Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı"

Transkript

1 Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Yargı kararları Uyuşmazlık yönetimi Masraf paylaşımı Av. Zeki Gündüz,YMM 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC

2 İçerik Uluslararası uyuşmazlık yönetimi (MAP) AB nezdinde çeşitli kararlar APA lar: Uyuşmazlıklara önceden çare Masraf paylaşımı Mevcut düzenlemeye eleştiriler

3 Uluslararası uyuşmazlık yönetimi (MAP) Hukuki çifte vergileme / ekonomik çifte vergileme: - Hukuki çifte vergileme bir gelirin aynı vergi mükellefi üzerinden iki ayrı mali otorite tarafından vergilenmesidir. Genellikle çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları bu sorunu çözerler. - Ekonomik çifte vergileme bir gelirin iki ayrı vergi mükellefi üzerinden iki ayrı mali otorite tarafından vergilenmesidir. Çifte vergilemeyi önleme anlaşması her zaman bu problemi çözemez.

4 Uluslararası uyuşmazlık yönetimi (MAP) OECD Model anlaşma madde 25 e göre çifte vergileme sorununun çözümü karşılıklı anlaşma prosedürü (MAP) ile mümkündür. Transfer fiyatlaması ile ilgili çifte vergilendirme problemi için anlaşmaya taraf iki ülkenin mali idaresinin karşılıklı müzakeresi Karşılıklı anlaşmaya varmak zorunluluğu yoktur Zaman sınırlaması yoktur (genellikle 20 ay gibi bir süre alır)

5 Uluslararası uyuşmazlık yönetimi (MAP) Türkiye nin MAP müessesesini uygulayabileceği 61 tane vergi anlaşması mevcuttur Mükellef çifte vergilemenin gerçekleştiği dönemden sonra 3 yıl içinde bu prosedürü başlatmak zorundadır Yerel mevzuatta bu konu ile ilgili bir açıklama yoktur

6 Uluslararası uyuşmazlık yönetimi (MAP) Birincil ayarlama: Ülke vergi otoritesinin emsal bedel prensibine göre yaptığı transfer fiyatlaması ayarlaması Karşılıklı ayarlama: Diğer taraf ülkenin birincil ayarlamayı kabul ederek kendi ülkesinde matrahı ayarlaması. Karşılıklı ayarlama matrahı bu ülkede azaltacak ve böylece çifte vergileme önlenecektir. İkincil ayarlama: Karşılıklı ayarlamayı yapan ve vergi matrahını azaltan ülkenin mükellefin elde ettiği ekonomik faydayı tekrar düzelterek vergiye tabi tutmasıdır.

7 Uluslararası uyuşmazlık yönetimi (MAP) A ülkesi B Ülkesi Vergilenecek gelir Vergi oranı Vergi Birincil ayarlama 20 Karşılıklı ayarlama Vergilenecek gelir 120 Vergi Artan Vergi 6 Country Y Country B Vergilenecek gelir Vergi oranı Vergi Birincil ayarlama 20 Karşılıklı ayarlama -20 Vergilenecek gelir Vergi Artan/Azalan Matrah 6-5 İkincil ayarlama 20 kar dağıtımı

8 AB tahkim komisyonu Avrupa birliği üye ülkeleri arasında vergisel sorunların çözümünde kullanılması düşünülmüştür Karşılıklı anlaşma yoluyla çözülemeyen sorunların tahkim yoluyla çözümünü zorunlu kılar İki yıl içinde çözülemeyen MAP işleminin bir danışma komisyonu kurularak tahkimi istenir

9 APA lar: Uyuşmazlıklara önceden çare Önceden Belirli bir süre için (Türkiye de 3 yıl başka ülkelerde 5 yıl-10 yıla kadar) Gelecek dönemde uygulanacak fiyat / işlemler için Gelecek ile ilgili varsayımlar yapılarak (ekonomik koşullar, pazar payı, fonksiyonlar) Fiyat Transfer fiyatlaması yöntemleri Ürün, hizmet, gayri maddi hak, krediler ve masraf yansıtmaları için Ana şirket, iştirak ve şubeler arasındaki işlemler için Müteşebbis ve en az riskli şirket arasındaki işlemler için Fonksiyonel analiz Anlaşma Vergi otoriteleri ile mükellef Tek taraflı / Çift taraflı / İkiden fazla taraflı Karşılıklı güven ve işbirliği Bağlayıcı

10 APA lar: Uyuşmazlıklara önceden çare Avantajları: Belirsizlikleri önler Cezaları önler Çifte vergilemeyi önler Mükellefler için uyum maliyetini azaltır Mükellefi görüşme sürecine dahil eder Mali idare ile mükellef için karşılıklı güven yolu ile çözüm

11 APA lar: Uyuşmazlıklara önceden çare Zorlukları: Çok kapsamlı dokümantasyon gerekir Mali idareler zaman zaman APA için ortaya konulan bilgileri geçmiş dönemleri eleştirmek için kullanabilmektedir Başvuru dönemi bazı basit uygulamalar için çok uzun gelebilir Mali idarelerin bir kısmı çok fazla işyükü oluşturduğunu düşünmektedir

12 APA lar: Başvuru işlemleri-uluslararası uygulama 1. Ön başvuru toplantısı 2. APA başvurusu Fonksiyon analizi Sektör analizi Seçilen transfer fiyatlama yöntemi Emsal bedel bulma çalışması ve bulunan dizin/sonuçlar Mükellefin emsal bedel bulma çalışma sonuçları ile karşılaştırılması 3. Vergi otoritesinin doğruluk tespiti çalışması 4. Müzakereler 5. APA nın imzalanması

13 Türkiye de APA lar Üç yıl için geçerli olacak Ön fiyat anlaşması yapmak suretiyle yöntem ve varılacak sonuç konusunda onay alınmış olacak Transfer fiyatlaması düzenlemesinin belki de en önemli yeniliği

14 Masraf paylaşımı - Doğrudan giderler - hizmet özel olarak grup içi şirketlerden birine yapılıyor ise - Dolaylı giderler hizmetin tüm grup içi şirketlere verilmesi halinde hizmetin verilmesinde katlanılan giderlerin grup içi şirketlerin hizmetten faydalanma oranlarına göre dağıtılması gerekir (dağıtılan maliyetin üzerine bir kar marjı konulması gerekebilir) -Ortakların hissedarlık faaliyet giderleri bazı belli başlı giderlerin merkezde karşılanması gereklidir (mesela ana şirketin raporlama masrafları, ana şirketin genel kurul toplantısı, ana şirketin hisse senedi basım masrafları gibi)

15 Masraf paylaşımı Hizmetler Soru 1 : Hizmet gerçekten verildi mi? EVET HAYIR Soru 2 : Hizmeti alan taraf(lar) bu hizmetten ekonomik ve ticari fayda sağladı mı? Yani: - hissedarlık faaliyeti gideri değil - çifte bir yansıtma değil -faydanın sağlanabildiği belgelenebiliyor EVET Grup içi hizmet => masraf yansıtması kabul edilir (emsal bedel çerçevesinde) HAYIR Grup içi hizmet değil => masraf yansıtması kabul edilemez Maliyet artı / Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi

16 Masraf paylaşımı Gereken belgeleme: - Masraf paylaşım anlaşması - Yararlanma testi -Masraf dağıtım anahtarları ve tablosu - Ana merkezin fonksiyon analizi - Kullanılan kar marjı için belgeleme (karşılaştırma çalışması) - Tüm hizmetlerin ayrı ayrı belirtildiği fatura

17 Masraf paylaşımı Direk masraflar: Personelin zaman çizelgeleri kullanılabilir Dolaylı masraflar: Dağıtım anahtarları Genel kabul görmüş dağıtım anahtarı satışlar Ancak bazı hizmet çeşitleri için masraflar ya da personel sayısı da dağıtım anahtarı olabilir Tüm hizmetleri ayrı değerlendirmek ve işin doğasını belirlemek gerekli Masraf paylaşımına baz olacak maliyeti bulurken ana merkeze doğrudan yansıtılacak /düşülmesi gereken masraflar olabileceğini unutmayın

18 Masraf paylaşımı Kullanılacak transfer fiyatlaması yöntemi: - Önce karşılaştırılabilir kontrol dışı fiyat metoduna bakılır. Ancak grupiçi hizmetler sözkonusu olduğunda birebir emsal bedel bulmak mümkün olmayabilir - Maliyet artı (dolaylı hizmetler): Hizmetlerin verilmesinde yüklenilen maliyetin üzerine bağımsız hizmet şirketi bir kar marjı ilave eder - Hizmet direk bir grup şirketi ile ilişkilendirilebiliyor ise doğrudan masraf yansıtması kabul edilebilir - Masraf paylaşımı anlaşmaları ile bazı ülkeler kar marjı olmaksızın bir yansıtmayı kabul etmektedir (ABD)

19 Masraf paylaşımı Örnekler: Merkezden satış destek dağıtım anahtarı satışlar Enformasyon teknolojileri hizmetleri - dağıtım anahtarı satışlar, işleme tabi tutulan doküman sayısı Pazarlama -dağıtım anahtarı satışlar İnsan kaynakları -dağıtım anahtarı personel sayısı Finans muhasebe - dağıtım anahtarı net aktif toplamı

20 Dar Mükelleflerde Masraf Dağılımı Genel yönetim giderlerinden Türkiye ye pay verilebilir, Kazancın elde edilmesi ile ilgili olmalıdır Emsale uygun, dağıtım anahtarları kullanılmalı Tam mükellef kurumlar için önceden de sorun yoktu şimdi de olmayacak

21 Mevcut Uygulama ve Güncel Eleştiriler Mevcut Düzenleme İle İlgili Değerlendirme Mali İdarenin Sessizliği ( 33 nolu KVK GT ) İnceleme Elemanlarının Yaklaşımları - Emsal aramadan eleştiri Yargı Kararları - Hazine zararı - Emsal araştırması tp-zeki Slide 21

22 Güncel İncelemeler Serbest Bölgelerdeki firmalarla ilgili incelemeler - Kanun yok sayılıyor, - Maliyetler yok sayılıyor, - Mali İdare yok sayılıyor, - Emsal icat ediliyor, -Yargı Kararları,

23 Yeni Düzenlemelerin Hali hazırda sürdürülen incelemelere etkisi Devam eden davalara etkisi Uzlaşma aşamasındaki tarhiyatlara etkisi Geçmiş yargı kararları açısından değerlendirme (Geçmiş kararlar emsal kabiliyetini yeni durum için yitirdi mi?)

24 Düşünülen Düzenleme ve Önceki Dönemler Transfer fiyatı düşerse? Transfer fiyatı artarsa? Önceki dönemlerle ilgili incelemelerin yaratabileceği sorunlar? Gümrük, KDV vb. alanlara etkisi Sorun yaratabilecek alanlar

25 Teşekkürler All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US). PwC

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik OECD transfer fiyatlaması yöntemleri/terminoloji

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi G. Hülya Yılmaz - Ortak (YMM) Gressi Benveniste Kıdemli Müdür (SMMM) 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Hotel - Istanbul Yeni

Detaylı

III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004

III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004 III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004 *connectedthinking PwC Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Semineri

Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Niyazi Çömez İstanbul, 8 Mayıs 2009 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Hazırlama Zorunluluğu Güler Hülya Yılmaz İstanbul,

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri*

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* Orhan Cem, Danış ışmanlık k Hizmetleri Lideri Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Gökhan Eyigün,, Müdür,

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber,

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte Türk vergi sistemine getirilen yeniliklerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Detaylı

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK. PwC

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK. PwC GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK PwC Arm s Length Principle - Emsal Bedel OYUNCULAR: 1- Şirketler----------------Kar Maksimizasyonu 2- Vergi Đdareleri--------Gelir

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ Vergi OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ qωêâáóé=róöìä~ã~ë¼ aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk åë ò 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi ile, giderek daha fazla globalleşen

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

Yılın son çeyreğine girerken vergi

Yılın son çeyreğine girerken vergi takvim Timur Çakmak Vergi, Şirket Ortağı E: tcakmak@kpmg.com T: +90 216 681 90 00 M: +90 530 954 64 09 GELECEK ÜÇ AYDA NELER VAR? Önümüzdeki üç ayın en önemli konusu e-fatura ya geçiş ve bunun yaratacağı

Detaylı

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS Serdar PEHLİVAN 13 * Öz Transfer fiyatlandırması dünyasında gayri maddi haklar için yapılan royalti

Detaylı

VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 Aralık 2007

VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 Aralık 2007 VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 İçindekiler Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgeler Konusundaki Son Gelişmeler ve Değişiklikler Yüksel Toparlak Ortak, YMM, Vergi Hizmetleri PwC Konular Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişiklikler ve

Detaylı

Bankacılık Sektöründe

Bankacılık Sektöründe Bankacılık Sektöründe Gü Güncel l Vergi V i Konuları K l Abdulkadir KAHRAMAN KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Hakan GÜZELOĞLU KPMG Türkiye Vergi Direktörü 19 Aralık 2012 Ajanda 08:00-08:30 Kayıt - Karşılama

Detaylı

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız www.pwc.com.tr Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız Yetkinliğimiz Geleceğe açılan kapı Gelişmekte olan piyasalar PwC Küresel Grubu, aralarında Türkiye nin de yer aldığı 6 ülkeyi stratejik ülke olarak

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Eylül 2011 kpmg.com.tr İçerik Konsolide finansal tablolar Konsolide finansal durum tablosu 5 Konsolide kapsamlı gelir tablosu - tek tablo yaklaşımı 9 Konsolide özkaynak değişim

Detaylı

UMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 36, varlıklarda değer düşüklüğü konusunu ele alan Uluslararası Muhasebe Standardı dır. Bu standardın amacı, mali tablolarda varlıkların yerine konulabilir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/28

Mali Bülten No: 2014/28 ` Mali Bülten No: 2014/28 Vergi/ 6 Mart 2014 Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Çalışmaları ve Ülke Bazında Raporlama kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: OECD tarafından düzenlenen Matrah Aşındırma Yoluyla

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi 1 BÖLÜM I. Şirketler Hukuku 1.GİRİŞ... 12 2. HUKUKİ YAPI ŞİRKET TÜRLERİ, ORTAKLIKLAR VE ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER KONULAR... 12 2.1 Temsilci Ofisler (Representative Office)...

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Gazetecilik A.Ş.

Detaylı