Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ PLANLAMA METODOLOJĠSĠ Didem ESEN ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ PLANLAMA METODOLOJĠSĠ Didem ESEN ÖZET"

Transkript

1 Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ PLANLAMA METODOLOJĠSĠ Didem ESEN ÖZET İş sürekliliği planlaması, bir kuruluşun sahip olduğu varlıkları herhangi bir felaket anında korumasını amaçlayan ve işletmenin, müşterilerine, kendisinden mal alanlara ve diğer iş ortaklarına her ne olursa olsun, kabul edilebilir bir seviyede hizmet vermeye devam etmesini sağlayabilmek için yürütmesi gereken bir süreçtir. Bu çalışmada üç adımdan oluşan İş Sürekliliği Planlaması metodolojisi tanıtılarak, bu metodolojinin başarıyla uygulanabilmesi ve sonuç alabilmesi için önerilerde bulunulmaktadır. ĠĢ Sürekliliği Planlaması Nedir? İş sürekliliği planlaması, bir kuruluşun sahip olduğu aşağıda belirtilen varlıkları herhangi bir felaket anında korumasını amaçlayan ve işletmenin, müşterilerine, kendisinden mal alanlara ve diğer iş ortaklarına her ne olursa olsun, kabul edilebilir bir seviyede hizmet vermeye devam etmesini sağlayabilmek için yürütmesi gereken bir süreçtir. İşletmenin görevini yapabilme gücü, Faaliyetine devam edebilme gücü, Şöhreti, imajı, Müşteri portföyü, Pazar payı, Karlılığı İş Sürekliliği Planlaması şöyle tarif edilebilir; İş hacmini, kabul edilebilir bir seviyede tutmak için gerekli olan iş süreçlerini ve kaynakları tanımlamak ve muhafaza etmek; işlerin kötüye gittiği zamanlarda, kaynakları korumak ve kuruluşun ayakta kalmasını güvenlik altına almak için bir takım prosedürler oluşturmak. (System Management Methodology-Disaster Contingency Planning,1992, Price Waterhouse) İş sürekliliği planı teknik bir plandan çok yönetim planıdır. Dolayısıyla, beklenmedik olaylara karşı, planlama yapılırken öncelikle organizasyonun ve işletme faaliyetlerini destekleyen araçların tanımlanması, bu tip araçların kayba uğraması halinde ortaya çıkacak etkilerin değerlendirilmesi, kriz durumunu kimin yöneteceği ve bu yönetimin nasıl yapılacağı hususlarının açıklığa kavuşması gerekir. Bugünkü iş ortamında, bir kuruluşun, işler normal seyri içinde yürürken, bir krizle karşılaşması halinde neler yapması gerektiğini muhakkak bilmesi gerekir. Zira küçük, büyük veya katastrofik felaketler, bir işletmeye çok ciddi kayıplar getirebilir. Felaketten kurtulma ve işletme sürekliliğinin sağlanması bu amaçla hazırlanacak bir İş Sürekliliği Planı ile mümkündür. Info Security dergisinde yayınlanan bir makalede etkin iş sürekliliği planlarının, kayıpları %90 oranında azalttığını belirtiyor. Bunun yanı sıra olağanüstü bir durum yaşamış firmaların her beş tanesinden ikisinin faaliyetlerini sürdüremediği, sürdürebilenlerden üç tanesinden birinin iki yılsonunda faaliyetini durdurduğu Gartner in yapmış olduğu araştırma sonucunda belirlenmiş.

2 Internet in yapısından kaynaklanan güvenlik riskleri ve hat bağlantılarındaki aksamalar bir yana, deprem, yangın, fırtına, sel, bombalama, sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintisi, bir makine duruşu, nakliye aracının kaza görmesi, insani hatalar, sistemlerde meydana gelebilecek performans sorunları gibi önceden tahmin edilebilen veya edilemeyen iç veya dış faktörler sonucu hasara uğrama ve ciddi bir felaketle karşılaşma ihtimali, tüm kurumlar için dikkate alınması gereken bir risk. Bu nedenle olağanüstü bir duruma karşı hazırlıklı olmak ve organize hareket etmeyi planlamak büyük önem taşımaktadır. Meydana gelme olasılığı düşük olmakla birlikte gerek maddi boyutu, gerekse organizasyonların imaj ve itibarı göz önüne alındığında, olası kayıp ve etkisi yıkıcı boyutlarda olabilecek, acil ve beklenmedik bir duruma karşı iş sürekliliği planlamasının önemli bir gereklilik olduğu görülüyor. Etkili bir İş Sürekliliği Planı bulunmadığı hallerde, aşağıdaki riskler ve durumlarla karşılaşılabilinir; Mevcut müşterilere hizmet vermeyi imkânsız hale getiren iş kesintilerinin meydana gelmesi. Bu yüzden müşteri kaybı, itibar kaybı, rekabet gücünün kaybı. Alacakların takip edilememesi, geç ödemelerden kaynaklanan cezalar, kaçırılan indirim olanakları, hesap bakiyelerinin güncel hale getirilememesi, kaybedilmiş veya kayıt dışı kalmış satışlar. Anlaşmalarla tespit edilmiş hukuki sorumlulukların yerine getirilememesi. Tamamen faaliyet dışı kalmak. Kurumların Ciddi bir felakete uğraması durumunda sigorta önemli bir seçenek olmakla birlikte genel olarak bina ve ekipman gibi fiziki varlıklara yönelik olması, ödemede yaşanabilecek aksaklıklar ve iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintinin gerçek anlamdaki maliyetinin bilinememesi gibi nedenlerle felaketlerin telafisinde tam bir alternatif olmaktan uzaktır. Oysa İş Sürekliliği Planlaması ile, kurumların; mevcut durumlarını analiz ederek, Olası felaketleri engelleyebilmesi Felaketlere hızlı ve doğru karşılık vermesi Varlıklarını ve nakit akışını koruması Kesinti süresini en aza indirerek normal operasyonlara dönüşün sağlanması mümkün olacaktır. ĠĢletme ve Bağımlılıkları Kuruluşların çoğu, yaşamlarını sürdürebilmek için birden fazla tesis ve fonksiyona bağımlı durumdadırlar. Bunlar; genel merkez, üretim tesisi, bilgi işlem veya telekomünikasyon, çağrı merkezi, yazılım veya mali sistemler gibi örneklenebilir ve işletmeler bu fonksiyonlar olmazsa çalışamazlar Genellikle bilgisayarlar, afet kurtarma planlarının odak noktasını teşkil eder ancak şunu da unutmamak gerekir, depo tamamen yok olmuşsa stok kontrol sistemini yeniden inşa etmenin faydası olmayacaktır. Yine yazılım problemleri dolayısıyla elektronik satış sistemine girilemiyorsa, donanım problemlerini çözmeye çalışmak fayda sağlamayacaktır.

3 Bir mamul veya hizmetin müşteriye ulaştırılabilmesi, zincirleme birçok işlemlerin yapılmasına yani iş sürecine bağlıdır. İş akışı, departmanlar arasında, iş süreçlerine uygun bir şekilde düzenlenir ve uygulanır. Bütün bu faaliyetler bilgi akışı sayesinde yönlendirilir. Her işletme organizasyonunda daima üç unsur bulunur; İş Süreci Mamullerin ve/veya hizmetlerin müşterilere ulaşma şekli (birbiri ardışık yürütülen işlemler) İşi Yürütenler İş sürecinin gerçekleşmesinde yer alanlar (gerekli bilgi ve beceriye sahip insan kaynağı) Altyapı ve kaynaklar İş süreci içerisinde kullanılanlar (lojistik kaynaklar, tesisler, büro alt yapısı, bilişim teknolojisi veya mali kaynaklar gibi) Organizasyonun bu elemanları, bilgi akışı sayesinde birbirine bağlanırlar. İşletme faaliyetlerinin ve bilgi akışının yüksek seviyede entegre olması sebebi ile bunları birbirinden ayrı tutmaya olanak yoktur. Bu elemanlar, hep birlikte işletme faaliyetlerini gerçekleştirirler. Aynı şekilde bir felaket sonrasında, işi yeniden başlatabilmek için, yine bu elemanları birbirinden ayrı tutamazsınız. Mesela işletme içindeki bağımlılıkları göz ardı ederek sadece IT üzerinde durursanız veya işletmenin sadece bir fonksiyonunu ele alırsanız, işletmeyi bütünü ile ayağa kaldırmayı başaramazsınız. İşletmeler günden güne, verimliliklerini arttırmak ve kuruluşun değerini yükseltmek amacıyla çalışmalarını, kendilerine pazarda farklılık yaratacak ana faaliyetleri üzerine yoğunlaştırmakta, yürütülmesi gereken destek fonksiyonları da başka kuruluşlarla ortaklık kurarak veya dış kaynaklı hale getirerek yürütmektedirler. Böylece, mamul veya hizmetin müşteriye ulaşması işi sadece işletme sınırları içinde kalmayıp işletme dışına da taşmaktadır. Bu durumda iş sürecini, genişletilmiş kapsamı içinde değerlendirmek gerekir. Bu da karşımıza extended enterprise kavramını yani kurumun direkt kontrolü altında olmayan bazı fonksiyonlara bağımlı olduğunu ve bu fonksiyonlardan birinin kuruma hizmet veremeyecek duruma düşmesi halinde bile bunun sonuçlarını halletmenin kurumun sorumluluğu altında olduğu sonucunu getirmektedir. Bu tür dış bağımlılıklar, bir tedarik zinciri içinde faaliyet gösteren bütün şirketler için çok kritik bir durumdur. ĠĢ Sürekliliği Planlama Metodolojisi İş Sürekliliği Planlaması üç aşamadan oluşmaktadır. 1- Değerlendirme: İşletmenizin cari durumu, işletme sürekliliği planlaması açısından değerlendiriniz. İşletmeniz, aynı iş kolundaki başka işletmeler ile kıyaslandığında durumu nedir? Maruz kaldığı özel tehlikeler, kritik veya zayıf noktalar var mıdır? Bunlar işletmeyi daha da dayanıksız hale getirmekte midir? Eğer, faaliyetlerde büyük bir kesinti olursa ne kadar süre içinde işiniz sıkıntı çekmeye başlar? İş faaliyetlerinin hangileri en duyarlı ve en zayıf niteliktedir? Bunlar için ne yapabiliriz? Önünüzdeki seçeneklerin maliyetleri ve işletme üzerindeki etkileri neler olabilir? Realist seçenekler nelerdir? Hangi seçenekler uygulanmalıdır ve neden? 2- Uygulama: İşletmeniz için seçtiğiniz çözümü uygulayınız. İhtiyaç duyulan yeni tesisler için hazırlık yapınız; güvenliği ve korumayı geliştiriniz; felaketle

4 mücadelenizde size yardımcı olacak kuruluşlarla anlaşmalar imzalayınız; uygulanacak yeni yöntemleri dokümante ediniz; personelinizi bu prosedürlere göre eğitiniz; işletmenizin bir felaket karşısında nasıl davranacağını muğlâk olmayan, açık bir şekilde yazılı olarak dokümante ediniz; seçimin kesin ve işlerliği olması gerekir. 3- Yönetim: Tüm sürece ve yeni yönteme o şekilde bir yön veriniz ki gelecekte işlerliğini kaybetmesin hatta geçersiz kalmasın. Birçok işletmede daha değerlendirme safhasında havlu atılmaktadır. Zira işletme sürekliliği planlaması ve onunla bağlantılı muhtelif konular üzerinde düşündükçe olaylar daha da korkutucu ve zor görünmeye başlamaktadır. İşletme sürekliliği çok geniş bir sahayı kapsayan, enteresan bir konudur. Ancak, tıpkı kartopu gibi ittikçe büyür ve her an yepyeni yönler, güçlükler ve sorunlarla karşılaşılır. 1. Değerlendirme Safhası İşletme sürekliliği değerlendirmesi, projeye adım atılması ve yönetimi ile başlamakta ve işletme sürekliliği stratejisi geliştirilmesi ile devam etmektedir. Konunun ana safhaları Şekil 1 de gösterilmiştir. ĠĢletme Sürekliliği Değerlendirmesi Proje Başlangıcı ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü Risk Azaltma Tedbirleri ĠĢletme Data Merkezi İşletme Etkilenme Analizi Kritik Fonksiyonlar Kaynak İhtiyaçları Üretim Plan Şablonları Ekip Yapısı Plan Yapısı Bilgi Girdileri İşletme Sürekliliği Stratejileri Geliştirilmesi Şekil 1 - Değerlendirme Safhası Projenin Başlatılması ve Yönetimi İşletme sürekliliği planlaması sadece bir seferlik bir proje değildir. İşletmenizin içinde faaliyet gösterdiği iş ortamı ve dayandığı teknoloji, korkunç bir süratle değişikliklere uğramaktadır, bu yüzden planların da değerlemelere ve güncelleştirmelere ihtiyacı vardır. Kısaca önümüzde dikkatli bir şekilde planlanması ve icra edilmesi gereken bir proje vardır. Bu proje işletme içinde bilinç düzeyinin yükseltilmesini ve tutumların değiştirilmesini içermektedir.

5 Proje birçok değerli kaynağın, belirli bir süre boyunca, kendisine tahsis edilmesini ve yönetimin de açık ve kesin olarak projeye bağlı kalmasını gerektirmektedir. Bu aşama, mevcut işletme sürekliliği ve felaketten kurtarma düzenlemelerinin denetlenmesi hususunu da kapsamalıdır. Bu aşamanın sonunda yürütülecek işletme sürekliliği planlama görevi için detaylı bir proje planı ortaya konmalıdır. Projenin ana hedeflerine aşağıdaki hususlar dahil olmalıdır: İşletme içinde farkındalık yaratmalıdır. Görev alacak kişiler belirlenmelidir. Konuya uygun sorular hazırlanmalıdır. Yeni görüşme programları hazırlanmalıdır. Araştırma ve denetimler yürütülmelidir. Yönetime rapor verilmelidir. Proje planı ortaya konulmalıdır. İş Etkilenme Analizi İş Etkilenme Analizi, tüm işletme sürekliliği uygulamasının belkemiğini teşkil eder. İş etkilenme analizinin birinci hedefi, işletmenin bugünkü yaşamının devamı için gerekli olan fonksiyonların tanımlanmasıdır. Uygulamada genellikle bu aşama, risk yönetiminden sonra gelmektedir. Ancak işletmemizin kritik fonksiyonlarını öğrendikten sonra maruz kalabileceğimiz ve kaldığımız dış ve iç riskleri göz önüne almak daha doğru olacaktır. Öncelikle hangi fonksiyonların bizim için büyük önem taşıdığını öğrendikten sonra daha derin araştırmaya girişebiliriz. Analiz, gerek ana sahadaki gerekse diğer sahalardaki etkileri kapsamalı ve bu fonksiyonların yerine getirilememesi durumunda ne zaman kritik duruma düşecekleri bir takvime bağlanarak gösterilmelidir. Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü Risk değerlendirmesi ve kontrolü, organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tüm riskleri değerlendirmek suretiyle belli başlı tehditleri ve açık tehlikeleri ele almaktadır. Hedef, açıkça belirli riskleri azaltmak ve etkilerini hafifletmek için uygulanabilirliği olan tedbirleri, maliyetlerini de göz önünde tutarak belirlemelidir. İş Sürekliliği Stratejisinin Geliştirilmesi Risk değerlendirmesi, kontrolü ve iş etkilenme analizi aşamaları tamamlandıktan sonra, sonraki aşama, işletme sürekliliği stratejilerini geliştirmektir. Bu stratejiler, önemli olayların gerektirdiği başarılı mücadele yöntemlerini tespit edecektir. Bu stratejiler, işletmenin ve aktiflerinin değerleri ile kritik işletme fonksiyonlarının sürekliliğinin sağlanması için gereken maliyeti mukayese ederek dengede tutmalıdır. Aşağıdaki sorulara verilecek cevaplar bu stratejilerin temelini teşkil edecektir: Her şeyden önce, felaketin meydana gelmesi riskini azaltmak için ne yapabiliriz? Bizim asgari ihtiyaçlarımız kesin olarak nelerdir ve bunlara ne kadar süratle erişebiliriz? İstenilen şeyleri daha büyük süratle elde etmek için daha büyük masraflara katlanmanın gerekebileceğini göz önünde tutarak ne kadar para harcayabiliriz?

6 İşletme faaliyetlerini çeşitli sebeplerle durdurma tehlikesi yaratan durumların değerlendirerek, bu değerlerin, kurtarma alternatifleri, riski azaltma ve sigortalama maliyetleri ile karşılaştırılması gerekir. Bu aşamanın sonuna gelmeden daha birçok konuya değinmek gerekecektir: Kurtarma ekibinin yapısının ve her bir ekip üyesinin ve departmanın görev ve sorumluluklarının tespiti Tüm planın başına bir plan koordinatörü tayin edilmesi Münferit planların ortaya konmasını yönetecek olan yöneticilerin tayini aralarında uyum ve koordinasyon sağlanması Kurtarmanın yürütülüp yönetilebileceği üslerin bulunacağı yerleşkelerin tespiti. Buna kumanda merkezleri, geçici büro sahaları ve bilgisayar desteği verecek yerler dâhildir. Yeniden yerleşmenin süresini tayin eden zamanlamanın yapılması Bu planları destekleyecek olan ekiplerin asgari kaynak ihtiyacının tespiti. 2. Uygulama Safhası Şekil 2. de gösterildiği gibi uygulama safhası şu aşamalardan oluşmaktadır; kurtarma tesislerinin görevlendirilmesi, gerekli sigorta kapsamının müzakeresi, risk azaltma tedbirlerinin teşvik edilmesi, işletmenin tekrar faaliyete geçmesi ve afetten kurtulma prosedürlerinin yazılı hale getirilmesi, bir tatbikat ve süreklilik programının uygulanması, tatbikatlar yapılması, işletmenizin süreklilik yeteneğini devamlı olarak geliştirici revizyonların yapılması için gerekli esasların tespiti. Plan Yapısı Yazılı Planlar Sürekli Gelişme Farkındalık ve Eğitim Acil Duruma Tepki İşe Yeniden Başlama Afet Kurtarma Süreklilik Stratejisi Uygulaması, Sigorta ve Risk Azaltma Süreklilik ve Tatbikatlar Bilgi Derleme Şekil 2 - Uygulama Safhası

7 Süreklilik Stratejisinin Uygulanması Bu aşamada kurtarma tesisleri, fiili yerleşim yerleri, bilgisayar v.b. teçhizat, iletişim ve büro alt yapısı devreye sokularak; sigorta teminatları ile ilgili hususlar sonuçlandırılacak ve risk azaltıcı tedbirler yerli yerine oturtulacaktır. Yazılı Bir Planın Ortaya Konup Uygulanması Yazılı bir planın ortaya çıkarılmasında iki ana aşama vardır: ilk iş büyük bir olay olduğunda ekipler için, kuruluşun kurtarılması ile ilgili plan ve taslakların yaratılmasıdır. İkinci olarak da gerekli bilgileri toplayarak bunları bir felaketi takiben yapılacakları kesin ve açık bir şekilde yazılı planların içine dâhil etmektir. Bu işlem olayın işletme üzerinde yaptığı etkinin nasıl belirleneceği ile birlikte halen yürürlükteki işlemlerin ve olaylar sırasında kaybedilmiş olan işlemlerin kurtarılması için ne gibi adımların atılacağı konusunu da kapsamalıdır. Departman personeli planların yazılmasına katılmalıdır çünkü ihtiyaç duyulduğunda bu planları uygulamaya koyacak olanlar onlardır. Yazılı planlarda şu hususlar bulunmalıdır: Bir afeti takiben yapılacak işleri belirleyen Acil Eylemler, İş Etkilenme Analizi esasında tespit edilmiş bulunan, işletmeye ait önemli faaliyetlerin, tekrar nasıl işlerliğine kavuşacağını kesin ve açık bir şekilde ortaya koyan bir İyileştirme Planının hazırlanması, Teknik altyapının ve büro altyapısının, iş faaliyetlerine destek vermek üzere tekrar nasıl kurulacağını tam ve açık bir şekilde izah eden Kurtarma Planlarının yapılması, Planların Sürekliliğinin Sağlanması ve Denemeye Tabi Tutulmaları Süreç, planın yazılması ile sona ermektedir. Planın güncelliğinin korunması ve amaca uygun olduğundan emin olmak için bazı tatbikatlar yapılarak denenmeleri gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda planın işleyip işlemediğini anlamanın tek yolu denemeye tabi tutmaktır. Dolayısı ile mevcut planların uygulamaları ve sürekliliğin sağlanması ile ilgili bir strateji yaratılması da üzerinde durulacak bir konudur. Bu aşama süresince planların ve bunlara destek veren dokümanların doğruluğu ve eksiksiz oldukları kontrol edilmiş olur. Ekiplerde ve departmanlarda çalışan personelin tatbikatlara tabi tutulması kurtarma noktalarında uygulayacakları plan ve prosedürler üzerinde aşinalık kazanmalarını sağlar ve bilinçlenmelerini güçlendirir. Aynı şekilde bu personelin görev yüklenecekleri nokta, kullanılacak araç gereçler ve tesislerde yeterlilik açısından değerlendirilmiş olur. 3. Sürecin Koordine Edilmesi ve Yönetilmesi Eğer bir kuruluş başarılı bir işletme sürekliliği yeteneği geliştirmek ve onu başarı ile yürütmek istiyorsa, üst yönetimin bu sürece çok açık bir şekilde gönül ve destek vermesi işin temelini teşkil eder. Planların ve prosedürlerin etkili bir şekilde işlemesi, bunların tüm işletmece olduğu kadar bireysel olarak da sahiplenilmelerine bağlıdır. Yukarıda açıklanan, iş sürekliliği planlama sürecinin tümünü, başından sonuna kadar koordine etme ve yönetme sorumluluğunu yüklenecek bir plan koordinatörüne ihtiyaç vardır. Bu plan koordinatörünün, üst yönetimin desteğine, gözle görülür bir şekilde, sahip olması ve işleri yürütebilmesi için yetkilendirilmesi zorunludur.

8 Birçok işletme yukarıda açıklanan metodolojiyi benimseyerek, gerçek bir iş sürekliliği yeteneği elde etme yolunda başarılı olmuşlardır. Bunlardan birçoğu, felaketlerle karşılaşmışlar ve zarara uğramadan kurtulmuşlardır. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bir felaketle başarılı bir şekilde mücadeleyi başarmış olan kuruluşların, afetten sonra, daha da güçlü olarak ayakta kaldıklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra, birçok şirket de bu metodolojiyi uygulamaya çalıştığı halde, maalesef başarısız olmuşlardır. Hatta değerlendirme safhasını dahi aşamamışlardır. Başarısızlığın en yaygın sebebi, şüphesiz ki, yönetimin konuya kendisini gerçekten vermemiş olmasıdır. Oysa yönetimin desteğini alıp, başarıya ulaşmak ve gerçek bir ilerleme sağlamanın bir yolu vardır. Yazılı bir planı ortaya koymak için gerekli olan zaman önemli bir problemdir. Eğer metodoloji tam bir sadakatle uygulanır ve kaynaklar tahsis edilirse, ilk plan yaklaşık yedi ay sonra ortaya çıkabilir. Ancak genellikle üst yöneticilerin inisiyatifi elinde tutanlara destek vermek hususunda gösterdikleri zafiyet, projenin aylarca gecikmesine sebep olmaktadır. Bu sırada yönetim, planı birkaç hafta içinde hazırlamanızı beklediği için hayal kırıklığına uğramaktadır. Muhtemelen yönetim, kendilerinden ne beklenildiğini hala kavramamışlardır. Hiç biri, işletme birimleri için, yapılması gereken planın nasıl bir şey olduğunu bilmemektedir ve çoğu gelecek on yıl içinde bir plan çıkacağına inanmamaktadır. Çözüm kolaydır. Projeyi aşamalara bölerek, işe başladıktan sonra bir ay içinde temaslar sonucu sağlanan temel bilgileri ve kaynaklara ait verileri süratle derleyerek taslak planları hazırlamak, yöneticilerin önüne genelde olsa işin ciddiyetini gösteren bir rapor koyarak farkındalıklarını arttırmak mümkündür. Bu taslak sayesinde, yöneticiler kendi sorumluluklarının farkına varabileceklerdir. Referanslar İşletme Sürekliliği Yönetimi Andrew Hiles / Peter Barnes İş Sürekliliği Stratejisi Mike O Hehir İşletme Sürekliliği Metodolojisi - Malcolm Cordish

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA 2. ÇALIŞMA GRUBU Özet Bu belge TBD Kamu-BĐB in XI. çalışma dönemi kapsamında, 2. Çalışma Grubu (ÇG) tarafından hazırlanmıştır. Felaketten

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.03.44 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Yatırım Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, yatırım

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kurumsal risk yönetimi, değer yaratılması ya da var olan değerlerin muhafaza edilmesini sağlar ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: YÖNETİCİ ÖZETİ Kurum risk analizinin altında yatan mantık, kurumun paydaşlarına değer katmasının sağlanmasıdır. Bütün kurumlar riskler ile karşılaşırlar ve yöneticiler ne kadar bir riski kabul edebileceklerine

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SMS EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ Temel Esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECİNİN 4 AŞAMASI 1. AŞAMA: PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI 4 Ekibin yapısı 4 Yönetim

Detaylı

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI Demet KALYONCU YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE DENETİM BİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç.

Detaylı

ĠġLETMELERDE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNDEKĠ GELĠġMELERĠN ĠġLETME VE YÖNETĠM FONKSĠYONLARI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ

ĠġLETMELERDE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNDEKĠ GELĠġMELERĠN ĠġLETME VE YÖNETĠM FONKSĠYONLARI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 4(1), 2010, 1-16 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY ĠġLETMELERDE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNDEKĠ GELĠġMELERĠN ĠġLETME VE YÖNETĠM FONKSĠYONLARI ÜZERĠNE

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı