ÇALIŞMA SORULARI: Br - b) ZnHg(SCN) 4 ===== Zn 2+ + Hg(SCN) c) KB(C 6 H 5 ) 4 ====== K+ + B(C 6 H 5 ) 4 d) NaUO 2 AsO 4 ====== Na + + UO 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA SORULARI: Br - b) ZnHg(SCN) 4 ===== Zn 2+ + Hg(SCN) c) KB(C 6 H 5 ) 4 ====== K+ + B(C 6 H 5 ) 4 d) NaUO 2 AsO 4 ====== Na + + UO 2"

Transkript

1 ÇALIŞMA SORULARI: 1 Aşağıdakiler için çözünürlük çarpımı ifadelerini yazınız. a) AgSCN e) BiI 3 b) Ag 2 CrO 4 f) PbClF c) PbCrO 4 g) Fe 2 S 3 d) PbI 2 h) CaC 2 O 4 2 Aşağıdakiler için çözünürlük çarpımı ifadelerini yazınız. a) Hg 2 Br 2 ======= Hg Br - b) ZnHg(SCN) 4 ===== Zn 2+ + Hg(SCN) 4 2- c) KB(C 6 H 5 ) 4 ====== K+ + B(C 6 H 5 ) 4 d) NaUO 2 AsO 4 ====== Na + + UO AsO 4 3- e) BiOOH ======= BiO + + OH - f) TlN 3 ======= Tl + + N 3-3 Doygun çözeltideki molar derişimleri aşağıda verilen bileşiklerin çözünürlük çarpımı değerlerini hesaplayınız. a) AlPO 4 ( 7.62*10-8 ) b) Tl 2 S ( 1.08*10-7 ) Yan:K çç = 5.0*10-21 c) A g3 PO 4 ( 4.68*10-6 ) d) Ce 2 S 3 ( 3.51*10-5 ) e) NaUO 2 AsO 4 ( 5.06*10-8 ) 4 Aşağıda 1 litre doygun çözeltide çözünen miktarlar gram olarak verilmiştir. Buna göre bileşiklerin çözünürlük çarpımlarını hesaplayınız. a) TlBr ( g) b) Co(OH) 2 ( 3.42*10-1 mg ) c) BiI 3 ( 7.76 mg ) d) La 2 S 3 ( 4.23*10-3 gr ) Yanıt: Kçç = 2.0*10-23 e) MgNH 4 PO 4 ( 9.19 mg) 5 Eğer doygun çözeltisindeki hidroksit derişimi 1.17*10-5 M ise, Fe(OH) 2 nin çözünürlük çarpımı nedir? Yanıt: 8.0* PbI 2 ile doyurulmuş 0.04 F KI çözeltisindeki Pb 2+ derişimi 4.44*10-6 M dır. PbI 2 nin çözünürlük çarpımı nedir? Yanıt: 7.1 * Eğer doygun çözeltisindeki iyodat derişimi 2.08*10-3 M ise, La(IO 3 ) 3 ın çözünürlük çarpımı nedir? 8 Aşağıdaki bileşiklerde, doygun çözeltilerindeki kurşun derişimleri nedir? a) PbSO 4 b) PbI 2 Yanıt: [Pb 2+ ] = 1.2*10-3 M c) Pb(OH) 2 d) PbCl 2 9 Aşağıdaki bileşiklerin doygun çözeltilerindeki iyodür derişimleri nedir? a) AgI b) PbI 2 c) BiI 3 ( Kçç= 8.1*10-19 ) [I - ] = 3.9*10-5 M 10 Aşağıdakilein 100 ml sinde çözünebilecek AgSCN miktarını hesaplayınız. a) H 2 O b) 5.0 *10-3 F KSCN Yanıt: 3.6*10-6 mg c) 2.3*10-5 F AgNO3 11 Aşağıdakilerin 200 ml sinde çözünebilecek TlCl miktarını hesaplayınız. a) H 2 O b) 1.0*10-1 F NaCl c) 1.0*10-4 F NaCl

2 ml, F MgSO 4 ın aşağıdaki işlemlere uğratılasıyla elde edilen çözeltide dengedeki bütün iyonların derişimini hesaplayınız. a) 85.5 ml ye saf su ile seyreltildiğinde b) 69.2 ml 0.03 F KBr çözeltisi ile karıştırıldığında c) 69.2 ml 0.03 F KOH ile karıştırıldığında d) 69.2 ml 0.03 F Ba(OH) 2 ile seyreltildiğinde e) 69.2 ml 0.03 F BaI 2 ile seyreltildiğinde 13 Aşağıdaki bazı hidroksit bileşiklerinin çözünürlük çarpımları verilmiştir.hangi hidroksit bileşiğinin a) Sudaki molar çözünürlüğü en düşüktür. b) Katyon derişiminini 0.1 F olduğu ortamda molar çözünürlüğü en yüksektir. Yanıt: Hg(OH) 4 BiOOH için K cc = 4.0*10-10 Be(OH) 2 için K cc = 7.0*10-22 Tm(OH) 3 için K cc = 3.0*10-24 Hf(OH) 4 için K cc = 4.0* Aşağıdaki bazı iyodat bileşiklerinin çözünürlük çarpımları verilmiştir. TlIO 3 için K çç = 3.1 *10-6 Cu(IO3) 2 için K çç = 7.4 *10-8 In(IO 3 ) 3 için K çç = 3.3 *10-11 Ce(IO 3 ) 4 için K çç = 4.7 *10-17 Buna göre iyodat tuzlarını a) Sudaki azalan molar çözünürlüklerine göre b) 0.1 F katyon çözeltisi içeren ortamda g/l olarak azalan çözünürlüğe göre c) 0.1 F katyon içeren çözeltide azalan molar çözünürlüğe göre d) 0.1 F IO 3 - çözeltisinde azalan molar çözünürlüğe göre sıralayınız F KI ve 0.07 F NaSCN içeren bir çözeltide iyodür ve tiyosiyanürü birbirinden ayırabilmek için gümüş iyonu iyi bir ayıraç olarak düşünülmüştür. a)iyodür iyonu derişimini 1.0*10-6 M dan daha aza indirebilmek için gümüş iyonu derişimi ne olmalıdır.yanıt: [Ag + ] = 8.3 * M b) AgSCN çökeleği oluşmaya başladığı anda Ag + derişimi ne olur? c) AgSCN çökeleği oluşmaya başladığı anda SCN - / I - oranı ne olur? d) Ag+ derişimi 1.0*10-3 M yükseltildiğinde SCN - / I - oranı ne olur? 16. Bir çözelti 0.04 F Na 2 SO 4 ve 0.05 F NaOH içermektedir.bu çözeltiye seyreltik kurşun iyonu çözeltisi eklenmiştir. a) Hangi bileşik önce çöker? b) Ilk çökelek oluştuğunda kurşun iyonu derişimi ne olur? c) Ikinci bileşiğin çökmeye başlayabilmesi için kurşun derişimi ne olmalıdır? d) Çözünürlüğü daha fazla olan bileşiğin (Ikinci bileşiğin) çökmeye başladığı anda ilk bileşiğin çökmesini sağlayan anyonun derişimi ne olur? 2

3 17 Tam çökme( ayırma ) sınırı için 1.0*10-6 M kabul ederek aşağıdakilerin ayırmak, ayırmak, mümkün olup olmadığını düşününüz. a) 0.25 M Ba 2+ ve 0.1 M Sr 2+ içeren çözeltide sülfatları halinde birbirinden b) 0.04 M Ba 2+ ve 0.04 M Ag + içeren çözeltide sülfatları halinde biribirinden c) 0.02 F Be 2+ ve 0.01 F Hg 4+ içeren bir çözeltide hidroksitleri halinde biribirinden ayırmak, d) 0.11 F In 3+ ve 0.06 F Tl + içeren çözeltide iyodatları halinde ayırmak F Cu 2+ ve 0.04 F Mn 2+ içeren çözeltiye seyreltik NaOH çözeltisi eklenmiştir. a) Hangi hidroksit önce çöker? b)ilk hidroksitin çökelmeye başlayabilmesi için OH - derişimi ne olmalıdır.yanıt:[oh - ] = 1.8*10-9 M c) Ilk çökelek oluşmaya başladığı anda öteki katyonun derişimi ne olur? sodyum siyanür ve aşağıdaki derişimlerde H + içeren çözeltilerde gümüş siyanürün molar derişimi nedir? a) 1.0 *10-6 F H + Yanıt: 1.2*10-8 F b) 1.0*10-7 F H + c) 1.0 * 10-9 F " d) 1.0 * F " 20. Gümüş siyanürün sudaki molar çözünürlüğünü hesaplayınız. 21. µ = 5.0 * 10-2 olan çözeltide aşağıdakiler için K çç1 değerini hesaplayınız. a) AgSCN b) PbI 2 Yanıt: K çç1 = 2.4*10-8 c) La(IO3) 3 d) MgNH 4 PO 4 22 Tablolardan gerekli değerleri bularak aşağıdaki çözeltilerdeki Mg(OH) 2 in K çç1 değerini hesaplayınız. 23 Aktivite değerlerini kullanarak Mn(OH) 2 in aşağıdaki çözeltilerdeki molar çözünürlükleri hesaplayınız. a) 0.01 F NaNO 2 Yanıt: 3*10-5 F b) F Ba(OH) 2 c) 60.0 ml F MnCl 2 çözeltisi ile 40.0 ml 0.05 F KOH çözeltilerinin karıştırılmasıyla oluşan çözeltide 24 Kadmiyum karbonatın çözünürlük çarpımı 2.5*10-14 dür.kadmiyum karbonatın aşağıdaki ortamlardaki çözünürlüğünü hesaplayınız. a) Su b) 0.1 M karbonat iyonu içeren çözeltide c) 1.0*10-8 M H + içeren çözeltide 25 Kurşun derişimi litrede 1 mg veya daha aza indirebilmek için sülfat derişimi ne olmalıdır? Yanıt: [ SO 4 2- ] = 3.9*10-3 M 26 Bir çözeltideki kurşun derişimi 1.0*10-6 M veya daha aza indirebilmek için iyodür derişimi ne olmalıdır? 3

4 27 Kurşun derişiminin 1.0*10-5 M a indirebilmek için hidroksit iyonu derişimi ne olmalıdır? 28 a) 0.05 F sülfat derişiminde kurşun sülfatın çökmesini başlatabilmek için kurşun derişimi ne olmalıdır? b) Bir çözeltideki sülfat derişimini 1.0*10-6 M a indirebilmek için kurşun derişimi ne olmalıdır? Yanıt: [ Pb 2+ ] = 1.9*10-2 M 29. a) 5.0*10-3 F Ba 2+ içeren bir çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çöktürmeyi başlatabilmek için iyodat derişimi ne olmalıdır? b) Baryumun derişimi 2.0*10-6 F a indirebilmek için iyodat derişimi ne olmalıdır? 30 Aşağıdaki çözeltilerde baryum iyonu derişimi nedir? a) Doygun sulu Ba(IO 3 ) 2 çözeltisi b) Ba(IO 3 ) 2 ile doyurulmuş 0.1 F BaCl 2 çözeltisi c) Ba(IO 3 ) 2 ile doyurulmuş 0.1 F KIO 3 çözeltisi d) Ba(IO 3 ) 2 ile doyurulmuş 1.0*10-3 F BaCl 2 çözeltisi ml F AgNO 3 çözeltisinin aşağıdaki çözeltilerin 67.4 ml sine eklenmesinden sonra gümüş derişimi ne olur? a) Saf su b) F NaNO 3 c) F NaCl Yanıt: 1.35*10-5 M d) F MgCl 2 e) F MgCl gr Mg(OH) 2 in aşağıdaki çözeltilerin 45.0 ml sine eklenmesiyle elde edilen çözeltide dengedeki bütün iyonların derişimlerini a) F HBr b) F HBr hesaplayınız. 33. Aşağıdaki ortamlarda MgCO3 ın molar çözünürlüğünü hesaplayınız. a) Su Yanıt: 4*10-3 F b) 1.0*10-8 M H + içeren çözeltide c) 0.1 F Na 2 CO 3 içeren çözeltide 34 CuS ın aşağıdaki ortamlardaki çözünürlüklerini hesaplayınız. a) Su b) 1.0*10-1 M H + içeren çözeltide c) 1.0 *10-4 M H + içeren çözeltide 35 Aşağıdaki derişimlerde H + içeren ortamlarda MnS ün denge çözünürlüğü nedir? a) 1.0*10-4 M b) 1.0*10-8 M 36 Aşağıdaki derişimlerde H + içeren ortamlarda CuS ün molar çözünürlüğü nedir? a) 1.0*10-1 M Yanıt: 1.2*10-4 F b) 1.0*10-4 M ml 0.1 F NaCN çözeltisinde çözünebilen AgBr ün ağırlığı nedir? ml 0.01 M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisi ile 100 ml 0.1 M NaIO 3 çözeltisinin karıştırılmasıyla elde edilen çözeltide,ba(io 3 ) 2 ın hesaplayınız. Yanıt: 3.9 * 10-6 çözünürlüğünü 4

5 39 AgCl ve PbCl 2 için K çç bağıntılarını yazınız. Bunların birimleri nedir? 40 Bir çözelti 0.02 M Ca 2+ ve M Ba 2+ içermektedir. Sülfatı ayıraç olarak kullanarak bu iki katyonu biribirinden ayırmak mümkünmüdür? CaSO 4 için K çç = 2.4*10-5 BaSO 4 için K çç = 2.4 * 10-5 Yanıt: [SO 4 2- ] = 1.2*10-3, [ Ba 2+ ] = 8.3*10-8 BaSO 4 çöker, CaSO 4 çökmeden kalır. 41 [ Ag + ] = derişimi 3*10-4 M olan 50 ml lik çözeltiye klorür derişimi 2*10-6 M olan 100 ml lik çözelti ile karıştırılmıştır. Bir çökelme olurmu? K çç = 1.7 * [ Cl - ] derişimi 1.0*10-2 M [ I - ] derişimi 1*10-3 M olan bir çözelti mevcuttur. AgCl için K çç = 1.7*10-10, AgI için K çç = 8.5*10-17 olduğuna göre, a) Bu çözeltiye damla damla Ag + çözeltisi eklenirse ilk önce hangisi çöker. b) AgCl çökmesinden önce ortamdaki maksimum Ag + derişimi nedir? c) Bu derişime ulaşıldığında iyodür derişimi ne olur? 43 CuCl için K çç = 1.8*10-7 dir. 2.0*10-4 M Cu + içeren bir çözeltiye klorür derişimi 1*10-2 M oluncaya kadar katı NaCl eklenmiştir. Bu CuCl nin çökmesi için yeterli bir derişimmidir ( hacim değişimini ihmal ediniz) 44 PbI 2 için K çç = 8.7*10-9 dir. Pb 2+ derişimi 3*10-3 M olan bir çözeltiye I - derişimi 1*10-4 M oluncaya kadar NaI eklenmiştir. Bu ortamda PbI 2 çökermi? 45 [ Cd 2+ ] = 0.04 M ; [ Zn 2+ ] = 0.3 M olan bir çözeltiye bir miktar sülfür iyonu eklenmiştir. ZnS için K çç = 4.5*10-24 ; CdS için K çç = 1.4*10-28 olduğuna göre; a) ZnS çökmeden önce ortamdaki maksimum sülfür derişimi nedir? b) Bu noktada kadmiyum iyonu derişimi nedir? Buna göre kadmiyum ve çinkonun biribirinden ayrılması mümkünmüdür? M Ba 2+ ve 0.08 M Sr 2+ içeren bir çözeltide,hangi CrO 4 2- derişiminde SrCrO 4 çökmeden maksimum miktarda BaCrO 4 çöker. Bu kromat derişimini sağlayabilmek için 0.2 M K 2 CrO 4 çözeltisinin ph ı ne olmalıdır? BaCrO 4 için K çç = 2*10-10 ; SrCrO 4 için K çç = 3.6*10-5 ; HCrO 4 - için K = 3.2 * 10-7 Yanıt: [ CrO 4 2- ] = 4.5*10-4 M ; ph = Ag + kullanarak 0.1 M Br - ve 0.1 M I - iyonlarını ayrılabilirmi? Maksimum ayırmayı sağlayabilmek için Ag + derişimi ne olmalıdır? 0.1 M Ag(S 2 O 3 ) 2 3- ın yeterli miktarda tiyosülfat ile, istenen gümüş sağlayabilmesi için tiyosülfat derişimi ne olmalıdır? AgBr için K çç = 3.3*10-13 ; AgI için K çç =8.5*10-17 ;Ag(S 2 O 3 ) için iyonunu K = 1.0 * yanıt: Evet ; [ Ag + ] = 3.3*10-12 M ; [ S 2 O 3 2- ] = M 5

6 M Fe 3+ ın Fe(OH) 3 halinde çöktürülmesi fakat 0.1 M Cr 3+ nın çökmeden kalmasını sağlayabilmek için hazırlanacak tampon çözeltide [ Ac - ] ve [ HAc ] derişimleri ne olmalıdır? Cr(OH) 3 için K çç = 6.7 * ; Fe(OH) 3 için K çç = 4 * ; NH 4 + için K a = 5.5 * HAc için K a = 1.8 * 10-5 Yanıt: ph = 4.04 ; [ Ac - ] / [ HAc] = ml saf suda kaç ml Ba(IO 3 ) 2 çözünür? K çç = 1.57*10-9 Yanıt: 53 mg/ 150 ml 50 Eşit hacimlerdeki M AgNO 3 ile 0.02 M KBrO 3 karıştırılırsa AgBrO 3 çökermi? K çç = 6*10-5 yanıt: Çökmez M KBrO 3 çözeltisinde AgBrO 3 ın çökelmesini başlatabilmek için minimum gümüş derişimi ne olmalıdır?k çç = 6*10-5 Yanıt:6*10-3 mol / L ml M BaCl 2 çözeltisi ile 100 ml M KIO 3 çözeltisinin karıştırılmasıyla elde edilen çözeltideki Ba(IO 3 ) 2 hesaplayınız. K çç = 1.57*10-9 Yanıt: 0.44 * 10-3 g / L *10-4 M H + içeren ortamdaki CaC 2 O 4 ın çözünürlüğü nedir? ın çözünürlüğünü K çç = 1.9*10-9 ;K 1 =6.5*10-2 ; K 2 =6.1*10-5 Yanıt: 7.1 * 10-5 mol / L 54 PbCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir? K çç = 1.6*10-13 ; K 1 = 4.6*10-7 ; K 2 = 4.4*10-11 Yanıt: 3.3 * 10-6 mol / L 55 Gümüş sülfürün (Ag 2 S) sudaki çözünürlüğü nedir? K çç = 1.6*10-49 ; K 1 = 5.7*10-8 ; K 2 = 1.2*10-15 Yanıt: Çözünürlük = 1/2[Ag + ] = 2.1*10-14 g / L 56. AgCl ün 0.1 M NH 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? K çç =1.82*10-10 ; K OLp. = 1.4*10 7 K b = 1.86*10-5 Yanıt: Çözünürlük = [ Cl - ] = 4.5*10-3 mol / L 57 Hangi OH - derişiminde Zn(OH) 2 ın çözünürlüğü minimumdur? K çç = 4.5*10-17 ; K OLp = M Fe 3+ ve Mg 2+ iyonu içeren çözeltide bu iki iyonu hidroksitleri halinde çöktürerek biribirinden ayırmak mümkünmüdür? Fe için K çç = 1.5*10-36 ; Mg için K çç = 5.9*10-12 ;Tam çökme,1.0 * 10-6 M veya daha aza indirilmesi hali 59. AgCl için K çç = 1.6*10-10 olarak bilindiğine göre AgCl nin çözünürlüğü nedir. (yanıt: 1.26*10-5 mol/lt) 60 PbBr 2 için K çç = 6.3*10-6 olarak bilinmektedir.buna göre bu tuzun çözünürlüğü nedir.(yanıt:1.17*10-2 M) M NaCl çözeltisine birkaç damla AgNO 3 çözeltisi eklenmiş ve AgCl nin çöktüğü görülmüştür. Analiz sonucunda çözeltinin hala mol/lt Cl - içerdiği 6

7 tespit edilmiştir. AgCl için K çç = 1.0*10-10 olduğuna göre çözeltideki Ag + derişimini hesaplayınız.? (yanıt: 1.6*10-8 mol/lt) mol/lt CrO 4 2- ile denge halinde bulunan Ag 2 CrO 4 ortamında Ag + derişimi nedir.?(yanıt:5.2*10-6 mol/lt) 63. Bir çözelti 2*10-3 mol/l Pb 2+ içeriktedir. Bu çözeltiye yeterli miktarda katı NaCl eklersek Cl - derişimi 3*10-2 mol/lt olması sağlanmıştır. PbCl 2 çökelir mi? K çç = 1.7*10-5 (yanıt: Hayır) M HAc nin % 0.67 oranında iyonlaştığı bilinmektedir. Buna göre çözeltideki bütün bileşenlerin derişimlerini ve HAc nin iyonlaşma sabitini hesaplayınız? (yanıtlar: Ac - = H + = 2.68*10-3,K a = 1.8*10-5, HAc= 0.397) 65 HF için K a = 7.2*10-4 olarak bilindiğine göre çözeltideki bütün bileşenlerin derişimleri nedir? iyonlaşma derecesi nedir? (yanıt:f - = H + = M, HF=0.579M. %3.5) M HAc çözeltisine, HCl derişimi 0.3 M oluncaya kadar HCl eklenmiştir. Çözeltide hangi bileşenler mevcuttur ve derişimi nedir? M HAc ve 0.2 M NaAc içeren bir çözeltide herbir bileşenin derişimi nedir.k a = 1.8? (yanıt:ac - =0.2 M, H + = 3.6*10-5 M, HAc=0.4 M) 68. Hangi derişimlerde HAc ve NaAc karıştırılmalıdırki çözeltinin ph ı 4 olsun.(yanıt:naac/hac= 0.18/1) 69. NH 4 + için K= 5.5*10-10, HNO 2 için K= 4.0*10-4 olduğuna göre aşağıdaki eşitliğin K denge sabiti nedir. NH 3 + HNO 2 ======== NH NO 2 - (yanıt: 7.2*10 5 ) 70. H 2 CO 3 için K = 4.3*10-7, HCN için K = 4*10-10 olduğuna göre aşağıdaki tepkimenin denge sabiti nedir. H 2 CO 3 + CN - ========= HCO HCN (yanıt: 1.1 *10 3 ) 71. ph = 4.65 olan bir çözeltideki H + molar derişimi nedir? (yanıt: 2.24*10-5 ) M derişimdeki NaCN çözeltisinde hangi bileşenler bulunur.bu tuzun %2 hidroliz olduğuna göre, bu bileşenlerin molar derişimlerini Na + = 0.2M, CN - = M; HCN = OH - = 4*10-3 M, H + = 2.5*10-12 M, H 2 O= 55 M) bulunuz?(yanıt: M NH 4 CN çözeltisinde hidroliz derecesi nedir, Bu çözeltinin ph ı nedir? NH 4 + için K = 5.5*10-10, HCN için K =4*10-10 (yanıtlar: %53, ph=9.33) 74 HCO 3 - için K = 4.7*10-11 dır. Buna göre hangi derişim aralığında HCO 3 -, CO 3 2- tampon çözelti olarak kullanılabilir. (yanıt: HCO 3 2- /CO3 2- = 4.7*10-10 /4.7*10-12 ) 7

8 M Zn(NH 3 ) 4 2- çözeltisinde hangi bileşenler bulunur.bunların molar derişimleri ve iyonlaşma derecesinedir.k=2.6*10-10 (yanıt: Zn 2+ =2.9*10-3 M, NH 3 =1.16*10-2 M, Zn(NH 3 ) 4 2- =0.197M % 1.5) M Ag(CN) 2 - ve 0.04 M CN - içeren bir çözeltide Ag + derişimi nedir.? K= 1.0*10-21 (yanıt: 1.9*10-19 M) M Ag + içeren bir çözeltideki Ag + derişimini 2*10-10 indirebilmek için gerekli NH 3 derişimi ne olmalıdır. Ag(NH 3 ) 2 + için K = 6.8*10-8 (yanıt; 3.2 M) Mg 2+ ve 0.2 M Ca 2+ içeren bir çözeltide MgCO 3 ı çötürmeden yalnız CaCO 3 ı çöktürebilmek mümkünmüdür.caco 3 için K çç = 4.8*10-9, MgCO 3 için K çç =1*10-5 (yanıt: evet) M Cl - ve 0.4 M I - içeren bir çözeltide AgCl çöktürmeden yalnız AgI çöktürerek ayırma mümkünmüdür. (yanıt: Evet) M cd(cn) 4 2-, 0.06 M Cu(CN)3 2- ve 0.2 M CN - içeren bir çözeltiye S 2- derişimi 1.0*10-3 oluncaya kadar Na 2 S eklendiğinde herhangi bir çökelek oluşurmu? CdS için K çç = 1.4*10-28 Cd(CN) için K çç = 1.4*10-17 Cu 2 S için K çç =2.5*10-50 Cu(CN) 3 2- için K çç = 5*10-28 (yanıt:yalnız CdS) M Mg 2+ ve 0.08M Ni 2+, hidroksitleri halinde çöktürülerek birbirinden ayrılmak istenmektedir. Bu ayırmayı sağlamak için NH 4 + /NH3 tamponu kullanılacaktır.tampon çözeltideki NH 4 + ve NH 3 molar derişimleri ne olmalıdır. Mg(OH) 2 için K= Ni(OH) 2 için K=1.6*10-14 NH 4 + için K=5.5*10-10 (yanıt: NH 4 + /NH3 =1.7) M H 2 B 4 O 7 çözeltisindeki bütün bileşenlerinmolar derişimi nedir. H 2 B 4 O 7 için K=1*10-4,HB 4 O 7 - içn K=1* M H 2 Se çözeltisinde, Bütün bileşenlerin molar derişimi nedir. H 2 Se için K=1.7*10-4,HSe - için K=1* M NaHCO 3 çözeltisinin ph ı nedir. Hidroliz derecesi nedir H 2 CO 3 için K = 4.3*10-7, HCO 3 - için K=4.7* M NaHS çözeltisinin ph ı nedir. Tuzun hidroliz derecesi nedir M Na 2 HPO 4 çözeltisinde PO 4 3- molar deriş imi nedir.çözeltinin ph ı nedir. H 2 PO 4 - için K=6.2*10-8,HPO 4 2- için K=1* M K 2 Hg(CN) 4 çözeltisinde Hg 2+ derişimi nedir? Hg(CN) 4 2- için K=4* M NaAg(CN) 2 çözeltisinde Ag + ve CN - derişimi nedir? Ag(CN) 2 - için K=1* M HgCl 4 2- ve 0.3 M Cl - içeren çözeltide Hg 2+ derişimi nedir. HgCl 4 2- için K = 6*10-17 (yanıt: Hg 2+ = 3*10-15 M) 8

9 M Zn 2+ ve 0.02 M Mn 2+ içeren bir çözeltide H 2 S ile çöktürerek tam olarak ayırabilmek mümkünmüdür. Hangi ph da ayırma sağlanabilir. (yanıt: Evet, S 2- = 2.8*10-14 M, ph= 4.69 ) M Ca 2+ içeren bir ortamda M Cd 2+ çöktürebilmek için CO 3 2- derişimi ne olmalıdır. Cd 2+ derişimi en az kaça indirilebilir. Bu karbonat 0.1 M NaHCO 3 tan sağlandığına göre çözeltinin ph ı ne olur. CdCO 3 için K çç = 2.5*10-14, CaCO 3 için K çç =4.8*10-9 HCO 3 - için K = 4.7*10-11 (yanıtlar: CO 3 2- = 1.2*10-7 M, Cd 2+ =%0.007,pH=4.40) M Ba 2+ ve 0.08 M Sr 2+ içeren bir çözeltide, hangi CrO 4 2- derişiminde SrCrO 4 çökmeden maksimum miktarda BaCrO 4 derişimini sağlayabilmek için 0.2 M K 2 CrO 4 çözeltisinin ph ı ne olmalıdır. BaCrO 4 için K çç = 2*10-10, SrCrO 4 için K çç = 93. CuCl için K çç = 1.8*10-7 dir. 2*10-4 M Cu + içeren bir çözeltiye klorür derişimi 1*10-2 M oluncaya kadar katı NaCl eklenmiştir. Bu CuCl nin çökmesi için yeterli bir derişim midir.(hacim değişimini ihmal ediniz) 94. PbI 2 için K çç = 8.7*10-9 dır. Pb 2+ derişimi 3*10-3 M olan bir çözeltiye I - derişimi 1*10-4 M oluncaya kadar NaI eklenmiştir. Bu ortamda PbI 2 çökermi? 95. BaCrO 2 için K çç = 2*10-10 dur. Buna göre BaCrO 4 ın molar çözünürlüğünü hesaplayınız.?(yanıt: 1.4*10-5 M) 96. PbF 2 için K çç = 3.7*10-8 dir. Buna göre PbF 2 nin molar çözünürlüğü nedir.? (yanıt: 2.1*10-9 M) 97. Al(OH) 3 için K çç = 1.9*10-33 dür. Buna göre Al(OH) 3 in molar çözünürlüğü nedir. (hidrolizi ihmal ediniz) (yanıt: 2.9*10-9 M ) 98. Aşağıdaki tuzların 20 C0 deki çözünürlükleri verilmiştir.buna göre K çç değerleri nedir.? a) AgBr için 5.8*10-7 mol/lt b) BaCO 3 için 7*10-5 mol/lt c) Pb(OH) 2 için 4.2*10-6 mol/lt d) Bi 2 S 3 için 1.7*10-15 mol/lt (Yanıtlar:a)3,4*10-13,b)4.9*10-9,c)3.0*10-16,d)1.5*10-72 ) 99. BaCrO 4 için K çç = 2*10-10 olduğuna göre;bacro 4 'ün a) M BaCl 2 ortamındaki çözünürlüğü nedir. b) 0.25 M K 2 CrO 4 ortamındaki çözünürlüğü nedir. (yanıt: a)5.0*10-9 M, b) 8.0*10-10 M ) 100. PbF 2 için K çç = 3.7*10-8 dir. Buna göre PbF 2 nin a) 0.05 M Pb(NO 3 ) 2 ortamındaki çözünürlüğü nedir. b) M NaF ortamındaki çözünürlüğü nedir. (yanıtlar: 4.3*10-4 M, b) 9,3*10-5 M ) 101.Mg(OH) 2 için K çç = 5.5*10-12 dir. Buna göre Mg(OH) 2 in a) M NaOH ortamındakı çözünürlüğü nedir. b)mg 2+ derişiminin 4*10-8 M daha aza indirebilmesi için OH - derişimi ne olmalıdır. (yanıtlar: a) 5,5*10-6 M, b) 0,012 M) 9

10 102.Doygun CaCO 3 içeren 1 litredeki çözelti kururluğa kadar buharlaştırılmış ve tartım sonucu 7.0 mg olarak bulunmuştur. Buna göre CaCO 3 in K çç si nedir.? (yanıt: 4.9*10-9 ) 103.Doygun PbCl 2 çözeltisinin, litresinde 4.50 gr çözünmüş PbCl 2 içediği tespit edilmiştir. Buna göre PbCl 2 nin çözünürlük çarpımı nedir. (yanıt: 1.70*10-5 ) 104.Bir çözelti Pb 2+ safsızlığı içermektedir. Bu çözeltiye Na 2 SO 4 eklenerek PbSO 4 çöktürülmek istenmektedir. Bu çözeltideki Pb 2+ derişiminin 2*10-6 mol/lt indirebilmek için SO 4 2- derişimi ne olmalıdır. (yanıt:9*10-3 mol/lt) M Cd 2+ ve 0.3 M Zn 2+ içeren bir çözeltide H 2 S ile yalnız CdS ın çöktürülmesi istenmektedir. Bu hangi H + derişim de sağlanmaktadır. ZnS için K çç = 4.5*10-24 CdS için K çç = 1.4*10-18,H 2 S için K = 1.1*10-22 (yanıt: H + = 0.85 M) Mg 2+ ve 0.2 M Ca 2+ içeren bir çözeltide MgCO 3 ı çötürmeden yalnız CaCO 3 ı çöktürebilmek mümkünmüdür. CaCO 3 için K çç = 4.8*10-9, MgCO 3 için K çç =1*10-5 (yanıt: evet) M Cl - ve 0.4 M I - içeren bir çözeltide AgCl çöktürmeden yalnız AgI çöktürerek ayırma mümkünmüdür. (yanıt: Evet) M Cd(CN) 4 2-, 0.06 M Cu(CN)3 2- ve 0.2 M CN - içeren bir çözeltiye S 2- derişimi 1.0*10-3 oluncaya kadar Na 2 S eklendiğinde herhangi bir çökelek oluşurmu? CdS için K çç = 1.4*10-28 Cd(CN) için K çç = 1.4*10-17 Cu 2 S için K çç =2.5*10-50 Cu(CN) 3 2- için K çç = 5*10-28 (yanıt:yalnız CdS) M Mg 2+ ve 0.08M Ni 2+, hidroksitleri halinde çöktürülerek birbirinden ayrılmak istenmektedir. Bu ayırmayı sağlamak için NH 4 + /NH3 tamponu kullanılacaktır.tampon çözeltideki NH 4 + ve NH 3 molar derişimleri ne olmalıdır. Mg(OH) 2 için K= Ni(OH) 2 için K=1.6*10-14 NH 4 + için K=5.5*10-10 (yanıt:nh 4 + /NH3 =1.7) M Mn 2+ ve 0.05 M Cd 23+ iyonlarının H 2 S ile tam olarak birbirinden ayrılabilmesi için ph ne olmalıdır. CdS için K çç = 1.4*10-28, MnS için K çç =5.6*10-16 H 2 S için K = 1.1*10-22 (toplam) (yanıt: S 2- = 1.9*10-15 M, ph = 4.15 ) 111.AgCl 'nin sudaki çözünürlüğü 25 C de 1.92*10-3 dür. Buna göre çarpımı nedir? çözünürlük 112.Ca 3 (PO 4 ) 2 ın çözünürlüğü 25 C de mg/ L dir. Buna göre K çç değeri nedir? 113.Doygun Mg(OH) 2 çözeltisinin ph sı nedir? K çç = 1.1*

11 114.Litresinde 0.01 mol gümüş bulunan bir çözeltinin 200 ml sindeki gümüşü çöktürebilmek için M derişimdeki K 2 CrO 4 ten kaç ml gereklidir ph = 9.0 olan bir çözeltinin 200 ml sinde 1 mg/ L Fe içeren çözeltiden 1 damla eklenmiştir. Burada çökelme olurmu? K çç = 2.= * ml sinde 20 mg Cu 2+ içeren çözeltide bakırı CuS halinde çöktürebilmek için hangi ph da H 2 S gazı geçirilmelidir? CuS için K çç = 6.3 * H 2 S için K a1 = 9.1*10-8 K a2 = 1.2* Dördüncü grubun analizi sırasında Ca 2+, Sr 2+ ve Ba 2+ içeren çözeltiye yavaş yavaş 0.5 M K 2 CrO 4 çözeltisi eklenmiştir. a) Ilk önce hangi katyon çöker? b) Eğer herbir katyonun molar derişimleri 1.0*10-3 M ise ilk çökelme için CrO 4 2- derişimi ne olmalıdır? Üçüncü tuzun çökelebilmesi için ilk iki tuzun % kaçı çökmüş olur? BaCrO 4 için K çç = 1.2 * ;SrCrO 4 için K çç = 5*10-5 CaCrO 4 için K çç = 2.3 * Içinde Cu 2+, Zn 2+, Co 2+ ve Pb 2+ bulunan bir çözelti 0.3 M HCl ortamında H 2 S ile çöktürülmek isteniyor. Herbir katyonun derişimleri olduğuna göre, eşit ve 1.0*10-5 M a) Bütün katyonlar çöktürülebilirmi? b) Hangi katyon önce çöker? CuS için K çç = 6.3 * ; ZnS için K çç = 1.6 * CoS için K çç = 5.0*10-22 ; PbS için K çç = 1.3 * H 2 S için K a1 = 9.1 * 10-8 ; K a2 = 1.2 * Ba(IO 3 ) 2 ın,0.020 M KIO 3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? K çç = 1.57*10-9 Yanıt: 3.9*

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

10-ÇÖKME VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI

10-ÇÖKME VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI ÇÖME VE ÇÖZÜNÜRLÜ Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 10ÇÖME VE ÇÖZÜNÜRLÜ 1 M.DEMİR 10ÇÖME VE ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖZÜNÜRLÜ Çözeltilerle ilgili olarak verilen bilgiler genellikle tek fazlı homojen sistemleri kapsamaktadır.

Detaylı

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x10-5 2. Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9,

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Yazar Yrd. Doç. Dr. Nevin KANIŞKAN ÜNİTE 12 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; çözünürlük çarpımı kavramını öğrenecek, molar çözünürlük ve çözünürlük kavramlarını

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas Cd +2, Bi +3 2. Grup Katyonlar As +3, Sb +3, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grupta, asitli ortamda

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1 ÇOLU DENGELER- Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 1-ÇOLU DENGELER - 1 Örnek 1 : ph 4 tampon ortamında CaC O 4 çözünürlüğü nedir? Esitlikler CaC C HC H O O 4 O O 4-4 H H H Ca OH HC - H C O C O - 4 4 O 4. ütle

Detaylı

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I KATYON-ANYON ANALİZLERİ Her bir damla sıvının 0.05 ml ye denk geldiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla pipet kullanılarak çekilecek 1 ml sıvı yaklaşık 20 damlaya denk

Detaylı

SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK

SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK KONUNUN AMACI VE ANAHTAR KAVRAMLAR *ORTAK İYON ETKİSİNİ TANIMLAMAK SULU DENGELERE KATILMA (İLAVE) DURUMLARI *BİR TAMPON ÇÖZELTİNİN NASIL FONKSİYON GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLAMAK *TAMPON ÇÖZELTİNİN PH INI HESAPLAMAK

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I Genel Anyonlar Karbonat (CO 3 Seyreltik asitlerle (CH 3 COOH, H 2 SO 4, HCl: CO 2 gazı çıkararak parçalanır. Deneyin yapılışı: Katı CO 3 numunesi deney tüpüne alınır, distile suda çözülür, üzerine seyreltik

Detaylı

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler)

ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI (Çöktürmeye Dayanan Volumetrik Analizler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-15-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 1 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin

Detaylı

Fe 3+ için tanıma reaksiyonları

Fe 3+ için tanıma reaksiyonları 3. GRUP KATYONLARI Bu grup katyonları NH 4 OH NH 4 Cl ile tamponlanmış bazik ortamda H 2 S (hidrojen sülfür) veya (NH 4 ) 2 S (amonyum sülfür) ile sülfürleri ve hidroksitleri halinde çökerler. Bu özellikleri

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Anorganik Kimya II Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi DENEY TAR H 27 MART 2003 Per embe AMAÇ Amonyum Sülfat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar TOZ ÜRETİM TEKNİKLER KLERİ DERS NOTLARI YRD. DOÇ.. DR. ATİLLA EVCİN Kimyasal Çökeltme Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar A + B AB tipi çökelme reaksiyonlarıdır. Kuvvetli atomlararası

Detaylı

ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI KĠM 230

ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI KĠM 230 ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI DENEY FÖYÜ KĠM 230 Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Eren PÜTÜN Laboratuvar Koordinatörü Araş.

Detaylı

ÜN TE III ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELER

ÜN TE III ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELER ÜN TE III ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELER 3. 1. ÇÖZÜNME OLAYI 3. 2. SIVI-KATI ÇÖZELT LER 3. 3. SIVI-SIVI ÇÖZELT LER 3. 4. SIVI-GAZ ÇÖZELT LER 3. 5. ÇÖZÜNME OLAYINDA DÜZENS ZL K FAKTÖRÜ 3. 6. SULU ÇÖZELT LER a) Elektrolit

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ TEMEL KİMYA LABORATUARI 2014 KİMYA LABORATUARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER 2 BEHER ERLEN BALON JOJE CAM BALON MEZÜR BÜRET PİPET BAGET SOĞUTUCU

Detaylı

GRAVİMETRİK ANALİZ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR M-DEMİR(ADU) 17-GRAVİMETRİ-01 1

GRAVİMETRİK ANALİZ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR M-DEMİR(ADU) 17-GRAVİMETRİ-01 1 GRAVİMETRİK ANALİZ Prof. Dr. Mustafa DEMİR M-DEMİR(ADU) 17-GRAVİMETRİ-01 1 Gravimetrik analiz yöntemleri 1. Çöktürme yöntemleri Ag + Cl - AgCl Ba 2+ + SO 4 2- BaSO 4 Fe 3+ 3OH - Fe(OH) 3 2Fe(OH) 3 Fe 2

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

Gravimetri-IV. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR 20-Gravimetri-04 1

Gravimetri-IV. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR 20-Gravimetri-04 1 Gravimetri-IV Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0-Gravimetri-04 1 GRAVİMETRİ PROBLEMLERİ M.DEMİR 0-Gravimetri-04 Örnek 1: İçinde yalnız AgCl ve AgI bulunduğu bilinen 3.0 gramlık örnek gerekli işlemlerden

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

KİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER

KİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ TEMEL KİMYA LABORATUVARI TRABZON - 2017 KİMYA LABORATUVARLARINDA KULLANILAN MALZEMELER 2 Erlen Mezür Balon joje Ayırma hunisi Huni Beher

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır.

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır. DENEY 1 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Bir madde ikinci bir medde içersinde molekülleri veya iyonları halinde dağıtıldığında meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI

KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-16-KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI 1 Kompleks oluşumu Basit bileşik Kompleks bileşik Ligand Şelat

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ METALURJI VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ METALURJI VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ METALURJI VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİ-2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Davut SARITAŞ Sorumlu

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir?

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir? Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel değişimdir. a) Suyun donarak buz haline gelmesi b) Kağıdın yanması c) Tuz ve su karışımı d) Hidroklorik asit ile çinkonun reaksiyonu Soru 2) Kükürt dioksit

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

Kimyasal Nicelikler ve Sulu Reaksiyonlar

Kimyasal Nicelikler ve Sulu Reaksiyonlar CHEM 1411 Genel Kimya 4 Kimyasal Nicelikler ve Sulu Reaksiyonlar Bölümün Amacı: Her bir kimyasalın miktarının mol kavramı ile nasıl ilişkilendirileceğini ve kullanılacağını öğrenmek(stokiyometri). Sınırlayıcı

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden

5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin oluşturdukları anyon ve katyonların yükseltgenme basamakları verilmiştir. Bu tabloyu kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Lityum elementinin kükürt elementi

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

GRAVİMETRİK ANALİZ-III

GRAVİMETRİK ANALİZ-III GRAVİMETRİK ANALİZ-III Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 1 GRAVİMETRİK HESAPLAMALAR M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 2 M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 3 M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 4 M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 4 KATYONLARI 524KI0037

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 4 KATYONLARI 524KI0037 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GRUP 4 KATYONLARI 524KI0037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal

Yöntem Titrant Belirteç Dönüm Noktası Fiziksel / Kimyasal 1. 1,585 g lık bir deterjan numunesi 100 ml saf suda çözülüyor. Bu numunenin 25 ml si erlene alınıp Mohr metoduyla titre edildiğinde 0,1050 M standart AgNO 3 çözeltisinden 9,40 ml harcanıyor. Numunedeki

Detaylı

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri)

VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) VOLUMETRİK ANALİZ (Titrimetri) Bir çözeltideki madde miktarının konsantrasyonu, ağırlığı veya hacmi bilinen ve ölçümü yapılacak madde ile belirli bir kantitatif reaksiyon verebilen bir başka çözelti (standart

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ S G Y Kimya KİMYA YGS Kazanım Merkezli SORUSORU BANKASI BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanımların Etkin Özeti Nöbetçi Öğretmen Uygulaması Güncel Soru ve Çözümleri zey ü el D ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı