GERİATRİK ONKOLOJİDE KOMORBİDİTE DEĞERLENDiRİLMESİ. Dr Zeki Üstüner Ö Ümit H Eskişehir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERİATRİK ONKOLOJİDE KOMORBİDİTE DEĞERLENDiRİLMESİ. Dr Zeki Üstüner Ö Ümit H Eskişehir"

Transkript

1 GERİATRİK ONKOLOJİDE KOMORBİDİTE DEĞERLENDiRİLMESİ Dr Zeki Üstüner Ö Ümit H Eskişehir

2 Geriatrik Hasta Gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üstü kişiler tüm popülasyonun %20'sini oluşturmaktadır Tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık % 55 i ve kanserden ölümlerin %70 i 65 yaş üzerindedir. Muss HB. ASCO 2010

3 Türkiye İstatistikleri 2007'de sadece % 6 olan 2012 yılında % 7,5 2030'da % 10,5'e, 2050'de ise % 17,5'e yükselecek. 2050'de 96 milyon 498 bine ulaşacak Türkiye nüfusunun 17 milyonu 65 yaşından büyük olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu

4 Erkek ve kadınlarda yaşla CA insidanslari Balducci L, Beghe C.Abeloff s C.O;4 th ed 1040,2008

5 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (CGE) Tedavinin her aşamasında, yaşlı hastaların en uygun şekilde bakımı ve tedavisi için fiziksel, psikolojik ve tümöre ait değerlendirmeleri birleştiren multidisipliner bir yaklaşım ideal olandır.

6 Elements of a comprehensive geriatric assessment (CGA) Parameter assessed Function Comorbidity Socioeconomic conditions Cognition Emotional conditions Pharmacy Nutrition Geriatric syndromes Elements of the assessment Performance status Activities of daily living Instrumental activities of daily living Timed Get Up and Go Number of comorbid conditions Severity of comorbid conditions (comorbidity index) Living conditions Presence and adequacy of a caregiver Folstein's Mini-mental Status Other tests Geriatric Depression Scale Number of medications Appropriateness of medications Risk of drug interactions Mini-Nutritional Assessment Dementia Delirium Depression Falls Neglect and abuse Spontaneous bone fractures The Oncologist 2008; 13:390.

7 Yandaş Hastalıklar Esansiyel hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kardiyak iletim bozuklukları, konjestif kalp yetmezliği, kronik pulmoner hastalıklar, diyabetes mellitus, subklinik hipotiroidi, romatoid artrit, osteoartrit

8 Yandaş Hastalıklar işitme azlığı, görmede azalma, osteoporoz, bellek bozukluğu, adinami, depresyon, efor kapasitesinde azalma, konstipasyon, idrar yapma zorluğu, hemoroid

9 Komorbidite değerlendirme ölçekleri Charlson comorbidity scale Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric (CIRS-G) Adult comorbidity index-27 (ACE-27) National Institute on Aging (NIA) and National Cancer Institute (NCI) Comorbidity Index OARS multidimensional functional assessment questionnaire HCT- CI

10 Charlson komorbidite indeksi Komorbidite Hastalık puanı :1 Koroner arter hastalığı Konjestif kalp yetmezliği Kronik pulmoner hastalık Peptik ulser hastalığı Periferik damar hastalığı Serebrovaskuler hastalık Diabetes mellitus Karaciğer hastalığı (hafif derecede) Bag doku hastalığı Demans

11 Charlson komorbidite indeksi Komorbidite Hastalık puanı :2 Diabetes mellitus (uç organ hasarının eşlik ettiği) Renal hastalık (orta veya ağır derecede) Hemipleji Nonmetastatik solid Tm Lösemi Lenfoma Multipl myeloma

12 Charlson komorbidite indeksi Komorbidite Hastalık puanı :3 Karaciğer hastalığı (orta veya ağır derecede) Komorbidite Hastalık puanı :6 Metastatik solid tm AIDS

13 Charlson komorbidite indeksi Komorbidite derecesi ve uzeri Toplam Puan ve uzeri Charlson ME, Pompei P, Ales KL, et al. J Chron Dis 1987; 40:373.

14 Charlson Komorbidite Ölçümü Sınırlamaları 19 hastalık durumu değerlendirilir Tanımlanan yandaş hastalıkların şiddeti değerlendirilmiyor KT ye bağlı toksisiteler dahil edilmemiş Bazı hematolojik tablolar yok (Anemi ve Tromboemboli) Yaşam Kalitesi dahil değil Değerlendirilirken ana hastalık skora dahil edilmiyor Hall WH. An electronic application for rapidly calculating Charlson comorbidity score BMC Cancer 2004, 4:94

15 Charlson Komorbidite Ölçümü Sınırlamaları Örnek: Lokalize Prostat Ca olan AMI ve KOAH olan aynı hastaya Uroloji Uzmanı CCI Skoru : 2 Kardiyoloji uzmanı CCI Skoru: 3 verecektir. Skor:2 hafif ile orta komorbiditeyi ayırmada yetersiz, Hall WH. An electronic application for rapidly calculating Charlson comorbidity score BMC Cancer 2004, 4:94

16 Komorbidite ve Sağkalım Meme Ca li yas arası 936 kadın 3-4 komorbid tibbi sorunu olan hastalarda, komorbiditesi olmayanlara göre meme Ca dışı sebeplerden 20-kat tüm sebeplerden 4 kat fazla mortalite oranı bulundu Satariano WA. Ann Intern Med 1994; 120:104.

17 Komorbidite ve Sağkalım Kanada NCI NSCLC li iki Randomize calışmaya dahil edilen n: yaş hasta grubu, genc olanlara göre anlamlı daha fazla Charlson Comorbidity Index score 1 e sahiptiler ( % 42 karsin %26 ) Bu calışmada Yaş SK etkileyen bağımsız bir faktör DEĞİL Komorbiditenin, (Charlson Comorbidity Index score 1) artmış mortalite ile birlikteliği saptandı (HR: 1.28, % 95 CI ). Asmis TR. J Clin Oncol 2008; 26:54.

18 Komorbidite ve Sağkalım Opere kolorektal Ca n:496 (ort yas 67) mortalite 1.Charlson Comorbidity Index ( 2), 2.National Institute on Aging and National Cancer Institute Comorbidity Index (>6) 3.Adult Comorbidity Evaluation-27 (şiddetli) 3 analizde de en yüksek komorbiditeli hastalarda en kötü genel ve Kolon kanserspesifik SK bulundu Hines RB. J Clin Oncol 2009; 27:4339.

19 Meme CA ve Komorbidite N: 1800 postmenoposal meme ca 55-64, ve 75 3 grup 30 ay izlem % 15 (263)ex olmus. % 7 komorbidite YOK % , % , % Toplam komorbidite sayisi yasla artar (P<0.001) Yancik R et al. JAMA 2001; 285:

20 Meme CA ve Komorbidite Önceden kanser varlığı (% 15) yaşla artar % yas % yas, %20 75 yas Eski CA Tipleri: meme (%42), endometriyum(%14), kolon ve rektum (%14), melanom (%5), serviks (%4), ve over (%3) AL, NHL, akc, mesane Yancik R et al. JAMA 2001; 285:

21 Yancik R et al. JAMA 2001; 285:

22 Yancik R et al. JAMA 2001; 285:

23 Meme Ca ve Komorbidite SEER medicare database E I E III meme Ca lı hastalar > 65 yaş KT almayan meme ca DM(+) ve (-) olanların mortaliteleri benzer. DM(+) olan KT alanlarda KT toksisitesi nedenli hastaneye yatış oranları yüksek ve tüm sebeplerden mortaliteleri daha yüksek Srokowski TP et al. JCO 2009 May 1;27(13):2170-6

24 NSCLC de Komorbidite Janssen-Heijnen MLG et al. Thorax 2004;59:

25 Komorbidite sayısı SK etkilememis yas gr da KOAH + 2. malignite varlığında SK kısa (3 yıl SK % 38 karşın % 11) Janssen-Heijnen MLG et al. Thorax 2004;59:

26 Kolon CA ve Komorbidite E II ve E III yüksek riskli kolon Ca R adjuvan KT Çalışması n: 3759 (DM n:287) Med izlem : 9.4 yıl DM (+) olanların Ca mortalitesi (%42) ve nüksleri (%21) anlamlı daha yüksektir. Tedaviye bağlı diare daha sık (toksisite benzer) 5 yıl GSK % 57 - %66 Med SK yıl DFS % 48 - % 59 RFS % 56 - % 64 Meyerhardt JA et al. JCO 2003 Feb 1;21(3):433-40

27 Prostat CA ve Komorbidite n: 5077 lokalize, lokal ileri prostat Ca med yaş:69.5 Med takip:5.1 yıl KAH bağlı KKY, AMI komorbiditesi olanlarda neoadjuvan hormonal tedavi tüm sebeplerden mortalite yüksekliği (% 26.5 karşılık % 11.2) ile birliktedir. Komorbiditesi olmayan yada sadece KAH olanlarda mortalite artışı yok Nanda A et al. JAMA 2009, 302(8):866-73

28 SICOG- Italya NSCLC E III B n:49 EIV n:71 Yasli Hasta Med SK 1yil SK Vinorelbine 4.5 ay % 13 Vinorelbine- Gemcitabine 7 ay % 30 Charlson Comorbidity Score Med SK ay ay > ay Sonuc: Daha fazla Komorbidite tedavi toleransini ve SK i kotu etkilemektedir Frasci G. J Clin Oncol 18: ,2000

29 Komorbidite ve KT Toleransı Bu çalışma 70 yaş ileri NSCLC komorbid tibbi durumlarin varlığı SK uzerine etkisine ilaveten keza hastanin kanser tedavisini tolere etmesine de etki etmektedir. Charlson Comorbidity Index 2 olan hastalar, komorbidite skoru <2 olanlara gore KT yi daha erken bırakmaktadırlar. (%82-%30) Frasci G. J Clin Oncol 18: ,2000

30 Anemi Prevelansı ve insidensi yaşla artar Ölüm ve sitotoksik KT ye bağlı myelosupresyon için bağımsız risk faktörü Yorgunluk sebebi Konjestiv kalb yetmezliği ve demans ile ilişkili Kanser hastalarında anemi ; azalmış SK ve fonksiyonel bağımlılık riskinde artış ile birliktedir

31 Yaşlı Ca lı hasta ve Komorbidite Kanser seyrini değiştirebilir Kanser tedavisi ile komorbidite etkileşebilir, fonksiyonel kapasite etkilenir veya komorbidite daha kötü olabilir Komorbidite tip ve şiddetine göre Ca tedavisi çok riskli olabilir Komorbidite kanserden bağımsız yaşam beklentisini etkileyebilir. Bu tedaviye başlamadan değerlendirilmelidir. NCCN Senior Adult Oncolgy 2014

32

33

34

35

36

37

38

39

40 eprognosis Değerlendirmesi One Year Mortality Points Risk of 1 year mortality (95% CI) 0-1 points 4% (2-4) 2-3 points 19% (15-23) % (29-39) > 6 64% (58-70)

41 SONUC Yaşam suresinin uzaması ve geriatrik nüfusun giderek artması, bu hastalarin tedavisinde kanser ve komorbidite ilişkisinin gelecekte daha büyük önem taşıyacağını göstermektedir. Komorbidite, yaşlı kanserli hastalarda mortalitenin bağımsız belirleyicilerindendir. Komorbidite, kanser tedavisine tolerans azalmasına yolaçabilir.

42 SONUÇ Komorbiditesi olan yaşlı kanserli hastalarda yaşam kalitesi daha kötüdür ve bu etki fonksiyonel durumdan bağımsızdır Geriatrik bireye özgü tedavi planı yapılırken komorbiditenin sağkalım ve tedavi toleransına olan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

43 Teşekkürler Dr Zeki Üstüner

44

45 Geriatrik yaş grubunda Yaşlanmaya bağlı organlarda fizyolojik değişiklikler ve komorbid hastalıklar kanser tedavisini tolere etmesini sınırlayabilir. Genç yaş grubuna göre standart kanser tedavilerini alması daha az olasıdır

46 Komorbidite SK kısaltır 1.Tanıda gecikmeye yolaçar, hastalar daha ileri evrede tanı konur. 2.Kanser spesifik mortalite artar. Buna sebep Hastalarda suboptimal antineoplastik tedavi Tedavi toksisitesinde artış

47 Anemi Önemli soru anemi tanımı icin Hb düzeyi kaç alınmalı Women s Health and Aging Study N: 556 edilmis evde oturan 65 yaş kadın 8 yıl takip Hb < 13.4 g/ dl altı Ölüm için bağımsız risk faktörü olarak saptanmış NCCN de Hb için 12 gr sınırı geçmektedir. Zakai NA Arch Intern Med 165 :2214, 2005

48 NSCLC de komorbidite ve fonksiyonel durumun sağkalıma etkilerinin karşılaştırılması Yasli grupta komorbiditenin,fonksiyonel kapasiteden ayrı bağımsız olarak değerlendirilmesine gereksinim vardır n:203 CGA yapılmış Charlson comorbidity scale ve Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric (CIRS-G) karşılaştırılmış, aralarında iyi bir korelasyon varlığı saptanmıştır. Extermann M. Comorbidity and Functional Status Are Independent in Older Cancer Patients. J Clin Oncol :

49 Komorbidite ve Fonksiyonel kapasite Extermann M. and Muss HB. ASCO 2009

Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu

Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu Özgün Araştırma / Original Investigation 1 Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu Prognosis of Patients in a Medical Intensive Care Unit of a Tertiary Care Centre Nevin Uysal

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6719 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 57-62 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 57-62 57 Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek ile Objektif

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ

İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ İÇ HASTALIKLARININ EŞLİK ETTİĞİ DEPRESYONUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ Duygudurum bozuklukları alanında,klinik tablonun ana karakteri eşlik eden bir iç hastalıkla meydana gelen bazı belirgin oluşumlar vardır.

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ

HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ KONUŞMA METİNLERİ HİPERTANSİYON ve EGZERSİZ Dr. Ali Eraslan Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Hipertansiyon (HT), arteriyel kan basıncı yüksekliği ile karakterize önemli bir

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

YAŞLILIK DÖNEMİNDE MALNÜTRİSYONUN SAPTANMASI

YAŞLILIK DÖNEMİNDE MALNÜTRİSYONUN SAPTANMASI Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi GEBAM Yönetim Kurulu Üyesi YAŞLILIK DÖNEMİNDE MALNÜTRİSYONUN SAPTANMASI Malnütrisyon, besin ögelerinin yetersiz alımı ve emilimi ile karakterize

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

Yaşlılarda Diyabet Yönetimi. Yeter KİTİŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü yeterktis@gazi.edu.tr

Yaşlılarda Diyabet Yönetimi. Yeter KİTİŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü yeterktis@gazi.edu.tr Yaşlılarda Diyabet Yönetimi Yeter KİTİŞ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü yeterktis@gazi.edu.tr Sununun Amacı Diyabet hakkında kısa bilgi Diyabetin önemi Yaşlı ve diyabet Yaşlılarda

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

YAŞLILIK VE KANSER. Kanser Nedir?

YAŞLILIK VE KANSER. Kanser Nedir? YAŞLILIK VE KANSER ------------------------------------------------ Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği-ANKARA -----------------------------------------------

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI WOLFGANG KOENIG VE ARK. Clinical Chemistry 2005 Sistatin C glomeruler filtrasyon

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı