Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX"

Transkript

1 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 2012 Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali orçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir? Dış proje kredisi olarak genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri adına, özel hesaplara yapılan aktarmalar Hazine Müsteşarlığınca ikraz anlaşmalarıyla devredilen dış proje kredilerinden genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idareleri adına, özel hesaplara yapılan aktarmalar Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idareleri tarafından bizzat temin edilen dış proje kredilerinden idare adına, özel hesaplara yapılan aktarmalar Genel bütçe kapsamındaki kullanıcı idarelerin gerçekleştirdiği kullanımlardan ödeneğine dayanılarak verilen avans ve çekilen akreditifler dâhil proje özel hesabına yapılan iadeler 1

2 3. Özel bütçeli (A) idaresinin asli faaliyetleri çerçevesinde satmış olduğu maliyet bedeli TL, satış bedeli TL olan mal iade edilmiştir. (A) idaresi tarafından iadeye ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 630-Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 630-Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 4. Adana Milli Eğitim Müdürlüğünün, 3 yıl sürecek olan yıllara sâri yapım işi için, yüklenici (H), TL lik kesin teminatı, nakit olarak Adana Muhasebe Müdürlüğünün banka hesabına yatırmıştır. Yapılan işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı 430-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 102-anka Hesabı 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 102-anka Hesabı 333-Emanetler Hesabı 102-anka Hesabı 499-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 2

3 5. Memur (G), (H) Muhasebe Müdürlüğünde görev yapmaktayken kendisine fazla maaş ödemesi yapılmış, yanlışlığın fark edilmesi üzerine fazla ödenen 500 TL, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmıştır. Ancak, söz konusu alacak tahsil edilemeden Memur (G), (A) Muhasebe Müdürlüğüne tayin olmuştur. unun üzerine, (H) Muhasebe Müdürlüğü söz konusu alacağın tahsil edilerek taraflarına gönderilmesi hususunda memurun yeni görev yerine yazı yazmıştır. (A) Muhasebe Müdürlüğünün gelen bu yazı üzerine yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesabı Özel Tahakkuklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı Maliye akanlığı tarafından tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden (A) üyükşehir elediyesine aktarılmak üzere TL tutarında mahalli idare payı tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuka ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 363-Kamu İdare Payları Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Fon veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar Hesabı 3

4 7. Kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan bir taşıt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli memur (A) nın kusuru nedeniyle tamamen hasara uğratılmıştır. Taşıtın rayiç değeri TL olduğuna göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı ilim, Sanayi ve Teknoloji akanlığı kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara ölge Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir. u işleme ilişkin olarak akanlık Merkez Muhasebe irimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

5 9. Dışişleri akanlığı Muhasebe irimince ihtiyaçlarında kullanılmak üzere erlin üyükelçiliğine Euro gönderilmiştir. Gönderme işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (İşlem tarihindeki TCM döviz alış kuru 1 Euro=2,6 TL, TCM döviz satış kuru 1 Euro=2,8 TL) 107-Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Konsolosluk Cari Hesabı Döviz Hesabı İstanbul Muhasebe Müdürlüğü değerli kâğıt ambarının sayımı sonucunda TL lik değerli kâğıdın noksan olduğunun anlaşılması üzerine sorumluları adına yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 940-Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 940-Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 5

6 11. Orman Genel Müdürlüğü, tarihinde tanesi TL den 100 adet bilgisayarı TL ye satın almıştır. Alış bedelinin TL sini bankadan gönderme emri düzenlemek suretiyle ödenmiş, damga vergisi kesintisinden sonra geri kalan tutarı ise nakit yetersizliğinden dolayı ödenememiştir. Yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (DV: TL olarak dikkate alınacaktır.) 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (DV) 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 600-Gelirler Hesabı 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 600-Gelirler Hesabı (DV) 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (DV) 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi Emanet Yabancı Kaynaklar hesap grubundaki hesaplardan değildir? 339 Risk Hesabı 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 333 Emanetler Hesabı 320 ütçe Emanetleri Hesabı 6

7 13. Türk Dil Kurumu aşkanlığı, Ticari Mallar Hesabında kayıtlı TL maliyetli kitapları TL (+) %8 KDV ye satmış olup bedeli banka hesabından tahsil edilmiştir. Kitapların satışa ilişkin olarak Türk Dil Kurumu aşkanlığı muhasebe birimi tarafından yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Kurumun KDV Mükellefiyetinin bulunduğu varsayılmıştır.) 102-anka Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 630-Giderler Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 102-anka Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 102-anka Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 630-Giderler Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 102-anka Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı 409-UzunVadeli İç Mali orçlar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Gelirler Hesabı XXX XXX XXX XXX Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir? Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimince dolaşımdan kaldırılması nedeniyle kasa varlığından ayrılan madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı asımı yapılarak Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimine teslim edilen madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı Dolaşımdan kaldırıldığı halde belirlenen süre içinde Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimine iade edilmeyen madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı Dolaşımdan kaldırılması sebebiyle Darphane ve Damga Matbaasınca döner sermayeye satılan madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı 7

8 15. Tokat Muhasebe Müdürlüğü, kayıtlı değeri, birikmiş amortismanı TL olan ve 252-inalar Hesabında kayıtlı olan Hazineye ait taşınmazı, TL ye peşin satmıştır. Kamu idare payı %25 tir. Satışa ilişkin olarak yapılması gereken doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı Maddi duran varlıkların hesaplara alınmasında maliyet bedeline aşağıdakilerden hangisi ilave edilmez? Maddi duran varlığın alış bedeli Maddi duran varlığın elde edilesi için ödenen faiz gideri Maddi duran varlığın sigorta bedeli Maddi duran varlığın taşıma gideri 8

9 17. Devlet Opera ve alesi Genel Müdürlüğünce aynı yükleniciye, sözleşmesindeki hükme dayanılarak taşıt alımı için TL ve yakıt alımı için TL bütçe dışı avans verilmiştir. Yükleniciden avans teminatı olarak TL lik hisse senedi alınmıştır. ütçe dışı avans verilmesine ilişkin doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (DV ihmal edilmiştir.) 259-Yatırım Avansları Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 913-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 913-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hs. 259-Yatırım Avansları Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 913-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hs. 259-Yatırım Avansları Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 110-Hisse Senetleri Hs. 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hs (D) Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün banka hesabında bulunan Euro nun Cuma günü Hazine Dış Ödemeler muhasebe birimine gönderilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Dövizin kayda alınma tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,68 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,70 TL, Dövizin gönderilme tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,50 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,60 TL) 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı 9

10 19. Hazineye ait kayıtlı değeri TL olan bina, 01/08/2014 tarihinde yapılan sözleşme ile aylık TL bedelle bir yıllığına (A) şahsına kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi 01/08/2014 tarihinde başlamakta olup, sözleşmeye göre kira bedeli sözleşmenin başladığı tarihte tek seferde peşin olarak tahsil edilmiştir. u işleme ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Nazım hesaplar ihmal edilmiştir) 102-anka Hs. 600-Gelirler Hs. 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs. 102-anka Hs. 600-Gelirler Hs. 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs. 102-anka Hs. 600-Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs. 102-anka Hs. 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs İhale teminatı olarak anaz Malmüdürlüğüne teslim edilmiş olan TL bedelli banka teminat mektubu, söz konusu firmanın sözleşmeyi feshetmesinden dolayı idarenin talebi ile (gelir kaydedilmek için) paraya çevrilmek üzere bankaya gönderilmiştir. u işlemle ilgili olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 10

11 21. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini Amerikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (1 $= 1,50 TL) 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 932-Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933-Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 932-Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933-Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 930-Verilen Garantiler Hesabı 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 930-Verilen Garantiler Hesabı 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 22. (A) kamu idaresinin yıl sonu geçici mizanındaki bazı varlık hesaplarına ilişkin bakiyeler aşağıda yer almaktadır. Maliye akanlığınca yapılan düzenlemeye göre amortismana tabi değerler için herhangi bir ayrım yapılmaksızın %10 oranında amortisman hesaplanacaktır. una göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur? Geçici Mizan 150- Stoklar Hesabı Arsa ve Araziler H Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri H Demirbaşlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı 4 11

12 23. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki mali işlemlerden hangisinde Ödeme Emri elgesi kullanılmamaktadır? Okul Pansiyonları Hesabına alacak kaydedilmesi Okul Pansiyonları Hesabına borç kaydedilmesi ütçeleştirilmiş orçlar Hesabına borç kaydedilmesi ütçeleştirilecek orçlar Hesabına borç kaydedilmesi 24. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde 108- Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydı yapılmaz? Kasa fazlası paraların bankaya gönderilmesi Kasa ihtiyacı için veznedar adına çek düzenlenmesi Dolaşımdan çekilmesi nedeniyle Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimine madeni para gelmesi Kasa ihtiyacı için veznedar tarafından bankadan tahsil edilen çek tutarlarının kasa varlığına dâhil edilmesi 25. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, maddi duran varlıkların ilk defa amortismana esas alınacak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Rayiç bedel İdarece tespit edilen bedel Kayıt bedeli İz bedeli sayılı Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz? Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına, TMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere eklenmez? Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi Kamu borç yönetimi raporu Yıllık yatırım programları Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi 12

13 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar arasında sayılmamıştır? Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları Yıllık ekonomik rapor İdarenin performans hedefleri sayılı Kanuna göre, kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir. ütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir. Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen üç ay içinde yapılabilir sayılı Kanuna göre, kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine ne kadar para cezası verilir? Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarı kadar En yüksek Devlet memuru aylığının net tutarının iki katı tutarına kadar En yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının iki katı tutarı kadar 31. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu zararından doğan alacakların taksitlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki diğer kamu idarelerinin özel mevzuatlarında başka türlü bir düzenleme bulunmadığı takdirde taksitlendirmeye harcama yetkilisi yetkilidir. Taksitlerden birinin ödeme planına ve resen borç senedi ve kefaletname ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ödenmemesi halinde alacağın tamamı muaccel olur ve hükmen tahsili için gerekli işlemler başlatılır. Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. 13

14 32. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, bütçe dışı ön ödemeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 15 ine, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 10 una kadar bütçe dışı avans verilebilir. Özel kanunlarında hüküm bulunması durumunda bütçe dışı avans veya kredi şeklinde ön ödeme yapılabilir. Verilen avanslar karşılığında alınan teminatlar, yüklenicinin talebi halinde mahsup edilen tutarda serbest bırakılır veya iade edilir. elirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; genel bütçeli idareler için akanlığın uygun görüşü, kapsamdaki diğer idareler için ise üst yöneticinin kararı ile ve aşan kısım için T.C. Merkez ankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30 unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir Sayılı Kanuna göre, Kamu Yatırım Programı ne zaman yayımlanır? En geç Eylül ayının sonuna kadar En geç Eylül ayının on beşine kadar Merkezî yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün içinde Sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu Maliye akanlığı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 35. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından kamuoyuna hangi sürede açıklanır? İzleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Sayılı Kanuna göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde kaçına kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir? Yüzde beşi Yüzde on beşi Yüzde onu Yüzde yirmisi 14

15 Sayılı Kanuna göre, Maliye akanlığı hangi bütçelerin gelir teklifini hazırlar? Merkezi Yönetim ütçesi Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin bütçesi Genel ve Özel ütçeli kuruluşların bütçesi Genel ütçe sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından derlenmektedir? Maliye akanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Hazine Müsteşarlığı Sayıştay sayılı Kanuna göre, özel gelir olarak tanımlanan gelir türü, aşağıdaki kamu idarelerinin hangisinde kullanılabilir? Özel bütçeli tüm idarelerde Genel bütçe kapsamındaki tüm idarelerde Genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerde Merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde sayılı Kanuna göre, kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir? İç borca ilişkin anapara tutarları Ekonomik, mali ve sosyal transferler orçlanma genel giderleri orçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi aşkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Orman Genel Müdürlüğü 42. Aşağıdakilerden hangisi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlardan Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlardan değildir? Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları Özel sağlık sigortası bulunanlar 15

16 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında, aşağıdakilerden hangisi Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre sigortalı sayılanlar arasında yer almamaktadır? İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi elediye aşkanları aşbakan İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabiri aşağıdakilerden hangisini kapsar? Mükellefin boşandığı eşinde kalan ve kendisinin nafaka vermediği çocuğu Mükellefin üvey evladı Mükellefle birlikte oturan yetim torun Mükellefin 26 yaşındaki yüksek lisans yapan çocuğu sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, çalışma gücünün % 50 sini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı kaçıncı derece engelli sayılır? irinci derece İkinci derece Üçüncü derece Engelli sayılmaz sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki gelirlerden hangisi ticari kazanç değildir? Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançlar Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar Noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların elde ettikleri kazançlar sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden yirminci günü akşamına kadar Ertesi yılın Mart ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar Ertesi yılın Mayıs ayının birinci gününden yirminci günü akşamına kadar sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. ir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. ir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde bunların her birinden tablodaki vergilerin yarısı tutarında vergi alınır. ir kâğıtta toplanan akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. 16

17 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kağıtta birden fazla imza bulunması halinde damga vergisinin alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir. ir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza söz konusu ise Damga Vergisi imza adedine göre alınır sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca, Hazine Müsteşarlığınca nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak nasıl kabul edilir? Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilerek Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 10 noksaniyle değerlendirilerek Teminatın kabul edilmesi sırasında anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınarak Teminatın kabul edilmesi sırasında üzerinde yazılı nominal değerleri esas alınarak sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde tahsil zamanaşımı kesilmez? Ödeme emri tebliği Amme alacağının teminata bağlanması Haciz tatbiki orçlunun yabancı memlekette bulunması sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi teslim sayılan haller arasında sayılmamıştır? Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devredilmesi Vergiye tabi malların işletme personeline hediye olarak verilmesi Vergiye tabi malların her ne sebeple olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmemiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması sayılı Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi re sen vergi tarhını gerektiren hallerden değildir? Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa u kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her hangi bir sebeple ibraz edilmezse Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı varsa 17

18 sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, yurtdışı teşkilatında görev süresi ne kadardır ve bu süre en çok ne kadar uzatılabilir? 2 Yıl, 2 Yıl 3 Yıl, 1 Yıl 3 Yıl, 2 Yıl 3 Yıl, 3 Yıl sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının görevleri arasında sayılmamıştır? Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek Maliye politikasını hazırlamak Gelir politikasını geliştirmek Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtiçinde sürekli görevle bir yere tayin olup da yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmüş ise bu kişilere(ailesine) ödenecek aile harcırahı nereden başlar? Ölümün vuku bulduğu mahalden Memurun vefat tarihindeki eski ikametgah mahallinden Vefat tarihinde bulundukları mahalden Memurun yeni görev mahallinden sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisine harcırah ödenmez? Memurun bakmakla yükümlü olduğu torununun çocuğu Memurun bakmakla yükümlü olduğu kız kardeşinin çocukları Memurun bakmakla yükümlü olduğu emekli olan babası Memurun bakmakla yükümlü olduğu 26 yaşındaki kız kardeşi 58. Memur A, görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliğinin tespiti amacıyla açılan imtihana girmek için 15 Kasım 2014 tarihinde ilecik ten Ankara ya hareket etmiş, gerekli işlemleri yerine getirerek 25 Kasım 2014 tarihinde ilecik e dönmüştür sayılı Harcırah Kanununa göre, Memur A ya verilecek gündelik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 11 gün yevmiye ödenir. 9 gün yevmiye ödenir. 7 gün yevmiye ödenir. 2 gün yevmiye ödenir. 18

19 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri nasıl belirlenerek ödenir? Gençlik ve Spor akanlığının görüşü alınarak Maliye akanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir. Gençlik ve Spor akanlığının görüşü alınarak akanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir. ütçe kanunlarındaki hükme istinaden Maliye akanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir. Maliye akanlığının görüşü alınarak akanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir sayılı Harcırah Kanununa göre, sürekli veya geçici görevle bir tarafa gönderilmeleri kararlaştırıldıktan sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlerin durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Harcırah almamış ve hareket etmemişseler kendilerine bir şey verilmez. Sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırah verildikten sonra bu görevlendirilmesinden vazgeçilmesi halinde bu kanuna göre müstehak oldukları yer değiştirme masrafına tecavüz etmemek şartıyla harcırah hesabına esas aylık veya ücretleri tutarının ¼ ü nispetinde tazminat verilir. aşka bir şey verilmez. Geçici görevle gönderilmesine karar verilenlerden harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olanlarda yalnız peşin ödenmiş ve geri alınması kısmen veya tamamen mümkün bulunmayan bilet ücretleri ödenir. Sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırah verildikten sonra bu görevlendirilmesinden vazgeçilmesi halinde bu kanuna göre müstehak oldukları yer değiştirme masrafına tecavüz etmemek şartıyla harcırah hesabına esas aylık veya ücretleri tutarının ¼ ü nispetinde tazminat verilir. Ayrıca peşin ödenmiş ve geri alınması kısmen veya tamamen mümkün bulunmayan tren, vapur ve uçak bilet ücretleri ödenir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu ne kadar süre içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? 15 gün 15 işgünü 30 gün 30 işgünü sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kurum ve kuruluşlar hangi oranda engelli personel çalıştırmak zorundadır? Kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam kadro sayısının % 3'ü Kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı hariç) toplam kadro sayısının % 3'ü Kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat dahil) toplam kadro sayısının % 3'ü Kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısının % 3'ü 19

20 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre süt izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilebilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum yaptığı tarihten itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk üç ayda günde üç saat, ikinci üç ayda günde birbuçuk saat süt izni verilebilir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? aşarı belgesi merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilebilir. Üstün başarı belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 üne kadar ödül verilebilir. ir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcuduna göre belirlenir sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının irinci Derecesinde ulunanların Ek Gösterge Tablosunda yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar eklemeye akanlar Kurulu yetkilidir. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli Uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. Milli Eğitim akanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine, daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıda belirtilen belgelerden hangisi ihaleye katılacak isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinde kullanılamaz? Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler Son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler 20

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

1. (D) 2012 10.000 TL

1. (D) 2012 10.000 TL 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun, bütçe ve muhasebe işlemlerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı