TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN SORUN ALANLARINDAN BİRİ OLARAK AFET YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN SORUN ALANLARINDAN BİRİ OLARAK AFET YÖNETİMİ"

Transkript

1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN SORUN ALANLARINDAN BİRİ OLARAK AFET YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILMAZ

2 Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILMAZ Afet Yönetimi ISBN Pegem A Yayınları, 2003 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt veya başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı Mayıs 2003 Kapak Tasarımı Pegem A Yayıncılık Yayın Yönetmeni Gürsel Avcı Baskı ve Cilt Cantekin Matbaacılık (312) Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/B Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgegeçer: (312) İnternet: e-posta: ii

3 Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILMAZ 1973 Ağrı Patnos doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı te Ankara Üniversitesi S.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik yaşamını halen Dumlupınar Üniversitesi Kütahya İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü nde Yardımcı Doçent Doktor olarak sürdüren yazar evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın bu çalışmasından başka zaman yönetimi, kamuda toplam kalite yönetimi, halkla ilişkiler, kamu bürokrasisi, afet yönetimi ve yönetim psikolojisi konularında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. (Not: Eleştiri ve önerileriniz için; iii

4 ÖNSÖZ İnsan toplulukları ve yerleşim alanları üzerinde kayıplar meydana getiren, insan faaliyetlerini bozup kesintiye uğratarak sosyal altyapıyı tahrip eden ve en önemlisi bireyler ve toplum üzerindeki fiziksel, psikolojik veya sosyal nitelikli etkilerinin sona ermesi günler, aylar hatta kimi zaman yıllar alabilen afetler gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerin her an karşı karşıya kalabileceği küresel sorunlardır. Doğal olaylar olan afetlerin iki değişkeni bulunmaktadır. Bunlar afeti meydana getiren olay ve bu olayın meydana geldiği toplum yapısıdır. Herhangi bir doğal olay toplum yapısında bir bozulmaya neden olmadıkça afet olarak adlandırılamaz. Başka bir deyişle can ve mal kaybıyla sonuçlanmayan bir deprem afet sayılmaz. Deprem yalnızca olduktan sonra değil, olmadan önce de üzerinde çalışılması ve hazırlık yapılması gereken önemli bir konudur. Bunun nedenli gerekli olduğu da yaşadıklarımızdan açıkça görülmelidir. Çözümün başında eğitim geliyor. Deprem zararlarının azaltılması konusunda verilecek eğitim ilköğretimden başlayarak üniversite düzeyine kadar bir süreklilik arzetmelidir. Toplum için eğitimin amacı; deprem zararlarının azaltılması konusunda bilinçli olunması, depremin öncesinde, anında ve sonrasında ne yapması gerektiği bilgisinin sağlanmasıdır. Teknik insan gücü ve idarecilerin eğitimi için de kısa kurslar yapılmalıdır. Bunun için deprem eğitim merkezleri kurulmalıdır. Ayrıca yeni bir afet politikasını belirlememiz ve Afet Yönetimi ni öğrenmemiz gerekir. Bu çalışmanın ilgili kısımlarında okuyucunun ayrıntılı biçimde göreceği gibi; Türkiye, tarihi boyunca sık sık büyük çaplı afetlere sahne olmuş, kimi zaman medeniyetlerin yerleşim yerlerini değiştirmek zorunda kaldıkları bile olmuştur. Topraklarının % 96 sı deprem kuşağında olduğu ve yaklaşık olarak iki yılda bir büyük çaplı bir depremin meydana geldiği ülkemizde Afet Yönetimi konusunun gerek akademik gerekse yönetsel düzeyde her yönüyle ele alınması, ülke koşulları da dikkate alınarak çözüme yönelik modellerin geliştirilmesi ve uygulamaya konması bir zorunluluk haline gelmiştir. Uygun bir Afet Yönetimi modeli ile dünya genelindeki deneyimlerin ve bilgilerin ülkemiz gerçekleriyle yorumlanarak acil durumlarda hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede gelecekteki olası afetler ile dünya genelinde başarılı örneklerde görülen nitelikte mücadele edilebilecektir. Böyle bir model ile ülkemiz uzun vadede deprem ve benzeri doğa olaylarının daha az can kaybı ve mal kaybıyla atlatacaktır. Genç akademisyen Dr. Abdullah Yılmaz ın elinizdeki bu çalışması afetleri yönetsel boyutta ele alan, ülkemizde afetlere yönelik örgütlenmelerdeki çok başlılığı ve afet mevzuatındaki karmaşayı ortaya koyan, 1999 Marmara depremi başta olmak üzere ülkemizde meydana gelen afetlerde karşılaşılan sorunları irdeleyen ve çözüme yönelik öneriler içeren bir çalışmadır. Eserin, gerek konuya özel ilgi duyanlar gerek akademisyenler gerekse kamu bürokrasisi içerisinde yer alan uygulayıcılara yararlı olacağı umudunu taşımaktayım. Büyük emek ürünü olan bu çalışmasından dolayı sevgili meslektaşım Dr. Abdullah Yılmaz ı kutlarım. Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA İSTANBUL iv

5 İÇİNDEKİLER Önsöz...iv İçindekiler... v 1. BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE Tanım ve Kavramı...1 Afet ve İlgili Kavramlar...5 Acil Durum (Emergency)...5 Beklenmedik Olay (Contıngency)...5 Tehlike (Hazard)...6 Kriz ve Afet...6 Diğer Kavramlar...9 Afet Türleri...10 Doğal Afetler...10 Depremler...16 Deprem Olgusunun Tarihçesi...17 Deprem Türleri...20 Deprem ve Türkiye...20 Seller...22 Çığlar...25 Çığ Türleri ve Çığ Afetinin Etkileri...25 Çığ Afeti ve Türkiye...27 İnsan Kaynaklı Afetler...28 Endüstriyel Afetler...30 Nükleer Afetler...31 Baraj Kazaları...34 Yangınlar...35 Afet Safhaları...37 v

6 2. BÖLÜM AFET YÖNETİMİ Afet Öncesi Safhası...44 Zarar Azaltma Aşaması...45 Önceden Hazırlık Aşaması...48 Afetin Önceden Bilinmesi ve Erken Uyarı...52 Afet Anı ve Hemen Sonrası...54 Kurtarma ve İlk Yardım Aşaması...55 Geçici Barınma Aşaması...60 Afet Sonrası Safhası...63 İyileştirme Aşaması...63 Yeniden İnşa Aşaması...66 Fiziki Planlama...67 Afet Etkilerine Dayanıklı Yapı İnşası BÖLÜM TÜRKİYE DE AFET YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ Türkiye de Afet Zararlarının Azaltılması Çalışmalarının Tarihi Gelişimi...73 Cumhuriyete Kadar Geçen Dönemdeki Çalışmalar...74 Cumhuriyetten Sonraki Dönemde Yapılan Çalışmalar Yılına Kadar Yapılan Çalışmalar Yılları Arası Yılı Sonrası Marmara Depremi...81 Merkezi Örgütlenme...85 Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu...86 Kuruluşu...86 Görevleri...86 Çalışma Esasları...87 Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu...88 Kuruluşun oluşumu...88 vi

7 Görevleri ve Çalışma Esasları...89 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi...89 Kriz Koordinasyon Kurulu...90 Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu...90 Sekreterya...91 Genel Değerlendirme...91 Afet İşleri Genel Müdürlüğü...92 Kuruluşu...92 Görevleri...93 Afet Fonu...93 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü...94 Türkiye de Sivil Savunma Çalışmalarının Tarihi Gelişimi...95 Örgütlenme...96 Merkez Örgütü...97 Taşra Örgütü...98 Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nün Afetteki Görevleri...98 Sivil Savunma Fonu...99 Afetlerle İlgili Bakanlıklar Başbakanlık İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Diğer Örgütlenmeler Yerel Örgütlenme Yerel Yönetimlerin Afetlere İlişkin Sorumluluklarını Düzenleyen Mevzuata Genel Bakış Türkiye de Afetlerle İlgili Yerel Örgütlenmeler Olağan Dönemlerde Afetlerde Yerel Örgütlenme İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri İlçe Kurtarma ve Yardım Komiteleri Olağanüstü Dönemlerde Afetlerde Yerel Örgütlenme Bölge Olağanüstü Hal Kurulları vii

