GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * Salih SEYHAN ** Hakan TEMİZTÜRK *** ÖZET Gazeteler, siyasetten ekonomiye, spordan magazine kadar çok çeşitli haberlerle okurlarını aydınlatmaya çalışmaktadır. Türk basınının anılan alanlara ilişkin zengin bir içerik sunduğu gözlenmektedir. Gazetelerin kültür, sanat ve edebiyata ilişkin haber, yazı ve yorumlarının yeterli, tatmin edici ve bilgilendirici olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilgili haber, yazı ve yorumlar için ayırdığı alan çok sınırlı ve içerik açısından çok yetersiz kalmaktadır; bu durum ekonomi, siyaset, spor gibi alanlarla karşılaştırınca daha belirgin bir hal almaktadır. Üstelik bazı gazetelerin kültür-sanat sayfalarının bulunmadığı ya da bazı günler diğer alanlarla ilgili haberlerin fazlalığı durumunda bu sayfaların iptal edildiği de bilinmektedir. Bu durum, kültür, sanat ve edebiyat ile ilgisi yüzeysel olan ortalama gazete okuru için ciddi bir sorundur; bu alanlara ilişkin haber, bilgi ve tartışmaları gazeteler aracılığıyla takip edenler bu imkandan da mahrum kalmaktadır. Bu durum özellikle 1950 li yıllardan sonra daha belirgin bir hale gelmiştir. Günümüzde gazeteler, gündemin çok dolu olması halinde ilk önce kültür sanat sayfalarını iptal etmekte, dokunacakları, kırpacakları ilk sayfalar kültür sanat sayfaları olmaktadır. Bu çalışmada Türk basınını temsilen gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilgili sayfaları/haberleri söylem analizi ile tahkik edilmeye ve yukarıda dile getirilen varsayımın doğruluğu sınanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kültür, sanat, edebiyat, haber, gazete * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, El-mek: *** Yrd. Doç. Dr.

2 1278 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK ON PAGES / TEXT OF NEWSPAPERS ABOUT CULTURE, ARTS AND LITERATURE ABSTRACT Newspapers try to illuminate readers with a wide variety of news from politics to economy, from sports to magazine. It is observed that Turkish press offers a rich content of the aforementioned areas. However, to say that the news of culture, art and literature, dams and coverages are sufficient, satisfying and informative, is not possible. The area of newspapers spared to news, dams and coverages about culture, art and literature is so limited and inefficient contextually; this case is clarified by comparison with economy, politics, sports. Morever, newspapers has no culture-art pages or that pages are canceled in excess of the news about other areas are also known. This situation is a serious problem for a average newspaper reader whose relevance is superficial with culture, art and literature; and those who follow the news, information and debate relating to these areas, devoid of this opportunity. This case has become more apparent especially after the year of Newspapers, in case of a full agenda, firstly sacrifice their culture and art pages. Unfortunately, the first pages they shorten will be the culture and art pages. In addition, the journalists who regulate the culture and art pages are not considered as active members of a profession by the newspaper management. In this study, the news/pages about culture, art and literature of newspapers representing the Turkish press, will be analyzed by content analysis and discourse analysis and the accuracy will be checked of abovementioned assumption. Key Words: Culture, art, news, literature, newspaper Giriş Gazeteler yakın ve uzak geçmişin ya da günün haber ve olaylarının verilmesinde, kanaat ve fikirlerin geniş halk kitlelerine ulaştırılmasında, ülkenin ana davaları üzerinde halkın dikkatini toplamada ve okurlarının genel kültürlerini artırmada son derece önemli rol oynamaktadır. Bu siyasî işlev inin yanı sıra gazetelerin çeşitli mal ve hizmetlerin (bu arada kültür-sanat faaliyetlerinin de) tanıtımında ve duyurulmasında kullanıldıkları ve bu amaçla takip edildikleri de bir gerçektir. Lippmann ın gazeteleri demokrasinin İncil i sayması ve herkesin her gün okuduğu tek kitap diye nitelemesi de gazetenin insanoğlunun hayatındaki yerine işaret etmektedir. (Bektaş, 2007: 130) Gazetenin daha çok gelişmiş Batılı toplumlardaki yerine vurgu yapan bu belirlemelerin Türkiye için taşıdığı anlama geçmeden önce kitle iletişim araçlarının ve gazetenin kısa bir tarihine bakmak, kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haberlerin gazetelerde yer alışını/almayışını göstermek bakımından yararlı olacaktır. Kısa Bir Tarih Kitle iletişim araçları insanoğlunun vazgeçilmez haber kaynakları arasında yer almaktadır. Avrupa da 17 inci yüzyılın başlarında ilk gazetelerin yayımlanması (Tokgöz, 2012: 31) ile birlikte

3 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1279 başlayan basın hayatı, ilerleyen yüzyıllarda hem başka toplumlara ve coğrafyalara yayılmış, hem de değişik formattaki gazete ve dergilerin çıkmasıyla çeşitlenmiştir. 20 nci yüzyılın başlarına kadar sadece yazılı basın kanalıyla olan bitenden haberdar olmaya çalışan kitleler, 1906 yılında ilk radyo yayınının (Eryılmaz, 2005: 90), 1920 lerde 1 ise ilk televizyon yayınının başlaması ile birlikte farklı kitle iletişim araçlarından yararlanarak daha fazla habere, daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanını yakalamıştır. Osmanlı toplumu, Avrupa dan 200 yıl sonra gazete ve dergilerle tanışmıştır; sözlü kültürün egemen olduğu bir coğrafyada gazete ve dergilerin okur kitlesi de oldukça sınırlı olmuştur. İlk özel süreli yayınlar, dönemin edebiyatçıları tarafından çıkarılmış ve tefrikalarla, şiirlerle, dil ve edebiyat yazılarıyla haberden daha çok edebiyat ağırlıklı olmuştur. Hem yayın periyotları hem de içerikleri dikkate alındığında bunların gazeteden daha çok bir dergi ya da gazete dergi arası bir süreli yayın hüviyetinde oldukları söylenebilir. Radyo ve televizyon yayınlarının Osmanlı bakiyesi topraklarda başladığı dönemde imparatorluğun yerini yeni Türkiye Cumhuriyeti almıştır. Türkler, gazeteyi Avrupa dan 200 yıl sonra basmalarına rağmen radyo ile icadından yaklaşık 20 yıl sonra 1927 yılında tanışmışlardır Yani Türkiye radyo yayınına, neredeyse Batı da gerçek anlamda radyo yayıncılığının başlamasıyla eşzamanlı olarak başlamıştır. (Radyo yayıncılığı ABD de 1924, İngiltere de 1925, Fransa da 1926 yılında başlamıştır.) Teknoloji geliştikçe kitle iletişim araçlarının yayılması ve kullanıma sokulması da daha kolay ve hızlı bir hal almıştır. Türkiye, muhtemelen yeni kurulan devletini ve onun yeni devrimlerini benimsetmek için radyoyu çok hızlı bir şekilde adapte etmiş ve radyo yayınlarının süratle yaygınlaşması için çaba göstermiştir lu ve 1940 lı yıllarda, yani yayına başladığının ilk yıllarında radyo propaganda amaçlı olarak ve devrimlerin yerleşmesi için kullanılmıştır. Yeni rejim radyoyu kullanırken bazen sınırları zorlamıştır; muasır medeniyet için radyolarda Türk müziği yayının neredeyse yasaklanmış (yüzde 10 la sınırlanmış) ve sürekli Batı müziği çalınmıştır. (Kejanlıoğlu, 2005: ) 1964 te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuş ve radyo yayıncılığı bu kurumun uhdesine geçmiştir. TRT 1968 yılında televizyon yayıncılığına başlamıştır; Avrupa ve Amerika dan yaklaşık 40 yıl sonra yılına kadar TRT tekeli altında sürdürülen radyo ve televizyon yayıncılığı, bu tarihten itibaren özel radyo ve televizyon kanallarının yayına başlamasıyla birlikte yeni bir döneme girmiştir. Günümüzde yüzlerce radyo ve televizyon kanalı Türkiye de kitle iletişiminin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Radyo ve televizyona göre daha köklü bir kitle iletişim aracı olan gazeteler ve dergiler ise Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından yeni bir alfabe ile yoluna devam etmek zorunda kaldıkları için başlangıçta okur bulmakta zorlanmışlar dolayısıyla bir süre hem Arap harfleriyle, hem de Latin alfabesiyle yayımlanmışlardır. Bu durum, cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik zorluklar ve sözlü kültür geleneğinin yaygınlığı ile birleşince yazılı basın gelişememiş, hem nicelik hem nitelik açısından sorunlar yaşamıştır larda çıkan gazete ve dergilerin geniş kitleler için birer haber kaynağı olduğunu kabul etmek zordur lilerden itibaren yayına başlayan Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Akşam, Ulus, Cumhuriyet gibi gazetelerle mizah, edebiyat, kültür-sanat ve siyaset içerikli dergiler, önemli haberleşme ve bilgilenme araçları olarak öne çıkmıştır. 1 Televizyonun icadı için tek bir tarih vermek güç: Bazı kaynaklar, 1923 yılında, John Logie Baird tarafından İngiltere'nin Hastings kasabasında icat edildiğini yazarken bazı kaynaklar Vladimir Zworykin in 1923 te hareketli görüntünün analizi ve yeniden oluşumu için kullanılan ilk tüp olan ikonoskop un icadını televizyon yayınının başlangıcı olarak vermektedir. James Baird in 1925 te Televisor ının gösterimi de ilk televizyon yayını olarak kabul edilmektedir. (Barbier ve Lavenir, 2001: 258). Jeanneney, İngiltere de televizyon yayınlarının başlangıcı olarak BBC nin 2 Kasım 1936 daki yayınını kabul etmektedir. (2006: 261)

4 1280 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Gazete ve dergiler daha sonraki dönemde nicelik ve nitelik açısından ilerleme kaydetmiş olmalarına rağmen çeşitli sebepler (dağıtım, itibarsızlık, okuma alışkanlığının olmaması, fiyatlar vs. yüzünden Türkiye de olmazsa olmaz ihtiyaçlar arasına girememiştir. Günümüz Türkiye sinde kitle haberleşmesinin, bilgilenmenin, eğlenmenin en önemli aracı televizyondur; yazılı kitle iletişim araçları televizyonu çok daha geriden takip etmektedir. Nüfusun yaklaşık yüzde 50 artmış olmasına, okur-yazarlık ve eğitim düzeyindeki artışa, ekonomik refahın/milli gelirin yükselişine, gazetelerin teknik kalite açısından bir hayli gelişmiş olmasına rağmen gazete satışlarının 1980 lerden bu yana aylık 4-4,5 milyon civarında seyrediyor olması, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Gazetelerin İşlevi Günümüz gazeteciliğinde önemli rol oynayan gazete, dergi, radyo ve televizyon, etkin kitle iletişim araçları olarak toplumsal bir uğraş olan iletişimde yer almaktadır. Bugün toplumsal uğraş nitelemesi, kitle iletişimi kavramıyla karşılanmaktadır. Anılan araçlar da kitle iletişim araçları Kitle iletişim araçları insanlara, yakın ve uzak çevrelerinde olup bitenleri haber olarak vermeye, kısacası dünyayı tanımlamaya çalışmaktadır. (Tokgöz, 2012:129) İnsanlar dünyayı tanımlayan kitle iletişim araçlarını takip etmekle, haber almak, bilgilenmek, eğlenmek, dinlenmek, boş zamanı değerlendirmek ve eğitilmek için okumakta, izlemekte ve/veya dinlemektedir. (Girgin, 2005: 265) Ancak, en genel tanımlamayla, gazeteciliğin temel işlevi haber vermektir; (Tokgöz, 2012: 130) gazetecilik çoğunlukla habercilik olarak algılanmaktadır. McQuail da (1983: 79, 80) iletişim araçlarının beş temel görevinin bulunduğunu belirtmekte ve ilk sıraya Enformasyon görevi ni (dünyada ve toplumdaki durumlar ve olaylar hakkında bilgi sağlamak) koymaktadır. (http://www.irfanerdogan.com/uydurular/24rol.htm) 1980 lerden itibaren kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması ile birlikte bu araçların fonksiyonlarında da artma, çeşitlenme ve farklılaşma/uzmanlaşma söz konusu olmuş; böylelikle, gazetecilik kavramının habercilik in yanı sıra diğer işlevlerine de vurgu yapılmaya başlanmıştır. Günümüz toplumlarında toplumsal iletişimin önemli bölümü, yani haberin, bilginin en genel anlamıyla kültürün topluma yayımı, dağıtımı özel olarak bu amaç için geliştirilen araçlar yoluyla gerçekleşmektedir. (Kaya, 1985: 2) Gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişimini sağlayan araçlar herhangi bir bilgiyi kısa zamanda geniş kitlelere en hızlı şekilde ulaştırabilmekte ve bu nedenle günlük yaşamda çok etkili ve önemli bir yer tutmaktadır. (Bektaş, 2007:115) Günümüz toplumu seyirlik olması ve zahmetsizce tüketilebilmesi sebebiyle, hayatında televizyona diğerlerinden daha fazla yer verdiği için her ne kadar bir gösteri toplumu olarak nitelense de özellikle gazetenin modern insanın İncil i (Bektaş, 2007:130) gibi kabul edildiği bir vakıadır. Bu bakımdan izler/okur kitle açısından gazetenin önemi yadsınamaz; insanlar televizyonda izlese, radyoda dinlese bile birtakım olayların haberini gazeteden okumaya ayrıca önem vermektedirler. Gazetelerin içeriği, hangi haberleri verdiği ya da vermediği, hangi haberleri nasıl verdiği de üzerinde durulmayı hak eden bir husustur. Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Türkiye de gazeteler, ilk ortaya çıktıkları dönemde Saray ın faaliyetlerini ve duyurularını haber konusu olarak işlemiştir. Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval gibi ilk gazetelerde, umur-ı dahiliyye, umur-ı hariciyye, (ya da mevadd-ı dahiliyye, mevadd-ı hariciyye), mevadd-ı asar biçiminde bölünen gazete sayfalarında iç haberler, dış haberler, ticaret hayatı gibi

5 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1281 birkaç konuda haberler yayınlanmıştır; savaşlardan haberler verilmiştir. 4, 6 veya 8 sayfadan ibaret olan günlük gazetelerin içerikleri uzun bir süre böylece birkaç başlık altında sınıflandırılmıştır. (Topuz, 2003: 15-21) Cumhuriyetin ilanından sonra gazetelerin boyutları, sayfa sayıları, içerikleri değişmiştir. Teknoloji ilerledikçe gazeteler daha kaliteli, daha zengin içerikli bir hale bürünmüştür lu ve 1940 lı yıllarda gazetelerde köşe yazarı olarak okurlarının karşısına çıkanların önemli bir bölümü aynı zamanda roman, hikâye, deneme türündeki eserleriyle tanınan edebiyatçılardan oluşmuştur. Türkiye de gazetecilik eğitimi 1940 ların sonlarına doğru başladığı için, muhabirlik ve köşe yazarlığı uzun yıllar boyunca meslekî eğitimden geçmemiş kişilerce yürütülmüştür. Bu dönemdeki muhabir ve köşe yazarlarının edebiyatçı kimliklerinin de bulunması sebebiyle gazetelerde kültür, sanat ve edebiyata dair konuların işlendiği haber ve köşe yazılarına rastlanmıştır. (Topuz, 2003: 143 vd.) Gazetecilik eğitiminin yaygınlaşmasıyla mektepli diye nitelenen eğitimli gazeteciler, gazete ve dergi gibi basın organlarında daha etkili, daha görünür olmaya başlamıştır. Milliyet, Hürriyet, Tercüman gibi gazeteler ile farklı içerikteki dergilerin çıkması, gazeteciliğin gelişmesi ve çeşitlenmesi bakımından büyük önem arz etmiştir. Yeni gazete ve dergiler baskı kalitesi, fotoğraf/renk kullanımı, çok sayfalı ve çok bölümlü halleriyle dikkat çekmiştir. Siyasetin ağırlığını koruduğu gazetelere, spor sayfaları eklenmiş, dünya haberlerine özel sayfa açılmış, yurt haberleri daha zengin bir biçimde verilmeye başlanmıştır lı ve 1970 li yıllar siyasî gerilimlerin ve kutuplaşmaların gazete içeriklerini (ve dergiciliği de) belirlediği dönem olmuştur. Siyaset sahnesinin aktörlerine ve faaliyetlerine değinilen haber ve köşe yazılarına ek olarak siyasî içerikli kitap, dergi ve diğer yayınların tanıtımının yapıldığı haberlere ve yorumlara gazetelerde rastlanmıştır. Kültür-sanat haberciliğinin başlangıç tarihi de 1960 lı yıllardır. Kültür-sanat haberlerine ve yazılarına ilk kez, 1930 lu yılların ünlü edebiyatçılarının da aynı zamanda gazeteci ve/veya köşe yazarı olarak çalıştıkları bu dönem gazetelerinde rastlanmıştır li yıllar, Türkiye nin hem siyasî hem ekonomik düzenini yeniden tasarladığı yıllar olmuştur; basın da aynı şekilde yeni bir döneme girmiştir. Basın, o yıllara kadar olduğu gibi amatör ruh la yürütülebilen bir iş/meslek olmaktan uzaklaşmış, daha büyük sermayelere ihtiyaç duyan daha gelişkin ve zengin makine parklarını gerektirmiştir. Büyük sermaye sahiplerinin basın sektörüne girişi, amatör ruh lu ve parasız gazeteci ailelerin birer birer sektörden uzaklaşmaları sonucunu doğurmuştur. Liberal ekonomi ve siyasal liberalleşme nin basına etkisi, sermaye yapısının değişimi ve donanımlı/lüks/modern gazete binalarının tesis edilmesi ile sınırlı kalmamıştır; gazetelerin içeriği de yeni dönemin trend lerinden etkilenmiştir. Askerî yönetimin etkisi sebebiyle uzun bir süre siyasetin yasaklanmış olması, gazetelerde de siyaset in sınırlanmasına yol açmıştır. Siyasî haber ve yorumların boşalttığı gazete sayfalarını ekonomi ve magazin doldurmaya başlamıştır. Liberal ekonomi, toplumu, sermayeyi, sanayii belirlemekle kalmamış, gazetelerden de kendisine çok fazla yer kapmıştır. Ekonomi sayfalarının sayısı artmış, ekonomi haberlerinin ve yorumlarının konuları farklılaşmış ve zenginleşmiş tir. Benzer biçimde, siyasetin yasaklı olduğu bir ortamda, gazeteler siyasete ayırdıkları sayfaların bir kısmını daha basit, daha sıradan, apolitik konulara yani magazine ayırmayı yeğlemiştir ler ve 1990 larda gazetelerde uzmanlaşma ya yöneliş de dikkat çekicidir; gazetelerin siyaset, ekonomi, spor, istihbarat sayfalarının/servislerinin arasına eğitim, sağlık, bölge, magazin, toplum, kültür-sanat gibi bölümler de girmiştir. (Topuz, 2003: ) Magazinleşme eğilimi ve ekonomide ve siyasette liberalleşme, gazeteleri sayfa sayısı, baskı kalitesi, dağıtım gibi açılardan daha iyi yerlere taşımıştır; ancak nicelikteki bu iyileşme nitelikten ödünleri de beraberinde getirmiştir. Kültür-sanat sayfalarının gazetelerin tamamında yer almasına

6 1282 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK karşın içerikleri doyurucu olmaktan uzak kalmıştır li yıllar, aynı zamanda popüler kültür ve sanat ürünlerinin, konularının, faaliyetlerinin haberleştirildiği bir dönem olmuştur. Ünlü yazarların veya sanatçıların eserlerini ya da faaliyetlerini konu edinen haber ve yazılara yer verilen kültür-sanat haberciliği, nitelikli sanat eserlerini, popüler değil estetik, anlık tüketime yönelik değil kalıcı ve klasik olabilecek çalışmaları yeterince değerlendirmemiştir. Kültür-sanat sayfaları, popüler in ve magazinin istilasına direnememiştir. Bazı ünlü yazarların ve kitapların reklam alanı olmaya başlamıştır. Bu durum, 2000 li yıllarda yayın dünyasının endüstrileşmesi ve böylece kitabın bir meta haline gelmesiyle kültür-sanat haberciliğinin sınırlarını da aşmış ve bambaşka bir süreci dayatmıştır. Kitap fuarları, kitap ekleri, televizyon ve internet, kitabın bir meta olarak piyasaya arz edilmesi için kullanılmış, Kitabın reklamı yapılmalı mı? tartışmaları da gereksiz görülür olmuştur. Yayıncılar reklamı keşfetmiştir; yazarlar, büyük boy duvar ilanlarında, reklam panolarında görünmüş, gazete röportajları, televizyon söyleşileri, dergi kapakları hatta magazin programlarında kitaplarının reklamında rol almıştır. Yazarlar hem üne, hem paraya kavuşmuştur; zengin dergisi Forbes en çok kazanan yazarlar listesi yayımlamaya başlamıştır. Bugün de medyada kitap, edebiyat ve daha genel anlamda kültür-sanat, sıklıkla popülerlik üzerinden gündeme gelmekte, haberlere ve yorumlara konu edilmektedir. Reklam ajanslarıyla çalışan, moda deyişle PR ı (Public Relations: Halkla İlişkiler) yapılan yazarlar, günlerce ekranları ve gazete sayfalarını işgal etmektedir. Feyza Hepçilingirler in tespitiyle, bir kitabın çok satılıyor olmasının onun kalitesiyle doğrudan ilişkisi olmadığı sık sık söylenirken bir yandan da çok satan kitaplar listesi yayımlanmaktadır. Bu sayede herkesleşme, sıradanlaşma, hizayı bozmama sağlanmakta, kendini okur diye tanımlayan kitlede Herkes bunları okuyor, sen okumazsan geri kalırsın, ayrı düşersin! duygusu meydana getirilmektedir. Yine, Tokay ın tespitlerine göre, okurun ya da alıcının iştahı yayıncının/yazarın ürününü belirlemektedir; Kayıp Gül ün yazarı Kayıp Gül 2 yi yazmaya koyulmuş, Aşkın Gözyaşları 1 in ardından Aşkın Gözyaşları 2 piyasaya sürülmeye başlanmıştır. (Tokay, 2013: 8-9) Marka yazarlar seri üretimle piyasa nın beklentilerini karşılamaya özel çaba göstermektedir. Popüler, çok satan, reklamı iyi yapılan isimler ve eserler gazetelerde, televizyonlarda, internette, billboardlarda ünlerine ün (bazıları servetlerine servet) katmaktadır. Nicelik, bir kez daha niteliğe üstün gelmektedir böylece Ünlü ve zengin olamayan yazarlar, sanatçılar, kültür adamlarına ise kültür-sanat sayfalarında da, televizyon programlarında da, yeni medya da da yer yoktur. Ünlü ler için hazırlanan sayfalar, programlar, afişler kültür-sanat aleminin isimsiz kahramanlarını ağırlamamaktadır. İçerikteki sığlaşma zamanla kültür-sanat sayfalarının bütünüyle gözden çıkarılması sonucunu da doğurmuştur. Ekonomi ve ilan-reklam sayfalarının yetersiz geldiği günlerde gazetelerin kültür-sanat sayfalarının bazen yarısı, bazen dörtte üçü, bazen de tamamı reklamlara ayrılmıştır. Gazeteler kültür-sanat haberlerinin içeriğini popüler olanlardan oluşturmakla kalmamış; yer sorunu yaşandığında bu sayfaları feda etmekten çekinmemiştir. Yaptığımız gözlemlere göre, bugün bazı gazetelerin günlerce kültür-sanat sayfası yapmadığı, bazılarının haftada bir günü yeterli saydığı, bazılarının reklam durumuna göre sayfa yaptığı bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda Basında Kültür ve Sanat a gerek var mı? sorusu sorulmaya başlanmıştır. Subaşı, bu soruya cevap aradığı yazısında, magazin basını nın ve sadece haberle ilgilenen okur için ve öyle okuyucuya hitap eden gazete için kültür-sanat sayfalarına ihtiyaç duyulmadığını yazmıştır.

7 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1283 Ülkelerin zenginliği sadece parasıyla ya da ekonomik gücüyle ölçülmez. Fert başına gelirinizi 2 bin dolardan 10 bin dolara çıkarmışsınız, ama insanınız gönül ve kafa zenginliğini bu seviyede arttıramamışsınız! Bu gelişme sayılır mı? diye soran Subaşı, kültür-sanat sayfalarını yönetenlerin sıkça tekrar edilen konuların ve belli birkaç ismin etrafında, o isimleri ön plana çıkaracak şekilde yayın yapmayıp, ülkenin geneline hizmet götürecek tarzda çalışma yaparlarsa, bu sayfaların niteliğinin artacağını ve hizmet kalitesinin yükseleceğini belirtmektedir. Bir ya da birkaç ismin sürekli olarak bu tür sayfalarda gündemde tutulmak istenmesi Subaşı nın da rahatsız olduğu bir husustur: Bu ülkenin kültür hamurunu sadece bunlar mı yoğuruyor? Ona göre, bu tür sayfalarda, haber nitelikli, kitap kapağı koyarak kapaktaki tanıtım yazılarıyla, ya da yayınevinin gönderdiği reklama dayalı metinlerle yapmamalıdır. Bir kitap herhangi bir editör tarafından gündeme alınacaksa, o işin uzmanı birkaç kişinin bu kitap hakkında görüşü alınmalıdır. Ayrıca mutlaka bir eleştiri yazısı ve gerektiğinde kitabın yazarıyla bu eleştiri ve yorumlardan yola çıkarak hazırlanmış soruların sorulduğu bir söyleşiye yer verilmelidir. Bu işin kitap tarafı, öbür yandan, bu ülkenin kültürü yalnızca kitaptan ibaret değildir. Tiyatrosu, sineması, mimarisi, müziği de bu tür sayfalarda değerlendirilmelidir. Sayfanın aktivitesi, sayfayı yapanın geniş açıdan bakışına bağlıdır. (Subaşı, 2013) Kültür-sanat sayfalarına olan ihtiyaç çok büyüktür; yine Subaşı nın işaret ettiği gibi, zengin bir kültür tarihimiz, nitelikli kültürel çalışmalar, değerli kültür-sanat-edebiyat isimleri ve eserleri, tanıtılmayı, duyurulmayı beklemektedir. Dört Gazetede (Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah) Kültür, Sanat ve Edebiyat Gazeteler Toplam sayfa sayısı 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 666 Gazeteler Kültür-sanat sayfası 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 13 Gazeteler Kültür-sanat haber sayısı 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 51

8 1284 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Açıklama: Tabloda yer alan rakamlar, adı geçen gazetelerin 4, 5, 6, 7, 8 Mart 2013 tarihli nüshalarına ait bilgileri göstermektedir. Bu çalışmada, Türk basınının 2013 yılı Mart ayındaki verilere göre en yüksek tirajlı 2 ilk dört gazetesinin (Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah) beş günlük (4, 5, 6, 7, 8 Mart 2013) nüshaları incelenmiştir. İnceleme sonucunda yukarıdaki tablo oluşturulmuştur. Gazetelerin hafta sonu ekleri özellikle sanat dünyasından haber ve tam sayfa röportajlar bakımından oldukça zengin bir görüntü vermektedir. Gazetelerin ana gövdesine nazaran özellikle hafta sonu eklerinde ve kitap eklerinde edebiyatla, kitaplarla, yazarlarla ilgili tanıtıcı haberler, röportajlar ve kitap reklamları yani konusu edebiyat olan metinler kendilerine daha fazla yer bulmaktadır. Bu tür haber, yazı, röportaj ve reklamların çoğunluğunun ünlü yazarların çok satan eserleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir. Ancak bu durum süreklilik arz etmemekte ve gazeteden gazeteye, haftadan haftaya oldukça istikrarsız bir tablo ortaya koymaktadır. Örneğin, Zaman Gazetesinin 1 Şubat 2014 Cumartesi tarihli hafta sonu ekinde çoğunluğu röportajlardan oluşan kitap, müzik ve benzeri kültür sanat haberleri yedi sayfalık (Söz konusu gazetenin hafta sonu ekinin toplam sayfa sayısı 16 dır) bir hacme ulaşmıştır (Zaman, ). Hürriyet Gazetesinin 2 Şubat 2014 Pazar tarihli hafta sonu ekinde de benzer haberlere ayrılan sayfa sayısı 8, Sabah Gazetesi ve Posta Gazetesinin 2 Şubat 2014 Pazar tarihli hafta sonu eklerinde ise hiç bulunmamaktadır. Dolayısıyla hafta sonu eklerinden hareketle gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilişkisi için bir yargıya varmak çok sağlıklı olmayacaktır. Zaman Tablodaki verilere göre, Zaman gazetesi beş gün boyunca sırasıyla 36, 34, 32, 28, 28 sayfa olarak çıkmıştır. Zaman da her gün bir tam sayfa kültür-sanat a ayrılmıştır. 4 Mart 2013 tarihli Zaman ın kültür-sanat sayfasında 3 tane haber yayımlanmıştır. Bir fikir vermesi için haber başlıklarını yorumsuz olarak aşağıya alıyoruz: Biz geleneği uzun süre algılayamadık III. Ahmed in tuğra albümü Bir sergi fikri olarak İnanç 5 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 28 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 4 tane haber bunulmaktadır: Festivalde ustalar geçidi Cem Yılmaz dan Seyfi Teoman ödülü Günümüz Türk öyküsünde kadının sesi Los Angeles ın Türk kısaları 6 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 32 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 2 tane haber bunulmaktadır: Hollywood un perde arkasındaki Türkler 6. Kristal Klaket finalistleri belli oldu 7 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 34 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 4 tane haber bunulmaktadır: 2 Tiraj raporu Zaman Gazetesinin tarihli nüshasından alınmıştır.

9 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1285 Günümüz Türkçesiyle Sözler Kervansaray müzikleri ilk kez İstanbul da Eskişehir e Kültür Mirası Enstitüsü Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması sonuçlandı 8 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 36 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 6 tane haber bunulmaktadır: Yanmayan bilmez ateş-i aşkı Haftanın Filmleri Bahara hasret hayatlar Hayatta kalmak için Üç boyutlu peri masalı Gişe raporu İstanbulensis Şiir Festivali nde Kadınlar Günü Zaman da, incelenen dönemde, her gün bir sayfanın kültür-sanat a ayrıldığı gözlenmiştir. Posta İncelenen dönem içerisinde Posta gazetesinde kültür-sanat sayfasına rastlanmamıştır. Hürriyet Hürriyet gazetesi 34 sayfa olarak basılan 4 Mart 2013 tarihli Sanat sayfasında 4 tane haber yayımlanmıştır. Sayfanın yaklaşık dörtte üçünün reklamlarla kaplı olduğu gözlenmiştir. Dörtte birlik kısmında yayımlanan haberlerin başlıkları şöyledir: Ayasofya efsanelerinin gizemi çözüldü Ritmin yolculuğuna tanıklık edin Afrika da ödülleri Bugün topladı Sarnıç yine öyküye odaklı Hürriyet gazetesi 32 sayfa olarak basılan 5 Mart 2013 tarihli Sanat sayfasında 3 tane haber yayımlanmıştır. Sayfanın yaklaşık beşte birini kaplayan haberlerin başlıkları şöyledir: 2 haftada 200 film Dada Sinema dan örnekler Travma yaşadım Hürriyet gazetesinin 40 sayfa olarak basılan 8 Mart 2013 tarihli nüshalarında Sanat sayfasında 7 tane haber yayımlanmıştır: Bolşoy da Siyah Kuğu komplosu Tiyatroyu James Bond a tercih etti İzmir de kukla şenliği başladı Gülen den Barışın Renkleri albümü

10 1286 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Yarım asırlık tiyatro emektarı anılacak Genç cazcılar ödüllerini aldı Sabancı Müzesi bugün ücretsiz Sabah Sabah gazetesinin kültür, sanat ve edebiyat haberleri Kültür Sanat Magazin sayfasında yayımlanmaktadır. İncelenen dönemde Sabah gazetesinin her gün Kültür Sanat Magazin sayfası hazırladığı tespit edilmiştir. Ancak bu sayfanın önemli bir bölümü reklamlara ayrılmıştır. 4 Mart 2013 tarihli 38 sayfalık Sabah gazetesinin Kültür Sanat Magazin sayfasında iki haber çıkmıştır: Türk romancı Nobelli yazarı Almanya da geçti Türklerin Oscar alması sürpriz olmaz 5 Mart 2013 tarihli Sabah gazetesi 30 sayfadır. Gazetenin Kültür Sanat Magazin sayfasında 5 tane haber yayımlanmıştır: Kardeşlik 20. Yılını kutluyor Uçuş tulumu ile yine yollarda Stadyum konseri açık artırmada Lincoln dan sonra sıra Napolyon da Bieber sevdası başına bela açtı 6 Mart 2013 tarihli Sabah 38 sayfa olup Kültür Sanat Magazin sayfasında Karslı çobanın büyük başarısı ve Hayranları Gürses in mezarına akın etti başlıklı iki haber çıkmıştır. 7 Mart 2013 tarihli Sabah 40 sayfadır. Kültür Sanat Magazin sayfasında 4 tane haber çıkmıştır: Kanatlı Denizatı broşu 8 yıl sonra Anadolu da Azınlık tiyatrosuna maddi destek müjdesi Ara Güler e fahri doktora Bolşoy da asitli kavgada fail, erkek dansçı çıktı 8 Mart 2013 tarihli Sabah 38 sayfa olup Kültür Sanat Magazin sayfasında 5 tane haber çıkmıştır: Kervanın izinde açılımın müziği Şov zamanı! Minik PSY ın şarkısı geliyor Annesinin tarz kızı Sinemamızın büyüsü, dünya festivallerinde Star Wars bağımsızları 2 yıl sonra Sonuç Gazetelerde kültür-sanat haberleri, 1970 ve 1980 li yıllardan itibaren ayrı bir sayfada yayımlanmaya başlamış, 1990 lardan sonra magazinleşme, popüler kültür, ekonomi ve siyasetteki

11 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1287 liberalleşme eğiliminin etkisiyle bu sayfaların içeriği sığlaşmıştır. Gazetelerdeki kültür, sanat ve edebiyat ile ilgili haberler ünlü ve popüler isim ve eserler ile magazinel yönü ağır basan kişi ve olayları konu edinmiştir; nicelik, niteliğin önüne geçmiştir. Kültür, sanat ve edebiyattan esirgenen sayfalar ilan ve reklamlara ya da başta ekonomi olmak üzere farklı içeriklere ayrılmıştır lerden sonra toplumun parayla, ticaretle, ekonomiyle, lüks yaşamla daha fazla içli dışlı olması, basına da yansımıştır. (Bunun tersini savunmak da mümkündür: 1980 dönüşümünü haber, fotoğraf ve yorumlarıyla destekleyen ve topluma yansıtan basın-yayın organları, kısa yoldan köşe dönmenin, zenginliğin, lüksün, şatafatın aracısı durumuna gelmiştir.) Bu dönemin okur unu, daha çok tüketici olarak nitelemek gerekmiştir; araştırmaları, dosyaları, uzun uzun makaleleri okuyan değil, yazının azaldığı, görsellerin daha fazla kullanıldığı gazeteleri hızlıca gözden geçiren, adeta tüketen yeni bir kitle oluşmuştur. Gazetelerde larda başlayan özel yayıncılığın da zorlamasıyla- farklı ve yeni sayfaların yanı sıra bu yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde ekonomi ve magazin sayfalarının miktarındaki artış dikkat çekicidir. Magazin 2000 li yıllarda gazete içerisine sığıştırılamaz olmuş, okur a, magazin ekleri ile daha çok magazin sunulmuştur. Ekonomi sayfalarının sayısı 6 ya, 8 e, yer yer 10 a kadar çıkmıştır; ilan ve reklamların, reklam içerikli diğer yayınların (advertorial, reklam kokan röportajlar vs.) ekonomi sayfalarını aşıp diğer bölümlere de yayılmış olması, gazetelerin yeni içeriklerinin göstergesi olmuştur. İncelenen dönem içerisinde kültür-sanat a ayrılan çeyrek sayfalara karşılık 7-8 sayfalık ekonomi bölümlerine rastlanmıştır. Örn. 5 Mart 2013 tarihli Hürriyet te 1/6 sayfalık sanat sayfasına karşılık 7 ekonomi sayfası bulunmakta, 8 Mart 2013 tarihli Hürriyet te ise ekonomi sayfalarının sayısı 8 e yükselmektedir. Kültür-sanat a her gün bir sayfa ayıran Zaman gazetesinde de ekonomi önemli bir yer tutmaktadır; 8 Mart 2013 tarihli gazetede 6 ekonomi sayfasının bulunması bunun göstergesidir. Ekonomi - kültür-sanat kıyaslaması, basının özellikle 1980 dönüşümünden sonra aldığı şekli göstermek açısından önemlidir. Ancak bu kıyaslama yapılmadan da gazetelerdeki kültür, sanat ve edebiyat haberlerinin eksikliği çok rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Dört gazetenin beş günlük periyodu üzerinden yapılan inceleme bunu açıkça ortaya koymaktadır: Toplam 20 nüshada 13 sayfanın kültür ve sanat içerikli haberlere ayrıldığı, Zaman daki tam sayfa uygulamasının dışında Sabah ve Hürriyet de ilgili sayfaların yarıdan fazlasının ilan ve reklamlarla doldurulduğu gözlenmiştir. Posta gazetesinin hafta sonu eklerinin içeriği ise daha çok magazinel nitelik taşımakta ve kültür-sanat haberlerine yer verilmemektedir. Haber sayısı açısından yaklaşıldığında ise incelenen gazetelerde kültür-sanat a ayrılan sayfalarda toplam 51 haberin yayımlandığı görülecektir. Bu rakam 20 nüshaya bölündüğünde günde ortalama 2,5 kültür-sanat haberinin gazetelerde kendisine yer bulduğu anlamına gelmektedir. Günlük toplam olarak Sabah ın 120, Hürriyet in 80, Zaman ın 75 habere yer verdiği göz önünde bulundurulursa, kültür-sanat haberciliğinin yetersiz olduğu ortaya çıkacaktır. Kültür-sanat a ayrılan sayfalarda yer alan 51 haberin konulara göre dağılımı yapıldığında konusu edebiyat olan haberlerin ne kadar az olduğu daha da belirginleşecektir: Toplam 6 edebiyat haberi! (4 ü Zaman da, 2 si Sabah ta) Bu inceleme gazetelerin eklerini kapsamamıştır; dolayısıyla eklerdeki haberler, yorumlar, röportajlar değerlendirme dışı tutulmuştur. Gazetelerin ana gövdesine nazaran özellikle hafta sonu eklerinde ve kitap eklerinde edebiyatla, kitaplarla, yazarlarla ilgili tanıtıcı haberler, röportajlar ve kitap reklamları, kendilerine daha fazla yer bulmaktadır. Bu tür haber, yazı, röportaj ve reklamların çoğunluğunun ünlü yazarların çok satan eserleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir.

12 1288 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Gerek inceleme yapılan dönemin ortaya koyduğu veriler, gerekse genel gözlem ve değerlendirmeler gazetelerin kültür-sanat ve edebiyat haberciliğinin yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kültür, sanat ve edebiyat dergilerinin tirajları sınırlıdır ve ulusal bir gazete tirajına ulaşmaları (istisnaları hariç) mümkün değildir. Bir milletin entelektüel seviyesinin yüksek olmasında kültür, sanat ve edebiyatın rolü yadsınamaz. Hal böyleyken gündemin içinde boğulup, normalde kültür, sanat ve edebiyat dergisi takip etmeyen okuyucuların, bu alana ilgiyi unutmuş insanlarımızın, bu dünyadan içeri girmelerine sebep olacak, kültür, sanat ve edebiyat sayfaları ile çok küçük de olsa kapılar açmak, gazetelerin görevleri arasında olmalıdır. Bu küçücük kapılardan girmeleri sağlanan okuyucular, dergilerin engin ve doyurucu sayfalarına ulaşabilirler. KAYNAKÇA ALEMDAR, K. ve ERDOĞAN, İ. (2005). Öteki Kuram. Ankara: Erk. BEKTAŞ, A. (2007). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam. Ceride-i Havadis. Erişim Tarihi: ERYILMAZ, T. (2005). Radyo ve Radyoculuk ss Der. Sevda Alankuş. Radyo ve Radyoculuk. İstanbul: IPS İletişim. GİRGİN, A. (2005). Haber Yazmak. İstanbul: Der. Hürriyet. 4, 5, 6, 7, 8 Mart KAYA, R. (1985). Kitle İletişim Sistemleri. Ankara: Teori. KEJANLIOĞLU, B. (2005). Türkiye de Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Siyasası ss Der. Sevda Alankuş. Radyo ve Radyoculuk. İstanbul: IPS İletişim. Mc QUAİL, D. (1983). Mass Communication Theory. Ca: Sage. Posta. 4, 5, 6, 7, 8 Mart Sabah. 4, 5, 6, 7, 8 Mart SUBAŞI, M.İ. (2013). Basında Kültür ve Sanat a Gerek Var Mı?. Takvim-i Vekayi. Erişim Tarihi: TOKAY, M. (2013). Pop Yazarlığın Yükselişi. Kitap Zamanı. TOKGÖZ, O. (2012). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge. TOPUZ, H. (2003). II. Mahmut tan Holdinglere Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi Zaman. 4, 5, 6, 7, 8 Mart Jeanneney J. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. (Çev. Esra Atuk). İstanbul: YKY.

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.109-131 TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet IŞIK 1 Şakir

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 122-141

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 122-141 Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 122-141 İlkay YILDIZ 1 Nural İMİK TANYILDIZI 2 TÜRKİYE DE 2012 YILINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ULUSAL YAZILI BASINDA YER ALIŞ BİÇİMLERİ VE BİLGİLENDİRME DÜZEYLERİ (HABERTÜRK,

Detaylı

ABD DEKİ TÜRK YEREL MEDYASININ TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ ÖRNEK İNCELEME: FORUM GAZETESİ * ÖZET

ABD DEKİ TÜRK YEREL MEDYASININ TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ ÖRNEK İNCELEME: FORUM GAZETESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2255-2276, ANKARA-TURKEY ABD DEKİ TÜRK YEREL MEDYASININ TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ ÖRNEK İNCELEME: FORUM GAZETESİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRK BASININDA BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ (1997 2007) YÜKSEK LİSANS TEZİ Erol ATMACA

Detaylı

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA.

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA. TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA Betül Berrin ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Anabilim Dalı Danışman: Yrd.

Detaylı

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188 A İ N Ü VER A A M R R ESİ SİT Marmara 3 8 18 M Marmara İletişim Dergisi Ocak 2011 Sayı: 18 Marmara İletişim Dergisi Sayı: 18 Ocak 2011 İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ISSN: 1300-4050 Sahibi

Detaylı

İçindekiler. Nejdet Atabek 5-17 Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcinin Rolü

İçindekiler. Nejdet Atabek 5-17 Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcinin Rolü İçindekiler Nejdet Atabek 5-17 Gazete Haberlerinde Etik Standartların Yükseltilmesinde Okur Temsilcinin Rolü Erkan Yüksel 18-29 Eskişehir Basını Neden Traj Kazanıyor? Mustafa Şeker 30-40 Sayfa Düzeni Ekollerinin

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

YEREL MEDYA SORUNSALLARI VE SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SORUNLARA BAKIŞLARI ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ İhsan Kurtbaş * / Adem Doğan ** / Göksel Göker *** Özet

YEREL MEDYA SORUNSALLARI VE SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SORUNLARA BAKIŞLARI ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ İhsan Kurtbaş * / Adem Doğan ** / Göksel Göker *** Özet YEREL MEDYA SORUNSALLARI VE SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SORUNLARA BAKIŞLARI ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ İhsan Kurtbaş * / Adem Doğan ** / Göksel Göker *** Özet Yerel yayın kuruluşları, belirli bir bölgede yayınlanan,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes İletişim 2009 TEMMUZ Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ Yazı

Detaylı

Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları

Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları Doç. Dr. Necdet ATABEK Giriş Demokratik toplumlarda kamuoyu demokratik siyasal sistemin en önemli unsurlarından biridir. Kamuoyunun çeşitli konulardaki görüşlerini

Detaylı

BİRİNCİL HABER KAYNAKLARININ YEREL BASINDA SUNUMUNA DAİR BİR İNCELEME

BİRİNCİL HABER KAYNAKLARININ YEREL BASINDA SUNUMUNA DAİR BİR İNCELEME BİRİNCİL HABER KAYNAKLARININ YEREL BASINDA SUNUMUNA DAİR BİR İNCELEME Haluk Birsen* Özet Yerel basın küreselleşen ekonomik yapı içinde yalnızca kendi dar coğrafyasındaki rakipleriyle rekabet etmemektedir.

Detaylı

YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR SORUNLARINA BAKIŞI: KAYSERİ VE NEVŞEHİR YEREL MEDYASINA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR SORUNLARINA BAKIŞI: KAYSERİ VE NEVŞEHİR YEREL MEDYASINA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 125-157 YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ

Detaylı

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 3, Nisan / April 2013: 45-70 Hürriyet Gazetesi nin Kimliği YUSUF ÖZKIR Y. Doç. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA İstanbul,

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI Doç. Dr. Suat UNGAN Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü. ungan@ktu.edu.tr Fadime YİĞİT Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

EĞLENCE ENDÜSTRİSİNDE KADINA ŞİDDET ve MEDYA: MÜZİK SANATÇISI BERGEN ÖRNEĞİ

EĞLENCE ENDÜSTRİSİNDE KADINA ŞİDDET ve MEDYA: MÜZİK SANATÇISI BERGEN ÖRNEĞİ DOI: 10.7816/idil-03-12-04 İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 12, Volume 3, Issue 12 EĞLENCE ENDÜSTRİSİNDE KADINA ŞİDDET ve MEDYA: MÜZİK SANATÇISI BERGEN ÖRNEĞİ Mihalis KUYUCU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı sanat ve

Detaylı

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Tezi Hazırlayan Mustafa BOSTANCI Tezi Yöneten Doç.

Detaylı

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ Dr. Emel ARIK ÖZET İnternet, günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle iletişim aracı görünümündedir. Özellikle sosyal medyanın

Detaylı

SİYASETİN TEKNİKLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SİYASAL REKLAMCILIK

SİYASETİN TEKNİKLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SİYASAL REKLAMCILIK SİYASETİN TEKNİKLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SİYASAL REKLAMCILIK Dr. Raci Taşcıoğlu 1.Giriş 19. Yüzyılın sonunda ulus-devletin ortaya çıkmasıyla birlikte, halka dayalı yönetim biçimi olan temsili demokrasi

Detaylı

DEĞĐŞEN GAZETELER VE GAZETECĐLĐK ANLAYIŞI

DEĞĐŞEN GAZETELER VE GAZETECĐLĐK ANLAYIŞI T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ GAZETECĐLĐK ANA BĐLĐM DALI GENEL GAZETECĐLĐK BĐLĐM DALI YENĐ ĐLETĐŞĐM ORTAMLARIYLA DEĞĐŞEN GAZETELER VE GAZETECĐLĐK ANLAYIŞI Yüksek Lisans Tezi ASLI

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

GELENEKSEL GAZETECİLİK KARŞISINDA İNTERNET GAZETECİLİĞİ

GELENEKSEL GAZETECİLİK KARŞISINDA İNTERNET GAZETECİLİĞİ GELENEKSEL GAZETECİLİK KARŞISINDA İNTERNET GAZETECİLİĞİ Doç. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi hcakir@erciyes.edu.tr Özet 20. Yüzyılın sonlarında

Detaylı