DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ( tarihli 8348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde değişiklikler yayınlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Ticaret Sicil No : Adres : 100.Yıl Mahallesi Doğan TV Center Bağcılar/İSTANBUL Kuruluş Tarihi : Kuruluş T.Sicil Gazetesi : tarih ve 4772 sayı Madde: 1-KURULUŞ: Aşağıdaki maddede Ticaret Ünvanı, İkametgah adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine uygun şekilde bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde: 2-KURUCULAR: 1. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 2. RAY SİGORTA A.Ş. Meşrutiyet Cad Şişhane Beyoğlu / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 3. MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Nafiz Gürman Mah. Ali Gürcan Cad. No: Merter / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 4. MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 5. DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu Madde: 3-ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI: T.S.G tarih ve 8071 sayılı Şirketin Ticaret Ünvanı, DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ olup işbu Ana Sözleşmede, sadece, Şirket olarak anılacaktır. Madde: 4-ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: Şirketin kuruluş amacı; Türkiye deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak; özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak; ödünç para verme işleri hakkında yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmetlerini vermek; bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.

2 Bu amacını gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur; 1. Yurt içi ve yurt dışındaki, faturalı alacak haklarını satın almak, iskonto etmek, satmak, temellük yahut başkalarına temlik etmek. 2. Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden firma veya gerçek kişilerin, muhasebe hizmetlerini görmek, ilgili kayıtlarını tutmak ve bünyesinde gerekli servisi kurmak. Şirket e temlik edilmiş alacakların tahsili için gerekli organizasyonu oluşturmak. 3. Sözkonusu hakların alış bedelleri ile ilgili olarak, yurt içi veya yurt dışı Banka, Finans Kuruluşlarından, Türk Lirası, yahut konvertibl dövizler üzerinden fon temin ve tesis etmek. 4. Amaç ve konusuyla ilgili organizasyonları oluşturmak, danışmanlık ve fizibilite çalışmaları yapmak, istihbarat faaliyetlerinde bulunmak. 5. Amaç ve konusu aynı olan yabancı kuruluşların muhabirliğini, yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak; aynı iş kolundaki, yurt içi veya yurt dışı birlik, dernek ve benzeri organizasyonlara üye olmak. 6. Kuracağı organizasyon ve servislerde çalıştıracağı elemanlarının eğitilmesi amacıyla, onları yurt içi ve yurt dışında kurslar, seminerler, eğitim programlarına göndermek; yine aynı amacın gerçekleşmesi için, kurslar, seminerler, eğitim programları düzenlemek. 7. Yurt içi ve yurt dışından, amaç ve konusu ile ilgili, her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, gereğinde satmak, kiralamak, finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek. 8. Amaç ve konusunun tahakkuku için, tüm taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde, (Gemi, Helikopter, Uçak dahil) her türlü ayni hak tesis etmek, rehin ve ipotek vermek, rehin ve ipotek almak, bunları fek etmek. 9. Şirketin konusu ile ilgili olmak kaydıyla, garanti ve kefalet vermek, yahut lehine garanti ve kefalet almak, her türde borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, sözleşmeler akdetmek. 10. Amaç ve konusu ile ilgili, kurulmuş, yahut kurulacak olan şirketlere iştirak etmek. 11. Amaç ve konusu ile ilgili, her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla, özel ve resmi makam ve mercilerle temasa geçerek, gereken anlaşmaları akdetmek. Madde: 5-MERKEZ VE ŞUBELER: T.S.G TARİH VE 8071 SAYILI Şirket in merkezi İstanbul ili Bağcılar ilçesindedir. Şirketin Adresi,100.Yıl mahallesi Doğan TV Center Bağcılar/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tepligat Anonim Şirkete yapılmış sayılır.. Tescil ve ilan edilmiş adrese adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Şirket için fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki koşullara uymak. Ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan izin almak kaydıyla yurt için de ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. Madde: 6-ŞİRKETİN MÜDDETİ: Şirket işbu Ana Sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

3 İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE HÜKÜMLERİ Madde: 7-SERMAYE: Şirket in esas sermayesi ,- TL (Yirmimilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı (Yirmimilyon) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan ,-TL nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ,-TL nın tamamı Olağanüstü Yedeklerden karşılanacak artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır. Şirketin Olağanüstü Yedekler hesabında toplam ,-TL bulunduğu ve tutarın sermaye artışında kullanılabileceği DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin tarih ve YMM /20-19 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. HİSSEDAR HİSSE TUTARI ( TL) HİSSE ADEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. HÜRRİYET GAZ.VE MATBAACILIK A.Ş. DOĞAN OFSET 3 3 YAYINCILIK VE MATB.A.Ş. HÜRRİYET MEDYA BASIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. TOPLAM Madde: 8-PAY SENETLERİ: Şirket Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Madde: 9-PAY SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ: Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Madde: 10-TAHVİL İHRACI: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma, intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihrac edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan mer i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihrac edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tesbitini kısmen veya tamamen Yönetim Kuruluna bırakabilir.

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI 1.YÖNETİM KURULU Madde: 11-YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek, en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz olmaları asıldır. Genel Müdür, yokluğunda vekili, Yönetim Kurulu nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler; seçim kararında süre belirtilmemişse bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Yönetim Kurulu üyeleri yerlerine yenileri seçilinceye kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar. Madde: 12-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ : Kanun ve Esas Sözleşmeye göre Genel Kurul kararı alınması zorunlu kılınmış konu ve işlemler dışında kalan bütün kararları almaya ve işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 375. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 367.maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim, devredilmediği takdirde Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim kurulu, temsil işlerinin hepsini veya bazılarını tek başına veya birlikte görev yapmak üzere kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye ya da üçüncü kişiye de bırakabilir. Madde: 13-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkan veya yokluğunda başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere gerektiği kadar başkan vekili seçer. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan başka bir yerde yapılabilir Türk Ticaret Kanunu na uygun olmak kaydıyla, toplantıların elektronik araçlar kullanılarak yapılması veya bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu bir toplantıya üyelerden bir kısmının toplantıya telefon veya video gibi elektronik araçlar vasıtasıyla katılmaları mümkündür.

5 Madde: 14-YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Türk Ticaret Kanununun 390. Maddesinin 4. Fıkrası hükmü saklıdır. Madde: 15-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI: Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve yıllık kardan pay ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilir. Madde: 16-GENEL KURUL: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurulun görev ve yetki alanına giren tüm konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu nun münhasıran Genel Kurulun yetkisine bıraktığı hususların yerine getirilmesi Yönetim Kuruluna, denetçilere veya başka bir kişiye/organa bırakılamaz. Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak Genel Kurulca onaylanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. a-davet Şekli : Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu nun 416. Madde hükmü saklıdır. b-toplantı Zamanı : Olağan Genel Kurul toplantıları, yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu nun 409 ve 413. Maddeleri uyarınca gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu nda ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümlere göre yapılır. c-toplantı Yeri: Genel Kurullar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. d-vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekil tayini yazılı şekilde olmalıdır. Vekil ile temsile ilişkin şartlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur. e-oy Hakkı : Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ya da vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı vardır. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının itibari değerleriyle orantılı olarak kullanacaklardır. f-oy Kullanma Şekli : Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunan pay sahiplerinin onda birinin talebi üzerine gizli oya başvurabilir. g-toplantı ve Karar Nisapları: Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu nda belirlenmiş bulunan nisaplar uygulanır. h-toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Toplantı tutanaklarının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilebilir. I-Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Şirketin tüm genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması şart olup Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

6 Madde: 17-DENETÇİ Şirket in bağımsız denetimi, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek Denetçi tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılır. Madde: 18-HESAP DÖNEMİ: Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Ocak ta başlar ve 31 Aralık ta sona erer. Madde: 19-KARIN TESPİT VE TEVZİİ: Şirket in bir yıllık faaliyetlerinden elde olunan gelirlerinden Amortismanlar, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve varsa murahhas üyelerin ücret veya huzur hakları, müdür, memur, müsdahtem ve işçilerine, şirketle anlaşmaları, iş ilişkisi bulunanlara genel ve kısmi gelirlerden ödenecek pirim, risturn, kazanç payları da dahil olmak üzere bütün giderler düşüldükten ve her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olduktan sonra kalan dağıtıma esas safi kar kabul edilir. Safi karın dağıtımında, aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır: a. Safi kardan Türk Ticaret Kanununun 519uncu maddesi gereğince %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. b. Pay senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 oranında birinci temettü ayrılır. c. Kalan Genel Kurulca kararlaştırılacak şekilde tasarruf edilir. Genel Kurul şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre c fıkrasında kalan karın tevziinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatların, munzam karşılıkların tefrik ve tesisine veya gelecek yıllara devredilmesine, karın bir kısmının Yönetim Kurulu na ve şirkete emeği geçenlere munzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 519uncu maddesinin 2. Fıkrasının (c ) fıkrası hükmü saklıdır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Madde: 20-YEDEK AKÇELER: Kanuni Yedek Akçe, ödenmiş sermayenin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur. Sair Yedek akçeler için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 519uncu maddesi 2nci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri saklıdır. Madde: 21-KAR PAYI AVANSI: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Madde: 22-İLANLAR: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Madde: 23-KANUNİ HÜKÜMLER İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümleri uygulanır.

7 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İmza Doğan Yayın Holding A.Ş. İmza Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İmza Doğan Ofset Yayıncılık ve Matb.A.Ş. İmza Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Tic. A.Ş. İmza TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 4772 DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Ticaret Sicil No : Adres : İstanbul Beşiktaş Etiler Dilhayat Sok. No.8 Kuruluş Tarihi : BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde: 1-KURULUŞ: Aşağıdaki maddede Ticaret Ünvanı, ikametgah adresleri ile, uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine uygun şekilde bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde: 2-KURUCULAR: 1. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 2. RAY SİGORTA A.Ş. Meşrutiyet Cad Şişhane Beyoğlu / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 3. MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Nafiz Gürman Mah. Ali Gürcan Cad. No: Merter / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 4. MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 5. DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu Madde: 3-ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI: Şirketin Ticaret Ünvanı, DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ dir. İşbu Ana Sözleşmede, sadece, Şirket olarak anılacaktır. Madde: 4-ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: Şirketin kuruluş amacı, Türkiye deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak; özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak; ödünç para verme işleri hakkında 90 sayılı kanun hükmünde kararname ye aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü factoring hizmetlerini vermek; bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslar arası factoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.

8 Bu amacını gerçekleştirmek için şirket, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur; 1. Yurt içi ve yurt dışındaki faturalı alacak haklarını satın almak, iskonto etmek, satmak, temellük yahut başkalarına temlik etmek. 2. Faturalı alacaklarını şirket e temlik eden firma veya gerçek kişilerin, muhasebe hizmetlerini görmek, ilgili kayıtlarını tutmak ve bünyesinde gerekli servisi kurmak. Şirket e temlik edilmiş alacakların tahsili için gerekli organizasyonu oluşturmak. 3. Sözkonusu hakların alış bedelleri ile ilgili olarak, yurt içi veya yurt dışı Banka, Finans Kuruluşlarından, Türk Lirası, yahut konvertibl dövizler üzerinden fon temin ve tesis etmek. 4. Amaç ve konusuyla ilgili organizasyonları oluşturmak, danışmanlık ve fizibilite çalışmaları yapmak, istihbarat faaliyetlerinde bulunmak. 5. Amaç ve konusu aynı olan yabancı kuruluşların muhabirliğini, yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak; aynı iş kolundaki, yurt içi veya yurt dışı birlik, dernek ve benzeri organizasyonlara üye olmak. 6. Kuracağı organizasyon ve servislerde çalıştıracağı elemanları eğitilmesi amacıyla, onları yurt içi ve yurt dışında kurslar, seminerler, eğitim programlarına göndermek; yine aynı amacın gerçekleşmesi için, kurslar, seminerler, eğitim programları düzenlemek. 7. Yurt içi ve yurt dışından, amaç ve konusu ile ilgili, her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, gereğinde satmak, kiralamak, finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek. 8. Amaç ve konusunun tahakkuku için, tüm taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde (Gemi, helikopter, uçak dahil) her türlü ayni hak tesis etmek, rehin ve ipotek vermek, rehin ve ipotek almak, bunları fekketmek. 9. Şirketin konusu ile ilgili olmak kaydıyla, garanti ve kefalet vermek yahut lehine garanti ve kefalet almak, her türde borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, sözleşmeler akd etmek. 10. Amaç ve konusu ile ilgili, kurulmuş yahut kurulacak olan şirketlere iştirak etmek. 11. Amaç ve konusu ile ilgili, her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel ve resmi makam ve mercilerle temasa geçerek gereken anlaşmaları akd etmek. 12. Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, yönetim kurulunca bu madde yahut maddelere ilişkin olarak hazırlanacak tadil tasarısı hakkında, Hazine Müsteşarlığı nın uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alındıktan sonra, keyfiyetin Genel Kurulca tasdikini müteakip, tescil ve ilanı lazımdır. Madde: 5-MERKEZ VE ŞUBELER: Şirket in merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Etiler.Dilhayat Sokak No: 8 Beşiktaş / İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Hazine Müsteşarlığı na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Hazine Müsteşarlığından izin almak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir. Madde: 6-ŞİRKETİN MÜDDETİ: Şirket işbu Ana Sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE HÜKÜMLERİ Madde: 7-ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV İ: Şirket in sermayesi (Beş yüz milyar) TL. dir. ve beheri TL.(Bir milyon Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı (Beş yüz bin) adet hisseye bölünmüştür. İşbu, (Beşyüz milyar) Liralık şirket sermayesi kurucular tarafından aşağıda görüldüğü şekilde nakit olarak ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. HİSSEDAR HİSSE TUTARI HİSSE ADEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş MİLPA TİC. VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE TİCARET A.Ş MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş DOĞAN DIŞ TİCARET

9 VE MÜMESİLLİK A.Ş RAY SİGORTA A.Ş Madde: 8-HİSSE SENETLERİ: Şirket Yönetim Kurulu, hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Madde: 9-HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ: Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Madde: 10-TAHVİL İHRACI: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma, intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan mer i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda Genel Kurul, ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tesbitini kısmen veya tamamen Yönetim Kuruluna bırakabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI 1.YÖNETİM KURULU Madde: 11-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu nun 312 ve devamı hükümleri gereğince seçilecek, en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedar olmaları esas ve şarttır. Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Ancak, bunlar hissedarlık sıfatını kazanmadıkça, üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar, özellikle toplantılara iştirak edemezler, oy kullanamazlar, şirketi temsil ve ilzam edemezler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen Genel Müdür ve Müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde Türk Ticaret Kanunu nun 319. Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler, durumu tecil ve Türkiye ticaret Sicil Gazetesinde ilan eder. Madde: 12-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ: Bu sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile bilahare, Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, (1) yıldır. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde tayin, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye, ilk genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından tasdik edilmesi halinde, görev süresi, yerine seçilmiş olduğu üyenin görev süresi kadar uzar. Madde: 13-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ: Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık, yıllık veya her toplantı için hesap olunmak üzere, bir ödenek alırlar. 2. GENEL KURUL Madde: 14-OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: Şirket Genel Kurulu, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket in hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulun toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Madde: 15-GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezidir. Yönetim Kurulu, göreceği lüzum üzerine, merkezin veya şubelerin bulunduğu bir şehirde ve elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak, bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ve ilanlarda bütün hissedarlara duyurulması şarttır.

10 Madde: 16-BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden 20 gün önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilecek, gündem ve buna ait belgelerin birer sureti de gönderilecektir. Bütün bu toplantılarda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nin bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınan kararlar muteber olmaz. Madde: 17-OY HAKKI VE KULLANILMASI: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar, beher hisse için bir oy hakkına sahiptirler. Oy hakkı malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekâletnamelerin şekli, Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 na sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır. 3. DENETİM Madde: 18-DENETÇİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ: Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışından en az bir Denetçi seçer. Bu mukavele ile tayin edilmiş bulunan Denetçiler de dahil olmak üzere, Denetçilerin görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan Denetçi yeniden seçilebilir. Madde: 19-DENETÇİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Şirket Denetçisi, Türk Ticaret Kanunu nun, 353, 354 ve 357 inci maddelerinde yazılı görevleri yapmakla mükelleftir. Denetçi görevini ifa sırasında Şirket in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp, tetkike selahiyetlidir. Oya iştirak etmemek şartıyla, istedikleri zaman Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak edebilirler, gerekli teklifleri getirebilir, bunları Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantıları gündemine koydurabilirler. Madde: 20-ÖDENEK: Şirket Denetçisi, Genel kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık bir ücret alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Madde: 21-HESAP DÖNEMİ: Şirket in hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi istisnaen,şşirket in kesin olarak kuruluş tarihinden başlayıp, o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Madde: 22-KARIN TESBİT VE TEVZİİ: Şirket in bir yıllık faaliyetlerinden elde olunan gelirlerinden, Amortismanlar, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve varsa murahhas üyelerin ücret veya huzur hakları, müdür, memur, müstahdem ve işçilerine, şirketle anlaşmaları, iş ilişkisi bulunanlara genel ve kısmi gelirlerden ödenecek prim, risturn, kazanç payları da dâhil olmak üzere bütün giderler düşüldükten ve her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olduktan sonra kalan dağıtıma esas safi kar kabul edilir. Safi karın dağıtımında, aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır: a. Safi kardan Türk Ticaret Kanununun 466 ıncı maddesi gereğince, %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. b. Hisse senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 oranında birinci temettü ayrılır. c. Kalan, Genel Kurulca kararlaştırılacak şekilde tasarruf edilir. Genel Kurul şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre c fıkrasında kalan karın tevziinden evvel hususi ve fevkalade ihtiyatların, munzam karşılıkların tefrik ve tesisine veya gelecek yıllara devredilmesine, karın bir kısmının Yönetim Kurulu na ve şirkete emeği geçenlere munzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 466 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Madde: 23-YEDEK AKÇELER: Kanuni Yedek Akçe, ödenmiş sermayenin %20sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak Kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur. Sair Yedek akçeler için herhangi bir tahdit sözkonusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466 ıncı maddesi 2 inci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri saklıdır. BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde: 24-KESİN KURULUŞUN BAŞLANGIÇ TARİHİ: Şirketin kesin kuruluşu, işbu Ana Sözleşmenin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşri tarihidir. Madde: 25-İLANLAR: Şirket e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37inci maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla, şirket merkezinde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun, 368inci maddesi

11 hükmü dairesinde, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438inci maddeleri hükümleri uygulanır. Madde: 26-MUKAVELE TADİLLERİ: İşbu Ana Sözleşmede yapılacak bilcümle değişikliklerin geçerli olması için, Yönetim Kurulu nca hazırlanacak tadil tasarısının, Hazine Müsteşarlığı nın uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanması, Şirket Genel Kurulu nca kabulü, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı şarttır. Madde: 27-SENELİK RAPORLAR: Genel Kurul toplantısına ait belgelerle, Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Gündem, toplantıya iştirak eden Hissedarlar Çizelgesi ve Genel Kurul Tutanakları toplantıyı takip eden bir ay içinde, Hazine Müsteşarlığı na, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na gönderilir veya toplantıya iştirak eden komiser e tevdi edilir. Madde: 28-KANUNİ HÜKÜMLER: İşbu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili Mevzuat hükümleri tatbik olunur. ALTINCI BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde: 1-İlk Yönetim Kurulu Üyeleri: Şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlayarak yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk yönetim kurulu üyeliklerine; -Ray Sigorta A.Ş. yi temsilen T.C. uyruklu Zekeriyaköy Garantikoza Konutları No:9 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Mehmet Çetin Hacaloğlu -Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi temsil eden T.C. uyruklu Orhantepe Mah. Sardunya Sk. No:3 Cevizli İstanbul adresinde mukim İmre Barmanbek -Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yi temsilen T.C. uyruklu Etiler Akmerkez Residence 2-A/1 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Ahmet Vural Akışık -Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. yi temsilen T.C. uyruklu Ferit Tek Sk. No:15/A-7 Moda İstanbul adresinde mukim Ali Rıza Temuroğlu -Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. yi temsilen T.C. uyruklu Akasya 07 No:24 Bahçeşehir İstanbul adresinde mukim Necmi Rıza Bozantı seçilmişlerdir. Geçici Madde: 2- İlk Denetçiler: Şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlayarak yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk denetçiliklere T.C. uyruklu 4. Kısım C Blok D.4 Ataköy İstanbul adresinde mukim H.Tanzer Gücümen ve T.C. uyruklu İncirli Limon Çiçeği Sk. Aydıner Apt. A Blok D.6 Bakırköy İstanbul adresinde mukim H.Cem Kölemenoğlu seçilmişlerdir. Kurucular: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İmza - Ray Sigorta A.Ş.İmza - Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. İmza - Milta Turizm İşletmeleri A.Ş. İmza - Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. İmza TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 5051 Sermaye Artırımı Ticaret Unvanı DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Dilhayat Sok No.8 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ûnvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 13.noterliğinin tarih 6773, tarih 6648 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının, pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin tarih sayılar ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Tûrk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğunuzdaki vesikalara dayalı tarihinde tescil edildiği ilan olunur. DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

12 ESKİ ŞEKİL : SERMAYE HÜKÜMLERİ : Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEVİ : Şirketin sermayesi (Beşyüzmilyar) Türk Lirası "dır ve beheri (Birmilyon) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı (Beşyüzbin ) adet hisseye bölünmüştür. İşbu (Bcşyüzmilyar) Türk Liralık şirket sermayesi kurucular tarafından nakit olarak ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. YENİ ŞEKLİ : SERMAYE HÜKÜMLERİ : Madde 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEVİ : Şirketin sermayesi (Dokuzyüzmilyar) Türk Lirası dır ve beheri ,- (Birmilyon) Türk Lirası itibari değerinde (Dokuzyüzbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin (Beşyüzmilyar) Türk Lira lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan TL(Dörtyüzmilyar) Türk Lirası sermayenin tamamı Olağanüstü Yedek Akçelerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanan bu sermayeyi temsilen ihraç edilecek hisse senetleri mevcut hisse sahiplerine şirket sermayesindeki hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket ünvanı :DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. Şirket adresi : Dilhayat Sokak No 8 ETILER /İSTANBUL Ticaret sicil memurluğu : istanbul Önceki sermayesi: TL Şimdiki sermayesi TL Genel kurul tarihi :30/03/2000 ARITIRIM ÖNCESİ ARITIRIM SONRASI ADI SOYADI / ÜNVANI ARTTIRIMDAKİ PAY MİKTARI TL PAY MİKTARI TL Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL ÖDEDİĞİ MİKTAR DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş MİLPA TİC.VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ SAN. VE TİCA.Ş MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş SERMAYE ARTTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİ Doğan Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Çetin Hacaloğlu Yön Kur Bşk İmza Vural Akışık Yön Kur Başk Yard İmza lmre Barmanbek Yön Kur Üyesi İmza Eşref Sevim Yön Kur Üyesi imza Necml Bozantı Yön Kur Üyesi imza DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Doğan Factoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 1999 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kural toplantısı Cuma günü, saat 14:00 de, Şirketin Merkez adresi olan Etiler Dilhayat Sokak No:8 İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla, görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yemliha ŞİRİN gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.Ticaret Kanunu nun 370.maddcsi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

13 Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam TL lik sermayesine tekabül eden adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere tüm hissedarların toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın MÜBECCEL DÜNDAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan görüşmelerde: 1-Divan Başkanlığı'na Sayın Mübeccel DÜNDAR, Oy Toplama Memurluğu na Sayın M.Tarık AÇ1KALIN, Katip liğe Sayın Ertuğrul KAHRAMAN oy birliği ile seçildi. 2-Başkanlık Divanı na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 4-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 1999 yılı Hesap Dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ibra edildi yılı hesap dönemi net karından gerekli yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 6-Yönetim Kurulu üye adedinin 5, ve ücretlerinin aylık brüt TL olmasına oybirliği ile karar verildi ve yapılacak ilk ortaklar Olağan Genel Kurulu na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; M.Çetin HACALOĞLU (Ray Sigorta AŞ. ni temsilen) A.Vural AKIŞIK (Doğan Şirketler Gnıbu Holding AŞ. ni temsilen) lmre BARMANBEK(Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic.AŞ.'ni temsilen), Eşref SEVİM(Milta Turizm İşletmeleri AŞ.'yi temsilen) Necmi BOZANTl (Doğan Hayat Sigorta AŞ.'ni temsilen) Oybirliği ile seçildi. 7-Denetçi sayısının 2, ve ücretlerinin yıllık brüt TL olmasına oybirliği ile karar verildi ve yapılacak ilk Ortaklar Olağan Genel Kurulu na kadar görev yapmak üzere Denetçiliklere; H.Cem KÖLEMENOĞLU, Ümit SAYAN oybirliği ile seçildi. 8 -Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanun nun 334. ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. RAY SlGORTA A.Ş DOĞAN HAYAT SİGORTA A.Ş Şirketin Başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yemliha Şirin İmza Divan Başkanı Mübeccel Dündar İmza Oy Toplama Memuru M.Tarık Açıkalın İmza Kâtip Ertuğrul Kahraman İmza Karar No : 2000/8 Karar Tarihi : Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarihinde şirket merkezinde toplandılar. TOPLANTI GÜNDEMİ tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımının yapılması. YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA tarihinde olağan genel kurul toplantısında seçilen M.Çetin Hacaloğlu nun yönetim kurulu başkanlığına A.Vural Akışık ın yönetim Kurulu Başkan vekilliğine seçilmelerine karar verilmiştir. M.Çetin Hacaloğlu Yönetim Kurulu Başkanı İmza A.Vural Akışık Yön Kur Bşk Yard. imza Imre Barmanbek Üye imza Eşref Sevim Üye imza Necmi R.Bozantı Üye-Genel Müdür imza

14 TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 5318 Adres nakli Ticaret Ünvanı DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Emirhan Cad. No. 145 Barbaros Plaza C Blok Kat 18 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukanda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 13 noterliğinden 08/06/2001 tarih 9324 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12/06/2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar No: 2001/25 KararTarihi: Toplantı Yeri. Şirket merkezi Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş.nın aşağıda imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri tarihinde şirket merkezinde toplandılar. Toplantı Gündemi Şirket merkezinin yeni adrese taşınması Yapılan Müzakere Sonunda tarihinden itibaren Emirhan Cad.No. 145 Barbaros Plaza C Blok Kat Dikilitaş İstanbul adresine taşınmış ve bu adreste faaliyete geçmiş olduğumuzdan dolayı şirket merkezinin Etiler Dilhavat Sok.No Beşiktaş İstanbul adresinden Emirhan Cad.no.145 Barbaros Plaza C Blok Kat Beşiktaş İstanbul adresine nakline 2- Nakil konusunun ilgili yerlere bildirilmesine ayrıca tescil ve ilan ettirilmesine M.Çetin Hacaloğhı imza Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt imza Yön.Kur.Bşk.Yard. lmre Barmanbek imza Üye H.Faik Açıkalın imza Üye Eşref Sevim imza Üye Pelin F.Kubilay imza Üye - Genel Müdür TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 5344 Adres Nakli TİCARET ÜNVANI DOĞAN FACTORING HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari merkezi: İstanbul Bağcılar Kireçocağı Mevkii Evren Mah Hürriyet Medya Towers B Blok K:3 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 13 noterliğinin 12/07/2001 tarih sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18/07/2001tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar No: 2001/28 Karar Tarihi: Toplantı Yeri: Şirket merkezi Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş.nin aşağıda imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri tarihinde şirket merkezinde toplandılar Şirket merkezinin yeni adrese taşınması Yapılan Müzakereler Sonunda: Şirket idare merkezi Mevki Evren Mahallesi Hürriyet Medya Towers B Blok Kat: 3 Güneşli Bağcılar İstanbul adresine nakledilmiştir. Durumun ilgili mercilere bildirilmesine kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir. M.Çetin Hacaloğlu Yönetim Kurulu Başkanı imza Tayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Başkan Yrd imza

15 İmre Barmanbek Üye imza H.Faik Açıkalın Üye imza Eşref Sevim Üye imza Pelin F.Kubilay Üye Genel Müdür imza TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 5404 Sermaye Artışı TICARET ÜNVANI DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: İstanbul Bağcılar Kireçocağı Mevki Evren Mah Hürriyet Medya Towers B Blk. K.3 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının, Beyoğlu 5.Noterliğinden tarih sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin 02 Ekim 2001 Günü Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin Olağanüstü genel kurul toplantısı günü saat da Hürriyet Medya Towers, Güneşli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır. Hazirun Cetvelinin incelenmesinden TL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden hissenin tamamen ve asaleten temsil olunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur. 1-Divan Başkanlığına Barbaros Çağa, Oy Toplama Memurluğuna Erdem Değerli ve Katipliğe de Idil Çağa Değerli oybirliği ile seçilmiştir. 2-Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalanmaya oybirliği ile yetrkili kılınmıştır 3-Yönetim Kurulu'nun şirket sermayesinin TL'den TL ye artırılması ve bu nedenle ana sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesine mütedair önerisine ilişkin olarak T C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ise tarih ve 6798 sayılı izinlerinin alınmış olduğu görülerek neticede şirket sermayesinin TL'den TL'ye artırılmasına ve bu nedenle ana sözleşmenin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE: 7 Şirketin sernayesi (beştrilyon) Türk Lirası'dır ve beheri (birmilyon) Türk Lirası itibari değerde tamamı nama yazılı (beşmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin ,- (dokuzyüzmilyar) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan (dörttrilyonyüzmilyar) Türk Lirası sermayenin tamamı ortaklarca her türlü muvazaadan ari şekilde nakden taahhüt edilmiş olup l/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay, kalanı ise en geç üç yıl içersinde ödenecektir. Dönem içinde Yönetim Kurufu üyeliklerinden istifa eden A.Vural Akışık'ın yerine Faik Açıkalın ın, Necmi R. Bozantı'nın yerine Pelin Ferah Kubilay'ın ve Pelin Ferah Kubilay'ın yerine de Ertunç Soğancıoğlu'nun Yönetim Kurulu kararı ile atanmasının onaylanması Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 5- Gündemin 5. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısının dört olarak belirlenmesi kararlaştırılarak 2001 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurula kadar görev yapmak üzere M. Çetin Hacaloğlu (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen), İmre Barmanbek (Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'yi temsilen), Mustafa Gözalan (Doğan Yayın Holding A.Ş. yi temsilen) ve Ertunç Soğancıoğlu (Doğan Hayat Sigorta A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu üyeliklerine oybirliği ile seçildiler. Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından Başkan toplantıya son verdi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak imza altına alındı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mehmet Ali Köse imza-genel Kurul Başkam Barbaros Çağa imza-oy Toplama Memuru Erdem Değerli imza-katip İdil Çağa Değerli

16 DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tara ve Nev i Şirketin Sermayesi MADDE: 7 MADDE: 7 Şirketin Sermayesi (Dokuz yüz milyar Şirketin Sermayesi ( Beş trilyon) Türk lirasıdır ve beheri (Bir milyon) Türk lirası Türk lırası'dır ve beheri (Bir milyon) Itibari değerinde (Dokuzyüzbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu Türk lirası itibari değerde tamamı nama yazılı sermayenin (Beş yüz milyar) Türk (Beş milyon) adet hisseye bölünmüştür. Liralık kısmı tamamen odenmiştir. Bu defa arttırılan Bu sermayenin (Dokuz yüz milyar) TL (Dörtyüz milyar) Türk Lirası Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin tamamı Olağanüstü Yedek Akçelerden TL (Dört trilyon yüz milyar) olmak üzere iç kaynaklardan karşılanan bu sermayeyi Türk Lirası sermayenin tamamı her türlü muvazadan temsilen ihraç edilecek hisse senetleri mevcut hisse sahiplerine ari şekilde nakden taahhüt edilmiş olup 1/4ü şirket sermayesindeki hisseleri oranında bedelsiz olarak tarihinden itibaren en geç üç ay, kalanı ise en geç üç sermayesindeki sahiplerine hisseleri oranında bedelsiz olarak yıl içerinde ödenecektir. dağıtılacaktır. Şirketin Ünvanı: Doğan Factormg Hizmetleri A.Ş. Şirketin Adresi: Hürriyet Medya Towers Güneşi-lstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Önceki Sermayesi: Şimdiki Sermayesi: Genel Kurul Tarihi: Sermaye Artarnnma İştirak eden Pay Sahiplerinin Adı Soyadı/Ünvanı:Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Artırım Öncesi Pay Miktan: Artınm Sonrası Pay Miktarı: Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: Ödediği Miktar: Ödeme Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadı/Ünvanı: Doğan Yayın Holding AŞ. Artırım Öncesi Pay Miktarı: Artırım Sonrası Pay Miktan: Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktan: Ödediği Miktar: Ödeme Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadı/Ünvanı: Doğan Hayat Sigorta A.Ş. Artırım Öncesi Pay Miktarı: Artıran Sonrası Pay Miktarı: Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: Ödediği Miktar: Ödeme Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadı/Ünvanı: Hürriyet Gazetecilik ve Mat A.Ş. Artıran Öncesi Pay Miktarı: Artırım Sonrası Pay Afiktaru Artırandaki Taahhüt Ettiği Pay Miktan: Ödediği Mıktar: Ödeme Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadi/Ünvanı :Doğan Ofset Yayıncılık ve Mat A.Ş. Artırım Öncesi Pay Miktan: Artarım Sonrası Pay Miktan: Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktan: Ödediği Miktar: Ödeme Yaptığı Banka Hesap No: Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Doğan Factoring Hizmetleri AŞ.

17 Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerin Adları soyadları ve imzaları DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Karar No. : 2001/44 Karar Tarihi : Imzalıyanlar : M. Çetin Hacıoğlu, İmre Barmanbek, Mustafa Gözalan, Ertunç Soğancıoğlu İşbu karar Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerince TTK mad. 330/II çerçevesinde imzalanmıştır 02 Ekim 2001 günü Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilinilmiş bulunulduğu görülerek Yönetim Kurulu Başkanlığına M. Çetin Hacaloğlu nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Imre Barmanbek'in seçilmelerine. Kurulumuzun tarih ve 2001/31 sayılı karan ile yürürlüğe konmuş bulunan İmza Sirkülerinin iptali ile yerine ekteki No'lu İmza Sirküleri'nin kabulü ile yürülüğe konmasına, Gerekli tescil ve ilân işlerinin ifaşı ile şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Başkan M. Çetin Hacaloğlu imza-başkan Yardımcısı İmre Barmanbek imza-üye Ertunç Soğancıoğhı imza-üye Mustafa Gözalan imza TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 5520 Sermaye Artışı TICARET UNVANI DOĞAN FACTORİNG HIZMETLERI ANONIM ŞIRKETI Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Kireçocağı Mevki Evren Mah. Hürriyet Medya Towers B Blk. K. 3 Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı, tarihli olağanüstü genel kurul kararını tescili istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Eski Metin Şirketin Sermayesi Madde 7 Şirketin sermayesi TL (Beş trilyon Türk Lirasıdır) ve beheri l (Bir milyon Türk lirası) itibari değerde tamamı nama yazılı (Beş milyon) adet hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin ( Dokuz yüz milyar Türk lirası) tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan TL (Dört trilyon yüz milyar Türk lirası) sermayenin tamamı ortaklarca her türlü muvazaadan ari şekilde nakden taahhüt edilmiş olup 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay kalanı ise en geç üç yıl içerisinde ödenecektir. Yeni Metin Sermaye Madde 7 Şirketin esas sermayesi TL( Beş trilyon altı yüz otuz milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri TL (bir milyon Türk lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı (Beş milyon altı yüz otuz bin) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan TL (Beş trilyon Türk Lirasının) tamamı ortaklarca ödenmiştir. Bu kez arttırılan TL (Altı yüz otuz milyar Türk Lirasının) tamamı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmakta olup bu tutarı temsil eden hisse senetleri ortaklara, hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. Kaşe ve İmza Şirketin Unvanı: Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. Şirketin Adresi: Hürriyet Medya Towers Güneşli İst. Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Önceki Sermayesi: Şimdiki Sermayesi: Genel Kurul Tarihi; Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Adı Soyadı.unvanı: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: %: 1

18 Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: %: 1 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL; Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadı/Ünvanı: Doğan Yayın Holding A.Ş. Artırım öncesi Pay Miktarı TL: %: 89 Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: %; 89 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL; Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadı/Ünvanı: Doğan Hayat Sigorta A.Ş. Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: %: 0,1 Artırım Sonrası Pay Miktarı TL; %: 0,1 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL; Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadı/Ünvanı; Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: %: 5 Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: %: 5 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Adı Soyadı/Ünvanı; Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: %: 4.9 Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: %: 4.9 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: Artırımdaki Ödediği Miktar: Artırımdaki ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No; Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Doğan Factorıng Hizmetleri A.Ş. İmzaları TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 5777 Sermaye Artışı TİCARET ÜNVANI DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ MERKEZİ: İSTANBUL BAĞCILAR KİREÇOCAĞI MEVKİ EVREN MAH. HÜRRİYET MEDYA TOWERS B BLK.K3 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, Beyoğlu 5.noterliğinden tarih say] ile onaylı yönetim kurulu kararının, pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 5.noterliğinden tarih sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

19 Şirketin Ünvanı: Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. Şirketin Adresi: Hürriyet Medya Towers Güneşli-İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Önceki Sermayesi: TL Şimdiki Sermayesi: TL Genel Kurul Tarihi: Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Adı Soyadı Unvanı Doğan Yayın Holding A.Ş. Artırım öncesi Pay Miktarı TL TL Artırım Sonrası Pay Miktarı TL TL Artımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. Artımdaki Ödediği Miktar Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Adı Soyadı Unvanı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Artırım öncesi Pay Miktarı TL TL Artırım Sonrası Pay Miktarı TL TL Artımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL Artımdaki Ödediği Miktar Artımdaki ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Adı Soyadı Ünvanı Hürriyet Gazetecilik A.Ş. Artırım öncesi Pay Miktarı TL TL Artırım Sonrası Pay Miktarı TL TL Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. Artımdaki Ödediği Miktar Artımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Adı Soyadı Ünvanı Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Artırım öncesi Pay Miktarı TL Artırım Sonrası Pay Miktarı TL Artımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. Artımdaki ödediği Miktar Artımdaki ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Adı Soyadı Ünvanı Doğan Hayat Sigorta A.Ş. Artırım öncesi Pay Miktarı TL Artırım Sonrası Pay Miktarı TL Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL Artırımdaki ödediği Miktar Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No TOTAL: Artırım Öncesi Pay Miktarı TL Artırım Sonrası Pay Miktarı TL Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. 0 Artırımdaki ödediği Miktar Artırımdaki ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tasdik Olunur. Kaşe ve imza DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. TADİL LAYİHASI (Eski Metin) SERMAYE Madde 7- Şirketin esas sermayesi TL (Beş trilyon altı yüz otuz milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri TL (Bir milyon Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama, yazılı (Beş milyon altı yüz otuz bin) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan ,-TL (beş trilyon Türk Lirası) nın tamamı ortaklarca ödenmiştir. Bu kez artırılan TL (altı yüz otuz milyar Türk Lirası) nın tamamı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmakta olup, bu tutarı temsil eden hisse senetleri ortaklara, hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. (Yeni Metin) SERMAYE Madde 7-

20 Şirketin esas sermayesi ,00 TL (yedi trilyon iki yüz altmış milyon Türk lirası) olup, bu sermaye beheri TL (bir milyon Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı (Yedi milyon iki yüz altmış bin) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan TL (beş trilyon altı yüz otuz milyon Türk Lirası) nın tamamı ortaklarca ödenmiştir. Bu kez artırılan TL (bir trilyon altı yüz otuz milyar Türk Lirası) nın tamamı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmakta olup, bu tutarı temsil eden hisse senetleri ortaklara, hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Kaşe ve imza TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 5520 Sermaye Artışı Ticaret Unvanı DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Kireçocağı Mevki Evren Mah. Hürriyet Medya Towers B Blk.K3 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurulu 30/12/2010 Perşembe günü, saat 9.00 da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Neşet İşgüzar gözetiminde toplandı. Hazirun Cetvelinin İncelenmesinden, (yedimilyonikiyüzaltmışbin) TL den ibaret Şirket sermayesini temsil eden (yedimilyonikiyüzaltmışbin) adet hissenin tamamının asaleten temsil olunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi çerçevesinde yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu. 1- Divan Başkanlığı na Başak Döker Baylan, Oy Toplama Memurluğu na Yasemin Yatmaz ve Kâtipliğe Osman Topaç oy birliği ile seçildi. 2- Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oybirliği ile yetkili kılındı. 3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 27/12/2010 tarih ve sayılı yazısı ile uygun bulunan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve 6912 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi nin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tutanağa ekli tadil metin doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Neşet İşgüzar İmza Divan Başkanı Başak Döker Baylan İmza Oy Toplayıcı Yasemin Yatmaz İmza Katip Osman Topaç İmza DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Şekli: Sermaye Madde 7- Şirket in esas sermayesi ,00-TL (yedi trilyon iki yüz altmış milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri , 00- TL (bir milyon Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı (yedi milyon iki yüz altmış bin) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan ,00-TL (beştrilyonaltıyüzotuzmilyon Türk Lirası) nın tamamı ortaklarca ödenmiştir. Bu kez artırılan TL (birtrilyonaltıyüzotuzmilyar T ürk Lirası) nın tamamı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmakta olup, bu tutarı temsil eden hisse senetleri ortaklara, hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Yeni Şekli:

DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Kuruluş Tarihi : 14.04.1999 Kuruluş T.Sicil Gazetesi: 16.04.1999 tarih ve 4772 sayı Madde: 1-KURULUŞ: Aşağıdaki maddede Ticaret

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ( tarihli 8348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.)

DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ( tarihli 8348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.) DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (24-06-2013 tarihli 8348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Kuruluş Tarihi : 14.04.1999 Kuruluş T.Sicil

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

4- Zeynep Şükriye Garanti Koza Evleri T.C

4- Zeynep Şükriye Garanti Koza Evleri T.C EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, ikametgâhları ve tabiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu Genel Kurul İşlemlerine

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kutul Toplantısı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler []

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir.) SİCİL NUMARASI: 349627 DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ Kanuni İkametgahı 1 : İstanbul Beşiktaş Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Yapı Kredi

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ani kuruluş esaslarına

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) KURULUŞ : MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin Unvanı: BAYRAMOĞLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir.

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin Unvanı: BAYRAMOĞLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. BAYRAMOĞLU FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgâhları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda isim/unvan, tabiiyetleri ve ikametgâhları belirlenmiş olan şahıslar ve şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye

Detaylı

Eski Ticaret Ünvanı METAG İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Yeni Ticaret Ünvanı METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı METAG İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Yeni Ticaret Ünvanı METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ticaret Ünvanı METAG İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Ticaret Ünvanı METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. No.33 K.1 D.No.25

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı