VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet"

Transkript

1 VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek (halka arz edilecek/satışa sunulacak kısmın tutarı henüz belirlenmemiş olup, daha sonra belirlenecektir).tl lik kısmının satışına ilişkin özettir. Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr)../../. tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. SPKn nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 İÇİNDEKİLER 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 3 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 4 3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 9 4. RİSK FAKTÖRLERİ HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 13 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltma Borsa İstanbul veya BİAŞ DİBS Hazine ISIN KAP Kurul veya SPK MKK SGMK Şeker Yatırım, Aracı Kurum Şirket veya Vatan Ofset SPKn TC TL TTK TTSG Tanım Borsa İstanbul Anonim Şirketi Devlet İç Borçlanma Senedi Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası Kamuyu Aydınlatma Platformu Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymet Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Türk Lirası 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2

3 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Yetkilisi Fulya Kavak Yönetim Kurulu Başkanı Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadir TEZELLER Grup Başkanı Ramazan ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı Sorumlu Olduğu Kısım: ÖZETİN TAMAMI Sorumlu Olduğu Kısım: ÖZETİN TAMAMI

4 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İhraççının ticaret unvanı Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Ticaret Unvanı Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi Hukuki Statüsü Anonim Şirket Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti Merkez Adresi Sanayi Mah.1650 Sokak No:2 Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul Telefon Faks İnternet Adresi Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer 2.3.İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler İhraççının faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek hususlar kısaca aşağıdaki gibidir: Makro ekonomik risk faktörleri Kur dalgalanmaları ve kur riski Yurt içi ve yurt dışı ekonomik ve politik olağanüstü gelişmeler Komşu ülkelerdeki karışıklıklar İhraççının faaliyetlerinin yoğunlaştığı sektörlerde yaşanabilecek olumsuzlukların endüstriyel alandaki satışları olumsuz etkilemesi Kamu harcamalarının bütçe dengesine bağlı olarak düşüş göstermesi Tedarikçi riskleridir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no lu maddesinde yer 2.4.İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi İhraççı ortaklarından Fulya KAVAK ın %100 ortak olduğu şirket Marsaş Baskı ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. firması Vatan Ofset firmasının da %15 ne sahip olup, inaktif bir firmadır. Ailenin ortak olduğu başka şirket bulunmamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no lu maddesinde yer 2.5. Kar tahmin ve beklentileri Yoktur İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama: İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan , ve dönemlerine ait finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü aşağıdaki gibidir: Şartlı Görüşün Dayanağı ( ) 4

5 i) Denetim sözleşmemizin sonraki bir tarihte imzalanmış olması nedeniyle Şirket in 31 Mart 2015 tarihli stok, kasa, çek ve senet sayım çalışmalarına denetim şirketimizce iştirak edilememiştir. ii) Şirket in önceki dönemlerede Şüpheli Ticari Alacaklar hesabında gösterdiğikatalog Yayın ve Tanıtım Hiz.A.Ş. den olan TL alacağı için, Şirket Yönetimi tarafından aşağıdaki gerekçeye dayanılarak söz konusu bakiyeyi cari dönemde Şüpheli Alacaklar hesabından çıkarmıştır. Ticari Alacaklar grubu altında bulunan ve hesap ismi olarak Doğan Grubu Şirketlerinden Alacaklar olarak geçen Katalog Yayın ve Tanıtım Hiz.A.Ş. firmasına ait olan TL lik bakiye ve 31 Mart 2015 dönemi itibarı ile hesaplanan ve finansal gelirler içerisinde vade farkı olarak gösterilen adatkarşılığı tutarı TL lik bakiyenin yıl sonuna kadar nakit veya mahsup yoluyla (Doğan Grubu şirketlerinden alınan kağıt, doğalgaz, elektrik karşılığı) kapatılabilirliği yönetimimiz tarafından düşünülmektedir. Şartlı Görüş Görüşümüze göre, finansal tablolar, Şartlı Görüşün Dayanakları bölümünde belirtilen hususların etkisi dışında, Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbacılık A.Ş. nin 31 Mart 2015 dönemi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Şartlı Görüşün Dayanağı ( ve ) Denetim sözleşmemizin sonraki bir tarihte imzalanmış olması nedeniyle Şirket in , ve tarihli stok, kasa, çek ve senet sayım çalışmalarına denetim şirketimizce iştirak edilememiştir. Şartlı Görüş Görüşümüze göre, ekteki finansal tablolar, Şartlı Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen hususun etkisi dışında, Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbacılık A.Ş nin , ve dönemleri itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan bağımsız denetçi yükümlülükleri hakkında raporlar TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin ilgili hesap dönemlerinde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde kurulur. Denetçi firma olarak Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre finansal tabloların bağımsız denetimi ve yapılan bu denetim sırasında edinilen bilgilere dayanarak Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmasının gerekliliği hususunda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Şirket bünyesinde riskin erken teşhisi komitesi oluşturulmadığı için denetçi kanaati oluşturmak üzere bir çalışma gerçekleştirilmemiştir ve bu amaçla ayrı bir rapor düzenlenmemiştir Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları , ve dönemleri itibariyle özet bilanço 5

6 (TL) Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR , ve dönemleri itibariyle özet gelir tablosu (TL) Hasılat Satışların Maliyeti () Brüt Kar/(Zarar) Genel Yönetim Giderleri () Pazarlama Giderleri () Esas Faaliyetlerden Net Diğer Gelir/Gider Esas Faaliyet Karı / (Zararı) Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Giderler Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı) Net Finansman Gelir/Gideri Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri Dönem Karı / (Zararı) Son finansal tablo tarihi olan ten itibaren Şirket in finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi Yıl 2014 Olay Açıklaması Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin sahibi bulunduğu Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. deki (şimdiki adı: Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.) %99.93 payını tarihinde Avro bedel ile Fulya Kavak ve Marsaş Baskı ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (Birlikte Alıcı) ye satmıştır. (Kamu Aydınlatma Platformunda bulunan; Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 18/07/2014 tarihli Özel Durum Açıklaması: Nihai pay bedelinin Avro tutarındaki kısmı sözleşme öncesinde avans olarak; Avro tutarındaki kısmı "Pay Alım ve Satım Sözleşmesi" tarihinde 6

7 2015 ( ); Avro tutarındaki kısmı ise "Kapanış" tarihinde (bugün) nakden ödenmiş olup; bakiye Avro tutarındaki kısım ile ilgili olarak da vadeli "Marsaş Baskı ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş." avalli bir adet çek alınmış bulunmaktadır.) Şirket Sermayesinin TL Ortak Fulya KAVAK tarafından TL nakit olmak üzere TL ye yükseltilmesi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer 2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi Yoktur İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi Dergi, insert, broşür, katalog, gazete, rehber ve kitap üretiminde web (heatset) ve düz baskı (sheetfed) olmak üzere, alternatif gramajda ve emülsiyonda bobin ve tabaka kâğıtlara baskı yapmaktadır. Vatan Ofset basım sanayinde bilgi topluluğu ve teknolojinin yarattığı yeni koşullar içerisinde, özellikle web heatset baskı uzmanlığı konusunda kendisini sürekli yenilemekte ve sektörde değişimlere uyum sağlamaktadır. İhraççının satış gelirlerinin mal ve hizmet grupları bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir. ÜRÜN ÇEŞİTLERİNE GÖRE HASILAT(TL) İnsert/Kampanya Broşürü Dergi Kitap Diğer Satışlar Genel Toplam ÜRÜN ÇEŞİTLERİNE GÖRE HASILAT(%) İnsert/Kampanya Broşürü 58% 78% 77% Dergi 36% 19% 20% Kitap 0% 0,5% 1,3% Diğer Satışlar 6% 3% 2% Genel Toplam 100% 100% 100% Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no lu bölümünde yer İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı AdıSoyadı/ Sermayedeki Payı Kontrolün Ticaret Unvanı Tutar (TL) Oran (%) Kaynağı Pay Fulya KAVAK ,96 Sahipliği Tedbirler Alınmış bir tedbir yoktur. 7

8 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no lu maddesinde yer Derecelendirme notu hakkında bilgi Yoktur Garanti hükümleri Yoktur Garantör hakkındaki bilgiler Yoktur Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Adı Soyadı Görevi Fulya KAVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sidar TUNCA Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Semih ŞİŞMAN Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Levent Eşref Yönetim Kurulu Üyesi UZUNOĞLU Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan , ve dönemlerine ait finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi Dr. M.Özgür GÜNEL Adres Spine Tower Büyükdere Caddesi 59. Sk. No: 243 Kat:2526 MaslakSarıyer/İstanbul Telefon Fax İnternet Adresi 3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1.İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler Daha sonra belirlenecektir. 3.2.Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Yoktur İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları: 8

9 Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Şirketin alacaklısı konumunda olup Şirket aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır. Bunun yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tahvil sahiplerinin haklarına sahip olacaklardır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no lu maddesinde yer 3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar: a) Nominal faiz oranı: Daha sonra belirlenecektir. b) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı: Daha sonra belirlenecektir. c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri: Daha sonra belirlenecektir. d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı: Daha sonra belirlenecektir. e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı: Daha sonra belirlenecektir. f) Borçlanma aracı sahipleri temsilcileri hakkında bilgi: Yoktur. g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi: Yoktur Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri: Borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin dağıtım listelerinin onaylanması ve borçlanma araçlarının yatırımcı hesaplarına aktarımını takiben, BİAŞ tarafından belirlenecek tarihten itibaren Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Kesin AlımSatım Pazarı'nda işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no lu maddesinde yer 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler Alacak Riski Alacak riski, bir müşteri veya karşı tarafın finansal araç sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve müşterilerden, alacaklardan ve yatırım senetlerinden kaynaklanır. Vatan Ofset in maruz kaldığı alacaklar riski, her bir müşterinin bireysel karakteristik özelliklerinden etkilenir. Müşteri tabanının demografik yapısı, faaliyette bulunduğu ülkenin oluşturduğu temerrüt riskinin alacak riski üzerinde etkisi vardır. 9

10 Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz İhraççı döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarındaki değişimden olumsuz veya olumlu yönde etkilenmektedir. Faiz Oranı Riski risk Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların İhraççının faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü, borçları üzerinde ise değer artışı olarak tanımlanır. İhraççının sabit faizli borçlanmaları söz konusu olup, değişken faizli kredi kullanılması halinde kredi faizlerindeki olası değişimler ihraççının finansal yükümlülüklerini ve dolayısıyla karlılığını etkileyebilir. Sermaye Riski İhraççı sermaye yeterliliğini kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden nakit ve nakit benzerleri düşülerek elde edilen net borç rakamını özkaynak toplamına bölünmesi yoluyla takip etmekte olup, Net Borç / Özkaynaklar oranının yüksekliği İhraççının finansal borçlarını ödeme riskini göstermektedir. Strateji Riski Büyüme stratejisinin belirlenmesinde fırsatların yeterince belirlenememesi, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek olası tehditlerin yeterince değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyapının ve organizasyon yapısının yetersizliği unsurlarından dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Teknoloji ve İletişim Riski Teknoloji ve iletişim riski, mevcut ve gelişmekte olan içsel ve dışsal teknolojilerin işletme ihtiyaç ve hedeflerini karşılama konusunda yetersiz, güvenilmez, devamlılığı olmayan, maliyetli vb. hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek risktir. Hammadde Fiyatları Riski Dünya kağıt ve mürekkep fiyatlarında yaşanabilecek önemli dalgalanmaların Şirket in faaliyet sonuçlarını negatif etkilemesi söz konusu olabilir. Şirket faaliyet gösterdiği sektörün doğası gereği başta kağıt olmak üzere mürekkep yüksek stok rakamlarına ulaşılabilmektedir. Şirket Merkezinin Taşınması Riski İhraççının faaliyet gösterdiği adres kiralıktır. Kira sözleşmesinin bir sebepten yenilenmemesi halinde, İhraççının merkezin taşınması söz konusu olabilir. Mevcut kira şartları doğrultusunda uygun maliyetli yeni bir kiralamanın yapılamaması halinde İhraççının kiralama giderlerinde artış yaşanabilir, taşınma sebebiyle İhraççı ciddi ek maliyetlere katlanabilir ve söz konusu durum İhraççının karlılığını olumsuz etkileyebilir Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler Operasyonel 10

11 İç süreçlerinin, sistemlerin veya insan kaynaklarının yetersizliğinden ya da deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Ülke Riski Uluslararası işlemlerde, Şirkete borçlu olan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilememesi sonucunda Şirketin zarar etme ihtimalini ifade eder. Mevzuat riski Türkiye de yerleşik, Türkiye kanunları ve mevzuatına tabi olan Vatan Ofset in kontrolü dışında, gelecekte bu kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü etkileyeceğinden; Şirket in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etki oluşturabilir. Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, Global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, Şirket in hem finansman maliyetlerine, hem de iş hacmine olumsuz etki edebilir İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Piyasa riski (Faiz oranı riski, ikincil piyasa riski): İkincil piyasada işlem gören borçlanma araçları fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı değişkenlik gösterebilir. Borçlanma araçlarını vadesine kadar elinde tutan yatırımcılar düzenli faiz ödemelerini, vade sonunda ise anapara tutarlarını geri alacak olup bu yatırımcılar için piyasa riski yoktur. Borçlanma araçları ihraç (satıldıktan) edildikten sonra, bu araçların faiz oranı Vatan Ofset in operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, iş bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca, son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yeniden yaşanması halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa fiyatı, ihraççıdan bağımsız olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece borçlanma araçlarının itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişebilecektir. Kredi Riski; İhraççının temerrüde düşmesi ve vade tarihindeki yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda tahvil yatırımcısının yatırdığı anaparayı ve tahakkuk etmiş faizi/kupon faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafından Şirketin ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda ödemeye ilişkin herhangi bir garanti bulunmamaktadır. İhraç edilecek tahviller TMSF ye tabi bir ürün olmayıp, TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. Likidite riski: Borçlanma araçlarının satış sonrasında BİAŞ ın ilgili pazarında kote olarak işlem görmeye başlaması beklenmektedir; ancak borçlanma araçları için aktif bir alımsatım piyasası oluşmayabilir. İhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca ilişkin likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski borçlanma araçlarının vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için borçlanma araçlarını istedikleri an satamamaları ya da ederinden düşük bir fiyata satmalarına yol açabilir. 11

12 Mevzuat Riski: Borçlanma araçlarının halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenilmesi riskidir. Borçlanma Araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski: İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem miktarları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arazdan sonra sahip olduğu borçlanma araçlarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçları bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. Tasfiye Durumunda Borçlanma Araçlarının Diğer Alacaklara Göre Sıralamasından Kaynaklanan Risk: Borçlanma araçları, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 5.1.Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri Halka arzın gerekçesi: Borçlanma aracından elde edilmesi planlanan kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra yaklaşık kalan TL tutar aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirilecektir: TL si (yedimilyon Türk Lirası) mevcut ticari borcun kapatılması, TL si (dörtmilyon Türk Lirası) finansal borçların kapatılması, TL si (dörtmilyon Türk Lirası) hammadde (kağıt, kalıp, mürekkep, tabaka, baskı kimyasalları) alımı Kalan TL ise ilave işletme işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no lu maddesinde yer 5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler Daha sonra belirlenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no lu maddesinde yer 5.3. Menfaatler hakkında bilgi Yetkili kuruluşa aracılık sözleşmesi çerçevesinde ödenecek hizmet bedeli haricinde halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak başka bir kişi ve/veya kurum yoktur Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no lu maddesinde yer 5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları sermaye piyasası aracı notunun Madde 9 BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI kısmında belirtilmiştir. Yatırımcıdan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler daha sonra belirlenecektir. 12

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 24/09/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 5.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Ortaklığımızın toplam 200.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2015 1 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 14/02/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 13.940.421,90

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı