T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1

2 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna mah. Kavukçu sok. No:46/A Çorum 3. KURUCUNUN ADI: Metin AKBAY 4. PROGRAMIN ADI: Türk Dili ve Edebiyatı II 5. PROGRAMIN DAYANAĞI: 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 14/08/2015 tarih ve 73 sayılı Kararı ile kabul edilen Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı 6. PROGRAMIN SEVİYESİ: Lise ve dengi okul Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 7. PROGRAMIN AMAÇLARI: Lise ve dengi okul 10. Sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki kazanım ve alt kazanımların öğretilmesi amaçlanmıştır. TÜRK EDEBİYATI Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini açıklar 2. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar 3. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 4. Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkileri açıklar. 5. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebeplerini açıklar. 6. Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini sorgular. 7. Edebî dönemleri belirleyen hâkim zihniyeti açıklar. 8. Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler. 9. Türk edebiyatının dönemlerini şema hâlinde gösterir. 10. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özelliklerini açıklar. 11. Mitlerin doğuşunu açıklar. 12. Her kavmin destan dönemi yaşayıp yaşamadığını sorgular. 13. Mitolojik ögelerin o dönemin sanatı ve dilini zenginleştirdiğine örnek verir. 14. Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle ilişkisini belirler. 15. İncelediği Destan Dönemi şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 16. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapısı bakımından çözümler 17. İncelediği Destan Dönemi şiirinin temasını bulur. 18. İncelediği sagu ve koşuğun dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 19. İncelediği destan dönemi şiirinin ahenk öğelerini belirler. 20. Destan döneminde sürdürülen hayatla şiir arasındaki ilişkiyi yorumlar. 21. Eski Türklerde şairlerin görev ve işlevini açıklar. 22. Destanın oluşumuyla ilgili açıklamalar yapar. 23. Destanın yapısını çözümler. 24. Destanın temasını bulur. 25. Destanın dil ve anlatım özelliklerini açıklar 2

3 26. Türk destanlarını gruplandırır. 27. Destanın işleviyle ilgili sonuçlar çıkarır. 28. Destanın, dönemin tarihî, siyasi ve kültürel yapısıyla ilişkisini sorgular 29. Destanları karşılaştırır. 30. Destanları bugünkü olay esasına bağlı diğer metinlerle karşılaştırır. 31. İncelenen destanlardan hareketle destanların özellikleriyle ilgili genellemeler yapar. 32. Destan Dönemine özgü özelliklerin yazılı eserlere nasıl yansıdığını açıklar. 33. Yazılı dönem eserlerini gruplandırır. 34. Yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini belirler 35. Köktürk Yazıtları nın yazıldığı dönemle ilişkisini sorgular. 36. Köktürk Yazıtları nın yazılı Türk edebiyatındaki önemini açıklar. 37. Köktürk Yazıtları nın dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 38. Uygurlar dönemine ait yazılı metinlerin özelliklerini açıklar. 39. Yazılı metinlerden hareketle dönemle ilgili çıkarımlarda bulunur. 40. İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslam uygarlığı arasındaki etkileşimi açıklar. 41. İslamiyet in kabulüyle Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimi açıklar. 42. XI ve XII. yy.da dildeki değişimin nedenlerini açıklar. 43. İncelediği İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerini dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısıyla ilişkilendirir. 44. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri ve değerini açıklar. 45. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerindeki kültürel farklılaşmayı örneklerle açıklar. 46. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinde kullanılan lehçeyi belirler. 47. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin dil, söyleyiş ve kültür özelliklerini açıklar. 48. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin bağlı olduğu geleneği açıklar. 49. Metinlerden hareketle dönem eserlerinin yazılış amacını belirler. 50. Kutadgu Bilig in yapı özelliklerini çözümler. 51. Divan-ı Lügâti t-türk ün edebiyatımızdaki yeri ve değerini açıklar. 52. Günümüz şartlarını düşünerek İslami dönemdeki ilk eserler hakkında çıkarımlarda bulunur. 53. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk metinlerden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 54. İslamiyet in kabulüyle Türk toplumunda görülen kültür farklılığını açıklar. 55. İslam kültürünün etkisiyle oluşan tasavvufun şiire yansıma tarzını sorgular. 56. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinin yapı özelliklerini çözümler. 57. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerin temasını bulur. 58. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 59. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 60. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerini yorumlar. 61. Oğuz Türkçesiyle yeni bir şiir anlayışının oluşmaya başladığını örneklerle açıklar. 62. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 63. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler. 64. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler. 65. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerin yapısını çözümler. 66. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerin temasını bulur. 67. Bu döneme ait incelediği metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar 68. Okuduğu metni dönemin gerçekliğiyle ilişkilendirir. 69. Metni kendinden önceki metinlerle ve günümüzdeki benzer metinlerle karşılaştırır. 70. Yazar ve şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 71. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler. 3

4 72. Bu döneme ait incelediği öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından gruplandırır. 73. İncelediği metinden hareketle öğretici metnin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler. 74. Bu döneme ait incelediği ilk öğretici metinlerin yapı özelliklerini çözümler. 75. Öğretici metinlerin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 76. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 77. Metnin yazılış amacını belirler. 78. Öğretici metinleri birbirinden ayıran özellikleri belirler yy. nesrinin özelliklerini belirler. 80. İncelediği divan şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyetini belirler. 81. Divan şiirinin yapı özelliklerini çözümler. 82. Divan şiirinin ahenk öğelerini belirler. 83. Divan şiirinin temasını bulur. 84. Divan şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 85. Divan şiirinde ahengi sağlayan öğeleri belirler. 86. Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre şiirleri gruplandırır. 87. Divan şiirinin hedef okuyucu kitlesini belirler. 88. Divan şiirinde temaların özelliklerini belirler. 89. Divan şiirinde Farsça ve Arapçadan kelime alınış sebeplerini sorgular. 90. Şiir metninin hangi gelenekte yazıldığını belirler. 91. Divan şiirlerini destan dönemi şiirleriyle karşılaştırır. 92. İncelediği şiiri yorumlar. 93. Şiirin hissettirdiklerini açıklar. 94. Şiirden hareketle şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 95. Beyitlerde ve bentlerde dile getirilen duygu ve düşüncenin zamanımız şiirlerinde de ele alınıp alınmadığını belirler. 96. İncelediği anonim halk şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetini belirler. 97. Anonim şiirin yapısını çözümler. 98. Anonim şiirin temasını bulur. 99. Anonim şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Anonim şiirinde ahenk öğelerini belirler Anonim şiiri yorumlar Anonim şiirlerin hangi adlarla gruplandığını belirler Anonim şiirin müzikle ilişkisini açıklar Anonim şiire mısra örgüsü, kafiye düzeni ve konusuna göre hangi adların verildiğini açıklar Şiir metinlerinin neden anonim olduğunu açıklar Anonim şiirlerin tarihî kaynağını açıklar Anonim şiirleri divan şiirleriyle karşılaştırır İncelediği âşık tarzı halk şiirinden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyeti belirler Âşık tarzı halk şiirlerinin yapı özelliklerini çözümler Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre âşık tarzı halk şiirlerini gruplandırır Âşık tarzı halk şiirinin temasını bulur Âşık tarzı halk şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Âşık tarzı halk şiirinin ahenk özelliklerini belirler Halk şairleriyle kalem şairlerinin okuyucu ve dinleyiciyle iletişim tarzındaki farklılıkları açıklar Halk şiirinin temelindeki anlayışı belirler Halk şiirinde, kişisel olanla soyut olanın birleşmesinde halk beğenisinin rolünü örneklerle açıklar. 4

5 117. Halk şairlerinin sözlü edebiyat geleneği ile ilişkisini belirler Halk şairlerinin kendi eserleri yanında başka şairlerin eserlerini de naklettiklerini açıklar Şiiri yorumlar Âşık tarzında söylenmiş şiirleri, anonim, divan ve okuduğu günümüz şiirleriyle karşılaştırır Şiirin hissettirdiklerini açıklar Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur İncelediği dinî-tasavvufi şiirden hareketle şiirin oluşmasına imkân veren zihniyeti belirler Dinî-tasavvuf şiirin yapısını çözümler Dinî-tasavvufi şiirin temasını bulur Dinî-tasavvufi şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler Dinî-tasavvufi şiirin ahenk özelliklerini belirler Dinî-tasavvufi şiiri yorumlar Dinî-tasavvufi şiirin yazılış amacını açıklar Dinî-tasavvufi şiirin kendinde hissettirdiklerini açıklar Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur İncelediği anlatmaya bağlı edebî metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler Metnin yapı özelliklerini çözümler Metnin temasını bulur Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Metinde ahengi sağlayan öğeleri belirler Metnin, manzum veya düz yazıyla yazılmış olmasının sebeplerini sorgular Metnin bağlı olduğu geleneği belirler Metni yorumlar Yaşayan halk hikâyecilik geleneğinin özelliklerini belirler Şair, yazar veya anlatıcının fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur Göstermeye bağlı edebî metinleri gruplandırır Metinlerin özelliklerini açıklar Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Metinlerin gelenekle ilişkisini kurar Metinlerin varlık sebebini açıklar Metinleri yorumlar Metinleri kendi dönemindeki metinlerle ve günümüz metinleriyle karşılaştırır Bu döneme ait öğretici metinleri anlatım biçimi bakımından gruplandırır Bu döneme ait incelediği metnin planını çıkarır Bu döneme ait sade ve sanatkârane üslûpla yazılmış nesir örneklerini karşılaştırır İncelediği metinden hareketle metnin sade ve sanatkârane oluşunun arkasında bir kültür ve zevk farklılığının olduğunu açıklar Metinlerin yazılış amacını belirler Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini açıklar Metinlerin ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini bulur Metinle gelenek arasında ilişki kurar Metinleri yorumlar Metinleri kendi dönemindeki diğer metinlerle karşılaştırır Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 5

6 DİL VE ANLATIM İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Sunumun özelliklerini belirler. 3. Sunumda teknik imkânlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanılacağını kavrar. 4. Sunum yapar. 5. Tartışmanın özelliklerini belirler. 6. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırır. 7. Tartışmaya katılır. 8. Panelin özelliklerini belirler. 9. Panel hakkında öğrendiklerini uygular. 10. Yazma ve konuşmada hazırlığın önemini örneklerle açıklar. 11. Bilgi edinme kaynaklarını belirler. 12. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur. 13. Anlatımda tema ve konu arasındaki ilişkiyi açıklar. 14. Aynı temada farklı türlerde metinler yazılabileceğini örneklerle açıklar. 15. Aynı temada farklı anlatım türlerini kullanarak kısa metinler yazar. 16. İletişimi sınırlayan öğeleri belirler. 17. Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini açıklar. 18. Anlatımın nasıl oluştuğunu belirler. 19. Okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler. 20. İletişimde anlatıcı ile anlatılan obje veya husus arasındaki ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini tartışır. 21. Anlatıcının dolaylı ve doğrudan ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. 22. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. 23. Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle açıklar. 24. Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler. 25. Anlatımda bağdaşıklığın önemini belirler. 26. Dil öğelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasında anlam bağlantıları ve ilişkileri kurar. 27. Bağlam ile anlatım arasındaki ilişkiyi açıklar. 28. Anlatım türlerinin oluşumunu kavrar. 29. Anlatım türlerini gruplandırır. 30. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği rolü belirler. 31. Öyküleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler. 32. Öyküleyici anlatımda bulunan öğeleri belirler. 33. Öyküleyici anlatımda anlatıcının işlevini belirler. 34. Öyküleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler. 35. Öyküleyici anlatımla oluşmuş metinlerde bir durumdan başka bir duruma geçişin nasıl sağlandığını belirler. 36. Öyküleyici metinler yazar. 37. Metindeki isimleri bulur. 38. Metnin oluşumunda isimlerin işlevlerini örneklerle açıklar. 39. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır. 40. Farklı isim türlerini kullanarak metin oluşturur. 41. İsimlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 42. Betimleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler. 43. Farklı betimleme tarzlarını belirler. 44. Betimlemelerin kullanıldığı metin türlerini belirler. 6

7 45. Betimleyici metinler yazar. 46. Metindeki sıfatları bulur. 47. Metnin oluşumunda sıfatların işlevlerini örneklerle açıklar. 48. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. 49. Farklı sıfat türlerini kullanarak metin oluşturur. 50. Sıfatların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 51. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark eder. 52. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerde kimin duygularından söz edildiğini belirler. 53. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin kim için yazıldığını sorgular. 54. Coşku ve heyecana bağlı anlatım türleriyle metin oluşturur. 55. Metindeki zamirleri bulur. 56. Metnin oluşumunda zamirlerin işlevlerini örneklerle açıklar. 57. Metinden hareketle zamirleri türlerine göre gruplandırır. 58. Farklı zamir türlerini kullanarak metin oluşturur. 59. Zamirlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 60. Destansı anlatımla oluşmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 61. Destansı anlatımda ele alınan konuları belirler. 62. Destansı anlatım ile destanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 63. Destansı anlatımdan hangi metin türlerinde yararlanılabileceğini belirler. 64. Destansı anlatımla metin oluşturur. 65. Emredici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini açıklar. 66. Emredici metinlerin işlevlerini belirler. 67. Emredici metinlerde dilin kullanım özelliklerini belirler. 68. Emredici anlatımla metin oluşturur. 69. Metindeki fiilleri bulur. 70. Metnin oluşumunda fiillerin işlevlerini örneklerle açıklar. 71. Metindeki fiilleri çatılarına göre gruplandırır. 72. Fiillerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 73. Metindeki fiilimsileri bulur. 74. Metnin oluşumunda fiilimsilerin işlevlerini örneklerle açıklar. 75. Metinden hareketle fiilimsileri türlerine göre gruplandırır. 76. Fiil ve fiilimsileri kullanarak metin oluşturur. 77. Fiilimsilerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 78. Öğretici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 79. Öğretici metinlerin yazılış amaçlarını belirler. 80. Öğretici metinlerde dilin kullanım özelliklerini kavrar. 81. Öğretici anlatımla metin oluşturur. 82. Açıklayıcı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 83. Açıklayıcı anlatımda dil ve anlatım özelliklerini belirler. 84. Açıklayıcı anlatımla metin oluşturur. 85. Tartışmacı anlatımla oluşturulan metinlerin ortak özelliklerini belirler. 86. Tartışmacı metinlerin yazılış ve söyleniş amaçlarını belirler. 87. Tartışmacı anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar. 88. Tartışmacı anlatımla metin oluşturur. 89. Kanıtlayıcı anlatımla yazılmış metinlerin ortak özelliklerini belirler. 90. Kanıtlayıcı anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar. 91. Kanıtlayıcı, öğretici, açıklayıcı ve tartışmacı yazıları karşılaştırır. 92. Kanıtlayıcı anlatımla metin oluşturur. 93. Metindeki zarfları bulur. 94. Metnin oluşumunda zarfların işlevlerini örneklerle açıklar. 7

8 95. Metinden hareketle zarfları türlerine göre gruplandırır. 96. Farklı zarf türlerini kullanarak metin oluşturur. 97. Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. 98. Düşsel âlemin anlatım ve gerçeklikle ilişkisini belirler. 99. Düşsel anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler Düşsel yazılarla düşsel olmayan kurmaca yazıları tema, yapı bakımlarından karşılaştırır Düşsel anlatımla metin oluşturur Gelecekten söz eden anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler Gelecekten söz eden anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar Gelecekten söz eden anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler Düşsel anlatımla gelecekten söz eden anlatımı karşılaştırır Gelecekten söz eden anlatımla metin oluşturur Metindeki edatları bulur Metnin oluşumunda edatların işlevlerini örneklerle açıklar Edatları kullanarak metin oluşturur Edatların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar Metindeki bağlaçları bulur Metnin oluşumunda bağlaçların işlevlerini örneklerle açıklar Bağlaçları kullanarak metin oluşturur Bağlaçların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler Söyleşme çevresinde gerçekleştirilen metin türlerini gruplandırır Söyleşmeye bağlı anlatımla sağlanan iletişimin özelliklerini belirler Söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metinleri belirler Söyleşmeye bağlı anlatımla metin oluşturur Mizahi anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini açıklar Alay, hiciv ve kara mizahı karşılaştırır Fıkralarda mizahı sağlayan öğeleri belirler Mizahi anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar Hangi metin türlerinde mizahtan yararlanıldığını belirler Mizahi anlatımla metin oluşturur Metindeki ünlemleri bulur Ünlemlerin cümle ve metindeki işlevlerini örneklerle açıklar Ünlemleri kullanarak metin oluşturur Ünlemlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. 8. PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Öğretim Kursu Çerçeve Programına ve yine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programındaki açıklamalar doğrultusunda; 1. Bu programın genel amacı, kursiyerlerin daha önceki öğrenimlerinde edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmektir. 2. Programdaki konular öğretilirken ünitelerdeki amaç ve kazanımlardan hareketle büyük ölçüde anlatıma, soru-cevap metoduna, metin üzerinde inceleme ve karşılaştırmalara yer verilecek; yeri geldikçe örnekleme, tümevarım, tümdengelim gibi yöntem ve teknikler ile öğrencilerin metinleri anlamaları, yorumlamaları ve ondan estetik zevk almaları için problem çözme, tartışma, açıklama, canlandırma, beyin fırtınası, yeniden yapılandırma, bilgi yarışması etkinliği, dil ve edebiyat panosu düzenleme gibi uygulamalara yer verilecektir. 8

9 3. Konuların öğretiminde teknolojinin imkanları en iyi şekilde kullanılacak; projeksiyon aleti, bilgisayar gibi araçlardan ve video-animasyon uygulamalarından yararlanılacaktır. 4. Programın uygulanmasında öğretmenler kursiyer öğrencilere Türkçeyi doğru kullanmanın bir görev olduğunu belirtecek, bunu sağlamak için güzel yazılmış eser ve metinlerden örneklemeler yapacaklardır. Seçilen metinlerden hareketle öğrencilere iletişimin değeri ve önemi kavratılacak, iletişimde kullanılan dilin kültürü taşıyan en önemli öge olduğu belirtilecek, Türk dili ile millî kimliğimiz arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır. Öğrencilere, güzel ve doğru seçilmiş cümlelerde yer alan kelimelerin anlam özellikleri gösterilecek; kelimelerin metinlerde hangi anlam değerleriyle görev üstlendikleri gösterilecek, Türkçenin her bakımdan zengin ve güçlü bir dil olduğu hissettirilecektir. 5. Cümle bilgisi işlenirken cümlenin metindeki anlamı, işlevi, değeri üzerinde durulacak; eş, yakın ve karşıt anlamlı cümlelerden örneklemeler yapılacaktır. Bir ana düşünceyi ifade etmek üzere cümlelerin nasıl anlamlı bir ilişki içinde yan yana gelerek bir anlam bütünlüğü oluşturduğu, düşünce akışının nasıl sağlandığı ve bir düşünce birimi olarak paragraf kavramının nasıl oluştuğu örneklerle açıklanacaktır. 6. Edebiyat, sanat ve kültürle ilgili hususlar metinlerden hareketle kavratılacak, sanatçı ile metin arasında ilişki kurdurulacak ve öğrencilerin şair ve yazarlarla ilgili çıkarımlarda bulunmaları sağlanacaktır. Edebiyatın kendisine özgü bir iletişim aracı olması sebebiyle öğrencilerden edebî metin ve eserlerin neyi, kime, nasıl ilettiklerini araştırmaları istenecek; gelen sonuçlar sınıfta değerlendirilecektir. 7. Program uygulamasının her aşamasında okuma eyleminin önemi dile getirilecek, MEB in okunmasını tavsiye ettiği 100 Temel esere dikkat çekilerek Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin okunmasının gerekli olduğu vurgulanacaktır. 8. Konular öğretilirken öğrencilerin yazım, noktalama ve dilbilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilecektir. 9. PROGRAMIN SÜRESİ: Haftada 3 Saat 36 Hafta Toplam Süre: 3 x 36 = 108 Saat 9

10 10. PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI: 1. HAFTA 2. HAFTA TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI Edebiyat Tarihi SUNUM, TARTIŞMA, PANEL Sunum Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Tartışma 3. HAFTA 4. HAFTA 5. HAFTA 6. HAFTA DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Destan Dönemi- Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Şiir (Sagu, Koşuk) Panel Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan) - Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) Anlatıma Hazırlık- Anlatımda Tema ve Konu- Anlatımda Sınırlandırma- Anlatımın ve Anlatıcının Amacı Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan) - Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) Anlatıma Hazırlık- Anlatımda Tema ve Konu- Anlatımda Sınırlandırma İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI XI XII Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.) Kutadgu Bilig 10

11 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 7. HAFTA İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.) Atebetü l-hakayık, Divan-ı Hikmet-Divan-ı Lügâti t- Türk Anlatımda Anlatıcının Tavrı 8. HAFTA 9. HAFTA 10. HAFTA 11. HAFTA 12. HAFTA 13. HAFTA Oğuz Türkçesinin Anadolu daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. yy.) Anlatımın Temel Özellikler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir; Nefes, Gazel, İlahi) Anlatımın Oluşumu Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme) Anlatımın Oluşumu Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Dede Korkut Hikâyeleri)- (Dânişmendnâme, Mesneviler) Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması Öğretici Metinler (Tasavvufi Metinler) ANLATIM TÜRLERİ Öyküleyici Anlatım 11

12 14. HAFTA 15. HAFTA 16. HAFTA 17. HAFTA 18. HAFTA 19. HAFTA 20. HAFTA Öğretici Metinler (Nasreddin Hoca Fıkraları) İsim XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir) Betimleyici Anlatım Divan Şiiri (Gazel) Sıfat Divan Şiiri (Kaside) Coşku ve Heyecana Bağlı Lirik Anlatım Divan Şiiri (Rubai) Zamir Divan Şiiri (Şarkı, Muhammes) Destansı (EPİK) Anlatım Divan Şiiri (Murabba, Terkib-i Bend) Emredici Anlatım 12

13 21. HAFTA Halk Şiiri Fiil-Fiilimsi Anonim Halk Şiiri-(Mani, Türkü) Fiil-Fiilimsi 22. HAFTA Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma-Semai) Öğretici Anlatım-Açıklayıcı Anlatım 23. HAFTA 24. HAFTA 25. HAFTA 26. HAFTA 27. HAFTA Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri (Methiye) Tartışmacı Anlatım Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Kanıtlayıcı Anlatım Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Kanıtlayıcı Anlatım Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler) Zarf 13

14 28. HAFTA Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler) Zarf Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz Düşsel (FANTASTİK) Anlatım 29. HAFTA Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz Düşsel (FANTASTİK) Anlatım 30. HAFTA 31. HAFTA 32. HAFTA 33. HAFTA 34. HAFTA Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Meddah, Orta Oyunu Gelecekten Söz Eden Anlatım Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Meddah, Orta Oyunu Gelecekten Söz Eden Anlatım Öğretici Metinler (Tezkire) Edat-Bağlaç Öğretici Metinler (Tezkire) Söyleşmeye Bağlı (DİYALOG) Anlatım 14

15 35. HAFTA Öğretici Metinler (Seyahatname) Söyleşmeye Bağlı (DİYALOG) Anlatım Öğretici Metinler (İlmi Eserler) Mizahi Anlatım-Ünlem 36. HAFTA Öğretici Metinler (İlmi Eserler) Mizahi Anlatım-Ünlem 11. ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR: Özel öğretim kursunda, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu sınavlar kurum tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılır. Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmez. 12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ: Program amaçlarının gerçekleşmesi için Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun olarak bilim derslikleri oluşturulmuştur. Konuların işlenişinde kullanılacak araç-gereçler aşağıdadır: 1. Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları (MEB onaylı) 2. Öğretmenin hazırlamış olduğu ders notları 3. Öğretmenler tarafından hazırlanan çoktan seçmeli ve açık uçlu sınavlar 4. Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu 5. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü 6. Edebiyat Terimleri Sözlüğü 7. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 8. Yazı Tahtası 15

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

(SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (SİNOP) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Türk Dili ve Edebiyatı grubu formasyon öğrencileri aşağıda belirlenen gün ve saatte belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI.

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI. 10. SINIF ÜNİTE ve KAZANIMLARI Üniteler Kazanımlar Örnek Etkinlikler Açıklamalar I. ÜNİTE : TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. Edebiyat- Tarih İlişkisi Edebiyat-tarih ilişkisini kavrama 1. Edebiyat tarihinin

Detaylı

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (ÇORUM) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Türk Dili ve Edebiyatı grubu formasyon öğrencileri aşağıda belirlenen gün ve saatte belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL203 TÜRK EDEBİYATI Mesleğim Okulları na Hoşgeldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ I BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ I BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ I BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 / 8 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 97 // 10. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma DİL VE ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Mitoz Bölünme Eşeysiz Üreme Ünite 1 Mayoz Bölünme Eşeyli Üreme İnsanda Üreme Embriyonik Gelişim Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma Ünite 2 Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar Eksik

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Mitoz Bölünme Eşeysiz Üreme Ünite 1 Mayoz Bölünme Eşeyli Üreme İnsanda Üreme Embriyonik Gelişim Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma Ünite 2 Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar Eksik

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum 4 1 1 2. Tartışma 4 1 1 1 1 3. Panel 4 1 1 (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri KAZANIMLAR. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.. Güzel sanatların

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 / 8 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : : Yavruturna mah. Kavukçu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 0. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (9. Sınıf) Edebiyat (9. Sınıf) İletişim, Dil Ve Kültür: İletişim:. İletişimin önemini ve değerini sezer. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM Adı 01 Sunum 02 Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel 03 Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Tema ve 05 Anlatımda Tema ve - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 07 Anlatımın

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Tema ve 05 Anlatımda Tema ve - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 07 Anlatımın ve Anlatıcının Tavrı

Detaylı

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz

OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN Haz 1 61308053 2 61308318 3 61308212 4 61308195 5 61308283 6 61308162 7 61308222 8 61308025 OYA AKTEPE MERVE AYDIN YASEMİN AYDOĞAN MUKADDES BAŞ BETÜL BAY SELÇUK BAYKAL ESRA BEZER HÜLYA BURHAN CUMHURİYET DÖNEMİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 / 12 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu

Detaylı

ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUM ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kararı GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul 4 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul 10. Sınıf Deneme Müfredatı 10. Sınıf Denemeleri Soru Adetleri Dersler Soru Sayısı Dil ve Anlatım 24 Türk Edebiyatı 16 Matematik 25 Geometri 15 Fizik 14 Kimya 13

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI ANKAR A, 2012 KURUMUN ADI : Özel Pana Sinema Oyunculuk ve Spikerlik Kursu KURUMUN ADRESİ : Teşvikiye

Detaylı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI 1. KURUM ADI : Yedi Sistem Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUNADRESİ :Atatürk Bulvarı No: 90/32 Kat:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Kızılay Çankaya / ANKARA 3. KURUCUNUN ADI :

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

DERS İŞLEME YOL HARİTASI. 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler

DERS İŞLEME YOL HARİTASI. 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı : 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersin Kredisi (Haftalık ders saati): saat Öğretmenin Adı ve Soyadı:Zehra USLU Dersin ĠĢleneceği sınıf:9-d Öğretmenin

Detaylı

sistem, program, ürün, akıllı tahta uygulaması... Her şey elinizin altında! Türkiye nin eğitim yayıncısı Ürün - Sistem Dosyası MikroSistem

sistem, program, ürün, akıllı tahta uygulaması... Her şey elinizin altında! Türkiye nin eğitim yayıncısı Ürün - Sistem Dosyası MikroSistem sistem, program, ürün, akıllı tahta uygulaması... Her şey elinizin altında! Türkiye nin eğitim yayıncısı Ürün - Sistem Dosyası MikroSistem 06-07 MERHABA Değerli Eğitim Yöneticilerimiz, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz,

Detaylı

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik

Detaylı

TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI

TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TV UYDU ALICI SİSTEMLERİ MONTAJ, BAKIM VE ONARIM KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

10.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI

10.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ DERS MÜFREDATI/PROGRAMI AMAÇLAR, KAZANIMLAR Üniteler Kazanımlar Etkinlik Örnekleri Açıklamalar I. ÜNİTE: SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum Sunumun özelliklerini belirleme, sunum yapma 1. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA ÇİZİM TEKNİKLERİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA ÇİZİM TEKNİKLERİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA ÇİZİM TEKNİKLERİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Öğretici Metin. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler: Makale Deneme Söyleşi (Sohbet) Fıkra Eleştiri (Tenkit)

Öğretici Metin. Gazete Çevresinde Gelişen Metinler: Makale Deneme Söyleşi (Sohbet) Fıkra Eleştiri (Tenkit) Sayfa7 II. BÖLÜM: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI I. DİL VE ANLATIM DERSİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN SINIFLANDIRMA METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım Öğretici Metin Sanatsal (Kurmaca) Metin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK BELGE EĞT..BAS.YAY.DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ DERSİN ADI : MATEMATİK--10.SINIF Deneme Sınavı 1 Polinomlar 25 13 7 6 3 2 2 2 2 Çarpanlara Ayırma 12 6 6 3 3 3 2 3 II. Dereceden Denklemler 12 10 3 2 2 2 4

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

6.PROGRAMIN SEVİYESİ: ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI

KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM ve EĞİTİM ALANI OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARŞİV METİNLERİ ve EDEBİ METİNLER KURS PROGRAMI Ankara, 2016 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI...1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı