İNOVASYON MERKEZLERİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNOVASYON MERKEZLERİ PROJESİ"

Transkript

1 BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ PROJESİ TÜSİAD/TÜRKONFED/TÜSİAD-SABANCI ÜNİ.. REKABET FORUMU (REF)/ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİG İŞİMİ (UİG) Ceren AYDIN TÜSİAD Meslek Örgütleri ile İlişkiler ve Bölgesel B Gelişme BölümüB

2 TEMEL YAKLAŞIM Yüksek oranlı sürdürülebilir büyümenin b sağlanmas lanması ve rekabet gücünün g n artırılmas lmasında inovasyon ve yenilik çok büyük b k rol oynamaktadır. Dünya da ve Avrupa Birliği nde, inovasyon konusunda çok ciddi atılımlar atılmakta, ulusal stratejiler oluşturulmakta ve Merkezi oluşturulmaktad turulmaktadır. r.

3 TEMEL YAKLAŞIM AB Araştırma rma Geliştirme ve politikaları Lizbon Süreci S sonucunda üye ülkelerde Competitive Clusters Rekabetçi Kümelenmeleri olarak şekillenmektedir. TürkiyeT rkiye nin ağıa ğırlıklı dış ticaret partneri olan AB ile rekabet gücüg alanında nda geri kalmaması için in aynı politikaları uygulama mecburiyeti bulunmaktadır.

4 TEMEL YAKLAŞIM Bu çerçevede, evede, bölgesel b kalkınman nmanın n sağlanmas lanmasında nda önemli bir rol oynayan bölgelerde b rekabetçili iliğin in artırılmas lması amacıyla Bölgesel B Merkezlerinin oluşturulmas turulması konusunda bir çalışma başlat latılmıştır. Çeşitli ülke örnekleri incelenmiş ve Fransa Rekabetçi Sanayi Kümelenmesi K örneği i seçilerek, Fransız Girişimciler imciler Hareketi (MEDEF) ile işbirlii birliğine ine gidilmiştir. (22 Şubat İşbirli birliği i Protokolü) Bu konuda Fransız z Hükümeti H Rekabetçi i Sanayi Kümelenmesi programı kapsamında 66 rekabetçi kümelenmesine 3 yılly llık k bir dönem d için i in 1.5 milyar luk destek sağlamaktad lamaktadır.

5 TEMEL TASARIM Hedef, ekonomide küresel k rekabet gücünün g inovasyon yoluyla artırılmas lması amacıyla Bölgesel B Merkezlerinin oluşturulmas turulması Projede; Belirli bir sektör/alan belirlenmesi Rekabetçi i kümelenmelerin k öneminin göz g önüne ne alınmas nması Yerel paydaşlar ların n harekete geçirilmesi (kamu-özel sektör-üniversite niversite-stk işbirlii birliği) i) Uluslararası eşleştirmelerin yapılmas lması Örnek teşkil etmek üzere öncelikle 20 Bölgesel B Merkezinin kurulması

6 YAPILAN ÇALIŞMALAR 16 Mart 2007 tarihli TÜSİAD T Yönetim Y Kurulu toplantısında nda TÜSİAD/TT AD/TÜRKONFED/REF/UİG taraflarını içeren bir "Planlama Komitesi oluşturulmu turulmuştur. tur. Ayça Dinçkök (TÜSİAD) Agah Uğur U (TÜSİAD) Doç.. Dr. Cemil Arıkan (REF) Prof. Dr. GündG ndüz Ulusoy (REF) Dr. Erdal Karamercan (UİG) Eray Yüksek (UİG) Celal Beysel (TÜRKONFED) Bülent Akgerman (TÜSİAD/SEDEFED)

7 YAPILAN ÇALIŞMALAR İlk aşamada, a amada, Türk Girişim im ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) aracılığı ığı ile TÜRKONFED tarafından bölgesel b federasyonlar için i in yaptırılan Bölgesel Karşı şılaştırmalı Sektör r Analizi ve Göreli Üstünlükler çalışmaları esas alınarak Bölgesel Merkezi kurulabilecek 20 adet sektör/alan belirlenmiştir. Fransa da mevcut bulunan 71 rekabetçilik kümelenmesi ile seçilen sektörler arasında eşlee leştirme yapılm lmıştır.

8 YAPILAN ÇALIŞMALAR 8 Mayıs s TÜBİTAK TAK ile irtibat, projenin tanıtımı ve İŞBAP programına başvuru kararı. İlk aşamada, a amada, kurulacak 20 Merkezin belirlenmesi, koordinasyonu için i in Genel bir İŞBAP başvuru kararı 27 Temmuz TÜBİTAK TAK Genel İŞBAP başvurusu Ekim Genel İŞBAP onay kararı 15 Kasım m Bölgesel Merkezleri Projesi başlang langıcı

9 YAPILACAK ÇALIŞMALAR Genel İŞBAP çerçevesinde evesinde Bölgesel Merkezleri raporu Federasyonlarda toplantılar lar: : Belirlenen sektörde faaliyet gösteren, g özel sektör-üniversite niversite-stk-kamu temsilcileri katılımı Her bir Bölgesel B Merkezi için i in TÜBİTAK T TAK İŞBAP başvuru formlarının n hazırlanmas rlanması Başvuru formu tamamlanan İŞBAP başvurular vurularının yapılmas lması 2008 yılıy sonuna kadar örnek oluşturacak turacak Bölgesel B Merkezlerinin kurulması

10 BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ Bölgesel Merkezleri (20 Bölgesel B Merkezi); - Sanayi- üniversite- sivil toplum-kamu işbirliğinin inin sürekliliğinininin sağlanmas lanması, - Bölge sanayisinde Ar-Ge kültürünün yaygınla nlaştırılması, - Bölgenin rekabet gücüg artırılabilecek alanlarının belirlenerek bu alandaki mevcut potansiyelin ve kaynakların n etkin bir şekilde kullanılmas lması,

11 BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ - yoluyla ilk önce bölgeselb daha sonra ulusal rekabet gücününg artırılmas lmasına katkıda bulunulması, üniversite ve sanayinin karşı şılıklı katılımıyla araştırma rma- geliştirme yapılmas lmasının n ve sanayi için i in inovasyon projelerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi, - Sanayicilere danış ışmanlık k ve eğitim e itim hizmetlerinin verilmesi, - Bölgede araştırmac rmacı ve bilim insanı eğitimine katkıda bulunarak nitelik ve niceliklerinin artırılmas lması,, seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar lar düzenlenmesi, d yayın n faaliyetlerinde bulunulması,, amaçlanmaktad lanmaktadır.

12 BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ Bölgesel Merkezi ile bölge b potansiyelinin yeni ürünlerin teşviki ile geliştirilmesi için i in ilgili paydaşlar arasında Ar-Ge sinerjisi yaratılacak ve böylelikle sermayeye yeni değerler erler kazandırarak ekonomiye katkıda bulunulacak, ürünlerin ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçili iliği i geliştirilecek ve bununla beraber inovasyon için in büyük b önem taşı şıyan nitelikli insan kaynaklarının n geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

13 Koordinasyon Merkez Alan EŞLEŞTİRME TABLOSU STK Eğitim Kurumu Firmalar Mevcut yapı Fransa Muadil BASİFED İzmir Eko- teknolojiler Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üni. İzmir Yüksek Y Teknoloji Enstitüsü TENERRDIS Rhône-Alpes DERBI Languedoc Roussillon BASİFED İzmir Tarıma Dayalı teknolojiler Prod Innov / Aquitaine BASİFED İzmir Elektronik ve Yazılım Sektörü İzmir Yüksek Y Teknoloji Enstitüsü İzmir Teknoloji Geliştirme BölgesiB Minalogic Rhône-Alpes SEDEFED İstanbul Kimya Çevre Kimya Sanayicileri Derneği Marmara Üniversitesi Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi BölgesiB Axelera (vocation mondiale) Rhône- Alpes SEDEFED İstanbul Asansör r ve Yürüyen Merdiven Asansör r ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri İTÜ Ville et mobilité durables Ile de France SEDEFED İstanbul Lojistik Uluslararası Nakliyeciler Derneği İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu i-trans (vocation( mondiale) Nord- Pas-de de-calais / Picardie DOGÜNS NSİFED Diyarbakır Tarım-gıda Dicle Üniversitesi Tarımsal Araş....Ens. Vegepolys / Pays-de de-la-loire DOGÜNS NSİFED Diyarbakır Turizm Dicle Üniversitesi Industries du commerce Nord-Pas Pas- de-calais DOGÜNS NSİFED Diyarbakır Doğal Taş Dicle Üniversitesi MIPI/ Lorraine OKASİFED Çorum Tarım-gıda Céréales Vallée Auvergne OKASİFED Çorum İnşaat Malzemesi Ville et mobilité durables Ile de France

14 EŞLEŞTİRME TABLOSU Koordinasyon Merkez Alan STK Eğitim Kurumu Firmalar Mevcut yapı Fransa Muadil MAKSİFED FED (DOKAB) Trabzon Metal San. Tersane, Gemi Yapım Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Tek. Gel.Böl. OSB EMC2 Pays-de de-la- Loire/ Bretagne MAKSİFED (MARMARA) Bursa Süt t ve süt s ürünleri SET-BİR Uludağ Üni. Gıda Müh. M Sütaş AŞ VALORIAL /Bretagne MAKSİFED (MARMARA) Bursa Tekstil Uludağ Üni. TAM UP-TEX/ TEX/Nord-Pas- de-calais İÇASİFED Ankara Makine ve Alet Sanayi Arve- Industries Rhône-Alpes İÇASİFED Ankara Metal Sanayi Microtechnique Franche-Comt Comté DASİFED Adana Tarım Çukurova Üni Pôle européen en d innovation fruits et légumes Provence- Alpes-Côte d Azur DASİFED Mersin Lojistik Mersin Üniversitesi RIS Mersin Mersin-Tarsus OSB Logistique Seine Normandie Haute Normandie / Basse ADF İstanbul Ambalaj ASD İTÜ End.. Tas. Malzeme Müh. M IAPRİ Plastipolis Rhône- Alpes

15 COĞRAF RAFİ DAĞILIM -Lojistik -Kimya/Çevre -Ambalaj -Asansör -Süt ve süt ür. -Tekstil -Metal san. -Makine ve alet -Tarım-gıda -İnşaat malzemeleri -Metal sanayi -Ekoteknolojiler -Tarıma dayalı teknolojiler -Elektronik ve yazılım -Tekstil -Tarım-gıda -Turizm -Doğal taş -Tarım -Lojistik

16 ÖRNEK YAPILANMA (5 Grup Paydaş) - SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BURSA Genel Kurul (Denetleme ve Raporlama merci) Uluslararası Eşleşme VALORIAL- Bretagne Yürütme Kurulu (azami 10 kişi) Diğer ülkelerle yapılacak eşleşme ve işbirliği STK Bölgesel MAKSİFED STK Sektörel SETBİR.. Özel Sektör SÜTAŞ Üniversite Uludağ Üni. Gıda Müh. Böl. Yerel ve/veya Merkezi Yönetim

17 BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ Personel: Bölgesel Merkezi sekretaryası; - 1 yöneticiy - 1 veya daha fazla uzman Ayrıca, konu üzerinde çalışan çeşitli akademisyenler ile de işbirlii birliğine ine gidilecektir.

18 BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ Bütçe: TÜBİTAK- Bilim ve Teknoloji İşbirli birliği i AğlarA ları ve Platformları (İŞBAP) projesi - 3 yıl y l boyunca, yılly llık YTL tutarında destek (Proje toplam bedelinin %50 si proje yürütücüsüy tarafından verilmektedir.) Merkezin oluşturulma turulma sürecinde s finansmanın; n; %50 Katılımc mcı paydaşlar (Özel( sektör, STK, Üniversite) %50 Kamu kaynakları tarafından sağlanmas lanması planlanmaktadır.

19 VALORIAL /Bretagne/ -Fransa Örneği- Valorial,, Fransa nın Bretagne Bölgesinde oluşturulan, turulan, sanayi kuruluşlar ları ve eğitim e birimlerinin bölgenin b rekabet gücünün g n artırılmas lması amacıyla gıda sanayi için in ortaklaşa a olarak proje ürettiği i bir kümelenme k örneğidir. Yaklaşı şık 200 sanayici, araştırma rma kurumu, akademik kurum ve STK uluslararası rekabete hazır r projeler üretmek için i in bir arada çalışmaktadır.

20 VALORIAL /Bretagne/ -Fransa Örneği- Stratejik hedefleri; Ulusal ve uluslararası piyasalara adapte olacak yeni gıda maddelerinin tasarlanması Yeni teknoloji ve yeni paketleme imkanları ile daha kolay kullanıml mlı gıda ürünlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi tirilmesi Tüketicilerin farklı talepleri ve ihtiyaçlar ları için in yeni ürünlerin geliştirilmesi tirilmesi Tüketici ve dağı ğıtım m ağıa arasında bir müşteri ilişkileri kileri ağı geliştirerek tüketicilerin t yeni ürünler ve yeni ambalajlar konusundaki taleplerinin daha etkin anlaşı şılmasının n sağlanmas lanması

21 VALORIAL /Bretagne/ -Fransa Örneği- Projelerin onaylanması: Yapılanma veya genel menfaat sağlayan layan bir proje de Valorial Yönetim Kurulu, özel bir projede ise, projenin gizli kalması için, in, içinde i inde sanayici bulunmayan bir uzmanlar komitesi proje onay kararını veriyor. Valorial, 4 sektörel, 4 yatay olmak üzere 8 alanda çalışmaktadır. Sektörel: Süt t ve süt s ürünleri/yumurta ve yumurta ürünleri/et teknolojisi/sebze Yatay: Gıda mikrobiyolojisi/iş İşlevsel gıda g maddeleri/beslenme ve sağlık/end k/endüstriyel işleme i ve paketleme

22 MINALOGIC (ICT)

23 TEŞEKK EKKÜRLER

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler,

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler, T. C. SANAYİ VE TİCARET T BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK K VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞ İŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLI KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008 T. C. SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içerisinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Bu sektöre, tüm gelişmiş ülkelerde

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı YATIRIM DESTEK VE TANITIMI STRATEJİ BELGESİ

Zafer Kalkınma Ajansı YATIRIM DESTEK VE TANITIMI STRATEJİ BELGESİ afer Kalkınma Ajansı YATIRIM DESTEK VE TANITIMI STRATEJİ BELGESİ SUNUŞ 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 1. maddesi Kalkınma Ajanslarının kuruluş

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü filiz.sayar@sanayi.gov.tr 3 Mayıs 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı