karar Günü : Başkanvekili Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye : Haşim KILIÇ : Sacit ADALI : Fulya KANTARCIOĞLU : Ahmet AKYALÇIN : Mehmet ERTEN : Mustafa YILDIRIM : A. Necmi ÖZLER : Serdar ÖZGÜLDÜR : Şevket APALAK : Serruh KALELİ : Osman Alifeyyaz PAKSÜT Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yargıtay Cumhuriyet Savcısı : Abdurrahman YALÇINKAYA : Kublay ÖZKAN : Zafer EDİŞ Anayasa Mahkemesi Raportörleri : Mehmet Mahir KARA Nurdan OKUR Mehmet Oğuz KAYA

13 2 Tutanak Yazmanları : Alaaddin AYTEN Numan GÜNAY Bedri TATLI Cengiz TANRIVERDİ Kadir KARAGÜLMEZ Davacı Katılanlar : Kamu Hakları : 1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2. BOTAŞ Genel Müdürlüğü 3. EÜAŞ Genel Müdürlüğü Katılan Vekilleri : Av. Zeynep TUNCER Av. Canan Sibel ÖZKAN Av. Adnan DÖNDERALP Av. Özlem DÜDÜKÇÜ Av. Veysel KAZAN Sanık : Mustafa Cumhur ERSÜMER: Adem ve Şerife Şükran oğlu, doğumlu, Çanakkale, Merkez Kemalpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Angoraevleri, Kediseven Caddesi, parsel/12, Ankara adresinde oturur, evli, sabıkasız, ehliyetli, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Müdafiileri : Av. Bülent Hayri ACAR Av. Savaş KARAHİSAR Suç : 1. İhaleye Fesat Karıştırma (765 s. TCK m.205, 366, 80) 2. Görevi Kötüye Kullanma (765 s. TCK m.240) 3. Görevi İhmal (765 s.. TCK m.230) Sanık : Zeki ÇAKAN: Ali ve Cemile oğlu, doğumlu, Zonguldak, Merkez, Terakki Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ankara, Reşat Nuri Sokak, No:90/10, Yukarı Ayrancı adresinde oturur, evli, ehliyetli, sabıkasız, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı.

14 3 Müdafiileri : Av. Turgut KAZAN Av. Birgül FEYZİOĞLU Av. Halil SEVİNÇ Suçlar : 1. İhaleye Fesat Karıştırma (765 s. TCK m.205) 2. Görevi Kötüye Kullanma (765 s. TCK m.240) Suç Tarihi : Mustafa Cumhur Ersümer için; ilâ ve ilâ Zeki Çakan için; ilâ

15 4 GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 148. maddesinde Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak görevi Anayasa Mahkemesine verilmiştir sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun un 35. maddesinde de Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla çalışırken yürürlükteki kanunlara göre duruşma yapar ve hüküm verir denilmektedir. Dava dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından günü Yüce Divan Başkanlığına gönderilmiştir sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) hükümlerine göre yargılamasına başlanılan dava, 1412 sayılı CMUK nın günlü, 5328 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, geçiş hükümleri ve Ceza Usul Hukukunda geçerli olan derhal uygulama ilkesi gereğince, tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre yürütülmüştür. I- DAVALARIN YÜCE DİVANA GELİŞ BİÇİMİ Türkiye Büyük Millet Meclisinin günlü 789 numaralı kararı üzerine 9/4,7 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuş, bu komisyonun gün ve Esas A.01.1.GEÇ.9/4,7 234, Karar:5 sayılı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda günlü, 114. Birleşiminde görüşülmüş ve 816 sayılı kararla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Zeki ÇAKAN Anayasanın 100. maddesi uyarınca Yüce Divana sevk edilmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin gün ve 6781 sayılı yazısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan ın, Anayasa nın 100. maddesi uyarınca Yüce Divana sevklerine karar verildiği bildirilmiş ve buna ilişkin Meclis soruşturma dosyası, dizi pusulasına bağlanan 21 klasör ve 1 klasör komisyon raporu ile Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Temmuz 2004 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı şöyledir: Karar No:816 Karar Tarihi: Bakanlığı döneminde görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp salahiyetlerini amaç dışı kullanarak Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranıp devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararlarına yol açtığı, ayrıca ihaleye hile karıştırma fiili ile görevi ihmal eylemini işlediği ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu nun 205, 240, 366 ve 230. maddelerine göre yargılanmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur ERSÜMER in 1 geçersiz, 12 boş, 3 çekimser ve 14 red oyuna karşı 369 kabul oyuyla, Bakanlığı döneminde görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp salahiyetlerini amaç dışı kullanarak Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranıp devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararlarına yol açtığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu nun 205 ve 240. maddelerine göre yargılanmak üzere Enerji ve Tabii

16 5 Kaynaklar eski Bakanı Zeki ÇAKAN ın, 3 geçersiz, 19 çekimser ve 57 red oyuna karşı 297 kabul oyuyla, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana sevklerine karar verilmiştir. II- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR Türkiye Büyük Millet Meclisinin 816 sayılı Yüce Divana sevk kararına esas alınan Meclis Soruşturma Komisyonunun günlü ve 9/4,7 Esas sayılı raporunda yer alan sanıklar hakkındaki suçlamalar özetle şöyledir: A- Mustafa Cumhur Ersümer Hakkında 1- Kırklareli doğalgaz santralinin yapımında, görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 2- İhtiyaç yokken yüksek tarife ile bağıtlanan sözleşmeleri gerçekleştirerek, elektrik santralleri için al ya da öde şartlı gaz alım bağlantıları yapmak ve planlama ile ilgili anayasal kurumların bilimsel verilerle ortaya koydukları önerileri dikkate almayarak, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, tarihli doğalgaz anlaşmasındaki fiyat formülünün tarihli ek mektupla değiştirilip kamu zararına sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 4- Damga vergisinden kaçınmak amacıyla bir yıl için imzalanan gaz alım anlaşması süresinin ek mektupla 23 yıla çıkarıp Turusgaz şirketine menfaat sağlayarak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 5- Bakanlar Kurulundan alınmış bir yetkiyle hareket etmesine rağmen, tarihinde imzalanmış olan anlaşmalar ile ek mektubu 244 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak Resmî Gazete de yayımlatmamak ve TBMM nin bilgisine sunmamak suretiyle görevini ihmal ederek 765 sayılı TCK nın 230. maddesini ihlal etmek, 6- YİD santrallerine aylık program miktarlarından fazla üretim yaptırılması sonucunda elektrik enerjisi fonundan yakıt farkı ödenmesine sebebiyet vererek, devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 7- Samsun- Ankara doğalgaz boru hattı inşaatında görev şirketi OHS konsorsiyumuna yüksek ödeme yaparak ve koşulları oluşmadan avans vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 8- Beş adet Yap-İşlet santralinin ihale sürecinde ihale usul ve esaslarına aykırı işlemlerle Devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştır fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205., 366 ve 80. maddelerini ihlal etmek, 9- Çayırhan Termik Santrali İşletme Hakkı Devri işlemlerinde mevzuata aykırı davranarak ve usulsüzlükler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 10- Bozcaada Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde usulsüz işlemler tesis etmek suretiyle devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek,

17 6 11- Alaçatı Rüzgâr Enerji Santrali ihalesinde takdir yetkisini amaç dışı kullanarak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 12- Dinar II Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 13- Çal Hidroelektrik Santrali ihalesinde mevzuata aykırı usulsüz işlemler yaparak devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 14- Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali ihale sürecinde ihale usul ve esaslarına aykırı işlemlerle devlet alım, satım ve yapımına fesat karıştırarak firma lehine haksız kazanç sağlamak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 15- TEDAŞ İşletme Hakkı Devri ihalelerinde usulsüz işlemler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 16- Bartın-Cide ve Fethiye-Finike Mobil Santrallarının Samsun a naklinde görevini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240, Esenboğa ve Batman Mobil santral ihalelerinde ihaleye fesat karıştırmak suretiyle TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 17- Üretilen elektriğin satılacağı kuruma ilişkin Bakan oluru ile enerji projelerindeki eskalasyon uygulamalarında görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 18- Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 19- Bakırçay projesi Kınık Sol Sahil Sulaması inşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 20- Erzurum İçmesuyu Tüneli İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 21- Hükümetlerarası ikili işbirliği protokolleri ve uygulamalarında görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek. 22-Koruluk Barajı İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 23- Baklan Ovası 4. Kısım Anakanal İnşaatında tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 24- Ilgın Termik Santrali projesinde anlaşmalar yapılmadan tarihinde yer teslimi yapılarak görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek.

18 7 B- Zeki Çakan Hakkında 1- Mustafa Cumhur Ersümer dönemindeki projeleri devam ettirmek ve gereğinden fazla otoprodüktör santraline izin vererek atıl kapasite oluşmasına ve bu yolla kamu zararı doğmasına yol açmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 2- Üçüncü fiyat revizyonu sürecinde k faktörü ödemelerinin iptali koşulları doğmasına rağmen iptal etmemek suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 3-7,5 milyar metreküplük Turusgaz Anlaşmasının 9/e maddesinde düzenlenmiş bulunmasına, Botaş ın fiyat revizyonu talep tarihinin Temmuz 2000 olmasına rağmen yeni fiyatın Eylül 2002 tarihinden geçerli kabul edilerek geriye dönük alacaktan vazgeçmek suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 4- Üçüncü fiyat revizyonu sürecinde Mavi Akım Gaz Alım Anlaşmasının iptali koşulları oluştuğu halde iptal etmeyerek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 5- Çayırhan Termik Santrali İşletme Hakkı Devri işlemlerinde mevzuata aykırı davranarak ve usulsüzlükler yaparak devlet alım ve satımlarına fesat karıştırmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 205. maddesini ihlal etmek, 6- Gereğinden fazla otoprodüktör santraline izin vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 7- Bartın-Cide ve Fethiye-Finike santrallerinin Samsun a naklinde görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 8- Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 9- Bakırçay Projesi Kınık Sol Sahil Sulaması İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 10- Batı Iğdır Ovası Yenileme İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 11- Yukarı Harran Ovası Sulaması İnşaatı ile ilgili ve tarihlerinde mevzuata aykırı keşif artışı olurları vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek, 12- Erzurum İçmesuyu Tüneli İnşaatı ile ilgili tarihinde mevzuata aykırı keşif artışı oluru vererek görev ve yetkisini kötüye kullanmak suretiyle 765 sayılı TCK nın 240. maddesini ihlal etmek.

19 8 III- SUÇLAMALARA İLİŞKİN MADDİ OLGULAR A- SORUŞTURMA ÖNERGELERİ Sanıklar hakkında benzer suçlamalar içeren iki farklı önerge verilmiştir. Sanıklar hakkında İstanbul milletvekili Hüseyin Besli ve 64 Milletvekili tarafından verilen önerge aynen şöyledir: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Yüce Meclisin kararıyla görev yapan "yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9)" raporunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Doğalgaz uygulamalarıyla ilgili olarak; 18 Şubat 1998 tarihli Trusgaz aracılığı ile alınacak doğalgaz anlaşmasına ek mektupta (Side Letter); doğalgaz alım sözleşmelerindeki fiyat formülünün değiştirilmesi nedeniyle, Mayıs 2003 sonu itibariyle, yaklaşık ABD Doları fazla ödenmesine sebebiyet verilmiş, anlaşmada 2 milyar metreküp olan alım taahhüdü 8 milyar metreküpe çıkarılmış, tarafların inisiyatifinde bulunan ve 1 yıl olan alım taahhüdü "gayri kabili rücu" olarak 23 yıla uzatılması ve yasal değişiklikler olduğunda müşteri devirlerinin TURUSGAZ'a yapılacağı öngörülmüştür. Bu ek mektupta, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in şahit olarak imzası bulunmaktadır. Ancak, bu ek mektup imzalanırken, ülke menfaatlerinin korunmadığı, 1996 yılında imzalanan fiyat formülüne uymayan yeni bir formül ihdasıyla eski anlaşmanın hilafına, eski anlaşma tarih-sayısını taşıyan ve önceki anlaşmadaki formülü değiştirerek (Side Letter'deki formülü havi) yeni bir metin imzalanmıştır. Öncelikle, sonraki bir tarihte yapılan bu anlaşmaya eski tarih olan önceki anlaşmanın tarihinin konulması ve bu aleyhte anlaşmanın, eski tarihten itibaren uygulanıyor olduğunu göstermeye çalışmak ve uygulamak açık kanunsuzluktur. Yapılan bu işlemler ve mevcut bilgiler kapsamında olaylar değerlendirildiğinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı M. Cumhur ERSÜMER hakkında TCK'nın 205 inci maddesi, Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması gerektiği. Ayrıca, doğalgaz alım anlaşmalarında; Alım garantisi anlamına gelen "al ya da öde" (take or pay) yönteminin uygulanması, Bu anlaşmalar kapsamında saptanan fiyat formülünün, daha sonra usulsüz olarak Türkiye aleyhine değiştirilmesi, Mavi Akım hattının ihalesiz olarak OHS Konsorsiyumuna verilmesi, Benzer işlere göre, yaklaşık ABD Dolarına daha pahalı yaptırılmasına sebebiyet verilmesi, Doğalgaz çevrim santrallerine gaz verilmemesi halinde, yüksek ceza ödenmesi öngörülmesine karşılık, Rusya'nın doğalgaz sağlayamaması halinde, bu cezaların Rus tarafına yansıtılmaması sonucu kamu zararına yol açılması, Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye gelmesi engellenerek Rusya'nın arz kaynaklarının, Mavi Akım hattı gerçekleştirilerek ulaşım kaynaklarını ve 12 Aralık 1997 yılında imzalanan anlaşmanın 4 üncü maddesinde; Rusya Federasyonunun izni olmadan üçüncü ülkelere gaz verilmeyeceğine imkân tanınarak ve yasalar müsait olduğunda, alınan doğalgazın dağıtımının TURUSGAZ'a devrinin Side Letter'da öngörülmesi ile RAO

YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA)

YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA) YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA) Esas Sayısı : 2004/4 (Yüce Divan) Karar Günü : 5.10.2007 Başkanvekili Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye : Haşim KILIÇ : Sacit ADALI : Fulya KANTARCIOĞLU : Ahmet

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile 08.06.1984 tarih ve 233

Detaylı

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği 1/20 MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği Sinan OĞAN ASAM Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Kıdemli Araştırmacı Avrupa'nın en hızlı büyüyen doğal gaz pazarı olan Türkiye'nin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA DEĞERLENDİRME ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA DEĞERLENDİRME ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU 13.05.2008/ANKARA SUNUŞ AKP Hükümeti nin,

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU-KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Oğuz Türkyilmaz- Endüstri Mühendisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji

Detaylı

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4 2007 yılında 191,2 milyar kilovat/saatlik Türkiye toplam elektrik enerjisi üretiminin yüzde 33,2'si, mevcut sözleşmesi bulunan üretim tesislerinden, yüzde 48,8'i kamu mülkiyetindeki üretim tesislerinden

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE

ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE (YENİ MESAJ) 12.10.2008 OECD enerji fiyat artışları endeksi, Türkiye de zamların tek başına dünyadaki fiyat artışlarıyla açıklanamayacağını gösterdi... ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE Ekonomik İşbirliği

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte

Detaylı