ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ"

Transkript

1 ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ IPTV Bağlantısı Yapılacak Telefon Numarası: 0 İnternet Hizmet Numarası: Bağlantı Yeri : Ev İş Abonelik Tipi: Bireysel Kurumsal Bağlantı Adresi : Posta Kodu : İlçe : İl: K U R U M S A L B İ R E Y S E L Adı : Soyadı : Cinsiyeti : Kadın Erkek T.C. Kimlik No : Anne Kızlık Soyadı : Meslek : Eğitim Durumu : Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora Unvan : Sektör : Özel Kamu Vakıf / Dernek Vergi Dairesi : Vergi No : Ticaret / Vakıf Sicil : Dernek Tescil No : Yetkili Adı : Yetkili Soyadı : Yetkili T.C. Kimlik No : (Tüzel kişi aboneler, IPTV hizmetini yalnızca çalışanlarının bireysel kullanımı amacıyla satın alabilecek olup, tüm aboneler (tüzel kiş ve gerçek kişi) IPTV hizmetiniherhangi bir şekilde ticari amaçlarla ve / veya kamuya açık mahallerde kullanmamakla ve kullanılmasına izin vermemekle yükümlüdür.) İRTİBAT BİLGİLERİ VE FATURA TERCİHLERİ Cep Telefonu : 0 İrtibat telefonu : Faks : 0 E-Posta 0 E-posta adresi ve diğer irtibat bilgilerimi tam ve doğru vermemem, bilgilerimde olabilecek değişiklikleri bildirmemem durumunda kanun ve yönetmeliklerin TTNET e getireceği yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle TTNET i sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum. 1/5

2 IPTV HİZMETİ nin ücretleri bağlı olduğu internet HİZMET inin faturası içerisinde yer alacaktır. Belirttiğiniz tercihler söz konusu internet HİZMET inin faturası için geçerli olacaktır. Bu alanı ilgili internet HİZMET i için daha önce doldurduysanız tekrar doldurmayabilirsiniz. Faturalarımın, e-fatura olarak adresinde özel olarak oluşturulmuş e-fatura posta kutuma ulaştırılmasının yeterli olacağını kabul ediyorum. Faturalarımın yukarıda belirttiğim e-posta adresime iletilmesini istiyorum. Faturalarımın basılı olarak gönderilmesini istiyorum. (Fatura adresi, baglantı adresinden farklı ise alttaki adres bilgilerini doldurunuz.) Fatura Adresi : Posta Kodu : İlçe: İl: Ayrıntılı fatura istiyorum. (Ücrete tabidir.) Kullanmakta Olduğunuz TV Sistemi: Uydu Digitürk D Smart Kablo TV Analog Anten Teledünya Hiçbiri Tercih Ettiğiniz TV Program Türleri: Yerli Film Yabancı Film Yerli Dizi Yabancı Dizi Belgesel Çizgi Film Spor Programı Canlı Maç Yayını Kısa Film Video Müzik/Klip Diğer Servisimizden nasıl haberdar oldunuz? TV Radyo Gazete / Dergi İnternet Mevcut servis kullanıcısı Arkadaş/Aile Diğer ABONE tarafından tercih edilen İÇERİK PAKETİ : ÖZEL HÜKÜMLER MADDE-1 - KONUSU Bu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ nin konusu, ABONE ye sunulan IPTV HİZMETİ ile ilgili olarak TARAFLAR ın karşılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir. MADDE-2 TANIMLAR KULLANICI(LAR): TTNET in IPTV HİZMETİ ni ticari olmayan amaçlarla kullanan ABONE ler i ve bu hizmetlerden ABONE nin bilgisi dahilinde ticari olmayan amaçlarla yararlanan gerçek ve tüzel kişileri EPR: (Elektronik Program Rehberi) Televizyon programlarının yayınlanacağı zaman, süre ve içerik detaylarını gösteren ve televizyon üzerinden ulaşılabilen program rehberi; KULLANICI ARAYÜZÜ: İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER ve diğer tüm IPTV HİZMETLERİNE ilişkin bilgi ve uygulamaların sunulduğu arayüzü; IPTV PLATFORMU: KANALLAR, İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER, ETKİLEŞİMLİ HİZMETLER, gelecekte geliştirilebilecek kişisel video kaydı ve bunlarla sınırlı olmayan gelişen teknolojik sayısal hizmetlerin genişbant bağlantılı IP (Internet Protokolü) üzerinden doğrudan KULLANICI ya iletilmesini sağlayan sistemler bütününü; IPTV HİZMETİ: IPTV PLATFORMU üzerinden ABONE ye sağlanan hizmetleri; İÇERİK PAKETİ: HİZMET kapsamında TTNET tarafından belirlenen ve değiştirilebilen tek veya gruplandırılmış içerik paketlerini; İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER: KİRALA İZLE, SEÇ İZLE, TEKRAR İZLE gibi KULLANICI nın belirli şartlar kapsamında bir yayın akışına bağlı olmaksızın isteği üzerine içeriklerden yararlanabildiği hizmetleri; KİRALA-İZLE: IPTV PLATFORMU içerik kütüphanesinde bulunan içeriklerin, her bir içerik başına ücret ödemek 2/5

3 suretiyle belirtilen kısıtlı süre içinde KULLANICI nın isteğine bağlı zaman ve sayıda izlemesine imkan sağlayan hizmeti; SEÇ-İZLE: IPTV PLATFORMU içerik kütüphanesinde paket olarak sunulan içeriklerin, sunulduğu süre boyunca abonelik paketi ücreti kapsamında KULLANICI nın isteğine bağlı zaman ve sayıda izlemesine imkan sağlayan hizmeti; IPTV ALICISI: ABONE nin IPTV PLATFORMU üzerinden sağlanan IPTV HİZMETİ ni almasını sağlayan, TTNET tarafından (Kumandası, kabloları ile birlikte) sağlanan ve aksi Taraflarca açıkça kararlaştırılmadıkça mülkiyeti TTNET e ait olan cihazı, MODEM: ABONE nin IPTV HİZMETİ ni almasını sağlayan IPTV ALICISI NA ve HİZMETLERİN IP tabanlı şebekeler üzerinden KULLANICILAR a iletildiği diğer hizmetlere internet bağlantısının aktarılmasını sağlayan TTNET tarafından ve ABONE nin talebine bağlı olarak sağlanan ve aksi Taraflarca açıkça kararlaştırılmadıkça mülkiyeti TTNET te olan cihazı, EKİPMAN: TTNET tarafından bu IPTV EK SÖZLEŞMESİ kapsamında ABONE ye sağlanan IPTV ALICISI nı ABONE nin talep etmesi halinde MODEM i ve sağlanan/sağlanacak tüm cihazları; ETKİLEŞİMLİ HİZMETLER: TV üzerinden IPTV ağı içinde ya da Internete bağlı sunucu ve kişiler ile etkileşen, oyunlar, bilgi servisleri, alışveriş uygulamaları gibi mevcut TV yayını ile ilintili ya da ilintisiz, video ile desteklenebilen, TTNET tarafında ücretli veya ücretsiz olarak sunulan grafik uygulamalardır. Genel olarak KUL- LANICI etkileşimi uzaktan kumanda ile sağlanabilirken, farklı giriş cihazları da kullanılabilir. KANAL(LAR): IPTV PLATFORMU üzerinden izlenebilen yayın akışına bağlı (şifreli veya şifresiz) televizyon kanallarından her birini, TEKRAR İZLE: ABONE ye TTNET in bu uygulama için özel olarak anlaştığı KANALLAR ın belli programlarını normal yayın saatinden sonra TTNET in belirleyeceği içerik, süre ve şartlar dahilinde IPTV PLATFORMU nda KULLANICI nın isteğine bağlı zaman ve sayıda izleme imkanı sağlayan hizmeti, SÖZLEŞME: İşbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ nin ayrılmaz bir ekini ve parçasını oluşturduğu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ ni İfade eder. TTNET, dilediği takdirde bu Madde de tanımlanan IPTV HİZMET türlerinin isimlerinde, içeriklerinde, uygulama şekillerinde değişiklikler yapabilir. MADDE 3 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. ABONE nin IPTV HİZMETİ ni alabilmesi için öncelikle TTNET DSL (ADSL, VDSL2 ve YALIN İNTER- NET) ve TTNET tarafından daha sonra beyan edilecek internet altyapılarının abonesi olması ve DSL altyapısının veya sözkonusu altyapının IPTV HİZMETİ almaya uygun olduğunun TTNET tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan ABONE ye, IPTV HİZMETİ nin sunulabilmesi amacıyla TTNET in belirleyeceği şartlar dahilinde EKİPMAN sağlanacak ve kurulum için teknik destek verilecektir. ABONE nin, IPTV HİZMETİ nin sunulabilmesi için gerekli olan altyapı ve donanıma sahip olmaması ve/veya bu altyapı ve donanımın IPTV HİZMETİ ni çalıştırabilecek nitelikte olmaması; ve/veya TTNET in ABONE ye sağlayacağı EKİPMAN yerine ABONE tarafından başka ekipman kullanılması durumunda IPTV HİZMETİ nin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından TTNET hiç bir şekilde sorumlu değildir ABONE nin MÜŞTERİ KANALLARI üzerinden IPTV HİZMETİ talebinde bulunması üzerine, TTNET (1) iş günü içinde ABONE ile irtibat kuracaktır. ABONE tarafından daha geç bir tarih talep edilmedikçe yazılı başvuru tarihinden sonraki en geç 7 (yedi) iş günlük süre içinde ABONE nin belirlediği adreste kurulumu gerçekleştirmek amacıyla, TTNET, ABONE nin de uygun bulduğu bir tarih ve saat belirleyecektir IPTV HİZMETİ için TTNET tarafından ABONE ye temin edilen EKİPMAN TTNET e aittir. TTNET dilediği takdirde EKİPMAN kullanım bedelini faturaya yansıtabilecektir IPTV HİZMETİ nin ABONE ye sunulması TTNET tarafından yapılacak inceleme ve tetkiklere tabidir. Yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda veya TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ nin yürürlüksüresi içinde her hangi bir zamanda IPTV kurulumunda ve/ veya HİZMET in verilmesinde engel ve/veya sakınca görülen hallerde, TTNET tarafından IPTV HİZMETİ verilmeyebilir ABONE ye IPTV HİZMETİ nin verilebilmesi için gerekli olan internet erişimini sağlayan sözleşmesinin sona ermesi halinde, ABONE ye IPTV HİZMETİ verilemeyecektir. Herhangi bir sebeple sözkonusu internet erişimi hizmetinin kesilmesi, sonlanması, askıya alınması, nakli veya devri hallerinde ABONE ye TTNET tarafından IPTV HİZMETİ verilemeyebilecektir ABONE, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde TTNET in her hangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul ve taahhüt eder: Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, ABONE nin yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar; EPR de içeriğe ilişkin sağlanan bilgideki eksiklik ve hatalar, yayın akışındaki değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek hata ve uyumsuzluklar; EKİPMAN ın yanlış kullanımı, kullanım kılavuzuna aykırı kullanımı gibi KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar; ABONE nin IPTV HİZMETİ ni ve İnternet erişim hizmetini eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve buna 3/5

4 bağlı olarak HİZMET te ortaya çıkabilecek sorunlar ABONE ye sağlanan İÇERİK PAKETİ içerisinde yer alan Yüksek Çözünülürlük (HD) ile iletilen içeriklerin (KANALLAR ve/veya İSTEĞE BAĞLI HİZMET- LER), ABONE nin erişimini sağlayan altyapıdan kaynaklanan nedenlerle ABONE ye sunulamaması ABONE, IPTV HİZMETİ nden yararlanması sırasında TTNET tarafından uygulanacak etkileşimli bilgilendirme, duyuru, hizmet, tanıtım ve reklamların verilmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE, ETKİLEŞİMLİ HİZMETLER de dahil olmak üzere IPTV PLATFORMU üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem ve aktivitelerin TTNET tarafından veri olarak işlenebileceğini bildiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder EKİPMAN, TTNET tarafından her zaman değiştirilebilir. ABONE nin değiştirmeyi kabul etmemesi halinde IPTV HİZMETİ ile diğer hizmetlerin kalite kaybından veya alınamamasından TTNET sorumlu değildir ABONE, aboneliğinin sona ermesi ve/veya SÖZLEŞME nin feshi ve/veya TTNET in talep etmesi hallerinde TTNET mülkiyetindeki EKİPMAN ı TTNET e hasarsız ve çalışır durumda iade etmeyi veya herhangi bir şekilde kaybolan veya KULLANICI nın kusuru ile arızalanan EKİPMAN için TTNET e bedelini ödemeyi kabul eder TTNET, ABONE nin EKİPMAN ı SÖZLEŞME ye uygun olarak kullanıp kullanmadığını denetleme hakkına sahiptir. Aykırı kullanımın tespiti halinde, TTNET in, işbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ ni veya SÖZLEŞME yi feshetme hakkı saklıdır ABONE, EKİPMAN ı kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını ve gereken özeni göstereceğini kabul ve taahhüt eder ABONE ve KULLANICI, IPTV HİZMETİ nin işbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ, SÖZLEŞME şartlarına ve mevzuata uygun olarak kullanımından kendisi sorumludur. ABONE kendisinin ve KULLANICI nın IPTV HİZMETİ ni aşağıdaki koşullara uygun olarak kullanacağını, aksi takdirde işbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞ- MESİ IPTV EKİ nin TTNET in tek taraflı yazılı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve aşağıdaki şartları ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden TTNET e ve hak sahibi 3. kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder: SÖZLEŞME kapsamında aldığı IPTV HİZME- Tİ ve diğer hizmetleri SÖZLEŞME koşullarına uygun olarak alacak ve kendisine ya da üçüncü kişilere ticari fayda sağlamak amacıyla kullanmayacaktır SÖZLEŞME kapsamında iletilen içeriği yasal olmayan amaçlarla ve/veya yöntemlerle kullanamaz IPTV HİZMETİ nin bir parçası olan MODEM ve IPTV ALICISI yazılımı ve donanımında hiçbir şekilde değişiklik yapamaz Hiç bir şekilde IPTV HİZMETİ kapsamında sunulan içerikleri kopyalama, indirme, tekrar yayınlama, işleme ve çoğaltma gibi TTNET in, 3. kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar verecek ve/veya mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir ABONE, işbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞME- Sİ IPTV EKİ ndeki ve SÖZLEŞME deki hükümlerin KULLANICI için de aynen geçerli olduğunu ve KULLANICI nın bunlara uymasını sağlayacağını ve KULLANICI nın IPTV PLATFORMU üzerinden yaptığı tüm eylem ve işlemlerden ABONE olarak kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder TTNET, IPTV HİZMETİ üzerinden ABONE ye sağladığı KANALLAR, İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER, ETKİLE- ŞİMLİ HİZMETLER de dahil, tüm içerik ve hizmetleri, tamamen kendi takdirinde olmak üzere ve herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın ve ABONE ye herhangi bir bildirim ve açıklama yapmaksızın dilediği zamanda kısmen ve tamamen IPTV HİZMETİ kapsamından çıkarma, değiştirme ve/veya içeriklere ilişkin yararlanma süre, ücret ve şartlarını değiştirme hakkına sahiptir. Böyle durumlarda ABONE, kapsamdan çıkarılan içeriğe ilişkin ücret iadesi talep etmeyecektir ABONE, KİRALA-İZLE hizmetinden her bir içerik için KULLANICI ARAYÜZÜ nde belirtilen ek bedel karşılığı belirlenen süre içinde izlemek üzere, MÜŞTERİ KANALLARI üzerinden güvenlik şifresi ile işlem yaparak yararlanabilir. ABONE, satın aldığı içeriği kısmen veya tamamen izlememiş olmaktan bahisle ödemeden imtina edemez veya iade talebinde bulunamaz ABONE, TTNET tarafından IPTV HİZMETİ nin verilmeye başlanmış olması kaydıyla, hangi tarihte hizmetten faydalanmaya başlarsa başlasın, satın aldığı İÇERİK PAKETİ ndeki içerikleri ilgili FATURA DÖNEMİ nde kısmen veya tamamen izlememiş olmaktan bahisle ödemeden imtina edemez veya herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunamaz ABONE dilediği takdirde işbu TTNET ABONE- LİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ ile seçmiş olduğu İÇERİK PAKETİ ni, varsa alt veya üst İÇERİK PAKET leri ile MÜŞ- TERİ KANALLARI üzerinden değiştirebilir. ABONE nin mevcut İÇERİK PAKETİ ni bir üst İÇERİK PAKETİ ile değiştirmek istemesi halinde, talebin TTNET e ulaşmasını müteakip derhal bir üst İÇERİK PAKETİ nden yararlanabilecektir. ABONE tarafından, İÇERİK PAKETİ değişikliği yapılan FATURA DÖNEMİ nin başlangıç tarihinden İÇERİK PAKETİ değişikliğinin yapıldığı tarihe kadar olan dönem eski TARİFE üzerinden, İÇERİK PAKETİ değişikliğinin yapıldığı tarihten fatura kesim tarihine kadar olan dönem ise yeni TARİFE üzerinden ücretlendirilecektir. Oluşacak tutar farkı, İÇERİK PAKETİ değişikliğinin yapıldığı FATURA DÖNEMİ ni takip eden ilk FATU- RA DÖNEMİ ne yansıtılacaktır. ABONE nin alt İÇERİK PAKETİ ne geçiş talebi, üst İÇERİK PAKETİ ni alması- 4/5

5 nı takip eden ilk FATURA DÖNEMİ sonunda uygulanacaktır. ABONE nin mevcut İÇERİK PAKETİ ni bir alt İÇERİK PAKETİ ile değiştirmek istemesi halinde, TTNET ABONE nin işbu talebini takip eden fatura kesim tarihini müteakip ABONE yi alt İÇERİK PAKETİ nden yararlandırmakla yükümlüdür TTNET, IPTV PLATFORMU nda yer alan hiç bir içerikten ve KULLANICI nın KANALLAR ve ETKİLEŞİMLİ HİZMETLER de dahil sunulan IPTV HİZMETLERİ üzerinden yaptığı, alış-veriş, teleshoping, direct-tv, çekiliş, yarışma ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hiç bir işlemden sorumlu değildir. MADDE 4 - ABONELİĞİN SONA ERMESİ VE TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ NİN FESHİ 4.1. ABONE nin NAKİL talep etmesi ve NAKİL talep ettiği adrese IPTV HİZMETİ nin teknik nedenlerden dolayı sağlanamayacağının TTNET tarafından tespit edilmesi halinde, işbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ TTNET tarafından, ABONE ye yazılı olarak bildirilmek suretiyle tek taraflı olarak feshedilebilir IPTV HİZMETİ, TTNET in kontrolü dışında, teknik veya ticari veya sözleşmesel sebeplerle, ABONE ye bildirim yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak kısıtlanabilir, durdurulabilir, sonlanabilir, değiştirilebilir, ertelenebilir, kesintiye uğrayabilir. Bu haller ABONE ye herhangi bir tazminat hakkı doğurmaz ancak ABONE nin bu sebeple mahrum kaldığı içerikler için ABONE nin talebi ve TTNET tarafından bu talebin haklılığının tespiti üzerine TTNET tarafından ücret iadesi yapılabilecektir. ABONE nin, bu hallerde, TTNET ten herhangi bir tazminat talep etmeksizin, işbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ ni feshetme hakkı saklıdır. MADDE 5-ÜCRET VE ÖDEME 5.1. ABONE ye ilk fatura, IPTV PLATFORMU nun kurulum tarihi esas alınarak çıkartılacaktır. HİZMET bedeli her FATURA DÖNEMİNDE faturalandırılacaktır ABONE nin IPTV HİZMETİ kapsamında satın aldığı ilave ücrete tabi hizmetler (KİRALA İZLE, Oyunlar vs.) ilgili HİZMET in satın alındığı FATURA DÖNEMİ ni takip eden ilk faturaya yansıtılacaktır TTNET dilediği zaman, ABONE ye kampanyalar veya taahhutler dahilinde belirli sürelerle KANALLAR, İÇERİK PAKETLERİ, İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER, ETKİLEŞİMLİ HİZ- METLER gibi çeşitli IPTV HİZMET ve içeriklerinden ve/veya EKİPMAN dan ilave ücrete tabi olanlarını kısmen veya tamamen ücretsiz veya indirimli kullanım imkanı sağlayabileceği gibi, sağladığı bu ek imkanları dilediği zaman durdurma hak ve serbestisine sahiptir. TTNET in bu gibi uygulamaları ABONE ye kazanılmış bir hak doğurmaz. MADDE 6- SÖZLEŞME İşbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ, SÖZLEŞME nin ayrılmaz bir parçası olup, SÖZLEŞME hükümleri ile birlikte yorumlanacak, burada yer alan hükümlerin SÖZLEŞME hükümlerine aykırılık teşkil etmesi halinde bu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ hükümleri geçerli olacak ve hüküm bulunmayan hususlarda ise SÖZLEŞME hükümleri uygulanacaktır. TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ, sureti ABONE ye verilmek üzere 1 (bir) asıl nüsha olarak / / 2 0 tarihinde adresinde akdedilmiştir. Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder, hatalı ve noksan olması durumlarında meydana gelecek zararları ve tahakkuk edecek ücretleri TTNET A.Ş. nin yürürlükteki ücret tarifesine göre ödeyeceğimi; işbu beyanın SÖZLEŞME nin ayrılmaz bir parçası olduğunu; seçmiş olduğum TARİFE / İÇERİK PAKETİ ne ilişkin TTNET tarafından tam olarak bilgilendirildiğimi; işbu TTNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ IPTV EKİ ni imzalamadan önce, tüm maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt ederim. ABONE / VEKİL AD : SOYAD : TARİH : / / 2 0 TTNET ANONİM ŞİRKETİ ADINA İMZA ABONE / VEKİL İMZA 5/5

UYDU HİZMETİ KONUT İÇİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ KONUT İÇİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO ABONE tarafından tercih edilen UYDU PAKETİ UYDU HİZMETİ KONUT İÇİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Paket detayları işbu sözleşme ekindedir.)

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

DİKEY TELEKOM İNTERNET ABONE BİLGİLENDİRME VE TARİFE TERCİH FORMU

DİKEY TELEKOM İNTERNET ABONE BİLGİLENDİRME VE TARİFE TERCİH FORMU MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ DİKEY TELEKOM İNTERNET ABONE BİLGİLENDİRME VE TARİFE TERCİH FORMU Bağlantı Yeri Abonelik Tipi Bağlantı Adresi : Ev : Bireysel : İş Kurumsal Posta Kodu : İl: İlçe: BİREYSEL ABONELİK Adı

Detaylı

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Tarih : / /20. Kurumsal Abone Bayi/Acente : Satış Temsilcisi: Bireysel Abone ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Aboneler Kurum adı/şirket Unvanı:

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

ORIS TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ORIS TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone Bilgileri *Adı : *Soyadı : *Adres : Bireysel Aboneler Kurumsal Aboneler *Semt : Posta Kodu : *İlçe : *İl : *T.C. Kimlik No : *GSM : 0 E-posta : Anne Kızlık Soyadı : Doğum Yeri : Tarihi : / / Kurum

Detaylı

TurkNet ABONE FORMU. Tarife Seçenekleri Tarife Seçenekleri Kampanya Seçenekleri Ekonomik telefon hizmeti

TurkNet ABONE FORMU. Tarife Seçenekleri Tarife Seçenekleri Kampanya Seçenekleri Ekonomik telefon hizmeti TurkNet ABONE FORMU 7/24 Müşteri Hizmetleri Hattı : 0 850 288 80 80 Tarih:.../.../20... Abone Bilgileri Ad / Soyad :... TC. Kimlik No. :... Tüzel kişilik ise ünvan :... Vergi Dairesi ve No. :... *Çalışan

Detaylı

TurkNet ABONE FORMU. 8 Mbps'ye kadar (aylık 4GB Kotalı)** 1024/256 Kbps (aylık 4 GB Limitli) Modemsiz Evet

TurkNet ABONE FORMU. 8 Mbps'ye kadar (aylık 4GB Kotalı)** 1024/256 Kbps (aylık 4 GB Limitli) Modemsiz Evet TurkNet ABONE FORMU 7/24 Müşteri Hizmetleri Hattı : : 0 850 288 80 80 Tarih:.../.../20... Abone Bilgileri Ad / Soyad :... TC. Kimlik No. :... Tüzel kişilik ise ünvan :... Vergi Dairesi ve No. :... *Çalışan

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 34394 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK

Detaylı

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş.

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. Cinnah Cad.53/10 Çankaya ANKARA Tel/Faks: 4390309 Hitit VD Vergi Sicil No: 0690452190 FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Paket No Ödeme Tarihi Modem No

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

SÖZLEŞME. O85O 266 OO OO dsmart.com.tr İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR: Bir tarafta,

SÖZLEŞME. O85O 266 OO OO dsmart.com.tr İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR: Bir tarafta, SÖZLEŞME İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta, 1.1. Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. ( PLATFORM ) Doğan TV Center 100 Yıl Mah. 34204 Bağcılar/İstanbul Telefon

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşme de AVEA ve Kurum ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir.

SÖZLEŞME. Sözleşme de AVEA ve Kurum ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. SÖZLEŞME Bir tarafta Abdi İpekçi Cad. No:75 34367 Maçka, Şişli - İstanbul adresinde faaliyet gösteren AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile diğer tarafta... adresinde faaliyet gösteren... ( KURUM/FİRMA

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com Önemli Bilgilendirme! Eskisehirdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği

Detaylı

BİZ TAKSİTLİ IPAD MINI / IPAD AIR VE ÜCRETSİZ 3G & BULUTT DEPO KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

BİZ TAKSİTLİ IPAD MINI / IPAD AIR VE ÜCRETSİZ 3G & BULUTT DEPO KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ BİZ TAKSİTLİ IPAD MINI / IPAD AIR VE ÜCRETSİZ 3G & BULUTT DEPO KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: 1- Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ve Avea İletişim

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com Önemli Bilgilendirme! Antepdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER 1 SAYIN MÜŞTERİMİZ, SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN, İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ - İMZALI OLDUĞUNDAN VE SÖZLEŞMEDE İSTENİLEN TÜM VERİLERİN (ADRES, TELEFON,

Detaylı

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları Hediyeli Oyun Kullanım Şartları İşbu Kullanım Şartları; Hediyeli Oyun Servisinden, ve mobil web sitesinden yararlanabilmek için gerekli tüm hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu servisi, ve mobil web siteyi

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.)

Detaylı