8 İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin Öngördüğü Yerel Örgütlenme Sivil Toplum Örgütlerinin Afetlerdeki Etkinlikleri BÖLÜM TÜRKİYE DE AFET YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Kriz Yönetim Merkezleri ve Kurtarma ve İlkyardım Komitelerinin Karşılaştıkları Genel Sorunlar Kurtarma ve İlkyardım Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar Ulaşımda Yaşanan Sorunlar Güvenlik ve Asayiş Sorunları İnsani Yardım Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar Geçici Barınma Sorunları Altyapı Sorunları Mühendislik Açısından Karşılaşılan Sorunlar SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA viii

9 Kavramsal Çerçeve 1 1. BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE Türk kamu yönetiminin sorun alanlarından biri olarak Afet Yönetimi nin ele alındığı bir çalışmada Afet olgusunun kavramsal açıdan incelenmesi yararlı olacaktır. Zira, bu kavramın ilgili diğer kavramlarla anlam yönünden kesişmekte olması, afet ve ilgili diğer kavramların bu çalışmada hangi anlamlarda kullanılacağının öncelikle belirtilmesini zorunlu kılmaktadır. Kavramsal çerçeve kapsamında tanım ve kavram, afet ve ilgili kavramlar, kriz olgusu, afet türleri ve afet safhaları konuları ele alınacaktır. TANIM VE KAVRAM Köken itibariyle Arapça bir kelime olan afet, sözlüklerde büyük felaket, bela, yıkım olarak tanımlanmaktadır. 1 Bu çalışmada afet İngilizce deki disaster karşılığında kullanılacağından, bu kavrama da değinmekte yarar vardır. Kökbilimciler 2 tarafından disaster kelimesinin dis (unfavorable-istenmeyen) ve astro (stars-yıldızlar) kombinasyonundan gelen Latince kökenli bir kelime olduğu belirtilmektedir 3. Antik çağ insanlarına göre afet (disaster), kötü yıldızların neden olduğu bir olaydı 4. Arkeolojik araştırmalar da bu bilgiyi desteklemektedir. Antik çağ insanlarının gökler ile 1 Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Doğuş Ltd. Şti. Matbaası, 1978, s. 13; Türkçe Sözlük, 1. Cilt, (Hazırlayanlar: Hasan EREN ve Diğerleri), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Yayın No: 549, 1988, s Kökbilim kavramının Etimoloji karşılığı olarak kullanımı için bakınız: Ömer DEMİR ve Mustafa ACAR, Sosyal Bilimler Sözlüğü, 3. Baskı, Ankara: Vadi Yayınları, 1997, s Webster s Ninth New Collegiate Dictionary, USA: Merriam - Webster Inc., 1990, s. 359; Ernest ZEBROWSKI, JR., Perils Of A Restless Planet - Scientific Perspectives On Natural Disasters -, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, s Bu inancın örnekleri için bakınız: Zebrowski, Jr., ss

10 Afet Yönetimi BÖLÜM AFET YÖNETİMİ Nerede, ne zaman, hangi büyüklükte, nasıl ve ne türde meydana geleceği bilinemeyen afetler, varoldukları ilk günden bu yana insan topluluklarının can ve mal güvenliğine yönelmiş en büyük tehlikedir. Afetler pek çok ülkede tamiri çok güç kayıplara ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişme sürecinin yıllarca sürebilen kesintilere uğramasına neden olmaktadır. 215 Afetlerin farklı nedenleri bulunduğu, çözüm yolları farklılık gösterdiği ve ülkelerde yol açtıkları zararlar farklı düzeylerde gerçekleştiği için, bu global ve kompleks sorunlara evrensel çözümler üretmek güçtür 216. Ancak, bu güçlüğe rağmen, afetlerden her an etkilenme riski ile karşı karşıya bulunan ülkelerin, afetlerin yol açtığı/açabileceği sorunların çözümüne yönelik modern yaklaşımlar geliştirmelerinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu da unutulmamalıdır 217. Afetlerin büyüklük ve etkilerinde belirleyici olan pek çok faktör vardır. Bunların en önemlileri şunlardır 218 : a) Afetin fiziksel büyüklüğü, b) Afetin yoğun yerleşme alanlarına uzaklığı, c) Fakirlik ve azgelişmişlik, d) Hızlı nüfus artışı, e) Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme, f) Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı, g) Bilgisizlik ve eğitim eksikliği, h) Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin ulaşabildiği düzey. Yukarıda sıralanan faktörlerin fiziksel büyüklük ve yerleşim alanlarına uzaklık faktörleri dışında kalanları insan kaynaklı faktörlerdir. Dolayısıyla insan faaliyetleri afetlerin büyüklük ve etkilerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle, bireylerin ve toplumların kaçınamayacakları ve tamamen önleyemeyecekleri aşikar olan afetlere karşı gerekli 215 Frank PRESS and Robert M. HAMILTON, Mitigating Natural Disasters, Science, Vol. 284, Issue: 5422, 1999, s A Decade For International Action, s Wilfred D. IWAN ve Diğerleri. Mitigation Emerges As Major Strategy For Reducing Losses Caused By Natural Disasters, Science, 1999, Vol. 284, Issue: 5422, s Ergünay, Afet Yönetimi Nedir? Nasıl Olmalıdır?, s. 264; Ergünay, Afet Yönetimi, ss ; Ergünay, Acil Yardım Planlaması ve Afet Yönetimi, s. 10.

11 Türkiye de Afet Yönetiminin Örgütlenmesi BÖLÜM TÜRKİYE DE AFET YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ Türkiye de Afet Yönetiminin Örgütlenmesi nin ele alınacağı bu bölümde; Türkiye de afet zararlarının azaltılması çalışmalarının tarihi gelişimi, merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmeler ile sivil toplum örgütlerinin afetlerdeki etkinlikleri ele alınacaktır. TÜRKİYE DE AFET ZARARLARININ AZALTILMASI ÇALIŞMALARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yazılı tarihin başlangıcından günümüze, Anadolu yarımadası sürekli büyük afetlere maruz kalmıştır. Öyle ki, Anadolu da güçlü krallıklar kuran medeniyetlerin birçoğu bu afetler sonucu yıkılmıştır. Afetlerden etkilenmemek için, kimi medeniyetler yerleşim yerlerini değiştirmiştir 371. Ayrıca büyük kentleri etkileyen her afetten sonra zamanın yönetimlerince halka yardım yapıldığı tarihi belgelerde kayıtlıdır 372. Türkiye de afet zararlarının azaltılması konusundaki çalışmaların ele alındığı bazı kaynaklarda söz konusu çalışmalar üç ana döneme ayrılarak incelenmektedir 373 : 1944 yılı öncesi, yılları arası ve 1958 yılı sonrası. 371 Hayati BAKIŞ, Padişah Fermanından İmar Kanununa - Yazılı Tarihten Günümüze Deprem ve Hükümetler -, Nokta Dergisi, Yıl: 18, S. 919, Eylül 1999, s Büyük Depremlerden Önce ve Sonra Merkezde ve İllerde Uygulanması Gereken Kurtarma, Acil Yardım ve Geçici Barındırma Çalışmaları Hakkında Rapor, Ankara: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Malzemesi ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü Yayını, Ocak 1984, ss Büyük Depremlerden Önce ve Sonra Merkezde ve İllerde Uygulanması Gereken Kurtarma, Acil Yardım ve Geçici Barındırma Çalışmaları Hakkında Rapor, ss. 1-4; Türkiye de Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Çoğaltma, Ankara: 1999, s. 11(Bu rapor, bundan sonraki sayfalarda yapılacak atıflarda Meclis Araştırması Komisyonu Raporu olarak belirtilecektir.); Ergünay, National Strategies Of Turkey For Reducing The Impacts Of Natural Disaster, s. 95. (Ergünay üçüncü dönemi 1960 tarihinden başlatmaktadır.)

12 Türkiye de Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar BÖLÜM TÜRKİYE DE AFET YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Çalışmanın bu son bölümünde Türkiye de yaşanan afet olaylarında karşılaşılan başlıca sorunlar ele alınmaktadır. Söz konusu sorunlar iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar: Afetlerle ilgili mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve uygulamada karşılaşılan sorunlardır. MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Türkiye de afet zararlarının, afetler olmadan önce yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemlerle düşük düzeyde tutulması politikaları yerine, afetler olduktan sonra yara sarma politikalarına önem ve öncelik veril[mektedir] 549. Bunun doğal sonucu olarak, gerek yasal düzenlemeler gerekse bu düzenlemelerin öngördüğü örgütlenmeler afet anı ve sonrasındaki kısa ve orta vadeli çalışmaları kapsamakta, afet öncesi zarar azaltma ve önceden hazırlık çalışmalarına gereken önemi vermemektedir. Türkiye de afetlerle ilgili mevzuatta birlik olduğu söylenemez sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu; 84/7778 sayılı Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri İle Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ; 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile Bakanlar Kurulu nun tarih ve 96/8716 sayılı kararıyla yürürlüğe giren ve 9 Ocak 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği afetlerle ilgili ilk akla gelen yasal düzenlemelerdir. Söz konusu kanun ve yönetmelikler afetlerle ilgili önlemleri, örgütlenmeleri ve yapılacak yardımları ayrı ayrı düzenlemektedir sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı 549 Ergünay, Afet Yönetimi Nedir? Nasıl Olmalıdır?, s. 270.

13 Sonuç ve Öneriler 131 SONUÇ VE ÖNERİLER Antik çağlardan günümüze, her toplumun karşılaştığı, çoğu zaman hazırlıksız yakalanmanın cezasını büyük kayıplarla ödemek durumunda kaldığı afetler; ister esoterik söylemle yıldızların hoşlanılmayan yüzünün görünmesi, ister Ortaçağ Avrupa sındaki yaygın inanışa göre kestirilemeyen, önlenemeyen tanrının gazabı veya çağdaş söylemle sonuçları/etkileri itibariyle insan kaynaklı olaylar olarak kabul edilsin; ortada yadsınamayacak bir realite vardır: İnsan yaşamı ve sosyo-ekonomik sistem afetler sonucu alt üst olmaktadır. Türkiye; topraklarının % 90 dan fazlası deprem riski ile karşı karşıya bulunan, büyük çaplı afetlerin meydana gelme sıklığı açısından dünya ülkeleri içerisinde ilk sıralarda yer alan, gelişmekte olan bir ülke olmanın doğal sonucu olarak herhangi büyük çaplı bir afet meydana geldiğinde kendi öz kaynakları ve iç dinamikleri söz konusu afete müdahalede yetersiz kalan bir ülkedir. Sayılan özelliklerinden dolayı Türkiye de afet öncesi, afet anı ve afet sonrası safhalarında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin bir bütün olarak yürütülmesi, koordine edilmesi ve yönetilmesini kapsayan afet yönetimi nin yaşamsal önem taşıması gerekir. İnsan yaşamı ve sosyo-ekonomik dengenin sürekliliğini tehdit eden afetlere yönelik etkin afet yönetimi çalışmalarının nasıl gerçekleştirilebileceği ilgili kısımlarda ayrıntılarıyla ele alındığı için, bu konuya burada tekrar değinilmeyecektir. Aşağıda, başta Marmara depremi olmak üzere, Türkiye de meydana gelen afetlerde karşılaşılan başlıca sorunlar sıralandıktan sonra Türkiye de afet yönetiminin örgütlenmesine ilişkin bazı önerilerde bulunulacaktadır: Türkiye de afetlerin yol açtığı zararların önlenmesi/azaltılması çalışmalarını düzenleyen afet mevzuatı yetersizdir, söz konusu mevzuatın yeniden gözden geçirilerek, eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Türkiye de afetlerin yol açtığı zararların yüksek düzeyde olmasının asıl sorumluları duyarsız halk ile sorumluluklarını yerine getirmeyen devlet ve yerel yönetimlerdir. Türkiye de her büyük çaplı afetten sonra kamuoyunun afet yönetimi çalışmalarına duyarlılığının arttığı görülmekle birlikte, bu duyarlılığın afetten bir süre sonra yerini umursamazlığa bıraktığı görülmektedir. Afetle yüzyüze kalan ve yerel kaynakların harekete geçirilmesinde etkin rol üstlenmesi beklenen kriz yönetim merkezleri gerçekleştirdikleri faaliyetlerde etkin olamamaktadırlar. Afet bölgelerine merkezden ve çevre illerden gönderilen geçici personel beklenen düzeyde yararlı olamamaktadırlar. Afet hizmet grupları (haberleşme, kurtarma ve yıkıntıları kaldırma, ilkyardım ve sağlık, vb.) eleman, ekipman ve koordinasyon yetersizliği nedeniyle etkin çalışamamaktadırlar. Kriz yönetim faaliyetleri genellikle il merkezlerine yoğunlaştığı için kırsal kesim hizmetlerden yeterli düzeyde yararlanamamaktadır. Afetlerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarında koordinasyonsuzluk nedeniyle karmaşa yaşanmaktadır. Afet sonrası hasar tespit çalışmaları gelişigüzel yapılmakta; kayırmacılık, vb. olumsuz uygulamalara rastlanmaktadır.

14 Kaynakça 135 KAYNAKÇA A. KİTAPLAR, RAPORLAR VE TEZLER Afetlerle İlgili Sorunlar. Ankara: T.C. İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanlığı Yayını, Aralık Ahmet Cevdet Paşa. Tezâkir Baskı. (Yayınlayan: Cavid BAYSUN). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, ALTINÖZ, Mehmet. Günümüz İş Ortamında Sekreterlik, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara: Yargı Yayınları, ARNOLD, Richard. Disaster Recovery Plan. Wellesley, Massachusetts: QED Information Sciences, Inc., BABÜROĞLU, Selahattin. Deprem ve Devlet. Ankara: TBMM Vakfı Ofset Tesisi, BOZKURT, Ömer - Turgay ERGUN ve Seriye SEZEN (Ed.). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ankara: TODAİE Yayını, Yayın No: 283, BOZKURT, Veysel. Deprem ve Toplum. İstanbul: Alfa Yayınları, Aralık Büyük Depremlerden Önce ve Sonra Merkezde ve İllerde Uygulanması Gereken Kurtarma, Acil Yardım ve Geçici Barındırma Çalışmaları Hakkında Rapor. Ankara: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Malzemesi ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü Yayını, Ocak CAN, Halil. Organizasyon ve Yönetim. 5. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi, Chernobyl - Ten Years On Radiological and Health Impact -. OECD Nuclear Energy Agency, November Coping With Natural Disasters: The Role Of Local Health Personnel and The Community. Geneva: WHO, Çığ El Kitabı. Afet - Çığ Grubu, Ankara, ÇUHADAROĞLU, Fikret - Ruhi KARA ve Engin USTAOĞLU. Deprem ve Erzincan Vilayeti. İstanbul: Erzincan Valiliği Yayını, DEMİR, Ömer ve Mustafa ACAR. Sosyal Bilimler Sözlüğü. 3. Baskı. Ankara: Vadi Yayınları, DEMİRTAŞ, Ramazan (Ed.). 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi Raporu. Ankara: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayını, Deprem. Ankara: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Malzemesi ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü Yayını, Deprem Sonrası Erzincan. Ankara: T.C. Erzincan İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayını, Yayın No: 2, Devlet Teşkilat Rehberi. 1. Kitap. Ankara: TODAİE Yayını, 1988.

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ACĐL DURUM HĐZMET GRUPLARI VERĐLERĐNĐN STANDARTLAŞTIRILMASI VE TABĐS E UYGUN HALE GETĐRĐLMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Selma ATALAY Anabilim Dalı : Jeodezi

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU

T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU T.C. BA BAKANLIK DOGAL AFETLER KOORDiNASYON BASMOSAVlRLlGl DOGAL AFETLER OENEL RAPORU Mayis1997 1. GİRİŞ h. TANIMLAR II!. AFETLERDEN KORUNMANIN TARiHi GELiŞiMi IV. ÜLKEMİZDE KONU İLE İLGiLi MEVZUAT A-ANAYASA

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek MARMARA Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2011 Yayın No: 65 Kitabın Adı: Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek Kitabın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ACİL DURUM BARINAKLARI VE BİR BARINAK OLARAK ACİL DURUM KONTEYNIR ÖNERİ MODELİ Mimar Cengiz BEYATLI YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANA BİLİM DALI Tez Danışmanı:

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

6. Baskıdan Tıpkı Basım

6. Baskıdan Tıpkı Basım VATANDAŞLIK DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Prof. Dr. İsmail DOĞAN 6. Baskıdan Tıpkı Basım Prof. Dr. İsmail DOĞAN Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları ISBN 975-6802-50-2 Pegem A Yayınları, 2007 Bu kitabın

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 TÜRKİYE DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA,

Detaylı

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT Eğt.Uzm. Mehmet BAYRAKDAR Birol Yiğit Mehmet Bayrakdar Okul Çevre İlişkileri ISBN: 975-8792-79-2 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı