YOL EMNİYETİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI: TÜRKİYE İÇİN BİR STRATEJİ ÖNERİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL EMNİYETİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI: TÜRKİYE İÇİN BİR STRATEJİ ÖNERİSİ"

Transkript

1 YOL EMNİYETİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI: TÜRKİYE İÇİN BİR STRATEJİ ÖNERİSİ * Doç. Dr. Gökmen ERGÜN ÖZET Türkiye'de 1997 de olan kazada kişi hayatını kaybetmiş kişi yaralanmış ve 46 trilyon liralık maddi hasar meydana gelmiştir. Gene Türk istatistiklerine göre bu kazalara sebep olan unsurların başında %91.5 ile taşıtı kullananlar gelmekte ve yol ve araç kusurları ise sadece yüzde 0.74 ve 1.19 gibi küçük bir oranı oluşturmaktadır. Kaza raporlarının yol ve taşıt kusurlarını saptamakta bir eğitim almamış trafik polislerince tutulması nedeniyle yol ve taşıt kusurlarının bu kadar küçük bir yüzde tutması doğaldır. Yol ve kaza uzmanı inşaat mühendisleri, araç uzmanı makine mühendisleri, psikologlar, trafik polisleri gibi konularına hakim üyelerin bulunduğu uluslarası bilimsel kurullarca yapılan araştırmalarda taşıtı kullananların kusurları, yol kullanıcıları için yalnız başına yüzde 57-65, yol kusurları ile birlikte 27-24, taşıt kusurları ile birlikte yüzde 2 ve araç ve yol kusurları ile birlikte yüzde 3-1 civarında çıkmaktadır. Yani taşıt kullananların kusurları ülkemiz istatistiklerindeki kadar yüksek olmamakla birlikte gene de yüksektir. Taşıt sürücülerinin kusurlarındaki bu yüksek oranlar, ülkemizde olan kazaları açıklamakta "trafik canavarı" kavramını ortaya çıkartmış ve tek suçlu bu zannedildiği için de, kazaları azaltmak için hazırlanan programlar, genelde, taşıt sürücüleri üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak kaza istatistikleri açısından bizden çok daha iyi durumda olan batı ülkelerinde yapılan araştırmalar, sürücülerin ne kadar eğitilirlerse eğitilsinler hata yapmaya devam edeceklerini ye sadece sürücü hatalarını azaltmaya yönelik eğitim programlarının kazaları azaltmakta çok etkin olmadığını göstermiştir. Bu çalışmanın ana amacı ülkemizde kaza sayılarının ve/veya kazaların ciddiyetinin azaltılması için genelde ve mühendislik açılarından neler yapılabileceğinin saptanarak bir yol emniyeti geliştirme programı önermektir. Bu amaca ulaşmak için ilk olarak kaza istatistikleri, kaza nedenleri, kazaları azaltıcı tedbirler ve programları incelenmiş; daha sonra karayolu ve otoyol tasarımında kullanılmaya başlanan "affeden yollar", "yol-kenan tasarımı", "tasarım tutarlılığı", "sürücü beklentileri" gibi kavramlar anlatılmış, çeşitli mühendislik tedbirlerinin kazaları azaltmaktaki, yüzde 70-80'lere varan etkinliği özetlenmiş; ve son olarak Türkiye için kullanılacak bir yol emniyeti geliştirme programının ana hatları ortaya konulmuştur. 1. DÜNYADA YOL KAZALARI Yol kazaları dünyada her sene insanın ölümüne ve 10 milyonun üstünde insanın da yaralanmasına neden olmaktadır, yani günde, ortalama ölüm ve yaralanma * Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bebek 80815, İstanbul. 67

2 11. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ olmaktadır (4). Dünya Bankası'nca yaptırılan çalışmalara göre (Amundsen, 1995; Ross ve Mwiraria, 1992), ölümlü kazaların yüzde 70'i gelişmekte olan ülkelerde olmakta ve yol kazaları bu ülkelere senede 100 milyar ABD dolarına malolmaktadır. Bu maliyet, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerden yılda aldıkları ortalama 60 milyar dolar borçtan daha fazla olup bu ülkelerin gelişmesini ciddi ölçüde tehdid etmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre yol kazaları, 3 ile 35 yaş arasındaki dünya nüfusu için, diğer bütün kaza ve hastalıklar arasında, en önemli ölüm ve yaralanma nedenidir. Dünya Bankasınca yaptırılan çalışmaların sonuçlarına göre 2020 yılının sonunda yol kazaları dünyada en önemli üçüncü yaşam ve sağlık sorunu haline gelecektir (kıyaslama yapılırsa, savaşlar sekizinci ve HIV onuncu olacaktır). Şekil 1'de çeşitli yaşam ve sağlık sorunlarının zamanımızda ve yirmi yıl sonraki karşılaştırması gösterilmektedir. Son onbeş yirmi sene içinde gelişmiş ülkelerde yol kazaları ve kaza ortalamalarında önemli azalmalar olmuşsa da gelişen ülkelerde durum gittikçe daha kötü bir hal almaktadır. Pek çok Asya ülkesinde araç sahipliliğinde görülen yıllık yüzde arasındaki artışlar bu ülkelerdeki taşıt sayılarının bundan sonraki beş sene içinde iki misline, sekiz sene içinde üç misline katlanacağını göstermektedir. Bu da bu ülkelerin yol ağlarında ciddi sıkışıklık ve trafik emniyeti sorunları yaratacaktır. Gene Dünya Bankasınca yapılan çalışmalara göre, bundan sonraki on sene içinde gelişmekte olan ülkelerde acil önlemler alınmazsa, 6 milyon kişi.kazalarda ölecek ve 60 milyonun üstünde kişi de sakat kalacak veya yaralanacaktır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar yol kazalarını çok önemli bir sağlık sorunu olarak tanımlayıp bu konuda acil tedbirlerin alınması gerektiğini savunmaktadırlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerdeki her araca düşen ölü sayılarındaki çok büyük farklılıklar Şekil 2'de verilmiştir. Gelişmiş ülkelerde en fazla 4 civarında olan bu oran, gelişmekte olan ülkelerde 197'ye kadar yükselmektedir. Türkiye'nin durumu gelişmekte olan ülkelerdeki kadar fena olmamakla birlikte gene de yapılacak çok şeyin olduğu görülmektedir. 2. TÜRKİYE'DE DURUM Türkiye'de olan yıllara göre kazalar ve diğer ilgili istatistikler Tablo 1 de verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Türkiye'de tutulan kaza raporlarındaki ölü sayısının kazanın olduğu günde olan ölümleri kapsamasıdır. Oysa diğer bir çok ülkede kaza sonucunu takibeden 30 gün içinde olan ölümler kazaya atfedilip bu sayılar istatistiklere dahil edilmektedir. Örneğin Türkiye'deki Sigorta şirketleri tarafından tutulan istatistikler Türkiye'de kaza sonucu olan ölüm sayılarının gerçek sayının ancak yüzde 70-75'ı civarında olduğunu göstermektedir(1). Buna göre şu anda Türkiye'de senede yaklaşık kişi kazalarda hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla, kaza oranları diğer ülkelerle karşılaştırılırken, polis raporlarındaki bu düşük raporlama oranları akıldan çıkartılmamalıdır. 68

3 Şekil 1. Hastalıkların önemi 1990 Alt Solunum enfeksiyonları İshalli Hastalıklar Doğum sırası durumlardan kaynaklanan Önemli depresyon İskemik Kalp hastalıkları Beyin Damar hastalıkları Verem Kızamık Yol trafik kazaları Doğuştan anormallikler 2020 Iskemik Kalp Hastalıkları Önemli depresyon Yol trafik kazaları Beyin Damar hastalıkları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Alt Solunum enfeksiyonları Verem Sava; İshalli Hastalıklar HIV (AİDS) Kaynak : Dünya Bankası Web sitesi Tablo 1. Yıllara göre trafik kazaları ve sonuçları. Yıllar Nüfus (milyon) Araç (1000) Kaza (adet) Ölü (kişi) Yaralı (kişi) Kişiye Ölü (adet) Araca Ölü (adet) Maddi hasar (1012 TL) Kaynak : Karayolu Ulaştırma Şurası Raporu (1998). Tablo 1'den çıkartılacak sevindirici sonuç, her kişiye ve her araca düşen ölü sayılarında son on senede görülen sırasıyla yüzde 35 'lik ve yüzde 67.6 'lık düşüşler olmaktadır. Bu oranlardaki düşüşlerin en önemli nedenleri olarak bu gün 1600 km'ye yaklaşmış tam erişim kontrollü otoyollar ile km. civarında olan ve şehirlerarası trafiğin büyük bir kısmını taşıyan bölünmüş ve kısmen erişim kontrollü çok şeritli yolların bu süre içinde devreye girmesi, emniyet kemerleri kullanımının zorunlu hale getirilmesi, araçlarda emniyet donanımlarının geliştirilmesi, alkol muayenelerinin ciddi bir şekilde yapılması gibi faktörler olduğu ileri sürülebilir. Ancak, gerçek ölümlü kazaların kaza raporlarında bildirilen sayılardan yüzde civarında daha fazla olduğu düşünüldüğünde, kişiye düşen ölü sayısı 11 civarındadır ve bu sayıyla da gelişmiş ülke kaza oranlarının hemen hemen üç misli daha fazla ölümlü kaza sayısına sahip olduğumuz ortaya çıkar. 69

4 Şekil 2. Araç Başına Düşen Kaza Karşılaştırmaları. 70

5 3. KAZALARDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER Türk istatistiklerine göre kazalara sebep olan unsurların başında %91.5 ile taşıtı kullananlar gelmekte ve yol ve araç kusurları ise sadece yüzde 0.74 ve 1.19 gibi küçük bir oranı oluşturmaktadır (Trafik İstatistik Yıllığı). Kaza raporlarının yol ve taşıt kusurlarını saptamakta bir eğitim almamış trafik polislerince tutulması nedeniyle yol ve taşıt kusurlarının bu kadar küçük bir yüzde tutması doğaldır. Yol emniyeti mühendisleri, yol uzmanları, makina mühendisleri doktorlar gibi uzman ekiplerle İngiltere'de Sabey ve Staughton (1975), A.B.D. de Treat (1980) tarafından yapılan çok detaylı çalışmaların sonucu Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Yol kazalarının olmasına etkisi olan faktörler. FAKTÖR Sadece Yol Çevresi Sadece Yolu Kullanan Sadece Araç Yo! ve Yolu Kullanan Yolu Kullanan ve Araç Yol ve Araç Her üç faktör beraber İNGİLTERE'DE ABD'DE Kaynak : Sabey ve Staughton (1975) ; Treat (1980) Bu tablodan anlaşılacağı üzere, yol kazalarının oluşumunda, yolu kullananlar (şoförler ve yayalar), yol ve çevresi, araçlar veya bu üç faktör ortak olarak rol oynamaktadır. Yalnız başlarına yolu kullananlar %57-65 kadar, yol ve çevresi %2-3 kadar ve araçlar %1-3 kadar rol oynamaktadırlar. Buradan çıkan sonuca göre yolu kullananlar kazalarda en büyük rolü almaktadırlar. Bu istatistikler, nedenlerin açıklanması açısından bir değer taşımakla birlikte, doğru çözümlerin bulunmasında pek faydalı olmayabilir, hatta çoğu kez yanıltıcıdır. Özetle, "...kazaların azaltılmasında kullanılacak en etkili tedbirin veya tedbirlerin kazaların ana "nedeni" ile direk bir ilişkisi olması gerekmez, hatta çok daha değişik bir alanda olabilir. Bu özellikle yol kullananın kusurlarından kaynaklanan kazalar için geçerlidir. Pek çok kazada ana nedenin sürücünün tecrübesizliği olduğu söylenebilirse de, mühendislik tedbirleri ile yolun kusurlarını gidererek iyileştirmek, sürücüleri eğiterek yeterli tecrübe ve bilgi düzeyine getirmekten çok daha etkili, ucuz ve kolaydır" (11). Örneğin, bir anlık dikkatsizlik neticesinde yoldan çıkıp yol kenarındaki dik şev eğimi nedeniyle devrilen araçtaki sürücü, her ne kadar yaptığı dikkatsizlik nedeniyle, suçlu olarak düşünülebilire de, yol kenarı eğimi aracın devrilmesine neden olmayacak şekilde tasarımlanırsa araç devrilmeden durabilir ve araçtaki sürücünün ciddi bir şekilde yaralanması hatta ölmesi önlenebilir. 4. YOL EMNİYETİ ARAŞTIRMALARINDAN ÇİKAN BAZI ÖNEMLİ SONUÇLAR Yol kazaları, kinetik enerjisi olan bir aracın diğer bir araca, bir yol kenarı engeline, insana veya hayvana çarptığında meydana gelen enerji transferlerinden kaynaklanır. Yol emniyeti 71

6 üzerinde geçmişte yapılan çalışmalar ve araştırmaların bazı önemli sonuçları aşağıda özetlenmiştir (9, 7, 14): 1. Sorunun tam ve kesin bir çözümü yoktur: Yol kazaları mobilitenin kaçınılmaz bir sonucudur ve mobiliteden vazgeçemeyeceğimize göre kazaları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sorun, yeterli kaynak ayrılarak bir defada çözülecek bir sorun olmayıp, devamlı bir gayret isteyen ve bu işle sürekli bir şekilde uğraşan kuruluşlara ve organizasyona ihtiyaç duyan bir iştir. 2. "Neden" ve "Suç" kavramlarını terketmek: "Aşırı hız, sağdan gitmemek, hatalı sollama, tecrübesizlik, emniyetli bir şekilde aracı kullanmamak" gibi duygusal ve sübjektif suçlamalar yargısal ve çoğunlukla yanıltıcıdır. Daha da önemlisi, bu ifadeler kazalara sadece hatalı ve dolayısıyla önlenebilir davranışların "neden" olduğu inancını aksettirirler. Böylece kazalara neden olarak ölen veya yaralanan sürücülerin kendi kaderlerinin yazarı olduğu ve hatta yaptıkları hataları böylece bir şekilde ödedikleri düşüncesi doğar. "Neden" ve "suç" kavramları terkedildiğinde, yolu kullananların neleri yapıp neleri yapamayacağının saptanması ihtiyacı ortaya çıkmış, ve böylece, örneğin sürücülerin bilgileri algılaması, değerlendirmesi ve bir karara varmasının bir süre aldığı ve bazen yanlış kararlar verebileceği anlaşılmıştır. Böyle bir yaklaşım, yol kullananların eksikliklerini ve yanlış karar verebileceklerini düşünerek bu kısıtlamaları karşılayacak bir sistemin yapılması mesuliyetini yolu tasarlayan, yapan ve işleten kuruluşlara ve kişilere verir. 3. Sürücü ve yolu kullananların davranışlarının düzeltilmesinin sorunu gidermekteki katkısı: Kazaların büyük bir çoğunluğuna sürücü ve yayaların kusurları neden olduğuna göre en mantıklı çözüm olarak akla ilk sürücülerin ve yolu kullananların davranışlarının düzeltilmesine yönelik programlar gelmektedir. Her ne kadar sürücülerin eğitilmesi, sınavları, okullarda trafik kanun ve kurallarının öğretilmesi gibi böyle programlar için hemen her ülkede önemli miktarlarda kaynaklar ayrılıp, sağ duyu açısından, yol emniyetine faydalı olacağı düşünülüyorsa da, şu ana kadar hiç bir araştırmada bu bilimsel bir kesinlikle gösterilememiştir (11). 4. Kaza ortalaması yol ortamının kalitesinin göstergesidir: Suudi Arabistan'da çeşitli ülkelerden gelen ve en az iki sene bu ülkede çalışan sürücüler ve mahalli sürücüler arasında yapılan bir araştırmada, yaş, meslek gibi bazı değişkenlerin istatistiksel tesirleri çıkartıldıktan sonra bu sürücüler arasında S. Arabistan'da kaldıkları süre içinde yaptıkları ortalama kaza sayıları açısından istatistiksel açıdan önemli bir fark kalmamıştır (Ergün ve Al-Khaldi, 1984). Bu çalışmadaki sürücü gurupları arasında kendi ülkelerindeki kaza ortalamaları çok düşük olan ABD, Avrupa ülkeleri olduğu gibi pek çok gelişmekte olan ülke vatandaşı da olduğuna göre buradan çıkarılan sonuç şöyle olmuştur: "Aynı yol ortamında araç kullanan sürücüler arasında, sosyo-ekonomik özellikleri nedeniyle olabilecek istatistiksel farklılaşmalar çıkartıldıktan sonra, kazalara karışmaları açısından bir fark kalmamaktadır. Dolayısıyla, çalışmada kullanılan sürücülerin ülkelerinin kaza oranları arasındaki çok önemli farklar, sürücülerin davran ısları ndaki farklarından çok yol sistemleri, araçların durumları gibi fiziksel faktörlere atfedilebilir" (6). Yani özetle, çeşitli ülkelerde gözlenen kaza oranları, o ülkelerdeki sürücülerin farklılıklarının değil, yol ortamlarının kaliteleri arasındaki farklılıkların bir göstergesi olmaktadır. 72

7 I. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ 5. Diğer insan Faktörleri: İnsan faktörü sadece yolu kullananlar açısından düşünülmemelidir. Unutulmamalıdır ki yolların ve taşıtların tasarımı, yapımı, bakımı, kontrolü ve onarımını yapan mühendisler, trafiğin kontrolünü yapan polisler, kanunları yapan politikacılar da insandır ve bu insanların yaptıkları hatalar bazen bir sürücünün hatasından çok daha tehlikeli sonuçlar yaratabilir (7). 5. YOL TRAFİK SİSTEMİ VE KAZA SAFHALAR! Yol trafik sistemi yol, araçlar ve insan gibi üç değişik unsurdan meydana gelen ve bu unsurların devamlı birbirleriyle ilişki içinde bulunduğu bir sistem olarak düşünülebilir. Yol kazaları, yukarıda anlatıldığı gibi, bu unsurlardan birinin, ikisinin veya hepsinin birden rol aldığı hatalardan kaynaklanmaktadır. Kazalara sistematik bir şekilde yaklaşabilmek için Hadon (1980) bu üç unsuru, kaza sürecindeki fazlarla (yani kaza öncesinde, kaza sırasında ve kazadan sonra) birleştirerek, yol emniyeti litaratüründe "Hadon Matrisi" diye bilinen ve Tablo 3 te verilen matrisi yaratmıştır. Bu matristeki her hücre yol emniyeti problemi ile uğraşılırken seçilecek bir odak noktasını göstermektedir. Her hücrede kazaların önlenmesi için düşünülecek bazı kaza önlem örnekleri verilmiştir. 6. MÜHENDİSLİK TEDBİRLERİNİN ÖNEMİ Mühendislik tedbirlerinin etkinliği hakkında bu güne kadar pek çok araştırma yapılmış ve bu tedbirlerin kaza sayılarının ve/veya kaza ciddiyetinin azaltılmasında ne derecede rol oynadıkları hakkında tahminler geliştirilmiştir. Tablo 4'te bu mühendislik tedbirlerinden bazılarının etkinlikleri özetlenmiştir. Bu tablodan görüldüğü gibi, mühendislik tedbirlerinin uygulanmasıyla kazalarda kısa sürede çok önemli düşüşler sağlamak mümkün olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi bazı tedbirlerin (örneğin dar orta refüjlerde beton yol bariyeri kullanılması) kazaların ciddiyetini azaltmaya yönelik olduğu, yani ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması için kullanıldığa ve bunların genellikle toplam kaza sayısını ve hasarlı kazaları arttırdığı, bazı tedbirlerin ise genelde bütün kazaları azalttığıdır. Mühendislik tedbirlerinin seçilmesinde bir önemli husus ta Fayda/Maliyet analizleridir. Tablo 5'te Fayda/Maliyet oranları yüksek olan bazı mühendislik tedbirleri verilmiştir. Tablo 3. Hadon Matrisi Yol Trafik Unsuru insan Taşıt Yol ve Çevresi Kaza Öncesi - Eğitim, - gece görülebilir elbiseler, - alkol muayeneleri - Biyomekanik - Ana emniyet tedbirleri (frenler, görünürlük) -Hız - Akıllı taşıtlar - Çarpışmayı önleme sistemleri - Yol altyapısı - İşaretleme - Yol geometrisis - Yol emniyet kontrolü - Yol emniyeti ile ilgili kuruluşlar Kaza Fazları Kaza Sırası - Emniyet Kemerleri - Gelişmiş araç muhafaza sistemleri - Çocuk muhafaza sistemleri - İkincil emniyet tedbirleri (örneğin çarpışma halinde korunma sistemleri) - Yol kenarı emniyeti (örneğin kırılabilir elektrik direkleri) - Yol kenarı bariyerleri - Çarpışma yastıkları Kaza Sonrası - İlk yardım servisleri t - Ambulans hizmetleri - Kurtarma - Araç yangınlarını azaltacak tedbirler - Yol ve trafik işaret ve cihazlarının onarılması - Yangın söndürme - Otomatik çarpışma bildirme sistemleri 73

8 Tablo 4. Bazı Mühendislik Tedbirlerinin Etkinliği KAZA TEDBİRİ Kurbalarda yol çizgileri Beton orta refüj barıyeri konulması ( m.lik refüjde) Sola dönüşlü trafik kanallaması İki şeritli yollarda kurbaların düzeltilmesi Yol kenarı bariyerlerinin uçlarının düzeltilmesi Şehir dışı yol kurbalarmda yeni ikaz işaretleri konulması a. 2 şeritli b. 2'den fazla şeritli Kurbalarda reflektörlü yol üstü işaretleri Mevut dar köprünün genişletilmesi Işıklandırma a. Şehir otoyolları b. Şehirdışı kavşakları Demiryolu Geçitleri a. Yeni flaşörler b. Yeni flaşörler ve kapılar c. Sadece yeni kapılar Trafik İşaret Levhalarının Kırılabilir Yapılması: a. Küçük işaretler b. Büyük Metal ayaklar Ölümlü KAZALARDA YÜZDE AZALMA Yaralı Hasarlı Toplam Kaynak: McFarland ve diğerleri, (1979), sayfalar Tablo 5. Fayda / Maliyet (F/M) Oranları Yüksek Olan Bazı Mühendislik Tedbirleri SIRA TEDBİRİN TANIMI Trafik işaretleri Diğer kavşak düzeltmeleri Orta refüj bariyeri Kırılabilir İşaret veya aydınlatma Ayakları2.3 Yol kenarı bariyeri Trafik sinyalizasyonu Trafik işaretinin flaşörle değiştirilmesi Yol aydınlatması Diğer yol kenarı iyileştirmeleri Çarpışma yastıkları Görüş mesafesinin arttırılması F/M ORANI Kaynak:"The 1980 Highway Safety Report." 1980, sayfa 75 74

9 Mühendislik tedbirlerinin etkinliği ile ilgili çalışmaların büyük bir çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yapılmıştır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde yapılan bazı çalışmalar, mühendislik tedbirleri ile gelişmiş ülkelerde, görülenden çok daha fazla iyileştirmeler olabileceğini göstermektedir. Örneğin, Şekil 3'te yol kaplaması genişletilerek bazı gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan bir ülkede (Jamaika) kaza oranlarında elde edilen azalmalar gösterilmektedir. Bu şekilden anlaşılacağı üzere, Jamaika'da kaplama genişliği arttırılarak kazalarda çok daha fazla düşüşler elde etmek mümkün olmaktadır. Böylece, gelişmiş ülkelerde kaza tedbirlerinin etkinliği ile ilgili çalışma sonuçlarının gelişmekte olan ülkeler için konservatif tahminler sağlayacağı söylenebilir. 7. YOL EMNİYET MÜHENDİSLİĞİNDE BAZI YENİ KAVRAMLAR Yol emniyet mühendisliğinde çıkan bazı yeni kavramlar ve bunların önemi aşağıda anlatılmıştır Affeden Yollar ve Yol Kenan Tasarımı 1960'ların sonlarına doğru, dünyanın bir çok ülkesinde, sürücü hatasının ölüme varan cezalarla cezalandırılması gereken bir suç halinden çıkarılmasını amaçlayan "Affeden Yollar" yaratılması yönünde önemli adımlar atılmıştır (Cadde ve Yolların Emniyetli Tasarımı ve İşletilmesi için Prensipler-Safety Design and Operational Practices for Streets and Highways, 1980). Bu çalışmalardan çıkan önemli bir sonuç, şehirlerarası yollarda, özellikle yüksek hızlı otoyolarda, en çok görülen kazanın "kontrolden çıkma" dan kaynaklanan kazalar olduğunun ve bu tip kazaların da yol kenarında veya orta refüjde devrilmeye, yoldan çıkmaya veya bir sabit cisimle çarpışmaya neden olduğunun anlaşılması idi. Türkiye'de de şehir dışında en fazla olan kaza, yüzde ile kontroldan çıkma (sabit cisme çarpma %3.75, devrilme %22.60, yoldan çıkma %23.45) kategorisinde olan kazalardır (Trafik İstatistikleri Yıllığı, 1994). Bu kazalar genelde yol kenarında olduğundan, önlenebilmeleri için de en iyi yöntem, doğal olarak, yol kenarında şev eğimleri yumuşak (5:1 veya 6:1), içinde hiçbir rijit sabit cisim bulunmayan, ve araçların emniyetli bir şekilde durmasını sağlayabilecek "emniyetli yol kenarlarının yaratıl- 'rnası olacaktır. Bu yaklaşımın sonucu olarak yol tasarımında ayrıca bir "yol kenarı" tasarımı kavramı doğdu ve bu konuda tasarım el kitapları geliştirildi (20). Emniyetli yol kenarlarının geliştirilmesi için öncelikler şöyle sıralanabilir: 1. yol kenarındaki tehlikenin ortadan kaldırılması, 2. tehlikenin yerinin değiştirilmesi, 3. tehlikenin hatayı affeden hale getirilmesi (örneğin kırılabilir işaret ayakları) ve 4. tehlikenin bir koruma arkasına alınması (örneğin yol kenarı korkulukları veya çarpışma yastıkları arkasında). Yol kenarı tehlikelerinin ortadan kaldırılması bazı hallerde mümkün olmaz. Örneğin yolun kenarında bulunan köprü ayağı emniyetli yol kenarı bölgesi dışına taşınamaz. Bu hallerde de bu cisimlerle çarpışmaların şiddetini azaltmak için çarpışma yastıkları veya yol kenarı korkulukları kullanılabilir Emniyet Tasarımında Sürücü Beklentileri Kavramı Yol tasarımı, Karayolları kuruluşları, tasarımı yapan mühendislerin tercihleri, toplumun yarattığı çevresel, politik, sosyal ve ekonomik kısıtlamaların karmaşık ilişkilerinden etkilenilerek 75

10 Şekil 3. iki Şeritli Yollarda Kaza Oranlarının Yol Kaplama Genişliğiyle Göreceli Olarak Azalması. yaratılır. Bu karmaşık ilişkiler nedeniyle, bazen sürücü beklentilerini tatmin etmeyen tasarımlar ortaya çıkar. Sürücü beklentisi, "..geçmişteki tecrübelere dayanarak bir yol veya trafik durumuna belli bir şekilde davranma eğilimi olarak tariflenir" (3). Sürücü beklentilerini yerine getirmeyen, olağan olmayan, fazla görülmeyen durumlarda sürücülerin kavrama zamanları artar. Böyle hallerde sürücüler duruma göre uygun olmayan davranışlar gösterip daha çok hata yaparlar. Örneğin otoyollardan çıkışlar genelde sağ taraftan yapılır ve sürücüler çıkışı sağda bekler. Bu nedenle de otoyollarda sol tarafa konulan çıkışlar çok daha fazla kazaya sebep olur ve sağ çıkışlara nazaran daha tehlikelidir. Sürücü beklentilerini yerine getiren yollar daha emniyetli olacağından yol tasarımları yapılırken sürücü beklentilerinin göz önünde tutulması kazalarda önemli düşüşler sağlayacaktır Tasarım Tutarlılığı Kavramı Tasarım tutarlılığı oldukça yeni bir kavramdır ve "yolun geometrik özelliklerinin, sürücülerin yol kesimlerindeki operasyonel beklentileriyle uyumlu olduğu ve sürücülerin kabul edebileceği bir operasyonel kalite de olduğu haller" (3). 76

11 olarak tariflenir. Tasarım tutarlılığı yeni yollarda operasyonel kalitenin tutturulabilmesi için pozitif bir yaklaşım sağlar. Fakat, yol emniyeti açısından daha önemlisi, tutarsızlıkların saptanması ve düzeltilmesidir. Bazı tutarsızlık örnekleri aşağıda anlatılmıştır: Tasarım hızındaki değişiklikler Yolun değişik kesimlerinin değişik zamanlarda yapılması, bölgenin topografik yapısındaki önemli değişiklikler gibi nedenlerden yolun tasarım hızında kesimler arasında farklılıklar bulunabilir. Bu farklılıkların çok büyük olduğu yerlerde tasarım tutarsızlıkları ortaya çıkar. Leisch (1977) tasarım hızında tutarlılığın sağlanması için 15 km./saat prensibi'ni önermiştir. Bu prensibe göre 1. Birbirini takibeden kesimler arasındaki tasarım hızı farkı 15 km./saat'ten fazla olmamalıdır 2. Aynı kesimde ortak şeritleri kullanan kamyon ve otomobil hızları arasındaki farklar 15 kmvsaat'ten fazla olmamalıdır Yol en kesitindeki değişiklikler Bu konudaki tutarsızlıklar iki şekilde ortaya çıkabilir: Bir noktada en kesitlerde yapılan önemli değişiklikler ve yol aliymanı ve en kesit arasındaki uyumsuzluklar. Bir noktada olan tutarsızlıkların düzeltilmesi mümkün değilse, bu noktalarda yeterli görüş mesafesi sağlanmalı, farklı en kesitler arasındaki geçiş uzun bir mesafede tedrici olarak yapılmalı ve bu noktalarda sürücülerin yükü azaltılmalıdır. İkinci tip tutarsızlıkların halli, özellikle mevcut aliyman ile şerit sayısını maksimuma çıkarma eğilimleri yüzünden, daha zordur. Ancak problem tam olarak tasarımcılarca anlaşıldığı takdirde bu yönde adımların atılması daha kolay olur. 8. TÜRKİYE'DE YOL EMNİYETİNİ GEÜŞTİRİMEK İÇİN BİR GENEL STRATEJİ ÖNERİSİ Bu bölümde, yukarıdaki bölümlerde verilen bilgilerin ışığında, yol emniyetini geliştirmek için bir genel strateji önerisi yapılacaktır. Bu strateji sadece geçmişte yapılan kuramsal çalışmalara dayanarak değil aynı zamanda tatbikat kolaylığı, kısa sürede etkinlik sağlanması gibi pratik düşünceler de göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Kazaları azaltma/hafifletme programları pek çok alanda uygulanabilir. Aşağıda bu alanlardan önemli olanları verilmiştir: 1. İnsan Faktörü 2. Taşıt faktörü 3. Acil tıbbi servis 4. Öğrenci Ulaşım emniyeti 5. Yol geometrik tasarım faktörleri ve bakımı 6. Trafik kontrol cihazları ve trafik mühendisliği hizmetleri 7. Yol bakım ve yapım operasyonları 8. Kazaların incelenmesi raporlarının hazırlanması 9. Sürücü ehliyetlerinin verilmesi 10. Raporlama faaliyetleri (sürücü, taşıt ve kazalar) 11. Kanun ve yönetmelikler 77

12 12. Kara noktaların saptanması 13. Yaya emniyeti 14. Polis trafik servisleri 15. Yol emniyeti planlarının yapılması ve idaresi Bu listeden anlaşılacağı gibi yol emniyeti konusu pek çok organizasyon ve devlet kurumunu ilgilendirecek konulan kapsamaktadır. Dolayısıyla genel bir stratejinin geliştirilebilmesi için en önemli faktör bu kurumlar arasındaki işbirliğinin sağlanması olacaktır. Burada önerilecek stratejinin genel yapısı aşağıdaki maddeleri içerecektir: 1. Kurum ve koordinasyon gereksinimleri 2. Eğitim gereksinimleri 3. Yol emniyeti ile ilgili El Kitaplarının Hazırlanması 4. Kısa Sürede etkin olacak tedbirler 5. Mühendislik Uygulamaları için yöntem 8.1. Kurum ve Koordinasyon Gereksinimleri Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere yol emniyeti problemi üzerinde sürekli olarak çalışılması gereken ve bir çok kuruluşu ilgilendiren bir problemdir. Bu nedenle, bu sorunla direk olarak uğraşacak bir kuruma ve çeşitli kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayacak bir "Ulusal Yol Emniyeti Komitesi"ne (UYEK) ihtiyaç duyulacaktır. Dünya Bankası Uluslararası Yol Emniyeti Ortaklığı web sayfasında böyle bir kuruluşun hedeflerini, yapısını ve personelin özelliklerini vermektedir. UYEK Bayındırlık (ve Ulaştırma) Bakanına yol emniyeti ile ilgili konularda danışmanlık rolü görmek için resmi gazetede görevleri yayınlanarak kurulmalıdır. UYEK, konunun önemi nedeniyle, direk olarak başbakanlığa bağlanabilir. Komitenin işlerinin yürütülmesi bir sekretarya tarafından yapılacaktır. Komitenin görevleri aşağıdaki gibitariflenebilir: 1. Yol emniyeti için gerekli hedef ve gayelerin belirlenmesi. 2. Yol emniyetinin geliştirilmesi ile ilgili organizasyonlar arasında işlerin koordinasyonunun sağlanması. 3. Yol emniyeti işleri için gerekli personel ve finansmanı sağlayıp bunların kontrolünün yapılması. 4. Yol emniyetini geliştirecek araştırmaları ve kanunları önermek. 5. Toplumun, endüstrinin, çeşitli kullanıcı guruplarının ve kişilerin isteklerini ve çevre ile ilgili konuları göz önünde bulundurarak yol emniyeti işlerinin planlanması ve tatbikatını kontrol ve koordine etmek. 6. Çeşitli programların etkinliğini değerlendirerek Bakana senelik raporların hazırlanması. 7. Ulusal uzun vadeli programı değerlendirip güncelleştirmek ve ilgili kuruluşlarca planın tatbikatının yapılmasını sağlamak. Çeşitli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak UYEK'e ilaveten, diğer gelişmiş ülkelerde örnekleri görülen (örneğin ABD'deki National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)) "Ulusal Yol Trafik Emniyeti Genel Müdürlüğü" (UYTEGM) kurulmalıdır. Bu genel müdürlük Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak kurulabilir. Bu kuruluşun hedeflerine örnek olarak NHTSA'nin hedefleri aşağıda verilmiştir: 78

13 1. Bu konuda liderlik yapıp çalışma konularını belirlemek 1.1. Trafik ve motorlu taşıtları emniyetini ulusal sağlık agendasında öncelikli bir konu haline getirmek 1.2. Diğer kuruluşlara en üstün kalitede uzmanlık ve program yardımı sağlayıp, uluslararası işbirliğini sağlamak 1.3. Bilgi toplama ve analiz yöntemlerini iyileştirip geliştirerek problemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bilgiyi gerek duyan kuruluşlara vermek. 2. Araştırmaları destekleyip araştırma sonuçlarını eğitim, mühendislik ve trafik kontrolünde tatbik ederek yol kazalarını ve maliyetlerini azaltılmak. 3. UYTEGM'ı devamlı olarak geliştirmek Eğitim Gereksinimleri Türkiye'de yol emniyeti konularında çalışacak teknik personel şu anda hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla bu personelin en kısa sürede, kısa kurslar ve "işte eğitim" gibi programlarla eğitilerek hazırlanması gerekmektedir. Yol emnniyeti mühendisliği alanında ABD "Ulusal Yol Enstitüsü" (web sitesine bakınız) tarafından verilen kısa kurslar örnek olarak aşağıda verilmiştir: - Yol Kenarı Tasarımı - İleri Yol Emniyeti İdaresi Sistemi - Koridor ve Komunite Trafik Emniyeti Programı - Yol Yapım Bölgesi Emniyet Kontrolü - Çalışma Bölgesi Trafik Kontrolünün Tasarım ve Operasyonu - Yol Emniyeti Cihazlarının Tasarımı, Yapımı ve Bakımı - Tehlikeli maddelerin güzergahlarının tayini - Yol Emniyeti Mühendisliği Çalışmaları - Yaya ve Bisiklet emniyeti - Demiryolu-Yol Hemzemin Geçişlerinin Geliştirilmesi Programı - Emniyet ve İşletme için Trafik Çelişkileri Teknikleri Bu kurslar Üniversitelerce, bu iş için özel olarak kurulacak "Ulusal Yol Enstitüsü" gibi bir kuruluşça, veya bu konularda uzmanlaşmış müşavirlerce verilebilir. Bu kurslar 1 ila 5 gün civarında sürmekte, ayrıca bu kurslara katılarak üniversite kredisi toplanabilmektedir. Yani yeterince kursa katılarak ileri bir üniversite derecesi (Yüksek Lisans gibi) almak ta mümkün olmaktadır. Ayrıca Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinde trafik, yol emniyeti ve ulaşım planlaması konularında ders verebilecek, bu konularda araştırma yapabilecek ve yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirebilecek öğretim üyelerine ihtiyaç vardır. Bu konuda Boğaziçi, Orta Doğu Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri olmakla beraber henüz yeterince eleman bulunmamaktadır. Karayolları genel Müdürlüğünde, Belediyelerde ve yolla uğraşan diğer kuruluşlarda yeterince "Trafik Mühendisliği" kadroları açılıp, bu kadrolara trafik mühendisliği eğitimi almış mühendisleri ve teknisyenleri almak gerekmektedir. Ayrıca kısa kurslarla mevcut kadroları da eğiterek bu konulardaki bilgi eksikliklerini gidermek gerekir. 79

14 8.3. Yoi Emniyeti İle İlgili El Kitaplarının Hazırlanması / Geliştirilmesi Yol emniyeti ile ilgili iyi hazırlanmış el kitapları olmadan karayollarının emniyetli bir şekilde yapımı, işletmesi ve bakımı mümkün olmayacaktır. Bu el kitaplarına örnek olarak ABD NHTSA tarafından hazırlanan aşağıdaki "Yol Emniyeti Program El Kitapları" örnek olarak verilmiştir ; 0. Planlama ve İdare 1. Periyodik Taşıt Muayeneleri 2. Motorlu Taşıt Kayıtları 3. Motorsiklet Emniyeti 4. Sürücü Eğitimi 5. Sürücü Ehliyetlerinin Verilmesi 6. Kanun ve Yönetmelikler 7. Trafik Mahkemeleri 8. Alkolün Yol Enmniyetindeki Rolü 9. Kaza Noktalarının Tesbiti ve Gözlenmesi 10. Trafik Kayıtları 11. Acil Tıbbi Yardım Servisleri 12. Yol Tasarımı, Yapımı ve Bakımı 13. Trafik Mühendislik Servisleri 14. Yaya Emniyeti 15. Polis Trafik Hizmetleri 16. Kazadan Sonra Meydana Gelen Artıkların Temizlenmesi ve Kontrolü 17. Öğrenci Ulaşım Emniyeti 18. Kaza İncelemeleri ve Raporlarının Hazırlanması Bu el kitaplarına ilaveten Karayolları için aşağıdaki konularda da el kitaplarının yazılmasına/geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır: - Yol Geometrik Tasarımı İçin El Kitabı - Yol Emniyeti Tasarım ve İşletmesi El Kitabı - Trafik Kontrol Cihazları için El Kitabı - Yol Kenarı Tasarım El Kitabı - Trafik Bariyerlerinin Seçilmesi, Konuşlandırılması ve Tasarımı İçin El Kitabı Bu el kitapları için AASHTO (Amerikan Eyalet Yol ve Ulaşım Kuruluşları Birliği) tarafından hazırlanan kitaplar kaynaklarda verilmiştir. Bu ve buna benzer el kitapları, üniversite elemanları, ülkemiz ve yabancı ülke uzmanlardan oluşturulacak guruplarca yapılmalıdır Kısa Sürede Etkin Olacak Tedbirler Kısa sürede ve az bir finansmanla gerçekleştirilebilecek bazı tedbirler aşağıda sıralanmıştır: 1. Emniyet kemerlerinin kullanılması: Emniyet kemerlerinin Kullanılması kanunen zorunlu hale getirilmekle beraber bunun kontrolü artık hemen hemen hiç yapılmamaktadır. Oysa zorunlu olarak kullanıldığında ciddi yaralanmalarda ve ölümlü kazalarda %70-8'lere varan azalmalar gerçekleşmektedir (Ergün, 1985). Dolayısıyla kemerlerin kullanımı, hem şehir içi ve hem de şehir dışı yollarda çok sıkı bir şekilde denetlenmelidir. 80

15 M. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ 2. Çocuk emniyet koltuklan: NHTSA tarafından yapılan çalışmada (web sitesi) 5 yaş altında kazalarda ölen çocukların %50'sinin kemer ve özel koltuk kullanmadığı anlaşılmıştır. NHTSA çocuk emniyet koltukları ve emniyet kemerlerinin kullanılması ile 2000 yılında çocuk ölümlerinde %15 ve 2005 te %25 azalma yapmayı beklemektedir. Özellikle küçük çocukların ön koltuklarda gitmeleri önlenmeli, küçük çocuklar için özel koltukta oturma şartı getirilmeli ve bu sıkı sıkıya denetlenmelidir. Ayrıca bu konuda eğitim broşürleri hazırlanmalıdır. 3. Bariz yol mühendislik hata ve eksikliklerinin giderilmesi: Yol emniyetinde kısa sürede en etkili olacak tedbir, yol sistemi, trafik cihazları ve işaretlemesindeki bariz hata ve eksikliklerin giderilmesidir. Yol ve yol işaretlerindeki bariz hatalar giderilmeden ve eksiklikler tamamlanmadan sürücülerin davranışlarını düzeltmeye yönelik programların çalışmasını beklemek hatalı bir davranış olacaktır, çünkü: 1. İyi ve etkin trafik kontrolü ancak doğru birşekilde tasarımlanmış, yapılmış ve işaretlenmiş bir yol şebekesinde yapılabilir. Sürücülerin, mantıklı olmayan yol işaretlerine, hız limitlerine ve sinyallerine uymalarını beklemek pratik bir beklenti değildir. 2. Sürücü davranışlarını düzeltmek, basit geometrik tasarım hatalarını düzeltmekten genelde daha zordur. 3. Sürücü davranışlarını düzeltmeye yönelik en iyi programlara rağmen sürücüler hata yapmaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla, bu hataları dikkate alan mühendislik çözümleri ile yol tasarımı ve işletmesindeki hataları gidermek mantıklı olacaktır. Diğer bir deyişle amacın "hatayı affeden" yolların yapılması olması gerekmektedir (7). Bariz hataların bulunması ve düzeltilmesi, bu iş için verilecek özel bir kısa kursla yetiştirilecek Karayolları, Belediyeler ve diğer yol işleri ile uğraşan kuruluş mühendislerince, bu konuda yetişmiş uzmanların da müşavirliği ile kısa sürede yapılabilir. 4. Yol kenarında yapılacak iyileştirmeler: Türkiye'de 1994 olan kazaların yüzde 4O'ı yol kenarında (sabit cisme çarpma, yoldan çıkma, devrilme) meydana gelmiştir (Trafik İstatistik Yıllığı). Bu tip kazaların yüzdesi bölünmüş yollarda ve otoyollarda çok daha fazladır. Bu kazalar kritik noktalarda şerit ve banket genişliklerinin arttırılması, yol kenarındaki işaret ve elektrik direklerinin kırılabilir yapılması, yol kenarı şevlerinin azaltılması (maksimum 5:1), yol kenarı bariyerleri, yol sürtünme katsayısının arttırılması gibi önlemlerle azaltılabilir. Yol Kenarı Tasarım rehberi (1996) kullanılarak, en azından yeni yapılan yollarda emniyetli bir yol kenarı yaratılmasına şimdiden başlanırsa bu tip kazalarda önemli düşmeler elde edilebilir. 5. Araç muayenelerinde yapılacak iyileştirmeler: Türkiye'de kanuni olarak iki senede bir araçların muayene zorunluğu varsa da şu andaki muayenelerde yol emniyeti ile ilgili önemli bir kontrol yapılmamaktadır. Örneğin, araçlardaki eksiklikler yüzünden olan kazalar üzerinde yapılan araştırmalarda, frenler ve lastiklerin bu kazaların %60-70'inde rol oynadığını ortaya koymuştur (6). Oysa şu anda bu önemli maddeler kontrol edilmemekte, araç ışıklarının ise sadece çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Oysa araç ışıklarının, özellikle kısa ve uzun farların ayarı son derecede önemlidir. Ayrıca ekzos gazlarının muayenesi ayrı bir işlem olarak yapılmakta bu da aşırı zaman kayıplarına neden olmaktadır. Kanunen bu işlem yapılmak zorunda olduğuna göre, bu işlemler birleştirilmen ve en azından araç kazalarında kritik rol oynayan, fren, lastik ve ışıkların kontrolü dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 6. Akıllı taşıt İnisiyatifi: Kazaların çok büyük bir yüzdesi (örneğin ABD'de %75'i, NHTSA web sitesi) arkadan çarpma, kavşaklarda çarpışma ve yoldan çıkma kazalarıdır. Bu kazalar taşıtlara konulacak sensörler, kompüterler ve erken uyarı sistemleri ile yani akıllı taşıt sistem- 81

16 leri ile azaltılabilir. Bu işin teknolojisi şu anda mevcuttur ve Türk Otomotiv endüstrisi de bunu yapabilecek teknolojiye sahiptir. Bu inisiyatif bir an önce Türk otomotiv endüstrisi tarafından başlatılmalıdır Mühendislik Uygulamaları İçin Yöntem Yol emniyet programları, genelde, üç ana kısımdan meydana gelir: Planlama, uygulama ve değerlendirme. Goodel Grivas (1981) tarafından anlatılan yöntemin genel hatları Şekil 4'te verilmiştir. Bu ve benzer yöntemlerin detayları ilgili kaynaklarda (8, 19) bulunabilir. Kaynak: Goodal-Grivas, (1981) Şekil 4. Yol Emniyeti Programı Mühendislik Yöntemi 82

17 9. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu çalışmada dünyada ve Türkiye'de trafik kazalarının şu anda ve gelecek için ne kadar önemli bir sorun olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde kazaların nedenleri açısından fazla bir teşhis hatası olmamakla birlikte tedbirler açısından önemli yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu yüzden "trafik canavarı" kavramı ortaya çıkarılmış ve sorun tamamen bu "canavara" bağlanarak yapılacak tek şeyin bu canavarın (yani sürücülerin) "hizaya sokulması" olduğu kanısına varılmıştır. Oysa, diğer gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalardan sorunun böyle çözülemeyeceği ve mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Son olarak, en azından kısa vadede uygulanacak, bir yol emniyeti geliştirme stratejisi önerilmiştir. KAYNAKÇA 1. ABD. Ulusal Yol Enstitüsü web sitesi: 2. AMUNDSEN, Finn H. "Motorlu ve Motorsuz Taşıtları İlgilendiren Trafik Emniyeti Konusunda Dünya Bankasının Tecrübeleri ( ) (Review of World Bank Experience in Traffic Safety Concerning Motorized and Non-Motorized Traffic ( ))" World Bank, Washington, D.C., "Cadde ve Yolların Emniyetli Tasarımı ve İşletilmesi için Prensipler, Kısa Kurs Katılımcı Kitabı" Federal Yol İdaresi, ABD Yol Departmanı, Dünya Bankası "Uluslararası Yol Emniyeti Ortaklığı" Web sitesi: 5. ERGÜN, Gökmen, "Suudi Arabistan'daki Araçların Durumları" Accident Analysis and Prevention, Cilt 19, No 5, sayfalar , ERGÜN, Gökmen, "Gelişmekte ve Gelişmiş Olan Ülkelerde Yol Emniyet Programlarının Etkinliği" Sabatik Araştırma Raporu, Texas Transportation Institute, Texas A&M Üniveristesi, Haziran ERGÜN, Gökmen, "Arap Golf, Gelişmekte Oian ve Gelişmiş Ülkelerdeki Yol Emniyeti Problemlerinin Karşılaştırmalı Analizi" The Arabian Journal for Science and Engineering, Cilt 13 sayı 1, Ocak 1988, sayfalar Goodal-Grivas, Inc., "Yol Emniyeti Mühendisliği Çalışmaları, Yöntem Rehberi" ABD Ulaşım Departmanı, Washington D.C., HAIGHT, F.A. "Yol Emniyetinin Bazı Kuramsal Yönleri" içinde Andreassend, D.C. ve Gipps P.G. (editörler) Traffic Accident Evaluation, Monash Üniversitesi Melburn, Avusturalya, "Karayolu Ulaştırması Komisyon Raporu" 9. Ulaştırma Şurası, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara, Haziran "Kaza İnceleme El Kitabı," İngiliz Ulaştırma Departmanı, LEISCH, JACK, E. ve JOEL, P. Leisch, "Tasarım Hızı Tatbikatlarında Yeni Kavramlar (New Concepts in Design Speed Applications)" Transportation Research Record 631, Transportation Research Board Washington D.C., McFARLAND, W.F., GRIFFIN, L.I., ROLLINS, J.B., STOCKTON, W.R., PHILLIPS, D.T. ve DUDEK, C.R., "Yol Kaza Tedbirlerinin Maliyet-Etkinlik Tekniklerinin Değerlendirilmesi (Assesment of Techniques for Cost-Effectiveness of Highway Accident Countermeasures)" Rapor No FHWA-RD-79-53, Federal Yol İdaresi için Hazırlanmıştır, Washington D.C, OGDEN, K.W., Emniyetli Yollar: Yol Emniyet Mühendisliği Rehberi (Safer Roads: A Guide to Road Safety Engineering), Avebury Technical Basım Şirketi, Brookfield ABD, ROSS, Alan, and MUKAMI Mwiraria, "Review of World Bank Experience in Road Safety" Infrastructure and Urban Development Department, World Bank, Washington D.C., SABEY, B.E. ve STAUGHTON, G.C., "Yol Çevresi, Taşıtlar ve Yol Kullanıcıların Kazalar Üzerindeki İlişkili Rolü (Interacting Roles of Road Environments, Vehicle and Road Users in Accidents)" International Associaton for Traffic Medicine'nin 5'inci uluslararası konferansı, "Trafik Bariyerlerinin Seçilmesi, Konuşlandırılması ve Tasarımı için El Kitabı" AASHTO, Washington D.C. ABD, TREAT, J.R. "Trafik Kazalarında Rol Oynayan Kaza Önce Faktörle Hakkında Bir Çalışma (A Study of Precrash Factors Involved in Traffic Accidents)". Highway Safety Research Institute, Yayın No HSR110/11, Ann Arbor, Michigan, "Yol Emniyet Tasarımı ve İşletmesi", AASHTO, Washington D.C, ABD, "Yol Kenarı Tasarım Rehberi (Roadside Design Guide)," AASHTO, Washington D.C, "Yol ve caddelerin Geometrik Tasarımı için Yöntem", AASHTO, Washington D.C, ABD,

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ III. OTURUM 01 EKİM 1999. OTURUM BAŞKANİ Refik AKİN MMO Ankara Şube Gen. Sek. BİLDİRİLER

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ III. OTURUM 01 EKİM 1999. OTURUM BAŞKANİ Refik AKİN MMO Ankara Şube Gen. Sek. BİLDİRİLER III. OTURUM 01 EKİM 1999 OTURUM BAŞKANİ Refik AKİN MMO Ankara Şube Gen. Sek. BİLDİRİLER 1. Yol Emniyetini Geliştirme Programı: Türkiye İçin Bir Strateji Önerisi Yrd. Doç. Dr. Gökmen ERGÜN 2. Ulaşımda GPS

Detaylı

Prof. Dr. ERGÜN, Gökmen Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü-İstanbul

Prof. Dr. ERGÜN, Gökmen Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü-İstanbul Prof. Dr. ERGÜN, Gökmen Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü-İstanbul Dünyada yol kazalarında her sene 1,17 milyon insan hayatını kaybetmekte ve 10 milyon insan da yaralanmaktadır. Bu da günde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRE KİBAR, Funda 1, AYTAÇ, Bengi Pınar 1 ve ÇELİK, Fazıl 2 Her yıl binlerce insanın ölümü ve yaralanmasına neden olan trafik kazaları,

Detaylı

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014 Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ YOL GÜVENLİĞİ Küresel çapta etkiler (Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü) Dünyada

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ 23 Kasım 2011 Ankara DÜNYADA HER YIL TRAFİK KAZALARINDA YAKLAŞIK 1.300.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETMEKTE, ON

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin,

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 1. AMAÇ: Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, a. Kişisel yeteneklerinin ve bilgi seviyesinin farkına varması, b. Güvenli

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU Dünya genelinde 2013 yılında trafik çarpışmalarında hayatını kaybedenler yaklaşık: 1.3 milyon kişi 2013 yılında trafik çarpışmalarında yaralananlar: 50 milyon kişiden fazla Trafik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman. GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi

Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman. GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi Güvenli Kentsel Hız Yönetimi İÇERİK Türkiye de Trafik Güvenliği ve RS 10 Projesi Küresel Yol Güvenliği İşbirliği GRSP-YTMK

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2016 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Trafik Kaza İstatistikleri 2006-2015 Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

12. Ders. Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar algı, çevre, yol tasarımı ve trafik güvenliği.

12. Ders. Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar algı, çevre, yol tasarımı ve trafik güvenliği. 12. Ders Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar algı, çevre, yol tasarımı ve trafik güvenliği. Bu dersin hedefleri Bu dersin sonunda öğrenciler ; Trafik

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2015 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ KONUMSAL VERİLERİNİN, TRAFİK DENETİM POLİTİKALARINA KATKISI

ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ KONUMSAL VERİLERİNİN, TRAFİK DENETİM POLİTİKALARINA KATKISI Ömür KAYGISIZ Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Senem ÇINARBAŞ AKIN Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ANKARA İLİ DEVLET YOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI Emniyet kemeri kullanımı, kazalardaki yaralanmaları büyük ölçüde azaltmaktadır ve otomobilin ön koltuklarında kemer kullanmamanın büyük risk oluşturduğunu büyük bir çoğunluk kabul etmektedir. Yine de "Emniyet

Detaylı

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 TRAFİK Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 Trafik Nedir? yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine "trafik" denir. Dünya da Ölüm Nedenleri arasında

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ TRAFİK GÜVENLİĞİ * Mustafa DEMlRSOY ÖZET Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından biri şüphesiz trafiktir. Hergün radyo ve televizyonlardan meydana gelen trafik kazalarında hayatım kaybeden ve yaralanan

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araç İnsan Yol 2003 2011 yılları arasından 15.126 km bölünmüş yol yapılarak toplam bölünmüş yol uzunluğu 21.227 km ye çıkarılmıştır.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır. Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler 1 İçerik Ulaşım Sektörünün Yapısı Ulaşım Sektöründe Yeni Risk Algısı Ulaşım Sektörüne Özgü Kurumsal Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ PREFABRİKE BETON YOL KORKULUKLARI

TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ PREFABRİKE BETON YOL KORKULUKLARI TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ PREFABRİKE BETON YOL KORKULUKLARI Ankara, Temmuz 2009 PREFABRİKE BETON YOL KORKULUKLARI 1. Prefabrike Beton Yol Korkulukları Nedir? 20. yüzyılın ortalarından itibaren trafik kazalarındaki

Detaylı

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikme Karayolu altyapısı ve trafik işletme modelinin performansının göstergesidir. Genellikle, sürücüler veya yolcular A

Detaylı

İleri ve Güvenli Sürüş - Roadcraft nedir?

İleri ve Güvenli Sürüş - Roadcraft nedir? BİZ NE YAPIYORUZ? İleri ve Güvenli Sürüş - Roadcraft nedir? İleri ve Güvenli Sürüş Roadcraft, Araba ve motosiklet kullanıcıları için, çevre ve trafik şartları içinde güvenli sürüş için oluşturulmuş bilgi

Detaylı

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele Sempozyumu (Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altındaki Sürücülerin Oranları ) 1 Jandarma Trafik Hizmetleri Jandarma Trafik Hizmetleri,

Detaylı

YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE AYDINLATMA SINIFLARININ BELİRLENMESİ

YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE AYDINLATMA SINIFLARININ BELİRLENMESİ YOL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE AYDINLATMA SINIFLARININ BELİRLENMESİ Nail EREN naileren@hotmail.com ÖZET Yerleşim alanları içerisindeki yolların standartlara uygun olarak aydınlatılmasının yükümlülüğü Aydınlatma

Detaylı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı Umut Oran Basın Açıklaması 01.11.2014 - Trafik terörü ne zaman sonlanacak, artık yeter! - Trafik kazalarındaki ölü Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı - Ceza çözüm değil: 12 yılda 101 milyon

Detaylı

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Doç.Dr. IŞILDAR, Süleyman Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı Karayolu trafik kazalarının azaltılması etkin tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Etkin tedbirler

Detaylı

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Nuran Bağırgan Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Merkez Kampüs KÜTAHYA Tel:. () nuranbagirgan@mynet.com

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı!

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! 9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! Doktor Haklan bey, sabah muayenesine yetişmek üzere hızla hastaneye doğru yürüyordu. Cep telefonu çaldı, arayan hemşire Ayten hanımdı.

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed»

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed» 1 1.) Tanımlar ACİL KAÇIŞ RAMPASI NEDİR: Ağır taşımacılığın yoğun olduğu karayollarında; uzun tülde ve yüksek eğimli karayolu kesimlerinde yapılan ve bu geometrik şartların ağır taşıtlarda oluşturduğu

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi. Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) Global Road Safety Partnership (GRSP)

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi. Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) Global Road Safety Partnership (GRSP) Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) Global Road Safety Partnership (GRSP) I. Proje Tanıtımı İÇERİK YTMK Kimdir? Güvenli Trafik (Road Safety 10) Projesi GRSP-YTMK Güvenli

Detaylı

ÖNCE DÜŞÜN! Vücudunu Korumak İçin Aklını Kullan. Dr. Ethem Beşkonaklı. 18 Şubat 2009, Ankara, Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

ÖNCE DÜŞÜN! Vücudunu Korumak İçin Aklını Kullan. Dr. Ethem Beşkonaklı. 18 Şubat 2009, Ankara, Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. ÖNCE DÜŞÜN! Vücudunu Korumak İçin Aklını Kullan Dr. Ethem Beşkonaklı 18 Şubat 2009, Ankara, Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ankara

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR?

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? Hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için etkin bir şehir yönetimine

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları KARAYOLU TASARIMI RAPORU Ek 3 Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları Yumuşak tasarımlı tehlikesiz yol kenarı güvenlik alanı Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş

Detaylı

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : nun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti KAMUOYUNUN TÜRKİYE KARAYOLLARI FARKINDALIĞI VE MEMNUNİYETİ ANKETLERİ ANKET SONUÇLARININ BİRLİKTE

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI

ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI * Dr. N. CAMKESEN, * Prof. Dr. Z. BAYRAKDAR ÖZET Yapılan tüm uygulamalara rağmen, trafik kazaları, artan boyutlarda ülke gündeminin değişmez

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye 1 2015 FİLO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT 1 1 Brezilya, Rusya, Türkiye 2002: Fransa da oluşturuldu 2005: İtalya, Portekiz, İsviçre 2006: Polonya 2007: Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008:

Detaylı

Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama

Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama Ercan ÖZGAN*, Serkan SUBAŞI Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Türkiye.

Detaylı

İŞTE YOL GÜVENLİĞİ. Hepimizin sorumluluğu

İŞTE YOL GÜVENLİĞİ. Hepimizin sorumluluğu İŞTE YOL GÜVENLİĞİ Hepimizin sorumluluğu BİZ KİMİZ? FUNDACIÓN MAPFRE(MAPFRE VAKFI) 1975 yılında MAPFRE tarafından kurulmuş olup, İspanya ve diğer ülkelerde toplum ve bireylerin refahına aşağıdaki amaçlar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI 1. AMAÇ Yol çalışmalarında trafik işaretlemelerinin yapılması ve doğabilecek olan risklerin önlenmesidir. 2. UYGULAMA 2.1. Sahada çalışmalarda aşağıdaki kuralların uygulanması şarttır. 2.2. Ayrıca trafik

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İNSAN SAĞLIĞI (EMNİYET-SAFETY) NEDİR?

İŞ GÜVENLİĞİ İNSAN SAĞLIĞI (EMNİYET-SAFETY) NEDİR? İŞ GÜVENLİĞİ İNSAN SAĞLIĞI (EMNİYET-SAFETY) NEDİR? Emniyet kavramı birçok ülkede olduğu gibi; ülkemizde de her seviyedeki kurum, kuruluş, teşkilat ve özellikle bireyler seviyesinde değişik şekillerde ve

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2011

TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2011 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2011 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Güncel Otomotiv Endüstrisi HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR OTOMOBİLİN TARİHİ GELİŞİMİ Daha Fazla Otomobil, Daha Fazla Trafik, Daha Fazla Kirlilik, Daha

Detaylı

TRAFĠK DENETĠMĠ VE YÖNETĠMĠNDE EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ

TRAFĠK DENETĠMĠ VE YÖNETĠMĠNDE EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ Erkin Karadayı 1 Özet Türkiye araç sahipliliği oranları bakımından Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük seviyede olmasına karşın dünyada en fazla ölümlü trafik kazaların meydana geldiği ülkeler arasında

Detaylı

8.Örnek Olay Çalışması Ehliyetsiz Araç Kullanma: Ehliyetin yok muydu senin!

8.Örnek Olay Çalışması Ehliyetsiz Araç Kullanma: Ehliyetin yok muydu senin! 8.Örnek Olay Çalışması Ehliyetsiz Araç Kullanma: Ehliyetin yok muydu senin! Akşam arkadaşıyla babasının arabasına atlayıp dolaşmak isteyen Ekrem, annesinden anahtarları tahmin etmediği kadar kolayca alıverdi.

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 11. GRUP :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER : HAMİT SARAK

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR

İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR Nurettin Demir, ndemir@gamanurol.com Bülent Çakar, bcakar@gamanurol.com Banu Tuna, btuna@gamanurol.com GAMA-NUROL Adi Ortaklığı, Türkiye 1.0

Detaylı

Sürücü ve Araç Güvenliği

Sürücü ve Araç Güvenliği STANDARD LME-12:001902 Utr Dzl. B İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 Araç Kullanma Yönetimi... 4 3.1 Yüksek Riskli Sürücüleri Yönetme... 4 3.2 Araca bağlı telsiz kapsama araştırmaları... 4

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Karayolu Trafik Kanunu gereğince, motorlu araçların, modeline bakılmaksızın belirli aralıklarla teknik denetimlerinin (periyodik muayene) yapılması gerekmektedir. Araç muayeneleri, 1985 yılına

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ. Yahya Kemal KÖSALI Kimya Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

GÜVENLİ SÜRÜŞ. Yahya Kemal KÖSALI Kimya Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı GÜVNLİ ÜRÜŞ Kimya Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı Bu doküman bilgi amacıyla hazırlanmıştır. İş ağlığı ve Güvenliği Mevzuatı sürekli ve düzenli olarak izlenmeli ve işyerinizi kapsayan konular yetkin

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sayı : 24301423-918-E.251760 08.01.2016 Konu: İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi a)

Detaylı