Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX"

Transkript

1 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 2012 Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali orçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir? Dış proje kredisi olarak genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri adına, özel hesaplara yapılan aktarmalar Hazine Müsteşarlığınca ikraz anlaşmalarıyla devredilen dış proje kredilerinden genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idareleri adına, özel hesaplara yapılan aktarmalar Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idareleri tarafından bizzat temin edilen dış proje kredilerinden idare adına, özel hesaplara yapılan aktarmalar Genel bütçe kapsamındaki kullanıcı idarelerin gerçekleştirdiği kullanımlardan ödeneğine dayanılarak verilen avans ve çekilen akreditifler dâhil proje özel hesabına yapılan iadeler 1

2 3. Özel bütçeli (A) idaresinin asli faaliyetleri çerçevesinde satmış olduğu maliyet bedeli TL, satış bedeli TL olan mal iade edilmiştir. (A) idaresi tarafından iadeye ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 630-Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 630-Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı 600-Gelirler Hesabı 4. Adana Milli Eğitim Müdürlüğünün, 3 yıl sürecek olan yıllara sâri yapım işi için, yüklenici (H), TL lik kesin teminatı, nakit olarak Adana Muhasebe Müdürlüğünün banka hesabına yatırmıştır. Yapılan işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı 430-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 102-anka Hesabı 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 102-anka Hesabı 333-Emanetler Hesabı 102-anka Hesabı 499-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 2

3 5. Memur (G), (H) Muhasebe Müdürlüğünde görev yapmaktayken kendisine fazla maaş ödemesi yapılmış, yanlışlığın fark edilmesi üzerine fazla ödenen 500 TL, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmıştır. Ancak, söz konusu alacak tahsil edilemeden Memur (G), (A) Muhasebe Müdürlüğüne tayin olmuştur. unun üzerine, (H) Muhasebe Müdürlüğü söz konusu alacağın tahsil edilerek taraflarına gönderilmesi hususunda memurun yeni görev yerine yazı yazmıştır. (A) Muhasebe Müdürlüğünün gelen bu yazı üzerine yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesabı Özel Tahakkuklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı Maliye akanlığı tarafından tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden (A) üyükşehir elediyesine aktarılmak üzere TL tutarında mahalli idare payı tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuka ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 363-Kamu İdare Payları Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Fon veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar Hesabı 3

4 7. Kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan bir taşıt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli memur (A) nın kusuru nedeniyle tamamen hasara uğratılmıştır. Taşıtın rayiç değeri TL olduğuna göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı ilim, Sanayi ve Teknoloji akanlığı kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara ölge Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir. u işleme ilişkin olarak akanlık Merkez Muhasebe irimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

5 9. Dışişleri akanlığı Muhasebe irimince ihtiyaçlarında kullanılmak üzere erlin üyükelçiliğine Euro gönderilmiştir. Gönderme işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (İşlem tarihindeki TCM döviz alış kuru 1 Euro=2,6 TL, TCM döviz satış kuru 1 Euro=2,8 TL) 107-Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Konsolosluk Cari Hesabı Döviz Hesabı İstanbul Muhasebe Müdürlüğü değerli kâğıt ambarının sayımı sonucunda TL lik değerli kâğıdın noksan olduğunun anlaşılması üzerine sorumluları adına yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 940-Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 940-Değerli Kâğıt Ambarları Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 942-Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı 945-Değerli Kâğıt İşlemleri Hesabı 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 5

6 11. Orman Genel Müdürlüğü, tarihinde tanesi TL den 100 adet bilgisayarı TL ye satın almıştır. Alış bedelinin TL sini bankadan gönderme emri düzenlemek suretiyle ödenmiş, damga vergisi kesintisinden sonra geri kalan tutarı ise nakit yetersizliğinden dolayı ödenememiştir. Yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (DV: TL olarak dikkate alınacaktır.) 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (DV) 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 600-Gelirler Hesabı 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 600-Gelirler Hesabı (DV) 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (DV) 320-ütçe Emanetleri Hesabı 830-ütçe Giderleri Hesabı 835-Gider Yansıtma Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi Emanet Yabancı Kaynaklar hesap grubundaki hesaplardan değildir? 339 Risk Hesabı 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 333 Emanetler Hesabı 320 ütçe Emanetleri Hesabı 6

7 13. Türk Dil Kurumu aşkanlığı, Ticari Mallar Hesabında kayıtlı TL maliyetli kitapları TL (+) %8 KDV ye satmış olup bedeli banka hesabından tahsil edilmiştir. Kitapların satışa ilişkin olarak Türk Dil Kurumu aşkanlığı muhasebe birimi tarafından yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Kurumun KDV Mükellefiyetinin bulunduğu varsayılmıştır.) 102-anka Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 630-Giderler Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 102-anka Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 102-anka Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 630-Giderler Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 102-anka Hesabı 153-Ticari Mallar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 391-Hesaplanan KDV Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı 409-UzunVadeli İç Mali orçlar Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Gelirler Hesabı XXX XXX XXX XXX Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir? Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimince dolaşımdan kaldırılması nedeniyle kasa varlığından ayrılan madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı asımı yapılarak Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimine teslim edilen madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı Dolaşımdan kaldırıldığı halde belirlenen süre içinde Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimine iade edilmeyen madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı Dolaşımdan kaldırılması sebebiyle Darphane ve Damga Matbaasınca döner sermayeye satılan madeni paralar için yapılan muhasebe kaydı 7

8 15. Tokat Muhasebe Müdürlüğü, kayıtlı değeri, birikmiş amortismanı TL olan ve 252-inalar Hesabında kayıtlı olan Hazineye ait taşınmazı, TL ye peşin satmıştır. Kamu idare payı %25 tir. Satışa ilişkin olarak yapılması gereken doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 100-Kasa Hesabı 257-irikmiş Amortismanlar Hesabı 630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı 252-inalar Hesabı 363-Kamu İdare Payları Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı Maddi duran varlıkların hesaplara alınmasında maliyet bedeline aşağıdakilerden hangisi ilave edilmez? Maddi duran varlığın alış bedeli Maddi duran varlığın elde edilesi için ödenen faiz gideri Maddi duran varlığın sigorta bedeli Maddi duran varlığın taşıma gideri 8

9 17. Devlet Opera ve alesi Genel Müdürlüğünce aynı yükleniciye, sözleşmesindeki hükme dayanılarak taşıt alımı için TL ve yakıt alımı için TL bütçe dışı avans verilmiştir. Yükleniciden avans teminatı olarak TL lik hisse senedi alınmıştır. ütçe dışı avans verilmesine ilişkin doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (DV ihmal edilmiştir.) 259-Yatırım Avansları Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 913-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 913-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hs. 259-Yatırım Avansları Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 913-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hs. 259-Yatırım Avansları Hs. 162-ütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 110-Hisse Senetleri Hs. 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hs (D) Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün banka hesabında bulunan Euro nun Cuma günü Hazine Dış Ödemeler muhasebe birimine gönderilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Dövizin kayda alınma tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,68 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,70 TL, Dövizin gönderilme tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,50 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,60 TL) 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı 9

10 19. Hazineye ait kayıtlı değeri TL olan bina, 01/08/2014 tarihinde yapılan sözleşme ile aylık TL bedelle bir yıllığına (A) şahsına kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi 01/08/2014 tarihinde başlamakta olup, sözleşmeye göre kira bedeli sözleşmenin başladığı tarihte tek seferde peşin olarak tahsil edilmiştir. u işleme ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Nazım hesaplar ihmal edilmiştir) 102-anka Hs. 600-Gelirler Hs. 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs. 102-anka Hs. 600-Gelirler Hs. 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs. 102-anka Hs. 600-Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs. 102-anka Hs. 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs. 805-Gelir Yansıtma Hs. 800-ütçe Gelirleri Hs İhale teminatı olarak anaz Malmüdürlüğüne teslim edilmiş olan TL bedelli banka teminat mektubu, söz konusu firmanın sözleşmeyi feshetmesinden dolayı idarenin talebi ile (gelir kaydedilmek için) paraya çevrilmek üzere bankaya gönderilmiştir. u işlemle ilgili olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 10

11 21. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini Amerikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (1 $= 1,50 TL) 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 932-Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933-Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 932-Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933-Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 930-Verilen Garantiler Hesabı 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı 930-Verilen Garantiler Hesabı 931-Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 22. (A) kamu idaresinin yıl sonu geçici mizanındaki bazı varlık hesaplarına ilişkin bakiyeler aşağıda yer almaktadır. Maliye akanlığınca yapılan düzenlemeye göre amortismana tabi değerler için herhangi bir ayrım yapılmaksızın %10 oranında amortisman hesaplanacaktır. una göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur? Geçici Mizan 150- Stoklar Hesabı Arsa ve Araziler H Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri H Demirbaşlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı 4 11

12 23. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki mali işlemlerden hangisinde Ödeme Emri elgesi kullanılmamaktadır? Okul Pansiyonları Hesabına alacak kaydedilmesi Okul Pansiyonları Hesabına borç kaydedilmesi ütçeleştirilmiş orçlar Hesabına borç kaydedilmesi ütçeleştirilecek orçlar Hesabına borç kaydedilmesi 24. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde 108- Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydı yapılmaz? Kasa fazlası paraların bankaya gönderilmesi Kasa ihtiyacı için veznedar adına çek düzenlenmesi Dolaşımdan çekilmesi nedeniyle Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe irimine madeni para gelmesi Kasa ihtiyacı için veznedar tarafından bankadan tahsil edilen çek tutarlarının kasa varlığına dâhil edilmesi 25. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, maddi duran varlıkların ilk defa amortismana esas alınacak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Rayiç bedel İdarece tespit edilen bedel Kayıt bedeli İz bedeli sayılı Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz? Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına, TMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere eklenmez? Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi Kamu borç yönetimi raporu Yıllık yatırım programları Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi 12

13 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar arasında sayılmamıştır? Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları Yıllık ekonomik rapor İdarenin performans hedefleri sayılı Kanuna göre, kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir. ütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir. Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir. Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen üç ay içinde yapılabilir sayılı Kanuna göre, kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine ne kadar para cezası verilir? Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarı kadar En yüksek Devlet memuru aylığının net tutarının iki katı tutarına kadar En yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının iki katı tutarı kadar 31. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu zararından doğan alacakların taksitlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki diğer kamu idarelerinin özel mevzuatlarında başka türlü bir düzenleme bulunmadığı takdirde taksitlendirmeye harcama yetkilisi yetkilidir. Taksitlerden birinin ödeme planına ve resen borç senedi ve kefaletname ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ödenmemesi halinde alacağın tamamı muaccel olur ve hükmen tahsili için gerekli işlemler başlatılır. Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir. 13

14 32. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, bütçe dışı ön ödemeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 15 ine, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 10 una kadar bütçe dışı avans verilebilir. Özel kanunlarında hüküm bulunması durumunda bütçe dışı avans veya kredi şeklinde ön ödeme yapılabilir. Verilen avanslar karşılığında alınan teminatlar, yüklenicinin talebi halinde mahsup edilen tutarda serbest bırakılır veya iade edilir. elirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; genel bütçeli idareler için akanlığın uygun görüşü, kapsamdaki diğer idareler için ise üst yöneticinin kararı ile ve aşan kısım için T.C. Merkez ankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30 unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir Sayılı Kanuna göre, Kamu Yatırım Programı ne zaman yayımlanır? En geç Eylül ayının sonuna kadar En geç Eylül ayının on beşine kadar Merkezî yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün içinde Sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu Maliye akanlığı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 35. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından kamuoyuna hangi sürede açıklanır? İzleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Sayılı Kanuna göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde kaçına kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir? Yüzde beşi Yüzde on beşi Yüzde onu Yüzde yirmisi 14

15 Sayılı Kanuna göre, Maliye akanlığı hangi bütçelerin gelir teklifini hazırlar? Merkezi Yönetim ütçesi Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin bütçesi Genel ve Özel ütçeli kuruluşların bütçesi Genel ütçe sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından derlenmektedir? Maliye akanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Hazine Müsteşarlığı Sayıştay sayılı Kanuna göre, özel gelir olarak tanımlanan gelir türü, aşağıdaki kamu idarelerinin hangisinde kullanılabilir? Özel bütçeli tüm idarelerde Genel bütçe kapsamındaki tüm idarelerde Genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerde Merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde sayılı Kanuna göre, kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir? İç borca ilişkin anapara tutarları Ekonomik, mali ve sosyal transferler orçlanma genel giderleri orçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi aşkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Orman Genel Müdürlüğü 42. Aşağıdakilerden hangisi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlardan Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlardan değildir? Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları Özel sağlık sigortası bulunanlar 15

16 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında, aşağıdakilerden hangisi Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre sigortalı sayılanlar arasında yer almamaktadır? İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi elediye aşkanları aşbakan İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabiri aşağıdakilerden hangisini kapsar? Mükellefin boşandığı eşinde kalan ve kendisinin nafaka vermediği çocuğu Mükellefin üvey evladı Mükellefle birlikte oturan yetim torun Mükellefin 26 yaşındaki yüksek lisans yapan çocuğu sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, çalışma gücünün % 50 sini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı kaçıncı derece engelli sayılır? irinci derece İkinci derece Üçüncü derece Engelli sayılmaz sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki gelirlerden hangisi ticari kazanç değildir? Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançlar Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar Noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların elde ettikleri kazançlar sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden yirminci günü akşamına kadar Ertesi yılın Mart ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar Ertesi yılın Mayıs ayının birinci gününden yirminci günü akşamına kadar sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. ir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. ir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde bunların her birinden tablodaki vergilerin yarısı tutarında vergi alınır. ir kâğıtta toplanan akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. 16

17 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, bir kağıtta birden fazla imza bulunması halinde damga vergisinin alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir. ir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza söz konusu ise Damga Vergisi imza adedine göre alınır sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca, Hazine Müsteşarlığınca nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak nasıl kabul edilir? Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilerek Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 10 noksaniyle değerlendirilerek Teminatın kabul edilmesi sırasında anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınarak Teminatın kabul edilmesi sırasında üzerinde yazılı nominal değerleri esas alınarak sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde tahsil zamanaşımı kesilmez? Ödeme emri tebliği Amme alacağının teminata bağlanması Haciz tatbiki orçlunun yabancı memlekette bulunması sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi teslim sayılan haller arasında sayılmamıştır? Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devredilmesi Vergiye tabi malların işletme personeline hediye olarak verilmesi Vergiye tabi malların her ne sebeple olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmemiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması sayılı Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi re sen vergi tarhını gerektiren hallerden değildir? Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa u kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her hangi bir sebeple ibraz edilmezse Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı varsa 17

18 sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, yurtdışı teşkilatında görev süresi ne kadardır ve bu süre en çok ne kadar uzatılabilir? 2 Yıl, 2 Yıl 3 Yıl, 1 Yıl 3 Yıl, 2 Yıl 3 Yıl, 3 Yıl sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının görevleri arasında sayılmamıştır? Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek Maliye politikasını hazırlamak Gelir politikasını geliştirmek Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtiçinde sürekli görevle bir yere tayin olup da yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmüş ise bu kişilere(ailesine) ödenecek aile harcırahı nereden başlar? Ölümün vuku bulduğu mahalden Memurun vefat tarihindeki eski ikametgah mahallinden Vefat tarihinde bulundukları mahalden Memurun yeni görev mahallinden sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisine harcırah ödenmez? Memurun bakmakla yükümlü olduğu torununun çocuğu Memurun bakmakla yükümlü olduğu kız kardeşinin çocukları Memurun bakmakla yükümlü olduğu emekli olan babası Memurun bakmakla yükümlü olduğu 26 yaşındaki kız kardeşi 58. Memur A, görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliğinin tespiti amacıyla açılan imtihana girmek için 15 Kasım 2014 tarihinde ilecik ten Ankara ya hareket etmiş, gerekli işlemleri yerine getirerek 25 Kasım 2014 tarihinde ilecik e dönmüştür sayılı Harcırah Kanununa göre, Memur A ya verilecek gündelik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 11 gün yevmiye ödenir. 9 gün yevmiye ödenir. 7 gün yevmiye ödenir. 2 gün yevmiye ödenir. 18

19 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri nasıl belirlenerek ödenir? Gençlik ve Spor akanlığının görüşü alınarak Maliye akanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir. Gençlik ve Spor akanlığının görüşü alınarak akanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir. ütçe kanunlarındaki hükme istinaden Maliye akanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir. Maliye akanlığının görüşü alınarak akanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir sayılı Harcırah Kanununa göre, sürekli veya geçici görevle bir tarafa gönderilmeleri kararlaştırıldıktan sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlerin durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Harcırah almamış ve hareket etmemişseler kendilerine bir şey verilmez. Sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırah verildikten sonra bu görevlendirilmesinden vazgeçilmesi halinde bu kanuna göre müstehak oldukları yer değiştirme masrafına tecavüz etmemek şartıyla harcırah hesabına esas aylık veya ücretleri tutarının ¼ ü nispetinde tazminat verilir. aşka bir şey verilmez. Geçici görevle gönderilmesine karar verilenlerden harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olanlarda yalnız peşin ödenmiş ve geri alınması kısmen veya tamamen mümkün bulunmayan bilet ücretleri ödenir. Sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırah verildikten sonra bu görevlendirilmesinden vazgeçilmesi halinde bu kanuna göre müstehak oldukları yer değiştirme masrafına tecavüz etmemek şartıyla harcırah hesabına esas aylık veya ücretleri tutarının ¼ ü nispetinde tazminat verilir. Ayrıca peşin ödenmiş ve geri alınması kısmen veya tamamen mümkün bulunmayan tren, vapur ve uçak bilet ücretleri ödenir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu ne kadar süre içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? 15 gün 15 işgünü 30 gün 30 işgünü sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kurum ve kuruluşlar hangi oranda engelli personel çalıştırmak zorundadır? Kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam kadro sayısının % 3'ü Kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı hariç) toplam kadro sayısının % 3'ü Kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat dahil) toplam kadro sayısının % 3'ü Kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısının % 3'ü 19

20 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre süt izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilebilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum yaptığı tarihten itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk üç ayda günde üç saat, ikinci üç ayda günde birbuçuk saat süt izni verilebilir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? aşarı belgesi merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilebilir. Üstün başarı belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 üne kadar ödül verilebilir. ir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcuduna göre belirlenir sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının irinci Derecesinde ulunanların Ek Gösterge Tablosunda yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar eklemeye akanlar Kurulu yetkilidir. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli Uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. Milli Eğitim akanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine, daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıda belirtilen belgelerden hangisi ihaleye katılacak isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinde kullanılamaz? Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler Son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler 20

90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 67.500 67.500 90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 90.000 90.000 90.000 20.000 10.000 22.500 120.

90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 67.500 67.500 90.000 20.000 10.000 30.000 120.000 30.000 90.000 90.000 90.000 20.000 10.000 22.500 120. 1. Tokat Muhasebe Müdürlüğü, kayıtlı değeri, birikmiş amortismanı 20.000 TL olan ve 252-Binalar Hesabında kayıtlı olan Hazineye ait taşınmazı, TL ye peşin satmıştır. Kamu idare payı %25 tir. Satışa ilişkin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Personel Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı