ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Seval MUTLU GIDA GÜVENİRLİĞİ AÇISINDAN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (ADANA KENTSEL KESİMDE KIRMIZI ET TÜKETİMİ ÖRNEĞİ) TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA GÜVENİRLİĞİ AÇISINDAN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (ADANA KENTSEL KESİMDE KIRMIZI ET TÜKETİMİ ÖRNEĞİ) Seval MUTLU DOKTORA TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI Bu tez 02/07/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği İle Kabul Edilmiştir. İmza İmza İmza Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL Prof. Dr. Serap ÇABUK Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL DANIŞMAN ÜYE ÜYE İmza Doç. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK ÜYE İmza. Doç. Dr. Cuma AKBAY ÜYE Bu tez Enstitümüz Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof.Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Bu çalışma Ç.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje No: ZF2004D16 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ DOKTORA TEZİ GIDA GÜVENİRLİĞİ AÇISINDAN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (ADANA KENTSEL KESİMDE KIRMIZI ET TÜKETİMİ ÖRNEĞİ) Seval MUTLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL Yıl: 2007, Sayfa: 205 Jüri : Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL Prof. Dr. Serap ÇABUK Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL Doç. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK Doç. Dr. Cuma AKBAY Son yıllarda ortaya çıkan hayvansal kaynaklı hastalıkların insanlara bulaşması riski ve Türkiye de kırmızı et üretiminin bir bölümünün gıda kalite ve güvenirlik standartlarının altında gerçekleşmesi, tüketicilerin kırmızı et tüketimi üzerine olan duyarlılıklarını artırmış ve bir çok tüketicinin tüketim tercihlerinde değişmelere neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, gıda güvenirliği tüketici tutum ve davranışları açısından önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada, giderek artmakta olan gıda güvenirliği eğiliminin tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri satın alma tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında veriler, 400 hane ile yapılan tüketici anketi aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, tüketicilerin önemli bir bölümü gıda güvenirliği konusundaki haberlerden etkilenmekte ve et tüketim kompozisyonunu buna göre şekillendirmektedir. Kırmızı et ve ürünleri içerisinde tüketiciler tarafından en güvenilir olarak algılanan ürün koyun etidir. Gıda güvenirliği için tüketicinin ödeme istekliliğinin tahmin edilmesinde, Ordered Probit modeli kullanılmıştır. Bu modelin sonuçlarına göre sertifikalandırılmış kırmızı et ve ürünleri için tüketicilerin ödeme istekliliği olasılığının en yüksek olduğu düzey, mevcut fiyattan % 20 daha yüksektir. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek, kırmızı et tüketim sıklığı fazla, yüksek gelir grubunda ve alışveriş yaparken süpermarket yada hipermarket tercih eden bireylerin gıda güvenirliği sağlanmış kırmızı et ve ürünleri için daha fazla ödemeye istekli oldukları belirlenmiştir. LA/AIDS modeli sonuçlarına göre harcama esnekliği, koyun etinde 1 den küçük, diğer ürünlerde ise 1 den büyüktür. Fiyat esnekliklerinin sığır eti, koyun eti ve pastırmada esnek; sucuk, salam ve sosiste ise az esnek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çapraz fiyat esnekliklerinde, rakip ilişkilerin tamamlayıcı ilişkilere göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Gıda Güvenirliği, Kırmızı Et Ürünleri, Ödeme İstekliliği, Ordered Probit Modeli, LA\AIDS Modeli. I

4 ABSTRACT Ph.D. THESIS CONSUMER BEHAVIORS ON FOOD SAFETY (A CASE STUDY ON RED MEAT CONSUMPTION IN URBAN AREAS OF ADANA) Seval MUTLU ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS Supervisor : Professor Oğuz YURDAKUL Year: 2007, Pages: 205 Jury : Professor Oğuz YURDAKUL Professor Serap ÇABUK Professor Haydar ŞENGÜL Associate Professor Dilek BOSTAN BUDAK Associate Professor Cuma AKBAY Recently, there are many reasons to increase consumers sensitivity toward red meat consumption which affects their consumption preferences, such as infection risk of animal-borne disease, and some part of the red meat production can not meet food quality and safety standards in Turkey. As a result, food safety is becoming a major concern in the consumer s attitude and behaviors. In this study, it was aimed to determine that consumers food safety concerns affect on their purchasing attitude and behaviors for red meat and it products. Data were collected by means of consumer survey with 400 household. As a result of this research, a significant part of consumers were affected by news on food safety and they formed their consumption pattern in respect of food safety issues. Lamb meat is perceived as a safest meat product by consumers. Ordered Probit was used to estimate the consumers willingness to pay for food safety. Ordered Probit model estimation showed that probability of consumers willingness to pay a price premium for certificated red meat and it product is 20 % higher than based price. Besides, consumers who were well educated, frequently consumed red meat, had higher income level and preferred supermarket or hypermarket for shopping were more willing to pay for safer red meat and its product. As a result of LA/AIDS model, expenditure elasticity for lamb meat is smaller than one, and while other meat products are higher than one. Except for Turkish sausage, salami and sausage, the own-price elasticity for beef, lamb meat, and beef jerky estimated elastic. In addition, cross price elasticities reveal that substitutability relationships are higher than complementarities. Keywords: Food Safety, Red Meat Products, Willingness to Pay, Ordered Probit Model, LA/AIDS Model. II

5 TEŞEKKÜR Bu çalışmada ve akademik hayatımda beni yönlendiren ve her türlü desteği esirgemeyen değerli danışmanım Sayın Prof. Dr. Oğuz YURDAKUL a, değerli katkı ve eleştirileriyle bu çalışmanın son halini almasında emeği geçen Sayın Prof. Dr. Serap ÇABUK, Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL, Doç. Dr. Dilek Bostan BUDAK, Doç. Dr. Cuma AKBAY, Dr. Özlem KAÇIRA, Doç. Dr. Seda ŞENGÜL, Arş Gör. Hilal IŞIK ve bölümdeki diğer hocalarım ve çalışma arkadaşlarıma, ayrıca doktora tez çalışmam süresince bilimsel yardımlarından dolayı İspanya daki hocalarım Chema GIL, Azucena GRACIA ve Ana ANGULO ya ve tez anketi çalışmama yardımcı olan bölüm öğrencilerine ve arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle, yaşamım boyunca her türlü maddi ve manevi desteği, sevgi ve ilgilerini benden esirgemeyen annem Rahime MUTLU, babam Ali MUTLU ve kardeşlerim Sibel, Özkan ve Özgür e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR...III İÇİNDEKİLER...IV ÇİZELGELER DİZİNİ...VI ŞEKİLLER DİZİNİ...X KISALTMALAR... XIII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem Örnekleme Yöntemi Analiz Yöntemleri Kümeleme Analizi Ödeme İstekliliği Analiz Yöntemi Talep Analiz Yöntemi ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Teorik Çerçeve Gıda Güvenirliği Kavramı Tüketici Davranışları ve Güvenirlik Güdüsü Gıda Güvenirliği Açısından Ödeme İstekliliği Gıda Güvenirliği ve Piyasa Oluşumu Tüketicinin Gıda Tercihi ve Gıda Güvenirliği Riski Gıda Güvenirliği ve Bilgi Gereksinimi Dışsallık ve Gıda Kaynaklı Risklerin Sosyal Maliyeti Gıda Güvenirliğinde Fayda ve Masrafın Toplum İçinde Dağılımı Gıda Güvenirliği İçin Devlet Müdahalesi Türkiye de Kırmızı Et Sektörü ve Gıda Güvenirliği Türkiye de Kırmızı Et Sektörü...60 IV

7 Adana İli Kırmızı Et Üretimi ve Pazarlama Yapısı Türkiye de Kırmızı Et Üretiminde Gıda Güvenirliği Uygulamaları Adana Kentsel Kesimde Tüketicilerin Gıda Güvenirliğine Yönelik Davranışları Görüşülen Hanehalkının Özellikleri Tüketicilerin Et ve Et Ürünleri Satın Alma Tercihleri ve Tüketimleri Kırmızı Et Güvenirliği Açısından Tüketicilerin Tutum ve Davranışları Kırmızı Et ve Ürünlerinde Etiketleme ve Marka Kullanımı Açısından Tüketici Davranışları Tüketicilerin Algıladıkları Gıda Güvenirliği Düzeyi Açısından Kümeleme Analizi Tüketicinin Sertifikalandırılmış Kırmızı Et Ürünleri İçin Ödeme İstekliliğinin Ordered Probit Modeli İle Tahmini Sığır Eti İçin Ödeme İstekliliği Modeli Koyun Eti İçin Ödeme İstekliliği Modeli Sucuk İçin Ödeme İstekliliği Modeli Salam İçin Ödeme İstekliliği Modeli Sosis İçin Ödeme İstekliliği Modeli Pastırma İçin Ödeme İstekliliği Modeli Sakatat İçin Ödeme İstekliliği Modeli Kırmızı Et ve Et Ürünlerinde Harcama ve Fiyat Esnekliklerinin LA/AIDS Modeli İle Tahmini SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR Özgeçmiş EKLER V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA NO Çizelge 3.1. Çalışmanın amaçlarına göre uygulanan istatistiksel analizler...21 Çizelge 4.1. Türkiye kırmızı et ihracatı...66 Çizelge 4.2. Türkiye kırmızı et ithalatı...66 Çizelge 4.3. Adana ili alt bölgelere göre hayvan varlığı (2003)...71 Çizelge 4.4. Görüşme yapılan hanelerin sosyo-demografik özellikleri...79 Çizelge 4.5. Hanede anne ve babanın meslek durumu (%)...80 Çizelge 4.6. Gelir gruplarına göre görüşme yapılan hane sayısı...81 Çizelge 4.7. Gelir gruplarına göre hanelerin ekonomik durumu (Aylık Ortalama)...81 Çizelge 4.8. Hanelerin bazı varlıklara sahiplik durumu (%)...82 Çizelge 4.9. Gelir gruplarına göre kişi başına ortalama tüketim miktarları (kg/ay)...85 Çizelge Gelir gruplarına göre hanelerin kırmızı et almayı tercih ettiği satış yerleri (%)...86 Çizelge Gelir gruplarına göre hanelerin satın alma yeri tercihleri (%)...87 Çizelge Tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri satın alma kararında bazı kriterlerin gelir gruplarına göre ortalama etkisi...89 Çizelge Tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri satın alma kararında belirleyici faktörler...90 Çizelge Gelir gruplarına göre gıda güvenirliği ile ilgili haberlerin kırmızı et tüketimine etkisi (%)...92 Çizelge Tüketicilerin kırmızı et ve et ürünlerinin güvenirliği ile bilgi aldığı kaynaklar (%)...94 Çizelge Son yıllarda kırmızı et ve ürünlerinin bazı özelliklerindeki değişimler (%)...95 Çizelge Gelir gruplarına göre kırmızı et satın alırken tüketicilerin kalite ve fiyat arasındaki tercihleri (ortalama)...96 Çizelge Geçmiş yıllara göre gıda güvenirliği konusunda tüketici düşünceleri...96 Çizelge Tüketicilerin genel olarak algıladıkları gıda güvenirliği düzeyi...97 VI

9 Çizelge Tüketicilerin bazı özel işlemlerden geçmiş gıda maddeleri için algıladıkları gıda güvenirliği değerleri...98 Çizelge Genel olarak gıda satış ve tüketim yerleri için tüketicilerin algıladıkları gıda güvenirliği değerleri...99 Çizelge Kırmızı et ve et ürünleri üretim ve dağıtım yerleri için tüketicilerin algıladıkları gıda güvenirliği düzeyi Çizelge Tüm kırmızı etlerin sağlıklı bir hayvandan geldiğine dair bir etiket taşıdığı durumda tüketicilerin kırmızı et tüketim miktarını artırma isteği Çizelge Tüketicilerin kırmızı et ürünleri için marka tercihleri Çizelge Tüketicilerin çeşitli gıda maddeleri için algıladıkları gıda güvenirliği değerleri Çizelge Tüketicilerin algıladıkları gıda güvenirliği değerlerine göre final küme merkezleri Çizelge Gıda güvenirliği algılarına göre tüketici kümelerinin sosyodemografik ve ekonomik özellikleri Çizelge Gıda güvenirliği algılarına göre tüketici kümelerinin kırmızı et ve ürünleri için tutum ve davranışları Çizelge Gıda güvenirliği açısından tüketici kümelerinin genel profilleri Çizelge Sığır eti için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenler Çizelge Sığır eti için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Çizelge Sığır eti için ödeme istekliliği modelinin parametre tahmin sonuçları Çizelge Sığır eti için ödeme istekliliği modelinin marjinal etkileri Çizelge Koyun eti için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenler ve tanımlayıcı istatistikler Çizelge Koyun eti ödeme istekliliği modelinin parametre tahmin sonuçları Çizelge Koyun eti için ödeme istekliliği modelinin marjinal etkileri VII

10 Çizelge Sucuk için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenler ve tanımlayıcı istatistikler Çizelge Sucuk için ödeme istekliliği modelinin parametre tahmin sonuçları Çizelge Sucuk için ödeme istekliliği modelinin marjinal etkileri Çizelge Salam için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenler ve tanımlayıcı istatistikler Çizelge Salam için ödeme istekliliği modelinin parametre tahmin sonuçları Çizelge Salam için ödeme istekliliği modelinin marjinal etkileri Çizelge Sosis için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenler ve tanımlayıcı istatistikleri Çizelge Sosis için ödeme istekliliği modelinin parametre tahmin sonuçları Çizelge Sosis için ödeme istekliliği modelinin marjinal etkileri Çizelge Pastırma için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenler ve tanımlayıcı istatistikler Çizelge Pastırma için ödeme istekliliği modelinin parametre tahmin sonuçları Çizelge Pastırma için ödeme istekliliği modelinin marjinal etkileri Çizelge Sakatat için ödeme istekliliği modelinde kullanılan değişkenler ve tanımlayıcı istatistikler Çizelge Sakatat ürünleri için ödeme istekliliği modelinin parametre tahmin sonuçları Çizelge Sakatat ürünleri için ödeme istekliliği modelinin marjinal etkileri Çizelge Talep teorisi kısıtları ile ilgili Olabilirlik Oranı test sonuçları Çizelge LA/AIDS modelinde kullanılan değişkenler Çizelge Gıda güvenirliği değişkeni ile ilgili Olabilirlik Oranı test sonuçları VIII

11 Çizelge Kırmızı et ve et ürünleri için LA/AIDS modeli parametre tahminleri Çizelge Kırmızı et ve et ürünleri için harcama ve fiyat esneklikleri IX

12 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA NO Şekil 3.1. İdeal bir kümeleme şekli ( Punj, 2005)...26 Şekil 3.2. Ordered Probit modelinin yapısı (Greene, 1997)...30 Şekil 4.1. Tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler (Kotler ve Armstrong, 2001)...43 Şekil 4.2. Gıda talebini belirleyen bazı faktörler...44 Şekil 4.3. Gıda ürünleri kalite boyutları ve kalite algılaması arasındaki ilişki...47 Şekil 4.4. Gıda kalite özellikleri, göstergeleri ve ipuçları...47 Şekil 4.5. Gıda güvenirliği için piyasa dengesi...51 Şekil 4.6. Türkiye de sığır ve koyun varlığı...61 Şekil 4.7. Türkiye de kesilen sığır ve koyun sayısı...61 Şekil 4.8. Türkiye de canlı hayvan ve et pazarlama kanalları...63 Şekil 4.9. Türkiye kırmızı et üretimi (ton)...64 Şekil Türkiye de kişi başına yıllık et tüketiminin gelişimi (kg)...67 Şekil Türkiye perakende reel et fiyatları (YTL)...68 Şekil Türkiye toptan reel et fiyatları (YTL)...68 Şekil Tüketicilerinin yaşam stili ( ortalama puanlar)...83 Şekil Tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri ortalama satın alma sıklıkları (%)...84 Şekil Tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri satın alma tercihinde etkili faktörler...88 Şekil Et satın alma konusunda bireylerin deneyim düzeyi...91 Şekil Kırmızı etlerin güvenirliği ile ilgili olumsuz haberlerinin tüketim düzeyine etkisi...93 Şekil Kırmızı et tüketiminde değişime neden olan faktörler...95 Şekil Kırmızı et satın alınan yerlerin sağlıklı ve hijyenik olup olmadığına dair tüketici bilgi düzeyi...97 Şekil Tüketiciyi endişelendiren kırmızı et ile ilgili konuların ortalama puanlaması Şekil Et tüketimine bağlı olarak oluşan hastalıkları önlemeye yönelik tüketici uygulamaları X

13 Şekil Bozuk ve hatalı gıda ile karşılaşıldığında alınan yere şikayet bildirme düzeyi (%) Şekil Şikayete karşın sonuç alınma durumu (%) Şekil Tüketicilerin şikayetlerini bildirmeme nedenleri (%) Şekil Gıda güvenirliği denetimi yapan kurum veya kuruluşlar hakkında tüketicinin bilgi düzeyi Şekil Tüketicilerin bildiği gıda güvenirliği denetimi yapan kurum veya kuruluşlar Şekil Tüketicilerin gıda güvenirliği denetimi yapmasını istediği kurum ve kuruluşlar Şekil Etiketlerde yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda tüketici algılaması Şekil Tüketicilerin ürünü satın almadan önce etiket okuma alışkanlıkları Şekil Aranılan tüm bilgilerin ürün etiketlerinde bulunma durumu Şekil Etiketteki katkı maddelerini okuduktan sonra satın alma davranışı Şekil Tüketicilerin etiketlerde yer alan bilgileri okuma sıklıkları Şekil Tüketicilerin gıda güvenirliği sertifikaları konusunda bilgi düzeyi Şekil Tüketicilerin markalı kırmızı et ürünleri kullanım oranı Şekil Kırmızı et ürünleri satın alırken tüketicilerin marka değiştirme sıklığı Şekil Kırmızı et ürünleri satın alırken tüketicilerin markalı ürün tercihinde etkili faktörler Şekil Tüketicilerin kırmızı et ürünlerinde markalı ürün tercih etmemesinde etkili olan faktörler Şekil Sertifikalandırılmış kırmızı et ve et ürünleri için tüketicilerin ödeme istekliliğini açıklayan kavramsal model (Angulo ve Gil, 2004) Şekil Gıda güvenirliği için ödeme isteksizliği nedenleri Şekil Sığır eti için Ordered Probit modelinde istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerin marjinal etki grafiği Şekil Koyun eti için Ordered Probit modelinde istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerin marjinal etki grafiği XI

14 Şekil Sucuk için Ordered Probit modelinde istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerin marjinal etki grafiği Şekil Salam için Ordered Probit modelinde istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerin marjinal etki grafiği Şekil Sosis için Ordered Probit modelinde istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerin marjinal etki grafiği Şekil Pastırma için modelde istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerin marjinal etki grafiği Şekil Sakatat için modelde istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerin marjinal etki grafiği XII

15 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) DPT : Devlet Planlama Teşkilatı TÜİK (DİE) : Türkiye İstatistik Kurumu (Devlet İstatistik Enstitüsü) TKB : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TZOB : Türkiye Ziraat Odaları Birliği DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü İGEME : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi WTO : World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü) BSE : Deli Dana Hastalığı (Bovine Spongiform Encephalopathy) WHO : Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) SPS : Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerine Dair Anlaşma TSE : Türk Standardları Enstitüsü EBK : Et Balık Kurumu LA/AIDS: Linear Approximation /Almost Ideal Demand System (Doğrusal Formda Yaklaşık İdeal Talep Sistemi) WTP : Willingness to Pay (Ödeme İstekliliği) BRC : British Retail Consortium (İngiliz Perakendeciler Birliği) IFS : International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı) ISO : International Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) GTP : Good Trading Practice (İyi Ticaret Uygulamaları) GAP : Good Agricultural Practice (İyi Tarım Uygulamaları) GVP : Good Veterinary Practices (İyi Veteriner Uygulamaları) GMP : Good Manufacturing Practice (İyi Üretim Uygulamaları) GHP : Good Hygiene Practice (İyi Hijyen Uygulamaları) GPP : Good Production Practices (İyi Üretim Uygulamaları) XIII

16 1. GİRİŞ Seval MUTLU 1. GİRİŞ İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlarının başında beslenme ve sağlık gelmektedir. Yüksek kalitede bir beslenme, zihinsel ve fiziksel gelişimi ve iyi sağlık koşullarını da beraberinde getirmektedir. Beslenme ve sağlık kavramları birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahip konulardır. Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda üretiminin bir bölümünün kalite ve güvenirlik standartlarının altında gerçekleşmesi, tüketicilerin son yıllarda gıda tüketimi üzerine olan duyarlılıklarını artırmıştır. Dolayısıyla tüketicilerin sağlık kaygısı, günümüz gıda talebinin en önemli belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Gıda güvenirliği, gıda zinciri boyunca olabilecek biyolojik, kimyasal veya fiziksel tehlikelerden ve kirlenmelerden gıdaların korunması ve gıdaların tüketici sağlığına zarar vermeyeceğinin teminat altına alınması olup gıda arz zinciri içerisinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanabilen bir olgudur (WHO, 2006). Gıda zincirinin herhangi bir basamağında tehlike ortaya çıkabileceğinden tüm aşamalarda etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Gıda güvenirliği; üreticiler, gıda işleyenler, taşımacılar, depolama operatörleri, perakende satış yerleri ve gıda hizmetlerinin (ekipman üreticileri, ambalaj materyali, temizlik ajanları, katkı ve bileşen üreticileri gibi ilgili kuruluşlar) içinde bulunduğu bir zinciri kapsamaktadır. Her yıl dünya genelinde milyonlarca insan gıda kaynaklı tehlikelerden etkilenmektedir. Gıdaların üretim, hazırlama, taşıma ve dağıtım esnasında kirlenme olasılığını artıran faktörlerden bazıları; gıda üretiminin küreselleşmesi (taze ürünlerin dahi tüm dünyada ticaretinin yapılabilmesi), ulusal düzeyde yetersiz kaynaklara sahip ve düşük standartlı gıda sanayiinin gelişmesi ve ürünlerin işleme olanaklarının artmasıdır. Bu anlamda Dünya Ticaret Örgütü nün Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerine Dair Anlaşması (WTO-SPS), ticarete konu olan ürünlerde Codex Alimentarius Komisyonu nun belirlemiş olduğu standartların üye ülkelerce kullanılmasını teşvik etmektedir. Bu anlaşmada bazı konular hala tartışılmaya devam etmektedir. Her bir ülke için gıda güvenirliği standartlarının denkleştirilmesi talep edilmektedir. Özellikle, gelişmekte olan ülkeler için bu standartların çok maliyetli 1

17 1. GİRİŞ Seval MUTLU olması ve kapasite yetersizliği nedeniyle gerçekleşmesinin zor olduğu konuları eleştirilmektedir. Codex Alimentarius Komisyonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1962 de kurulmuştur. Bu komisyon, uluslararası ticarette insan sağlığının korunması ve dürüst ticaretin yapılması için bilimsel olarak belirlenmiş uluslararası standartları ortaya koymaktadır (WHO, 2006). Et ve et ürünleri içerdikleri proteinler, mineral maddeler ve vitaminler bakımından insan beslenmesinde önemli hayvansal kaynaklı gıda maddeleridir. Bu protein kaynaklarının, hayvanların üretilme sürecinden başlayarak, gıda zincirinin tüm aşamalarında sağlıklı koşullar altında insanlara ulaştırılması gerekmektedir. Gıda güvenirliği açısından risklerin önemli bir kısmı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır (TKB, 2002). Bu nedenle et ve et ürünlerinde üretimin ilk aşamasından son tüketim anına kadar olan süreçte sağlık ve hijyen önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak, gün geçtikçe daha da bilinçlenen tüketiciler kendilerine sunulan gıdaların sağlıklı olmasını talep etmektedir. Son yıllarda gıda ürünlerinin hem talep hem arz cephesinde bazı gelişmeler olmuştur. Arz cephesinde, yeni teknolojik gelişmelerle birlikte tüketici için sunulan ürün çeşitliliği oldukça artmıştır. Geçmişte gıda sektörü çok fazla teknoloji gerektiren bir sektör olmamasına rağmen, günümüzde tüketicilerin hijyen standartları yüksek ortamda üretilmiş sağlıklı ürünleri talep etmeleri bu sektörde ileri teknolojiyi gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan teknolojik işlemlerin, çevre ve insan sağlığına uzun dönemde etkileri hakkındaki endişeler de artmıştır. Talep cephesinde ise özellikle gelişmiş ülkelerde tüketicilerin bazı gıda ürünlerine olan güvenini yitirmesine bağlı olarak bu ürünlerin pazarlanmasında birçok problem ile karşı karşıya kalınmıştır (Angulo ve ark., 2003). Geçmiş yıllarda bazı dönemlerde ortaya çıkan hayvan hastalıkları (delidana-bse, kuş gribi gibi), hayvansal kökenli gıdaların tüketiminde azalmalara neden olmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak bu ürün grubunda, pazarlama ve politika stratejilerinin etkilerinin ve tüketicilerin gıda güvenirliğine olan ilgisinin incelenmesi önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Belirli bir satın alma gücüne sahip olan bireyler, satın aldıkları gıdalarda sağlık, hijyen, kalite ve hizmet gibi özellikleri aramaktadır. Satın alma gücünden 2

18 1. GİRİŞ Seval MUTLU yoksun bireyler ise yeterli gıdayı almaya çalışmaktadır. Yeterli satın alma gücüne sahip olmayan bireylere de olumsuz sağlık etkisine yol açmayacak güvenirliği sağlanmış gıdaların arz edilmesi gerekmektedir. Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş, açılış, çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelikte, kırmızı et; kasaplık hayvanlardan elde edilen insan tüketimi için uygun tüm parçaları, karkas; kesilen hayvanların kanının akıtılıp, yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesi, sakatat; kasaplık hayvanların kesimi sonucunda elde edilen karkas dışındaki insan tüketimine uygun diğer kısımları şeklinde tanımlanmaktadır (Anonymous, 2003). Güvenilir gıda; amaçlandığı biçimde hazırlandığında, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibariyle tüketime uygun olan ve besin değerini kaybetmemiş gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır. Teorik olarak sıfır risk değerinde bir gıdanın tüketimi arzulanmakla beraber, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmaması nedeniyle sağlığa zararsız ve kabul edilebilir bir düzeyde risk taşıyan gıdalar da güvenilebilir gıda olarak ifade edilebilmektedir (DPT, 2001a). Sağlıklı bir yaşam ancak gıda güvencesi ve güvenirliğinin sağlanması ile sürdürülebilir. Gıda güvencesi ve güvenirliğinin sağlanması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla politikalar oluşturulurken gıda ve sağlık kavramlarının birlikte ele alınması gerekmektedir. Bir çok araştırma sonucunda, et ve et ürünlerinin insan sağlığı açısından taşıdığı temel riskler; antibiyotik atıklar, geliştirmeyi sağlayıcı hormonlar, bakteriler, dioxin (kimyasal maddeler), deli dana hastalığı (BSE-Bovine Spongiform Encephalopathy), yağ ve kolestrol olarak belirlenmiştir. BSE, sığırların çok yavaş seyirli, ilerleyici ve sinir harabiyetiyle ölümcül bir hastalığıdır. Hastalık ilk kez 1986 Kasım ayında İngiltere de tespit edilmiş ve bugüne kadar iki yüz bine yakın vaka bildirilmiştir. WHO raporuna göre kırmızı etten bulaşma ihtimali milyarda bir, sakatat ürünlerinden ise %1-2 civarındadır. Et, süt, yumurta, bal ve su ürünlerinde, gıda güvenirliği ve halk sağlığı açısından hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç kalıntıları da son derece önemlidir. İlaç kalıntısı içeren gıdalar 3

19 1. GİRİŞ Seval MUTLU tüketicilerde ilaç alerjisi gibi sorunlara yol açabilmektedir. Diğer taraftan, bazı kırmızı et çeşitleri de oldukça fazla yağ içerebilmektedir. Ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükseltmekte ve koroner kalp rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Tüketici bütün bu faktörleri göz önüne alarak ve çevresinden aldığı birçok bilgiyi süzgeçten geçirerek satın alma kararını şekillendirmektedir (Vackier ve Verbeke, 2003). Son yıllarda et ürünlerinin özellikle sığır etinin güvenirliğini kaybetmesi ve tüketiminin azalması nedeniyle, Avrupa Birliği kırmızı et piyasasının daha istikrarlı bir yapı kazanması için gıda zincirinde ürünün hangi orijinden geldiğini belirten etiketleme ve tanımlama sistemini geliştirmiştir. Bu yeni düzenleme, hayvanı tanımlayan bilgileri kaydetmek için üye ülkelerin bir veritabanı oluşturmasını gerektirmektedir. Avrupa Birliği nde, 2000 yılından itibaren etiketleme sistemi ile ürün etiketi üzerinde hayvanın kesildiği yer ile ilgili bilgilere yer verilmiştir yılından itibaren ise ürün etiketlerinde hayvanın orijini, özellikle hayvanın nerede doğduğu ve kesildiği hakkında bilgiler daha ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Bunun amacı, tüketicinin gıda güvenirliği açısından artan endişesine karşılık tüketiciyi doğru olarak bilgilendirmek ve ürün kalitesini göstermektir (Gracia ve Zeballos, 2003). Ülkelerin refah düzeylerinin artmasıyla beraber tüketiciler, yedikleri yiyeceklerin besin içeriğine, güvenirliğine ve sağlıklı olmasına daha fazla önem vermektedirler. Buna bağlı olarak üreticiler, kalite kontrolünün göstergesi olarak ürünlerini sertifikalandırmaya ve etiketlemeye yönelmektedir (Sanchez ve ark., 2001). Sertifikasyon stratejisi (kalite etiketli ürün), tüketicilerle gıda güvenirliği konusunda iletişim sağlamakta kullanılmaya başlanılan önemli bir pazarlama stratejisidir. Bu stratejinin iki amacı vardır. 1. Ürünü farklılaştırmak, 2. Etiketli ürünlere yönelik tüketicide pozitif algılama (istikrarlı ve homojen kalite ve gıdaların insan sağlığı üzerindeki risklerden dolayı tüketimin azalmasını önlemek) oluşturmaktır. Gıda kalite sistemlerinin uygulanması üretici, toptancı ve perakendeci düzeyinde üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum kaliteli ürünün göstergesi olarak tüketiciye yüksek fiyat olarak yansımaktadır (Angulo ve ark., 2003). 4

20 1. GİRİŞ Seval MUTLU Günümüzde kitlesel üretim ve sanayileşme, daha uzun ve daha karmaşık gıda zincirlerinin oluşumu gerçeğini gündeme getirmektedir. Ayaküstü gıda tüketimi, sokak satıcıları, uluslararası ticaret ve turizm ilişkilerindeki gelişmeler gıda güvenirliği konusunu olumsuz etkileyen faktörlerdir. Bu anlamda ISO 22000, HACCP, EUREPGAP gibi gıda güvenirliğini garanti altına alan düzenlemeler yüzyılımızın olmazsa olmaz unsurları haline gelmiş ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapabilmenin ön şartlarını oluşturmuştur (Benli, 2003). Gelir dağılımındaki dengesizlik, beslenme sorunlarının niteliği ve görülme sıklığı üzerinde etkili olmaktadır. Beslenme konusundaki bilgisizlik, hatalı gıda seçimi ile yanlış hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin uygulanmasına neden olmakta ve beslenme sorunlarının boyutlarının büyümesine yol açmaktadır. Ekonomik koşullar ve diğer etkenler dışında, reklamlar, pazara sunulan yeni ürünler ve küresel ölçekte yayılan ayaküstü beslenme alışkanlığı da toplumun beslenmesini etkilemektedir (DPT, 2001a). Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda WTO - SPS Anlaşması şartlarını yerine getirmek ve Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlamak için Türkiye de gıda güvenirliği konusuna önem verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla uluslararası kuruluşların çalışmalarına uyum sağlamak üzere 1995 yılında 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair" kanun hükmünde kararname çıkartılmıştır. Bu kararnameye göre, gıda güvenirliği kontrolleri ve dış ticaret aşamalarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gıda satış noktalarında ise Sağlık Bakanlığı yetkili kılınmıştır yılında çıkarılan 5179 sayılı kanun ile gıda denetimi ile ilgili tüm yetkiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nda toplanmıştır. Daha sonra çıkarılan belediye kanunları ile belediyelere de denetim yetkisi verilmiştir. Türkiye de mezbahaların önemli bir bölümü çok düşük kapasiteli olup uygun kesim teknolojisine ve hijyene sahip değillerdir. Ayrıca bunların bir kısmına veteriner hekimler ulaşamamaktadır. Büyük çoğunlukla değerlendirilemeyen yan ürün ve atıkların çevre kirliliği yaratmadan arıtılmasını sağlayacak alt yapı olanakları da bulunmamaktadır. Diğer taraftan Türkiye de 70 den fazla ilaç, hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bilinçsizce ilaç kullanımı, tüketilecek olan ette ilaç kalıntısı bırakmaktadır (Yavuz, 2003). 5

TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ YRD.DOÇ.DR. EBRU ONURLUBAŞ Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARIM EKONOMĠSĠ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI 2014-YL-046 AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Hakan COŞKUN Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

GIDA ÜRÜNLERİ AMBALAJININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği) Bahar TEKE Yüksek Lisans Tezi Tarım

GIDA ÜRÜNLERİ AMBALAJININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği) Bahar TEKE Yüksek Lisans Tezi Tarım GIDA ÜRÜNLERİ AMBALAJININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği) Bahar TEKE Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. H.Sibel GÜLSE BAL

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ KAZOVA YÖRESİNDEKİ TARIM İŞLETMELERİNİN ORGANİK TARIMA BAKIŞ AÇILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet OLGUN Doç.Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HACCP GIDA GÜVENLİK SİSTEMİ UYGULAMALARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ALANYA BÖLGESİ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE)

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) Yayın No DPT : 2670 ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2003

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zehra EREN KIRSAL ALANDA YAŞAYAN BİREYLERİN RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DEKİ İLK 1.000 BÜYÜK İŞLETME İÇİN İŞLETMELER ARASI ELEKTRONİK TİCARETİN (B2B) DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNERİLER ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı