ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler"

Transkript

1 BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-)

2 İKİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5B I II GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 01 Vergi Gelirleri 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 9 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri

3 ÜÇÜNCÜ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5C I II III GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Veraset ve İntikal Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Şans Oyunları Vergisi Özel İletişim Vergisi Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Gümrük Vergileri İthalde Alınan Katma Değer Vergisi Diğer Dış Ticaret Gelirleri 01 5 Damga Vergisi Damga Vergisi Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri 01 6 Harçlar Yargı Harçları Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Gemi ve Liman Harçları İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Trafik Harçları Diğer Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Kaldırılan Vergi Artıkları Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Gelirler 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Diğer Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olanlar Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 9 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirler 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler 03 4 Kurumlar Hasılatı

4 ÜÇÜNCÜ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5C I II III GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları Döner Sermayeler Mahalli İdareler Diğer kurumlar karları 03 6 Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Taşınır Kiraları Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Sermaye 04 5 Proje Yardımları Cari Sermaye 04 6 Özel Gelirler Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler Özel Bütçeli İdarelere Ait Şartlı Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizler Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Diğer Faizler 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Devlet Payları Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Yönetim Giderlerine Katılma Payları Kamu Harcamalarına Katılma Payları Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Düzenleyici ve Denetleyici Kurullara Ait Paylar Mahalli İdarelere Ait Paylar Diğer Paylar 05 3 Para Cezaları Yargı Para Cezaları İdari Para Cezaları Pay Ayrılan İdari Para Cezaları Vergi Cezaları Diğer Para Cezaları

5 ÜÇÜNCÜ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5C I II III GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Arazi Satışı Arsa Satışı Vakıflara Ait Taşınmaz Satış Gelirleri Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Diğer Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Altın Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri Enerji Dağıtım ve Santralları Devri Geliri Telekom Hisse Satış Geliri Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Mahalli İdarelerden Kamu Teşebbüslerinden, Döner Sermayelerden, Fonlardan ve Mali Kurumlardan Yüksek Öğretim Kurumlarından Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Dış Ülkelere Yapılan Yardımlardan Tahsilat Uluslararası Kuruluşlara Yapılacak Ödemelerden Tahsilat Uluslarüstü Kuruluşlardan Tahsilat Dışarıya Verilen Diğer Borçlardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Damga Vergisi Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Mahalli İdarelerden Diğer İşverenlerden Çalışanlardan Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

6 ÜÇÜNCÜ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5C I II III GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirler KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri

7 01 Vergi Gelirleri 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Beyana Dayanan Gelir Vergisi Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir Geçici Vergisi Kurumlar Vergisi Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Tevkifatı Kurumlar Geçici Vergisi 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Veraset ve İntikal Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler Bina Vergisi Arsa Vergisi Arazi Vergisi Çevre Temizlik Vergisi 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi Beyana Dayanan KDV Tevkif Suretiyle Kesilen KDV Özel Tüketim Vergisi Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Motorlu Taşıt Araçları Alkollü İçkiler Tütün Mamülleri Kolalı Gazozlar Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Şans Oyunları Vergisi Şans Oyunları Vergisi Özel İletişim Vergisi Özel İletişim Vergisi Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri Eğlence Vergisi Yangın Sigortası Vergisi İlan ve Reklam Vergisi 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Gümrük Vergileri Gümrük Vergileri Ek Mali Yükümlülük İthalde Alınan Katma Değer Vergisi İthalde Alınan Katma Değer Vergisi Diğer Dış Ticaret Gelirleri Diğer Dış Ticaret Gelirleri 01 5 Damga Vergisi Damga Vergisi Damga Vergisi Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri 01 6 Harçlar Yargı Harçları Ticaret Sicil Harçları Esnaf Sicil Harçları Diğer Yargı Harçları Noter Harçları

8 Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Harçları Tapu Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Gemi ve Liman Harçları Gemi ve Liman Harçları İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Avcılık Belgesi Harçları Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Trafik Harçları Trafik Harçları Diğer Harçlar Yurtdışı Çıkış Harcı Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar Özel Güvenlik Harçları Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı ve Yıllık Tonaj Harcı Gemi Sağlık Resmi Bina İnşaat Harcı Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı İşgal Harcı İşyeri Açma İzni Harcı Kaynak Suları Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Tellallık Harcı Toptancı Hali Resmi Yapı Kullanma İzni Harcı Diğer Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Kaldırılan Vergi Artıkları Kaldırılan Vergi Artıkları Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan.Uy.Alınan Vergi Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Gelirler Hizmet Akdine Dayalı Prim Gelirleri (İşçiler) Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan Prim Gelirleri (Memurlar) İsteğe Bağlı Sigorta Prim Gelirleri Tarım Sigortası Prim Gelirleri İsviçre Prim Gelirleri Toptan Alınan Prim Gelirleri Döviz Karşılığı Prim Gelirleri Topluluk Sigortası Prim Gelirleri Borçlanma Karşılığı Prim Gelirleri Fiili Hizmet Zammı Diğer Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (İşçiler) Alınan GSS Prim Gelirleri Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan GSS Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan GSS Prim Gelirleri Primi Devletçe Karşılanan GSS Primi Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri

9 Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (İşçiler) Alınan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Sosyal Güvenlik Primi Devlet Katkısı Sağlık Primi Devlet Katkısı Diğer Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olanlar Sağlık Primi Devlet Katkısı Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (İşçiler) Alınan Prim Gelirleri Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan Prim Gelirleri İsteğe Bağlı Sigorta Prim Gelirleri Tarım Sigortası Prim Gelirleri İsviçre Prim Gelirleri Toptan Alınan Prim Gelirleri Döviz Karşılığı Prim Gelirleri Topluluk Sigortası Prim Gelirleri Borçlanma Karşılığı Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 02 9 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri Diğer Değerli Kağıt Bedelleri Gemi Sağlık Cüzdanı Bedelleri Sağlık Karnesi Satışı İhale Bülteni Abone Geliri Noter Kağıtları Satış Bedeli Pasaport Satış Bedeli Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri Satış Bedeli Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli Aile Cüzdanı Satış Bedeli Sürücü Belgesi Satış Bedeli Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli İş Makinesi Tescil Belgesi Satış Bedeli Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Teftiş ve denetleme ücret ve payları Muayene, denetim ve kontrol ücretleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri İhaleye İlişkin Şikayetler İçin Alınan Bedeller Sportif faaliyet gelirleri İlan ve Reklam Gelirleri Gişe Gelirleri Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri

10 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri Sivil Savunma Gelirleri Elektirik Enerjisi Gelirleri Serbest Bölge Gelirleri Kooperatifçiliği Tanıtım ve Eğitim Gelirleri Etüt ve Proje Gelirleri Patent Gelirleri Marka Gelirleri Faydalı Model Gelirleri Coğrafi İşaret Gelirleri Endüstriyel Tasarım Gelirleri Entegre Devre Topografya Gelirleri Radyoaktivite, Radyasyon Ölçüm ve Denetim Hizmetleri Akreditasyon Hizmeti Gelirleri Sergi ve Fuar Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Doktora Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri İhale İlan Yayın Geliri Otopark İşletmesi Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Vakıf Yönetim ve Temsil Gelirleri Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli Kimlik ve Adres Paylaşımı Gelirleri Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler Diğer hizmet gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri RTÜK lisans ücreti RTÜK yayın izni ücreti Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli Yatırımları Teşvik Gelirleri Radyasyon kaynakları İle İlgili İzin Gelirleri Atom Enerjisi Lisans Gelirleri İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri İletişim Araçları Kullanım Ücretleri Sermaye Piyasası Araçları Kayıt Ücretleri Elektrik Piyasası Lisans Gelirleri Doğalgaz Piyasası Lisans ve Sertifika Gelirleri Petrol Piyasası Lisans Gelirleri LPG Piyasası Lisans Gelirleri TV Yıllık Kanal Tahsis Bedeli Radyo Yıllık Frekans Tahsis Bedeli Tütün Piyasası İzin vb. Gelirleri Tütün Mamülleri Piyasası İzin vb. Gelirleri Alkollü İçkiler Piyasası İzin vb. Gelirleri GSM 900 Frekans Tahsis Bedeli

11 Malların kullanma veya faaliyette bulunma iznine ilişkin diğer gelirler 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KİT'den Elde Edilen Gelirler İştirak Gelirleri Yeniden Değerlendirme Farkları Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Devlet Hava Mey. İşl. Genel Müdürlüğü'nden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Diğer KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler 03 4 Kurumlar Hasılatı Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı Resmi Basımevleri, Okullar Kurumlar Hasılatı Diğer Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı Diğer Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları Döner Sermayeler Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar Mahalli İdareler Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Diğer kurumlar karları Diğer kurumlar karları 03 6 Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kiraları Taşınır Kira Gelirleri Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri Ön İzin Gelirleri İrtifak Hakkı Gelirleri

12 Kullanma İzni Gelirleri Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Para Basımı Gelirleri İşletme Mükelleflerinden Tahsil Olunan Amortisman Ücretleri Masraf Karşılıkları Yurt Dışı Dövizli Askerlik Gelirleri Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kredi Dönüş Gelirleri İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Tesislerine İlişkin Yatırım Bedeli Geri Ödemeleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkez Bankasındaki 34 No'lu NATO hesabından Hazineye devrolunacak miktar Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar Sermaye AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkez Bankasındaki 34 No'lu NATO hesabından Hazineye devrolunacak miktar Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Hazine yardımı Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Sermaye Hazine yardımı Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Sermaye Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 04 5 Proje Yardımları Cari Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları Sermaye Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

13 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler İç ve Dış Tanıtım Gelirleri Harita ve Kadastro Bedeli Saray Köşk ve Kasır Gelirler Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri Nato Anlaşma Karşılıkları Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri TSK Mal ve Hizmet Satış Geliri Kara, Deniz ve Hava Taşıt Kira Gelirleri Organize Sanayi Bölge Gelirleri Gıda Maddesi Üretim İzin Gelirleri İletişim Lisans ve Ruhsat Bedeli Döner Sermaye Karlarından Sermayeye Eklenen Gelirler Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış,Hibe ve Yardımlar Yol ve Tünel Geçiş Ücreti Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları Köprü Geçiş Ücretleri Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri Hurda Gemi Satış Geliri Yabancı Uyruklu Öğrenci Eğitim Karşılığı Kamu Bankalarından Nakledilen Personel Ücreti Diğer Özel Gelirler Özel Bütçeli İdarelere Ait Şartlı Bağış ve Yardımlar Şartlı Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerinin Faizleri Mevduat Faizleri Çevre Kredi Faizleri İkrazlardan Geri Alınanlar Diğer Faizler 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Devlet Payları Mükerrer Sigorta Şirketlerden Alınan Petrolden Devlet Hakkı Madenlerden Devlet Hakkı Oyun Kağıtları Gelirleri

14 Petrolden Devlet Hissesi Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Gelirleri Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Yargı Harçlarından Alınan Paylar Noter Harçlarından Alınan Paylar Ticaret Sicil Harçlarından Alınan Paylar Savunma Sanayi Destekleme Fonu Payları Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar Yönetim Giderlerine Katılma Payları Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları KİT'lerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Fonlardan Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Kamu Harcamalarına Katılma Payları Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı Diğer Harcamalara Katılma Payları Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Paylar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar Mahalli İdarelerden Alınan Paylar Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) Fonlardan Aktarmalar Tasfiye Edilen Fon Gelirleri RTÜK'den Elde Edilen Eğitime Katkı Payı GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları Evrensel Hizmet Gelirleri SK. Mülga 32/2-C maddesi Uyarınca Alınan Fon Payı İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Müşterek bahis hasılatından elde edilen gelirler Bandrol, Kayıt, Tescil Ücret ve Payları Bağıtlanan Sözleşmelerden Alınan Kurum Payı Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Trafik Sigorta Payları İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı İMKB'den Alınan Paylar Şans Oyuınları Hasılatından Ayrılan Kamu Payları Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri Mahalli İdare Gelirlerinden Ayrılan Paylar Diğerlerinden Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Eti Maden İşletmelerinden Alınan Pay Bor Madeni Payı Gençlik Faaliyetlerine Katılım Payı Gençlik Kamplarına Katılım Payı Federasyon Faaliyetlerine Katılım Payı Spor Toto-Loto Payları At Yarışları Payı Aidat Gelirleri Buluculuk ve Katkı Payları MKE'den Alınan İthal Silah ve Fişek Satış Payları İhracatçı Birlikleri Katkı Payı Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu. ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI

YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu. ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI YÖK KKOD 38 00 SKOD 6732 2011 YILI DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100

Detaylı

STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu

STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu NURHAN YENTÜRK Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu Nurhan Yentürk İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 330 STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları 11 Kamu

Detaylı

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı 0006 Gelir Götürü

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

Konu: Elektronik Tebligat

Konu: Elektronik Tebligat Konu: Elektronik Tebligat 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu na Elektronik tebligat başlıklı aşağıdaki madde eklenmiştir: Elektronik

Detaylı

Kurumlar Kod Kurum Adı

Kurumlar Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN

Detaylı

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları EK-1: İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN 2011 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN 2011 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI T01b Binek Otomobil 3 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hizmetlerinde Kullanılmak T05 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

VERGI KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELIR VERGISI 0002 ZIRAI KAZANÇ GELIR VERGISI 0003 GELIR VERGISI S. (MUHTASAR) 0004 GELIR GÖTÜRÜ TICARI KAZANÇ 0005 GELIR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006 GELIR GÖTÜRÜ

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı