ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017"

Transkript

1 ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017 D E S T E K L E Y İ C İ K U R U M TÜBİTAK ARGE EŞGÜDÜM DAİRE BAŞKANLIĞI Y Ü R Ü T Ü C Ü İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ O R T A K M Ü Ş T E R İ L E R HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2006

2 ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017 BİRİNCİ GELİŞME RAPORU Prof.Dr.Kamil EREN Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Turgut UZEL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Kasım 2006 CORS TR 1. Gelişme Raporu 1

3 İ çindekiler 1. GELİ ŞME RAP ORU (8 MAY I S 8 KASI M 2006) CORS TR P ROJESİ P ROJENİN AMACI P ROJENİN KAPSAMI P ROJEDEN BEKLENTİLER VE KULLANICILARA OLASI KATKILARI İ LK RAP OR DÖNEMİ NDE Sİ STEM İ LE İ LGİ Lİ ÇALI ŞMALAR ARAŞTIRMA, P LANLAMA VE İNCELEMELER Sistem ve Modelleme Araştırmaları Teknik Geziler CORS TR TASARIMI, YER SEÇİMİ VE TESİSLER CORS TR Tasarımı CORS TR Yer seçimi CORS TR Tesisleri CORS TR DONANIM, YAZILIM VE İLETİŞİMİ CORS TR Donanımları CORS TR Yazılımları CORS İletişim Araçları ve Tasarımı Kontrol Merkezi TEST AĞI UYGULAMASI (BENCHMARK TESTİ) Test Ağı Referans İstasyonları Koordinatlarının Belirlenmesi Test Noktaları Test Takvimi AĞ 120 Testi AĞ 90 Testi AĞ 60 Testi Datum Dönüşümü Testi İHALE YAP ILMASI VE CORS TR SİSTEMİNİN KURULMASI Firmalara Yeterlik Verilmesi Şartnamelerin Hazırlanması İhale Yapılması CORS TR Sisteminin Kurulması ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ ÇALI ŞMALARI MEVCUT GP S ÖLÇÜLERİNİN DERLENMESİ...58 CORS TR 1. Gelişme Raporu 2

4 4.2 YENİ GP S ÖLÇÜLERİ YAP ILMASI HÜCRESEL DÖNÜŞÜM P ARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ P ROJE KAP SAMI NDAKİ Bİ Lİ MSEL ARAŞTI RMALAR DATUM DÖNÜŞÜM MODELLERİ ATMOSFER KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR TEKTONİK HAREKETLER EĞİ Tİ M ÇALI ŞMALARI VE Y AY I NLAR CORS TR W EB SİTESİNİN KURULMASI ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ UYGULAMA RAP ORU (INCEP TION REP ORT) CORS TR MAKALELERİ P ROJE EKİ Bİ CORS TR GÖREV DAĞILIMI CORS TR İŞ TAKVİMİ Hİ ZMET ALI MLARI P ROJE HARCAMALARI SONUÇ KAY NAKLAR.. 75 CORS TR 1. Gelişme Raporu 3

5 1. GELİŞME RAPORU 1 (8 Mayıs 8 Kasım 2006) Ağ ilkesiyle çalışan gerçek zamanlı kinematik (RTK/DGPS) prensipli sabit GPS istasyonlarının kurulması ve hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesine ilişkin araştırma ve uygulama projesi (CORS TR Projesi) nin ilk gelişme raporu hazırlanarak aşağıda sunulmuştur. TÜBİTAK ın 1007 Kod No.lu kamu kurumlarının AR GE çalışmaları ile giderilebilecek gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi kapsamında TÜBİTAK (destekleyen kurum), İKÜ (yürütücü kurum), HGK ve TKGM (ortak müşteriler) arasında sözleşme imzalanmış ve proje, TÜBİTAK ın 8 Mayıs 2006 tarihli yazısıyla resmen başlamıştır. Proje süresince 3 gelişme raporu hazırlanacaktır. Söz konusu Proje Destek Sözleşmesi nin 8.1. maddesinde, projenin başlangıç tarihi ilk değerlendirme esas alınarak 1 Şubat 2006 yazılmıştır. Proje başlangıç tarihinin düzeltilesi için başvuru yazısı, müşterek müşteri kurumlar aracılığıyla TÜBİTAK a iletilmiştir. Buna göre altışar aylık gelişme raporları, 1. Gelişme Raporu : Gelişme Raporu : Gelişme Raporu : tarihlerinde hazırlanıp sunulacaktır. CORS TR 1. Gelişme Raporu 4

6 2. CORS TR PROJESİ Son yıllardaki hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler, coğrafi verilerin sayısal olarak korunmasına ve ilgili sözel bilgilerle bilgisayar ortamında entgrasyonuna olanak sağlamıştır. Grafik ve sözel bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi sonucunda Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri (CBS/KBS) geliştirilmiştir. Günümüzde CBS/KBS, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Coğrafi / mekansal bilgilerin (geoinformation) çok sayıda kullanım alanı bulunmaktadır. Örneğin ülke, orman, çevre, bölge, şehir planlaması ve yönetimi, arazi kullanımı ve tarım politikalarının belirlenmesi, mühendislik yapıları, altyapı ile doğal kaynakların değerlendirilmesi, çok amaçlı kadastro, e devlet, e belediye, e ticaret ve tüm diğer mekansal bilgiye dayalı çalışmalar, akla ilk gelenlerdir. Kadastro, haritacılık ve CBS / KBS çalışmalarında esas olan, konumun (yani koordinatların), güvenilir yöntemlerle doğru, ünik ve üniform olarak belirlenmesidir. Aksi halde verilerin uyuşumsuzluğu ve entegrasyon sorunu ile karşılaşılmaktadır. Konum belirlenmesinde GPS (Global Positioning System) teknikleri yepyeni bir çığır açmıştır. GPS teknolojisi, ülkemize 1990 lı yıllarda girdiği halde kurumlar ve kuruluşlar, hala hiç de ekonomik olmayan eski yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. İşte CORS TR projesi, böylesine verimsiz kullanılan sistemleri, tüm ülkeye daha hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak hizmet veren yeni ve modern bir sistemle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, ayrıca, daha önce kullanılan ulusal ED50 datumundan halen kullanılmakta olan ITRFyy (International Terrestrial Reference Frame) datumuna dönüşüm parametrelerini belirleyerek ED50 datumundaki verilerin ITRFyy datuma aktarılmasına ve böylece verilen uyuşumlu duruma getirilmesine ve entegrasyonuna da hizmet edecektir. Sonuçta, her noktanın üniform ve ünik bir adresi/koordinatı olacaktır. 2.1 PROJENİN AMACI Halen ülke genelinde yaklaşık 2000 in üzerinde GPS alıcısı bulunmaktadır. Bu GPS kullanıcıları, statik veya RTK/DGPS (gerçek zamanlı) tekniklerinden yararlanarak, önce kendi baz istasyonlarını oluşturmakta sonra da gezici alıcılarla koordinatlarını hesaplamaktadırlar. Statik ölçülerde geziciler, baz uzunluğu ve uyguladıkları yönteme bağlı olarak, 15 dakikadan saatlere varan ölçü zamanına gereksinim duymaktadırlar. Klasik RTK kullanımı durumunda ise baz istasyonundan ancak 5 10 km uzaklığa kadar çözüm sağlayabilmektedirler. Bu kadar zahmetli ve pahalı bir yaklaşım sonucu belirlenen noktalar ise arazide, değişik boyutlarda beton tesislerle (beton blok, pilye vb.) işaretlenmektedir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 5

7 Hem mevcut GPS alıcılarını hem de yeni alıcıları daha verimli kullanmaya; gayet hızlı, ekonomik ve sağlıklı koordinatlar belirlemeye olanak verecek sistem, bu proje ile kurulacaktır. CORS TR Ağ yaklaşımı sayesinde statik ve RTK konum belirlemeler, bir iki dakikaya hatta saniyelere inecektir. RTK kullanımı durumunda baz istasyonundan km uzaklığa kadar çözüm sağlanabilecektir. Böylesine kolay ve ekonomik olarak belirlenen noktalar ise son derecede pratik ve ucuz malzemelerle arazide işaretlenebilecektir. 24 saat hizmet verecek CORS TR istasyonlarının kurulması ve datum dönüşüm parametrelerinin belirlenmesini içeren proje tamamlanıp işletime geçildiğinde esas itibariyle şunları sağlayacaktır: Başta ülke savunması ve kalkınması amacına yönelik olmak üzere coğrafi belge ve bilgilerin üretilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan hassas konum verilerini CORS TR yöntemleriyle daha hızlı, ekonomik ve duyarlıklı elde etmek, Her türlü navigasyon, araç izleme ve ulaşım için sağlıklı konum belirlenmesini sağlamak, Hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi konusunda TKGM ve HGK başta olmak üzere tüm harita ve harita bilgisi üreten kurumların bu konu ile ilgili temel sorununu çözmek ve böylece klasik yöntemlerle üretilen, mevcut analog formdaki kadastro ölçülerinin ve paftalarının, halen kullanılmakta olan datuma ve TAKBİS e aktarımını sağlamak, Bir deprem ülkesi olan Ülkemizde tektonik (plaka) hareketlerin son derecede duyarlı ve sürekli olarak izlenmesini sağlamak; erken uyarı sistemlerine altlık oluşturmak ve plakaların deformasyon hız ve miktarlarını belirlemek Türkiye nin yer aldığı bölgedeki troposferi ve iyonosferi modellemek ve böylece daha sağlıklı meteorolojik tahminler ile sinyal ve iletişim konuları başta olmak üzere birçok bilimsel çalışmaya olanak ve katkı sağlamak, TKGM ve HGK başta olmak üzere büyük ölçekli harita ve harita bilgisi üreten kurumların, Jeodezik nokta tesisi (nirengi, poligon vd), ölçüm ve hesabı, Yersel harita ve kadastro ölçmeleri, TAKBİS veri dönüşümü ve yeni verilerin derlenmesi, CBS/KBS amaçlı diğer yersel ölçmeler olarak özetlenebilen gereksinimlerine hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak cevap vermek. CORS TR projesi, amaçlarına uygun olarak tüm Türkiye proje alanı olarak seçildiği için ulusal niteliktedir. Kapsamı ve içeriği ile bu proje, ülkemiz haritacılığında ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasında yeni bir devir açacak; yüksek teknolojiler kullanılacağı için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Özet olarak bu projede, yukarıda da değinildiği gibi, yüksek teknoloji kullanılarak arazi ve araziye yönelik coğrafi tabanlı her türlü verinin hızlı, doğru ve güvenilir olarak toplanması hedeflenmektedir. Böylece, kadastro çalışmalarının hızlandırılması, düzenli kentleşmenin gerçekleştirilmesi, e devlet bazında yapılacak çalışmaların mekansal altyapısının oluşturulması, vd sağlanacaktır. Proje sonuçlandığında, ülke genelinde herhangi bir yer ve zamanda, cm doğruluğunda coğrafi konum, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında son derece ekonomik ve çok kısa bir süre içerisinde elde edilebilecektir. 2.2 PROJENİN KAPSAMI Proje kapsamında, tüm ülkeye hizmet verecek ağ ilkesiyle çalışan Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK/DGPS) fonksiyonlu sabit GPS istasyonları kurulacak ve ED50 datumundan ITRFyy datumuna dönüşüm için olanaklar sağlanacaktır. Bunun için yapılacak esas çalışmalar 4 ana başlıkta toplanabilir: CORS TR sistem tasarımı (istasyon yeri, yazılım/donanım, vd), CORS TR 1. Gelişme Raporu 6

8 CORS TR sisteminin kurulması, işletime alınması datum dönüşüm modellerinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirmeler. CORS TR sisteminde her referans istasyonu, CORS Ağ özelliklerine sahip olacak ve kapsadığı alan içinde gerçek zamanda cm mertebesinde konum belirlemeye olanak verecektir. Sistem, aynı zamanda web / internet tabanlı g olacak ve bu şekilde kullanıcıların post processing amaçlı kullanımlarına hizmet edecektir. CORS TR sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Harita Genel Komutanlığı tarafından tesis edilen ITRFyy datumundaki Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) ile de entegre edilecektir. Ayrıca proje kapsamında, geçmişte kullanılan ED50 datumu ile halen kullanılan TUTGA datumu arasında hücresel olarak dm ler mertebesinde dönüşüm parametreleri doğru ve güvenilir olarak hesaplanacak ve bir daha hesap yapmaya gerek kalmayacaktır. Oysa halihazırdaki uygulamalarda her proje için ayrı dönüşüm hesapları yapılmaktadır. Bunun başlıca sakıncaları aşağıda özet olarak belirtilmiştir: 1) herbir projede hesaplanan dönüşüm parametreleri dolaylı olarak yeni bir datum oluşturmakta, 2) statik ve klasik RTK yöntemleriyle belirlenmeleri nedeniyle aşırı pahalı ve zaman alıcı olmakta ve 3) projeler arasında farklılıklar arzetmekte olduğundan ülke genelinde entegrasyon sorunu ortaya çıkarmaktadır. 2.3 PROJEDEN BEKLENTİLER VE KULLANICILARA OLASI KATKILARI CORS TR aynı zamanda bir AR GE projesidir. Proje kapsamında yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirilecek yeni teknolojilerin getireceği katkıların yanısıra coğrafi konum gerektiren tüm çalışmalarda kullanıcılara çok önemli hizmetler verilecektir. Bu servislerin başında geleni, tüm yıl boyunca günün her anında kullanıcıların tek alıcıyla konumlarını belirlemesine olanak sağlamaktır. Diğer önemli bir hizmetin de Türkiye genelinde geçerli datum dönüşüm parametrelerinin kullanıcılara sunulmasıdır. Bunlara ilave olarak tüm CORS GPS ölçülerinin kullanıcılara sunulması, statik ve hızlı statik hesaplar, hız vektörlerinin belirlenmesi projenin diğer yararlı sonuçları arasında bulunmasıdır. Projeden, doğrudan coğrafi bilgi teknolojilerinde çalışanlar ve dolaylı olarak da tüm vatandaşlar yararlanacak; böylece ülkemiz çağdaş yaşamın kolaylıklarından ve ekonomik getirilerinden büyük bir fayda sağlayacaktır. Projenin son derecede önemli bilimsel ve teknolojik katkıları olacaktır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir: Sivil Kullanıcılar: Jeodezik ölçmeler, Harita ölçmeleri ve CBS/KBS, Planlama ve çevre, Büyük mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasmanlarının izlenmesi, Barajların güvenlik bakımından izlenmesi, Duyarlı navigasyon ve araç izleme, Karayollarında araçların izlenmesi, CORS TR 1. Gelişme Raporu 7

9 Deniz araçlarının izlenmesi ve deniz trafiğinin düzenlenmesi, Altyapı ölçmeleri, Mühendislik ölçmeleri, e devlet, e belediye, e ticaret uygulamaları, Afet yönetimi projeleri, Tüm diğer coğrafi bilgi projeleri. Bilimsel Kullanıcılar: Deprem mühendisliği, Sismoloji, İyonosfer ve troposferin izlenmesi, Meteoroloji, Akıllı ulaşım. CORS TR Sistemi, HGK ve TKGM görev kapsamındaki işlere ilaveten diğer kurum ve kuruluşların planlama, altyapı, belediye, araç izleme, tarım, orman, CBS/KBS vb çalışmalarda da yaygın olarak kullanılacaktır. Ayrıca, TR GPS rektife görüntü / ortofoto üretiminde gereksinim duyulan yer kontrol noktaları koordinatları (Ground Control Points) ölçülerinde önemli yararlar sağlayacaktır. Proje tamamlandığında sunacağı hizmetlerin coğrafi bilgi teknolojilerine katkıları çok büyük olacaktır. Bu katkılardan sadece birkaçı aşağıda verilmektedir: Ülke genelinde yapılacak tüm coğrafi bilgi teknolojilerine altlık oluşturacaktır. (Harita üretimi, kadastro, mühendislik ölçmeleri, altyapı ölçmeleri, planlama, çevre, ulaşım, e devlet, e belediye, e ticaret vd) Ülke genelinde binlerce GPS kullanıcısı, yerel sabit nirengi aramadan işlem yapmaya başlayacağından iki misli veya daha fazla verimle çalışacaktır. (Batı ülkelerinde ulusal ağ kapsamındaki bir sabit GPS istasyonunun onlarca ve hatta yüzlerce gezici alıcı tarafından kullanılması bunun kanıtıdır.) Projenin sağlayacağı katkıya en çarpıcı örnek, 2005 yılı içerisinde TKGM, İller Bankası, Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının jeodezik ağ çalışmalarına ayırdıkları 30 milyon YTL üzerindeki kaynaklardır. Böyle bir sistem kurulduğunda sözkonusu kaynaklar ve zamandan çok büyük tasarruflar edilecektir. Sözkonusu proje tamamlandığında, DGPS ve araç izleme dahil diğer mekansal çalışmalarda da kullanılacaktır. Sözkonusu projenin, TKGM ne katkıları özet olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir: TKGM bu proje sayesinde jeodezik çalışmalara ayırdığı paradan ve zamandan çok önemli bir tasarruf sağlayacaktır (Örneğin kurumun 2005 içinde jeodezik harcamalar için ayırdığı kaynak 27 Milyon YTL düzeylerinde olup bu sistem mevcut olsaydı bu kaynağın önemli bir kısmı tasarruf edilebilecekti) TKGM kadastro çalışmalarını sözkonusu proje sayesinde daha sağlıklı, ekonomik ve hızlı olarak yürütebilecektir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 8

10 Bu proje, projede görev yapan TKGM mensubu araştırmacılara yüksek teknolojileri kullanabilme yetkinliği sağlayacaktır. Böylece kurum, daha yeni teknolojileri zaman geçmeden uygulama yeteneği kazanacaktır. Ayrıca, diğer önemli bir hususun da TKGM ve İller Bankası gibi büyük ölçekli harita üreten kuruluşlarda veri dönüşümü yapılabilecek olması ve böylelikle ülkemizde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi kurulmasının önünün açılmasıdır. CORS TR sistemi, HGK ve TKGM dışında DPT, Tarım, Orman, İçişleri başta olmak üzere hemen hemen tüm bakanlıkların bilgi teknolojilerine ilişkin uygulama çalışmalarında yaygın olarak kullanılacaktır. CORS TR 1. Gelişme Raporu 9

11 3. İLK RAPOR DÖNEMİNDE SİSTEM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Proje uygulamaları ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir Uygulama Raporu (Inception Report, İKÜ, Rapor No. 1, Haziran 2006) hazırlanmıştır. Projenin gerçekleşmesi amacıyla araştırmacılara rahat ve donanımlı bir ortam sağlanması için İKÜ Ataköy Yerleşkesi nde 2. katta 3 oda ayrılmıştır. Bu odalar gerekli her türlü teknolojik araçlarla donatılmıştır. Bunlardan 220 no lu oda, CORS TR Ana Kontrol Merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu salonda seminer, sunum ve eşgüdüm toplantıları yapılmaktadır. Proje kapsamındaki araştırma, planlama ve incelemeler ile kurulacak sistemin tasarımı, yer seçimi, şartnameler hazırlanması ve ihale işleri aşağıda ayrıntılı olarak verilmektedir. 3.1 ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE İNCELEMELER CORS TR bir AR GE projesi olduğundan amaca ulaşmak için güçlü bir proje ekibi oluşturulmuştur (Bölüm 7). Doğal olarak proje kapsamında kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, incelemeler ve buna göre planlamalar yapılması gereklidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Tablo 1 de gösterilmiştir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 10

12 Tablo 1. Araştırma, planlama ve incelemeler 2006 YAPILAN İŞLER 1.0 ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE GELİŞTİRMELER 1.1 Literatür taraması 1.2 Geliştirilmiş RTK modeli oluşturulması 1.3 Ülke genelinde iletişim olanaklarının tesbiti 1.4 Sistemin tasarımı 1.5 Sabit istasyon yerlerinin belirlenmesi 1.6 Sabit istasyon verileri değerlendirme/entgrasyon araştırmaları 1.7 Hücresel dönüşüm tekniklerinin tesbiti 1.8 İstasyonun operasyonel gereksinimlerinin belirlenmesi 1.9 Dünyadaki mevcut sistemlerin ve uygulamaların incelenmesi 1.10 RTK Kullanım stratejileri ve kullanıcı profillerinin incelenmesi Sistem ve Modelleme Araştırmaları CORS TR Projesi nin temelinde ağ yaklaşımlı (geliştirilmiş) RTK/DGPS modelleri ile konum belirlemek bulunmaktadır. Kurulması önerilen sistem yeni ve gelişmekte olan bir yüksek teknoloji olduğundan, bu konuda hem mevcut teknikler hem de yeni modellerin denenmesi ve geliştirilmesi gözönünde bulundurulmuştur (İKÜ, Uygulama Raporu, Rapor No. 1, Haziran 2006). Projenin gerçekleştirilmesine destek olması amacıyla bilimsel kaynak incelemeleri, ağırlıklı olarak proje başlangıcından itibaren birkaç koldan yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu amaca uygun olarak özellikle yurtdışında yapılan çalışmalar ve yayınlar izlenmektedir. Önemli büyük toplantılara katınılmakta ve yakın tarihlerdeki araştırma sonuçları ve başarılı uygulamalarla ilgili geniş bir literatür incelemesine özel bilhassa önem verilmektedir. Bilimsel yayın çalışmaları, en kısa zamanda aştırma ekibine ulaştırılmaktadır. CORS konularında uzman endüstri kuruluşları (Leica, Thales, Topcon, Trimble vd) ile bu konudaki akademik yayınlarla ilgili araştırma ve incelemeler rapor döneminde kapsamlı olarak gerçekleştirilmiştir. Derlenen firma yayınlarından ve akademik yayınlardan bazıları aşağıda listelenmektedir: Leica Yayınları: GPS Reference Stations and Networks, An introductory guide (Leica Geosystems). Leica GPS Spider, Setting the Standard for GPS Networks, Leica GPS Spider Complete Reference Station Solution (Leica Geosystems).. Study of a Simplified Approach in Utilizing Information from Permanent Reference Station Arrays (Euler, H J vd, 2001) Comparison of Different Proposals for Reference Station Network Information Distribution Formats (Euler, H J vd, 2002) CORS TR 1. Gelişme Raporu 11

13 The Use of Standardized Network RTK Messages in Rover Applications for Surveying (Euler, H J vd, 2003). Improvement of Positioning Performance Using Standardized Network RTK Messages (Euler, H J vd, 2004). Leica Geosystems Reference Network solutions (De MOEGEN Nicolas, 2006). Thales Yayınları: icgrs System, Internet Enabled Geodetic Reference System, Thales. Thales GPS Referans İstasyonları, Skala Thales. Thales Navigation, Martec et Geo++ presentation, Topcon Yayınları: Topcon GNSS Technology (Verheijen Ronald). NETPOS (Netherlands Positioning Service), A Real Time Kinematic GNSS Network for Governmental Authorities of the Netherlands, (Jochem Lesparre, 2006). Trimble Yayınları: Virtual Reference Stations versus Broadcast Solutions in Network RTK Advantages and Limitations (Landau H. vd, 2003). GPS Antenna Design and Performance Advancements: The Trimble Zephyr (Krantz Eric vd) Broadcast Network RTK Transmission Standards and Results (Talbot Nicholas vd), FAMCAR Approach for Efficient Multi Carrier Ambiguity Estimation (Vollath Ulrich). Will GALILEO/Modernized GPS Obsolete Network RTK? (Chen Xiaoming vd) Three and Four Carriers for Reliable Ambiguity Resolution (Sauer Knut vd) New Tools for Network RTK Integrity Monitoring (Chen Xiaoming vd). Troposphere: Signal or Noise? (Vollath Ulrich vd) The Factorized Multi Carrier Ambiguity Resolution (FAMCAR) Approach for Efficient Carrier Phase Ambiguity Estimation (Vollath Ulrich vd). GALILEO/Modernized GPS: A New Challenge to Network RTK (Ollath Ulrich V vd). Network RTK Versus Single Base RTK Understanding the Error Characteristics (Vollath Ulrich vd). A New Method to Model the Ionosphere across Local Area Networks (Kolb Peter F. vd). Virtual Reference Station Systems (Landau Herbert vd, 2002). Virtual Reference Station (VRSTM) Systems for Improved Efficiencies in Port Operations (Chisholm Gary). How GNSS Modernization Affects the Future of Network RTK (Landau Herbert, 2006). GNSS Infrastructure Business Review (Hamilton Jeff, 2006). Akademik Yayınlar: Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) Application and Benefit in Modern Surveying Systems (LENZ Elmar). Precise Kinematic GPS Processing and Rigorous Modeling of GPS in a Photogrammetric Block Adjustment (Wübbena Gerhard vd). Benefits of State Space Modeling in GNSS Multi Station Adjustment (Bagge Andreas vd). Introduction into Real Time Network Adjustment with Geo++ GNSMART (Bagge Andreas vd). PPP RTK: Precise Point Positioning Using State Space Representation in RTK Networks (Wübbena Gerhard vd). GPS Real Time Networking with Geo++ GNSMART (Bagge Andreas). Network Based Techniques for RTK Applications (Wübbena Gerhard vd, 2001). Guidelines for New and Existing Continuously Operating Reference Stations (National Geodetic Survey). A Geodesist s View of the Ionosphere (Mader Gerald L.). Operation issues and specifics of ICC, settings and interoperability (Bosch Ernest, 2006). NTRIP Purpose and Perspectives (Waese Christian, 2006). Advanced Ionospheric Modeling (Kolb Peter, 2006). Implementing network RTK: the SydNET CORS infrastructure (C. Rizos vd, 2003). CORS TR 1. Gelişme Raporu 12

14 GNSMART Irregularity Readings for Distance Dependent Errors (Gerhard Wübbena vd, 2004). Multiple Reference Station Approach (Lachapelle G. vd, 2002). Supplement Number 1 To RTCM Recommended Standards For Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Service Version 3.0 (RTCM, 2005) Integrity Monitoring in a VRS Network (Swisstopo, 2006). Some remarks from SAPOS Operators using GPSNet (Lindstrot Walter vd, 2006). Literatür incelemeleri kapsamında derlenen yayınlar, kaynaklarda belirtildiği gibi sitemizde de sunulmaktadır. Bunların tümü, CORS TR Merkez Kitaplığı nda bilimadamlarının istifadesine sunulmaktadır. Proje bilimsel altlığını hazırlamak ve projede çoğunluğu fahri olarak çalışan elliye yakın bilimadamını ve teknokratları biraraya getirmek, aralarında ortak bir dil yaratmak ve önemli konularda derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla çeşitli seminer çalışmaları planlanmıştır. Bunlardan ilki, Ağustos 2006 tarihleri arasında İyonosfer Troposfer Modellemesi konusunda yapılmıştır. Bu çalışma, Proje ekibimiz içerisinde yer alan Çanakkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden ve doktorasını İngiltere de bu konu üzerinde yapan Doç.Dr.Ayşegül YILMAZ tarafından gerçekleştirilmiş ve seminer çalışması bir kitap haline getirilerek yayınlanmıştır, (CORS TR Yayın No.1). Son derecede başarılı olan seminere, çeşitli üniversite öğretim elemanları katılmıştır. Bundan sonra MATLAB, Yaklaşım Yöntemleri, Datum Transformasyonları vb konularda uzman öğretim üyeleri tarafından seminer çalışmaları yapılacaktır. Projedeki teknik yaklaşımın ve izlenecek yöntemlerin anlaşılabilmesi için GPS ile konum belirlenmesindeki hata kaynaklarının bilinmesinde yarar görülmektedir. Bu hataların başlıcaları şunlardır: Uydu saat hatası, Uydu yörünge hatası, İyonosfer hatası, Troposfer hatası, Multipath ve anten merkezi hatası. Yukarıdaki hatalardan iyonosfer ve troposfer hatası dışındakiler, genelde hesaplanabilmekte, modellenebilmekte ve / veya elimine edilebilmektedir. Karşımıza çıkan asıl sorun atmosferle ilgili (bilhassa troposfer ile ilgili olanlar) hataların modellenebilmesi hususudur. Buradaki yaklaşımın temelinde tüm ülkeyi kaplayan koordinatları bilinen sabit GPS istasyonları vasıtasıyla atmosferi modellemek, bu hataları (ve hatta diğer hataları) azaltmak ve/veya elimine etmek ve böylelikle gezici alıcıların koordinatlarını duyarlıkla belirlemek yatmaktadır. Bunun yanısıra, çok istasyonlu RTK ağının aşağıdaki avantajları sözkonusudur: Taşıyıcı faz duyarlığını etkileyen her türlü hata kaynakları için tümden modelleme (complete State Space Model), Artan serbestlik (increased redundancy), Artan istasyon uzaklıkları (increased inter station distances), Bir istasyondaki sorunlardan etkilenmeme (robust against single station/communication failures). Geliştirilmiş RTK tekniklerinin anlaşılabilmesi için ağ yaklaşımlı RTK genel modelinin (State Space Model SSM) kısaca tanıtımı yararlı olacaktır. SSM yaklaşımında, tüm hata kaynakları ağ genelinde ele alınmakta ve modellenmektedir. Zaten hızla, uzak mesafelerde ve de gerçek zamanda duyarlı sonuca ulaşabilmenin altında bu gerçek yatmaktadır. SSM, troposfer, iyonosfer ve yörüngeye ait CORS TR 1. Gelişme Raporu 13

15 hataların fonksiyonel ve stokastik ayırımını gerçekleştirebilmekte ve böylece yerel ağ sayesinde bu hatalar giderilebilmektedir. Bu rapor döneminde CORS TR projesinde ilk olarak tüm ağı içeren modellemeler gözönünde bulundurulmuş ve ülke genelinde GPS düzeltmelerinin hesaplanması araştırılmıştır. Ağ yaklaşımlı RTK/DGPS uygulamaları için gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan başlıca tekniklerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir. (Bu konuda ayrıntılı bilgiler Uygulama Raporunda bulunabilir; İKÜ, Uygulama Raporu, Haziran 2006). a) Alan Düzeltme Teknikleri (FKP) Literatürde FKP olarak da bilinen bu yaklaşımda tüm GPS ağı kullanılarak herbir sabit istasyonda iyonosferik, troposferik düzeltmeler veya taşıyıcı faz düzeltmeleri hesaplanmaktadır (Wubbena vd, 2001, 2004; Vollath vd 2000, 2001 ve 2004). Bu sayede: Düzeltmeler gezici tarafından kullanılabilmektedir, (birçok değişik enterpolasyon modelleri kullanılarak). Tek yönlü iletişim yeterli bulunmaktadır. Kullanıcı sayısında bir sınırlama sözkonusu olmamaktadır. b) Sanal referans istasyonları teknikleri (Virtual reference stations VRS) VRS uygulamasında önşart referans istasyon ağındaki bir merkez ile gezici arasındaki iki yönlü iletişimdir. Gezici, yaklaşık koordinatlarını ağ merkezine göndermekte ve merkez de tüm ağ bilgilerinden sözkonusu gezici konumu için VRS referans verilerini oluşturmaktadır. c) MAC Modeli (Master Auxiliary Concept) Bu yaklaşımdaki temel kavram, referans ağınca hesaplanan düzeltmelerin gezici alıcılara iletilmesi ve konumların gezicilerde hesaplanmasıdır. Veri iletişimindeki hacmi küçültmek için ağdaki bir istasyon master ve diğerleri de yardımcı istasyonlar olarak seçilmektedir. MAC master, istasyona ait tüm düzeltme ve koordinatları, yardımcı istasyonlara ait düzeltme ve koordinat farklarını yayınlamaktadır. MAC yeni bir format olmayıp aslında farklı bir yaklaşımdır; CORS ağınca belirlenen iyonosferik, troposferik ve geometrik hatalar ile düzeltmeler, koordinatlar ve farkları, MAC tarafından geziciye iletilmekte ve gezicide çoklu baz hesabı yapılmaktadır Teknik Geziler Yukarıda değinildiği gibi oldukça yeni ve gittikçe gelişmekte olan CORS teknolojisi ile üretilen mevcut sistemlerin tamamına yakını, ileri ülkeler tarafından kurulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle başarılı bir CORS TR için CORS TR Projesi kapsamında mevcut sistemlerin ve uygulanmaların yerlerinde incelenmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki amaç çerçevesinde ilk olarak mevcut sistemlerle ilgili önbilgi toplanmıştır. Daha sonra Avrupa, Amerika ve Japonya ya geziler düzenlenmiştir. Başarılı CORS tesis ve uygulama örneklerinden bazıları aşağıdadır: Tianjin VRS Network (Liren Huang, 2006). 1st RTK NetworkNetwork in Portugal (Afonso A. J. Gago, 2006). The VRS GPS Net DEMO NETWORK IN NORTH ITALY (Vassena Giorgio, 2006). VRS Network in Chengdu, China (Hua Liao, 2006). Nation Wide Trimble VRS system in Serbia (Odalovic Oleg, 2006). Ordnance Survey CORS Network (Cruddace Paul, 2006). SWEPOS Services status, applicationsand experiences (Jonsson Bo vd, 2006). CORS TR 1. Gelişme Raporu 14

16 VRS RTK NETWORK SERVICE in Finland (Tötterström Seppo, 2006). VRS Network in Switzerland (Swisstopo, 2006). The California CORS Program (Bock, Y. vd, 2002). Feature: Ohio DOT's VRS Network: Building the Nation's First Statewide RTK GPS Infrastructure (McGowan S., 2004). USA, 900 stations (up to 400 km apart) +/ 2 cm Germany, 50 stations ( 50km apart) +/ 1 cm Saudi Arabia 13 key stations with 3 to 4 local stations +/ 2 cm Dubai, 4 stations +/ 1 cm Japan, 1200 stations (20km apart) +/ 0.5 cm French CORS, 100 stations Teknik gezi ve incelemelerden ilki: İlk gezi, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kamil Eren in Münih teki The 2 nd Trimble GPSNet User Seminar (30 31 May 2006) in Munich seminerine katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıda CORS teknikleriyle Almanya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İsveç, Portekiz, Çin, İtalya, Sırbistan ve Finlandiya dan uygulamalar sunulmuştur. İkinci gezi: 4 kişilik bir araştırma grubu (Prof. Dr. Turgut Uzel, Öğ. Gör. Sevsen Başpınar, Nihat Şahin ve Sedat Bakıcı) tarafından 4 10 Haziran 2006 tarihlerinde Fransa, Almanya, Hollanda ve İsviçre ye yapılmıştır. Ekip aşağıdaki sistemleri yerinde inceleme fırsatı bulmuş ve Ekibin raporlarında belirttikleri dikkat çekici notlar, başlıklar halinde aşağıda gösterilmiştir: French CORS (14 istasyon inşa edildi, 86 istasyon inşa halinde) Martec (özel bir firma tarafından kurulmakta) Thales icgrs alıcıları ve Choke ring anten Geo++ paketi Kontrol merkezinde 3 server SAPOS (Baveria) Genelde Trimble alıcıları ve Zephyr Anten Telefon, ISDN, ADSL ve VSAT iletişim RTCM yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) ALLSAT ASCOS / SAPOS (Hannover, 100 istasyon) Genelde Topcon alıcıları 4 alt bölge, toplam 9 server RTCM 2.3 DGNSS ve RTCM 3.0 RTK yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) NETPOS (20 60 km mesafelerde, Hollanda) Genelde Topcon alıcıları ve Topcon Anten 1 Server Telefon, DSL ve GSM iletişim Geo++ paketi RTCM 2.3 DGNSS ve RTCM 3.0 RTK yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) Euro / CORS istasyonu, Euro kontrol merkezi ve yazılım SWISSTOPO (50 km mesafe, 40 istasyon, İsviçre) Trimble alıcılar, VRS / RTK servisi, choke ring anten 1 Server Telefon, DSL ve GSM iletişim Geo++ paketi RTCM 2.3 DGNSS ve RTCM 3.0 RTK yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) Euro / CORS istasyonu, Euro kontrol merkezi ve yazılım CORS TR 1. Gelişme Raporu 15

17 Üçüncü gezi: Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kamil Eren tarafından (kendi olanaklarıyla) Haziran 2006 tarihlerinde A.B.D. ne yapılmıştır. National Geodetic Survey (NGS) CORS çalışmaları ile Ohio, Carolina ve New York CORS çalışmaları incelenmiştir. Amerika da ağ CORS sistemleri eyaletler sorumluluğunda olup şimdiye kadar 12 eyalette tamamlanmış bulunmaktadır. Diğer eyaletlerde de kurulma araştırma ve çalışmaları hızla devam etmektedir. Dördüncü gezi: Dördüncü gezi, 7 kişilik bir araştırma grubu (Prof. Dr. Turgut Uzel, Prof. Dr. Kamil Eren, Nihat Şahin, Sedat Bakıcı, Dr.Orhan Ercan, Doç.Dr. Alb. Muzaffer Kahveci, Yüzb. Ayhan Cingöz) tarafından 2 8 Eylül 2006 tarihlerinde Japonya ya yapılmıştır. Ekip aşağıdaki program çerçevesinde yaklaşık 1200 CORS istayonundan oluşan sistemi yerinde inceleme fırsatı bulmuş ve sistemin kullanım alanları ile kullanıcıları hakkında bilgiler edinmiştir. Tablo 2. CORS TR Ekibi Japonya Gezisi DATE TIME PROGRAM CONTACT ADDRESS 04 Sep :00 12:00 Nippon GPS Company visit Mr. WU Xinhua ( ), ,Nishikamata,Ohtaku,Tokyo, PM Tokyo Municipality Ms. Masayo Watanabe ( ), Bureau of Urban Development, Tokyo Metropolitan Government (No 2 Building, 2nd floor) 05 Sep 2006 Geographic Survey Institute (GSI) 10:00 12:00 GSI Introduction of GSI 06 Sep :00 12:00 13:00 15:30 GSI GEONET (Mr. Hatanaka) 15:30 16:00 2 x GDLRC meeting GSI Geodetic Network in Japan (Mr. Matsuzaka) Mr. Kohei Miyagawa ( ) Kitasato1, Tsukuba shi, Ibaraki :00 14:30 GSI CORS TR Presentation 17:30 18:30 JICA e Learning live Prof. Shunji Murai ( ), Hatagaya Station, Tokyo 07 Sep :00 12:00 JICA Technical Discussions Prof. Shunji Murai ( ), Hatagaya Station, Tokyo 13:30 PASCO Mr, Kowada, Mob: CORS TR 1. Gelişme Raporu 16

18 1200 üzerinde istasyondan oluşan Japon CORS sisteminin kurucusu ve işleticisi GSI i ziyaretimiz, fevkalade yararlı olmuştur. Edindiğimiz bilgilerin CORS TR tasarımında önemli katkıları olacaktır. Ekibin JICA ziyareti ve bilhassa Prof.Shunji Murai ile görüşmeler, CORS TR projesinin depremlerin önceden belirlenmesi ve erken uyarı araştırma ve çalışmalarına olası katkılarını ortaya çıkarmıştır. Beşinci gezi: Bu dönem içerisindeki son yurtdışı gezisi, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kamil Eren tarafından (kendi olanaklarıyla) Ekim 2006 tarihlerinde FIG / Intergeo (Munich) ne yapılmıştır. FIG toplantısı kapsamında GPS teknolojisi ve CORS ile ilgili tebliğler dinlenmiş ve ünlü meslektaşlarla çok yararlı görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili olarak firmaların Intergeo fuarındaki tanıtımları izlenmiş ve aşağıda isimleri verilen üst düzey firma yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Topcon Görüşmeleri Ray O Connor, Presıdent and CEO, Topcon Positioning Systems, Inc., USA Ewout Korpershoek, Dırector, Sales and Marketing, Topcon Europe Posıtioning B.V. Trimble Görüşmeleri Pierre Desjardins, Infrastructure Business Manager, Survey Division, USA Jeff Hamilton, Global Sales Manager, GNSS Infrastructure, USA Jan Svensson, Project Manager, UK Jon Hemingway, Regional Manager, Near East Africa Mark Richter, Infrstructure Sales Manager, Europe Leica Görüşmeleri Nicolas de Moegen, Reference Station Masnager Ryan Keenan, Network Reference Stations Program Boguslaw Swiatkiewicz, Regional Sales Manager Middle East 3.2 CORS TR TASARIMI, YER SEÇİMİ VE TESİSLER Yapılan incelemeler ve geziler sonucunda saptanan CORS TR nin başlıca operasyonel gereksinimleri özetle aşağıda verilmektedir. CORS TR GPS İstasyonları İçin İstenen Temel Özellikler: Antenin yerleştirileceği ufku açık, multipath I önleyici, zemini sağlam bir tesis (monument), Çift frekanslı CORS alıcısı, CORS alıcısının yerleştirileceği elektrik, telefon ve/veya ADSL ve/veya GPRS/EDGE olanaklı kapalı emin bir mekan, Yıldırıma karşı koruma. Bu konuda İKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyelerinin çoğunlukta olduğu bir çalışma ekibi kurulmuştur. Bu grup, ülkelerdeki uygulamaları incelemiş; öngörülen tasarımlar için inşaat mühendisi öğretim üyeleri statik ve deformasyon hesaplarını yapmıştır. Elde edilen görüşler doğrultusunda sabit istasyonların yerlerini ve uygulanacak pilyelerin tiplerini saptama ilkelerini belirlemiş ve bir yönerge tasarısı hazırlamıştır. Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonları (SGYRİ, Kasım 2006) isimli bu çalışma bir rapor kitap halinde baskıya verilmiştir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 17

19 Kontrol Merkezi İçin İstenen Temel Özellikler: Server ların yerleştirileceği elektrik, telefon ve/veya ADSL ve/veya GPRS/EDGE olanaklı kapalı güvenli bir mekan, CORS verilerini yöneten, işleyen ve gezicilere düzeltmeleri hesaplayan CORS yazılımı, Radyo, telefon, GSM, uydu telefonu, Internet vd üzerinden RTCM yayını yapabilen donanım ve yazılım sistemi. CORS TR verileri CORS referans istasyonlarından gerçek zamanda kontrol merkezine aktarılacaktır. Bu veriler, RTK/DGPS hizmetleri için anında değerlendirileceği gibi post processing hesaplamalar için RINEX 2.11 formatında ftp sitesinde depolanacaktır. Böylece kullanıcılar, sözkonusu verilerden RTK/DGPS ve post processing amaçlı yararlanacaklardır. CORS TR ağının mevcut TUTGA noktaları ile entegrasyonu da önem arzetmektedir. Aslında her iki ağ da ITRFyy datumunda oldukları için entegrasyon kolay olacaktır. Entgrasyonda karşılaşılacak en önemli sorun zaman içinde TUTGA noktalarının maruz kaldığı deplasmanlardır. Sözkonusu deplasmanların global ve lokal bileşenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yeterli sayıda TUTGA noktasında CORS TR ye bağlı ölçüler yapılacak ve entegrasyon sağlanacaktır. Yukarıdaki çalışmalar projede çalışan bir HGK yetkilisinin gözetiminde proje araştırma ekibince yapılacaktır. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi projenin amaçlarının başında Türkiye genelinde RTK/DGPS hizmetleri sunmak ve ED50 datumundan ITRFyy datumuna dönüşümü sağlamaktır. CORS TR RTK/DGPS düzeltmelerinin kontrol merkezinde gerçek zamanda hesaplanıp RTCM 3.0 (yakın gelecekte RTCM 3.1) formatında GSM / GPRS / EDGE ve NTRIP olarak RTK / DGPS konumlama için gezicilere yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca, ED50 den ITRFyy datumuna dönüşüm parametreleri de RTCM mesajı veya internet kanalıyla kullanıcıların hizmetine açılması düşünülmektedir CORS TR Tasarımı CORS TR tasarımı projenin önemli çalışmalarından birisidir. Zira daha sonraki çalışmaların başarısı rasyonel bir tasarıma bağlıdır. Sözkonusu tasarım aşağıdaki konuları içermektedir: 1) CORS TR istasyonlarının dağılımı, 2) CORS donanım ve aksesuarları, 3) CORS ağ yazılımı, 4) Kontrol merkezi, 5) CORS iletişimleri. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve süreleri Tablo 3 de gösterilmiştir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 18

20 Tablo 3. CORS TR tasarımı, ihalesi ve kurulması iş takvimi YAPILAN VE YAPILACAK İŞLER BENCHMARK TEST VE CORS TESISI 2.1 Benchmark Testleri 2.2 CORS Tesisi 3.0 CORS DONANIMLARININ SATIN ALINMASI 3.1 Donanım özelliklerinin belirlenmesi 3.2 Donanım şartnamelerinin hazırlanması 3.3 Donanım İhalesinin yapılması 4.0 CORS AĞ / RTK YAZILIMININ SATIN ALINMASI 4.1 Yazılım özelliklerinin belirlenmesi 4.2 Yazılım şartnamelerinin hazırlanması 4.3 Yazılım İhalesinin yapılması 5.0 SABİT GPS REFERANS İSTASYONLARININ KURULMASI Daha önce belirtildiği gibi CORS TR projesiyle Türkiye nin her yerinde RTK/DGPS konum belirleyebilmek hedeflenmektedir. Batı dünyasında şimdiye kadar yapılan CORS uygulamalarında referans istasyonları arasındaki mesafeler 20 km den (Japonya) km ye (Fransa, İsveç) kadar değişmektedir. İstasyonlar arası uzaklık ne kadar küçük olursa o denli hızlı ve duyarlı konum belirlemek mümkün olmaktadır. CORS TR nin ana amacının kadastro ve mühendislik ölçüleri için birkaç dakikada cm mertebesinde konum belirlemek olduğu gözönünde bulundurularak başlangıçta CORS istasyonları arası mesafenin 150 km ye kadar olması düşünülmüştür. Bununla birlikte sistemin en yaygın kullanılacağı ve daha yüksek duyarlık isteyen kentlerde istasyonların sıklaştırılması (örneğin; km aralıklarda istasyonlar) düşünülebilir. Bu amaçla büyükşehir belediyelerinin ve diğer kuruluşların katkılarının bilhassa değerlendirilmesi gerekmektedir. K IR K L AR E L I S IN O P B AR T IN K ASTAMO N U ED IR N E Z O N G U L D AK IS TAN B U L S AMS U N AR D AH AN TE K IR D AG I STAN B U L AR T VIN R I Z E IS TAN B U L K OC AEL I T R AB Z O N OR D U B AL IK E SIR B O L U C AN K IR I YAL OV A C OR U M AMASYA B U R SA GIR ES U N B AL I K ES IR K AR S C AN AK K AL E TOK AT GU M U S H AN E C AN AK K AL E B U R SA B IL E C IK E R Z U R U M C AN AK K AL E IG D IR C AN AK K AL E K IR IK K AL E B AL IK ESI R ES K IS EH IR AN K AR A YO Z G AT SIVAS ER Z IN C AN AGR I B AL IK ES IR K U TAH YA K IR SE H IR TU N C E L I B IN GO L M U S IZ MIR N E VSE H IR MAN IS A EL AZ I G IZ M IR U S AK AF YON AK SAR AY K AYSE R I MAL ATYA B ITL IS V AN IZ MIR IZ M IR D IYAR B AK I R I Z MI R K O N YA B AT MAN ISP AR TA N IG D E K.M AR AS SIIR T AD IYAM AN AYD I N AYD I N D EN I Z L I AD AN A SIR N AK H AK K AR I B U R D U R S AN L IU R F A MU GL A MAR D I N GAZ IAN TEP M U G L A K AR AMAN M U G L A MU GL A K I L IS AN TAL YA IC E L H AT AY AN TAL YA AN TAL YA kilome tre s Şekil km mesafeli CORS istasyonları ve RTK kapsamı Şimdiye kadar 81 il ve 37 ilçede olmak üzere toplam 118 CORS yeri belirlenmiştir (Tablo 4, Şekil 1). Proje kapsamında yapılan testler ve incelemeler optimum uzaklığın km arasında olduğunu göstermektedir. Benchmark testinin tamamlanmasını takiben sonuçlar değerlendirilecek ve Kasım 2006 içinde önce CORS TR için ortalama istasyon aralığı belirlenecek ve daha sonra da istasyonların kesin yerleri tespit edilecektir. Yer seçimi İKÜ, HGK ve TKGM elemanları tarafından birlikte saptanacaktır. Bu çalışmalarda lojistik gereksinimler ve ülkemizin tektonik hareketleri özellikle gözönünde bulundurulacaktır. Proje kapsamında askeri ve sivil gereksinimlerin karşılanması ve sahillerden belirli bir uzaklığa kadar uygulamalar için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile CORS TR 1. Gelişme Raporu 19

UYGULAMA RAPORU (INCEPTION REPORT) ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI (ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ) PROJESİ

UYGULAMA RAPORU (INCEPTION REPORT) ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI (ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ) PROJESİ UYGULAMA RAPORU (INCEPTION REPORT) ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI (ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ) PROJESİ Proje No: 105G017 Sponsor TÜBİTAK AR GE EŞGÜDÜM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Haluk YILMAZ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI

TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI ÖZET

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

TUSAGA AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

TUSAGA AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ M.V. GEZER 1, Z.S. KARAN 2, E. KULAKSIZ 3, B. ERKEK 4, S. BAKICI 5 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, mehmetvg@gmail.com 2 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi

Detaylı

Gerçek Zamanlı Ulusal Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Düşündürdükleri

Gerçek Zamanlı Ulusal Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Düşündürdükleri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2009/1 Sayı 100 www.hkmo.org.tr Gerçek Zamanlı Ulusal Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Düşündürdükleri Muzaffer KAHVECİ 1 Özet Gerçek zamanlı sabit GNSS

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS AĞI (NETWORK-RTK) İLE KONUMLAMA

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS AĞI (NETWORK-RTK) İLE KONUMLAMA GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS AĞI (NETWORK-RTK) İLE KONUMLAMA Çetin Mekik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Müh. Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü ÖZET Taşıyıcı fazları kullanan tekniklerden tek-bazlı

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ. Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE İYONOSFER MODELLERİNİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Sawsan BAŞPINAR Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Program: Geomatik Ocak 2012

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF)

TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI AĞI AKTİF (TUSAGA AKTİF) TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TÜRKİYE DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ TARİHİ VE TÜRKİYE ULUSAL SABİT GPS İSTASYONLARI

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Avrupa'nın Global Navigasyon Uydu Sistemi: GALILEO... 3 Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ

İÇİNDEKİLER. Avrupa'nın Global Navigasyon Uydu Sistemi: GALILEO... 3 Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yayın Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet AKSOY Editör Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN (Yrd.) Yayın Kurulu Prof. Dr. Haluk KONAK Doç. Dr.

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 Ankara - 2015 Bizim dünyamız - bilirsiniz

Detaylı

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil

Detaylı

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.)

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.) Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil, sadece bozukluğu, hayatı

Detaylı

23. Uydusal Sinyali Veri Mesajı

23. Uydusal Sinyali Veri Mesajı Uydusal uygulamalarından önce bu problem çözülmelidir. Bu problemin üstesinden gelmek için sinyal tasarımı üzerinde değişikliklere gidilmesi gerekir. 2.2. Yakinlik-uzaklik Problemi Çözümleri Yakmlık-uzaklık

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) nin Hassas Tarımda Kullanımı ve Sağladığı Katkılar

Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) nin Hassas Tarımda Kullanımı ve Sağladığı Katkılar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (35-48) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (35-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ

HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ Ocak 2003 Sayı 2003/88 - Yılda iki kez yayınlanır. Ücretsizdir Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yayın Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı