DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ( tarihli 8348 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde değişiklikler yayınlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Ticaret Sicil No : Adres : 100.Yıl Mahallesi Doğan TV Center Bağcılar/İSTANBUL Kuruluş Tarihi : Kuruluş T.Sicil Gazetesi : tarih ve 4772 sayı Madde: 1-KURULUŞ: Aşağıdaki maddede Ticaret Ünvanı, İkametgah adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine uygun şekilde bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde: 2-KURUCULAR: 1. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 2. RAY SİGORTA A.Ş. Meşrutiyet Cad Şişhane Beyoğlu / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 3. MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Nafiz Gürman Mah. Ali Gürcan Cad. No: Merter / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 4. MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 5. DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu Madde: 3-ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI: T.S.G tarih ve 8071 sayılı Şirketin Ticaret Ünvanı, DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ olup işbu Ana Sözleşmede, sadece, Şirket olarak anılacaktır. Madde: 4-ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: Şirketin kuruluş amacı; Türkiye deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak; özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak; ödünç para verme işleri hakkında yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmetlerini vermek; bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.

2 Bu amacını gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur; 1. Yurt içi ve yurt dışındaki, faturalı alacak haklarını satın almak, iskonto etmek, satmak, temellük yahut başkalarına temlik etmek. 2. Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden firma veya gerçek kişilerin, muhasebe hizmetlerini görmek, ilgili kayıtlarını tutmak ve bünyesinde gerekli servisi kurmak. Şirket e temlik edilmiş alacakların tahsili için gerekli organizasyonu oluşturmak. 3. Sözkonusu hakların alış bedelleri ile ilgili olarak, yurt içi veya yurt dışı Banka, Finans Kuruluşlarından, Türk Lirası, yahut konvertibl dövizler üzerinden fon temin ve tesis etmek. 4. Amaç ve konusuyla ilgili organizasyonları oluşturmak, danışmanlık ve fizibilite çalışmaları yapmak, istihbarat faaliyetlerinde bulunmak. 5. Amaç ve konusu aynı olan yabancı kuruluşların muhabirliğini, yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak; aynı iş kolundaki, yurt içi veya yurt dışı birlik, dernek ve benzeri organizasyonlara üye olmak. 6. Kuracağı organizasyon ve servislerde çalıştıracağı elemanlarının eğitilmesi amacıyla, onları yurt içi ve yurt dışında kurslar, seminerler, eğitim programlarına göndermek; yine aynı amacın gerçekleşmesi için, kurslar, seminerler, eğitim programları düzenlemek. 7. Yurt içi ve yurt dışından, amaç ve konusu ile ilgili, her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, gereğinde satmak, kiralamak, finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek. 8. Amaç ve konusunun tahakkuku için, tüm taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde, (Gemi, Helikopter, Uçak dahil) her türlü ayni hak tesis etmek, rehin ve ipotek vermek, rehin ve ipotek almak, bunları fek etmek. 9. Şirketin konusu ile ilgili olmak kaydıyla, garanti ve kefalet vermek, yahut lehine garanti ve kefalet almak, her türde borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, sözleşmeler akdetmek. 10. Amaç ve konusu ile ilgili, kurulmuş, yahut kurulacak olan şirketlere iştirak etmek. 11. Amaç ve konusu ile ilgili, her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla, özel ve resmi makam ve mercilerle temasa geçerek, gereken anlaşmaları akdetmek. Madde: 5-MERKEZ VE ŞUBELER: T.S.G TARİH VE 8071 SAYILI Şirket in merkezi İstanbul ili Bağcılar ilçesindedir. Şirketin Adresi,100.Yıl mahallesi Doğan TV Center Bağcılar/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tepligat Anonim Şirkete yapılmış sayılır.. Tescil ve ilan edilmiş adrese adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Şirket için fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki koşullara uymak. Ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan izin almak kaydıyla yurt için de ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. Madde: 6-ŞİRKETİN MÜDDETİ: Şirket işbu Ana Sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

3 İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE HÜKÜMLERİ Madde: 7-SERMAYE: Şirket in esas sermayesi ,- TL (Yirmimilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı (Yirmimilyon) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan ,-TL nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ,-TL nın tamamı Olağanüstü Yedeklerden karşılanacak artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır. Şirketin Olağanüstü Yedekler hesabında toplam ,-TL bulunduğu ve tutarın sermaye artışında kullanılabileceği DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin tarih ve YMM /20-19 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. HİSSEDAR HİSSE TUTARI ( TL) HİSSE ADEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. HÜRRİYET GAZ.VE MATBAACILIK A.Ş. DOĞAN OFSET 3 3 YAYINCILIK VE MATB.A.Ş. HÜRRİYET MEDYA BASIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. TOPLAM Madde: 8-PAY SENETLERİ: Şirket Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Madde: 9-PAY SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ: Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Madde: 10-TAHVİL İHRACI: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma, intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihrac edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan mer i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihrac edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tesbitini kısmen veya tamamen Yönetim Kuruluna bırakabilir.

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI 1.YÖNETİM KURULU Madde: 11-YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek, en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz olmaları asıldır. Genel Müdür, yokluğunda vekili, Yönetim Kurulu nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler; seçim kararında süre belirtilmemişse bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Yönetim Kurulu üyeleri yerlerine yenileri seçilinceye kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar. Madde: 12-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ : Kanun ve Esas Sözleşmeye göre Genel Kurul kararı alınması zorunlu kılınmış konu ve işlemler dışında kalan bütün kararları almaya ve işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 375. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 367.maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim, devredilmediği takdirde Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim kurulu, temsil işlerinin hepsini veya bazılarını tek başına veya birlikte görev yapmak üzere kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye ya da üçüncü kişiye de bırakabilir. Madde: 13-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkan veya yokluğunda başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere gerektiği kadar başkan vekili seçer. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan başka bir yerde yapılabilir Türk Ticaret Kanunu na uygun olmak kaydıyla, toplantıların elektronik araçlar kullanılarak yapılması veya bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu bir toplantıya üyelerden bir kısmının toplantıya telefon veya video gibi elektronik araçlar vasıtasıyla katılmaları mümkündür.

5 Madde: 14-YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI: Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Türk Ticaret Kanununun 390. Maddesinin 4. Fıkrası hükmü saklıdır. Madde: 15-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI: Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve yıllık kardan pay ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilir. Madde: 16-GENEL KURUL: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurulun görev ve yetki alanına giren tüm konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu nun münhasıran Genel Kurulun yetkisine bıraktığı hususların yerine getirilmesi Yönetim Kuruluna, denetçilere veya başka bir kişiye/organa bırakılamaz. Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak Genel Kurulca onaylanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. a-davet Şekli : Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu nun 416. Madde hükmü saklıdır. b-toplantı Zamanı : Olağan Genel Kurul toplantıları, yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu nun 409 ve 413. Maddeleri uyarınca gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu nda ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümlere göre yapılır. c-toplantı Yeri: Genel Kurullar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. d-vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekil tayini yazılı şekilde olmalıdır. Vekil ile temsile ilişkin şartlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur. e-oy Hakkı : Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ya da vekillerinin her pay için 1(bir) oy hakkı vardır. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının itibari değerleriyle orantılı olarak kullanacaklardır. f-oy Kullanma Şekli : Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunan pay sahiplerinin onda birinin talebi üzerine gizli oya başvurabilir. g-toplantı ve Karar Nisapları: Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu nda belirlenmiş bulunan nisaplar uygulanır. h-toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Toplantı tutanaklarının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilebilir. I-Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Şirketin tüm genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması şart olup Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

6 Madde: 17-DENETÇİ Şirket in bağımsız denetimi, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek Denetçi tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılır. Madde: 18-HESAP DÖNEMİ: Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Ocak ta başlar ve 31 Aralık ta sona erer. Madde: 19-KARIN TESPİT VE TEVZİİ: Şirket in bir yıllık faaliyetlerinden elde olunan gelirlerinden Amortismanlar, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve varsa murahhas üyelerin ücret veya huzur hakları, müdür, memur, müsdahtem ve işçilerine, şirketle anlaşmaları, iş ilişkisi bulunanlara genel ve kısmi gelirlerden ödenecek pirim, risturn, kazanç payları da dahil olmak üzere bütün giderler düşüldükten ve her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olduktan sonra kalan dağıtıma esas safi kar kabul edilir. Safi karın dağıtımında, aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır: a. Safi kardan Türk Ticaret Kanununun 519uncu maddesi gereğince %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. b. Pay senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 oranında birinci temettü ayrılır. c. Kalan Genel Kurulca kararlaştırılacak şekilde tasarruf edilir. Genel Kurul şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre c fıkrasında kalan karın tevziinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatların, munzam karşılıkların tefrik ve tesisine veya gelecek yıllara devredilmesine, karın bir kısmının Yönetim Kurulu na ve şirkete emeği geçenlere munzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 519uncu maddesinin 2. Fıkrasının (c ) fıkrası hükmü saklıdır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Madde: 20-YEDEK AKÇELER: Kanuni Yedek Akçe, ödenmiş sermayenin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur. Sair Yedek akçeler için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 519uncu maddesi 2nci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri saklıdır. Madde: 21-KAR PAYI AVANSI: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Madde: 22-İLANLAR: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Madde: 23-KANUNİ HÜKÜMLER İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümleri uygulanır.

7 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İmza Doğan Yayın Holding A.Ş. İmza Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İmza Doğan Ofset Yayıncılık ve Matb.A.Ş. İmza Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Tic. A.Ş. İmza TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SAYI 4772 DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Ticaret Sicil No : Adres : İstanbul Beşiktaş Etiler Dilhayat Sok. No.8 Kuruluş Tarihi : BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde: 1-KURULUŞ: Aşağıdaki maddede Ticaret Ünvanı, ikametgah adresleri ile, uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine uygun şekilde bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde: 2-KURUCULAR: 1. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 2. RAY SİGORTA A.Ş. Meşrutiyet Cad Şişhane Beyoğlu / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 3. MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Nafiz Gürman Mah. Ali Gürcan Cad. No: Merter / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 4. MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu 5. DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. Gümüşsuyu İnönü Cad Taksim / İSTANBUL Adresinde mukim, T.C. uyruklu Madde: 3-ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI: Şirketin Ticaret Ünvanı, DOĞAN FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ dir. İşbu Ana Sözleşmede, sadece, Şirket olarak anılacaktır. Madde: 4-ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: Şirketin kuruluş amacı, Türkiye deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak; özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak; ödünç para verme işleri hakkında 90 sayılı kanun hükmünde kararname ye aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü factoring hizmetlerini vermek; bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslar arası factoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.

8 Bu amacını gerçekleştirmek için şirket, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur; 1. Yurt içi ve yurt dışındaki faturalı alacak haklarını satın almak, iskonto etmek, satmak, temellük yahut başkalarına temlik etmek. 2. Faturalı alacaklarını şirket e temlik eden firma veya gerçek kişilerin, muhasebe hizmetlerini görmek, ilgili kayıtlarını tutmak ve bünyesinde gerekli servisi kurmak. Şirket e temlik edilmiş alacakların tahsili için gerekli organizasyonu oluşturmak. 3. Sözkonusu hakların alış bedelleri ile ilgili olarak, yurt içi veya yurt dışı Banka, Finans Kuruluşlarından, Türk Lirası, yahut konvertibl dövizler üzerinden fon temin ve tesis etmek. 4. Amaç ve konusuyla ilgili organizasyonları oluşturmak, danışmanlık ve fizibilite çalışmaları yapmak, istihbarat faaliyetlerinde bulunmak. 5. Amaç ve konusu aynı olan yabancı kuruluşların muhabirliğini, yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak; aynı iş kolundaki, yurt içi veya yurt dışı birlik, dernek ve benzeri organizasyonlara üye olmak. 6. Kuracağı organizasyon ve servislerde çalıştıracağı elemanları eğitilmesi amacıyla, onları yurt içi ve yurt dışında kurslar, seminerler, eğitim programlarına göndermek; yine aynı amacın gerçekleşmesi için, kurslar, seminerler, eğitim programları düzenlemek. 7. Yurt içi ve yurt dışından, amaç ve konusu ile ilgili, her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, gereğinde satmak, kiralamak, finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek. 8. Amaç ve konusunun tahakkuku için, tüm taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde (Gemi, helikopter, uçak dahil) her türlü ayni hak tesis etmek, rehin ve ipotek vermek, rehin ve ipotek almak, bunları fekketmek. 9. Şirketin konusu ile ilgili olmak kaydıyla, garanti ve kefalet vermek yahut lehine garanti ve kefalet almak, her türde borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, sözleşmeler akd etmek. 10. Amaç ve konusu ile ilgili, kurulmuş yahut kurulacak olan şirketlere iştirak etmek. 11. Amaç ve konusu ile ilgili, her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel ve resmi makam ve mercilerle temasa geçerek gereken anlaşmaları akd etmek. 12. Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, yönetim kurulunca bu madde yahut maddelere ilişkin olarak hazırlanacak tadil tasarısı hakkında, Hazine Müsteşarlığı nın uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alındıktan sonra, keyfiyetin Genel Kurulca tasdikini müteakip, tescil ve ilanı lazımdır. Madde: 5-MERKEZ VE ŞUBELER: Şirket in merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Etiler.Dilhayat Sokak No: 8 Beşiktaş / İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Hazine Müsteşarlığı na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Hazine Müsteşarlığından izin almak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir. Madde: 6-ŞİRKETİN MÜDDETİ: Şirket işbu Ana Sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE HÜKÜMLERİ Madde: 7-ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV İ: Şirket in sermayesi (Beş yüz milyar) TL. dir. ve beheri TL.(Bir milyon Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı (Beş yüz bin) adet hisseye bölünmüştür. İşbu, (Beşyüz milyar) Liralık şirket sermayesi kurucular tarafından aşağıda görüldüğü şekilde nakit olarak ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. HİSSEDAR HİSSE TUTARI HİSSE ADEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş MİLPA TİC. VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE TİCARET A.Ş MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş DOĞAN DIŞ TİCARET

9 VE MÜMESİLLİK A.Ş RAY SİGORTA A.Ş Madde: 8-HİSSE SENETLERİ: Şirket Yönetim Kurulu, hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Madde: 9-HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ: Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Madde: 10-TAHVİL İHRACI: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma, intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan mer i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda Genel Kurul, ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tesbitini kısmen veya tamamen Yönetim Kuruluna bırakabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI 1.YÖNETİM KURULU Madde: 11-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu nun 312 ve devamı hükümleri gereğince seçilecek, en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedar olmaları esas ve şarttır. Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Ancak, bunlar hissedarlık sıfatını kazanmadıkça, üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar, özellikle toplantılara iştirak edemezler, oy kullanamazlar, şirketi temsil ve ilzam edemezler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen Genel Müdür ve Müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde Türk Ticaret Kanunu nun 319. Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler, durumu tecil ve Türkiye ticaret Sicil Gazetesinde ilan eder. Madde: 12-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ: Bu sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile bilahare, Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, (1) yıldır. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde tayin, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye, ilk genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından tasdik edilmesi halinde, görev süresi, yerine seçilmiş olduğu üyenin görev süresi kadar uzar. Madde: 13-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ: Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık, yıllık veya her toplantı için hesap olunmak üzere, bir ödenek alırlar. 2. GENEL KURUL Madde: 14-OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: Şirket Genel Kurulu, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket in hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulun toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Madde: 15-GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezidir. Yönetim Kurulu, göreceği lüzum üzerine, merkezin veya şubelerin bulunduğu bir şehirde ve elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak, bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ve ilanlarda bütün hissedarlara duyurulması şarttır.

10 Madde: 16-BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden 20 gün önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilecek, gündem ve buna ait belgelerin birer sureti de gönderilecektir. Bütün bu toplantılarda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nin bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınan kararlar muteber olmaz. Madde: 17-OY HAKKI VE KULLANILMASI: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar, beher hisse için bir oy hakkına sahiptirler. Oy hakkı malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekâletnamelerin şekli, Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 na sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır. 3. DENETİM Madde: 18-DENETÇİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ: Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışından en az bir Denetçi seçer. Bu mukavele ile tayin edilmiş bulunan Denetçiler de dahil olmak üzere, Denetçilerin görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan Denetçi yeniden seçilebilir. Madde: 19-DENETÇİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Şirket Denetçisi, Türk Ticaret Kanunu nun, 353, 354 ve 357 inci maddelerinde yazılı görevleri yapmakla mükelleftir. Denetçi görevini ifa sırasında Şirket in bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini görüp, tetkike selahiyetlidir. Oya iştirak etmemek şartıyla, istedikleri zaman Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak edebilirler, gerekli teklifleri getirebilir, bunları Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantıları gündemine koydurabilirler. Madde: 20-ÖDENEK: Şirket Denetçisi, Genel kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık bir ücret alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Madde: 21-HESAP DÖNEMİ: Şirket in hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi istisnaen,şşirket in kesin olarak kuruluş tarihinden başlayıp, o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Madde: 22-KARIN TESBİT VE TEVZİİ: Şirket in bir yıllık faaliyetlerinden elde olunan gelirlerinden, Amortismanlar, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve varsa murahhas üyelerin ücret veya huzur hakları, müdür, memur, müstahdem ve işçilerine, şirketle anlaşmaları, iş ilişkisi bulunanlara genel ve kısmi gelirlerden ödenecek prim, risturn, kazanç payları da dâhil olmak üzere bütün giderler düşüldükten ve her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olduktan sonra kalan dağıtıma esas safi kar kabul edilir. Safi karın dağıtımında, aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır: a. Safi kardan Türk Ticaret Kanununun 466 ıncı maddesi gereğince, %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. b. Hisse senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 oranında birinci temettü ayrılır. c. Kalan, Genel Kurulca kararlaştırılacak şekilde tasarruf edilir. Genel Kurul şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre c fıkrasında kalan karın tevziinden evvel hususi ve fevkalade ihtiyatların, munzam karşılıkların tefrik ve tesisine veya gelecek yıllara devredilmesine, karın bir kısmının Yönetim Kurulu na ve şirkete emeği geçenlere munzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 466 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Madde: 23-YEDEK AKÇELER: Kanuni Yedek Akçe, ödenmiş sermayenin %20sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak Kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur. Sair Yedek akçeler için herhangi bir tahdit sözkonusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466 ıncı maddesi 2 inci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri saklıdır. BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde: 24-KESİN KURULUŞUN BAŞLANGIÇ TARİHİ: Şirketin kesin kuruluşu, işbu Ana Sözleşmenin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşri tarihidir. Madde: 25-İLANLAR: Şirket e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37inci maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla, şirket merkezinde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun, 368inci maddesi

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine

Detaylı

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE-1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1

ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

İstanbul. Sicil No:329148 KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ 29/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul. Sicil No:329148 KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ 29/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Sicil No:329148 KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ 29/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No : 265852 213424 Ticaret Ünvanı AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları/ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

YENİşEKLi KURULUŞ MADDE I) I.Hakan FERHATOGLU. Teşfikiye, Ihlamur yolu, Alacam Apı.No:32/1 i istanbul. 2.Hatice Tornris SAD/KOGLU

YENİşEKLi KURULUŞ MADDE I) I.Hakan FERHATOGLU. Teşfikiye, Ihlamur yolu, Alacam Apı.No:32/1 i istanbul. 2.Hatice Tornris SAD/KOGLU e...!. MEKSA YATiRIM MENKUL DEGERLER x.s ANA SÖZLEŞME TADİLİ ESKişEKLİ KURULUŞ MADDE: HÜKÜMLERİ 1- KURULUŞ: Aşağıdaki maddede isim,soyad,ikametgah, adresleri ile uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 2013 Perşembe

Detaylı

EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TURKISH FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TC KİMLİK NO/ VERGİ DAİRESİ

TURKISH FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TC KİMLİK NO/ VERGİ DAİRESİ TURKISH FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 - KURULUŞ Aşağıda adları,kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında,türk Ticaret Kanunu,faktoring mevzuatı ve sair ilgili mevzuat

Detaylı

FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ

FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ MADDE 1- Anonim şirketlerin kuruluşları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun hükümlerine

Detaylı