GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY GAZETELERDE KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT SAYFALARI/YAZILARI ÜZERİNE * Salih SEYHAN ** Hakan TEMİZTÜRK *** ÖZET Gazeteler, siyasetten ekonomiye, spordan magazine kadar çok çeşitli haberlerle okurlarını aydınlatmaya çalışmaktadır. Türk basınının anılan alanlara ilişkin zengin bir içerik sunduğu gözlenmektedir. Gazetelerin kültür, sanat ve edebiyata ilişkin haber, yazı ve yorumlarının yeterli, tatmin edici ve bilgilendirici olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilgili haber, yazı ve yorumlar için ayırdığı alan çok sınırlı ve içerik açısından çok yetersiz kalmaktadır; bu durum ekonomi, siyaset, spor gibi alanlarla karşılaştırınca daha belirgin bir hal almaktadır. Üstelik bazı gazetelerin kültür-sanat sayfalarının bulunmadığı ya da bazı günler diğer alanlarla ilgili haberlerin fazlalığı durumunda bu sayfaların iptal edildiği de bilinmektedir. Bu durum, kültür, sanat ve edebiyat ile ilgisi yüzeysel olan ortalama gazete okuru için ciddi bir sorundur; bu alanlara ilişkin haber, bilgi ve tartışmaları gazeteler aracılığıyla takip edenler bu imkandan da mahrum kalmaktadır. Bu durum özellikle 1950 li yıllardan sonra daha belirgin bir hale gelmiştir. Günümüzde gazeteler, gündemin çok dolu olması halinde ilk önce kültür sanat sayfalarını iptal etmekte, dokunacakları, kırpacakları ilk sayfalar kültür sanat sayfaları olmaktadır. Bu çalışmada Türk basınını temsilen gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilgili sayfaları/haberleri söylem analizi ile tahkik edilmeye ve yukarıda dile getirilen varsayımın doğruluğu sınanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kültür, sanat, edebiyat, haber, gazete * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, El-mek: *** Yrd. Doç. Dr.

2 1278 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK ON PAGES / TEXT OF NEWSPAPERS ABOUT CULTURE, ARTS AND LITERATURE ABSTRACT Newspapers try to illuminate readers with a wide variety of news from politics to economy, from sports to magazine. It is observed that Turkish press offers a rich content of the aforementioned areas. However, to say that the news of culture, art and literature, dams and coverages are sufficient, satisfying and informative, is not possible. The area of newspapers spared to news, dams and coverages about culture, art and literature is so limited and inefficient contextually; this case is clarified by comparison with economy, politics, sports. Morever, newspapers has no culture-art pages or that pages are canceled in excess of the news about other areas are also known. This situation is a serious problem for a average newspaper reader whose relevance is superficial with culture, art and literature; and those who follow the news, information and debate relating to these areas, devoid of this opportunity. This case has become more apparent especially after the year of Newspapers, in case of a full agenda, firstly sacrifice their culture and art pages. Unfortunately, the first pages they shorten will be the culture and art pages. In addition, the journalists who regulate the culture and art pages are not considered as active members of a profession by the newspaper management. In this study, the news/pages about culture, art and literature of newspapers representing the Turkish press, will be analyzed by content analysis and discourse analysis and the accuracy will be checked of abovementioned assumption. Key Words: Culture, art, news, literature, newspaper Giriş Gazeteler yakın ve uzak geçmişin ya da günün haber ve olaylarının verilmesinde, kanaat ve fikirlerin geniş halk kitlelerine ulaştırılmasında, ülkenin ana davaları üzerinde halkın dikkatini toplamada ve okurlarının genel kültürlerini artırmada son derece önemli rol oynamaktadır. Bu siyasî işlev inin yanı sıra gazetelerin çeşitli mal ve hizmetlerin (bu arada kültür-sanat faaliyetlerinin de) tanıtımında ve duyurulmasında kullanıldıkları ve bu amaçla takip edildikleri de bir gerçektir. Lippmann ın gazeteleri demokrasinin İncil i sayması ve herkesin her gün okuduğu tek kitap diye nitelemesi de gazetenin insanoğlunun hayatındaki yerine işaret etmektedir. (Bektaş, 2007: 130) Gazetenin daha çok gelişmiş Batılı toplumlardaki yerine vurgu yapan bu belirlemelerin Türkiye için taşıdığı anlama geçmeden önce kitle iletişim araçlarının ve gazetenin kısa bir tarihine bakmak, kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haberlerin gazetelerde yer alışını/almayışını göstermek bakımından yararlı olacaktır. Kısa Bir Tarih Kitle iletişim araçları insanoğlunun vazgeçilmez haber kaynakları arasında yer almaktadır. Avrupa da 17 inci yüzyılın başlarında ilk gazetelerin yayımlanması (Tokgöz, 2012: 31) ile birlikte

3 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1279 başlayan basın hayatı, ilerleyen yüzyıllarda hem başka toplumlara ve coğrafyalara yayılmış, hem de değişik formattaki gazete ve dergilerin çıkmasıyla çeşitlenmiştir. 20 nci yüzyılın başlarına kadar sadece yazılı basın kanalıyla olan bitenden haberdar olmaya çalışan kitleler, 1906 yılında ilk radyo yayınının (Eryılmaz, 2005: 90), 1920 lerde 1 ise ilk televizyon yayınının başlaması ile birlikte farklı kitle iletişim araçlarından yararlanarak daha fazla habere, daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanını yakalamıştır. Osmanlı toplumu, Avrupa dan 200 yıl sonra gazete ve dergilerle tanışmıştır; sözlü kültürün egemen olduğu bir coğrafyada gazete ve dergilerin okur kitlesi de oldukça sınırlı olmuştur. İlk özel süreli yayınlar, dönemin edebiyatçıları tarafından çıkarılmış ve tefrikalarla, şiirlerle, dil ve edebiyat yazılarıyla haberden daha çok edebiyat ağırlıklı olmuştur. Hem yayın periyotları hem de içerikleri dikkate alındığında bunların gazeteden daha çok bir dergi ya da gazete dergi arası bir süreli yayın hüviyetinde oldukları söylenebilir. Radyo ve televizyon yayınlarının Osmanlı bakiyesi topraklarda başladığı dönemde imparatorluğun yerini yeni Türkiye Cumhuriyeti almıştır. Türkler, gazeteyi Avrupa dan 200 yıl sonra basmalarına rağmen radyo ile icadından yaklaşık 20 yıl sonra 1927 yılında tanışmışlardır Yani Türkiye radyo yayınına, neredeyse Batı da gerçek anlamda radyo yayıncılığının başlamasıyla eşzamanlı olarak başlamıştır. (Radyo yayıncılığı ABD de 1924, İngiltere de 1925, Fransa da 1926 yılında başlamıştır.) Teknoloji geliştikçe kitle iletişim araçlarının yayılması ve kullanıma sokulması da daha kolay ve hızlı bir hal almıştır. Türkiye, muhtemelen yeni kurulan devletini ve onun yeni devrimlerini benimsetmek için radyoyu çok hızlı bir şekilde adapte etmiş ve radyo yayınlarının süratle yaygınlaşması için çaba göstermiştir lu ve 1940 lı yıllarda, yani yayına başladığının ilk yıllarında radyo propaganda amaçlı olarak ve devrimlerin yerleşmesi için kullanılmıştır. Yeni rejim radyoyu kullanırken bazen sınırları zorlamıştır; muasır medeniyet için radyolarda Türk müziği yayının neredeyse yasaklanmış (yüzde 10 la sınırlanmış) ve sürekli Batı müziği çalınmıştır. (Kejanlıoğlu, 2005: ) 1964 te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuş ve radyo yayıncılığı bu kurumun uhdesine geçmiştir. TRT 1968 yılında televizyon yayıncılığına başlamıştır; Avrupa ve Amerika dan yaklaşık 40 yıl sonra yılına kadar TRT tekeli altında sürdürülen radyo ve televizyon yayıncılığı, bu tarihten itibaren özel radyo ve televizyon kanallarının yayına başlamasıyla birlikte yeni bir döneme girmiştir. Günümüzde yüzlerce radyo ve televizyon kanalı Türkiye de kitle iletişiminin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Radyo ve televizyona göre daha köklü bir kitle iletişim aracı olan gazeteler ve dergiler ise Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından yeni bir alfabe ile yoluna devam etmek zorunda kaldıkları için başlangıçta okur bulmakta zorlanmışlar dolayısıyla bir süre hem Arap harfleriyle, hem de Latin alfabesiyle yayımlanmışlardır. Bu durum, cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik zorluklar ve sözlü kültür geleneğinin yaygınlığı ile birleşince yazılı basın gelişememiş, hem nicelik hem nitelik açısından sorunlar yaşamıştır larda çıkan gazete ve dergilerin geniş kitleler için birer haber kaynağı olduğunu kabul etmek zordur lilerden itibaren yayına başlayan Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Akşam, Ulus, Cumhuriyet gibi gazetelerle mizah, edebiyat, kültür-sanat ve siyaset içerikli dergiler, önemli haberleşme ve bilgilenme araçları olarak öne çıkmıştır. 1 Televizyonun icadı için tek bir tarih vermek güç: Bazı kaynaklar, 1923 yılında, John Logie Baird tarafından İngiltere'nin Hastings kasabasında icat edildiğini yazarken bazı kaynaklar Vladimir Zworykin in 1923 te hareketli görüntünün analizi ve yeniden oluşumu için kullanılan ilk tüp olan ikonoskop un icadını televizyon yayınının başlangıcı olarak vermektedir. James Baird in 1925 te Televisor ının gösterimi de ilk televizyon yayını olarak kabul edilmektedir. (Barbier ve Lavenir, 2001: 258). Jeanneney, İngiltere de televizyon yayınlarının başlangıcı olarak BBC nin 2 Kasım 1936 daki yayınını kabul etmektedir. (2006: 261)

4 1280 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Gazete ve dergiler daha sonraki dönemde nicelik ve nitelik açısından ilerleme kaydetmiş olmalarına rağmen çeşitli sebepler (dağıtım, itibarsızlık, okuma alışkanlığının olmaması, fiyatlar vs. yüzünden Türkiye de olmazsa olmaz ihtiyaçlar arasına girememiştir. Günümüz Türkiye sinde kitle haberleşmesinin, bilgilenmenin, eğlenmenin en önemli aracı televizyondur; yazılı kitle iletişim araçları televizyonu çok daha geriden takip etmektedir. Nüfusun yaklaşık yüzde 50 artmış olmasına, okur-yazarlık ve eğitim düzeyindeki artışa, ekonomik refahın/milli gelirin yükselişine, gazetelerin teknik kalite açısından bir hayli gelişmiş olmasına rağmen gazete satışlarının 1980 lerden bu yana aylık 4-4,5 milyon civarında seyrediyor olması, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Gazetelerin İşlevi Günümüz gazeteciliğinde önemli rol oynayan gazete, dergi, radyo ve televizyon, etkin kitle iletişim araçları olarak toplumsal bir uğraş olan iletişimde yer almaktadır. Bugün toplumsal uğraş nitelemesi, kitle iletişimi kavramıyla karşılanmaktadır. Anılan araçlar da kitle iletişim araçları Kitle iletişim araçları insanlara, yakın ve uzak çevrelerinde olup bitenleri haber olarak vermeye, kısacası dünyayı tanımlamaya çalışmaktadır. (Tokgöz, 2012:129) İnsanlar dünyayı tanımlayan kitle iletişim araçlarını takip etmekle, haber almak, bilgilenmek, eğlenmek, dinlenmek, boş zamanı değerlendirmek ve eğitilmek için okumakta, izlemekte ve/veya dinlemektedir. (Girgin, 2005: 265) Ancak, en genel tanımlamayla, gazeteciliğin temel işlevi haber vermektir; (Tokgöz, 2012: 130) gazetecilik çoğunlukla habercilik olarak algılanmaktadır. McQuail da (1983: 79, 80) iletişim araçlarının beş temel görevinin bulunduğunu belirtmekte ve ilk sıraya Enformasyon görevi ni (dünyada ve toplumdaki durumlar ve olaylar hakkında bilgi sağlamak) koymaktadır. ( lerden itibaren kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması ile birlikte bu araçların fonksiyonlarında da artma, çeşitlenme ve farklılaşma/uzmanlaşma söz konusu olmuş; böylelikle, gazetecilik kavramının habercilik in yanı sıra diğer işlevlerine de vurgu yapılmaya başlanmıştır. Günümüz toplumlarında toplumsal iletişimin önemli bölümü, yani haberin, bilginin en genel anlamıyla kültürün topluma yayımı, dağıtımı özel olarak bu amaç için geliştirilen araçlar yoluyla gerçekleşmektedir. (Kaya, 1985: 2) Gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişimini sağlayan araçlar herhangi bir bilgiyi kısa zamanda geniş kitlelere en hızlı şekilde ulaştırabilmekte ve bu nedenle günlük yaşamda çok etkili ve önemli bir yer tutmaktadır. (Bektaş, 2007:115) Günümüz toplumu seyirlik olması ve zahmetsizce tüketilebilmesi sebebiyle, hayatında televizyona diğerlerinden daha fazla yer verdiği için her ne kadar bir gösteri toplumu olarak nitelense de özellikle gazetenin modern insanın İncil i (Bektaş, 2007:130) gibi kabul edildiği bir vakıadır. Bu bakımdan izler/okur kitle açısından gazetenin önemi yadsınamaz; insanlar televizyonda izlese, radyoda dinlese bile birtakım olayların haberini gazeteden okumaya ayrıca önem vermektedirler. Gazetelerin içeriği, hangi haberleri verdiği ya da vermediği, hangi haberleri nasıl verdiği de üzerinde durulmayı hak eden bir husustur. Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Türkiye de gazeteler, ilk ortaya çıktıkları dönemde Saray ın faaliyetlerini ve duyurularını haber konusu olarak işlemiştir. Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval gibi ilk gazetelerde, umur-ı dahiliyye, umur-ı hariciyye, (ya da mevadd-ı dahiliyye, mevadd-ı hariciyye), mevadd-ı asar biçiminde bölünen gazete sayfalarında iç haberler, dış haberler, ticaret hayatı gibi

5 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1281 birkaç konuda haberler yayınlanmıştır; savaşlardan haberler verilmiştir. 4, 6 veya 8 sayfadan ibaret olan günlük gazetelerin içerikleri uzun bir süre böylece birkaç başlık altında sınıflandırılmıştır. (Topuz, 2003: 15-21) Cumhuriyetin ilanından sonra gazetelerin boyutları, sayfa sayıları, içerikleri değişmiştir. Teknoloji ilerledikçe gazeteler daha kaliteli, daha zengin içerikli bir hale bürünmüştür lu ve 1940 lı yıllarda gazetelerde köşe yazarı olarak okurlarının karşısına çıkanların önemli bir bölümü aynı zamanda roman, hikâye, deneme türündeki eserleriyle tanınan edebiyatçılardan oluşmuştur. Türkiye de gazetecilik eğitimi 1940 ların sonlarına doğru başladığı için, muhabirlik ve köşe yazarlığı uzun yıllar boyunca meslekî eğitimden geçmemiş kişilerce yürütülmüştür. Bu dönemdeki muhabir ve köşe yazarlarının edebiyatçı kimliklerinin de bulunması sebebiyle gazetelerde kültür, sanat ve edebiyata dair konuların işlendiği haber ve köşe yazılarına rastlanmıştır. (Topuz, 2003: 143 vd.) Gazetecilik eğitiminin yaygınlaşmasıyla mektepli diye nitelenen eğitimli gazeteciler, gazete ve dergi gibi basın organlarında daha etkili, daha görünür olmaya başlamıştır. Milliyet, Hürriyet, Tercüman gibi gazeteler ile farklı içerikteki dergilerin çıkması, gazeteciliğin gelişmesi ve çeşitlenmesi bakımından büyük önem arz etmiştir. Yeni gazete ve dergiler baskı kalitesi, fotoğraf/renk kullanımı, çok sayfalı ve çok bölümlü halleriyle dikkat çekmiştir. Siyasetin ağırlığını koruduğu gazetelere, spor sayfaları eklenmiş, dünya haberlerine özel sayfa açılmış, yurt haberleri daha zengin bir biçimde verilmeye başlanmıştır lı ve 1970 li yıllar siyasî gerilimlerin ve kutuplaşmaların gazete içeriklerini (ve dergiciliği de) belirlediği dönem olmuştur. Siyaset sahnesinin aktörlerine ve faaliyetlerine değinilen haber ve köşe yazılarına ek olarak siyasî içerikli kitap, dergi ve diğer yayınların tanıtımının yapıldığı haberlere ve yorumlara gazetelerde rastlanmıştır. Kültür-sanat haberciliğinin başlangıç tarihi de 1960 lı yıllardır. Kültür-sanat haberlerine ve yazılarına ilk kez, 1930 lu yılların ünlü edebiyatçılarının da aynı zamanda gazeteci ve/veya köşe yazarı olarak çalıştıkları bu dönem gazetelerinde rastlanmıştır li yıllar, Türkiye nin hem siyasî hem ekonomik düzenini yeniden tasarladığı yıllar olmuştur; basın da aynı şekilde yeni bir döneme girmiştir. Basın, o yıllara kadar olduğu gibi amatör ruh la yürütülebilen bir iş/meslek olmaktan uzaklaşmış, daha büyük sermayelere ihtiyaç duyan daha gelişkin ve zengin makine parklarını gerektirmiştir. Büyük sermaye sahiplerinin basın sektörüne girişi, amatör ruh lu ve parasız gazeteci ailelerin birer birer sektörden uzaklaşmaları sonucunu doğurmuştur. Liberal ekonomi ve siyasal liberalleşme nin basına etkisi, sermaye yapısının değişimi ve donanımlı/lüks/modern gazete binalarının tesis edilmesi ile sınırlı kalmamıştır; gazetelerin içeriği de yeni dönemin trend lerinden etkilenmiştir. Askerî yönetimin etkisi sebebiyle uzun bir süre siyasetin yasaklanmış olması, gazetelerde de siyaset in sınırlanmasına yol açmıştır. Siyasî haber ve yorumların boşalttığı gazete sayfalarını ekonomi ve magazin doldurmaya başlamıştır. Liberal ekonomi, toplumu, sermayeyi, sanayii belirlemekle kalmamış, gazetelerden de kendisine çok fazla yer kapmıştır. Ekonomi sayfalarının sayısı artmış, ekonomi haberlerinin ve yorumlarının konuları farklılaşmış ve zenginleşmiş tir. Benzer biçimde, siyasetin yasaklı olduğu bir ortamda, gazeteler siyasete ayırdıkları sayfaların bir kısmını daha basit, daha sıradan, apolitik konulara yani magazine ayırmayı yeğlemiştir ler ve 1990 larda gazetelerde uzmanlaşma ya yöneliş de dikkat çekicidir; gazetelerin siyaset, ekonomi, spor, istihbarat sayfalarının/servislerinin arasına eğitim, sağlık, bölge, magazin, toplum, kültür-sanat gibi bölümler de girmiştir. (Topuz, 2003: ) Magazinleşme eğilimi ve ekonomide ve siyasette liberalleşme, gazeteleri sayfa sayısı, baskı kalitesi, dağıtım gibi açılardan daha iyi yerlere taşımıştır; ancak nicelikteki bu iyileşme nitelikten ödünleri de beraberinde getirmiştir. Kültür-sanat sayfalarının gazetelerin tamamında yer almasına

6 1282 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK karşın içerikleri doyurucu olmaktan uzak kalmıştır li yıllar, aynı zamanda popüler kültür ve sanat ürünlerinin, konularının, faaliyetlerinin haberleştirildiği bir dönem olmuştur. Ünlü yazarların veya sanatçıların eserlerini ya da faaliyetlerini konu edinen haber ve yazılara yer verilen kültür-sanat haberciliği, nitelikli sanat eserlerini, popüler değil estetik, anlık tüketime yönelik değil kalıcı ve klasik olabilecek çalışmaları yeterince değerlendirmemiştir. Kültür-sanat sayfaları, popüler in ve magazinin istilasına direnememiştir. Bazı ünlü yazarların ve kitapların reklam alanı olmaya başlamıştır. Bu durum, 2000 li yıllarda yayın dünyasının endüstrileşmesi ve böylece kitabın bir meta haline gelmesiyle kültür-sanat haberciliğinin sınırlarını da aşmış ve bambaşka bir süreci dayatmıştır. Kitap fuarları, kitap ekleri, televizyon ve internet, kitabın bir meta olarak piyasaya arz edilmesi için kullanılmış, Kitabın reklamı yapılmalı mı? tartışmaları da gereksiz görülür olmuştur. Yayıncılar reklamı keşfetmiştir; yazarlar, büyük boy duvar ilanlarında, reklam panolarında görünmüş, gazete röportajları, televizyon söyleşileri, dergi kapakları hatta magazin programlarında kitaplarının reklamında rol almıştır. Yazarlar hem üne, hem paraya kavuşmuştur; zengin dergisi Forbes en çok kazanan yazarlar listesi yayımlamaya başlamıştır. Bugün de medyada kitap, edebiyat ve daha genel anlamda kültür-sanat, sıklıkla popülerlik üzerinden gündeme gelmekte, haberlere ve yorumlara konu edilmektedir. Reklam ajanslarıyla çalışan, moda deyişle PR ı (Public Relations: Halkla İlişkiler) yapılan yazarlar, günlerce ekranları ve gazete sayfalarını işgal etmektedir. Feyza Hepçilingirler in tespitiyle, bir kitabın çok satılıyor olmasının onun kalitesiyle doğrudan ilişkisi olmadığı sık sık söylenirken bir yandan da çok satan kitaplar listesi yayımlanmaktadır. Bu sayede herkesleşme, sıradanlaşma, hizayı bozmama sağlanmakta, kendini okur diye tanımlayan kitlede Herkes bunları okuyor, sen okumazsan geri kalırsın, ayrı düşersin! duygusu meydana getirilmektedir. Yine, Tokay ın tespitlerine göre, okurun ya da alıcının iştahı yayıncının/yazarın ürününü belirlemektedir; Kayıp Gül ün yazarı Kayıp Gül 2 yi yazmaya koyulmuş, Aşkın Gözyaşları 1 in ardından Aşkın Gözyaşları 2 piyasaya sürülmeye başlanmıştır. (Tokay, 2013: 8-9) Marka yazarlar seri üretimle piyasa nın beklentilerini karşılamaya özel çaba göstermektedir. Popüler, çok satan, reklamı iyi yapılan isimler ve eserler gazetelerde, televizyonlarda, internette, billboardlarda ünlerine ün (bazıları servetlerine servet) katmaktadır. Nicelik, bir kez daha niteliğe üstün gelmektedir böylece Ünlü ve zengin olamayan yazarlar, sanatçılar, kültür adamlarına ise kültür-sanat sayfalarında da, televizyon programlarında da, yeni medya da da yer yoktur. Ünlü ler için hazırlanan sayfalar, programlar, afişler kültür-sanat aleminin isimsiz kahramanlarını ağırlamamaktadır. İçerikteki sığlaşma zamanla kültür-sanat sayfalarının bütünüyle gözden çıkarılması sonucunu da doğurmuştur. Ekonomi ve ilan-reklam sayfalarının yetersiz geldiği günlerde gazetelerin kültür-sanat sayfalarının bazen yarısı, bazen dörtte üçü, bazen de tamamı reklamlara ayrılmıştır. Gazeteler kültür-sanat haberlerinin içeriğini popüler olanlardan oluşturmakla kalmamış; yer sorunu yaşandığında bu sayfaları feda etmekten çekinmemiştir. Yaptığımız gözlemlere göre, bugün bazı gazetelerin günlerce kültür-sanat sayfası yapmadığı, bazılarının haftada bir günü yeterli saydığı, bazılarının reklam durumuna göre sayfa yaptığı bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda Basında Kültür ve Sanat a gerek var mı? sorusu sorulmaya başlanmıştır. Subaşı, bu soruya cevap aradığı yazısında, magazin basını nın ve sadece haberle ilgilenen okur için ve öyle okuyucuya hitap eden gazete için kültür-sanat sayfalarına ihtiyaç duyulmadığını yazmıştır.

7 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1283 Ülkelerin zenginliği sadece parasıyla ya da ekonomik gücüyle ölçülmez. Fert başına gelirinizi 2 bin dolardan 10 bin dolara çıkarmışsınız, ama insanınız gönül ve kafa zenginliğini bu seviyede arttıramamışsınız! Bu gelişme sayılır mı? diye soran Subaşı, kültür-sanat sayfalarını yönetenlerin sıkça tekrar edilen konuların ve belli birkaç ismin etrafında, o isimleri ön plana çıkaracak şekilde yayın yapmayıp, ülkenin geneline hizmet götürecek tarzda çalışma yaparlarsa, bu sayfaların niteliğinin artacağını ve hizmet kalitesinin yükseleceğini belirtmektedir. Bir ya da birkaç ismin sürekli olarak bu tür sayfalarda gündemde tutulmak istenmesi Subaşı nın da rahatsız olduğu bir husustur: Bu ülkenin kültür hamurunu sadece bunlar mı yoğuruyor? Ona göre, bu tür sayfalarda, haber nitelikli, kitap kapağı koyarak kapaktaki tanıtım yazılarıyla, ya da yayınevinin gönderdiği reklama dayalı metinlerle yapmamalıdır. Bir kitap herhangi bir editör tarafından gündeme alınacaksa, o işin uzmanı birkaç kişinin bu kitap hakkında görüşü alınmalıdır. Ayrıca mutlaka bir eleştiri yazısı ve gerektiğinde kitabın yazarıyla bu eleştiri ve yorumlardan yola çıkarak hazırlanmış soruların sorulduğu bir söyleşiye yer verilmelidir. Bu işin kitap tarafı, öbür yandan, bu ülkenin kültürü yalnızca kitaptan ibaret değildir. Tiyatrosu, sineması, mimarisi, müziği de bu tür sayfalarda değerlendirilmelidir. Sayfanın aktivitesi, sayfayı yapanın geniş açıdan bakışına bağlıdır. (Subaşı, 2013) Kültür-sanat sayfalarına olan ihtiyaç çok büyüktür; yine Subaşı nın işaret ettiği gibi, zengin bir kültür tarihimiz, nitelikli kültürel çalışmalar, değerli kültür-sanat-edebiyat isimleri ve eserleri, tanıtılmayı, duyurulmayı beklemektedir. Dört Gazetede (Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah) Kültür, Sanat ve Edebiyat Gazeteler Toplam sayfa sayısı 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 666 Gazeteler Kültür-sanat sayfası 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 13 Gazeteler Kültür-sanat haber sayısı 4 Mart 5 Mart 6 Mart 7 Mart 8 Mart ZAMAN POSTA HÜRRİYET SABAH TOPLAM 51

8 1284 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Açıklama: Tabloda yer alan rakamlar, adı geçen gazetelerin 4, 5, 6, 7, 8 Mart 2013 tarihli nüshalarına ait bilgileri göstermektedir. Bu çalışmada, Türk basınının 2013 yılı Mart ayındaki verilere göre en yüksek tirajlı 2 ilk dört gazetesinin (Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah) beş günlük (4, 5, 6, 7, 8 Mart 2013) nüshaları incelenmiştir. İnceleme sonucunda yukarıdaki tablo oluşturulmuştur. Gazetelerin hafta sonu ekleri özellikle sanat dünyasından haber ve tam sayfa röportajlar bakımından oldukça zengin bir görüntü vermektedir. Gazetelerin ana gövdesine nazaran özellikle hafta sonu eklerinde ve kitap eklerinde edebiyatla, kitaplarla, yazarlarla ilgili tanıtıcı haberler, röportajlar ve kitap reklamları yani konusu edebiyat olan metinler kendilerine daha fazla yer bulmaktadır. Bu tür haber, yazı, röportaj ve reklamların çoğunluğunun ünlü yazarların çok satan eserleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir. Ancak bu durum süreklilik arz etmemekte ve gazeteden gazeteye, haftadan haftaya oldukça istikrarsız bir tablo ortaya koymaktadır. Örneğin, Zaman Gazetesinin 1 Şubat 2014 Cumartesi tarihli hafta sonu ekinde çoğunluğu röportajlardan oluşan kitap, müzik ve benzeri kültür sanat haberleri yedi sayfalık (Söz konusu gazetenin hafta sonu ekinin toplam sayfa sayısı 16 dır) bir hacme ulaşmıştır (Zaman, ). Hürriyet Gazetesinin 2 Şubat 2014 Pazar tarihli hafta sonu ekinde de benzer haberlere ayrılan sayfa sayısı 8, Sabah Gazetesi ve Posta Gazetesinin 2 Şubat 2014 Pazar tarihli hafta sonu eklerinde ise hiç bulunmamaktadır. Dolayısıyla hafta sonu eklerinden hareketle gazetelerin kültür, sanat ve edebiyatla ilişkisi için bir yargıya varmak çok sağlıklı olmayacaktır. Zaman Tablodaki verilere göre, Zaman gazetesi beş gün boyunca sırasıyla 36, 34, 32, 28, 28 sayfa olarak çıkmıştır. Zaman da her gün bir tam sayfa kültür-sanat a ayrılmıştır. 4 Mart 2013 tarihli Zaman ın kültür-sanat sayfasında 3 tane haber yayımlanmıştır. Bir fikir vermesi için haber başlıklarını yorumsuz olarak aşağıya alıyoruz: Biz geleneği uzun süre algılayamadık III. Ahmed in tuğra albümü Bir sergi fikri olarak İnanç 5 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 28 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 4 tane haber bunulmaktadır: Festivalde ustalar geçidi Cem Yılmaz dan Seyfi Teoman ödülü Günümüz Türk öyküsünde kadının sesi Los Angeles ın Türk kısaları 6 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 32 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 2 tane haber bunulmaktadır: Hollywood un perde arkasındaki Türkler 6. Kristal Klaket finalistleri belli oldu 7 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 34 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 4 tane haber bunulmaktadır: 2 Tiraj raporu Zaman Gazetesinin tarihli nüshasından alınmıştır.

9 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1285 Günümüz Türkçesiyle Sözler Kervansaray müzikleri ilk kez İstanbul da Eskişehir e Kültür Mirası Enstitüsü Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması sonuçlandı 8 Mart 2013 tarihli Zaman gazetesi, 36 sayfadır. Gazetenin bir sayfası kültür-sanat a ayrılmıştır. Bu sayfada 6 tane haber bunulmaktadır: Yanmayan bilmez ateş-i aşkı Haftanın Filmleri Bahara hasret hayatlar Hayatta kalmak için Üç boyutlu peri masalı Gişe raporu İstanbulensis Şiir Festivali nde Kadınlar Günü Zaman da, incelenen dönemde, her gün bir sayfanın kültür-sanat a ayrıldığı gözlenmiştir. Posta İncelenen dönem içerisinde Posta gazetesinde kültür-sanat sayfasına rastlanmamıştır. Hürriyet Hürriyet gazetesi 34 sayfa olarak basılan 4 Mart 2013 tarihli Sanat sayfasında 4 tane haber yayımlanmıştır. Sayfanın yaklaşık dörtte üçünün reklamlarla kaplı olduğu gözlenmiştir. Dörtte birlik kısmında yayımlanan haberlerin başlıkları şöyledir: Ayasofya efsanelerinin gizemi çözüldü Ritmin yolculuğuna tanıklık edin Afrika da ödülleri Bugün topladı Sarnıç yine öyküye odaklı Hürriyet gazetesi 32 sayfa olarak basılan 5 Mart 2013 tarihli Sanat sayfasında 3 tane haber yayımlanmıştır. Sayfanın yaklaşık beşte birini kaplayan haberlerin başlıkları şöyledir: 2 haftada 200 film Dada Sinema dan örnekler Travma yaşadım Hürriyet gazetesinin 40 sayfa olarak basılan 8 Mart 2013 tarihli nüshalarında Sanat sayfasında 7 tane haber yayımlanmıştır: Bolşoy da Siyah Kuğu komplosu Tiyatroyu James Bond a tercih etti İzmir de kukla şenliği başladı Gülen den Barışın Renkleri albümü

10 1286 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Yarım asırlık tiyatro emektarı anılacak Genç cazcılar ödüllerini aldı Sabancı Müzesi bugün ücretsiz Sabah Sabah gazetesinin kültür, sanat ve edebiyat haberleri Kültür Sanat Magazin sayfasında yayımlanmaktadır. İncelenen dönemde Sabah gazetesinin her gün Kültür Sanat Magazin sayfası hazırladığı tespit edilmiştir. Ancak bu sayfanın önemli bir bölümü reklamlara ayrılmıştır. 4 Mart 2013 tarihli 38 sayfalık Sabah gazetesinin Kültür Sanat Magazin sayfasında iki haber çıkmıştır: Türk romancı Nobelli yazarı Almanya da geçti Türklerin Oscar alması sürpriz olmaz 5 Mart 2013 tarihli Sabah gazetesi 30 sayfadır. Gazetenin Kültür Sanat Magazin sayfasında 5 tane haber yayımlanmıştır: Kardeşlik 20. Yılını kutluyor Uçuş tulumu ile yine yollarda Stadyum konseri açık artırmada Lincoln dan sonra sıra Napolyon da Bieber sevdası başına bela açtı 6 Mart 2013 tarihli Sabah 38 sayfa olup Kültür Sanat Magazin sayfasında Karslı çobanın büyük başarısı ve Hayranları Gürses in mezarına akın etti başlıklı iki haber çıkmıştır. 7 Mart 2013 tarihli Sabah 40 sayfadır. Kültür Sanat Magazin sayfasında 4 tane haber çıkmıştır: Kanatlı Denizatı broşu 8 yıl sonra Anadolu da Azınlık tiyatrosuna maddi destek müjdesi Ara Güler e fahri doktora Bolşoy da asitli kavgada fail, erkek dansçı çıktı 8 Mart 2013 tarihli Sabah 38 sayfa olup Kültür Sanat Magazin sayfasında 5 tane haber çıkmıştır: Kervanın izinde açılımın müziği Şov zamanı! Minik PSY ın şarkısı geliyor Annesinin tarz kızı Sinemamızın büyüsü, dünya festivallerinde Star Wars bağımsızları 2 yıl sonra Sonuç Gazetelerde kültür-sanat haberleri, 1970 ve 1980 li yıllardan itibaren ayrı bir sayfada yayımlanmaya başlamış, 1990 lardan sonra magazinleşme, popüler kültür, ekonomi ve siyasetteki

11 Gazetelerde Kültür, Sanat ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine 1287 liberalleşme eğiliminin etkisiyle bu sayfaların içeriği sığlaşmıştır. Gazetelerdeki kültür, sanat ve edebiyat ile ilgili haberler ünlü ve popüler isim ve eserler ile magazinel yönü ağır basan kişi ve olayları konu edinmiştir; nicelik, niteliğin önüne geçmiştir. Kültür, sanat ve edebiyattan esirgenen sayfalar ilan ve reklamlara ya da başta ekonomi olmak üzere farklı içeriklere ayrılmıştır lerden sonra toplumun parayla, ticaretle, ekonomiyle, lüks yaşamla daha fazla içli dışlı olması, basına da yansımıştır. (Bunun tersini savunmak da mümkündür: 1980 dönüşümünü haber, fotoğraf ve yorumlarıyla destekleyen ve topluma yansıtan basın-yayın organları, kısa yoldan köşe dönmenin, zenginliğin, lüksün, şatafatın aracısı durumuna gelmiştir.) Bu dönemin okur unu, daha çok tüketici olarak nitelemek gerekmiştir; araştırmaları, dosyaları, uzun uzun makaleleri okuyan değil, yazının azaldığı, görsellerin daha fazla kullanıldığı gazeteleri hızlıca gözden geçiren, adeta tüketen yeni bir kitle oluşmuştur. Gazetelerde larda başlayan özel yayıncılığın da zorlamasıyla- farklı ve yeni sayfaların yanı sıra bu yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde ekonomi ve magazin sayfalarının miktarındaki artış dikkat çekicidir. Magazin 2000 li yıllarda gazete içerisine sığıştırılamaz olmuş, okur a, magazin ekleri ile daha çok magazin sunulmuştur. Ekonomi sayfalarının sayısı 6 ya, 8 e, yer yer 10 a kadar çıkmıştır; ilan ve reklamların, reklam içerikli diğer yayınların (advertorial, reklam kokan röportajlar vs.) ekonomi sayfalarını aşıp diğer bölümlere de yayılmış olması, gazetelerin yeni içeriklerinin göstergesi olmuştur. İncelenen dönem içerisinde kültür-sanat a ayrılan çeyrek sayfalara karşılık 7-8 sayfalık ekonomi bölümlerine rastlanmıştır. Örn. 5 Mart 2013 tarihli Hürriyet te 1/6 sayfalık sanat sayfasına karşılık 7 ekonomi sayfası bulunmakta, 8 Mart 2013 tarihli Hürriyet te ise ekonomi sayfalarının sayısı 8 e yükselmektedir. Kültür-sanat a her gün bir sayfa ayıran Zaman gazetesinde de ekonomi önemli bir yer tutmaktadır; 8 Mart 2013 tarihli gazetede 6 ekonomi sayfasının bulunması bunun göstergesidir. Ekonomi - kültür-sanat kıyaslaması, basının özellikle 1980 dönüşümünden sonra aldığı şekli göstermek açısından önemlidir. Ancak bu kıyaslama yapılmadan da gazetelerdeki kültür, sanat ve edebiyat haberlerinin eksikliği çok rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Dört gazetenin beş günlük periyodu üzerinden yapılan inceleme bunu açıkça ortaya koymaktadır: Toplam 20 nüshada 13 sayfanın kültür ve sanat içerikli haberlere ayrıldığı, Zaman daki tam sayfa uygulamasının dışında Sabah ve Hürriyet de ilgili sayfaların yarıdan fazlasının ilan ve reklamlarla doldurulduğu gözlenmiştir. Posta gazetesinin hafta sonu eklerinin içeriği ise daha çok magazinel nitelik taşımakta ve kültür-sanat haberlerine yer verilmemektedir. Haber sayısı açısından yaklaşıldığında ise incelenen gazetelerde kültür-sanat a ayrılan sayfalarda toplam 51 haberin yayımlandığı görülecektir. Bu rakam 20 nüshaya bölündüğünde günde ortalama 2,5 kültür-sanat haberinin gazetelerde kendisine yer bulduğu anlamına gelmektedir. Günlük toplam olarak Sabah ın 120, Hürriyet in 80, Zaman ın 75 habere yer verdiği göz önünde bulundurulursa, kültür-sanat haberciliğinin yetersiz olduğu ortaya çıkacaktır. Kültür-sanat a ayrılan sayfalarda yer alan 51 haberin konulara göre dağılımı yapıldığında konusu edebiyat olan haberlerin ne kadar az olduğu daha da belirginleşecektir: Toplam 6 edebiyat haberi! (4 ü Zaman da, 2 si Sabah ta) Bu inceleme gazetelerin eklerini kapsamamıştır; dolayısıyla eklerdeki haberler, yorumlar, röportajlar değerlendirme dışı tutulmuştur. Gazetelerin ana gövdesine nazaran özellikle hafta sonu eklerinde ve kitap eklerinde edebiyatla, kitaplarla, yazarlarla ilgili tanıtıcı haberler, röportajlar ve kitap reklamları, kendilerine daha fazla yer bulmaktadır. Bu tür haber, yazı, röportaj ve reklamların çoğunluğunun ünlü yazarların çok satan eserleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir.

12 1288 Salih SEYHAN Hakan TEMİZTÜRK Gerek inceleme yapılan dönemin ortaya koyduğu veriler, gerekse genel gözlem ve değerlendirmeler gazetelerin kültür-sanat ve edebiyat haberciliğinin yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kültür, sanat ve edebiyat dergilerinin tirajları sınırlıdır ve ulusal bir gazete tirajına ulaşmaları (istisnaları hariç) mümkün değildir. Bir milletin entelektüel seviyesinin yüksek olmasında kültür, sanat ve edebiyatın rolü yadsınamaz. Hal böyleyken gündemin içinde boğulup, normalde kültür, sanat ve edebiyat dergisi takip etmeyen okuyucuların, bu alana ilgiyi unutmuş insanlarımızın, bu dünyadan içeri girmelerine sebep olacak, kültür, sanat ve edebiyat sayfaları ile çok küçük de olsa kapılar açmak, gazetelerin görevleri arasında olmalıdır. Bu küçücük kapılardan girmeleri sağlanan okuyucular, dergilerin engin ve doyurucu sayfalarına ulaşabilirler. KAYNAKÇA ALEMDAR, K. ve ERDOĞAN, İ. (2005). Öteki Kuram. Ankara: Erk. BEKTAŞ, A. (2007). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam. Ceride-i Havadis. Erişim Tarihi: ERYILMAZ, T. (2005). Radyo ve Radyoculuk ss Der. Sevda Alankuş. Radyo ve Radyoculuk. İstanbul: IPS İletişim. GİRGİN, A. (2005). Haber Yazmak. İstanbul: Der. Hürriyet. 4, 5, 6, 7, 8 Mart KAYA, R. (1985). Kitle İletişim Sistemleri. Ankara: Teori. KEJANLIOĞLU, B. (2005). Türkiye de Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Siyasası ss Der. Sevda Alankuş. Radyo ve Radyoculuk. İstanbul: IPS İletişim. Mc QUAİL, D. (1983). Mass Communication Theory. Ca: Sage. Posta. 4, 5, 6, 7, 8 Mart Sabah. 4, 5, 6, 7, 8 Mart SUBAŞI, M.İ. (2013). Basında Kültür ve Sanat a Gerek Var Mı?. Takvim-i Vekayi. Erişim Tarihi: TOKAY, M. (2013). Pop Yazarlığın Yükselişi. Kitap Zamanı. TOKGÖZ, O. (2012). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge. TOPUZ, H. (2003). II. Mahmut tan Holdinglere Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi Zaman. 4, 5, 6, 7, 8 Mart Jeanneney J. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. (Çev. Esra Atuk). İstanbul: YKY.

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012

HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 HÜRRİYET GAZETESİ OKUR PROFİLİ 01.09.2011 31.08.2012 1.8 MİLYON KİŞİ her gün Hürriyet okur... AB sosyo-ekonomik statü grubunda 650 bin kişi ile en yüksek erişim (SES 2012) Yüksek eğitimli okurlarda en

Detaylı

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli Abonelik: Yıllık 60 TL Posta Çeki: 666874 Banka: Denizbank IBAN TR550013400000191012400002 İş Bankası IBAN TR070006400000110950784959 Dekont karabatakdergisi@gmail.com

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ Ramazan ayı, medyanın İslam a olan ilgisinin arttığı dönemlerin başında gelmektedir. Öteden beri televizyon ve radyolarda Ramazan programlarının, gazete ve internet

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-2018 YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 09.00-10.00 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YRD.DOÇ.DR. POLAT CAN 101 104 102 Özlem D. 10.00-11.00 SUNUM VE ANLATIM

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı.

Uluslararası Pablo Neruda Barış Şiirleri yarışmasında Bir Sohbetin Özeti adlı şiiriyle ödül aldı. MUZAFFER ÖZDEMİR Muzaffer Özdemir 5 Şubat 1961 de doğdu. İlk şiirlerini 13 yaşında yayınladı. Birçok dergi ve gazetede çeşitli inceleme yazıları ve şiirleri yayınlanan Muzaffer Özdemir, 1987 yılında 20.

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli MEDYA VERİLERİ 2015 İÇİNDEKİLER 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli 5... Hedef kitle : Türk okuyucu 6... Almanya da yaşayan Türk nüfusu 7... Sayıca

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Sheet1 CMN 111 KÜLTÜR TARİHİ Atila Türk PERŞEMBE 9.30-12.20 AMFİ KHM 102 HUKUKA GİRİŞ Prof. Dr. Levent Köker PAZARTESİ (*) 9.30-13.20 AMFİ ECON 111

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) KOD I.DÖNEM T U K ACTS KOD II.DÖNEM T U K ACTS HİT 101 İletişim Bilimi 2 0

Detaylı

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak.

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak. İÇİNDEKİLER Festival Hakkında... 3 Festival Programı... 4 Line Up (1.Gün)... 5 Line Up (2. Gün)... 6 Festival'in Tanıtımı... 7 Rakamlarla MagicalFest... 8 Festival Alanı... 9 Festivalin Mobil Uygulaması...

Detaylı

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Aytaç MESTÇİ Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü aytacmestci@beykent.edu.tr aytac@internetpazarlama.net Giriş Haber; her

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016

Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:2 Haziran 2016 1 KÜTÜPHANE ORYANTASYON HAFTASI 3 BİLGİ OKURYAZARLIĞI HAFTASI 4 YAZI TÜRLERİNİ TANIYORUZ 5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI DERSİMİZ 6

Detaylı

Temel Gazetecilik. Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK

Temel Gazetecilik. Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK 1 İçindekiler 1.1. Dersin Amacı... 3 1.2. Öğrenme Çıktıları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3 1.4. Dersin İçeriği... 3 1.5. Haftalık ders içerikleri...

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ 09.00-10.00 10.00-11.00 10.00-11.000 11.00-12.00 11.00-12.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN PROF. DR. AHSEN ARMAĞAN KAMERA,ÇEKİM VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ UZMAN ALİ MUTLU BASIN ETİĞİ MEDYA VE

Detaylı

Öğr.Gör. Yusuf Ziya AY

Öğr.Gör. Yusuf Ziya AY Öğr.Gör. Yusuf Ziya AY ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1968 İSTANBUL T: 212440000012742 F: yzay@istanbul.edu.tr

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 7. ÜNİTE GAZETE VE DERGİ DERS NOTU

MEDYA OKURYAZARLIĞI 7. ÜNİTE GAZETE VE DERGİ DERS NOTU MEDYA OKURYAZARLIĞI 7. ÜNİTE GAZETE VE DERGİ DERS NOTU Gazete İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek ve öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç

Detaylı

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci Yazı Teslim Kuralları/Kaynak Gösterme Formatı > 161 Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci 1 Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle Editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından

Detaylı

MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA DERS PROGRAMI:

MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA DERS PROGRAMI: MEDYA OKULU 2013 @ ŞEHİR: TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN MEDYA 1. hafta - 9 Kasım 2013 DERS PROGRAMI: 10.00-10.30 Açılış Konuşması: Habercilikte yeni vizyon Değişen medya ortamı, haberciliğin temelleri, haberde

Detaylı

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ Erdoğan BOZ ÖZET Bu yazıda, genel sözlüklerdeki sözlükbirimlerin (madde başlarının) tanımlanmasına anlambilimsel bir bakış yapılacaktır. Sözlükler

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

Bilimsel İletişim Ürünleri

Bilimsel İletişim Ürünleri Bilimsel İletişim Ürünleri Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Bilimsel araştırma süreci Bilimsel iletişim ürünleri Bilimsel bir makale nasıl okunur? Bilimsel bir makale nasıl yazılır? - 2 Bilimsel

Detaylı

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr İdealonline Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında Türkçe dergilerden ve kitaplardan oluşan elektronik veritabanı platformu İdealonline

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

PR REPORT SEPTEMBER- OCTOBER NOVEMBER 2016

PR REPORT SEPTEMBER- OCTOBER NOVEMBER 2016 PR REPORT SEPTEMBER- OCTOBER NOVEMBER 2016 9. İSTANBUL MODA KONFERANSI PR Raporu Özeti 01 Eylül 14 Kasım 2016 tarihleri arasında: Yazılı ve internet medyasında konferans öncesi ve konferansın ardından

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. 1. SINIF (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul

GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. 1. SINIF (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. SINIF 2016-2017 (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul COM 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I COM 106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -14 AMAÇ GAZETECİLİK Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki

Detaylı

Dünü Unutma Günü Yaşa

Dünü Unutma Günü Yaşa YAYIN BİLGİLERİ Dünyanın Bir Numaralı Moda Dergisi Aylık Okur Sayısı: 14.767 93.000 Reklamın Görülme Sayısı: 239.000 Kapak Fiyatı: EKİM 2013 NO: 57 (1156) Tirajı: 03 Yayın periyodu: 1987 9 771300 588000

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

İçinde Olmaktan Keyif Alacaksınız

İçinde Olmaktan Keyif Alacaksınız YAYIN BİLGİLERİ Yayın yılı: Yayın periyodu: Tirajı: 2004 Okur Sayısı: + BABIES&KIDS Haftalık 13.000 2013 / 40 l NO 486 l 2-8 EKİM 2013 l MİNİKLERE ÖZEL SEZON TRENDLERİ VE STİL ÖNERİLERİ 6.00 TL 30.000

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ 12 10:00 TASARIM KURAM VE UYGULAMALARI PROF. DR. İSMAİL KAYA GİT-1 B 409 HAZİRAN 10:00 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ YRD. DOÇ. DR. ERMAN YÜCE Gzt 2 OFİS 2017 10:00 Pazartesi FİLM YAPIM UYGULAMALARI Rst 3 Grup-1

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ 2014 1 S1.Fuarı ziyaret amacınızını öğrenebilir miyim? (Çok cevap olabilir) 74,11% 35,65% 14,69% 14,20% 5,60% 4,64% 3,29% 7,53% Kitap satın almak Yeni kitapları tanımak

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI İLETİŞİM FAKÜLTESİ 6 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI 93 5 5 5 5 3 3 355 45 45 5 45 555 64,, 3 SINIF SINIF SINIF Masaüstü Yayıncılık Muhabirlik Öğr Gör Hasan Asan Öğr Gör Çağla Öztek Lab III A Tüketici

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI 6- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI 93-5 5- -5 5-3 3-355 45-45 5-45 555-64 SINIF,, SINIF 3 SINIF 4 SINIF Masaüstü Yayıncılık Öğr Gör Hasan Asan Lab III Tüketici Davranışları Öğr GörDidem Aşçı

Detaylı

İnsan Kayn. Yönetimi Doç. Dr. Murat Güreşçi İnternet Yayıncılığı Yrd. Doç. Dr. Orhan Kemal Koçak

İnsan Kayn. Yönetimi Doç. Dr. Murat Güreşçi İnternet Yayıncılığı Yrd. Doç. Dr. Orhan Kemal Koçak SINIF TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2016-2017 Güz Dönemi Vize Sınav Takvimi 1 2 3 4 5 6 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 17:00-17:50 Sponsorluk

Detaylı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır. Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43,44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul 41 No 401 Müzik 42 402 Sahne

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış Tolga Ekinci Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1980 Öğrenim Durumu: Doktora (25.12.2014) Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor (15.04.2015) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Yeni Eğitim Konsepti ve Yapılan Faaliyetler Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D2/1/M.B.-00/1 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 00-33/356-200 Karar Tarihi : 05.09.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan: Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU Üyeler: Dr. Kemal

Detaylı

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi Medya Kit / 27 İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HRdergi Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi olarak amacımız, kurulduğumuz günden bu yana değişmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 01.01-30.09.2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...8 C.

Detaylı

2. Kat 16 nolu derslik 13.00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEKİÇ Kültür Merkezi

2. Kat 16 nolu derslik 13.00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEKİÇ Kültür Merkezi Tarih Saat Dersin Adı Dersin Öğretim Elemanı Bölüm/Sınıf Salon 09.30 Animasyon Teknikleri Uzman Ertürk BULUÇ GİT 3 LAB 2 09.30 Görüntü İşleme Öğr. Gör. Övünç MERİÇ HİT 1 LAB 3 09:30 BİTİRME PROJESİ Doç.Dr.

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ PROF.DR.MÜJDE KER DİNÇER. GAZ- ZORUNLU (Ders 2 saattir.) A3 NOLU DERSLİK BASIN HABERCİLİĞİ I YRD.DOÇ.DR.

İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ PROF.DR.MÜJDE KER DİNÇER. GAZ- ZORUNLU (Ders 2 saattir.) A3 NOLU DERSLİK BASIN HABERCİLİĞİ I YRD.DOÇ.DR. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ (İ.Ö) 2015-2016 DERS PROGRAMI GÜZ-PAZARTESİ 17.00-17.45 17.45-18.05* 18.05-18.50 18.55-19.40 19.45-20.30 20.35-220 225-210 215-200 TÜRK DİLİ I GAZ - RTS - HİT A3 NOLU

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi Rafadan Tayfa, iyi kötü şeklinde sınıflandırmadan, olaylar, yaşantılar içinde öğrenmeye ve problem çözmeye odaklıdır. Karşısındakine duyarlı, etkili insan ilişkileri edinmeye yöneliktir. Yalnızlaşma, dünyaya

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla halkımıza duyurulması, tanıtılması, belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve toplumsal

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN FUAR RAPORU. www.iraqflowerexpo.com info@iraqflowerexpo.

ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN FUAR RAPORU. www.iraqflowerexpo.com info@iraqflowerexpo. ERBIL-IRAQ ULUSLARARASI SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ FUARI 30 MAYIS02 HAZİRAN 2013 FUAR RAPORU ULUSLARARASI FLOWEREXPO, 30 May-02 Haziran 2013 tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı`nda ziyaretçileri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI 2. 09.00-10.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN Polat C. 101-102 - Onur K 104- Önder D. PAZARLAMA İLETİŞİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN 101 Polat C 102 104 SATIŞ YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 16

ÖĞRENME FAALİYETİ 16 ÖĞRENME FAALİYETİ 16 AMAÇ FOTOĞRAFÇILIK ALANI Bu faaliyet sonucunda fotoğrafçılık alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Reklâm ve tanıtım sektörü ile bilgisayar

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf İletişim 1. Sınıf PZT/LUND SAL/MARD ÇARŞ./MERC. PERŞ./JEUD CUMA/VENDRED 09:00 09:50 COM 135 Temel Tasarım 10:00 10:50 COM 135 Temel Tasarım COM 133 Siyaset Bilimi COM 171 Makro Ekonomi Doç.Dr. Saadet İyidoğan

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ ffgün SAAT DERSİN ADI 2. 3. 4. SALI 20.06.2017 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 10.30-11.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ SİNEMA KURAMLARI DOÇ.DR. MERAL ÖZÇINAR TÜRK SİNEMA TARİHİ DOÇ.DR. MERAL ÖZÇINAR

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI

LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI Portal Adres LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN PÜF NOKTALARI ANLATILDI : www.sabah.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 08.06.2015 : http://www.sabah.com.tr/guney/2015/06/08/lojistik-sektorunun-puf-noktalari-anlatildi 1/3

Detaylı

GRAND CENTRAL DA TÜRK KÜLTÜRÜ FESTİVALİ 14 MAYIS, 2013 & TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ VE FESTİVALİ 18 MAYIS, 2013. Grand Central Terminal

GRAND CENTRAL DA TÜRK KÜLTÜRÜ FESTİVALİ 14 MAYIS, 2013 & TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ VE FESTİVALİ 18 MAYIS, 2013. Grand Central Terminal GRAND CENTRAL DA TÜRK KÜLTÜRÜ FESTİVALİ 14 MAYIS, 2013 & TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ VE FESTİVALİ 18 MAYIS, 2013 Grand Central Terminal İKİ ETKİNLİKLE 500 BİN KİŞİYE ULAŞIN 57 yıllık tarihinde ilk kez Mayıs ayını

Detaylı

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN

MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN MEDYA TAKİP DOSYASI PROF. DR. SUAT GEZGİN 2006 GENIS ACI [ Dergiler ] LISELARARASI KISA FİLM YARIŞMASI Yayın Sayfa No 62 Tarih 01.01.2006 Tiraj 1500 Sayfa 1 / 87 RADİKAL [ Ulusal Gazeteler ] LİSELERARASI

Detaylı

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus

Reklam Kampanyası. The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası The matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth Morpheus Reklam Kampanyası Nedir? Reklam kampanyası, markanızın iletişiminde kullanacağınız enstrümanların

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı