Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN June December 2005 Vol:IX, No:1 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN 1302 0013 June December 2005 Vol:IX, No:1 2"

Transkript

1

2

3 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Journal of The Faculty of Law of Gazi University Haziran Aralık 2005 Cilt:IX, Sayı:1 2 ISSN June December 2005 Vol:IX, No:1 2 Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Yrd.Doç.Dr. Mertol CAN Yrd.Doç.Dr. Refik KORKUSUZ Yrd.Doç.Dr.Köksal KOCAĞA Dr.Hasan AYRANCI Arş.Gör. Abdulkerim YILDIRIM Dr.Adnan Değnekli Prof.Dr.Bahtiyar AKYILMAZ Prof. Dr. Gül AKYILMAZ Yrd. Doç. Dr. Faruk BİLİR Yrd.Doç.Dr. Cemil KAYA Münci ÇAKMAK Bülent ULAŞ Gayrimenkul Sertifikaları Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu na Göre Karayoluyla Yapılan Taşımaların Tabi Olduğu Hukukî Esaslar Vardiyalı (Postalar Halinde) Çalışma Ve Türk İş Hukuku ndaki Düzenlemesi Mirascılık Belgesi Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Olması İlkesi Ve Cari Hesaba Kefalet Mesafe Satımı ile Mesafeli Satım Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Bonoda Bedel Kaydının Ve Talilin (Bedel Kaydının Aksini İddia Etmenin) İspat Yüküne Etkisi Sosyal Risk İlkesi ve Uygulama Alanı Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi İle İlgili Düzenlemeler Ve Tanzimat Fermanı nın İlanından Sonra Kölelik Müessesesi 2004 Anayasa Değişiklikleri Üzerinde Bir Değerlendirme Türk İdare Hukukunda İcrai Olmayan İdari İşlemler İdare Hukuku ve İnternet Anayasa Mahkemesi Üyeliği BASKI Nisan 2005

4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sahibi : Prof. Dr. Kadir YAMAÇ Editor : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Yayın Kurulu : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Prof. Dr. Hasan TUNÇ Yrd.Doç. Dr. Alim TAŞKIN Yayın Yönetmeni : Prof. Dr. Atilla ÖZER Bu dergi yılda iki defa yayınlanır Journal of The Faculty of Law of Gazi University Owner : Prof. Dr. Kadir YAMAÇ Editor : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Editorial Board : Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Prof. Dr. Hasan TUNÇ Yrd.Doç. Dr. Alim TAŞKIN Publishing Manager: Prof. Dr. Atilla ÖZER This Journal published two times a year GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 10.Cadde, 81.Sokak No: Emek/ANKARA, TÜRKİYE GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ OLUP, HAKEM RAPORU ALINMADAN HİÇBİR MAKALE YAYINI YAPILMAMAKTADIR YILINDAN İTİBAREN 9 YILDIR 2005 YILINA KADAR 9 CİLT VE 18 SAYI OLARAK YAYIMLANMIŞTIR. HAKEM HEYETİMİZ ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERİN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN PROFESÖR VE DOÇENTLERDEN SEÇİLMEKTEDİR.

5 İÇİNDEKİLER ÖZEL HUKUK Gayrimenkul Sertifikaları Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu na Göre Yrd.Doç.Dr. Mertol CAN Karayoluyla Yapılan Taşımaların Tabi Olduğu Hukukî Esaslar Vardiyalı (Postalar Halinde) Çalışma Ve Türk Yrd.Doç.Dr. Refik KORKUSUZ İş Hukuku ndaki Düzenlemesi Mirascılık Belgesi Yrd.Doç.Dr.Köksal KOCAĞA Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Dr.Hasan AYRANCI Olması İlkesi Ve Cari Hesaba Kefalet Mesafe Satımı ile Mesafeli Satım Kavramları Arş.Gör. Abdulkerim YILDRIM Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Bonoda Bedel Kaydının Ve Talilin (Bedel Dr.Adnan Değnekli Kaydının Aksini İddia Etmenin) İspat Yüküne Etkisi KAMU HUKUKU Sosyal Risk İlkesi ve Uygulama Alanı Prof.Dr.Bahtiyar AKYILMAZ Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi İle Prof. Dr. Gül AKYILMAZ İlgili Düzenlemeler Ve Tanzimat Fermanı nın İlanından Sonra Kölelik Müessesesi 2004 Anayasa Değişiklikleri Üzerinde Bir Yrd. Doç. Dr. Faruk BİLİR Değerlendirme Türk İdare Hukukunda İcrai Olmayan İdari Yrd.Doç.Dr. Cemil KAYA İşlemler İdare Hukuku ve İnternet Münci ÇAKMAK Anayasa Mahkemesi Üyeliği Bülent ULAŞ

6

7 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal Özet Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, nominal değeri eşit, hamiline yazılı menkul kıymettir. Kurul VDMK. lerin zorunlu unsurlarını belirleyerek asgari şekil şartlarını hüküm altına almış ve ayrıca çıkarabilecek ihraççıların niteliklerini, banka garantisine ilişkin hususları, garanti sözleşmesini, cezai şartları ve kurul kaydına alınmasına ilişkin esasları da ilgili tebliğde ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Anahtar Kelimeler Menkul Kıymetler, Gayrimenkul sertifikaları Summary Key words Securities, Certificate of real estate I. GENEL ESASLAR * Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı

8 Sermaye Piyasası Kanunu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet adi altında belgelerin çıkarılabileceğini hükme bağlamakla birlikte, bu kavramı açıklamamış, ancak kanun metninde söz konusu evrakın menkul kıymet özelliğine değinerek, alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilebileceği belirtilmiştir (SPK.m.13A.) Kanun ayrıca bu menkul kıymetlerle ilgili olarak, ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösterilebilecek alacak ve varlık türleri, ihraç limiti, değerleme ilke ve esasları, niteliklerinin Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Kurul da Seri.III, No:14 sayılı tebliğ ve bu tebliğ değişiklikleriyle Kanunun verdiği düzenleme görevini yerine getirmiştir. Kanun gerekçesinde bu düzenlemelerin Kurula bırakılma sebebi olarak, günün şartlarına uygun düzenlemeler yapılabilmesi gösterilmiştir. Diğer taraftan VDMK. lerdeki teminat unsuru göz önüne alınarak bu sermaye piyasası aracının ihracında, SPK.m.13 deki diğer sermaye piyasası araçları için öngörülen limitlerin de uygulanmayacağı, dolayısıyla limitlerin Kurulca belirleneceği hükme bağlanmıştır. SPK.m.13A hükmü esas itibariyle VDMK. lerin alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek çıkarılabileceğinden bahsetmektedir. Ancak Kurul VDMK. adi altında sadece alacaklar karşılık gösterilerek çıkarılabilecek menkul kıymetleri düzenlemiştir. Oysa gayrimenkul sertifikaları da SPK.m.13 hükmünde söz konusu edilen varlığa dayalı menkul kıymet türüdür. Sadece alacaklar karşılık gösterilerek çıkarılan menkul kıymetlere varlığa dayalı menkul kıymet adini vermek doğru görülmemekte ve kavram kargaşalığına sebep olmaktadır. A. GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, nominal değeri eşit, hamiline yazılı menkul kıymettir. (Seri:III, No:19, m.3). Bu tanımda söz konusu edilen gayrimenkul projesi de, sertifika ihracı ile finansmanı planlanan konut veya işyerlerinin projesini ifade etmektedir (Seri:III, No:19, m.2). B. İHRAÇÇININ NİTELİKLERİ İhraçcılar belirli bir gayrimenkul projesini gerçekleştirmeyi üstlenen ve gayrimenkul sertifikasının içerdiği edimleri yerine getirmekle yükümlü olan anonim ortaklıklardır (Seri:III, No:19, m.2). Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ortaklıkların;

9 a) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu olacak projeye eşdeğer büyüklükteki en az bir projeyi, sözleşmesi ve teknik şartnamelerine uygun olarak Kurula başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde tamamlamış olması, b) Üstlendiği gayrimenkul projesini gerçekleştirebilecek mesleki ve teknik donanıma sahip olduğunu belgelendirmesi şarttır. (Seri:III, No:19, m.4) C. ZORUNLU UNSURLAR Gayrimenkul sertifikalarının metinlerinde aşağıda belirtilen unsurların bulunması zorunludur. (Seri:III, No:19, m.5) a) Gayrimenkul sertifikası ibaresi, b) İhraççının unvanı, c) Sertifikanın nominal değeri, d) Sertifikaya konu gayrimenkulün pafta, ada, parsel numarası, metrekaresi ve diğer nitelikleri, e) Sertifika sahiplerinin asli edimin yerine getirilmesini talep edecekleri tarihler ve bu edimin yerine getirilme süresi, f) Tali edim ve yerine getirilme süresi, g) Cezai şartlar ve yerine getirilme süresi, h) Sertifika sahibinin ödemekle yükümlü olacağı vergi, resim, harçlar ile şerefiye gibi giderler hakkında bilgi, ı) İhraççının edimlerinin yerine getirilmesinin banka tarafından garanti edildiği. D. GARANTİ İhraççının edimlerinin ve belirlenen cezai şartların bir banka tarafından garanti edilmesi zorunludur. Bankanın ihraççı lehine vereceği garantiler için şekli ve projeye göre miktarı Kurul'ca belirlenecek, kurul'a hitaben düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu'nun Kurul'a verilmesi gereklidir. Kurul, Banka'nın mali durumu hakkında Hazine Müsteşarlığı'ndan görüş isteyebilir. (Seri:III, No:19, m.6) E. SÖZLEŞME İhraççı ile Banka arasında, yapılacak sözleşmenin asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi zorunludur (Seri:III, No:19, m.7): a) Tapu kaydına göre gayrimenkul projesinin yeri, vasıfları ve gerçekleşme aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi, b) Gayrimenkul projesinin tamamlanmasından sonra asli edimin yerine getirilme esasları, c) Tali edimlerin niteliği ve uygulanma esasları, d) Projenin gerçekleşememesi ve gecikmesi halleri için öngörülen cezai şartların niteliği ve uygulama esasları,

10 e) Gayrimenkul projesinin bedeli, başlangıç ve bitiş tarihi, f) İhraçla ilgili tüm ödenecek vergi, resim ve harçların ödeme şekli ve esasları, g) Sertifika ihracından toplanan paranın ihraççıya ödeme şekli, h) Çıkarılacak sertifikaların toplam nominal değeri, ı) Satış süresi sonunda satılamayan sertifikaların Banka tarafından satın alınacağı veya iptal edileceğine ilişkin hüküm, i) Projenin gerçekleştirilememesi halinde kusurlu olan tarafın sorumluluğuna ilişkin hükümler, j) İhraççının edimlerinin ve belirlenen cezai şartın Banka tarafından garanti edildiği, Sözleşmeye ayrıca, ön proje ve buna göre inşa edilecek bağımsız bölümler ile projede yer alan gayrimenkullerin bağımsız bölümleri ile bu bölümlerin alınabilmesi için gerekli sertifika sayısını belirtilen ayrıntılı bir liste eklenecektir. II. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARININ KURUL KAYDINA ALINMASIN İLİŞKİN ESASLAR A. KAYDA ALINMA İÇİN KURUL'A BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ihraççılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle Kurul'a başvururlar: (Seri:III, No:19, m.8) a) Gayrimenkul sertifikası ihraç etmek isteyen ortaklığın esas sözleşmesi, b) Sertifikaya konu olan gayrimenkul projesinin inşa edileceği alanın tapu senedi örneği, c) Sertifikaya konu olan gayrimenkul projesinin inşaat ruhsatı, d) Bu Tebliğ'in 7. maddesinde yer alan sözleşmenin onaylı bir örneği, e) Bu Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen ihraççının yeterliliğini tevsik edici belgeler, f) Ön projeler, g) Bağımsız bölümlerin listesi ve asli edimi talep edecek sertifika sahiplerine dağıtım esasları, h) Bu Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen teminat mektubu, ı) İzahname ve sirküler örneği, i) Gayrimenkul sertifikasının bir örneği, j) Varsa aracılık yüklenim sözleşmesi, k) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler. Kurul, bedeli ihraççı tarafından ödenmek üzere, gayrimenkul projesine ilişkin konularda ekspertiz şirketlerinden görüş alır.

11 B. KURUL KAYDI Gayrimenkul sertifikalarının Kurul kaydına alınması zorunludur. Kurul yapılan başvuruları, izahname ve sirküler, ihraçcı, banka ve halka arz olunacak sertifikalarla ilgili, mevzuatın öngördüğü ve gerekli görülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak, kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceler ve sertifikaları kayda alır. Kurul, incelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa, gerekçe göstererek, başvuru konusu sertifikaların Kurul kaydına alınmasından imtina edebilir. Kurul kaydına alınma, halka arz edilen sertifikaların ve ilgili kuruluşların, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. Kanun'un 6'ncı maddesinde belirtilen halka arzla ilgili izahname ve sirküler ile yapılan tüm ilan, reklam ve açıklamalarda Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanılamaz. Kurul, Kanun'un 22/B maddesi uyarınca, halka arz edilen gayrimenkul sertifikalarının satışına müdahale ederek satış işlemlerini geçici olarak durdurabilir. (Seri:III, No:19, m. 9) C. Başvuru Noksanlıkları Kurul'a yapılan başvurulara eklenecek belgelerin noksansız olarak tevdii gerekir. Kurul tarafından belirlenecek bir sürede noksanlıkların tamamlanmaması halinde, başvuru Kanun gereği düşer. Başvurular en çok 30 gün içinde sonuçlandırılır, eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler, 30 günlük sürenin hesabında dikkate alınmaz. İzahname ve sirkülerdeki değişiklikler de aynı hükümlere tabiidir. (Seri:III, No:19, m.10) D. İzahname ve Sirküler Düzenleme Esasları ve Halka Açıklanan Konulardaki Değişiklikler Halka arz yoluyla satılacak sertifikaların Kurul kaydına alınmasından sonra ihraççı, Kurulca onaylanmış izahnameyi kayıt belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Siciline tescil ile TTSG'nde ilan ettirir. Izahnamenin tescil tarihinden en geç bir hafta içinde ise, halkın sertifikaları satın almaya davet edilmesi amacıyla, Türkiye çapında yayım yapan gazete veya gazetelerde sirküler ilan ettirilir. İzahname ve sirkülerdeki değişiklikler de aynı hükümlere tabidir.(seri:iii, No:19, m.11)

12 E. İLAN VE REKLAMLAR Sertifikaların halka arzı dolayısıyla, bu sertifikaları, ihraçcıyı ve bankayı tanıtmak ve satışı teşvik etmek amacıyla yapılacak ilan ve reklamların metinleri, yayım tarihinden en az 10 gün önce Kurul'a sunulur. Ilan, reklam ve her türlü açıklamalarda izahname ve sirkülerde yer alan bilgilere aykırı düşecek herhangi birbilgiye yer verilemez. Kurul gerekli gördüğünde, metinlerde değişiklik yapılmasını ilgililerden isteyebilir. Kurulca istenen değişiklikler yapılmadan metinler yayımlanamaz. Sözkonusu metinlerde, halka arza ilişkin izahnamenin temin edileceği yerler ile tasarruf sahipleri için yayımlanacak sirkülerin ilan edildiği gazeteler ve tarihleri belirtilir. Sirküler yayımlanmadan ilan ve reklama başlanmaz. Gazeteler yoluyla yayım yapılmak istendiği takdirde, yapılacak ilk ilan ve reklamların sirkülerle aynı gazetelerde ve aynı tarihlerde yayımlanması zorunludur. Bu uygulamada, ilan ve reklamlar sirkülerden daha büyük ebatta yayımlanamaz. Izleyen günlerde ise, sirkülerin ilk yayımlandığı gazetelerin tarihlerini belirtmek ve ilk reklam ve ilanın ebadını aşmamak şartıyla ilan ve reklama devam edilebilir. Bunlara ilişkin gazetelerin birer nüshası ilk yayımı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurul'a gönderilir. (Seri:III, No:19, m.12) III. İhraçtan Toplanan Paranın Kullanım Şekli Sertifika ihracı karşılığında elde edilen para banka tarafından açılan özel bir hesapta toplanır ve bu para vekilin özen borcu çerçevesinde bankaca gelir elde edilecek şekilde ihraççı adına değerlendirilir. Banka tarafından ihraççıya anapara ve gelirin aktarılması bu Tebliğ'in 7. maddesine belirtilen sözleşmede yer alan esaslara göre gerçekleştirilir. (Seri:III, No:19, m.13) IV. Edimlerin Kullanılması Asli edim, gayrimenkul sertifikasında belirtilen sürede mülkiyetin gayrimenkul sertifikası sahibine geçirilmesi yükümlülüğünü, tali edim ise asli edimin yerine getirilmesini belirlenen süreler içerisinde talep etmeyen sertifika sahiplerine, anapara ve izahnamede belirtilen oranlarda faiz ödenmesini veya gayrimenkulün sertifika sahiplerince talep edilmeyen bölümünün banka tarafından açık artırma ile satılarak sertifika sahiplerine dağıtılmasını ifade eder (Seri:III, No:19, m.2). Asli edimi kullanmak isteyen sertifika sahipleri, sertifikada belirtilen tarihlerde almak istedikleri bağımsız bölümün gerektirdiği sayıda sertifika ibraz etmek; ihraçcı ise, belirtilen sürede gayrimenkulün mülkiyetinin tesisini ve teslimini yapmak zorundadır. Birden fazla kişi yeterli sayıda sertifikayı ibraz ederek müşterek mülkiyet esasları çerçevesinde asli edimin yapılmasını talep edebilir.

13 Asli edimin yerine getirilmesi için, belirlenen süre içerisinde başvurmayan veya yeterli sayıda sertifika toplayamayan sertifika sahipleri tali edimin yerine getirilmesi amacıyla sertifikada belirtilen sürede başvuruda bulunurlar. Ihraçcı tali edimi belirlenen süre içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. (Seri:III, No:19, m.14) V. CEZAİ ŞART Cezai şart, sertifikaya konu olan projenin gerçekleştirilememesi veya tamamlanmasının gecikmesi halinde yerine getirilmesi taahhüt edilen yükümlülükleri ifade eder (Seri:III, No:19, m.2) ve projenin gecikmesi veya gerçekleşmemesine ilişkin olarak farklı hükümlere tabidir. A. PROJENİN GECİKMESİ VE CEZAİ ŞARTI Gayrimenkul projesinin belirlenen sürede tamamlanamayıp gecikeceğinin anlaşılması halinde sözkonusu durum, Banka veya ihraçcı tarafından en geç 5 işgünü içinde Kurul'a bildirilerek ek süre talep edilir ve Kurul bu talebi 1 hafta içinde sonuçlandırır. Ek sürenin verilmesi durumunda, sirkülerin yayımlanmış olduğu gazetelerde yapılacak ilanlarla, verilen ek süre, rayiç bedel ve cezai şartların uygulanma esasları sertifika sahiplerine duyurulur. Bu duyurunun yapılmasından itibaren 30 gün içinde isteyen sertifika sahipleri, sertifikalarını bankaya iade ederek öngörülen cezai şartı talep edebilirler. Bu cezai şartın tutarı, her bir sertifika için, gecikme durumunun otaya çıktığı tarih itibariyle gayrimenkul projesinin ekspertiz şirketlerince belirlenen ve Kurulca onaylanan toplam rayiç bedeline göre hesaplanan sertifikanın rayiç bedelinden az olamaz. Belirlenen ek süre sonunda edimlerin yerine getirilmesini isteyen sertifika sahipleri için öngörülen cezai şart ise, temerrüt tarihindeki mevduatı en yüksek 5 bankanın uyguladığı gecikme süresine uygun mevduat faiz oranlarının ortalaması dikkate alınarak sertifikanın rayiç değeri üzerinden hesaplanır. (Seri:III, No:19, m.15) B. PROJENİN GERÇEKLEŞMEMESİ VE CEZAİ ŞARTI Gayrimenkul projesinin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi durumunda en geç 5 işgünü içinde Kurul'a bilgi verilir ve projenin gerçekleşmemesi hali için öngörülmüş olan cezai şart hükümler uygulanır. Bu durumda, tüm sertifika sahiplerine ödenmesi gereken cezai şartın tutarı, her bir sertifika için gerçekleşememe durumunun ortaya çıktığı tarih itibariyle gayrimenkul projesinin ekspertiz şirketlerince belirlenen ve Kurulca onaylanan toplam rayiç bedeline göre hesaplanan sertifikanın rayiç bedelinden az olamaz. (Seri:III, No:19, m.16)

14 VI. Satış Sonuçlarının Kurul'a Bildirilmesi Sertifikaların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 6 işgünü içinde Banka; a) İzahnamenin yayımlandığı TTSG ve sirkülerin ilan edildiği gazetelerin birer nüshasını, b) Satış sonuçlarını gösteren bilgileri, c) Satış süresi sonunda satılamayan sertifikaların iptal edilmesi halinde bunların noter önünde iptal edildiğini gösterir belgeyi, Kurul'a göndermekle yükümlüdür. (Seri:III, No:19, m.17) VII. Borsa Kotasyonu Sertifikaların, satış süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde kota alınmasını teminen gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurul'a başvurulur. Bu belgenin alınmasını izleyen en geç 15 gün içinde sertifikaların kote edilmesi isteği ile menkul kıymetler borsasına müracaat edilir. (Seri:III, No:19, m.18) VIII. Gayrimenkul Sertifikalarının Basılacağı Kâğıtlar Sertifikaların basımında filigranlı ve silinti, kazıntı ve tahrifata karşı hassasiyeti olan kâğıtların kullanılması zorunludur. (Seri:III, No:19, m.19) IX. Ücret Kurulca kayda alınan sertifikaların ihraç değerinin % 0,3'ü oranındaki ücret, Kanun'un 28'nci maddesi uyarınca T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi'nde Kurul adına açılan no'lu fon hesabına peşin olarak yatırılır. (Seri:III, No:19, m.20) X. Kurul Denetimi ve Bilgi Verme Banka, sertifikaların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç aylık dönemler itibarı ile projenin gelişimi ve banka tarafından proje için ödenen fon hakkında Kurul'a bilgi vermekle yükümlüdür. Kurul, banka ve ihraçcının bu sertifikalara ilişkin hesap ve işlemlerini Kanun uyarınca denetler ve bu kuruluşlardan sertifikaların izlenmesine dair her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. (Seri:III, No:19, m.21)

15 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU NA GÖRE KARAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMALARIN TABİ OLDUĞU HUKUKÎ ESASLAR (THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPORTING BY ROAD ACCORDING TO CARRIAGE BY ROAD ACT NUMBERED 4925) ÖZET Yrd. Doç. Dr. Mertol CAN 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ona istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerinin incelendiği bu makalede, bu yeni hükümlerin müsbet ve menfi yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi SUMMARY In this essay having been examined the provisions of Carriage by Road Act numbered 4925 and Carriage by Road Regulation which based on this Act was tried to be brought into public view the positive and negative aspects of these new provisions. Key Words Transporting / Carriage, Transport on Road / Carriage on Road, Transportation Business, Transportation Firm.

16 1. GİRİŞ I. TAŞIMACILIK FAALİYETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Teknolojik gelişmenin ortaya çıkardığı muhtelif nakil vasıtaları, bir zamanlar aşılması mümkün olmayan topraklar ve denizleri, insanları birbirlerinden ayıran doğal sınırlar olmaktan çıkararak dünyanın farklı coğrafik bölgelerinde bulunan ve değişik kültürlere mensup toplumlarını birbirleriyle tanıştırmıştır. Her geçen gün beşerî ihtiyaçların da çeşitlilik kazanarak artması, yeni kaynakların sağlanmasına yönelik keşifler dışında farklı ülkelerin toplumlarını karşı karşıya getiren savaşlara dahi sebep olmuştur. Ancak, millî hukuk kurallarının yanında yeryüzünün genelinde de bir düzenin tesisine matûf hukuk kurallarının oluşması, sulh içindeki ilişkileri de beraberinde getirmiş ve milletlerarası nitelikteki beşerî ilişkilerin sayısı da giderek artmaya başlamıştır. Muhtelif malların ve bu arada insanların bir yerden başka bir yere nakledilmesine matûf ilişkilerin sayısının giderek artmasına sebep olan bu gelişim süreci ise, artık sosyal hayatın işleyişinde ayrı bir önemi haiz olan ve bazen «ulaştırma» bazen «taşımacılık» gibi üst kavramlarla ifade olunan ilişkiler bütününü ortaya çıkarmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki; tüm yer değiştirme faaliyetleri dışında en azından ülkemizdeki kamusal örgütlenmesi bakımından, muhabere (iletişim ve haberleşme) faaliyetlerini de kapsayan ulaştırma; sadece insanların ve malların yer değiştirmesine (taşınmasına) ilişkin faaliyetleri ifade eden taşımacılığa nazaran daha genel kapsamlıdır 1. II. TAŞIMA TÜRLERİ A. TAŞIMANIN YAPILDIĞI ORTAMA GÖRE Taşıma faaliyetleri, yapıldıkları ortama göre «kara taşımaları», «deniz taşımaları», «iç su taşımaları» ve «hava taşımaları» olmak üzere dörde ayrılabilir 2. Ancak, hemen belirtelim ki; nehir, göl gibi «iç sularda yapılan taşımalar», aslında yapılan faaliyetin icra olunduğu ortamın ve onun için kullanılan vasıtanın özelliklerine nazaran daha ziyade deniz taşımalarına benzeseler de, genellikle tabi olacakları hukukî rejim bakımından kara taşımaları içerisinde mütalâa olunur 3. Bu arada ayrıca, kara taşımalarının taşımanın karayolu veya demiryolu ile yapılmasına göre de 1 * Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Gerçekten, t.li ve 3348 s.lı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun un mezkûr bakanlığın görevlerinin tasrih edildiği 2 inci maddesine baktığımızda, ona haberleşme iş ve hizmetleri dolayısıyla da bazı görevler verildiğini görmekteyiz. 2 ARKAN, S.: Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara 1982, (Bundan sonra Taşıyıcının Sorumluluğu şeklinde zikrolunacaktır.), sh. 1.

17 «karayolu taşımaları» ve «demiryolu taşımaları» olmak üzere iki ayrı alt türe ayrılması mümkündür 4. Bu tasnif dolayısıyla kombine taşıma tabir olunan taşımaların hususiyetine işaret edilmesinde de fayda vardır. Zira bu taşıma türünde taşımanın tamamlanması kara, deniz, iç su veya hava taşımalarından bazılarının birlikte yapılmasını gerektirir 5. B. TAŞIMANIN KONUSUNU OLUŞTURAN ŞEYE GÖRE Taşımalar, konusuna; bir başka deyişle neyin taşındığına göre ikiye ayrılır. Eğer, taşımanın konusunu oluşturan şey, sadece nakil vasıtasına konulan eşyadan ibaretse; «eşya» taşımadan bahsedilir. Taşımaların konusunu, «insan» da teşkil edebilir ve bir nakil vasıtasıyla taşınan insanlar, o nakil vasıtasının işletilmesinde rol alanlar hariç; «yolcu» terimi ile ifade olunur 6. Taşımanın konusu; sadece eşyanın veya insanın taşınmasından ibaret olabileceği gibi; hem eşyanın, hem de insanın birlikte taşımanın konusunu oluşturması mümkündür. Tek başına taşımanın konusunu oluşturan eşya, lisanımızda «yük» terimi ile ifade olunur 7. Yolcu sayılan kişilere ait olan ve belli sınırlar dahilinde vasıtaya kabul edilen eşyanın ifadesinde ise «bagaj» teriminin kullanıldığını görmekteyiz 8. C. TAŞIMANIN AMACINA GÖRE Taşımaların yapılma amacı; özellikle onların tabi olacağı hukukî esasların belirlenmesi bakımından önemlidir. Bu noktada, taşıma faaliyetleri yapılma amacına göre ilk olarak özel amaçlı veya kamusal amaçlı 3 KALPSÜZ, T.: Deniz Ticareti Hukuku, C. I, Giriş Gemi, Ankara 1971, sh. 79.; ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 4. Belirtelim ki, iç su taşımalarının yaygın olarak ve sıklıkla yapıldığı bazı ülkelerde bu taşıma türünün de müstakilen düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Meselâ, Almanya da Binnenschiffahrtgesetzt bu amaçla tedvin olunmuştur. 4 ARKAN, kara taşımalarını demiryoluyla yapılan kara taşımaları ve diğer kara taşımaları olarak ikiye ayırmıştır. Bkz.: ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 1 ve 2. Yolcu kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için ise bkz.: ÜLGEN, H.: Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul 1987, sh. 48 vd. ile 68 vd.; CAN, M.: Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara 2001, sh.25 vd. 7 «Eşya»; «mal»; «yük» ve «emtia» terimlerinin taşıma hukuku bakımından değerlendirilmesi hakkında bkz.: ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 1 ve 2, dn. (1).; DOĞANAY, İ.: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. 2, (m ), Ankara 1981, sh. 1715, dn. (606). 8 Bagaj kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: ÜLGEN, H.: age, sh. 48 vd.; ARKAN, S.: Yolcu Taşımalarında Karşılaşılan Bazı Hukukî Sorunlar Üzerinde Düşünceler, BATİDER, Haziran 1983, C. XII, S. 1, (sh ), sh. 21.; CAN, M.: age., sh. 41 vd.

18 taşımalar olmak üzere iki ana grupta toplanabilir 9. Ayrıca, taşımanın iktisadî amaçlı olup olmaması da onun tabi olacağı hukukî esasların tayininde rol oynar. III. TAŞIMA HUKUKU VE ONA TABİ OLAN İLİŞKİLER Her beşerî ilişki gibi; ulaştırma veya taşımacılık kavramları içerisinde mütalâa olunan ilişkilerin de bir hukukî veçhesi mevcuttur. Bu vakıadan hareketle, ulaştırma veya taşımacılık kavramlarına dahil olan ilişkileri düzenleyen kuralları «ulaştırma hukuku» veya «taşıma hukuku» gibi üst başlıklar altında toplayabiliriz. Taşıma hukuku, «en geniş manada» nakil vasıtalarının kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan veya nakil vasıtalarının kullanılmasını gerektiren ilişkilerden, insanların ve malların taşınmasına ilişkin olanları tanzim eden kurallar bütününü ifade eder. IV. TAŞIMA HUKUKUNUN TASNİFİ Taşıma hukukunun kuralları ile tanzim olunan ilişkilerin çeşitliliği karşısında; diğer bazı hukuk branşlarında yapıldığı gibi onun da değişik kriterlere nazaran ve pragmatik açıdan da değerlendirilebilecek tasniflere tabi tutulmasında fayda vardır. Taşıma hukukunun; «taşıma işinin konusunu oluşturan şey»; «taşıma işinde kullanılan vasıtanın türü»; «taşıma ilişkisine taraf olan kişilerin başta tabiiyetleri olmak üzere belli nitelikleri»; «taşıma ilişkisini tanzim eden kuralın özel hukuk veya kamu hukuku karakterli olup olmadığı» gibi kriterler dahilinde bazı tasniflere tabi tutulması mümkündür. Ancak, taşıma hukuku hakkından yapılan tasnifler içerisinde çok genel nitelikte olmasına karşılık belki de bazı hukukî ilişkilerin sistematize edilmesi açısından en gerekli olanı «taşımanın yapıldığı ortama göre» taşıma hukukunun tasnifidir 10. Nitekim; anılan tasnifte esas alınan ve bu çalışmanın sınırlarının çizilmesinde de bir yerde muhtaç olduğumuz «taşımanın yapıldığı ortam» kriteri, taşıma hukukuna dahil bir çok kuralın hazırlanmasında da dikkate alınmıştır. Taşımanın yapıldığı ortama göre taşıma hukuku, «kara taşıma hukuku»; «deniz taşıma hukuku» ve «hava taşıma hukuku» olmak üzere üçe ayrılır 11. Anılan tasnifte yer alan kara taşıma hukukunun ise, 9 Taşımanın amacı; taşıma vasıtasının tabi olacağı hukukî rejim bakımından da önem arzedebilir. Meselâ, bir kamu hizmetinin ifasına tahsis edilen veya fiilen bu amaç için kullanılan gemiler, devlet gemisi vasfını haiz olur. Ayrıntılı bilgi için bkz.: KALPSÜZ, T.: age., sh. 103 vd. 10 ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh Belirtelim ki; iç su taşımalarını kara taşıması ile ilgili hukukî esaslara tabi kılan hükümler veya görüşler bir kenara bırakılacak olursa; bu tasnife dördüncü bir kategori olarak iç su taşıma hukukunu da ekleyebiliriz.

19 taşımanın karayoluyla veya demiryoluyla yapılmasına göre kendi içerisinde ikiye ayrılması kabildir. Nitekim, bir çok yabancı hukuk düzeninde olduğu gibi Türk Hukukunda da karayoluyla yapılan taşıma işleri ile demiryoluyla yapılan taşıma işlerinin müstakilen düzenlenmesinin tercih edildiğini görmekteyiz 12. V. KARAYOLUYLA TAŞIMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI A. MİLLETLERARASI HUKUK BAKIMINDAN Özellikle milletlerarası ticaretin gelişmesi ile farklı ülkeler arasında yapılan karayolu taşımalarının sayısının artması; bu nitelikteki taşımaların da bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu vakıa, farklı ülkeler arasında yapılan; bazen de taşımanın başladığı devlet ülkesi ile varma yerinin bulunduğu devlet ülkesi dışında başka devletlere ait karayollarından da geçilmesinin zarurî olduğu taşımalar (transit taşımalar) 13 hakkında muhtelif milletlerarası «çok taraflı» veya «iki taraflı» sözleşmenin akdolunmasına neden olmuştur. Güçlü bir karayolu taşıma filosuna sahip olması dışında bir çok ülkeyi birbirine bağlayan bir coğrafya da bulunması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de çok taraflı anlaşmaların bir kısmına taraf olmasına veya onlara sonradan katılmasına ve bir çok devletle de iki taraflı karayolu taşımacılığı hakkında anlaşma akdetmesine neden olmuştur. Karayoluyla yapılan taşımalara ilişkin hükümleri muhtevi çok taraflı milletlerarası sözleşmelerden bazıları şunlardır: - Özel Karayolu Araçlarının Geçici İthali Konusunda Gümrük Konvansiyonu (4 Haziran 1954) - Ticari Karayolu Araçlarının Geçici İthali Konusunda Gümrük Konvansiyonu ( 8 Mayıs 1956) - Karayolundan Eşyanın Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (19 Mayıs 1956) - Tehlikeli Maddelerin Karayolundan Uluslararası Nakline Dair Avrupa Anlaşması (30 Eylül 1957) 12 Demiryolu ile yapılan taşımalara uygulanacak olan millî ve milletlerarası hukuk kuralları hakkında bkz.: ARKAN, S.: Taşıyıcının Sorumluluğu, sh. 9, dn. (22).; ARKAN, S.: Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları, Ankara 1987.; ZEYNELOĞLU, A.: Uygulamalı Taşıma Hukuku, Ankara 1980, 107 vd. 13 Ülkemizin transit taşımacılık bakımından bulunduğu konum hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: ÖZDEN, Y.: Türkiyenin Coğrafî Konumu ve Karayollarının Transit Taşımalardaki Rolü ve Önemi, Milletlerarası Karayolu Taşımacılığı ve Türkiye Semineri, (Tebliğler-Tartışmalar), (sh. 5-24), Ankara 1976, sh. 7 vd.

20 - Karayolu Trafiği Konvansiyonu ( 8 Kasım 1968 ) - Karayolu İşaret ve Sinyalleri Konvansiyonu ( 8 Kasım 1968 ) - Uluslararası Karayolu Trafiğinde Yeralan Araç Mürettebatının Çalışmasına Dair Avrupa Anlaşması ( 1 Temmuz 1970 ) - Bozulabilir Maddelerin Uluslararası Nakli ve Bu Tip Taşımalarda Kullanılan Özel Techizat Konusunda Anlaşma (1Eylül 1970) - Karayolu Trafiği Konvansiyonu na Ek Avrupa Anlaşması (1 Mayıs 1971) - Karayolu İşaret ve Sinyalleri Konvansiyonu na Ek Avrupa Anlaşması ( 1 Mayıs 1971 ) - Karayolu İşaret ve Sinyalleri Konvansiyonu na Ek Avrupa Anlaşması na ek Karayolu İşaretleri Protokolu (1 Mart 1973) - TIR Karneleri Kapsamında Eşyanın Uluslararası Nakli Konusunda Gümrük Konvansiyonu (14 Kasım 1975) - Uluslararası Ana Trafik Arterleri Konusunda Avrupa Anlaşması ( 15 Kasım 1975 ) - Eşyanın Sınır Kontrol Uyumu Konusunda Uluslararası Konvansiyon (21 Ekim 1982) - Önemli Uluslararası Kombine Taşımacılık Hatları ve İlgili Düzenlemeler Konusunda Avrupa Anlaşması (1 Şubat 1991) - Önemli Uluslararası Kombine Taşımacılık Hatları ve İlgili Düzenlemeler Konusunda Avrupa Anlaşması na Bağlı İç Suyollarında Kombine Taşımacılık Protokol u ( 1997 ). Bu milletlerarası sözleşmeler içerisinde önemlilerden biri olan Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route / CMR) ne katılmamız tarihli ve 3939 sayılı Kanunla 14 uygun bulunmuş olup ayrıca ona ek teşkil eden tarihli Protokole de, Sözleşme`nin 47 nci maddesine ihtirazî kayıt konulmak suretiyle katılmamız Bakanlar Kurulu tarafından tarihinde kararlaştırılmıştır tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik te yer alan hükümler ile ileride daha detaylı olarak ele alınacak olan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 12 ve 13 üncü tarihli ve 3939 sayılı Kanun için bkz t.li ve s.lı RG

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal Özet Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç

Detaylı

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU NA GÖRE KARAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMALARIN TABİ OLDUĞU HUKUKÎ ESASLAR (THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPORTING BY ROAD ACCORDING TO CARRIAGE BY ROAD ACT NUMBERED 4925) ÖZET

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

Konu : Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.

Konu : Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk. TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sermaye Piyasası Kurulundan: Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri : III No :? BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm Page 1 of 5 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIK VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER SECURIZATION Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER SECURIZATION Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal ÖZET VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER SECURIZATION Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal VDMK. ler, VDMK. çıkarma yetkisine sahip ihraççıların kendi işlemlerinden doğmuş alacakları veya yine tebliğde belirlenen şekil

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( Kurul ) tarafından, 7 Mart 2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan VII-128.2.b sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı