Collocations Series 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Collocations Series 1"

Transkript

1

2 1. a matter of life and death: ölüm kalım meselesi 42. cause and effect: sebep sonuç 2. a recipe for disaster: faciaya davetiye 43. central government: merkezi hükumet 3. a storm in a teacup: bir bardak suda fırtına 44. certain characteristics: belli bazı özellikler 4. absolute darkness: zifiri karanlık 45. changing needs: değişen ihtiyaçlar 5. academic achievement: akademik başarı 46. chemical substance: kimyasal madde 6. academic debate: akademik tartışma 47. child abuse: çocuk istismarı 7. accurate information: kesin bilgi 48. circulation system: dolaşım sistemi 8. additional resources: ek kaynaklar 49. civil engineer: inşaat mühendisi 9. advanced technology: ileri teknoloji 50. clear boundaries: keskin hatlar, net sınırlar 10. adverse reaction: olumsuz tepki 11. air conditioner: klima 12. air pressure: hava basıncı 13. ancient history: eskiçağ tarihi, ilk tarih 14. animal husbandry: hayvancılık 15. animal rights: hayvan hakları 16. annual turnover: şirketlerde yıllık ciro 17. answer key: cevap anahtarı 18. answering machine: telesekreter 19. appropriate language: uygun dil 20. armed conflict: silahlı çatışma 21. arranged marriage: görücü usulü evlilik 22. artificial intelligence: yapay zekâ 23. atomic energy: atom enerjisi 24. available data: mevcut veriler 25. average score: ortalama puan 26. baby sitter: bebek bakıcısı 27. basement floor: zemin kat 28. basic principles: temel ilkeler 29. basic supplies: temel ihtiyaçlar 30. bee hive: arı kovanı 31. big failure: büyük başarısızlık 32. black coffee: sade kahve, sütsüz kahve 33. blind alley: çıkmaz sokak 34. blonde hair: sarı saçlar, sarışın 35. blood pressure: kan basıncı, tansiyon 36. blood transfusion: kan nakli 37. border trade: sınır ticareti 38. breaking news: son dakika haberi 39. bride and groom: damat gelin 40. brisk walk: tempolu/hızlı adımlarla yürüyüş 41. canned food: konserve edilmiş gıda 51. climate change: iklim değişikliği 52. close relationship: yakın ilişki 53. cognitive skills: mantıksal düşünebilme becerisi, soyut kavramları görebilme ve anlayabilme yeteneği 54. commencement speech: açılış konuşması 55. common ancestor: (en az iki tür için) ortak ata 56. common cold: soğuk algınlığı 57. common sense: sağduyu, aklıselim 58. communal place: kamusal alan, halka açık 59. compelling evidence: ikna edici delil 60. compelling/concrete/sound evidence: güçlü kanıt 61. comprehensive application: kapsamlı uygulama 62. compulsive smoker: sigara tiryakisi 63. compulsory retirement: zorunlu emeklilik 64. concise summary: kısa özet 65. consistent results: tutarlı sonuçlar 66. contemporary society: çağdaş toplum 67. controversial issues: tartışmaya açık konular 68. crime and punishment: suç ve ceza 69. criminal record: sabıka kaydı 70. crucial importance: hayati önem 71. cultural differences: kültürel farklar 72. cultural values: kültürel değerler 73. cut-throat competition: kıran kırana mücadele 74. daily needs: günlük ihtiyaçlar 75. data gathering: veri toplama işi 76. deadly disease: ölümcül hastalık 77. deafening music: gürültülü müzik 78. deep in thought: derin düşüncelere dalmış 79. demographic change: nüfus değişikliği 80. departure time: (uçak, otobüs vb) hareket saati 81. developed countries: gelişmesini tamamlamış ülkeler 82. digestive system: sindirim sistemi / Eskişehir

3 83. disabled people: engelli vatandaşlar 125. fire escape: yangın merdiveni 84. distinguishing features: ayırt edici özellikler 126. fire extinguisher: yangın söndürme tüpü 85. domestic affairs: iç işleri 127. first aid kit: ilk yardım seti 86. domestic appliances: beyaz eşya 128. first encounter: ilk karşılaşma 87. domestic violence: aile içi şiddet 129. flash freezing: (yiyecekleri) şoklama yöntemi 88. dramatic change: muazzam bir değişim 130. flight attendant: hostes (air stewardess) 89. dress code: kılık kıyafet yönetmenliği 131. food additives: gıdalara katılan katkı maddeleri 90. drinking water: içme suyu 132. food poisoning: gıda zehirlenmesi 91. driving licence: ehliyet 133. force of gravity: yerçekimi kuvveti 92. drug abuse: uyuşturucu kullanımı 134. foreign airlines: dış hatlar seferi 93. drug smuggling: uyuşturucu kaçakçılığı (drug trafficking) 135. foreign investment: yabancı yatırım 94. earlier times: eski zamanlar 136. formal investigation: resmi soruşturma 95. ear-splitting noise: kulakları sağır eden ses 137. free installation: bedava kurulum 96. economic growth: ekonomik büyüme 138. frying pans: kızartma tavası 97. educational institution: eğitim kurumu 139. fundamental change: köklü bir değişiklik 98. effective intervention: etkili müdahale 140. further information: daha ayrıntılı bilgi 99. effective treatment: etkili tedavi 141. gall bladder: safra kesesi 100. elective course: seçmeli ders 142. general agreement: genel anlaşma 101. emotional reaction/response: duygusal tepki 143. general statement: genel bir ifade 102. empirical study: deneysel çalışma (experimental study) 144. genetically modified food: genleriyle oynanmış gıdalar 103. environmental damage: çevresel hasar 145. geographical distribution: coğrafik dağılım 104. environmental impact: çevresel etki 146. global issues: tüm dünyayı ilgilendiren konular 105. environmental pollution: çevresel kirlilik 147. good causes: hayır hasenat işi 106. essential feature: temel özellik 148. government policy: hükumet politikası 107. eternal life: sonsuz hayat 149. great skill: büyük maharet/beceri/yetenek 108. ethnic cleansing: etnik temizleme, soykırım 150. green light: yeşil ışık 109. ethnic minority: etnik azınlık 151. hair straightener: saç düzleştirici 110. exact figure: tam sayı, net rakam 152. hasty decision: acele alınmış bir karar 111. exceptional case: istisnai durum 153. hearing aid: işitme cihazı 112. exhaust fumes: egzoz dumanı 154. heart beat: kalp atışı 113. experimental method: deneysel yöntem 155. heated discussion: hararetli tartışma 114. expert opinion: uzman görüşü 156. heavy drinker: alkolik 115. extensive research: kapsamlı araştırmalar 157. heavy fog: yoğun sis 116. external forces: dış güçler 158. heavy smoker: sigara tiryakisi (chain smoker) 117. extreme heat: aşırı sıcaklar 159. historical development: tarihsel gelişim 118. fair hair: kumral saç 160. honey bee: bal arısı 119. false beard: takma sakal 161. hot spring: kaplıca (spa) 120. family planning: nüfus planlaması 162. human rights: insan hakları 121. fault zone: (deprem için) fay hattı 163. illegal immigrant: kaçak göçmen 122. fever cutter: ateş düşürücü (fever reducer) 164. immediate family: birinci dereceden akraba 123. final stage: son aşama 165. inauguration ceremony: açılış töreni 124. financial support: maddi yardım, parasal yardım 166. increasing interest: artan ilgi / Eskişehir

4 167. independent variable: bağımsız değişken 168. indigenous population: bir ülkenin yerli nüfusu 169. individual needs: bireysel ihtiyaçlar 170. industrial pollution: sanayi kirliliği 171. inevitable outcome: kaçınılmaz sonuç 172. initial stage: ilk aşama 173. insurance company: sigorta şirketi 174. intelligence quotient (koşınt): zekâ düzeyi, iq 175. intensive research: yoğun araştırmalar 176. interest rates: faiz oranları 177. internal diseases: iç hastalıkları, dâhiliye 178. international community: uluslararası camia 179. intimate relationships: samimi/yakın ilişkiler 180. irrefutable proof: çürütülmesi imkânsız kanıtlar 181. irreversible damage: kalıcı hasar 182. job satisfaction: iş memnuniyeti 183. key terms: anahtar sözcükler 184. kitchen scales: bakkal / mutfak tartısı 185. labour force: iş gücü 186. law and order: kanun ve düzen 187. legal rights: yasal haklar 188. licence/number plate: araba plakası 189. life expectancy: ortalama yaşam süresi 190. likely impact: olası etki 191. limited access: sınırlı erişim 192. literary text: edebi metin 193. little finger: serçe parmağı 194. living standard: yaşam standardı 195. local government: yerel hükumet 196. long vehicle: uzun araç 197. loss of life: can kaybı 198. lucrative business: karlı iş 199. mad hospital: akıl hastanesi (insane asylum) 200. main issue: esas konu (major issue) 201. marital status: medeni hal 202. martial arts: Uzakdoğu sporları 203. mass murderer: seri katil (serial killer) 204. match maker: çöpçatan (go-between) 205. mechanical engineer: makine mühendisi 206. medical treatment: tıbbi tedavi 207. mental development: zihinsel/ruhsal gelişim 208. mentally retarded: geri zekâlı, zekâ geriliği olan 209. metaphorical meaning: mecazi anlam 210. military action: askeri müdahale, operasyon 211. minced meat: kıyma et 212. mineral water: maden suyu 213. minimum wage: asgari ücret 214. ministry of education: milli eğitim bakanlığı 215. money-back guarantee: para iade garantili 216. mountain range: sıradağ 217. multi-storey: çok katlı (bina) 218. mutual trust: karşılıklı güven 219. nail clippers: tırnak makası (nail scissors) 220. national income: milli gelir 221. native speaker: bir dili ana dili olarak konuşan 222. natural process: doğal süreç 223. night shift: gece vardiyası, gece nöbeti 224. nomadic people: göçebe insanlar 225. notice board: ilan tahtası 226. nuclear family: çekirdek aile 227. nuclear weapons: nükleer silahlar 228. nursing home: huzur evi, bakım evi (nursery) 229. online shopping: internet üzerinden alışveriş 230. oppressive regime: baskıcı rejim 231. ordinary people: sıradan insanlar 232. parking notice: park levhası 233. pay rise: zam, ücret artışı 234. peace treaty: barış antlaşması 235. peer pressure: akran/arkadaş baskısı 236. perishable food: çabuk bozulan gıdalar 237. personal choice: bireysel tercih 238. physical features/properties: fiziksel özellikler 239. pivotal role: hayati önem taşıyan bir rol 240. plausible explanation: mantıklı bir açıklama 241. police station: karakol 242. popular belief: yaygın görüş, genel kanı 243. positive discrimination: pozitif ayrımcılık 244. potential customer: potansiyel müşteri 245. precise definition: bir şeyin birebir tanımı 246. preliminary studies: ön çalışmalar 247. premeditated murder: planlanmış cinayet 248. press freedom: basın özgürlüğü / Eskişehir

5 249. primary school: ilkokul 250. primitive life: ilkel yaşam, ilk çağlardaki yaşam 251. private lesson: özel ders (private tuition) 252. private sector: özel sektör 253. probation period: staj dönemi, deneme süresi 254. promising start: umut verici başlangıç 255. public awareness: toplumsal bilinç 256. public sphere: kamusal alan 257. public transport: toplu taşıma 258. racial discrimination: ırk ayrımcılığı 259. recent research: son zamanlarda yapılan çalışmalar 260. regular exercise: düzenli egzersiz 261. relief work: afet zamanında yapılan yardımlar 262. remarkable achievement: kayda değer başarı 263. renewable energy: yenilenebilen enerji 264. rescue team: kurtarma ekibi 265. re-sit exam: bütünleme sınavı 266. respiratory system: solunum sistemi 267. rising cost: artan maliyet 268. rival company: rakip şirket 269. rough skin: pürüzlü cilt 270. rural area: kırsal kesim 271. sales figures: satış rakamları 272. scholarly research: bilimsel araştırmalar 273. scientific research: bilimsel araştırmalar 274. security policy: güvenlik politikası 275. sense of direction: yön bulma kabiliyeti 276. sense of humour: mizah yeteneği 277. serious allegations: ciddi suçlamalar 278. sewing machine: dikiş makinesi 279. shanty town: gecekondu semti, varoşlar 280. sharp contrast: büsbütün zıtlık, mutlak tezat 281. sharp tongue: sivri dil 282. shopping trolley: alışveriş sepeti 283. side effects: yan etkiler (ill effects) 284. slaughter house: kesimhane, mezbaha 285. slow motion: ağır çekim 286. social behaviour: sosyal davranışlar 287. social interaction: sosyal etkileşim 288. solar energy: güneş enerjisi 289. solitary confinement: hücre hapsi 290. spectacular failure: büyük hezimet 291. speech defect/impediment: konuşma bozukluğu 292. square meal: mükellef sofra, doyurucu yemek 293. state of emergency: olağanüstü hal 294. stiff/fierce competition: çetin/kıyasıya rekabet 295. strong argument: güçlü bir iddia 296. strong emphasis: güçlü bir vurgu 297. strong smell: keskin bir koku 298. sugar beet: şeker pancarı 299. supernatural powers: doğaüstü güçler 300. suspension bridge: asma köprü 301. tax evasion: vergi kaçırma 302. terminal illness: ölümcül hastalık 303. therapeutic springs: şifalı sular 304. thick fog: yoğun sis 305. tongue twister: tekerleme 306. top management: üst düzey yönetim 307. traditional society: geleneksel toplum 308. trash bin: çöp kutusu 309. tuition fee: harç kredisi 310. unanimous decision: oybirliği ile alınan karar 311. unforgettable memories: unutulmaz anılar 312. unleaded petrol: kurşunsuz benzin 313. unspeakable words: ağza alınmayacak sözler 314. urban area: kent, şehir bölgesi 315. vacuum cleaner: elektrikli süpürge 316. veneral diseases: zührevi hastalıklar 317. vested interest: kazanılmış hak, müktesep hak 318. vicious circle: kısır döngü 319. virtual realm: sanal alem 320. vivid imagination: geniş hayal gücü 321. war and peace: savaş ve barış 322. washing powder: deterjan 323. white coffee: sütlü kahve 324. window frame: cam çerçevesi, pencere kasası 325. work permit: çalışma izni 326. yearly target: yıllık hedef 327. zero tolerance: sıfır tolerans / Eskişehir

6

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Mayıs 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Mayıs 2014 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TERMİNOLOJİSİ TÜRKÇE AB barışı koruma gücü AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası AB dönem başkanlığı AB Komisyonu AB müktesebatı AB savunma politikası AB üye devletleri abluka

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu 10.30-12.00 Protokol

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İLKELERİ SUSTAINABLE AGRICULTURE PRINCIPLES 1 ANADOLU ETAP AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 yılı sonunda Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ 1. One must also consider how taxation affects the income from the investments. A) Ayrıca, vergilendirmenin yatırımlardan elde edilen geliri nasıl etkilediği dikkate alınmalıdır. B) Yine de vergilerin,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy İÇERİK / CONTENTS -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values -- Tarihçe / History -- Kalite Politikası / Quality Policy -- İSG ve Çevre Politikası / OHS and Environment Policy -- Anahtar

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

GÜÇ MÜCADELESİ MERKEZİNDE UKRAYNA UKRAINE: AT THE CENTER OF POWER STRUGGLE

GÜÇ MÜCADELESİ MERKEZİNDE UKRAYNA UKRAINE: AT THE CENTER OF POWER STRUGGLE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ / ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PERIODICAL JOURNAL 1 Haziran-1 Ağustos 2014 / 1 st June 1 st August 2014 Sağlık Eğitimine ve Sektöre Büyük Yatırım Large Investments

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı