T.C. VAN VALİLİĞİ VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI) OTOMASYON PROGRAMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN VALİLİĞİ VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI) OTOMASYON PROGRAMI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI) OTOMASYON PROGRAMI TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Van L tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren klinik ve klinik dışı laboratuarlarda kullanılacak ve klinik laboratuvar sonuçlarının hizmet verdiğimiz AÇS/AÇSAP,Toplum Sağlık Merkezleri (TSM), Verem Savaş Dispanseri ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) arasında on- üne transferini sağlayacak aşağıda detayları tanımlanmış Otomasyon programının yaptırılması işidir. Yüklenici; ihale sonuçlanarak sözleşme imzalandıktan sonra cihaz kurulum süresi içinde aşağıda asgari teknik özellikleri belirtilen programı hazırlatarak bu hizmetten yararlanacak tüm birimlere kurmak/yüklemek ve doğru işletilmesini sağlamak zorundadır. Firma tarafından kurulacak Merkezi Laboratuvar Otomasyon Sisteminin özellikleri: Firma; AÇS/AÇSAP, TSM, Verem Savaş ve ASM lerdeki hazır barkotlarla, internet üzerinden test istemlerinin yapılabileceği, ve laboratuvara gelen kanların istenilen ünite bazından kabulunun yapılabileceği, etiketlendirilmiş kan tüplerindeki hastaların test istemlerinin İl Halk Sağlığı Merkezi Laboratuvarındaki cihazlarda otomatik olarak tanınıp çalışılabileceği ve sonuçların laboratuvar sorumlusu tarafından onaylanabileceği özellikte bir otomasyon sistemi kuracaktır. 2. Bu sistemde; İl Halk Sağlığı Laboratuvarında çalışılan testler, testi çalışan laborant (veya tekniker/teknisyen) ve laboratuvar uzmanının iki seviyeli onayından (ön ve nihai onay) hemen sonra internet üzerinden görülebilmeli ve sonuç raporları AÇS/AÇSAP, TSM, Verem Savaş ve ASM lerdeki yazıcılardan alınabilmedir. Otomasyon sisteminde, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesindeki Merkezi Laboratuvarda yapılan tüm testler tanımlanabilmeli, kullanıcılara istenen panel, ünite veya modül yetkisi verilebilmeli ve istendiği şekilde sonuç raporu alınabilmelidir. (Raporda asgari olarak hastanın adı soyadı, cinsiyeti, yaşı, başvurduğu doktorun ve aile sağlığı merkezinin adı, onaylayan kişinin adı, cinsiyete ve yaşa özel referans aralıkları ve varsa önceki sonuçlar gösterilebilmeli ve normal referans aralık dışındaki sonuçlar vurgulanabilmelidir.) 4. Otomasyon programı güvenli ve düzenli bir yedekleme sistemine sahip olmalıdır. Verilerin belli periyotlarla yedeklenmesi firma yetkilisinin sorumluluğundadır. 5. Doktorun istemde bulunduğu, numunelerin laboratuvara kabul edildiği, cihazlarda testlerin başladığı ve bittiği, onay yapıldığı tarih ve saatler otomasyon sisteminde görülebilmelidir. Kabul yapıldıktan sonra cihaza yüklenen numunelerde çalışılması istenen parametreler cihazlara otomatik olarak aktarılmalı ve testler bittiğinde sonuçlar veri tabanına otomatik olarak gönderilmelidir. 6. Çalışılacak parametrelerin yaşa ve cinsiyete göre normal referans aralıkları ve birimleri ihaleyi kazanan cihaz firmalarından otomasyon firması tarafından alınacak ve düzenlemeler yapıldıktan sonra laboratuvar uzmanı ile birlikte doğrulukları kontrol edilecektir. 7. Otomasyon firması panik kritik değer tanımlamalarını laboratuvar uzmanlarından temin edecektir. İstendiği zaman bu tanımlamalarda güncelleme yapılabilmelidir. 8. Cihazdan otomasyon programına ulaşan sonuçlar içinde panik kritik değer saptanması halinde program laborant ya da doktor onayını beklemeksizin görsel ve sesli uyarı vermek zorundadır. 9. Hastanın verilerine T.C.kimlik numarası, hasta adı-soyadı ve barkod numarası ile ulaşılabilmelidir. 0. Otomasyon programında belli bir tarih aralığında onaylanmış bütün sonuçlara ya da yalnızca istenen parametreye ait sonuçlara ulaşılabilmelidir. Otomasyon programında gözlenen bu test sonuçları; her bir satırında en azından hasta adı soyadı, yaşı, barkod numarası, parametre değeri (hastanm test sonucu), yapılmışsa tekrar testi sonucu, varsa eski test sonucu değerlerinin yer alacağı bir tablo şeklinde kaydedilebilmeli ve bilgisayarda istenen bir klasöre aktarılabilmelidir. Bu tablo htm formatında ya da exel formatında olabilir. Htm formatmdaki tablo kopyalanarak exel gibi programlara aktarılabilmelidir. Otomasyon programınm laboratuvar uzmanının isteği doğrultusunda verilerin işlenip değerlendirilebileceği bir istatistik modülü olmalıdır. İstatistik modülünde asgari olarak aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:

2 i. Belirlenen tarih aralıkları için; çalışılan/onaylanan bütün testlerin, belli test gruplarının (örneğin ELİSA grubu) belli bir cihazda çalışılan testlerin (örneğin hemogram cihazı) ya da tek bir parametrenin test sayıları belirlenebilmelidir. ii. Belirlenen tarih aralıkları için; çalışılan parametrelerin kit verimlilikleri, tekrar sayıları, reddedilen numune sayıları, istemi yapılan ancak laboratuvara gelmeyen numune sayıları, zamanında sonuçlanmayan test sayıları gibi veriler elde edilebilmelidir. (Testlerin sonuçlanma zamanları laboratuvar sorumlusu ile görüşülerek tanımlanacaktır.) iii. Çalışılan testlerin kontrol ve kalibrasyon tarihleri, sonuçları ve sayılarına otomasyon programından ulaşılabilmelidir. Bunun için gerektiğinde cihaz firmaları ile diyalog kurularak cihazdaki bu değerlerin otomasyon programına aktarımı sağlanmalıdır. iv. Laboratuvarımızın aylık performansının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ve Madde 34 te verilmiş olan Halk Sağlığı Laboratuvarları Performans Değerlendirme Klavuzu nda yer alan kriterlerin değerlendirilmesi için gerekli istatistiksel verilere otomasyon programından net olarak ulaşılabilmelidir. v. Belirlenen tarih aralıklarında belli bir parametre için test sonuçlarının sayısı, dağılımı, ortalama değerleri, standart sapmaları, median değerleri gibi veriler ve ilgili grafikler elde edilebilmelidir. vi. Müdürlüğümüz tarafından istenebilen ASM ya da doktor bazında aylık test sayıları gibi istatistikler sağlanmalıdır. vii. Otomasyon programı cihazlarda çalışılan kan testleri dışında Madde, 2 ve 3 te belirtilen mevcut ya da yapılması planlanan, manuel ya da otomatize, klinik ya da klinik dışı testlerin istatistiksel analizlerini yapabilmelidir. Planlanan testler çalışılmaya başlandıkça istatistik modülünde gerekli güncellemeler yapılmalıdır. 2. Otomasyon sistemi çalıştığımız kan gruplama, VDRL, Rose Bengal (Brucella) ya da kültür gibi manuel testlerinin sonuçlarının girilmesine uygun olmalıdır. Otomatize kan gruplama sistemi alınması hedeflenmektedir. Bu cihazın otomasyon programı ile bağlantısı firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. Laboraruvarımızda çalıştığımız su numunelerinin, klinik örnekler gibi barkodlu olarak kabul edilmesi ve istenen parametrelerin barkodun okutulması ile otomasyon programı üzerinden gözlenmesi, analiz sonuçlarının THSK İçme Kullanma ve Yüzme Suyu Coğrafi Bilgi Sistemi ne de aktarılması gerekmektedir. Otomasyon firması su analizlerimiz için planladığımız bu basamaklara uygun ve yeterli bir su analiz modülüne sahip olmalıdır. Su analiz modülü L tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarının çalıştığı bütün analizleri (kontroldendim izlem; kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler) ve suda Legionella analizlerini de kapsamalıdır. Analiz parametreleri ve sonuç raporlarının formatı isteğe bağlı olarak değiştirilebilir olmalıdır. 4. Otomasyon programında sıtma analizleri ve tüberküloz laboratuarı için uygun modüller yer almalıdır. Tüberküloz modülünde otomatize kültür ve antibiyotik duyarlılık sistemi ve bu sistemin yazılımı ile otomasyon programının bağlantısı kurulmalıdır. Otomasyon sistemindeki sonuçlar TuLSA ya (THSK Tüberküloz Laboratuvar Ağı) kolayca aktarılabilmelidir. 5. Teklif veren otomasyon firmaları daha önce hizmet verdikleri veya vermekte oldukları halk sağlığı laboratuarlarını referans göstereceklerdir. 6. Sistemde faturalandırma modülü olmalı, on-line sağlık uygulamalarına uygun olarak geliştirilebilmelidir. Su analizlerinin ve manuel olarak çalıştığımız testlerin de faturalandırılması modül üzerinden barkodun okutulması ile otomatik olarak yapılmalıdır. 7. Otomasyon sisteminde Aile Hekimleri; laboratuvardan isteyebilecekleri tetkik miktarını ve kotayı görebilmelidir. 8. Hizmet verdiğimiz hekimlerin tetkik istem modüllerinde laboratuvar sorumlusunun gerekli gördüğü değişiklik ve düzenlemeler ücretsiz olarak yapılacaktır. Müdürlüğümüzün belli kuramlarla tarama testleri için protokol imzaladığı durumlarda tarama testlerine özel pratiklik sağlayacak istem modülü değişiklikleri ücretsiz yapılmalıdır. 9. Otomasyon firması en az biri Van ilinde ikamet eden iki teknik personelinin cep telefonu numaralarını, firmaya ulaşabileceğimiz sabit bir telefon ve faks numarasını laboratuvarımıza bildirmek zorundadır. Bu numaralarda değişiklik olması durumunda hemen laboratuarımıza bildirilecektir. Otomasyon programı ile ilgili problem ve arızaların giderilmesi, istenen değişikliklerin yapılabilmesi, istatistiksel verilere ulaşılabilmesi için teknik personellere bu numaralardan ulaşılacaktır. Otomasyon programındaki problem ve arızların giderilmesi için teknik servis en geç 5 dakika içinde müdahale edecektir. Müdahale süresi teknik servis personeline cep telefonu ile ulaşıldığı andan itibaren başlayacak ve bu saat ilgili laboratuvar

3 personelimiz tarafından tutanak altına alınacaktır. Çağrıyı alan teknik personel 0 dakika içerisinde laboratuvar personeline sorunla ilgili bilgi verecektir..otomasyon firması bu şartı kabul etmiş sayılacaktır. Otomasyon sistemindeki problemden kaynaklanacak hizmet aksaklıklarından firma sorumlu olacaktır. Otomasyon sistemindeki problemin 8 saat içinde düzeltilememesi ve laboratuvar hizmetinin aksaması durumunda (8 saat boyunca istem yapılamaması, sonuç girilememesi, alınan hasta kanlarının çalışılamaması gibi) Madde 33 te tanımlanmış olan cezai müeyyide uygulanacaktır. 20. ASM, TSM gibi hizmet verdiğimiz birimlere otomasyon firması teknik personelinin telefon numaralan verilecektir. Hizmet verdiğimiz birimlerde otomasyon programının açılamadığı, laboratuvar istemi yapılamadığı durumlarda laboratuvar işleyişimizin aksamaması açısından ilgili problemin tanımı ve problemin nasıl giderileceği konusunda otomasyon firmasının teknik personelinden destek alınacaktır. Bu gibi durumlarda laboratuvarımızın rutin işleyişinin bozulmaması, hastalardan çalışılamayacağı halde kan alınması gibi muhtemel problemlerden kaçınılması için yapılması gereken işlemler ile ilgili bir algoritma oluşturulmalıdır. Bu algoritma problemin sebebinin saptanması (otomasyon programındaki problem, internet kesintisi, serverdaki arıza vs.) ve ivedilikle çözülmesi için ihtiyaç olduğunda uygulanmalıdır. Firma bu algoritmayı laboratuvarımıza ve hizmet verdiğimiz birimlere de yazılı olarak vermelidir. 2 İhtiyaç duyulması halinde firma tarafından otomasyon programının, AÇSAP, TSM, Verem Savaş ve ASM hekimlerinin kullandığı Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (A.H.B.S.) programlarıyla tam entegrasyonu sağlanabilmeli ve ücretsiz bir ara yüz programı kurulmalıdır. 22. Sistem yazılım ve donanım bakımından güncelleştirmelere açık olmalıdır. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Üst kurumlarca istenen yenilik ve güncelleme talepleri sözleşme süresince ücretsiz karşılanmalıdır. 2 ASM ler ve laboratuvarımızdaki ADSL internet bağlantısı için otomasyon firması ücret ödemeyecektir. 24. Sistemi kullanacak AÇSAP, TSM, Verem Savaş ve ASM hekimlerine ve laboratuvarımızda sistemi kullanacak bütün elemanlara firma tarafından ücretsiz eğitim verilecek ve bu eğitimin süresini kurumumuz belirleyecektir. Yüklenici firma otomasyon programının nasıl kullanılacağı ile ilgili kısa öz bir dokümanı da laboratuarımıza teslim edecektir. 25. Yüklenici Firma, laboratuvarda meydana gelebilecek hem donanımsal (örneğin server arızası) ve yazılımsal hem de laboratuvarda kurulan tüm cihazlarla ilgili problemlerin giderilmesinde destek verecek ve sorunun çözümünü sağlayacaktır. 26. Belli tarih aralıkları için istenen belli bir test ya da testler için aşağıdaki seçenekler kullanılarak listeleme yapılabilmelidir: Onaylanması gerekenler, Onaylanması gerekenler (tümü hazır), Onaylanmış olanlar, sonuç bekleyenler(hareket görmüş), tekrar için bekleyenler, teknisyen (laborant) onaylılar, tekrar edilmiş hastalar, bugünkü tüm kayıtlar, bugün çalışılan hastalar, kabul edilmiş hastalar, sıtma çalışılacak hastalar, sıtma çalışılan hastalar, çalışılmayan örnekler, çalışılmadı yapılacaklar, bugünkü kimyasal kayıtlar v.b 27. Firma aynı zamanda, eğer İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ilçe hastaneleri ile laboratuvar hizmetleri için protokol imzalarsa; ilçe ASM lere de otomasyon sistemini kuracak ve bu sistemin ilgili hastane otomasyon sistemi(hbys) ile entegrasyonunu sağlayacaktır. 28. Hastaların TC numaraları ile sonuçlarına İl Halk Sağlığı Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden online olarak ulaşması için kurumumuza gereken destek sağlanmalıdır. 29. Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile hekimleri için barkod yazıcı alacaksa firma bunu otomasyon sistemine entegre edecektir. Aile hekimleri tarafından, cihazdan kan tüpü için barkod bir kez yazdırılmışsa ikinci kez tekrar yazdırılırken ya uyarı vermeli veya bunu engeleyebilecek bir sistem kurulmalıdır. 30. Kurulacak program Web tabanlı olmalı ve Sağlık.net e uyumlu olmalıdır. 3 Laboratuvar hizmeti ile ilgili herhangi bir duyurunun (çalışılamayan parametre, sistemimizdeki arıza, bir testle ilgili bilgi notu vs.) hizmet verdiğimiz hekimlere iletilebileceği ve hekimlerden de tarafımıza mesaj gönderilebileceği bir sistem kurulmalıdır. 32. Aile hekimlerinin pozisyon değişiklikleri müdürlük tarafından yüklenici firmaya iletildiği andan itibaren 24 saat içerisinde gerekli düzenleme yapılmalı ve hekimlerin şifreleri belirlenerek kendilerine ulaştırılmalıdır. Bu yapılmadığı durumda Madde 33 te tanımlanmış olan cezai müeyyide uygulanacaktır. 3 CEZAİ MÜEYYİDE: İlgili maddelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda aylık hak edişinden %30 ceza kesilecektir.

4 34. EK: Halk Sağlığı laboratuarları Performans Değerlendirme Kılavuzu aşağıda yer almaktadır: HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU C - Halk Sağlığı Laboratuarları Performans Değerlendirme Klavuzu Sıra No Kriterler Numune kabul-sonuç kriterleri Tavan Puan* Değerlendirme Yöntemi Gerçekleşme ** 5000 Evet Hayır Değerlendir me Puanı Numunenin alınması, taşınması ve laboratuara kabulüne yönelik düzenlemeleri takip etmek ve gerekli güncellemeleri yapmak Reddedilen numunelerin reddedilme sebeplerine göre aylık istatistiksel analizini yapmak Reddedilen numunelere yönelik işlemleri başlatmak Zamanında verilen sonuç veya karşılanan talep sayısı Zamanında sonuçların taleplerin yönelik başlatmak verilmeyen veya sebeplerine işlemleri İlgili laboratuarların çalışma Numune alma, taşıma ve kabulü ile ilgili prosedürler uygulanıyorsa "tam " uygulanmıyorsa 0 olarak hesaplanır. Numune kabul kriterlerine göre değerlendirilir. İstatistiki analiz yapılmış ise "tam ", yapılmamış ise 0 olarak hesaplanır. Numune kabul kriterlerine göre değerlendirilir. (İşlem başlatılan numune sayısı/reddedilen numune sayısı) x Tavan İlgili laboratuarların raporlandırma (Zamanında karşılanan sonuç veya talep sayısı/toplam sonuç veya talep sayısı) x Tavan ilgili laboratuarların raporlandırma (İşlem başlatılan sonuç veya talep sayısı/zamanında verilmeyen sonuç veya talep sayısı) x Tavan 2 Kalite Kontrol Kriterleri 3,500 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır 2. İç kalite kontrolü uygulamak 2. 2 İç kalite kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemleri başlatmak 2,000 ilgili laboratuarların kalite standartları (İç kalite kontrol uygulanan parametre sayısı/toplam parametre sayısı) x Tavan ilgili laboratuarların kalite standartları (İşlem başlatılan parametre sayısı/sorun saptanan parametre sayısı) x Tavan 3 Analiz-Üretim Kriterleri Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendir me Puanı Değerlendir me Puanı

5 Ölçüm yapılan/test çalışılan her bir cihazın bakım (günlük, haftalık, aylık) kayıtlarını tutmak Gerekli malzeme ve cihazlar için kalibrasyon faaliyetlerinin takibini yapmak Laboratuar ortamının sıcaklık takibini yapmak Laboratuarın malzeme stok listesini oluşturmak ve güncellemek Labaratuar konusunda çalışanlarına vermek güvenliği laboratuar eğitim Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması Yıllık faaliyet planı ve performans raporu hazırlamak Laboratuarda sıcaklık takibi gerektiren cihazların (etüv, derin dondurucu, su banyosu ve buzdolapları) takibini yapmak Test bazında kullanılan kit verimliliği ve laboratuar analiz verimliliğini hesaplamak İlgili laboratuarların çalışma (Bakım kayıtları tutulan cihaz sayısı/toplam cihaz sayısı) x Tavan İlgili laboratuarların kalite standartları (Değerlendirme ayı içerisinde kalibrasyon takibi yapılan malzeme veya cihaz sayısı/değerlendirme ayı içerisinde kalibre edilmesi gereken malzeme veya cihaz sayısı) x Tavan İlgili laboratuarların kalite standartları (Sıcaklık takibi yapılan ortam sayısı/sıcaklık takibi gerektiren ortam sayısı) x Tavan (Laboratuar malzemelerin stok listesini oluşturmak %60 + Güncellemek %40) x Tavan (Stok listesi her yılın başı itibariyle hazırlanır ve yılın sonuna kadar punları geçerlidir. Güncellemelerin ise her ay itibariyle yapılması gerekir.) Oluşturulan eğitim programlarına ve ilgili laboratuarların çalışma (Verilen eğitim sayısı/aylık (en az ) planlanan eğitim sayısı) x Tavan Oluşturulan eğitim programlarına ve ilgili laboratuarların çalışma (Uygun çalışan personel sayısı/toplam personel sayısı) x Tavan Yapılmışsa "tam ", yapılmamışsa 0 olarak hesaplanır. Ocak ayında landırılır ve tüm yıl faydalandırılır. İlgili laboratuarların kalite standartları "Sıcaklık takibi yapılan cihaz sayısı/sıcaklık takibi gerektiren cihaz sayısı) x Tavan Laboratuarlarda elde edilen test sonuç sayısının, kullanılan kit sayısının rutin testler için (kontroller, test kontrolleri ve test konfirmasyonu için gereken tekrarlar hariç) %80 ve üzeri olması başarılı olarak kabul edilir. Kit veya analiz verimliliği her bir kit veya analiz için "(Sonuçlandırılan test veya analiz sayısı + kontrol sayısı + doğrulama sayısı)/kontrol ve doğrulamalar dahil tüm harcanan kit veya analiz sayısı" formülünden hesaplanır. Laboratuar ı "Kit veya analiz verimliliği %80'nin üzerinde olan parametre sayısı/kit veya analiz verimliliğinin

6 hesap edilmesi gereken parametre sayısı x Tavan " formülü ile hesaplanır. TOPLAM PERFORMANS PUANI 20,000 TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANI * Yapılan değerlendirme sonucunda hiç bir kriter için tavan ının üzerinde verilemez. ** Her ayın sonunda ilgili laboratuarın bağlı olduğu Halk Sağlığı Müdürlüğünce landırılır. 35. Bu teknik şartname 5 (beş) sayfadan ibarettir. Atik ÖZTÛJRK Biyoloğf Dr.Tuncay TOPAÇ Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.Çiğde Biyi ÇETİN KAYA a Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Celal Bayar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında kullanılacak

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından kullanılmakta olan Ulusal Neonatal Tarama

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr. Bilal AK Yrd.Doç.Dr. Bilal AK BÖLÜM HEDEFİ Bu bölümü bitirdiğinizde -Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Ruhsatlandırma Süreci Gereklilikleri

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Ruhsatlandırma Süreci Gereklilikleri Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği (09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı ) ve İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Ruhsatlandırma Süreci Gereklilikleri Dr. Biyolog Aylin ŞENGÖNÜL (DEÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KAN MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK...

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı