GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * Salih SEYHAN ** Hakan TEMİZTÜRK *** ÖZET Gazeteler, siyasetten ekonomiye, spordan magazine kadar çok çeşitli haberlerle okurlarını aydınlatmaya çalışmaktadır. Türk basınının anılan alanlara ilişkin zengin bir içerik sunduğu gözlenmektedir. Gazetelerin kültür, sanat ve edebiyata ilişkin haber, yazı ve yorumlarının yeterli, tatmin edici ve bilgilendirici olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilgili haber, yazı ve yorumlar için ayırdığı alan çok sınırlı ve içerik açısından çok yetersiz kalmaktadır; bu durum ekonomi, siyaset, spor gibi alanlarla karşılaştırınca daha belirgin bir hal almaktadır. Üstelik bazı gazetelerin kültür-sanat sayfalarının bulunmadığı ya da bazı günler diğer alanlarla ilgili haberlerin fazlalığı durumunda bu sayfaların iptal edildiği de bilinmektedir. Bu durum, kültür, sanat ve edebiyat ile ilgisi yüzeysel olan ortalama gazete okuru için ciddi bir sorundur; bu alanlara ilişkin haber, bilgi ve tartışmaları gazeteler aracılığıyla takip edenler bu imkandan da mahrum kalmaktadır. Bu durum özellikle 1950 li yıllardan sonra daha belirgin bir hale gelmiştir. Günümüzde gazeteler, gündemin çok dolu olması halinde ilk önce kültür sanat sayfalarını iptal etmekte, dokunacakları, kırpacakları ilk sayfalar kültür sanat sayfaları olmaktadır. Bu çalışmada Türk basınını temsilen gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilgili sayfaları/haberleri söylem analizi ile tahkik edilmeye ve yukarıda dile getirilen varsayımın doğruluğu sınanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kültür, sanat, edebiyat, haber, gazete * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, El-mek: *** Yrd. Doç. Dr.

2 1278 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK ON PAGES / TEXT OF NEWSPAPERS ABOUT CULTURE, ARTS AND LITERATURE ABSTRACT Newspapers try to illuminate readers with a wide variety of news from politics to economy, from sports to magazine. It is observed that Turkish press offers a rich content of the aforementioned areas. However, to say that the news of culture, art and literature, dams and coverages are sufficient, satisfying and informative, is not possible. The area of newspapers spared to news, dams and coverages about culture, art and literature is so limited and inefficient contextually; this case is clarified by comparison with economy, politics, sports. Morever, newspapers has no culture-art pages or that pages are canceled in excess of the news about other areas are also known. This situation is a serious problem for a average newspaper reader whose relevance is superficial with culture, art and literature; and those who follow the news, information and debate relating to these areas, devoid of this opportunity. This case has become more apparent especially after the year of Newspapers, in case of a full agenda, firstly sacrifice their culture and art pages. Unfortunately, the first pages they shorten will be the culture and art pages. In addition, the journalists who regulate the culture and art pages are not considered as active members of a profession by the newspaper management. In this study, the news/pages about culture, art and literature of newspapers representing the Turkish press, will be analyzed by content analysis and discourse analysis and the accuracy will be checked of abovementioned assumption. Key Words: Culture, art, news, literature, newspaper Giriş Gazeteler yakın ve uzak geçmişin ya da günün haber ve olaylarının verilmesinde, kanaat ve fikirlerin geniş halk kitlelerine ulaştırılmasında, ülkenin ana davaları üzerinde halkın dikkatini toplamada ve okurlarının genel kültürlerini artırmada son derece önemli rol oynamaktadır. Bu siyasî işlev inin yanı sıra gazetelerin çeşitli mal ve hizmetlerin (bu arada kültür-sanat faaliyetlerinin de) tanıtımında ve duyurulmasında kullanıldıkları ve bu amaçla takip edildikleri de bir gerçektir. Lippmann ın gazeteleri demokrasinin İncil i sayması ve herkesin her gün okuduğu tek kitap diye nitelemesi de gazetenin insanoğlunun hayatındaki yerine işaret etmektedir. (Bektaş, 2007: 130) Gazetenin daha çok gelişmiş Batılı toplumlardaki yerine vurgu yapan bu belirlemelerin Türkiye için taşıdığı anlama geçmeden önce kitle iletişim araçlarının ve gazetenin kısa bir tarihine bakmak, kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haberlerin gazetelerde yer alışını/almayışını göstermek bakımından yararlı olacaktır. Kısa Bir Tarih Kitle iletişim araçları insanoğlunun vazgeçilmez haber kaynakları arasında yer almaktadır. Avrupa da 17 inci yüzyılın başlarında ilk gazetelerin yayımlanması (Tokgöz, 2012: 31) ile birlikte

3 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1279 başlayan basın hayatı, ilerleyen yüzyıllarda hem başka toplumlara ve coğrafyalara yayılmış, hem de değişik formattaki gazete ve dergilerin çıkmasıyla çeşitlenmiştir. 20 nci yüzyılın başlarına kadar sadece yazılı basın kanalıyla olan bitenden haberdar olmaya çalışan kitleler, 1906 yılında ilk radyo yayınının (Eryılmaz, 2005: 90), 1920 lerde 1 ise ilk televizyon yayınının başlaması ile birlikte farklı kitle iletişim araçlarından yararlanarak daha fazla habere, daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanını yakalamıştır. Osmanlı toplumu, Avrupa dan 200 yıl sonra gazete ve dergilerle tanışmıştır; sözlü kültürün egemen olduğu bir coğrafyada gazete ve dergilerin okur kitlesi de oldukça sınırlı olmuştur. İlk özel süreli yayınlar, dönemin edebiyatçıları tarafından çıkarılmış ve tefrikalarla, şiirlerle, dil ve edebiyat yazılarıyla haberden daha çok edebiyat ağırlıklı olmuştur. Hem yayın periyotları hem de içerikleri dikkate alındığında bunların gazeteden daha çok bir dergi ya da gazete dergi arası bir süreli yayın hüviyetinde oldukları söylenebilir. Radyo ve televizyon yayınlarının Osmanlı bakiyesi topraklarda başladığı dönemde imparatorluğun yerini yeni Türkiye Cumhuriyeti almıştır. Türkler, gazeteyi Avrupa dan 200 yıl sonra basmalarına rağmen radyo ile icadından yaklaşık 20 yıl sonra 1927 yılında tanışmışlardır Yani Türkiye radyo yayınına, neredeyse Batı da gerçek anlamda radyo yayıncılığının başlamasıyla eşzamanlı olarak başlamıştır. (Radyo yayıncılığı ABD de 1924, İngiltere de 1925, Fransa da 1926 yılında başlamıştır.) Teknoloji geliştikçe kitle iletişim araçlarının yayılması ve kullanıma sokulması da daha kolay ve hızlı bir hal almıştır. Türkiye, muhtemelen yeni kurulan devletini ve onun yeni devrimlerini benimsetmek için radyoyu çok hızlı bir şekilde adapte etmiş ve radyo yayınlarının süratle yaygınlaşması için çaba göstermiştir lu ve 1940 lı yıllarda, yani yayına başladığının ilk yıllarında radyo propaganda amaçlı olarak ve devrimlerin yerleşmesi için kullanılmıştır. Yeni rejim radyoyu kullanırken bazen sınırları zorlamıştır; muasır medeniyet için radyolarda Türk müziği yayının neredeyse yasaklanmış (yüzde 10 la sınırlanmış) ve sürekli Batı müziği çalınmıştır. (Kejanlıoğlu, 2005: ) 1964 te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuş ve radyo yayıncılığı bu kurumun uhdesine geçmiştir. TRT 1968 yılında televizyon yayıncılığına başlamıştır; Avrupa ve Amerika dan yaklaşık 40 yıl sonra yılına kadar TRT tekeli altında sürdürülen radyo ve televizyon yayıncılığı, bu tarihten itibaren özel radyo ve televizyon kanallarının yayına başlamasıyla birlikte yeni bir döneme girmiştir. Günümüzde yüzlerce radyo ve televizyon kanalı Türkiye de kitle iletişiminin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Radyo ve televizyona göre daha köklü bir kitle iletişim aracı olan gazeteler ve dergiler ise Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından yeni bir alfabe ile yoluna devam etmek zorunda kaldıkları için başlangıçta okur bulmakta zorlanmışlar dolayısıyla bir süre hem Arap harfleriyle, hem de Latin alfabesiyle yayımlanmışlardır. Bu durum, cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik zorluklar ve sözlü kültür geleneğinin yaygınlığı ile birleşince yazılı basın gelişememiş, hem nicelik hem nitelik açısından sorunlar yaşamıştır larda çıkan gazete ve dergilerin geniş kitleler için birer haber kaynağı olduğunu kabul etmek zordur lilerden itibaren yayına başlayan Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Akşam, Ulus, Cumhuriyet gibi gazetelerle mizah, edebiyat, kültür-sanat ve siyaset içerikli dergiler, önemli haberleşme ve bilgilenme araçları olarak öne çıkmıştır. 1 Televizyonun icadı için tek bir tarih vermek güç: Bazı kaynaklar, 1923 yılında, John Logie Baird tarafından İngiltere'nin Hastings kasabasında icat edildiğini yazarken bazı kaynaklar Vladimir Zworykin in 1923 te hareketli görüntünün analizi ve yeniden oluşumu için kullanılan ilk tüp olan ikonoskop un icadını televizyon yayınının başlangıcı olarak vermektedir. James Baird in 1925 te Televisor ının gösterimi de ilk televizyon yayını olarak kabul edilmektedir. (Barbier ve Lavenir, 2001: 258). Jeanneney, İngiltere de televizyon yayınlarının başlangıcı olarak BBC nin 2 Kasım 1936 daki yayınını kabul etmektedir. (2006: 261)

4 1280 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Gazete ve dergiler daha sonraki dönemde nicelik ve nitelik açısından ilerleme kaydetmiş olmalarına rağmen çeşitli sebepler (dağıtım, itibarsızlık, okuma alışkanlığının olmaması, fiyatlar vs. yüzünden Türkiye de olmazsa olmaz ihtiyaçlar arasına girememiştir. Günümüz Türkiye sinde kitle haberleşmesinin, bilgilenmenin, eğlenmenin en önemli aracı televizyondur; yazılı kitle iletişim araçları televizyonu çok daha geriden takip etmektedir. Nüfusun yaklaşık yüzde 50 artmış olmasına, okur-yazarlık ve eğitim düzeyindeki artışa, ekonomik refahın/milli gelirin yükselişine, gazetelerin teknik kalite açısından bir hayli gelişmiş olmasına rağmen gazete satışlarının 1980 lerden bu yana aylık 4-4,5 milyon civarında seyrediyor olması, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Gazetelerin İşlevi Günümüz gazeteciliğinde önemli rol oynayan gazete, dergi, radyo ve televizyon, etkin kitle iletişim araçları olarak toplumsal bir uğraş olan iletişimde yer almaktadır. Bugün toplumsal uğraş nitelemesi, kitle iletişimi kavramıyla karşılanmaktadır. Anılan araçlar da kitle iletişim araçları Kitle iletişim araçları insanlara, yakın ve uzak çevrelerinde olup bitenleri haber olarak vermeye, kısacası dünyayı tanımlamaya çalışmaktadır. (Tokgöz, 2012:129) İnsanlar dünyayı tanımlayan kitle iletişim araçlarını takip etmekle, haber almak, bilgilenmek, eğlenmek, dinlenmek, boş zamanı değerlendirmek ve eğitilmek için okumakta, izlemekte ve/veya dinlemektedir. (Girgin, 2005: 265) Ancak, en genel tanımlamayla, gazeteciliğin temel işlevi haber vermektir; (Tokgöz, 2012: 130) gazetecilik çoğunlukla habercilik olarak algılanmaktadır. McQuail da (1983: 79, 80) iletişim araçlarının beş temel görevinin bulunduğunu belirtmekte ve ilk sıraya Enformasyon görevi ni (dünyada ve toplumdaki durumlar ve olaylar hakkında bilgi sağlamak) koymaktadır. (http://www.irfanerdogan.com/uydurular/24rol.htm) 1980 lerden itibaren kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması ile birlikte bu araçların fonksiyonlarında da artma, çeşitlenme ve farklılaşma/uzmanlaşma söz konusu olmuş; böylelikle, gazetecilik kavramının habercilik in yanı sıra diğer işlevlerine de vurgu yapılmaya başlanmıştır. Günümüz toplumlarında toplumsal iletişimin önemli bölümü, yani haberin, bilginin en genel anlamıyla kültürün topluma yayımı, dağıtımı özel olarak bu amaç için geliştirilen araçlar yoluyla gerçekleşmektedir. (Kaya, 1985: 2) Gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişimini sağlayan araçlar herhangi bir bilgiyi kısa zamanda geniş kitlelere en hızlı şekilde ulaştırabilmekte ve bu nedenle günlük yaşamda çok etkili ve önemli bir yer tutmaktadır. (Bektaş, 2007:115) Günümüz toplumu seyirlik olması ve zahmetsizce tüketilebilmesi sebebiyle, hayatında televizyona diğerlerinden daha fazla yer verdiği için her ne kadar bir gösteri toplumu olarak nitelense de özellikle gazetenin modern insanın İncil i (Bektaş, 2007:130) gibi kabul edildiği bir vakıadır. Bu bakımdan izler/okur kitle açısından gazetenin önemi yadsınamaz; insanlar televizyonda izlese, radyoda dinlese bile birtakım olayların haberini gazeteden okumaya ayrıca önem vermektedirler. Gazetelerin içeriği, hangi haberleri verdiği ya da vermediği, hangi haberleri nasıl verdiği de üzerinde durulmayı hak eden bir husustur. Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Türkiye de gazeteler, ilk ortaya çıktıkları dönemde Saray ın faaliyetlerini ve duyurularını haber konusu olarak işlemiştir. Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval gibi ilk gazetelerde, umur-ı dahiliyye, umur-ı hariciyye, (ya da mevadd-ı dahiliyye, mevadd-ı hariciyye), mevadd-ı asar biçiminde bölünen gazete sayfalarında iç haberler, dış haberler, ticaret hayatı gibi

5 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1281 birkaç konuda haberler yayınlanmıştır; savaşlardan haberler verilmiştir. 4, 6 veya 8 sayfadan ibaret olan günlük gazetelerin içerikleri uzun bir süre böylece birkaç başlık altında sınıflandırılmıştır. (Topuz, 2003: 15-21) Cumhuriyetin ilanından sonra gazetelerin boyutları, sayfa sayıları, içerikleri değişmiştir. Teknoloji ilerledikçe gazeteler daha kaliteli, daha zengin içerikli bir hale bürünmüştür lu ve 1940 lı yıllarda gazetelerde köşe yazarı olarak okurlarının karşısına çıkanların önemli bir bölümü aynı zamanda roman, hikâye, deneme türündeki eserleriyle tanınan edebiyatçılardan oluşmuştur. Türkiye de gazetecilik eğitimi 1940 ların sonlarına doğru başladığı için, muhabirlik ve köşe yazarlığı uzun yıllar boyunca meslekî eğitimden geçmemiş kişilerce yürütülmüştür. Bu dönemdeki muhabir ve köşe yazarlarının edebiyatçı kimliklerinin de bulunması sebebiyle gazetelerde kültür, sanat ve edebiyata dair konuların işlendiği haber ve köşe yazılarına rastlanmıştır. (Topuz, 2003: 143 vd.) Gazetecilik eğitiminin yaygınlaşmasıyla mektepli diye nitelenen eğitimli gazeteciler, gazete ve dergi gibi basın organlarında daha etkili, daha görünür olmaya başlamıştır. Milliyet, Hürriyet, Tercüman gibi gazeteler ile farklı içerikteki dergilerin çıkması, gazeteciliğin gelişmesi ve çeşitlenmesi bakımından büyük önem arz etmiştir. Yeni gazete ve dergiler baskı kalitesi, fotoğraf/renk kullanımı, çok sayfalı ve çok bölümlü halleriyle dikkat çekmiştir. Siyasetin ağırlığını koruduğu gazetelere, spor sayfaları eklenmiş, dünya haberlerine özel sayfa açılmış, yurt haberleri daha zengin bir biçimde verilmeye başlanmıştır lı ve 1970 li yıllar siyasî gerilimlerin ve kutuplaşmaların gazete içeriklerini (ve dergiciliği de) belirlediği dönem olmuştur. Siyaset sahnesinin aktörlerine ve faaliyetlerine değinilen haber ve köşe yazılarına ek olarak siyasî içerikli kitap, dergi ve diğer yayınların tanıtımının yapıldığı haberlere ve yorumlara gazetelerde rastlanmıştır. Kültür-sanat haberciliğinin başlangıç tarihi de 1960 lı yıllardır. Kültür-sanat haberlerine ve yazılarına ilk kez, 1930 lu yılların ünlü edebiyatçılarının da aynı zamanda gazeteci ve/veya köşe yazarı olarak çalıştıkları bu dönem gazetelerinde rastlanmıştır li yıllar, Türkiye nin hem siyasî hem ekonomik düzenini yeniden tasarladığı yıllar olmuştur; basın da aynı şekilde yeni bir döneme girmiştir. Basın, o yıllara kadar olduğu gibi amatör ruh la yürütülebilen bir iş/meslek olmaktan uzaklaşmış, daha büyük sermayelere ihtiyaç duyan daha gelişkin ve zengin makine parklarını gerektirmiştir. Büyük sermaye sahiplerinin basın sektörüne girişi, amatör ruh lu ve parasız gazeteci ailelerin birer birer sektörden uzaklaşmaları sonucunu doğurmuştur. Liberal ekonomi ve siyasal liberalleşme nin basına etkisi, sermaye yapısının değişimi ve donanımlı/lüks/modern gazete binalarının tesis edilmesi ile sınırlı kalmamıştır; gazetelerin içeriği de yeni dönemin trend lerinden etkilenmiştir. Askerî yönetimin etkisi sebebiyle uzun bir süre siyasetin yasaklanmış olması, gazetelerde de siyaset in sınırlanmasına yol açmıştır. Siyasî haber ve yorumların boşalttığı gazete sayfalarını ekonomi ve magazin doldurmaya başlamıştır. Liberal ekonomi, toplumu, sermayeyi, sanayii belirlemekle kalmamış, gazetelerden de kendisine çok fazla yer kapmıştır. Ekonomi sayfalarının sayısı artmış, ekonomi haberlerinin ve yorumlarının konuları farklılaşmış ve zenginleşmiş tir. Benzer biçimde, siyasetin yasaklı olduğu bir ortamda, gazeteler siyasete ayırdıkları sayfaların bir kısmını daha basit, daha sıradan, apolitik konulara yani magazine ayırmayı yeğlemiştir ler ve 1990 larda gazetelerde uzmanlaşma ya yöneliş de dikkat çekicidir; gazetelerin siyaset, ekonomi, spor, istihbarat sayfalarının/servislerinin arasına eğitim, sağlık, bölge, magazin, toplum, kültür-sanat gibi bölümler de girmiştir. (Topuz, 2003: ) Magazinleşme eğilimi ve ekonomide ve siyasette liberalleşme, gazeteleri sayfa sayısı, baskı kalitesi, dağıtım gibi açılardan daha iyi yerlere taşımıştır; ancak nicelikteki bu iyileşme nitelikten ödünleri de beraberinde getirmiştir. Kültür-sanat sayfalarının gazetelerin tamamında yer almasına

6 1282 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK karşın içerikleri doyurucu olmaktan uzak kalmıştır li yıllar, aynı zamanda popüler kültür ve sanat ürünlerinin, konularının, faaliyetlerinin haberleştirildiği bir dönem olmuştur. Ünlü yazarların veya sanatçıların eserlerini ya da faaliyetlerini konu edinen haber ve yazılara yer verilen kültür-sanat haberciliği, nitelikli sanat eserlerini, popüler değil estetik, anlık tüketime yönelik değil kalıcı ve klasik olabilecek çalışmaları yeterince değerlendirmemiştir. Kültür-sanat sayfaları, popüler in ve magazinin istilasına direnememiştir. Bazı ünlü yazarların ve kitapların reklam alanı olmaya başlamıştır. Bu durum, 2000 li yıllarda yayın dünyasının endüstrileşmesi ve böylece kitabın bir meta haline gelmesiyle kültür-sanat haberciliğinin sınırlarını da aşmış ve bambaşka bir süreci dayatmıştır. Kitap fuarları, kitap ekleri, televizyon ve internet, kitabın bir meta olarak piyasaya arz edilmesi için kullanılmış, Kitabın reklamı yapılmalı mı? tartışmaları da gereksiz görülür olmuştur. Yayıncılar reklamı keşfetmiştir; yazarlar, büyük boy duvar ilanlarında, reklam panolarında görünmüş, gazete röportajları, televizyon söyleşileri, dergi kapakları hatta magazin programlarında kitaplarının reklamında rol almıştır. Yazarlar hem üne, hem paraya kavuşmuştur; zengin dergisi Forbes en çok kazanan yazarlar listesi yayımlamaya başlamıştır. Bugün de medyada kitap, edebiyat ve daha genel anlamda kültür-sanat, sıklıkla popülerlik üzerinden gündeme gelmekte, haberlere ve yorumlara konu edilmektedir. Reklam ajanslarıyla çalışan, moda deyişle PR ı (Public Relations: Halkla İlişkiler) yapılan yazarlar, günlerce ekranları ve gazete sayfalarını işgal etmektedir. Feyza Hepçilingirler in tespitiyle, bir kitabın çok satılıyor olmasının onun kalitesiyle doğrudan ilişkisi olmadığı sık sık söylenirken bir yandan da çok satan kitaplar listesi yayımlanmaktadır. Bu sayede herkesleşme, sıradanlaşma, hizayı bozmama sağlanmakta, kendini okur diye tanımlayan kitlede Herkes bunları okuyor, sen okumazsan geri kalırsın, ayrı düşersin! duygusu meydana getirilmektedir. Yine, Tokay ın tespitlerine göre, okurun ya da alıcının iştahı yayıncının/yazarın ürününü belirlemektedir; Kayıp Gül ün yazarı Kayıp Gül 2 yi yazmaya koyulmuş, Aşkın Gözyaşları 1 in ardından Aşkın Gözyaşları 2 piyasaya sürülmeye başlanmıştır. (Tokay, 2013: 8-9) Marka yazarlar seri üretimle piyasa nın beklentilerini karşılamaya özel çaba göstermektedir. Popüler, çok satan, reklamı iyi yapılan isimler ve eserler gazetelerde, televizyonlarda, internette, billboardlarda ünlerine ün (bazıları servetlerine servet) katmaktadır. Nicelik, bir kez daha niteliğe üstün gelmektedir böylece Ünlü ve zengin olamayan yazarlar, sanatçılar, kültür adamlarına ise kültür-sanat sayfalarında da, televizyon programlarında da, yeni medya da da yer yoktur. Ünlü ler için hazırlanan sayfalar, programlar, afişler kültür-sanat aleminin isimsiz kahramanlarını ağırlamamaktadır. İçerikteki sığlaşma zamanla kültür-sanat sayfalarının bütünüyle gözden çıkarılması sonucunu da doğurmuştur. Ekonomi ve ilan-reklam sayfalarının yetersiz geldiği günlerde gazetelerin kültür-sanat sayfalarının bazen yarısı, bazen dörtte üçü, bazen de tamamı reklamlara ayrılmıştır. Gazeteler kültür-sanat haberlerinin içeriğini popüler olanlardan oluşturmakla kalmamış; yer sorunu yaşandığında bu sayfaları feda etmekten çekinmemiştir. Yaptığımız gözlemlere göre, bugün bazı gazetelerin günlerce kültür-sanat sayfası yapmadığı, bazılarının haftada bir günü yeterli saydığı, bazılarının reklam durumuna göre sayfa yaptığı bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda Basında Kültür ve Sanat a gerek var mı? sorusu sorulmaya başlanmıştır. Subaşı, bu soruya cevap aradığı yazısında, magazin basını nın ve sadece haberle ilgilenen okur için ve öyle okuyucuya hitap eden gazete için kültür-sanat sayfalarına ihtiyaç duyulmadığını yazmıştır.

7 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1283 Ülkelerin zenginliği sadece parasıyla ya da ekonomik gücüyle ölçülmez. Fert başına gelirinizi 2 bin dolardan 10 bin dolara çıkarmışsınız, ama insanınız gönül ve kafa zenginliğini bu seviyede arttıramamışsınız! Bu gelişme sayılır mı? diye soran Subaşı, kültür-sanat sayfalarını yönetenlerin sıkça tekrar edilen konuların ve belli birkaç ismin etrafında, o isimleri ön plana çıkaracak şekilde yayın yapmayıp, ülkenin geneline hizmet götürecek tarzda çalışma yaparlarsa, bu sayfaların niteliğinin artacağını ve hizmet kalitesinin yükseleceğini belirtmektedir. Bir ya da birkaç ismin sürekli olarak bu tür sayfalarda gündemde tutulmak istenmesi Subaşı nın da rahatsız olduğu bir husustur: Bu ülkenin kültür hamurunu sadece bunlar mı yoğuruyor? Ona göre, bu tür sayfalarda, haber nitelikli, kitap kapağı koyarak kapaktaki tanıtım yazılarıyla, ya da yayınevinin gönderdiği reklama dayalı metinlerle yapmamalıdır. Bir kitap herhangi bir editör tarafından gündeme alınacaksa, o işin uzmanı birkaç kişinin bu kitap hakkında görüşü alınmalıdır. Ayrıca mutlaka bir eleştiri yazısı ve gerektiğinde kitabın yazarıyla bu eleştiri ve yorumlardan yola çıkarak hazırlanmış soruların sorulduğu bir söyleşiye yer verilmelidir. Bu işin kitap tarafı, öbür yandan, bu ülkenin kültürü yalnızca kitaptan ibaret değildir. Tiyatrosu, sineması, mimarisi, müziği de bu tür sayfalarda değerlendirilmelidir. Sayfanın aktivitesi, sayfayı yapanın geniş açıdan bakışına bağlıdır. (Subaşı, 2013) Kültür-sanat sayfalarına olan ihtiyaç çok büyüktür; yine Subaşı nın işaret ettiği gibi, zengin bir kültür tarihimiz, nitelikli kültürel çalışmalar, değerli kültür-sanat-edebiyat isimleri ve eserleri, tanıtılmayı, duyurulmayı beklemektedir. Dört Gazetede (Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah) Kültür, Sanat ve Edebiyat Gazeteler Toplam sayfa sayısı 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 666 Gazeteler Kültür-sanat sayfası 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 13 Gazeteler Kültür-sanat haber sayısı 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 51

8 1284 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Açıklama: Tabloda yer alan rakamlar, adı geçen gazetelerin 4, 5, 6, 7, 8 Mart 2013 tarihli nüshalarına ait bilgileri göstermektedir. Bu çalışmada, Türk basınının 2013 yılı Mart ayındaki verilere göre en yüksek tirajlı 2 ilk dört gazetesinin (Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah) beş günlük (4, 5, 6, 7, 8 Mart 2013) nüshaları incelenmiştir. İnceleme sonucunda yukarıdaki tablo oluşturulmuştur. Gazetelerin hafta sonu ekleri özellikle sanat dünyasından haber ve tam sayfa röportajlar bakımından oldukça zengin bir görüntü vermektedir. Gazetelerin ana gövdesine nazaran özellikle hafta sonu eklerinde ve kitap eklerinde edebiyatla, kitaplarla, yazarlarla ilgili tanıtıcı haberler, röportajlar ve kitap reklamları yani konusu edebiyat olan metinler kendilerine daha fazla yer bulmaktadır. Bu tür haber, yazı, röportaj ve reklamların çoğunluğunun ünlü yazarların çok satan eserleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir. Ancak bu durum süreklilik arz etmemekte ve gazeteden gazeteye, haftadan haftaya oldukça istikrarsız bir tablo ortaya koymaktadır. Örneğin, Zaman Gazetesinin 1 Şubat 2014 Cumartesi tarihli hafta sonu ekinde çoğunluğu röportajlardan oluşan kitap, müzik ve benzeri kültür sanat haberleri yedi sayfalık (Söz konusu gazetenin hafta sonu ekinin toplam sayfa sayısı 16 dır) bir hacme ulaşmıştır (Zaman, ). Hürriyet Gazetesinin 2 Şubat 2014 Pazar tarihli hafta sonu ekinde de benzer haberlere ayrılan sayfa sayısı 8, Sabah Gazetesi ve Posta Gazetesinin 2 Şubat 2014 Pazar tarihli hafta sonu eklerinde ise hiç bulunmamaktadır. Dolayısıyla hafta sonu eklerinden hareketle gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilişkisi için bir yargıya varmak çok sağlıklı olmayacaktır. Zaman Tablodaki verilere göre, Zaman gazetesi beş gün boyunca sırasıyla 36, 34, 32, 28, 28 sayfa olarak çıkmıştır. Zaman da her gün bir tam sayfa kültür-sanat a ayrılmıştır. 4 Mart 2013 tarihli Zaman ın kültür-sanat sayfasında 3 tane haber yayımlanmıştır. Bir fikir vermesi için haber başlıklarını yorumsuz olarak aşağıya alıyoruz: Biz geleneği uzun süre algılayamadık III. Ahmed in tuğra albümü Bir sergi fikri olarak İnanç 5 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 28 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 4 tane haber bunulmaktadır: Festivalde ustalar geçidi Cem Yılmaz dan Seyfi Teoman ödülü Günümüz Türk öyküsünde kadının sesi Los Angeles ın Türk kısaları 6 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 32 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 2 tane haber bunulmaktadır: Hollywood un perde arkasındaki Türkler 6. Kristal Klaket finalistleri belli oldu 7 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 34 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 4 tane haber bunulmaktadır: 2 Tiraj raporu Zaman Gazetesinin tarihli nüshasından alınmıştır.

9 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1285 Günümüz Türkçesiyle Sözler Kervansaray müzikleri ilk kez İstanbul da Eskişehir e Kültür Mirası Enstitüsü Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması sonuçlandı 8 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 36 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 6 tane haber bunulmaktadır: Yanmayan bilmez ateş-i aşkı Haftanın Filmleri Bahara hasret hayatlar Hayatta kalmak için Üç boyutlu peri masalı Gişe raporu İstanbulensis Şiir Festivali nde Kadınlar Günü Zaman da, incelenen dönemde, her gün bir sayfanın kültür-sanat a ayrıldığı gözlenmiştir. Posta İncelenen dönem içerisinde Posta gazetesinde kültür-sanat sayfasına rastlanmamıştır. Hürriyet Hürriyet gazetesi 34 sayfa olarak basılan 4 Mart 2013 tarihli Sanat sayfasında 4 tane haber yayımlanmıştır. Sayfanın yaklaşık dörtte üçünün reklamlarla kaplı olduğu gözlenmiştir. Dörtte birlik kısmında yayımlanan haberlerin başlıkları şöyledir: Ayasofya efsanelerinin gizemi çözüldü Ritmin yolculuğuna tanıklık edin Afrika da ödülleri Bugün topladı Sarnıç yine öyküye odaklı Hürriyet gazetesi 32 sayfa olarak basılan 5 Mart 2013 tarihli Sanat sayfasında 3 tane haber yayımlanmıştır. Sayfanın yaklaşık beşte birini kaplayan haberlerin başlıkları şöyledir: 2 haftada 200 film Dada Sinema dan örnekler Travma yaşadım Hürriyet gazetesinin 40 sayfa olarak basılan 8 Mart 2013 tarihli nüshalarında Sanat sayfasında 7 tane haber yayımlanmıştır: Bolşoy da Siyah Kuğu komplosu Tiyatroyu James Bond a tercih etti İzmir de kukla şenliği başladı Gülen den Barışın Renkleri albümü

10 1286 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Yarım asırlık tiyatro emektarı anılacak Genç cazcılar ödüllerini aldı Sabancı Müzesi bugün ücretsiz Sabah Sabah gazetesinin kültür, sanat ve edebiyat haberleri Kültür Sanat Magazin sayfasında yayımlanmaktadır. İncelenen dönemde Sabah gazetesinin her gün Kültür Sanat Magazin sayfası hazırladığı tespit edilmiştir. Ancak bu sayfanın önemli bir bölümü reklamlara ayrılmıştır. 4 Mart 2013 tarihli 38 sayfalık Sabah gazetesinin Kültür Sanat Magazin sayfasında iki haber çıkmıştır: Türk romancı Nobelli yazarı Almanya da geçti Türklerin Oscar alması sürpriz olmaz 5 Mart 2013 tarihli Sabah gazetesi 30 sayfadır. Gazetenin Kültür Sanat Magazin sayfasında 5 tane haber yayımlanmıştır: Kardeşlik 20. Yılını kutluyor Uçuş tulumu ile yine yollarda Stadyum konseri açık artırmada Lincoln dan sonra sıra Napolyon da Bieber sevdası başına bela açtı 6 Mart 2013 tarihli Sabah 38 sayfa olup Kültür Sanat Magazin sayfasında Karslı çobanın büyük başarısı ve Hayranları Gürses in mezarına akın etti başlıklı iki haber çıkmıştır. 7 Mart 2013 tarihli Sabah 40 sayfadır. Kültür Sanat Magazin sayfasında 4 tane haber çıkmıştır: Kanatlı Denizatı broşu 8 yıl sonra Anadolu da Azınlık tiyatrosuna maddi destek müjdesi Ara Güler e fahri doktora Bolşoy da asitli kavgada fail, erkek dansçı çıktı 8 Mart 2013 tarihli Sabah 38 sayfa olup Kültür Sanat Magazin sayfasında 5 tane haber çıkmıştır: Kervanın izinde açılımın müziği Şov zamanı! Minik PSY ın şarkısı geliyor Annesinin tarz kızı Sinemamızın büyüsü, dünya festivallerinde Star Wars bağımsızları 2 yıl sonra Sonuç Gazetelerde kültür-sanat haberleri, 1970 ve 1980 li yıllardan itibaren ayrı bir sayfada yayımlanmaya başlamış, 1990 lardan sonra magazinleşme, popüler kültür, ekonomi ve siyasetteki

11 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1287 liberalleşme eğiliminin etkisiyle bu sayfaların içeriği sığlaşmıştır. Gazetelerdeki kültür, sanat ve edebiyat ile ilgili haberler ünlü ve popüler isim ve eserler ile magazinel yönü ağır basan kişi ve olayları konu edinmiştir; nicelik, niteliğin önüne geçmiştir. Kültür, sanat ve edebiyattan esirgenen sayfalar ilan ve reklamlara ya da başta ekonomi olmak üzere farklı içeriklere ayrılmıştır lerden sonra toplumun parayla, ticaretle, ekonomiyle, lüks yaşamla daha fazla içli dışlı olması, basına da yansımıştır. (Bunun tersini savunmak da mümkündür: 1980 dönüşümünü haber, fotoğraf ve yorumlarıyla destekleyen ve topluma yansıtan basın-yayın organları, kısa yoldan köşe dönmenin, zenginliğin, lüksün, şatafatın aracısı durumuna gelmiştir.) Bu dönemin okur unu, daha çok tüketici olarak nitelemek gerekmiştir; araştırmaları, dosyaları, uzun uzun makaleleri okuyan değil, yazının azaldığı, görsellerin daha fazla kullanıldığı gazeteleri hızlıca gözden geçiren, adeta tüketen yeni bir kitle oluşmuştur. Gazetelerde larda başlayan özel yayıncılığın da zorlamasıyla- farklı ve yeni sayfaların yanı sıra bu yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde ekonomi ve magazin sayfalarının miktarındaki artış dikkat çekicidir. Magazin 2000 li yıllarda gazete içerisine sığıştırılamaz olmuş, okur a, magazin ekleri ile daha çok magazin sunulmuştur. Ekonomi sayfalarının sayısı 6 ya, 8 e, yer yer 10 a kadar çıkmıştır; ilan ve reklamların, reklam içerikli diğer yayınların (advertorial, reklam kokan röportajlar vs.) ekonomi sayfalarını aşıp diğer bölümlere de yayılmış olması, gazetelerin yeni içeriklerinin göstergesi olmuştur. İncelenen dönem içerisinde kültür-sanat a ayrılan çeyrek sayfalara karşılık 7-8 sayfalık ekonomi bölümlerine rastlanmıştır. Örn. 5 Mart 2013 tarihli Hürriyet te 1/6 sayfalık sanat sayfasına karşılık 7 ekonomi sayfası bulunmakta, 8 Mart 2013 tarihli Hürriyet te ise ekonomi sayfalarının sayısı 8 e yükselmektedir. Kültür-sanat a her gün bir sayfa ayıran Zaman gazetesinde de ekonomi önemli bir yer tutmaktadır; 8 Mart 2013 tarihli gazetede 6 ekonomi sayfasının bulunması bunun göstergesidir. Ekonomi - kültür-sanat kıyaslaması, basının özellikle 1980 dönüşümünden sonra aldığı şekli göstermek açısından önemlidir. Ancak bu kıyaslama yapılmadan da gazetelerdeki kültür, sanat ve edebiyat haberlerinin eksikliği çok rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Dört gazetenin beş günlük periyodu üzerinden yapılan inceleme bunu açıkça ortaya koymaktadır: Toplam 20 nüshada 13 sayfanın kültür ve sanat içerikli haberlere ayrıldığı, Zaman daki tam sayfa uygulamasının dışında Sabah ve Hürriyet de ilgili sayfaların yarıdan fazlasının ilan ve reklamlarla doldurulduğu gözlenmiştir. Posta gazetesinin hafta sonu eklerinin içeriği ise daha çok magazinel nitelik taşımakta ve kültür-sanat haberlerine yer verilmemektedir. Haber sayısı açısından yaklaşıldığında ise incelenen gazetelerde kültür-sanat a ayrılan sayfalarda toplam 51 haberin yayımlandığı görülecektir. Bu rakam 20 nüshaya bölündüğünde günde ortalama 2,5 kültür-sanat haberinin gazetelerde kendisine yer bulduğu anlamına gelmektedir. Günlük toplam olarak Sabah ın 120, Hürriyet in 80, Zaman ın 75 habere yer verdiği göz önünde bulundurulursa, kültür-sanat haberciliğinin yetersiz olduğu ortaya çıkacaktır. Kültür-sanat a ayrılan sayfalarda yer alan 51 haberin konulara göre dağılımı yapıldığında konusu edebiyat olan haberlerin ne kadar az olduğu daha da belirginleşecektir: Toplam 6 edebiyat haberi! (4 ü Zaman da, 2 si Sabah ta) Bu inceleme gazetelerin eklerini kapsamamıştır; dolayısıyla eklerdeki haberler, yorumlar, röportajlar değerlendirme dışı tutulmuştur. Gazetelerin ana gövdesine nazaran özellikle hafta sonu eklerinde ve kitap eklerinde edebiyatla, kitaplarla, yazarlarla ilgili tanıtıcı haberler, röportajlar ve kitap reklamları, kendilerine daha fazla yer bulmaktadır. Bu tür haber, yazı, röportaj ve reklamların çoğunluğunun ünlü yazarların çok satan eserleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir.

12 1288 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Gerek inceleme yapılan dönemin ortaya koyduğu veriler, gerekse genel gözlem ve değerlendirmeler gazetelerin kültür-sanat ve edebiyat haberciliğinin yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kültür, sanat ve edebiyat dergilerinin tirajları sınırlıdır ve ulusal bir gazete tirajına ulaşmaları (istisnaları hariç) mümkün değildir. Bir milletin entelektüel seviyesinin yüksek olmasında kültür, sanat ve edebiyatın rolü yadsınamaz. Hal böyleyken gündemin içinde boğulup, normalde kültür, sanat ve edebiyat dergisi takip etmeyen okuyucuların, bu alana ilgiyi unutmuş insanlarımızın, bu dünyadan içeri girmelerine sebep olacak, kültür, sanat ve edebiyat sayfaları ile çok küçük de olsa kapılar açmak, gazetelerin görevleri arasında olmalıdır. Bu küçücük kapılardan girmeleri sağlanan okuyucular, dergilerin engin ve doyurucu sayfalarına ulaşabilirler. KAYNAKÇA ALEMDAR, K. ve ERDOĞAN, İ. (2005). Öteki Kuram. Ankara: Erk. BEKTAŞ, A. (2007). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam. Ceride-i Havadis. Erişim Tarihi: ERYILMAZ, T. (2005). Radyo ve Radyoculuk ss Der. Sevda Alankuş. Radyo ve Radyoculuk. İstanbul: IPS İletişim. GİRGİN, A. (2005). Haber Yazmak. İstanbul: Der. Hürriyet. 4, 5, 6, 7, 8 Mart KAYA, R. (1985). Kitle İletişim Sistemleri. Ankara: Teori. KEJANLIOĞLU, B. (2005). Türkiye de Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Siyasası ss Der. Sevda Alankuş. Radyo ve Radyoculuk. İstanbul: IPS İletişim. Mc QUAİL, D. (1983). Mass Communication Theory. Ca: Sage. Posta. 4, 5, 6, 7, 8 Mart Sabah. 4, 5, 6, 7, 8 Mart SUBAŞI, M.İ. (2013). Basında Kültür ve Sanat a Gerek Var Mı?. Takvim-i Vekayi. Erişim Tarihi: TOKAY, M. (2013). Pop Yazarlığın Yükselişi. Kitap Zamanı. TOKGÖZ, O. (2012). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge. TOPUZ, H. (2003). II. Mahmut tan Holdinglere Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi Zaman. 4, 5, 6, 7, 8 Mart Jeanneney J. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. (Çev. Esra Atuk). İstanbul: YKY.

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli Abonelik: Yıllık 60 TL Posta Çeki: 666874 Banka: Denizbank IBAN TR550013400000191012400002 İş Bankası IBAN TR070006400000110950784959 Dekont karabatakdergisi@gmail.com

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 1.8 MİLYON KİŞİ her gün Hürriyet okur... AB sosyo-ekonomik statü grubunda 650 bin kişi ile en yüksek erişim (SES 2012) Yüksek eğitimli okurlarda en

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci Yazı Teslim Kuralları/Kaynak Gösterme Formatı > 161 Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci 1 Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle Editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr İdealonline Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında Türkçe dergilerden ve kitaplardan oluşan elektronik veritabanı platformu İdealonline

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 7. ÜNİTE GAZETE VE DERGİ DERS NOTU

MEDYA OKURYAZARLIĞI 7. ÜNİTE GAZETE VE DERGİ DERS NOTU MEDYA OKURYAZARLIĞI 7. ÜNİTE GAZETE VE DERGİ DERS NOTU Gazete İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek ve öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç

Detaylı

2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Sheet1 CMN 111 KÜLTÜR TARİHİ Atila Türk PERŞEMBE 9.30-12.20 AMFİ KHM 102 HUKUKA GİRİŞ Prof. Dr. Levent Köker PAZARTESİ (*) 9.30-13.20 AMFİ ECON 111

Detaylı

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ Ramazan ayı, medyanın İslam a olan ilgisinin arttığı dönemlerin başında gelmektedir. Öteden beri televizyon ve radyolarda Ramazan programlarının, gazete ve internet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli MEDYA VERİLERİ 2015 İÇİNDEKİLER 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli 5... Hedef kitle : Türk okuyucu 6... Almanya da yaşayan Türk nüfusu 7... Sayıca

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak.

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak. İÇİNDEKİLER Festival Hakkında... 3 Festival Programı... 4 Line Up (1.Gün)... 5 Line Up (2. Gün)... 6 Festival'in Tanıtımı... 7 Rakamlarla MagicalFest... 8 Festival Alanı... 9 Festivalin Mobil Uygulaması...

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış Tolga Ekinci Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1980 Öğrenim Durumu: Doktora (25.12.2014) Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor (15.04.2015) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Aytaç MESTÇİ Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü aytacmestci@beykent.edu.tr aytac@internetpazarlama.net Giriş Haber; her

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA DERS PROGRAMI:

MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA DERS PROGRAMI: MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA 1. hafta - 9 Kasım 2013 DERS PROGRAMI: 10.00-10.30 Açılış Konuşması: Habercilikte yeni vizyon Değişen medya ortamı, haberciliğin temelleri, haberde

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

Temel Gazetecilik. Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK

Temel Gazetecilik. Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK 1 İçindekiler 1.1. Dersin Amacı... 3 1.2. Öğrenme Çıktıları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3 1.4. Dersin İçeriği... 3 1.5. Haftalık ders içerikleri...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Yeni Eğitim Konsepti ve Yapılan Faaliyetler Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

Dünü Unutma Günü Yaşa

Dünü Unutma Günü Yaşa YAYIN BİLGİLERİ Dünyanın Bir Numaralı Moda Dergisi Aylık Okur Sayısı: 14.767 93.000 Reklamın Görülme Sayısı: 239.000 Kapak Fiyatı: EKİM 2013 NO: 57 (1156) Tirajı: 03 Yayın periyodu: 1987 9 771300 588000

Detaylı

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ 2014 1 S1.Fuarı ziyaret amacınızını öğrenebilir miyim? (Çok cevap olabilir) 74,11% 35,65% 14,69% 14,20% 5,60% 4,64% 3,29% 7,53% Kitap satın almak Yeni kitapları tanımak

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ PROF.DR.MÜJDE KER DİNÇER. GAZ- ZORUNLU (Ders 2 saattir.) A3 NOLU DERSLİK BASIN HABERCİLİĞİ I YRD.DOÇ.DR.

İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ PROF.DR.MÜJDE KER DİNÇER. GAZ- ZORUNLU (Ders 2 saattir.) A3 NOLU DERSLİK BASIN HABERCİLİĞİ I YRD.DOÇ.DR. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ (İ.Ö) 2015-2016 DERS PROGRAMI GÜZ-PAZARTESİ 17.00-17.45 17.45-18.05* 18.05-18.50 18.55-19.40 19.45-20.30 20.35-220 225-210 215-200 TÜRK DİLİ I GAZ - RTS - HİT A3 NOLU

Detaylı

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Kaliteli ve örnek belediyecilik anlayışıyla tarihi ve modern kentimiz Talas a hizmet veren belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmaları kitle iletişim araçları

Detaylı

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10.. içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi Medya Kit / 27 İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HRdergi Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi olarak amacımız, kurulduğumuz günden bu yana değişmedi: Türkiye'de

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11 EYLÜL 2011 10 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL Medya Kit 11 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI 16 KASIM 2015 PAZARTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI 16 KASIM 2015 PAZARTESİ 16 KASIM 2015 PAZARTESİ 09.00 2 HİT-Zorun. Topluma Hizmet Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Ebru GÜZELOĞLU AMFİ/3 09.00 3 GAZ.- REK./Seçm. Mesleki İngilizce - I Yrd.Doç.Dr.Funda CİVELEKOĞLU B7 09.00 2 REK-Seçm.

Detaylı

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri Reklam Yazarlığı Atölyesi Eğitimin İçeriği: Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam yazarlığı mesleğini seçmek

Detaylı

2. Kat 16 nolu derslik 13.00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEKİÇ Kültür Merkezi

2. Kat 16 nolu derslik 13.00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEKİÇ Kültür Merkezi Tarih Saat Dersin Adı Dersin Öğretim Elemanı Bölüm/Sınıf Salon 09.30 Animasyon Teknikleri Uzman Ertürk BULUÇ GİT 3 LAB 2 09.30 Görüntü İşleme Öğr. Gör. Övünç MERİÇ HİT 1 LAB 3 09:30 BİTİRME PROJESİ Doç.Dr.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 16

ÖĞRENME FAALİYETİ 16 ÖĞRENME FAALİYETİ 16 AMAÇ FOTOĞRAFÇILIK ALANI Bu faaliyet sonucunda fotoğrafçılık alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Reklâm ve tanıtım sektörü ile bilgisayar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Içindekiler 1. Ne Eliberato olduğunu 2. Will Eliberato benim kitap yayınlayabilir miyim? 3. Ne malzeme

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

OSMAN KARAKAŞ Uluslararası Deneyimli ve Ödüllü Gazeteci Tel: +90(533) 638 31 89 e-posta: okarakas@hotmail.com, web: http://osmankarakas.

OSMAN KARAKAŞ Uluslararası Deneyimli ve Ödüllü Gazeteci Tel: +90(533) 638 31 89 e-posta: okarakas@hotmail.com, web: http://osmankarakas. OSMAN KARAKAŞ Uluslararası Deneyimli ve Ödüllü Gazeteci Tel: +90(533) 638 31 89 e-posta: okarakas@hotmail.com, web: http://osmankarakas.com ÖZET BİLGİ Yerel gazete muhabirliği ile başlayan gazetecilik

Detaylı

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI Portal Adres LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI : www.sabah.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 08.06.2015 : http://www.sabah.com.tr/guney/2015/06/08/lojistik-sektorunun-puf-noktalari-anlatildi 1/3

Detaylı

GAZETE MUHABİRİ TANIM

GAZETE MUHABİRİ TANIM TANIM Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek gazete ve/veya dergilerde

Detaylı

Farklılığı İK ve İş olan dergi

Farklılığı İK ve İş olan dergi Farklılığı İK ve İş olan dergi Yayın hayatına 1996 yılında start veren HRdergi, İnsan Kaynakları ve yönetim ile ilgili tüm gelişme ve yenilikleri okurlara duyurmak adına her geçen gün kendini yeniliyor.

Detaylı

#1 Leading Turkish-American web portal www.turkishny.com

#1 Leading Turkish-American web portal www.turkishny.com TRUSA NY CORP. 1711 Kings Highway, 2 nd Fl, Brooklyn, NY 11229 TEL 1-718-375 7904 FAX 1-718-375 7906 Amerika dan yaptığı yayınlar ile başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya ulaşan Turkishny.com, Türk- Amerikan

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

İçinde Olmaktan Keyif Alacaksınız

İçinde Olmaktan Keyif Alacaksınız YAYIN BİLGİLERİ Yayın yılı: Yayın periyodu: Tirajı: 2004 Okur Sayısı: + BABIES&KIDS Haftalık 13.000 2013 / 40 l NO 486 l 2-8 EKİM 2013 l MİNİKLERE ÖZEL SEZON TRENDLERİ VE STİL ÖNERİLERİ 6.00 TL 30.000

Detaylı

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası Nedir? Reklam kampanyası, markanızın iletişiminde kullanacağınız enstrümanların

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla halkımıza duyurulması, tanıtılması, belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve toplumsal

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI TARİH: 24.06.2014 Toplantı No: 24 Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof.Dr.Nilüfer Sezer Başkanlığında üyeler; Prof.Dr.Murat

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. www.bahamuzik.com

SPONSORLUK DOSYASI. www.bahamuzik.com SPONSORLUK DOSYASI Misafir Şarkılar İkimiz İçin albümünden sonra 2014 yaz aylarına sımsıcak bir başlangıçla adım atan Pınar Ayhan, Baha Müzik'in sosyal medya projesi olan Misafir Şarkılar'ın ilk konserini

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri Reklam Yazarlığı Atölyesi Eğitimin İçeriği: Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam yazarlığı mesleğini seçmek

Detaylı

İKONCAN TV PROGRAMI İKONCAN PROGRAMI. Potansiyel Hedef Kitle. 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi

İKONCAN TV PROGRAMI İKONCAN PROGRAMI. Potansiyel Hedef Kitle. 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi İKONCAN TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın genel TV. izleyicisi

Detaylı

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE?

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-SENATURK MAKALE HAZIRLAMA VE SUNUM KURSU 11 Ocak 2013 HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? Bahadır M. GÜLLÜOĞLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ÇALIŞMA İÇİN DOĞRU

Detaylı

www.plantodulleri.com 4

www.plantodulleri.com 4 SPONSORLUK 4 PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Şubat 2010 tarihinde yayına başlayan dergimiz, 11 inci sayı itibariyle üç aylık periyoda dönüş yapmış, şu an için 13. sayısını sektörel dolaşıma sunmaya

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

Soner Sevgili Eğitim 1983-1994 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo- Tv ve Sinema Bölümü. Deneyim

Soner Sevgili Eğitim 1983-1994 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo- Tv ve Sinema Bölümü. Deneyim Soner Sevgili Eğitim 1983-1994 Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo- Tv ve Sinema Bölümü Deneyim 2012 İstanbul - Bir tür görüntülü İstanbul ansiklopedisi olan Zümrüd- ü Anka belgesel dizisinin yönetmeni

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY İletişim Fakültesi 2015-2016 İkinci Dönem İletişim 1. Sınıf

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY İletişim Fakültesi 2015-2016 İkinci Dönem İletişim 1. Sınıf GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY İletişim 1. Sınıf SAAT/HEUR E 09:00 09:50 COM 110 10:00 10:50 COM 132 11:00 11:50 COM 108 Yöntem Konferansı 12:00 12:50 COM 108 Yöntem Konferansı COM 132

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar Arts

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zeynep Özen Barkot Unvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim 1996- Fakültesi 2000 Y. Lisans Sinema-TV D.E.Ü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE GENEL İÇERİK Dünyadan ve ülkemizden eğlence, park, aktivite endüstrisine yönelik sektör haberleri, pazarı etkileyen gündem başlıkları, etkinlikler, yenilikler,

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86 Buruşuk Ömer Destanı 1900 yılları Türkiye sinden günümüze 100 yıllık süreci konu almaktadır. İstanbul da konakta yaşayan aile ilişkileri örgüsü; arka planında Türkiye de ve dünyada yaşanan toplumsal değişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

12.00 TÜRK DİLİ Okutman Cem Yılmaz Tüm Bölümler B 407 408 409-410 Yrd. Doç. Orhan Çekiç Tüm Bölümler B 407 408 409 410

12.00 TÜRK DİLİ Okutman Cem Yılmaz Tüm Bölümler B 407 408 409-410 Yrd. Doç. Orhan Çekiç Tüm Bölümler B 407 408 409 410 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ Saat Dersin Adı Dersin Öğretim Elemanı Bölüm/Sınıf Salon Gözetmen 12 OCAK 2015 PAZARTESİ 09.00 3 D Modelleme Uzman

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim

Detaylı

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN 2008 TRANSPORT [ Dergiler ] UPS "MEVLANA: AŞKIN DANSI"M TAŞIYACAK Yayın Sayfa No 64 Tarih 01.01.2008 Tiraj 1000 27 Yayın Sayfa No 7 BİZİM ANADOLU [ Yerel Yayınlar

Detaylı