BİLİŞİM SUÇLARININ BİLGİSAYAR KULLANICILARI ÜZERİNDEKİ İNTERAKTİF BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMINDAKİ BİLİŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM SUÇLARININ BİLGİSAYAR KULLANICILARI ÜZERİNDEKİ İNTERAKTİF BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMINDAKİ BİLİŞİM"

Transkript

1 1 BİLİŞİM SUÇLARININ BİLGİSAYAR KULLANICILARI ÜZERİNDEKİ İNTERAKTİF BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMINDAKİ BİLİŞİM GÜVENİLİRLİĞİNE ETKİSİ VE GLOBAL WEB TEHDİTLERİNE KARŞI TAVRI Özet : Günümüzde bilgisayar ve internet kullanımının artması ve toplumda internet kullanımının yaygınlaşması neticesinde gerek maddi gerekse manevi anlamda internet kullanımının hayatımıza girmiş olmasının neticesinde bu tarz kişisel bilgilerin ve hesapların çalınarak internet ortamında toplumdaki internet kullanıcılarına zarar verildiği bilinmektedir. İnternet kullanıcıları bilişim suçları ile karşı karşıya kaldıklarında ya mağdur duruma düşmekte ve internet kullanımına devam etmekte veya yasal yollara başvurmak suretiyle mağduriyetinin giderilmesini talep etmekte ya da tüm hesaplarını kapatıp internet ile var olan bağlarını tamamen koparıp eski sisteme dönmektedir. Araştırmamızda internet kullanımı neticesinde bilişim suçlarına maruz kalan mağdur kişilerin almış oldukları tavır incelenmiştir. Araştırma sonunda bilişim güvenliği konusunda toplumdaki internet kullanıcılarının almış olduğu tedbirler, eğitimler ya da bilgisayarlardaki güvenlik koruma programlarının yeterli bulunup bulunulmadığı, toplumdaki bilgisayar kullanıcılarının bilgisayar bilgisi yeterli olmadığı halde çok basit eğitimler ile sanalda bulunmalarının yeterli olmayacağı bu konularda daha detaylı ve derinlemesine bilgiler edinilmesi gerekliliği konularında bilgiler edinilmiştir. Bilindiği üzere bilgisayar kullanıcısı denilince günümüzde kelime işlemci programlar ya da tablolama veyahut işletim sistemlerini kullanabilen, basit ticari yazılımlar üzerinde işlem yapabilen kişiler göz önünde bulundurulmaktadır. Oysa bu kişilerin sistem, sistem kullanımı ve sistem bilgisi, ağ sistemleri konularındaki bilgi yetersizliği kullandığı sistemi ciddi anlamda riske sokmaktadır. Bilişim güvenliğinin en zayıf halkasının insan olduğu göz önüne alınırsa, yetersiz bir bilgisayar kullanıcısının komplike ve büyük bir ağ sisteminde geziniyor olması o sistemi ciddi risklere sokmaktadır. Kişisel ev kullanıcıları da

2 2 aynı şekilde bir saldırgan maili veya tuzak siteleri ayırt edemeyecek kadar bilgisiz halde sanal ortamda gezinmekte ve bu tuzaklara yakalanmaktadırlar. Bu durumlar ortaya çıktığında insanların almış olduğu tavır, veya diğer internet kullanıcılarının sanalda olumsuz olayları yaşayan kullanıcıların şifrelerinin çalınması, banka hesaplarının boşaltılması ya da şirket bilgilerinin çalınması gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını görmeleri ya da aynı durumlarla karşı karşıya kalmaları durumunda almış oldukları tavır araştırmamızın konusudur. 1-Araştırma Probleminin Belirlenmesi ve Şekillendirilmesi 1.1-Problem: Bilişim suçlarının, bilgisayar kullanıcıları üzerindeki, interaktif bilişim sistemlerinin kullanımındaki bilişim güvenilirliğine etkisi ve global web tehditlerine karşı tavrı. 1.2-Problemin Şekillendirilmesi : Bilişim ve bilgisayar teknolojileri her ne kadar insanların yaşam alanında kolaylıklar sağlasa da, bilişim suçları ile bir o kadar da zor durumda bırakmaktadır. Bilişim suçları, günümüzde bilişim kullanıcıları üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve bilişim sistemlerini ya da interaktif işlemlerin internet ortamında gerçekleştirilmesi aşamasında şifrelerin çalınması, verilerin kaybolması, kullanıcıların sistemlere zarar vermesi gibi etkenler bilişim ve online interaktif işlem kullanıcıları için olumsuz etkiler ve çekinceler yaratmakta aynı zamanda bu sistemlerden uzaklaştırmaktadır. Örneğin interaktif bankacılık sistemini kullanan bir kullanıcının banka hesaplarının boşaltılması tüm birikimini kaybetmesi ya da bir şirketin muhasebe kayıtlarının borç ve alacak sistemine zarar verilmesi, kullanıcının özel kişisel resimlerinin çalınması ve internet ortamında yayınlanması gibi geriye dönüşü olmayan ya da sistemde izini kaybettiren bilişim suçlularından herhangi bir hak iddia edemeyen kullanıcıların bu zararları telafisi zor ve kalıcı hasarlar bıraktığından ötürü bilişim sistemlerinin kullanımına yönelik tavrı değişmiş ve olumsuz etkiler yaratmıştır.

3 3 Araştırmamızda bilişim suçlarının, toplum üzerindeki, interaktif bilişim sistemlerinin kullanımındaki bilişim güvenilirliğine etkisini inceleme durumu söz konusu olmuştur Literatür Taraması: Literatür taraması yapılır iken birincil kaynaklar ve ikincil kaynaklar kullanıldı. 4N 1K modeli ile Araştırmayı kim yapmış?, Araştırma Ne Zaman yapılmış?, Araştırma Niçin yapılmış? Araştırma, hangi problemi çözmek için yapılmış?, Araştırma nasıl yapılmış, Hangi Yöntem kullanılmış? çalışma grubu, veri toplama araçları nelerdir?, Araştırma sonucunda ne bulunmuş? sorularına yanıt arandı ve bu soruların cevapları not kartlarına aktarıldı bunlar üzerinde çalışılarak literatür taraması yapıldı. Bilişim suçlarının internet kullanımının yaygınlaşması ile arttığı görülmüştür öncesi bilişim suçlarının ve bu tarz vakaların az olmasının sebebi internetin günümüzdeki gibi yaygın bir şekilde kullanılmıyor olmasıdır. Ancak suç oranları 2007 den günümüze kadar geçen süreçte yine düşüşe geçmiştir. Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü nün kurulması ve kolluk kuvvetlerinin bu tür suçlarla mücadele etmesi ayrıca internet yoluyla yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun çıkartılması ile 2007 den günümüze kadar geçen sürede suçlarda azalma görülmüştür. Bu durumda aynı zamanda potansiyel suçlular üzerinde caydırıcı bir etki sağlamış ve araştırma konumuz olan internet güvenilirliğini arttırmıştır. (Ç.İlbaş,M.A Köksal 2011, Türkiye'de Bilişim Suçları) Türkiye de ADSL kullanımının yaygınlaşması ile hanelere internet girmeye başlamış ve Türkiye genelinde hanelerin %42,9 u internet erişim imkanına günümüzde sahiptir. Aynı araştırmaya göre 2011 yılında bilgisayar ve İnternet kullanım oranları yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadınlarda %36,9 ve %35,3 tür. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.

4 4 Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde %54,7 ve %53,2, kırsal yerlerde ise %26,9 ve %25,7 dir. Türkiye de internet kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşma sonucunda ise birçok güvenlik açığı ve tanımlanamayan suç ortaya çıkmaktadır. Özellikle amaç dışı internet kullanımının yaygın olduğu ülkelerde, çözüm olarak internet kapatma yolunu tercih eden sansür politikaları, sorunu daha da derinleştirebilmektedir. Bu bakımdan internet mecrasında yaşanan amaç dışı kullanımı en alt düzeye indirebilmek için, potansiyel internet kullanıcısı olan gençlerimizin interneti kullanım davranışlarında bilinçlendirilmeleri, doğal bir oto-kontrol sistemine sahip olmaları hedeflenmelidir. İnternetin sadece bilgi amaçlı kullanılacak bir teknoloji olamayacağı ve olması da gerekmediği görüşünden hareketle doğru, güvenilir bilgiye rahat ulaşılabilen ve etik değerlere duyarlı bir internet ortamının yaratılması yönünde çaba göstermek önem taşımaktadır. Buna uygun güvenli bir internet için ise; Kullanıcılara sunulan içerikler daha işlevsel hale getirilmeli, İnternet yayıncılığı yapan kişiler, gazetecilik bilincine sahip olma ve etik normlara uyum gösterme yönünde eğitilmeli, Yasal merciler internette gerçekleşen suçlara karşı etkin düzenlemeler gerçekleştirmeli, Bilişim suçları konusunda eğitimli personele duyulan ihtiyaç en kısa zamanda giderilmeli, Özel hayatın gizliliği ihlal edilmemeli ve kişilik haklarına olan saygı korunmalı, Yasadışı örgütlerin propaganda yapmalarının önüne geçilmeli ve hepsinden önemlisi de internet kullanıcıları bilinçlendirilmelidir. (B.Çolak,B.Yalçın 2011,Türkiye de İnternet Kullanımının Toplumsal Yansımaları) İnternetin bilgi toplumuna geçişte en önemli anahtar olduğu gerçeğini zamanında ve doğru şekilde algılayabilen toplumlar, kendilerini bu yeni bilgi çağının gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırabilmişlerdir. Bu toplumlarda sürecin doğal bir sonucu olarak internet ile hukuk sistemi arasındaki ilişkinin de derinlemesine incelendiğini ve hukuk sistemlerinin internet göz önüne alınarak tekrardan başlı başına değerlendirildiği

5 5 gözlemlenmektedir. (S.Koç 2010,Bilişim Suçları Bağlamında Yeni Medya Olarak İnternet ve Kişisel Güvenlik) YTCK nın 135. maddesinin 1. fıkrasıyla, hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi eylemi, aynı maddenin 2. fıkrasıyla ise kişilerin siyasal, felsefi ve dinsel görüşlerinin, ırksal kökenlerinin, sendikal bağlantılarının, cinsel yaşamlarının ve sağlık durumlarının kişisel veri olarak yerleştirilmesi eylemleri suç tipi olarak düzenlenmiştir (Özel 2001, s.865; Değirmenci 2002, s.156,157; Dülger, Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu 2005, s.117). Gelişen bilişim teknolojisiyle birlikte ülkemizde ve dünyada çok sık karşılaşılan ve aynı zamanda kişilik haklarına bir saldırı niteliği de taşıyan eylem türü, kişilerin rızaları olmaksızın kişisel verilerinin bilişim sistemlerine yerleştirilmesidir (Dülger, Bilişim Suçları 2004, s.267; (Dülger, Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu 2005, s.117). Özellikle hastanelerin hastalarıyla ilgili, finans kurumlarının ve sigorta şirketlerinin müşterilerinin kredi olanağı ve ödeme gücüyle ilgili, ticari şirketlerin ise reklam ve pazarlama amacıyla bu tür verileri toplayıp kullandığı bilinmektedir. Bu tür bilgilerin sanal ortama veri olarak aktarılması ve bu yapılırken bu verilerin ilgilisinin izninin alınmaması inceleme konusu maddeyle suç tipi haline getirilmiştir (Dülger, Bilişim Suçları 2004, s.267; Dülger, Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu 2005, s.117). Böylelikle Avrupa Konseyi nin ürettiği belgelerden olan ve Türkiye nin de usulüne uygun onayla tarafı olduğu Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme nin ilgili düzenlemeleri ülkemiz hukuku açısından geçerlilik alanı bulacaktır (Dülger, Bilişim Suçları 2004, s.267; Dülger, Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu 2005, s.117). (Dülger, Yeni Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen Bilişim Suçları ve Bu Suçlarla Mücadelede alınması gereken önlemler) Araştırmamızda yapılan literatür taramasında sekiz farklı kaynaktan faydalanıldı. Faydalanılan kaynaklardan alıntı yapılan yerler belirlendi konuyla ilişkilendirildi. Kaynak gösterilerek araştırmamızda kullanıldı.

6 6 2- Hipotez: Bilgisayar kullanıcılarının bilgisayar kullanımı hakkında daha detaylı ve ileri düzeyde bilgilere sahip olması bilişim suçlarının azalmasını sağlar. Şirketlerin sistemlerini korumak için profesyonel internet güvenliği şirketleriyle çalışması kurumların bilişim suçlarından etkilenme oranını alt seviyeye indirir. Kullanıcıların aldığı basit bilgisayar eğitimi ile sistem kullanıcısı olmasının sağlanması bilişim suçlarının düzeyini arttırır. Tüm sistem kullanıcılarının web üzerinde dolaşırken koruyucu programlar kullanması bilişim suçlarından etkilenme oranını azaltır. Koruyucu programların yaygınlaştırılması ve güvenlik düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması bilişim suçlarını azaltır. 3- Problemde İncelenen Değişkenler ve Değişken Türleri : 3.1- Bilişim Suçları: Nitel, Süreksiz, Bağımsız değişken Sayıyla anlatılamayan ancak çeşitlerle ayrılabilen cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi gibi değişkenlere nitel değişkenler denir. Dolayısıyla bilişim suçlarının çeşitleri olduğu için ve çeşitlere ayrılabilen değişkenlerden olduğu için bilişim suçları araştırma konumuzda nitel değişkendir. Araştırma konumuzdaki Bilişim Suçları bağımsız değişkendir çünkü bağımsız değişkenler; diğer dış etkenlerden bağımsız olarak kendi bünyesinde ortaya çıkan değişkenlerdir. Bilişim suçları da diğer dış etkenlerden bağımsız olarak kendi bünyesinde ortaya çıktığından dolayı bilişim suçları bağımsız değişkendir Bilgisayar kullanıcılarının, interaktif bilişim sistemlerinin kullanımındaki bilişim güvenilirliği üzerindeki etki düzeyi: Nitel, Süreksiz, Bağımlı Değişken Araştırma konumuzdaki diğer bir değişken olan Bilgisayar kullanıcılarının, interaktif bilişim sistemlerinin kullanımındaki bilişim güvenilirliği üzerindeki etki

7 7 düzeyi bağımlı değişkendir. Çünkü bilgisayar kullanıcılarının, interaktif bilişim sistemlerinin kullanımındaki bilişim güvenilirliği üzerindeki etki düzeyi yani bilgisayar kullanıcılarının, interaktif sistemleri kullanırken, bankacılık işlemleri, internetten alışveriş gibi interaktif işlemler ve bu tarz bilişim sistemlerine güven duyması için bilişim suçlarının azalması gerekmektedir. Bilişim suçlarının oranı arttıkça bilişim sistemlerine olan güven azalacak ve bu bağlamda interaktif hizmetleri ve sistemleri kullanan kullanıcı sayısı da azalacaktır bu nedenle ilgili etki düzeyi bilişim suçlarının oranına bağlı olduğu için neden sonuç ilişkisinden yola çıkarak bilişim suçları bağımsız bir değişken olduğundan bilişim güvenilirliğine etki düzeyi de bilişim suçlarının oranına bağlı olduğundan bağımlı bir değişkendir. 4.Seçilen Araştırma Yöntemi: Araştırmamızda nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. 4.1 Araştırma Türünün Belirlenmesi: Araştırma türü nitel araştırmadır. Çünkü İnsan ve grup davranışlarının niçin ini anlamaya yönelik araştırmalara niteliksel ( qualitative ) araştırma denir. Araştırma konumuzda ise Bilişim suçlarının, bilgisayar kullanıcıları üzerindeki, interaktif bilişim sistemlerinin kullanımındaki bilişim güvenilirliğine etkisi ve global web tehditlerine karşı tavrı nı inceliyoruz. Dolayısıyla insanların yani bilişim kullanıcısı grupların web tehditlerine karşı aldığı tavrı yani insan ve grup davranışlarının niçin ini anlamaya yönelik araştırma yapacağımızdan ötürü araştırma türümüz Nitel araştırmadır Kullanılan Örneklem Yöntemi ve Nedeni: Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden, amaçlı örnekleme, ölçüt örnekleme seçilmiştir. Çünkü seçmiş olduğumuz amaçlı yani amaçsal örnekleme, seçkisiz olmayan bir örnekleme yaklaşımıdır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır. Ölçüt

8 8 örnekleme, bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan birimler nesneler ve olaylar örnekleme alınırlar. Araştırma konumuzda ihtiyaç duyduğumuz; bilgisayar kullanan, internet kullanan, interaktif sistemler üzerinde online işlemler yapan ve bu niteliklere sahip kişilerdir. Dolayısıyla ihtiyacımız olan belli niteliklere sahip kişilerdir. Yani tüm evreni ya da aradığımız nitelikte olmayan kişileri alacak olursak sonuca ulaşmamız zorlaşır ve yanıltıcı neticeler elde edebiliriz. Hedefe daha kısa sürede ve daha etkili varabilmemiz için belirli ölçülere, kriterlere, belirlediğimiz niteliklere sahip kişilere ulaşmamız gerekmektedir. Bunun içinde Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden, amaçlı örnekleme, ölçüt örnekleme seçilmiştir Örneklemdeki Bireyler: Örneklemde çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanınması açısından, belirlediğimiz kriterler üzerindeki bireyleri örnekleme almamız gerekmektedir. Araştırmamızda bilişim suçları ve bilişim suçlarından etkilenen bilgisayar kullanıcılarını, bilişim suçlarının artmasının veya azalmasının; bilişim kullanıcıları üzerindeki, interaktif bilişim sistemlerinin kullanımının azalması veya artması inceleneceğinden, örneklemde bilgisayar ve internet kullanan bireyler üzerinde çalışılması hedeflenmiştir Kullanılan Veri Toplama Araçları: Gözlem: Gözlem aşamasında öncelikle Nitel Gözlem tekniğini kullanmak suretiyle bazı tespitlerde bulunuldu. Her ne kadar bilişimin nimetlerinden faydalanan muhasebeciler ya da şirketler varsa da, günümüzde halen en sağlam muhasebe kayıtlarının defterlerde tutulduğunu düşünen muhasebecilerinde varlığı gözlemlenmiştir. Kişisel mail hesaplarının çalınması üzerine

9 9 kişisel görüşmelerinin arkadaşları ile yazışmalarının ve kişisel resimlerinin ifşa edildiğini düşünüp tekrar aynı sorunu yaşamamak için mail hesabını kapatan kullanıcılar gözlemlenmiştir. Aynı şekilde bankacılık işlemlerini internet üzerinden takip eden interaktif bankacılık işlemlerini kullanan kullanıcı sayısı azımsanmayacak kadar çoktur ancak mağdur olan kişileri ve kuruluşları görünce aynı mağduriyeti yaşamamak için hesaplarını kapatan eski usul sistemlere dönen kişilerin de varlığı gözlemlenmiştir. Halen günümüzde kredi kartı dolandırıcılığına ilişkin kart kopyalama, kredi kartı bilgilerinin çalınması şifrelerinin çalınması şeklinde bilişim suçlarını gözlemlemekteyiz. Tüm bunlar, bu sistemleri kullanan insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve bilişim sistemlerine olan güvensizliği arttırmakta aynı zamanda bu sistemlerin kullanımında düşüş ve uzaklaşma gözlemlenmektedir. Tüm gözlemler, gözlem formlarına herhangi bir yorum eklenmeden sadece gözlemlenen kısımlar itibariyle aktarıldı Anket: Araştırma konumuz ile ilgili tespit etmiş olduğumuz problemimizin kaynağını bulabilmek adına kullandığımız bir diğer veri toplama aracı ankettir. Çünkü anketin en önemli avantajlarından birisi geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamasıdır. Anket hedef kitle üzerinde uygulanarak sonuçların elde edilmesi sağlanacaktır. Anketimiz Bilgisayar kullananlar üzerinde uygulandı. Örneklemdeki bireyler üzerinde uygulanan anketimizde sorulan soruların cevaplanması neticesinde elimizde somut örneklerle veriler oluştu. Bu veriler araştırmamızı sonuçlandırmak için gereken bölümlerde kullanıldı. Anketimizin neticesinde araştırma konumuz ile ilgili örneklemdeki bireylerin günde kaç saat bilgisayar kullandığı, günde kaç saat internete bağlı kaldığı, internete hangi amaçlarla bağlandığı, tuzak sitelerden zarar görüp görmediği, kişisel bilgisayar eğitimi alıp almadığı, bilgisayarında koruma programlarının yüklü olup olmadığı, sanal saldırıya maruz kalıp kalmadığı, kaç kez

10 10 web tehdidi ile karşı karşıya kaldığı, sanal saldırılardan ne kadar hasar gördüğü, sanal saldırıya maruz kaldıktan sonra nasıl bir tavır aldığı konularında bilgilere ulaşıldı. Örneklemdeki Bireylere Uygulanan Anket 1.Günde kaç saat bilgisayar kullanıyorsunuz? (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (5 saatten fazla) 2.Günde kaç saat internete bağlı kalıyorsunuz? (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (5 saatten fazla) 3.İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? (Ödev ders eğitim)-(sosyal ağlar)-(interaktif işlemler)-(oyun eğlence)-(iş ticari) (diğer) Diğer (Lütfen belirtiniz).. 4.Daha önce hiç tuzak sitelerden ya da maillerden zarar gördünüz mü? (Evet zarar gördüm) (Hayır zarar görmedim) 5.Kişisel Bilgisayar Güvenliği Eğitimi aldınız mı? ( Evet aldım bu konuda bilgiliyim) - (Hayır almadım bu konuda bilgim yok) 6.Bilgisayarınızda korunma için programlar yüklü mü? (Evet yüklü bilgisayarım koruma altında) (Hayır yüklü değil bilgisayarım tehditlere açık) 7.Sanal saldırıya maruz kaldınız mı? (Evet maruz kaldım) ( Hayır kalmadım ) 8.Kaç kez web tehdidi ile karşı karşıya kaldınız? (Hiç) - (Bir kez) ( Bir den fazla ) 9.Maruz kaldığınız sanal saldırılar karşısında görmüş olduğunuz hasar seviyesi? (Çok düşük zarar vermedi) - (Orta düzeyde biraz zarar gördüm) (yüksek çok zarar gördüm) 10.Sanal saldırıya maruz kaldıktan sonra neler yaptınız? (Bir bilişim suçu olduğu için yasal yollara başvurdum)

11 11 (Tüm hesaplarımı kapattım ve internetten uzaklaştım) (Kişisel bilgilerimi artık vermiyorum ama interneti kullanmaya devam ediyorum) Araçlarda bulunması gereken temel özelliklere ilişkin yapılanlar ve yapılacaklar : Anketin geliştirilme aşamasında hangi hedef kitleye uygulanacağı belirlendi. Bilgisayar kullanan hedef kitleye uygulanmasına karar verildi. Anket ile ilgili ölçülecek özellikler belirlendi, bilgisayar, internet kullanımı, kullanım amaçları, sanal saldırılar ve sanal saldırılara maruz kalanların aldığı tavırlar kavramların ölçülmesine odaklanıldı. Yapılar belirginleştirildi. Ölçülecek özelliğe en uygun sorular seçildi. Anket sorularının dil açısından anlaşılırlığı incelendi, sade bir dille, yalın, anlaşılır ve net sorular hazırlandı. Uzman görüşü alındı. Ön uygulama için denekler üzerinde deneme yapıldı. Testin psikometrik özellikleri belirlendi. Ön uygulamadan elde edilen verilere dayalı olarak test istatistiklerinin hesaplanması ve madde analizlerinin yapılması ve teste son şeklin verilmesi sağlandı. Veri toplama aracının geçerliğinin yüksek olması amacıyla, yani ölçülmek istenen özelliğin ölçülme derecesini yükseltebilmek için, ankette en uygun sorular seçildi. Araştırma problemimizde hedeflediğimiz bilgisayar kullanıcılarının global web saldırılarına karşı aldığı tavır olduğundan ötürü anket soruları bunu açığa çıkarmak üzere hazırlandı. Bu bağlamda en uygun sorular seçildi. Veri toplama araçlarımızdan biri olan anketin, güvenirlik hedefini gerçekleştirmek için değerlendirmeciler arası tutarlılık yöntemi seçildi. Yöntem uygulandı. Bu yöntem ile aynı veri toplama aracının birden fazla kişi tarafından değerlendirilmesi sağlanarak araca verdikleri puanlar arasındaki ilişkiye bakılıp hesaplama yapılmak sureti ile ilişkinin yüksek olması sağlanmaya çalışıldı. Araştırmamız tüm ülkeyi kapsadığından dolayı, anketi de tüm ülke üzerinde uygulamamız gerekti. Dolayısıyla anket için dağılımın uygun olması bakımından nüfusu büyük olan illerde hesaba katılarak, toplam 1000 denek üzerinde araştırma yapılması hedeflendi. Anket tüm ülkeyi kapsadığından her ilden ankete katılım

12 12 yapılması gerektiğinden, ülke nüfusu il nüfusuna bölünerek, illerdeki denek sayıları belirlendi. Nüfusu küçük illere az, yüksek illere çok sayıda denek ayrıldı. Böylece sonuçların tutarlığı, güvenirliği ve geçerliği arttırılmış oldu. Hazırlanan ankete göre yapılan çıkarımların uygun, anlamlı, doğru ve kullanışlı olduğu görüldü. Belli araçları kullanarak elde edilen bilgilerin araştırmanın amacına hizmet ettiği görüldü. Veri toplama aracının kalitesini ve uygunluğunu gösteren önemli özelliklerden biri olan geçerlik; ve güvenilirlik kriterlerine uygunluğu görüldü. Denekler üzerinde ön çalışmalar yapılarak sonuçların uygun olduğu, geçerlik ve güvenirliğin yüksek olduğu görüldü. 5. Verilerin Analizi : Verilerin analizi aşamasında, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi kullanıldı. Çünkü anketlerdeki sorular göz önünde bulundurularak kategorize etmek suretiyle araştırma sorularında yer alan kategoriler göz önünde bulundurularak verilerin betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmesi ve sonuçlara ulaşılması sağlandı. Ayrıca bir diğer veri toplama aracımız olan gözlem için ise içerik analizi yöntemi kullanılarak derinlemesine bilgi edinmek, gözlem sonuçlarından elde ettiğimiz verilerin önceden belli olmayan kategorileri belirlemek ve önceden ulaşılamayan verilere ulaşmak hedeflendi. Veri toplama aracımız olan anketten elde ettiğimiz veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edildiğinden dolayı, öncelikle bir çerçeve oluşturuldu. Verilerin hangi kategoriler çerçevesinde düzenleneceğine ve yorumlanacağına ilişkin karar verildi. Daha sonra belirlenen çerçeve ışığında veriler okundu ve düzenlendi. Bu aşamada veriler seçildi ve anlamlı hale getirildi. Kullanılması uygun olan doğrudan alıntılar da belirlendi. Tekrarlamadan kaçınılarak veriler tanımlandı ve ilgili yerlerde belirlenen alıntılar kullanıldı. Tanımlanan bulgular açıklandı ve ilişkilendirildi. Farklı durumlarla karşılaştırmalar yapıldı.

13 13 Diğer veri toplama aracımız olan gözlem ise içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edildi. Analize başlanmadan önce kategoriler belirlendi. Bu kategoriler daha önce elde edilen bilgilere, kuramlara ve deneyimlere bağlı olarak şekillendirildi. Toplanan betimsel bilgilerle konunun derinliğine bilgiler elde edildi. Yeni kategorilerin ortaya çıkması sağlanmaya çalışıldı. 6.Araştırma sürecinin aşamaları : Araştırma sürecimizin ilk aşamasında problem belirlendi ve şekillendirildi. Problemin belirlenmesinin ve şekillendirilmesinin ardından literatür taraması yapıldı. Konu ile ilgili derinlemesine ve detaylı geçmiş çalışmalarda incelenerek veriler elde edildi. Bu konuda yapılmış olan çalışmamıza yakın çalışmalar tespit edildi araştırmamızda alıntı kaynak olarak kullanılmak üzere bilgiler alındı. Hipotezler belirlendi. Problemde incelenen değişken ve değişken türleri belirlendi. Araştırma yöntemi ve araştırmanın türü belirlendi. Daha sonra veri toplamak için belirlememiz gereken örneklemdeki bireyler belirlendi, bilişim suçlarından etkilenen bireyler seçildi. Veri toplama araçlarından gözlem ve anket kullanıldı. Gözleme dayalı veriler toplandı, gözlemlenen durumlar yorum yapılmadan gözlemlendiği gibi gözlem tutanaklarına geçirildi. Anket ile verilerin toplanması aşamasında ise 10 sorudan oluşan bir anket hazırlandı ve bu anket Türkiye nüfusu göz önünde tutularak 1000 kişi üzerinde ülke genelinde uygulandı. Nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerden ankete daha çok katılımcı katılması gerektiği göz önünde bulunduruldu. Tüm kentlerin nüfusları sırasıyla e bölünerek her şehirden alınacak gözlemci sayısı belirlendi. Değerlendirmeciler arası tutarlık yöntemi ile aynı anket tekrar uygulandı ve aradaki puanlamanın yüksek olup olmadığına bakıldı. Geçerlik ve güvenirlik hedeflerine ulaşabilmek için üzerinde çalışıldı. Veriler analiz edildi. Araştırma sonuçlarını ilişkilendirerek sonuç kısmının oluşturulmasına ve araştırmanın sonuçlarının rapor halinde yazılmasına geçildi. Araştırmamızda yapılmış olan literatür taramaları araştırma konumuz ile ilgili olan kısımları ile birlikte kaynak gösterilerek

14 14 kullanıldı. Araştırmamızın neticelerinin ilgili literatür taramaları ile desteklenmesi sağlandı. Araştırmamızda anket sonuçlarına yer verildi. Anket sonuçları da literatür taraması ile desteklendi. Gözlem tutanaklarında gözlemlenen konulara yer verildi. Gözlemlerden elde edilen veriler anket sonuçları ve literatür taraması göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Bilim üretmek ya da problem çözmek amacıyla yürütülen süreçteki tüm kavramsal ve işlevsel ilişkilerin bütüncül bir şekilde sergilendiği ürün olan araştırma raporunun hazırlanması aşamasına geçildi. Araştırma raporunun temel bölümlerinden olan, Başlık, üst başlık, yazar adı ve kurum bilgisi yazıldı. Özet bölümünde makalenin kısa ve ayrıntılı ve çok yönlü özeti yazıldı. Giriş kısmında problem tanıtıldı, literatür tartışıldı, problem açık ve anlaşılır şekilde ortaya konuldu. Problemin çözümündeki yaklaşım ortaya konuldu. Değişkenler tanımlandı ve araştırmanın hipotezleri verildi. Yöntem bölümünde araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar anlatıldı. Müdahale, veri toplama süreci, örneklem, çalışma grubu tanıtıldı. Tartışma bölümünde çalışmanın hipotezleri ile ilgili değerlendirme ve yorumlar yapıldı. Kaynaklar kısmında kaynakların tamamı kaynaklar listesinde yer aldı. Son olarak yazara ilişkin kuramsal bilgi, finansal desteğin kaynağı ve çalışmaya destek veren meslektaşların belirtildiği bölüm olan yazar notu bölümü hazırlandı. Araştırma raporlarında uyulması gereken genel ilkelere uyuldu. Araştırma raporu, 12 punto büyüklüğünde ve times new roman fontu ile yazıldı. Satır aralıkları çift olarak belirlendi. Sayfa yapısı üst,alt,sağ ve soldan 2.54 cm olarak belirlendi. Sayfa numaraları ve üst bilgi sağ üst köşe olarak belirlendi. 10 ve 10 un üzerindeki sayılar rakam şeklinde 10 un altındaki sayılar ise yazı şeklinde yazıldı. Her bir ifadeden sonra boşluk bırakıldı. Başlıklar içeriden, kalın, normal tümce düzeyinde nokta ile sonlanan paragraf başlığı şeklinde kullanıldı. Doğrudan yapılan kaynak alıntıları tırnak içerisine alındı.

15 15 7. Araştırma Raporu Aşamaları : 7.1.Kapak Hazırlanması 7.2.Özet 7.3.İçindekiler 7.4.Ana Metin Bölümü 7.5.Sonuç ve Değerlendirme 7.6.Yararlanılan Kaynaklar

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EK-1 Tez önerisi öğrencinin yapacağı tez çalışmasını ana hatlarıyla tanımlandığı bir dokümandır. Ayrıca

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin Adı Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin amacı Bu etkinliğin amacı Mimarlık bilim alanında yer alan Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

AR AŞTIRMA R APORU 2

AR AŞTIRMA R APORU 2 AR AŞTIRMA R APORU 2 15 Nisan 2014 Türkiye de Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri Arasında Yapılan Araştırma Sonuçları Hazırlayanlar Çağlar Çabuk - Ceyda Afacan AR AŞTIRMA R APORU 2 15 Nisan

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Veri Kaynakları Verilerin Toplanmasında Kullanılan Teknikler Veri Kaynakları İnsanlar, araştırmalarda çoğu kez bilginin toplandığı kaynaktır. Bu çalışmalarda insanların çeşitli

Detaylı

İNTERNETİN FIRSATLARI

İNTERNETİN FIRSATLARI 1 İNTERNETİN FIRSATLARI 2 TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 25 20 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20,03 15 10 5 0 14,05 8,56 6,78 5,99 4,61 2,86 1,59 0,02 0,51 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaylı

Etik Nedir? ADEM FIRAT

Etik Nedir? ADEM FIRAT Etik Nedir? ADEM FIRAT Etik: Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. Bilişim Etiği

Detaylı

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 BİLİM VE ARAŞTIRMA 11 1.1.İnsan, Bilim ve Bilgi 12 1.1.1.Bilimsel Bilgi Türleri 16 1.2. Bilgi Edinme Yolları 17 1.2.1.Otoriter Figürü Yaklaşım 17 1.2.2.Mistiksel Yaklaşım

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI 1 KAZANIMLAR Eylem araştırmalarının ortaya çıkış nedenini ve felsefi temelini açıklayabileceğiz Eylem araştırmalarının araştırma sorularını belirleyebileceğiz

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Değişken (Variable) Hipotez veya Denence (Hypothesis) Sayıltı veya Faraziye (Assumption) Sınırlılık

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri Fraenkel ve Wallen(2006) ın sınıflandırmasıyla tutarlı olarak ; Sistematik Örnekleme Amaçsal

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırmada Yöntem ve Teknik Bilimsel Araştırmada Kullanılan Teknikler Veri Türleri Verilerin araştırmacının aradığı nitelikte olabilmesi, önemli ölçüde elde edildiği yöntem

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

Muayene sayısındaki artış, anlamlı bir erişim artışını mı ifade ediyor?

Muayene sayısındaki artış, anlamlı bir erişim artışını mı ifade ediyor? Muayene sayısındaki artış, anlamlı bir erişim artışını mı ifade ediyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Eylül 2010 Sayfa 1 Muayene sayısındaki artış, anlamlı bir erişim artışını mı ifade

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

İnternet te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız? Rauf Dilsiz Bilgi Güvenliği Uzmanı

İnternet te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız? Rauf Dilsiz Bilgi Güvenliği Uzmanı İnternet te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız? Rauf Dilsiz Bilgi Güvenliği Uzmanı İçerik Kişisel Bilgilerin Korunması İnternet üzerinden saldırganların kullandığı yöntemler Virüsler Trojan (Truva Atı)

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

Veysi Acar Muhammed Fevzi PARMAKSIZ Murat Çiftçi Reşat şilen

Veysi Acar Muhammed Fevzi PARMAKSIZ Murat Çiftçi Reşat şilen Veysi Acar Muhammed Fevzi PARMAKSIZ Murat Çiftçi Reşat şilen Gelişimsel araştırma ontolojik ve epistemolojik olarak nitel araştırma yaklaşımına dayalı araştırma yöntemlerinden biridir. Nitel araştırmada

Detaylı

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme seçenekleri. Hedefleme seçeneğiniz. Google Görüntülü Reklam Ağı Nedir? (GDN), reklamlarınızı yerleştirebileceğiniz reklam alanlarına sahip web sitesi ağıdır, ilgi

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ BÖLÜM 1. BİLİMSEL İRADE ALGI ÇERÇEVESİ... 3 BİLGİNİN KAYNAĞI:

Detaylı

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU Müşteriye gidecek olan email body si: Sayın, MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU 0649002036300014 Mersis no.lu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. nin Çağrı Merkezi ile irtibata geçmiş bulunuyorsunuz. Bu süreçte yaşadığınız

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

Veri(Data), sayısal veya mantıksal her değer bir veridir. Bilgi(Information), verinin işlenmiş, anlamlı hale gelmişşekline bilgi denir.

Veri(Data), sayısal veya mantıksal her değer bir veridir. Bilgi(Information), verinin işlenmiş, anlamlı hale gelmişşekline bilgi denir. Gündem Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitim Örneği AB Seminer 2009 Ender ŞAHİNASLAN 00:00 00:05 Tanışma / Takdim 00:05 00:08 Temel Bilgi Kavramları 00:08 00:20 Bilgi Nerelerde Bulunur? 00:20 00:25 Temiz

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI İÇEREN ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI

ALAN ARAŞTIRMASI İÇEREN ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI ALAN ARAŞTIRMASI İÇEREN ÇALIŞMALAR TAM METİN YAZIM FORMATI Aşağıda verilen tam metin yazım formatı, çalışmayı genel hatları ile anlatan, okuyucuya ayrıntılı olmasa da ana hatları ile araştırma tasarımı

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ SUNUŞ PLANI 5651 SAYILI KANUN İNTERNET DÜNYASININ AKTÖRLERİ İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEMEL GÜVENLİK PFSENSE NEDİR.? PFSENSE KURULUM VE AYARLAR.? 4/5/2007 TARİHLİ

Detaylı

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP ÜYELERİ Mehmet Emin ERTAŞ Burhan DEMİR Mesut PERTAV Problemi Tanımlama İçindekiler.Değişkenler.Hipotez.Amaç.Önem.Sayıltı.Sınırlılıklar.Tanımlar

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı Yaz Stajı Yönergesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı Yaz Stajı Yönergesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı 1. Lisans Stajının Amacı Lisans stajının temel amacı, lisans programında kazanılan bilgilerin alan tecrübesi ile desteklenmesi ve pekiştirilmesidir.

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ. Temel Kavramlar

BİLGİ GÜVENLİĞİ. Temel Kavramlar BİLGİ GÜVENLİĞİ Temel Kavramlar Bilgi güvenliği ne demektir? Bilgi güvenliği denildiğinde akla gelen kendimize ait olan bilginin başkasının eline geçmemesidir. Bilgi güvenliği, bilginin izinsiz veya yetkisiz

Detaylı

ANKET ANALIZ SONUÇLARı

ANKET ANALIZ SONUÇLARı İnternet-Yasal Boşluk Mu ( Değil Mi)? Veri Koruma Uygulaması (APP) Aracılığıyla Yetişkin-Genç ve Okul Eğitimi Alanında Medya Okuryazarlığını Geliştirmek için Öğretim ve Öğrenme. Projekt Nr. 2015-1-DE02-KA204-002532

Detaylı

Etki Analizinin Aşamaları

Etki Analizinin Aşamaları Analitik Araçlar ve Veri Toplama Çalıştayı 15-16 Nisan 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Roman Ladus Oturum 6 Etkilerin Ölçülmesi Etki Analizinin Aşamaları Etkilerin Değerlendiril-mesi ve Opsiyonların Karşılaştırılması

Detaylı

Neden İşletme Kurarız?

Neden İşletme Kurarız? 1 Neden İşletme Kurarız? Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

Araştırmada Evren ve Örnekleme

Araştırmada Evren ve Örnekleme 6. Bölüm Araştırmada Evren ve Örnekleme 1 İçerik Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Nedenler Örnekleme Süreci Örnekleme Yöntemleri 2 1 Giriş Araştırma sonuçlarının geçerli,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ VİRÜSLER VE DİĞER ZARARLI YAZILIMLAR KİŞİSEL MAHREMİYET VE TACİZ

BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ VİRÜSLER VE DİĞER ZARARLI YAZILIMLAR KİŞİSEL MAHREMİYET VE TACİZ BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ VİRÜSLER VE DİĞER ZARARLI YAZILIMLAR KİŞİSEL MAHREMİYET VE TACİZ VERİ: İşletme içinde oluşan olayları temsil eden belirli bir işe yarayan ya da yaramayan ham gerçekler, görüntüler,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, ilimiz Derince ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyet göstermektedir.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, ilimiz Derince ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, ilimiz Derince ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Telefon & Faks : 0(262) 229 0706 e-posta:kocaeli155@egm.gov.tr siber.kocaeli@egm.gov.tr

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Y. Mimar Emrah ACAR ın Doktora Tez Çalışmasına İlişkin Rapor 18 Nisan 2005 A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 1. Çalışmanın Bölümleri Aday tarafından hazırlanarak değerlendirmeye sunulan doktora

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

Telif Hakları ve Bilişim Suçları

Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakları ve Bilişim Suçları Telif Hakkı İhlali, İnternet ve Telif Hakkı İhlali, Bilişim Suçları, Sık Karşılaşılan Bilişim Suçları hakkında bilgiler... Telif Hakkı İhlali Telif Hakkı, Herhangi bir

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ I. RĠSK MERKEZĠ KURULUġU 25 Şubat 2011 tarih, 27857(mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na Ek Madde 1 ve

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 8. Yarıyılda

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı

Finansal Eğitim Merkezi ve Eğitim Teknolojileri Dönemi Değerlendirmesi

Finansal Eğitim Merkezi ve Eğitim Teknolojileri Dönemi Değerlendirmesi Finansal Eğitim Merkezi ve Eğitim Teknolojileri 2015 2016 Dönemi Değerlendirmesi Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü Ağustos 2016 Giriş Bu çalışma, Türkiye Bankalar Birliği Finansal Eğitim Uygulamaları hakkında

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Bir değişkenin değerinin,

Detaylı

HATAY KHB BILGI İŞLEM BİRİMİ

HATAY KHB BILGI İŞLEM BİRİMİ TANIMLAR HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi. Hatay Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve diğer sağlık tesislerinde kullanılan hasta kayıtlanın saklanmasına ve erişimine imkân veren bilgi sistemidir.

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v BÖLÜM I BİLİMLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR... 2 Gerçek- Gerçeklik (Reality- Şe niye)... 2 Bilgi (Knowledge, Episteme, Malumat)... 3 Bilgi Türleri... 3 Bilginin

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Bilimsel Araştırma Nedir? Araştırma Türleri Araştırma Nedir? Günlük dilde araştırma İnternette ya da kütüphane de araştırma. Bilimsel araştırma Karşılaşılan bir güçlüğün

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

Ben Daha Çocuğum Sosyal Medya Sitesi Proje Raporu

Ben Daha Çocuğum Sosyal Medya Sitesi Proje Raporu Ben Daha Çocuğum Sosyal Medya Sitesi Proje Raporu (05.01.2015 05.07.2015) Çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmak için http://bendahacocugum.com/ internet sitemizi oluşturduk. Ben Daha Çocuğum çocuk

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı