YOL EMNİYETİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI: TÜRKİYE İÇİN BİR STRATEJİ ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL EMNİYETİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI: TÜRKİYE İÇİN BİR STRATEJİ ÖNERİSİ"

Transkript

1 YOL EMNİYETİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI: TÜRKİYE İÇİN BİR STRATEJİ ÖNERİSİ * Doç. Dr. Gökmen ERGÜN ÖZET Türkiye'de 1997 de olan kazada kişi hayatını kaybetmiş kişi yaralanmış ve 46 trilyon liralık maddi hasar meydana gelmiştir. Gene Türk istatistiklerine göre bu kazalara sebep olan unsurların başında %91.5 ile taşıtı kullananlar gelmekte ve yol ve araç kusurları ise sadece yüzde 0.74 ve 1.19 gibi küçük bir oranı oluşturmaktadır. Kaza raporlarının yol ve taşıt kusurlarını saptamakta bir eğitim almamış trafik polislerince tutulması nedeniyle yol ve taşıt kusurlarının bu kadar küçük bir yüzde tutması doğaldır. Yol ve kaza uzmanı inşaat mühendisleri, araç uzmanı makine mühendisleri, psikologlar, trafik polisleri gibi konularına hakim üyelerin bulunduğu uluslarası bilimsel kurullarca yapılan araştırmalarda taşıtı kullananların kusurları, yol kullanıcıları için yalnız başına yüzde 57-65, yol kusurları ile birlikte 27-24, taşıt kusurları ile birlikte yüzde 2 ve araç ve yol kusurları ile birlikte yüzde 3-1 civarında çıkmaktadır. Yani taşıt kullananların kusurları ülkemiz istatistiklerindeki kadar yüksek olmamakla birlikte gene de yüksektir. Taşıt sürücülerinin kusurlarındaki bu yüksek oranlar, ülkemizde olan kazaları açıklamakta "trafik canavarı" kavramını ortaya çıkartmış ve tek suçlu bu zannedildiği için de, kazaları azaltmak için hazırlanan programlar, genelde, taşıt sürücüleri üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak kaza istatistikleri açısından bizden çok daha iyi durumda olan batı ülkelerinde yapılan araştırmalar, sürücülerin ne kadar eğitilirlerse eğitilsinler hata yapmaya devam edeceklerini ye sadece sürücü hatalarını azaltmaya yönelik eğitim programlarının kazaları azaltmakta çok etkin olmadığını göstermiştir. Bu çalışmanın ana amacı ülkemizde kaza sayılarının ve/veya kazaların ciddiyetinin azaltılması için genelde ve mühendislik açılarından neler yapılabileceğinin saptanarak bir yol emniyeti geliştirme programı önermektir. Bu amaca ulaşmak için ilk olarak kaza istatistikleri, kaza nedenleri, kazaları azaltıcı tedbirler ve programları incelenmiş; daha sonra karayolu ve otoyol tasarımında kullanılmaya başlanan "affeden yollar", "yol-kenan tasarımı", "tasarım tutarlılığı", "sürücü beklentileri" gibi kavramlar anlatılmış, çeşitli mühendislik tedbirlerinin kazaları azaltmaktaki, yüzde 70-80'lere varan etkinliği özetlenmiş; ve son olarak Türkiye için kullanılacak bir yol emniyeti geliştirme programının ana hatları ortaya konulmuştur. 1. DÜNYADA YOL KAZALARI Yol kazaları dünyada her sene insanın ölümüne ve 10 milyonun üstünde insanın da yaralanmasına neden olmaktadır, yani günde, ortalama ölüm ve yaralanma * Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bebek 80815, İstanbul. 67

2 11. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ olmaktadır (4). Dünya Bankası'nca yaptırılan çalışmalara göre (Amundsen, 1995; Ross ve Mwiraria, 1992), ölümlü kazaların yüzde 70'i gelişmekte olan ülkelerde olmakta ve yol kazaları bu ülkelere senede 100 milyar ABD dolarına malolmaktadır. Bu maliyet, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerden yılda aldıkları ortalama 60 milyar dolar borçtan daha fazla olup bu ülkelerin gelişmesini ciddi ölçüde tehdid etmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre yol kazaları, 3 ile 35 yaş arasındaki dünya nüfusu için, diğer bütün kaza ve hastalıklar arasında, en önemli ölüm ve yaralanma nedenidir. Dünya Bankasınca yaptırılan çalışmaların sonuçlarına göre 2020 yılının sonunda yol kazaları dünyada en önemli üçüncü yaşam ve sağlık sorunu haline gelecektir (kıyaslama yapılırsa, savaşlar sekizinci ve HIV onuncu olacaktır). Şekil 1'de çeşitli yaşam ve sağlık sorunlarının zamanımızda ve yirmi yıl sonraki karşılaştırması gösterilmektedir. Son onbeş yirmi sene içinde gelişmiş ülkelerde yol kazaları ve kaza ortalamalarında önemli azalmalar olmuşsa da gelişen ülkelerde durum gittikçe daha kötü bir hal almaktadır. Pek çok Asya ülkesinde araç sahipliliğinde görülen yıllık yüzde arasındaki artışlar bu ülkelerdeki taşıt sayılarının bundan sonraki beş sene içinde iki misline, sekiz sene içinde üç misline katlanacağını göstermektedir. Bu da bu ülkelerin yol ağlarında ciddi sıkışıklık ve trafik emniyeti sorunları yaratacaktır. Gene Dünya Bankasınca yapılan çalışmalara göre, bundan sonraki on sene içinde gelişmekte olan ülkelerde acil önlemler alınmazsa, 6 milyon kişi.kazalarda ölecek ve 60 milyonun üstünde kişi de sakat kalacak veya yaralanacaktır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar yol kazalarını çok önemli bir sağlık sorunu olarak tanımlayıp bu konuda acil tedbirlerin alınması gerektiğini savunmaktadırlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerdeki her araca düşen ölü sayılarındaki çok büyük farklılıklar Şekil 2'de verilmiştir. Gelişmiş ülkelerde en fazla 4 civarında olan bu oran, gelişmekte olan ülkelerde 197'ye kadar yükselmektedir. Türkiye'nin durumu gelişmekte olan ülkelerdeki kadar fena olmamakla birlikte gene de yapılacak çok şeyin olduğu görülmektedir. 2. TÜRKİYE'DE DURUM Türkiye'de olan yıllara göre kazalar ve diğer ilgili istatistikler Tablo 1 de verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Türkiye'de tutulan kaza raporlarındaki ölü sayısının kazanın olduğu günde olan ölümleri kapsamasıdır. Oysa diğer bir çok ülkede kaza sonucunu takibeden 30 gün içinde olan ölümler kazaya atfedilip bu sayılar istatistiklere dahil edilmektedir. Örneğin Türkiye'deki Sigorta şirketleri tarafından tutulan istatistikler Türkiye'de kaza sonucu olan ölüm sayılarının gerçek sayının ancak yüzde 70-75'ı civarında olduğunu göstermektedir(1). Buna göre şu anda Türkiye'de senede yaklaşık kişi kazalarda hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla, kaza oranları diğer ülkelerle karşılaştırılırken, polis raporlarındaki bu düşük raporlama oranları akıldan çıkartılmamalıdır. 68

3 Şekil 1. Hastalıkların önemi 1990 Alt Solunum enfeksiyonları İshalli Hastalıklar Doğum sırası durumlardan kaynaklanan Önemli depresyon İskemik Kalp hastalıkları Beyin Damar hastalıkları Verem Kızamık Yol trafik kazaları Doğuştan anormallikler 2020 Iskemik Kalp Hastalıkları Önemli depresyon Yol trafik kazaları Beyin Damar hastalıkları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Alt Solunum enfeksiyonları Verem Sava; İshalli Hastalıklar HIV (AİDS) Kaynak : Dünya Bankası Web sitesi Tablo 1. Yıllara göre trafik kazaları ve sonuçları. Yıllar Nüfus (milyon) Araç (1000) Kaza (adet) Ölü (kişi) Yaralı (kişi) Kişiye Ölü (adet) Araca Ölü (adet) Maddi hasar (1012 TL) Kaynak : Karayolu Ulaştırma Şurası Raporu (1998). Tablo 1'den çıkartılacak sevindirici sonuç, her kişiye ve her araca düşen ölü sayılarında son on senede görülen sırasıyla yüzde 35 'lik ve yüzde 67.6 'lık düşüşler olmaktadır. Bu oranlardaki düşüşlerin en önemli nedenleri olarak bu gün 1600 km'ye yaklaşmış tam erişim kontrollü otoyollar ile km. civarında olan ve şehirlerarası trafiğin büyük bir kısmını taşıyan bölünmüş ve kısmen erişim kontrollü çok şeritli yolların bu süre içinde devreye girmesi, emniyet kemerleri kullanımının zorunlu hale getirilmesi, araçlarda emniyet donanımlarının geliştirilmesi, alkol muayenelerinin ciddi bir şekilde yapılması gibi faktörler olduğu ileri sürülebilir. Ancak, gerçek ölümlü kazaların kaza raporlarında bildirilen sayılardan yüzde civarında daha fazla olduğu düşünüldüğünde, kişiye düşen ölü sayısı 11 civarındadır ve bu sayıyla da gelişmiş ülke kaza oranlarının hemen hemen üç misli daha fazla ölümlü kaza sayısına sahip olduğumuz ortaya çıkar. 69

4 Şekil 2. Araç Başına Düşen Kaza Karşılaştırmaları. 70

5 3. KAZALARDA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER Türk istatistiklerine göre kazalara sebep olan unsurların başında %91.5 ile taşıtı kullananlar gelmekte ve yol ve araç kusurları ise sadece yüzde 0.74 ve 1.19 gibi küçük bir oranı oluşturmaktadır (Trafik İstatistik Yıllığı). Kaza raporlarının yol ve taşıt kusurlarını saptamakta bir eğitim almamış trafik polislerince tutulması nedeniyle yol ve taşıt kusurlarının bu kadar küçük bir yüzde tutması doğaldır. Yol emniyeti mühendisleri, yol uzmanları, makina mühendisleri doktorlar gibi uzman ekiplerle İngiltere'de Sabey ve Staughton (1975), A.B.D. de Treat (1980) tarafından yapılan çok detaylı çalışmaların sonucu Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Yol kazalarının olmasına etkisi olan faktörler. FAKTÖR Sadece Yol Çevresi Sadece Yolu Kullanan Sadece Araç Yo! ve Yolu Kullanan Yolu Kullanan ve Araç Yol ve Araç Her üç faktör beraber İNGİLTERE'DE ABD'DE Kaynak : Sabey ve Staughton (1975) ; Treat (1980) Bu tablodan anlaşılacağı üzere, yol kazalarının oluşumunda, yolu kullananlar (şoförler ve yayalar), yol ve çevresi, araçlar veya bu üç faktör ortak olarak rol oynamaktadır. Yalnız başlarına yolu kullananlar %57-65 kadar, yol ve çevresi %2-3 kadar ve araçlar %1-3 kadar rol oynamaktadırlar. Buradan çıkan sonuca göre yolu kullananlar kazalarda en büyük rolü almaktadırlar. Bu istatistikler, nedenlerin açıklanması açısından bir değer taşımakla birlikte, doğru çözümlerin bulunmasında pek faydalı olmayabilir, hatta çoğu kez yanıltıcıdır. Özetle, "...kazaların azaltılmasında kullanılacak en etkili tedbirin veya tedbirlerin kazaların ana "nedeni" ile direk bir ilişkisi olması gerekmez, hatta çok daha değişik bir alanda olabilir. Bu özellikle yol kullananın kusurlarından kaynaklanan kazalar için geçerlidir. Pek çok kazada ana nedenin sürücünün tecrübesizliği olduğu söylenebilirse de, mühendislik tedbirleri ile yolun kusurlarını gidererek iyileştirmek, sürücüleri eğiterek yeterli tecrübe ve bilgi düzeyine getirmekten çok daha etkili, ucuz ve kolaydır" (11). Örneğin, bir anlık dikkatsizlik neticesinde yoldan çıkıp yol kenarındaki dik şev eğimi nedeniyle devrilen araçtaki sürücü, her ne kadar yaptığı dikkatsizlik nedeniyle, suçlu olarak düşünülebilire de, yol kenarı eğimi aracın devrilmesine neden olmayacak şekilde tasarımlanırsa araç devrilmeden durabilir ve araçtaki sürücünün ciddi bir şekilde yaralanması hatta ölmesi önlenebilir. 4. YOL EMNİYETİ ARAŞTIRMALARINDAN ÇİKAN BAZI ÖNEMLİ SONUÇLAR Yol kazaları, kinetik enerjisi olan bir aracın diğer bir araca, bir yol kenarı engeline, insana veya hayvana çarptığında meydana gelen enerji transferlerinden kaynaklanır. Yol emniyeti 71

6 üzerinde geçmişte yapılan çalışmalar ve araştırmaların bazı önemli sonuçları aşağıda özetlenmiştir (9, 7, 14): 1. Sorunun tam ve kesin bir çözümü yoktur: Yol kazaları mobilitenin kaçınılmaz bir sonucudur ve mobiliteden vazgeçemeyeceğimize göre kazaları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sorun, yeterli kaynak ayrılarak bir defada çözülecek bir sorun olmayıp, devamlı bir gayret isteyen ve bu işle sürekli bir şekilde uğraşan kuruluşlara ve organizasyona ihtiyaç duyan bir iştir. 2. "Neden" ve "Suç" kavramlarını terketmek: "Aşırı hız, sağdan gitmemek, hatalı sollama, tecrübesizlik, emniyetli bir şekilde aracı kullanmamak" gibi duygusal ve sübjektif suçlamalar yargısal ve çoğunlukla yanıltıcıdır. Daha da önemlisi, bu ifadeler kazalara sadece hatalı ve dolayısıyla önlenebilir davranışların "neden" olduğu inancını aksettirirler. Böylece kazalara neden olarak ölen veya yaralanan sürücülerin kendi kaderlerinin yazarı olduğu ve hatta yaptıkları hataları böylece bir şekilde ödedikleri düşüncesi doğar. "Neden" ve "suç" kavramları terkedildiğinde, yolu kullananların neleri yapıp neleri yapamayacağının saptanması ihtiyacı ortaya çıkmış, ve böylece, örneğin sürücülerin bilgileri algılaması, değerlendirmesi ve bir karara varmasının bir süre aldığı ve bazen yanlış kararlar verebileceği anlaşılmıştır. Böyle bir yaklaşım, yol kullananların eksikliklerini ve yanlış karar verebileceklerini düşünerek bu kısıtlamaları karşılayacak bir sistemin yapılması mesuliyetini yolu tasarlayan, yapan ve işleten kuruluşlara ve kişilere verir. 3. Sürücü ve yolu kullananların davranışlarının düzeltilmesinin sorunu gidermekteki katkısı: Kazaların büyük bir çoğunluğuna sürücü ve yayaların kusurları neden olduğuna göre en mantıklı çözüm olarak akla ilk sürücülerin ve yolu kullananların davranışlarının düzeltilmesine yönelik programlar gelmektedir. Her ne kadar sürücülerin eğitilmesi, sınavları, okullarda trafik kanun ve kurallarının öğretilmesi gibi böyle programlar için hemen her ülkede önemli miktarlarda kaynaklar ayrılıp, sağ duyu açısından, yol emniyetine faydalı olacağı düşünülüyorsa da, şu ana kadar hiç bir araştırmada bu bilimsel bir kesinlikle gösterilememiştir (11). 4. Kaza ortalaması yol ortamının kalitesinin göstergesidir: Suudi Arabistan'da çeşitli ülkelerden gelen ve en az iki sene bu ülkede çalışan sürücüler ve mahalli sürücüler arasında yapılan bir araştırmada, yaş, meslek gibi bazı değişkenlerin istatistiksel tesirleri çıkartıldıktan sonra bu sürücüler arasında S. Arabistan'da kaldıkları süre içinde yaptıkları ortalama kaza sayıları açısından istatistiksel açıdan önemli bir fark kalmamıştır (Ergün ve Al-Khaldi, 1984). Bu çalışmadaki sürücü gurupları arasında kendi ülkelerindeki kaza ortalamaları çok düşük olan ABD, Avrupa ülkeleri olduğu gibi pek çok gelişmekte olan ülke vatandaşı da olduğuna göre buradan çıkarılan sonuç şöyle olmuştur: "Aynı yol ortamında araç kullanan sürücüler arasında, sosyo-ekonomik özellikleri nedeniyle olabilecek istatistiksel farklılaşmalar çıkartıldıktan sonra, kazalara karışmaları açısından bir fark kalmamaktadır. Dolayısıyla, çalışmada kullanılan sürücülerin ülkelerinin kaza oranları arasındaki çok önemli farklar, sürücülerin davran ısları ndaki farklarından çok yol sistemleri, araçların durumları gibi fiziksel faktörlere atfedilebilir" (6). Yani özetle, çeşitli ülkelerde gözlenen kaza oranları, o ülkelerdeki sürücülerin farklılıklarının değil, yol ortamlarının kaliteleri arasındaki farklılıkların bir göstergesi olmaktadır. 72

7 I. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ 5. Diğer insan Faktörleri: İnsan faktörü sadece yolu kullananlar açısından düşünülmemelidir. Unutulmamalıdır ki yolların ve taşıtların tasarımı, yapımı, bakımı, kontrolü ve onarımını yapan mühendisler, trafiğin kontrolünü yapan polisler, kanunları yapan politikacılar da insandır ve bu insanların yaptıkları hatalar bazen bir sürücünün hatasından çok daha tehlikeli sonuçlar yaratabilir (7). 5. YOL TRAFİK SİSTEMİ VE KAZA SAFHALAR! Yol trafik sistemi yol, araçlar ve insan gibi üç değişik unsurdan meydana gelen ve bu unsurların devamlı birbirleriyle ilişki içinde bulunduğu bir sistem olarak düşünülebilir. Yol kazaları, yukarıda anlatıldığı gibi, bu unsurlardan birinin, ikisinin veya hepsinin birden rol aldığı hatalardan kaynaklanmaktadır. Kazalara sistematik bir şekilde yaklaşabilmek için Hadon (1980) bu üç unsuru, kaza sürecindeki fazlarla (yani kaza öncesinde, kaza sırasında ve kazadan sonra) birleştirerek, yol emniyeti litaratüründe "Hadon Matrisi" diye bilinen ve Tablo 3 te verilen matrisi yaratmıştır. Bu matristeki her hücre yol emniyeti problemi ile uğraşılırken seçilecek bir odak noktasını göstermektedir. Her hücrede kazaların önlenmesi için düşünülecek bazı kaza önlem örnekleri verilmiştir. 6. MÜHENDİSLİK TEDBİRLERİNİN ÖNEMİ Mühendislik tedbirlerinin etkinliği hakkında bu güne kadar pek çok araştırma yapılmış ve bu tedbirlerin kaza sayılarının ve/veya kaza ciddiyetinin azaltılmasında ne derecede rol oynadıkları hakkında tahminler geliştirilmiştir. Tablo 4'te bu mühendislik tedbirlerinden bazılarının etkinlikleri özetlenmiştir. Bu tablodan görüldüğü gibi, mühendislik tedbirlerinin uygulanmasıyla kazalarda kısa sürede çok önemli düşüşler sağlamak mümkün olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi bazı tedbirlerin (örneğin dar orta refüjlerde beton yol bariyeri kullanılması) kazaların ciddiyetini azaltmaya yönelik olduğu, yani ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması için kullanıldığa ve bunların genellikle toplam kaza sayısını ve hasarlı kazaları arttırdığı, bazı tedbirlerin ise genelde bütün kazaları azalttığıdır. Mühendislik tedbirlerinin seçilmesinde bir önemli husus ta Fayda/Maliyet analizleridir. Tablo 5'te Fayda/Maliyet oranları yüksek olan bazı mühendislik tedbirleri verilmiştir. Tablo 3. Hadon Matrisi Yol Trafik Unsuru insan Taşıt Yol ve Çevresi Kaza Öncesi - Eğitim, - gece görülebilir elbiseler, - alkol muayeneleri - Biyomekanik - Ana emniyet tedbirleri (frenler, görünürlük) -Hız - Akıllı taşıtlar - Çarpışmayı önleme sistemleri - Yol altyapısı - İşaretleme - Yol geometrisis - Yol emniyet kontrolü - Yol emniyeti ile ilgili kuruluşlar Kaza Fazları Kaza Sırası - Emniyet Kemerleri - Gelişmiş araç muhafaza sistemleri - Çocuk muhafaza sistemleri - İkincil emniyet tedbirleri (örneğin çarpışma halinde korunma sistemleri) - Yol kenarı emniyeti (örneğin kırılabilir elektrik direkleri) - Yol kenarı bariyerleri - Çarpışma yastıkları Kaza Sonrası - İlk yardım servisleri t - Ambulans hizmetleri - Kurtarma - Araç yangınlarını azaltacak tedbirler - Yol ve trafik işaret ve cihazlarının onarılması - Yangın söndürme - Otomatik çarpışma bildirme sistemleri 73

8 Tablo 4. Bazı Mühendislik Tedbirlerinin Etkinliği KAZA TEDBİRİ Kurbalarda yol çizgileri Beton orta refüj barıyeri konulması ( m.lik refüjde) Sola dönüşlü trafik kanallaması İki şeritli yollarda kurbaların düzeltilmesi Yol kenarı bariyerlerinin uçlarının düzeltilmesi Şehir dışı yol kurbalarmda yeni ikaz işaretleri konulması a. 2 şeritli b. 2'den fazla şeritli Kurbalarda reflektörlü yol üstü işaretleri Mevut dar köprünün genişletilmesi Işıklandırma a. Şehir otoyolları b. Şehirdışı kavşakları Demiryolu Geçitleri a. Yeni flaşörler b. Yeni flaşörler ve kapılar c. Sadece yeni kapılar Trafik İşaret Levhalarının Kırılabilir Yapılması: a. Küçük işaretler b. Büyük Metal ayaklar Ölümlü KAZALARDA YÜZDE AZALMA Yaralı Hasarlı Toplam Kaynak: McFarland ve diğerleri, (1979), sayfalar Tablo 5. Fayda / Maliyet (F/M) Oranları Yüksek Olan Bazı Mühendislik Tedbirleri SIRA TEDBİRİN TANIMI Trafik işaretleri Diğer kavşak düzeltmeleri Orta refüj bariyeri Kırılabilir İşaret veya aydınlatma Ayakları2.3 Yol kenarı bariyeri Trafik sinyalizasyonu Trafik işaretinin flaşörle değiştirilmesi Yol aydınlatması Diğer yol kenarı iyileştirmeleri Çarpışma yastıkları Görüş mesafesinin arttırılması F/M ORANI Kaynak:"The 1980 Highway Safety Report." 1980, sayfa 75 74

9 Mühendislik tedbirlerinin etkinliği ile ilgili çalışmaların büyük bir çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yapılmıştır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde yapılan bazı çalışmalar, mühendislik tedbirleri ile gelişmiş ülkelerde, görülenden çok daha fazla iyileştirmeler olabileceğini göstermektedir. Örneğin, Şekil 3'te yol kaplaması genişletilerek bazı gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan bir ülkede (Jamaika) kaza oranlarında elde edilen azalmalar gösterilmektedir. Bu şekilden anlaşılacağı üzere, Jamaika'da kaplama genişliği arttırılarak kazalarda çok daha fazla düşüşler elde etmek mümkün olmaktadır. Böylece, gelişmiş ülkelerde kaza tedbirlerinin etkinliği ile ilgili çalışma sonuçlarının gelişmekte olan ülkeler için konservatif tahminler sağlayacağı söylenebilir. 7. YOL EMNİYET MÜHENDİSLİĞİNDE BAZI YENİ KAVRAMLAR Yol emniyet mühendisliğinde çıkan bazı yeni kavramlar ve bunların önemi aşağıda anlatılmıştır Affeden Yollar ve Yol Kenan Tasarımı 1960'ların sonlarına doğru, dünyanın bir çok ülkesinde, sürücü hatasının ölüme varan cezalarla cezalandırılması gereken bir suç halinden çıkarılmasını amaçlayan "Affeden Yollar" yaratılması yönünde önemli adımlar atılmıştır (Cadde ve Yolların Emniyetli Tasarımı ve İşletilmesi için Prensipler-Safety Design and Operational Practices for Streets and Highways, 1980). Bu çalışmalardan çıkan önemli bir sonuç, şehirlerarası yollarda, özellikle yüksek hızlı otoyolarda, en çok görülen kazanın "kontrolden çıkma" dan kaynaklanan kazalar olduğunun ve bu tip kazaların da yol kenarında veya orta refüjde devrilmeye, yoldan çıkmaya veya bir sabit cisimle çarpışmaya neden olduğunun anlaşılması idi. Türkiye'de de şehir dışında en fazla olan kaza, yüzde ile kontroldan çıkma (sabit cisme çarpma %3.75, devrilme %22.60, yoldan çıkma %23.45) kategorisinde olan kazalardır (Trafik İstatistikleri Yıllığı, 1994). Bu kazalar genelde yol kenarında olduğundan, önlenebilmeleri için de en iyi yöntem, doğal olarak, yol kenarında şev eğimleri yumuşak (5:1 veya 6:1), içinde hiçbir rijit sabit cisim bulunmayan, ve araçların emniyetli bir şekilde durmasını sağlayabilecek "emniyetli yol kenarlarının yaratıl- 'rnası olacaktır. Bu yaklaşımın sonucu olarak yol tasarımında ayrıca bir "yol kenarı" tasarımı kavramı doğdu ve bu konuda tasarım el kitapları geliştirildi (20). Emniyetli yol kenarlarının geliştirilmesi için öncelikler şöyle sıralanabilir: 1. yol kenarındaki tehlikenin ortadan kaldırılması, 2. tehlikenin yerinin değiştirilmesi, 3. tehlikenin hatayı affeden hale getirilmesi (örneğin kırılabilir işaret ayakları) ve 4. tehlikenin bir koruma arkasına alınması (örneğin yol kenarı korkulukları veya çarpışma yastıkları arkasında). Yol kenarı tehlikelerinin ortadan kaldırılması bazı hallerde mümkün olmaz. Örneğin yolun kenarında bulunan köprü ayağı emniyetli yol kenarı bölgesi dışına taşınamaz. Bu hallerde de bu cisimlerle çarpışmaların şiddetini azaltmak için çarpışma yastıkları veya yol kenarı korkulukları kullanılabilir Emniyet Tasarımında Sürücü Beklentileri Kavramı Yol tasarımı, Karayolları kuruluşları, tasarımı yapan mühendislerin tercihleri, toplumun yarattığı çevresel, politik, sosyal ve ekonomik kısıtlamaların karmaşık ilişkilerinden etkilenilerek 75

10 Şekil 3. iki Şeritli Yollarda Kaza Oranlarının Yol Kaplama Genişliğiyle Göreceli Olarak Azalması. yaratılır. Bu karmaşık ilişkiler nedeniyle, bazen sürücü beklentilerini tatmin etmeyen tasarımlar ortaya çıkar. Sürücü beklentisi, "..geçmişteki tecrübelere dayanarak bir yol veya trafik durumuna belli bir şekilde davranma eğilimi olarak tariflenir" (3). Sürücü beklentilerini yerine getirmeyen, olağan olmayan, fazla görülmeyen durumlarda sürücülerin kavrama zamanları artar. Böyle hallerde sürücüler duruma göre uygun olmayan davranışlar gösterip daha çok hata yaparlar. Örneğin otoyollardan çıkışlar genelde sağ taraftan yapılır ve sürücüler çıkışı sağda bekler. Bu nedenle de otoyollarda sol tarafa konulan çıkışlar çok daha fazla kazaya sebep olur ve sağ çıkışlara nazaran daha tehlikelidir. Sürücü beklentilerini yerine getiren yollar daha emniyetli olacağından yol tasarımları yapılırken sürücü beklentilerinin göz önünde tutulması kazalarda önemli düşüşler sağlayacaktır Tasarım Tutarlılığı Kavramı Tasarım tutarlılığı oldukça yeni bir kavramdır ve "yolun geometrik özelliklerinin, sürücülerin yol kesimlerindeki operasyonel beklentileriyle uyumlu olduğu ve sürücülerin kabul edebileceği bir operasyonel kalite de olduğu haller" (3). 76

11 olarak tariflenir. Tasarım tutarlılığı yeni yollarda operasyonel kalitenin tutturulabilmesi için pozitif bir yaklaşım sağlar. Fakat, yol emniyeti açısından daha önemlisi, tutarsızlıkların saptanması ve düzeltilmesidir. Bazı tutarsızlık örnekleri aşağıda anlatılmıştır: Tasarım hızındaki değişiklikler Yolun değişik kesimlerinin değişik zamanlarda yapılması, bölgenin topografik yapısındaki önemli değişiklikler gibi nedenlerden yolun tasarım hızında kesimler arasında farklılıklar bulunabilir. Bu farklılıkların çok büyük olduğu yerlerde tasarım tutarsızlıkları ortaya çıkar. Leisch (1977) tasarım hızında tutarlılığın sağlanması için 15 km./saat prensibi'ni önermiştir. Bu prensibe göre 1. Birbirini takibeden kesimler arasındaki tasarım hızı farkı 15 km./saat'ten fazla olmamalıdır 2. Aynı kesimde ortak şeritleri kullanan kamyon ve otomobil hızları arasındaki farklar 15 kmvsaat'ten fazla olmamalıdır Yol en kesitindeki değişiklikler Bu konudaki tutarsızlıklar iki şekilde ortaya çıkabilir: Bir noktada en kesitlerde yapılan önemli değişiklikler ve yol aliymanı ve en kesit arasındaki uyumsuzluklar. Bir noktada olan tutarsızlıkların düzeltilmesi mümkün değilse, bu noktalarda yeterli görüş mesafesi sağlanmalı, farklı en kesitler arasındaki geçiş uzun bir mesafede tedrici olarak yapılmalı ve bu noktalarda sürücülerin yükü azaltılmalıdır. İkinci tip tutarsızlıkların halli, özellikle mevcut aliyman ile şerit sayısını maksimuma çıkarma eğilimleri yüzünden, daha zordur. Ancak problem tam olarak tasarımcılarca anlaşıldığı takdirde bu yönde adımların atılması daha kolay olur. 8. TÜRKİYE'DE YOL EMNİYETİNİ GEÜŞTİRİMEK İÇİN BİR GENEL STRATEJİ ÖNERİSİ Bu bölümde, yukarıdaki bölümlerde verilen bilgilerin ışığında, yol emniyetini geliştirmek için bir genel strateji önerisi yapılacaktır. Bu strateji sadece geçmişte yapılan kuramsal çalışmalara dayanarak değil aynı zamanda tatbikat kolaylığı, kısa sürede etkinlik sağlanması gibi pratik düşünceler de göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Kazaları azaltma/hafifletme programları pek çok alanda uygulanabilir. Aşağıda bu alanlardan önemli olanları verilmiştir: 1. İnsan Faktörü 2. Taşıt faktörü 3. Acil tıbbi servis 4. Öğrenci Ulaşım emniyeti 5. Yol geometrik tasarım faktörleri ve bakımı 6. Trafik kontrol cihazları ve trafik mühendisliği hizmetleri 7. Yol bakım ve yapım operasyonları 8. Kazaların incelenmesi raporlarının hazırlanması 9. Sürücü ehliyetlerinin verilmesi 10. Raporlama faaliyetleri (sürücü, taşıt ve kazalar) 11. Kanun ve yönetmelikler 77

12 12. Kara noktaların saptanması 13. Yaya emniyeti 14. Polis trafik servisleri 15. Yol emniyeti planlarının yapılması ve idaresi Bu listeden anlaşılacağı gibi yol emniyeti konusu pek çok organizasyon ve devlet kurumunu ilgilendirecek konulan kapsamaktadır. Dolayısıyla genel bir stratejinin geliştirilebilmesi için en önemli faktör bu kurumlar arasındaki işbirliğinin sağlanması olacaktır. Burada önerilecek stratejinin genel yapısı aşağıdaki maddeleri içerecektir: 1. Kurum ve koordinasyon gereksinimleri 2. Eğitim gereksinimleri 3. Yol emniyeti ile ilgili El Kitaplarının Hazırlanması 4. Kısa Sürede etkin olacak tedbirler 5. Mühendislik Uygulamaları için yöntem 8.1. Kurum ve Koordinasyon Gereksinimleri Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere yol emniyeti problemi üzerinde sürekli olarak çalışılması gereken ve bir çok kuruluşu ilgilendiren bir problemdir. Bu nedenle, bu sorunla direk olarak uğraşacak bir kuruma ve çeşitli kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayacak bir "Ulusal Yol Emniyeti Komitesi"ne (UYEK) ihtiyaç duyulacaktır. Dünya Bankası Uluslararası Yol Emniyeti Ortaklığı web sayfasında böyle bir kuruluşun hedeflerini, yapısını ve personelin özelliklerini vermektedir. UYEK Bayındırlık (ve Ulaştırma) Bakanına yol emniyeti ile ilgili konularda danışmanlık rolü görmek için resmi gazetede görevleri yayınlanarak kurulmalıdır. UYEK, konunun önemi nedeniyle, direk olarak başbakanlığa bağlanabilir. Komitenin işlerinin yürütülmesi bir sekretarya tarafından yapılacaktır. Komitenin görevleri aşağıdaki gibitariflenebilir: 1. Yol emniyeti için gerekli hedef ve gayelerin belirlenmesi. 2. Yol emniyetinin geliştirilmesi ile ilgili organizasyonlar arasında işlerin koordinasyonunun sağlanması. 3. Yol emniyeti işleri için gerekli personel ve finansmanı sağlayıp bunların kontrolünün yapılması. 4. Yol emniyetini geliştirecek araştırmaları ve kanunları önermek. 5. Toplumun, endüstrinin, çeşitli kullanıcı guruplarının ve kişilerin isteklerini ve çevre ile ilgili konuları göz önünde bulundurarak yol emniyeti işlerinin planlanması ve tatbikatını kontrol ve koordine etmek. 6. Çeşitli programların etkinliğini değerlendirerek Bakana senelik raporların hazırlanması. 7. Ulusal uzun vadeli programı değerlendirip güncelleştirmek ve ilgili kuruluşlarca planın tatbikatının yapılmasını sağlamak. Çeşitli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak UYEK'e ilaveten, diğer gelişmiş ülkelerde örnekleri görülen (örneğin ABD'deki National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)) "Ulusal Yol Trafik Emniyeti Genel Müdürlüğü" (UYTEGM) kurulmalıdır. Bu genel müdürlük Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak kurulabilir. Bu kuruluşun hedeflerine örnek olarak NHTSA'nin hedefleri aşağıda verilmiştir: 78

13 1. Bu konuda liderlik yapıp çalışma konularını belirlemek 1.1. Trafik ve motorlu taşıtları emniyetini ulusal sağlık agendasında öncelikli bir konu haline getirmek 1.2. Diğer kuruluşlara en üstün kalitede uzmanlık ve program yardımı sağlayıp, uluslararası işbirliğini sağlamak 1.3. Bilgi toplama ve analiz yöntemlerini iyileştirip geliştirerek problemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bilgiyi gerek duyan kuruluşlara vermek. 2. Araştırmaları destekleyip araştırma sonuçlarını eğitim, mühendislik ve trafik kontrolünde tatbik ederek yol kazalarını ve maliyetlerini azaltılmak. 3. UYTEGM'ı devamlı olarak geliştirmek Eğitim Gereksinimleri Türkiye'de yol emniyeti konularında çalışacak teknik personel şu anda hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla bu personelin en kısa sürede, kısa kurslar ve "işte eğitim" gibi programlarla eğitilerek hazırlanması gerekmektedir. Yol emnniyeti mühendisliği alanında ABD "Ulusal Yol Enstitüsü" (web sitesine bakınız) tarafından verilen kısa kurslar örnek olarak aşağıda verilmiştir: - Yol Kenarı Tasarımı - İleri Yol Emniyeti İdaresi Sistemi - Koridor ve Komunite Trafik Emniyeti Programı - Yol Yapım Bölgesi Emniyet Kontrolü - Çalışma Bölgesi Trafik Kontrolünün Tasarım ve Operasyonu - Yol Emniyeti Cihazlarının Tasarımı, Yapımı ve Bakımı - Tehlikeli maddelerin güzergahlarının tayini - Yol Emniyeti Mühendisliği Çalışmaları - Yaya ve Bisiklet emniyeti - Demiryolu-Yol Hemzemin Geçişlerinin Geliştirilmesi Programı - Emniyet ve İşletme için Trafik Çelişkileri Teknikleri Bu kurslar Üniversitelerce, bu iş için özel olarak kurulacak "Ulusal Yol Enstitüsü" gibi bir kuruluşça, veya bu konularda uzmanlaşmış müşavirlerce verilebilir. Bu kurslar 1 ila 5 gün civarında sürmekte, ayrıca bu kurslara katılarak üniversite kredisi toplanabilmektedir. Yani yeterince kursa katılarak ileri bir üniversite derecesi (Yüksek Lisans gibi) almak ta mümkün olmaktadır. Ayrıca Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinde trafik, yol emniyeti ve ulaşım planlaması konularında ders verebilecek, bu konularda araştırma yapabilecek ve yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirebilecek öğretim üyelerine ihtiyaç vardır. Bu konuda Boğaziçi, Orta Doğu Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri olmakla beraber henüz yeterince eleman bulunmamaktadır. Karayolları genel Müdürlüğünde, Belediyelerde ve yolla uğraşan diğer kuruluşlarda yeterince "Trafik Mühendisliği" kadroları açılıp, bu kadrolara trafik mühendisliği eğitimi almış mühendisleri ve teknisyenleri almak gerekmektedir. Ayrıca kısa kurslarla mevcut kadroları da eğiterek bu konulardaki bilgi eksikliklerini gidermek gerekir. 79

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ... 1 I) GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ İÇİN SAVUNUCULUK PROJESİ... 1

GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ... 1 I) GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ İÇİN SAVUNUCULUK PROJESİ... 1 İçindekiler GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ... 1 I) GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ İÇİN SAVUNUCULUK PROJESİ... 1 II) GÜVENLİ KENTSEL HIZ YÖNETİMİ MEVZUAT ÇALIŞTAYI... 3 III)

Detaylı

başyazı Otopark Sorunu ve Geleceği Görememek Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni

başyazı Otopark Sorunu ve Geleceği Görememek Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni başyazı Otopark Sorunu ve Geleceği Görememek Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni Ülkenin hızlı ve çarpık kentleşmesi sadece son derecede kötü, çirkin, depreme dayanıksız bir yapı stoku oluşturmakla

Detaylı

KONULU RAPOR: DENETİM

KONULU RAPOR: DENETİM T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SUMMARY AND PUBLICATION OF BEST PRACTICES IN ROAD SAFETY IN THE MEMBER STATES AB ÜYESİ ÜLKELERDE KARAYOLU GÜVENLİĞİNDE EN İYİ UYGULAMALARIN ÖZETİ

Detaylı

başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni

başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni Karacaoğlan; İnce ince bir kar yağar diyerek kara romantik bir anlam yüklemiştir. Çoğumuz için kış gelince kar yağışı istenir,

Detaylı

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ

Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ Performans Denetimi Raporu TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ MAYIS - 2008 2 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Performans Denetimi Raporu

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU Haziran 2015 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Celal Tolga İmamoğlu, Proje Yöneticisi, Ulaştırma Yüksek Mühendisi Merve Akı, Yüksek

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 87-100 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 87-100 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 87-100 Ocak 2006 TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİNİN YERİ VE GELİŞMİŞ ÜLKELERLE KIYASLANMASI (AN OVERVIEW OF OCCUPATIONAL SAFETY

Detaylı

DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI

DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI Çağlar TABAK Ulaştırma ve

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

KKTC DE TRAFĐK KAZALARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA

KKTC DE TRAFĐK KAZALARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA KKTC DE TRAFĐK KAZALARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI Lefke Avrupa Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi osafakli@eul.edu.tr Müslüm KAYA Lefke Avrupa Üniversitesi, Đşletme

Detaylı

İs Bağlığı İs Güvenliği

İs Bağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Bağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 2001 İŞ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ / İSİG - 01

Detaylı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı İçerik GiriĢ GeliĢim Çerçevesi Eylem Planı 2010 3.1. Stratejik Hedefler 3.2. Küresel Değerlendirme 3.3.

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Onur SANDALOĞLU 131101241 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN TRAFİK EĞİTİMİNİN.

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN TRAFİK EĞİTİMİNİN. TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN TRAFİK EĞİTİMİNİN. TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN TRAFİK EĞİTİMİNİN FARKLI ÜLKELERDE VERİLEN EĞİTİMLE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 321-332

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

Hedef Sıfır: Karayolu Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanma Vakalarını Sıfıra İndirme Hedefinin Benimsenmesi

Hedef Sıfır: Karayolu Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanma Vakalarını Sıfıra İndirme Hedefinin Benimsenmesi Hedef Sıfır: Karayolu Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanma Vakalarını Sıfıra İndirme Hedefinin Benimsenmesi John Whitelegg ve Gary Haq STOCKHOLM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ Stockholm Çevre Enstitüsü

Detaylı