ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017"

Transkript

1 ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017 D E S T E K L E Y İ C İ K U R U M TÜBİTAK ARGE EŞGÜDÜM DAİRE BAŞKANLIĞI Y Ü R Ü T Ü C Ü İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ O R T A K M Ü Ş T E R İ L E R HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2006

2 ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI ve ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ Proje No: 105G017 BİRİNCİ GELİŞME RAPORU Prof.Dr.Kamil EREN Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Turgut UZEL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Kasım 2006 CORS TR 1. Gelişme Raporu 1

3 İ çindekiler 1. GELİ ŞME RAP ORU (8 MAY I S 8 KASI M 2006) CORS TR P ROJESİ P ROJENİN AMACI P ROJENİN KAPSAMI P ROJEDEN BEKLENTİLER VE KULLANICILARA OLASI KATKILARI İ LK RAP OR DÖNEMİ NDE Sİ STEM İ LE İ LGİ Lİ ÇALI ŞMALAR ARAŞTIRMA, P LANLAMA VE İNCELEMELER Sistem ve Modelleme Araştırmaları Teknik Geziler CORS TR TASARIMI, YER SEÇİMİ VE TESİSLER CORS TR Tasarımı CORS TR Yer seçimi CORS TR Tesisleri CORS TR DONANIM, YAZILIM VE İLETİŞİMİ CORS TR Donanımları CORS TR Yazılımları CORS İletişim Araçları ve Tasarımı Kontrol Merkezi TEST AĞI UYGULAMASI (BENCHMARK TESTİ) Test Ağı Referans İstasyonları Koordinatlarının Belirlenmesi Test Noktaları Test Takvimi AĞ 120 Testi AĞ 90 Testi AĞ 60 Testi Datum Dönüşümü Testi İHALE YAP ILMASI VE CORS TR SİSTEMİNİN KURULMASI Firmalara Yeterlik Verilmesi Şartnamelerin Hazırlanması İhale Yapılması CORS TR Sisteminin Kurulması ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ ÇALI ŞMALARI MEVCUT GP S ÖLÇÜLERİNİN DERLENMESİ...58 CORS TR 1. Gelişme Raporu 2

4 4.2 YENİ GP S ÖLÇÜLERİ YAP ILMASI HÜCRESEL DÖNÜŞÜM P ARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ P ROJE KAP SAMI NDAKİ Bİ Lİ MSEL ARAŞTI RMALAR DATUM DÖNÜŞÜM MODELLERİ ATMOSFER KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR TEKTONİK HAREKETLER EĞİ Tİ M ÇALI ŞMALARI VE Y AY I NLAR CORS TR W EB SİTESİNİN KURULMASI ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ UYGULAMA RAP ORU (INCEP TION REP ORT) CORS TR MAKALELERİ P ROJE EKİ Bİ CORS TR GÖREV DAĞILIMI CORS TR İŞ TAKVİMİ Hİ ZMET ALI MLARI P ROJE HARCAMALARI SONUÇ KAY NAKLAR.. 75 CORS TR 1. Gelişme Raporu 3

5 1. GELİŞME RAPORU 1 (8 Mayıs 8 Kasım 2006) Ağ ilkesiyle çalışan gerçek zamanlı kinematik (RTK/DGPS) prensipli sabit GPS istasyonlarının kurulması ve hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesine ilişkin araştırma ve uygulama projesi (CORS TR Projesi) nin ilk gelişme raporu hazırlanarak aşağıda sunulmuştur. TÜBİTAK ın 1007 Kod No.lu kamu kurumlarının AR GE çalışmaları ile giderilebilecek gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi kapsamında TÜBİTAK (destekleyen kurum), İKÜ (yürütücü kurum), HGK ve TKGM (ortak müşteriler) arasında sözleşme imzalanmış ve proje, TÜBİTAK ın 8 Mayıs 2006 tarihli yazısıyla resmen başlamıştır. Proje süresince 3 gelişme raporu hazırlanacaktır. Söz konusu Proje Destek Sözleşmesi nin 8.1. maddesinde, projenin başlangıç tarihi ilk değerlendirme esas alınarak 1 Şubat 2006 yazılmıştır. Proje başlangıç tarihinin düzeltilesi için başvuru yazısı, müşterek müşteri kurumlar aracılığıyla TÜBİTAK a iletilmiştir. Buna göre altışar aylık gelişme raporları, 1. Gelişme Raporu : Gelişme Raporu : Gelişme Raporu : tarihlerinde hazırlanıp sunulacaktır. CORS TR 1. Gelişme Raporu 4

6 2. CORS TR PROJESİ Son yıllardaki hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler, coğrafi verilerin sayısal olarak korunmasına ve ilgili sözel bilgilerle bilgisayar ortamında entgrasyonuna olanak sağlamıştır. Grafik ve sözel bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi sonucunda Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri (CBS/KBS) geliştirilmiştir. Günümüzde CBS/KBS, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Coğrafi / mekansal bilgilerin (geoinformation) çok sayıda kullanım alanı bulunmaktadır. Örneğin ülke, orman, çevre, bölge, şehir planlaması ve yönetimi, arazi kullanımı ve tarım politikalarının belirlenmesi, mühendislik yapıları, altyapı ile doğal kaynakların değerlendirilmesi, çok amaçlı kadastro, e devlet, e belediye, e ticaret ve tüm diğer mekansal bilgiye dayalı çalışmalar, akla ilk gelenlerdir. Kadastro, haritacılık ve CBS / KBS çalışmalarında esas olan, konumun (yani koordinatların), güvenilir yöntemlerle doğru, ünik ve üniform olarak belirlenmesidir. Aksi halde verilerin uyuşumsuzluğu ve entegrasyon sorunu ile karşılaşılmaktadır. Konum belirlenmesinde GPS (Global Positioning System) teknikleri yepyeni bir çığır açmıştır. GPS teknolojisi, ülkemize 1990 lı yıllarda girdiği halde kurumlar ve kuruluşlar, hala hiç de ekonomik olmayan eski yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. İşte CORS TR projesi, böylesine verimsiz kullanılan sistemleri, tüm ülkeye daha hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak hizmet veren yeni ve modern bir sistemle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, ayrıca, daha önce kullanılan ulusal ED50 datumundan halen kullanılmakta olan ITRFyy (International Terrestrial Reference Frame) datumuna dönüşüm parametrelerini belirleyerek ED50 datumundaki verilerin ITRFyy datuma aktarılmasına ve böylece verilen uyuşumlu duruma getirilmesine ve entegrasyonuna da hizmet edecektir. Sonuçta, her noktanın üniform ve ünik bir adresi/koordinatı olacaktır. 2.1 PROJENİN AMACI Halen ülke genelinde yaklaşık 2000 in üzerinde GPS alıcısı bulunmaktadır. Bu GPS kullanıcıları, statik veya RTK/DGPS (gerçek zamanlı) tekniklerinden yararlanarak, önce kendi baz istasyonlarını oluşturmakta sonra da gezici alıcılarla koordinatlarını hesaplamaktadırlar. Statik ölçülerde geziciler, baz uzunluğu ve uyguladıkları yönteme bağlı olarak, 15 dakikadan saatlere varan ölçü zamanına gereksinim duymaktadırlar. Klasik RTK kullanımı durumunda ise baz istasyonundan ancak 5 10 km uzaklığa kadar çözüm sağlayabilmektedirler. Bu kadar zahmetli ve pahalı bir yaklaşım sonucu belirlenen noktalar ise arazide, değişik boyutlarda beton tesislerle (beton blok, pilye vb.) işaretlenmektedir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 5

7 Hem mevcut GPS alıcılarını hem de yeni alıcıları daha verimli kullanmaya; gayet hızlı, ekonomik ve sağlıklı koordinatlar belirlemeye olanak verecek sistem, bu proje ile kurulacaktır. CORS TR Ağ yaklaşımı sayesinde statik ve RTK konum belirlemeler, bir iki dakikaya hatta saniyelere inecektir. RTK kullanımı durumunda baz istasyonundan km uzaklığa kadar çözüm sağlanabilecektir. Böylesine kolay ve ekonomik olarak belirlenen noktalar ise son derecede pratik ve ucuz malzemelerle arazide işaretlenebilecektir. 24 saat hizmet verecek CORS TR istasyonlarının kurulması ve datum dönüşüm parametrelerinin belirlenmesini içeren proje tamamlanıp işletime geçildiğinde esas itibariyle şunları sağlayacaktır: Başta ülke savunması ve kalkınması amacına yönelik olmak üzere coğrafi belge ve bilgilerin üretilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan hassas konum verilerini CORS TR yöntemleriyle daha hızlı, ekonomik ve duyarlıklı elde etmek, Her türlü navigasyon, araç izleme ve ulaşım için sağlıklı konum belirlenmesini sağlamak, Hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi konusunda TKGM ve HGK başta olmak üzere tüm harita ve harita bilgisi üreten kurumların bu konu ile ilgili temel sorununu çözmek ve böylece klasik yöntemlerle üretilen, mevcut analog formdaki kadastro ölçülerinin ve paftalarının, halen kullanılmakta olan datuma ve TAKBİS e aktarımını sağlamak, Bir deprem ülkesi olan Ülkemizde tektonik (plaka) hareketlerin son derecede duyarlı ve sürekli olarak izlenmesini sağlamak; erken uyarı sistemlerine altlık oluşturmak ve plakaların deformasyon hız ve miktarlarını belirlemek Türkiye nin yer aldığı bölgedeki troposferi ve iyonosferi modellemek ve böylece daha sağlıklı meteorolojik tahminler ile sinyal ve iletişim konuları başta olmak üzere birçok bilimsel çalışmaya olanak ve katkı sağlamak, TKGM ve HGK başta olmak üzere büyük ölçekli harita ve harita bilgisi üreten kurumların, Jeodezik nokta tesisi (nirengi, poligon vd), ölçüm ve hesabı, Yersel harita ve kadastro ölçmeleri, TAKBİS veri dönüşümü ve yeni verilerin derlenmesi, CBS/KBS amaçlı diğer yersel ölçmeler olarak özetlenebilen gereksinimlerine hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak cevap vermek. CORS TR projesi, amaçlarına uygun olarak tüm Türkiye proje alanı olarak seçildiği için ulusal niteliktedir. Kapsamı ve içeriği ile bu proje, ülkemiz haritacılığında ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasında yeni bir devir açacak; yüksek teknolojiler kullanılacağı için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Özet olarak bu projede, yukarıda da değinildiği gibi, yüksek teknoloji kullanılarak arazi ve araziye yönelik coğrafi tabanlı her türlü verinin hızlı, doğru ve güvenilir olarak toplanması hedeflenmektedir. Böylece, kadastro çalışmalarının hızlandırılması, düzenli kentleşmenin gerçekleştirilmesi, e devlet bazında yapılacak çalışmaların mekansal altyapısının oluşturulması, vd sağlanacaktır. Proje sonuçlandığında, ülke genelinde herhangi bir yer ve zamanda, cm doğruluğunda coğrafi konum, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında son derece ekonomik ve çok kısa bir süre içerisinde elde edilebilecektir. 2.2 PROJENİN KAPSAMI Proje kapsamında, tüm ülkeye hizmet verecek ağ ilkesiyle çalışan Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK/DGPS) fonksiyonlu sabit GPS istasyonları kurulacak ve ED50 datumundan ITRFyy datumuna dönüşüm için olanaklar sağlanacaktır. Bunun için yapılacak esas çalışmalar 4 ana başlıkta toplanabilir: CORS TR sistem tasarımı (istasyon yeri, yazılım/donanım, vd), CORS TR 1. Gelişme Raporu 6

8 CORS TR sisteminin kurulması, işletime alınması datum dönüşüm modellerinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirmeler. CORS TR sisteminde her referans istasyonu, CORS Ağ özelliklerine sahip olacak ve kapsadığı alan içinde gerçek zamanda cm mertebesinde konum belirlemeye olanak verecektir. Sistem, aynı zamanda web / internet tabanlı g olacak ve bu şekilde kullanıcıların post processing amaçlı kullanımlarına hizmet edecektir. CORS TR sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Harita Genel Komutanlığı tarafından tesis edilen ITRFyy datumundaki Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) ile de entegre edilecektir. Ayrıca proje kapsamında, geçmişte kullanılan ED50 datumu ile halen kullanılan TUTGA datumu arasında hücresel olarak dm ler mertebesinde dönüşüm parametreleri doğru ve güvenilir olarak hesaplanacak ve bir daha hesap yapmaya gerek kalmayacaktır. Oysa halihazırdaki uygulamalarda her proje için ayrı dönüşüm hesapları yapılmaktadır. Bunun başlıca sakıncaları aşağıda özet olarak belirtilmiştir: 1) herbir projede hesaplanan dönüşüm parametreleri dolaylı olarak yeni bir datum oluşturmakta, 2) statik ve klasik RTK yöntemleriyle belirlenmeleri nedeniyle aşırı pahalı ve zaman alıcı olmakta ve 3) projeler arasında farklılıklar arzetmekte olduğundan ülke genelinde entegrasyon sorunu ortaya çıkarmaktadır. 2.3 PROJEDEN BEKLENTİLER VE KULLANICILARA OLASI KATKILARI CORS TR aynı zamanda bir AR GE projesidir. Proje kapsamında yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirilecek yeni teknolojilerin getireceği katkıların yanısıra coğrafi konum gerektiren tüm çalışmalarda kullanıcılara çok önemli hizmetler verilecektir. Bu servislerin başında geleni, tüm yıl boyunca günün her anında kullanıcıların tek alıcıyla konumlarını belirlemesine olanak sağlamaktır. Diğer önemli bir hizmetin de Türkiye genelinde geçerli datum dönüşüm parametrelerinin kullanıcılara sunulmasıdır. Bunlara ilave olarak tüm CORS GPS ölçülerinin kullanıcılara sunulması, statik ve hızlı statik hesaplar, hız vektörlerinin belirlenmesi projenin diğer yararlı sonuçları arasında bulunmasıdır. Projeden, doğrudan coğrafi bilgi teknolojilerinde çalışanlar ve dolaylı olarak da tüm vatandaşlar yararlanacak; böylece ülkemiz çağdaş yaşamın kolaylıklarından ve ekonomik getirilerinden büyük bir fayda sağlayacaktır. Projenin son derecede önemli bilimsel ve teknolojik katkıları olacaktır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir: Sivil Kullanıcılar: Jeodezik ölçmeler, Harita ölçmeleri ve CBS/KBS, Planlama ve çevre, Büyük mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasmanlarının izlenmesi, Barajların güvenlik bakımından izlenmesi, Duyarlı navigasyon ve araç izleme, Karayollarında araçların izlenmesi, CORS TR 1. Gelişme Raporu 7

9 Deniz araçlarının izlenmesi ve deniz trafiğinin düzenlenmesi, Altyapı ölçmeleri, Mühendislik ölçmeleri, e devlet, e belediye, e ticaret uygulamaları, Afet yönetimi projeleri, Tüm diğer coğrafi bilgi projeleri. Bilimsel Kullanıcılar: Deprem mühendisliği, Sismoloji, İyonosfer ve troposferin izlenmesi, Meteoroloji, Akıllı ulaşım. CORS TR Sistemi, HGK ve TKGM görev kapsamındaki işlere ilaveten diğer kurum ve kuruluşların planlama, altyapı, belediye, araç izleme, tarım, orman, CBS/KBS vb çalışmalarda da yaygın olarak kullanılacaktır. Ayrıca, TR GPS rektife görüntü / ortofoto üretiminde gereksinim duyulan yer kontrol noktaları koordinatları (Ground Control Points) ölçülerinde önemli yararlar sağlayacaktır. Proje tamamlandığında sunacağı hizmetlerin coğrafi bilgi teknolojilerine katkıları çok büyük olacaktır. Bu katkılardan sadece birkaçı aşağıda verilmektedir: Ülke genelinde yapılacak tüm coğrafi bilgi teknolojilerine altlık oluşturacaktır. (Harita üretimi, kadastro, mühendislik ölçmeleri, altyapı ölçmeleri, planlama, çevre, ulaşım, e devlet, e belediye, e ticaret vd) Ülke genelinde binlerce GPS kullanıcısı, yerel sabit nirengi aramadan işlem yapmaya başlayacağından iki misli veya daha fazla verimle çalışacaktır. (Batı ülkelerinde ulusal ağ kapsamındaki bir sabit GPS istasyonunun onlarca ve hatta yüzlerce gezici alıcı tarafından kullanılması bunun kanıtıdır.) Projenin sağlayacağı katkıya en çarpıcı örnek, 2005 yılı içerisinde TKGM, İller Bankası, Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının jeodezik ağ çalışmalarına ayırdıkları 30 milyon YTL üzerindeki kaynaklardır. Böyle bir sistem kurulduğunda sözkonusu kaynaklar ve zamandan çok büyük tasarruflar edilecektir. Sözkonusu proje tamamlandığında, DGPS ve araç izleme dahil diğer mekansal çalışmalarda da kullanılacaktır. Sözkonusu projenin, TKGM ne katkıları özet olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir: TKGM bu proje sayesinde jeodezik çalışmalara ayırdığı paradan ve zamandan çok önemli bir tasarruf sağlayacaktır (Örneğin kurumun 2005 içinde jeodezik harcamalar için ayırdığı kaynak 27 Milyon YTL düzeylerinde olup bu sistem mevcut olsaydı bu kaynağın önemli bir kısmı tasarruf edilebilecekti) TKGM kadastro çalışmalarını sözkonusu proje sayesinde daha sağlıklı, ekonomik ve hızlı olarak yürütebilecektir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 8

10 Bu proje, projede görev yapan TKGM mensubu araştırmacılara yüksek teknolojileri kullanabilme yetkinliği sağlayacaktır. Böylece kurum, daha yeni teknolojileri zaman geçmeden uygulama yeteneği kazanacaktır. Ayrıca, diğer önemli bir hususun da TKGM ve İller Bankası gibi büyük ölçekli harita üreten kuruluşlarda veri dönüşümü yapılabilecek olması ve böylelikle ülkemizde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi kurulmasının önünün açılmasıdır. CORS TR sistemi, HGK ve TKGM dışında DPT, Tarım, Orman, İçişleri başta olmak üzere hemen hemen tüm bakanlıkların bilgi teknolojilerine ilişkin uygulama çalışmalarında yaygın olarak kullanılacaktır. CORS TR 1. Gelişme Raporu 9

11 3. İLK RAPOR DÖNEMİNDE SİSTEM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Proje uygulamaları ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir Uygulama Raporu (Inception Report, İKÜ, Rapor No. 1, Haziran 2006) hazırlanmıştır. Projenin gerçekleşmesi amacıyla araştırmacılara rahat ve donanımlı bir ortam sağlanması için İKÜ Ataköy Yerleşkesi nde 2. katta 3 oda ayrılmıştır. Bu odalar gerekli her türlü teknolojik araçlarla donatılmıştır. Bunlardan 220 no lu oda, CORS TR Ana Kontrol Merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu salonda seminer, sunum ve eşgüdüm toplantıları yapılmaktadır. Proje kapsamındaki araştırma, planlama ve incelemeler ile kurulacak sistemin tasarımı, yer seçimi, şartnameler hazırlanması ve ihale işleri aşağıda ayrıntılı olarak verilmektedir. 3.1 ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE İNCELEMELER CORS TR bir AR GE projesi olduğundan amaca ulaşmak için güçlü bir proje ekibi oluşturulmuştur (Bölüm 7). Doğal olarak proje kapsamında kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, incelemeler ve buna göre planlamalar yapılması gereklidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Tablo 1 de gösterilmiştir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 10

12 Tablo 1. Araştırma, planlama ve incelemeler 2006 YAPILAN İŞLER 1.0 ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE GELİŞTİRMELER 1.1 Literatür taraması 1.2 Geliştirilmiş RTK modeli oluşturulması 1.3 Ülke genelinde iletişim olanaklarının tesbiti 1.4 Sistemin tasarımı 1.5 Sabit istasyon yerlerinin belirlenmesi 1.6 Sabit istasyon verileri değerlendirme/entgrasyon araştırmaları 1.7 Hücresel dönüşüm tekniklerinin tesbiti 1.8 İstasyonun operasyonel gereksinimlerinin belirlenmesi 1.9 Dünyadaki mevcut sistemlerin ve uygulamaların incelenmesi 1.10 RTK Kullanım stratejileri ve kullanıcı profillerinin incelenmesi Sistem ve Modelleme Araştırmaları CORS TR Projesi nin temelinde ağ yaklaşımlı (geliştirilmiş) RTK/DGPS modelleri ile konum belirlemek bulunmaktadır. Kurulması önerilen sistem yeni ve gelişmekte olan bir yüksek teknoloji olduğundan, bu konuda hem mevcut teknikler hem de yeni modellerin denenmesi ve geliştirilmesi gözönünde bulundurulmuştur (İKÜ, Uygulama Raporu, Rapor No. 1, Haziran 2006). Projenin gerçekleştirilmesine destek olması amacıyla bilimsel kaynak incelemeleri, ağırlıklı olarak proje başlangıcından itibaren birkaç koldan yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu amaca uygun olarak özellikle yurtdışında yapılan çalışmalar ve yayınlar izlenmektedir. Önemli büyük toplantılara katınılmakta ve yakın tarihlerdeki araştırma sonuçları ve başarılı uygulamalarla ilgili geniş bir literatür incelemesine özel bilhassa önem verilmektedir. Bilimsel yayın çalışmaları, en kısa zamanda aştırma ekibine ulaştırılmaktadır. CORS konularında uzman endüstri kuruluşları (Leica, Thales, Topcon, Trimble vd) ile bu konudaki akademik yayınlarla ilgili araştırma ve incelemeler rapor döneminde kapsamlı olarak gerçekleştirilmiştir. Derlenen firma yayınlarından ve akademik yayınlardan bazıları aşağıda listelenmektedir: Leica Yayınları: GPS Reference Stations and Networks, An introductory guide (Leica Geosystems). Leica GPS Spider, Setting the Standard for GPS Networks, Leica GPS Spider Complete Reference Station Solution (Leica Geosystems).. Study of a Simplified Approach in Utilizing Information from Permanent Reference Station Arrays (Euler, H J vd, 2001) Comparison of Different Proposals for Reference Station Network Information Distribution Formats (Euler, H J vd, 2002) CORS TR 1. Gelişme Raporu 11

13 The Use of Standardized Network RTK Messages in Rover Applications for Surveying (Euler, H J vd, 2003). Improvement of Positioning Performance Using Standardized Network RTK Messages (Euler, H J vd, 2004). Leica Geosystems Reference Network solutions (De MOEGEN Nicolas, 2006). Thales Yayınları: icgrs System, Internet Enabled Geodetic Reference System, Thales. Thales GPS Referans İstasyonları, Skala Thales. Thales Navigation, Martec et Geo++ presentation, Topcon Yayınları: Topcon GNSS Technology (Verheijen Ronald). NETPOS (Netherlands Positioning Service), A Real Time Kinematic GNSS Network for Governmental Authorities of the Netherlands, (Jochem Lesparre, 2006). Trimble Yayınları: Virtual Reference Stations versus Broadcast Solutions in Network RTK Advantages and Limitations (Landau H. vd, 2003). GPS Antenna Design and Performance Advancements: The Trimble Zephyr (Krantz Eric vd) Broadcast Network RTK Transmission Standards and Results (Talbot Nicholas vd), FAMCAR Approach for Efficient Multi Carrier Ambiguity Estimation (Vollath Ulrich). Will GALILEO/Modernized GPS Obsolete Network RTK? (Chen Xiaoming vd) Three and Four Carriers for Reliable Ambiguity Resolution (Sauer Knut vd) New Tools for Network RTK Integrity Monitoring (Chen Xiaoming vd). Troposphere: Signal or Noise? (Vollath Ulrich vd) The Factorized Multi Carrier Ambiguity Resolution (FAMCAR) Approach for Efficient Carrier Phase Ambiguity Estimation (Vollath Ulrich vd). GALILEO/Modernized GPS: A New Challenge to Network RTK (Ollath Ulrich V vd). Network RTK Versus Single Base RTK Understanding the Error Characteristics (Vollath Ulrich vd). A New Method to Model the Ionosphere across Local Area Networks (Kolb Peter F. vd). Virtual Reference Station Systems (Landau Herbert vd, 2002). Virtual Reference Station (VRSTM) Systems for Improved Efficiencies in Port Operations (Chisholm Gary). How GNSS Modernization Affects the Future of Network RTK (Landau Herbert, 2006). GNSS Infrastructure Business Review (Hamilton Jeff, 2006). Akademik Yayınlar: Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) Application and Benefit in Modern Surveying Systems (LENZ Elmar). Precise Kinematic GPS Processing and Rigorous Modeling of GPS in a Photogrammetric Block Adjustment (Wübbena Gerhard vd). Benefits of State Space Modeling in GNSS Multi Station Adjustment (Bagge Andreas vd). Introduction into Real Time Network Adjustment with Geo++ GNSMART (Bagge Andreas vd). PPP RTK: Precise Point Positioning Using State Space Representation in RTK Networks (Wübbena Gerhard vd). GPS Real Time Networking with Geo++ GNSMART (Bagge Andreas). Network Based Techniques for RTK Applications (Wübbena Gerhard vd, 2001). Guidelines for New and Existing Continuously Operating Reference Stations (National Geodetic Survey). A Geodesist s View of the Ionosphere (Mader Gerald L.). Operation issues and specifics of ICC, settings and interoperability (Bosch Ernest, 2006). NTRIP Purpose and Perspectives (Waese Christian, 2006). Advanced Ionospheric Modeling (Kolb Peter, 2006). Implementing network RTK: the SydNET CORS infrastructure (C. Rizos vd, 2003). CORS TR 1. Gelişme Raporu 12

14 GNSMART Irregularity Readings for Distance Dependent Errors (Gerhard Wübbena vd, 2004). Multiple Reference Station Approach (Lachapelle G. vd, 2002). Supplement Number 1 To RTCM Recommended Standards For Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Service Version 3.0 (RTCM, 2005) Integrity Monitoring in a VRS Network (Swisstopo, 2006). Some remarks from SAPOS Operators using GPSNet (Lindstrot Walter vd, 2006). Literatür incelemeleri kapsamında derlenen yayınlar, kaynaklarda belirtildiği gibi sitemizde de sunulmaktadır. Bunların tümü, CORS TR Merkez Kitaplığı nda bilimadamlarının istifadesine sunulmaktadır. Proje bilimsel altlığını hazırlamak ve projede çoğunluğu fahri olarak çalışan elliye yakın bilimadamını ve teknokratları biraraya getirmek, aralarında ortak bir dil yaratmak ve önemli konularda derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla çeşitli seminer çalışmaları planlanmıştır. Bunlardan ilki, Ağustos 2006 tarihleri arasında İyonosfer Troposfer Modellemesi konusunda yapılmıştır. Bu çalışma, Proje ekibimiz içerisinde yer alan Çanakkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden ve doktorasını İngiltere de bu konu üzerinde yapan Doç.Dr.Ayşegül YILMAZ tarafından gerçekleştirilmiş ve seminer çalışması bir kitap haline getirilerek yayınlanmıştır, (CORS TR Yayın No.1). Son derecede başarılı olan seminere, çeşitli üniversite öğretim elemanları katılmıştır. Bundan sonra MATLAB, Yaklaşım Yöntemleri, Datum Transformasyonları vb konularda uzman öğretim üyeleri tarafından seminer çalışmaları yapılacaktır. Projedeki teknik yaklaşımın ve izlenecek yöntemlerin anlaşılabilmesi için GPS ile konum belirlenmesindeki hata kaynaklarının bilinmesinde yarar görülmektedir. Bu hataların başlıcaları şunlardır: Uydu saat hatası, Uydu yörünge hatası, İyonosfer hatası, Troposfer hatası, Multipath ve anten merkezi hatası. Yukarıdaki hatalardan iyonosfer ve troposfer hatası dışındakiler, genelde hesaplanabilmekte, modellenebilmekte ve / veya elimine edilebilmektedir. Karşımıza çıkan asıl sorun atmosferle ilgili (bilhassa troposfer ile ilgili olanlar) hataların modellenebilmesi hususudur. Buradaki yaklaşımın temelinde tüm ülkeyi kaplayan koordinatları bilinen sabit GPS istasyonları vasıtasıyla atmosferi modellemek, bu hataları (ve hatta diğer hataları) azaltmak ve/veya elimine etmek ve böylelikle gezici alıcıların koordinatlarını duyarlıkla belirlemek yatmaktadır. Bunun yanısıra, çok istasyonlu RTK ağının aşağıdaki avantajları sözkonusudur: Taşıyıcı faz duyarlığını etkileyen her türlü hata kaynakları için tümden modelleme (complete State Space Model), Artan serbestlik (increased redundancy), Artan istasyon uzaklıkları (increased inter station distances), Bir istasyondaki sorunlardan etkilenmeme (robust against single station/communication failures). Geliştirilmiş RTK tekniklerinin anlaşılabilmesi için ağ yaklaşımlı RTK genel modelinin (State Space Model SSM) kısaca tanıtımı yararlı olacaktır. SSM yaklaşımında, tüm hata kaynakları ağ genelinde ele alınmakta ve modellenmektedir. Zaten hızla, uzak mesafelerde ve de gerçek zamanda duyarlı sonuca ulaşabilmenin altında bu gerçek yatmaktadır. SSM, troposfer, iyonosfer ve yörüngeye ait CORS TR 1. Gelişme Raporu 13

15 hataların fonksiyonel ve stokastik ayırımını gerçekleştirebilmekte ve böylece yerel ağ sayesinde bu hatalar giderilebilmektedir. Bu rapor döneminde CORS TR projesinde ilk olarak tüm ağı içeren modellemeler gözönünde bulundurulmuş ve ülke genelinde GPS düzeltmelerinin hesaplanması araştırılmıştır. Ağ yaklaşımlı RTK/DGPS uygulamaları için gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan başlıca tekniklerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir. (Bu konuda ayrıntılı bilgiler Uygulama Raporunda bulunabilir; İKÜ, Uygulama Raporu, Haziran 2006). a) Alan Düzeltme Teknikleri (FKP) Literatürde FKP olarak da bilinen bu yaklaşımda tüm GPS ağı kullanılarak herbir sabit istasyonda iyonosferik, troposferik düzeltmeler veya taşıyıcı faz düzeltmeleri hesaplanmaktadır (Wubbena vd, 2001, 2004; Vollath vd 2000, 2001 ve 2004). Bu sayede: Düzeltmeler gezici tarafından kullanılabilmektedir, (birçok değişik enterpolasyon modelleri kullanılarak). Tek yönlü iletişim yeterli bulunmaktadır. Kullanıcı sayısında bir sınırlama sözkonusu olmamaktadır. b) Sanal referans istasyonları teknikleri (Virtual reference stations VRS) VRS uygulamasında önşart referans istasyon ağındaki bir merkez ile gezici arasındaki iki yönlü iletişimdir. Gezici, yaklaşık koordinatlarını ağ merkezine göndermekte ve merkez de tüm ağ bilgilerinden sözkonusu gezici konumu için VRS referans verilerini oluşturmaktadır. c) MAC Modeli (Master Auxiliary Concept) Bu yaklaşımdaki temel kavram, referans ağınca hesaplanan düzeltmelerin gezici alıcılara iletilmesi ve konumların gezicilerde hesaplanmasıdır. Veri iletişimindeki hacmi küçültmek için ağdaki bir istasyon master ve diğerleri de yardımcı istasyonlar olarak seçilmektedir. MAC master, istasyona ait tüm düzeltme ve koordinatları, yardımcı istasyonlara ait düzeltme ve koordinat farklarını yayınlamaktadır. MAC yeni bir format olmayıp aslında farklı bir yaklaşımdır; CORS ağınca belirlenen iyonosferik, troposferik ve geometrik hatalar ile düzeltmeler, koordinatlar ve farkları, MAC tarafından geziciye iletilmekte ve gezicide çoklu baz hesabı yapılmaktadır Teknik Geziler Yukarıda değinildiği gibi oldukça yeni ve gittikçe gelişmekte olan CORS teknolojisi ile üretilen mevcut sistemlerin tamamına yakını, ileri ülkeler tarafından kurulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle başarılı bir CORS TR için CORS TR Projesi kapsamında mevcut sistemlerin ve uygulanmaların yerlerinde incelenmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki amaç çerçevesinde ilk olarak mevcut sistemlerle ilgili önbilgi toplanmıştır. Daha sonra Avrupa, Amerika ve Japonya ya geziler düzenlenmiştir. Başarılı CORS tesis ve uygulama örneklerinden bazıları aşağıdadır: Tianjin VRS Network (Liren Huang, 2006). 1st RTK NetworkNetwork in Portugal (Afonso A. J. Gago, 2006). The VRS GPS Net DEMO NETWORK IN NORTH ITALY (Vassena Giorgio, 2006). VRS Network in Chengdu, China (Hua Liao, 2006). Nation Wide Trimble VRS system in Serbia (Odalovic Oleg, 2006). Ordnance Survey CORS Network (Cruddace Paul, 2006). SWEPOS Services status, applicationsand experiences (Jonsson Bo vd, 2006). CORS TR 1. Gelişme Raporu 14

16 VRS RTK NETWORK SERVICE in Finland (Tötterström Seppo, 2006). VRS Network in Switzerland (Swisstopo, 2006). The California CORS Program (Bock, Y. vd, 2002). Feature: Ohio DOT's VRS Network: Building the Nation's First Statewide RTK GPS Infrastructure (McGowan S., 2004). USA, 900 stations (up to 400 km apart) +/ 2 cm Germany, 50 stations ( 50km apart) +/ 1 cm Saudi Arabia 13 key stations with 3 to 4 local stations +/ 2 cm Dubai, 4 stations +/ 1 cm Japan, 1200 stations (20km apart) +/ 0.5 cm French CORS, 100 stations Teknik gezi ve incelemelerden ilki: İlk gezi, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kamil Eren in Münih teki The 2 nd Trimble GPSNet User Seminar (30 31 May 2006) in Munich seminerine katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıda CORS teknikleriyle Almanya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İsveç, Portekiz, Çin, İtalya, Sırbistan ve Finlandiya dan uygulamalar sunulmuştur. İkinci gezi: 4 kişilik bir araştırma grubu (Prof. Dr. Turgut Uzel, Öğ. Gör. Sevsen Başpınar, Nihat Şahin ve Sedat Bakıcı) tarafından 4 10 Haziran 2006 tarihlerinde Fransa, Almanya, Hollanda ve İsviçre ye yapılmıştır. Ekip aşağıdaki sistemleri yerinde inceleme fırsatı bulmuş ve Ekibin raporlarında belirttikleri dikkat çekici notlar, başlıklar halinde aşağıda gösterilmiştir: French CORS (14 istasyon inşa edildi, 86 istasyon inşa halinde) Martec (özel bir firma tarafından kurulmakta) Thales icgrs alıcıları ve Choke ring anten Geo++ paketi Kontrol merkezinde 3 server SAPOS (Baveria) Genelde Trimble alıcıları ve Zephyr Anten Telefon, ISDN, ADSL ve VSAT iletişim RTCM yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) ALLSAT ASCOS / SAPOS (Hannover, 100 istasyon) Genelde Topcon alıcıları 4 alt bölge, toplam 9 server RTCM 2.3 DGNSS ve RTCM 3.0 RTK yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) NETPOS (20 60 km mesafelerde, Hollanda) Genelde Topcon alıcıları ve Topcon Anten 1 Server Telefon, DSL ve GSM iletişim Geo++ paketi RTCM 2.3 DGNSS ve RTCM 3.0 RTK yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) Euro / CORS istasyonu, Euro kontrol merkezi ve yazılım SWISSTOPO (50 km mesafe, 40 istasyon, İsviçre) Trimble alıcılar, VRS / RTK servisi, choke ring anten 1 Server Telefon, DSL ve GSM iletişim Geo++ paketi RTCM 2.3 DGNSS ve RTCM 3.0 RTK yayın (NTRIP, GSM, GPRS, EDGE, UMTS) Euro / CORS istasyonu, Euro kontrol merkezi ve yazılım CORS TR 1. Gelişme Raporu 15

17 Üçüncü gezi: Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kamil Eren tarafından (kendi olanaklarıyla) Haziran 2006 tarihlerinde A.B.D. ne yapılmıştır. National Geodetic Survey (NGS) CORS çalışmaları ile Ohio, Carolina ve New York CORS çalışmaları incelenmiştir. Amerika da ağ CORS sistemleri eyaletler sorumluluğunda olup şimdiye kadar 12 eyalette tamamlanmış bulunmaktadır. Diğer eyaletlerde de kurulma araştırma ve çalışmaları hızla devam etmektedir. Dördüncü gezi: Dördüncü gezi, 7 kişilik bir araştırma grubu (Prof. Dr. Turgut Uzel, Prof. Dr. Kamil Eren, Nihat Şahin, Sedat Bakıcı, Dr.Orhan Ercan, Doç.Dr. Alb. Muzaffer Kahveci, Yüzb. Ayhan Cingöz) tarafından 2 8 Eylül 2006 tarihlerinde Japonya ya yapılmıştır. Ekip aşağıdaki program çerçevesinde yaklaşık 1200 CORS istayonundan oluşan sistemi yerinde inceleme fırsatı bulmuş ve sistemin kullanım alanları ile kullanıcıları hakkında bilgiler edinmiştir. Tablo 2. CORS TR Ekibi Japonya Gezisi DATE TIME PROGRAM CONTACT ADDRESS 04 Sep :00 12:00 Nippon GPS Company visit Mr. WU Xinhua ( ), ,Nishikamata,Ohtaku,Tokyo, PM Tokyo Municipality Ms. Masayo Watanabe ( ), Bureau of Urban Development, Tokyo Metropolitan Government (No 2 Building, 2nd floor) 05 Sep 2006 Geographic Survey Institute (GSI) 10:00 12:00 GSI Introduction of GSI 06 Sep :00 12:00 13:00 15:30 GSI GEONET (Mr. Hatanaka) 15:30 16:00 2 x GDLRC meeting GSI Geodetic Network in Japan (Mr. Matsuzaka) Mr. Kohei Miyagawa ( ) Kitasato1, Tsukuba shi, Ibaraki :00 14:30 GSI CORS TR Presentation 17:30 18:30 JICA e Learning live Prof. Shunji Murai ( ), Hatagaya Station, Tokyo 07 Sep :00 12:00 JICA Technical Discussions Prof. Shunji Murai ( ), Hatagaya Station, Tokyo 13:30 PASCO Mr, Kowada, Mob: CORS TR 1. Gelişme Raporu 16

18 1200 üzerinde istasyondan oluşan Japon CORS sisteminin kurucusu ve işleticisi GSI i ziyaretimiz, fevkalade yararlı olmuştur. Edindiğimiz bilgilerin CORS TR tasarımında önemli katkıları olacaktır. Ekibin JICA ziyareti ve bilhassa Prof.Shunji Murai ile görüşmeler, CORS TR projesinin depremlerin önceden belirlenmesi ve erken uyarı araştırma ve çalışmalarına olası katkılarını ortaya çıkarmıştır. Beşinci gezi: Bu dönem içerisindeki son yurtdışı gezisi, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kamil Eren tarafından (kendi olanaklarıyla) Ekim 2006 tarihlerinde FIG / Intergeo (Munich) ne yapılmıştır. FIG toplantısı kapsamında GPS teknolojisi ve CORS ile ilgili tebliğler dinlenmiş ve ünlü meslektaşlarla çok yararlı görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili olarak firmaların Intergeo fuarındaki tanıtımları izlenmiş ve aşağıda isimleri verilen üst düzey firma yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Topcon Görüşmeleri Ray O Connor, Presıdent and CEO, Topcon Positioning Systems, Inc., USA Ewout Korpershoek, Dırector, Sales and Marketing, Topcon Europe Posıtioning B.V. Trimble Görüşmeleri Pierre Desjardins, Infrastructure Business Manager, Survey Division, USA Jeff Hamilton, Global Sales Manager, GNSS Infrastructure, USA Jan Svensson, Project Manager, UK Jon Hemingway, Regional Manager, Near East Africa Mark Richter, Infrstructure Sales Manager, Europe Leica Görüşmeleri Nicolas de Moegen, Reference Station Masnager Ryan Keenan, Network Reference Stations Program Boguslaw Swiatkiewicz, Regional Sales Manager Middle East 3.2 CORS TR TASARIMI, YER SEÇİMİ VE TESİSLER Yapılan incelemeler ve geziler sonucunda saptanan CORS TR nin başlıca operasyonel gereksinimleri özetle aşağıda verilmektedir. CORS TR GPS İstasyonları İçin İstenen Temel Özellikler: Antenin yerleştirileceği ufku açık, multipath I önleyici, zemini sağlam bir tesis (monument), Çift frekanslı CORS alıcısı, CORS alıcısının yerleştirileceği elektrik, telefon ve/veya ADSL ve/veya GPRS/EDGE olanaklı kapalı emin bir mekan, Yıldırıma karşı koruma. Bu konuda İKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyelerinin çoğunlukta olduğu bir çalışma ekibi kurulmuştur. Bu grup, ülkelerdeki uygulamaları incelemiş; öngörülen tasarımlar için inşaat mühendisi öğretim üyeleri statik ve deformasyon hesaplarını yapmıştır. Elde edilen görüşler doğrultusunda sabit istasyonların yerlerini ve uygulanacak pilyelerin tiplerini saptama ilkelerini belirlemiş ve bir yönerge tasarısı hazırlamıştır. Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonları (SGYRİ, Kasım 2006) isimli bu çalışma bir rapor kitap halinde baskıya verilmiştir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 17

19 Kontrol Merkezi İçin İstenen Temel Özellikler: Server ların yerleştirileceği elektrik, telefon ve/veya ADSL ve/veya GPRS/EDGE olanaklı kapalı güvenli bir mekan, CORS verilerini yöneten, işleyen ve gezicilere düzeltmeleri hesaplayan CORS yazılımı, Radyo, telefon, GSM, uydu telefonu, Internet vd üzerinden RTCM yayını yapabilen donanım ve yazılım sistemi. CORS TR verileri CORS referans istasyonlarından gerçek zamanda kontrol merkezine aktarılacaktır. Bu veriler, RTK/DGPS hizmetleri için anında değerlendirileceği gibi post processing hesaplamalar için RINEX 2.11 formatında ftp sitesinde depolanacaktır. Böylece kullanıcılar, sözkonusu verilerden RTK/DGPS ve post processing amaçlı yararlanacaklardır. CORS TR ağının mevcut TUTGA noktaları ile entegrasyonu da önem arzetmektedir. Aslında her iki ağ da ITRFyy datumunda oldukları için entegrasyon kolay olacaktır. Entgrasyonda karşılaşılacak en önemli sorun zaman içinde TUTGA noktalarının maruz kaldığı deplasmanlardır. Sözkonusu deplasmanların global ve lokal bileşenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yeterli sayıda TUTGA noktasında CORS TR ye bağlı ölçüler yapılacak ve entegrasyon sağlanacaktır. Yukarıdaki çalışmalar projede çalışan bir HGK yetkilisinin gözetiminde proje araştırma ekibince yapılacaktır. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi projenin amaçlarının başında Türkiye genelinde RTK/DGPS hizmetleri sunmak ve ED50 datumundan ITRFyy datumuna dönüşümü sağlamaktır. CORS TR RTK/DGPS düzeltmelerinin kontrol merkezinde gerçek zamanda hesaplanıp RTCM 3.0 (yakın gelecekte RTCM 3.1) formatında GSM / GPRS / EDGE ve NTRIP olarak RTK / DGPS konumlama için gezicilere yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca, ED50 den ITRFyy datumuna dönüşüm parametreleri de RTCM mesajı veya internet kanalıyla kullanıcıların hizmetine açılması düşünülmektedir CORS TR Tasarımı CORS TR tasarımı projenin önemli çalışmalarından birisidir. Zira daha sonraki çalışmaların başarısı rasyonel bir tasarıma bağlıdır. Sözkonusu tasarım aşağıdaki konuları içermektedir: 1) CORS TR istasyonlarının dağılımı, 2) CORS donanım ve aksesuarları, 3) CORS ağ yazılımı, 4) Kontrol merkezi, 5) CORS iletişimleri. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve süreleri Tablo 3 de gösterilmiştir. CORS TR 1. Gelişme Raporu 18

20 Tablo 3. CORS TR tasarımı, ihalesi ve kurulması iş takvimi YAPILAN VE YAPILACAK İŞLER BENCHMARK TEST VE CORS TESISI 2.1 Benchmark Testleri 2.2 CORS Tesisi 3.0 CORS DONANIMLARININ SATIN ALINMASI 3.1 Donanım özelliklerinin belirlenmesi 3.2 Donanım şartnamelerinin hazırlanması 3.3 Donanım İhalesinin yapılması 4.0 CORS AĞ / RTK YAZILIMININ SATIN ALINMASI 4.1 Yazılım özelliklerinin belirlenmesi 4.2 Yazılım şartnamelerinin hazırlanması 4.3 Yazılım İhalesinin yapılması 5.0 SABİT GPS REFERANS İSTASYONLARININ KURULMASI Daha önce belirtildiği gibi CORS TR projesiyle Türkiye nin her yerinde RTK/DGPS konum belirleyebilmek hedeflenmektedir. Batı dünyasında şimdiye kadar yapılan CORS uygulamalarında referans istasyonları arasındaki mesafeler 20 km den (Japonya) km ye (Fransa, İsveç) kadar değişmektedir. İstasyonlar arası uzaklık ne kadar küçük olursa o denli hızlı ve duyarlı konum belirlemek mümkün olmaktadır. CORS TR nin ana amacının kadastro ve mühendislik ölçüleri için birkaç dakikada cm mertebesinde konum belirlemek olduğu gözönünde bulundurularak başlangıçta CORS istasyonları arası mesafenin 150 km ye kadar olması düşünülmüştür. Bununla birlikte sistemin en yaygın kullanılacağı ve daha yüksek duyarlık isteyen kentlerde istasyonların sıklaştırılması (örneğin; km aralıklarda istasyonlar) düşünülebilir. Bu amaçla büyükşehir belediyelerinin ve diğer kuruluşların katkılarının bilhassa değerlendirilmesi gerekmektedir. K IR K L AR E L I S IN O P B AR T IN K ASTAMO N U ED IR N E Z O N G U L D AK IS TAN B U L S AMS U N AR D AH AN TE K IR D AG I STAN B U L AR T VIN R I Z E IS TAN B U L K OC AEL I T R AB Z O N OR D U B AL IK E SIR B O L U C AN K IR I YAL OV A C OR U M AMASYA B U R SA GIR ES U N B AL I K ES IR K AR S C AN AK K AL E TOK AT GU M U S H AN E C AN AK K AL E B U R SA B IL E C IK E R Z U R U M C AN AK K AL E IG D IR C AN AK K AL E K IR IK K AL E B AL IK ESI R ES K IS EH IR AN K AR A YO Z G AT SIVAS ER Z IN C AN AGR I B AL IK ES IR K U TAH YA K IR SE H IR TU N C E L I B IN GO L M U S IZ MIR N E VSE H IR MAN IS A EL AZ I G IZ M IR U S AK AF YON AK SAR AY K AYSE R I MAL ATYA B ITL IS V AN IZ MIR IZ M IR D IYAR B AK I R I Z MI R K O N YA B AT MAN ISP AR TA N IG D E K.M AR AS SIIR T AD IYAM AN AYD I N AYD I N D EN I Z L I AD AN A SIR N AK H AK K AR I B U R D U R S AN L IU R F A MU GL A MAR D I N GAZ IAN TEP M U G L A K AR AMAN M U G L A MU GL A K I L IS AN TAL YA IC E L H AT AY AN TAL YA AN TAL YA kilome tre s Şekil km mesafeli CORS istasyonları ve RTK kapsamı Şimdiye kadar 81 il ve 37 ilçede olmak üzere toplam 118 CORS yeri belirlenmiştir (Tablo 4, Şekil 1). Proje kapsamında yapılan testler ve incelemeler optimum uzaklığın km arasında olduğunu göstermektedir. Benchmark testinin tamamlanmasını takiben sonuçlar değerlendirilecek ve Kasım 2006 içinde önce CORS TR için ortalama istasyon aralığı belirlenecek ve daha sonra da istasyonların kesin yerleri tespit edilecektir. Yer seçimi İKÜ, HGK ve TKGM elemanları tarafından birlikte saptanacaktır. Bu çalışmalarda lojistik gereksinimler ve ülkemizin tektonik hareketleri özellikle gözönünde bulundurulacaktır. Proje kapsamında askeri ve sivil gereksinimlerin karşılanması ve sahillerden belirli bir uzaklığa kadar uygulamalar için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile CORS TR 1. Gelişme Raporu 19

1. TÜBİTAK KAMU KURUMLARI AR GE PROJELERİ (Kod No: 1007)

1. TÜBİTAK KAMU KURUMLARI AR GE PROJELERİ (Kod No: 1007) CORS TR PROJESİ (Özet) ULUSAL CORS SİSTEMİ KURULMASI VE DATUM DÖNÜŞÜM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ K. EREN, T. UZEL İstanbul Kültür Üniversitesi (Mayıs 2006) 1. TÜBİTAK KAMU KURUMLARI AR GE PROJELERİ

Detaylı

TUSAGA-Aktif, CORS-TR (Continuously Operating Reference Stations) SİSTEMİ VE IGS ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI

TUSAGA-Aktif, CORS-TR (Continuously Operating Reference Stations) SİSTEMİ VE IGS ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI TUSAGA-Aktif, CORS-TR (Continuously Operating Reference Stations) SİSTEMİ VE IGS ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI Öğr.Gör. İbrahim TİRYAKİOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi 2010 CORS-TR nedemektir CORS-TR projesi Katılımcı

Detaylı

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ İnsanoğlu daha kaliteli ve güvenli bir yaşam amacıyla, bulunduğu bölgeleri terk edip daha uygun yaşam alanları bulmak için geçmişten günümüze sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Bunun için

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TUSAGA-AKTİF (CORS TR) PROJESİ VE ÜLKEMİZE KATKILARI

TUSAGA-AKTİF (CORS TR) PROJESİ VE ÜLKEMİZE KATKILARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TUSAGA-AKTİF (CORS TR) PROJESİ VE ÜLKEMİZE KATKILARI ÖZET Ö. Yıldırım 1, S. Bakıcı

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI

TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TUSAGA AKTİF (CORS TR) SİSTEMİNİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KATKILARI ÖZET

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

UYGULAMA RAPORU (INCEPTION REPORT) ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI (ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ) PROJESİ

UYGULAMA RAPORU (INCEPTION REPORT) ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI (ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ) PROJESİ UYGULAMA RAPORU (INCEPTION REPORT) ULUSAL CORS (SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYONU) SİSTEMİNİN KURULMASI (ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ) PROJESİ Proje No: 105G017 Sponsor TÜBİTAK AR GE EŞGÜDÜM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Turgut UZEL, Kamil EREN TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Turgut UZEL, Kamil EREN TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Bir Öncü!! Bir İlk!! CORS-TR Projesi Turgut UZEL, Kamil EREN 1 1007 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ULUSAL CORS (Sürekli İşleyen GPS İstasyonları) SİSTEMİNİN

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir The World Cadastre Summit, 21.04. PLANIN ESAS OLDUĞU KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TUSAGA-AKTİF İN YERİ VE ÖNEMİ The World Cadastre Summit Congress&Exhibition İstanbul- 1 / 29 Nisan/ Sunum İçeriği 1- TUSAGA-AKTİF

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS Giriş GNSS: (Global Navigation Satellite Systems - Küresel Yönbulum Uydu Sistemleri) Navigasyon, bir aracı veya insanı bir yerden başka bir yere ulaştırma olarak tanımlanmaktadır. Konumlama da navigasyonun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Ocak 2013 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı