tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Rıza DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarih ve E. 2012/696- K.2012/1687 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Rıza DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) hakkında tesis edilmişolan geçici durdurma işlemi tarih ve 8977 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir /1/1-1 İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, YolüstüMevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. nin kuruluş ortaklarından Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E. 2012/1532 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Genel Müdürlük Makamından alınan tarih ve 8942 sayılı Olur ile durdurulmuştur /2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Zeki Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan YİBF nolu ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine YİBF nolu ifadesinin eklenmesi tarihli ve 8975 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür /1/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan YİBF nolu ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine YİBF nolu ifadesinin eklenmesi tarihli ve 8976 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür /2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Bakanlık Makamının tarihli ve 8712 sayılı Oluru ile İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Hürriyet Mahallesi, G-118 pafta, 5845 ada, 34 parsel üzerindeki, YİBF nolu yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan CezmiŞAHİN

2 (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9200, Oda Sicil No: 9826) ve Mehmet Serdar AYAROĞLU nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9186, Oda Sicil No: 64624) tarihli sayılı ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de ilan edilen yürütmeyi durdurma kararları ile cezaları kesintiye uğramıştır. Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cezmi ŞAHİN ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU nun denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cezmi ŞAHİN in ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 97 günlük ceza süresinin düşülerek uygulanması, Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU nun ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 120 günlük ceza süresinin düşülerek uygulanması ve bu durumun Resmi Gazete de yayınlanması Bakanlık Makamının tarihli ve 8927 sayılı oluru ile uygun görülmüştür /1-1 Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 2217 ada, 13 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harika Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1.İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/1611 sayılı kararı ile davacının yürütülmesinin durdurulması talebinin reddine hükmedildiğinden, Harika YapıDenetim Ltd. Şti. hakkında, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanıile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 78 günlük kısmı tarih ve 9017 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur / tarih ve sayılı Resmi Gazete: Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 2217 ada, 13 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1270 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Harika Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1611 sayılı kararı ile yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin geçici olarak yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Harika Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 8892 sayılı Makam Olur u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 9953/1-1 Genel Müdürlük Makamının tarih ve 8665 sayılı Olur u ile;4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama

3 Yönetmeliği gereği; Umut Lab. Yapı ve Malz. Kal. Kont. Lab. Tek. Dan. Hiz. Tic. Ltd Şti. nin 8780/21 Sokak No: 45 Ata Sanayi Sitesi Çiğli/İZMİR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, İzmir İl Yapı Denetim Denetim Komisyonunun(İYDK) tarih ve sayılı kararı ile verilen 111 nolu Laboratuvar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkıveren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir 9926/1/1-1 Genel Müdürlük Makamının tarih ve 8665 sayılı Olur u ile;4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği; Seyyallab Yapı Malz. Kal.Kont.Lab.Tek.Dan.Hiz.Ltd.Şti. nin 4.Sanayi Sitesi 129/8 Sok. No: 10 Bornova/İZMİR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, İzmir İl Yapı Denetim Denetim Komisyonunun(İYDK) tarih ve sayılı kararı ile verilen 95 nolu Laboratuvar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir 9926/2/1-1 İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmışolan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1554 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 8666 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 9927/1/ tarih ve 8619 sayılı Makam Olur u ile, Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 330 ada, 22 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1072 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz

4 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 12.İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/1300 sayılı kararı ile davacının yürütülmesinin durdurulması talebinin reddine hükmedildiğinden, Naz YapıDenetim Ltd. Şti. hakkında, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanıile uygulamaya konulan Ankara 12. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/1300 sayılı yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak yürütmenin durdurulması kararının uygulama kabiliyeti kalmamıştır. 9927/2/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 4523 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Adapazarı YapıDenetim Ltd. Şti. nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim UÇAR (Denetçi No:9237, Oda Sicil No: 10958) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1350 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim UÇAR (Denetçi No:9237, Oda Sicil No: 10958) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 8583 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 9927/3/1-1 DÜZELTMEİLANI tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Mehmet Cumhur CENGİZ ile ilgili ilanda sehven yazılan tarih ve 8163 sayılı Olur ifadesinin tarih ve 8163 sayılı Olur şeklinde düzeltilmesi tarihli ve 8582 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 9927/4/ nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip GenyapYapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili tarihli sayılı ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanlarında yer alan İnşaat Mühendisi Hakime ŞENOL (Uygulama Denetçisi, Denetçi No:503, Oda Sicil No: 11453); İnşaat Mühendisi Kemal KILBAŞ (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi

5 No:1817, Oda Sicil No: 32621); Mimar Necati BAKIR (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:502, Oda Sicil No: 8074); Makine Mühendisi Mahmut DEMİREL (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2135, Oda Sicil No: 36280); Elektrik Mühendisi Behiç Suat ÖZPARLAK (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12916, Oda Sicil No: 8442); İnşaat Mühendisi Gül ATASELİM (Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34892) ifadelerinin çıkarılması tarihli ve 8661 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 9928/1-1 İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Gürsun ÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/916 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Gürsun ÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 8408 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 9929/1/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 4523 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Adapazarı YapıDenetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Elif TANAK UZEL (T.C. No: ) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1347 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Elif TANAK UZEL (T.C. No: ) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 8447 sayılıolur ile durdurulmuştur.

6 9929/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan 4289 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1364 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fidan Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 1364 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 8410 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 9495/1/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 YapıDenetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. Maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 764 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 8409 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 9495/2/1-1

7 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 4535 ada, 7 nolu parsel üzerindeki YİBF noluinşaatın denetimini üstlenen 1108 no lu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2012/1629 sayılı kararı ile yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 8405 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 9477/1/1-1 Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 4535 ada, 7 nolu parsel üzerindeki YİBF noluinşaatın denetimini üstlenen Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. ninkuruluş ortağı ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur Fatih AKYÜREK (Denetçi No:17247, Oda Sicil No:57697) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2012/1631 sayılı kararı ile yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. nin kuruluş ortağı ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur Fatih AKYÜREK (Denetçi No:17247, Oda Sicil

8 No:57697) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 8406 sayılı Makam Olur u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 9477/2/1-1 İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2011/3942-K.2012/1538 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd.Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 8404 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 9477/3/1-1 Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Belde Sokak, Bila No lu ve tapunun 31L-3a Pafta, 548 Ada, 2 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Bozüyük Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1361 sayılı kararı ile yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 8403 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 9477/4/ tarihli ve sayılıresmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri 3 (Üç) Ay geçici olarak durdurulan Mehmet BATTAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17741, Meslek Odası Sicil No: 26181) hakkında tesis edilen işlemin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 8260 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür.

9 tarih ve sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevki, 30 pafta, 651 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 844 no luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Cumhur CENGİZ (Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/946 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Cumhur CENGİZ (Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 8163 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 9280/ tarih ve sayılı Resmi Gazete:

10 A sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır....bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; İstanbul ilinde faaliyet gösteren 231 nolu İNTER Yapı Denetim Ltd. Şti.ne ait yapı denetim izin belgesi Bakanlık Makamının tarih ve 8106 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. B - Ankara ilinde faaliyet gösteren 70 dosya nolu İPEKÇİ YapıDenetim ve Müh. Hiz. Ltd. Şti. Bakanlık Makamının tarih ve 8107 sayılı Olur'u ile Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 9133/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Standart Yapı Denetim Ltd. Şti.nin denetçisi İbrahim Metin ŞIK ile ilgili ilanda sehven yazılan 2127 parsel ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine parsel ifadesinin eklenmesi ve 4676 sayılı Makam Oluru ifadesinin çıkarılarak 6476 sayılı Makam oluru ifadesinin eklenmesi tarihli ve 7958 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 9134/1/1-1 İstanbulİli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninuygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/872 sayılı kararı ile davacının yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de, davacının karara itirazı sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve YDİtiraz No:2012/4673 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninuygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 7882 sayılı Olur ile dava sonuna kadar yürütülmesi durdurulmuştur. 9134/2/1-1

11 İstanbulİli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 40 Pafta, 238 ada, 23 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen BST Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İlkin AKIN (Denetçi No:3108, Oda Sicil No:8101) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/874 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile BST Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İlkin AKIN (Denetçi No:3108, Oda Sicil No:8101) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 7881 sayılı Makam Olur u ile yürütülmesi durdurulmuştur.

12 9134/3/1-1 Barok Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kadifekale Mahallesi, 4910 ada, 7 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1018 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barok Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Osman Murat ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18647, Oda Sicil No:21235), sorumlu denetim elemanları Harun AKDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17442, Oda Sicil No:39543) ve Mehmet Birol VARDAL ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 17950), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8080 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 9135/1/1-1 Barok Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Samsun İli, Atakum İlçesi, Esenevler Mahallesi, 1450 ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1018 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barok Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Osman Murat ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18647, Oda Sicil No:21235), sorumlu denetim elemanları Harun AKDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17442, Oda Sicil No:39543) ve Mehmet Birol VARDAL ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 17950), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8086 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 9135/2/1-1

13 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan 1641 Ticaret Sicil No ile Burhaniye Ticaret Odasına kayıtlı 52 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılıresmi Gazete de ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5.

14 maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 52 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 8105 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 9135/3/1-1 Adana Omega Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana ili, Pozantı ilçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası, YapıDenetimim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2/b fıkrası ve 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 429 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Adana Omega Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Nazmi KURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3010, Oda Sicil No:29477), Kadem ERYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4080, Oda Sicil No:10196), Bilgehan ZENCİRLİ nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:50974), sorumlu denetim elemanları denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8085 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 9135/4/1-1 Aktif Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Adana ili, Seyhan ilçesi, Karslılar Mahallesi, 22LIII pafta, ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aktif YapıDenetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Serdar Osman ERDEMLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9041, Oda Sicil No: 36946),Nusret BAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9499, Oda Sicil No: 20178), sorumlu denetim elemanları Celal ULUÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3785, Oda Sicil No: 25342), Ersin Murat KARACAER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45204) ve Fuat GÖSTERİŞ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71538) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı)ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8084 sayılı

15 Oluru ile uygun görülmüştür. 9135/5/1-1 Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan;

16 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, ÇayiçiMahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 764 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Enver PEHLİVANOĞLU nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8081 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 9135/6/1-1 Mertaş Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, G24C4B1D pafta, 2412 ada, 117 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MertaşYapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yalçın TUNÇBİLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4751, Oda Sicil No:44943), Ömer İlhami ERSAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4118, Oda Sicil No:7584), Abdullah AKCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4145, Oda Sicil No:28633), Muzaffer YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6552, Oda Sicil No:5921), Hüseyin ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59406), Hakan YEMLİHAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35782) ve Hakan SÖNMEZ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37949) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı)ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8082 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 9135/7/1-1 ARC Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, İpekyol Mahallesi, 246 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ileşanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1281 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip ARC Yapı Denetim Ltd.

17 Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi; Mehmet Şükrü ŞİRİN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40190), sorumlu denetim elemanları; H.Mehmet AKÇALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17851, Oda Sicil No:33908), Fuat RASTGELDİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17876, Oda Sicil No:10416), Cuma ŞİRİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17761, Oda Sicil No:52811) ve Ahmet Mircan HAKKARİ nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56653) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi

18 Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8096 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 9135/8/1-1 Asmat Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Ahmet YeseviMahallesi, 4828 ada, 29 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1329 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Asmat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi; Aydın ASLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69716), sorumlu denetim elemanları; Fatime AKKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18873, Oda Sicil No: 33926), Esmer KARADEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17678, Oda Sicil No: 59960); Mustafa EKİNCİ nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17417, Oda Sicil No: 59567) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8094 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 9135/9/1-1 Has Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Balıkesir İli, Erdek İlçesi, 56 pafta, 191 ada, 24 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 518 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Has Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi; kuruluş ortağı veya yetkilisi; Senem SUNGUR un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:61100),denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8091 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 9135/10/1-1

19 Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 118 ada, 10 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları; Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:799, Oda Sicil No:10365), Cevher KUMRAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5944, Oda Sicil No:13420), Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama

20 Denetçisi, Denetçi No:7663, Oda Sicil No:17591) ve Rahim TOPRAK ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70878) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 4 (dört) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8095 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 9135/11/1-1 Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 161 ada, 95 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AltekYapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; sorumlu denetim elemanı;haluk YÜKSEL in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10460, Oda Sicil No:9630) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8087 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 9135/12/1-1 Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1135 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; sorumlu denetim elemanları; Haluk YÜKSEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10460, Oda Sicil No:9630), Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9491, Oda Sicil No:8195), Abdurrahman AKSU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3526, Oda Sicil No:29824), Arif GÜDER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5310, Oda Sicil No:3548) ve Mustafa DEMİR in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:65744) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 8090 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DLET BKNLĞ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLĞ YRG MEVZUT BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2012 Sayı 2012-2 İÇİNDEKİLER - - - - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 24. Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuştur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 128 ANKARA ŞUBE Ankara Şube Üyesi Selim YÜCEL tarafından meslektaşlarımızın en çok istihdam edildiği sektörlerden biri olan çimento alanında TS EN 206-1 Kapsamında Beton, Üretimi

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 1 YÖNETİM KURULU (ASİL) BAŞKAN Mustafa SÖNMEZ 2. BAŞKAN M. Atılgan SÖKMEN GENEL

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU Şirkete Genel Bakış EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Bakanlar Kurulu nun 26.12.1990 tarihli kararı çerçevesinde, Emlak Yapı Anonim Şirketi ile İnşaat ve İmar Anonim

Detaylı