15 Kasım 1991 Cuma Fnday, November 15th 1991 PANEL. Otomotiv Sanayiinde Uluslararası İşbölümünde Değişim ve Türk Otomotiv Sanayiinin Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 Kasım 1991 Cuma Fnday, November 15th 1991 PANEL. Otomotiv Sanayiinde Uluslararası İşbölümünde Değişim ve Türk Otomotiv Sanayiinin Yeri"

Transkript

1 15 Kasım 1991 Cuma Fnday, November 15th 1991 PANEL Otomotiv Sanayiinde Uluslararası İşbölümünde Değişim ve Türk Otomotiv Sanayiinin Yeri The Development of the International Cooperation on the Automotive Industries and the Situation of the Turkish Automotive Industry Yönetsel (Chairman): Şener MUTER İsmet Rıza CEBİ AH İhsan İLKBAHAR Mehmet CEYLAN Hatay ŞATGİLDİ TMMOB Makina Mühendileri Odası Başkanı ODS Başkanı DPT Sektör Uzmanı Hazîne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2 3, Otomotiv ve Yan Sanayi sempozyumunda 15 Kasım Cuma günkü paneli açıyorum, Panelimizin konusu otomotiv sanayinde uluslararası iş bölümünde değişim ve Türk otomotiv sanayinin yeri. Bu panel daha önce sunulan bildirilerin bir toparlanması mahiyetinde olacak ve panele katılan değerli panelistler kendi uzmanlık dallarında ki her biri Türkiye'nin bu konudaki en yetkili kişileridir ve bu panelin en büyük şansı böyle değerli panelistlere sahip olmasıdır. Ben önce panelistleri konuşma sırasına göre tanıtmak istiyorum. İlk sözü Sayın Ali İhsan İlkbahar alacaktın Ali İhsan İlkbahar OSD Başkanıdır, Kendisini basından ve meslek hayatından yakından tanıyoruz. Sanırım burada bulunan arkadaşlarımızda kendisini tanıyordun Buna rağmen çok kısa bir özgeçmiş vermek istiyorum, 1939 doğumlu. Use tahsilini İstanbul Erkek Lisesinde yaptı yılında İTÜ Makİna Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu ve 1964 den beri OTOSAN firmasında çalışmaktadır, OTOSAN Firmasının genel müdürlük görevini OSD Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 2, Konuşmacı arkadaşımız. Mehmet Ceylan, Mehmet CEY- LAN DPT de otomotiv sanayi sektör uzmanıdır. Kendisi 1958 Safranbolu doğumludur. Konya Selçuk Üniversitesi'nden 1979 yılında Makina Mühendisi olarak mezun olmuştur. Yıldız Üniveritesinde yüksek lisans yapmıştır, 1986 yılında DPT de çalışmaya başlamış ve yılları arasında ABD de ekonomi dalında master eğitimini tamamlamıştır. Halen kendisi DPT de bahsettiğim gibi otomotiv sanayi uzmanı olarak çalışmaktadır. Ben bu tanıtmayı yaparken arkadaşımızın da nerede oturduğunu söyleyeyim, Masada en başta oturan arkadaşımız, 3, konuşmayı Sayın İsmet Rıza Cebi yapacak. Kendisi TMMOB Makİna Mühendisleri Odası Başkanıdır, Özgeçmişini şöyle özetleyebilirim, 1943 yılında Gümüşhane'de doğdu, İlk, orta ve lise tahsilini çeşitli il ve ilçelerde yaptı, 1968 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu, Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda çalıştı, TMMOB de çeşitli kademelerde görevler aldı, şu anda yönetim kurulu üyesi ve Makina Mühendisleri Odası Başkanıdır, 4. konuşmacı Sayın Ahmet Arkan, Sayın Arkan Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği Başkanıdır, 1945 yılında Tqkat'da doğmuştur, Ahmet Arkan sağ yanımdaki arkadaşım, size göre sol oluyor Bu arada tanıtırken kendisini göstermek istiyorum, Tokat Erkek Sanat enstitüsünü bitirmiş ve yıllan arasında Otosan'da kalıpçı olarak çalışmıştır, 1969 dan bu yana kendi işi olan Arfesan A.Ş, de ve 13 yıldır da Tay sad 9 da hizmet vermektedir, Oturmun son konuşmacısı Sayın Hatay Şatgeldi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanıdır Samsun doğumludur. 25 yıldır Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışmaktadır, Ottowa Sidney Bağdat ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerinde bulundu. Halen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında otomotiv ve elektronik ve bunların yan sanayileri daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ben de Şener Muter, Bu oturumun Başkanı olarak kendimi tanıtmış oluyorum, Bu büyük şerefi verdikleri İçinde Makina Mühendisleri Odasına teşekkür ediyorum. Efendim otomotiv ve yan sanayi Türkiye'nin 3,0T0M0TÎVVE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM 1991 BURSA ekonomik faaliyetleri içinde önemli bir yeri vardır. Dolayısı ile bu sektörün sanayileşme savaşına geç başlayan bir ülke o İarak Türkiye ekonomisindeki önemi bugüne kadar ki önemi çok görüşüldü ve tartışıldı. Aslında bugünkü panelin amacı bu sanayinin önümüzdeki yıllarda nereye varacağı ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bilhassa ekonomilerin uluslararasılaştığı bu dönemde bu sektör nereye oturabilir. Bu sektör kendini diğer sektörün devleri arasında ne şekilde yer bulabilir onu tartışıcağız, Dolayısı ile konuşmamın başında da söylediğim gibi bugünün en şanslı olayı konunun çok değerli uzmanlarının bir araya gelmiş olmasıdır. Ve ben konuşmalarda İlk tur olarak sözü Sayın Ali İhsan İlkbahara vereceğim ve bu konuşmaların ilki 20 dakika civarında tespit ettik, İlk tur konuşmalardan sonra bir ara vereceğiz çay, kahve içimi, dinlenme için ve bu aradan sonra ikinci tur konuşmalar olacak. Çünkü konu daha çok ikinci tur ve ondan sonraki soru cevap kısmında ortaya çıkacak, Bu panelde kamu oyunun sormak İstediği, bilmek istediği ve bilhassa basından öğrenilen bir takım bilgilerin esas kaynaklarından sağlanması bakımından gerekiyorsa düzeltilmesi bakımından büyük şans tanıyacaktı, O bakımdan benim bu panelde en büyük dileğim bilhassa soru cevap kısımlarının çok iyi şekilde değerlendirilmesi, Sayın Ali İhsan İlkbahar buyrunuz tebliğinizi izliyoruz, teşekkür ederim. Alî İhsan İLKBAHAR Sayın Başkan değerli arkadaşlarım hepinizi hürmetle selamlıyorum. Yoğun bir çalışma temposundan sonra görüyorum ki mevcudumuz çok azalmamış. Ama hepiniz umarım ki dinç bir şekilde bu sempozyumu tüm olarak bitireceksiniz, Ümidim bundan sonraki sempozyumlara çok daha fazla arkadaşımızın gelmesi ve mesajımızın tüm ülke sathına iletilmesi. Ben zamanı ve sizinde kaç günden beri dinleme yorgunluğunuzu dikkate alarak çabuk geçmeye çalışacağım. Gerek Dünya'da gerekse Türkiye'de büyük bir kapasite ve iş«gücüne sahip olan Otomotiv sektörünün 3! ncü sempozyumunu hazırlayan Türkiye Makina Mühendisleri Odası'na ve Düzenleme Kurulu'na teşekkür etmek İstiyorum, Öncelikle Otomotiv Sanayinde Uluslararası İş bölümünden, ben Uluslararası İşbirliğini ve İş bölümünü birlikte anlıyorum ve bu yönde değerlendireceğim, OTOMOTİV SANAYİİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ 1963=67 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, ülkemizde otomotiv sanayiinin, sanayileşmedeki itici gücünden faydalanılması hedef alınmıştır, Bu hedefe uygun olarak sanayiye yön vermek ve yerli girdi kullanımını arttırmak amacıyla 1964 yılında montaj sanayii talimatı yürürlüğe konulmuştur. Bu dönemde, kapasite kullanım oranı çok düşük olan mevcut tesislerin imalatını arttırmaları amacıyla ithalat durdurulmuş, sadece otomobil ithalatına müsaade edilmiştir yılı için plan 8,000 adetlik talep ön görmüşken, aynı yıl parka giren otomobil sayısı 21,000 adet olmuştur. Bu ithalat, zaten kıt olan döviz imkanlarını zorlamaya başla» mıştır, 1968=1972 yıllarını kapsayan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, binek otomobilinin de yerli yapımını öngörmüştür, OTOSAN firması 1966 yılında ilk otomobili üretirken, 1971 yılında İtal- 221

3 yan lisanslı TOFAŞ ile Fransız lisanslı OYAK-RENAULT imalata geçmişlerdir. Otomobilin yerli imal edilmesiyle hem döviz tasarrufu sağlamak, hem de otomobil imalatında, ticari taşıtlara nazaran daha yüksek teknolojilerin kullanılmasının yan sanayiye getireceği avantajlardan faydalanılmak istenmiştir. Otomotiv sanayiinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla otomobil imal eden firmaların, yerlileşme programları kanun ve kararnameler ile belli bir termine bağlanmıştır, 1968 yılından İtibaren, dökümden cama kadar pek çok yan sanayii firması kurulmuş ve otomobilde % 85 yan sanayide İse % 80 yerlileşme düzeyine ulaşılmıştır Tüm plan dönemlerinde, ana sanayiye entegre, yan sanayinin geliştirilmesi başlıca hedef olmuştur, 1975 sonrasında dünyadaki ekonomik dengenin petrol krizi ile sarsılması ve bu sarsıntının Türk ekonomisine de yansıması sonucu, emekleme devresinde olan Türk otomotiv sanayiinin bir takım sorunlarının çözümünü de İleri tarihlere atmıştır yılına gelindiğinde ithalattaki yüksek artışın yanı sıra, üretimde de yüksek ölçüde artış olduğu ve sanayicilerin en yeni modellerin hazırlığı içine girdikleri izlenmektedir. Üretim, miktarlarının yüksek olduğu ülkelere nazaran, Türkiye'deki taşıt üretimi daha ziyade emeğe yöneliktir. Teknolojinin en son seviyesini teşkil eden robotlaşma henüz TürkiyeV girmemiştir. Pres hatları, boyahaneler oldukça otomatîkleşmiştir. Fakat, aynı pres muhtelif parçaların imalatında kullanıldığı İçin sık sık kalıp değiştirme operasyonları mevcuttur. Kamyon, kamyonet, çekici, otobüs, minibüs ve midibüs gibi ticari araçların ülkemizdeki üretim hacimleri daha az olduğu için, bunlarda kullanılan teknolojiler genelde emek yoğun bir durum göstermektedir. Ana mamul üreten kuruluşların bir bölümü büyük entegrasyon yatırımlarına gitmişlerdir. Tüm yenileştirme teşebbüsleri dünya üzerinde kullanılan teknolojilerin yurdumuza getirilmesini sağlamıştır. Muhtelif kademe ve seviyelerde know-how ile lisans alınmaktadır, Ülkemizde, birim başına isabet eden maliyet faktörü yüksektir, çünkü: Bir çok ana ve yan sanayi optimum kapasitelerin altında kurulmuştur İç piyasadaki talep noksanlığı nedeniyle, kapasiteler tam kullanılmamaktadır. Kredi maliyetlerinin yüksekliği ve yeterli sermaye birikiminin sağlanamamış olmasıdır. Yüksek maliyet yüksek fiyatı doğurduğundan, tüketicinin alım gücünü arttırıcı finansman modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Talep artışı hiç kuşkusuz üretim artışını sağlayacaktır. Diğer taraftan Taşıt Alım Vergileri de tüketimi etkileyen bir unsur olarak görünmektedir. Diğer ülkeler, otomobilsanayilerinî, ekonomik ölçeklere ulaşıncaya kadar korumaya devam etmişlerdir, Türkiye bugünkü kurulu kapasite ile henüz ölçek ekonomisine ulaşamamıştır. BÖLGELERE GÖRE MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ GELENEK, FORD ŞİSTİMİ ÖZEL ÜRETİM JAPON SİSTEMİ İ9ÖÖ İ3O İİ? Şekil 1.Dünyada Motorlu Araç Üretimine Bakıldığında 1960 Yılına Kadar Aslan Payının K.Amerika'da Olduğu Görülür, Japonlar 1960 Yılından Sonra Önemli Üretim Miktarlarına Ulaşmış, 19801İ Yıllarda da KAmerika ve Avrupayı Yakalamıştır, ÖZEL ÜRITİM JAPON İİ3TEMİ* 190Q 1İ Şekil IBünya Motorlu Araç Üretiminde 2.Dünya Savaşı Sonrası Büyük İlerlemeler Kaydedilmiştir, Tablo 1 DtomotivJEndüstrİsinin Globİlİzasyonu 1, AŞAMA ( ) Talep Arzın Üıerinde, Milli Endüstriler karlı ve gelişmektedir. 27AŞAMA ( ) GATT, EEC vb gibi uluslararası ortak platformların oluşmaya başlaması Japonların ortaya çıkması. Ford'un Avrupa'ya yerleşmesi US/Canada sınırının açılması, -Petrol krizi artık korkulu rüya olmaktan çıktı, -Japonya sür'atle ticari yönden güçlenmeye başladı, 3.AŞAMA (198Q-1995) Japonlar'ın Kuzey Amerika'da hakimiyet kurması. Avrupa yeniden yapılanıyor (1992 Glastnost). Üreticilerin ve gelişmekte olan ülkeleri yeni rollar üstlenmesi, 4,AŞAMA ( ) Otomotiv Endüstrisinde gerçek glabilizasyon: -Dünyâ şebekesi içinde İkmal, -Nakliyat, Kalite ve Teknoloji yönünden rekabet, -Pazarların birbirine yaklaşması, -Saklanacak yer yok, OTOMOTİV VE YÂN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM 1991 BURSA

4

5

6 3.OTOMOTÎVVE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM 1991 BURSA 225

7 Tablo 11, Taşıt Alımında Uygulanan Vergilerin İndirilmesi Halinde Devletin Mali Kaybının Önlenebilmesi İçin Benzine %10 zam öneriyoruz. Yıllık Oto Satışı % 12 Ek Taşıt Alım Vergisi + Diğer Vergi ve Fonlar Ortalaması Toplam Yıllık Vergi Geliri Yakıt Tüketimi (Benzin) Ortalama Fiyat Toplam Yakıt Satışı Toplam Park Ortalama Yıllık Vergi Vergi Geliri 250, ,000 8, Adet Milyon TL Milyar TL Milyon Ton TL/Litre Milyar TL Otomobil TL/Yıl-Araç Milyar TL Tablo 10. Türkiye'de Otomotiv Sanayiinin Daha Hızlı Gelişmesi ve Rekabet Gücüne Kavuşması İçin O.S.D, Önerileri UZUN VADELİ MASTER PLAN 2TÂLEBÎN BÜYÜTÜLMESİ -% 45 Vergi Yükü - % 20 -Taksitli satişlardaki peşin KDV uygulaması, -Resmi daire ve Belediyelerin ihtiyaçlarının yerli mamulleri karşılanması 3.İTHALAT KONTROLSUZ BIRAKILMAMALI -Satış sonrası hizmet şartı, -TSE standardı aranması, -İthalat toplam pazarın % 10'unu geçmemeli. 4.ÜRETİCİ SAYISI GEREKSİZ ÄRTIRILMÄMALI 5.UYGULAMALARDA İSTİKRAR SONUÇ OLARAK Otomobil imalatında kalite ve fiyat açısından belli bir düzeye ulaşma; yan sanayiinin de gelişmesi ve yedek parça ve diğer aksamı üreten sanayinin de gelişmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle yan sanayide teknolojik gelişmenin ve uygun fiyatta yerli kalitenin sağlanması da gerekmektedir. Diğer taraftan, yerli üretimin gelişmesi döneminde, ithal araçlara karşı korunmak s üretici firma sayısı sınırlı tutulmalı, Taşıt Alım Vergileri aşağıya çekilmeli veya tamamen kaldırılmak suretiyle alımlar özendirilmeli tüketciye kolay ve ucuz finansman sağlanmalıdır. Tüm bu imkanlar üretimin artmasına neden olurken, sektörün dış pazara açılma şansını da beraberinde getirebilecektir. Mehmet CEYLÂN Sözünü edeceğimiz yeni iş sürecinin başka bir özelliği ise temel dürtüdünü mal arzının oluşturduğu bir üretim sistemi yerine temel dürtüdünü talebi oluşturduğu bîr üretim biçimi be«lirleyici olmaktadır. Bu yeni İş sürecinin yani sisteme dayalı iş sürecinin bir çok yönü Japonya dışında da bilinmektedir. Sanayi tarihi böyle bir geçiş noktasında olduğuna göre en azından bu belli ülkelerde belli sektörlerde yaşanmaktadır, O zaman organizasyon v üretimde köklü niteliksel değişime paralel olarak uluslararası iş bölümünde de önemli değişiklikler beklenmektedir. Uluslararası iş bölümünde olası değişiklikler dar anlamda önceden belirlenmiş değildir ama sisteme dayalı üretime dayalı üretime geçiş koşullarının oluştuğu tarihsel süreç İçinde ortaya çıkacaktır. Bu konuda çalışmaları olan ünlü Kaplinsk diyor ki; Böyle bir değişimde ortaya çıkan 3 gelişme şunlardır, 1. Teknolojik ilerlemede uluslararası eşitsizlik, 2. büyüyen dış ticaret dengesizliklerinin ortaya çıkışı 3, İşsizliğin yeniden ortaya çıkışı gibi. Tabiî ki böyle bir değişimde ortaya çıkan 3 gelişme beraberinde üretim fonksiyonunda da önemli bîr yeri olan fabrika yer seçimi politikasında değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Uluslararası rekabet ve uluslararsı pazardan pay kapma sanayi büyümenin önemli bir yanını teşkil etmektedir. Özellikle GAT'ın gümrük tarifelerindeki İndirimi ile kolaylaştırman 1950 sonrası hızlı uluslararası entegrasyon döneminde bu önem daha da öne çıkmıştır. Bu dönemde ticari bir sürtüşme ortaya çıktığında başvurulan tek yol kotalar ve düzenli pazar anlaşmaları gibi tarife dışı en aotomotîv VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASİM 1991 BURSA

8 geller koymaktı. Fakat yine de 1970 lerin ortalarına gelinceye kadar ileri sanayi ülkelerin konulan bu tür tarife dışı engeller pekte büyük öneme sahip olmadı, Ama 1970'lerin ortalarında Japonlar sanayi gelişmede ortaya sektörel hedefler koyup buna ulaşmada stratejilerinin bir sonucu olarak dünya pazarlarına girmeye başladılar. Bu çarpıcı bir durumdu ve taraf ülkelerin bu atılıma cevabı kotalar koymak oldu. Bunun ardından bir dizi düzenli pazar anlamaları ve gönüllü İhracat kısıtlamaları gündeme geldi. Ve önce Amerikalılar ve daha sonra AT üyeleri otomobilde olduğu gibi bazen tek tek ülkeler bazında fakat çoğu kez topluluk bazında önlem almaya başladılar, Bu arada Japon pazarına girişi güçleştiren tarife dışı engeller uzun süredir zaten vardı. Bu engellemeler 80'li yıllarda hızla arttı ve ürünler bazında yayılma gösterdi, Dış ticaret rejimindeki bu yeni yönelimler en açık biçimde ABD de görüldü. Böylece igso'ların başında korumacılık hem tek tek ülkeler bazında hem de bölgesel gruplar arasında tam anlamı ile politik gündeme girdi. Yeni yatırım kararlarında ciddî değişikliklere yol açtı. Böylesine ciddî boyutlarda korumacılığın yaşandığı günümüz sanayinde korumacılık bu üretimin montaj aşamasını nihayi pazara kaymaya zorlamaktadır. Böyle olunca ana sanayiye bağımlı yan sanayi de ana sanayi ile birlikte yeniden yer seçimine gitmek zorunda kalmakta» dır. Otomotivde ileri sanayi ülkelerinin ana ve yan sanayileri bu durumu canlı olarak yaşamaktadırlar. Bu durum kısa ve orta vadede üretimde kümelenmelerin İleri sanayi ülkelerinde olacağını göstermektedir. Bu değişim teknolojik değişmelerden değil korumacılığın yaygınlaşmasından doğan üretimde yer seçimi politikasının değişmesinden kaynaklanmaktadır, Bu değişimin en bariz örneğini Japon otomobil sanayin» de görmekteyiz, Japonlar daha çok montaja dayalı fabrikalarını gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da kurarak bu pazarlardaki korumacılığı büyük ölçüde kırmayı başarmışlardır. Bu duruma rakamlarla bîr örnek vermek istiyorum, Japonya ile AT ülkeleri arasında bu yılın temmuz ayında yaptıkları bir anlaşma var, Bu anlaşmaya göre 2000'li yıllara kadar Japonlar Topluluk ülkelerine otomobil ve hafif ticarî araç direkt ithalatını sayısal olarak dondurmuş bulunmakta hatta bir miktar geriye götürülmüş durumda. Yanı Japonlar 2000 li yıllara kadar otomobil ve hafif ticari araçlarını direkt ithalatını Topluluk ülkelerine dondurmuş bulunmaktadırlar. Şöyle kj Japonların 1989 da 1,240,000 olan Topluluk ülkelerine olan otomobil ithalatı 1999 da da yine 1,230,000 adet seviyesinde olacaktır. Bu gönüllü bir karşılıklı ticaret anlaşmasıdır, ihracat anlaşmasıdır. Böyle bir anlaşmayı Japonlar gönüllü olarak imzalamışlardır. Bu durum ilk etapta Japonya'nın aleyhine gibi gözükse de aslında öyle değil. Fakat böyle bir anlaşmanın beraberinde Japonlar kendilerine üstünlük sağlayacak bir başka konuyu Topluluk ülkelerine kabul ettimiş durumdalar, O da şudur: Japon oto yapımcılarının Avrupa'da kuracakları oto montaj fabrikaları vasıtası ile satışları için bir sınırlama getirilmemiştir. Onun ötesinde Japonların Amerika'da bulunan fabrikalarından Topluluk ülkelerine olan satışlarında da yine bir kısıtlama yoktur, Bu Japonlar açısından bir avantaj teşkil ediyor elbötteki, Japonlar Avrupa'nın Topluluk ülkelerinde transplents denilen bu ulusaşırı tesisleri vasıtası İle 1990'da 257 bin adet olan üretimlerine, Topluluk ülkelerinde yerleşik tesisleri ile yapmış oldukları üretimlerine kuracakları yeni tesislerle bu rakamı 2000'li yılların başında 1, adedin 3.0T0M0TÎVVE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM 1991 BURSA üzerine çıkartmayı ve bu yolla Topluluk ülkelerindeki pazar paylarını 2,2,5 katına çıkaracaklarını tahmin etmektedirler. Toparlayacak olursam dünya otomotiv sanayindeki İşbölümündeki değişiklikleri; Günümüz dünya ticaretinde özellikle otomotiv sektöründe korumacılık gündemini korumakta, bu açıdan korumacılığı kırmaya yönelik tarnsnation uluslararası şirketlerin önümüzdeki yıllarda uluslararsı işbölümünde daha ön plana çıkacağı beklenmektedir. Vaktimizin dar olması sebebi İle Türkiye ile ilgili kısmı konuşmamın 2, bölümünde sunacağım, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Ceylan, Panelimizin şimdiki konuşmacısı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Sayın İsmet Rıza Cebi. Biz İsmet Rıza Çebi'yi Makina mühendisleri Odası" nın bundan önceki sanayi kongrelerinden ve komisyon faaliyetlerinden de tanıyoruz. Ve buradaki konuşmasında ben otomotiv sanayi İle İlgili bilhassa bugüne gelişle ve bundan sonraki görüşünü merak ediyorum, Buyrun Sayın Cebi. İSMET RIZÂ CEBİ Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer konuklar, Saygıdeğer meslektaşlarım. Otomotiv S.sempozyum, ama Makina Mühendisleri Odası f nın otomobille ilgisi, otomotiv sektörü île ilgisi çok eskilere dayanıyor. O kadar eskilere dayanıyor ki ilk otomobil kongresi 1962 yılında yapılmıştır, Ve zamanın Cumhurbaşkanı saygı İle andığımız Cemal Gürsel bu kongreyi açmış ve Türk otomotiv endüstrisi için o günkü şartların verdiği bazı direktifleri ve yükleri söylemiştir. Tabii o zamanlarda belki beraber olduğum, yaşı benden büyük, benimle beraber olanların çok rahatlıkla hatırladıkları bir devrim otomobili var ama sanıyorum salondakilerin önemli bir bölümü bunun İsmini bile duymamıştır. Devrim otomobili üzerine o zamanlar çok büyük spekülasyonlar yapılmıştır. Buna niye girdiğimi onlara açıklayacağım. Devrim otomobili aslında ulusal sanayinin bir prototip üretebilmesi için yapılmış çok önemli bir atılımdır. Bugünkü otomobil sanayicileri devrim otomobilini tarihlerinin bir köşesine koymak zorundadırlar. Unuttukları içinde bugün yaşadıkları önemli sıkıntıları yaşamaktadırlar. Devrim otomobili şundan çok önemli idi ve o zaman şu söyleniyordu; bir otomobil işte o zamanın parası İle 10,000 liraya, liraya çıkartılır mı. Zaten 1000 liraya çıkarılan bir otomobili 20,000 liraya yapmak marifet mi? Asıl önemli marifet orada idi. Çünkü prototiplerin hepsi üretimin kat kat üzerinde çıkabilecek şeydi, Ve devrim otomobilinin önemli bir tarafı Türk mühendisinin araştırma, bîlgî dağarcığından yaratılmıştı, Tabii kalıplar beton kalıplardı. Birçok noktası geliştirilmemiş ürünlerdi. Ama bu bir deneydi. Ve Türkiye'de o otomobilin üretileceğinin İspatı İdi. Şimdi bundan sonra ne oldu? Bundan sonra bir süre otomotiv endüstrisi bir süre kendi başına bîrşeyler yapmaya, kurmaya çalıştı. Sonra meşhur montaj kararnamesi geldi, Ve buna bir düzenleme getirelim noktası geldi. Montaj kararnamesinin de en önemli 2 noktası vardı. Bir tanesi ithal ikameyi sağlamak 2, si de yerli otomobil özlemini sağlamak İçin tedbirler almaktı. Döviz şıkıntılarıda buna eklenince yerli üretim belli oranda artmaya başladı. Yalnız burada çok önemli bir yanlış yapıldı. Çok önemli bîr yanlış yapıldı ölçek büyüklüğü ve teknoloji konusundaki kıstlamalar yatırımcının önüne sürülmedi. Eğer 227

9 bunlar yapılmış olsa idi kanımca bugün Türk otomotiv endüstrisi dünya pazarlarında çok rahatlıkla rekabet edebilir durumda olacaktı ve ahlanmaktan vahlanmaktan vazgeçmiş olacaktı. Bunları çok eskilere dayalı olarak bu kitapları buraya koydum birşey okuyacağım falan yok. Bu kongrelerde birçok yerlerde tartıştık hatta bir tanesi Sayın Şener Muter'in de katıldığı komisyon tarafından hazırlanmış bir rapor ve bugünkü problemler 1971 yılında da var ve bu tedbirler alınmalı deniyor. Ne bu problemler, Bu problemlerin bir tanesi gerçekten ölçek büyüklüğü. Ölçek büyüklüğünü gözden kaçırdığınız zaman ekonomik üretim yapma olanağınız kalmıyor, 2,si teknoloji ve teknoloji üretimi. 3,şu kaliteli mal. 4,sü de dışa bağımlılığın azaltılması v ortadan kaldırılması. Bu dışa bağımlılık çok çeşitli yollarla mümkün oluyor. Lisans anlaşmaları il oluyor bunların hiç birisi olmadığı zaman da eğer teknolojinizi kendiniz üretmiyorsanız teknolojik olarak dışa bağımlı oluyorsunuz, Ve kontrol ediliyorsunuz. Ölçek büyüklüğünde sorun devam ediyor. Benim 1990 verileri ile ÖSD'nin rakamları ile yaptığım çok kaba karşılaştırmalarda bir evvelki kongrede %10'larda kalıyor demişiz dünya ölçeklerinin otomobilde biraz gelişme var %40 f lara, %5Q s lere yaklaşmış. Ama diğerleri hala aynı yerde sayıyor. Çünkü biz otomotiv endüstrisini sadece otomobil olarak görmüyoruz. Otobüs üretimi, kamyon, traktör üretimi hepsi bu sektörün önemli dalları. Hatta uluslararsı piyasa açısından baktığımızda ölçekleri talebin karşılaması açısından baktığımızda özellikle otobüs ve kamyon tarım ülkesi olan ülkemizde traktör çok daha kolay ölçek büyüklüklerîndeki kapasiteler için talebi sağlayacak durumda. Otomobilde bu tartışılıyor, Ö tartışmayı biraz sonra kendi görüşüm açısından yapacağım. Ama bu dallarda böyle bir tartışmanın çok fazla yeri yok çünkü iç talep normal ölçek büyüklüklerini karşılayabilecek boyutta, Ama burada da başka sorunlar var. İşte çok tiplilîk, aynı dalda çok sayıda küçük kapasiteli firma. 2.si teknoloji ve teknoloji üretimi dedik, Teknoloji ve teknoloji üretimi bizim çalışmalarımızda bu sektörü tartıştığımız ilk günden beri gündemimizde olan bir konu idi, Ama bugün bu konu çok daha hayatiyet kazanmıştır. Uluslararasılaşma yeniden İşbölümü kavramlarının günümüzde orta çıkışının en önemli nedenlerinden biri bilim ve teknolojideki akıl almaz gelişmelerdir. Ve bilim ve teknolojideki gelişmelerin insan hayatına geçiş süratinin yüksekliğidir. Ve bunun sonucu olarakta, bu gelişmelerin sonucu olarak da çok daha esnek, çok daha çeşitli üretim yapabilme olanağını bilim ve teknolojinin bize sunmasıdır. Bir ikinci önemli tarafı bilim ve teknolojideki bu gelişme üretim güçlerinin yeniden birbirlerine göre yapılanmasını getirmektedir. Artık sadece kol emeği ile üreten kişi değil artık beyni İl bilgisi île bu üretime katkıda bulunan üretici ortaya çıkmaktadır. Bunlar çeşitli ülkelerin deneyleri va araştırmaları sonucunda yeni sayılacak bir takım kavramları da ortaya getirmiştir. Örneğin toplam faktör verimliliğinin artışında en önemli etkenin artık sermaye stoku olmadığı var olan üretim teknolojilerinde gerçekleştirilen ilerlemelerin yeni değişmelerin olduğu belirlenmiştir. Kİ bu tür uygulamaların üretim artışlarını %50-80'a varan gerçekleştirici görünme ektedir. 2. bir olgu başarılı bir sanayileşmenin ulusal teknolojik birikiminin ve kapasitelerin oluşturulması ile sıkı sıkıya bağlı olduğudur. 3, bir olgu; salt teknoloji İthali İle sanayileşme sorunun çözülemedîği teknolojiye başarı ile kullanılabilmesi için o ülke koşullarına adapte edilmesi gerektiği 228 daha da önemlisi ülkede bunu gerçekleştirecek bîr teknolojik kapasitenin oluşturulması zorunluluğu. Şimdi burada bir Çok modellerden bahsediliyor. Japonya modeli, Avrupa modeli, Kore modeli deniyor. Şuradaki buradaki uygulamalar deniyor, Bunlardan en çarpıcısı tabiî Japon modelinin başarısı ama bir şey gözardı edilmemeli, Japon ekonomisinin bulduğu sadece metotlar değil. Japonya'nın bilim ve teknolojide vardığı noktadır bugün Japonya'yı oraya getiren. Ve bilim ve teknolojiye verdiği önemdir oraya getiren, Bunu hiç bîr sınırlama ile sınırlayamazsınız. Sınırlamaya kalkarsanız gerçekten burada sınırlarsınız başka bîr yerden pazarınıza girer, O zaman sizinde onunla eğer yarışmak istiyorsanız, o dünyada yerinizi almak istiyorsanız sizin de bilim ve teknolojide aynı yere ulaşmak için çaba sarfetmeniz gerekir. Ben sanıyorum kî, bu biraz genelleme oldu diye anlaşılabilir ama sanayinin genelindeki bu sorunu çözmediğimiz zaman otomotiv endüstrimizde bundan çok fazla etkilenecektir. Tek başına değil. Çünkü otomotiv endüstrisini tek başına bu noktaya ulaştıramazsınız, 3,sü kalite sorunu dedik, Yine bîr meslektaşımız altını çiz çiz söyler. Türkiye'de tapon mal diye birşey vardır. Belki gençler bunu da bilmez ama yaşları belli senenin üzerinde olanlar bilirler. Tapon malı demek Japon malı demektir, yani kalitesiz, ucuz mal demektir. Ucuz kalitesiz mal demektir. Ama bunu farkeden Japon endüstrisi planlamasını yaparken ucuz ama kaliteli mal yapmanın yollarını araştırmış ve bugün çok övgü ile söz ettiğimiz kalite çevrimleri, global kalite kontrol sistemleri kaliteli üretim noktasına ulaşabilmiştir. Bunu bir bilinç olarak Japon endüstrisinin içine enjekte edebilmiştir. Kalite gerçekten bir hayat tarzıdır. Bunu bir arkadaşım defalarca söyledi, benim de beynime kazındı. Çünkü eğer kaliteli hayat tarzına sahip değilseniz kaliteyi talep edemezsiniz. Bunun çeşitli örnekleri var. Çok temiz bir alanın içine insanı bıraktığınız zaman bir gün önce yer tüküren insanın o İşlemi yapmadığını görürsünüz. Yani kalite bir hayat tarzının sonucu talep etmektir. Şimdi biz sanayicilerimizden kalite talep ediyormuyuz kî kaliteli mal versinler. Pek etmiyoruz herhald onun için onlarda pek kaliteli mal üretmeyi zorlamıyorlar. Ama kaliteniz yoksa uluslararası piyasada yaşama şansınız da yoktur. Ve kalitenizi belli esaslar İçinde saptatamıyorsanız uluslararası piyasada şansınız yoktur. Bir süre sonra ülkenizde de şansınız yoktur. Bugün sanıyorum nasıl olsa tanımladığımız kalite ile haklımız devam eder diyen Doğu Avrupa ülkelerindeki sıkıntının özü de buradadır. Yoksa teknolojik olarak çok çok geri olduklarından değil, 4,konu dışa bağımlılığın azaltılması ve ortadan kaldırılmasıdır. Bunun da yolu gerçekten bu sanayinin belli hedef stratejileri İle donatılıp o hedef stratejilerine göre kendi kendine yeterliliğini, bu kendi kendine yeterlilik şu anlaşılmasın: İşte biz bütün parçalan kendimiz üretelim, Yok öyl bir şey. Ama kendi kendine yeterlilik şu demektir. Benim üreteceğim malın bütün kontrolü benim elimde demektir. Bunu sağlayacak birikimi, mühendisliği ve teknoloji üretimini yapmak ve bu alanda yarışmak zorundasınız. Şimdi bir iki eklemede bu talep noktasında söylemek istiyorum. Bunlardan en önemlisi, bugün biz bir zamanlar 8Ö.Ö0Ö, , 150,000 ki bence gerekli Türk tarımını mekanizasyonu İçin traktörden bahsediyorduk. Bugün traktör fabrikalarımız 20,0001 zor satıyorlar. Bu nereden oldu. Bu tabii bazı devler politikalarının uygulanmasından ortaya çıktı. Tarımdan kaynağı başka yerlere aktarmaya kalktığınız 3.QTOMQTÎVVE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASİM 1991 BURSA

10 zaman tarım bunu karşılayacak duruma gelmedi. Zaten devlet müdahelesi dedeğimiz olay ne? Kaynakların nerelerde kullanılacağının belli dengelerini bulmak. Ama politikalar öyle geldi ki biz yalnız satarak, yalnız hizmet üreterek zenginleşiriz dendi, Bu bir politikadır, ama olmadığı da görüldü. Onun sonucu olarakda kaynaklar üretici sektörlerden ve özellikle tarım ve sanayiden başka sektörlere aktarıldığı için de bu sektörlerde önemli sıkıntı yaşandı. Bunun sonucu olarak da bunun talebini yaratanlar açısından da talep kısılması oldu. Bu traktörde özellikle tarımdaki olaydan kaynaklandı. Ali İhsan Bey çok güzel bir grafik yaptırmış. Yorumu herkezin farklı olabilir. Bîr bakıyorsunuz bizimle aynı veya çok az farklı milli gelir seviyesindeki ülkelerin 1000 kişi başına araç talepleri bizim 4=5 katımız. Bu niye böyle. Ben kendi yorumumu söylüyorum diğer tartışmacılarında kendi yorumları açısından tartışmasında yarar görüyorum. Benim yorumum şundan; Bu ülkelerin hepsine bakın, gelir dağılımının Türkiye'nin gelir dağılımı il İlgisi yoktur, Türkiye'deki gelir dağılımı 1976 lâra doğru trend düzenli olarak yükselmiştir. Çünkü Türkiye'deki gelir dağılımının trendide belli şekillerde artan gelire uygun olarak devam etmiştir. Ama 1976 dan sonra özellikle 1980 den sonra gelir dağılımı altüst olmuştur. Milli gelirden ücret ve tarımın aldığı pay 33! lerden 15'lere buna karşılık rant ve faizle ilgili ticaret gelirlerinin payı 40'lardan 70'lere yükselmiş. Sonuç bu durumda gelir dağılımı böyle devam ettiği sürece SÛÛÖOCnik talebi beklemeyin, mümkün değildir. Ama bunu değiştirecek politikalar gelişirse gerçekten 50 milyon nüfuslu Türkiye'nin 500,000 değil , 1 milyonluk talepleri ortaya çıkabilir. Otomobil belli gelir seviyesinin üzerindekilerin tüketimidir. Ve bu seviyelerde 2ÛQ,00Ö'Ier, 100,000 1er seviyesinde seyredecektir. Ve bu ithal meseleside burada patlak vermektedir. Talebi biraz daha yüksek olanlar, gelir seviyesi biraz daha yüksek olanlar zaten talebini de daha yurt dışı ithalattaki daha pahalı fakat daha lüks arabalarla karşılayarak çok rahatlıkla kendi taleplerini karşılayabilmektedirler. Bu talebi bir nokta daha etkileyecektir hiç şüphesiz bu da Türkiye'- nin bugünlere kadar uyguladığı kara yolu ulaşım politikasındaki davamlılık veya yeni hükümeti kurmaya hazırlanan sayın Demirelin söylediği gibi yeniden demiryollarına dönüş. Bu dönüş şöyle anlaşılmasın yani artık, bu dönüşle karayollarından tamamen çekileceğiz anlaşılmasın tersine İkisi birlikte birbirini çok daha fazla destekliyerek İlerleyecektir, Ama sanıyorum demiryolu politikasının da gelecekteki talep tahminlerini yaparken çok iyi irdelenmesi gerekir. Demin talep ile İlgili şeyimi destekleyen bir son, bir çok yerde gördünüz zaten bu grafikleri banka mevduatı arttıkça Türkiye'deki üretim talebi düşmektedir. Yani tasarruf dilenleri tasarruf edebilir kaynaklarından ancak otomotiv endüstrimiz belli bir talep farklılaşmasına tabi olmaktadır. Bu bölümde şimdilik söylemek İstediklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, Teşekkür ederim Bay ÇebL Efendim 1960 ların sonuna doğru Amerikandaki Ford firmasının'sahibi Bay Ford İspanya'ya tatile gidiyor ve tatilde bu ilk dêfm gördüğü ülkeyi çok seviyor. Yemekleri, içkileri, halkı ile bu ülkeye hayran kalıyor ve tesadüfen işçilik fiyatını soruyor ve duyduğu rakama baktığında çok şaşırıyor, ülkesinde dönüyor ve ispanya'da Ford fabrikası kuruluyor, Dolayısı ile 3.OTOMOTİVVE YÂN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM 1991 BURSA İspanya bu konuda çok şanslı. Çünkü bu kurulan fabrika bugün İspanya'nın 1 milyonun üzerinde zaman zaman 1,6 milyona yakın otomobil üretimine sahne oluyor. Ama çok kısa zamanda işçilik ücreti Avrupa*daki ülkelerle aynı oluyor. Ben de İspanya'ya gittiğimde birşey dikkatimi çekti. Mesle* ğim itibari İle dökümhanelerin görünüşüne baktım. Malum otomobil sanayi öncelikle döküme bağlıdır. Motor bloğunu dökücekseniz, bir takım parçaları dökeceksiniz ve üretim iştemleri takip edecek. Bana entresan gelen şu oldu, İspanya'da benim babamın dedesinin döneminden kurulmuş, çalışan dökümhaneler var. Dedem askerdi, babamın dedesi ise zannederim çiftçi idi. Veya askerdi. Dolayısı ile ben şunu ifade etmek İstiyorum, Biz otomotiv sanayinde ülke olarak, bir teknisyen kelimesi değil bu ama pek şanslı olamadık. Yani bir firma gelip de burada ihracat ağırlıklı bir üretim kurmak için talip olmadı. Ancak biz Türkiye olarak çok gecikmiş bir şekilde uluslararası ekonomiye katılmaya ve modem teknolojiye entegre olmaya çalışıyoruz. Dolayısı ile geçmiş yıllan İncelediğimizde ve geldiğimiz noktaya baktığımızda önemli yollar aldığımızı görüyoruz, Dünki konuşmamda kısaca arz etmiştim bir başka örneği kısaca vereceğim, sayın Ahmet Arkan'dan müsaade isteyerek, O da şu, 1971 yılında kullanılmış araba almak için İngiltere'de dolaşırken en ucuz arabalar Skoda ile Honda idi, Dolayısı İle demek ki bu arabalar, Honda'yı örnek alıyorum, 1991 yılı IAA fuarında Frankfurd'da en kaliteli arabalar ayarında ve ucuz bir fiyatla satıhyordu. Dolayısı ile biz bir taraftan bir takım engellerimiz olduğunu bileceğiz ama öbür taraftan da hızlı girme İmkanlarını araştıracağız, Dolayısı İle ben bu panelin akışı içinde denge unsuru olmak düşüncesi ile bu noktaya getirdim. Şimdi sözü Sayın Ahmet Arkan'a bırakıyorum, O da ağırlıkla otomotiv yan sanayiyi temsilen konuşacak, Buyrun, AHMET ARKAN Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli konuklar 3. günün son oturumundayız. Benden bıkmış olanlarınız olabilir. Çünkü 3 gündür bütün tebliğlere, bütün oturumlara elimden geldiğince katkılarda bulunmaya, sorularla o tebliğleri aşmaya çalıştım. Tabii doğaldır ki o arada da gerek kişisel gerek Dernek bazında görüşlerimi de sizlere yansıtma, sunma imkanını buldum. Bu bakımdan mümkün mertebe onları tekrar etmemek ama üzerinde hassasiyetle durulması ihtiyacını duyduğum noktaları da, cümleleri de yeniden hafifçe altını çizerek bugünkü panelde sunacağım. Değerli arkadaşlarım, insanların, toplumların hedefleri yoksa bîr yerler varmaları mümkün değildir. Hedefleri varsa, bir hedefe doğru gidiyorsa o gidiş sırasında arada bir kendilerinin kontrol etmezlerse mukadderdir ki başladıkları noktaya dönerler, Bu bakımdan- ben birazcık öz eleştiri, birazcık hataları kendimizde d arayarak bir değerlendirme, bir tablo ortaya koymaya çalışacağım. Dün Sayın İlkin bu kürsüde yaptığı konuşmada otomotiv sanayimizin geleceğini değerlendirirken bir kısım hatalar yapılırsa, bizlerde üretici firmalar olarak yeniden montaja döneriz dedi. Görünen o ki biz 1980 lı yıllarda montaj sanayi olarak başlattığımız bir sektörde 80'li yıllarda imalât sanayi hüviyetini kazandırmış olmamıza rağmen bu sektörü kalıcı, sağlıklı bir yapıya kavuşturamamışız. Hala montaja dönülme- 229

Otomotiv Sanayi Derneğî Başkanı Alî İhsan İLKBAHAR Sayın başkan değerli misafirler benim için süpriz oldu çünkü konuşma programında yoktu.

Otomotiv Sanayi Derneğî Başkanı Alî İhsan İLKBAHAR Sayın başkan değerli misafirler benim için süpriz oldu çünkü konuşma programında yoktu. Taşıt Araçları Yan Sanayii Başkanı Ahmet ARKAN'ın Konuşması Sayın başkan, muhterem konuklar, basınımızın değerli temsilcileri, 3. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumunun açılışı münasebeti ile birarada olduğumuz

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI 4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI Kimya Sektörü, Ege Bölgesi Dinamikleri ve Çevre ŞURA KONUŞMALARI 7-8 Mayıs 2009 / İZMİR EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası - Giriş Konuşması: Kimya Sektör Platformunun organize etmiş

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI 2006/186 TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 5 Mayıs 2006 Cuma günü, İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

2007-5. TICARET. ODASı

2007-5. TICARET. ODASı YAYıNNO : 2007-5. İSTANBUL TICARET ODASı İSTANBUL TİcARET ODASı... TURKIYE'DE KALIPÇILIK......... SEKTORUNUN BUGUNU VE YARıNı SEMİNER 05.10.2007 YAYıN NO: 2007-5 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ ADLI PANEL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL 16 Aralık 1998 İMKB BAŞKANI OSMAN BİRSEN- Değerli konuklarımız,

Detaylı

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM 1999 - CUMARTESİ

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM 1999 - CUMARTESİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM 1999 - CUMARTESİ OTURUM BAŞKANI : SÜREYYA YÜCEL ÖZDEN (Ulaştırma Müsteşarı) BAŞKAN - Sayın konuklar, panel masasında oturan arkadaşların da konuşmamaları,

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Otomobil Müşterileri Profil Araştırması'nın sonuçları açıklandı. OYDER, Mersin'de sektörü bir araya getirdi OCAK 2013 SAYI: 44

Otomobil Müşterileri Profil Araştırması'nın sonuçları açıklandı. OYDER, Mersin'de sektörü bir araya getirdi OCAK 2013 SAYI: 44 OCAK 2013 SAYI: 44 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. "Yeni ihracat projeleri giderek önem kazanıyor" "İç tüketim dinamiklerini harekete geçirmek" "Güçlü sanayi, Güçlü Marka"

Detaylı

Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin

Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin Tablo 16 ya yansıyan bulgular yöre halkının turizmin Isparta ekonomisine büyük katkı yapacağına genel anlamda inanmakla (3.78) beraber, turizmin Isparta nın ana gelir kaynağı olabileceği noktasında gerçekten

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Salih Zeki MURZİOĞLU Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri GÜZELOĞLU Samsun Valisi

Detaylı

DİYALOG ESKİŞEHİR YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI

DİYALOG ESKİŞEHİR YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. KASIM 2011 SAYI: 30 Yetkili satıcılar övgüye değer satış adetleri gerçekleştiriyorlar Ali Asgar SERİN Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürü

Detaylı

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli Küresel Ekonomide Yaşanan Sorunlar Hedefe Odaklanmamızı Engellemesin Kriz, artık gelişmiş ekonomileri değil, gelişen ekonomileri de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermayenin gelişen ülkelerden çıkmaları

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET)

VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET) 1 2 VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET) Teşvikler Yeni teşvik sisteminde bu eylül sonuna kadar (2014) 10.442 tane teşvik belgesi düzenlenmiştir ve söz konusu belgelerde 175 milyarlık yatırım söz

Detaylı

İSTANBUL SANAyİ ODASı

İSTANBUL SANAyİ ODASı İSTANBUL SANAyİ ODASı 5. Sanayi Kongresi'ne katkıda bulunan sponsor kuruluşlara teşekkür ederiz. Kongre Sponsorlan AKBANK $ Kalebodur KALEKiM IITEB Oturum Sponsorlan _arçelik [~BORUSA~ ~~ iletişim Sponsorları

Detaylı

TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ AÇILIŞ KONUŞMALARI

TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ AÇILIŞ KONUŞMALARI AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ Çankaya Belediye Başkanı Değerli dostlar, sevgili arkadaşlarım, bugünün Dünya Gıda Günü olmasının yanı sıra açlığımızı, tokluğumuzu hatırladığımız bir gün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002-3 TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR PANEL (12 EKİM 2001) Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı